You are on page 1of 38

VIII.

DIALECTOLOGIE
I LI/viB
LITERARA

REGIONAL

LITERAR N TEXTUL AHTISTIC


DE
D. lHIMJA

n orice discuie asupra raportului regional -- literar sau numai asupra


rolului regionalismelorn textul literar rmne subneles specificul acestor
categorii n comunicarea estetic.
n comunicarea lingvistic neutr, uzual, raportul regional - literar
este, in esena lui, un raport cultural. Semnele i structurile lingvistice snt
folosite in legtur cu capacitatea lor de a realiza flincia general a limbii, de
comunicarei cunoatere,i, se nelege,n raport cu competenta i performana
subiectului vorbitor si a interlocutorului su.
ntrebuinarea xclusiv a uneia din cele dou categorii sau numai prezena (n diferite grade) a unor elemente aparinnd la acestea depinde de
spaiul cultural propriu protagonitilor actului lingvistic sau caracterizind
numai timpul n care se desfoar comunicarea.
n comunicarea cotidian (neartistic), textul lingvistic,primete doar
mrci care i au originea n situaia de comunicare.Elementul regional, cornponent al limbajului popular, este semnul apartenenei qprotagonitilorla
cultura popular sau expresia unui raport de familiaritate ntre ei. Elementul
literar este semnul apartenenei la cultura nalt (sau al aspiraiei spre aceast
poziie cultural)sausemu al caracteruluioficialal raporturilor dintre vorbitor
i interlocutor.
In comunicareaartistic, att cei doi termeni, ct i raportul dirtre ei
primesc un alt statut, Identitatea specific a textului literar ntre alte texte
lingvistice i are originea Tn impunerea suveranitii dimensiunii sintactice
(din interpretarea lui Ch. Morris, Suns,Latutuuand Belutoior,1946) asupra
dimensiunii semantice a semnelorlingvistice.Mai exact, dimensiuneasemantic i are originea n dimensiunea sintactic.
Prima consecin important, definitorie pentru creaia artistic, a
acestui fapt este distanarea (pn la rupere, n limbajul poetic) a planului
semantic al textului literar de un referent preexistent. Referentul textului
literar se construieteo dat cu textul i se reconstruiete,in mod variabil, la
receptarea lui.
Autonomizarea universului semantic al creaiei literare prin suspendarea raportului referential obiectiv st n strns legtur cu nscrierea textului artistic cult n sfera limbiiliterare doar la un nivel de suprafa, al semnului
lingvistic ca semnificant.Versul eminescian "Se bate miezul nopii n clopotul

D.IHIMIA
de-aram" este scris n limba romn literar, dar n alctuirea sa se cuprind
semnelingvisticecare s-au convertit n semnepoetice prin relaiile de adncime
n care intr eu semnele lingvistice - i acestea devenite poetice - din celelalte versuri ale poemului i din limbajul poetic eminescian,ea plan paradigmatic. Sintagma miezulnopii, de exemplu, nu mai desemneazpur i simplu,
obiectiv, un moment temporal, ca n limba literat neutr, ipostaz cultural,
a sistemului limbii naionale, ei joac rol important n constituirea semnificaiei generale a poeziei Se bale miezulnopii ea expresie sirriholic, deschis,
a unui spaiu tulburtor, hotar i cumpn,echilibruIragil.intre fiin i nefiin, ntre real i ireal, n care dimensiuneadinamic a timpului cosmic,ea flux
temporal,se intersecteazeu dimensiuneastatic, a timpului oprit sau a suspendrii timpului. n versurile "Dintre sute de catarge j Care las malurile! Cte
oare le vor sparge I Vnturile, valurile 'l", termenul catarge se caracterizeaz
prin suspendarea procesului de semnificaren interiorul raportului semantic
cuoini - concept-- obiectexlralingvislic,propriu limbii literare comune,pentru
a participa la construirea ideii poetice a poemului Dintresute de catarge prin
trsturi semantice rezultnd din raportul catarg (termen in pr aesenlio]]
corabie(termen in abseniia] : 'ascensionalitate, esenialitate"etc.
Paradoxal, imaginea artistic nu este neliterar, dar, ca semn lingvistic
de gradul II (M.Le Guern, Semaniiquedela meiaphoreel de la metonimie,Paris
1973),caracterizat printr-o reorganizarespecificradical a raportului semnifieat I semnificant,intr n opoziieeu sistemullimbiipentru care limba literar
ar fi varianta cea mai apropiat, model, in desfurarea actului lingvistic
concret.
Hegionalismul,ca i arhaismul, ca i argoul sau ca alte categorii lingvistice neliterara, nu mai este n comunicareaartistic expresia pasiv a apartenenei socio-lingvisticesau cultural-lingvis+icea unui locutor, ei este un mijloc,
nu fundamental deosebit de imaginea artistic, de construire a universului
semantic al textului. Prezint doarun grad mai ridicat de complexitatesnb
aspect fllneional.Holul su specific este asigurat de poziia pe care o are
concomitent n raportul paradigmatic cu limba literar i n raporturile
sintagrnatice n care intr n textul literar. Hegionalismul.particip, n grade
i modaliti diferite, la construireadimensiuniisemanticea textului i totodat
la dezvoltarea dimensiuniilui stilistice, dar nu n modul n care o face n eomunicareaneart.istic,pentru efipoziia sa rrnine n permanenlegat de principiul poietic, n sensul de constructor de sens, al dimensiuniisintactice. Ca
i arhaismul sau argoul sau alte categorii lingvistice marcate din perspectiva
raportului cu limba literar, regionalismul dezvolt alturi de dimensiunea
stilistic proprie oricrui text lingvistic (consecin a aciunii funciei stilistice, din interpretarea lui .M.Hiffaterre, Essais de slylislz([uestructurale,Paris,
1H71,asupra celorlalte Iuncii particulare ale limhii n desfurarea Iunciei
globale, de comunicare i cunoatere), n interiorul raportuluiseriilof iexi
- cod, i o dimensiune stilistic de gradul II, in interiorul universului semantic al textului sau n dependen de acesta (consecina aciuniifunciei
poetice).
El nsui semn de gradul II, ea i imaginea artistic, prin funcie, regionalismul din textul literar difer i prin natur de eomponenii'reali ai graiului
pe care l reprezint. Scriitorul nu este un dialectolog. Semnelelingvistice la

375
care el recurge snt o interpretare, prin prizma omului de cultur i de crea-ie,
fin observator al vorbirii oamenik.rdar nu lingvist, i () transpunere n sccisul
limbii literare sau numai o transpunere literal a regionalismelor.Scriitorul
reine o trstur sau un Iascicol de trsturi distinctive, constructoare de
imagini sugestive, evocatoare ale graiului dintr-o anumit regiune, dar nu
totdeauna numai att. Prin chiar acest fapt, termenul neliterar dintr-un text
literarfnceteax de-a fi un fapt dialectal absolut.
Cu acest statut, regionalismul, cornponent al structurii lingvistice a
unui text literar, dezvolt o dubl funcie, stilistic i poetic, CUpredominarea uneia din cele dou ipostaze sau cu solidaritatea lor perfect.
Prin structura stilistic pe care o condiioneaz, regionalismul Se constituie intr-un spaiu tensional,n care se confrunt .Jiber-t.ile"pe care i le
ia scriitorul n ntrebuinarea limbii naionale eu constrngerile pe care le
impune caracterul specific al dinamicii mesajului pe care l construiete i
l comuniclimbajul artistic. Modulde desfurarei "rezolvare"a conflictului
dintre liberti i coustrngeri fixeaz nivelul stilistic pe care se situeaz
textul (n organizarea sistemului stilistic <\1limbii, care cuprinde nivelul
stilistic al limbii nationale, nivelul stihrrilor Iunctionale, nivelul stilurilor
individuale,nivelulstilurilor interne, nivelul structurilor ocazionale)i descrie,
n funcie de aceasta, diferite identiti stilistice.: a scriitorului, a textului,
a personajelor.
Orice text lingvisticimplicn funcionarea satrei dimensiuniobiective.
Ionologic,semantic i sintactic, i o dimensiunesubiectiv, supraorrlonat,
dimensiuneaslilisiic. JJim.ensi
unite obiecLiveearacterizeaz, n diferite grade,
i semnelelingvisticepreexistente textului. Dimensiuneastilistic se dezvolt
numai n text, avindu-i aici originea n mrcile stilistice. Se111ue1e
lingvistice
pot avea mrci stilistice implicite, CIlcare vin n text, sau mrci stilistice
explicite, pe care le primesc n text, prin relaiile sintagmat,fcen care intr.
Reqionoiit.aiea
Illt e n sine o marc stilistic, ci doar pdrttoare virtual
a unor valori stilistice, care se realizeaz in functie de corrtext si care variaz
de la valoarea zero la valori definitorii pentru' identitatea stilistic a unui
text. sali a unui scriitor. Dezvoltarea valorilor stilistice!sau poetico-st.ilistice
sau numai poetice ale regionalismlliuidepinde de valenele care i sint actualizate i de perspectiva n care acestea snt nscrise.
Prima trstur distinctiv a regionalismului, prin nsi natura sa,
dar natura sa imediat, n interiorul raportului limh naional --limb literari), este apartenena la o zon restrns teritorial a manifestrii limbii
naionale. Specific unei anumite regiuni geografie-lingvistiee,regionalismnl
localizeaz.Dar att timp ct indidl doar apartenen;a (seriitorului sau personajului) la un allumit grai sau siI.1H'.az[\
astfel () desfurare evenimenjal,
regionalitatea rmine sau o simplii marc lingvistje sau o figl1r poetic,
nscris n exigeneleullui realism desniptiv aa cum snt epitetele (de fapt,
pseudo-epitete) eare realizeaz o simpl descriere a ohied11111i
refleelat lin"
gvistie. Trebuie considerate, n cOI1Seein[l,
ca avnd sau fnncie stilisticopoetic generic sau marc stilistic zero, termenii, structurile, formele eu
functie exelnsiv de localizare sau eafe deriv din pozitia limbii scriitorului
n dinamiea raportului regional-literar. In prima eatgorie se inscrin,de
exemplu, moldovenismeledin nuvela lui I.L. Caragiale, O {(feliede pate:

D.IRIMTA
bori, duyllean, oyradi1,a sndu! etc., unde fixeaz locul de desfurare a
dramei psihologicea lui Leiba Zihal, sau 11schia Reorm: ciuboi,coliuni,
sirau: etc., unde fixeaz originea moldoveneasc a personajelor.
RegionalismuIrealizeazaceast functie de localizare,care este o functie
poetic marginal, secundar, construind o dimensiunea universuluisemantic
al unor creaii literare, numai prin intrarea n contrast eli ansamblul textului,
marcnd distincia dintre cele dou planuri nara tive : al naratorului i al
naratiunii. Astfel, n proza lui Caragiale,termenul ograd fixeaz n Moldova
drama lui L. Zibal, n opoziie cu sinonimulcurte, specificgraiului muntenesc
i limbii literare, prezent n celelalte texte. Cind aceast opoziie nu exist,
regionalismulrmne o caracteristic lingvistic a scriitorului, nscris n sfera
limbii literare a epocii, dac procesul de deregionalizarenu s-a ncheiat.
n acest sens, formele de tipul birj,loje, lle,din teatrul lui Caragiale,prezente
deopotriv n planul sintactic al personajelor i n planul sintactic (din indicaiile scenice) al scriitorului,snt doar expresia presiuniigraiului muntenesc,
care i este propriu, asupra limbii sale.
Hegioualismul dezvolt mrci stilistice concomitent eu desfurarea
funcie! poetice, n condiiilen care intr n textul literar ca expresiea culturii
populare sau a atitudinii (scriitorului sau personajului) fa de coninutul
comunicrii sau Ia de interlocutor, clnd valorile stilistice-poetice depind
de toi factorii implicai n comunicarea estetic.
Ca expresie a culturii populare, regioualismulintr n structura textului
ea elementpopular sau ea elementde limbaj [omiliar; reqionaliialecsa (eu
funcie de localizare) are o importan secundar.
n aceste coudi.ii,elementul regional particip la (sali determin) e011s tituirea stilurilor individualesau situeaz texIulia nivelul stilurilor interne
(al unor texte, considerateea uniti stilistice ncheiate sau al unor personaje).
Hegioualismulca element popular este trstura definitorie a profilului
stilistic al unui scriitor cind se anuleaz total tensiunea dintre individualitatea
scriiiorului i induiidualitoietextului, coucornitent cu neutralizarea distinciei dintre planul naratorului i planul naraiunii (sau al personajelor), ca
n cazul lui Ion Creang sau al lui Mihail Sadoveanu.
Hcgionalismul determin constituirea stilurilor interne, cind i.conflictul"
dintre individualitatea scriitorului i individualitatea textului este maxim i
"se rezolv" n favoarea textului. "Conflictul" se desfoar n interiorul
operei unui scriitor, ntre texte diferite, sau n interiorul aceluiai text, ntre,
cele dou planuri, al naratorului i al naraiunii,
Pentru primul caz este exemplar opera lui LL. Caragiale sau il lui
Marin Preda. Profilul stilistic al lui I.L. Caragiale se dezvolt n jurul unei
trsturi deinitorii : oraliiaiea, clar eu dou variante, una stnd sub semnul
culturii citadine, mie burgheze, n comediii n proza scurt (cnd regionalismul nu mai este expresie a culturii populare), alta, stnd sub semnul culturii
populare, specific dramei Nposia, nuvelelor i basmclor.
Cea de a doua modalitate de manifestare a stilurilor jnterue nseamn,
de fapt, couatituirea unei identiti stilistice de gradul II -. stilul personajelor,
care funcioneaz n structura de ansamblu a uneicreaii literare ea stil n
stil. Stilul lui Camil PetresCll este prin exeelen.elaborat, nsc.risaproape
perfect in sfera limbii literarc ea limb seris, lipsit de oralitate chiar n opera

REGIONAL
LTTF,RAH
TNTEXTTiL.
AHT'lSTrC
dramatic. n romanul-fresc Un om intre oameni, ns, planul naratiunii
dezvolt zone stilistice specifice, n contrast eu planul naratorului, marcate
de termeni arhuici sau de termeni regionali. Regionalismtl1(Ui,p, sta, dia
etc.), ns, Illi desfoar att o funcie de localizare i nici nu dezvolt o
oralitate propriu-zis, cit se impune ca expresie a apartenenei la anumite
categorii sociale, rnimea, n primul rnd, rmas, sub aspectul exprimrii,
n afara limbii literare cultivate.
Aadar, dac la 1.1,. Caragiale elementul regional este o categorie
complementaroralitii stilistice a textului, la CarnilPetrescu este Ocategorie
complementar caracterului erudit al stilului su; scriitorul recurge la regionalism n aciunea de reconstituire artistic a unor realiti luate ea substra t
al universului semantic al operei sale. Hegionalismulla Camil Petrescu are
rolul stilistic al arhaismului Ia AI. Odohescu.
Marci'!doar a caracterului erudit al stilului lui Cumi!Petrescu, regioualismulc-expresie a limbajului rnesc- dezvolt n proza lui L HebreanII
o funcie st.ilistico-poetic: din perspectiva aspiratiei de ridicare a vlului
smntorist de pe realitile vieii satului, regiorialismuleste la L. Hebreanu
concomrtent marc a stilului direct, caracterizat prin asprimea expresiei,
i sugestie a duritii vietii i relatiilor interumane tensionate din aceast
Imnen timpul i spaiul luate ca substrat al plauulubsemantic al prozei sale.
Prin alte componente serniotice, rezultnd din condipile Intrebuirrtrii
sale n actul lingvistic neartist.ic,regionalismulse constituie l1 marc a atitudinii fa de obiectul comunicrii,concomitent eu sugerarea unor trsturi
definitorii ale ,.lumii povestite"; prin apartenena sa la limbajul familiar,
e! poate fi expresia unor atitudini contrarii, de apropiere afectiv sau de
respingere,Ca expresie simpatetic, regionalismIII intr in s trudura stilistic
il creaiilor marcate autobiografie, La Ionel Teodoreanu, de9xemplu (n
Ulia copilrieisau n alte creaii) sau la M. Sadoveanu (ln [)ommtTrarulafil'),
termenii moldoveneti ali n primul rnd funcia de a evoca lunea copilriei,
creind sau numai sugernd o atmosfer i o stare de intimitate : omttt,aid,
ul.ilii,cerdac,fril.uy, colea ele.
O auurnit cruditate a expresiei, cu originea in lipsa ohcrol' convenii
i constrngeri n limbajul familiar, i asigur regionalismului o particular
duritate care-Iface propriu funciei satirice : "n dou pori infernul portalele-i deschide,f Spre-a ncpea cu mia rsufletelehde/TiraniIor ee pier." (M.
Eminescu). Hegionalismulintr in alctuirea limbajului satiric mai ales prin
relu.iilepe care le dezvolt cu alte categorii de semne lingvistiee, neologisme
mai ales. La L L. Caragiale, fonctiea regional a unor neologisllle.:ayrisof,
carimi, ,qhivizillne,inclzizi, illfllichillil,moni'ir,l/lo!llzerneetc. are funcia
nu att de a localiza,cit de a satiriza personajeledin perspectiva relapei dintre
esen\ i aparen.
Ft1ncionind,asenleniimaginii artistice, ea semn de gradul II, regiollalis111111
vine in textul literar (mai ales narativ) eu sugestia diferilelo1'rilportu 1'i
externe ale semnului lingvistic: (',Ulumea, material sau spiritual, a satului,
eu lumea eiladin, ClIlumea eopilrieietc., ee! mai adesea indiferent elestruetura lui intern.
Struelura intern, raportul dintre semnifieant i semnifieat, adic,
trece n prim plan prin ntrebuinarea regionalismuluiea mijloe de nuanare

1,380

LAtJR.';.
VASTLIU

romne" n secolulal XVI-lea (dovada n sprijinul raionamcnl.ului: fenomenul


scade n secolele urmtoare '.'pe msur ce lexicul limbii romne se mbogete, expcrien].atraductorilor crete etc."). In plus, se ncearc () explicaie
pentru apariia fenomenuluin sine, presupus a fi valabil att pentru originalcle strine, ct i pentru textele laice culte originale romneti, unde apar
fapte de acelai tip, anume: "insistenta semantic" realizat prin alturarea
unor sinonime. Totodat se urmrete fenomenul n unele texte bisericeti
originale i laice culte i se afirm c apariia lui aici se datorete influenei
traducerilor bisericetii, de asemenea,influentei limbiipopulare; se consider,
de asemenea, c procedeul insist.enlei prin repetare esLe caracterist.ic att
limbajului bisericesc, cit i celui popular".
He.inernc secvenele de sinonime coordonatesnt puse pe seama unui
p r o c e ele 11 sti 1i sti c generator al modelului ori constnd dintr-o mauier a pructicrii modelului constituit".
Ipoteza ar urma s fie verificat i evaluat n perspectiva limbii literare.
Notm c aceeai ipotez pare s fie avut n vedere i de D. Bejan"
i M. Buc --1. Evsecv" n urmtoarele dou situaii. D. Bejan consider c,
prin folosirea sinonimelor, Ureche "a cutat s. nlture monotouia textului"
i insereaz, fr nici un comentariu special, printre exemplele de sinonime
ocurentc n locuri diferite, exemple de sinonime coordonate ca : avuia i
siriusuta, M. Buc i L Evseev remarc "procedelil"de "cumulare a sinonimelor. n acelai context pentru il r eI i efa [subl, ns.] o anumit notiuue",
procedeu pe care l ilustreaz eu exemple din limba actual de tipu 1 : friea
de a ignora tnormotii teama de a fi sirioii de exceseleei.
De asemenea, credem c interpretarea secvenelor ele sinonime coordonate drept un procedeu eu intenii stilistice se sprijin pe un alt sens al termenului de tautologie, nregistrat n surse lexicograf'icede uz larg: "fenomen
siutaet.iccare const din repetarea unor cuvinte cu acelai sens, dar eu Iunciuni diferite, marcate de obicei prin deosebire de intonaie sau de form i
care, exprimind identitatea celor doi termeni, are rolul de a sublinia o calitate
sau o actiune" 11).
:1.1.Pornind de la observaiilc amintite In cele de mai sus, vom ncerca
noi o explicaie pentru un tip de constructie cu sinonime coordonate nerelevat pn acum, dei exempleilustrative apar uneorin lucrrile merrionatetv,
E vorba de secvente n care unul din termeni e literar, iar cellalt regional,
aprnd n texte literare, originale i traduse, din perioada 1640---1780.De
6 VeziL. Seche,lucr.cit.,p. 107,109---1Hl.
Sintnregistrate
chiaruneleconstrucii
5inOllitnee
juxtapuscfrecvente
n celemaivechitraducerireligioase
"preluate"
detextelelaice
originale.
Al.Hosetti(ILH,VI,1\H6,p. 249: vezii ILH,19f>8,
p. 570),la careautoarease
rdcri,I]legturcu"proced
eulinsislenei",
il nregistreaz
printretl'sltnrile,,1imbii
vorbite".
7 Vezii semniJicaia
pentrllevoluiavocabularului
romnesc
pe care o atribuieO.
Densusianu
(HLHII 5(7)apariiei,n turnuripleonastice,
a lllHltermenfrecventahltllride
unulTa!'(edea... de-irl1l'Osa
trupuliodihniia
lfngpul,Coresi):termenulrar (odihniia)
re
prezint.indicelede evoluie.
RSinonime
i seriisinonimirc
Inlexicu/
Cronicii
luiC;rillol'c
Ureche,
inLI.,22,1\)f>U,
p. 12il.
9 Probleme
descmusi%gie,
Timioara,
11l76,
p. l'l6.
10VeziDEXs.v.tautologie
2.
11La Al.Hosetti,B. Cazacu,loc.cii.,exemple
dinVarlaami Dosoftei.

3
------.--

LrTEHAHIREGIUt\AL
IN'l'EX'I'S
VECHI
381
_..__._--_._----------_._-_._---_._.
__
._---------_._--'-'--" ----------_._-------------

ex. : Dulul ... indal toat piidurea de l:I1I':11uri


.i de Irrehitur! itnplu (Cantemir, Istoria iaoglific).
:1.:). Contextele pe oare le-am analizat snt selectate dintr-un diclonar
al termenilor rcgiorialicare apar n l.exteleliterare din perioada menionat,
elaborat la Institutul de Lingvistic= i aflat acum n curs de editare.
Specificul corpusului la care am recurs (DTH) asigur autenticitatea
caracterului regional al unuia din termenii care figureaz n structurile la
care ne-am oprit. (Aut.oarcleau acordat sta tut.ul de termen regional- eu
specificarea ariei de circulaie .- cuvintelor pe care le-au nregistrat n dicionar, n urma aplicrii unei proceduri care Iace uz de trsturite-dialectale
cunoscute ale limbii epocii, confruntate eu datele dialectologiei eu privire
la stadiul actual de evoluie fi graiurilol'.)
Caracterul literar (sau, poate, formulat. mai prudent pentru perioada
1640---]780, caracterul general) al celuilalt termen a fost stabilit de noi inndu-se seam de: a. indicaiile stilistice reieind din modul de tratare ca
i din atestrile cuvntului respectiv n principalele dic.ionare ale limbii
romne i b, faptul c cuvntul n11apare n DTR.
Aadar izolm din mulimea secvenelor de sinonime coordonate pe
acelea n care unul din termeni are rspndire restrns, iar cellalt are rspndire larg i, foarte prohabil, n msura n care limba liLerarera cnnstituit, prestigiul apartenenei la aceasta.
Termenii regionaJi din relativ multe contexte snt presupui a circula
ntr-o singur regiune1".De ex.: brehitnr (menionat nainte) n Mold.,
upire n T. Horn. (si![i e de rpire i de upire Jl(ISr1l'i/o[',
V((J'laami Joasa!"
H(71), zticnire T- Horn. (multe ztieuir] i piedici acolo li s-tni prins, H.
Greceanu),halal Cris. (le voi potopi CIImoarteai ca halalul, Cazanle ] 692),
binltt Cri. (anzim noi aceastea binte i pedeapsa jidoniloi; CazanielGH2).
Apar ns i termeni presupusi a circula n mai multe regitllli;De ex. : nilol11
n Cri, i Trans. SV toezi nevoilei nitotele noastre, Miscel.trleLl
sec. XVII),
hasn T- Rorn., Ban., Cri., Trans. SV i N (cl/vntullUI,:Dumnzu taste de
folos i de hasn, MolituenicHi95).
'
:1.:1.Relaia de coordonare ntre sinonime este exprimat n modul
ee! luai clar prin i, ca n toaLecontext.eleprezentate NUC\aeUIll.Ea poate
s fie redat ns i prin juxtapunere, n struct.uri mai simple sau mai complicate precum :
El... silu amilgelii,clll'sa vicllllgllllli..
.. s si! faeli Jlriimi (Cantemir,
Istoria....) ---relapa de coordonare se stahilete ntre termenii sinonimi care
au determinante, la rndul lor, sinonime ;- Nu iasle unde s. pui aliii, .IlU
iasle llndesi"ipllmehhml (1.Mniat, Pialra zminlelii).Ce v tulbllratiin deert?
Ce /icigllcUivifin hal' ? (NIoli/venic] 706) reia[.ia,de coordonaree stabilit,
la nivelul frazei sau n afara ei, ntre pr.opozi.ii,identiee sau diferite .dar
construite simetrie, n care termenii sinonimi au fune!.ie(aeeeai n ambele
propoziii) de pri seeundareH
12Mariana
Costinescn,
Magdalena
Georgescu
i Plol'cntina
Zgeaon,
Diclionarullermmilo.r
reflianali
dinlim.ba
ramlln!l
literol'tl
veche(16'411-1780)
(= DTH).
la Conform
cu caraelcrizal'ea
elin DTH.
14Amprezentataiciexeiusiv
contexten caretermeniil'ool'donai
sint,conform
defini-iilol'oferitede DTH,idenUei
dinpunctdeverieresemantic.
Credem
'nseexistena
proccdcuIui (daciivomreuisdemonstrm
e:1aieie vorhadeunproeed
eustilistic)
poatefi.intdt,lprin

---------

LAURA
VASJLTU

:!,l,. Tipul de construc.ie descris este reprezentat n colecia noastr


printr-un numr relativ mare de exemple, extrase dintr-o serie de texte
traduse-i originale, bisericesti i laice din stiluri foarte diferite (beletristic,
istoric, j uridic, didactic, filozofie etc.), aparinnd unor mari personaliti
(Varlaam, Dosof'tei,:Vlironi Nicolae Costin, Cantemir) sau unor anonimi,
texte distribuite pe o perioad eleaproape un secoli jumtate, situat eu mai
hine de un secol dup apariia primelor texte romneti. Din cauza acestei
situalii,ni separe grei! de admis c ne aflm n f'aa unor simple greeli(pleonasme sau tautokigii), greeli asociate cu o form specific, adic distributia
diferit (literar/regional)a termenilor. Existena acestei forme speeifice,corehorat eu frecvena exemplelori diversitatea textelor n care apar, ne face s
nclinm spre interpretarea construciei ea fiind generat de un p r o ce ele 11
s Li li sti c.Prin acest procedeu s-ar urmri, n afar de insistenta asupra
unui. anumit concept (insistent care se poate realiza, dup cum s-a artat,
prin termeni eoordonai oarecare, fr ea vreunul din ei .s aib caracter
regional), var i ati a expresiei, realizat prin schimbarea registrului stilistie al termenilor coordonai (regionaljliterarsau general) i e x Il 1i car e a
unui termen prin cellalt>",fie c termenul regiomtl,avnd primul loc n secven, este explicat prin cel cu circulaie mai larg (fiind tnile, au sm1uHs-itu.qiudecat..., DosofLei;fiind... ucuitori.... bsoaii .pizmai,VarlaarH
i !o(/saD,fie invers, termenul general, pe primul loc, este explicat prin cel
regional (cIInemsurat i nesmluitnelepciunea sa, CronicelinMoldova,
sec. XVIII; piudindu-Ii leuind la strmtoare,Dosoftei). Prima interpretare
presupune intenia scriitorului de a face accesibil unui puhlic mai larg Lermenul specificunei anumite arii, mai mult sau mai puin restrnse; cea de a
doua, dimpotriv, presupune intenia scriitorului de a face accesibiltermenul
general pentru publicul din regiunea de apariie a textului (termenii nemsutat
i pind: sni explica! n cele dou texte din Moldovaprin termenii regionaH
moldovenescnesiimlllili, respectiv cu rspndire n Mold., Ban. i Trans.
SV, Leui.
:1.5. n sprijinul ipotezei conform creia construcia n discuie ;n' fi
generat de un procedeu stilistic credem c poate fi adus faptul c aceleai
secvene, frumoascli ghizdau,respeetiv !'timsca[ei glzizdvie,apar n texte
diferite: faptelecuvntuluisu "I'n!aa de i"l'nl1lOaSe,
aa de !)hizdal'c(CanteIuir),
Sara, frumoas i !lhizdavl foarte (Cronid\ anLe1730, Trans, SV), Polixelliia,
loartefrul1loasi ohizdav (Istoria Troadei,ms. din T1'a11s.,
17,19),frumoasl
la cl!ipi uhizdavco o lmprteas (Alimmile Pl'ecistei,Tl'ans. SE, 17:")());
alftafrmseae i Jhiztlvie (Dosoftei),lr1l1seaeai !Ihizd:lviiatrupului (Lilta
uita sllf'leteasc,Moiel.,1755). Faptul apari.iei n texte i regiuni diferite a
constrl1e.iei
menionate (celedou constructiise redue, de fapt, !a una singur,
pentru csubstantivele din eea de a doua snt del'ivate de la snbstantivele
exemple
in caretermeniic.oordona.i,
unnlliterclri cellaltrcgional,
sIntuordiferiidinpunct
devedercsemantie.
Deex.. aflasell1cidr:an
i vremeIl,ql'irudeboieri(N.Costin)-...meidcan
Molel.
"moment
favorabil"
; alldattire....cumcaumuri!,iarpestetreiceasuri
auscosoltIIwzil,
cumc,,-auluzi!(E.Koglniceanu)
--.mezi!Mold."aetofieialsauntiinare
scris".
15.Cp.CIlslruetll1'i1e
detipulBa/laLacului,
Lacullczcr,
considerate
de 1.Toma(Despn
faulolo,qiile
loponimice,
n SeL,XXXIV,1983..nr. 6,p. 498_502)
LaU
Lologii
toponimice
consti-:
tllite.dinll'"un
ap.elativ
"glosator"
iun toponim,
ambeledenumind
acelailoc.

LAURA
VASILIU

383

din prima) constituie o dovad c ea era lin fel de "construction fig{oe"n


perioada respectiv.
n sprijinul interpretrii construciei drept o explicaie a unui termen
prin cellalt ar putea fi aduse exemple n care coninutul explicativ este
marcat sintactic, prin funcia de apoziie pe care o are cel de al doilea termen
n raport cu primul: iar ZirlOIIaiesia-i Ieqluiteriul, zaconicnl (Dosoftei),
ali scos zaeon.ululsau lea!Jli nemetiintrire (M. Costin), am /1112111
... situi
n [ereastt !jiupneasnsau do a mna aceea (Halima, ms. Mold.,177!)1\1.
:Ut in contextul era iute i qata la rspunsuri i [at din tscustrea
minii era i marphiol i viclean (Berloldo,ms. Mold., 1779,singurul de acest
tip pe care l avem), faptul c cei doi termeni coordoriai snt procedai de
adverhul .;i cumulativ pare s pledeze pentru interpretarea lor drept nesinonime, dei defiuriile din dicionare i arat a fi sinonime (DLH : J]l([J'ghio!
1.
"iret, mecher, viclean, intrigant", sens ilustrat, ntre altele, prin contextul
nostru). Aceast interpretare ns poate s arunce Indoiala i asupra definitiilor oferite de dicionare pentru (unii dint.re) ceilali termeni or.ureni Tn
secvenele de "sinonime" coordonate. Aceast ndoial reprezint n fond o
ntrebare la care, eu datele de care dispunem n momentul de fat, IlUputem
rspunde.
'in aceeai ordine de idei, ne permitem s facem .'iidou sugestii cu privire la viitoarele investigaii. n cazul traducerilor, o comparaie eu originalul
a construcrilor coordonate de tipul analizat de noi ar putea aduce unele
clarif'icrieu privire la cauzele care duc la apariia acestui tip de construcii
ntructva ciudate. Ar fi, de asemenea,interesant s se urmreasc construcia
n texte literare aprute dup 1780n toate regiunile,spre a se vedea ce exLensiune n timp are. Aceast investigaie istoric ar putea adur.c lumin n
privina stahilirti Iunr.iei stilistice a constructiei. (Firete, aceast cercetare
este mai dificil at.ita timp cit pentru perioada urmtoare aq,llui 1780 nu
exist un dicionar de felul celui pe care ne-am bazat noi cercetarea.)
"
COORDINATE
SYNONYMS
: LITEHAHY/DIALECTAL
IN OLDnO:.vIANIAN
TEXTS
i\BSTHACT
Throughnut
finumbcrofIlternryRomnnisu
textsj'rorn1fl401780ouecanobserve
the
occurence
ofsomemerelypeculiareonstrudiolls
eOllsisting
ofpairsformedoutfromcool'dillated
SYlJOllYIIlOUS
worc!s.
In eachof thesepairsonememher
seemsto Ileo]'to hecorne
l.heliterary
one,whereasthe utile!'hasan obviousdialeetalstatus.
The.authortries,outlwonehaJld,to fineisomecriteriacnablingoileto giveoileof t!te
members
of eachpairlliestatusof"(quasi)Iiteraryword"and,Ollthe oUle!'
hnJld,to givcan
explalJiltion
for I.heuse of thesepleonasticCOJ1struclions.
It shouldbe pointerlout thHIsuch"pleonastic."
constl'\IctiOJlS
are hy lin rneansto ile
cxplained
as the resultDtsumeaWkWHn]
USl'
oI"tllClartgllage
; 011
the contrary,thcyaresti1isticaUymntivatccl.
Inslillliulde LingvistiCII
BI.ICllrpti,
sir.SpiniHarel,nr. J2

16Remarcm
c si n contextele
cllnDosoftei
si ivI.Costinse'repetaceeaiperechede
cuvinte(legei zacon)
1r!'dOUfl
ipostaze(CI]i IriISll[je).

FONETISMEHEGIOl\'ALE, POPULAHE I AHHAICE IN conn:ELI


POPrI BR\'fFL
nl
C. DIMITRllJ
1. Domeniul foneticii relev n modul cel mai evident asemnrile
i deosebirile dintre aspectul vechi i cel actual al limbii romne literare.
in acest sens, pentrn realizarea unei impresii generale privitoare la locul
Codiceluipopii Bratul (= CPB) n cadrul limbii romne literare din secolul
al XVI-lea, comparm, pllltru nceput, din punct de vedere Ionetic-, CPB
cuCodiceleVoroneiean(= CV)i 'I'eiroeoanqbelul
su: Coresi(= CT). Comparaia
o facem pe baza a cte trei mii de sunete din fiecare text (o mie de la p. 1 sqq"
o mie de !Ia p. [iOsqq. i o mic de la p. 100sqq.), din care am luat n consideraie ceea ee este deosehit f a de limba literar actual (adic elementele regionale, populare i arhaice), aa cum se vede din tabelul imediat !urm[rLor.
Textul
CPB
CV
CT

p. 1 sqq.
(1000sunete)

p. Z,()
sqq.
(1000sunete)

51(5,1
%)
f9(6,\J%)
83(Il,iJ%)

73(7,:3%)
123(12,:1
%)
04(6,4%)

p. IODsqq.
(1000sunete)
G2(G,2'1.
122(12,2%)
59(5,9%)

18G(G,2%)
414(10,4%)
20(i(G,8%)

Datele de mai sus relev faptul c, din punct de vedere Ionetic--- lund
in consideraie aspectul cantitativ ----CPB poate fi pus alturi de CT, ambele
fiind mai apropiate de limba literar actual (fa de care Ionetismeleregionale,
1 Textelecomparate
au fosttranscrise
n alfabetlatindup!lormele
pe carele indicam
InAlfabetul
cliirilic
1nCodi"ele
llopiiBratul(lncursde publicare).
Pentruo comparaie
a acestor
textela nivellexicalimorfologic,
vezi,Ile exemplu,
C.Dirnitrtu
,Vocabularul
dinj'\posrulul
pOllil
B1'1I1111,
nAUI,XXI,1[175,
p. 1\)-37,i Observatii
privitoare
la tnoroloqia
dinuneletexteromneti,n ACI,XXVI,1D80,p. 65--82.
2 Subliniem,
111S[I,
c textelelnute[n discu.ie
nu snt uniturc la tonlenivelelelimbii.
De exemplu,
din punct-de vedereIexlcnl,
CPBse apropietie CVprin cantitateaelernr-ntelor
regionale
i ieitedinuz (caren acestelextereprezint
ln jur de20'%cuvinte-Lil
ln CII6-7%
cuvlnte-text),ambeledcoscb
Indu-sede CT,unde elementele
regionale
i ieitedin uz slnt'!n
proporie
cie abia11%cuvinte-t
jtJucu 3%cuvinte-text.).
Veziarticolul(citatInuot.i1) Vocabularul..., p. :l7.
25 Lingvistic203

..................

-----------

386
_._----------------_._._.

C.DIMITRru__._._-----------.
__.._------------_.

populare i arhaice nsumeaz 6 --7 procente), n raport cu CV, care este


mai deprtat de limba literar actual (fa de care Ionetismele regionale,
populare i arhaice depesc 10 procente). Forietismele diferite de limba
literar actual (regionale.populare i arhaice) din CPB apar - din punctul
de vedere al utilizrii lor n spaiu i timp -_. ca un "amestec", explicabil
sau prin straturi succesive datorate unor copiti diveri, sau, mai curnd,
prin apartenena celui ee a scris textul la un grai de tranziie,
2. Cercetind, n cele ce urmeaz, ntregul material fonetic din CPB.
ne oprim n mod special la ceea ce nu a fost preluat de limba literar din
zilele noastre, adic la Ionetismele regionale, populare i arhaice, Subliniem
c identificarea Ionetismelorregionale, populare i arhaice din CPB n raport
cu limba literar actual scris nu este posibilii fr luarea n discu.iei a
unor fapte de grafie",
n legtur Cl1grafia, prezint interes vocala a atunci cnd, precedat
de o semivocal palatal, aparine unui diftong ascendent notat n chirilic
prin 1:. Trecnd peste situaiile n care 1,noteaz n mod cert fie diftongul ea
(alergarea,140/15,artarea, :18:3/22,
cine-nu scpo!335/7--8 etc.), fie vocala e
tlucrarea, 1/15, punea, 25Bj5 etc.), atrage atenia n mod deosebit o grafie
de tipul A'KI\.1,
140/14.La ntrebarea dac n acest cuvnt 1;:noteaz ea sau c
rspunsul nu credem c poate fi precis. n CPE acest cuvnt are trei grafii--,1,61\.1,
18 ocurene, ,1,'1>:1\.1,
5 ocurene i /\;kK.l'.,
2 ocurene-, ultima dintre ele
necesitnd unele comentarii. Conjuncia actualii dadi a luat natere pe terenul
limbii romne din de + ca, fazele evolutive fiind considerate deca > deaca >
daca> dac', Cu alte cuvinte,admind aceast etimologie, observm c
dec nu reprezint o etap n evoluia, n principiu acceptat, de la de + ca
la dac. Ca urmare, se poate pune problema: dec este o form a conjunciei
dac sau a altui cuvnt'? Primul context - n care dec este n legtur cu o
propozi.ieee trebuie considerat principal - nu trimite la conjuncia sub ordonatoaredac,ci la adec"cu aereza lui a- i cu sensul de iat:"E slugile
mersr i nu alar ei ntru temni. ntoarser-se, vestit grindu: <led!
arnu temnia almu-o ncheiat eli toat triia i pzitorii stindu naintea
uilor. Deschiser; nluntru nice unul 1111
aflm", CPB, 52/6-7. i mai
evident este sensul de iat n al doilea context, unde dup. dee - pus n
legtur fi tot cu o propoziie ce trebuie considerat principal - cel ce a
scris a nceput cuvntul brbaii, pe care l-a ters cu trei linii orizontale, "traducnd" mai nti pe dec prin ial i abia apoi scriind cuvntul .brbaii:
3 In discuiadefaaveminvederemaialesfapteledelimb,menionnd
doarmtreact
ceeace considerm
c reprezint
faptedegrafie.
VeziAl. Rosetti,Istorialimbiiromne,
Bucureti,
1978,p. 517-518,undese daui
uneleindicaiibibliografice
i se nlturipotezadac< de+ v-hg, ake,tntructtaceastapresupuneLlU
tleac,iar "textelenu cunosc
... dectpe deaca"(p. (18).O alt ipotezformuleaz
Al. Proccpovicl,
Pe drumnrile
diclionarului,
Probleme
de sintax,conjunctilc
i interjeciile
de,ca i r, daci dee ("Dacoromania",
XI, 1948,p. 44sqq.), dac< eestreCUIn.
Aceastii
ipotezni.separemaipuinconvenabil
dectceaaparinlnd
luiW.Meyer-Liibke
(dac< de+
ca),datoritdificultilor
<lea proba,pedeo parte,existena
_. inlatinadincarea Juatnatere
romna- a grupului
deesleccmIl
i,pedealtparte,evolutia
lui-u-(dineecum)
la - (dindac),
Ipotezaproveninei
lui dacelinde+ c..- acceptatInDEX- prezinti ea dezavantajul
dea nuputeaexplicain lIlodC()l'iV(
nabilpe -a dind(e)aca
intilnit1nlimbaromnveche(vezi
maisus)i, sporadic,
ngraiurile
nctllale(veziALRl, II, harta273,punctul897).
il Pentrusensul<leiatal luiadec,
veziDA,S.v.adec,
i Al.Rosetti,op.cit.,p. 569.

F10NETISME
REGIONALE
INCODICBLE
POPIIBRATUL

387

"Veni netine, spuse lor: dee, iat, brbaii carei bgatu ntru temni sntu
ntru beserec, stndu i nvndu naminii", CPB, 53j7-13. C n CPB dec
poate fi altceva dect deca rezult i din faptul c pe aceleai pagini n care
dec nu introduce propoziii subordonate (ci este pus n legtur eu propoziii
ce trebuie considerate principale) apare i deca avnd calitatea de element
de relaie subordonator n fraz: .Deca auzir cuvintele acest.e, preuii i
voivoziibesericii i potropopii nu dorniriia-se'de eitr....", CPB. 52/20---53/5.
Altfel spus, sensul contextual al lui dec din CPB permite ipoteza c n acest
text dec reprezint forma aferezat a interjeciei vechi adec (=, iat).
Impotriva interpretrii lui dec drept adec (c,dat), ns, se pot invoca
anumite fapte. Astfel, n afara ipotezei unei greeli de scriere, notm c n
CPB rornnescul dec traduce acelai cuvnt ca i deca, i anume, slavonescu.l
laKO(compar p. 52/10--11 cu 52(20).Pe lng aceasta, n secolul al XVI-lea
exist cteva atestri ale formei deac (n chirillc A'kK;r,.),
acestea probnd
c -a (final, neaccentuat) trecuse la -li i nainte de reducerea diftongului
-C(l-(n chirilic 1;:)la -a-o In toate aceste atest ri, deac introduce propoziii
secundare, ceea ce nseamn c este n mod cert o conjuncie subordonatoare
care, din punctvde vedere grafic, poate fi pus n legtur cu dec pe care
l-am presupus a fi adec af'erezat, Gsim, astfel, o ocuren a conjunciei
subordonatoare deac n Catehistnul Moriian : "deac [A'kK;!,]ne-au datu
Dumnedzeucuventele.saleafar s ne ispim..., dar prin ce ne vom (ispi) '!"
(dup Al. Rosetti, 2\/felangesde Lituuisiique el de Philoloqie, CopenhagaBucureti, 1947, p. 549). Dou ocurene ale lui deac subordonator apar n
Cazania a doua a lui Coresi (ediia S. Pucariu --A. Procopovici, Bucureti,
1914)6: "deaciinu vorn mai putea rbda lnnotforii bura, atunce ,amu cadene-se noao a merge....", :176/2--<'1;(i dintre) "aceia deac se duser, ncepu
Isusll a gri...", 525/:31.O ocuren. a conjunciei deac se ntnihete i n
Palia de la Oriliie(ediia VioriciPamfil. Bucureti, 1968)1: "i fur dzilele
Iu Adamll, deac nscu SitrI, 8 sute de ani", 25/4--5. Adugm,n sfrit,
c, sporadic, unele texteproheaz nu succesiunea daca :> dacii,
I ci anterioritatea lui dacr1fa. de daca: "dac am vzut toemala de buna voe, noi nc
ne-am pus peceile pentru mai rnare mrturie....", zapis din judeul Bacu,
1581, dup Cllvenleden btrni, 1, 1878, p. 29; "daca au venit moldoveanul
de unde au fost, el -au gsit moiia impresurat<>", proces din Trgu
Jiu, .1591,dup CUlJente
den btrni, l, p, 47 (ambele exemple snt menionate
de Al. Hosetti, op. cit., p. 517),
Toate aceste fapte arat c, admind proveniena lui dacii din dc ca,
este .uecesaro revenire ast1prafazelor cvolutive ale acestui cuvnt din punctul
de vedereal graiarilor reflectate n textele vechi. Astfel, cu toate c n mod
e In acesttext, c.onjunc.ia
subortIonatoal'e
in discll.ie
apareo dat In .fol"llla
decan
textulevanghelie
(491/11),
de douoriin formadeacInomilii(ve:tiexemplele
pe careledm
Intext)i de \)4de ori1nformadeacaInpredosJovie,
texteevallghelice
i omiJii(exemplu,
:l/19).
'/ In aeesttext,pc lInguniculdeac
..citatmaisus,aparede 40de oridcaca(exemplu
9/14).SUbliniem
cuaceastocazied\, Impotriva
apreci.elii
dtate Innota4, Lextele
dinsecolul
al XVI-leaat!)st(peltngdcaca)i pe deacil,cu!Jrecizarea
eliacestJuerulllItrimiten mod
obligatoriu
la proveniena
lui dacdIn de.! v. 1)g.alw.

388

C.DUvI1THTC

logic se poate admite succesiunea deca : deaca > daca :> dac, totui, n
gtaimile reflectate n textele vechi"se constat i existena unor Iazc.nemenionate -- chiar dac acestea apar sporadic-o, i anume, deac atestat n
CatehistnulMartian, Cazatiu:a doua fi lui Coresii Paria de la Ortie(n ipoteza
c nu Ciconsidermform aferezat Hluiadecli, tot aici ar trebui not.atsl dec
din CPB, la care ne-am referit mai sus). Pe de alt parte, faptele regionale
invocate mai sus trimit ];1ideea nerespectrii ordinii fazelor evolutive cousiderate normale, n sensul c forma dac este at.estat n 1578 n graiuriled.e
tip moldovenesc naintea formei daca ntlnit ngraiurile de tip oltenesc
in 1f)Hl.Transformarea lui -o n -ii se poate explica prin ..analogie: aa cum
la elementele mutenite din latin a neaccentuat i neini.ial trece la (/9,tot
la fel trece Ia i a neaccentuat i neini.ialdin elementeleformate pe terenul
Iimbli romne, Astfel spus, fouetismele sporadice deac(chiar i r,,leciidin
CPE 1)i dac, anterioare lui (Iaca, reprezint evoluii normale.n textele din
secolul al XVI-lea, unde elementele regionale ptrund eu 1!llI'il1r1
n ceea
ce considerm drept limb romn literar. veche.
Ct privete forma dec din CPB, aceasta permite celjiuln dou interpretri. Ne referim, pe de () parte, la posibilitateaeaqec s fie o conjuncie
subordonatoare ntrebuinat "greit", in sensul utilizrii ei n legtur eu o
propoziie care al' trebui considerat principal. n aceast ipotez, am putea
vorbi de anacolut, construcie popular care n exemplele citate din CPB
se caracterizeaz prin aceea c vorbirea utr-srupt la un moment dat In
cadrul unei {razenu mai este continuat n aceeai fraz, ei tntr-o alt (raz..
Pc de alt parte, dec din cele dou exemple din CPB poate reprezenta forma
aerezat a irrterjee.ieivechi adeccu sensul de iat. Admind aceast ipotez,
am putea vorbi aici de un fapt regional caracteristic epocii vechi a lirnbii
romne, n acelai sens in care mai trziu, prin f'orieticsintactic, adverbul
adii apare n forma dic ,,-Nati-o bun, c ti-am frnt-o 1 zise Trsnea ;
cnd la dic, nu-i nimic" (1. Creang,Opere,Bucur'et.i,1972 ediia biblicfil- p. 294; vezi i DA, s.v. adedi).
;J. Un alt fapt de limb veche care are legtur eu grafia poate fi pus
n eviden prin luarea n discuie a slovei a, E(numit iesi), care .este .irrterpretat Il maniere diferite. Astfel, llIlii speeialiti eonfer lLti G, E yaloare
ntunai de e (vezi, de exemplu, Floriea Dimitrescu, TeiracuangPdllllui 'Coresi,
Bucureti, 1!J(i3,p. 27). n ultimul timp, ns (vezi, dc exemplu, Codicele
Voroneeaneditat de Mariana Costil1escu,Bucureti, 1H81,p. 96), lui a,.E
i se atribuie i valoare de e dac este preeedat de consoan ({rate)sau dac
se afl la nceputulllllor llume proprii strine (Efesll),dar - potrivit normelor'
ortografiee actuale - i valoarea de ie, dac se afl la nceput de eUvnt sau
de silabii (ierbile, griescll).
Pentru a putea hta o decizie la eares avem motivaie,am urmrit
n CPB grafia tuluror celor 34 de euvil1Le-titlu(la eare adugm, pentru
unele forme ale sale, i pe a f'i) cu freevena,de 1 O()!)cuvinte-text la nceputul
g GraillriJe
actualereflectat.e
in ALHnu prezint.
interesdeosebitIn accastprivin,
Intrueltaki evoluiafonet\ci.i
a accstciconjuncii
poatefi considerat
n principiulneheiat
;
vezij\,LRI, II, harta273,unden rnajoritatea
punctelor
anehetateaparedacsaudac/(d),excepiilefiindconstituite
de elevapunclencaregsimdaca(:\97),dic(335)i dc.(28
i214),
9 VeziAl. Hosetti,op. cit.,p. 370.

f1

IONETIS:V[E;
HJGGTO.T\ALI.fD
INCODICBLE
F10{'JI
nn/:/tuL

:389

crora-nortografia actual apare el sau iei'. nainte de a f'aceunelecomentarii


n legtur e11aceste cuvinte, notm c, dup prerea noastr, cei care extind
normele ortografiei actuale la textele secolului al XVI-lea nu in cont de
faptul cii n problema lui e- i le ortografia actual arc un caracter mai mult
sau mai puin arbitrar: eu toate c Ia nceput de cuvnt sau de silab :le recomand grafii diferite (e sau le) -- explicate prin tradiie ori prin vechimea
mai mlc sau mai mare it cuvntului respectiv n limba noastr --,totui,
n exemple de felul celor de mai jos, n poziia avut n vedere, pronunia ,
am putea spune general,este ie. Cu alte cuvinte, scriem pe de o parte erbioor,
el, este,ala: etc. i pe de alt parte ierbar, ieri, ierta, femeieetc., dar pronun.m
n ambelesituaii ierbiuor,ieI,iesle, alele,ierbar, ieri, ierta, femeieetc. Faptul c,
n privina lui e i ie, regulile or'tograiceactuale se abat n mod deliberat
de la pronurriearat c nu este logie ea aceste reguli s fie aplicateconsccuent
scrierii romneti vechi, care avea un foarte pronunat caracter fonetic (nu
fonologic).Lucrul acesta rezult i din felul n care snt scrise n CPB cele
35 de cuvinte-titlu cu 10G5 cuvinte-text indicate n notele 10 i 1L Astfel,
din 28 de cuvinte-titlu eu 817 cuvinte-text care astzi aula nceput pe e-,
26 de cuvinte eu frecvena 812 se scriu i n CPB cu e-, dar 2 cuvinte eu frecvena If au Ia nceput att pe e-,cit i pe ie-12,Cit privete restul de 7 cuvintetitlu eu 101 cuvinte-text care astzi au la nceput pe ie-, situaia acestora
n CPB este urmtoarea : 5, eu frecvena 49, an la nceput pe e-, iar 2, cu
frecvena 52, auIaInceput pe e_l2>.
Datele de .mai sus conduc la dou solu.i]posibile.
a) in vremea i n locul n care a fost scris CPB vor fi existat anumite
norme grafice (consacrate prin tradiie), care fceau ea unele cuvinte (din
cele ce intereseaz aici) sil se scrie cu esau ie indiferent de pronunia lor.
mpotriva acestei aseriuni vorbesc cuvintele eoanqheli
e i evanghelist,care
n CPB cunosc att grafia cu e-, ct i eu ie- (vezi nota 12). Ad:ugm - de
asemenea mpotriva ideii de norm n aceast privin -- ilaptuI c in
textele eu.care facem aici comparaia apar grafii diferite fa 40 CPB.Afltfel,
n CV, lacv(wfJhelie,gsim i ic- de dou ori i f- o dat, iar la eoanqhelisi,
n unica apariie este utilizat ie- ; n CT, ns, eoanqheliese serie ntotdeauna
eu e (euanghelistllU apare n acest text).
'
b) in vremea i n locul n care s-a scris CPB yor fi existat diferen.ede
pronunare - regionale i populare n raport eu limba romnii din zilele
noastre la tipul de elemente Iexieale de care ne preoeupm aici. Ne gndim
10J':slcvorbade r, eonj., ce,Illterj.(?),Efes,efesean,
efesese,
Eghipct,cyhipfeGll,
el,
lOlada,
clamil,EicoJ/,
Elima,e!lin,clusi,Emmor,
ende,Bneia,Enoh,episcop,
Erast,eres,Eseu,
eliopsc.
Cll,cvanghelie,
evanghelist,
lOlIfih.
Laacesteaseadaugili formele
lui a fi de tipulesle,
eraelc.Precizm
cla formele
luia fi,preeumi la celealecuvintelor-titlu
cii.elui,nuamluat
tn COnsideraie
i ceeaeeerascriscu iiIsali'\\,de tipulIdilE,
tdClT1f
elco
11Aiciapar num,liapteellvinte,i anume:ieftin,ieremia,ierna.iertare.Ierusalim,
iei,ieit.
12Celecarencepi cu c-i cu ie-nt: !w<an> [lIwlie,421/:3(4 ocnrene),i iev < an> [lhelie.219/4(4 ocuren.e);CI)<: an> ghelislLi,
1/10(l oeuren!c)
i ieu< an->
gIzelislii,
22:')/2(1 ocuren).n afara acestora,toate celelalte26 de cuvinte(vezinota 10)
ineCI)
cu C-.
13Cule.estescrislIlremia,
152/,1
(l oCllrenii)
- CIIprecizarea
cn slaveorcspondentul
este(;pfMfllf;
(1)__
oi Ie.r<:u> s <: a> l <: i> mil,9/3(51oeuren\e; nSIaVll
sescrietot CU
16-).Celelaltecincieuvinte(vezinot.a11)au la nceputC-.

390

c. DIMlTRrU

la faptul c nu numai la cuvintele mai noi n limba noastr, din punctul de


vedere al vorhitorului din secolul al XVI-lea (n grafia actual ieftin, Efes,
episcop et.c.), ci i la cuvintele motenite din latin (n grafia actual ierna,
ierta, el etc.) s-ar putea presupune, in loculunui esau ie-clar, un arhifonerncu o
pronunare apropiat de e, ceea ce a deterrninat pe cel ce scria fonetics utilizeze slova cea mai apropiat de imaginea lui acustic, adic e. C aa vor fi
stat lucrurile rezult pe de o parte din faptul c, dac uneori "auzea" totui,
ie-, atunci cel ce scria ntrebuina pe ie- (i nu pe e-) : Ieremia, Ierusalim,
ievanghelie,ievanghelisl(pentru CPB, vezi notele 11-12 iar la situaia
din CV i CT ne-am referit n text, mai sus). Interesant ni se pare c la cteva
cuvinte din CT, cel ce a scris "auzea" dud ie-, cnd e- : Ieremia (1 ocuren) -Iremia (20 de ocurene) : Ierihon (1 ocuren) - Erihon (5 ocurene) ; le
rusalim (62 de ocurene) -- Erusalim (4 ocurene). Pe de alt parte, n favoarea ideii c 6, Edin chirilica din CPB trebuie citit c- (i nu ie-) vorbete
i scrierea consecueni,frii nici. o "greeal",eu 6, E la cuvintele motenite
din latin sau provenite din alte limbi, ceea ce poate proba c, din cauza
unor pronun.iiregionale14sau populare, cei ce scriau "auzeau" i aici e- (i
nu ie-) : e, conj. (CPB, CV, CT), efiin (CPE, CV), el (CPB, CV, CT), erna
(CPB, CV),ert, ertare (CPB, CT), ei (CPB, CV, CT) etc.
Priudu-ni-se mai logic cea de a doua soluie, potrivit creia n timpul
i I1loculin care s-a scris ePB vor fi existat n graiuri diferene de pronunare
fa de zilele noastre, considermc trebuie respectat grafia din CPB, transliterind, adic, ntotdeauna pe 6, E, cruia i acordm, deci, exlusiv valoare
de c-.
4. Un ultim fapt de limb pe care l lum aici n discuie este n legtur
cu slova -1'.Aceast slov, numitii n, trebuie interpretat n CPB n funcie
de locul pe care l ocup n cadrul cuvntului, adic n poziie neiniiial sau
n poziie iniial.
n poziie neiniial, slova .t- se ntlnete sporadic n CPB, n cuvinte
ca ,\61J1If.r
,"HA, 107/;:),K'j.IO,
218/8 etc., Ia care, n locu1unde apare .t-, existena unui i care s precead pe Il nu are justificare etimologic. Slova ..
neiniial mai apare i ntr-un cuvnt ca -1'&{\h..3bIlO,
418/7, unde existena
lui i nainte <le 11este motivat etimologic, dar acest este marcat grafie
prin" (ier). Admilnd aceste lucruri, apreciem c n CPB slovei .. neiniiale
i corespundevaloareaIorieticIiinotat n alfabetul latin prin n16: ,,61!lH..I'X.HAg
= detingindu, !:Ci.ido
=,[Iini LI, .tGt\"-t3't1O
=nbUnziiu etc. (pentru trimiteri
vezi mai sus).
14In favoareaacesteiideipot fi invocatectevaatcstrtdinunelegraluri actuale(aa
cumapareleInALR),n caree inltinlsaudelainceputdesilabnUiestepreiotat: dl le (ALR.II,
d'
harta127,punctul812),eliaGri'
clic(ALRII, MN2759,punctul876),trebue
(ALRII, harta 244,
punctele836,858,872,928etc.),l'amiZic
(ALRIl, harLa1:J5,punctele53,61,279,334,349,
;353etc.).a.
15AndreiAvram,Contrihuii
la interpretarea
grafieichirilice
a primelor
texteromneti.
V,
SCL,XV,1964,nr. 5,avanseaz
ideeac,fonologie,
n secoluluI
XVI-leaexistautrei consoane
nazale,dintrecaredou---notateprin Mi t1 snt"determinate",
iar a treia-notatprin
-t-,- este"llcdeterminaUi"
(p, 604--6(5).
16Pentruinterpretarea
lui -r.intervoeaJie
dreptni, veziMarianaCostinescu,
op cii.,
11'1O;.!.

FONE:TISM1'c
REGIONALE
lN CODICELF:
POPl/.
BR.ATUL

3\11

n pozitie iniial, slova a este foarte frecvent n CPB, putndu-se


distinge dou situaii.
Prima situaie se refer la cuvintele in care lui .f' initial ii urmeazslova
in sau Il, cu condiia ca aceste cuvinte s nu fie formaii romneti cu prefixul n... ntruct la aceste cuvinte "nazalitaLr.(l"Iniial este notat prin
sloveleill\ sau H, urmeaz C[,. iniial este uf.ilizat pentru sunetul marcat n
alfabetul latin prin 1- : -f.\",\Jl<c='imblaiu,219;0-10; .l'i\\GM3T6M'imbleiele,
270/7; .MII(\gC
c=mplu-se,208/7-8; '1'N\lMSTA''>
impluUi,327(3;'f'ilMln,}1.'l;,T'h:C,\
jmprteas(f, 88/13; .tdl\Il.r\jJ.Y'T'KCKffi=oimprieasc,--21
; -f11K;r"cllC,
18i20; .NN' = inde, 51(19; -}Hf'OlJ,HTl$jJ,'f.=
ngo(ituJ'lf,
328/1 -1"1l:'T.1)1:\'.
inoiar, 134j11; 'f'fH1T<lIlc=inotare,
244(1:3 etc.
Cea de a doua situaie, ntilnit frecvent n CPB,
cuvintele
n care lui 4 iniial i urmeaz orice slov. Menionm aici posibilitatea c
lui . initial s-i urmeze chiar i .\\ (eu H nuestenici un exemplu de acest
tip n CPB), dar numai in cuvinte formate pe terenul ,limbii romne cu prefixul in-, Aceasta pentru c 11:\
apartine cuvntului pe baza cruia a luat natere formaia prefixat i, ca urmare, slova -1'are valoarea Ionetic ce in alfabetul latin se red prin succesiunean : '1'J\'S'IL'iJaca
=inlIwriia-$e, 100/21;
.{lMOI(lI,HjJffiCIi\
=inmuliri/-se, 69/9 etc.
O meniune necesit i cuvintele in care lui.1' iniial i urmeaz slovele
G sau n, ntruct n ultimul timp aceste cuvinte au fost transcrise de unii
cercettori dup normeleortografiei actuale, adic eu itn- drepl. corespcndent
pentru chtrilicul .f. (vezi Mariana Costmescu,op. cit.. p. 102). In ceea ce ne
privete, considerm c la transcrierea Codiceluipopii Bratul (# n general
a textelor chirilice din secolul al X VI-lea) nu trebuie gencraliplte diverse
norme ale limbii romane literare de mai trziu, ci transcriere eu alfabet
latin trebuie fcut de aa natur nct s indice ct mai fidel, n limitele
posibilului, specificulscrierii acestui text, care poate trimite J, specificulvorbirii -- regionale,populare sau arhaice (J celui ce fi scris fe,txlulrespectiv.
Cel ce a scris CPB utiliza inainte de li i P fie slovele im- (vezi mai sus
_1',\\1\,'<110,
.f'Mnl\8c6
etc.), fie numai slova .- : .tii\;h, 3:\2/13, .1'&i\b.Tl'jJHH,
422/9,
-t-nl\,445/2, .,IJ"ol(m,{:iO/1O
etc. Aceasta nseamn c cel ee a scris nu (Juca
o singur imagine acustic a sunetelor avute aici n vedere, ci nazala de Ia
nceputul cuvintelor respective o percepea uneori ca m i atunci nota slova
chirilic M (vezi mai Sl1S+[U41\i, ,,j\\rlllsceetc.), iar alteori ea 11i atunci nota
doar pe .f>,n care, pe lng , era euprins[, i nazala n. De aeeea, respectnd
grafia celui ce a scris, la transcrierea cuvintelor ce conin pc.1' iniial urmat
de 1>sau n, apreciem c -} avea valoarea fonetic de n- (in- urmat de li sau
p este ntlnit i astzi n pronunia neliterar)!7: -}I>.ffi=inblil,
4!iI\l,mojJHN=nliltorii, .ni\ inple, 4nt'0I(Tcc 'lupTatetc. (pentru trimiteri, vezi mai SUS).

17In graiurile
actualesentlnete
sporadic,
l!urmatde f in cuvintecasluria(ALRII
M.N6 939,punctul362),yZufai
- cusubliuierea
autorului(ALI'tII, harta106,punctul858)etc"

392

C,DIMITRiU

n sfirit, "" initial poate fi urmateleoriceslovin afar. de zn, n i b,


p i atunci are valoae foneticnendoielnic
de iu-: ""K,T'U.dc
iuva, 51/19;
fdWJltllldP,y'=
lIgl'upar
47/14
-15'
,AAo,'!\I)Hi\\b=ndrgimli,
336/12;
"")'1"
'1' P 52119
, -f'K6t.lTtf..=ntiIra,
v 1"4'1<l
c1,
ieuite(J,o!
o ; -f-i\tT,
olf"HTJl= nluntru
; JlNTHjl,"= mros
')1 . ;
,
,1
,
.
-r
,
f
.
v
h
Fh, con], = llls, 1/7; .TPSo=ntru,23019;-t*phwk3.l\=
U1rineaza, -'>8011
I ,),1,6 'fd6M,!tl
= nelegu,11:1/18;.t'If.W;f,TCPc=llCeplor,
55/23; .lliH[\tf.. H1tua, 1D/l/; 'i'1J611!SKH,
vb, '="ngenuchi,
450;12 etc.
PHONETISMES
REGIONAUX,
POPULAlHES
ETARCBAIQUES
DANSeODlCRLE
POPIIIlHATUL
RESUME
. L'e\ldede la phoneUque
deCotlicrle
popiiBroiu:
(:ompari!c
il eelled'a1;tres
tetes roumal1sancImsrelevel'existence
d'unmelange
dep31'ticularites
r6gIOllales,.
ceqUlyeutdemon
trer
o bleuquona affaireildescouches
successlves
appartenant
illes copistes
d.J,:crs,
ou-- plutot -- qle celuJ,quJ
avait eeritletexteprovenait
d'unezone
ilidIOme
d tranIlOn.
.
. E,nexarmnant
diversphonetrsmes
enetroite
liaison
avecla grapl:le
CYI?ll1qu,e,
onarrrve,
parnu.d autresconstatatiolls,
il cellequedansj'evolution
dede+ caa daca,-: dune part
on OJt d nettre aussila presel1ee
danscerlaines
regions
delafornedeaca,evcntuellemen!
deca(qUIr: estpasmel1tionllte
danslalitlcralure
despecialite),
ct,d aur part,la formed?(:u
es.te
attcst:e
danslesidiotnes
tie typel10rdiquc
avantlaforme
dacades ld10l11es
du typemendlonal
(VOIT
2).
En cequiconcerne
l'apparitind'uuyoddevallt
e-,lavariation
librepresence
deyodahscnce.de
,yo
nou,
penuel
de
pf:;'ler
d'un
archiplloneme
que
,celui.
qui
ecrivait_
"elteildait:'.
(etHot.alt)
tantotc-,lantUtie-.Si.l'Oll
admet
cett.e
hypolhese,
Ils cnslutquedansCodlcele
pOpll
!3rallll(eventueJlemcnt
dansd'alltrcs
lcxtesduXV!'si<'cle
aussi)il la lettre cyrilliqllc
C, E
II correspolld
dansl'alphabet
latinc-elnonpasie-(voir:).
,.
." ,
,QLantilla lettre.r-,ilfauty distill<Juer
entre
SOIl
cmploi
enPOSlt0.n
nonlmtwle,]o!'sque
dansCod/cele
r:oPiiBratulcllemarqne
en"cxclusivile
leIl,elsonappantlOil
ali COlllll1enCment
dumot,lorsqu.
eIleuoteoubien-(sieJlcestesuivie
d'unc
nasale
dansdesmot,quen cOl1sbtuen
t
pasde!oru;ahons
prerixees
avecn-),anbienn-(sieJlcappar8t
?unsdesmots,Ul rC:lfcrnent
le preflxezn-).Cette interpretation'
nOlls
permct
denepasHppllque
de malllcremeean,l(!ll.e,
dansla transcl'lPtion
de Godicele
popiiBratul,
lesnorrncs
orthographlCjues
actuellcs,
malSd'y
admcltrela variationde certaines
forme,
teJlcs
imblai/1
< .tN\&lldlC
-- Inb/<.f.lii\,"(voir-i).
FawlialeadeF'ilo[o,qie
lai,Calea23August,Ilr. 11

FUNCPA STILISTICA A ELEMENTELOH POPULARE IN PASAJELE


SATIlUCE DIN CRONICA LUI HADD POPESCU
AL. ANDHIESCl:
Ce tim astzi despre prozatorul Radu Popescu, dac-i acordm Ieciorului lui Hrizea vistierul- cum elealtfel o merit - creditul artistic de care
beneficiaz, de prin 1840, cei mai mul.i cronicari nlltnagaexegez critic
romneasc'? Stadiul la care aduce cercetarea G. Clin,.escunu parc depit,
iar marele critic nu fcea altceva, n Istoria literaturii romne de la origini
pin in prezent,decit s pun n relief, cu () verv mai dezinvolt i mai penetrant., judeci critice Iormula.tede cei care l-au precedat, de la N. .Iorga
pn Ia N. Cartojan. Cronicarulmuutean (1();):j-1729)i stabilete o reputaie
de nu prea luare laud: versatilit.iipolitice, care-I arunc, peste vechea-i
sngernasaur dintre Bleni i Cantacuzini,din tabra cretin n cea otoman,
i corespunde un limbaj insolit, plin de expresii nu o dat vulgare, eu care
ncearcs-i vindecevechi i adnci rni sufleteti, primite ntr-o viaJ extrem
de zbuciumat. Necontenitefrustrri fa: din Hadu Popescu,spil'itt(.perior din
multe puncte de vedere.contemporanilor,un notabil scriitor sati.rii;,care tie
s dea o semnificaiesocial lrgit faptelor de via, uenorocirilori neansolor personale.
Bacil!Popescu era, fr ndoial, un om cult pentru epoca sa. Cunotea
mai multe limbi strine, cita cu uurin n grecete i turcete i conducea
misiuni diplornaticejn care stpnirea limbii latine era obligatorie, folosea,
pe Iing neologismegreeeti, surprinztoare latinisme i chiar Irantuzisme.
Nu-i greu de presupus c ceea ccapreeia la alii cunotea mai nti el nsui:
"Limhi tia multe: turcete, elincte, letiuef.e,frnc(:te" (505)1- l luda
el pe Scarlat beizadea,fiul lui NicolaeMavrocordat,fr ea acesta s fie. unicul
exemplu-.Tn chip paradnxal.ii-a fost dat ns acesi.uicrturar s-i stabileasc
locul aparte n istoria limbiiromne literare nu al.t ea promotor al unor termeni
de cultur, ci ca posesorulcelui mai virulent limbaj satiric, pe baz popular,
din intreaga literatur romn veche. Vocabularulsatiric al lui Radu Popescu
1 Cronicari
munteni,ediiengrijitde Miha
il Grcgorfau,
.sturliuinf.rodu
ctivdc Eugen
Stnescu,
1,EditurapentruLiteratur,Bucuretl,
1.\i(11,
2 N. Iorga,carese ocuppe largde cunotincled
e limbist.rlnc
alelui HacluI'op.esl:L1,
presupune
c
acesta
tia,
pe
lng
latin,
turca,
greaca,
franceza,
chiar
i
Jimha
rus
VeziIstoria
litera/urii
romne
nsecolul
al XVIII-lea(1688-1821),
voI.1,Editul'RDidacti.c
i..Pedagogic,
Bucureti,1969,p.122-123.

2
este, cu toale acestea, elementar, rcpetindu-se monoton. Adversarul este
tilluir (mai mare sau mai mie), fioros ca un lup, ca lll! cine sau ca lIn urs,
obraznic (ca un porc sau ca un miiqar}, nebun, din cauza Iumurilor de mrire
i a lcomiei,ndrcit, pentru c nu se supune autoritii divine, care-I oblig
la cea mai deplin obedien, n umilire i recunotin, fa de stpn, fie el
i turc. Spiritul batjocoritor al cronicaruluii gsete o cale de afirmare personal doar cnd folosete amnuntul compromitor, comparaia caricatural
i expresia popular. n cteva din aceste formulri netipice rrtrezrimanticipri ale limbajului satiric arghezian.
Tablourile se schimb cu repeziciune n Istoriile domnilor 'ri! Ruttuineii i se coloreazdup starea de spirit a cronicarului,care poate fi de ironie
amuzat sau de sarcasm necrutor. Anecdota, care ine de o evident sfer
stilistic popular, este povestit cu intenia de a arunca ndoial, insinund
indiferena printr-un joc care disimuleaz, cu haz rnesc, crrtica,scopurmrit
eu perseveren de acest cronicar, atent mai cu seam la latura negativ a
personajelor, copleite de ridicol, i mult mai puin convingtor cind laud.
Fragmentul Cinste ce fcea lui Anionie-uodboierii denot numai o aparent
compasiunepentru ticitul domn pus la post de cei din jur: " ... c atta i
scurtase toate veniturile, ct nici d mincare nu era stul, i d butur, c-i
da ct vrea ei; n zi d dulce, carne C1lap i eu sare, nzi d sec, linte i fasole
cu ap i cu sare; vin i da mpuit, ei trimitea cu urcioarelen tirgu Antonievod i fie-su Neagul-vod eu bani reienea, d cumpra vin de hea ; ci da
fie-su mai mult la reenea, cci i zicea Lat-suc fel}are doamn i coconi,
ci s dea mai mult; i aa vieuia Antonie-vod" (409-410). Antonie-vod,
ludat la nceput, pentru c se ndjduia de la acest domn btrn, pmntean,
aezarea rii i nu dezbinarea ei, se dovedete pn la urm o marionet n
minile boierilor din tabra Cantacuzinilor.Acestui domn slab, Radu Popescu
nu-i poate trece cu vederea mazilirea lui Hrizea din vistierie, fr ca divanul
s-I fi gsit vinovat de acuzaiile care i se aduceau. Obiectivul satirei este
fixat de fapt att pe boierii taberei adverse cronicarului,ct i pe domn, instrumentul prin eare acetia i exercitau puterea. n locul atacului direct, cronicarul prefer, eu o excelent intuiie a eectului, insinuarea.
Domnia lui erban-vod Cantacuzino se anun, ntr-un stil fastidios
apocaliptic, ca o adevrat pedeaps a naturii: "Mare i ntunecat nor, i
plin d fulgere i de trsnete, au czut p Tara Rumneasc cu-erban-vod,
carele, ea eu nete trsnete, cu rotatea lui au spart i au dzrdcinat nenumrate case de hoiari, i de slujitori, i de sraci, i p multi au omort cu
multe Ieliuri d cazne, i i-au srcit eu multe feliuri de pedepse, precum mai
jos va arta" (14G).Tonul acesta, oarecum ematic, convine us mai puin
eronicarului. Acesta va recurge de aceea ndat la discreditarea printr-un
amnunt aparent nesemnificativ;n care se implic direct. Noul domn, aceast
pedeaps a cerului, d o porunc ciudat: caimacanii lui s incerce "s Imblinzeascnorodul, att p cei mari, ct i p cei miei, i s s bucure i s s
veseleasc to.i d venirea domnului"(446). Aceast veselie eomandat de
vod supuilor este spulberat de un amnunt insinuat eu dibcie de cronicar:
"i aa au fcut, e cu toii s buenra, i muli (cum auziiam), care n11.avea
vin, bea ap pentru sntatea lui erban-vod,i juea i chiuiia, att i amgise
p toi n boieriia lui, ct iorbise de nu tia ee fac" (446) 1 Mreia domneasc
a investiturii se risipete ntr-o scen carnavalesc n care sinceritatea este

')"

ELE;lMENTE:
POPULARE
INCRONiCA
LInllADUPOPESCU

nlocuit de masc. Natura adevrat a relatiilor dintre vod i cei pe care


"ii amgise"avea s se dezvluiendat: "ci bucuria lor s-au Intorsu n drt
i la mare ntristare" (44G).Tehnica arnnuntului comprornittnr, n astfel
de scene burleti, de vdit inspiraie popular, certific Inai bine vocaia
satiric a cronicarului decit apostrofa sectuit, prin repetarea situaiilor-i a
termenilor, de orice f'or sugestiv. Cnd ns termenul popular este inedit,
imaginease revigoreazi n invectiva deschis.Fermentul discordieipe care-I
arunc Cautacuzinii ntre boieri este .numtt eu termenul popular conseal,
ntr-o imagine nu numai violent dar de-a dreptul surprinztoare : ", .. lsndu
stolnicul Constantin Cantacuzino multe covsele ntre hotarii lor" (493).
Radu Popescugust adesea deliciilersturnrilor.spectaculoasede situaii
din care scoale, Irgind contrastele, scene de tragicornedie. n practica discreditrii personajului, scopul oricrei scrieri satirice, cronicarul folosete peste
tot mijloace stilistice pe care i le pune la dispoziie limba popular. Intre
acestea locul central l ocup comparaia caricatural, ntemeiat.pe o analogie
animalier, dialoguli aparteul. n urma uneltirilor pe care le fceau mpotriva
lui Nicolae Mavrocordat la curtea vienez, boierii de peste Olt se ateptau
la o rsplat substanial n titluri, putere i avere. Scena risipirii acestor
visuri de mrire capt aspecte comice sub pana vindicativ a cronicarului,
preocupat s-I slveasc pe Mavrocordat i s-i coboaren pulbereaumilinei,
exact n momentul cnd acetia se vedeau principi imperiali, Pfl uueltitorii
confundai insidios cu patrupedele dintr-un obor oriental: "tallvil ghinrar
vine, i necitindu nc dicretu, au rnduit p Gheorghiebeizadea s schiiame
ban Craiovei, iar nu domnu sau gubernator, din cal l-an fcut mgari i alt
rnduit i,i consiliiari din boiarii cei mai de jos, s fie lng ban Gheorgbie,
iar cei ce avea ndejde s fie ei mai mari i-au lsat ndert, de s-au ruinat
ea nite oameni proti, c au cercat cmila s-i puie cercei la ureichi apoi
i ureichile le-au tiat. Acest f(li de bine -au dobndit eu mil,ltealor de la
nemi" (520). Oglinzile pe care le pune cronicarul n preajmfl personajului
snt astfel potrivite nct imaginea lui s apar detormatjpn la grotese.
Naraiunea n stil popular i d posibilitate autorului s interpreteze,
ntr-o form dialogat, o scen n care, din nou, mindria Canf.acuzinlortrebuie
s se ncline n Ia.aunui destin justiiar care refuz caftanul de mrire intriganiJor la Poart: "Deci, mergnd domnul cu boiearii la viziriul i atepta
caftane, incepu a ntreba: Care iaste Mare 't Zise: Eu snt. Ia-l ! Ci-I luar. Care iaste Ghiorghie vomic '1 Zise: (,Eu snt.
(,la-l f Ci-l luar. (,Ctlre iaste rban ? Ziser: (,Nu iastefi. -- (,Care
iuste .Mihai postelnie <!f)- C.esta iaste. - da-J !,) II luar. (,Care iaste
{.ulare, cutare 'h Ii luar p toj;i, i rmase domnnl singur euceila1j;i
boiari. i zise domnului : (mpratul te-au l1lazlib). i, ntorCndu-se ct
eeila/j boiari: Ivaco stolnic, Hrizea vistier, Hadul titbei i alii carii era
adi, le zise: (,Voao v-au dat mpratul domnu p Gligorie-vod: psai la
dllsuh" (413-414). Reinem spontaneitatea dialogului, infuzat ca element
dinamic n naraiunea istoric. Aparteul, procedeu de asemenea dramatic,
eare nu poate fi fljpt de dialog, sprijin aceeai tendin stilistic popular
de reprezentare seenic, cu funcie de actualizare, a naraiunii isforice,care
capt astfel nunUll1aiculoare, dar i un sens personal: "Iar, cnd au fost leat
7035, s-au pristvit i tefanvod n cetatea Hotinullli, i l-au ngropat n
mUfistireaPutmL De acest domnu scriu moldoveniic lau omort doamn-sa

AL.ANDRIESCU
(zu, de treab jupneas moldoveanc, s-i omoare brbatul l). Deci dup
dnsul au pus domn p.Ptru-vod.Hare" (275, 27G).Doamna lui Duca-vod,
d up ce acesta cade n captivrtatea polo.nilor,"an umblat. can'cet" eu preul
rscumprrii. Fapta doamneiieste sancionat cu voce sczut de cronicar,
numai aparent obiectiv: "dence pricin, ea va ti",(460).
Rad11Popescu ,()scHeazIIth' mai-multe tendine stilistice pn[lcese
Iixeaz Ia cea care conveneacel mai bine spirituluisu batjocoritor, Stilul-refereupal din prima parte a cronicii,n care autorul folosetesurse diverse, interne
sau externe C,clarai notri nimic n-au scris" 2:39),este permanent minat
de ref'leciaironiea autorului sau numai de ndoial: "Dar,meare s laud
moldoveniide serinclllll c d4or' arr.rnai-butIcn-vodpturoi ClImoldoveliii alt arsu Tighin, i Cetatea Aib,i Bl1geaelll,ei noi aceleanu le tim"()04).
Ispita dea cultiva 11
li stil epopeic,nalt, de-care se putea lesne lsa eupl'ins
cronicarul, inscerrele ele btlie mai ales, se stinge chiar n momentul dud
se ivete. Faptele de arme ale lui MihaiViteazul l determin s-i menioneze,
la tin momentdat,pe AhilenIpe'Velisarie;poate influentat de o surs strin,
elar umoarea sa constant, care e de esen mizantropic, l conduce repede
spre frUzasarcastc, specific vocaieisale de scriitor satiric. ndoprtindu-se
de evocareavictoriilor voievodnlui,cronicarulse.dezlntuie mpotriva dumanHo' acestuiec: "Dar scurt b1.1etirie,c Batea tilhariul, vznd vitejile lui
Mihai-vod,i numele cel mare ee-lidohndise;an intrat pizm n inema lui,
ea s omoare p Mihai-vodrprecum a i cut. C-autrimis ntr-o diminea
netenemi d'el-au omort supt-cort, 'la Turda, netiind el nimic de aceasta,
i nefiindu-i otile lng dnsul c le trimisese la Fgara, s seua.vp
doarun,saip ..coccni.vcarii:i nchiseseCeaclriItvan, pnii a mublat Mihaiv()d la Becill. Ci daraeest sfrit aL/elat Mihai-vod,ecl1llleiune lau
omoJ't;eareau snptlsd(Hnl1ijitlui p turei, p moldoveni,p' t1nguri,dei avea
ea pe nete Ihgari pe toi" (329).
Ndiodat' aulie, chiar atunci dnd, sub MavI'ocordat,face e1'On6\de
curte, HaduPopeseu selui:lnete exchJsivdin sevele limbii populare, reuind
s des.crie,fie c a vrut, ,fie dt Il-a vru t, eelmai micLori mai pUn de . culoare
tnblou de moravuri a1lri1oI'noastre din perioada care a czut sub observaia
sa. n nici o cronic romneasc expresiile.,aprrii i neputinei, dintr-un
Lirupn care ..a1'a"era slab.i s{lTac':i"neodihnit'; nu snt m,)jeuprinztor
i mai cu'.talent folosite. O rfuial de familie (lupta dintre Cantaeuzini i
Bleni) seoate la sltprafai;, datorit nzestrrii sale,de ser.iitol'satirie,o stare
social i moral semnificativ. Pe "podul d pungi de la saraul Tumnesc
pn la al vizirului" (412),enlll serie Hadu Popescu (o formulare asemntoare
gsim i n cronica lui Ion Neeulce,.dovadTte[t ne aflm n fa.uunei expresii
de epoc), cItoreseeohortelede victime ale puterii,voievozi i boieri deopotriv.. Dinumanita Lea'posoffiorHi pLinde beteuguri.din cTonica.luiBadu
,jJopescu nu se puteau desprinde figuri de eroi iniarmul'medieval, fascina1:i
desfillenia Gr.aalului,ca n.romanul .cavaleresenecidel1taJ
. Nenorocitulseatm
domnescal TriiHomnetLdinzorii ep.oeiifa.nariote,
transformat n instrument
al puterii, este obiect de mezat pentru o mn deintriganiHlri:l.scrupule, care-i
anunau Clifiecare pung sml1ls[\lrii ne;tabilitatea, Semnele.fatidice ale
S(aLm
ului, lipsitele legitimarea pe care io d dearespe.ctnlpentru a Fii,pentr\1
oameniiei, ajung plln vremea nonstr.Oricescriere satiric,.cuminelegel11
noi cronica lui, Hadn Popeseu, trel)uie receptat ca O avertizare. Limbaero-

ELE:',1,TENTE
POPULATll,
INCRONICA
LUiRADU
POPESCU

nicurului oferitun bun model de adecvare la o intenie nu int.ot.deunamrt.nrisit deschis,dar constant realizat: de a nfia o tarii, ca s folosimo sugestiv
metafor din epoc, "neodihnit".
DIE STILISTISCHE
FUNI(TION
DEHVOLKSTi}lVlLICHEN
ELEMENTE
I.' DEN
SATIHISCITEN
PASS,\GE DEHel! RON!l(VONHADUPOPESCU
ZUSAlVIMiElNlcASSUNG
In seinenSchrtrtou
schlagtHndu PopescunlemalserhaheneTonean, Sclhstwcnnel'
unterMavrocorrlat
dichiifisehe
ChronikIuhrt.,greiftel'nul'zllden reichhaJtigenAusclrucksmiiglichkeiten
dervolksturnlich
en SprachcundesgelingtihUl--o!J('1'esbcabsichtlgt
hat ader
nicht in ergreifenclcr
undhochstnnschaulich
er\\'eis8,dieSittClI
u.nsererLnderzuschildern.
In keineranderellrumnischcn
Chronlk
Iindenwir wieheiIhrn,umfassend
undtalentvolliWSgearbeitet,
clieAusdru
ckeclerUntcrdrckung
undclerOlmrua
cht einer Zeit,in clerdansLand
"sehwaeh
nudarrn"war. EinFamtlleuzwlst
(riieStreiligkeilcn
zwischen
denAngehorigen
der
FamllienCantacuzino
und Blea
nu) hrlngt,dank seinel'Begabung
alssatirischer
Sellriftsteller,
gcseJlschaftliche
und moralische
Zust.nd
e zum Vorsch
ein.AnIder "Geldbeutelhriieke
die VOll
dernrumnlschcn
Palast !liszu clemjenigen
clesWesirs'Hihrt",
sehreiht}{aduPopescu,(cine
hl1IieheFol'mulierung
nudeuwi!'auel1in derChrollik1011
Neculees,
HUcl
dusbeweist,claf3es
sichllllleinen,znjcnerZeitiibJichen
AusdI'nckhanelelt)ziehen
Kohortcn
vonOpfern
del'Ma<:11
Lgierdahin,vVoiwoden
sowieBojarcn.Dievergriimte
unclgebrechliche
.\1enschheit
aus Hadll
Popescus
ChronikkonntckeinclIeldenfigu
ren aufweisen in l:nitlelalterlieherHiistung
lInd
vondemHeiligtum
des Grai"fasziniert,
wiees in elenwcstlichcn
He]dcnromanen
iiblichwar.
Derunglliekseligc
J-Ierrsehertl1ron
der vValuellei
ist 7.UAnhegillll
der faual'jotisehenEpochc.
ills Instrument
de)'Macht,fu!'cineIInnclvoll
skrupeJloser
Intrigantcn
znmHandelsobjekt
geworclen.
Dieunheilvollen
ZeicheneinesHerrseherthrons,
der dasLBndl.ll1d
seineLeutenicht
llchtet,reichell
hisinunsereZeiten.JedesaUrisehe
Schrift-- undwirbeLrachtcn
RaduPopescus
Chronikals solchc llluLl
als Warnilllg
aufgcIaHt
werden.DieSpracl1e
desChronisten
hietet
ciuausgezeichnetes
Model!
clerAnpassung
nn cineAbsicht,e!ienichtinuneroffenausgedriickt
wird: ciu"ruheloses"
Lancldarzllstellenwiecinesuggestive
Metaphcr
jenerZeitenbutet.
FaCllllalea,de
Filologie
Iai,Calea28YAugust,
nI'.11

ELEMENTE REGIONALE N POEZIA LUI MARIN SORESCU


DE
GAVRILISTRATE
Cititorul familiarizat, ct de ct, cu literatura lui Marin Sorescu, autor
strin, parc, de oricepreocuparerural, n primelesale cri, a fost impresionat
ntr-un mod oarecum deosebit de apariia volurnclorLa Lilieci, n care poetul
reconst.it.uiesatul de ieri, dup amintirile bunicilor, ale prinilor i ale lui
proprii, n primul rnd cu ajutorul limbajului, prin mijloace lingvistice.
Fonetisme, forme i, mai ales, cuvinte care nu i-au gsit niciodat un
plasament in poezie, constituie, aici, elementelefundamentale n crearea unei
atmosere locale, de epoc i de atitudine. Faptul surprinde, pn la un punct,
dac ne gindim c poezia noastr nu mai cultiv, de mult vreme, cuvntul
regional, socotit neliterar. Intr-o msur oarecare, situaia aduce aminte de
atitudinea unor scriitori mai purn reprezent.ativi, din perioada dintre
cele dou rzboaie mondiale, care recurgeau, fr o nelegere suficient
i Ir discernmntul necesar, Ia o serie de "neaoisme"eu care/Incercau s
epateze pe cititor, eventual s demonstrezec un cuvnt: poate l!r'oduceefect
n poezie, chiar atunci cnd cititornl nu-i intelegesensul.
"
Nu este acesta cazul in volumelelui Sorescu.Poetul face d)vada integrrii
totale n atmosfera proprie satului oltenesc, din copilria sai El cunoate nu
numai sensurile generale ale cuvintelor ci i nuanele cele mai subtile ale lor,
la transpunerea in contextul poetic, i procedeazca un adevrat om de tiin,
n mnuirea lor. Pe lng simul poetic necontestat, scriitorul face, n acelai
timp, i proba unei temeinice pregtiri filologice.
Nu se ndoiete nimeni, cred, de faptul c poezia romneasc a avut,
la ncepuL, ea toat literatura de altfel, cel puin pn la un punct, caracter
regional. nainte de a exista o limb literar unitar, s-a scris ntr-una rnhibat de elementelocale,deosebitde la au tor la autor, n funcie de zona geografic din care proveneafiecare.Nu vom intra n amnunte, se intelege,dar vom
aminti c Dosof'teieste moldovean,I. Budai-Deleanu,ardelean, iar Vcret.ii
snt mIInt.eniprin limba n care i-an scris opera, i situaia aceasta se menine,
n general,pn n a doua j urntate a secoluluitrecut cnd Cobuc,spre exemplu,
dei nscut ntr-o provincie aflat sub stpnire strin, scrie ntr-o limb
tare nu-i trdeaz originea local. Iar dup 1900, Iosif, Goga, Blaga, Barbu,
Bacovia,Ph ilippideutilizeaz()limb absolut unitar, n care nu s-au strecurat
nici un fel de particulariti locale. Pn la apariia Liliecilor (197:3,1H77,
1980),Soresculnsui putea fi 1nglobatn rndul scriitorilor de mai sus, alturi

400

GAVRIL
ISTRATE

de Nichita Stnescu, ele Ana Blandiana, Aurel Hu i jnuli alii. Odat cu


apari.ia celor trei volume, ns, situatia lui Sorescu se schimb; el rmne,
ntr-adevr, "singur printre pae.ic:, vreau s spun c drumul lui se singularizeaz, cel puin pentru moment. O "cotitur" asemntoare observm i 'in
scrisul lui 1\U1'elHu, cu deosebirea c acesta recurge Ia elemente regionale
ntr-un volum de proz (Oamenide aer, 19K\),nu n versuri.
Aglomerarea elementelor rurale, ntr-o poezie contemporan, ar pu Lea
provoca nedumerire i din alt punct de vedere. Parei] aud pe unii i pe alii
ntrebndu-se: elim, ne ntoarcem la semntorisrn.ine izolm n carapacea
depit, de atta vreme, a satului'? Nicidecum. Atitudinea poetului este a
unui contemporan al nostru, strin de orice idilism, care, aa cum am afirmat:
mai sus, reconstituie viaa satului copilriei cu ajutorul limbajului.
Dac ar fi sil-i reprom ceva, ar trebui s-i atragem atenia asupra
unor cuvinte, dintre cele mai rare, care rmn fr ln!eles nu numai pentru
cititorul neavizat, ei chiar pentru specialiti. Al;lcum n cazul lui cirsit:
(plural) desprindem sensul din introducerea, n aceeai strof, a sinouimului
qrmezi (III, 186) :
Cnlegeau
oameniiporumhtt.Ori cndIccauctrstl:
Fceaucineila un loc,cincila un loc.
Veneaproprietarul
i-l
Lua dOUCl
g]'(lmezi,
orictrst;
Dincinci,
cum nepot de buric este explicat, i el, n context:
- Ho, stat!s v spun,c muntelenu se mutdin Ioo,
Da' nu mai e al nostru,c
L-a dat la la netenepoide buric,
Au luat ia miezuli gata.
Buniciimei,oameniudrtutct,
de!
A deavue de oameni,moi.
Le-atrimisvorbs se duc,le-al.rimis,
pn
l\"-amaiputut.Au i plecatelematmulteori...
i se puneaploaia,ori vreoninsoarei se-ntorceau.
i-atunctsterpula dat moiala nitenepotide buric,
(Copiimoltde el).
(IU, (15)
i la fel s-a procedat i n cazul lui cotur :
Ctnepaera baza.
Clnepai boraugicul
rIceeaucotare de borangic,
i atuncidupce-ilua SOVODU]
de mireasdin cap
1 se puneacoiarul,un fel de clrpde horanglc.
(II, l1H--117);
Aveilucotar,
O ('lrpde horaugtc
, lungde.un cot,
i-o prindeaupe rrunt.

ELEMENTE
HEGIONAL1;:
INPOEZIA
LUISOHESCU

401

Sub ea era o slbit elegalbenipc-opanglic.


Leanalui Mitroacpurta cotar,
(IT,227);
Iar Ia rnaicaeraucutare,vllniee,sconq.e,
galbeni.
(III, 70);
a lui npla:
Moulavealin car de lemni-Itot elregea.
Mereuse rupeaceva,BleauJ'ile,
japia,
uhlelelnitrei, uleii,cioclIteul,
jiglele,crceu,crucea
clreeii.rscolut,
ohaela,de-Izici fIlaibtrtnl
llIpla!u!-nimicnu se maiinea.
(III, 46)
i a lui zqoand,
Uite-aapescllia carese ln de zgoancf;'.
(II, 210);
Astase camineaele
Drct},
Coar.h'i
:18I:a.
Se .incade zqoande
,
Murgil
stase camineade z!Joande,
Era glume,i ph1eeas fachaz.

(III, 50)
(III, 83),

tot aa
ar fide
trebuit
s se
procedeze
este
acela
"ptul,
magazie"
: i n cazul lui leau (III, 118),al crui neles
i Mlni nu s-artaneam,
Stapil.ulatsubopru,sta la leaui asculta
Oribteacineles schellie.
(Il, 8);
Se duceau
pe cimp,aveaugrijde vite,
De
Leaur
, cu oamenii
fi fceatreabai spresear
Veneai hgacaruln curte,la leau.
Avealumeavite multe-- unii,nu toi.

(II, 53);

(III, 118);
n cel al lui nlslimi(III, 1;'):3),
al cru] neles exact nu I-arn putut fixa dect
ClI
ajutorul
dieionarului
lui
Scrtban
:"a se nate, a se ivi, a se produce,
a rsr]" (ser. nastati) :
ncepuser
s se l!slimCClSc
poamele.
Cindse scuturflorilese nstimescpoamele,
.Tetecumse nslimil'cl
porlllnbele",
ziceaMoPtru,
illduleit
:
ori
a luininciu
(III, 58) "lucru prost, lepdtur", care este un fel de blestem
Btl,gmane!
Altulera rnarda, "ManIadaUintncu",
26- Lingvistic203

CAVIUL
ISTRA'I'E

402

4.

sau popnzli (III, 117) "a sta nemicat. ca un poplndu" :


Bine,mbiete,nu maiveneai?
Tepopllzlii
acolo!
Dar-arDumnezeiI
s ningptn'rlesear.
Neexplicate au rmas, de asemenea, urau, cu cele dou nelesuri ale lui: 1.
"activitate intens, nentrerupt" i 2. "treieratlll grului cu cai"; "grmad
mare de griu" :
Puneoalecu legumela Ioc,
Punemasa,punemlnai spal,
Cerautoi murdarii Izinll.
t.atunclam intrateu tn 1JraLI,
Cu splat,cu gtit mult,cu vite,
cu oamenide ajutat.
i-aal-amcrescut.
pe Miaista,
Carest subopruacumca popndul
i se face c nu m aude.
Toatziulicaeu cu [apa.norau

(II, 7);
(II, 209),

vuv (II, 33) "femeie slab" :


Ioanase vedeade departe,
C era coprelnalt.
Ar fi putut.s meargmairepede,
C ceaunulce era maigreu,
C.nlad,ce s aib?
Daratepta8-0ajungDumitru,8-0roage.
Tatainadinsil maiineactte,or de vorb,
S.se ducV1WU
cit maideparte.
(II, 33)
i zaot (II, 191):
i s-acunoscut
c n-afostmoartebun,
C-aupus ciinizaotacolo,la casalui.
Ce-ofi fostin sufletullui Ilie,cinetie?
11ltraucinii,puseserzaoide ziceaic e lupul,
pe care nu le gsim nregistrate n dicionare i, ca s ne dm seama de sensul
lor, trebuie s ne adresm unor informatori din partea locului, cum am procedat eu insumi cu aproximativ dou sute de cuvinte.
n treact fie spus, cirsiai apare nc n glosarul dialectal al lui tefan
Paca (1928), unde existena lui este semnalat din Sngeorz-Bi,judeul
Histria-Nsud. Din explicaia dat, acolo, cuvntului ("grmad de snopi
de gru aezai n cruce" 1)se vede i etimologialui.
n volumul al doile>din cartea lui Sorescu, ne ntmpin un diminutiv
care, la prima vedere, s-ar prea c face parte din aceeai familie cucrstaiz,

ELEMENTE
REG)]ONAIJE
.tNPOEZIA
LUISOHESCU

403

dar, din sensul lui, se vede c nu putem s punem semnul egalitii ntre ele.
Este vorba de un nume de plant, ntr-un context n care terminologia botanic
se folosete II mod dernonstrativ :
Era nurnatiandr,buruiauci-aiacarese ine cincitragi
Cu coasa.Apoipir, ceapa-ctortt,
odoean,
C'r"teioarii,
anrrneas,
bUSU/OCIII
[etelor,de se bag
n S{IPIIJl
elemiroase
frumos,
ccoare,
te lncillgicu ea
Primadatcindieila secerat,s nu te doaralele
Toatvara.
Pe colo,maipe la umbr,creteapelin,
Bunde mlrosat
, bunde opritsngele,faciceaiIiispeli
ila oriceran.Gteticasacu el la Rusalil.
Apoimtctn,
de-aiade Irecistuplicu ea.
Torctoare,
de se spalfetele
Pe caps se mritei zic: "Cumnu st drumul,aa
S nu stau eu nemritat."
Apoiburuianampucat,
bun de btntulal,
Cindviseziurit,iiarba-captii,
i ctei maicte!
(II, 26-27).
In citatul de sub nplai, reprodus mai sus, am vzut c avem o aglomerare neobinuitde termeni populari,reeritori, n primulrnd, la prile carului.
Ne vom opri doar la sulete,att din motivul c mai apare ntr-un alt citat
din acelai volum:
i boulbga singurgrumajulIn
.Iug,puneaomulresteul,se suiape utetei pleca.
(III, 118),
ct i pentru faptul c au mai recurs la el i ali scriitori orrgmarr din prile
sudiceale rii, printre ei Gala Galaction,OpereII, p. 157, 1582 Marin Preda,
Delirul, Bucureti, 1975, p.54 i Marele singuratic, Bucureti, 1972,p. 35n,
cu deosebirea c, la acetia, forma cuvntului e puin modificat : ule.
Cuvntulse mai ntlnete, de asemenea,i la Adrian Punescu, Alanirest
pentru sntateapmntului, Bucureti, 1980,p. 72, sub forma ijlei (plural 1)
(vezi DLR, unde se dau numeroaseatestri).
ntr-o expresie,repetat, ca a(l), ai eaou e uor de vzut c ne gasim
n faa unui cuvnt rezultat dintr-o contaminaie dintre diaooli drac, de fapt
(1form modificat a lui diavol,cu ajutorul creia poetul scoate efecte poetice
deosebite,care se datoresc, nici vorb, nu numai cuvntului respectivei ntregului context:
fir-al'ei ai eaou
(1, 155);
A deaou1c.de oameni,moi.
(III, 55);
- Voiee deamipzii,JIUmergeiac-as'?
(III, 84),

404

GAVRIL
LSTRA.'I1c
-_.i-atunci,
de cenu stai deaun.
acas'i-oiei
Peste cmpuri?

(III, 97);
Ftr-udeaoulu;
cu aleieel, eedracuaveape ele,
c..oIrecamtoat.ziua.
(III, 1<41);
E, tire-aldeuou,du-tede Ic-ucolo
, las-mii-II
pace
(III,HC);
-- Fi-Li-arnrojnai detuin
, murn.
(IlI, E)2);
o omor,flr.ar ea a deaTJll
cu Iermecele
ei I
(III, 157).
in exempleleextrase din val. III, p. lS2,avem i un fonetism propriu
graiurilor din sudul rii, nroji, cu j n locul lui z, fenomen prezent n scrisul
muntenilor din secolul trecut, ncepnd eu Eliade, pn la unii contemporani
de-ai notri. Din cartea lui Sorescumai notm, alturi de nroji, pe qrunj[ul}
(1, 83; II, 79, 105), slobojit(1, l(6), qrumoju!(III, 118).
n cazuri izolate,varianta aceasta, n Tj,a devenit literar, ca n pluralul
minji, care s-a impas, n ortografie,deimai snt scriitori(ardelenii moldoveni!)
care prefer varianta mtnzi, Va fi intervenit i aici, cu siguran, "legea"
potrivit creia brad face pluralul n brazi, masc, n mti, poart, n pori,
ceea ce nsemneazo cele.dou forme nu se deosebescnumai prindesinenele
propriu-zise ci i prin modificri din dnteriorul cuvntului (d ---z ; s - ;
oa - o i, n cazul lui mnz, z -- j 1).
mpotriva tendinei opuse, de a alterna pe z eu i, n graiurile sudice,
meninerea consoaneiz, la plural, nefntmpin, uneori, i n scrisul muntenilor, ea n urmtorul exemplu din proza lui Arghezi: "Mereletale galbene i
roii, prunele tale ct portocala, portocalelect luubuzu i harlniziiti, tancuri
i iciaterne, s-au scufundat dup treizeci de zguduituri ntr-o singur zi';
(Scrieri,XXXIV, p. 507).
.itl, a, ai deauu nu-i singura expresie care denumete noiunea asupra
creia ne-am oprit; alturi de ea mai avem un fir-al al diavolului(II, 23) i,
mai ales, al dracu (II, 36, 58, 59, 74, 8:3,86, 87,162,171, 172,189,190,191),
prin nlocuireacrora o explicm pe cealalt. La acestea se mai adaug altele,
dintre care unele nu pot fi explicate n mod absolut satisfctor, cel puin
deocamdat :
fir-araittnnitutut
(II, 210; III, 20)("afurisit",
veziScriban,88);
fir-arabreazuII, 205; III, 26);
fir-ara ni,al du(Il, 219; III, 126,127);
fir-al'al acacu(Il, 5, 7, 40);
fir-al'al riti (1, 119);
fire-aral pcatelor(II, lo();
fir-ara Fn/ni(lI, 39).
Interes prezint, apoi, modul cum snt sau, mai hine zis, cum erau receptate unele neologismen vorbirea oamenilor neinstruii din mediul rural.
n unele cazuri este vorba de adaptarea-unui-cuvnt, sub puterea analogiei,
prin schimbarea accentului :

ELEMENTE
Hli:GIONAIJE
INPOEZIA
un SO.HESCU

405

n Bulgaria
... caIJela uoi: Balcani.
ibulgarii
tot oameni.
.. totncjlii ei.Binecs-a-ncheiat
Armtsttiu,
Cuasta se ntorseser
IonBlani cu
Ptru, in Cai',din Bulgaria
C..UIlcuvintnou: armisttiul
.
(III, 135).
Alteori acioneaz etimologia popular i, pe baza unui cuvint curent
n limbajul militar, nsuit n alte condiii dect cele ale eroilor lui Sadoveanu,
. din volumulAmintirilecprarului Gheorqhii,planton ia Iocullui ponton:
Noieramcei maide la deal,
Ceimaide departe
De-aianicin-arnajunsla tImp...
Da' am vzut.Dunrea
... Ca cindvenisevalea .
Numaiap.i-amtrecutpe-unpoddeplatitoane.
(III, 135).
Preluarea necorespunztoare a. neologismelornu se rezum. la cele
dou exemplede mai sus, Alte cuvinte mbogesc,n.mod simitor, categoria:
a{elnic(III, 195); combilezoti(II, 165, 166); oicolom(II, 132); schitnnaiic
(II, 111),pentru schismatic; oiirion (II, 160).Acestorali se mai adaug cteva
exemple n context.:
A avut el o vedeniede asta nemaipomenit.,
ieitdin comun
(1,24);
La momentul
oportiuiist,
..
(1, 26),
I
precum i un nume propriu, ClemenceaIl11,in loc de Ciemettceau(II, 59).
Fouetisme "nelitcrare" mai ntlnim i altele, se nelege. Unul este
hizade,pentru cunoscutul cuvnt din limba veche beiuulea :
Cestaica nitebizadele,acin
drumcu mnile-Il
olduri?
Hiibizadct1!
13izlldeaUfl
draculuir
(1II, 57).
De data aceasta nu mai este vorba numai de un simplu Ionetism neliterar, ei i de o schimbare a inelesului cuvintului ; o schimbare n ru, o
"degradare de sens", cum se spune.
Un ultim fonetism neliterar, specific graiurilor din sudul rii i necunoscut celor nordice, este picere, n acelai context eu ciorap :
Acumincotroai avea de gind'?
VpusertctaraptIn pcere?
Baho,nu se spunepeer,se spunepicioare!
i nu ciarapt, - Ciorapi.
(II, 210).

403

GAVRTI"
ISTRATE

Nu putem trece mai departe nainte de a semnala, n scrisul lui Sorescu,


o serie de derivate n -eie, sufix specific graiurilorolteneti : brabeie (1, 15 ;
II, 29, :10; lII, (5), Ceneie (II, 223), Cornete(II, 42), curmeie(III, iao.
140), dovlete(III, 79, 161, 1il3), alturi de dovleac(III, 85), Ionei(II, 9, 224 ;
III, 8:1,85), otbeie(II, 8, 21; III, 44, 84, 108), unqhei(II, 102, 137, 155, 208,
230). Prin influena acestor derivate au aprut Ionetismele: eie (II, ;)3, 4:3;
III, 132, 160, 1(8), ieie (II, l()l), iote (II, 5, :39,45, 46, 59, 89, st, 108, 127,
131, 134, 137, 163, 217 ; III, 125), variante ale literarului uite, prezent i el
n volumelerespective (cf, II, 60, 67, 77, 80, 81, 157).
Poate c tot aici ar trebui ncadrat i llleledin moment ce la Galaction
i la Preda ,cuvntul apare sub Iorma llle.
Dintre cuvintele pe care Sorescu ncearc s le scoat din fondnl pasiv
i s le repun n circulaie fac parte i a11l110r,
iase, cremene,care, n vremea
copilrieipoetului, i, mai ales, pn atunci, erau nelipsitedin vorbirea oamenilor de la ar; cu ajutorul lor se aprindea, n mod obinuit, focul. In poezia lui
Sorescuaflm lucruri noi n legtur cu iasca i anume cu locul de unde poate
fi procurat i cu modul cum se prepar:
Spuneapovetl
, spuneai de la rzboi,cumau luptatei,
Ascultaui maimari
i pe noine trimiteadupboji
Scpracu o piatr,cremene.
"Amo cremene
bun!"
i cu amnaru,
Iascuo mvlutain cenui-ofierbea.
Se fceaclloasaa i moale.
lasease cultivin slciL
..
_. Ia suii-vInslciilealebtrneiluai-mi
Plrla,
C mi-odusevintulacolo.
Nu e nicio plrie.
laseaaia I Sm.duc50fierbacas,c mi-oia altul.
(III, :3:3).
Poetul tie, fr ndoial, c iasc se numete numai "plria" fiart i
uscat, dup ce a fost dat n cenu, Ct st n copac (i e vorba nu att de
salcie, ct de fag i mesteacn .), i se spune, prin Transilvania, velie,
cuvint pe care l ntilnim, sub alt form i cu alt neles, i la Sorescu:
Pe la ulmlinotri,tnotan fn o femeieInalt,
Pe capaveao oscl.ie
de floarea-soarelui,
mare,o duceaca
Pe-obani.
(r, 51);
Copceanu
pusesevcc'ilia
de floarea-soarelui
la mijloci
Ciugu
leautoi, stringindcojtlein mn,c prispafusese
Mturati era mturati n curte.
(1, 5:3);
Era maiuoreu celeestoase,greleca rtnlta,
S rupnclt
cturulul
, 11\1
alta.
(Il, 135).

ELEMENTE
REGIONALIE
INPOEZIA
LUISOHESCU
Forma aproximativ aceeai, a "vcIiei" din Transilvania i il floriisoarelui de care vorbete poetul n versurile de mai sus, il uurat confuzia
ntre cele dou noiuni, contopindu-le ntr-un termen cornun. De fapt, din
ultimul exemplu, unde cuvntul are alt neles, putem sesiza i modul cum s--;?
produs confuzia la care m refeream; e vorba, in fond, de o"confamina.ie'
ntre uecaciurnlui i ntre vi1cliadin copac.
Poetul recurge la numeroase cuvinte specifice grainr1ol' din Oltenia,
unele dintre ele greu de neles fr ajutorul dicionarului, iar altele nici aa,
de vreme ce nu le gsim menionate n nici o oper lexicografic.Iat doar
o parte dintre ele: brobin (II, 210), umfltur mic, buhi, co; cenic
(III, 157), femeie urt fr seamn; chilimie (III, 137),car.Ir Ioitre, cu
cte un lemn pe vertical, n dreptul fiecrei roi; ciozmi (I II, 182), a bale
cu ciomagul,a ciomgi; ciiurie (III, 171), (piatr) de culoarea penclor cic,
adic a bibilici ; coprel(II, ;)1),femeie nalt peste msur (vezi citatul mai
sus, sub lJllv!);cribtl(III, 182),"nedreptate" (vezi Scriban,sub cr iuda,p. 367:
- Taci,c tii c e cu crtb- nu selasaa Maria.
- Cribtlacuite-afcut,orivreiste crunu? Teciozmesc
!;
[lear (III, 189), femeie eare vorbete ntr-una; Ilecar :
"iScurticloata
eracam[Iear,Ioanan-aveatjmps-n
Ascultenicipe ea";
gag (1, 33, 34,52; II, 47, 68, 163, 184; III, 22, 30, 19 etc.), a ; hacaiaua
(art., 198),femeieneordonat, murdar, lene; imos(II, 17; JII 26), murdar:
i tncepeas se scarpine,pe subplatoaimoas
;
[uueni (II, 220; III, 189), a se freca:
Copiiidecinci-ase
ani,care se frecaucu IllIPpepicioare.
In jgheab,undecurgeaapa,se[uneneaii
cu nisip,s se
Albeasc(III, 189);
lohoane (pl. III, 1(9), gunoaie de gru; grll de proast calitat.e; morinqlao
(III, 168), om neajutorat, nerod, slbnog, lipsit de vigoare; momoane(III
157), vrji, obiecte folosite la descntecelede dragoste; mului (III, 123), a
adulmeca, a mirosi; nplai (II, 11), cldur mare, nbueal ; nsrlmbe
(pl. III, 52), boroboac, pozne; nstimi (III, 53), a se ivi, a aprea, a ncepe,
a rsri (fructele ntr-un pom, dup cderea florilor) (vezi Scriban, 857);
nstrpo (III, 132), geamba; ntimos (III, 166), mare la trup, mthlos :
nvlig (III, 166, 167), prost, neajutorat ; obejdte(III, 167), necaz, nenoroc;
otri (III, 157, 188, 188-189), a certa, a ocr, a supra; panci (III, 85),
nebun, trsnit, aiurit, zpcit, icnit; paron (III, 199), porie, partea cuvenit
unei persoane; pirtuic (III, 25), boal de stomac, diaree.
Ne-am oprit, mai sus, doar la cteva cuvinte, dintre cele dou, trei sute
cte ar avea nevoie de explicaii, pe care nu le cunosc nici dialeetologiii pe
cele mai multe nu le gsim nregistrate n dicionare sau n glosare. Uneori,
sensul pe care l are un cuvnt n poezia lui Sorescunu se potrivete eu ceea ce
ntlnim n alt parte i faptnl acesta mrete nedumerirea cititorului.

GAV.RIL
lSTRAT8
408
---.-.__..__._------,-----------_._---_.
__._--------------

10

Este cazul lui zaci, spre exemplu, care, din context .pare a fi sinonim cu
ltratul, struitor, al mai multor cini:
i.s-a cunoscutciiTI-afostmoartebun,
C-aupusciiniizaoiacolo,la casalui.
Ce-ofi fost1nsufletullui Ilie,cinetie
l Itrauciinii,puseserz([o(de ziceaic e lupul.
(II, 1(1)
Dup informatia lui V. Arvint.e,cuvntul este cunoscut i n Moldova,
ntr-o variant fonetic deosebit,j ot,i avnd nelesul de "gIgie, scandal,
hrrnlaiemare" (Voineti,j ud Iai). In cartea lui Ernanoil Bucut, Romnii
dintre Vidin i T'itnoc(Bucureti, 1923, p. 3), cuvntul apare ntr-un context
cu Lotul deosebit, cu alt neles: "Pc aici trebuie s fie ntinse pe dedesupt,
curs petelui, zoie i crlige legate de vreo piatr ct cufrul".
Graiurile din Oltenia cunosc o serie de cuvinte, bulgreti sau srbeti
la origine, pe care nu le mai ntlnim nicieri n graiurile romneti. A zice
c elementelelexicalerespective constituie, pentru Oltenia, ceea ee reprezint
anume cuvinte ucrainene pentru Moldova de nord i Maramure, ori unele
elemente ungureti, rare, pentru graiurile din Transilvania de nord-vest:
garni (1,88; II, 58, 62, 153 ; III, 65, 117),"vas de metal n care se transport
lapte i alte lichide" (scr., pol., rus.) ; nstiml (III, 153) "a se nate, a se ivi,
(a se produce, a rsri" (ser.) ; npla (III, 46), "obad de roat" (bg.); oblamnic
(III, 139, 140), "bucat de pnz rsucit n form de colac, pe care femeile o
pun pe cretet cnd poart greuti pe cap" (scr.); ojijit (III, 100), .arscat"
(bg.) ; oprouenie(III, 133),"de nici un folos" (bg.); uicearli (III, 188), "amrt, slab, trenros" (ser); plasi (1, 38, fil, 124), "claie de fn" (bg., scr.) ;
posiau(II, 13, 14, 122, 152; III, G4,84, Hi5) "alhie" (bg.).
O meniune special se cuvine substantivului dor, care are, 'n Oltenia,
alt neles dect n limba literar; este absolut sinonim cu v. rom, duroare
i cu durere de azi;
Ei, o s vadmaica
Pe ferestruic,
dinpat, undest i bea cealde rornantt,
C-arede !JUlItun doi'la Inim.
(11,124);
1-1
da focclrpei
i ardeaaa acolo
i trgeadoruldinureche.
(II, 175);
i.mamaa rmasde.ntunctcu dorn
Cap-- sttuselegatcu varzacr, rece,
Pe gerulla- erager,nu ca acum!1 sesculundase
in moalelecapului.
(III, 1.74).
Dintr-un motiv asemntor, va trebui s ne oprim, n treact, la un
cuvnt care concureaz, n Oltenia, pe sinonimul motenit din latinete, cunoscut vpretutindeni n limba noastr:

Il

409

Povesteamamamailrzluc tn foaiade zestre


A lui Mouerautrecuii "doirimtori",
- Tat, ce dracude ruiior
t snt tia?
-""Porci,fa.
Vezi,Ina.lnl.e
llllle ziceaporci,le ztcearmtor
.
(1II,70).
Un alt aspect interesant, care se reflect n aceste volume ale lui Sorescu,
il constituie raporturile dintre graiurile din Oltenia i cele din Transilvania.
Se tie c provincia dintre Carpai -" Dunre - Olt i Cerria nu are un grai
de sine stttor, ca Muntenia, Banatul, Maramureul sau anume zone din
Transilvania, Ea seamn, pn ILIun punct, cu Bucovina i, ntr-o oarecare
msur, cu Dobrogea, ntruct are un grai mixt, cu infiltrutii att din Banat
i Muntenia ct i, n primul rnd, din Transilvania. Unii i-au zis grai de
tranziie.
Aceste raporturi pot Ii uor urmrite n volumele de care ne ocupm.
De la unele nume de locuri sau de oameni, pn la cuvinte ca muiere, tirsiti,
o !r, oioart (modificarespecific il la tinismului uiuai 1), sob, eu sensul de
"eamer" (aici poate fi ins vorba i de o influen scirbocroat.),sau unele
Ionetisme i forme, toate pledeazpentru legturile,pomenite dintre ardeleni
i locuitorii de azi ai Olteniei.Cu deosebireinteresant ni se pare, spre exemplu,
faptul c substantivul muiere apare, la Sorescu, cu nelesul special de soie,
iar cnd e vorba de sensul genero.lpoetul recurge la [emeie,cum rezult clar
din exemplele ce urmeaz:
i-alua.lmuiereelinalt sat,
Tncrnaide pe malulOlteulut,
Peste citevadealuri,cit rnun.H.
(II, "2).
Dar:
EIa o femeieOm81W;JiiU
Gruroulca
(II, 77);
o emei,dupce se mrtta,
Nu-lmaivedeanimeniprul.
(lI, 1J7).
Un cuvnt interesant, mprumutat, n graiurile din Oltenia, din Transilvania, este uinori, care nu-i dect modificarea Iatincsculu! oiuai, folosit, n
mod curent, de ardeleni, n anume momente srbtorcti. Cuvntul el suferit,
dup cum se vede, nu numai o modificarede form ci i una de neles
Pulbereas s-aleagtie casalui!
Sii-iintre viermiin aternut!
N-armaiajunges-i ctntoCU('u)
!
S cnte cucumctele
!
Suu-Ie
lupiiIlcurteala mi1orbeulc,
Dacai tu inimaasta in tine...
l-ifceaaa utvartutctt.e.unprnz,
(II 8);

4.1()

GAvrnr.ISTH,AT8

12

Ticameuli slujitorh la popa


i-atcut casaasta
Tu n.atIcutnimlc.NimicIl-aiIcul...
Spuneamaitare. Tu auzi,m't
NeaFloreatcea.OriIl-auzea,
orisefceacIl-aude.
Cunot.ea
el otnartuista.
(III, 182).
Ttrsin prezint interes din alt punct de vedere, n sensul c e cunoscut
nc din secolul al XVII-lea, din Ca.zanialui Varlaam, aprut la Iai, n
lG43,i face parte dintre cuvintele rare, luate de Varlaam din graiurile ardeleneti. Este cunoscut i n sudul Dunrii, cum rezult din cartea citat a lui
Emanoil Bucu, p.132, cf',i "Dacoromania" III, 88G; IV, 12()O.
n cartea lui Sorescu, cuvntul apare de dou ori, n volumul III. n
primul citat sensul lui este vag; nu..j n concordan cu ceea ce tim noi despre
cuvint : "Snt ca oaia aia tirstn, slab i amrt" (38). n cel de-al doilea
citat el apare eu nelesul obinuit, de "sfoar, frnghie", pe care l are i n
cartea citat a lui Bucu.:
A legat-oaia cu betelei c-ottrsinde
Strngeaea lemuelei-aluat-ope umeri,ea
Pc-unbutean,
o maimutaclndpc-unumcre,ctndpe
Altul.La urm,a maipus-oi-ncap,c era mai
Obinuit
s ducgreutttn cretet.
Babaefa grea,domnule,
i Radaastavoinlc.S-autupnitcuhoncita
iaaa aprutIn sat,cu ea in cap.
(III, U!J),
Tot de limba veche se leag un Ionetismca tuiindeni(III,7:3),in locul lui
pretutindeni, prezent n textele ardeleneti, nc din sesolulal XVI-lea i utilizat, pe sear foarte mare, de George Cobuc, nu att n poezia original cit
n traducerea Eneidei lui Virgil, cum am artat n articolul Limba poeziei lui
GeorgeCobu.Citeva considerciiide natur lexical (publicat n "Arhiva 80mean", IV, HJ77, p. 252-27{j).
Cebluire,care s-a constituit i intr-un titlu de poezie(II, 4,1----(11),
aduce
aminte de adjectivul cebluit (de somn), adic "ameit", din Noul Testament
de la Blgrad (lM8) i de verbul ceblui,despre care aflu, dillDicionaml de
[recnenal limbii romneuechi(ms.), datorat lui C. Dimitriu, c-i era cunoscut
lui Coresi, n a crui Cazanle se ntlnete de vreo trei ori.
Nu pot spune dac n graiurile ardeleneti actuale mai exist vreunul
dintre aceste cuvinte i, prin urmare, nu tiu dac le mai putem ncadra aici,
n paragraful referitor Ia raporturile lingvistice dintre Transilvania i Oltenia.
Din DA, unde ni se dau citate din ANON.CAR.i din COD.VOH.,mai
ales pentru verb i pentru derivatul adjectival cebluiior, vedem c la
Coresiexist, In EV., i un derivat substantival : cebluiiur. n schimb, Cnd
este vorba de existena unora dintre cuvintele respective n graiurile actuale,
ni se dau referiri numai n legtur cu Oltenia, de unde s-ar putea deduce c
nu este vorba de o infiltrare ardeleneasc.
Printre fenomenele preluate din grainrile ardeleneti, trebuie s ne
mai oprim asupra Ionetisrnului[otneie(II, 60) i a formei verbale eli nl1poei

411
(II, 7), care SI.'bucur de () circulaie larg, n limha vorbit, i o gasIm l 111
Iiteratura altor scriitori contemporani, printre ei Mirou Hadu Paraschivescu,
In privina cuvintelor pe care trebuie s le punem pe seama influenei
graiurilor de peste muni mai menionm : cpeneaq(III, n7), creilar (II, 124),
dulini (1, JO(\),mintean (II, 2:13),musai (1, 128), neme (II, 210), () r (eu
frecven foarte mare.Tn toate trei volumele),vin/re (II, 210).
S ne oprim, n sfrit, asupra unui fragment de poezie n care snt concentrate mai multe forme de perfect simplu, care ne intereseaz nu atit sub
aspect dialectal ct sub cel al stilului:
Mii,zice,da' mtncaiastzl l
Pr}imuiereao tigaiede varz
i prii}ip.ete
i cu milml'ilig,l
cald.
.imincai,In,i mtncat!
Nu ilHImai sturam.
i-ispusei: "Muiere,
ia scaunulde sub mine,
Ccrpaicimlnctnd.
Cefn/ia mncarebun?
fil.cde!dracu,crp mncnd.
(lI, 20:l).
Problemele ridicate ele cartea lui Sorescu snt mult mai numeroase,
dar nu avem rgazul necesar s le examinm, aici, pe toate.
Prin includereaunora dintre elementelediscutate n limba poeziei,autorul le-a scosdin uitare i nu-i imposibilea, n felul acesta, ele s fie "revivifial.e".
cum spunea Eminescu, si s vorbeasc despre realittile satului de ieri si de
astzi nu numai cifiLorilo'r
elinmomentulde Iat ei i urmailorurmailornostri.
nainte de a ncheiatrebuie s mai spunem c Sorescuare, ffq.de elementele regionalela care recurge, atitudinea unui 1. Budai-Dcleamr.raunui scriitor
de la nceputul literaturii noastre moderne.EI face, parc, abstracie de drumul
parcurs de limba literar, n ultimele dou sute de ani, i cdnstruiete numai
pe baza i cu materialul pe care .-Ipune In dispoz.iiesatul, demonst.rnd c
ncercarea nu este inutil, c ea ntrete ideea potrivit creia folcloruli limba
vorbit sint n st.are s sporeasc, n continuarevpoaibititile de exprimare
ale artistului, c acesta poate, asemenea lui Creang n secolul trecut, s se
dispenseze, n mare msur, de elementele crturreti, din limb, i s se
ntoarc in Arcadia copilrieinu eu un sentiment de nemulumire i de izolare,
ei eu ncredinarea c legenda lui Proteu nu-i o nscocire oarecare, c ea
continu s alimcnteze puterea de visare i de creare a artistului.
A.i!Jllila sfrit, nu putem evita o ntrebare, pe care i-au pus-o mai
multi dintre cititorii lui Sorescu, asupra rostului elementelor regionale n
poezie. Snt, ele, cerute de necesiti artistice, ndeplinesc, oare, o funcie
stiIistidi de necontestat ori le revine, mai mult, un rol etnografie i documentar ?
Critica,favorabil n general Liliecilor,nu s-a pronunat, n mod hotrt,
in acesLdiree]ie.E de presupus c poetul nsui Il-a privit lucrurile numai sub
aspect poetie, ei, eutnd un drum nehtut, a sim!.itnevoia ntoareerii la atmosfera satului copilriei,pe care a reeonstituit-o prin mijloacele cele mai veridice
cu p utin!., prin vorbirea prinilor i bunicilor lui,

412

GA
V,ULISTHAT.E:

14

HEGIONAL
ELEMENTS
IN MAHINSOHESCU'S
POETHY
ABSTRACT
T11e
authorhas examined,in Sorcscus.
threVOlWIlCS
fromthe cycleLa lilieci,the numerou
s regionalIeaturesto whtchthe poethas resortcdfor reconstttutlng
vi]1age
liJein the
recen
t past.
Thephoneticfeatures,thennn-literary
Iormsaudwordsref'lect
diverserealitiessuchas,
aniongothers,someinfluencesfromncighhouring
Iangua
gesOI'the preserving
ofsomearchaic
tralts,characterlsticofthe language
frompl'CV10US
centuries.
Arnongthe rarewords, sorneof
whlcharenotrecord
edin dtctionartes
OI'glossaries,
mostst.rikiug
arethe Bulgarian
andSerboCroatianonesas heingspeeific
to theHnmanlan
langua
gespokenin Oltenia,
justas thebon-owingsrromGermanandHungartan
arc to Lemet,mostof all, in Transylvania, Banataud
Crlana,
whilethe onesfromUkralnian
areknown,mostofall, to the peop1e
ofMaramure
andMoldavia.
Then,of an particularinterestarc thoseregionaleJements
in whiehthe relatiol1ships
hetween
the language
spokenin Olteniaandth3tspokenin Transylval1ia
are refleeted.
Some
pecularities
appearonlysporadically,
whileotllersare tu be metfl'equclltly,
whiehwoulc1
5Uggestthat the poetwantedto spccifica]ly
cmphasi7-e
a certainstateof things.Thi5mighthe
illllstrated
hytheparallelism
muiere-femeie,
inwhiehtheformeI'
i5synonYl11ons
wiLhsoie(wite),
whereas
femeie
denotesthe notiollofwOl11an
in general:"Pemu.ierea
luio chemaStanea"(II,
191),hut "IJincaasta era o femeienalt,frumoas".
(II, 181).
Tl1ephoneticfeatures,the forIl1s
andthe wordsto whichthepoethasresortedare interestingnotonlyfortheirpoetic,expressive
value,butal80fortheirdoeurnenbry-ethnographie
onc.SOl'esen
introrJuces
intotlleliterarylanguagc
a seriesofregional
elemellts
which,without
his contribution,
wouldnevel'have eotrlebefo1'e
the liLcrature
1'eader's
eycsandwouldhave
remained,
forever,in t11epassivestockoft11elanguage.
FacIlltatea
de Filo/O!lie
lai, Calea23August,Ilr. 11