You are on page 1of 2

Toshiba Europe" najavljuje nove modele laptop raunara od 15,6

(39,6cm) i 17,3 (43,9cm) ina sa oznakama "Satellite L50-C/L50D-C" i


"Satellite L70-C".

Najnovija "Satellite
L" serija osmiljena je da podri sve prednosti Windows 10 operativnog
sistema, uz itav spektar funkcionalnosti i karakteristika namenjenih zabavi.
Model sa ekranom dijagonale 39,6 cm (15,6 ina) dostupan je u irokoj paleti
razliitih boja, meu kojima su satenski zlatna, crvena, bela, ljubiasta, braon
i crna, dok je "Satellite L70-C" dostupan u satenski zlatnoj nijansi.
U poreenju sa ekvivalentnim modelima iz 2014, novi laptop raunari
znaajno su tanji a model "Satellite L70-C" je ak vie od 20% tanji od
najtanje Satellite L serije ikada. Tanko kuite i vei ekran ine ga idalnom
zamenom za desktop raunar. Svi novi modeli imaju kvalitetnu ploastu
tastaturu bez okvira za komforno kucanje, uz ugraenu automatsku redukciju
greaka sluajnim dodirima dlanom (Satellite L70-C/L50-C).

"Satellite L70-C" pokreu Intel Core procesori do oznake i5, dok L50-C
radi sa Intel procesorima do Core i5. Izbor grafike na modelima L50-C i
L70-C see do NVIDIA GeForce 930M sa NVIDIA OptimusTM
tehnologijom i 2 GB VRAM memorije.
Tu je i alternativa u vidu Satellite L50D-C koji stie sa 6. generacijom AMD
A10-8700P Accelerated procesora koji znaajno unapreuju mogunosti u
domenu utede energije, sa grafikom do AMD Radeo