You are on page 1of 2

NOTICE OF DISCONNECTION

_____________________
Name: ________________________________
Catamboan, Lazi, Siquijor
Sir/Madam:
Ang Sitio Kampatok Water System Association sa Barangay Catamboan
nagpahimangno/nagpahinumdom sa imong bayrunon sa konsumo sa tubig nga gigamit nga
nagkantidad ug __________. Nga ang asusasyon naghatag ug lugway sa lima ka adlaw lamang,
kon mapakyas ka sa pagbayad sa imong obligasyon, sumala sa gikasabutan sa mga Opisyales
ug mga Board of Directors niadtong April 9, 2013 mahimong diskuniktahan ang maong
patubig.
Month : __________
Bill
: __________
ROSALINDA J. BAGUNDOL
President
DAGHANG SALAMAT!

NOTICE OF DISCONNECTION
_____________________
Name: ________________________________
Catamboan, Lazi, Siquijor
Sir/Madam:
Ang Sitio Kampatok Water System Association sa Barangay Catamboan
nagpahimangno/nagpahinumdom sa imong bayrunon sa konsumo sa tubig nga gigamit nga
nagkantidad ug __________. Nga ang asusasyon naghatag ug lugway sa lima ka adlaw lamang,
kon mapakyas ka sa pagbayad sa imong obligasyon, sumala sa gikasabutan sa mga Opisyales
ug mga Board of Directors niadtong April 9, 2013 mahimong diskuniktahan ang maong
patubig.
Month : __________
Bill
: __________
ROSALINDA J. BAGUNDOL
President
DAGHANG SALAMAT!