You are on page 1of 18

I HC

HOA SEN
ti

Con nga thnh Troy


Khoa Kinh t thng mi Ngnh Qun tr kinh doanh

Lp L thuyt tr chi_L3
NGI HNG DN:
Thy Phm Vn Minh

Thng 11 nm 2010
Thnh ph H Ch Minh.

I HC
HOA SEN
ti

Con nga thnh Troy


Khoa Kinh t thng mi Ngnh Qun tr kinh doanh
Lp L thuyt tr chi_L3
DANH SCH NHM:

Nguyn Phc Hiu (NT)


Quch Hi Phi Long
Nguyn nh T Quang
V Th Hoa
Nguyn Th Thanh Tuyn

Ngy np bo co: 29/11/2010


Ngi nhn bo co: Thy Phm Vn Minh.

i Hc Hoa Sen

n L thuyt tr chi

TRCH YU
Chng ta tri qua 12 tun vi b mn L thuyt tr chi. Mt cu hi nh c
t ra l: Chng ta hc c nhng g?. V tr li cho cu hi , hm nay
nhm chng ti s phn tch v ci l thuyt tr chi nm trong tc phm phim
Con nga thnh Troy ca o din Wolfgang Petersen da trn tt c nhng kin
thc c hc. Chin tranh lun l mt ti nng bng vi nhng tnh hung
chin lc, i u gia 2 bn, v c bit l nhng cuc chin tr thnh
huyn thoi trong lch s nh trn chin thnh Troy th yu t chin lc l khng
th khng c v cng khng th khng bit n. Qua bi bo co, nhm chng ti
mun trnh by cho cc bn hiu c d dng nht v r rng nht v cc tnh
hung chin lc cng nh v mt ngha su sc trong ct truyn ca tc phm
phim ny.

i Hc Hoa Sen

n L thuyt tr chi

LI CM N

Trong sut thi gian thc hin bo co, nhm gp khng t kh khn, t vic
chn phim cho n s thiu ht v kin thc phn tch. Nhng qua nhng bi
ging, bi tp v nh v tnh hung, v d c th ca thy Phm Vn minh th nhm
chng ti c tip thm sc mnh v kin thc. Nhm xin cm n thy Phm
Vn Minh gip nhm c th c kin thc phn tch c trn vn c tc
phm phim ny.

ii

i Hc Hoa Sen

n L thuyt tr chi

MC LC

TRCH YU ................................................................................................................. i
LI CM N ..............................................................................................................ii
MC LC ................................................................................................................... iii
DN NHP ................................................................................................................. 1
1. Gii thiu phim .................................................................................................... 2
2. Cc giai on chnh ............................................................................................. 3
2.1

Trn chin vo lc m u, cha nh ........................................................ 3

2.2

Qun Hi lp nhn ra mnh khng th cng thnh .......................................... 5

2.3

S la chn ca v vua gi ........................................................................... 7

2.4

Cuc chin n hi kt thc vi con nga ............................................... 9

3. KT LUN ......................................................................................................... 11
Nhn xt & nh gi ca gio vin ........................................................................... 12

iii

i Hc Hoa Sen

n L thuyt tr chi

DN NHP

Mt cuc chin lch s s ch cn l mt trn nh tay i nhm chn nu


bn khng thy v hiu c tnh hung chin lc ca n. V nu bn nhn mt
cuc chin nh cuc chin thnh Troy di con mt ca mt ngi c hc l
thuyt tr chi th t hn bn s cm nhn c tm v i v ngha lch s v i
ca n. Gi tr ca mt tc phm phim nm kh nng din t ca n ngi xem
c th hiu ra c ci gi tr m n mang trong mnh. V ngy hm nay qua bi
bo co, nhm chng ti xin c phn tch tc phm phim Con nga thnh Troy
trnh by li gi tr ch thc ca n cho nhng ai cn cha bit n hay cn l
b sung kin ca nhm i vi nhng ai hiu r gi tr ca tc phm.
Vi bo co thc hin, nhm ra nhng mc tiu ban u l:
1. Kim tra li cc kin thc l thuyt tr chi hc c qua 12 tun.
2. Phn tch, trnh by li y v c th nhng tnh hung chin lc trong tc
phm.
3. Nu ln vai tr quan trng ca l thuyt tr chi trong cch nhn nhn s vic.
4. Rn luyn k nng lm vic nhm.
Vi nhng mc tiu ny, nhm c nhng phn cng cng vic nh
sau:
1. Nguyn Phc Hiu (092293): Phn tch, tm hiu, tng hp ni dung bo co v
hon thnh phn thuyt trnh. 35%
2. Quch Hi Phi Long(092306): Phn tch, tm hiu, tng thut ni dung phim.
25%
3. V Th Hoa (092488): Tm hiu v cc t liu cho bo co, cc l thuyt tr chi.
15%
4. Nguyn Th Thanh Tuyn (092513): Tm hiu v cc t liu cho bo co, cc l
thuyt tr chi. 15%
5. Nguyn nh T Quang (092331): Tm hiu v cc t liu cho bo co, cc l
thuyt tr chi. 10%
1

i Hc Hoa Sen

n L thuyt tr chi

1. Gii thiu phim


Tn phim: Troy
Nh sn xut: Warner Brothers
o din: Wolfgang Petersen
Kch bn: Homer & David Benioff
Th loi: Tnh cm, Lch s, Hnh ng
di: 163 pht
Ngy pht hnh: 14/08/2004
nh gi: 7/10
Cc din vin chnh: Brad Pitt, Eric Bana & Orlando Bloom

Tm tt ni dung phim
Cu chuyn bt u t nm 1184 trc cng nguyn, khi m v hong t th 2 ca
Troy l Paris cp i ngi v sinh p Helen ca Menelaus(l em trai Vua
Agamemon ca Hi Lp). Ni nhc nh, lng hn th khi b cp mt v ca ngi
em Menelaus v cng vi nh thu tm Troy ca ngi anh l Vua Agamemon
khi mo cho mt cuc chin vi v ngoi l chin u v cng l ginh li
v cho Menelaus nhng thc cht bn trong l tha mn cn thm kht xm
chim Troy ca vua Agamemon. Cn v pha Troy, v hong t c ca Troy l
Hector nhn thy hnh ng sai lm ca ngi em Paris nhng v tnh thng em
khin Hector b qua tt c ch gi li ch nghnh chin vi k th bo v
ngi em trai duy nht ca mnh. Ngc li v pha Hi Lp th vua Agamemon vi
s gip sc ca 2 ngi ti l Odysseus v Achilles(ngi c bo v di sc
mnh ca thn linh) th lng chc chn s nh sp thnh Troy mt cch d dng
v xua qun xm chim khng cht do d.

i Hc Hoa Sen

n L thuyt tr chi

Trn chin ny s i n u? Mi vic s xy ra nh th no? Khi i n kt thc


th bn no s l bn chin thng? C 2 bn s c g v mt g sau trn chin
ny? Cc bn hy theo di qua cc mc sau y.

2. Cc giai on chnh
2.1 Trn chin vo lc m u, cha nh
Qun Hi Lp vi lng trn y ch chin u i thuyn n vng bin ca Troy
v chim ly n th Thn Mt Tri ca Troy mt cch d dng. By gi tnh hung
chin lc th nht bt u bng mt tr chi ng Thi gia 2 bn. Tnh hung
din ra theo bng sau:

Troy / Hi Lp

nh

Th

nh

(-4;-2)

(-3;-3)

Th

(-1;-3)

(0;0)

Trng hp 1
Qun Hi Lp dng mnh xng thng vo trn chin vi Troy khng cht do
d. V pha Troy nu cng em qun ra nh p tr th tnh th 2 bn s l NH
v NH. Nhng v qun i ca Hi Lap vn d mnh hn Troy nn Troy chc
chn s b nh bi th thm v thu hoch ln lt cho Troy v Hi Lp s l (-4:-2).
Trng hp 2
Qun Hi lp cng dng mnh xng thng vo trn chin vi Troy khng cht
do d. Nhng ln ny Troy li c th trong thnh v Troy ngh rng lc lng phe
mnh khng th nh li qun Hi lp. Vi thnh Troy l mt tng thnh khng h
n gin, v cng chc chn khi th, nhng qun Hi lp vn m u vo v tng
rng mnh c th xuyn thng d dng. y nhm chng ti t cho Tng thnh
3

i Hc Hoa Sen

n L thuyt tr chi

Troy mt gi tr l 4 im. Vy nn da vo kt qu ca Trng hp 1 th ta cng


thm cho Troy 3 im v tr i ca Hi Lp 1 im dn n kt qu thu c ca
Troy v Hi Lp ln lt l (-1:-3).
Trng hp 3
Trong lc Hi Lp cn cha chun b xong tin nh Troy tc l ang th
TH nu Troy ngh rng tnh th by gi th trc sau g mnh cng b chim nh
v suy ngh ly cng lm th th Troy s huy ng binh lnh, nng cao s kh ca binh
lnh trong thnh, quyt tm nh bo v t nc, bo v hong t Paris. V
Troy em qun ra nh bt ng vo qun Hi Lp trong khi Hi Lp ngh rng Troy
s khng dm tin nh mnh v qun lc phe Hi Lp qu hng hu. y chnh v
qun Troy nh bt ng vi Hi Lp nn da vo kt qu Trng hp 1 ta cng
thm cho Troy 1 im v tr ca Hi Lp 1 im do s xut trong suy ngh. Vy nn
thu hoch ln lt ca Troy v Hi Lp s l (-3:-3).
Trng hp 4
Qun Hi lp suy ngh li v lc lng ca Troy v c tng thnh Troy trc
gi ni ting l kin c nn vn cha tin nh Troy. V mt Troy th cng c th
trong thnh khng ra tin nh v bit r qun Hi lp rt mnh. Vy th thu hoch ca
Troy v Hi Lp ln lt s l (0:0).

Phn Tch
o Ta xt v pha Troy
Nu qun Hi lp chn NH th Troy s Best Respone l c TH trong tng thnh
v thit hi s ch l -1 < -3 do tng thnh Troy rt vng chc, ng thi cng c
th lm cho qun Hi lp b tn tht nhiu hn, thay v l -2 khi Troy NH th l -3
khi Troy TH.
Nu qun Hi lp th th Troy s c Best Respone l c TH trong thnh v nu em
qun ra NH th kt qu s l 3 < 0. Troy lun mun ha bnh nn nu qun Hi
lp khng nh th Troy cng s khng nh.
Qun Troy c chin lc tri l TH.
4

i Hc Hoa Sen

n L thuyt tr chi

o Ta xt v pha Hi lp
Nu qun Troy chn NH th qun Hi lp chc chn s chn NH v qun Hi Lp
thy c nu NH th kt qu s l -2 > -3 nu TH. Qun Hi lp bit r lc
lng phe mnh mnh hn phe Troy rt nhiu.
Nu qun Troy chn TH th qun Hi lp s chn TH v d qun Hi lp thy r kt
qu nu NH th kt qu s l -3 < 0 nu TH. D c mun hay khng th qun Hi
lp cng phi cng nhn tng thnh Troy l mt tng thnh rt kh xuyn thng.
Qun Hi lp khng c chin lc tri v mt l thuyt, nhng i vi hon cnh c
th ang din bin th qun Hi lp s lun NH vi mi kt qu v lng tham mun
xm chim Troy ca vua Agamemon v mi hn v b cp v ca ngi em
Menelaus.

Kt qu
Theo nh cc kt qu phn tch 2 bn trn th r rng qun Hi lp s quyt nh
tin nh thnh Troy. V v pha qun Troy th s c th trong thnh nn giai on
u ca cuc chin khp li vi kt qu ri vo trng hp 2 v kt qu thu hoch
ln lt cho Troy v Hi lp l (-1;-3). Qun Hi lp tht bi nng n.

2.2 Qun Hi lp nhn ra mnh khng th cng thnh


Trn chin gia Troy v Hi lp i n bc th 2, ti y qun Hi lp lm vo th
nan gii, qun Hi lp di s lnh o ca vua Agamemon tin nh thnh Troy
khng thnh cng v kt qu l qun Hi lp t thng nghim trng. Khng ng
tng thnh Troy li kin c n nh th, vua Agamemon lm vo tnh th kh
khn, mt mt th khng mun rt lui b chy v nu lm vy s mt uy danh, mt
khc li s nu tip tc tin nh s li b hao tn qun lnh m vn ko xuyn thng
c thnh Troy. Ngay lc ny qun Troy tp hp cc lnh o tho lun v
cch ng ph tip theo. V tnh hnh chin lc din ra nh mt tr chi Tun T
vi lt la chn u l ca qun Troy nh sau:

i Hc Hoa Sen

n L thuyt tr chi

TROY
NH

TH

TROY

HI LP

TH

NH

HI LP 0
-1

-2

HI LP -6

-3

TROY

Phn Tch
i vi tnh hung th 2 ny th c Troy v Hi lp u thy r c cc kt cc c
th xy ra.
o Ta xt v pha Troy
Pha Troy s c 2 s la chn l NH v TH. V mt l thuyt tr chi th Troy
s t mnh vo suy ngh ca qun Hi lp v bit c rng Hi lp s NH nu
Troy NH v kt qu l -3 d sao cng hn -6 nu Hi lp TH. V mt l thuyt
th Troy s la chn TH v kt qu s l 0 > -2 nu NH.
o Ta xt v pha Hi lp
Nh nu trn th qun Hi lp s ch c la chn NH nu Troy quyt nh
NH v nu TH(rt lui, b chy) th qun Hi lp s mt i uy danh ca mnh v
y nhm chng ti cho gi tr ca Uy danh l 4 nn nu NH th thit hi l -3
cn nu TH s b tr thm 3 v cn 1 im th c chuyn thnh im cng cho
Troy (nu Hi lp b chy, rt lui th d nhin Troy s bt thit hi nn t -2 cn li l
-1).
6

i Hc Hoa Sen

n L thuyt tr chi

Kt qu
Trn thc t trong trn chin th qun Troy s khng la chn phng n TH m
l NH v y Troy mun trng pht qun Hi lp v dm ph v n th Thn
Mt Tri ca Troy. Chnh v th m y ta xt quyt nh ca Troy s ko da trn
li ch ca Troy m l thit hi ca qun Hi lp, c th l nu NH th thit hi ca
qun Hi lp s l -3 > 0 nu Troy TH.

2.3 S la chn ca v vua gi


Sau quyt nh tin nh qun Hi lp trng pht ca vua Troy, hong t c ca
Troy l Hector nh phi dn qun ra trn. V chnh trong trn chin ny Hector
git cht em h ca Achilles ti nng ri ci gi phi tr l chnh mng sng ca
Hector. Achilles git cht Hector ng thi cng mang xc Hector i, khng
ngi dn Troy c th an tng cho v hong t ca mnh mt cch t t theo phong
tc by gi. ng trc tnh th nh vy, v tnh thng con nn v vua gi thnh
Troy can m quyt nh n gp Achilles xin xc con trai mnh v. V di
con mt chin lc th mt tr chi TUN T xut hin vi lt la chn u
tin l ca v vua gi thnh Troy:

Vua TROY
Khng i

Achilles

Vua TROY -3
Achilles

ng

Khng
ng

Vua TROY 3

-6

Achilles

Phn Tch
7

i Hc Hoa Sen

n L thuyt tr chi

i vi tnh hung ny th c 2 bn u c th thy c phn no ca kt cc.


o Ta xt v pha Troy
Vua Troy s t mnh vo suy ngh ca Achilles mt phn c th thy c trc
phn no kt qu s xy ra nu ng quyt nh I. ng bit r nu ng khng I th
Achilles s khng bao gi tr li xc con mnh v gi tr ci xc ca hong t Hector
nhm cho l 3. ng cng bit Achilles l mt ngi trng ngha kh nn ng dng
ht s can m ca mnh nh liu mang xc con trai mnh v. Theo nh s
trn th vua Troy t mnh vo v tr ca Achilles v thy c kt cc rng
Achilles s ng nn ng quyt nh I. V d sao th nu KHNG I ng s thit
hi -3 < 3 nu I.
o Ta xt v pha Hi lp
Achilles bt ng trc s can m ca vua Troy v suy ngh rng v trong di hn
(c th l qua vi hm na) th xc ca Hector s khng cn gi tr no i vi
Achilles na, tc l gi tr 3 m Achilles ang c s gim dn cn 0.
Nu lc by gi Achilles git cht vua Troy (KHNG NG ), anh s c mt li
ch l danh ting git cht c vua Troy l 2 nhng ng thi cng s b ni l
li dng tnh thng con ca vua Troy m git cht ng nn gi tr b tr i 2. Vy
nu git cht vua Troy th Achilles s chng c li ch g cho bn thn.
Nu Achilles tha mng cho vui Troy v cho vua Troy mang xc con mnh v, Achilles
s c c lng bit n ca vua Troy mang gi tr l 2. Nh vy s nh i l hp
l v Achilles s quyt nh NG .

Kt qu
Trn thc t trong tc phm th c 1 nguyn nhn chnh khin vua Troy quyt nh i
l tnh thng con ca mnh v mun con mnh c an tng mt cch t t.
Vic p dng chin lc ch mang tm quan trng mt phn trong vic quyt nh i
ca vua Troy m thi. V mt iu na cng trong thc t l Achilles ng vua
Troy mang xc Hector v v anh khm phc lng can m v tnh thng con ca
vua Troy. Vic p dng tnh chin lc cng ch mang tm quan trng mt phn
trong vic quyt nh ca Achilles.

i Hc Hoa Sen

n L thuyt tr chi

2.4 Cuc chin n hi kt thc vi con nga


Sau khi vua Troy mang xc con mnh v an tng, Achilles cng ha s ngng
chin trong 12 ngy ch nghi l an tng Hector hon tt. Nhng vn nan gii
vn cn trc mt qun Hi lp l lm sao xuyn thng c thnh Troy. Chnh
trong lc ny, v tng ti Odysseus ngh ra mt k sch l ch to mt con nga
ln cho mt nhm binh tinh nhu (trong y c c Odysseus v Achilles) vo y
t nhp vo thnh v m ca thnh. Odysseus bit r vua Troy rt tin vo
nhng du hiu ca thn linh nn sai binh lnh ko xc cht li v gi nh bnh
dch do thn linh trng pht Hi lp v con nga chnh l mt mn qu ca thn linh.
Nhng chuyn g cng c mc ri ro ca n, nu nh vua Troy khng mang con
nga vo thnh m em thiu t theo li hong t Paris hoc pht hin ra cc binh
lnh bn trong th hu qu s v cng to ln. Vy th rt cuc c nn xi k sch ny
hay ko ? Chin lc ca Odysseus tip tc xut hin di dng mt tr chi TUN
T nh sau:

HI LP
Khng s
dng

S dng

TROY
HI LP

-3

TROY

-1

Khng
mang v

Mang v

HI LP -6

TROY

-7

Phn Tch

i Hc Hoa Sen

n L thuyt tr chi

Nu Hi lp KHNG S DNG k sch con nga ca Odysseus th c l qun Hi


lp vn s mi b kt th nan gii. V cho d vi s gip sc ca Achilles ti nng
nhng d sao th mt mnh Achilles lm sao c th sc qut ng c mt thnh
Troy vng chc. Nh vy th tnh th kt qu s l qun Hi lp ngy cng b yu th
v b qun Troy y li mt cch d dng v d sao th y cng l vng bin ca
Troy, a th ca Troy. Nu nh v lu di th chc chn qun Hi lp s hao tn t
t cho n khng cn mt tn lnh no. V y nhm cho kt qu ca Hi lp v
Troy ln lt co gi tr l (-3;-1).
Vic S DNG con nga xem ra l k sch duy nht ca qun Hi lp c th
xuyn thng c thnh Troy. V theo nh bng trn th r rng nu qun Troy
mang nga v th tng thnh chc chn s sp. Troy s mt i 4 im gi tr
ca tng thnh cng thm binh lnh s l l phng l 3 im gi tr

Troy s

c tng thit hi l -7 v phn thit hi cng chnh l phn li ch ca Hi lp l 7.


Kt cc ca Hi lp v Troy s ln lt l (7;-7).
Nhng mt phn na l gi s k hoch ca qun Hi lp b Troy pht hin, tc l
vua Troy s ko mang con nga v m nghe theo li hong t Paris t con nga th
qun Hi lp s thit hi ln v mt i 2 ngi ti l Achilles v Odysseus, y
nhm cho gi tr ca mi ngi l 3 im. Nh vy qun Hi lp s b thit hi -6 v
qun Troy s li 6.

Kt qu
i vo c th thc t th qun H lp ng l s dng k sch xy dng con nga
v nh la c qun Troy, to nn mt chin thng v cng vang di trong lch
s Hi lp v xuyn thng c tng thnh Troy kin c.
Mt iu na l ti sao c Odysseus v Achilles li u tin chc rng k hoch ny
s kh thi?
Nguyn nhn khng u xa chnh l do c Odysseus & Achilles bit r vua
Troy tin vo cc du hiu ca thn linh. V khi c c mn qu ca thn linh ny
th chc chn thnh Troy s t chc n mng tht ln dn n s l l canh phng.
Mt iu na l do qun Troy bt u li vo tng thnh kin c m l l vic
canh phng qun Hi lp, hay ni ng hn l qun Troy bt u xem thng
qun Hi lp v ngh rng qun Hi lp s khng dm tn cng h. Mt khi l l th
10

i Hc Hoa Sen

n L thuyt tr chi

d l ai cng s l s h v gy ra nhng sai st. Chnh v th m Odysseus &


Achilles quyt nh dng k sch ny.

3. KT LUN
Con nga thnh Troy l mt tc phm kinh in v cc cuc chin u ca Hi lp.
Qua vic phn tch tc phm phim ny, chng ta hiu c:
Gi tr ca mt trn nh khng ch nm kt qu ca n, m cn nm chin lc
ca mi bn trong trn nh. Nu bn mun hiu r gi tr ca trn chin thnh Troy
ny hay bt k mt trn chin no khc, ng qu quan trng vo kt qu m hy
nhn trn chin di con mt chin lc.
Li ch l mt th quan trng, nhng i lc n cn c nhng yu t khc dn
n mt quyt nh. C nhng chin lc ta c th hon ton da vo kt qu
suy ton quyt nh s i hng no l thun li nht. Nhng c nhng chin lc
m yu t kt qu khng hon ton iu khin c quyt nh. Khi chng ta
phi xt chin lc c v mt x hi, o ngha v trit l sng i thng.
y l trng hp s la chn ca v vua gi thnh Troy vi chin lc mang v
ngoi li ch nhng bn trong thc ra l v lng thng con.
Trong kinh doanh cng th, phi bit dung ha gia i thng v li ch c th
cho ra c mt quyt nh tt nht.
i n y th c l mi ngi c p n cho cu hi: Chng ta hc nhng g
qua 12 tun vi mn l thuyt tr chi?. V s c nhiu cu tr li nh: hc c
cc phng php, cch lp lun, cch lm giu, cch thc quyt nh nhng tm
li vn nm trong cu ni m chng ta c thy Phm Vn Minh ging dy:
Nhn xa hn v suy lun ngc v.

11

i Hc Hoa Sen

n L thuyt tr chi

Nhn xt & nh gi ca gio vin

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

12

i Hc Hoa Sen

n L thuyt tr chi

13