You are on page 1of 3

Nc ging chuyn thnh mu tm en khi tr

vo
Tin tuc Va rt vo m, nc chuyn sang mu en c nh ch en. Ngh tr mua b
pha phm mu, anh Bnh (Gia Lm, H Ni) mua loi khc th kt qu cng khng thay i.
C nh b ba v mu nc l
Nhiu nm nay, ngi dn lng Linh Quy, x Kim Sn (Gia Lm, H Ni) khng dm dng nc
ging khoan ti a phng. Anh L Vn Bnh (37 tui) cho bit, gia nh anh tng cng 11 ngi,
sng chung trong ngi nh cp 4. D nhu cu s dng nc sinh hot rt ln nhng anh cng hng
nghn h dn ti y khng dm s dng nc ging khoan, ging khi.
Nguyn nhn l nc c bm ln c mi. c bit khi s dng un nu s bin mu l.
Anh k, trc y, mt ln nh c khch, anh bm nc ging khi ln un pha ch. Khi nc va
rt vo m th chuyn sang mu en c nh ch en. Ngh tr mua b pha phm mu, anh mua
tr khc v pha th kt qu khng thay i. Ba tra hm , gia nh dng nc ging khoan th
ni cm chuyn sang mu vng, ni canh chuyn mu xanh m, en. C nh s hi nhn n, b
ba.
Khng dng nc ging nh, anh i xin nc nhng h cng lng v s dng nhng kt qu vn
tng t. T , khng ai dm dng ngun nc ny na.

Ch trong tch tc, ca nc trng chuyn mu khi anh Bnh rt


nc tr ln. nh: An ninh.
chng minh, anh Bnh cm m tr mi pha ra ging nc. Mt tay cm bt nc va bm ln,
tay cn li anh cm m tr rt. Tr mn rt ti u, nc chuyn sang mu tm ti . Cng rt,
mu tm cng m c. Ch trong nhy mt, bt nc trong vt chuyn sang mu tm en.

Theo ghi nhn, nc ging khoan tuy trong nhng mi tanh, hi. m bo nc sinh hot, hng
ngy gia nh anh Bnh phi mua nc sch (loi 15.000 ng mi bnh) dng un nu. Nc ging
khoan c bm ln b ct lc tm git v phc v nhu cu khc.
Ni v nguyn nhn ca thc trng ny, theo anh Bnh, do trong lng c nhiu h lm ngh git m
gia sc, gia cm cung cp thc phm vo ni thnh t nhiu nm nay. Mi ngy, cc l ny m
hng chc con tru, b v hng trm con g, ngan, vt. Nc thi dn ra cng, ao lng.
Lu ngy, ngun nc ny tch t bin ao lng thnh ni cha nc thi hi thi khin bnh tt
pht sinh, anh Bnh ni.
C lng kht nc sch
ng L c Chnh (64 tui), Trng thn Linh Quy cho bit, ton b 965 h dn vi 3.700 nhn
khu ang phi gng mnh v thiu nc sch. Phn ln ging khi cn tr y. Nc ging khoan
th c mi hi, tanh v chuyn nhiu mu l khin ngi dn hoang mang, lo lng.
Nhng nm nay gn cc h dn y phi mua bnh nc ng sn kt hp ngun nc ma d
tr ma h. Trong khi , nhiu h iu kin kinh t kh khn khng c kinh ph mua bnh nc
sch phi chp nhn s dng nc lc t ging khoan.
Theo ng Chnh, ti thn Linh Quy, khong 20 h lm ngh git m gia sc, gia cm. Nhng h ny
hot ng thng xuyn khin h thng cng rnh lun trong tnh trng n cht thi. Ngun nc
khng m bo ko theo nhiu bnh tt, c bit bnh ngoi da v tiu ha.

Ao lng Linh Quy chuyn mu xanh m, ni vng. nh: Hon Nguyn.


Theo ng Nguyn Vn Hi, Ph ch tch UBND x Kim Sn, cc l git m gia sc, gia cm hot
ng t nhiu nm nay. Chnh quyn a phng nhc nh, x pht (ln gn nht cui nm
2013) cc c s khng php ny.
UBND x kin ngh di di cc l m ra ngoi nhng n nay cha thc hin c.
Cui nm 2014, on kim tra S Ti nguyn v Mi trng H Ni v ly mu nc nghin cu
nhng n nay cha c hi m. Theo n quy hoch, nm 2015, x s c ng ng nc sch
t nh my dn v nhng hin vn cha thy.
Trao i vi PV ng Dng Dng, Ph ch tch UBND huyn Gia Lm cho bit, ngun nc c biu
hin l x Kim Sn c thng bo cho lnh o huyn trc . n v ngh cc
phng chuyn mn thanh, kim tra c s git m v yu cu ngng hot ng vi c s khng
iu kin. Tuy nhin, n nay, tnh trng cha c gii quyt trit .
Pha Cng ty nc sch 2 kho st, thng nht ngh thnh ph u t nh my nc sch
t trn a bn x Kim Sn cung cp nc sch sinh hot cho ngi dn, ng Sn ni.