You are on page 1of 63

Albert Bierstadt - 2

(1830-1902)
German-American painter

KONIE
C

Wykona: kangur06
Dnia: 13.01.2011
Zdjcia z internetu
piewa: Anne Murray