You are on page 1of 1

KANDUNGAN

1.0 PENGENALAN

2.0 KESATUAN SEKERJA OPPA TECHNOLOGIES (KSOT)

3.0 PENUBUHAN KSOT

3.1 Mesyuarat Penubuhan

3.2 Pendaftaran Kesatuan

3.3 Pengiktirafan Majikan

4.0 MESYUARAT AGUNG YANG PERTAMA

5.0 PENGABAIAN HAK PEKERJA OLEH PIHAK MAJIKAN

6.0 KRONOLOGI PERJUANGAN KESATUAN

6.1 Piket

11

7.0 KESIMPULAN

15

RUJUKAN

16