You are on page 1of 20

USPOREDBA TRADICIONALNE I

SUVREMENE STROPNE KONSTRUKCIJE

OBINI
STROP
DRVENI
GREDNIK

DRVENI
GREDNIK S
POLUPROPUT
ENIM
NASIPOM

DRVENI
GREDNIK S
UPUTENIM
NASIPOM

DVOSTRUKI
STROP S
NORMALNI
M
NASIPOM

DVOSTRUKI STROP S UPUTENIM


NASIPOM

STROP OD
PLATICA

DRVENI STROP
IZMEU ELINIH
PROFILA
NA TRAVERZI

IZMEU
TRAVERZI

AKO PRENOSI
OPTEREENJE ZIDA

ODNOS
RAZDJELNOG
ZIDA I
DRVENOG
GREDNIKA

OMNIA
PLOA

RJEAVANJE
STROPNIH
GREDA OKO
DIMNJAKA

SITNOREBRIASTI STROPOVI
MONOLITNI

OPLATA AB
PLOE

POLUMONTANI

MONTANI
MONOLITNI

STROP OD
MONTANIH
PLOA

AB STAKLENI
STROPOVI

MONTA STROP

FERT STROP

R NOSAI

ROENIKI KROV RASPONA 4 5,5

ROENIKI KROV RASPONA 10 M

ROENIKI KROV RASPONA 12 M S


POJANTOM

PODROENIKI KROV RASPONA 4 5,5 M

DVOSTRENI KROV S JEDNOSTRUKOM


VISULJOM RASPONA 7 M

DVOSTRENI KROV S DVOSTRUKOM


VISULJOM , RASPONA 9- 11 M

DVOSTRENI KROV S TROSTRUKOM


VISULJOM , RASPONA 13-14M

JEDNOSTRUKA OKOMITA STOLICA

DVOSTRUKA OKOMITA STOLICA

SHEMATSKI PRIKAZ

DVOSTRUKA OKOMITA STOLICA S


NADOZIDOM

DVOSTRENI KROV TROSTRUKA OKOMITA


STOLICA

JEDNOSTRENI KROV STRMI NAGIB


RASPONA 4-5,5M

JEDNOSTRENI KROV RASPONA 7 M


JEDNOSTRUKA VISULJA I STOLICA

JEDNOSTRENI KROV RASPONA 7 M


JEDNOSTRUKA VISULJA I STOLICA PRESJEK
S NADSTRENOM STIJENOM

Tipsko montano stubite

Dvokrako AB montano
stubite

Prilazne stube objektu

Pokrov daskama

Dvostruki pokrov obinim


crijepom

Pokrov indrom

Dvokraki pokrov crijepom

Pokrov kupama kanalicima


na letvama

Pokrov kupama kanalicima


na oplati meu letvicama

Pokrov valovitim
salonitom

Ravni neprohodni krov


betonski namaz ispod
toplinske

Ravni neprohodni krov betonski namaz iznad toplinske

Pokrov krovnim ljepkom - jednostruki


avao lol

Pokrov krovnim ljepkom - dvostruki

Pokrov limom

Vrtne stube

Stube od opeke

Vanjske stube od betona

Vanjske stube od kamena

Armiranobetonske stube

Drvene stube od nosivog drveta

Drvene stube umetnute u tetivu

Drvene nasaene stube

Drvene utorene stube

elino stubite

Dvokrako stubite u pravcu iz umjetnog kamena - konzolno

Dvokrako umjetno kameno stubite - konzolno