You are on page 1of 4

MRA

Ve ayak sesleri

Kapatn gzlerinizi

Yldzlar ldyor.

Ve karanl seyredin.

Bu ayak sesleri gklerden

te byle bir gece.

Yol veriyor yldzlar.

Mekkede bir gece

Semdan inenler var.

Yorgunluk havada

zin verseydi Allah

Gariplik suda

Kinat inerdi yere

Simsiyah bir sessizlik

nk kbenin hatm ksmnda


yatan

Uyku bile uykuda.


Sultn- levlktr.
Kbenin hatm ksmnda
Habb-i zndr o
Yan zre yatan biri var
Nur-u hdadr.
Yl hzn yl
Merhamet ufkunun nazl gnei
Ebu Talib yok
Kainatn biricik ieidir o.
Yl hzn yl
zin verseydi allah
Vefakr e
lemler inerdi yere
Haticetl kbr yok.
Oysa emir yalnz cebraile
Kbenin hatm ksmnda
Ve yalnz cebrail iner yere
Yan zre yatan biri var
Kalk ya rasulallah
Teselli arayan kalp
Semada melekler seni bekler
Hznle arpan kalp
Taifte talanan yzne hasret
Onun kalbi.
Alaya alnan szne hasret

Syle saya:
Seni bekler melekler.
Kuytu kelerde
Yer yznde vefa yok mu?
Havarilerinle Allaha snrken,
Seni teselli edecek birini mi aryor
kalbin.

Bir adm tedeymi gibi kokusunu


aldn

Sevdiklerin bir bir uuyor mu


elinden?

Ve insanla geliini mjdelediin

Davetini hafife m aldlar?

Ahmet geliyor.

zlme ve a gzlerini

Yusufa, drise, Haruna syle

teler bekliyor seni

Musaya deki:

Bu gece kainat adn anacak,

Vasflarna hayran olup da

A gzlerini ki alemler nazarna


kanacak.

mmetinden olmak istediin


Salih karde geliyor.

Burak, senin iin uacak.


Mjde ver brahim Peygambere:
A gzlerini ya habiballah
Dua dua yalvarp
Bu gecenin adna isra diyecek
allah.

Gelmesini istediin oul geliyor

Ey yedi kat sema a kaplarn,

A kaplarn ey yedi kat sema

Ve haber ver hasretle bekleyen


peygamberlere

Bu gelen Muhammed Mustafa


Cebrail yol gsterir

Deki hazreti Ademe;


Ve yrr sultanlar sultan
Cennetin kapsna ad yazlan
Bu nasl bir yrytr.
sminin hatrna af istediin
Bu nasl bir eda?
Salih oul geliyor.
nci inci ter mbarek alnlarnda

Mira gecesi
Batan ayaa edep var
Yrd rasulullah
Att her admda.
Cebrail nde
Sultanm,
Bir gece yryyle
Cennetler gsterilirken o gece
Yrdler Ykseldiler.
mmetini hayal ettin mi cennette?
Ykseldike ykseldiler.
Cehennemin alevleri selamlarken
seni,
Gzyalarn grd m Cebrail?

Cebrail durdu birden,


Ya rasulallah, benimle buraya
kadar.

mmetim dedin mi?


Efendimiz niin diye sordu
Sen unutmazsn bizi bunda kuku
yok
Tahiyyat duas haber verdi bize

Buras sidre-i mntehadr


Bir adm daha atarsam, yanarm,
kavrulurum.

Sen bizi hibir yerde


Allah rasulu, sordular:
Hibir zaman unutmadn
Nasl gidilir sidre-i mntehada?
nallah biz de seni unutanlardan
olmayz.

Cibril-i emin cevap verdi:

Allah seni unutturmasn bize.

Akla!

Bir sz sultannn dedii gibi

Akla gidilir ya rasulallah

Eer gnahlarmzdan dolay


girersek cehenneme

Akla gidilir ya habiballah


Akla gidilir ya nebiyyallah

Ve Allah biran olsun aarsa


ufkumuzu

Yr sultanm yol senindir!

Talaal bedru aleyna diyeceiz.

Ak vadisinde mhr senin.

Sz senindir hal senindir.

Dnerken sen miratan

Muhabbetin ad sensin.

Biz ahir zamandan

Varlklarn tad sensin

Ebu Bekir edasyla bakyoruz sana

Yr ve selamn ilet

O sylediyse dorudur

Gz yal mmetinin

Rasulullah sylediyse dorudur.

Sensiz bunca yetimin

Ve bir ayetin scakl saryor

let selamn

Kainatin kalbini:

Ahir zamann ahn

Her trl noksanlktan mnezzeh


olan allah

Yceler ycesine ilet


Sultanm
Sen dnerken miratan

Kulunu geceleyin mescid-i


haramdan alp,
Kendisine bir takm ayetler
gsterelim diye

lahi hediyelerle
Etrafn mbarek kldmz
Bizim iin mira olan
Mescid-i aksaya gtrd.
Be vakit namazla,
nk, iiten ve bilen odur.
Bakara suresinin son iki ayetiyle
imdi an gzlerinizi
Ve irke dmeyenin
affedilebilecei mjdesiyle

Ve mrca hazrlann