You are on page 1of 2

Nieuwsbrief juli - augustus 2015

Deze morgen kropen onze kampeerders met kleine oogjes uit hun tent en

druppelden de andere kindjes voor de laatste schooldag binnen op onze school.


Wat ging het afgelopen schooljaar toch weer gigantisch snel en je weet wat ze
zeggen van de tijd die
vliegt het is een teken
dat we ons goed
geamuseerd hebben en
dat klopt ook helemaal!
In eerste instantie
hebben we dat allemaal
te danken aan jullie
kinderen die we iedere
morgen met een grote
glimlach mochten
verwelkomen in onze
klas. Stuk voor stuk
kinderen met de meest
fantastische talenten
waar wij met heel veel
plezier elke dag voor
mochten zorgen.
Daarom willen we jullie graag en van harte danken voor het vertrouwen die
jullie ons iedere dag gaven. Langs deze weg willen we ook de samenwerking
met de grootouders en andere vrijwilligers extra in het zonnetje zetten,
dankjewel!
Wij hebben alvast enorm genoten van dit schooljaar en hopen van de kinderen
hetzelfde!
Prettige vakantie!
Schoolreglement
Net zoals voorgaande jaren zijn er ook nu weer enkele aanpassingen in ons schoolreglement. Het
is belangrijk dat deze wijzigingen nog vr 1 september 2015 worden meegedeeld en
goedgekeurd aan en door jullie. In bijlage kan je het nieuwe schoolreglement vinden en de
wijzigingen zijn met fluo gemarkeerd.
Een korte samenvatting:
Twee nieuwe leden in het schoolbestuur
Weigeren van een inschrijving. Aanpassing als gevolg van het M-decreet
Aanpassingen van de bedragen voor de maximumfactuur
Prijswijziging voor het zwemmen
Kalenderdagen

Graag onderstaand strookje zo spoedig mogelijk invullen! Dank!

Speelnamiddag
Net zoals vorig jaar organiseren we eind augustus terug een speelnamiddag, meer precies op
donderdagnamiddag 27 augustus, van 15u. tot 17u.
Dit is een namiddag waar onze vernieuwde klas open staat voor al onze vriendjes. Op die manier
breken we het ijs en is de eerste september een zorgeloze dag. Kruis dit alvast aan in uw agenda
en we zien jullie dan!

Kalender
29/06
30/06
01/07
02/07
12/07
21/07
14/08
15/08
17/08
27/08

Camping Wannegem
Afscheidsreceptie
Aanvang zomervakantie
Verjaardag Lukas
Verjaardag Tika
Eetfestijn in de Mastbloem te Kruishoutem
Nationale feestdag
Verjaardag Hazel en Lupe
O.L.V. - Hemelvaart
Verjaardag Pauline
Speelnamiddag