You are on page 1of 10

C gi tr Sn Hong Phc tr thnh tm im tm kim ca dn mng sau

khi xut hin mt bc nh khin bao ngi trn mang xa hoi m mn.
Ngy hm qua, sau khi bc nh v c "n th dn" c ng ti trn mt din n
mng x hi vi mc tiu "tm ngi thn", mt cuc truy lng chnh thc c n
ra.
Trong bc nh , ngi xem thy c to hnh ca mt c "n th dn" xinh p,
y gi cm nhng vn mang m hng sc ca con gi Vit.

Bc nh thu ht c hng ngn lt like v bnh lun ca dn mng

Tin nhanh - Qua tm hiu c bit, "n th dn" c ni ti trong bc nh ny c


tn l Sn Hong Phc (sinh nm 1995, ti Tp.HCM).
C gi tr mang ci tn ging mt chng trai cng tit l, bc nh ny c chp
khi tham d mt chng trnh s kin din ra cch y hn mt tun.

Hnh nh ca Hong Phc ti s kin

Ngoi ra, Hong Phc cho bit, c mi chuyn sang lm ngh PG cch y cha lu.
Cn trc , c gi 20 tui ny c mt thi gian di tham gia vo lnh vc ngh
thut vi vai tr ngi mu nh bn chuyn.
Vi khun mt kh i v mt thn hnh y n, Hong Phc tr thnh mt a ch
ng tin cy cho nhiu tay my v c cng c c nhiu sn phm thu ht c
s ch ca ngi xem.

V p ngy th trong sng ca c gi tui i mi

Nh nhng y n tnh

Cht tinh nghch

Hay gi cm y quyn r

Chn dung c nng bikini b n lm "in o" b bi


Ngun: tintuc.vn