You are on page 1of 5

TRANG 56

I HU CNG CHNH

HU HC HC
(Nguyn vn ca tc gi L Tn Ng. Bn dch ca H Vn Trung)

Ta k t khi i hc bit ch ri, bn mun


hc lm anh hng ho kit. Ta mi i cu iu
trong T Th Ng Kinh, th iu mnh
mang qu cu mi khng c c mt ci g
ht. i cu ni Ch T B Gia cng l Nh
Thp T S, vn cng cu mi m khng c
c mt cht g. Ta cho rng nhng bc anh
hng ho kit thi c, chc phi c ci b quyt
g m h khng chu truyn cho i sau.
Chng qua v ta l ngi bm tnh ngu si l
mng, cho nn mi tm khng ra ci b quyt
m thi. Th l ta c m thm lc lo tm
kim mi, n b ng qun n, nh vy
hng bao nhiu nm tri. Mt hm ngu nhin
nh li my nhn vt ca thi Tam Quc, bt
gic ht nhin i ng m reo ln rng: c chi
h! c chi h! (c ri nh! c ri nh!).
Nhng k i xa s d c gi l anh hng
ho kit, chng qua l din hu (mt dy)
tm hc (tim en) m thi vy.
Anh hng i
Tam Quc, ng
u l To Tho.
Ci s trng c
bit ca y hon ton
l ch tim en. Y
git L B Xa, git
Khng Dung, git
Dng Tu, git
ng Tha Phc
Hon, li git hong
hu, hong t, hung
hng bt chp mi
th, li cn trn mt
phi gan m ni trng ra rng: Ta th ph
ngi, ch khng ngi ph ta. Tri tim
en ti mc , tht l t ti cc im ri. C

c ci bn lnh c , ng nhin mt i
xng hng l phi.
K ng k phi k l Lu B. Ci s
trng c bit ca y hon ton l ch da mt
dy. Y da To Tho, da L B, da Lu
Biu, da Tn Quyn, trn bn ng, chy bn
ty, gi thn n nh u ni nh ngi ta m
vn im nhin khng bit xu h l g. Vi li
bnh sanh
rt
gii
khc, c h
gp chuyn
no b tc
khng gii
quyt c,
th hng
ti ngi
khc khc
mt
trn,
lp
tc
chuyn bi
thnh thng
m
lp
cng. Bi
vy li tc
Lu B qua nt v ca Dim Lp Bn c ch ni
- mt ha s thi ng
rng:
ci
giang
san
ca Lu B l do ni khc m ra . y cng l
mt bc anh hng c bn lnh vy. Y v To
Tho, c th xng l song tuyt. Trong lc h
hm ru lun anh hng, th mt tn tri tim
en nht, mt tn da mt dy nht, cng i
din mt bn vi nhau, tn ny khng lm g
tn kia ni, tn kia khng lm g tn ny ni.
Nhc ti m ngi c nh Vin Bn S chng
hng, th u cho l khng nhm nh g. Bi
vy To Tho mi ni: Anh hng trong thin

S 98 MA XUN 2012

h, duy ch c s qun v Tho ny m thi


vy.
Ngoi ra cn mt tn Tn Quyn na. Y
cng vi Lu B l ng minh vi nhau, li cn
c tnh anh
v em r vi
nhau
na.
Bng nhin
t
kch
chim
ly
Kinh Chu,
em Quan
V git i.
Tri
tim
mu
en,
ging ging
c
To
Tho,
c
iu
en
khng
ti
cng,
mi Tn Quyn qua nt v ca Dim Lp
quay li cng Bn - mt ha s thi ng
vi Thc cu
ha, ci mc en ca y, so vi To Tho
thnh ra hi thua mt cht. Y vi To Tho
cng snh vai xng hng, tranh hn km vi
nhau cha ai chu thua ai. y vy m ti thi
To Phi th li xung nc xng thn. B dy
ca da mt, ging ging c Lu B, c iu dy
khng ti cng, ngay sau li tuyt giao vi
Ngy, ci mc dy ca y so vi Lu B
thnh ra hi thua mt cht. Y en tuy khng
bng Tho, dy tuy khng bng B, nhng m
hai th u gm c , cho nn khng k y l
mt anh hng cng khng c. Bn h ba
ngi, mi ngi em bn lnh ca mnh thi
trin ra, th thng ny khng chinh phc c
thng no, m thng no cng khng chinh
phc c thng ny, thnh ra ci thin h ca
thi by gi, khng chia thnh ba khng c.
Sau ny To Tho, Lu B, Tn Quyn ln
lc cht i, cha con nh T M mi tha thi
m qut khi ln. H T M ny c th k l
c bn To Lu o luyn, nn tp trung
mi s trng ca thin h v cho mnh m
thnh cng m mn v ci mn Hu Hc Hc.
Y c th n hip c nhi qu ph ca ngi ta,

TRANG 57

tri tim en bng c ca To Tho. Y c th


chu ni ci nhc nhn ly khn ym ca n
b, da mt dy c th ni l cn hn da mt ca
Lu B na. Ta c s ti on ni v vic T
M chu nhc nhn ly khn ym, cm lng
khng u m v bn la ln rng: Thin h t
phi gom v cho h T M thi! Bi vy cho
n ci thi k , thin h khng th no
khng nht thng c. u l s hu tt
ch, l hu c nhin vy.
Gia Ct V Hu l mt bc thin h k ti,
s mt sau i Tam i, ng phi tay l s mt
l T M cng nh b tay thi. ng ta h
quyt tm cc cung tn ty, t nhi hu h,
nhng rt cuc cng khng ly c mt thc
mt tc t no ca Trung nguyn, ch c nc
i mu ra m
cht thi.
thy rng, k
c ti ca mt
bc vng t
cng
khng
phi l ch th
ca mt Hu
Hc danh gia.
Ta
em
vic ca my
ngi ra m
nghin cu ti
lui mi, mi
pht hin ra ci b Tranh v Khng Minh
quyt m t ngn
xa khng ai chu truyn li cho i sau c.
Mt b Nh Thp T S, c th nht d qun
chi m ni tm li rng Hu Hc m thi
vy. Nay ta hy ly chuyn i nh Hn ra m
chng minh iu mt cht xem sao.
Hng V l mt bc anh hng bt sn ci
th, ch tht ln mt ting l c ngn ngi
u ng ra thnh b ht. Vy th ti lm sao
m phi b thy ti ng Thnh, lm tr ci
cho thin h? S tht bi ca ng ta, ch cn hai
cu ngn gn ca Hn Tn l din t ht ri:
Ph nhn chi nhn, tht phu chi dng. Ph
nhn chi nhn (nhn ngha theo kiu ca n
b) l lng cn bit cm thy bt nhn, cn
bnh ca n l ch tri tim khng en. Tht

TRANG 58

phu chi dng (dng mnh theo kiu ca k tht


phu) l dn cn tc kh khng ni, cn bnh
ca n l ch da mt khng dy. Trong cuc
yn tic ti Hng Mn, Hng V v Lu Bang
cng ngi mt bn tic. Hng V kim cm
ni tay ri, ch cn k vo c Lu Bang i mt
ung nh nh, th ci chiu bi Thi T Cao
Hong lp tc c th treo ln ri. y vy
m ng ta li bi hi bt nhn, nh cho Lu
Bang dng mt. Trong v chin bi ni min
Cai H, nu ng ta chu sang qua sng
Giang, sau ny mang qun tr li ti chin, th
cha bit hu cht v tay ai. y vy m ng
ta li ni lch lc rng: Tch ny cng vi tm
ngn t min Giang ng qua sng sang
hng ty chinh chin, nay khng c mt tn
no c tr v. Cho d cc bc ph huynh
min Giang ng cn thng tng n ta, th
ta cn mt mi no m thy li h cho c?
Cho d h khng ni ra, Tch ny h li khng
bit t h thn vi lng hay sao? Nhng li
ni , thit l tm by ht ch ni. ng ta mt
ng th ni khng mt mi thy ngi, mt
ng cn ni cn thn vi lng. Vy ch ci
mt ca k ch n sanh ra lm sao, ci
lng ca k ch n sanh ra lm sao, li
khng chu kh kho st cho r, m ni ngc
ngo rng: y l tri b ta, ch khng phi
ti ta thua gic. Ni nh vy e ng tri cng
khng chp nhn c s on trch . Chng
ta li ly ci bn lnh ca Lu Bang ra m
nghin cu xem. Sch S K ghi rng: Hng
V ni vi Hn Vng rng: thin h lon lc
bao nhiu nm nay cng v hai chng ta m
thi. Nay ta nguyn cng Hn Vng khiu
chin quyt u mt phen trng mi xem
no. Hn Vng bn ci v t rng: Ta th
u tr ch khng thm u lc. Th hi hai
ch ci v t t u m sanh ra vy?
Khi Lu Bang tip kin Lch Sanh trong lc
a t gi ra chn cho mnh, Lch Sanh trch
ng ta phch li khi tip kin ngi c tui, th
ng ta lp tc ng ln t li. Th hi hai ch
ng ln v t li li do u m sanh ra
vy? Cn na, cha rut ca mnh ang lm vo
ci th thn nm trn tht (b Hng V bt, da
s lm tht nu canh nu Lu Bang khng chu
hng), ng ta bn xin c chia mt bt canh

I HU CNG CHNH

(l do trc y Lu Bang v Hng V tng


th lm anh em vi nhau, nay nu Hng V m
git cha Lu Bang th cng nh git cha Hng
V vy.) Con rut ca mnh, Hiu Hu, L
Nguyn, khi b binh S rt n ti, ng ta
can m x xung xe. Sau ny git Hn Tn,
git Bnh Vit, ht chim th em cung i ct,
ht th th em ch i nu. Xin hi tri tim
ca Lu Bang trng thi n ra th no, u c
d g mt k ph nhn chi nhn, tht phu chi
dng nh Hng V kia nm m m nhn thu
c? Thi S Cng khi trc tc b S K,
ch ni Lu Bang th long chun long nhan,
Hng V th mt c hai ng t, ch c ci da
mt dy hay mng ca tng ngi, tri tim en
hay trng ca tng ngi th mt ch cng
khng thy m t ti. Nh vy e rng phi h
thn vi ci danh l mt nh vit s gii chng?
Ci mt ca Lu Bang, tri tim ca Lu
Bang, so vi ngi khc th c bit khng
ging nhau, c th xng l bc thnh di gm
tri ny vy. Ni v ch Hc ca ng ta, th
thit l Sanh ha an hnh, tng tm s dc bt
d c (t lc sanh ra c sn v cng theo
st bn ngi ri, bt c lc no h lng mun
l c ngay khng la xa mt bc.) Ch n ci
phng din Hu ca ng ta, th phi thm mt
cht hc lc trong na. Nghip s (thy dy
ngh) ca ng ta l Trng Lng trong m
Tam Kit. M nghip s ca Trng Lng l
Thng Lo Nhn (ng gi trn cu.) Ci h
thng y bt chn truyn ca bn h hy cn
rnh rnh ra c th kho cu c. Cu
chuyn trn cu nhn sch, nhng s kiu c
ca ng gi chng qua ch l dy cho
Trng Lng c ci da mt tht dy vy thi.
Ci o l ny, trong tc phm Lu Hu Lun
ca T ng Pha ni tht l r rng ri.
Trng Lng l mt k c tc cn (cn c
hay cn bn c sn t kip trc) cho nn mi
c ch im c mt ln bn theo li dy m
n ng ngay. Bi vy ng gi trn cu mi k
hn gp li khi no Trng Lng thnh bc
vng hu khanh tng ri . Ci loi v
thng diu php y, khng phi l th php
m nhng k n cn (cn c tr n, ngu
mui) c th lnh hi c. Cho nn sch S

S 98 MA XUN 2012

K mi ni: Lng cng vi k khc ni


chuyn, th khng c ai hiu c v tnh ng
c, c c mt mnh Lu Bang l rnh thi.
Lng mi ni rng dng nh tri truyn
th sn cho Bi Cng ri vy. Nh vy thy
rng ci mn hc vn ny hon ton l do t
cht c sn. Minh s (thy hay) c nhin l kh
c, nhng m ho (tr gii) cng khng
phi d g m tm cho ra. Vo lc Hn Tn cu
phong cho c lm T Vng y, Lu Bang
c h lm l chuyn, ton nh ng thy
ngh bn cnh nhc tung, ging nh th
trng trung hc, gio s sa bi cho hc sinh
mt th vy. Vi ci thin t c nh Lu Bang
vy, m c lc cn c th sai lm, vy th ci s
tinh thm ca mn hc vn ny, c theo m
c th nghim thy ri vy.
Lu Bang thin t cao, hc lc li tinh
thm, dm em nhng ci thi thng truyn
tng nh l ng lun, nh l qun thn, ph t,
huynh , phu ph, bng hu, mi mi u ph
tan. Ri em nhng iu l ngha lim s ra
qut sch bch ht. Bi vy mi kh nng
bnh nh ht thy qun hng, thng nht bn
bin mt nh. Mt mch tri qua bn trm my
chc nm, ci hi tha ca ci Hu Hc ca
ng ta m chu tiu tan, ci h thng ca nh
Hn do mi chu chm dt.
Trong i S Hn, c mt ngi, da mt
dy s mt, nhng tim th khng en, rt cuc
tht bi. Ngi y l ai? L ngi m ai cng
bit ht y l Hn Tn vy. Ci nhc ln trn
gia ch y sc nhn ni, trnh dy ca
y u c thua g ca Lu Bang. Ch kt mt
cht l i vi ch en th thiu phn nghin
cu. Hi lc y lm T Vng, nu qu nh
chu nghe theo Khoi Thng (xi Hn Tn tch
ra lm vua nc T khng cn theo Hn ca
Lu Bang) th ng nhin nhng li ni y
qu v gi. ng ny y li lch lc nh ti ci
gi l ci n chia cm x o ca Lu Bang m
mo mo mui mui ni rng: Mc o ca
ngi, th phi m ci mi lo ca ngi; n
cm ca ngi, th phi cht v cng vic ca
ngi. Sau ny ni lu chung Trng Lc,
u mnh vng mi ni mt khc, tam tc b tru
di, th sai lm tht chnh l do y t chuc ly

TRANG 59

vy. Y tng ch Hng V l ph nhn chi


nhn, bit y cng bit rng tri tim m
khng en th lm vic s b tht bi. Nhng
m y cng chu tht bi ngay im . Ci
cng kh trch Hn Tn cho c.
ng thi c mt ngi na, tri tim th
en s mt, da mt li khng dy, ri cng tht
bi. Ngi l ngi m ai ai cng bit ht
l ngi h Phm, tn Tng. Lu Bang ph
c Hm Dng, bt c T Anh, hi binh
v vng B Thng, khng xm phm t ho
no ca dn chng. Phm Tng li trm
phng ngn k nht nh em Lu Bang t
vo ca cht. Mu en ca tim y, phng pht
nh ca Lu Bang vy. Kt mt cht l da mt
khng dy, nhn tc khng ni. Khi Hn
Vng dng k ca Trn Bnh ly gin vua
ti ca y, th Tng ni gin i ra i. Tr v ti
Bnh Thnh, th lng ni ung nht ln m thc.
Phm l k ra lm vic ln, th u c ci v
ng ng mt cht l ni cu ln nh vy?
Phm Tng bt kh, Hng V bt vong
(Phm Tng khng b ra i, th Hng V khng
b dit vong.) Nu y c th n nhn mt cht,
nhng s h ca Lu Bang c rt nhiu, bt c
lc no cng c th tn cng vo. Y hm hc ra
i, em ci mng gi ca y cng vi ci giang
san ca Hng V lm cho tiu ma cng mt
lc, l v khng nhn c vic nh m lm
h i vic ln vy. T ng Pha cn dm xng
y l mt nhn kit e rng l qu khen chng?
Cn c vo s nghin cu trn y, Hu
Hc Hc, ci mn hc y, phng php tht l
n gin, dng n th thn diu v cng, dng
nh hiu qu nh, dng ln hiu qu ln. Lu
Bang v T M hc ht mn hc ri, bn
thng nht thin h. To Tho v Lu B mi
ngi hc c mt phn, cng xng c xng
qu, ct c tranh hng nh ai. Hn Tn, Phm
Tng, mi ngi cng hc c mt m, chng
may sanh bt phng thi, nh sanh nhm cng
mt thi vi tay hu hc kim ton l Lu
Bang, cho nn m phi i ti ch tht bi.
Nhng m hi h cn sng, nh vo mt m
ngh hc c m tranh th c tc v cng
hu, hin hch mt thi. Sau ny khi cht
ri, th trong s sch h cng chim ring mt

TRANG 60

chiu. Ngi sau nhc n s tch ca h, ai ai


cng ly lm thch th. iu chng t Hu
Hc rt cuc khng ph ai bao gi.
ng tri sanh ra con ngi, cho chng ta
mi ngi mt ci bn mt m ci b dy th c
sn trong , cho chng ta mi ngi mt tri
tim m ci mu en th cng c sn trong .
Nhn b ngoi, ci mt rng khng my tc, tri
tim ln khng qu mt nm tay, dng nh
khng c g ng l c. Nhng m nu kh
cng kho st, th s thy ci dy ca n th
v hn, m ci en ca n th khng c g so
snh ni. Tt c nhng ci gi l cng danh ph
qu, nh ca th thip, nga xe o qun ca con
ngi trn ci i ny, khng c ci no l
khng t ch m ra c. S k diu ca to
ha sanh ra con ngi tht khng th no t
ngh ni. m chng sinh n cn, trong ngi
sn mang vt ch bo, m b i khng dng, c
th ni l thin h chi i ngu vy.
Hu Hc Hc gm c ba bc cng phu.
Bc th nht l Hu nh tng thnh, Hc
nh mai thn (dy nh vch thnh, en nh
than ). Da mt lc ban s, ging nh mt t
giy, ri t phn m dy ra thnh tc, ri thnh
thc thnh trng, th l Hu nh tng
thnh ri . Mu sc ca tri tim lc ban s,
c mu trng nh sa, t mu trng sa thnh
mu xm tro, ri thnh xanh lam, tin ti na l
Hc nh mai thn ri vy. Ti c cnh
gii ny, ch mi c k l xong bc cng
phu s b m thi. Bi l vch thnh tuy dy,
i bc bn vo cn c kh nng ph v n ra;
than tuy en, nhng mu sc d ght, mi
ngi u khng a tip cn vi n. Bi vy
mi k l cng phu s b thi.
Bc th hai l Hu nhi ngnh, Hc nhi
lng (dy m cng, en m bng.) Ngi m
tinh thm v mn Hu hc, th d cho bn c
nh m hn th no, hn cng khng nhc
nhch cc ca. Lu B l hng ngi ny, cho
n i To Tho cng cho thua hn ta. Ngi
m tinh thng v mn Hu hc, th ging nh
bng hiu ln nc bng, cng en chng no
th khch cng ng chng ny. To Tho

I HU CNG CHNH

chnh l hng ngi ny. Hn l mt tn kht


ting c tri tim en, nhng m cc bc danh
lu min Trung nguyn u dc lng nghing
theo hn, tht l tri tim en bng, bng hiu
ln nc. C th t ti bc th hai ny, c
nhin l hn bc th nht mt tri mt vc
ri, nhng m vn cn l du tch, c hnh
c sc. Cho nn bn lnh ca To Tho chng
ta ch nhn qua mt ci l thy tng ht.
Bc th ba l Hu nhi v hnh, Hc nhi
v sc (dy m khng c hnh tch, en m
khng c mu sc.) Ch hu ch hc nh vy
m trn tri di t v hu th c cho l bt
hu bt hc. Ci cnh gii ny tht khng d g
m t ti cho c, ch c th cu ni cc bc
i thnh i hin thi c m thi. C k hi
rng: Ci th hc vn ny, lm g m tinh
thm n th? Ta xin ni: B Trung Dung
ca phi Nho gia, phi ging ti ch v thanh
v x mi c ngng ngh. Nhng k hc
Pht, th phi ti ch b v th, minh knh
phi i th mi k l chng qu. Hung chi
Hu Hc Hc l mt b quyt m t ngn xa
khng ai chu truyn li, th ng nhin phi
lm cho ti mc v hnh v sc mi gi l rt
ro.
Tm li, t i Tam i cho n nay,
vng hu khanh tng, ho kit thnh hin, k
khng xit k. M ci s thnh bi ca h
khng c mt ci no l khng do t ch m
ra c. Sch v cn y ra , s tht khng
d g vu khng cho c. c gi nu c th
da gc vo ng li ch im ca ta m t
mnh i lc lo tm kim, th t nhin s t
hu phng nguyn, u u th o (bn phi
bn tri u gp li c ci gc ci ngn, ch
no ch ny cng u l o c.)