You are on page 1of 2

U VICARSKOJ I RUPA U SIRU IMA VISOKI SMISAO

Ko umije, njemu dvije!

vicarski sir
Pie: Hamdo amo

ovi dan - nova nafaka.


Od danas, na zasluenom
odmoru.

Prvi je juli, nekome Nova godina, a


nekome i Prvi april. Bilo i ostalo.
ovjek kau radi da bi se odmorio, a
odmara - da bi kanom radio. Svrha svega
je u onome izmeu. Pretpostavljam da
smo se smorili jedni od drugih. Posebno
dragi nam prijatelji koji nikada nisu uzeli
uea i nijedne nisu izustili povodom
bilo koje teme. Divim im se, zato ih i
volim. Divota se sa njima druiti. Kada
bi ovjek imao vie takvih prijatelja i
svijet bi imao smisla. Mnogi moda nee
razumjeti o emu ja to, ali ako kaem da
odrastam u nekoliko sredina, kao to
neki u jednoj ili nijednoj, onda e se

bolje razumjeti. Pretpostavljam da smo


se dobro zabavljali, a sada e isti imati
prilike da se odmore - to od tuih
pisanija, to od vlastitih muka, pa emo
svi malo zamijeniti uloge.
Bie mi posebna ast uivati malo i u
tuim prilozima.
Jo malo je kako struji trea decenija
ivota u vicarskoj. Na poetku je bilo
potekoa da se ovjek prilagodi, jer za
mrven od Bosne - u vicarskoj je sve
usporenije, ali kako e se kasnije
uspostaviti i smislenije. Nijemci
prigovaraju da su viceri spori, kae
jedna reklama. Ali, mi to sebi moemo
priutiti, umno odgovaraju oni. U tom
odgovoru lei cijeli smisao i svrha
marljivosti, obrazovnja i rada. Za razliku

od dananje BiH i ne BiH, ovdje sve


ima svoj smisao. Istina da ima onih koji
ne znaju mnogo o drugim stvarima,
onako kao to mi znamo na iroko; ali
ovjek stigne da upozna ljude i
zanimanja koji su primjerom govorei,
najbolji u postavljajnju nekog satnog
hakurika, sekundarice ili opruge. Takav
sat zna kotati na stotine tisua dolara,
ali i milionske sume nisu iskljuene.
Toliko zapravo kota njegov rad.
Scena u Sarajevu, semafor na glavnoj,
raskre kod Pofalia. Na uto ve pone
sviranija, dijete svo u udu primijetilo to
sarajevsko pravilo na svakom raskru,
pa pita:Tata, zato ljudi trube na uto?
U Sarajevu je sve na struju, na kraju se
uvjerite da je veina toga prazan hod.
Ljudi trguju, a da nemaju prebijene u
epu, menaderi love u mutnom,
sijaset zainteresovanih - kupili bi svata na kraju nita. Pa i ljudi priaju
nepovezane i nesuvisle rijei, reenice
bez smisla iza kojih ne stoji ama ba
nita. I, ja bih se poput djetata zapitao
rado zato to rade, ali iskreno, nemam
vremena jo i za te zajebancije.
U vicarskoj dodue, nema bijeloga mrsa
i nikako da se ovjek navikne na to, ali
vjerujte: vicarac kada pravi i rupu u
siru, (ne bilo kakvu!), ona ima svoj
smisao sadran u masnoj cijeni na
svjetskom tritu! Jo kad bi saznali od
ega nastaju rupe u vicarskom siru, i
sami biste se iznenadili.
Dunjaluk, 01.07.2015