You are on page 1of 1

Enskild motion

Motion till riksdagen 2009/10:fp1421 AD


av Christer Winbäck (fp)
Mänskliga Rättigheter för minoriteterna även i Serbien

Förslag till riksdagsbeslut


Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen
om att även krav på mänskliga rättigheter för den albanska minoriteten i Södra
Serbien (känd som Preshevadalen) ska vara en del av den svenska hållningen till
Serbiens närmande till EU.

Motivering
Enligt rapporter från International Crisis Group från 2005 och 2007 (Serbia:
Maintaining Peace in the Presevo Valley och Southern Serbia: In Kosovo's Shadow),
men även organisationer som svenska Helsingfors kommittén (numera Civil Rights
Defenders) förekommer det fortfarande statlig inriktat våld mot minoritetsbefolkningen
i södra Serbien, känd som Preshevadalen.

För närvarande ingår Preshevadalen tyvärr inte officiellt som ett led i UD:s policy
gentemot Serbiens närmande till EU. Björn Lindvall på UD bekräftade i ett uttalande
senast den 1 oktober i år att Serbiens närmande till EU hindras endast av landets
bristande samarbete med Haagtribunalen. Respekten för minoriteterna och deras
mänskliga rättigheter måste vara en nödvändig del av den svenska policyn gentemot
Serbien
Detta får riksdagen tillkännage för regeringen

Stockholm den 6 oktober 2009


Christer Winbäck (fp)

29418572.doc/AD 2009-10-06