You are on page 1of 1

The SHANTARI MATCHPLAY TROPHY

Hatari Golf Society v Shanus Golf Society

Haste Hill Golf Club 28th June 2015

RESULTS
Hatari Team

Shanus Team

Chandra Patel

Dewa Jethwa
Naresh Chawda
VJ Jethwa
Raman Patel
Pradeep Kotecha (C)
Mangal Jadeja
Harbir Singh
Vijay Oza
Jitu Jadeja
Maqsood Ahmed
Ash Pardiwala
Mahesh Solanki
Jagjit Rai
Bhagirath Singh
Suresh Chawda
Tej Koonar
Darshan Sehmi

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

WINNERS
Nearest to Pin
Longest Drive

V
V
V

Mohinder Kalsi
(Minder)
Shane
Minesh Patel
Dean
Pinakin Patel
Avijit Das
Tanny Panesar
Sid Pathwa
Nitesh Patel
Prem Gohil
Sam Mahmud (Flat Cap)
Narinder Sain
Shirav Patel
Mak Patel
Jayesh Patel (C)
Naresh Mistry
Nimesh Patel
Paresh Patel

SHANUS GOLF SOCIETY 9 to 6


Shirav Patel
Ash Pardiwala

Result
4&3
2 UP
2 UP
AS
1 UP
4&3
7&6
4&2
7&6
2&1
4&3
1 UP
1 UP
AS
3&2