You are on page 1of 6

Santa Lucia (480 m) Gazteluzar (735 m) Karamaka

(797 m) Mugarriluze (735 m) Goikogane (705 m)


Santa Lucia
8,0 km.
2015.07.05

Indicadores

0 km-tik 0,63 km-ra (11 min.)


Del km 0 al km 0,63 (11 min.)
Santa Luzia-tik (480 m) abiatuko gara Partiremos de Santa Lucia en direccin Norte.
iparraldera. Gu prestatzera joan ginenean Cuando fuimos a preparar esta salida tuvimos

GPSk ez zuen sateliterik harrapatzen eta


hasieran noranzko onean ote gindoazen
zalantzan ibili ginen. Hala ere, laster eskuratu
genituen seinaleak. Dena dela hasiera horrek
ez du batere arazorik, hurbil Burdina-hesiaren
arrastoak
daudela gogoraziz mugarri
laukizuzen bereziak daudelako eta horiei
jarraituz erraz joan gaitezke. Hasieran aldapa
gogorra da, beti gora, 620 metroko kotaraino.
(140 m. igoko ditugu 633 m. ibiliz, eta
batezbesteko aldapa %22koa izanik). Puntu
honetaraino baino lehentxeago harrizko hilmonumentu bat dago.

al inicio el problema de que no se poda


recibir la seal de ningn satlite, por lo que
ese comienzo fue sin ayuda del GPS. Pronto
se resolvi el problema. En todo caso este
comienzo no tiene ninguna dificultad ya que
recordando que en este entorno hay restos
del llamado Cinturn de hierro hay postes
que nos dirigen hacia el Gazteluzar. La
pendiente es fuerte hasta la cota de 620 m
(se suben 140 m. en una longitud de 633 m.,
y una pendiente media de 22 %). Antes de
llegar a la cota mencionada encontramos un
monumento en recuerdo de una persona

Tantaia - Cartel

Bunker

Gazteluzar

Gazteluzar

0,63 km-tik 1,6 km-ra (31 min.)


Talai batetik aurrera pista lasaiago eta
ibiltzeko egoki batean sartuko gara. Laster
gudan eraiki zen Burdin Hesiaren lehen
lekukoa (bunkerra) agertuko zaigu eta poliki
poliki aurrera jarraituz gure lehen helmugara
iritsiko gara: Gazteluzar (718 m), 1,6
kilometrotan ibili ondoren (azken zatiaren
batezbesteko aldapa %8,8 izanik). Ez genuen
batere gaztelurik ikusi. Zati hauetan atzean
utzitako mendiek eta mendikateek osatutako
ikuspegi politez gozatu daiteke

Del km 0,63 al km 1,6 (31 min.)


Desde un indicador explicativo en adelante
entraremos en una pista tranquila y ms
adecuada para caminar. Pronto veremos el
primer elemento del Cinturn de hierro de
esta zona (un bunker). Y as llegaremos a
nuestra primera cima: el Gazteluzar (718 m),
alcanzado tras recorrer 1,6 km. (el ltimo
tramo tiene una pendiente media de 8,8 %).
All no encontramos ningn castillo a pesar
del nombre. Disfrutaremos de un paisaje de
montes y sierras que tendremos a nuestras
espaldas.

Karamaka
1,6 km-tik 3,9 km-ra (ordubete 8 min)
Gazteluzar-retik ikusten diren ikuspegiak ikusi
eta ekarritako bidetik atzera egingo dugu
Hego-ekialde aldera. Laster ikusiko dugu gure
aurrean Karamaka eta bide zabala utzita,
ezker aldera joko dugu beste bide bat
hartzeko. Honela iritsiko gara Karamaka

Del k 1,6 al km 3,9 (1 hora 8 min.)


Una vez haber visto ese paisaje desde el
Gazteluzar, volveremos sobre nuestros pasos,
hacia el Sud-este. Pronto divisaremos delante
nuestro el siguiente objetivo, el Karamaka y
abandonando la pista ancha a la izquierda
tomaremos otro camino que nos lleva a la

mendiaren oinarrira. Hemen bi aukera daude:


aurrera jarraitu gailurrera zuzenean edo
eskuma aldera jo mendia inguratzen duen
pista batetik. Lau joan ginenez, banau ginen,
Heri zuzenean joan zen eta beste hirurak
pista lasaiagotik. Hiru horietatik ere banandu
ginen, Jabik gora jo zuen eta beste biok
aurrera oraindik. GPS eta informazio honetan
ageri den ibilbidea azken hau da, baina
uztailaren 5ean Herik egin zuena proposatzen
dugu, besteetatik ez delako ezer aurreratzen.
Karamakak 797 metroko garaiera du.

base
del
monte.
Tendremos
dos
posibilidades: atacar directamente a la
cumbre o rodear el monte por nuestra
derecha por pista. Fuimos cuatro a preparar
por lo que Heri subi directo y los otros tres
empezamos a rodear a cima. Despus de dar
casi media circunferencia Jabi atac la ltima
subida, mientras los otros dos seguimos el
rodeo. La informacin que hemos
incorporado al GPS es esta ltima, pero
haremos probablemente la de Heri, porque el
rodear no trae grandes beneficios. As
llegaremos al Karamaka (797 m)

Mugarriluze
3,9 km-tik 4,6 km-ra (ordubete 28 min)
Gailurtzatik ekialdera abiatuz, 718 metroko
garaierara jaitsiko gara, handi aurrera igoera
laburra eta errez batetik Mugarriluze mendira
(735 m) igotzeko. Mendilerroaren ipar aldea
erabateko amildegia da eta hegoaldeko
mendi-hegala nahiko aldapatsua. Ez da zaila,
baina badaezpada ere azaldu behar dugu.
Arazorik aurkitu dezaketen pertsonek atzera
jo dezakete puntu honetan, aurretik talaia
batek seinaleztatuta ikusi dugun bidetik Santa
Luzia aldera poliki jaisteko.

Del km 3,9 al km 4,6 (1 hora 28 min.)


De la cima seguiremos el camino hacia el
Este, bajando hasta los 718 m de altitud,
desde donde en una ascensin corta y rpida
llegamos a la cima del Mugarrikuze (735 m).
El Norte de la Sierra es un precipicio y en
ladera sur tiene a ratos una pendiente
fuerte. No es difcil ni peligrosa, pero por si
acaso queda el aviso. Las personas que
puedan encontrar dificultad, pueden regresar
desde este punto hasta una seal que
habremos dejado con anterioridad y en la
que se sealaba el descenso hacia Santa
Lucia.

Goikogane

Goikogane

4,6 km-tik 5,2 km-ra (ordubete 38 min)


Aurrera joatean berriro jaitsi beharko dugu,
kasu honetan 669ko garaieraraino, gero
berriro igotzeko, oraingoan Goikogane
gailurreraino (702 m).

Del km 4,6 al km 5,2 km (1 hora 38 min)


En nuestro avance volveremos a tener que
bajar hasta los 669 metros para volver a subir
y llegar a la cima del Goikogane (702 m)

Hemendik aurrera gure asmoaren arabera


Goikoganetik hegoaldera joatea pentsatu
genuen, Alpitsu (504 m) mendira joan eta
handik mendebaldera berriro San Luziara.
Baina denok aurrera jarraitzeko zailtasunak
izan genituenez, Goikoganen atzera jo
genuen eta horregatik txangoa uste baino
laburragoa geratu zaigu.

Desde el Goikogane tenamos pensado seguir


hacia el Sur para subir a otra pequea cima
de 504 m. (el Alpitzu) y desde all, girando
hacia el Oeste, dirigirnos a nuestro punto de
partida (la ermita de Santa Luca). Pero como
no todos estbamos por hacer ese recorrido,
volvimos sobe nuestros pasos y diseamos un
recorrido ms corto.

5,2 km-tik 5,8 km-ra (ordubete 48 min)


Goikoganen atzera jo genuen, ibili ginen bide
beretik, Mugarriluze gailurrera. Bide laburra
eta azkarra.

Del km 5,2 al km 5,8 (1 hora 48 min)


Desde el Goikogane volvimos a la cima de
Mugarriluzea por el mismo camino corto y
rpido.

5,8 km-tik 7,3 km-ra (2 ordu 20 min)


Ez genuen ganorabako hamaiketakoa egin,
baina zerbait jan eta edan genuen (horregatik
denbora ohi baino handiagoa ageri da). Lehen
aipatutako pistatik ekin genion jaitsierari.

Del km 5,8 al km 7,3 (2 horas 20 min.)


No hicimos un hamaiketako de fundamento
aunque s bebimos y comimos algo. Por eso,
el tiempo que se seala en este apartado no
es solo de caminar. Por la pista mencionada

Hasieran pista estua, baina gero zabala eta


ibiltzeko erraza. Mendebaldera joan ginen,
igotzeko erabili genuen pista aldera, pertsona
baten oroigarri zegoen tokiraino.

anteriormente iniciamos el descenso hacia


anta Lucia, primero por una pista estrecha y
luego por otra ancha, dirigindonos al Oeste,
hasta el monumento relacionado en el inicio.

7,3 km-tik 8,0 km-ra (2 ordu 45 min)


Eta bukatzeko hasieran erabili genuen bidetik
jaitsi ginen Santa Luzia, malda aldapatsutik.

Del km 7,3 al km 8,0 (2 horas 45 min)


Y para terminar bajamos por la pendiente del
inicio hasta Santa Lucia.