You are on page 1of 3

Chat với mọi người qua blog của bạn !

Hiện nay, nhiều người có blog riêng với nhiều tính năng, bạn hãy cho nó thêm
một tính năng thú vị sau:
Những ai thăm blog của bạn, bạn đều biết và chat với họ qua blog của mình.
Nếu ai muốn vậy thì hãy đọc tiếp !

Ban hãy vào website http://www.meebome.com


1 Chọn giao diện cửa sổ chat.
2 Ðăng ký một tài khoản.
3 Copy embed code và chèn đoạn mã này vào phần HTML trên blog của bạn.

*Thao tác thực hiện với Yahoo! 360 như sau:


Vào phần soạn thảo nội dung bài viết, đánh dấu chọn View HTML Source dán đoạn mã
này vào đó.

Click Preview để kiểm tra


Bây giờ, bạn ghi lại rồi sắp xếp vị trí cho nó.

*Thao tác với blog của MSN cũng vậy:


Bạn nhớ Save.
Ðến đây, bạn có thể chat với bất cứ ai thăm blog của bạn.
(bạn cần đăng nhập vào tài khoản meebo của bạn )

Họ tên: Nguyễn hoàng kiên


Địa chỉ: 29 B6 phương liên, đống đa, Hà Nội.
Điện thoại: 04 8552829
Email: hoangkien1@fpt.vn.

The end.
hoangkien

Rate