You are on page 1of 27

Caravaggio

predavanja Saše Brajović

Prva Karvađova rimska faza - periodizacija po Vitkoveru

Ne može se precizno utvrditi njegov dalazak u Rim. Najverovatnije je to bilo 1592.


godine.
Milanski period je nepoznat. Ima samo nekoliko dokumenata. Učio je kod Petercana, gde
stiče zanatsko znanje do 1588. 1588-1592. je nepoznat period. Rani autori su smatrali da
ima dosta venecijanskog uticaja, zbog čega ga zovu i đorđoneskova faza. Ono što se uvek
ističe je uticaj lombardijskih slikara na Karavađa, najviše onih iz Breše.
Moreto Preobraženje svetog Pavla, svedeno je na samo dve figure, Pavla i konja.
Lorenco Loto, Jakopo Basano imaju uticaj na njega. Realističnost u Lombardiji potiče iz
flamanske sredine. Sever je otvoreniji. Realističnost je posledica jakog katoličkog duha,
naročito u Lombardiji. On presnosi iz Lombardije u Rim iskustva stroge katoličke
reformacije. To nikako nije jedna eklektička kompilacija, već jedna sveža invencija.
Rim je centar hodočasnika. Sačuvan je zapis Frančeska de Niande koji kaže da nijedan
umetnik koji je težio višim dometima u umetnosti nije mogao da ne dođe u Rim. Mnogi
umetnici sa severa dolaze u Rim i stvaraju žanr. Najčešče je to ljudska figura u
kombinaciji sa mrtvom prirodom. Žanr je nešto što odgovara niskom žanru u retorici. To
jednotavno nije bilo cenjeno u teoriji umetnosti. Pojavio se međutim veliki broj tih slika.
Nisu imale visoku cenu, to je bilo nezavisno umetničko tržište (pjace, ulice). To tržište
bilo je interesantno i samom papi. Promenom pontifikata 1606. godine otvoreni su papski
trezori i zapisano je da tu postojale žanr- slike. Devojčica sa kotaricom voća, dela
Kavaliera d’Arpina. Najveći deo njegovih slika su voće i cveće. Nastale su kao anonimni
produkti tog rimskog tržišta. Karavađova žanr slika nije bila neka novina. Ona je
postojala na severu, u Lombardiji. Bila je novina za Rim, ali je nije stvarao samo
Karavađo. Na severu žanr često ima političku konotaciju, ali ne i kod Karavađa.
Gatara Hibard ove slike naziva pseudo žanrom. One nisu imitacija realnosti, već slike
prizora nad kojima možemo da se pitamo da li se dešavaju na ulici. Belori ističe da
Karavađo nije bio zainteresovan za tradicionalne vrednosti, već za prirodu. Rane
Karavađove slike imaju novelistički karakter. Novele je npr. pisao Servantes, novele o
ljudima koji odlaze od kuće i upadaju u nevolje. Ovde taj mladi čovek gleda u ciganku
koja pokušava da mu skine prsten sa ruke. Stil: zbog ovih ranih dela odavali su mu
priznanje i rani biografi. Belori tvrdi da je upropastio slike nanošenjem senki i tenebroza.
Ove slike rađene su u lombardijskom karakteru, za razliku od Venecijanaca i njihovog
lazurnog slikanja ovde je svaka površina bila data za sebe. Slike su vrlo precizne, svaka
površina je data za sebe, minucioznost.To je ono što privlači kardinala del Montea.
Patron je ključna ličnost na mnogim Karavađovim slikama. Kardinal del Monte je
potomak jedne ugledne porodice. Bio je ambasador velikog vojvode Toskanskog, što
objašnjava zašto se neka Karavađova dela nalaze u Firenci. Poznat je kao hedonista.
Voleo je muziku, svirao je gitaru. Otvaranjem njegovog testamenta nađena su mnoga dela
sa muzičkim motivima. U poslednjoj deceniji XVI veka je ključna ličnost u umetnosti.
Na uličnom tržištu video je neke Karavađove slike. On ga usvaja. To što je Karavađo
uživao u kući kardinala je “servitu partikolare”. 1601. on menja patrona. Slikar je bio
neka vrsta posluge. To je bio apsolutno socialni ideal umetnika, da živi u kući patrona i
bude obezbeđen. Karavađo je jedino preko takvih patrona imao šansu da dođe do velikih
porudžbina. Del Monte ga je smatrao svojim otkrićem.I on sam voleo je popularni žanr
rimskog tržišta, te dopojasne figure, motive prirode. Dok je boravio u kući Del Montea,
Karavađo je i slikao u tom pravcu.
Oko datovanja njegovih ranih radova ima dosta neslaganja.
Odmor na putu za Egipat; Smatra se da je urađen pre dolaska kod del Montea, za prvog
rimskog patrona, Pedinjarija. Tu se vidi njegova maniristička tradicija. Anđeo, izvijena
figura, vrlo erotičnog gracioznog svežeg tela. U estetskoj je tradiciji manirizma, gotovo
da podseća na serpertinatu. Njegov prekid sa manirizmom nije tako iznenadan. Tema je
uobičajena, muzički motiv, sviranje violine. Realistička obrada detalja, preciznost u
obradi lišća, nota, sve on to nosi iz Lombardije. Tamo je to postojalo i ranije, u XVI
veku, a naročito posle Tridenta.
Bahus, Svirač laute; rađena za kardinala del Montea. U tome mnogi istraživači vide nešto
erotično. U njima se može tražiti neko dublje značenje. Poza, stav, pa i izgled ukazuju da
proističe iz proučavanje neke antičke skulpture. Putenost cele njegove figure. U
Lombardiji j pisan Lomacov traktat, suma duhovnosti, kulture i umetnosti. Odatle se
saznaje da su Baha predstavljali kao androgeno biće. (Platon, Simpozijum) I drugi pišu o
tome, samo bogovima je ostalo da budu hermafroditi. Karavađo to međutim nije pročitao
u traktatu jer nije bio ljubitelj teorije. Čaša vina, detalj. Ta čaša probija prostor i granicu
slike. Postojalo je to i u renesansi na nekim slikama, ali barok je to programski razvijao.
Gest je pozivanje. Postoji nemi dijalog između njega i posmatrača. Poziv na
konzumiranje čulnih zadovoljstava. Takve slike nisu se odnosile na poziv na
zadovoljstvo, već su imale i opomenu. Ovde je sadržana u korpi sa voćem, koja je u
prvom planu, natrulo i crvljivo. Ondašnjem posmatraču je to bilo mnogo jasnije.
Alegorija vanitas, opomena na prolaznost, na kratkoću života.
Dečak koji je ugrižen od guštera; Jedan dramatičan pokret. To je nešto sasvim novo
kod njega. Taj pokret je gotovo nasilan. Gest, pokret životinje, koji se na razne načine
tumačio. To je običan mali gušter za koga se smatralo da ima otrov. Cveće. Kompozicija
rozeo i jasmina je kompozicija ljubavi patnje koju ljubav donosi. Jasmin- simbol bola
koji prati razumevanje (ovo je znači opomena)
Svirač na lauti, Ima raznih imterpretacija. Naki smatraju da je homoseksualno okruženje
uticalo na tu sliku. Del Monte je bio upućen u alhemiju, pa se tu traži i alhemičarska
poruka. Poruka je uvek višeslojna.
Sveta Magdalena, je jedna od najranijuh Karavađovih religioznih predstava. Već je
postojala tradicija predstavljanja svetitelja bez atributa. Ovde je magdalena građanka u
građanskoj odeći. To je izazvalo kritiku Belorija. Magdalena je realistička predstava
devojke iz građanske kuće. Psihološki ona je drugačija. Oseća se jedna vrsta emocionalne
iscrpljenosti. Duhovno preobraženje. Ona je vrlo tiha i mirna. Oseća se da je to duhovno
preobraženje koje prožima sliku. To je velika tema katoličke reformacije- pokajanje.
Karavađove slike su izrazile neke njene ideje.
Čezare Baronijus, a i drugi pisci katoličke reforme branili su ugled Marije Magdalene. U
crkvenim analima ističe se da je ona bila lakomislena, a ne prostitutka. Ona je postala
izvrstan primer pokajanja, koje je jedan od glavnih sakramenatakatoličke reforme. Bilo je
mnogo religioznih odpadnika koji su se vraćali katoličkoj crkvi. Pokajanje je važno, i kao
stav te aktivne pobožnosti koje smatra da vernik ne mora samo da ispunjava vrednosti,
već i aktivno da učestvuje. Bila je to velika tema i našem XVIII veku. Tema pokajanja
ispovesti i pozivanja na milosrđe. U levom uglu prekinuta je niska bisera. Na primer
Vermer, “Žena koja niže bisere”, na izgled to predstavlja žanr scenu, ali iza nje je Strašni
sud i znači da ima i neko drugo značenje. Ideje su bitne za sve tri crkve. Oseća se to
unutrašnje preobraženje.
Mrtva priroda, korpa s voćem; Poslednja tema njegovih ranih slika (Ambrozijana).
Mrtva priroda je poslednja u hijerarhiji žanra. Mogla se prikazati bez nekog koncepta.
Tržište je bilo zainteresovano za mrtve prirode. Panovski i dr. smatraju da je proistekla iz
religioznih kompozicija, npr. iz Blagovesti ili neke druge scene, a da je u XV veku počelo
osamostaljivanje tih motiva, mada su one posebno u XVII veku zadržale svoje
simboličko značenje. Uvek ima religioznu konotaciju, uvek moralističku poruku, a često
istovremeno i političku i doktrinarnu. Ugled mrtvih priroda sve više je rastao. U Rimu
nikada nije bila tako značajna. Kroz nju se ipak mnogo vidi. Npr. zašto su Španske mrtve
prirode tako skromne (ekonomska moć).
Umetnici sa severa stvaraju mrtve prirode u Rimu, kupuju ih neke crkvene ličnosti, npr.
del Monte. Baljone pominje još nekog Italijana koji radi mrtve prirode. Voće je u ranijim
prilikama uvek predstavljano na tržnicama. Ta moda je promenjena, pa su objedinjene
razne vrste voća u korpici. Prvi koji je to učinio je Karavađo. Inventivnost tih dela dolazi
uvek sa severa. Namena sopraporte, slika stoji iznad vrata. Trebale u (u Holandiji) da
privuku pažnju nekog slučajnog prolaznika. Tu je naslikana ivica stola, iluzionizam je
vrlo karakterističan kod kod mrtvih priroda. Ta kotarica sa voćem je naslikana izvan ivica
slike. Delimično je u našem prostoru, kao na jednoj dodatnoj polici. Iluzionizam mrtvih
priroda-Plinije- anegdote poznate u XVI veku. Neki slikar je naslikao grožđe tako da su
ptice sletale na njega. Federiko Boromeo, milanski nadbiskup pokljanja ovu sliku
biblioteci. Ostaje otvoreno pitanje da li je on poručio sliku od Karaveđa. Najverovatnije
je nastala 1596. kada Boromeo boravi u Rimu. Živeo je u tom delu Rima (Piazza Navona,
Piazza Madama, S. Luigi dei Francesi). Jedan kardinal se interesuje za sluku koja
apsolutno nije istorijska. Ima autora koji smatraju da su ta dela vezana za jezuite i njihovu
politiku. Ispoljvali su njima neke moralne poruke, čulnost koja zavarava. Taština sveta
koji nas privlači, a koja je kratkotrajna. Krajem XVI i početkom XVII veka mnoge mrtve
prirode povezane su sa tom idejom. Npr. “Pjaca sa tezgom i voćem”- bujnost zemlje koja
rađa. U drugom planu je neka gotovo beznačajna hristova parabola. Parabole su u doba
kontrareformacija uvek nosile moralnu poruku. Takve slike samo na izgled deluju kao
prikaz, čisto ekonomski, neke zemlje. Neki jezuitski pisci pozivaju se na neke delove
Starog zaveta, npr. knjigu proroka Amosa, VIII glava, pominje se kotarica sa voćem i
Gospod koji kaže je narod izrailjski došao do propasti. Smatra se da je upravo ta
Amosova ideja o propasti roda ljudskog ovde izražena. Karavađo- apsolutno majstorstvo,
sitne kapi rose. Plodovi su kasnoletni ili jesenji, baš kao što Amos kaže. Na prvi pogled
ve izgleda sveže, ali jasno je da je lišće uvelo, a da su jabuke crvljive: prolaznost, taština,
umiranje, propadanje, dekadencija. I ova slika opominje na prolaznost i varljivost
zemaljskih stvari. Da li je Karavađo radio i druge mrtve prirode? Nisu sačuvane. Postoji
samo zapis da je u inventaru Del Montea bila jedna Karavađova “unacaratta” vaza sa
cvećem, vaza u kojoj se ogleda prozor. Belori joj se divi. Karavađo je govorio je o
jednakosti svih stvari koje postoje. Revolucionarnost u izboru teme ne treba
prenaglašavati, jer Karavađo ubrzo prestaje da prikazuje mrtve prirode.

Promena u Karavađovom izrazu dogodila se odjedanput promena. Napušta žanr. Takođe


menja i stil. Ova dela likovna kritika od druge polovine XVII veka smatrala je padom. U
njima nema nekog filozofskog poimanja religije, već ih karakteriše jedna drugačija
religioznost, neposredni kontakt između božanstva i posmatrača našto što se u literaturi
naziva realistični mističicizam. To nikada nisu uspeli da ostvare njegovi sledbenici.
Pošto se to kod njega desilo popstavlja se pitanje zašto? Nema nikakvih dokumenata o
tome. Fridlender je primetio da je to posledica popularne rimske pobožnosti i da je
vezano za dva reda novosnovana posle Tridenta: jezuite i oratorijance. Realistični
misticizam prvenstveno je proklamovan knjigom Ignacija Lojole “Duhovne vežbe”. U
pitanju je jedan četvoronedeljni kurs kroz koji se vodi vežbač, gde se hrišćanske tajne
moraju doživeti na jedan nov način. Stvar nije nova, srednjovekovnimisticizam
franjevaca vrši prevagu u baroku. Taj mistiocizam podrazumeva direktnu vezu sa bogom.
Vodi poreklo iz XII veka. Postavljanje Hrista kao izora imitatio Christi. Na tim temeljima
se zasnivaju Lojoline duhovne vežbe. Vežbač može biti svako, a od njega se zahteva da
očima, maštom ili dodirom, mirisom doživi hrišćansku veru (npr. zamišljati, meditirati o
hristovom rođenju…) Taj Lojolin kontekst uticao je na pojavu pejzaža na jezuitskim
crkvama. Čulno iskustveno poimanje je vrlo karakteristično za Karavađove slike. On nije
bio član jezuitskog reda, nije radio za jezuite već za karmelitance, dominikance,
avgustince. U Rimu u doba Klimenta VIII postojala je neka netrpeljivost prema
jezuitima. Ali praksa “Duhovnih vežbi” je već imala ogromnu ulogu. Karavađo se sa
njom nije upoznao direktno, već verovatno preko oratorijanaca. Njihov vođa F. Nevi je
firentinac, prožet franjevačkim misticizmom, svetom Katarinom Sijenskom,
Savonarolom. Kritikuje hijerarhiju crkvene institucije. Školovan je na rimskoj Sapienci.
Od druge polovine XVI veka on i njegovi sledbenici okupljali su se i propovedali.
Mahom su to bili laici. Od mesta sakupljanja “oratorio” nazvani su oratorijanci. Tu su se
zajedno sakupljali i bogati i siromašni, aristokratija i muzičari. Sve pesme su pisane na
italijanskom. Muzika je imala ogromnu ulogu u tom redu. Iz njega je nastala i muzčka
forma oratorijum.U početku su zbog svojih propovedi imali problema.
Neri je prihvatio papu i rimsku crkvu i nisu imali puno problema, jer se sve više kardinala
priklanjalo redu. Papa Grgur XIII prihvata njihov ustav i dodeljuje im rimsku crkvu Santa
Maria in Vallicella, koja je prezidana, proširena i nazvana Chieza Nuova. Čitav taj
koncept oratorijuma govori da se na sme zaboraviti koliko je na uticao humanizam
renesance. Oratorijum je bio sličan firentinskoj akadeniji. Karavađo je jednostavno morao
da prihvati jednu takvu ličnost koja je bila apsolutni miljenik papa, kardinala i sirotinje.
trident je uveo vizitaciju, posetu bolesnicima, starima, praksu viatikuma- nošenja pričešća
umrlima.
Može li se dokazati uticaj oratorijanaca na Karavađa?

San Luigi dei Francesi- patron je opat Crescerisi, oratorijanac. Polaganje u grob rađeno
je za Chieza Nuova. Smatra se da je realistični misticizam Lojolinih vežbi Karavađo
upoznao preko oratorijanaca. Sam Filipo Neri ih je upražnjavao, ali mu nije odgovarala
militaristička struktura i njihova aristokratski duh. To su osnove fridlenderove teze.
-Popularna pobožnost-
Zato se može reći da je Karavađovo slikarstvo jedan potpuno revolucionalan umetnički
izraz. Belori tvrdi je da je to napuštanje svetlih boja, žanra, “slatkog stila” posledica
teškog karaktera. Najveće ekscese je imao u godini kada je najviše stvarao. Promena u
slikanju, tebroso, uticaj je neke duhovne promene. Tako kompleksnog slikara niko nije
mogao da ponovi. Osećaj istinske pobožnosti jedino je imao Rembrant pod uticajem
jednog reda kalvinističke crkve. Oba reda propovedaju izvorni duh jevanđelja, ali
Karavađo stvara oltarske (kultne) slike, dok je Rembrant zbog protestanskog
ikonoklazma starao slike koje su bile odraz njegove pobožnosti.
Sluke za porodicu Matei; U novije vreme ispitani su dokumenti ove porodice, inventari.
Karavađo 1601. napušta kardinala del Montea i seli se u kuću porodice Matei. On je bio
član opservanata- franjevac, prvi najstrožiji red. Kardinal Đirolamo Matei nije bio samo
patron već i duhovni tvorac, ideator slika. On sam nije poručivao slike, već su to radila
njegova braća. Porodica je imala ogromno bogatstvo. Kardinal Matei bio je prefekt
kongregacija Koncila. U Rimu je poznat kao čovek koji je najviše doprineo promovisanju
odluka Tridenta. Ipak, bio je vrlo tolerantan prema Karavađu, koji ovim patronom nije
bio ograničen već je radio i za druge. Npr. za Đustinijanije Polaganje u grob, Smrt
Bogorodice, kapele Kontareli, Ćerarsi. Boravak u toj porodici bio je najsrećnije vreme
kada nastaju njegova dela:
Večera u Emausu (Jevanđelje po Luki) Prikazan je čin otkrivanja Gospoda učenicima,
ljudima. Ovde je mrtva priroda sa voćem. Osećaj da se prostor slike pretače u oko
posmatrača. Mrtva priroda, tamna pozadina, to je ono što zamera Belori, tvrdeći da je
neuk, da ne zna perspektivu. Gestikulacija je tipična za barok i Karavađa. Gestovi
probijaju granicu slike. To je vrlo programki ubacivao u Barok; na taj način se potziva,
uključuje posmatrač u dramu slike. To je vreme empirijskih nauka, vreme kada se shvata
beskonačnos prostora, koegzistentan prostor. Dolati do jedne divivinizacije posmatrača,
pa i humanizacije Božanstva. Gestovi su jako važni u Baroku. Barokna kultura se vraća
antici, i dok je XVI veku bio platonistički, ovo je povratak Aristotelu, koji smatra da
fizički položaj odgovara stavu duše. Gest je bio jako bitan. Postojale su knjige priručnici,
koje su govorile o tome kakvim se gesrovima objašnjavaju stanja duše. Bez teme
evharistije ne mogu se shvatiti raskošni barokni oltari. Kroz evharistiju su hrišćani deo
jednog tela čija je glava Hrist. upravo je to postalo predmet spora u hrišćanskoj religiji.
Sam obred koji je bio jedinstven odvaja se od III veka. U istočnoj crkvi se zadržava obred
u oba vida, ali u katoličanstvu pričešće je samo hlebom.
Problem vremena osvećenja darova. Zapadna crkva je puno raznišljala o tome kada taj
hleb i vino postaju telo i krv Hristovo. Došli su do zaključka da se to dešava u sred mise,
i tom trenutku sveštenik izgovara one reči iz Matejevog jevanđelja, “Uzmite jedite…”.
Zatim ih blagosulja upravo u času kada postaju telo i krv Hristovo. Te rasprave vođene su
vekovima. Na istoku se smatra da je u pitanju stvar duha, pa sveštenik priziva svetog
duha i ne izgovara reči Matejeve, već govori u trećem licu. Ipak, sam čin evharistije
priznaju obe crkve; Zapadna 1215. na IV Lateranskom saboru- Transupstancijacija, kao
dogma katoličke crkve je celokupno pretvaranje hleba i vina u telo i krv Hristovu. U tom
trenutku on se duhovno i fizički nalazi sa vernicima. Cela koncepcija se vraća na
Aristotela. Reči koje izgovara Matej postaju princip formule i to je kauzalitet: bez njih
materija se neće preobratiti Dogma transupstancijacije braniće se na Trentu.
Luter ustanovljava treću dogmu. On smatra da je Hrist žrtva neponovljiva i da se ne može
svaki put ponoviti.Smatra da se ljudi na pričesti samo svesno sećaju Hristovih muka što
dovodi do Konsupstancijacije, samo simboličnog pretvaranja, ne realnog. To je bio
udarac u srce hrišćanstva i i nstitucije crkve. U takvom raznmišljanju sveštenik nije ni
potreban, nisu potrebne reči. Ta dogma branjena je i odbranjena na Trentu. Večera u
Emausu smatra se prefiguracijom Evharistije, tj. prefiguracijom mise. matra se da je
Karavađo od kardinala dobio jesne odrednice o sadržaju slike. Hrist blagosilja i u tom
trenutku prepoznaje se, u tom trenutku učenici shvataju da su služili gospoda.
Školjka, Hodočašće je jedan vid spasenja duše. Onaj što ima školjku je simbol
hodočašća. Hodočašće vlastite duše. Slika je jedna amblematska predstava usvojenih
zaključaka Trenta. Jednostavna, jezik koji komunicira sa ljudima svih slojeva. Plebejski
element, ali gestikulacija je usmerena na Hrista i njegov čin. I dokumentovano i stilski
prati kulturu izvorne religioznosti.
Izdajstvo Hrista; Ovde su figure veće, u ¾ pozama. Ova koncepcija nije nova, takve
slike već su postojale u Lombardiji. Novinaje pak u izrazu, duhu. Koncentrisana je na
glavne protagoniste, koji su svi jednaki. Hrist, Juda, čovek koji beži. To je jedna od retkih
slika u kojima Karavađo pokazuje izvor svetlosti, fenjer, ali to nije suštinski izvor
svetlosti. Karavađo čoveka koji beži, simbol straha, predstavlja blizu. Judin poljubac,
Juda je nesrećan čovek. Slika predstavlja tri franjevačka principa:
1. suzdržavanje- abnegazo
2. pokornost- ubidencia
3. mučeništvo- martirium
To su tri najčešće vrline koje su franjevci od XIII i XIV veka propagirali. Svaki pojedinac
u sebi treba da gradi sliku Hristovu. Plebejska lica, iskustveni prikaz božijih parnji. Barok
je preteča masovne kulture: cilj je komunikacija sa svakim vernikom, bez obzira na
njegove društveno stanje.
Neverovanje Tomino; bila je u kolekciji Đustinijanija, a Baljone tvrdi da je Rađena za
porodicu Matei.
Sredinim XIII veka ustanovljen je Corpus Christi, telo Božije. Poštovanje Hristovih rana
je jedna velika tema franjevačke pobožnosti. Priča se da je Longinovo koplje stiglo do
srca, i franjevci su propovedali da se mora prodreti u tu ranu. To je velika tema barokne
pobožnosti. Toma je rekao da neće poverovati dok ne dotaknne, ali Hrist mu odgovara.
“Blago onima koji ne videvši poverovaše”. Kao da se sam Karavađo prepoznaje u
Tomi,jer on ne veruje u ono što ne vidi. Apsolutna koncentracija na sam događaj. Nema
više nikakvih dešavanja, mrtve prirode. Takve stvari učinile su ga nezaboravnim.
Cappella Contarelli
Francuska nacionalna crkva, poznata u XVI veku, San Luigi dei Francesi. Ima
monumentalnu fasadu. Arhitekta je Đakomo dela Porta. Kako Karavađo dobija tako
važnu poruđbinu, ako nije bio potvrđen slikar religioznih slika. Jake ličnosti bile su iza
njega- porodica Crescezi. Kapela je bila poruđbina jednog francuskog plemića Contareni,
čije je ime italijanizovano. Slike iz ciklusa svetog Mateja. Za izvršioce svog testamenta
odredio je neke ličnosti iz porodice Crescenzi, Crescenzi su bliski prijatelji i Filipa
Nerija. Tokom sprovođenja dekoracije, koju su radili neki drugi- Cavaliere d’Arpino,
došlo je do spora Crescenzia i Contarelija oko novca. U to je bio umešan i papa i radovu
su prekinuti. Crkveni ministar za umetnost, Del Monte predložio je Karavađa za nastavak
radova. Od početka je bilo zamiščleno da na oltaru bude Pozivanje svetog Mateja, a sa
strane njegova smrt.
Sačuvani su ugovori. Zna se šta je traženo. Trenutak kada ga Hrist poziva po Matejevom
jevanđelju.
U jevanđelju po Marku pominje se da je Hrist sedeo za stolom sa carinicima u kući
Levijevoj i da su se čak čudili što on sedi sa ljudima slabog morala. Taj segment
iskoristili su apokrifi i Zlatna Legenda, gde se dosta o Levijevom životu carinika, do
trenutka kada ga je Hrist pozvao. Centralna tema ove slike je preobraženje, preobraćanje
grešnika. Promena stilskog izraza. Levi deo slike proističe iz Karavađovog ranijeg dela i
produkt je ugledanja na severnjačko slikarstvo pre svega žanr. Npr. Antverpen- Flandrija,
često je predstavljanje okupljanja za stolom kao što je igranje karata, često imaju
moralizatorsko, satirično ili vulgarno značenje. Karavađo je preuzeo nešto kompoziciono,
ali ne i moralnu poruku.
Svetlost je ovde ono što je novo. Oslobađajuća, naturalistička. Najčešće svetlost prodire
iz nepoznatog svetlosnog izvora. Ili postoji izvor svetlosti (npr, Španija, Francuska),
sveće npr. i tema se pretvara u pravi nokturno. Kod Karavađa to nije noć, ali je tama,
tenebrozo. To mu je zamereno. Belori kaže da je on prognao lepo i kolorit sa slike. Boja
mu gubi na kvantitetu, ali dobija na kvalitetu. Svetlo je tako koncipirano da jedan
naizgled običan dogaćaj pretvara u mističan. Svetlo postaje simbolično, ono osvetljava
manji deo slike, ali ključni. Hristovu ruku, lice i Mateja. Barok neguje svetlo i u teatru i
drugde kao simbol. I ranije su postojali umetnici koji su shvatali koliko je važna svetlost,
holanđani i Flamanci žahvaljujući uljanim bojama, Venecija okrenuta kolorizmu.
Karavađovo svetlo je ono što je uznemirilo Levija i iznutra ga preobrazilo. Pomodna
grupa bogatih ljudi je u savremenoj odeći, a na drugoj strani je hrist. Gest Hristove ruke
potiče sa Mikelanđelovog stvaranja Adama, i to je uzor za prikazivanje gesta od davnina.
Hrist je i satran novim Adamom i taj gest je opravdan. Pavle u poslanicama kaže “Kao to
su svi ljudi umrli u Adamu, tako su svi živeli u Hristu.”Hibard smatra da taj gest
proizilazi i z svetog Avgustina, “Hrist je prst božiji koji razgoni anđele i uspostavlja raj
božiji.”
Jedna od najviše proučavanih ličnosti u kontrareformaciji je Avgustin. Taj gest ima
pokretačku moć i apostol ga ponavlja. Druga Hristova ruka je otvorena dlanom prema
posmatraču. Brižljivo su izvedeni gestovi, u retoričkom smislu apelovanja na emocije.
Alberti je puno pisao o gestovima, izrazima lica, pokretima, ali tek barok u punoj meri
razvija taj jezik tela, koji postaje zamena za ono što je ranije bio gest.
Interpretacije ove slike vrlo su oprečne. Ima autora koji smatraju da je ona iskazala jedan
fideistički koncept, koncept spasenja milošću božijom. To je luteranska ideja. Luter tu
tezu bazira na jevanđelju i kaže da se crkva ogrešila, solofideizam je izuzetno značajan za
protestante. Argan smatra da je celokupno karavađovo slikarstvo veza između
severnjačke, protestanske koncepcije i katoličke. Lombardija je pod velikim uticajem
severnjačke reformacije, zato je tu i kontrareformacija bila jaka.
Matej je spasen samo verom, on je samo milošću božijom odabran, sam za to nije učinio
ništa.Ovo je francuska crkva i takav koncept je ovde zato opravadan. Tolerantnija
frankofilska struje je i dovela Klimenta VIII. Moguće da je Karavađo iskazao takve
stavoveTo se pravda i činjenicom da je rengenski snimak pokazao da figura apostola
prvobitno nije postojala. Hrist je bio sam i njegovo telo bilo je nezaklonjeno. Tokom rada
na slici došlo je do promene koncepcije. Moguće da se smatralo da takva slika evocira
luteransku jeres, pa je dodat Petar, kao oličenje crkve bez koje nema spasenja. On
označava papstvo. Ubacivanje apostola je neka vrsta intervencije da bi se ova slika
približila katoličkom poimanju ove teme. U vreme kada je nastajala postojao je veliki
sukob u okviru sme katoličke crkve, između jezuita i dominikanaca-Molinizam. Nazvan
je tako po imenu španskog jezuitskog teologa Luisa de Moline, koji je živeo krajem XVI
veka i napisao delo “Harmonija između slobodne volje i milosti”. Raskinula je sa
luteranskom predestinacijom i kao najvažniji cilj istakla saradnju između Boga i čoveka u
smislu spasenja. Slaže se sa jezuitskom koncepcijom jer govori o važnosti aktivne vere.
Nije bitno solo fide. Taj se sukob nastavio. Obmah po promeni pontifikata Klimenta VIII,
antijezuitski nastrojenog, dolazi Pavle V koji prihvata molinizam (ima autora koji
smatraju da je u ovom čovekoličen možda i sam Molina). Naočare se javljaju sredinom
XIII veka u toskani i vezuju se za svetog Jerolima. atribut su obrazovanja, čitanja, Vita
Kontemlativa. Neki smatraju da je ovde izražen čak antimolinistički stav, predestinacija.
Postoje oprečna tumačenja, molinistički ili antimolinistički stav, čudo preobraženja, ta
vrsta realnog, taktilnog predstavljanja koji niko noje uspeo da ponovi.
Martirijum svetog Mateja- ovaj događaj nije iz jevanđelja, već iz Zlatne Legende.
Postojale su razne legende o njegovoj smrti. Najpopularnija je bila mučenička smrt koja
ga je zatekla u Etiopiji. Jezuiti su u hristijanizaciji bili veoma uspešni i njihovi uspesi bili
su vezani za katoličanstvo uopšte. Jezuiti imaju veze sa konceptom ove slike i njegovim
konačnim rešenjem. Martirijum je veoma bitan kod jezuita. Na slikama kojima su
oslikavali svoje kolegijume u Rimu martirijum je imao bitnu edukativnu ulogu. Jezuitski
martirijumi podrazumevaju brutalne scene. To je tema koju podstiče najviši kler, npr.
kardinal Česare Baronius. Ovaj oratorijanac je za svoju titularnu crkvu izabrao San Nereo
i Ahileo i to je uradio smišljeno, iako je ova bila manje poznata. Bila je to ranohrišćanska
crkva a katolicizam insistira na obnovi duha ranog hrišćanstva. Na bočnim zidovima
nalazi se ciklus slika njegovih patrona, Nerea i Ahilea. Crkva je bliska Pomeraučijevom
Poklonjenju Pokolju vitlejemske dece u Il Gesu, matičnoj crkvi jezuita. Glavni akter ove
drame je u pozi jednog antičkog heroja i ta figura se često pojavljuje. (slična je
Ticijanova slika, Smrt Petra martira) Muziano u Lombardiji radi Martirijum svetog ateja i
to je slika koja iskazuje mnogo iz bivšeg Karavađovog perioda. Rengen je pokazao da su
skale figura bile manje, pa je traženo da se povećaju. Bitan je kiaro-skuro.
Barok kao epoha počivao je na kontrastima. Suprotstavljeni pojmovi objedinjeni
funkcionalnošću- antitela. U likovnoj umetnosti omiljene antiteza bila je svetlo- tamno.
Sam Karavađo nije poznavao samo tamu. Tamo po njemu ne postoji bez svetla, u službi
prenošenja emocionalnog iskustva. Uvek se time u baroku iskazuju dobro i zlo, noć i dan,
smrt i život, božanska i ljudska figura. Prvi umetnik koji je to izveo u svetlu
emocuionelnog bio je Karavađo. Insistiranje na bolu je tipično barokno pokoravanje žrtve
krvniku. Poenta je u izrazu lica krvnika, koji je u jednoj strašnoj tenziji, želji da ubije. Taj
energetski krug širi se na celu sliku. Čak i u pozadini slike ostao je veran nekim
manirističkim rešenjima. Figura okrenuta leđima je nešto čime su maniristi zatvarali
sliku. Tema martirijuma idealna je da se iskaže stanje duše. To će biti velika tema baroka.
Oltarska slika svetog Mateja. Prvi sveti Matej je kritikovan. Baljoni kaže da je to prva
slika za kapelu Kontareli, ali po stilu izgleda da je nastala kasnije. Belori kaže da se
nikome nije dopala, izazvala je zgražavanje. Odbijena je. Vinćenco Đustinijani je
Karavađa spasio javne bruke i otkupio tu sliku za svoju kolekciju. Ne mora da bude
istinita. Belori je često neprijateljski nastrojen prema Karvađu. On se posebno osvrće na
plebejsko lice, telo i prljave noge. Noge su prekrštene i to stopalo kao da probija ravan
slike i udara posmatrača u lice. To mu daje za pravo da kaže da je Karavađo
komediograf, u smislu da prvo zapaža detalje i ono što je sporedno. Karavađo prvo vidi
noge pa tek onda svetitelja. To je neka vrsta skandala. Iako je radio plebejce više uspeha
je imao kod višeg klera.
Njega ovde više na zanima detalj. Nema puno detalja, nedostaje narativnost koja je ranije
postojala. Problem dekoruma nisu samo prljave noge već i zraz lica koji iskazuje
nerazuvenje božijih poruka, neukost. Anđeo mu vodi ruku- nezkost koja prožima jednog
svetitelja. On uvodi u umetnost demokratizaciju svetitelja. To je postojalo u Breši i
Bergamu, ali Karavađo to dovodi u Rim, razvijajući taj stav uz pomoć oratorijanskog
reda.
Matej je ispisao početak svog jevanđelja, ali na hebrejskom. Jezik gospoda je hebrejski i
on se narodu obraća na hedrejskom. Od polovine XVI veka hebrejski postoji u mnogim
tekstovima. Pokazalo se i da je N. Zavet bolje preveden nego Stari (Sveti Jerolim je
napravio mnogo grešaka). Karavađo nije bio obrazovan i mogao je imati savetnika, ato je
bio hebeista. Nijedna uglednija škola nije postojala bez hebrejskog.
Krešenzi su jako bliski ortorijancima i Neviji. Moguće ja da je ta slika naišla na veliko
odobravanje i da je na oltar postavljena od visokog klera, pa je tek potom izazvala
sukobe.
drugi sveti Matej, Ovu sliku je verovatno radio kako bi više zadovoljila. Takođe je sa
anđelom. ali sasvim drugačija, čak i u emotivnom izrazu. Matej je mnogo intelektualniji.
Anđeo je u drugoj pozi, više je samo simbol.Prikaz anđela sa neba koji prisustvuje u
ovozemaljskom zbivanju umanjio je onu iskrenost koju ima prvi sveti Matej, ali i ovede
ostaje veran sebi, boja, cela slika je tamna. Belori kaže da karavađo ne prikazuje
perspektivu, ali on za to ne mari, njemu crna pozadina treba da bi istakao blistavost
kolorita, psihološku tenziju. Kiaro-skuro podaruje figurama jednu posebnu težinu i
voluminoznost.
Amor vincit omnia, jedan od dokaza da nije prekinuo sa starim temama. Ima je Vićenco
Đustinijani, humanista. Na slici se nalaze razni geometrijski predmeti, note, lauta i viola.
Tema uvek proističe od patrona. Muzički predmeti, note, knjige uvek iskazuju jedan
vanitas- simbol taštine i prolaznosti ovozemaljskih uživanja. Pobednik je baš taj amor u
kome se vidi formalni uticaj Mikelanđela. Nije dakle prekinuo sa svetovnim temama, ali
ova će biti poslednja.

Cappella Cerasi
1600. porudžbina Tiberi Cerasi, visokog službenika Vatikana i jednog od najviših
članova papske svite. Govori o velikom ugledu Karavađa, kao slikara religioznih dela.
Crkva je Santa Maria del Popolo, stara crkva iz XI veka. Na oltaru je čudotvorna
Bogorodica. Kapela Cerasi je levo od oltara. To je avgustinska crkva. Neki autri snatraju
da Karavađo dobija ovu poruđbinu zahvaljujući svojim vezama sa sedištem avgustinskog
reda u Lombardiji.
Preobraćenje svetog Pavla i smrt Svetog Petra, početak hrišćanske karijere Pavla i
smrt svetog Petra obično se prikazuju zajedno. Isto je i u Paolini. Cerasi je možda hteo da
na taj način oponaša jednu papinu kapelu. Pavle svoju aktivnost počinje u Rimu. Petar je
ustanovljenje apostolske crkve u Rimu. Ovo je ulje na platnu. Karavađo nije radio freske.
To mu je zamerano. Za oltarsku sliku radi Karači Vaznesenje Bogorodice. Slike na svodu
radili su sledbenici Anibala Karačija.
Preobraćenje svetog Pavla, kompoziciono je sasvim drugačija od ranijih slika.
Redukovanje figura je karakteristično za Lombardiju. U rimu je to inovacija. Potpuno
odgovara biblijskom tekstu gde Pavle čuje glas sa neba. Bog je zamenjen svetlošću. Pavle
samo čuje glas. Svetlost ga oslepljuje. Po Bibliji on je slep tri dana. Konj se ne pojavljuje
u Bibliji, datira iz novije tradicije. Raniji konji su negovani, prinčevski. Ovaj je sasvim
običan, konj za rad, preuzet sa jedne Direrove grafike, što ukazuje na vezanost
Lombardije za sever. I konj i ljudi su realistični. Sluga, konjušar ima plebejsko lice.
Minimalizovani su prostor i vreme. Sve se dešava sada i ovde i to mu Belori strašno
zamera, jer to smatra neakademskim. Po njemu istorijeke teme su nešto što se zbilo u
prošlosti, ali utiče na sadašnjost i budućnost. To je kontradiktorno Karavađovom sada i
ovde. Storia senca azzione- istorija bez akcije. Ovde osim podignutih ruku i noge Pavla,
pokreta nema. Pokret se zbiva u duši. To je ono unutrašnje preobraženje. Svetlos koja se
pojavljuje fizički ga je oslepela, ali duhovno je progledao. Mistična svetlost nema izvora.
Snop osvetljava Pavla i konja. Emocionalno iskustvo se prenosi na posmatrača.
Kompoziciono rešenje- ogromna masa konja okrenuta je na unutra, a Pavle je skraćen
(primeri venecijanskog slikarstva). Nikada kasnije skraćenje nije imalo tako emocionalni
efekat. Mistična uloga svetlosti je postojala je i ranije na severu i u Veneciji. Ali tamo je
uvek definisan neki izvor. Kod Karavađa toga nema.
Veza Karavađovog slikarstva i Duhovnih vežbi Ignacia Lojole. Lojola vodi vežbača kro
četvoronedeljni kurs, kroz koji je on koncentrisan na zamišljanje prostora i vremena
svetih mesta. To čulno, iskustveno doživljavanje vere i čuda ukazuje da je Karavađo bio
prožet jezuitskom mišlju. Patron je ovde tražio prikaz misterije Pavlovog preobraćenja.
To je jedna psihološka studija smrti. Pavle je zatvorio oči i za njega je spoljašnji svet
gotovo prestzao da postoji. Svi učestvuju u nekom osećanju čuda. to je on započeo sa
prvim svetim Matejom, gde se vidi emocionalnost figura.
Martirij svetog Petra, otkriće katakombi doprinelo je razvoju martirijuma. Filipo Neri je
bio pobornik skromnosti ranohrišćanske zajednice. Silazio je u katakombe i meditirao u
njima. Za ljude XVI veka to je bio poseban doživljaj. Protestanti su odbacili poštovanje
mučenika i relikvija. Luter je pisao da su sa završetkom Hristovog života prestala čuda na
zemlji. Mučeništvo se ističe kao vrhunski cilj onoga što se zove “imitatio Christi”. Petar
je akcenat te imitacije. On je sam zahtevao da bude pogubljen tako, kao nedostojan,
okrenut zemlji. Karavađo strašno koncentriše protor i vreme na minimum. Nema ničeg
suvišnog, nikakvih detalja. Samo usresređenost na egzistenciju. Trenutak kada mučenik
najviše pati, kada umire. Već vezan za krst, biće podignut. Ovom slikom odgovorio je
zahtevima Tridenta.
Madona di Loreto, sliku naručuju avgustinci za San Agostino u Rimu. Zašto nosi
ovakav naziv? Kod katolika su jako važna hodočasnička mesta, vezana za Bogorodičin
kult. Legenda kaže da je u XIII veku kada su muslimani zauzeli Galileju, Bogorodicina
kuća na anđeoskim krilima preneta prvo u Trst kod Rijeke, da bi zatim prešla Jadran do
Loreta, gde je oko nje podignuta crkva i čitav kulp posvećen Bogorodici. To je bilo jedno
od sedišta njenog kulta pre nego što je proglašena dogma o njenom bezgrešnom začeću.
Madona di Loreto odnosi se na pojam bezgrešnosti i bezgrešnog začeća. Ona stoji u niši.
Popularno, jer se takav motiv grafički umnožavao. Karavađo koristi već poznate
konvencije- uibogi hodočasnici kleče pred njom. Tri ključna pojma (teološke vrline, spes,
fides, caritas) objašnjavaju ovu sliku. Nada se ogleda u licima i u pozama
figuraPosvećenost Bogorodičinom prizoru. Slika nije smetala sve do Belorija. Pojam
hodočašća- suštinska poruka hodočašća je je unutra u duši. To je traganje za samim
sobom. Karavađo pokazuje niske društvene slojeve i njihovu pobožnost. Oratorijanci su
imali uticaja u tome. I duhovne vežbe isto tako. To je čulno doživljavanje čuda, jer se
Bogorodica čudesno prikazuje. U pitanju su njegove omiljene boje. Izbegao je plavu.
Morao je da prikaže Bogorodičin ogrtač plavom, ali je to zatamnjena plava. Odan je
ranom slikarskom iskustvu iz Lombardije. Realistično poimanje tkiva slike dolazi sa
severa. To je materijalizacija prostora. Slika se povezuje i sa duhovnim vežbama, iako se
o njima tu puno ne govori, govori se o Bogoroičinom zemaljskom životu. Karavađo
nikada neće naslikati Vaznesenje niti nebeske teme.
Madona dela Serpe, Palafrenieri (1605), kvazi papaska porudžbina, za kapelu
Palafrenieri u crkvi Svetog Petra. Bila je skinuta sa oltara i izazvala je skandal.
Bogorobica i Hrist zajedno gaze zmiju što je eksplicitno formulisana dogma Bezgrešnog
začeća. To je bila velika tema, koja je postojala još u srednjem veku, ali u baroku
trijumfuje. Pravoslavana crkva ovu dogmu odbacuje, ali je u jednom periodu propagirana
i prihvatana. Gaženje zmije-greh, žena i zmija kao večita opozicija. Hrist je novi Adam,
Bogorodica nova Eva. Kao što je zbog Eve ceo svet kažnjen tako će zbog Hrista biti
spašen. Vizija trijumfa nad grehom. Bogorodica oslobađa greha i smrti. Posle tridenta
zmija jeste simbol jeresi, protestantizma i zato je njih dvoje zajedno gaze. Sa oltara je
skinuta zbog dekoltea. Belori optužuje Karavađa da slika svoju ljubavnicu i optužuje ga
za nedostojno slikanje Bogorodice (blasfeniju). Kardinali odlučuju da se ova slika skine
sa oltara. Promenom pontifikata dolazi do skandala. Kliment VIII bio je duh tolerancije
koji je slikarima dopuštao slobodu izražavanja. Njegov pontifikat poklopio se sa
Karavađovim boravkom u Rimu. Kliment VIII bio je veliki pobornik Mikelanđela, veze
sa Evropom, uspostavljanja mira sa Francuskom. Pavle V Borgeze izdaje dekret protiv
nedostojnog prikazivanja. Ponovo dolazi u vezu sa Špancima, pokušava da restaurira kult
Bogorodice i Karavađove slike tu nisu mogle opstati.
Smrt Bogorodice (1605/6) je najveća Karavađova oltarska slika u Rimu za Santa Maria
dela Skala. Ima autora koji smatraju da je Karavađo imao problema i oko teme. To je
izuzetno retka tema u baroku. Postavlja se pitanje da li je Bogorodica fiziči umrla, ili
pošto je Imaculata nije morala da umre tj. bude kažnjena. Bilo je mnogo kritika protiv
koncepta da se bogorodica prikazuje kao obična žena koja umire tako na krevetu. Ranije
se pojavljuje Bogorodica koja sedi. Ono što je novoj slici iritiralo karmelićane je nači na
koji ona leži na ovom malom krevetu tako da joj noge vise, opet prljave. Zelenkast
inkarnat lica. Naduta je. Mnogi smatraju da je slikao jednu utopljenicu. Jedna izuzetno
naturalna predstava smrti. Ali smrt je za njega realan događaj, to nikada nije herojska
smrt. To je fatalan, neopoziv događaj. Filipo neri je bio veliki pobornik Savonarole i
borio se da mu dela ne budu u indeksu, a Savonarola se pak borio protiv predstavljanja
Bogorodica kao bogate žene, kada je pak i po samom jevanđelju ona bila obična žena iz
naroda.Upravo karmelićani koji insistiraju na siromaštvu i skromnosti odbijaju ovu sliku.
Na njenom licu su mir i spokoj. Apostoli koji plaču veoma su realistični. Bosi su, smatra
se da su velikim brojem u pitanju portreti karmelićana (bosi su kao i karmelićani). Slika
je oslobođena retorike, kolorit zemljane boje, teška zavesa koja pada, javlja se na
venecijanskom slikarstvu XVI veka. samo svetlost preobražava ovaj događaj u mistično.
Svaka odbijena Karavađova slika našla je mesto kod slobodoumnih patrona. Ovu sliku je
kupio Rubens, koji tada za oratorijance radi glavni oltar, za vojvodu od Mantove i
sačuvana prepiska govori koliko ju je on cenio.

Polaganje u grob, 1601/2 godine; Poručilac je papski garderober , Pietro Vitrice. Bio je
ktitor jedne od oratorijanskih kapela u Chiesa Nuova. Duhovnost i pobožnost ovog reda
je uticala na Karavađa. Posredni patroni bliski su oratorijancima. Oratorijanci su cenili
Karavađove slike i želeli su da jedna od tih bočnih slika bude Karavađova. Kada je
Chiesa Nuova pripalča oratorijancima Filipo Neri je želeo da se te slike prekreče belim
maltreom. farbanje zidova crkvenije ikonoklazam, to dokazuje freska Bogorodice sa
Hristom u oltaru, koja je bila jedina da nije preskikana. U baroku je pojačan kult
Bogorodice. Kada je Rubens slikao naređeno mu je da ostavi jedan oval u kojem će se
videti ta Bogorodica.
Slikanje oltarskih slika za svih 12 kapela i oltar.
Koncept oslikavanja Chiesa Nuova
Ta crkva je bila jedna umetnička kolonija. Sve su slike predstavljele Bogorodičine
misterije. Sredinom XVII veka Pietro da Kortona oslikava svod- reprezentativno
ilutionističko slikarstvo. Nema ništa zajedničko sa tim prvobitnim konceptom dekoracije.
Polaganje u grob je piramidalne kompozicije. Literarno tema je u svim jevanđeljima. Ona
pominju prisustvo dve Marije, ali nigde ne pominju Bogorodičino prisustvo, a ona je kod
Karavađa prisutna. Bogorodica postoji i u vizantijskoj umetnosti. Kamen probija prostor
slike, prodire u prostor posmatrača. Atmosfera tuge, patnje, rekvijema. Koncep poznat
antičkoj umetnosti-sahranjivanje heroja, koji je uvek nag i mišićav. Koriste se antički
predlošci, Ahilej itd. Prevashodno je uzor bila Rafaelova slika Polaganja. Sličnost sa
Mikelanđelovom Pietom je emocionalna povezanost iako sin nije u Bogorodičinom krilu.
Sličnost sa pietom od Karačija. Antika –Rafael-Anibale Karači. Upravo zbog toga su ovu
sliku čak i njegovi protivnici nazvali capolavaoro. Karavađo tu nije vulgarizovao prikaz.
Jedina umetnikova slika koja je uvek tumačena kao remek delo. Izuzetna atmosfera tuge,
dubina verske misli. Esencija hrišćanstva i hrišćanske vere. Stari biografi izbegli su da
daju naziv ovoj slici. Nigde ne pominju naslov Polaganje u grob. žFridlender je prvi koji
je ukazao da se ova slika mora posmatrati u komtekstu posvete kapele u kojoj je
naslikana. A ona je posvećena Pieti. Ovaj oltar je bio privilegiovan u odnosu na ostale
kapele (bočne), jer je u njoj mogla da se celebrira misa. Kamen na kome stoje figure j e
od fundamentalnog značaja. Postaje simbol vere, prenosi se iz Starog u Novi zavet.
Fridlender-kamen pomazanja. Kamen na koji je hristovo telo položeno i pomazano.
Protivreformacija je insistirala na obnovi prakse sedam svetih sakramenata. Jedan od njih
je pomazanje. Ova slika je posebna. U tom periodu u Rimu ne postoje slike koje nose
takvo teološko ubeđenje.
Kamen-Od samog početka tema polaganja u grob vezana je za evharistiju. Hristovo telo
položeno na ploču, postaje simbol hostije, hleba i vina na oltaru. U vizantijskoj umetnosti
ova tema se najčešće javlja na plaštanicama. Taj kamen je zapravo oltar. razvojem
doktrine transupstancijacije 1215, na Zapadu, i doktrine Corpus Cristi se još više
insistirana toj papaleli, oltar-grob. Za veliki petak na misi nije dozvoljena konsakracija
već se ta hostija sahranjuje, da bi se na uskrs u nedelju ona vraćala u ceremoniju koja se
zove elevatio i u tom trenutku je Hrist vaskrsao. Tu se isistira na vaskrsenju, Hrisu-
čoveku i zato je značajna Bogorodice jer se kroz nju inkarnira logos. Ona postaje bitna u
scenama gde se posebno ističe spapsenje ljudskog roda. Taj oltar iz Chiesa Nuova je oltar
sa koga je mogla da se celebrira misa. Postoji legenda da je Marija Magdalena taj kamen
prenela u Efes a da ga je Manojlo Komnin preneo u Caragrad u manstir Pantokratora i da
je pod njim sahranjen. To je postala glavna relikvija hrišćanstva. Kult Corpos Domini. Od
XIII veka ta dimenzija je istaknuta u umetnosti Zapada.
Bogorodica je stožer kompozicije i u funkcionalnom i u sadržajnom smislu. Posveta svih
kapela Bogorodičinim tajnama. To je ono što se zove Rozarijum. U istoriji umetnosti ta
tema Rozarijuma predstavlja se kroz 15 tema vezanih za Bogorodicu, 5 radosnih misterija
ili tajni (vezane zua rođenje Hristovo) 5 žalosnih (vezanih za smrt i stradanje) i 5 slavnih.
U pozadini tog likovnog izražavanja jeste jedna praksa ponavljanja, molitvi…Razarijum.
Priča je vezana za dominikance i svetog Dominika. Navodno mu je bogorodica dolazila u
trenutku nekih sumnji, dala mu brojanicu i naučila ga kako da moli, 5 pater nostri, 10
zdravo Marija. Molitva je mogla da bude lako naučena, tekst je bio lak, nije bilo potrebno
da se bude obrazovan.
Chiesa Nuova-Filipo Neri je sam sastavio koncept i svaka od njih je trebalo da predstavi
neku tajnu. Čovek koji je napisao knjigu Castellano. Suština baroka je u komunikaciji,
obraćanju. On kaže da je posvećena svima, ne samo obrazovanima i da je namenjena
kontemplaciji.Glavna propaganda se vrši slikom. Umetnost mora da komunicira sa
svima. Neri odlučuje da dekoracija bude u duhu te knjige. 12 oltara – 15 tajni. rešeno je
da Karavađo napravi neku vrstu sinteze za pasiju, polaganje u grob i smrt a u suštinskom
smislu i pieta, a da tu bude istaknuta i njena uloga u iskupljenju.
Tenebrozo, fantastična osvetljenost, isturena ploča groba. Očekuje se da tu klekne i
vernik i izgovori Pater Nostro i Ave Maria.
Karavađo stvarno srlja u ambis. 1606. čuvena palacorda. Rasprava o pravilima igere. Igra
slična tenisu. Karavađo se posvađao sa protivnikom koga je i ubio. Patroni su želeli da ga
spasu. Nije isključena ni želja pape da ga spase. Izbegao je celu istragu. Odlazi u Napulj.
Postoje dokumenz+ti da je Rubens organizovao neku vrstu izložbe slike Smrt
Bogorodice. Napušta Rim u trenutku moći, isto se dešava i u Napulju. Tim delima
nedostaje nedovršenost koji je imao u Rimu. Rađeme su bez modela, po sećanju.
Apsolutno smirenje u tom retoričnom smislu, veći prostori, manje svetlosti, tamnija.
Večera u Emausu, Brera. Ista je kompozicija, dodata je samo žena. Poruka je ista.
Psihološki je slika drugačija, manje je eksplicitna u nekim detaljima. Deluje tiše,
ozbiljnije i turobnije od predhodne.
7 dela milosrđa, Kompleksna tema. Tumečenje Hristovih parabola (Matej). Tu je
predstavljeno svih sedam dela. Napojiti žedne, nahraniti gladne. Žena koja doji svog
zarobljenog oca. Dokazuje vezu Karavađa sa jezuitima. Jezuiti i oratorijanci neguju dela
milosrđa. delo Misericorda je napisao jedan jezuit krajem XVI veka. On ovom svojim
slikom ostvaruje nešto što je propagiralo katoličanstvo, a naročito Polaganje u grob. U
Napulji je posebno negovan klasicizam. U Karavađovim delima u Napulju klasicizam u
pozama…
Madona del Rosario, Bogorodica sedi sa Hristom ili ukazuje na brojanice ili ih predaje
Dominiku. Dominikanci sa brojanicama i sirotinja, puk. Propagiranje te pobožnosti,
rozarijuma. Klasicizirajući element. To se posebno vidi i po likovima. Crvena zavesa, kao
sa smrti Bogorodice. Ova ima savršenu naboranost. Bio je u službi tadašnjih ideja. U
suštini je odgovarao duhovnim potrebama kontrareformacije katoličke crkve.
Bičevanje Hristovo, Zadržava sve karakteristike iz rimskog perioda. Hristovo telo
podseća na skulpturu. Vraća i na manirizam. Pognuta glava Hrista.
Posle Napulja odlazi na Maltu. Vrlo je prihvaćen i član u okviru malteškog reda. Portret
generala reda makteških vitezova Vinjakura. I tamo je došlo do obračuna. Bio je u
zatvoru, odlazi na Siciliju.
Usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja. Kolorit nije toliko presudan u
Karavađovom poznom slikarstvu. Kao u rimskoj fazi. Tema martirija. Krv bukvalno
šiklja i upravo ta krv je potpis, potpisao se kao Mikelanđelo. U ove pozne slike on
ugrađuje svoju tragičnu sudbinu, čoveka koji stalno iščekuje papski oprost. Sa Malte beži
u Sirakuzu.
Sahrana svete Lucije Slika, dokaz karavađovog poznavanja jezuitske crkvene
produkcije (San Strefano Rotondo) Cela ta slika je dokaz njegove vlastite tragedije.
Sirakuza, katakombe. Lucija je iz Sirakuze. Ona je pogubljena jer je verenik izdao da je
hrišćanka pa su je proboli mačem. Rengen je pokazao da je prvi pokušaj bio da joj glava
bude sasvim odvojena od tela. U krajnjem rešenju nije odvojena. Rađena je za franjevce,
S. Lucia al sepolcto, Sirakuza.
Vaskrsenje Lazarevo, jedna od kapitalnih slika. Iz Mesina. Borba života i smrti.
Rođenje, Mesina. Teško je naći takvo siromaštvo kao što je ova štala u kojoj je rođen
Hrist. Rađena je za kapucine. Tu se najviše vidi koliko je nosio te oratorijanske poruke o
skromnosti. Ovo je više Bogorodica, obična skromna žena, isti su takvi i pastiri. U to
vreme kada slika ovu sliku u zapadnom hrišćanstvu se tema Hristovog rođenja zamenjuje
sa slikom Poklonjenja pastira. To je spojeno u jednu. Tu su zaslužni franjevci. Prvi koji
su došli da vide Bogorodicu i Hrista su upravo ti pastiri.
David sa Golijatovom glavom, Glava Golijatova je autoportret. Dovodi se u vezu sa
jednim događajem koji je dokumentovan. Pronašli su ga oni iz Malte (dok je boravio u
Napulju) kojima se zamerio. Tukli su ga toliko da je bio neprepoznatljiv. Dugo se lečio.
Porto Ercole, maltretiraju ga Španci, zbog dokumenata. Dobio je malariju i umro od nje.
Porto Ecole je bio zaražen grad.

Karavađisti
Svega nekoliko Karavađovih sledbenika upoznalo se sa njim u Rimu. Većina je bila
inspirisana njegovim delima. Spisak i imena je dugačak, a među njima je i nekoliko
izuzetno značajnih umetnika među starijim slikarima. Oracio Đentileski (1563-1635) se
posebni izdvaja, Antiveduto Gramatika (1571-1626) i Đovani Baljone (1563-1643) su od
sporednog značaja. Najvažniji mladi umetnici: Oracio Borđani, Bartolomeo Manfredi,
Karlo saraćeni, Đovani Batista Karačolo, Đovani Serodine, Artemisia Đentileski.
Karavađov stil sledili su slikari veoma različiti po poreklu, tradiciji i obrazovanju.
Nekolicina su bili Rimljani, Đentileski je iz Pize, Sarađeni iz Venecije, Manfredi iz
okoline Mantove, Serađine iz Askone. Suprotno bolonjskim umetnicima ovi nikad nisu
formirali homogenu grupu.
Oracio Đentileski, boravi u Rimu od 1576, a pod uticaj Karavađa dolazi početkom XVII
veka. Tipično toskanski kvalitet njegove umetnosti ostao je uvek primetan u njegovim
delima. Čiste i precizne kontura, svetli i hladni tonovi, plavi. žuti, ljubičasti, kao i
jednostavnost kompozicija. Njegov lirski i idilični temparement je daleko od
karavađovog. Jedno od najpoznatijih dela su “Blagovesti” (Torino, Pinakoteka) za kapelu
Emanuela I od Savoje. 1626. odlazi u Englesku kao dvorski slikar Čarlsa I. Svetle boje i
firentinska nota potiskuju njegov karavađizam. “David i Golijat” je delo sigurno nastalo u
Rimu i tipičan je primer moćnog pokreta, skraćenja i kiaroskura karavađovskog tipa.
Đovani Baljone, Poznat kao biograf rimskih umetnika XVI i ranog XVII veka. Pripada
kasnoj akademskoj fazi manirizma. Bio je neprijateljski raspoložen prema Karavađu,
ubrzo je pao pod njegov uticaj. 1600. “Sveta ljubav pokorova profanu” urađena tako da
Karavođava formula jedva prikriva kasno manirističku retoriku. Inače trebala je da parira
Karavađovoj “Zemaljskoj ljubavi” u takmičenju za poruđbinu kardinala Benedeta
Đustinadija.
Oracio Borđani, Rimljanin koji je odrastao na Siciliji. Proveo je nekoliko godina u
Španiji i potom se za stalno vratio u Rim 1605. gde je uradio mali broj velikih
impresivnih slika izuzetno slobodan potez, tople i sjajne sn neobične za umetnika
rođenog u Rimu. Neke podsećaju na Basanija, a neke su izrazito tintoretovske.Njegove
najbolje slike “Bogorodica u slavi predaje Hrista svetom Franji”, 1608. “Sveti Karlo
boromejski” (San Carlo alle quatre fontane, Rim), “Sveti Karlo obilazi bolesne od kuge”,
1613, Rim iskazuju duboku mističnu pobožnost koja se posvom saosećanju razlikuje od
karavađovske.
Uprkos kratkom trajanju karavađizma u Rimu širenje njegovog stila se nastavilo u raznim
pravcima, izuzev Napulja, gde je njegov uticaj bio najduži, najživlji. Širio se i u Bolonji
Sijeni, Đenovi i Veneciji kao i širom Evrope što predstavlja jedan od najneobičnijih
fenomena u istoriji umetnosti. Brojni umetnici sa severa koji rade u Rimu tog vremena i
tokom druge decenije XVII veka prihvataju njegovu umetnost (Rubens, Rembrant)

Karavađove Bogorodice

Predstave Bogorodice u baroku zauzimaju značajno mesto zahvaljujući njenom


naglašenom kultu koji se intenzivno razvijao još od srednjeg veka. Učenja o
Borogodičinom bezgrešnom začeću, njenoj predestinaciji, njenom zastupništvu u
ekonomiji spasenja koja su reformističke crkve odbijale snažno su isticana; nastaje
mariologija kao posebna grana bogoslovske nauke a čitava Novozavetna istorija, pre
svega ona vezana za Hrista se sve više posmatra kroz Bogorodičino učešće u njoj.
Obrazovan na tradiciji kasne renesanse i manirizma Mikelanđelo Merizi da
Karavađo (1573-1610) ubrzo ju je prevazišao stvarajući jedan nov, snažno individualan
ali često neshvaćen i neprihvaćen koncept slike: nov pristup figuri, osvetljenju, poznatim
sadržajima. Pored sačuvanih dela, nekolikih dokumenata1 (ugovora i beleški sa suđenja )
često subjektivni komentari njegovih savremenika i rivala katkad neprijateljski
raspoloženih ili mlađih hroničara njegovog vremena dragocen su izvor za proučavanje ne
samo celog opusa već i ličnosti slikara i načina na koji je Rim početkom XVII veka
odgovarao na ponuđene novine.

1
tekstovi su objavljeni u W. Friedlaender, Caravaggio studies, Princeton 1974. i H. Hibbard, Caravaggio,
London 1983.
Karavađove religiozne kompozicije, posebno one zrele Rimske faze moraju se
posmatrati sa stanovišta njegove veze sa uticajnim i popularnim religioznim redovima 2 te
njegovog naturalizma.
Realistični karakter i neke osobenosti sadržaja Karavađove religiozne umetnosti
povezuju se sa učenjima jezuita i oratorijanaca. Odjek njihovog neposrednog odnosa
ovozemaljskog i natprirodnog je Karavađova odvažnost da natprirodno dovede u domen
ljudskog iskustva dajući realnost jevanđeoskim scenama i svetim likovima i prikazujući
transcendentno kao čulno.
Religiozne ideje i praksa Duhovnih Vežbi3 popularnih u Rimu početkom XVII
veka čak i među onima koji nisu prihvatali odredbe i politiku reda uticale su na
formiranje barokne crkvene umetnosti u celini. Iako je ideju o neophodnosti kontakta sa
božanskim preko čula da bi se ljudski duh usmerio ka savršenoj harmoniji sa
transcendentnim redom univerzuma sveti Ignacije Lojola preuzeo od pijetističkih i
mističkih doktrina XIV u XV veka jezuitska pobožnost je pojednostavljena odsustvom
vizija, ekstaza, isticanja kultova svetitelja ili njihovih relikvija, i usredsređena na
individualni kontakt vernika sa Bogom. Nasuprot sholastičkom rasuđivanju i
vizionarskom aspektu srednjovekovne teologije koji su preuzele konzervativne frakcije
protivreformacije cilj do kog se dolazi Vežbama je kontempliranje hrišćanskih misterija
(Hristovog života, stradanja i Vaskrsenja i Vaznesenja) kao stvarnih i opipljivih događaja
a pomoću unutrašnjih čula, čula imaginacije. Zamisliti mesto nekog svetog događaja,
dodirnuti ga, sagledati u celosti »opaziti u uobrazilji (imaginaciji) kao da pripada
stvarnom, opipljivom svetu ali imati sve vreme na umu njegov karakter natprirodnog
uslov je njegovog poimanja4. Događaj se dakle kontemplira kao »misterija« iako je
iskazana realističkim sredstvima; natprirodno postaje opipljivo i shvatljivo čovekovom
duhu. Sličnosti ideja Vežbi i Karavađovih religioznih koncepcija upućuju na mogućnost
direktne vezu umetnika sa jezuitima uprkos razlikama koje postoje između njegove i
kasnije propagandne umetnosti reda – baroka Rubensa i Berninija na primer ali i činjenici
da je Karavađo radio za Avgusitnijance, Karmelićane i Dominikance, a ne i za neku
jezuitsku crkvu.
Sa religioznošću jezuita Karavađo se mogao upoznati i preko reda oratorijanaca
svetog Filipa Nerija nastalom na sličnim osnovama i sa jednakom jednostavnošću vere i
insistiranju na individualnom i direktnom kontaktu sa Bogom i njegovim Misterijama
Njihov uticaj na Karavađova posebno pozna dela bitan je ali ne uvek prepoznatljiv s
obzirom da sveti Filip nije stvorio čvrst sistem kako je to učinio Lojola u Duhovnim
Vežbama. U njegovim sačuvanim propovedima, pismima i beleškama nema ničeg što je
Karavađu moglo da posluži kao polazna osnova za kompoziciju bilo koje slike. Filip,
»hrišćanski Sokrat« kako su ga tada zvali je uživao pažnju i naklonost jednako i običnog
naroda i plemstva, i kardinala i papa. Odan prelatima katoličke crkve ali i skromnosti kao
glavnoj vrlini svojim otvorenim cinizmom uperenim protiv raskoši papskih ceremonija
morao je privući pažnju mladog Karavađa koji verovatno nikada nije zvanično pripadao
krugu ali je preko Pjetra Vitričea mogao lično poznavati svetitelja a svakako i njegovo
učenje.

2
Fridlender je prvi pokušao da shvati duh Karavađove religiozne umetnosti u ovom kontekstu.
3
na latinskom prvi put štampanih 1548. godine
4
W. Friedlaender, nav. delo,
U isto vreme hvaljen i kritikovan, Karavađov naturalizam se suprotstavljao
umetnosti manirista. Insistiranjem na slikanju po modelu čak i kada su u pitanju
religiozne kompozicije uz izvestan kritički (i ne uvek očigledan) pogled na renesansno
nasleđe Karavađov naturalizam, njegove neidealizovane religiozne predstave dobijaju
pomoćnu ulogu u otkrivanju duhovnog preko čula, približavaju posmatraču natprirodno
iskazano preko prepoznatljivih slika pojavnog sveta.
U ovom kontekstu može se objasniti i insistiranje slikara 17. veka na
predstavljanju unutrašnjeg života čoveka5 koji se izražava preko položaja tela, gestova i
izraza lica - na način koji su formulisali renesansni umetnici i teoretičari 6 inspirisani
spisima Aristotela i antičkih retoričara. Ono po čemu se ovaj barokni ekspresionizam
razlikuje od renesansnog je raznovrsnost osećanja prvog, njihova produbljenost i
intenzitet.
Prisustvo Bogorodice u Karavađovom slikarstvu odredile su želje naručilaca no
ne i način njihovog predstavljanja: snažan, individualan, naturalistički i ne uvek
prihvaćen. Njen izgled je realistički u jevanđeoskim scenama koje se odnose na njen
ovozemaljski život, njenu ulogu u ovaploćenju Hrista i njegovim stradanjima7 ali i
vizijama čime se dovodi u najtešnju vezu sa ljudima čak i neukim i siromašnim ali
duboko pobožnim. Iskrenost i dubinu svog religioznog izraza, upućenost u pobožnost
pomenutih katoličkih redova, posebno oratorijanaca Karavađo je pokazao kroz razlike u
ikonografiji svojih Bogorodica. Kada je prikazuje kao uzvišenu božansku heroinu, viziju
čije prisustvo ostavlja poseban utisak na vernike odeva je u elegantan, moderan kostim8
koji je zajedno sa senzualnom lepotom njenog lica i tela nesaglasan dekorumu. No u
scenama iz ovozemaljskog života ona je naizgled obična, jednostavna žena iz nekog od
sirotinjskih rimskih kvartova, što takođe nije po dekorumu ali je u skladu sa
Jevanđeoskim i apokrifnim tekstovima i konceptom umilita poznatim još od srednjeg
veka.
Najstarija Karavađova predstava Bogorodice je na slici Odmor na putu za
Egipat iz 1594-5, danas u galeriji Pamfilj.
U sredini levo nalazi se polunagi anđeo okrenut leđima koji svira violinu Svetoj
Porodici. Note po kojima svira uspavanku9 drži Josif koji sedi pred njim, star, sa dugom
kosom i bradom. Položaj Josifovih stopala koja izviruju ispod odeće (jednim stopalom
dodiruje prste drugog) upućuju na neku nelagodnost. Iza Josifa je magarac10. Desno, pod
istim hrastom (ne palmom) Bogorodica lepog lika, mlada, odevena u crvenu haljinu sedi
pognute glave, prislonjene uz glavu deteta koje umotano u belu tkaninu leži u njenom
naručju. Njene opuštene ruka i glava pokazuju da spava. Ova poza Bogorodice koja može
da označava i njenu fizičku nemoć i umor ali i tako često prikazivanu tugu i rezigniranost

5
Osećanjima se u XVII veku ne bave samo slikari već i filozofi koji tragaju za njihovom ulogom u ljudskoj
sudbini.
6
Ideja po kojoj unutrašnje misli i osećanja moraju biti naslikana preko gestova ustanovio je L. B. Alberti:
pokreti tela odražavaju pokrete duše.
7
U Duhovnim vežbama o Bogorodici se isključivo govori kao o Majci Hrista a ne kraljici neba.
8
Karavađov naturalizam podrazumeva i odevanje Biblijskih ličnosti u savremenu odeću, Bogorodice na
primer ali ne i apostola, svetog Josifa…- “anistorijski” ili “antiistorijski” tretman biblijskih kompozicija.
9
Ajkovska ideja da su anđelu potrebne note da bi svirao nebesku muziku
10
Gornji deo kompozicije sa krupnom glavom magarca iznad Josifove glave i pored drveta sličan je onom
sa slike sa istom temom Jakopa Basana koja se danas nalazi u Ambrozijani u Milanu.
svesna budućih Hristovih stradanja ponovljena je nešto ranije na slici Magdalene
pokajnice na kojoj je prikazan trenutak koji sledi njenom mističnom preobraćenju11. Tlo
na kome stoje anđeo i Josif golo je, samo sa retkim kamenjem dok je ono na kome sedi
Bogorodica prekriveno niskim zelenim rastinjem sa marijanskom simbolikom koje se iza
produžava u magličasti pejzaž. Pejzaž takođe ima dva dela: svetovnu levu polovinu i
idealizovanu desnu koja je zajedno sa ozelenjenim tlom simbol spasenja koje je
čovečanstvu doneo Hrist.
Tekstualni predložak za ovu lirsku i emotivnu kompoziciju nije poznat. S obzirom
da ni jedan od kanonskih ili apokrifnih tekstova ne govori posebno o ovom događaju
predstava koja se kao samostalna se javlja tek od druge polovine XIV veka nema strogo
utvrđenu ikonografiju. Tako se Sveta porodica prikazuje u pejzažu ili enterijeru 12, u
pratnji ljudi ili anđela. Posebno zahvaljujući jezuitima barok je dao novo novo tumačenje
Svete porodice i ulogu Josifu koji nije više samo neuki posmatrač već zaštitnih Porodice
svestan uloge koja mu je dodeljena.
Sve poznate Bogorodice pozne rimske faze Karavađa nalaze se na oltarskim slikama
velikih dimenzija. Njihova osobenost je usredsređenost na celinu kompozicije,
ne detalja. Njegov osećaj za taktilne vrednosti površine i dalje je prisutan no ne
u toj meri naglašen: raniji detaljan tretman delova odeće i nakita, mrtve
prirode i upotrebnih predmeta ustupio je mesto naglašenom ekspresionizmu (u
smislu Karavađovog istraživanja emocija) i obradi tkanine. Njegove slike su
stoga direktne, bez suvišnih pojedinosti i narativnosti.

11
U stavu Bogorodice koja je glavu priklonila detetu Fridlender nalazi uzore u Lotovoj slici Udaja svete
Katarine. Slična poza i kod Koređa. W. Friedlaender, nav. delo
12
prema Zlatnoj legendi porodica je ostala u Egiptu 7 godina i tako se sreću predstave sa ovim nazivom na
kojima je Josif prikazan kako radi
Polaganje Hrista u grob ili Pijeta
Naslikana je verovatno 1602-3. godine za kapelu posvećenu Pijeti (druga s desne
strane) u crkvi Santa Marija in Valičela, takozvanoj “Novoj crkvi”13 reda
oratorijanaca. Kapelu, koja je dobila dekoraciju pre nego je crkva proširena je
osnovao Pjetro Vitriči14. Kada su 1585-8. prvobitne kapele pretvorene u uske
bočne brodove a nove kapele podignute vezano za njih. jedino je Vitričijeva
kapela sa posebnom namenom ostala netaknuta i na prvobitnom mestu
zahvaljujući papi Grigoriju XIII (1572-1585), ktitorovom prijatelju. Od novca
kog je Vitriči ostavio za održavanje kapele posle svoje smrti 1600. godine
oratorijanci su 1602. godine podigli kapelu i to je vreme post quem je oltarska
slika mogla biti naručena.15 Danas se nalazi u Vatikanskoj galeriji.
Na uzdignutoj pravougaonoj kamenoj ploči, pred otvorom groba na levoj strani16,
stoji 5 figura: dva muškarca, jedan mlađi, Jovan odeven u zelenu haljinu i sa crvenim
ogrtačem prebačenim preko ramena i Nikodim koji je okrenut posmatraču, sa mukom
drže krupno i teško telo mrtvog Hrista. Iza njih su tri žene, svaka sa drugačije iskazanom
tugom: Bogorodica sa karakterističnim plavim ogrtačem, naboranog čela i uzdržanog
bola; Marija Magdalena sa uzdignutim raširenim rukama i pogledom upravljenim naviše i
treća žena sa maramicom u ruci kojom briše suze. Figure su statične, monumentalne,
nalik na skulpturalnu grupu.
Dijagonala kompozicije se kreće naniže od vešto postavljenih raširenih ruku jedne
od Marija gore desno, preko povijenih glava i tela, do horizontalnog Hristovog tela i
kamene ploče u levom donjem uglu. Osvetljeni delovi tela i lica saglasni su toku svetlosti
koja dopire iz desnog prozora kapele17 inače jedinog izvora osvetljenja.
Ovakvo kompoziciono rešenje u osnovi se sreće kod Polaganja u grob
renesansnih slikara18 koji uzore nalaze u brojnim grčko-rimskim reljefima sa temom
nošenja tela heroja stradalog u bici. Ali nasuprot njihovom idealizmu i lirskoj lepoti
Karavađo je ostao veran naturalizmu. Osvetjenjem koje dolazi s leve strane te bojom
(crvena, zelena, plava i bela) ne samo da se ističu glavne ličnosti događaja (Jovan,
Bogorodica i Hrist) već se jedno ovozemaljsko zbivanje transponuje u sferu natprirodnog.
Istovremeno, plastični realizam likova bez nimbova sa portretnim crtama i samog
događaja kao i snažno isturen ugao kamena brišu granicu između sveta vernika i onog
slike a sama hrišćanska misterija prikazana ovakvim sredstvima je likovni odraz
pobožnosti Filipovog reda.

13
na ital. Chiesa Nuova. Crkvu je 1575. godine papa Grigorije XIII dao oratorijancima kada je i potvrdio
njihov red. Karavađova slika je jedna od 12 oltarskih slika crkve Santa Marija in Valičela koje ilustruju
događaje (misterije) vezane za Bogorodičin život na zemlji i nebu. Nalazi se između dve kapele čije su
oltarske slike izvedene u jednom starijem stilu: Raspeće Šipiona Pulconea i Uspenje Đirolama Mucijana.
čiji se uticaji mogu naslutiti u nekim pojedinostima Karavađovog dela.
14
Meri En Grev navodi dva natpisa ispisana u podu crkve: jedan iz 1594. godine koji sadrži podatke o
posveti kapele i njenom ktitoru Pjetru Vitričiju poreklom iz Parme. U drugom natpisu stoji godina
Vitričijeve smrti, 1614: Mary Ann Graeve, The Stone of Unction in Caravaggio’s Painting for The Chiesa
Nuova, Art Bulletin XL, 1968.
15
takođe M. E. Grev smatra da se o ponovnoj dekoraciji kapele starao sam Pjetro Vitriči: M. A. Graeve,
The Stone of Unction
16
Sudeći prema retkom rastinju na tlu događaj je kao što stoji u Jevanđelju po Jovanu smešten u vrtu.
17
na oltaru kapele danas se nalazi kopija slike.
18
pr. Rafaelovo Polaganje u grob.
Bogorodica je prikazana kao stara žena koja žali za svojim sinom. Raširenim
rukama ona kao da grli čitavu grupu figura prvog plana, kao da će pošto polože telo
Hrista na zemlju prići i zagrliti ga. Ovo bi tako mogla biti i Pijeta 19 kako je pretpostavio
profesor Fridlender, a Meri En Grev dokazala uprkos činjenici da svi sačuvani izvori grob
(Mančini, Baljone, Belori) XVII veka ovu Karavađovu predstavu identifikuju upravo kao
Polaganje u grob20.
Imajući u vidu posvetu kapele te činjenicu da je na njenoj starijoj oltarskoj slici
bila prikazana Pijeta moguće je da je naručena nova slika sa istim sadržajem. Pored toga
ona se tako uklapala u jedan celovit sistem dekoracije oltara crkve: svi oni posvećeni su
Bogorodičinim misterijama u sledu u kome se o njima govori u molitvi Krunice 21. Tvorac
ovog programa mogao je, prema biografu Filipa Nerija biti sam svetitelj pri čemu bi
svaki oltar služio kontemplaciji pomenutih događaja.
I u kompozicionoj strukturi22 slike smatra M. E. Grev naglasak je na Bogorodici i
njenoj žalosti za sinom, te kamenoj ploči postavljenoj uglom prema posmatraču na kojoj
figure stoje – kamenu miropomazanja Hristovog23. Pored pomenute kompozicione on ima
i simboličnu funkciju: aluzija je na sakrament poslednjeg pomazanja, jednog od svetih
Sakramenata za čiju se obnovu u Rimu sveti Filip posebno zalagao i možda ideje o Hristu
kamenu koji su graditelji odbacili i koji je postao kamen od ugla (Luka 20, 17-18, Matej
21,42; psalm 118,22) i Hristu koji je temelj Crkve24.
Tako konografski i idejno složena i nastala na temelju različitih tradicija
Karavađova slika izgleda nosi u sebi dva sadržaja: manje naglašenog Oplakivanja i
19
Poseban problem predstavlja tačna identifikacija Karavađove slike.
Polaganje u grob i Pijeta su u osnovi dve različite teme u pogledu i forme i literarnog predloška.
Karavađova slika po svojim osobenostima (izbor predstavljenih ličnosti, položaj Hristovog tela…) odstupa
od obe. Hristovo Polaganje u grob opisano je u jevanđeljima: Matej 27,60; Marko 15,45-47 Luka 23,53-
56; ; Jovan 19,41-42. U istočnoj umetnosti javlja od IX a u zapadnoj od X veka. Tu je naglasak na mrtvom
Hristovom telu i ne prikazuje se “kamen od groba” kao što je to kod Karavađa slučaj.
Pijeta (Bogorodičino oplakivanje Hrista) je svoje definitivne oblike dobila u XIV veku. Najčešće je
predstavljena samo Bogorodica koja sedi sa mrtvim telo Hrista na krilu mada nije isključeno prisustvo ni
nekih drugih jevanđeoskih ličnosti vezanih za Hristovo miropomazanje ili polaganje njegovog tela u grob.
Scena naime nije nastala na osnovu jevanđeoskog teksta već apokrifa i njena ikonografija nije bila strogo
utvrđena
20
Na osnovu najistaknutije grupe prvog plana a ne “opšteg utiska slike”, v. M. A. Graeve, The Stone of
Unction, strana 224, nap. 7
21
Iako se u molitvi Krunice spominje 15 misterija koje su podeljene u tri dela: inkarnacije, stradanja i slave
(svaki deo ima po pet događaja) u crkvi se nalazi samo 12 oltara – dakle ilustrovano je samo 12 događaja
pri čemu samo dva koja se odnose na stradanja: Raspeće i Karavađova Pijeta. Preostali oltari su posvećeni:
Vavedenju, Blagovestima, Susretu Marije i Jelisavete, Rođenju Hrista, Poklonjenju pastira, Obrezivanju,
Vaskrsenju, Vaznesenju, Silasku svetog Duha, Telesnom uspenju Bogorodice i njenom krunisanju. Sama
molitva Krunice zahvaljujući dominikancima postaje popularna tokom poslednje četvrtine 15. veka,
pogotovo zato što je zamišljena kao pojednostavljena molitva koju svako može izgovarati držeći nisku
perli, takozvanu Krunicu u ruci. Oratorijanci su prihvatili Krunicu i njihov sistem propovedi nakon kojih su
sledile rasprave, molitve i himne zasnovan je upravo na njenom principu.
22
Uobičajena trougana struktura Pijete nije uočljiva zbog rotiranja čitave grupe za nekoliko stepeni: M. E.
Graeve, nav. delo
23
H. Hibard smatra da ovo nije kamen miropomazanja pa ni Pijeta već da je u osnovi ideja Corpus Domini
dok M. E. Greve smatra da je Jovanovo dodirivanje Hirstove rane prstom desne ruke direktna veza sa
kamenom miropomazanja. Kamen, predstavljen pod sličnim uglom, nalazi se na slici Rožer van der
Vajdena iz Uficija. Kamen i Bogorodičin plač nad telom sina dovedeni su u vezu na temelju legende: trag
od njenih suza ostao je u kamenu.
24
O ideji Hrist-kamen kod W. Friedlaender, nav. delo
Corpus Domini25 koje postaje očigledno kada se slika dovede u vezu sa Službom i
obredom transupstancijacije kog sveštenik vrši na oltaru.

Smrt Bogorodice
Oltarsku sliku Smrt Bogorodice, danas u Luvru, naručio je od Karavađa učeni
papski advokat Laercije Kerubini verovatno 1604. godine za svoju kapelu u Karmelitskoj
crkvi Santa Marija dela Skala26.
Osnovu kompozicije čini dijagonala koja od levog gornjeg ugla vodi do tela umrle
mlade Bogorodice prikazane kao mlada žena odevena u crvenu haljinu. Telo joj je
položeno na običan krevet pored kog je posuda sa vodom i stolica na kojoj sedi pognuta
mlada Marija Magdalena. Crvena draperija koja ispunjava prazan gornji deo slike i
shvata kao draperija koja pripada krevetu27, sklonjena da bi se moglo videti Bogorodičino
telo je možda venecijanska pozajmica. Oko nje su apostoli koji su prema apokrifnoj priči
čudesno sakupljeni28. Figure koje su najbliže telu najviše su potresene događajem: apostol
nagnut nad njim plače, drugi drži glavu naslonjenu na ruku i suzdržano žali kao i onaj
stariji, ćelav duge sede brade koji otvorenih usta i raširenih ruku gleda u Bogorodicu29.
Ostali stoje, neki razgovaraju ali svima njima vlada duboki mir. Nema retoričnosti,
prenaglašene gestikulacije i teatralnosti ali ni natprirodnog. Slikom dominiraju suzdržane
emocije i jedino nimb Bogorodice ukazuju na svetost njenog lika kao i čitave predstave.
Predstava smrti Bogorodice vizantijskog je porekla. Na najstarijim primerima
prikazuje se Hrist koji u nebo nosi Bogorodičinu dušu. tj kao Uspenje Bogorodice.
Krajem 16. veka uznošenje duše se u zapadnoj umetnosti više ne prikazuje u skladu sa
idejom o Bogorodičinom telesnom vaznesenju koje je katolička crkva prihvatila ali ne i
proglasila za dogmu dok su se teolozi protivreformacije posebno su se protivili
predstavljanju Bogorodičine smrti jer je ona umrla bez patnje, radosno i bezbolno.
Italijanski naziv ove predstave - Transito dellla Madonna – upravo naglašava ne njenu
telesnu smrt već njeno uznošenje na nebo.
Sveštenici crkve Santa Marija dela Skala odbili su ovu Karavađovu sliku i ona je
zamenjena novom30. I ovog puta razlog je bilo Karavađovo kršenje dekoruma:
jednostavnost i neplemenitost Bogorodičinog lika, njene otkrivene noge i bosa stopala,
nadutost tela31 (prema nekim izvorima Karavađu je kao model poslužilo telo stradale
nepoznate žene pronađeno u vodi nakon nekoliko dana), mogućnost da je u njenom liku
25
Ovaj kult se intenzivno razvijao u Rimu u XVI veku.
26
crkva je početa 1590-tih no samo je naos sa tri para velikh otvorenih kapela bio završen u Karavađovo
vreme. Kerubinijeva kapela je u sredini levo i njenu dekoraciju je oko 1605. godine izveo arhitekt
Đirolamo Rajnaldi.
27
Draperija je nesrazmerno velika u odnosu na krevet no trake koje vise čine verovatnim da je deo
njegovog baldahina.
28
Apostoli su bosonogi, što je na Karavađovim slikama uobičajeno mada se može
dovesti u vezu i sa pripadnošću crkve »bosonogim karmelićanima«: H. Hibbard,
Caravaggio
29
ovaj gest koji izražava tugu čest je kod Karavađa.
30
Sliku je, pošto je sklonjena iz crkve kupio vojvoda od Mantove na preporuku Rubensa
koji je tih godina radio u Rimu i koji je visoko vrednovao ovo Karavađovo delo, jednako
kao i drugi umetnici: na poseban zahtev Udruženja slikara Rima 1607. godine bilo je
javno izloženo.
31
Baljone i Belori
predstavljena Karavađova ljubavnica, prostitutka iz »problematičnog« dela grada32.
Prikazujući ne sam trenutak Bogorodičine smrti već njeno mrtvo (sudeći po izgledu
nekoliko dana mrtvo) telo Karavađo je porekao duhovni sadržaj i trijumfalno značenje
predstave33; stvarajući emotivno snažnu i direktnu kompoziciju.

Bogorodica sa detetom i sveta Ana (Madona dei Palafrenieri ili Madona dele
Serpe)

Krajem 1605. godine Društvo konjušara34 vatikanske palate je od Karavađa


naručilo ovu sliku za oltar posvećen svetoj Ani u crkvi Svetog Petra 35 a za vreme
pontifikata Pavla V Borgezea koji je na papskom prestolu nasledio prema Karavađu
neprijateljski raspoloženog papu Klimenta VIII Aldobrandinija. Slika je na oltaru u
novom delu Svetog Petra stajala samo nekoliko dana a onda sklonjena na zahtev
kardinala Društva za obnovu Svetog Petra36 u obližnju crkvu Svete Ane (Sant’Ana dei
Palafrenieri) koja je pripadala ovom društvu. Već 1606. godine prodata je kardinalu
Borgezeu te se danas nalazi u Galeriji Borgeze.
Sliku visoku gotovo tri metra Karavađo je radio novom tehnikom podslikavanja
tamno crvenom bojom koju koristi od 1605-6.
U sredini kompozicije, u mračnom enterijeru prikazana je Bogorodica u crvenoj
haljini kako stoji pridržavajući pred sobom dete Hrista sa kojim zajedno gazi
glavu zmije. Desno od nje je sveta Ana odevena u tamno zelenu haljinu, stara,
»karavađovski« ružnog, izboranog lica koja smireno posmatra prizor37.
Bogorodica i Ana imaju oreole no ne i Hrist. Osvetljenje dolazi sa leve strane,
odozgo i gotovo da se može videti prozor kroz koji dopire.
Značenje slike treba posmatrati u kontekstu koncepta Bogorodičinog bezgrešnog
začeća takozvanog Immaculata Conceptio. Tradicionalnoj predstavi Bogorodice sa
Hristom i svete Ane Karavađo je dao novo značenje: Bogorodica i Hrist zajedno gaze
glavu zmije38 koja je simbol prvobitnog greha. Ovaj marijanski simbol koji označava
Bogorodičin trijumf nad Evinim grehom i time njeno učešće u spasenju ljudskog roda
odobren je papskom bulom 1560. godine39. Teološke osnove verovanja u Bogorodičino
32
Mančini
33
Svaka predstava smrti svetitelja imala je značenje pobede nad smrću: H. Hibbard, nav. delo
34
na italijanskom palafreniere znači konjušar.
35
oltar Društva posvećen svetoj Ani nalazio se u desnom transeptu starog Svetog Petra i bio je jedan od
sedam privilegovanih oltara. Kada je zapadni deo crkve srušen u ranom XVI veku da bi se podigla nova
crkva pape Julija II oltar je premešten i pridružen onom opata svetog Antonija koji se nalazio desno od
glavnog ulaza u naos.
36
Fabrika di San Pjetro je pontifikalno telo koje je nadgledalo gradnju i imovinu Svetog Petra i drugih
Rimskih crkvi.
37
Hibard ukazuje na sličnost leve strane kompozicije onoj Ambrođa Fiđina (1548-1608)
iz Milana koju je Karavađo morao poznavati (ili preko crteža ili gravire).
38
Hrist jednom nogom stoji na nozi Bogorodice kojom ona gazi glavu zmije.
Ikonografija može da se objasni srednjovekovnom teološkom interpretacijom stiha treće
glave Vulgatinog Postanja (3,15) u kome Bog proklinje zmiju: “ona će ti na glavu
stajati…” pri čemu se to ona odnosi na Bogorodicu. (u prevodu Starog Zaveta Đ.
Daničića stoji “ono će ti na glavu stajati”)
39
Katolička crkva kontrareformacije predstavi je dala i aktuelno značenje posmatrajući zmiju kao simbol
jeresi.
bezgrešno začeće bile su postavljene u glavnim tačkama mnogo pre osnivanja jezuitskog
reda ali je tek pod njihovim uticajem ovo učenje postalo opšteprihvaćeno u čitavoj
katoličkoj crkvi. Pa ipak, Immaculata Conceptio po kome je Bogorodica potpuno, i pre
početka vremena bila oslobođena praroditeljskog greha sve do 1854. godine nije bilo
proglašeno dogmom katoličke crkve.
Potvrda Bogorodičine ničim uzrokovane bezgrešnosti je i sveta Ana inače
svetiteljka – zaštitnica naručilaca. Svestan poznorenesansnog razvoja ideje kontraposta
Karavađo je ostarelu staricu sučelio mladoj, lepoj Bogorodici stvarajući istovremeno
jedno svedeno ali i kontroverzno ikonografsko rešenje koje čini se nije odgovaralo
kardinalima koji su smatrali da Bogorodičino puno učešće u spasenju čovečanstva ne
treba da bude tako očigledno proklamovano u glavnoj crkvi katoličkog sveta.
Negodovanje je moglo da izazove i nagost Hrista koji je prikazan kao dete od nekoliko
godina i smešten u prvom planu slike, starost i odbojnost lika svete Ane te identitet
mlade, lepe, senzualne devojke koja je prikazana u liku Bogomajke40.
Model za ovu Madonu lepog, ljupkog lika možda je bila žena po imenu Lena
(Maddalena) – Karavađova žena kako stoji u jednom pismu ili jedna od onih koje “stoje
na Pjaca Navoni”, ista ona koja se kasnije pojavljuje u liku Bogorodice hodočasnika.

Madona di Loreto41 (Bogorodica hodočasnika)

Oltarsku sliku iz Kapele Kavaleti u crkvi Sant' Agostino u Rimu42. naručila je


porodica Ermete Kavaletija (umro jula 1602. godine) nešto posle 1605. godine.
Bogorodica stoji na prstima prekrstivši noge naslonjena na dovratnik kuće - svoje
kuće u Loretu koja je čudesno preneta iz Svete Zemlje. Na sebi ima tamno crvenu haljinu
i zeleni ogrtač. U rukama, preko bele tkanine, drži veliko nago dete – Hrista koji desnom
rukom blagosilja hodočasnike. Ka njima je okrenuta i Bogorodica: lepa, mlada, sa licem
datim u poluprofilu i nimbom svedenim na zlatan obruč. Svetlo koje iz nepoznatog izvora
dolazi s leve strane stvara senku na dovratniku i uzdignutom pragu na kome stoji.
Hodočasnici u prvom planu slike okrenuti su leđima. Njih dvoje, muškarac i žena
držeći duge štapove koji upućuju na njihovo hodočašće i sa rukama skopljenim u molitvu
kleče pred ovom vizijom. Žena je starija, možda njegova majka, nalik ženi iz Večere u
Emausu.
Kompozicija slike se gradi oko dijagonale koja ide od gornjeg levog ugla do
prljavih stopala hodočasnika koji kleči te manje dominantne vertikale osvetljenog
dovratnika. Utisak koji ostavlja na posmatrača direktan je i trenutan – upravo onakav
kakav je po Karavađu trebalo da ostavi jedna religiozna slika. Njemu doprinosi i plitak
prostor kapele zbog kog posmatrač prilazi slici iz istog pravca iz kog hodočasnici
pristupaju viziji te sračunato izuzetno tamna pozadina, čak i u poređenju sa prethodnim
slikama. Uzor figuri Bogorodice sa detetom Karavađu je mogla da bude skulpturalna
grupa iz Santa Kaza čiji je izgled sačuvan preko gravire iz poznog 16. veka gde je
40
Prema Beloriju zato što su i dete i Bogorodica predstavljeni neplemenito.
41
Nastanak ikonografskog tipa Bogorodice iz Loreta vezuje se za čudesno prenošenje
njene kuće iz Nazareta u Loreto pošto su Svetom zemljom zavladali nevernici. Na ranim
predstavama u rukama nosi građevinu.
42
Crkva reda avgustinaca čiji je centar bio u Lombardiji. Kapela porodice Kavaleti posvećena Mariji
Magdaleni je prva kapela s leve strane i u njoj se slika, na oltaru posvećenom Madoni di Loreto, nalazi i
danas.
prikazana kako stoji sa Hristom u naručju43. Njeno osvetljeno lice i Hristovo telo tako
trenutno privlače pažnju pozivajući vernika da se pridruži starim i siromašnim
hodočasnicima koji pred njom kleče i kojima se javila odgovarajući na njihove molitve:
obasjana čudesnom svetlošću sa Hristom detetom u rukama koje će im dati blagoslov i
spasenje. Naglasak je upravo na toj jednostavnoj ali dubokoj pobožnosti koja je neukim
vernicima omogućila da vide Bogorodicu koju Karavađo nije predstavio kao viziju
uobičajenu za XV i XVI vek nošenu oblacima u pratnji anđela već kao stvarno biće
vođen religioznim iskustvom Duhovnih vežbi i oratorijanaca. U njenoj pojavi nema
skoro ničeg natprirodnog: samo nimbovi (njen i Hrista) i izvesna lakoća figure protivna
sili teže.
Prljava stopala muškarca u prvom planu slike nisu odgovarale onovremenoj
estetici religiozne slike ali ni naručiocu prikazivanjem ljudi nižeg društvenog statusa od
onog kom je sam pripadao. Ali ako se na hodočašće u Loreto išlo bosonog prljava stopala
hodočasnika, su u ikonografskom smislu u skladu sa dekorumom. Takođe, izuti se na
svetom mestu bio je stari običaj dok prljavština naglašava poniznost i duboku veru
(italijanska reč umilita mogla bi da vodi poreklo od latinskog humus-zemlja) hodočasnika
koja je nagrađena Bogorodičinim čudesnim javljanjem.
Sliku je moguće povezati i sa Litanijom iz Loreta u kojoj se Bogorodici obraća na
različite načine i moli za njeno zastupništvo. Litanija je direktno povezana sa Bezgrešnim
začećem Bogorodice a preko njenog doma u Loretu u kome je bezgrešno začeta. Čistota
Bogorodice kao Majke Božje ovde je onda iskazano prisustvom Hrista deteta a
hodočasnici su simbol posredništva i čovekovog spasenja od greha kroz koncept o
Bezgrešnom začeću.

Madona Krunice (Bogorodica na prestolu sa svetim Dominikom i svetim


Petrom mučenikom)

Slika se nalazi u Umetničko-istorijskom muzeju u Beču, i datuje se u godine


između 1604-7.44
U prvom planu ove višefiguralne kompozicije smeštene pred širokim apsidalnim
prostorom je grupa vernika različitog starosnog doba koji kleče pružajući ruke prema
svetom Dominiku i krunicama u njegovim rukama45. Dominik ne gleda u njih već
Bogorodicu čijeg je prisustva svestan samo još sveti Petar, mučenik iz Verone koji stoji
desno i okrenut posmatraču ukazuje na viziju. Iza svetog Petra su još dva dominikanca.
Bogorodica, smirenog i pomalo neodređenog izraza, odevena u tamno plavu haljinu, je
okrenuta Dominiku levom rukom pridržavajući dete koje kao da lebdi budući da se ne
43
Gravire sa ovim ikonografskim tipom Bogorodice bile su popularne u XVI i XVII veku. Često su unutar
ornamentalnog okvira bili prikazani hodočasnici.
44
slika se prvi put spominje u pismima iz septembra 1607. godine no stilski više odgovara vremenu 1604-5.
godine. Takođe ostaje otvoreno pitanje da li se ova slika može poistovetiti sa onom koju je za crkvu u
Modeni naručio vojvoda Čezara d’Este: H. Hibbard, Caravaggio
45
tradicionalno se prikazuje trenutak kada Bogorodica daje krunicu Dominiku, što ovde
nije slučaj. To je zapravo ilustracija Legende o Bogorodici koja se pojavila pred svetim
Dominikom 1208. godine i dajući krunicu naučila ga da je koristi protiv albižanske
jeresi. Ona je mlađa od Zlatne Legende i postaje popularna tek u 15. veku. Ikonografija
nije standardizovana: ponekad Dominik prima krunicu u pratnji vernika (kao na slici
Ćezari D’Aripina iz 1592-3. ili je sam.
vidi oslonac na kome stoji. U donjem levom uglu je klečeća figura ktitora koji hvatajući
se za ogrtač svetog Dominika traži njegovu zaštitu 46. Gornji deo slike ispunjava bogata
crvena draperija zakačena sa stub sa kanelurama. Stub koji može da ima veze sa
naručiocem47 marijanski je simbol koji Bogorodicu naziva Stubom Novog zaveta.
Tradicija njegovog predstavljanja uz Bogorodicu zasnovana je i na stihovima apokrifne
knjige Ecclesiasticus 24,4 “Moj dom je bio visoko na nebu, moj presto stub oblaka48.
Tema slike je spasenje preko dominikanskog sveštenstva uz pomoć krunice čije
svako zrno predstavlja molitvu Bogorodici i za kojom posežu vernici. Njihova emotivna
stanja i u manjoj meri socijalni status izraženi su preko ruku – ideja koju je Karavađo
verovatno prihvatio od Lota. Kompozicija je trougaono rešena, od hodočasnika koji kleče
u podnožju do Bogorodice sa Hristom u vrhu. U zoni koja povezuje ove dve,
ovozemaljsko i natprirodno nalaze se svetitelji. Forme su čvrsto modelovane, osvetljenje
precizno ali s obzirom na Karavađov nedostatak iskustva u izradi ovako velikog broja
figura okupljenih oko jednog motiva slika je teško čitljiva: stepenovanje figura po dubini
slike slikar je dobro zamislio ali ne i izveo49. Nedefinisan izraz na Bogorodičinom licu
netipičan za Karavađa moguće je objasniti samo biografskim podacima: slikar je bio
prinuđen da na brzinu 1606. godine napusti Rim a da prethodno nije završio sliku. Poneo
ju je, vremenom završio50 ali utisak koji ona ostavlja na posmatrača slabiji je od njegovih
ostalih rimskih dela.

Jedno od njegovih poslednjih dela Poklonjenje pastira iz Mesine po svom izrazu


oratorijanske jednostavnosti, siromaštva i skromnosti bitno se razlikuje od vremenski
bliskog Poklonjenja pastira sa svetim Lavrentijem i svetim Franjom51. U potpunoj osami
sirotinjske polusrušene štale Bogorodica je prikazana kako sedi na zemlji (ikonografski
tip Madone dela umilita) privijajući dete uz sebe kao da ga štiti od hladnoće. Smiren ali
zamišljen izraz na njenom licu ima psihološki pandan u začuđenim pastirima i svetom
Josifu. Zadnji plan slike je zanemaren i čitava kompozicija uronjena je u zagasit smeđi
ton.

Kroz svoje slike Karavađo je pokazao svoja osobena i intenzivna religiozna


osećanja koja nose uticaj popularnih religioznih pokreta njegovog vremena: duhovni
racionalizam jezuita i skromnost i jednostavnost vere oratorijanaca. Karavađovom
individualnom religioznom ideologijom nastaloj na ovim osnovama stoga dominira jaka
socijalna svest52 i na njegovim slikama ne samo da ima dostojnog mesta i za neuki i
46
onako kako je pod voluminoznim ogrtačem Madone dela Mizerikordija tražio zaštitu ljudski rod: H.
Hibbard, Caravaggio
47
sliku je naručila porodica Kolona (ital. stub) dok je majka Vojvode od Zagarola ustanovila bratstvo
posvećeno Krunici u Zagarolu (piše se ovako)
48
stub se posebno dovodi u vezu sa idejom Bogorodičinog bezgrešnog začeća no ovde je takvo značenje
malo verovatno budući da ideju dominikanci nisu prihvatali.
49
Po Fridlenderu Karavađu je uzor za ovu višefiguralnu kompoziciju bila slika Lota sa istom temom
50
Neki istraživači smatraju da nije u celini njegovo delo.
51
U sredini je Bogorodica koja pognute glave posmatra Hrista pred sobom svesna
sudbine koja ga očekuje. Po svojoj ikonografiji slična je ranijim Karavađovim delima.
Odozgo se spušta anđeo i koji ukazuje na svetlot koja obasjava njega samog i dete.Sa
sobom nosi traku na kojoj piše: gloria in eccelsis deo(rum).
52
fridlender ne isključuje i neke ličnije razloge: siromaštvo u ranim godinama i druge lične teškoće mogle
su da u njemu stvore svest o duhovnim potrebama individue bez obzira na njen društveni i socijalni
skroman svet. već religiozne figure dobijaju jednako skroman izgled53. Ali kao kod ranog
Svetog Mateja sa anđelom ta skromnost se spaja sa uzvišenošću i gracioznošću čineći
natprirodno dostupnim čulima ali u isto vreme različitim od ovozemaljskog. Svoje
obrazovanje na velikim slikarima renesanse dopunio je žanr-pristupom figurama, čak i
onim svetih ličnosti protivno odredbama Sabora u Trentu. Rimskoj koncepciji umetnosti
kao vrsti transcedentalne metafizike suprotstavio se idejom da umetnost mora da govori
direktno preko poznatih termina vidljivog sveta a apstraktnim tendencijama poznog
manirizma svetim ličnostima portretnih crta.
Građenjem kompozicije oko dijagonale i intenzivnim kontrastom svetlo-tamnog
Karavađo stvara snažne, jasne slike, na koje posmatrač trenutno reaguje. Njegova
upotreba svetlosti i boje povezuje ga sa Đorđoneom.
U Karavađovom postupku pretvaranja običnog i ovozemaljskog u uzvišeno i
natprirodno ključnu ulogu ima svetlost. Dolazeći iz nepoznatog izvora ona preobražava
materiju samo donekle, čuvajući čvrstinu tela čime se otkriva njen dualistički karakter i
omogućava istovremeno postojanje i realizma i natprirodnog. Njegov kjaroskuro je strog
i precizan: obasjani su samo bitni delovi slike, delovi tela ili figure dok sve drugo ostaje u
dubokoj tami.
Karavađo je uspeo da pomiri rimski crtež i venecijanski kolorit. Mesto i uloga
boje jasno su određeni: na osvetljenim delovima je najjača ali je ima najmanje dok se u
senci boje stapaju u valerski veoma bogat smeđi ton. Njen intenzitet se menja i po dubini
slike: od tame neutralne pozadine do svetlih tonova prvog plana Površine bojene jakim
bojama redukovane su no ne na bojene akcente koji izranjaju iz tame već površine koje
učestvuju u modelaciji, saglasno svetlu kojim su obasjane. Time predmeti (figure)
dobijaju oblik i težinu i približavaju se posmatraču što je još više istaknuto izuzetno
tamnom pozadinom koja se može objasniti i potrebom slikara da ograniči prostor i tako
skoncentriše kompoziciju.
Ono što su savremenici klasičnog ukusa najviše zamerali Karavađu bilo je
odsustvo koncepta lepote iz njegove umetnosti. U njoj ima mnogo citata starije umetnosti
ne uvek prepoznatljivih ali kontekst u kome će se oni naći nov je, zasnovan na njegovom
povratku »pravoj veri« i naturalizmu. Sa jedne strane miljenik visokih prelata katoličke
crkve a sa druge optuživan za kršenje dekoruma Karavađo je religioznoj slici pristupio
iskreno ali i kontroverzno što »javni« Rim početkom XVII veka nije mogao da prihvati.
Njegov realizam je slikama obezbedio direktnost i čitljivost a religioznost. promišljeno
iskazan sadržaj i značenje. On pokušava i uspeva da svet slike poveže sa onim
posmatrača a ne poput slikara renesanse da pomoću realističkih elemenata stvori prostore
i događaje koji deluju verovatno samo u autonomnom svetu slike našavši se tako na
početku procesa preobražaja religioznih predstava pod uticajem naturalizma u širem
okviru barokne umetnosti.

položaj.
53
novina u religioznoj umetnosti Rima ali pojava odranije poznata na severu i Lombardiji.