You are on page 1of 1

UniversitateaSpiru Haret Aprobat,

FACULTATEA DE SOCTOLOGTE $r ASTSTENTASOCUti Pregedinte9i Rector,


Domeniul fundamental: $tiin1esocialegi politice Prof.univ.dr.Aurelian Gh. BONDREA
PROGRAMUL DE STI]DII DE MASTERATZ PSIHOSOCrcLOGIA DEVIANTEI, WCTIMOLOGIE $I ASISTENTA WCTIMAI-'{

PLANDEiNvATAnnANT
Durata studiilor: 4'semestre
nd cu anul universitar2008-2009)

ittrti accentuate.
Tulburiri de itatein victimo
profiler
. Tehnici

Victimologie- victimizare- asistenttr


victimaltr
lburdripsihice comportamente patologicein crim

ipsihosocialisi ambientaliai violentei

Modeleale subculturilorin erupurilecrimi

Agresivitate,violentS"infractionalitate?nmediilevirtuale
'erorism
si criminalitatetransfrontalierd
unesi iustitie restaurativd

alul criminogenal consumuluide


taregi cercetarein vedereaelaborlrii lucrlrii de di
Elaborarealucrtrrii de di

DECAN,
Prof.univ.dr.Aurel V. DAVID