You are on page 1of 2

PRONOMS FEBLES: C.I , C.

D I COMBINACIÓ  
 
NOTA: Respon a la pregunta que fem al verb  “ a qui, per a qui” 

1. Ompli els buits amb el pronom feble adient (LI, LI, ‐LI,‐LI) 

___vas donar( a Jaume) el seu llibre? 

Si___ parles en aquest to és com si no feres res 

___has demanat el cotxe (al teu pare) per a aquesta nit? 

___diré el que pensé només vinga a demanar consell 

___compraré el joguet més gran de la botiga 

___faré un ramell de roses roges amb les flors del jardí 

Preguntar___on anirà ha estat molt raonable 

Veure ___la cara després de l’aparició és una cosa que ningú ha conseguit 

Han de tallar___una cama a causa de l’accident de moto 

2. Ompli els buits amb el pronom feble adient (ELS, ‘LS, ‐LOS) 

___vaig demanar el treball 

___havia d’haver acompanyat 

Anem a explicar___tot el que ha ocorregut 

Torna___la ferramenta 

___anàvem a deixar 

Deixar___és el que interessa 

Poseu___dins del cotxe 

Per favor, maneu___el que han de fer! 

Agafa___de les orelles! 

3. Completa les frases següents amb el pronom que convinga. 

El xiquet ha preguntat per tu. Encara no_____has donat el regal? 

Si trobàrem els amics, ____explicaríem la veritat 

Si saps que té mal de cap, per què____parles cridant 

Antonia Mulet E.  Página 1/2 
 
PRONOMS FEBLES: C.I , C.D I COMBINACIÓ  
 
He vist els alumnes, però no____he dit res 

A la xiqueta, voldria comprar_____una bicicleta 

La teua germana va contar‐____(a elles) la pel.lícula 

4. Substitueix el sintagma en negreta pel pronom feble 

Cantarem cançons als malats__________________________________________________ 

Va aturar un taxi per a l’àvia___________________________________________________ 

Dóna diners als xiquets!______________________________________________________ 

L’avi ha donat els caramenls al seu net__________________________________________ 

Ha llegit el conte per als xiquets de la guardería___________________________________ 

5. Substitueix el complement indirecte de cada frase pel pronom feble adient 

Engega el televisor a Sara! 

Fes el favor de donar el bolígraf al company 

Posa la matrícula al cotxe 

Aquet matí ha escrit la postal a la promesa 

Dóna el caramel a Carles 

Cal que doneu el DNI al policía 

Ahir va comprar el rellotge al rellotger 

Posa el dinar a les dones! 

He escrit a Pilar des d ‘Amsterdam 

6. De les frases següents , ara, substitueix el complement directe pel pronom feble 
adient. 
 
NOTA : RESPON A LA PREGUNTA QUE FEN AL VERB :”QUÈ” 
 
7. Tenint els dos pronoms fes la combinació del complent indirecte i el complement 
directe correctament. 

Antonia Mulet E.  Página 2/2