You are on page 1of 68

AUSTRIA

INFO Léto
2010

Vzhůru na cestu Samá voda Kola štěstí se točí


Poznejte Rakousko Nejkrásnější Na kole do
„po svých“ a „po svém“ jezera a řeky pozemského ráje

OEW_SOMMER_2010.indd U1 12.11.2009 8:32:35 Uhr


OBLAST KLOPEINER SEE - JIŽNÍ KORUTANY

www.klopeinersee.at

■■ pu° vodní & intenzivní


unadulterated & intensive ■ genuino & intensivo

Oblast Klopeiner See – Jižní Korutany je ideální místo pro jakýkoli


druh letních aktivit a také pro výlety za kulturou. V nadmořských
výškách mezi 440 a 2139 m se rozprostírá území s překrásnou
přírodou, jíž dominují rozeklané skály pohoří Karavanky. Aktivní
návštěvníci této oblasti si zde dokonale odpočinou a zlepší si
svou fyzickou i psychickou kondici.

■■ Nejvíce hodin slunečního svitu z celého Rakouska


■■ Nejteplejší jezera Evropy (28°C)
■■ Nádherná příroda
■■ 1246 km cyklostezek a tras pro horská kola
■■ Přes 800 km turistických stezek
■■ Golfové hřiště s nejdelší sezonou v Rakousku
■■ Mnoho zajímavých výletních cílů

Se svou polohou na hranicích se Slovinskem a Itálií je oblast


Klopeiner See – Jižní Korutany rájem pěší turistiky, trekkingové
i horské cyklistiky, severské chůze, běhání, golfu, koupání, sur-
fování a potápění v nádherných jezerech s teplotou až 28° C a
pitnou vodou.
Při svých výletech se budete moci zastavovat v malebných hos-
tincích, z nichž se již z dálky šíří vůně korutanských, italských a
slovinských specialit. A když už jsme u specialit, tak vězte, že
naši specialisté na dovolenou ve znamení výše uvedených aktivit
se budou předhánět v péči o vás, naše milé hosty.

Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten GmbH


© ÖSTERREICH WERBUNG / HOFER

Schulstraße 10 | A-9122 St. Kanzian / Klopeiner See


Tel +43(0)4239-2222 | Fax +43(0)4239-2222-33
E-Mail info@klopeinersee.at

www.klopeinersee.at
BAD EISENKAPPEL | BLEIBURG | DIEX | EBERNDORF | FEISTRITZ o. B. | GALLIZIEN | GLOBASNITZ | GRIFFEN | NEUHAUS
RUDEN | SITTERSDORF | ST. KANZIAN / KLOPEINER SEE | VÖLKERMARKT

OEW_SOMMER_2010.indd U2 12.11.2009 12:27:12 Uhr


Editorial
Obsah
Dr. Petra Stolba, Österreich Werbung

t
D ovolená v Rakousku. Celou polovinu života trávíme sezením. Zkrouceni u počítače unaveně upíráme své zraky na monitor a máme plnou hlavu všedních každoden-
ních starostí. Zato však o dovolené, to panečku najednou ožijeme! S elánem se noříme do lůna nedotčené přírody, s nadšením vdechujeme čistý a zdravý vzduch,
brouzdáme se v průzračném potůčku a celou bytostí vnímáme krásu letního dne vysoko v horách. O co více pohybu poskytneme našemu tělu, o to více harmonie nachází
naše duše. A naše srdce? To náhle nachází ztracený rytmus a znovuobjevuje radost ze života. Při každém kroku slunci a horským výškám vstříc budou naše problémy
menší a ještě menší až se ponenáhlu vytratí do nenávratna. Pojďte zakusit opojný pocit absolutní svobody a vzneste se na padáku nebo na deltaplánu, zkroťte nezkrotný
živel na raftu, pádlujíce směle a neohroženě přes divoké peřeje horské řeky. Zahrajte si golf na některém z golfových hřišť, která patří k nejkrásnějším na světě, koupejte
ivo se v 300 průzračně čistých jezerech, jejichž kvalita vody je nejvyšší, jakou si jen lze představit. Věnujte se aktivitám, které nabízejí jezdecké usedlosti, dětské statky,
turistické vesničky, horolezecká centra, tenisové hotely nebo školy vodních sportů. Kromě tradičního jachtingu a surfingu je možné se v nich naučit i nové zábavné sporty
jako je kitesurfing nebo wakeboarding. Vítejte u nás v Rakousku a nechť žije aktivní dovolená venku v přírodě!
Vaše Petra Stolba

02 Vzhůru na cestu
Proč je pěší turistika v Rakousku tak atraktivní

06 Pěší turistika
Inspirace pro vaši dovolenou ve znamení pěší turistiky

22 Voda na obzoru
Na objevnou cestu k rakouských jezerům a řekám

24 Voda
Inspirace pro báječnou dovolenou u vody a hlavně ve vodě

27 V sedle drátěného oře


Kde stojí za to šlápnout do pedálů

29 Cyklistika
Pár nejkrásnějších cyklistických oblastí

34 Šťastné hormony
Proč běhání a severská chůze v Rakousku přinášejí štěstí

36 Běhání & Severská chůze


Kde se zvláště dobře běhá a chodí

38 Mami, co mám dělat?


Tady se bude dlouhá chvíle ale pořádně nudit

40 Dovolená s dětmi
Nabídky pro celou rodinu

48 Vše pro zdraví


Toužíte někdy po zdravotní dovolené?
© ÖSTERREICH WERBUNG / HOFER

52 Regenerace
Nabídky plné příjemných pocitů

64 Důležité adresy
Čím výše, tím krásnější je výhled

www.austria.info 1

OEW_SOMMER_2010.indd 1 12.11.2009 8:36:00 Uhr


Pěší turistika

2 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 2 12.11.2009 8:36:11 Uhr


2

1 Odpočinek po pěší túře v pohoří Kamenné moře

2 I děti se budou při pěší turistice výborně bavit

Vzhůru na cestu
Celkem 50 000 kilometrů značených turistických stezek
vás zavede na nejkrásnější místa v Rakousku

Avšak dovolte nám zmínit se i o nemalém počtu


N ové druhy pohybu „po svých“ jako je severská
chůze, ale také již tradiční běhání se stále
těší velké oblibě. Avšak věřte, že „obyčejná“ chůze
stezek, které vedou ve vysloveně rovinatém terénu.
V Burgenlandsku budete mít možnost se pohybovat
nikdy nevyjde z módy. Chůze znamená vydat se na v nejníže položené oblasti Rakouska – v národním
cestu. Na cestu do kouzelné přírody, ale i na cestu parku Neziderské jezero (nadmořská výška cca 117
do vlastního nitra. A právě tato kombinace činí z pěší m). Zde se vine turistická stezka (doba chůze cca
turistiky magickou záležitost. Chodci, nebo chcete- 2 hodiny), která vás povede kolem Lange Lacke u
li pěší turisté, jsou schopni mnohem intenzívněji Apetlonu, kde budete moci obdivovat hnízdiště vzác-
vnímat vše kolem sebe. Budete-li se pohybovat s ných ptáků, žijících u tohoto stepního jezera.
rozvahou, zhluboka dýchat, pozorně se dívat kolem Poutnický zážitek jiného druhu na vás čeká v Most-
sebe, naslouchat a cítit, podaří se vám hluboce a viertelu na jihozápadě Dolního Rakouska. V nádher-
intenzivně vnímat každý okamžik strávený v přírodě né horské přírodě se zde můžete vydat na snadno
a jistě se k těmto prožitkům budete rádi vracet. Není zvládnutelnou několikahodinovou túru Ötscherskými
cílem lámat sportovní rekordy, ale objevovat krásu příkopy, která vás povede kolem bizarních skalních
přírody a té je v Rakousku víc než dost. Přírody i formací a divoce hučících vodopádů. A pokud bude
turistických stezek. A tak, vzhůru na cestu! moc velké horko, můžete se osvěžit v křišťálově
čisté vodě horského potoka. Vydáváme-li se na pěší
© ÖSTERREICH WERBUNG

Putování pokaždé jinak putování s dětmi, je třeba takový výlet do značné


Ve státní hymně se Rakousko opěvuje jako „země míry přizpůsobit jejich potřebám. Vědí to i v salcbur-
1 hor“, což samozřejmě předurčuje i charakter turis- ském horském středisku Saalbach-Hinterglemm,
tických stezek, které se klikatí v horském terénu. které se v létě proměňuje v „Údolí her“ s pestrou >

www.austria.info 3

OEW_SOMMER_2010.indd 3 12.11.2009 8:36:20 Uhr


Pěší turistika

nabídkou sportovních aktivit, vodních hrátek, pole Stubaiských Alp. Některé lanovky jsou dokonce v horských stezek je vzájemně spojuje a jedna chata
prohlídek přírodních úkazů, kulturních pořadů a provozu i s nastupujícím večerem, aby se hosté mohli od druhé bývá vzdálena maximálně pět hodin chůze.

© O T M A R H E I D E G G E R / P FÄ N D E R B A H N A G / V O R A R L B E R G T O U R I S M U S ,
vědomostních soutěží. z výšky kochat pohledem na rudý kotouč slunce, který Mnohem luxusnější „základní tábory“ s vynikající
zapadá za rozvlněné moře horských hřebenů. Tako- infrastrukturou pro milovníky putování poskytuje 50
Pastva pro oči vou pastvu pro oči je možné zažít například v Ramsau vesniček, které jsou členy sdružení Rakouské vesnič-
Mnozí – a nejen starší ročníky – si rádi ušetří namá- pod Dachsteinem. Lanovka vás vyveze na 3000 me- ky pro pěší turistiku. Díky různorodosti přírodních krás
havé stoupání tím, že se nechají na vrcholy hor jed- trů vysoký Dachstein. Vysutá vyhlídková plošina vám v Rakousku zde najdou pěší turisté každého typu a
© STEIERMARK TOURISMUS/IKARUS.CC

noduše vyvézt sedačkovou nebo kabinovou lanovkou. umožní pohled jak na úchvatný západ slunce, tak i na zaměření svůj osobní intimní svět a prožijí zde zcela
Nahoře se pak před nimi otevře úchvatné panorama. zelené údolí Ennstal v propastné hlubině pod vámi a jedinečné zážitky. Kdo rád chodí „nalehko“, ten najde
Jedna z nejkrásnějších panoramatických stezek Tyrol- do nitra štýrských Alp. K putování po horách neoddě- v mnoha oblastech pod heslem „putování bez zava-
ska vede od horní stanice lanovky na hoře Patscher- litelně patří také tradiční horské chaty, které poskytují zadel“ možnost nechat si dopravovat svá zavazadla z
kofel u Innsbrucku. Vaše zraky budou pomalu klouzat pěším turistům možnost odpočinku, občerstvení a cíle jedné etapy do cíle příští. A tak je možné zvládat
přes skalnaté velikány pohoří Karwendel a ledovcová útočiště před nepohodou. Důmyslně propracovaná síť úctyhodné vzdálenosti a poznávat celé rozlehlé ob-

4 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 4 12.11.2009 8:36:59 Uhr


Rakousko pěšky
* Poutní stezky. Mnoho poutních míst
v Rakousku zpřístupňují poutní stezky.
Nejznámější z nich vede z Vídně přes Wie-
nerwald do Mariazellu. Doporučujeme rov-
něž všechny etapy Jakubovy stezky, které
vedou Rakouskem. www.pilgerwege.at

* Krimmelské vodopády. Krásná


stezka vede z parkoviště v Krimmlu kolem
nejvyšších vodopádů v Evropě a poté stou-
pá k romantickému horskému hostinci.
www.wasserfaelle-krimml.at

* Okružní turistická trasa kolem


Dachsteinu. Osm celodenních etap je
třeba zvládnout, chce-li zkušený horský
turista obejít kolem dokola 2995 m vysoký
masiv Dachsteinu. Obejde Dachstein a se-
2 známí se přitom s vysokohorskou podobou
tří spolkových zemí: Horního Rakouska,
Štýrska a Salcburska.
www.dachsteinrundwanderweg.at

* Putování po Dunajské stezce. Až


dosud ovládali břehy Dunaje mezi bavor-
ským Pasovem a hornorakouským Greinem
cyklisté, kteří se vydávali a vydávají na
cyklistická putování po známé Dunajské
cyklotrase. V létě roku 2010 se otevírá
„Dunajská stezka“, síť dálkových turistic-
kých tras, která spojuje 40 městeček a
obcí podél opěvované řeky. Trasy vedou
nádhernou krajinou Podunají a kolem
jedinečných historických pamětihodností.
www.donausteig.com

* Horolezecký areál Moosalm.


Uprostřed pohádkově krásného světa
Ötztalských Alp najdete učiněný ráj pro
začínající horolezce. Na úpatí Brunnenkoglu
lze ideálním způsobem spojit horolezectví s
1 3 pěší turistikou. www.oetztal.com

1 Pohled z vrcholu na údolí Sölktal je lasti. Pro několikadenní putování jsou vhodné dálkové okruh“ vede ve vysokohorském terénu od jedné
nádherný. Vskutku spravedlivá odměna trasy jako je například trasa jižními Alpami č. 03. 24 horské chaty k druhé a na jeho zvládnutí budete
za brzké vstávání a výstup za úsvitu
© O T M A R H E I D E G G E R / P FÄ N D E R B A H N A G / V O R A R L B E R G T O U R I S M U S ,

celodenních etap je potřeba zvládnout, abyste se do- potřebovat celý týden. A nejen to. Budete potřebovat
2 Každou horu není třeba pokořit pěšky. stali z Bad Radkersburgu ve Štýrsku přes Karavanky i výbornou fyzickou kondici, abyste zvládli všechna v
Lanovka vyveze rychle a ochotně každého
výletníka na horu Pfänder nad Bodam- až do Sillianu ve Východním Tyrolsku. Bezpochyby pravém slova smyslu úskalí putování. Jistý krok, pev-
ským jezerem nejzajímavější část trasy je „Karnišská vysokohorská né svaly, cit pro rovnováhu a nemít strach z výšky jsou
stezka“. Zhruba 5 dní se budete pohybovat v nadmoř- hlavní předpoklady pro úspěšné zvládnutí celé trasy.
© STEIERMARK TOURISMUS/IKARUS.CC

3 Putování od salaše k salaši a čas od času


ledová sprška přímo od pramene ské výšce 2000 m na hranici mezi Itálií a Rakouskem. Nejlépe se to naučíte v některé z mnoha rakouských
ÖSTERREICH WERBUNG/HOFER

horolezeckých škol. Jen ve Vorarlbersku je jich třináct.


Pro ostřílené sportovce a žádné pápěrky Jejich učební osnovy zahrnují všechny techniky a do-
Možná nejnáročnější turistická stezka rakouských Alp vednosti: od putování na horolezeckých chodnících až
vede kolem nejvyššího vrcholu Rakouska, který se k túrám na ledovcích na „krátkém laně“. Avšak i bez
tyčí v nadmořské výšce 3797 m. „Grossglocknerský horolezeckých ambicí se v naší zemi krásně chodí. •
www.austria.info 5

OEW_SOMMER_2010.indd 5 12.11.2009 8:37:12 Uhr


Pěší turistika
Rakouské vesničky pro pěší turistiku Muzeum Angeliky Kauffmannové. Pro Johanna Gottfrieda Herdera byla jeho vrstevni-
Salcbursko ce, malířka Angelika Kauffmannová (1741–1807), „nejkultivovanější ženou na světě“, pro Johanna
Wolfganga von Goethe byla „ženou s neuvěřitelným talentem”. Jiní jí říkali “básnířka štětce“. Kdo měl
v 18. století jakékoli významnější postavení, nechal se od Kauffmannové portrétovat. Umělkyně jako

O Rakouských vesničkách pro pěší turistiku a kouzlu lidských kroků!


P rostá chůze byla před tisíci lety a je dodnes nejkrásnější způsob
pohybu. Při chůzi se záhy dostaví pocit hluboké spokojenosti, který
vyvolá tělesná aktivita spojená s aktivním vnímáním přírody kolem sebe.
Tento pocit se ukládá do naší paměti a přetrvává i později v podobě
nezapomenutelných vzpomínek.
Velmi důležitý aspekt je přitom skutečně intenzivní vnímání přírody, což
je možné jen při pěším putování, kdy krajinou procházíme a nemíjíme ji.
Každé místo má svou vlastní historii, každé vypráví svůj vlastní příběh.
Rakouské vesničky pro pěší turistiku vytvářejí z těchto příběhů krásné
inscenace a cíleně se snaží zaměřit pozornost pěších turistů a hlavních
aktérů těchto inscenací na specifické znaky jednotlivých oblastí.
50 oblastí z celého Rakouska se zapojilo do tohoto projektu a již celou
řadu let si každá z nich získává obrovskou oblibu svými nabídkami
pro pěší turisty. Krásné stezky je zavedou do nejkouzelnějších koutů
Rakouska a odhalí nejedno tajemství. Jaké přírodní úkazy ukrývá přírod-
ní park Ötscher-Tormäuer, jaký význam má národní park Vysoké Taury
pro zachování specifické alpské fauny a flóry, proč je v Grossarltalu tolik
salaší a kdo je „Krotký císař“ a kdo „Divoký císař“? Značené turistické
stezky Rakouských vesniček pro pěší turistiku vám budou vyprávět Informace & Objednávky.
fascinující příběhy. Österreichs Wanderdörfer
A-9500 Villach, Unterwollanigerstraße 53
Abyste však věděli, na které se vydáte, objednejte si prospekt o Tel. +43 (0)4242/25 75 31
turistických stezkách pro rok 2010 a také další bezplatné prospekty a office@wanderdoerfer.at
brožury: +43 (0)4242/25 75 31 nebo office@wanderdoerfer.at www.wandern-in-oesterreich.at

Grossarltal – Údolí salaší

© Ö S T E R R E I C H S WA N D E R D Ö R F E R , T O U R S I M U S V E R B A N D G R O S S A R LTA L , A L P B A C H TA L S E E N L A N D , A N G E L I K A K A U F F M A N N M U S E U M
P ožitkářské vandrování od salaše k salaši – kde jinde než v „Údolí salaší“!
Užívejte si naplno romantické krásy útulných horských chat v pohádkově
krásném údolí Grossarltal. Nechte se omámit vůní kvetoucích luk a pastvin,
osvěžte se křišťálově čistou vodou horských potůčků a žasněte nad úchvat-
ným horským panoramatem Vysokých Taur.
Zatímco dole v údolí ještě všichni spí, mají salašníci vysoko v horách, na

© BURG HOTEL, LECH ZÜRS TOURISMUS GMBH, HOTEL FILOMENA, BERGBÜHNE SPITZENEGG
celkem 40 salaších, plné ruce práce. Z čerstvě nadojeného mléka vyrábějí
máslo jako mandle, tvaroh a různé druhy sýrů, jimiž vás velmi rádi pohostí,
až k nim, do jejich horského království, z údolí vystoupáte. A jako závdavek
přidají domácí špek a v kamenné peci upečený selský chléb. Vyzkoušejte
také, jak chutná Salcburské salašnické léto až u samotné nebeské brány!
7 nocí s polopenzí pro labužníky ve 4hvězdičkovém hotelu vč. 1 občerstvení
na salaši, 2 pěších túr s odborným doprovodem a 1 jízdy panoramatickou
lanovkou od 319,- EUR za os. (penzion vč. snídaně od 123,- EUR)
Novinka! Náš tip na léto 2010: turistická stezka kolem kapliček
“Cesta zbožných přání” v Grossarltalu s cenově výhodnými víkendovými a
týdenními balíčky.

Informace & Objednávky.


Tourismusverband Großarltal
A-5611 Großarl, Markt 1
Tel. +43 (0)6414/281, Fax: -22
info@grossarltal.info
www.grossarltal.info

6 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 6 12.11.2009 12:39:15 Uhr


Pěší turistika
málokterá žena té doby nedbala konvencí a odmítala klasické rozdělení „mužských“ a „ženských“ rolí. S vorarlberským Rakouské vesničky pro pěší turistiku
městem Schwarzenberg ji spojovalo po celý život velmi těsné pouto. Místní Muzeum Angeliky Kauffmannové zahájilo v Vorarlbersko
roce 2009 pod názvem „Hrdinky“ trilogii tematických výstav. Druhá část trilogie se bude konat v roce 2010 a má název
„Spřízněni volbou“ podle stejnojmenného románu Johanna Wolfganga von Goethe. www.angelika-kauffmann.com

Lech pod Arlbergem


H orský svět kolem střediska Lech pod Arlbergem umožňuje vnímat přírodu
všemi smysly: hmatem, čichem, zrakem i chutí. Na 350 km značených turis-
tických stezek, které se klikatí napříč sytě zelenými loukami a pastvinami, stoupají
po strmých horských svazích až tam, kde po skalách běhají kamzíci a nad hlavou
krouží orel skalní… až tam najde každý poutník a alpinista ráj svého srdce. Lech
pod Arlbergem má svou vlastní „Active Inclusive Card“, s níž je možné vyu-
žívat těchto zařízení a služeb: všech lanovek, místních a turistických autobusů,
dětského klubu, turistických výprav s odborným doprovodem v rámci bohatého
Burg Hotel ****S týdenního programu a veškerá rekreační, sportovní a kulturní zařízení.

T radice, atmosféra, šarm a individuální péče – to jsou atributy, kterých si


naši hosté cení. U nás si odpočinou a načerpají nové fyzické a duševní
síly. Čekají na ně sportovní, lázeňské a kulinářské požitky a samozřejmě
také nádherná vysokohorská příroda. Náš hotel je vybaven komfortními
pokoji, suitami a rodinnými apartmá. Hotelová kuchyně má skvělou pověst
stejně jako lazeňský areál o rozloze 1200 m2. Pro naše hosty jsme připravili
bohatý program aktivit, k nimž patří severská chůze a pěší horské túry s
odborným doprovodem. O děti je postaráno v dětském klubu.

Informace & Objednávky. Informace & Objednávky.


Burg Hotel****S Lech Zürs Tourismus GmbH
Familie Gerhard Lucian A-6764 Lech am Arlberg, Dorf 2
A-6764 Lech am Arlberg Tel. +43 (0)5583/21 61-0, Fax: 31 55
Tel. +43 (0)5583/22 91-0 info@lech-zuers.at
info@burghotel.at, www.burghotel.at www.lech-zuers.at

Horské jeviště Spitzenegg


© Ö S T E R R E I C H S WA N D E R D Ö R F E R , T O U R S I M U S V E R B A N D G R O S S A R LTA L , A L P B A C H TA L S E E N L A N D , A N G E L I K A K A U F F M A N N M U S E U M

S pitzenegg jsou tři hotely***, které nabízejí svým hostům mimořádně atraktiv-
ní pobyt uprostřed vysokohorské oblasti v nadmořské výšce 1500 m, stra-
nou jakéhokoli dopravního provozu. Milovníci pěší turistiky si zde budou připadat
jako v ráji. Oblast Arlberg jim otevírá fantastické prostory s hustou sítí turistických
stezek. Při tematických výpravách s odborným vedením budou denně objevovat
nádherná až nadpozemsky krásná místa. Kromě Aktivní karty „all inclusive“ a
mnoha dalších výhod
© BURG HOTEL, LECH ZÜRS TOURISMUS GMBH, HOTEL FILOMENA, BERGBÜHNE SPITZENEGG

Více prostoru a času pro rodinu a bezplatných služeb


je pro děti připraven

U žíváte si stejného pohodlí jako v hotelu, třebaže bydlíte v apartmá pro


šest osob. Byt je prostorný a útulný a navíc vybavený tak, aby jeho zaří-
zení odpovídalo potřebám dětí. Nechybí ani dětský pokoj s hračkami a ven-
pestrý program. Naši
hosté se mohou těšit
na jedinečnou snídani
ku před domem velké dětské hřiště. Dospělí mají k dispozici přímo v domě v horách a tematické
lázeňský areál a venku pak nekonečné možnosti aktivit. O děti je pečováno kulinářské akce.
v dětském klubu v Lechu (5 minut pěší chůze od vašeho apartmá). Spitzenegg –
Letní balíček pro děti: 7 nocí v apartmá pro 2 dospělé a 2 děti se snída- ideální nadmořská
ní-bufetem
* 8 dní karta Active Inclusive Card pro celou rodinu
*
5 dní
Kids Active Club od pondělí do pátku pro děti od 4 let. Cena od 950,- EUR
výška a senzační
program aktivit

Informace & Objednávky. Informace & Objednávky.


Aparthotel Filomena, A-6764 Lech Bergbühne Spitzenegg c/o Hotel Formarin
am Arlberg Omesberg 211 A-6764 Lech am Arlberg
Tel. +43 (0)5583/22 11 Tel. +43 (0)5583/22 23
Fax: +43 (0)5583/260 38 www.spitzenegg.at
info@filomena.at, www.filomena.at info@spitzenegg.at

www.austria.info 7

OEW_SOMMER_2010.indd 7 12.11.2009 8:37:36 Uhr


Pěší turistika
Vorarlbersko Bregenzerwald a jeho „Sýrová cesta“. V dobách postupující globalizace je třeba
ocenit úsilí sedláků-salašníků, tradičních řemeslníků a provozovatelů hostinců o zachování regionál-
ních zvláštností tohoto kraje, jehož výsledkem bylo vytvoření „Sýrové cesty“. A tak v Bregenzském
lese nadále vzkvétá tradiční salašnická kultura a snad proto se zde tak dobře daří i kulturám sýrovým.

Síla a krása hor...


P od tímto mottem se představují horské vesničky Damüls – Faschina,
tentokrát v letním provedení. Obě civilizací nedotčené alpské vesničky
leží v idylickém kraji sevřeném mohutnými horskými velikány. Lidé v nich
žijí jednoduchým a přitom velmi bohatým způsobem života v absolutní
harmonii s přírodou.

Karta Bregenzského lesa je vstupenka za nádhernými zážitky v lůně


vorarlberských hor. Karta Bregenzského lesa je zahrnuta v ceně, přenocuje-
te-li u nás 3 noci a více. Budete tak moci neomezeně využívat lanovky,
koupaliště a autobusy v Bregenzském lese a v oblasti Grosses Walsertal.

BERGaktiv – 12 horských průvodců z oblasti Grosses Walsertal a z obce


Damüls vytvořilo pod názvem BERGaktiv Grosses Walsertal krásný projekt,
jehož cílem je poskytnout vám od června do září program vyplněný puto-
váním po horách. Každý den – nezávisle na povětrnostní situaci a počtu
účastníků – se pořádá některá z bohaté nabídky pěších túr.

Prostudujte si naše webové stránky a seznamte se s naším


úchvatným horským světem!

„Damüls – nejzasněženější
horská vesnička na světě“
T ento titul byl lyžařské vesničce Damüls plným právem propůjčen v roce
2006. Jak Damüls, tak i Faschina totiž leží v nadmořské výšce 1430 m
uprostřed perfektně vysněžené lyžařské oblasti, která se rozprostírá až do
výšky nad 2100 m. Zimní dovolená v Damülsu-Faschině má mnoho podob:
bujarý společenský život vystřídá blahodárné ticho ve stínu vysokohorských
velikánů, útulné pokojíky doplňuje skvělá kulinářská nabídka v místních © DAMÜLS – FASCHINA TOURISMUS, BILDARCHIV KÄSESTRASSE BREGENZERWALD

restauracích, a to vše se odehrává v srdci nádherné oblasti zimních sportů.


105 km skvěle upravených sjezdovek a lyžařských tras pro lyžařské túry,
16 km slunných vysokohorských běžeckých tras, 25 km zimních turi-
stických stezek a také zábavný program pro celou rodinu. © TIROL INFO, ALPENREGION BLUDENZ TOURISMUS GMBH

NOVINKA: v zimní sezoně 2009/10 dojde k propojení lyžařských oblastí


Damüls – Mellau a tím se zvýší počet lanovek na 29 a počet kilometrů
sjezdových tratí na 105! V létě roku 2008 se začala stavět lanovka, která je
spojovacím článkem obou oblastí. A tak je možné nyní hovořit o velkoplošné
oblasti zimních sportů Damüls – Mellau – Faschina!

Informace & Objednávky.


Damüls – Faschina Tourismus
A-6884 Damüls
Tel. +43 (0)5510/620-0
Fax: +43 (0)5510/549
info@damuels.at, www.damuels.at

8 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 8 12.11.2009 8:37:48 Uhr


Pěší turistika
V letošním roce se na Sýrové cestě již po čtvrté koná „Sýrový podzim“. Když léto doznívá a vládu přebírá zlatý podzim, Tyrolsko / Vorarlbersko
když zvířata opouštějí svůj letní byt vysoko v horách a když se otevřou brány selského trhu ve Schwarzenbergu se svou
bohatou nabídkou salašnických sýrů, tehdy začíná vrcholné období pro všechny gurmány. Tento festival smyslů trvá od
září do října a zahrnuje prohlídky sýráren, lidové veselice a kulturní pořady. www.kaesestrasse.at

Climbers Paradise Tirol


H orolezecký sport se v Tyrolsku těší obrovské oblibě.
A není to jen díky mezinárodním úspěchům domácích
matadorů jako je Angela Eiterová. Ne, v tyrolských Alpách
je to staletá tradice. Již kolem roku 1900 zde dobývali
průkopníci horolezectví jeden horský vrchol za druhým.
Milovníci tohoto sportu mají dnes k dispozici celou řadu
nově otevřených horolezeckých prostorů v krásné vyso-
kohorské přírodě Tyrolska. Zejména v posledních letech
narůstá zájem z řad mladých dobyvatelů vrcholů o
nejrůznější lezecké disciplíny.

Dnes je v Tyrolsku k dispozici přes 6000 tras pro vysoko-


horskou turistiku a horolezeckých výstupů různého stupně
obtížnosti. 1500 možností čeká na příznivce boulderingu.
A stále se zpřístupňují nové a ještě krásnější oblasti.

Tyrolské vrcholy lákají nejen světovou horolezeckou elitu,


ale stále více i amatérské horolezce, kteří hledají velké a
hlavně vysoké a strmé sportovní výzvy.
Informace & Objednávky.
Veškeré informace týkající se horolezectví v Tyrolsku, Tirol Info, A-6010 Innsbruck
nejlepší oblasti s návrhy tras a mnoho skvělých nabídek Maria-Theresien-Straße 55
Tel. 43 (0)512/72 72-0, Fax: -7
pro horolezeckou dovolenou najdete na internetových
info@tirol.at
stránkách www.climbers-paradise.com www.climbers-paradise.com

Brandnertal – alpské město Bludenz – Klostertal


M ohutné hory plné slunce přímo před domovními dveřmi! A v nich se
klikatí 800 km značených turistických stezek, které vás zavedou do
říše rozkvetlých luk, svěže zelených pastvin a stříbrně zurčících potůčků,
nad nimiž se vznášejí strmé horské štíty. Dobývání horských vrcholů
zde má velmi dlouhou historii. Již v roce 1610 byla poprvé pokořena
Schesaplana, nejvyšší hora Rätikonu (2965 m). Dnes zde hledá každý
své osobní vandrovnické štěstí, ať už na rodinných výpravách a tematicky
zaměřených túrách nebo při náročných výstupech na vrcholy.
© DAMÜLS – FASCHINA TOURISMUS, BILDARCHIV KÄSESTRASSE BREGENZERWALD

Výhody na cestách s Letní aktivní kartou! Neomezené užívání lanovek a


veřejných dopravních prostředků po dobu 3, 5, 7, 10 a 14 po sobě násle-
dujících dnů, mnoho dalších služeb a různých slev.
Denně turistické túry s odborným doprovodem v Brandnertalu, Blu-
© TIROL INFO, ALPENREGION BLUDENZ TOURISMUS GMBH

denzu a Klostertalu. Zdarma pro hosty partnerských ubytovacích zařízení.


Brožura „Wanderzeit“ (Čas pro pěší turistiku) s nejkrásnějšími stezkami
a zajímavými tipy ke stažení na internetové adrese
www.alpenregion.at/bergsommer

Informace & Objednávky.


Alpenregion Bludenz Tourismus GmbH
A-6700 Bludenz, Rathausgasse 12
Tel. +43 (0)5552/302 27
Fax: +43 (0)5552/302 27-1712
info@alpenregion.at, www.alpenregion.at

www.austria.info 9

OEW_SOMMER_2010.indd 9 12.11.2009 8:38:13 Uhr


Pěší turistika
Tyrolsko Vitalberg a tyrolský kamenný olej. Haymo a Thyrsus, dva obři z dávných časů, svá-
dějí boj na život a na smrt. Krev teče plným proudem a napájí hory Tyrolska. Tak se podle legendy
dostal léčivý kamenný, nebo přesněji, břidlicový olej do nitra hor. Ve skutečnosti má léčivá látka
břidlicového oleje svůj původ v pravěkém moři Thetis, které před 200 miliony lety zalévalo naší

Národní park Vysoké Taury a přírodní parky v Tyrolsku


V e velkoměstské džungli sice často potkáváme různé „exoty“ či bytosti
se zvířecími instinkty, avšak v národním parku Vysoké Taury a v tyrol-
ských přírodních parcích se setkáváme se skutečnými zvířaty. Jeleni, srny,
v letních vedrech rozkošnicky třepetá svými nádherně zbarvenými křídly.
Rostlinné a živočišné druhy, které milují extrémní podmínky, zde našly svůj
domov.
kamzíci, svišti, orli nebo lišky zde žijí ve svém přirozeném prostředí. A toto
prostředí se pro ně úzkostlivě chrání, aby zde mohli žít klidně a v celé své Po stopách Ötziho v přírodním parku Ötztal
druhové rozmanitosti i v budoucnu. Až budete stoupat z horské vesničky Vent k místu, kde byla nalezena le-
dovcová mumie z mladší doby kamenné, měli byste si nejprve prohlédnout
Kulturněhistorické klenoty v národním parku Vysoké Taury pravěký skanzen s archeologickými nálezy v Ötziho vesnici v Umhausenu,
Tento nádherný prostor není jen největší chráněné území ve střední Evropě, kde se dozvíte vše o životě lidí v drsných podmínkách Alp před 8000 lety
ale na úplném konci údolí Defereggental najdete i stavby s vysokou kultur- před naším letopočtem.
něhistorickou hodnotou. Jmenují se Jagdhausalmen a jsou jako nejstarší
salaše v Rakousku pod přísnou ochranou památkářů. Impozantní svět ledovců v přírodním parku Zillertalské Alpy
Vysokohorský prostor s mohutnými ledovcovými poli, křišťálově čistou
© SPORTHOTEL XANDER ****, ALPINE GASTGEBER

Pestrý svět přírodního parku Tiroler Lechtal


divoce se valící vodou potoků, zlověstně hučícími vodopády, roklemi a roze-
© TIROL INFO, TIROLER STEINÖL VITALBERG

Pohádková krajina údolí Lechtal, kudy protéká poslední divoká řeka střední
Evropy, nadchne každého svou původní a nedotčenou přírodou. V krásných klanými skalami – takový je obraz přírodního parku v Zillertalu. Nechte se
fialových a žlutých barvách zde rozkvétá vzácný druh orchideje střevíčník unášet krásou a nezkrotnou sílou jedinečných přírodních úkazů.
pantoflíček a nad hladinou řeky poletuje znovuobjevený vzácný druh
azurově modré vážky. Informace & Objednávky.
Tirol Info, A-6010 Innsbruck
Ráj motýlů v přírodním parku Kaunergrat Maria-Theresien-Straße 55
Na slunečních svazích u obce Fliess panuje velké horko a sucho. Vysoká Tel. 43 (0)512/72 72-0
teplota půdy však vůbec nevadí 500 druhům rostlin. A 1500 druhů motýlů info@tirol.at
www.natur.tirol.at

10 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 10 12.11.2009 8:45:58 Uhr


Pěší turistika
planetu mezi dnešními kontinety Evropou a Asií. Objevitelem břidlicového oleje byl Martin Albrecht. Stalo se tak v roce Tyrolsko
1902 u tyrolského jezera Achensee. Již třetí generace jeho potomků se věnuje zpracování tohoto vzácného léčivého
oleje. V roce 2003 bylo v sídle rodinného podniku Vitalberg otevřeno návštěvnické centrum, v němž se zájemci
vydávají na vzrušující cestu k počátkům vzniku naší planety. www.vitalberg.at

Buďte nám srdečně vítáni


A ť se vydáte na pohodlnou turistickou výpravu nebo na náročnou túru
na vrcholy hor, u Alpských hostitelů najdete příjemné ubytování střižené
na míru vašim přáním a potřebám. A nejen to. Setkáte se zde i se zcela
mimořádnou pohostinností, která přichází od srdce, a s nízkými cenami
za vynikající služby.

A tak je možné získat ubytování již od 25,- € za osobu a noc včetně vydat-
né a bohaté snídaně a zcela individuální péče ze strany vašich hostitelů,
kterým velice záleží na tom, abyste u nich strávili co nejkrásnější dovo-
lenou. Sami vám ochotně poradí, kam se vydat na túru a možná, že vám
prozradí pro vaše putování i nějaký ten tajný tip.

Můžete se ovšem také vydat na túru od jednoho Alpského hostitele k druhému.


Na internetových stránkách www.alpine-gastgeber.com najdete mnoho
podnětů a informací, z nichž si pak poskládáte perfektní turistickou nebo horo-
lezeckou dovolenou v Salcbursku, Tyrolsku, Horním Bavorsku a kraji Allgäu.
Podporováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRE) rakouského Ministerstva
hospodářství, rodiny a mládeže, zemských vlád Salcburska a Tyrolska a bavorského Státního minis-
terstva pro hospodářství, infrastrukturu, dopravu a technologie.

Informace & Objednávky


katalogů.
Alpine Gastgeber
Tel. +43 (0)512/56 65 66-0
katalog@alpine-gastgeber.com
www.alpine-gastgeber.com

Sportovní hotel Xander – nádherná oáza pro celou rodinu


N áš krásný rodinný hotel stojí uprostřed nedotčené přírody malebného
horského světa. Najdete zde útočiště před všemi neduhy dnešního
přecivilizovaného světa – daleko od spěchu a stresu všedního dne.
Užívejte si prostory hotelu plné světla, ticho a pohodu stylově zařízených
apartmá a naše lázeňské centrum s bazénem a se saunami.
Po celý rok nabízíme zajímavé balíčky, stačí kliknout na naše webové
stránky: www.xander-leutasch.at
Balíček „Pár dní odpočinku“ ve sportovním hotelu Xander ****
v apartmá typu „Ahrnspitze“: 250,– € nebo v Xanderově domě pro
hosty ***: 200,– € v dvoulůžkovém pokoji bez balkonu
Náš balíček obsahuje:
* přípitek na uvítanou
* 3 dny „Xanderova
polopenze plná zážitků“
* bohatá snídaně/bufet s bio koutkem
* veče-
ře o 4 chodech – menu na výběr sestávající z různých předkrmů, polévek,

**
salátů a moučníků (v podobě bufetu) užívání našeho lázeňského centra
© SPORTHOTEL XANDER ****, ALPINE GASTGEBER

* 1 x masáž aromatickým olejem bezplatné zapůjčení kol


*bez
© TIROL INFO, TIROLER STEINÖL VITALBERG

příplatku za jednolůžkový pokoj


* dárek na památku
Platnost: od 8. května do 2. litopadu 2010

Informace & Objednávky.


Sporthotel Xander ****
A-6105 Leutasch-Seefeld, Kirchplatzl 147
Tel. +43 (0)5214/65 81, Fax: 69 43
info@xander-leutasch.at
www.xander-leutasch.at

www.austria.info 11

OEW_SOMMER_2010.indd 11 12.11.2009 8:46:29 Uhr


Pěší turistika
Tyrolsko Ušlechtilé pálenky. Pálení destilátů má v Rakousku dlouhou tradici, která sahá až do časů pa-
nování císařovny Marie Terezie. Že se jednotlivé druhy pálenek od sebe vzájemně odlišují, by potvrdila
malá exkurze po rakouských palírnách. V posledních dvaceti letech zaznamenáváme snahu malých,
avšak velmi kvalitních palíren o vytvoření nové kultury ušlechtilých destilátů. Tuto „ušlechtilou“ myš-

© HOTEL TAUFERBERG, HOTEL DAS PFANDLER, DOLOMITEN RESIDENZ****, TOURISMUSVERBAND IMST-GURGLTAL / CHRISTIAN PFANZELT / THORSTEN WENZLER
© F E R I E N R E G I O N H O H E S A LV E / H A N N E S D A B E R N I G ( 2 ) / F O T O S T U D I O W E S T W Ö R G L / S T E FA N A S T N E R , S T U D I O 4 5 / F E I N D E S T I L L E R I E C H R I S T O P H K Ö S S L E R
Putování pro radost, kondici a očistu duše
P rázdninová oblast Hohe Salve se rozkládá v srdci Kitzbühelských Alp v
tyrolském údolí Unterinntal. Střediska rozsetá kolem hory Hohe Salve,
která je pověstná tím, že je z ní přímo úchvatný výhled, poskytují vynikající
15 km severovýchodně od Hohe Salve leží v nadmořské výšce 575 m jedno
z nejznámějších poutních míst v Rakousku. Je to malá vesnička Mariastein,
která je vklíněná mezi krásné sytě zelené lesy a obklopená věncem hor.
infrastrukturu a optimální podmínky pro strávení překrásné dovolené ve
Na 14 m vysoké skále trůní hrad, jehož součástí je slavný poutní kostel.
znamení pěší turistiky a kulturních zážitků. Uniknete spěchu všedního dne
Hrad byl vybudován kolem roku 1360 a od pozdního středověku je jeho
a vrátíte se do něj s novým elánem.
kostel oblíbeným cílem poutníků. Na 42 m vysokou hradní věž vede točité
Panoramatický pohled (360°) z vrcholu 1829 m vysoké hory Hohe Salve, na schodiště se 150 schody. Za vidění stojí hradní muzeum s mnoha historic-
kterou můžete vyjet novou 8místnou kabinkovou lanovkou z Hopfgartenu, kými exponáty, dále pak kazetový strop v knížecím sále, sakrální předměty
je zasloužená odměna. Zavede vás sem mnoho výborně značených pano- ze zlata a stříbra, svaté poutní obrázky, staré hudební nástroje a dřevěná
ramatických turistických stezek, které se proplétají pohádkovým horským ruka jako symbol azylového práva. Kromě toho jsou zde vystaveny dva zcela
světem Wilder Kaiser – Brixental. Neměli byste opomenout ani návštěvu mimořádné skvosty: „Tyrolské zemské insignie“ s arcivévodským kloboukem
nejvýše položeného poutního kostelíka Rakouska postaveného před více a žezlem, které daroval zemský kníže Maximilian císařskému pěšímu pluku
než 400 lety, jemuž se říká „Jánská kaple“ (Johanneskapelle). „Deutschmeister“ kolem roku 1600.

Otáčivá terasa a nově koncipovaná „Sluneční stezka“ s větrnou harfou a „650. výročí založení Mariasteinu“ – velké jubileum v roce 2010: od 28.
slunečními hodinami jsou závěrečnými zlatými hřeby úspěšného putovního do 30. května a od 3. do 5. září 2010 budou oslavy vrcholit slavnostním procesím,
dne na Hohe Salve. děkovnou poutí a velkým průvodem. Bližší informace: www.hohe-salve.com

Čím žije Hohe Salve v létě 2010: Informace & Objednávky.

** 1 x týdně pobožnosti v Jánské kapli


každý den pěší túry s vedením na Sluneční stezce
Ferienregion Hohe Salve, A-6300 Wörgl
Tel. +43 (0)5332/760 07
Fax: +43 (0)5332/716 80
* 19. června 2010 slavnosti slunovratu – zapalování ohňů na horách v
prázdninové oblasti Hohe Salve
info@hohe-salve.com
www.hohe-salve.com

12 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 12 12.11.2009 8:46:36 Uhr


Pěší turistika
lenku důsledně realizuje Christoph Kössler z tyrolského Landecku. Podařilo se mu se svými produkty získat nejen četná domácí Tyrolsko
vítězství, ale také mnoho mezinárodních ocenění „World Spirit Awards“. A navíc jej prestižní gastronomický průvodce „Gault Millau“
zařadil mezi 20 nejlepších výrobců pálenek na světě. Z mnoha chvalozpěvů se pak dozvídáme, že jeho produkty mají krémové až
čokoládové, jindy zase jemné květinové aroma. Určitě by se však o tom měl člověk přesvědčit sám. www.edelbraendetirol.at

Hotel Pfandler
N edaleko jezera Achensee leží útulný hotel Pfandler, obklopený úchvat-
ným horským panoramatem pohoří Karwendel. U nás prožijete na
zdravém horském vzduchu dny plné sportu, přírodních zážitků a odpočin-
ku. V našem hotelu vás pak očekávají stylové prostředí, rodinná atmosféra
a vynikající tyrolská kuchyně. Dýchejte průzračný vzduch, vnímejte všemi
smysly barvy ročních období a užívejte si našeho pozemského ráje!

Tajný tip pro milovníky přírody


R **
odinný hotel na Ötztalském výsluní (1550 m) nádherná terasa
s panoramatickým výhledem a dětské hřiště komfortní rodinné
pokoje a apartmá
*
ideální místo pro podnikání horských túr všech
stupňů obtížnosti
*
bohatý týdenní program
*
zaručený dostatek
sněhu, vleky pro dospělé i děti a jedna z nejkrásnějších běžeckých tras
Tyrolska s bruslařskou stopou přímo přede dveřmi hotelu. Polopenze od
40,– EUR/na os., v zimě od 45,- EUR/na os.
Týdenní balíček: tématické turistické výpravy s doprovodem, romantická večerní túra, taxík pro
pěší turisty, slavnostní galavečer a zábavný večer s programem, 7denní pobyt, 335,– EUR/na os.

Informace & Objednávky. Hotel Informace & Objednávky.


Tauferberg, A-6441 Niederthai/Ötztal ****Hotel Das Pfandler
Tel. +43 (0)5255/55 09 Familie Anton & Andrea Entner
Fax: +43(0)5255/56 69-5 A-6213 Pertisau/Achensee/Tirol
© HOTEL TAUFERBERG, HOTEL DAS PFANDLER, DOLOMITEN RESIDENZ****, TOURISMUSVERBAND IMST-GURGLTAL / CHRISTIAN PFANZELT / THORSTEN WENZLER

info@tauferberg.com Tel. +43 (0)5243/52 23, Fax: -62


© F E R I E N R E G I O N H O H E S A LV E / H A N N E S D A B E R N I G ( 2 ) / F O T O S T U D I O W E S T W Ö R G L / S T E FA N A S T N E R , S T U D I O 4 5 / F E I N D E S T I L L E R I E C H R I S T O P H K Ö S S L E R

www.tauferberg.com info@pfandler.at, www.pfandler.at

Za zážitky do Imst-Gurgltalu
P ůvabné horské údolíčko Imst-Gurgltal v srdci Tyrolska vám připraví dovo-
lenou plnou pohybu a radosti ze života. Čeká na vás 200 km cyklostezek
a tras pro horská kola, 350 km horských turistických stezek, lezecké areály,
horolezecké stezky, ale i lezecké stěny ve sportovní hale, rafting na divoké vodě
Imstskou roklí, canyoning, soutěska Rosengarten, Alpine Coaster v Imstu –
nejdelší horská dráha na světě. Všechny trasy (pro cyklisty i pěší turisty) jsou
napojeny na: cyklostezku údolím Innu, Biketrail, tyrolskou Orlí stezku, Jakubovu
stezku a Lechtalskou vysokohorskou stezku, Via Claudia Ausgusta, E 4, E 5.

Grossglockner a Dolomity
D ny plné požitků v Rezidenci sportovním hotelu Sillian****: 7 nocí vč.
penze pro gurmány
* užívání luxusních lázní s bazény a se saunami

* 1 masáž části těla


* 1 parní lázně s bahenní koupelí každý den
*
ranní rozcvička
*
koupací pláště, osušky, ručníky, pantofle na pokoji od
562,– € za osobu v dvoulůžkovém pokoji. www.sporthotel-sillian.at

Přes 3000 m2 wellness, indoor a outdoor!

Informace & Objednávky. Dolomiten Informace & Objednávky.


Residenz**** – Sporthotel Sillian Tourismusverband Imst-Gurgltal
A-9920 Sillian A-6460 Imst
Tel. +43 (0)4842/60 11-0, Fax: 60 13 Tel. +43 (0)5412/69 10-0
info@sporthotel-sillian.at info@imst.at
www.sporthotel-sillian.at www.imst.at

www.austria.info 13

OEW_SOMMER_2010.indd 13 12.11.2009 8:46:57 Uhr


Pěší turistika
Tyrolsko Swarovski – Svět křišťálu. Nedaleko Innsbrucku, v městečku Wattens, je v podzemí ukrytá
magická říše snů a fantazie. Do Světa křišťálu se vchází pod hlavou velkého obra, z jehož úst se valí
proudy vody. Vnitřní expozice vás ohromí svou křehkou krásou a nápaditostí. Ve 14 síních jsou vysta-
veny obrazy, plastiky a další umělecká díla známých umělců jako jsou Brian Eno, Keith Haring, Salva-

Tyrolské selské statky


Ž ivot tyrolských sedláků je těsně spjatý s přírodou, která zformovala i jejich charakter.
Jsou přirození, neafektovaní, přímočaří, neznají pochlebování. Jejich moudrost pramení z
hlubokého poznání elementární podstaty všeho bytí. Hosté z města se věru mohou lecčemu
přiučit z jejich prosté filozofie. Tyrolští sedláci vtiskli svou pečeť celé své zemi. Jako horští
vůdci, jako salašníci a pastevci byli a jsou důležitými vyslanci Tyrolska.
400 statků a usedlostí ze všech okresů severního a východního Tyrolska jsou členy sdružení
„Dovolená na selském statku v Tyrolsku“. Hosté zaměření na pěší turistiku zde najdou ideální
podmínky pro tento typ dovolené. Nesčetné kilometry překrásných turistických stezek se
klikatí v Lienzských Dolomitech, národním parku Vysoké Taury, mnoha oblastech centrálních
Alp na severu země (Kitzbühel, Zillertal, Stubaital, Ötztal, Pitztal, Kauntertal), ale také v ob-
lasti Vápencových Alp (Tannheimertal, Reutte, Lechtal).
Pokud patříte k těm, kdo chtějí strávit svou dovolenou v absolutní harmonii s přírodou a
poznat kulturu a styl života lidí na tyrolském venkově, buďte u nás vítáni. Zvláště pak vítáme
děti, které se zde zcela nenásilným způsobem naučí komunikovat se zvířaty, respektovat je
jako živé bytosti a chápat, že soužití člověka a zvířete je ta nejpřirozenější věc na světě!
Dovolenou na selském statku je možné prožít již od 21,- EUR na os./den v útulném dvoulůž-
kovém pokoji vč. vydatné selské snídaně nebo v prázdninovém bytě od 54,- EUR (4 os.).

Informace & Objednávky.

© U R L A U B A M B A U E R N H O F I N T I R O L , L A N D E S V E R B A N D D E R T I R O L E R P R I VAT Z I M M E R - U N D F E R I E N W O H N U N G S V E R M I E T E R T I R O L S , S WA R O V S K I K R I S TA L LW E LT E N / A . P R O E F R O C K
Urlaub am Bauernhof in Tirol
A-6020 Innsbruck, Brixnerstraße 1
Tel. +43 (0)5/92 92-1172
Fax: +43 (0)5/92 92-1179
uab@lk-tirol.at, www.bauernhof.cc

Pěší turistika nejsou jen dvě


slova – je to celá filozofie
J e to známá věc. Jakmile se odevzdáme do laskavé náruče matky
přírody, rázem se s nás stanou noví lidé. Zbaveni pracovního stresu si
odhodlaně šlapeme po lesní pěšině a cítíme, jak se v nás začíná rozlévat
pocit štěstí a dokonalé harmonie. Puls se zklidní, krevní tlak se stabilizuje

© O S T T I R O L I N F O R M AT I O N / W W W. M A R C O T O N I O L O . C O M , H O T E L M O I S L , N AT U R PA R K R E G I O N R E U T T E
a prokrvení mozku se znatelně zlepší. Typické krajinné prvky jako je pra-
mínek vody, potůček, řeka nebo s hukotem se valící horská říčka, mohut-
ná skaliska stejně jako unikátní svět zvířat v každém člověku probouzejí
vzpomínky a instinkty, jež dosud jen dřímaly v hloubi jeho duše.
Podzim v Tyrolsku je krásný. Je to úchvatná hra světla a barev. Předtím,
než se příroda odebere k zimnímu spánku, se ještě naposledy blýskne
v celé své kráse. Listí se zbarvuje do zlatých a ohnivých barev, teplota
trošku klesá, avšak počasí je stabilnější než v létě. Vzduch je průzračně
čistý a je možné dohlédnout velmi daleko. Je to zkrátka úplně nejlepší
doba vydat se na Orlí stezku (Adlerweg) nebo některou z jejích bočních
tras. Na stezku můžete nastoupit téměř všude, neboť vede napříč
Tyrolskem: údolími, přes pastviny až tam, kde hnízdí orel skalní.

Informace & Objednávky. Landesverband der


Privatzimmer- und Ferienwohnungsvermieter Tirols
A-6020 Innsbruck, Brixnerstraße 3
Tel. +43 (0)512/58 77 48, Fax: 58 11 44
E-Mail: privatzimmer@tirol.com
Web: www.privatvermieter-tirol.at

14 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 14 18.11.2009 11:30:25 Uhr


Pěší turistika
dor Dalí. Je velmi těžké se rozhodnout, která z těchto síní je nejkrásnější, zda ta, jejíž stěny se jako kaleidoskop proměňují ve Tyrolsko / Salcbursko
hře barev a odlesků, nebo ta, jejíž křišťálová podlaha neustále vytváří nové obrazce a nové tvary s tisíci mihotavými barvami
duhy. V režii multimediálního umělce André Hellera, který tuto úchvatnou expozici vytvořil, se magický křišťálový svět nadále
rozrůstá a proměňuje. Svět křišťálu slaví v roce 2010 výročí 15 let od svého zrodu. www.kristallwelten.at

Léto na horách Moislův báječný svět putování


O blast Východní Tyrolsko
svírá z jedné strany masiv
a wellnessu
Grossglockneru a z druhé
pohoří Lienzské Dolomity. J akmile překročíte práh našeho hotelu, ocitnete se náhle v báječném světě
požitků, zdraví a krásy. Vítejte ve světě koupelí „Anno 1890“. Užívejte si
léčivých a omlazujících koupelí ve vodě obohacené vzácnými oleji, bylinkami a vo-
Tento půvabný kousek světa je
ideální místo pro všechny, kdo ňavými esencemi. Samozřejmě nechybějí ani různé typy saun, aromatických lázní,
chtějí poznávat krásy hor “po masáží, kosmetických kúr a mnohé další příjemnosti, které rozjasní vaši duši.
svých” a také “po svém”. Přes Vítejte však také v báječném světě putování v salcburském horském světě!
2500 km turistických stezek,
výborně vybudované a znače-
né horolezecké výstupy, toulky
v údolí Defereggental a v národním parku Vysoké Taury za doprovodu všeho
znalých správců parku, příjemní hostitelé a výborná kuchyně jsou přesvědčivé
argumenty při plánování dovolené. Vysokohorská stezka Karnišskými Alpami,
civilizací nedotčené údolí Villgratental se svými salašemi nebo divoce romantic-
ký masiv Schober s třítisícovým vrcholem Hochschober odmění všechny pout-
níky a horolezce úchvatnými výhledy do nitra hor. Všechny dojmy se nejlépe
zažívají po dobrém obědě na některé z 200 horských salaší.

Informace & Objednávky. Informace & Objednávky.


© U R L A U B A M B A U E R N H O F I N T I R O L , L A N D E S V E R B A N D D E R T I R O L E R P R I VAT Z I M M E R - U N D F E R I E N W O H N U N G S V E R M I E T E R T I R O L S , S WA R O V S K I K R I S TA L LW E LT E N / A . P R O E F R O C K

Osttirol Information, A-9900 Lienz Hotel Moisl, A-5441 Abtenau, Markt 26


Albin-Egger-Straße 17/2 Tel. +43 (0)6243/22 32-0
Tel. +43 (0)50/21 22 12 Fax: +43 (0)6243/22 10-612
info@osttirol.com info@hotelmoisl.at
www.osttirol.com www.hotelmoisl.at

Oblast přírodního parku Reutte


P ět křišťálově čistých horských jezírek, k nebi se tyčící horské vrcholy, náročné vysoko-
horské stezky a bikerské trasy, rytířské turnaje na středověkých hradech, cesty do sta-
rověku za Římany. Obhospodařované horské salaše poskytnou poutníkům přístřeší a skvělé
pohoštění. Pohádková krajina nadchne každého svou původní a nedotčenou přírodou.

Vydat se pěšky nebo na kole na objevnou výpravu za krásami této alpské oblasti je
© O S T T I R O L I N F O R M AT I O N / W W W. M A R C O T O N I O L O . C O M , H O T E L M O I S L , N AT U R PA R K R E G I O N R E U T T E

skutečný zážitek. Přírodní park Reutte a jeho 11 obcí se rozkládá na severu Tyrolska na
hranicích s Bavorskem. Hlavní město Tyrolska Innsbruck se svým historickým centrem a
romantické královské zámky Neuschwanstein, Hohenschwangau a Linderhof jsou v
bezprostřední blízkosti.

S novou bezplatnou „AKTIV CARD“ se ještě podstatně rozšíří spektrum nabídek


pro hosty naší oblasti.

Vyjmenujme alespoň některé z nich: bezplatné užívání regionálních autobusů, bezplatný


vstup na koncerty lidových kapel, taneční večírky, slevy na vstupenky do muzea na zřícenině
hradu Ehrenberg, slevy na jízdenky na reuttenské lanovky a na výlety parníkem po jezerech
Heiterwangersee a Plansee. Dále karta obsahuje putování za kulturou a za krásami přírody,
romantické večerní procházky za svitu měsíce a mnohé další atrakce pro dospělé i děti.

Informace & Objednávky.


Naturparkregion Reutte
A-6600 Reutte, Untermarkt 34
Tel. +43 (0)5672/623 36, Fax: -40
info@reutte.com
www.reutte.com

www.austria.info 15

OEW_SOMMER_2010.indd 15 12.11.2009 12:38:53 Uhr


Pěší turistika
Salcbursko Salcburský pivovar Stiegl. Ve slavném roce 1492, kdy Kryštof Kolumbus objevil
Ameriku, byla v Salcburku, sídelním městě knížecích arcibiskupů, poprvé úředně doložena existen-
ce Stieglova pivovaru. Salcburské pivo značky Stiegl miloval pro jeho chuť i Wolfgang Amadeus
Mozart. Dnes je pivovar jako největší podnik svého druhu v Rakousku v soukromých rukou.

Třítisícovky - stálí průvodci vašeho putování


V ráji poutníků a vandrovníků na území národního parku Vysoké Taury
budete okouzleni krásou vysokohorské přírody. Člověk ani nemůže
uvěřit, že ještě taková místa na naší planetě existují. Táhlá údolí, rozkvetlé
pastviny, strmé třítisícové vrcholy v čele s nejvyšší horou Rakouska a tři
půvabná alpská střediska Mittersill, Hollersbach a Stuhlfelden, odkud
vedou stovky kilometrů značených turistických stezek, přímo vyzývají
k pěším túrám. Mezi rozeklanými břidlicovými skalami, na horských
vrcholech porostlých hebkou trávou a na rozkvetlých pastvinách snadno
zapomenete na spěch a shon všedního dne. A až se potkáte s kamzíky,
svišti a dalšími obyvateli Vysokých Taur, až vám nad hlavou bude kroužit
orel skalní a budete obdivovat tisíce druhů vzácných alpských rostlin, pak
si uvědomíte, že jste se stali součástí tohoto pohádkového světa.
Zde je několik zajímavých tipů

* S panoramatickou lanovkou se dostanete z Hollersbachu do nádherné


oblasti pro pěší turistiku v Kitzbühelských Alpách, kde se vám otevře
ohromující pohled na třítisícovky národního parku Vysoké Taury.

* S nedotčenou vysokohorskou krajinou, vzácnou faunou a flórou se


budete seznamovat na nových naučných stezkách, které vás zavedou
za rašelinou, horskými potoky, včelami a bylinkami.

* Správa národního parku Vysoké Taury rovněž nabízí speciální aktivní


program exkurzí za poznáváním krás tohoto jedinečného prostoru.

* Tak, jak je rozmanitá naše příroda, tak rozmanitá jsou i přání a zájmy
našich návštěvníků. Proto jsme připravili celou řadu zcela individuálně
zaměřených nabídek a balíčků.

© PA N O R A M A B A H N K I T Z B Ü H E L E R A L P E N G M B H , M I T T E R S I L L P L U S G M B H , G A S T H A U S A N D E R S O N N E , L A N D H O T E L H E I N Z M A N N , S T I E G L

Venkovský hotel Heitzmann. Srdečně vás vítáme v našem 300 let sta- Hostinec „An der Sonne“. Dopřejte si krásné dny v hostinci „Na výsluní“.
rém hotelu v centru Mittersillu s překrásným výhledem na Vysoké Taury. Při skvělé snídani s „bio“ produkty se budete kochat fantastickým pohledem
Náš dům je příkladem ideálního spojení tradiční a moderní architektury. na svět hor a údolí Salzachtal. Příjemné a prostředí s perfektními službami
Hosté mají k dispozici komfortní pokoje, selskou jizbu z borovicového dřeva, jsou charakteristické znaky našeho hostince, který je ideálním výchozím
© GASTEINER WANDERSPEZIALISTEN

pivnici se zahradou, terasu a panoramatický wellnessový areál. místem pro podnikání pěších túr v Kitzbühelských Alpách.

Informace & Objednávky. Informace & Objednávky. Informace & Objednávky.


Mittersill Plus GmbH Landhotel Heitzmann Gasthof An der Sonne
A-5730 Mittersill, Stadtplatz 1 A-5730 Mittersill A-5730 Mittersill
Tel. +43 (0)6562/42 92 Stadtplatz 18 Jochbergthurn 13
info@mittersill-tourismus.at heitzmann@sbg.at info@andersonne.com
www.mittersill.at www.landhotel-heitzmann.at www.andersonne.com

16 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 16 25.11.2009 9:03:39 Uhr


Pěší turistika
V nejstarší a nejkrásnější části tohoto tradičního domu vzniklo před časem největší pivovarnické muzeum Evropy – Salcbursko
Stieglův svět piva. 500 let stará historie umění pivovarnického je zde poutavým způsobem zdokumentována.
A protože tělo neustále potřebuje doplňovat tekutiny, mohou se návštěvníci na závěr prohlídky těšit na vydatnou
ochutnávku piva a také dalších specialit v historické pivnici. www.brauwelt.at

Hory & Termální lázně Kdo se ubytuje v takovém hotelu nebo hostinci, ten se může zúčastnit turistic-
kých výprav s odborným doprovodem, využívat služeb taxíku, který ho odveze

G asteinští vandrovníci. Uprostřed velkolepého horského světa Vysokých


Taur, tam, kde po tisíciletí tryská z nitra prahorniny křišťálově čistá a
léčivá termální voda, leží pohádkové Gasteinské údolí. A tam, kde se z
na začátek turistické stezky, případně ho po skončení túry zase přiveze zpátky,
bezplatně si zapůjčit vybavení a získat balíček s turistickými informacemi.
Putovní a wellnessový balíček (platí od poloviny května do konce října)
rozeklaných skal s hukotem valí masy vody do údolí, kde se na svazích
choulí jedna idylická horská vesnička vedle druhé, kde stojí i exkluzivní * 7 nocí včetně příslušného typu stravování
*6 dní bezplatné užívání
všech gasteinských lanovek
* 1 vstupné do Alpských termálních lázní v Bad
© R M L R E G I O N A L M A N A G E M E N T L AVA N T TA L G M B H , S T I E G L

střediska a moderní lázeňská zařízení, která uspokojí potřeby moderního


aktivního člověka, tam najdou vandrovníci ráj svého srdce.
Hofgasteinu
* 1 vstupné do Skalních lázní v Bad Gasteinu
bavení zdarma v obchodě „Sport Bergfreund“ (hole a ruksak) **
zapůjčení vy-
Gasteinský

**
To vědí i „Gasteinští vandrovníci“, specialisté na dovolenou ve znamení
pěší turistiky. 13 ubytovacích zařízení dalo hlavy dohromady a rozhodlo se
balíček s informacemi pro pěší turisty
stopách zlata“ s odborným vedením
1x rýžování zlata
*
1x výprava po
zdarma pár holí pro severskou chůzi
© GASTEINER WANDERSPEZIALISTEN

zaměřit své služby na milovníky pěších túr. nebo poutnická hůl. Od 304,– EUR na os. v DP

Informace & Objednávky.


Gasteiner Wanderspezialisten
A-5630 Bad Hofgastein, Tauernplatz 1
Tel. +43 (0)6432/33 93-102, Fax: -120
wandern@gastein.com
www.wandergastein.com

www.austria.info 17

OEW_SOMMER_2010.indd 17 12.11.2009 8:47:56 Uhr


Pěší turistika
Korutany / Burgenlandsko Terra Mystica. Západně od Villachu, v údolí Bílého potoka, leží Terra Mystica, tajemný
podzemní svět permoníků. Za tímto názvem se skrývá muzeum hornictví v Bad Bleibergu, které bylo
zřízeno v letech 1995-96 a věnuje se historii dobývání olovnaté a zinkové rudy a také hutnictví v
Bleiberském údolí. Historický důl se může pochlubit nejen nejdelší havířskou skluzavkou v Evropě

Báječný Lavanttal – všech poutníků ráj


S rdce oblasti Lavanttal v nejvýchodnějším cípu Korutan bije pro
pěší turisty. Je to krásný svět s hebkou trávou vysokohorských
pastvin a mohutnými skalnatými štíty, ale i historickými památkami,
přívětivou povahou hostitelů a vynikající regionální kuchyní. Všechny
tyto atributy jsou zárukou nezapomenutelných vandrovnických zážit-
ků. Pro pěší turisty bylo vybudováno 500 km značených turistických
stezek, které vedou na vrcholy Koralpe, Saualpe, Weinebene a Klip-
pitztörl. Za jasných dní je z 2140 m vysokého vrcholu Speikkogelu v
pohoří Koralpe vidět od Dachsteinu až k Triglavu a od Grossglockneru
skoro až k Balatonu. Na trase „Koralm-Kristall-Trail“, která měří 120
km, se seznámíte s geologickými, historickými a přírodními zvlášt-
nostmi Koralpe. Na vrcholech Saualpe se před poutníky otevře pohled
na celé Korutany. Naučné stezky za moštem, vínem, vodními prame-
ny, včelami nebo různými druhy stromů přinesou kromě kulinářských
požitků také mnoho zajímavých informací.

Tak tedy vítejte ve světě aktivit, zábavy a zdraví,


vítejte v Lavanttalu!

Informace & Objednávky. RML


Regionalmanagement Lavanttal GmbH
A-9400 Wolfsberg, Minoritenplatz 1
Tel. +43 (0)4352/28 78
Fax: +43 (0)4352/28 78-9
info@rmlav.at, www.rmlav.at

Radost z pohybu Každý den nový cíl

© ARCHIV MILLSTÄTTER SEE TOURISMUS GMBH, STEVE.HAIDER.COM, ARCHIV MTG., CARNICA-REGION ROSENTAL / FRANZ GERDL
S tinné stezky, které vedou
P utování po horách v prázdninových oblastech Gailtal, Gitschtal, Lesachtal,

© R M L R E G I O N A L M A N A G E M E N T L AVA N T TA L G M B H , T O U R I S M U S V E R B A N D R E G I O N R O S A L I A , K Ä R N T E N S N A T U R A R E N A , B E H R
na měkce zvlněných Weissensee a Nassfeld-Hermagor-Pressegger See je radostí pro všechny
kopcích Rosalie a stáčejí se smysly. Tato úchvatná místa na jihozápadě Korutan, přímo na hranicích s Itálií,
kolem hradu Forchensteinu, nabízejí všem pěším turistům takřka neomezené možnosti pro podnikání túr:
jsou velmi rozmanité. Pěší 1000 km značených stezek v Karnišských a Gaitalských Alpách – od pohodlné
turisté budou putovat kolem procházky kolem jezera přes náročnější výpravu na salaše až po vysokohorskou
ovocných sadů a vinic, díky túru na alpské vrcholy. Chození po horách se ideálně kombinuje nejen s vodními
nimž se oblast nazývá také sporty a koupáním v pitné vodě jezer Weissensee nebo Presseggersee, ale také s
“sladká Rosalia”. Od rozhledny pestrou nabídkou dobrodružných
u lázeňského městečka Bad aktivit zahrnující přes 65 bodů
Sauerbrunn se nabízí nád- programu, včetně raftingu a
herný pohled přes Panonskou canyoningu. Velkým tématem
nížinu, při procházce rozáriem je také 26 tematických stezek:
nám růžové keře svou vůní v Geoparku Karnišské Alpy se
udávají směr. vinou stezky zaměřené na geo-
Návrhy turistických výletů, cesty pro trekkingová i horská kola, trasy logii a na Nassfeldu byla zřízena
pro severskou chůzi a mnohé tipy na výlety najdete na našem pro- nová „vodní“ stezka „Aqua Trail
spektu s mapou. horská voda“.

Informace & Objednávky. Informace & Objednávky.


Tourismusverband Region Rosalia Gailtal | Gitschtal | Lesachtal |
A-7210 Mattersburg, Brunnenplatz 3/II Nassfeld-Hermagor-Pressegger See
Tel./Fax: +43 (0)2626/634 67 A-9620 Hermagor, Hauptstraße 14
rosalia@wellcom.at Tel. +43 (0)4282/31 31-0, Fax: -31
www.rosalia.at info@naturarena.com, www.naturarena.com

18 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 18 12.11.2009 8:48:03 Uhr


Pěší turistika
(68 m) a jediným šachtovým výtahem pro návštěvníky v Rakousku, ale také nejstarším havířským praporem na světě. Korutany
Bleiberští havíři jej dostali v roce 1717 darem od prince Evžena za jejich pomoc při obléhání Bělehradu. Díky tomu,
že je v dole vysoká vlhkost a konstantní teplota 9 stupňů Celsia, se zde velmi dobře dýchá, což si pochvalují přede-
vším alergici a lidé trpící nemocemi horních cest dýchacích. www.terra-mystica.at

Vysokohorská trasa nad jezerem


kryté doteky hor®. 200 km dlouhá turistická trasa vede v nadmořské výšce
S od 600 do 2600 m kolem jezera Millstätter See. Je rozdělena do osmi etap
a na každé z nich je jedno historicky zajímavé místo s krásným výhledem. Celá
trasa je tematicky zaměřená na geologii, zejména pak na vzácný průsvitný minerál
zářivě červené barvy, který zdobil již nejednu korunovanou hlavu Evropy. Nechte
si nalezené granáty zbrousit u našich brusičů, případně si nechte rovnou vyrobit
krásný šperk a uvidíte, že vás jeho síla bude chránit na všech vašich cestách.

Rodinný hotel Steindl ***


N áš hotel s rodinnou atmosférou se na vás a zejména vaše ratolesti upřímně
těší. A vy se na oplátku můžete těšit na skvělou korutanskou kuchyni, sr-
dečnost hostitelů, turistické výpravy s pohoštěním v horských chatách, návštěvu
selského statku, malý dárek a další atrakce a aktivity. Prázdninové byty od 50,- €
pro 2 osoby/den, hotelová apartmá od 37,– € na os. v DP vč. polopenze a pro
všechny, kdo touží po něčem mimořádném, naše tradiční salaše v srdci pohoří
Nockberge (2 – 8 os., 140 m2, bez stravy od 90,– €). 7denní balíček od 266,– €
na os. NOVINKA: krytý bazén s velkou a útulnou odpočívárnou!

Informace & Objednávky. Informace & Objednávky.


Infocenter Millstätter See, A-9871 Seeboden Familienhotel Steindl ***
Thomas-Morgenstern-Platz 1 A-9872 Millstatt, Pesenthein 20
Tel. +43 (0)4766/37 00-0, Fax: linka 8 Tel. +43 (0)4766/22 36, Fax: linka 30
info@millstaettersee.at info@hotel-steindl.com
www.millstaettersee.at www.hotel-steindl.com

Rosental – krajina snů...


© ARCHIV MILLSTÄTTER SEE TOURISMUS GMBH, STEVE.HAIDER.COM, ARCHIV MTG., CARNICA-REGION ROSENTAL / FRANZ GERDL

R osental, oblíbená oblast pro pěší turistiku, je plná magického


© R M L R E G I O N A L M A N A G E M E N T L AVA N T TA L G M B H , T O U R I S M U S V E R B A N D R E G I O N R O S A L I A , K Ä R N T E N S N A T U R A R E N A , B E H R

kouzla. Je to idylické místo na Zemi, kde se budete pohybovat


na průzračně čistém horském vzduchu s krásnou kulisou Karavanek
před očima, opájet se vůní sena na alpských loukách, koupat se v
křišťálově čistých vodách horských jezer a potoků.

Dole v údolí na vás čeká venkovská romantika s vesničkami jako


namalovanými, zámky a muzea vám budou vyprávět příběhy z
dávno zašlých časů a značené turistické stezky vás zavedou k
jedinečným přírodním klenotům na jihu Korutan, jakými jsou
Tschaukův vodopád, soutěska Tscheppa s divoce hučícími vodopády
nebo tyrkysově modré jezírko „Mořské oko“. Bílé vápencové stěny
Karavanek ve vás probudí sportovního ducha.

Není nic snazšího než v naší krajině snů zapomenout na starosti


všedního dne a uvolnit tělo i duši. A až dojde k prvním setkáním s
místními lidmi, jejichž mysl je stejně slunná jako korutanské klima,
pak bude všem jasné, že přichází krásná a dobrodružná dovolená
u přátel v Rosentalu!

Informace & Objednávky.


Carnica-Region Rosental
A-9170 Ferlach, Sponheimer Platz 1
Tel. +43 (0)4227/51 19
info@carnica-rosental.at
www.carnica-rosental.at

www.austria.info 19

OEW_SOMMER_2010.indd 19 12.11.2009 8:48:30 Uhr


Pěší turistika
Horní Rakousko / Štýrsko Skanzen Stübing. Nedaleko Grazu se v půvabné chráněné přírodní rezervaci rozkládá
jeden z deseti největších skanzenů v Evropě. Výlet do štýrského Stübingu je poutavá cesta do
historie rakouského venkova. Na ploše rovných 65 hektarů stojí originální historické selské
statky i hospodářské budovy, voňavé bylinkářské a pestré květinové zahrádky ze všech oblastí

Putování od Šumavy k Dachsteinu


H orní Rakousko vás vítá a zve na objevné výpravy do svého turistického
ráje. Každá z hornorakouských oblastí má svůj typický charakter, ať je
to Solná komora na jihu nebo Mühlviertel na severu spolkové země. V tomto
poetickém kraji mírných kopců a temně zelených lesů blízko hranic s Českou
republikou na vás čekají stovky kilometrů překrásných turistických stezek a
také obrovský počet hostinců s typickými místními lahůdkami a výborným pi-
vem, jehož chuť je jedinečná, neboť se vaří z vysoce kvalitní přírodní minerální
vody. Mühlviertel se na jihu svažuje až k břehům Dunaje a i zde v jeho povodí
je ideální prostor pro pěší turistiku. Od letošního léta povede mezi Pasovem
a Greinem turistická stezka podél toku Dunaje a tím i napříč Horním Rakous-
kem. Tato dálková trasa, vedoucí na obou březích mohutného toku, měří 450
kilometrů. Kratší výlety přes lehce zvlněné zalesněné svahy nad řekou je mož-
né podnikat na stezkách, které odbočují z hlavní trasy.

Na jihu Horního Rakouska se zvedají vysoké alpské vrcholy, což zvedne ná-
ladu i milovníků putování v horách. 150 kilometrů dlouhá trasa, rozdělená do
jedenácti jednodenních etap, vás provede národním parkem Vápencové Alpy
a prázdninovou oblastí Pyhrn-Priel. Budete míjet hluboké lesy a svěže zelené
pastviny, nad nimiž trůní impozantní horské vrcholy. Kolem skalnatého giganta
Informace & Objednávky. Dachsteinu se na jihu Horního Rakouska rozprostírá kraj hor a jezer, básníků

© URLAUBSREGION SCHLADMING-DACHSTEIN / HERBERT RAFFALT / IKARUS, OBERÖSTERREICH TOURISMUS INFORMATION, STIFTUNG ÖSTERREICHISCHES FREILICHTMUSEUM
Oberösterreich Tourismus Information a skladatelů Solná komora. S kartou výhod spolku přátel turistiky Dachstein-
A-4041 Linz, Freistädter Straße 119 Solná komora můžete využívat celou řadu atrakcí – od jízd lanovkami až po
Tel. +43 (0)732/22 10 22
info@oberoesterreich.at
návštěvu Dachsteinských ledových jeskyní – a ušetřit přitom až 25 procent z
www.wandern.at obvyklé ceny. A tak si sbalte ruksak, obujte pohorky a hurá na cestu!

Schladming-Dachstein - exkluzivní oblast pro pěší turistiku


Ú chvatné vápencové stěny věčným sněhem a ledem pokrytého
Dachsteinu, horské vrcholy, kam oko dohlédne, 300 průzračných
horských jezer, zelené pastviny a husté lesy otevírají brány do ráje
aktivní dovolené. Oblast Schladming-Dachstein patří se svými 8 hor-
skými středisky a 1000 km turistických stezek k nejlepším oblastem
pro pěší turistiku v celých Alpách.

Vše v ceně: s Letní kartou se vaše letní dovolená mnohonásobně


vyplatí. Budete moci využívat bezplatně přes 100 zařízení pro volný čas
v naší oblasti! Pokud přenocujete v ubytovacím zařízení, které je part-
nerem projektu Letní karta, dostanete při příjezdu zdarma svou vlastní
osobní Letní kartu, která platí pro celou dobu vašeho pobytu u nás. Uve-
dená zařízení pro volný čas, atrakce a služby jsou součástí naší nabídky:

* *
lanovka na dachsteinský ledovec* dalších 6 lanovek s letním
provozem*, turistické a linkové autobusy a silnice, na nichž se platí mýtné
© TOURISMUSVERBAND RAMSAU AM DACHSTEIN

* * *
dětský a rodinný program putování soutěskami návštěvy
muzeí navíc slevy až 50 % u více než 70 bonusových partnerů*
* Bezplatná jízda nahoru a dolů je při 7denním pobytu možná jednou.

Informace & Objednávky.


Urlaubsregion Schladming-Dachstein
ercard.info
www.somm A-8970 Schladming, Ramsauerstraße 756
Tel. +43 (0)3687/233 10, Fax: +43 (0)3687/232 32
TJOLMVTJWF˜
)VSSB"MMF ard
info@schladming-dachstein.at
Sommerc www.schladming-dachstein.at

20 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 20 12.11.2009 8:54:31 Uhr


Pěší turistika
a spolkových zemí Rakouska. Návštěvníci tak mohou porovnávat kulturní rozdíly a odlišný Štýrsko
životní styl venkovského obyvatelstva od Burgenlandska až po Vorarlbersko. V tomto smyslu je
skanzen ve Stübingu skutečný světový unikát. V roce 2010 oslaví skanzen čtyřicetileté výročí
od svého založení. www.freilichtmuseum.at
© URLAUBSREGION SCHLADMING-DACHSTEIN / HERBERT RAFFALT / IKARUS, OBERÖSTERREICH TOURISMUS INFORMATION, STIFTUNG ÖSTERREICHISCHES FREILICHTMUSEUM

Ramsau pod Dachsteinem – „Zdroj tvé síly“


V ysoko nad údolím Ennstal si na náhorní plošině na jižním úpatí
Dachsteinu hoví idylické středisko. Je to Ramsau pod Dachsteinem,
kouzelné místo ve Štýrsku, v „zeleném srdci“ Rakouska, které má neob-
zaručí neopakovatelé zážitky. Nesmíme zapomenout ani na KALIHO,
veselého ještěra „ramsaura“, který je maskotem naší oblasti a doprovází
děti na každém kroku: do lesního areálu s lanovými překážkami Forest
vykle zdravé klima a je skutečným zdrojem síly, zdraví a vitality. Je to brána Park, na horskou dráhu Rittisberg Coaster, na přírodní lezecké stěny pro
do nádherného horského světa, který nadšeně vítá všechny, kdo se rádi děti a mládež, do zábavního parku Ramsau Beach a konečně i za aktivitami
pohybují ve vysokohorské přírodě. na věčném sněhu a ledu na Dachsteinském ledovci.
Ramsau pod Dachsteinem nabízí svým hostům hned trojnásobné požitky z Pobyt vyplněný pohybem, mnoha sportovními aktivitami, novými dojmy,
pohybu, neboť se budou pohybovat ve třech výškových a klimatických pás- dobrodružstvím, výlety za kulturou, za pamětihodnostmi a také odpočin-
mech. Z náhorní plošiny (1000 - 1300 m) se dostanou do oblasti vysokohor- kem. Taková dovolená vás očekává uprostřed nádherného světa hor, v
ských pastvin (1700 - 1900 m), která je dobrou fyzickou průpravou pro pohyb gastronomickém ráji a u milých a pohostinných lidí, kteří žijí prostý život v
ve sférách nejvyšších – na 18 km rozlehlém Dachsteinském ledovci (2700
© TOURISMUSVERBAND RAMSAU AM DACHSTEIN

duchu starých štýrských tradic. Dovolená v Ramsau pod Dachsteinem je


- 3000m). Po procházce v říši věčného sněhu mohou navštívit fascinující zkrátka “Zdroj tvé síly”!
Ledovcový palác nebo se oddávat výhledu na rozbouřené moře horských ve- Nabídky a různé typy balíčků pro vaši aktivní letní dovolenou najdete na
likánů na vyhlídkové plošině Sky walk, která ční nad propastnými hloubkami. internetové adrese www.ramsau.com
Jižní stěny dachsteinského masívu jsou ideálním místem pro vysokohorskou
turistiku a horolezecké výpravy. Však jsou mezi horolezci považovány za jednu Informace & Objednávky.
z největších sportovních výzev v celých rakouských Alpách. Tourismusverband Ramsau am Dachstein
A-8972 Ramsau am Dachstein 372
Pro vydařenou rodinnou dovolenou je především důležité věnovat maximální
Tel. +43 (0)3687/818 33, Fax: 810 85
pozornost potřebám dětí. A tak jsme pro naše male návštěvníky připravili www.ramsau.com
celou řadu atrakcí, které v kombinaci s fantastickou přírodou naší oblasti info@ramsau.com

www.austria.info 21

OEW_SOMMER_2010.indd 21 12.11.2009 8:55:16 Uhr


Voda

Voda na obzoru! Rakouská jezera samých superlativů


Malá i velká, hluboká i mělká, studená i teplá. Rozlé-
vají se vysoko v horách i v nížinách a je jich mnoho.

© ÖSTERREICH WERBUNG/HOFER, STEIERMARK TOURISMUS/REINHARD LAMM


Rakousko je země tichých jezer, dravých proudů a mohutných řek Traunsee je nejhlubší ze všech, Klopeinersee nej-
teplejší a Wörthersee má největší jezerní koupaliště.
Největší jezero je Attersee, první hotel pro vodní
N ěkdo rád plave, jiný se zase jen tak čvachtá,
někdo se potápí a jiný rád využívá hladinu pro
sportovní aktivity. Ano, u rakouských jezer se dá
volenou s nádechem nostalgie u opěvovaných jezer
v Solné komoře? U jezer, kam tradičně jezdívala
rakousko-uherská smetánka na letní byt? Nebo na-
lyžaře byl otevřen u jezera Wolfgangsee a jediné
jezero s psím koupalištěm je – jak jinak než – HAF-
dělat leccos. Je jich mnoho, všechna jsou krásná opak toužíte po sportovní, dynamické a společenské nersee. Jediný hotelový ostrov v Rakousku leží upro-
a všechna nás inspirují svými půvaby. Někdy tyr- atmosféře, kterou vám poskytnou korutanská jeze- střed jezera Faakersee a nejdelší skluzavky do vody
© ÖSTERREICH WERBUNG/HOFER

kysově zelená, jindy azurově modrá, tu se zlatavě ra? Možná však, že hledáte tiché osamění u skrytých byly postaveny na koupališti v Drobollachu, rovněž u
mihotající v poledním slunci – jako barevné draho- jezírek, které obývají jen rusalky a hastrmani. Ať Faakersee a také u jezera Längsee. Grundlsee, Fu-
kamy v lůně romantické přírody. tak či tak, ve většině případů se nad břehy jezera schlsee, Mondsee, Mattsee, Seewaldsee... nejkrás-
Ovšem, které jezero si vyberete, to zcela záleží na zdvihají nádherné horské vrcholy, a proto vám dopo- nější jsou všechna! A tím končí náš výčet superlativů
vašem vkusu a vašich úmyslech. Chcete strávit do- ručujeme si kromě plavek přibalit i pohorky. a pojďme se věnovat vodním sportům.

22 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 22 12.11.2009 8:55:28 Uhr


Pro všechny vodomily
* Kapitánka plachetnice. Chcete
navštívit kurzy jachtingu, případně i složit
kapitánskou zkoušku? A jste žena? Známá
škola plachtění v Mondsee vám nabízí
kromě obvyklých i speciální kurzy pro ženy
– začátečnice i pokročilé.
www.segelschule-mondsee.at

* Na kánoi Podyjím. Národní park Podyjí


je sice malý, zato však navýsost zajímavý
národní park na severu Dolního Rakouska
na hranicích s Českou republikou. Na 10 –
13 km dlouhých úsecích Dyje je možné se
plavit na kanoi. www.thayatal.com

2
* WildWasserPark v údolí Stubaital.
Nový tematický park „Divoké vody“ se roz-
kládá od Stubaiského ledovce přes vodopá-
dy Grawa skoro až k vstupní bráně do údolí.
Dozvíte se v něm vše, co souvisí s vodním
bohatstvím v Alpách. www.stubai.at

* Tyrolskými soutěskami. S lanem,


helmou a dalšími horolezeckými pomůc-
kami budete zlézat kolmé stěny soutěsek,
překonávat vodopády, skákat do kamen-
ných bazénků s ledovou horskou vodou…
Canyoning znamená vnímat hory a vodní
živel všemi smysly. www.tirol.at

* Rozmarné léto na říčních plovárnách.


Ještě stále existují ty romantické plovárničky
na řekách z doby monarchie. Jedna z archi-
tektonicky nejkrásnějších stojí v Garsu na
řece Kampu. Červeno-bíle natřený pavilon se
šatnami potěší všechny, kdo se rádi vracejí
do atmosféry starých dobrých časů. 58 m
dlouhá skluzavka do vody vás však zase na-
1 3 vrátí do přítomnosti. www.gars.gv.at

1 Z nafukovací matrace budete mít nejlepší Pádlování, plachtění, surfování celých Alpách. Vítr se zde točí všemi směry a
přehled o tom, co se děje na březích jezera Sjíždění zpěněných peřejí horských řek na kajaku, znamená velkou výzvu i pro ostřílené borce.
Wörthersee
kánoi nebo raftu jsou krásné vodní sporty, pro Po zakotvení svých plavidel v gmundenském
© ÖSTERREICH WERBUNG/HOFER, STEIERMARK TOURISMUS/REINHARD LAMM

2 Idyla u Neziderského jezera: sedíte na které jsou v hornatém Rakousku ideální podmínky. přístavišti se plachtaři ještě dlouho mohou kochat
molu, na hladině kloužou plachetnice a
slunce pomalu zapadá za obzor Naopak u klidného Neziderského jezera najdete pohledem na jezero, nejlépe z terasy tradičního
jeden z nejlepších revírů pro kitesurfing. Nikde hotelu Schwan.
3 Místo s magickou přitažlivostí: poetická
vodní říše ve Štýrsku jinde se tento nový druh sportu nedá naučit tak Co se však skrývá pod hladinou jezer, to zajímá
dobře jako v mělkých vodách tohoto stepního především potápěče. Jezero Hallstattsee, které se
jezera. Dokonce se zde pořádá i mistrovství světa rozlévá uprostřed stejně mystické jako archaické
v tomto „adrenalinovém“ sportu. Podíváte-li horské krajiny blízko Dachsteinu, má krásný a
© ÖSTERREICH WERBUNG/HOFER

se z vrcholu Grasbergu dolů na hladinu jezera tajuplný podvodní svět s 1500 let starými stromy a
Traunsee, pochopíte, že zde našli plachtaři svůj vrakem lodi „korunního prince Rudolfa“. •
ráj. Toto jezero, které střeží 1691 m vysoká hora
Traunstein, je právem považováno za nejkrásnější
a povětrnostně nejpříznivější plachtařský revír v

www.austria.info 23

OEW_SOMMER_2010.indd 23 18.11.2009 11:31:34 Uhr


Voda
Korutany Skladatelský domek Gustava Mahlera. Ještě včas před letošním 150. výročím
skladatelova narození byl v Maierniggu u jezera Wörthersee znovuotevřen domek, v němž Mahler
komponoval svá díla. Předtím, než objevil krásu Korutan, jezdíval Mahler na letní byt do Steinba-
chu u jezera Attersee. V roce 1899 pak koupil v Maierniggu vilu u jezera a nechal si postavil malý

Čas ve dvou u jezera Millstätter See


K dyž se první sluneční paprsky dotknou hladiny jezera, je nejvyšší
čas nasednout se svou drahou polovičkou do člunu a vydat se na
příjemnou plavbu podél jižních břehů jezera Millstätter See. Snídani, kterou
si vezete v košíčku pak můžete konzumovat na některém z romantických
míst na břehu. Na výpravu za „kamenem lásky“, jak se také krvavě červe-
nému granátu říká, se zase musíte vydat do okolních hor. A až ho najdete
bude to krásný dárek pro vaši milovanou.

Rodinný hotel Steindl ***


N áš hotel s rodinnou atmosférou se na vás a zejména vaše ratolesti upřímně
těší. A vy se na oplátku můžete těšit na skvělou korutanskou kuchyni, sr-
dečnost hostitelů, turistické výpravy s pohoštěním v horských chatách, návště-
vu selského statku, malý dárek a další atrakce a aktivity. Prázdninové byty od
50,- € pro 2 osoby/den, hotelová apartmá od 37,– € na os. v DP vč. polopenze
a pro všechny, kdo touží po něčem mimořádném, naše tradiční salaše v srdci
pohoří Nockberge (2 – 8 os., 140 m2, bez stravy od 90,– €). 7denní balíček od

© A R C H I V M I L L S TÄT T E R S E E T O U R I S M U S G M B H , S T E V E . H A I D E R . C O M , K Ä R N T E N S N A T U R A R E N A , I N S E L H O T E L FA A K E R S E E , M A G I S T R AT K L A G E N F U RT A . W / A B T E I L U N G K U LT U R / M A G . R O M A N T H A L E R
266,– € na os. NOVINKA: krytý bazén s velkou a útulnou odpočívárnou!

Informace & Objednávky. Informace & Objednávky.


Infocenter Millstätter See, A-9871 Seeboden Familienhotel Steindl ***
Thomas-Morgenstern-Platz 1 A-9872 Millstatt, Pesenthein 20
Tel. +43 (0)4766/37 00-0, Fax: linka 8 Tel. +43 (0)4766/22 36, Fax: linka 30
info@millstaettersee.at info@hotel-steindl.com
www.millstaettersee.at www.hotel-steindl.com

O vodnících a rusalkách Jako Robinson na ostrově


S luneční paprsky prosvěcují hladinu křišťálově průzračných jezer, jejichž
voda je tak čistá, že se dá bez obav pít. Údolní oblasti Gailtal, Gitschtal,
Lesachtal a Weissensee leží na jihozápadě Korutan, přímo na hranicích
Ne tak doslova. Na
našem ostrově budete
mít všechny požitky, po
s Itálií. Voda a přes 2000 hodin slunečního svitu v roce jsou jejich hlavní jakých zatoužíte. Do čtyř-
předností. Uvolněte se, odpočívejte, buďte aktivní, ale hlavně si nedělejte hvězdičkového hotelu na
žádné násilí. Sluňte se, koupejte se, potápějte se nebo lyžujte, plachtěte a ostrově uprostřed jezera
surfujte v teplých vodách Presseggerského jezera (28 °C) nebo jezera Weis- Faaker See vás přiveze
sensee (24 °C), které velmi připomíná norské fjordy. Na dětské návštěvníky motorový člun, náš hotelový
čeká celá řada speciálních taxík. Na 80 000 m2 velkém
atrakcí v 1. Korutanském ostrově prožijete dovolenou
parku zážitků na sluneční svých snů! Božský klid v kombinaci s kouzelnou přírodou, vynikající hotelovou
straně Presseggerského kuchyní a množstvím „mokrých“ i „suchých“ aktivit jsou zárukou nevšedního
jezera. Kdo zatouží po a velmi originálního způsobu dovolené. Z ostrova si můžete odskočit na pevni-
změně, ten si může vybrat nu zahrát golf na některém z 12 golfových hřišť v okolí nebo se vydat na pěší
některou z mnoha dobro- túru do hor. Zpátky na ostrově se pak můžete koupat, surfovat, plachtit, lovit
družných činností, které je ryby nebo se řádně vypotit v pravé finské sauně.
© ROMANTIKHOTEL IM WEISSEN RÖSSL

možné v tomto přírodním V našem ostrovním hotelu můžete také říci své konečné „ano!“ a vstoupit do
ráji provozovat. svazku manželského. A tak se stávají sny o pohádkové svatbě skutečností.

Informace & Objednávky. Informace & Objednávky.


Gailtal | Gitschtal | Lesachtal | Inselhotel Faaker See****
Nassfeld-Hermagor-Pressegger See A-9583 Faak am See
A-9620 Hermagor, Hauptstraße 14 Tel. +43 (0)4254/21 45
Tel. +43 (0)4282/31 31-0, Fax: -31 Fax: +43 (0)4254/21 36 77
info@naturarena.com, www.naturarena.com info@inselhotel.at, www.inselhotel.at

24 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 24 12.11.2009 8:56:05 Uhr


Voda
domek, v němž pilně pracoval. V letech 1900 – 1907 zde vznikla jeho hlavní díla, mezi jiným i 5. symfonie, která Salcbursko
patří k jeho nejoblíbenějším dílům. Velký podíl na popularitě této symfonie má slavný vilm Luchina Viscontiho „Smrt v
Benátkách“ (na motivy románu Thomase Manna), ve kterém několikrát zazní Mahlerovo adagietto. Po smrti své dcery
Marie v roce 1907 už Mahler do vily u jezera a skladatelského domku nikdy nevkročil. www.gustav-mahler.at
© A R C H I V M I L L S TÄT T E R S E E T O U R I S M U S G M B H , S T E V E . H A I D E R . C O M , K Ä R N T E N S N A T U R A R E N A , I N S E L H O T E L FA A K E R S E E , M A G I S T R AT K L A G E N F U RT A . W / A B T E I L U N G K U LT U R / M A G . R O M A N T H A L E R

Romantický hotel „Im Weissen Rössl“ u jezera Wolfgangsee


S olná komora, jezero Wolfgangsee a hotel U bílého koníčka patří navždy
k sobě. Za svou slávu a nesmrtelnost vděčí operetě „U bílého koníčka“
skladatele Ralpha Benatzkého. Naše dnešní hosty zde očekává prostředí,
SPA & Beauty je to správné místo, kde se můžete nechat
hýčkat kosmetickými terapiemi a masážemi.

které sice zachovává tradiční prvky v duchu slavné operety, ale kombinuje je Kulinářským požitkům se můžete věnovat v jezerní restauraci
s moderním stylem života. Lázeňský areál o rozloze 1500 m2 doslova splývá nebo romantické restauraci „Kaiserterrasse“ (vyznamenané slavným
s jezerem a slibuje naprosto jedinečné zážitky v 30° C teplém bazénu/vířivce gastronomickým průvodcem Gault Millau)
Rösslpool na molu u jezera, jezerním bazénu, sauně, parních lázních, na
slunné terase, ve fitnessovém studiu atd. „Alpine Seenluft“

Naše balíčky pro pěší turisty: „Seen-Berge & Berg-Seen ** 3 noci v útulném dvoulůžkovém pokoji s balkonem
opulentní snídaně ve formě bufetu

** 7 nocí v útulném dvoulůžkovém pokoji s balkonem


opulentní snídaně ve formě bufetu **dárek na uvítanou na pokoji
1. večer fondue vč. sladkých variací sorbetu (ovocné zmrzliny)

**skvělá večeře s volbou menu o 4 chodech


intenzivní masáž celého těla bylinkovými sáčky a horkým olejem pro ener- *romantická večeře o 4 chodech při svitu svíček vč. aperitivu
v restauraci „Kaiserterrasse“

*
gii a vitalitu – 50 min.
4 x ruksak s malou svačinou, turistickým průvodcem, pláštěnkou, daleko- *1 intenzivní masáž zad bylinkovými sáčky a horkým olejem pro uvolnění a
mobilizaci – 35 min. (SPA & Beauty)

*
hledem, polštářkem na sezení a jízdenkami na plavbu lodí
každý den odpočinek v lázních u jezera s fascinujícím pohledem na jezero *každý den odpočinek v lázních u jezera s fascinujícím pohledem na jezero
a hory. Užívání vířivky a bazénu, který takřka splývá s jezerem
© ROMANTIKHOTEL IM WEISSEN RÖSSL

*
a hory. Užívání vířivky a bazénu, který takřka splývá s jezerem
program hotelu U bílého koníčka s mnoha požitky na osobu od 995,– € *program hotelu U bílého koníčka s mnoha požitky
na osobu od 359,– €

Informace & Objednávky.


Romantik Hotel Im Weissen Rössl
A-5360 St. Wolfgang
Tel. +43 (0)6138/23 06-0
welcome@weissesroessl.at
www.weissesroessl.at

www.austria.info 25

OEW_SOMMER_2010.indd 25 16.11.2009 11:24:13 Uhr


Voda
Salcbursko / Krimmelské vodopády. Se svou fantastickou výškou 380 m jsou Krimmelské vodopády
Dolní Rakousko páté nejvyšší na světě. Při výletu na turistické stezce, která vede kolem tohoto jedinečného přírod-
ního jevu v národním parku Vysoké Taury, budete moci z bezprostřední blízkosti a na vlastní kůži
poznat nezkrotnou sílu vodního živlu. www.wasserfaelle-krimml.at

Radlberger – limonáda jako za


starých dobrých časů!
Radlberger vypracoval novou
recepturu a vyvinul limonádu s
vynikající chutí, kterou jí dodávají
přírodní cukr a šťáva z ovoce,
které dozrálo přirozeným způsobem
za intenzivního slunečního svitu.
BRANDNEROVA lodní doprava
Radlberger nabízí svým
konzumentům i rozmanitost chutí. Z a poznáním Wachau z nevšední perspektivy: rodinný podnik
BRANDNEROVA lodní doprava zve od dubna do října na palubu lodi
„MS Austria“, s níž poplujete na vlnách krásného modrého Dunaje vstříc
1,5litrové PET láhve s ergonomickým
tvarem mají čtyři rozmanité chutě: krásným zážitkům. Z hladiny opěvované řeky se budou otevírat nádherné
pomerančovou, citrónovou, broskvovou a a jedinečné výhledy na romantické hrady, monumentální kláštery a okouz-
ananasovou. Prodávají se i jako rodinné lující kraj s vinohrady a meruňkovými sady. S oblibou pořádáme tématické
balení. 0,5litrové PET láhve na cesty plavby zaměřené na kulinářské požitky. Děti pak mohou během plavby
jsou k dostání s pomerančovou a absolvovat malý kurz na „kapitána lodi MS Austria“.
citrónovou chutí.
Informace & Objednávky.
Více informací: www.radlberger.at BRANDNER Schiffahrt GmbH
Tel. +43 (0)7433/25 90 21
schiffahrt@brandner.at
www.brandner.at

Salcburská jezerní oblast – vodní ráj to na pohled


D vacet kilometrů severně od Mozartova města Salcburku se před vaši-
mi zraky náhle otevře romantický kraj měkce zvlněných kopců, temně
zelených lesů, svěžích rozkvetlých luk a krásných jezer s pitnou vodou.

Podívejme se nyní na naše vodní plochy zblízka. Mezi kopci se zde rozlévají

© BRANDNER SCHIFFAHRT, SALZBURGER SEENLAND TOURISMUS, WWW.WASSERFAELLE-KRIMML.AT


čtyři kouzelná jezera: Wallersee, Obertrumer See, Mattsee a Grabensee.
Jsou krásná, průzračně čistá a nejteplejší ze všech jezer v Salcbursku.
Jejich břehy jsou lemovány plážemi s bazénky pro děti, skluzavkami, sko-
kanskými můstky do vody a hřišti pro plážový volejbal. Na jejich březích a
mezi kopci se choulí dvanáct idylických vesniček, které žijí svůj život těsně
spjatý s tradicemi a lidovými obyčeji svých předků. Kolem jezer jsou rozse-
tá útulná ubytovací zařízení a také kempinky.

Naši hosté se mohou koupat, jezdit na plachetnici a surfovat nebo se nalo-


© KLEINWALSERTAL TOURISMUS/ MARKUS GREBER

dit na palubu výletní lodi „Seenland“. Z vodní hladiny pak mohou obdivovat
nádherné horské panorama, které se zvedá za kopcovitou krajinou alpské-
ho předhůří. Tradiční hostince naší oblasti připravují regionální speciality ze
surovin, které dodávají jezera, řeky, lesy a sedláci ze svých statků.

Informace & Objednávky.


Salzburger Seenland Tourismus, A-5164 Seeham
Seeweg 1, Tel. +43 (0)6217/202 20
Fax: +43 (0)6217/202 20-15
info@salzburger-seenland.at
www.salzburger-seenland.at

26 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 26 12.11.2009 11:45:29 Uhr


Cyklistika
© BRANDNER SCHIFFAHRT, SALZBURGER SEENLAND TOURISMUS, WWW.WASSERFAELLE-KRIMML.AT

V sedle drátěného oře Po strmém stoupání do kopce, následuje jízda


s kopce a s větrem o závod: na horském kole v
údolí Kleinwalsertal ve Vorarlbersku

Sportovně i rekreačně: na kole za krásami Rakouska

číselné údaje, které je možné si stáhnout z internetu.


R ychleji než pěšky, pomaleji než autem. V
každém případě však zdravě, intenzívně a
Mimořádné služby pro cyklisty
Řada oblastí a ubytovacích zařízení se specializovala Cyklisté mají rovněž možnost kombinovat cestu na
© KLEINWALSERTAL TOURISMUS/ MARKUS GREBER

romanticky – na kole za krásami stále se měnící na hosty na kolech. Jejich služby se zaměřují na kole s cestou vlakem. Regionální vlaky jsou vždy
krajiny a za vzácnými kulturními poklady Rakouska! půjčovny kol, servisní stanice, dílny s nářadím nebo zařízené pro přepravu kol.
Nejoblíbenější rakouské cyklostezky vedou bez vět- také bezplatnou přepravu zavazadel. Ráno vyjedete,
ších stoupání podél toků řek a břehů jezer. Mnohé prohlédnete si zajímavá místa a večer na vás čekají Kdo se rád nechává vést odborníky, neboť chce
vás zavedou za nejkrásnějšími přírodními i kulturními zavazadla v plánovaném cíli etapy. Pro všechny, kdo získat o kraji, kterým projíždí, a jeho památkách,
pamětihodnostmi země. Těžko je všechny vyjmeno- si chtějí svou trasu přesně vypočítat, poskytují jižní které si chce prohlédnout, co nejvíce zasvěcených
vat a vyčíslit počet kilometrů. Člověk má pocit, že Burgenlandsko, Solná komora, národní park Vysoké informací, ten se svěří do péče profesionálních
jsou nekonečné! Taury a celé Tyrolsko veškeré technické, navigační a cyklistických průvodců. V jižním Burgenlandsku je >

www.austria.info 27

OEW_SOMMER_2010.indd 27 12.11.2009 8:56:55 Uhr


Cyklistika

Tipy pro cyklisty


* Na kole údolím Traisental. 111 kilometrů
Mostviertelem z Traismaueru na Dunaji do
Mariazellu, kolem vinic, uliček s vinnými sklípky
a vysokohorským terénem na úpatí horského
masivu Ötscheru. Vhodná je i kombinace s
jízdou mariazellskou úzkokolejnou železnicí.
www.traisentalradweg.at

* Kolem Neziderského jezera. Cesta kolem


největšího stepního jezera střední Evropy trvá
na kole dva dny. Doba strávená v typických
burgenlandských vinných šencích a sklípcích se
však nezapočítává. www.bikeburgenland.at

1
* Big-5 v Saalbach Hinterglemmu.
K nabídce pro bikery v salcburském Saalbachu
Hinterglemmu patří dlouhá a náročná túra
nazvaná „Big 5 Bike“. Sportovci na horských
kolech musejí zvládnout 5000 výškových metrů.
Kdo však by si chtěl ušetřit síly z namáhavého
výstupu, může vyjet na pět vrcholů pěti kabinko-
vými lanovkami. www.big-5.at

* Dálkové trasy pro bikery. Alpentour


Austria, která vede Štýrskem a Dolním Rakous-
kem, je v rámci celé Evropy skutečný unikát.
Je koncipovaná jako dálková trasa pro bikery
a vede ve 27 jednodenních etapách od jedné
horské chaty k druhé.
www.alpentour-austria.info

* Po stopách hvězd. Tyrolské středisko


Ischgl se stává v létě místem, kde si měří vzá-
jemně své síly bikerská elita. 1100 kilometrů
středně a velmi náročných tras přivedou do
varu i samotné hvězdy bikerského nebe.
www.ischgl-bikeacademy.at
2

tak možné se zúčastnit třídenního putování na kole I jiné řeky lemují krásné cyklostezky. Podél Drávy 1 V Rakousku najdeš steží cyklostezku, která
podél toku řeky Lafnitz, jedné z posledních civilizací se dostanete ze Sillianu ve východním Tyrolsku až by nevedla kolem kulturních a historických
pamětihodností. Seskočte z kola a navštivte

© URLAUBSREGION SCHLADMING-DACHSTEIN, TOURISMUSVERBAND REGION ROSALIA, GERY WOLF


nedotčených řek Evropy. do Völkermarktu v Korutanech, podél Salzachu od muzeum Lentos v Linci
Krimmelských vodopádů přes Mozartovo město
2 Zastavte na chvilku svého drátěného oře.
Nejznámější cyklostezky Salcburk až k místu, kde se Salzach vlévá do Innu, Nastavte slunci svou tvář, zaposlouchejte se do
V Rakousku je vybudována síť značených cykloste- podél Innu napříč severním Tyrolskem do Kufsteinu ticha přírody a všemi smysly vnímejte její krásu
© LINZ/OÖ TOURISMUS/WEISSENBRUNNER, ÖSTERREICH WERBUNG / HOFER

zek v délce neuvěřitelných 10 000 km. Snad nejzná- nebo podél štýrské řeky Mur od jejího pramene
mější ze všech je Dunajská cyklotrasa, která vede z v Nízkých Taurách až ke slovinské hranici u Bad
bavorského Pasova přes Linec, Wachau a Vídeň až Radkersburgu. Celá Murská cyklostezka měří zhruba kořeny, přes výmoly... Tyrolsko je zemí, která se
do Hainburgu v kraji Auland-Carnuntum. Podél trasy 365 kilometrů a vede většinou lehce s kopce. specializuje na bikery, freeridery a ostatní nadšence
budete obdivovat mnoho pamětihodností: malebná horské cyklistiky. Všech 5100 km bikerských tras
historická vinařská městečka jako jsou Krems a 17procentní stoupání – zato však i klesání v Tyrolsku je podle barev rozděleno do čtyř výkon-
Grein, nádherné barokní kláštery Melk, Göttweig a Nejeden pěší turista se nestačí divit, když se poté, nostních kategorií – od „modrých“ pro snadné až
Klosterneuburg, mnoho zámků, hradů a hradních co se konečně vyšplhal na vrchol hory a hodlá se po „žluté“ pro extrémně náročné trasy. Podle tohoto
zřícenin. Budete též projíždět kolem vinohradů, me- věnovat krásnému výhledu, za ním náhle zastaví principu jsou i průběžně značeny. Specializovaný
ruňkových sadů a národním parkem Dunajské lužní skupinka svěže vypadajících cyklistů. Jak to jen ti časopis pro horskou cyklistiku „Mountainbike“
lesy. Tuto 350 km dlouhou trasu lze zvládnout za pět bikeři dokáží? S jakou odhodlaností vyjíždějí nahoru nedávno vyhodnotil bikerskou oblast Zugspitzarena
až šest dní. a s jakou dovedností a lehkostí pak sjíždějí dolů přes jako nejlepší v Rakousku. •
28 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 28 12.11.2009 14:04:52 Uhr


Cyklistika
Stroj světa. V jedné reportáži o světové výstavě v Bruselu EXPO 1958 se Franz Gsellmann
(1910–1981) dozvěděl o otevření Atomia. Rakouský sedlák přijel do Bruselu, obkreslil si ocelovou
Biking
plastiku znázorňující model buňky krystalové mřížky železa a vytvořil podle ní svůj stroj světa. Pro-
Štýrsko / Burgenlandsko
hlédnout si jej můžete na jeho usedlosti ve štýrské obci Kag. www.weltmaschine.at

Ráj horské cyklistiky Schladming-Dachstein


O blast Schladming-Dachstein otevřela na jaře v roce 2008 dvacet
nových fantastických tras pro horská kola, které vybudovali domácí
milovníci horské cyklistiky pro stejně nadšené bikery z celého světa. A
tak se všichni mohou těšit na 3 nádherné trasy pro downhill na hoře Pla-
nai, na bikerský areál Dirt Park ve Schladmingu, na celkem 930 kilomet-
rů tras se značným převýšením (25 000 výškových metrů!) a kromě toho
na výborně propracovanou infrastrukturu, k níž například patří hotely,
které se specializují na bikery. Kdo si bude chtít digitálně stáhnout z in-
ternetu navigační data (GPS), stačí si otevřít webové stránky naší oblasti
www.schladming-dachstein.at
Nechybějí samozřejmě ani mapy tras, které jsou koncipované tak, že
je každá trasa znázorněna na zvláštní malé mapce, která je přehledná,
nemusí se složitě skládat a snadno se vejde do kapsy.
Jak jsme již řekli, bikeři mají k dispozici neuvěřitelných 930 kilometrů
perfektně značených tras a 48 cyklistických túr všech stupňů obtížnosti:
od pohodlné Ennské cyklotrasy, která vede podél toku naší krásné řeky,
až po velmi náročné horské túry pro fyzicky zdatné bikery.

Informace & Objednávky.


Urlaubsregion Schladming-Dachstein
ercard.info
www.somm A-8970 Schladming, Ramsauerstraße 756
Tel. +43 (0)3687/233 10, Fax: +43 (0)3687/232 32
TJOLMVTJWF˜
)VSSB"MMF ard
info@schladming-dachstein.at
Sommerc www.schladming-dachstein.at

Rosalia – pro požitek z pohybu


Č lověk by si myslel, že je Burgenlandsko jen samá rovina a cyklisté se
zde snad ani v létě nezapotí. Člověk míní, Rosalia mění. Její svahy
jsou totiž velmi atraktivní i pro sportovní jezdce. Horští cyklisté zde mají
k dispozici krásně propracovanou síť bikerských tras všech stupňů obtíž-
nosti v celkové délce přes 100 kilometrů s 5 tematickými okruhy.
© URLAUBSREGION SCHLADMING-DACHSTEIN, TOURISMUSVERBAND REGION ROSALIA, GERY WOLF

Hustě zalesněné kopce, aleje s letitými kaštany, vinice a ovocné sady


vytvářejí půvabný obraz této oblasti – „sladké Rosalie“. Její přírodní
krásy provázejí cyklisty na každém kilometru a vrývají se nesmazatelně
do paměti. Cyklostezky „Rosalia“, „Kogl“ a „Hexenhügel“, které dohro-
© LINZ/OÖ TOURISMUS/WEISSENBRUNNER, ÖSTERREICH WERBUNG / HOFER

mady měří 83 kilometrů, protínají tuto fascinující krajinu.

Trasa cyklostezek je vybudovaná tak, že zavede cyklisty i ke kulturním


klenotům oblasti a seznámí je s místním vinohradnictvím a ovocnářstvím.
Ve vinných sklípcích pak mohou ochutnávat skvělá vína špičkových vi-
nařů. Výstavná městečka lákají záplavou květin, které zdobí každý dům
a statek, vydatné pohoštění v některém z tradičních místních hostinců
dodá potřebnou energii na další cestu za objevováním krás našeho kraje.

Informace & Objednávky.


Tourismusverband Region Rosalia
A-7210 Mattersburg, Brunnenplatz 3/II
Tel./Fax: +43 (0)2626/634 67
rosalia@wellcom.at
www.rosalia.at

www.austria.info 29

OEW_SOMMER_2010.indd 29 12.11.2009 12:03:27 Uhr


Cyklistika
Biking Gmundenská keramika. Již v 17. století byl Gmunden centrem výroby zdobné jemné kera-
miky. Krásná příroda okolo jezera Traunsee byla inspirací pro umělce, kteří vytvářeli zcela jedinečné
Horní Rakousko tvary a používali typické barvy. Tehdy vznikla pálená dekorace jasně zelené barvy, která je tak typická
pro gmundenskou keramiku i dnes. V umělecké dílně Franze a Emilie Schleissových pracovali od roku

© O B E R Ö S T E R R E I C H T O U R I S M U S I N F O R M A T I O N , P H O T O E R N E S T O . C O M , O S T T I R O L I N F O R M AT I O N / W W W. M A R C O T O N I O L O . C O M
Až se vám budou zapalovat lýtka!
R ůznorodá krajina Horního Rakouska je jako stvořená pro objevné výpravy
na kolech. Na cyklisty čeká v kraji plném proměn celkem 2100 km jed-
notně značených cyklostezek všech typů a stupňů obtížnosti. Celá hustá síť
štíty hor. Do okouzlujícího vodního ráje odvede cyklisty okružní cyklostezka
Solnou komorou, jež se vine kolem překrásných jezer a připomíná tak šňůru s
vzácnými modrými safíry. Tato trasa spojuje všechna tolik opěvovaná jezera:
tras se rozprostírá od Šumavy na severu až k mohutnému masivu Dachsteinu Attersee, Traunsee, Mondsee, Wolfgangsee, Hallstättersee.
na jihu a od řeky Inn na západě až k řece Enns na východě země. Zatímco
někdo dává přednost klidným a umírněným výletům na kole podél toků řek a Solná komora je však ideální místo i pro horskou cyklistiku. 1450 km biker-
ských tras uspokojí nároky všech bikerů. Stejně tak se budou cítit skvěle i v ná-
© OBERÖSTERREICH TOURISMUS INFORMATION, GMUNDNER KERAMIK

kolem břehů jezer, jiný potřebuje ke svému štěstí horské vrcholy, které je tře-
ba zdolat, aby pak bylo možné sjíždět hlava nehlava prudkým terénem plným rodním parku Vápencové Alpy, kde se určitě vyplatí osedlat svého horského oře.
kořenů a vymolů. Ani silniční cyklisté na závodních kolech nepřijdou zkrátka,
Vše, co byste chtěli vědět o dovolené na kole v Horním Rakousku, se dozví-
v Horním Rakousku se budou mít všichni výborně.
te na internetové adrese www.radfahren.at. Zde si můžete bezplatně ob-
Každý zná – alespoň z doslechu – Dunajskou cyklotrasu, která patří k nej- jednat i přehlednou hornorakouskou cyklistickou mapu a katalog zaměřený
oblíbenějším dálkovým trasám v Evropě. Na jejím úseku protínajícím území na cyklistiku. Bikeři si kliknou na internetovou adresu www.biken.at, kde
Horního Rakouska čekají na cyklisty kromě krásné přírody i vzácné kulturní získají informace, týkající se jejich oblíbeného sportu.
klenoty a historické pamětihodnosti. Na Dunajskou cyklotrasu se napojují i
dvě cyklostezky, které sledují toky řek Innu a Ennsu. Každá z nich má svůj Informace & Objednávky.
osobitý charakter: Innská cyklostezka vede zelenými lužními lesy a kolem his- Oberösterreich Tourismus Information
A-4041 Linz, Freistädter Straße 119
torických obchodních měst, jako je například barokní Schärding, cyklostezka
Tel. +43 (0)732/22 10 22
údolím Ennstal se pak klikatí hornatou krajinou s hlubokými lesy a kamennými info@oberoesterreich.at
www.radfahren.at, www.biken.at

30 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 30 12.11.2009 8:59:36 Uhr


Cyklistika
1909 umělci ze známé Vídeňské dílny (společenství známých umělců, kteří usilovali o obnovu výtvarných i technických
kvalit umělecko-řemeslných výrobků). V roce 1917 byla založena dílna, která se zabývala návrhy a výrobou keramiky.
Biking
Pracovali zde umělci jako Michael Powolny nebo Herta Bucherová a i dnes se podílejí přední výtvarníci na vytváření nových
Tyrolsko / Horní Rakousko
vzorů gmundenské keramiky. Vše se tvoří ručně a v dílně Sylvie Schleissové je každý kus malé umělecké dílo.

Město Braunau na řece Innu


V e své podstatě je Braunau velmi půvabné středověké městečko (roku
1260 mu bylo propůjčeno městské právo) s historickými náměstími,
úzkými uličkami a architektonicky vzácnými stavbami z gotického období.
Dominantou města je farní kostel Svatého Štěpána s jednou z nejvyšších věží
v Rakousku. Je zde i velmi zajímavé muzeum „Vorderbad“, které je věnováno
středověkému lazebnictví a návštěvníci se dozvědí vše o tělesné hygieně v
té době. V kulturním domě „Gugg“ se setkávají umělci z celé země a pořádá
se zde celá řada kulturních akcí jako jsou „Dny soudobých dějin“.

2010: oslava 750 let od vzniku Braunau na Innu


2012: Hornorakouská zemská výstava „Wittelsbachové a Habsburkové“

Informace & Objednávky.


Tourismus Braunau am Inn
A-5280 Braunau am Inn, Stadtplatz 2
Tel. +43 (0)7722/626 44, Fax: -14
info@tourismus-braunau.at
www.tourismus-braunau.at

Východní Tyrolsko a cyklistika


Do Horního Rakouska za požitky
1 000 kilometrů rozděleno na 120 značených tras pro horské cyklisty –
© O B E R Ö S T E R R E I C H T O U R I S M U S I N F O R M A T I O N , P H O T O E R N E S T O . C O M , O S T T I R O L I N F O R M AT I O N / W W W. M A R C O T O N I O L O . C O M

takovou nabídku si dá každý cyklista či biker líbit! Ne nadarmo se v tomto


pohádkovém horském světě pravidelně pořádají cyklistické soutěže světového
formátu jako jsou Giro d’Italia nebo cyklistický okruh Dolomity. Ale i ostatní
N ejen, že se cyklisté v Horním Rakousku mohou těšit na skvěle vybu-
dovanou a jednotně značenou síť cyklostezek s trasami všech stupňů
obtížnosti a na krásnou mnoha barvami hýřící krajinu, mohou se také těšit na
cyklisté, kteří si nekladou za cíl lámat světové rekordy, ale chtějí naopak prožít
to, až si udělají přestávku a zasednou ke stolu některého z mnoha tradičních
krásnou a klidnou dovolenou na kole, se mají nač těšit: cyklostezky podél
hostinců v této spolkové zemi. A tak buďte pozdraveni jadrným a srdečným
toků divokých řek – podél Drávy z Toblachu přes Sillian až do Nikolsdorfu a
„Grüss Gott!“, posaďte se za dubový stůl a vyčkejte věcí příštích. Již samotná
podél Isely z Matreie do Lien-
četba jídelního lístku dává tušit, jaké rozkoše vás zakrátko očekávají. A už
zu – jsou velkým požitkem. A
vůbec nemusíme zdůrazňovat, že jsou pokrmy chutné, zdravé a připravované
určitě se vyplatí prohlédnout
s velkou láskou a že suroviny pocházejí z produkce místních sedláků. Mošt a
si cestou soutěsku Galitzen
© OBERÖSTERREICH TOURISMUS INFORMATION, GMUNDNER KERAMIK

vynikající ovocné šťávy zaženou žízeň a pořádný oběd z domácích produktů


nebo historické centrum Li-
utiší hlad a dodá tělu novou energii a kdo ví, možná že ještě zůstane místo pro
enzu nebo zámek Bruck, pří-
sladkou tečku za kulinářskými požitky. Informace o Horním Rakousku z jeho
padně návštěvnické centrum
gastronomické stránky najdete na internetové adrese www.genussland.at
národního parku v Matreii.
Zpáteční cestu je pak možné Na této adrese si také můžete bezplatně objednat magazín „Kultura
absolvovat vlakem nebo au- požitků“ s reportážemi o skvělé hornorakouské gastronomii a aktuální
tobusem. program pořadů a akcí v této spolkové zemi.

Informace & Objednávky. Informace & Objednávky.


Osttirol Information, A-9900 Lienz Oberösterreich Tourismus Information
Albin-Egger-Straße 17/2 A-4041 Linz, Freistädter Straße 119
Tel. +43 (0)50/21 22 12 Tel. +43 (0)732/22 10 22
info@osttirol.com info@oberoesterreich.at
www.osttirol.com www.genussland.at

www.austria.info 31

OEW_SOMMER_2010.indd 31 12.11.2009 12:55:36 Uhr


Cyklistika
Biking Zahrada tajemství. V hornorakouském Stroheimu se na ploše 20 000 m2 rozkládá voňavý
a barevný svět rostlin. Všechny naše smysly budou vnímat krásu tohoto prostoru, kde byly umnou
Tyrolsko rukou zahradních architektů vytvořeny různé typy zahrad: selská, zimostrázová a duhová. Jsou zde
rybníčky, nádherný trávník i anglická zahrada se zelenými geometrickými obrazci. Navíc je zde kou-

Kitzbühelské Alpy – eldorádo cyklistů každého zaměření


P řes 800 km cyklostezek a tras pro horská kola se proplétá horským
terénem nebo sleduje toky řek a říček. Kdo chce strávit své volné
dny v sedle kola, tomu se zde otevírá opravdový ráj: pro bikery, cyklisty
Idylické údolí Brixental se středisky Brixen, Kirchberg a Westendorf je
díky fantastickým bikeparkům, tratím pro downhill a stezkám v náročném
vysokohorském terénu i z mezinárodního hlediska nesmírně oblíbenou

© ARCHIV KITZBÜHELER ALPEN / STEFAN ASTNER, WOLFGANG WIMLEITNER/GARTEN DER GEHEIMNISSE


na trekkingových kolech i rychlé jezdce na silničních kolech. bikerskou oblastí.

Oblast kolem středisek St. Johann in Tirol, Oberndorf, Kirchdorf a Erpfendorf A kdo chce dosáhnout skutečné profesionality, ten se přihlásí do
je milovníkům cyklistiky důvěrně známá. Je možné zde podnikat poklidné výle- 1. školy horské cyklistiky v Rakousku „BikeAcademy“. Velmi prestižní je i
ty, ale i náročné túry do vysokých nadmořských výšek. Zvláště rodiny s dětmi TransKitzAlp Tour, 4denní túra na horských kolech přes celé Kitzbühelské

© REGIONALMANAGEMENT LAVANTTAL, TIROL INFO, KÄRNTENS NATURARENA


ocení překrásnou stezku podél toku Grossache s mnoha atraktivními zastáv- Alpy. Nádherné horské panorama provází pak nejen účastníky tohoto biker-
kami, které zaujmou především děti. Jsou zde například vyhlídkové plošiny a ského putování, ale každého cyklistu, který se zde na svém drátěném oři
dětská hřiště. Z přírodního hlediska zvláště krásný je výlet do divoce romantic- pohybuje. Tak krásné prostředí a tak vynikající cyklistickou infrastrukturu je
kého údolí Kaiserbachtal, jehož trasa vede kolem strmých skalních stěn pohoří třeba náležitě oslavit. Proto se zde každoročně koná známý KitzAlpBike
Wilder Kaiser (Divoký císař). Zkušené a fyzicky zdatné bikery zavede náročná Festival. Amatéři i profesionálové z 20 zemí světa si vzájemně změří své
trasa přes kořeny a výmoly až na vrchol Kitzbüheler Horn (Kitzbühelského síly při spektakulárním závodě na různě dlouhých trasách.
rohu). Pověst oblasti jako cyklistické eldorádo dokazuje i skutečnost, že se zde
každoročně koncem srpna pořádá soutěž nejvyšší světové kategorie – UCI MS NOVINKA: pohádkové trasy včetně GPS ke stažení na
Masters v silniční cyklistice, jehož se účastní téměř 4000 závodníků z 53 zemí. novém internetovém portálu!

Informace & Objednávky. Informace & Objednávky.


Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol Kitzbüheler Alpen – Brixental
Oberndorf – Kirchdorf – Erpfendorf A-6365 Kirchberg, Hauptstraße 8
A-6380 St. Johann/Tirol, Poststraße 2 Tel. +43 (0)5357/20 00, Fax: -190
St. Johann in Tirol Tel. +43 (0) 5352/633 35-0, Fax: 652 00 info@kitzbuehel-alpen.com
Oberndorf - Kirchdorf - Erpfendorf
info@kitzalps.cc, www.kitzalps.cc www.kitzbuehel-alpen.com

32 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 32 12.11.2009 9:00:38 Uhr


Cyklistika
zelný výhled do kraje na celou Eferdingskou pánev. Po prohlídce zahradního areálu navštivte ještě oranžérii a zajděte
si na kávu do kavárny Toskana. Posaďte se na terasu a ještě jednou nechte své zraky putovat tímto nádherným svě-
Biking
tem v barvách duhy. Tajemství tohoto magického místa tkví v tom, že v něm načerpáte sílu a energii a získáte radost
Tyrolsko / Korutany
ze života. www.garten-der-geheimnisse.at

Tyrolsko. Hory pro dvě kola.


S pecialisté pro horskou cyklistiku mohou být ledajací. Mohou
horská kola prodávat, půjčovat nebo je opravovat, mohou být prů-
vodci bikerů, kteří znají svou oblast jak své pneumatiky, zkušení poradci
pro výživu nebo perfektní organizátoři cyklistických pobytů. V Tyrolsku
jsou specialisté pro horskou cyklistiku všechno dohromady. Vyznají se
ve všech záležitostech, které třeba i vzdáleně souvisejí s horskou cyk-
listikou. Znají každou trasu, vědí, jaké potraviny je vhodné s sebou vzít
na náročnou horskou túru, poradí vám, ve kterém lázeňském zařízení se
nejlépe uvolníte… jsou to zkrátka profesionálové každým coulem a na
každém metru 1500 km dlouhé sítě bikerských tras. Není divu, že chtějí
všichni – mladí divoši i starší zkušení a moudří – dobývat na trasách
všech stupňů obtížnosti krásy Tyrolska.

Dostali jste chuť? Balíčky na míru – jako je 3denní túra na horském kole
vč. výuky správné techniky jízdy, průvodce, jízdenky na lanovky a ubyto-
vání ve *** hotelu s polopenzí za 290,– € – nebo informace o ubytova-
cích zařízeních, průvodcích, dílnách, trasách a navigačních datech (GPS)
najdete na internetové adrese www.bike.tirol.at

Informace & Objednávky.


Tirol Info, A-6010 Innsbruck
Maria-Theresien-Straße 55
Tel. +43 (0)512/72 72-0
info@tirol.at
www.bike.tirol.at

Ať se kola točí
P řírodní aréna Korutany a její kouzelné oblasti Gailtal, Gitschtal,
Lesachtal, Weissensee a Nassfeld-Hermagor-Pressegger See jsou
rajskou zahradou pro milovníky cyklistiky. Pro bikery je připraveno 31 tras
různých stupňů obtížnosti, které jsou součástí 800 km dlouhé sítě cyklo-
stezek pro horská kola. Pro umírněné cyklisty doporučujeme výlet na 90 km
© ARCHIV KITZBÜHELER ALPEN / STEFAN ASTNER, WOLFGANG WIMLEITNER/GARTEN DER GEHEIMNISSE

dlouhé Karnišské cyklostezce, která vede mírně s kopce podél řeky Gaily z
Kötschachu – Mauthenu až do Villachu. Túry s vedením, trasy pro horská
kola, přeprava kol na
lanovkách a především
© REGIONALMANAGEMENT LAVANTTAL, TIROL INFO, KÄRNTENS NATURARENA

Na kole v Lavanttalu možnost přejíždět na kole


z Rakouska do Itálie a

P rázdninová oblast Lavanttal a cyklistika jsou spojenci. Cyklisté


se mohou těšit na skvěle vybudovanou a jednotně značenou síť
cyklostezek, 350 km pro trekkingová a 540 km pro horská kola, které se
zpět – takový je repertoár
korutanské Přírodní aré-
ny. Osvěžení po namáha-
proplétají horským terénem a vedou až do nadmořské výšky 2100 metrů. vé cestě pak na cyklisty
Nádherná přírodní kulisa s úchvatným horským panoramatem, bohatý čeká v průzračně čistých
kulturní odkaz, skvělé kulinářské lahůdky a milí hostitelé... to vše je jezerech Pressegger See
příslibem nezapomenutelné dovolené. a Weissensee.

Informace & Objednávky. Informace & Objednávky.


RML Regionalmanagement Lavanttal GmbH Gailtal | Gitschtal | Lesachtal |
A-9400 Wolfsberg, Minoritenplatz 1 Nassfeld-Hermagor-Pressegger See
Tel. +43 (0)4352/28 78 A-9620 Hermagor, Hauptstraße 14
Fax: +43 (0)4352/28 78-9 Tel. +43 (0)4282/31 31-0, Fax: -31
info@rmlav.at, www.rmlav.at info@naturarena.com, www.naturarena.com

www.austria.info 33

OEW_SOMMER_2010.indd 33 12.11.2009 9:00:58 Uhr


Běhání & Severská chůze

a místní ubytovací zařízení poskytují pobytové

Šťastné hormony

ANDREAS GASSNER/VORARLBERG TOURISMUS, WEISSENSEE.COM/LAMMERHUBER, GASTEINERTAL TOURISMUS GMBH


balíčky, které hosty podporují v jejich běžeckých
a chodeckých ambicích.
O co více pohybu poskytneme našemu tělu, o
Proč běhání a severská chůze v Rakousku přinášejí štěstí to více harmonie nachází naše duše. Čím více
sil vydáváme, tím víc jich získáváme. Třebaže
vyvíjíme fyzickou námahu, náš dech se prohlu-
N ikdo nepochybuje o tom, že je severská
chůze klíčem k tělesnému zdraví a duševní
pohodě. Krok za krokem kráčet po louce a plný-
doplňuje, případně i nahrazuje běžecké lyžování.
V létě můžete chodit po tichých lesních cestách,
mezi loukami i vysoko v horách a v zimě pak
buje, tep srdce se zklidňuje naše zprvu roztěkané
myšlenky se urovnávají. Začínáme naplno vnímat
mi doušky vdechovat svěží ranní vzduch. Nohy a klouzat na 16 000 kilometrech bežeckých tras. krásy přírody a všímáme si drobností, které jsme
ruce našly společný rytmus a my vnímáme celou Při běžeckém lyžování se stejně jako při severské předtím nikdy neviděli. Skáčeme přes zurčící po-
naší bytostí nepopsatelnou krásu vycházejícího chůzi se trénuje celé tělo. Aktivním a přitom ne- tůčky, běháme po rozkvetlých loukách a ozvěna
slunce, jehož paprsky se zlatě lesknou ve vodě násilným způsobem se posilují svaly, aniž by se našich kroků zní v rozeklaných skalách soutěsek
horského potoka. Severská chůze je kombinace zatěžovaly klouby. – i v naší duši. Jsme zkrátka na nejlepší cestě ke
vytrvalostního sportu a přírodních zážitků. Zrodila A klasické běhání? To samozřejmě stále zažívá svému vlastnímu „já“.
NÖ WERBUNG/LAMMERHUBER

se ve Finsku, kde se zhlédla ve finských běžcích velký „boom“. Nevyšlo z módy a zřejmě nikdy Se stále intenzivnějším tréninkem roste i
na lyžích a řekla si, že vyrazí se svými holemi nevyjde. Ať už rychlá chůze nebo běhání, v ctižádost. Aby byla uspokojena, pořádají se v
do světa a získá si vavříny jako letní sport. Ale každém případě se mnohé oblasti v Rakousku Rakousku každoročně četné soutěže v obou
nejen jako letní sport, severskou chůzi můžete specializují na tyto sporty. Zřizují se stále nové disciplínách. Z běžeckých závodů je jistě nejzná-
provozovat po celý rok. Tento sport ideálně a stále promyšlenější běžecké i chodecké trasy mější Vídeňský městský maraton (Vienna City

34 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 34 12.11.2009 9:01:12 Uhr


Kde se běhá nejlépe
* Přírodní aréna Weissensee. Tato oblast
kolem půvabného jezera Weissensee patří z přírod-
ního hlediska k nejkrásnějším v Rakousku. Nordic
Fitness Sports Park poskytuje 12 běžeckých par-
kúrů a 9 chodeckých tras všech stupňů obtížnosti a
také bezplatné poradenství v záležitostech správné
techniky a intenzity tréninku. www.weissensee.com

* Xundheitswelt. Na severu Dolního Rakouska


se rozkládá centrum běhání a severské chůze na
světové úrovni. K nabídce patří hustá síť tras všech
typů, intenzivní lékařský a sportovní dohled, odbor-
né kurzy a poradenství o zásadách správné výživy.
www.xundheitswelt.at 2

* Bad Tatzmannsdorf. Kromě 90 km běžeckých


a chodeckých tras byly v burgenlandském lázeň-
ském městečku vybudovány i trasy se speciálním
povrchem (umělý trávník, oblázky apod.), který
chrání klouby a zlepšuje motoriku. K dispozici je i
noční běžecká trasa s umělým osvětlením.
www.laufarena.at

* Bosé nohy v Kufsteinu. 335 km běžeckých


a chodeckých tras vede kolem Kufsteinu, který tak
získal pověst největšího běžeckého centra v Tyrol-
sku. Běhat naboso je možné na parkúru vytvořeném
podle Kneippovy metody. www.kufstein.com

* Přes hory a doly kolem Hinterstoderu.


Velké množství tras pro běhání a severskou chůzi v
lůně krásné vysokohorské přírody zaručuje fyzické
i duševní zdraví pro všechny, kdo mají rádi pohyb a
sportovní výzvy. www.hinterstoder.at
1 3

1 S holemi pro severskou chůzi a sportovním


ANDREAS GASSNER/VORARLBERG TOURISMUS, WEISSENSEE.COM/LAMMERHUBER, GASTEINERTAL TOURISMUS GMBH

duchem kolem dolnorakouských vinohradů

2 Pohyb v nádherném prostředí: hora


Bartholomäberg v Montafonu

3 Malá přestávka u jezera Weissensee: vydýchat


se a uvolnit svaly protahovacími cviky

4 Osvěžující zážitek: při túře „Aqua walking“


v Gasteinu povede vaše trasa potokem

Marathon), který se pravidelně koná v dubnu,


koncem srpna se pak pořádá známý půlmaraton
kolem jezera Wörthersee mezi Veldenem a Kla-
genfurtem a v říjnu se vydávají běžci na tradiční
NÖ WERBUNG/LAMMERHUBER

27 km dlouhý závod kolem jezera Wolfgangsee. I


v jiných oblastech Rakouska si vzájemně měří sí-
ly běžci i severští chodci. Avšak vůbec nejde o to
vyhrát, důležité je zůstat v pohybu, neboť jen tak 4
držíme v rukou náš vlastní klíč ke štěstí. •
www.austria.info 35

OEW_SOMMER_2010.indd 35 12.11.2009 9:01:23 Uhr


Běhání
Severská chůze Inatura Dornbirn. Chtěli byste se vydat na cestu do hluboké minulosti, kdy naší planetu
zaplavovalo pravěké moře, nebo se raději chcete osobně seznámit s rybami z domácích povodí?
Vorarlbersko V dornbirnském přírodovědném muzeu „inatura“ jsou dokonce možné i virtuální cesty k jiným pla-
netám. V každém novém výstavním prostoru se dostanete i do jiného časového prostoru. Inatura

Montafon
Z a dobrou kondicí a krásnými zážitky do Montafonu! Síť tras pro
běžce a severské chodce má celkovou délku přes 245 kilometrů a
zahrnuje 37 krásných tras, které se vinou údolími a stoupají až do vysokých
nadmořských výšek na horské hřebeny masivů Rätikonu, Silvretty a Verwallu.
Každý host, který dbá na své fyzické i psychické zdraví zde jistě najde
mnoho možností sportovního vyžití. Na virtuální internetové platformě
GPS FOX (www.montafon.at) můžete uvést údaje o své fyzické kondici a na
oplátku vám bude vypracován zcela individuální program tréninku.
A potom již můžete rázným krokem vykročit nebo vyběhnout na nově
koncipované trasy v našem krásném Montafonu.

Přidáte-li k nabíce tras pro běhání a severskou chůzi ještě 500 km značených
turistických stezek, 860 km tras pro horská kola, 5 koupališť, zastřešený
Aktivní park Montafon, Family Fun Club, horskou dráhu Alpine-Coaster-Golm
& lesní park s lanovými překážkami Golm, nesčetné možnosti horolezeckých
výstupů, dvě 9jamková golfová hřiště, tenisové kurty a 1 kouzelnou horskou
přírodu, výsledek se brzy dostaví: perfektní dovolená je zajištěna!

Podrobné informace získáte na internetové adrese www.montafon.at

Schruns-Tschagguns
H lavní střediska Montafonu, Schruns a Tschagguns, připravila pro
sportovně zaměřené hosty 6 krásných tras s proměnlivým terénem
pro severskou chůzi. Výchozí místo je Aktivní park Montafon, největší park
pro sport a volný čas ve Vorarlbersku! V rámci velmi bohatého sportovního
programu se dvakrát týdně pořádají túry pro severské chodce vždy s odbor-
ným doprovodem. Náš zkušený sportovní tým pro vás připravil návrhy tras,

© M O N TA F O N T O U R I S M U S , S C H R U N S T S C H A G G U N S T O U R I S M U S , H O C H M O N TA F O N T O U R I S M U S , I N AT U R A D O R N B I R N / D I E T M A R WA L S E R
obsáhlé informace na téma severská chůze – nordic walking, tipy znalců,
nabídku tréninku pro běžce atd.
Informace získáte na internetové adrese www.aktivpark-montafon.at

Gaschurn-Partenen
S everská chůze – před pár lety ještě zcela nová sportovní disciplína – je
dnes již pevně zavedená instituce. Běhání naopak nikdy nevyšlo z
módy, jen se zvýšil počet jeho příznivců. Krásná příroda a velký počet tras
vytvářejí z naší oblasti ráj pro milovníky těchto sportů.

Začněme s čísly: 13 tras a 90 kilometrů celkem, 2 výchozí místa a

© KÄRNTENS NATURARENA, HOTEL CHESA VALISA, XUNDHEITSWELT


5 startovních míst. A pokračujme tím, že tato síť byla vybudována velmi
důmyslným způsobem. Jsou zde perfektně značené trasy všech stupňů
obtížnosti a k dispozici jsou i mapy s veškerými údaji a informacemi o dané
trase, které zaručují výbornou orientaci. Zakončeme náš příspěvek touto
myšlenkou: budete-li se pravidelně pohybovat v tak krásné a nedotčené
horské přírodě, jakou naše oblast oplývá, zakrátko zjistíte, že se cítíte lehčí,
pevnější, silnější... a šťastnější!

Informace & Objednávky. Informace & Objednávky. Informace & Objednávky.


Montafon Tourismus Schruns-Tschagguns Tourismus Hochmontafon Tourismus
A-6780 Schruns, Montafoner Straße 21 Tel. +43 (0)5556/721 66-0 Tel. +43 (0)5558/82 01-0, Fax: 81 38
Tel. +43 (0)5556/722 53-0 info@schruns-tschagguns.at info@gaschurn-partenen.com
Fax: +43 (0)5556/748 56 www.schruns-tschagguns.at www.gaschurn-partenen.com
info@montafon.at, www.montafon.at

36 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 36 12.11.2009 9:01:35 Uhr


Běhání
je poutavá interaktivní expozice pro všechny smysly a současně dokumentační centrum vorarlberské přírody.
Promítají se zde trojrozměrné filmy, připraveny jsou hry, u nichž je třeba přemýšlet, a exponáty, na které je
Severská chůze
možné si sáhnout. V oddělení vědy a techniky ohromují návštěvníky různé fyzikální fenomény. V domě je i
Korutany / Vorarlbersko /
výzkumné pracoviště, které se zabývá dávnou i současnou přírodou naší planety. www.inatura.at Dolní Rakousko

Fitcentrum pod širým nebem Chesa Valisa v Kleinwalsertalu


J ako součást Přírodní arény
Korutany jsou oblasti
Gailtal, Gitschtal, Lesachtal,
O dpočinek ve vyšších sférách, v nadmořských výškách 1200–2536 m.
Náš přírodní hotel je krásný příklad harmonického spojení moderní a
inovativní vorarlberské architektury, která využívá hlavně dřeva a skla jako
Weissensee a Nassfeld-Her- stavebních materiálů, s architekturou
magor-Pressegger See obrov- tradiční. Alpské lázně hotelu jsou vyba-
ským sportovištěm pod širým veny bazénem, saunami, Kneippovým
nebem. Zde můžete podle bazénkem, lakoniem. Nabízíme také
chuti, nálady a kondice běhat, lečebné terapie jako jsou masáže,
chodit, procházet se, zkrátka zábaly, ayurveda. Hotel leží uprostřed
se pohybovat, a to navíc na nádherného horského světa a kolem něj
čerstvém vzduchu a uprostřed se vine hustá síť turistických stezek a
překrásné přírody. Novinkou je rozlehlý park „Nordic Fitness Sports Park™“, le- bikerských tras.
žící u jezera Presseggersee, který se může pochlubit 145 km tras pro běžce a Náš letní aktivní balíček zahrnuje spor-
severské chodce. Novou životní energii vám dodá skvěle vybudovaný sportovní tovní program s horskou túrou, téma-
areál „Aktiv Naturpark“ u jezera Weissensee“. A nač se zde můžete těšit? Na tickým putováním, horskou cyklistikou,
9 tras pro pěší turisty, 12 běžeckých parkúrů a 9 tras pro severskou chůzi růz- severskou chůzí, vynikající „bio“ penzí
ných stupňů obtížnosti. Pohodlná lehátka z modřínového dřeva, rozestavěná pro labužníky a bezplatným užíváním 7
až do nadmořské výšky 2000 m, svádějí k odpočinku. lanovek. www.naturhotel.at

Informace & Objednávky. Informace & Objednávky.


Gailtal | Gitschtal | Lesachtal | Das Naturhotel Chesa Valisa****
Nassfeld-Hermagor-Pressegger See A-6992 Hirschegg/Kleinwalsertal
A-9620 Hermagor, Hauptstraße 14 Tel. +43 (0)5517/541 40, Fax: 51 08
Tel. +43 (0)4282/31 31-0, Fax: -31 info@naturhotel.at
info@naturarena.com, www.naturarena.com www.naturhotel.at

Xundwärts – vzhůru do Světa zdraví a jeho Center běhání a pohybu


© M O N TA F O N T O U R I S M U S , S C H R U N S T S C H A G G U N S T O U R I S M U S , H O C H M O N TA F O N T O U R I S M U S , I N AT U R A D O R N B I R N / D I E T M A R WA L S E R

V jednom z nejmodernějších evropských středisek běžeckého sportu


poskytuje rozlehlý komplex pro zdraví se svými Centry běhání & pohybu
celou řadu nabídek jak pro začátečníky, tak i pro vrcholové sportovce.

Kolem všech tří Center běhání & pohybu – v dolnorakouských obcích Moorbad
Harbach, Groß Gerungs, Weitra a Ottenschlag – byla vybudována nejen hustá
síť skvěle koncipovaných značených tras, ale i tři rozlehlé sportovní parkúry pro
radost z pohybu (Motorik-Park©). Tyto pak slouží k tomu, aby si jejich uživatelé
zlepšili své motorické dovednosti a naučili se správné technice pohybu, ať jde
o běhání nebo sportovní chůzi. Všechna centra jsou vybavena nejmodernějšími
přístroji, pomocí nichž je možné provádět individuální analýzy, vyhodnocovat
© KÄRNTENS NATURARENA, HOTEL CHESA VALISA, XUNDHEITSWELT

výsledky a sestavovat program tréninku. Ve spolupráci s vědci byl vyvinut


komplexní program, jehož součástí je intenzivní lékařský a sportovní dohled,
odborné kurzy a poradenství o zásadách správné vyživy.

Severská chůze – účinně a zdravě!


3denní pobyt s polopenzí a aktivním programem, jehož cílem je naučit
účastníky správné technice severské chůze (2 tréninkové jednotky s učite-
lem), neomezené užívání Centra běhání & pohybu, Motorických parků, tras
a všech dalších sportovních a rekreačních zařízení v příslušném ubytovacím
Informace & Objednávky. zařízení. Hosté dostanou nejprve přípitek na uvítanou a dále pak sérii map,
Xundheitswelt hodinky s měřičem pulzu a hole pro severskou chůzi po dobu pobytu.
A-3970 Moorbad Harbach
Objednávky pobytu jsou možné ve všech partnerských ubytovacích zaříze-
Tel. +43 (0)2858/52 55-1650
Fax: -1605, info@xundheitswelt.at ních, cena od 122,– €.
www.xundwaerts.at

www.austria.info 37

OEW_SOMMER_2010.indd 37 18.11.2009 11:33:11 Uhr


Dovolená s dětmi

Mami, co mám dělat? a kouzel. Velký dojem na ně udělá Dračí most, který
je se svým rozpětím 175 m nejdelší visací most v
Alpách. Hledači pokladů budou mít zaručený úspěch
Tady se bude dlouhá chvíle ale pořádně nudit! při rýžování zlata v salcburském Rauriském údolí a

© ZOOM KINDERMUSEUM/ALEXANDRA EINZINGER, REGION AACHENSEE,


mnoho krásných chvil pak zažijí při putování idylickou
vysokohorskou přírodou až na konec údolí k místu,
N a tuto notoricky známou dětskou otázku se v
Rakousku odpovídá velice snadno. Děti zde totiž
najdou všechno, jen ne dlouhou chvíli. Objevují zde
Pojďme se podívat, jaké konkrétní možnosti na rodiny
s dětmi v různých částech Rakouska čekají. V Bre-
genzském lese se hostitelé zaměřili na pěší turistiku
které má název Kolm Saigurn. Tam se posadí na
terase horské chaty a při vydatné svačině, sestávající
nové a dosud neznámé světy a s nadšením se vrhají pro děti. Z obce Andelsbuch vede nenáročná pano- z typických salašnických produktů, budou poslouchat
do každého nového prázdninového dne. Rakouští ramatická trasa k vodopádům Brühlbach a i na jiných staré báje a legendy o tomto alpském kraji v podání
hostitelé ve všech oblastech a střediscích poskytují místech je možné podnikat tematicky zaměřené a lidového vypravěče. Mnoho radostných chvil prožijí
© THERME LOIPERSDORF

neuvěřitelně pestrou nabídku pro děti každého věku. zábavné pěší túry s dětmi. Dokud se vaše ratolesti děti i v celé řadě zábavních parků. V dolnorakous-
Překypují stále novými nápady, jak zajistit dětem ak- budou dobře bavit, jsou schopné zvládnout i delší pu- kém Wöllersdorfu si mohou děti zahrát na kovboje a
tivní program plný zábavy a dobrodružství v lůně krás- tování. Na 3 km dlouhé Pohádkové stezce v korutan- indiány a převrátit naruby celé westernové městečko
né přírody a rodičům spokojenou a klidnou dovolenou. ském Trebesingu na ně čeká výlet plný dobrodružství Pullman City. Ve štýrském Styrassic parku tropí 60

38 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 38 12.11.2009 9:02:17 Uhr


Pestrý dětský svět
* Z pohádky do pohádky. Na zámku ve
weinviertelském Poysbrunnu se dětem ote-
vírá fantastický svět pohádek. V interaktiv-
ním divadélku si děti od 4 let mohou samy
zahrát pohádkové postavy: ať už prince,
princezny, zlé čarodějnice, hodné víly, rytíře
nebo žabího krále. www.poysbrunn.at

* Dobrodružné dětské tábory. Jaké


jsou nejatraktivnější prázdninové tábory v
Rakousku? V Arlbergu se mohou děti stát
speciálními agenty ve službách spravedl-
nosti, ve waldviertelském Allentsteigu če-
kají na děti sportovní tábory se zaměřením
na golf, jízdu na koni, surfování a tenis,
Alpský spolek organizuje horolezecké kurzy
na horských chatách ve vysokých nadmoř-
ských výškách. www.austria.info
2 3
* Rakouské spolkové sdružení „Do-
volená na selském statku“ poskytuje tolik
možností, jak strávit krásnou dovolenou s
dětmi, kolik je typů selských statků.
www.farmholidays.com

* Cesta smyslů a zážitků. Vine se ko-


lem Haagu půvabnou kopcovitou krajinou
známou pod názvem Hausruck. Je plně
zaměřena na vše, co souvisí s fenoménem
les: dřevinami, faunou a florou, zvuky,
barvami apod. Zpátky se nejde, ale jede,
a to velmi rychle na letní sáňkařské dráze.
www.wegdersinne.at

* Vídeň ve službách dětí. V Muzejní


čtvrti ve Vídni je dětské divadlo se zábav-
nými představeními pro děti a mládež,
hned vedle stojí dětské muzeum ZOOM a
restaurace s dětským hřištěm a místem pro
1 4 kočárky. www.dschungelwien.at

1 V termálních lázních v Loipersdorfu se pravěkých ještěrů v životní velikosti své prehistorické vejce, jak se stlouká máslo. Mohou podnikat dobro-
děti baví a rodiče si o to více mohou užívat neplechy. V Biosférickém parku Großes Walsertal družné výpravy, dovádět u jezera, chodit na houby a
bohaté lázeňské nabídky
se pak ukáže, jak je možné probudit u dětí zájem, na maliny nebo jezdit na koni. A právě na jezdectví se
2 Za pomoci všech prstíků: v malířském dostanou-li úkol, který je zaujme. V nejrůznějších některé statky specializují. V Salcbursku je celá řada
© ZOOM KINDERMUSEUM/ALEXANDRA EINZINGER, REGION AACHENSEE,

ateliéru Dětského muzea Zoom se děti


konečně „vybarví“ projektech na téma ochrana přírody se z dětí stanou takto zaměřených selských usedlostí, kde děti dosta-
stavitelé a novináři, cestovatelé a umělci, geologové nou i svého koně, o kterého musejí pečovat. Selský
3 U tyrolského jezera Achensee se naučí i ti
nejmladší, jak bezpečně zlézat skály a sociologové, sedláci a historici. Cílem těchto pro- statek zcela jiného druhu mohou děti i jejich rodiče
jektů je přiblížit nastupující generaci problematiku navštívit v areálu císařského zámku Hof v Dolním
4 Šup do vody! Zde děti nepotřebují žádnou
organizovanou zábavu. U jezera Faaker ochrany životního prostředí a ukázat cesty, jakými je Rakousku. Hospodářský dvůr „Meierhof“ je největší
See si ji vytvoří samy třeba se ubírat, aby i budoucí generace mohly těžit z barokní stavba svého druhu ve střední Evropě.
ÖSTERREICH WERBUNG / HOFER

přírodního bohatství na naší Zemi. U dětí stále stejně Udržuje se zde tradice tradice starých řemeslnických
© THERME LOIPERSDORF

oblíbená zůstává dovolená na selském statku, kde dílen a chovají se zde vzácné druhy domácích zvířat.
se jim otevírá zcela nový svět. Všechno chtějí vidět a Děti se budou skvěle bavit se zvířátky v zoologické
všechno si chtějí samy vyzkoušet: jak se dojí krávy, zahradě, jezdit na ponících nebo v kočárech s
jak se pase stádo ovcí, jak se sbírají čerstvě snesená koňským spřežením. •
www.austria.info 39

OEW_SOMMER_2010.indd 39 12.11.2009 13:58:06 Uhr


Dovolená
s dětmi Minimundus. V Klagenfurtu u jezera Wörthersee byl na ploše 26 000 m2 vybudován v malém
provedení celý svět. Abyste rozuměli správně, stojí zde 140 do nejmenších detailů propracovaných
Korutany modelů nejznámějších staveb z pěti kontinentů, které reprezentují jednotlivé země a jejich kulturu.
A tak mohou návštěvníci obdivovat Chrám svatého Petra v Římě, operu v Sidney, Eiffelovu věž

Příběh se šťastným koncem pokračuje!


D ětské hotely Evropa jsou již dávno měřítkem pro ideální dovolenou s dět-
mi. V Rakousku, Německu a Jižním Tyrolsku je jich celkem 50.
Jen tam, kde stojí nápis „Dětské hotely“, máte jistotu, že se skutečně jedná
nealkoholické nápoje po celý den. Dětské hotely jsou zařízeny tak, aby mohly
poskytnout kojencům, a to již od prvního týdne života, batolatům i starším dě-
tem vybavení a program odpovídající jejich věku a nárokům. Pobyt v Dětských
o zařízení zaměřené na dětskou klientelu. A jen tam máte záruku, že se i po hotelech je cenově výhodný a zahrnuje vynikající celodenní profesionální
dvou desetiletích od vzniku tohoto projektu, který uvedl do života hoteliér Ger- péči o děti všech věkových kategorií – minimálně 5 dní v týdnu. Speciálně
hard Stroitz, budete moci spolehnout na perfektní služby pro rodiny s dětmi: vyškolení pedagogové, animátoři a trenéři velmi dobře vědí, jaké aktivity děti
od kojenců až po dospívající děti. zaujmou. Mlsat, užívat si, prožívat chvíle napětí, hrát si, sportovat – to vše a
ještě mnohem více je možné prožít v Dětských hotelech Evropa.
Všechna ubytovací zařízení, která patří do společenství „dětských hotelů“
jsou roztříděna podle velmi přísných měřítek kvality do jednotlivých kategorií Dovolená snů ve 3 kategoriích!
a označena počtem 3-5 „smileys“. Toto ohodnocení odpovídá tradičním hvěz- Jak jsme již řekli, Dětské hotely Evropa musejí splňovat velmi náročná a zcela
© D I E K I N D E R H O T E L S E U R O PA , A R C H I V M I N I M U N D U S

dičkám u obvyklých ubytovacích zařízení. Tento maskot zaručuje dodržování specifická kritéria, aby mohly být ohodnoceny co největším počtem „smileys“.
všech kritérií kvality. K nim patří například skutečnost, že v ceně za ubytování Proto se každé ubytovací zařízení – od luxusního 5smileyovského hotelu až po
je již zahrnuta péče o děti, včetně bohatého programu aktivit. Dětské hotely venkovský selský statek – snaží poskytnout dětem co nejpestřejší program a
musejí dále poskytovat dětem speciální plnohodnotnou stravu a bezplatné co nejlepší služby.

Informace & Katalogy. Die Kinderhotels Europa


© REGION VILLACH

A-9580 Villach/Drobollach, Seeblickstraße 49a


Tel. +43 (0)4254/44 11
Fax: +43 (0)4254/45 55
office@kinderhotels.com
www.kinderhotels.com

40 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 40 12.11.2009 9:06:02 Uhr


Dovolená
nebo sochu Svobody. Mohou se též procházet mezi slavnými egyptskými chrámy Abu Simbel. Modely staveb jsou
postaveny v měřítku 1:25 a jak jsme již řekli, odpovídají do nejmenšího detailu svým originálním vzorům. Minimundus
s dětmi
byl otevřen již v roce 1958 a od té doby jej navštívilo přes 15 milionů osob. Finanční výtěžek z prodeje vstupenek se
Korutany
dává k dispozici humanitárním organizacím na pomoc dětem. www.minimundus.at

Krajina čistá jako dětská duše


K rajina, která dojímá svou čistotou a krásou, kapky vody, v nichž se
odráží silueta hor, dětský smích jako jasný zvuk zvonků, vůně svěžího
vzduchu, která se mísí s vůní rozkvetlé louky… Co činí tuto zemi tak ne-
masivy, které jsou rájem pro pěší turistiku s celou rodinou. Své půvaby
dávají na odiv v každé roční době.

Jezera veselá i smutná, tajemná i bezstarostná.


odolatelnou? Jsou to hory, jezera, slunné klima nebo snad slunná povaha
© D I E K I N D E R H O T E L S E U R O PA , A R C H I V M I N I M U N D U S

Devět jezer, devět různých charakterů: vody Faakerského jezera lákají svou
zdejších lidí, která již velmi silně připomíná typickou jižanskou mentalitu?
tyrkysově zelenou barvou a krásnou kulisou hor. U jezera Ossiachersee se
Nebo je to mediteránní charakter města Villachu, které se podobá italským
pořádá hudební festival „Korutanské léto“ a příznivý vítr jej předurčil jako
městům z období renesance? Šťastná to země, která může nabídnout vše!
ráj jachtařů. A ostatní? Přijeďte se podívat a posuďte je sami.
Korutany mají smysl pro rodiny Tak krásná může být dovolená.
Dlouhá chvíle? Neznámý pojem. Vstávejte, děti, čeká na vás dobrodružství.
Informace & Objednávky. Villach-Warmbad /
© REGION VILLACH

Tak už vstávejte, sluníčko je již vysoko. Skočte do jezera, vydejte se do hor,


Faaker See / Ossiacher See Tourismus
bavte se a radujte se z každého nového a ještě krásnějšího dne. A-9523 Villach-Landskron, Töbringer Str. 1
Tel. +43 (0)4242/420 00, Fax: linka 42
Hory prázdninového štěstí office@region-villach.at
Gerlitzen, Verditz, Mittagskogel, Villašské Alpy a Dreiländereck. Horské www.region-villach.at

www.austria.info 41

OEW_SOMMER_2010.indd 41 12.11.2009 9:06:11 Uhr


Dovolená
s dětmi Svět obřích ledových jeskyní ve Werfenu. Ještě koncem 19. století byla jeskyně
v Tennenském pohoří známá nanejvýše lovcům a pytlákům. V roce 1879 jeskyni objevil salcburský
Korutany / Salcbursko přírodovědec Anton von Posselt-Czorich, když se mu podařilo proniknout 200 metrů do jejího tem-
ného nitra. Teprve v roce 1913 zjistili další badatelé, jaké jsou skutečné rozměry jeskyně a od 20.

O hledačích pokladů a pirátech Celá vesnička – jeden hotel


P řírodní aréna Korutany je se svými křišťálově čistými jezery
Pressegger See a Weissensee předurčena pro ideální dovolenou s
celou rodinou. Z více než 65 dobrodružných „mokrých“ i „suchých“ aktivit
U jezera Faakersee stojí roz-
košná vesnička a v ní krásné
nově zrestaurované selské statky,
jsou mnohé zasvěceny dětem. Patří sem 1. Korutanský park zážitků u v nichž se můžete ubytovat s
Presseggerského jezera, horolezectví, jízda na koni, jízda na cikánských celou rodinou. Prožijete zde
povozech, letní sáňkařská dráha „Pendolino“, skalní labyrint s extrémní la- dovolenou v absolutní harmonii
novou houpačkou Flying fox na Nassfeldu, rafting pro piráty a vikingy nebo s přírodou a přitom se vůbec
rodinný canyoning, nemusíte zříkat svých nároků na
který rychle prověří pohodlí. Útulná apartmá posky-
odvahu jednotlivých tují maximální komfort, prostor
členů rodiny. V po- a intimitu. Vynikající možnosti
hádkovém kempu v stravování jsou zajištěny.
civilizací zcela
Naše nabídka ve zkratce: vesnička se selskými statky stranou dopravního
nedotčeném údolí
provozu, aktivní program s mnoha aktivitami pro rodiny s dětmi, dětský klub RESI,
Lesachtalu se mohou
nabídka „all-inclusive“ pro děti do 14 let, hledání pokladu, grilování, vodní sporty,
děti i jejich rodiče stát
putování po horách… a otevřená náruč ze strany vašich hostitelů!
zlatokopy a hledači
drahokamů. Více na internetové adrese www.dorfhotel.com

Informace & Objednávky. Informace & Objednávky.


Gailtal | Gitschtal | Lesachtal | Dorfhotel Schönleitn & Seeleitn
Nassfeld-Hermagor-Pressegger See A-9582 Latschach/Oberaichwald
A-9620 Hermagor, Hauptstraße 14 Dorfstraße 26
Tel. +43 (0)4282/31 31-0, Fax: linka 31 Tel. +43 (0)4254/23 84-454
info@naturarena.com, www.naturarena.com info@dorfhotel.com, www.dorfhotel.com

Hotely v rodinném Salcbursku


K dyž děti místo dlouhého vyspávání dobrovolně vyskakují z postelí,
když jejich tváře hned od rána září jako rozesmátá sluníčka a když
si po dobré snídani hodí na záda ruksak plný dobrodružství – pak vězte,
že jsou na prázdninách v některém z rodinných hotelů v Salcbursku,

© K Ä R N T E N S N AT U R A R E N A , D O R F H O T E L S C H Ö N L E I T N & S E E L E I T N , S A L Z B U R G E R L A N D , E I S R I E S E N W E LT G M B H
které nesou název Family SalzburgerLand Hotels.

Zde vás přivítají hostitelé, kteří velmi dobře vědí, s jakým očekáváním
a jakými nároky přijíždějí jejich malí i velcí hosté. Však také připravili

© LANDESVEREIN URLAUB AM BAUERNHOF IM SALZBURGERLAND, ALPINE GASTGEBER


plnou náruč aktivit, k nimž patří vandrovnické dny, trekking s lamami,
vyjížďky na ponících, večery u táboráku nebo rýžování zlata. Navíc
zajišťují celodenní opatrování dětí, aby si i rodiče mohli jednou pořádně
a po svém odpočinout.

Kdo se již nasytil přírodních zážitků a chtěl by se na chvíli věnovat


zážitkům městským a prožitkům kulturním, ten se ze všech oblastí
Salcburska velmi rychle dostane do Mozartova města Salcburku.

Vyžádejte si nový katalog: tel. +43 (0)662/66 88-44,


family@salzburgerland.com, www.family.salzburgerland.com

Informace & Objednávky.


SalzburgerLand
A-5300 Hallwang, Postfach 1
Tel. +43 (0)662/66 88-44
family@salzburgerland.com
www.family.salzburgerland.com

42 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 42 12.11.2009 9:06:28 Uhr


Dovolená
let se stala magnetem pro veřejnost. 40 km dlouhý jeskynní labyrint se začal vytvářet zhruba před 100 miliony
let. Tehdy vznikaly první trhliny, rozsedliny a propasti, které se v průběhu tisíciletí na základě chemických pro-
s dětmi
cesů a vodní eroze zvětšily a zformovaly. V roce 1955 byla postavena lanovka, s níž je možné vyjet až skoro k
Salcbursko
jeskyni. www.eisriesenwelt.at

Návrat k přírodě: hravě a zábavně!


Z azvoníme kravským zvoncem a salcburské léto na selském statku začíná. Vašim
dětem se zde otevírá svět plný dobrodružství a nových dojmů. Poznají jednoduchý
styl života, tradicemi prodchnutou venkovskou kulturu a lidi, kteří žijí podle zákonů
přírody. Děti mohou na statku i pomáhat, například hřebelcovat poníky, vyhánět krávy
na pastvu, krmit králíky, kozy a oslíky, asistovat při porodu telátka... Za odměnu pak
dostanou pořádnou svačinu s domácím chlebem, tvarohem a čerstvým mlékem.
Zde je několik typických příkladů, které dokládají popularitu dovolené na

* * * * *
selském statku: každé dítě se stará o své zvíře grilování u táboráku na
závěr dne výlety na zapůjčených kolech kulinářské lahůdky jako jsou zape-
čené sýrové noky, domácí špek, ještě teplá vejce z kurníku putování na pastviny
za bylinkami
* *
seznámení se s venkovskými zvyky a obyčeji
chleba, výrobě sýra nebo zavařování marmelády.
pomoc při pečení

Jste připraveni na dovolenou na selském statku?


Pro ilustraci uvádíme typický balíček: ubytování na statku se snídaní v DP, kategorie
3 květinek, přípitek na uvítanou, zapůjčení kol, možnost zapojit se do dění na statku
na osobu a týden od 200,– € nebo ubytování v prázdninovém bytě kategorie 3
květinek již od 60,– € pro 4 osoby za 1 noc.

Přímé a rychlé objednávky Informace & Objednávky.


u selských statků: Landesverein Urlaub am Bauernhof im SalzburgerLand
http://salzburg.uab.anfrageassistent.com/de/ Schwarzstraße 19, A-5024 Salzburg
Tel. +43 (0)662/87 05 71-248, Fax: -326
uab@lk-salzburg.at
www.salzburg.farmholidays.com

Rodinná dovolená u Alpských hostitelů


P řed několika lety bylo v Salcbursku, Tyrolsku, Horním Bavorsku a Allgäu
založeno sdružení Alpských hostitelů, které sjednocuje přes 400 malých
soukromých ubytovacích zařízení, kde najdete příjemné ubytování a setkáte se
s mimořádnou srdečností, pohostinností a s nízkými cenami za vysoce kvalitní
© K Ä R N T E N S N AT U R A R E N A , D O R F H O T E L S C H Ö N L E I T N & S E E L E I T N , S A L Z B U R G E R L A N D , E I S R I E S E N W E LT G M B H

služby. Mnoho zařízení se speciálně věnuje tématu „dovolená s dětmi“. Malé


penziony a útulné prázdninové byty jsou ideální základnou pro podnikání
obrovského množství aktivit ve vysokohorském prostředí Alp.
Cena za 1 noc v rodinném apartmá: již od 49,- €.
© LANDESVEREIN URLAUB AM BAUERNHOF IM SALZBURGERLAND, ALPINE GASTGEBER

K vybavení ubytovacích zařízení se zvláštním zaměřením na dětskou


klientelu patří herny pro děti, velká dětská hřiště venku, dětské kluby,
lyžařské školky apod. Při pestrosti naší nabídky si jistě každý vybere
odpovídající ubytování. Na internetové adrese www.alpine-gastgeber.com
najdete mnoho cenných informací o jednotlivých hostitelích a jejich nabídkách,
o možnostech aktivit a také speciální pobytové balíčky pro rodiče a děti,
prarodiče a vnoučata nebo 1 rodiče s dítětem / dětmi.
Podporováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRE) rakouského Ministerstva
hospodářství, rodiny a mládeže, zemských vlád Salcburska a Tyrolska a bavorského Státního
ministerstva pro hospodářství, infrastrukturu, dopravu a technologie.

Informace & Objednávky


katalogů.
Alpine Gastgeber
Tel. +43 (0)512/56 65 66-0
katalog@alpine-gastgeber.com
www.alpine-gastgeber.com

www.austria.info 43

OEW_SOMMER_2010.indd 43 12.11.2009 9:06:41 Uhr


Dovolená
s dětmi Solné světy. „Zdařbůh“, tímto tradičním havířským pozdravem vás vítáme ve světě soli v Al-
taussee. Největší a stále ještě aktivní solný důl v Rakousku leží v půvabném kraji štýrské části Solné
Štýrsko komory. Zdánlivě nekonečné chodby v nitru dolu byly provrtány v čisté kamenné soli a návštěvníci
zde mohou obdivovat tisíce tvarů, barev a struktur tohoto krychlového minerálu. Děti se mohou

Ramsau pod Dachsteinem – zdroj dětských radovánek


A sedmého dne si Bůh řekl: „Udělám něco pro štěstí dětí“... a vytvořil
Ramsau pod Dachsteinem. Nelenili ani ramsauští specialisté na rodin-
nou dovolenou a vytvořili rodinné hotely a bohatou přebohatou nabídku dět-
Ramsau pod Dachsteinem nabízí svým hostům hned trojnásobné požitky
z pohybu, neboť se zde mohou věnovat pěší turistice ve třech výškových
pásmech. Z náhorní plošiny (1000 - 1300 m) se dostanou do oblasti vy-
ských aktivit v lůně až neskutečné krásné přírody. Malý zelený ještěr KALI, sokohorských pastvin (1700 - 1900 m) a konečně do říše věčného sněhu
rodu ramsaurů, je neochvějným ochráncem přírody a věrným průvodcem a ledu na Dachsteinském ledovci (2700 - 3000m). Jižní stěny Dachsteinu
dětí při všech jejich dobrodružstvích. jsou zase doménou horolezců. A čím výše, tím úchvatnější pohled se ote-
vírá na Schladmingské Taury a údolí Ennstal. A z nejvyššího vyhlídkového
Ze všeho nejvíc se Kalimu líbí, jak se děti baví na „jeho“ hoře Sattelberg, kte-
místa, z vysuté plošiny Sky walk, která se vznáší v nadmořské výšce 3000
rá se jinak nazývá „Ramsauská dětská hora“. Zde totiž byla vybudována první
m je tento panoramatický výhled určitě nejkrásnější. Velkou atrakcí na
© TOURISMUSVERBAND RAMSAU AM DACHSTEIN, SALZWELTEN ALTAUSSEE

naučná stezka v Rakousku, která se cele věnuje ochraně přírody a životního


vrcholu Dachsteinu je i Ledovcový palác a turistické výpravy na ledovcových
prostředí. Na 15 speciálních stanovištích se děti zábavnou a hravou formou
pláních. Letní karta a speciální Dětská karta zahrnují velký počet aktivit,
seznámí s nejrůznějšími přírodními procesy a naučí se tak více si vážit darů
služeb a atrakcí!
matky přírody. Na Sattelbergu jsou však i další atrakce, jako je například sel-
ský statek, do nejmenšího detailu provedený tak, aby odpovídal velikosti dětí, Různé typy letních balíčků zaměřené na pěší turisty nebo
dále pak „malý ramsauský vodní svět“ a dvě opravdové horolezecké stezky rodiny s dětmi a také veškeré další informace najdete na
pro děti, na nichž je třeba zdolat 200 výškových metrů. Neméně poutavá internetové adrese www.ramsau.com. Čerpejte z nekonečného
zábava očekává děti na „hoře zážitků“ na Rittisbergu. Děti si zde zahrají na „zdroje vaší síly“!
Robina Hooda a vyzbrojeny lukem a šípem se budou prodírat lesy pod heslem
„zážitky brát, radost rozdávat“. V lesní zahradě s lanovými překážkami „Fo-
rest Parku“ budou děti ve vzdušných výškách trénovat rovnováhu a na pláži Informace & Objednávky.
„Ramsau Beach“ je čeká kromě vodních radovánek také množství atrakcí Tourismusverband Ramsau am Dachstein
© TIROL INFO

A-8972 Ramsau am Dachstein 372


jako pirátské hnízdo, obří létající houpačka, skokanská věž, trampolina, hřiště Tel. +43 (0)3687/818 33, Fax: 810 85
pro plážový volejbal atd. Letní kino pod hvězdami, Pohádková stezka a kuli- info@ramsau.com
nářské lahůdky doplňují tuto fantastickou nabídku pro naše malé hosty. www.ramsau.com

44 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 44 12.11.2009 9:07:12 Uhr


Dovolená
vydat na dobrodružnou cestu za pokladem v doprovodu permoníka. Dobrodružství, zábava, napětí a poučení pro celou
rodinu je na programu v dalších dvou solných královstvích: v hornorakouském Hallstattu, kde je možné si prohlédnout
s dětmi
7000 let starý solný důl, který je nejstarší na světě, a v keltském městě Halleinu u Salcburku, kde se těžila sůl již před
Tyrolsko
2500 lety. Návštěvníci z bílého světa budou ohromeni krásou světa „bílého zlata“. www.salzwelten.at

Family Tirol. Dovolená má být společný zážitek


C ílem projektu Family Tirol – Rodinné Tyrolsko je poskytnou optimální
podmínky rodinám s dětmi. Za tímto účelem vznikly specializované
hotely, ba dokonce celé prázdninové vesnice, které svou atraktivní nabídkou
strava, hory, pastviny, voda… Děti najdou u tyrolských specialistů na rodinnou
dovolenou všechno, jen ne dlouhou chvíli! Některé aktivity podniká celá rodina
společně a jiné zase děti a rodiče zvlášť. Každý má své vlastní zájmy a proto
umožňují prožít celé rodině krásnou dovolenou. Děti se mohou těšit na per- má mít prostor k jejich realizaci. Hlavním cílem našich tyrolských rodinných
fektně koncipovaný program v dětských klubech plný zábavy, dobrodružství specialistů je poskytnout každému členu rodiny nezapomenutelnou dovolenou.
i poznávání a jejich rodiče na odpočinek a pocit spokojenosti z radosti svých
ratolestí. 5korunkový balíček:
2 dospělí a 1 dítě, 7 nocí v rodinném pokoji s fantastickou plnou penzí „all
Pestrý program pro děti tyrolských rodinných hotelů a vesniček spočívá inclusive“, opatrováním kojenců, batolat a starších dětí, jízdou na koni, golfem
především na přírodních zážitcích. Tyrolské Alpy poskytují nevyčerpatelný a wellnessem pro děti od 1490,– €
poteciál pro malé sportovce, dobrodruhy, geology a přírodovědce. Však se
© TOURISMUSVERBAND RAMSAU AM DACHSTEIN, SALZWELTEN ALTAUSSEE

již perfektně vyškolení pedagogové postarají o ty nejkrásnější prázdniny, 4korunkový balíček:


jaké kdy děti prožily! 2 dospělí a 1 dítě, 7 nocí s polopenzí vč. bezplatného užívání lanovek, letní
sáňkařské dráhy, atd. od 899,– €
Kvalita programu a spokojenost dětí i rodičů má u Family Tirol nejvyšší prio-
ritu. Nic se neponechává náhodě, vše musí splňovat nejpřísnější kritéria, 3korunkový balíček:
jaká byla pro rodinné hotely a vesničky stanovena. Vždyť konečně, prázd- 2 dospělí a 1 dítě, 7 nocí v prázdninovém bytě, bez stravy, jízda na ponících,
niny jsou nejkrásnější období roku a proto je třeba, aby byly vyplněné nej- výlet v kočáře s koňským spřežením pro děti, bezplatné užívání lanovek,
krásnějšími prožitky. Zábava, sport, hry, poznávání přírody, zdravá a skvělá koupaliště, atd. od 387,– €

Informace & Objednávky.


Tirol Info, A-6010 Innsbruck
© TIROL INFO

Maria-Theresien-Straße 55
Tel. 43 (0)512/72 72-0
info@tirol.at
www.family.tirol.at

www.austria.info 45

OEW_SOMMER_2010.indd 45 12.11.2009 9:07:27 Uhr


Dovolená
s dětmi Galerie na louce. Pod názvem „Galerie 365“ byla v roce 2008 v Schnepfau v Bregenzském
lese otevřena umělecká galerie, která je – jak název napovídá – přístupná po celý rok 24 hodin
Vorarlbersko / Tyrolsko denně. Projekt byl realizován na popud sochaře Herberta Meusburgera z Bezau. Po architektonické
stránce je to jednoduchá stavba z betonu, oceli a ze dřeva. Visací konstrukce s ocelovými lany, k níž

Brandnertal – alpské město Bludenz – Klostertal


L éto na horách plné krásných zážitků: Tomáše a Lenku není
třeba budit. Už jsou dávno vzhůru a s velkým očekáváním hledí
vstříc novému dni. Včerejší den strávili v Brandu při putování na
stezce, která je zavedla za zvířátky. Hladili si malé králíčky, dová-
děli s kůzlátky a dokonce mohli pozorovat, jak se zrovna narozené
telátko poprvé pokouší vstát na své vratké nožičky. Dnes je čeká
spolu s ostatními dětmi dobrodružná výprava do lesa, kterou pro
ně připravily zkušené opatrovatelky v rámci projektu „Dětské léto
v Brandnertalu“.

A tak to jde stále dál – každý den jiný program a jiná dobro-
družství. Jednou u jezera, jednou vysoko v horách a jindy zase v
soutěskách nebo v lesním areálu s lanovými překážkami.

Maminka s tatínkem zase dětem slíbili výlet do Země medvědů na


vrchol Sonnenkopfu. Tam děti očekává obrovské hřiště s mnoha
atrakcemi. Mohou se plavit na voru po Medvědím jezeře, probádat
Medvědí jeskyni, koupat se a hrát si u jezera… “Škoda, že čas tak
rychle utíká, ještě jsme nestihli všechno”, říkají smutně Tomáš s
Lenkou. A my říkáme, “na shledanou o příštích prázdninách!”
Informace & Objednávky.
Alpenregion Bludenz Tourismus GmbH
TIP: 27. ročník mezinárodního festivalu čokolády Milky A-6700 Bludenz, Rathausgasse 12
10. července 2010 v Bludenzu s 60 atrakcemi, šou a známými Tel. +43 (0)5552/302 27
osobnostmi. Fax: +43 (0)5552/302 27-1712
info@alpenregion.at, www.alpenregion.at

© ALPENREGION BLUDENZ, URLAUB AM BAUERNHOF IN TIROL, GALERIE 365: ARCHITEKTUR JUNIWIND ARCHITEKTUR/FOTOGRAPH HANNO MACKOWITZ
Máme rádi zvířata, protože jsou
chlupatá, mají hebkou srst…
D ěti se na selském statku učí správnému zacházení se zvířaty. Jsou zde krávy a

© M O N TA F O N T O U R I S M U S , H O C H M O N TA F O N T O U R I S M U S , S C H R U N S T S C H A G G U N S T O U R I S M U S , H A N N O M A C K O W I T Z
mlékem vonící telátka, koně a hříbátka, ovce a rozkošná jehňátka, růžoví čuníci,
dupající králíci, psi a kočky. Každé zvíře je jiné a vyžaduje zvláštní péči. Pro městské
děti se zde otevírá svět, jaký dosud nikdy nepoznaly. Svět, v němž soužití lidí se zvířa-
ty je něco zcela samozřejmého.
Aby se však děti dokázaly se zvířaty dorozumět a také jim porozumět, přebírají často
sedláci roli „tlumočníků“ mezi malým člověkem a zvířetem. Trpělivě jim vysvětlují,
proč koza mečí, kohout kokrhá a zda pije kráva mléko. Naučí je také, jak rozumět řeči
zvířat a jak interpretovat jejich chování. Děti se tak zcela nenásilným způsobem naučí
komunikovat se zvířaty, mít za ně pocit zodpovědnosti, respektovat je jako živé bytosti
a chápat, že soužití člověka a zvířete je ta nejpřirozenější věc na světě. A není nic
krásnějšího, než umět navázat vzájemný hluboký kontakt, čitelný jediným pohledem.
Dovolenou na selském statku je možné prožít již od 21,- EUR na osobu/den v
útulném dvoulůžkovém pokoji vč. vydatné selské snídaně nebo v prázdninovém bytě
od 54,- EUR (4 osoby).

Informace & Objednávky.


Urlaub am Bauernhof in Tirol
A-6020 Innsbruck, Brixnerstraße 1
Tel. +43 (0)5/92 92-1172
Fax: +43 (0)5/92 92-1179
uab@lk-tirol.at, www.bauernhof.cc

46 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 46 12.11.2009 9:07:31 Uhr


Dovolená
je vlastně umělecký prostor připevněný vytváří markantní jak statickou, tak i optickou cézuru. Výstavní prostor nemá
dveře, nemá dokonce ani všechny čtyři stěny. Z čelní a jedné boční strany je volně přístupný. Umělecké exponáty se
s dětmi
nemusejí omezovat jen na prostor pavilonu, mohou se libovolně rozmísťovat i pod širým nebem na louce. Vystavované
Vorarlbersko
práce vznikají na místě v bezprostředním dialogu s přírodou, krajinou, kulturou a lidmi z Bregenzského lesa.

Montafon
M ontafon je krásná oblast na jihu Vorarlberska, která se táhne
až k nejvyšší hoře Vorarlberska Piz Buinu (3312 m). Známá,
romantická a oblíbená vysokohorská silnice Silvretta spojuje
Montafon s Tyrolskem.

Přes 500 km značených turistických stezek se vine montafonským


údolím a vede do vysokých nadmořských výšek na horské hřebeny masivů
Rätikonu, Silvretty a Verwallu. Je to skutečný ráj pro poutníky a zkušené
horolezce. K tomu je třeba přidat 860 km tras pro horská kola, 5 koupališť,
2 tenisové haly, mnoho tenisových kurtů a dvě 9jamková golfová hřiště.
Aktivní park Montafon, Fun-Family-Club, Alpine-Coaster-Golm (fantastická
horská dráha) a v loňském roce otevřený lesní areál s lanovými překážkami
v Latschau poskytují atraktivní program pro celou rodinu.

Karta výhod „MONTAFON-Silvretta-CARD“ umožňuje bezplatné užívání


lanovek, veřejných koupališť a plováren, návštěvy muzeí a bezplatné užívání
veřejných dopravních prostředků v Montafonu a sousedním Paznaunu.

Podrobné informace získáte na internetové adrese www.montafon.at

Family Fun Club Gargellen


© ALPENREGION BLUDENZ, URLAUB AM BAUERNHOF IN TIROL, GALERIE 365: ARCHITEKTUR JUNIWIND ARCHITEKTUR/FOTOGRAPH HANNO MACKOWITZ

J edinečná atrakce v Montafonu


* účast zdarma pro děti hostů
(do ročníku 1993) ze středisek Gargellen, St. Gallenkirch, Gortipohl,
Gaschurn a Partenen (nechybí ani potřebná výstroj)
* hry, zábava, akce
s animátory a horskými průvodci
* horolezecká stezka, lezecký park a
lezecká hala
* areál s lanovými překážkami „Fun Forest“ s tréninkem
rovnováhy, gorilí skluzavkou atd.
* *
grilování u táboráku „Země
© M O N TA F O N T O U R I S M U S , H O C H M O N TA F O N T O U R I S M U S , S C H R U N S T S C H A G G U N S T O U R I S M U S , H A N N O M A C K O W I T Z

pašeráků“ na Schafbergu s dobrodružnou výpravou za pokladem

* horská cyklistika
* dětské odpoledne plné her a zábavy

Veškeré informace: www.gargellen.at

Aktivní park Montafon


N ejvětší park pro sport a volný čas ve Vorarlbersku! Skoro každý šestý
host v Montafonu bydlí v některém z klubových ubytovacích zařízení
Aktivního parku a užívá si systému klubových dovolených „all inclusive“. To
znamená zdarma dětský animační program, vstup na koupaliště, minigolf,
cyklistické, pěší a horolezecké túry... To znamená ideální dovolenou pro
všechny členy rodiny bez starostí a jakýchkoli dalších příplatků.

NOVINKA: velké koupaliště s mnoha atrakcemi a rybník obklopený skalami, z


nichž se skáče do vody. Veškeré informace: www.aktivpark-montafon.at

Informace & Objednávky. Informace & Objednávky. Informace & Objednávky.


Montafon Tourismus GmbH Hochmontafon Tourismus Aktivpark Montafon
A-6780 Schruns, Montafoner Straße 21 Büro Gargellen Schruns-Tschagguns Tourismus
Tel. +43 (0)5556/722 53-0 Tel. +43 (0)5557/63 03 Tel. +43 (0)5556/721 66-0
Fax: +43 (0)5556/748 56 info@gargellen.at info@schruns-tschagguns.at
info@montafon.at, www.montafon.at wwwgargellen.at www.schruns-tschagguns.at

www.austria.info 47

OEW_SOMMER_2010.indd 47 12.11.2009 9:07:53 Uhr


Regenerace

Vše pro zdraví prostředek pro horní cesty dýchací a plíce a nejmo-
dernější poznatky v oblasti lázeňství se prolínají s tisí-
ciletými zkušenostmi a moudrostí starých léčebných
Toužíte někdy po zdravotní dovolené? Že stále častěji? Tak se nechte inspirovat! metod. Tradičně vysoká úroveň rakouského hotelnictví
a gastronomie, obojí patří k nejlepším na světě, vytvá-
ří ideální rámec pro vaši zdravotní dovolenou.
O tužujte svá chodidla v ledové vodě podle všech
zásad vodoléčby faráře Kneippa, nechte se ma-
sírovat konopným olejem a vnímejte „na vlastní kůži“
lená v Rakousku.
Leží-li vám na srdci vaše tělesná kondice a zdravotní
stav, najdete mezi Vorarlberskem a Burgenland- Skok do teplé vody
© OÖ.TOURISMUS/RÖBL

jeho účinky, vznášejte se v solném bazénu a přitom skem nesčetná lázeňská a léčebná zařízení, která z K nejčastějším léčebným metodám v Rakousku patří
obdivujte třítisícovky Ötztalských Alp nebo se při -110 vás udělají „nového“ člověka. Z hlubin země tryská koupel v příjemně teplé termální vodě. Mnozí se do
stupních Celsia zbavte bolestí zad. Tak rozmanitá a ozdravná termální voda, nedotčená vysokohorská ní rádi noří, i když nemají nijaké závažnější zdravotní
zároveň i trošku excentrická může být zdravotní dovo- příroda a průzračně čistý vzduch působí jako zázračný problémy a touží jen po odpočinku a uvolnění. Už jen

48 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 48 12.11.2009 9:08:11 Uhr


Regenerace v hornorakouské Solné tento faktor má v dnešní hektické době mimořádnou tvaru obřích mís, které se vznášejí ve výšce a odkud
komoře: sedět na molu u jezera a dívat se důležitost. Zaměříme-li se na rakouské zdroje termál- je fantastický pohled na třítisícovky Ötztalských Alp.
na rozčeřenou vodní hladinu je nejlepší
terapie pro rozháranou duši
ní vody, otevírá se nám velmi pestrá paleta lázeňských Termální prameny se mohou svým složením vzájemně
zařízení, která z tohoto bohatství po lékařské i tera- liší. Tak například obsahují dva prameny – v Bad Zellu
peutické stránce čerpá. Ať jsou to termální lázně pro v Horním Rakousku a v Bad Gasteinu v Salcburku
miminka a batolata v burgenlandském Lutzmanns- – ušlechtilý plyn radon, jeden nejlepších přírodních
burgu nebo desítky termálních lázní ve Štýrsku, v léčivých prostředků, které má moderní lázeňství k dis-
Korutanech, Salcbursku a Tyrolsku. Vyhledávané jsou pozici. Pomáhá při revmatických obtížích, onemocnění
© OÖ.TOURISMUS/RÖBL

termální lázně ve vysokohorském prostředí, z nichž horních cest dýchacích a posiluje imunitní systém.
nejoblíbenější jsou v Bad Gasteinu nebo Längenfeldu Na okraji národního parku Neziderské jezero v Bur-
v Ötztalu. Zde stojí „Vodní chrám“, nejmodernější genlandsku byl v listopadu 2009 otevřen úžasný
termální lázně Rakouska s venkovními bazény ve lázeňský komplex s hotelem. St. Martins Therme & >

www.austria.info 49

OEW_SOMMER_2010.indd 49 12.11.2009 9:08:15 Uhr


Regenerace

Lodge jsou termální lázně se čtyřhvězdičkovým ho- Jeho architekt vytvořil krásný hotel z přírodních z nich jako elixíry mládí a zdraví. Od koupele v jableč-

© LECH ZÜRS TOURISMUS/HANS WIESENHOFER, ÖSTERREICH WERBUNG/


telem superior, první tohoto druhu ve střední Evropě. materiálů jako je dřevo a sklo. Světlo zalévá všechny ném octě přes peeling z dýňových jader až po koupele
Lázeňské požitky a terapie všeho druhu jdou ruku prostory a voda vytváří příjemnou kulisu. V takovém v mléce, medové zábaly apod. Zkušenosti štýrských
v ruce s krásnými přírodními zážitky při pohledu na prostředí pracují vynikající lékaři a také vyznamenaní lazebníků v tomto oboru se opírají o staleté znalosti o
rákosový pás kolem jezera a vzácné ptačí kolonie. kuchaři, kteří se všichni vzorně starají o své pacienty působení přírodních látek na lidské zdraví.
Za zmínku stojí i velmi originální architektura stavby, a strávníky. Také konopí zažívá svou renesanci, tentokrát jako
© THERMALAA 2008/MAXIUM/WIESENHOFER

která připomíná ulitu. skutečně a výhradně léčivá rostlina. Díky speciálním


Když už jsme se zmínili o architektuře, je třeba říci, Léčivé síly z kuchyně mastným kyselinám působí především jako účinný
že hraje při výstavbě nových lázeňských zařízení stále Mnoho potravinových produktů, které přicházejí na prostředek proti různým kožním chorobám. V ter-
důležitější roli. Uveďme příklad: v Bad Gleichenbergu, stůl, lze využít i v lázeňství jako léčebný prostředek. málních lázních Laa v Dolním Rakousku se používá
v Oblasti vulkánů na východě Štýrska, byl před rokem Tradiční štýrská medicína, TSM®, která se v plné konopný olej při masážích. Tato rostlina se v této ob-
otevřen „Life Medicine Resort“, který svým moderním míře aplikuje v termálních lázních v Bad Waltersdorfu, lasti pěstuje ve velkém množství. Olej z konopí je také
vzhledem výborně ladí se 170 let starým parkem. úspěšně využívá nejrůznějších potravin, resp. výtažků výborný na saláty a jako prostředek proti stárnutí pleti.

50 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 50 12.11.2009 9:09:31 Uhr


Speciality v záležitos-
tech regenerace
* Best Health Austria. Zařízení vyzname-
naná značkou kvality „Best-Health-Austria“
zaručují zdravotní dovolenou na nejvyšší
úrovni. Musejí mimo jiné prokázat účinnost
svých aplikací na lidské zdraví, poskytovat
kompetentní odbornou péči a z gastronomic-
kého hlediska se zaměřovat na bioprodukty.
www.besthealthaustria.com

* Dovolená na selském statku pro


zdraví. Dovolená na venkově spojená se
zdravým způsobem života. Pohyb v nedotče-
né přírdoě, bioprodukty z domácího hospo-
dářství, ubytování v pokojích nebo apartmá
ze samých přírodních materiálů.
www.urlaubambauernhof.at
2
* Welltain® am Arlberg. Vybrané hotely
v Lechu ve vysokohorské oblasti Arlberg
připravují pro své hosty individuální program
pro zdraví. Osobní trenéři doprovázejí své
svěřence při pěších túrách, ať tradičních či
formou severské chůze, a osobní terapeuti
radí, jak se nejlépe uvolňovat a vracet tělu
mladistvý vzhled. www.welltain.at

* New Life Hotels. 4- a 5hvězdičkové ho-


tely „nového života“ poskytují skvěle konci-
povaný wellnessový program pro nastávající
maminky. Patří sem plavání, vodní gymnasti-
ka, masáže, procházky, nenáročná severská
chůze a romantické večery s nastávajícím
tatínkem. www.newlifehotels.com

* Medical Wellness. Cítit se dobře a na-


víc cítit léčebné účinky nejrůznějších terapií.
V alpském wellnessovém hotelu Lamm v
Seefeldu se kombinuje wellness s cílenými
terapiemi – od lymfodrenáže až po elektrote-
rapii – pod vedením zkušených lékařů.
www.alpenmedhotel.com
1 3 4

1 Plavu si ani nevím jak, vždyť mě nese Nezapomeňme ani na víno, které má v souvislosti s rodní léčebné procedury. Sestry řádu cisterciáků v
teplá termální voda v dolnorakouských
© LECH ZÜRS TOURISMUS/HANS WIESENHOFER, ÖSTERREICH WERBUNG/

lázeňstvím rovněž velký význam. Schrothova vinná kú- burgenlandském klášteře Marienkron v Seewinkelu
HOTEL POST BEZAU/GNAEDINGER, POSTHOTEL ACHENKIRCH ACHENSEE

termálních lázních Laa


ra pomáhá tělu vylučovat škodlivé a získávat obranné mají stále plné ruce práce. Sestra Alžběta, “anděl
2 Jaká je to slast vyzout si pohorky a
látky. Kosmetické produkty z vína se hojně používají strážný” celého domu je odbornice na Kneippovy
bosýma nohama se brouzdat v potoce. Tato
malá Kneippova kúra v Lechu-Zürsu dodá ve wellnessových zařízeních jako je například Loisium vodní terapie, sestra Bernarda se zase specializo-
unaveným nohám novou sílu Wine Spa v srdci dolnorakouské vinohradnické oblasti vala na léčebné metody z Dálného východu jako je
© THERMALAA 2008/MAXIUM/WIESENHOFER

3 Zdraví, které vám zachutná: mnoho u městečka Langenlois. Zvláště oblíbené jsou aroma- qi gong. Terapeutické balíčky mají v Mariakronu
bylinek má léčivé účinky a navíc dodá tické koupele v suchech s vínem, kosmetické aplikace zábavné, ale vždy velmi výstižné názvy, jako “Pro
jídlu nezaměnitelnou chuť a peeling s použitím oleje z hroznových jader. ranní mrzouty se studenýma nohama”. Jak vidíte,
4 Posthotel Achenkirch u tyrolského jezera sestry oplývají humorem, kterým je vybavil jejich
Achensee a jeho úžasný svět dobré pohody Kláštery jako místa duchovní, ale i tělesné obnovy šéf, Bůh všemohoucí. Že úspěch léčby zaručují
Neméně zdravé jsou lázeňské pobyty v mnoha schopnosti každé ze 14 sester a ne boží vůle, je
rakouských klášterech, které se zaměřují na pří- nad slunce jasné. •
www.austria.info 51

OEW_SOMMER_2010.indd 51 12.11.2009 9:09:46 Uhr


Regenerace
Burgenlandsko Slavnost kvetoucích třešní v Donnerskirchenu. V polovině dubna lze u břehů Ne-
ziderského jezera pozorovat okouzlující přírodní jev. V této době vypučí na všech třešních v panonské
nížině nádherné bílé květy, které zahalí celý kraj do bělostného voňavého závoje. Skoro by se zdálo, že
větve stromů obalil pozdní sníh. Ve stejné době začínají ze země vyrůstat hlavičky žlutých – jak jinak

Bad Sauerbrunn
Z draví přichází z hlubin země. Nenapodobitelný šarm typického lázeňské-
ho letoviska z doby rakousko-uherské monarchie okouzluje i dnes jeho
hosty, kteří sem přijíždějí na lázeňské pobyty nebo na dovolenou ve znamení
pohybu a odpočinku. V okolí městečka se v krásné zalesněné přírodě vinou
stinné stezky pro pěší turisty a cyklisty a také značené trasy pro severskou
chůzi a horskou cyklistiku.
V samotném Bad Sauerbrunnu se v létě pořádají promenádní koncerty v
hudebním pavilonku a růžová zahrada s 2000 keři růží vábí svou omamnou
vůní stovky návštěvníků. V zimě je největší atrakcí dnes již legendární
vesnička s vánočním stromem, která tvoří součást lázeňského parku a
propůjčuje mu téměř mystickou atmosféru.
Avšak největším magnetem pro lázeňské hosty je bezpochyby 40 °C teplý
artézský termální pramen s perlivou minerální vodou, který vyvěrá z hloubky
1000 metrů a v moderním lázeňském centru se pak využívá k léčení nejrůz-
nějších nemocí vnitřních orgánů a pohybového ústrojí. Dalšímu typu pramene,
který má velmi vysoký obsah magnézia a je zvláště vhodný pro pitné kúry, se
říká „kyselka“. Bad Sauerbrunn totiž v překladu znamená Kyselá voda.
Uvolnění místo stresu, zdravý pohyb místo štvanice, klid a pohoda místo napětí
a vnitřní rozervanosti – Bad Sauerbrunn vás povede tím správným směrem!
Gemeinde Bad Sauerbrunn: Tel. +43 (0)2625/322 03,
Fax: +43 (0)2625/32 30 09, post@bad-sauerbrunn.bgld.gv.at Centrum zdraví
www.bad-sauerbrunn.at, www.bad-sauerbrunn.info
C entrum zdraví v Bad Sauerbrunnu, lázeňském městečku, které leží
50 km na jih od Vídně, navrací svým hostům již déle než 100 let radost
ze života. Naučíte se zde zdravému životnímu stylu, který vůbec neznamená
zříkat se požitků, ba právě naopak, čím víc se budete smát a pohybovat
se a čím kvalitněji budete jíst a pít, tím více si prodloužíte život! Centrum
zdraví bylo postaveno přímo u lesa a přece uprostřed Bad Sauerbrunnu na
úpatí svahů Rosaliengebirge. Pro léčebné účely se zde využívají tři vzácné

© G E S U N D H E I T S Z E N T R U M B A D S A U E R B R U N N / B É Z A R D ( 2 ) , B R U C K N E R ( 1 ) , N AT U R PA R K N E U S I E D L E R S E E – L E I T H A G E B I R G E
prameny: „termální pramen“ pro koupele a zlepšení stavu pohybového
ústrojí, minerální pramen „kyselka“ pro pitné kúry a „suchý plyn“ nasycený
kyselinou uhličitou, jímž se léčí pacienti s vysokým krevním tlakem, cévními
chorobami a onemocněními žil dolních končetin.

** Smluvní partner rakouských nemocenských pojišťoven


Diagnostické a výkonnostní centrum pro zdravotní prevenci, kardi-

© R O G N E R B A D B L U M A U , T H E R M E N R E G I O N B A D WA LT E R S D O R F, Q U E L L E N H O T E L & S PA * * * *
ologické pracoviště pro trénink a rehabilitaci pacientů s onemocněním
srdce, „slow aging“, tedy zpomalení procesu stárnutí, snížení hmotnosti,
rekreační sport, vytrvalostní a posilující trénink

* Novinka od roku 2010! Hotel – ozdravovna „Der Sonnberghof“


Hotel Sonnberghof se specializuje na pacienty, kteří mají za sebou vyčerpáva-
jící léčení nádorových onemocnění. Chemoterapie a ozařování velmi výrazně
oslabují lidský organismus a proto je třeba po této fázi zahájit fázi rehabilitace
a obnovy. Náš hotel poskytuje takové podmínky, aby se zde pacienti cítili jako
v bavlnce a podařilo se jim co nejrychleji zákeřnou nemoc překonat.
www.dersonnberghof.at

Informace & Objednávky.


Gut aufgehoben
GesundheitsZentrum Bad Sauerbrunn
A-7202 Bad Sauerbrunn, Hartiggasse 4
Tel. +43 (0)2625/300-0, Fax: linka -820
info@die-heiltherme.at
www.die-heiltherme.at

52 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 52 12.11.2009 9:10:00 Uhr


Regenerace
než – hlaváčků. Tmavě fialové mečíky, růžové, bílé i modré hyacinty a tulipány všech barev zaplavují jižní svahy kopců Štýrsko
Leithagebirge a proměňují je v nádherné květinové moře. Krása probouzející se přírody láká pěší turisty k romantickým
toulkám a cyklisty na výlety na Třešňové cyklostezce. V „třešňové obci“ Donnerskirchen pak probíhají každoročně slav-
nosti na počest bílých květů a budoucích temně červených třešní. www.neusiedlersee-leithagebirge.at

Rognerovy lázně
Bad Blumau
V této krajině kopců a luk se člověk cítí
skutečně doma – v bezpečí, s veselou i trošku
smutnou myslí, plný zvídavosti a pozitivní energie.
(Friedensreich Hundertwasser, 1997)
Svět v barvách duhy, zaoblené tvary, zelené zahrádky
na střechách, zlaté kupole a mnoho krásných barev
vytvářejí v harmonii s okolní krajinou nenapodobitelné
umělecké dílo. Je to svět, v němž vše hedvábně
plyne. Tři horké termální prameny sopečného původu
zde vyvěrají z hlubin země. Největší z nich je léčebný
pramen Vulkania, který obsahuje solnou usazeninu z
pravěkého moře, které se zde kdysi rozlévalo. Koupel
v této termální vodě se tak podobá stavu beztíže a
hedvábnému pohlazení. Rognerovy lázně Bad Blumau
v srdci Štýrska nabízejí mnoho možností, jak si dopřát
skutečný luxus. Jsou zkrátka pramenem radosti ze
života, který tryská z hlubin vašeho srdce!

Informace & Katalogy.


Rogner Bad Blumau
A-8283 Bad Blumau 100
Tel. +43 (0)3383/51 00-0
spa.blumau@rogner.com
www.blumau.com

Oblast termálních lázní Bad Waltersdorf


O zdravné léčebné prameny tryskají z hlubin země a napájejí svou nádhernou
© G E S U N D H E I T S Z E N T R U M B A D S A U E R B R U N N / B É Z A R D ( 2 ) , B R U C K N E R ( 1 ) , N AT U R PA R K N E U S I E D L E R S E E – L E I T H A G E B I R G E

37°C teplou vodou bazény léčebných termálních lázní v Bad Waltersdorfu a také
ostatních lázeňských hotelů. Zdravý styl života je krédo naší oblasti. Kromě lázeňských
požitků se můžete věnovat golfu na 18jamkovém hřišti, které bylo postaveno podle
učení feng-shui, jezdit na kole, chodit na výlety, užívat si kulinářských specialit ve
vinných šencích, venkovských hostincích nebo ve vybraných restaracích. Věděli jste,
že byl Bad Waltersdorf v roce 2007 vyznamenán jako nejkrásnější květinová obec
© R O G N E R B A D B L U M A U , T H E R M E N R E G I O N B A D WA LT E R S D O R F, Q U E L L E N H O T E L & S PA * * * *

ve Štýrsku a že léčebné termální lázně Bad Waltersdorf získaly cenu „European


Health & Spa Award“ jako nejlepší termální lázně Evropy pro rok 2009?
Bad Waltersdorfský dobropis jako dárek pro vás: darujte svým blízkým něco
mimořádného. Objednávky na internetové adrese www.badwaltersdorf.com
Quellenhotel & Spa****, léčebné termální lázně Bad Waltersdorf
Pramen klidu a pohody: zlatým hřebem v luxusním Quellenhotel & Spa**** jsou
vlastní hotelové termální lázně „Quellenoase“ mezi jiným s rybníkem v přírodě, bazény s
termální vodou, saunami, meditacemi ve vodě a wellnessem pro ženy. Hotel je spojený
s hlavními léčebnými termálními lázněmi Bad Waltersdorf, kde se na ploše 25 000 m²
prezentuje wellness ve velkém stylu. Specialitou center Styrian Spa Massage- &
Beautycenters je „Tradiční štýrská medicína®“. Nocleh od 99,– € na os.

Informace & Objednávky. Informace & Objednávky. Quellenhotel &


Thermenregion Bad Waltersdorf Spa**** Heiltherme Bad Waltersdorf
A-8271 Bad Waltersdorf, Hauptplatz 90 A-8271 Bad Waltersdorf
Tel. +43 (0)33 33/31 50-0, Fax: -15 Thermenstraße 111
info@badwaltersdorf.com Tel. +43 (0)3333/500-0
www.badwaltersdorf.com office@quellenhotel.at, www.heiltherme.at

www.austria.info 53

OEW_SOMMER_2010.indd 53 12.11.2009 9:10:48 Uhr


Regenerace
Korutany Krápníkové jeskyně Obir. V roce 1870 objevili havíři v oblasti Eisenkappel-Vellach v
Korutanech při svých průzkumných cestách za novými naležišti olova a zinku překrásné krápníkové
jeskyně. Tehdy jim sloužily zejména k tomu, aby se jejich dlouhými chodbami dostali co nejhlouběji
do nitra hory. Dnes odhaluje tento přírodní zázrak svou tajemnou podzemní říši návštěvníkům zblíz-

Balíčky plné krásných pocitů: pro malé a velké


D ětské hotely Evropa mají úspěch ve všem, co podnikají pro blaho svých
hostů. Členové této kooperační skupiny přicházejí se stále novými
nápady. Nabídka wellnessových požitků nejen pro rodiče, ale také pro jejich
V jeho inspirující atmosféře si mohou děti do sytosti užívat bylinkových
koupelí, zvukových a aromatických terapií, masáží a dokonce i kosme-
tických ošetření pleti. Děti se dozvědí více o své duši a svém těle, naučí
děti, je jedním takovým nápadem, z něhož se vyvinul skvěle promyšlený se o ně správně pečovat a seznámí se se zásadami správné výživy.
program. Za tímto účelem byly vytvořeny speciální balíčky, které bychom
Masáže pro miminka.
vám chtěli krátce představit:
Člověk potřebuje pro svůj zdárný citový vývoj od samého počátku
Family in balance. intenzivní tělesný kontakt. Masáže podle 3000 let starého přírodního
Rovnováha a vyváženost je jeden z předpokladů zdravého způsobu života. léčebného systému ayurveda přispívají k duševní vyrovnanosti a
Obsáhlá nabídka pro budoucí maminky a tatínky je zaměřená na celkové pocitu pohody a bezpečí dětí v nejútlejším věku a navíc pomáhají
uvolnění. Tyto balíčky obsahují mimo jiné šetrné masáže pro těhotné, upevnit jejich zdraví, zejména v oblasti chronických onemocnění © T H E R M E N R E S O RT WA R M B A D - V I L L A C H , WA R M B A D E R H O F
a alergií.
© OBIR TROPFSTEINHÖHLEN, DIE KINDERHOTELS EUROPA

peeling, aromatické koupele, vodní gymnastiku, odpočinek na vodních


postelích, plavání v bazénu, biosauny, Kneippovy terapie a také hodnotnou Informujte se o nabídkách a vyberte si pro svou příští dovolenou
a chutnou stravu a konzultace s odborníky. pobyt v některém z našich dětských hotelů, neboť heslo dne a doby
Wellness chodí do školy. zní: jsou-li rodiče a děti vyrovnaní a plni radosti ze života, daří se
Nabídka prvního dětského centra wellnessu a krásy na světě je rozsáhlá. dobře celé rodině!

Informace & Katalogy. Die Kinderhotels Europa


A-9580 Villach/Drobollach, Seeblickstraße 49a
Tel. +43 (0)4254/44 11
Fax: +43 (0)4254/45 55
office@kinderhotels.com
www.kinderhotels.com

54 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 54 12.11.2009 9:10:58 Uhr


Regenerace
ka i zdaleka a od roku 1998 slouží i jako vědecké pracoviště pro speleology a geology. Prostřednictvím světelných Korutany
a zvukových efektů, fimových projekcí a dalších instalací se návštěvníci vydají na cestu do doby před 200 miliony
lety, seznámí se s velmi těžkými pracovními podmínkami dávných havířů a současně budou moci obdivovat moderní
výzkumné přístroje, které umožňují rozsáhlé studium o vzniku a vývoji krápníkových jeskyní. www.hoehlen.at

Termální resort Warmbad-Villach


N edaleko italských hranic, v oblasti, kde ze země vyvěrá množství horkých termálních pramenů, leží špič-
kové lázeňské centrum s nejpestřejší nabídkou lázeňských procedur v celém Rakousku. Kromě desítek
wellnessových terapií se nabídka zaměřuje také na zdraví a bohatý program zdravotní prevence. Naši terapeuti
vám nabízejí speciální masáže a naši experti na krásu vám poskytnou zkrášlující a omlazující terapie bez
plastické chirurgie. Nabídky se pohybují v ceně již od 140,- EUR za 2 noci vč. polopenze.
Tým institutu GolfMED, oficiálního terapeutického centra PGA (Profesionální golfové asociace), vám pomůže
zvládnout bez problémů příští turnaj – a zůstat v dobré kondici! Vznášejte se v bazénu, do něhož proudí ter-
mální voda přímo z hlubin země, běhejte, choďte, hrajte tenis i golf, jezděte na koni nebo na drátěném oři,
chytejte ryby a mějte se dobře. U nás můžete kombinovat všechny aktivity, jak sami uznáte za vhodné či jak
se vám líbí. Ať se ubytujete ve zdravotním a golfovém hotelu Warmbaderhof***** nebo v rodinném sportov-
ním hotelu Karawankenhof****, který stojí přímo na prameni zdravého životního stylu.

Informace & Objednávky.


ThermenResort Warmbad-Villach
A-9504 Warmbad-Villach
Tel. +43 (0)4242/30 01-10, Fax: -1309
hotel-reservierung@warmbad.at
www.warmbad.at

Warmbaderhof *****
I deální dovolená, která uspokojí všechny, kdo touží
po zdravém pohybu v nádherné přírodě, odpočinku
a požitcích pro tělo a duši. Dopřejte si neopakovatelné
dny v Termálním centru pro vitalitu, které se rozkládá
na ploše 1800 m2 a je vybaveno bazény pod střechou
i pod širým nebem, areálem se saunami, parkem,
salonem krásy, masážním studiem. Kdo by si chtěl
rozšířit své vědomosti o tom, jak hrát lépe a zdravěji
golf, ten se může obrátit na tým institutu Golf MED,
který byl vyznamenán certifikátem Profesionální
golfové asociace.
Největší zážitek v našich lázních je koupání v bazénu,
do něhož tryská termální voda přímo z pramene.
© T H E R M E N R E S O RT WA R M B A D - V I L L A C H , WA R M B A D E R H O F
© OBIR TROPFSTEINHÖHLEN, DIE KINDERHOTELS EUROPA

Největší sportovní a přírodní zážitky lze prožívat na


nádherných stezkách pro pěší turistiy, severské chodce
a běžce v přírodním parku Dobratsch, které začínají v
našem 20 ha rozlehlém parku. Vyvrcholením všech
požitků jsou kreace mistrů kuchařů a cukrářů.

Informace & Objednávky.


Warmbaderhof*****
A-9504 Warmbad-Villach
Tel. +43 (0)4242/30 01-0, rezervace: -10
hotel-reservierung@warmbad.at
www.warmbad.at

www.austria.info 55

OEW_SOMMER_2010.indd 55 12.11.2009 9:11:12 Uhr


Regenerace
Salcbursko Alpineum Hinterstoder. Alpské muzeum v Hinterstoderu bylo vybudováno v roce 1998 u
příležitosti konání Hornorakouské zemské výstavy s cílem dokumentovat postupnou proměnu malé
horské vesničky v moderní středisko letních a zimních sportů. Velká část muzea je věnována vývoji
masového i závodního lyžování, horolezectví od jeho počátků až do dnešní doby a práci horské

© H O T E L M O I S L , O B E R Ö S T E R R E I C H T O U R I S M U S I N F O R M AT I O N , F. X . M AY R K U R : G E S U N D H E I T S Z E N T R U M R I C K AT S C H W E N D E
Za zdravím do Gasteinu v tomto vysokohorském údolí. Pěší turistika, horská cyklistika nebo severská
chůze jsou ideální sporty, které doplňují terapie v gasteinských termálních

P ředcházení nemocem, zmírnění bolestí, snížení dávek léků a zvýšení


kvality života jsou hlavní cíle lázeňských zařízení v údolí Gasteinertal.
Svůj rozkvět prožívaly již v dobách rakousko-uherské monarchie a jejich
lázních. Vaše zdravotní dovolená, nechť ji absolvujete v kterékoli roční době,
bude vždycky nezapomenutelný zážitek.
Lázeňský balíček (příklad): lázeňský pobyt za účelem zdravotní
lesk a sláva nepohasly ani dnes. Ba právě naopak, dnes jsou to moderní prevence (1 týden)
centra zdraví a požitků, kde se budete cítit skvěle, upevníte si zdraví a
načerpáte novou energii do všedního dne. Bad Gasteinské léčebné štoly, ** 7 nocí v ubytovacím zařízení dle vaší volby
výdaje u lékaře vč. lékařské zprávy o průběhu lázeňské kúry
termální voda s obsahem radonu a koupele ve výparech termálního pra-
mene Elisabeth, který je obohacený ušlechtilým plynem radonem, mají * 2 x pobyt v léčebných štolách (1,5 hod.) vč. následného odpočinku a
lékařské prohlídky

**
© GEMEINDE HINTERSTODER, GASTEINER WANDERSPEZIALISTEN

dlouholetou tradici (od roku 1825) a vynikající pověst na celém světě. 2 x podvodní terapie v termální vodě
V gasteinských lázeňských zařízeních se léčí pacienti z celého světa, 3 x masáž celého těla
převážně s nemocemi pohybového ústrojí, horních a dolních cest dýchacích
a s problémy dermatologickými. Pobyt v těchto zařízeních je účinný i z hle- **2 x koupel s gymnastikou
1 x skupinové cvičení pro zpevnění zad
diska prevence a zvýšení imunity proti chorobám. A kromě toho se budete
cítit silnější, vitálnější a také šťastnější! Během své lázeňské dovolené se **
1 poradenství o zásadách správné výživy
1 x severská chůze (horská túra) 1 týden od 528,– € na osobu
budete moci věnovat desítkám dalších aktivit, které nabízí nádherný svět hor Vyžádejte si nezávazně a bezplatně další pobytové balíčky!

Informace & Objednávky.


Kur- und Gesundheitspartner Gastein
Tel. 00800/888 777 22
Fax: +43 (0)6432/33 93-120
gesundheit@gastein.com
www.gesundheit.gastein.com

56 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 56 12.11.2009 9:11:25 Uhr


Regenerace
záchranné služby. Vývoj a neustálé zdokonalování lyžařské techniky dokumentuje bohatý filmový materiál, který uvádí snímky z Salcbursko / Horní Rakousko
lyžařských závodů před více než 100 lety až po dnešní soutěže Světového poháru. Že se přitom návštěvníci budou dobře bavit, o
tom není pochyb. Na lyžařském simulátoru si pak při virtuálním závodě může každý vyzkoušet svou šikovnost a pohotovost. Jiná
část muzea se věnuje horolezeckému sportu – jeho krásám i uskalím, a to v pravém smyslu toho slova. www.alpineum.at

Moislův báječný svět putování


a wellnessu
J akmile překročíte práh našeho hotelu, ocitnete se náhle v báječném
světě požitků, zdraví a krásy. Vítejte ve světě koupelí „Anno 1890“.
Užívejte si léčivých a omlazujících koupelí ve vodě obohacené vzácnými
oleji, bylinkami a voňavými esencemi. K dispozici máte také sauny, aro-
matické lázně, masáže nebo kosmetické kúry. A venku? Tam vám leží u
nohou báječný svět našich krásných hor!

Zdraví přichází zevnitř


S třeva tvoří základní systém lidského těla. Tělo bude vitální a zdravé
pouze tehdy, budou-li zdravá střeva, neboť dobře fungující trávící
systém a neporušená střevní mikroflóra jsou nezbytné pro lidský imunitní
systém. Na základě této myšlenky vyvinul před 100 lety rakouský lékař
Franz Xaver Mayr, který v Karlových Varech strávil přes 30 let, léčbu, jež
dodnes nese jeho jméno. Mayrova léčba spočívá na jeho vlastní koncepci
o zásadách zdravé výživy a je zaměřená na obnovu zdraví střev a tím i
zdraví celého organismu. Jejím cílem je vyloučit cílenou detoxikací z těla Informace & Objednávky.
Hotel Moisl, A-5441 Abtenau, Markt 26
veškeré škodlivé látky. Příjemnou stránkou této terapie je ztráta několika
Tel. +43 (0)6243/22 32-0
kilogramů váhy. Zvýšený pocit pohody se pozitivně odráží i na lidské psy- Fax: +43 (0)6243/22 10-612
chice. Četné zdravotní hotely v Rakousku nabízejí pod vedením speciálně info@hotelmoisl.at
vyškolených lékařů a terapeutů léčbu podle F.X.Mayra. www.hotelmoisl.at

Horní Rakousko ve znamení regenerace


S polková země mezi Šumavou a Dachsteinem se může pochlubit mnoha specializovanými za-
© H O T E L M O I S L , O B E R Ö S T E R R E I C H T O U R I S M U S I N F O R M AT I O N , F. X . M AY R K U R : G E S U N D H E I T S Z E N T R U M R I C K AT S C H W E N D E

řízeními s nabídkou wellnessu a zdravotních terapií. Jsou to moderní, perfektně vybavená a z


lékařského hlediska vysoce kvalifikovaná centra, zasazená do lůna krásné přírody, v níž je možné
provozovat velké množství sportovních aktivit. Ať už se jim říká oázy wellnessu nebo lázeňská cen-
tra, jsou tím pravým pokladem Horního Rakouska. Relaxační centra jako jsou EurothermenResort
Bad Schallerbach, termální lázně v Geinbergu nebo hotel s lázněmi „Pramen života“ v Bad Zellu
poskytují jak lázeňské požitky, tak i aktivity pod střechou a venku. V bývalém letním sídle císaře
Františka Josefa Bad Ischlu lákají svou pestrou nabídkou a imperiálním šarmem Eurothermen-
Resort a Vital Resort Villa Seilern. Za zmínku stojí také třetí v trojlístku EurothermenResort v Bad
Hallu. Toto lázeňské centrum, které má pramen s největším obsahem jódu ve střední Evropě, bylo
nedávno kompletně zrenovováno. Léčebné lázně Revital Aspach na západě Horního Rakouska
mají svůj vlastní a velmi účinný koncept na zdraví, spokojenost a dlouhověkost.
© GEMEINDE HINTERSTODER, GASTEINER WANDERSPEZIALISTEN

Kneippova metoda tě uzdraví! Horní Rakousko je skutečný expert, pokud jde o uvádění do
života léčebných metod známého faráře Kneippa. V šesti lázeňských centrech se nabízejí terapie,
které spočívají na pěti základních pilířích: na výživě, pohybu, životním stylu, léčivých bylinkách a
vodoléčbě. K nejznámějším centrům patří lázeňské domy mariánských sester z Karmelu v Aspa-
chu, Bad Mühllacken a Bad Kreuzen, Centrum zdraví a Kneippových terapií Milosrdných bratří v
Schärdingu, hotel-ozdravovna Gugerbauer a lázeňský hotel Bründl v Bad Leonfeldenu.

Informace.
Oberösterreich Tourismus Information
A-4041 Linz, Freistädter Straße 119
Tel. +43 (0)732/22 10 22
info@oberoesterreich.at
www.gesundheitsurlaub.at

www.austria.info 57

OEW_SOMMER_2010.indd 57 12.11.2009 9:11:41 Uhr


Regenerace
Tyrolsko Oslavný hymnus na wachauské meruňky. V Asii se pěstovaly již před 4000 lety
a do střední Evropy se dostaly až v 17. století. Nejlepší ze všech se pěstují ve Wachau, v dolnora-
kouském kraji kolem Dunaje, a jejich původ chrání zvláštní dekret EU. Od roku 1951 se každý rok
v červenci pořádá v městečku Spitz na Dunaji slavnost meruněk. Při této příležitosti se připravují

Hotel Pfandler
U vstupní brány do Alpského parku Karwendelu leží útulný hotel Pfan-
dler, obklopený úchvatným horským panoramatem. U nás prožijete na
zdravém horském vzduchu dny plné sportu, přírodních zážitků a odpočinku.
V našem hotelu vás pak očekávají stylové prostředí, rodinná atmosféra a
vynikající tyrolská kuchyně. Dýchejte průzračný vzduch, vnímejte všemi
smysly barvy ročních období a užívejte si našeho pozemského ráje!

Grossglockner a Dolomity
V ysokohorský ráj pro pěší turistiku vás vítá s touto nabídkou: 7 nocí

*
vč. penze pro gurmány bezplatné užívání luxusního areálu s bazény

**
a saunami
výlety
bezplatné zapůjčení kol
1 sportovní masáž celého těla** balíčky s obědem pro vaše
od 545,– EUR na osobu v
dvoulůžkovém pokoji. www.sporthotel-sillian.at

Přímo u dolní stanice lanovek oblasti Hochpustertal!

Informace & Objednávky. Dolomiten Informace & Objednávky.


Residenz**** – Sporthotel Sillian ****Hotel Das Pfandler
A-9920 Sillian Familie Anton & Andrea Entner
Tel. +43 (0)4842/60 11-0, Fax: 60 13 A-6213 Pertisau/Achensee/Tirol
info@sporthotel-sillian.at Tel. +43 (0)5243/52 23, Fax: -62
www.sporthotel-sillian.at info@pfandler.at, www.pfandler.at

Selské statky pro zdraví

© S P O RT H O T E L S I L L I A N , H O T E L D A S P FA N D L E R , U R L A U B A M B A U E R N H O F I N T I R O L , D O N A U N I E D E R Ö S T E R R E I C H / S T E V E H A I D E R
T ento typ statků splňuje kritéria, která jsou v souladu s přísnými
ekologickými zásadami. Statky musejí být zařízeny jen přírodními
materiály jako je masivní dřevo, len, bavlna. Stravu tvoří kvalitní potra-
viny vlastní produkce a mimořádný důraz se klade na zdravou výživu,
kterou tvoří čerstvá vejce, čerstvě nadojené mléko, lesní plody a houby
z blízkého lesa, domácí uzené, sýry, v kamenné peci upečený voňavý
selský chléb, domácí šťávy a zavařeniny. Najdete zde ideální podmínky
pro všestrannou tělesnou a duševní regeneraci. Zdravá výživa, dosta-
tek pohybu a intenzivní péče o tělo vedou k nabytí duševní rovnováhy
a pocitu spokojenosti. Hosté mají k dispozici tělocvičny, sauny, různé
druhy Kneippových bylinkových koupelí, dále jsou běžně poskytovány
masáže, kosmetické služby, eventuálně i fyzikální terapie. Majitelé
statků se výborně vyznají v bylinkách, které slouží k přípravě čajů
proti všem možným neduhům, k výrobě léčebných a masážních olejů,
omlazujících krémů, přísad do koupele atd. Získáte tak mnoho tipů,
jak si zachovat vitalitu i v běžném životě. Zdravou dovolenou si můžete
dopřát již od 24,- EUR na os. vč. bohaté selské snídaně. Prázdninové
byty jsou k dispozici od 58,- EUR / za noc pro 4 os.
© KURZENTRUM LUDWIGSTORFF

Informace & Objednávky.


Urlaub am Bauernhof in Tirol
A-6020 Innsbruck, Brixnerstraße 1
Tel. +43 (0)5/92 92-1172
Fax: +43 (0)5/92 92-1179
uab@lk-tirol.at, www.bauernhof.cc

58 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 58 12.11.2009 9:11:55 Uhr


Regenerace
vynikající pokrmy z meruněk, ochutnávají se meruňkovice a vybraná vína. Vyvrcholením této tradiční události je Dolní Rakousko
slavnostní průvod v čele s králem Marillusem a princeznou Aprikosií, doprovázený četnými folkloristickými hudebními
kapelami a tanečními soubory. S oslavnými hymny nezůstávají pozadu ani v Kremsu na Dunaji, kde se po tři dlouhé
dny opěvují a hlavně ochutnávají slavné, sladké a šťavnaté wachauské meruňky.
© S P O RT H O T E L S I L L I A N , H O T E L D A S P FA N D L E R , U R L A U B A M B A U E R N H O F I N T I R O L , D O N A U N I E D E R Ö S T E R R E I C H / S T E V E H A I D E R

Termální lázně Carnuntum – lázeňské centrum Ludwigstorff***


T ělesné zdraví a duševní pohoda jako ve starověkém Římě v ***hotelu
s termálními lázněmi před branami Vídně. NEJSILNĚJŠÍ SIRNATÝ
PRAMEN S OBSAHEM JÓDU V RAKOUSKU.
Služby:

* všechny pokoje s koupelnou s vanou/sprchou, WC, TV, tel.,


připojením na internet, část pokojů s balkonem
Poloha: * vynikající a bohatá nabídka terapií, severská chůze, qi gong, uvolňovací terapie

** jen 50 km (45 min.) z Vídně (A4, B9)


dostupnost veřejnými dopravními prostředky (S7)
** krytý bazén, sauna, fitness, masáže
večerní program (karaoke, tanec, hádankové soutěže, bingo)

* „císařská kuchyně“ i v dietní podobě


© KURZENTRUM LUDWIGSTORFF

* jen 20 km z Bratislavy

Smluvní partner pojišťoven pro: Informace & Objednávky. Kurzentrum

*onemocnění pohybového ústrojí (3týdenní lázeňský pobyt) Ludwigstorff, A-2405 Bad Deutsch-Altenburg

*kožní onemocnění (psoriasis, neurodermitis),


lázeňské pobyty i pro děti
Tel. +43 (0)2165/626 17
Fax: +43 (0)2165/639 48
reception@therme-carnuntum.at
*ambulantní terapie na základě doporučení praktického lékaře
www.therme-carnuntum.at

www.austria.info 59

OEW_SOMMER_2010.indd 59 12.11.2009 9:12:20 Uhr


Regenerace
Dolní Rakousko / Vorarlbersko Letní byt. Za Rakouska-Uherska byla „instituce“ letních bytů velmi oblíbená a s nadšením
rozvíjená. Zámožní vídeňští měšťané a šlechta, si dávali dostaveníčko v mondénním Reichenau
ve Vídeňských Alpách, kde dodnes stojí přepychové vily a grandhotely s imperiálním leskem. Už v
19. století, v období biedermeieru, sem vedla z Vídně železnice. Samotný císař pán a jeho rodina

Lázeňský hotel Pirawarth


J
e-li stres vás každodenní
věrný průvodce a „nemám
čas“ vaše nejoblíbenější věta, je
na čase, abyste radikálně změ-
nili svůj životní styl. U nás k tomu
budete mít příležitost! V klidu a
pohodě se usaďte se sklenkou
vína do křesla před plápolajícím
ohněm v krbu nebo s dobrou
knihou v čítárně. Pokoje s
Zdravotní hotel Bad Reuthe****
balkonem jsou komfortně vyba-
vené a plně klimatizované. D va vzácné přírodní zdroje určují nabídku terapií našeho hotelu. Jsou to
rašelina a termální voda s vysokým obsahem železa. Naším cílem je po-
skytnout vám komplexní zdravotní péči se zaměřením na onemocnění pohybo-
V naší oáze wellnessu s
infračervenou kabinou a nabíd- vého ústrojí, svalů a kloubů. Pod dohledem lékařů a fyzioterapeutů poskytuje-
kou terapií podle principů přírod- me našim hostům pestrou paletu velmi účinných terapií, k nimž patří například
ního léčitelství a filozofie léčebné koupele, rašelinové zábaly, specializované masáže apod. K nabídce
z Dálného východu jako jsou ayurveda nebo shiatsu vás přenesou do našeho wellnessového centra patří 3 kryté bazény s termální vodou a 1 bazén
světa dokonalé blaženosti. v zahradě (32°C i v zimě), sauny, turecké lázně, fitness a kosmetika.

Informace & Objednávky. Informace & Objednávky.


Kurhotel Pirawarth, Prävention und Therapie Gesundhotel Bad Reuthe****
A-2222 Bad Pirawarth, Kurhausstraße 100 A-6870 Reuthe
Tel. +43 (0)2574/291 60, Fax: -48 Tel. +43 (0)5514/22 65-0, Fax: -100
info@kurhotel-pirawarth.at office@badreuthe.at
www.burnout-hilfe.at www.badreuthe.at

Zdravé klima – klíč ke zdraví


R akouská klimatická lázeňská centra jsou díky svému zvláštnímu mikro-

© KURHOTEL PIRAWARTH, GESUNDHOTEL BAD REUTHE, WIENER ALPEN IN NÖ/FRANZ ZWICKL, OLYMPIAREGION SEEFELD
klimatu a přírodním zdrojům, jako jsou termální prameny nebo rašelina,
ideální místa pro léčení nejrůznějších neduhů, avšak i oázy klidu a relaxace.
Jsou většinou obklopena krásnou přírodou a tak je možné je nazvat skuteč-
ným útočištěm před nepohodou času. Jedním takovým útočištěm je štýrské
lázeňské městečko Bad Mitterndorf. Hlavní zásluhu na zlepšení vašeho zdraví
mají horké termální prameny, vzduch s vysokým obsahem kyslíku a naopak
malým obsahem alergenů a rašelina, která se používá jako léčebný prostředek
v nově otevřených termálních lázních Aldiana Salzkammergut & Grimming-
Therme. www.bad-mitterndorf.at
Zvláštnímu mikroklimatu, k němuž přispívá neobvykle vysoký počet hodin slu-
nečního svitu, se těší lázeňské středisko Mariapfarr, které leží v nadmořské výšce
© BESTE GESUNDHEIT – PARTNERBETRIEBE, FRANZ ZWICKL
1120 m v salcburském kraji Lungau. Zvláštní výhodu zde mají i hosté: pokud by
při týdenním pobytu od 1. května do 31. října slunce 1 den nesvítilo, mají všichni
hosté při svém příštím pobytu nárok na 1 noc zdarma. www.mariapfarr.at

Další klimatické lázně v Rakousku.


Reichenau an der Rax – www.reichenau.at; Olympiaregion Seefeld –
www.seefeld.at; Weissensee – www.weissensee.at; Aflenz – www.aflenz.at
Gröbming – www.groebming.at; Kötschach-Mauthen – www.koemau.at
Laßnitzhöhe – www.lassnitzhoehe.at; Mallnitz – www.mallnitz.at; Millstatt
(Millstätter See) – www.millstatt.at; Mönichkirchen – www.moenichkirchen.at
Puchberg am Schneeberg – www.puchberg.at; St. Radegund bei Graz –
www.radegund.info; St. Veit im Pongau – www.gde-stveit.salzburg.at

60 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 60 12.11.2009 9:15:02 Uhr


Regenerace
jezdívali pravidelně na letní byt do Reichenau. A nejen mocní tohoto světa, také intelektuální a umělecká elita – jako Dolní Rakousko
byli rakouský romantik Heimito von Doderer a spisovatel Peter Altenberg – našla zalíbení v tomto letovisku. Drsně
romantická vysokohorská krajina pohoří Rax s proměnlivým horským terénem a s bohatými zásobami křišťálově čisté
vody je rájem pro všechny milovníky pěší turistiky a horolezectví. www.reichenau.at

Hodně zdraví: prevence, terapie, rehabilitace


P artneři ve zdraví. Pět zdravotních center v Dolním Rakousku se Cesta za zdravím je i cesta za požitky
© KURHOTEL PIRAWARTH, GESUNDHOTEL BAD REUTHE, WIENER ALPEN IN NÖ/FRANZ ZWICKL, OLYMPIAREGION SEEFELD

sjednotilo a pod názvem „Beste Gesundheit“ (v překl. hodně zdraví) Všechna partnerská zařízení byla pro svou výjimečnou gastronomickou
vytvořilo svou vlastní koncepci, která klade důraz na maximální kom- nabídku vyznamenána prestižním řádem „zeleného čepce“. Moderní archi-
petenci lékařů a terapeutů, prevenci, širokou nabídku terapií a účinnou tektura, příjemný interiér a krásné okolí s bohatou nabídkou aktivit jedno-
rehabilitaci v mnoha odvětvích medicíny. značně přispívají ke zdaru léčebných pobytů.

Nejlepší kvalita Partnerská zařízení se specializují na:


Jednotlivá zařízení mají dlouholeté zkušenosti a velmi vysoký standard
péče o zdraví v oboru lázeňské a rehabilitační medicíny. Spolupráce s * onemocnění pohybového ústrojí

vynikajícími lékaři, nemocnicemi, univerzitami a výzkumnými sportovními * nemoci metabolizmu / látkové výměny

a rehabilitačními pracovišti zvyšuje jejich kvalitu. Vysokou odbornou * nemoci srdce a krevního oběhu

úroveň zdravotních center dokládá i vyznamenání „Best Health Austria“,


* ortopedickou rehabilitaci
© BESTE GESUNDHEIT – PARTNERBETRIEBE, FRANZ ZWICKL

které se propůjčuje nejlepším zařízením v oblasti „zdravotního cestovní-


* nemoci cév
ho ruchu“.
* špatné prokrvování

Individuální program terapií a zlepšení životního stylu se zvláštním zamě-


* bolesti zad / problémy s páteří
řením na zdravou výživu, dostatek pohybu a psychické zdraví přispívají
* preventivní programy – změna životního stylu
výrazně k celkovému zlepšení zdravotního stavu.
* individuální program pohybových aktivit

Beste Gesundheit – partnerská Kardiologické centrum Groß Gerungs Gesundheits- und Kurhotel Badener Hof
zařízení www.beste-gesundheit.at A-3920 Groß Gerungs A-2500 Baden/Wien, Tel. +43 (0)2252/485 80-0
Moorheilbad Harbach Tel. +43 (0)2812/86 81-0, info@herz-kreislauf.at info@badenerhof.at
A-3970 Moorbad Harbach Gesundheitsresort Königsberg Bad Schönau Lebens.Resort Ottenschlag
Tel. +43 (0)2858/52 55-1620 A-2853 Bad Schönau, Tel. +43 (0)2646/82 51-0 3631 Ottenschlag, Tel. +43 (0)2872/200 20
info@moorheilbad-harbach.at info@koenigsberg-bad-schoenau.at info@lebensresort.at

www.austria.info 61

OEW_SOMMER_2010.indd 61 12.11.2009 9:15:23 Uhr


Mapa Rakouska
Hamburg Dálnice
London Amsterdam
Dálnice ve výstavbě
317
Berlin Silnice dálničního typu
260

209 Warszawa
557
Bruxelles/Brussel Köln Silnice dálničního typu ve výstavbě
21

283
4

1
Dálkové spojení
17

43
Paris
5

Frankfurt/M.
Luxembourg 202 Praha Hlavní spojení

6
Freinberg

64
1
220

31
30

488
Strasbourg Nürnberg Ostatní typy silnic Wernstein am Inn
5

29 233

28
143

358 7
Dijon
0
147 Číslo silnice Schärding
356 München
224

126 Linz Wien Bratislava


175 St.
122 Pölten 52 252 Železniční trať
157

279
Bregenz Salzburg
Zürich Eisenstadt Obernberg am Inn Reicher
Genève Innsbruck Budapest Nakládání aut na vlak
Klagenfurt
Graz 423 Geinberg
284

257

158 Mezinárodní letiště Ried


157

Lyon Braunau am Inn


75

154 Verona 141 Innk


Milano 26
9 53
10 Ljubljana 3 Státní hranice Inn
4 Zagreb Aspach Haag
137
388

147
Venezia 156 Maria Schmolln Lohnsburg
220

Genova Hranice mezi spolkovými zeměmi Geretsberg a. K.


416 196 Eggelsberg
1

Mattighofen
25

Franking
36

Narbonne Michael- Munderfing Frankenbu


5

Nice Beograd
St. Felix beuern Perwang
Firenze St. Pantaleon Lamprechts- a. G.
Lochen Vöcklamarkt
St. Georgen Mattsee Straß walchen
Sarajevo bei Salzburg hausen Berndorf
284

Oberndorf Seeham Neumarkt Oberhofen a. I.


Obertrum a. W.
Wallersee Henndorf Zell Atterse
Anthering am Moos
Roma Seekirchen/W. Straß
Bergheim HallwangThalgau A1 Ober-
Wals-Siezenheim Hof b. S. Mondsee wang
158 Mondsee
SALZBURG
Anif/N. Ebenau Fuschl St. Gilgen
Großgmain Grödig Thurnberg a. S. St
Adnet Wolfgangs
Erl Puch b. H. Hintersee
Hallein Krispl-Gaißau Stro
172 Bad Vigaun
Niederndorf-Niederndorfberg Kössen Unken Bad Dürrnberg
Walchsee
Hinter- Ebbs Schwendt Kuchl St. Koloman B
Hörbranz thiersee
Bodensee Lochau Sulzberg Jungholz Vils Landl Kufstein Erpfendorf Waidring 178 Lofer Golling/ G
Salzach Scheffau
BREGENZ Doren
Riefensberg Tannheim schau
181 Steinberg Langkampfen Bad Scheffau Kirchdorf St. Martin b. Lofer
Wängle Lecha

Salz-
ach
Hard Lauterach Krumbach Reutte und Umgebung Achenkirch am Rofan Mariastein Häring a. W. K. Going St. Johann St. Ulrich a. P. Abtenau
Höchst Grän-Haldensee Branden- Kirchbichl i. T. St. Jakob i. H. Weißbach b. Lofer A10Werfen-
Hittisau Nesselwängle Höfen berg Ellmau Werfen
A14 Dornbirn
Lingenau Heiterwang
Achensee A12 Itter Söll Oberndorf Fieberbrunn 311 weng Lungötz
Weißenbach Kramsach n
Lustenau Schwarzenberg Egg Sibratsgfäll am Lech Bichlbach Pertisau In Kundl Wörgl Hopfgarten i. B.
Brixen i. T. a. W. K. 164 Hochfilzen Saalfelden Pfarrwerfen St. Martin/
Andelsbuch Maurach Rattenberg-Radfeld Kitzbühel Saalbach- Leogang Maria Alm Mühlbach/ Hüttau
Altach Bezau (Kleinwalsertal) Lermoos Jenbach Wiesing Brixlegg Filzmo
Hohenems Bizau Riezlern Vorder-/Hinter- Berwang Ehrwald Leutasch Wildschönau Westen- Kirch- Aurach Hochkönig
Koblach Götzis Mellau Bad Schnepfau hornbach Stanzach
Biberwier
Scharnitz Stans Buch 169
Alpbach dorf bg i. T. Viehhofen 164
Dienten Bischofs- Eben Radsta
Hirschegg 177 Vomp Kelchsau Hinterglemm Maishofen
Sulz-Röthis
Klaus Reuthe Au Mittelberg
Boden-
Häselgehr Bschlabs Nassereith
179
Seefeld Schwaz- Schlitters Jochberg St. Johann i. P. hofen
Uttendorf- Piesen-Zell am See
Alten
189 Mieming Telfs-M.
Schoppernau Elbigenalp Reith Gnadenwald Pill Fügen-Fügenberg Goldegg
Rankweil Laterns Damüls-Faschina 200 INNS- Thaur Absam Terfens-Vomperb. Uderns
161
Wagrain Flachau Zauc
Fontanella Schröcken Holzgau Tarrenz Obsteig Mötz Hatting b. S. Stuhlfelden Weißsee dorf Taxenbach 311
Feldkirch Satteins Blons
198
Imst Rietz Zirl BRUCK Hall i. T. Weer-Kolsaß Ried i. Z. Wald- Bramberg Schwarzach i. P. -
Sonntag- Warth Bach
A12
Silz Stams Inzing Götzens Rum Wattens/ Kalten- Stumm Königsleiten Niedernsill 168 Bruck a. d. G St. Veit i. P Kleinarl
Frastanz St. Gerold Ludesch Buchboden Steeg i. Lechtal Karrösten Haiming Kühtai Perfuss RinnVolders Wattenb. bach Aschau i. Z. Hollersbach Mittersill Embach Dorfgastein
Nüziders Bludenz Lech Igls Zell am Ziller Hippach Gerlos 165 Neukirchen Kaprun
Pettneu Flirsch Schönwies Arzl i. P. Roppen Oetz Axams Mutters Lans Aldrans Großarl
Nenzing St. Sigmund- Krimml a. G. Fusch a. d. G. Rauris
Braz Langen Zürs Schwendau 167
Bürserberg Bürs Stuben a. A. a. A. Pians Zams Wenns-Piller Haggen Gries SellrainMieders Schönberg Lanersbach Hainzenberg
S16 St. Anton- Landeck Jerzens 186 Nieder- i. Sellrain Mayrhofen Zederh
St. Anton i. M. Klösterle Fulpmes Bad Hofgastein Hüttschlag
Dalaas-Wald St. Christoph Strengen Fließ Praxmar Neustift Matrei-Mühl- Navis Finkenberg
Brand Vandans
am Arlberg Kauns- Umhausen thai 107 Muhr
Schruns See i. P. Ladis-Obladis bach-Pfons Bad Gastein
Tschagguns Fiss n Prutz Kaunerberg- Längenfeld Hintertux Sportgastein
Kappl 183 Steinach a. B.
St. Gallenkirch/ Serfaus In Gries im Trins A13 108
Gortipohl Innerpitztal Gries am Brenner Kolm- Böckstein
Ischgl 180 Ried im Oetztal Prägraten
Gargellen Spiss (St. Leonhard) Saigurn
188 Oberinntal Sölden -Hochsölden Virgen Matrei Heiligenblut
Gaschurn/ Pfunds (Feichten) Kals am
Partenen Galtür St. Veit i. O. Großglockner Großkirchheim Mallnitz
Kaunertal Flattach
i. D. M
Huben Obervellach
Nauders Hopf- Mörtschach 106
Vent St.Jakob Stall Kolbnitz-
garten i. D. Penk
Obergurgl-
in Defereggen Ainet Winklern Rangersdorf
Reißeck
Lienzer Mühldorf
Hochgurgl Dolomiten/ Lienz Iselsberg-Stronach A1
Innervillgraten Leisach-Burgfrieden Dölsach Möllbrücke
Außervillgraten Amlach Nikolsdorf Lendorf M
100 Thal-Assling Irschen Berg i. D. Steinfeld 100
Abfaltersbach
Oberdrauburg
Dellach i. D. Greifenburg WeißenseeSpittal/
Sillian Lind
Kartitsch 111 St. Lorenzen 110
Obertilliach Stocken
Dolní Rakousko Lesachtal Kötschach- Dellach i. G. Weißbriach/
St. Gitschtal S
Mauthen Daniel Jenig
Kirchbach Hermagor/
Horní Rakousko Vídeň Presseggersee
Lantschach
Nassfeld

Salcbursko
Vorarlbersko
Burgenlandsko
Spolkové země
Východní
Tyrolsko Štýrsko
Tyrolsko
Korutany

62 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 62 12.11.2009 9:15:46 Uhr


Litschau Dobersberg
Raabs an der Thaya
Heidenreichstein 30 Drosendorf -
5 Zissersdorf Hardegg
Waidhofen
an der Thaya Geras
Gmünd Hoheneich Retz Poysbrunn
Pernegg Seefeld-
41 Pulkau Kadolz
Schwarzenberg Klaffer a. Hochficht Moorbad Harbach 2 Laa an der Thaya Poysdorf
Weitra Horn 45 Haugsdorf
a. Böhmerwald Ulrichsberg Allentsteig Altenburg Eggenburg 46
Julbach Aigen Bad Großpertholz Rosenburg
Vordernebelberg Schlägl Leopoldschlag Rosenau Zwettl Krumau Gars am Kamp
Langschlag
Haslach a. d. Mühl a. Kamp Ravelsbach Mistelbach 49
Peilstein Rainbach Sandl Groß Gerungs 34 Hollabrunn
Oberkappel St. Stefan a. Walde Liebenau Rastenfeld
Rohrbach 36 Schönberg Kleinwetzdorf S3 6 Bad Pirawarth
Freinberg Vichtenstein Lembach 38 Bad Leonfelden Rapottenstein am Kamp
37
i. Mühlkr. Altenfelden Freistadt Langenlois
Wernstein am Inn Engelhartszell/ Weitersfelden 124 Arbesbach Albrechtsberg Senftenberg 7
Neufelden St. Johann Hirschbach Hadersdorf -Kammern 4
Engelszell Hofkirchen i. M. 127 a. Wimberg Sallingberg Matzen-
Kefermarkt Dürnstein Stein Schloss Grafenegg Stockerau Wolkersdorf Raggendorf
Schärding Waldkirchen-Wesenufer Kirchberg Unterweißenbach Weißenkirchen S5
Hellmonsödt Reichenau Neumarkt
Diersbach Haibach o. d. D. i. Mühlkr. Königswiesen i. d. Wachau Krems an der Donau D
130 Aschach a. d. D. i. Mühlkr.
Schönau St. Georgen Mühldorf Stift Göttweig onau 19 A22 Korneuburg Gänserndorf
Natternbach St. Agatha Feldkirchen/D.-Bad Mühllacken 310 Spitz a. d. Donau Traismauer Bisamberg Strasshof
Bad Zell St. Thomas am Pöggstall Tulln Gugging 8
Obernberg am Inn Reichersberg
129 Prambach- Pupping 3
S33 S1 Deutsch Wagram
Peuerbach kirchen Ottensheim A7 Gallneukirchen Blasenstein Yspertal Weiten Schönbühel- Herzogenburg Sieghartskirchen Klosterneuburg
Windhaag Aggsbach Gutenbrunn 49
Bad LINZ S2
Geinberg 137 Eferding Mauthausen Waldhausen Maria Taferl Gablitz Purkers-
m Inn
Ried im A8 Grieskirchen
Weinberg
Wallern a. d. T.
Bad Kreuzen
3 Grein
Nöchling Marbach/D. Melk ST. PÖLTEN
1
Böheimkirchen Neulengbach
dorf WIEN Groß-Enzersdorf Niederweiden
Schlosshof
Hainburg
141 Innkreis Bad 1 St. Pressbaum
Enns Nikola a. d. D. Ybbs/D. Pöchlarn Loosdorf Orth a. d. Donau Bad Deutsch an der Donau
Gallspach Schallerbach A25 Eichgraben A1 Wolfsgraben
A23 Altenburg
Aspach Haag am Hausruck
Wels St. Florian Wallsee Ardagger Schallaburg Pyhra Perchtoldsdorf Schwechat
47 Geboltskirchen Strengberg Markt Blinden- Wieselburg St. Leonhard a. F. S1 Petronell
Maria Schmolln Lohnsburg Amstetten Wilhelmsburg Brand- Breitenfurt Brunn am Gebirge Prellenkirchen Kittsee
Waldzell Wolfsegg markt Laxenburg Rohrau
g a. K. Ampflwang Lambach Haag Stadt A1
Ferschau
Laaben A21 Mödling A4
Göttlesbrunn-Arbesthal
Mattighofen Wolfsegg Steyr Weistrach Aschbach Mkt. Neuhofen
Neuhofen/Y. Oberndorf Kilb Rabenstein Gumpoldskirchen
Sattledt Sierning Hainfeld Alland Bruck/L. A6
Munderfing Frankenburg Zell a. P. Bad Wimsbach- Bad 122 Steinakirchen Purgstall/Erlauf Kirchberg a. d. P. Traiskirchen Bruckneudorf Gattendorf
erwang 18 Altenmarkt/ 60
Vöcklamarkt Vöcklabruck Neydharting Kremsmünster Hall St. Ulrich b. St. St. Peter a. d. P. Baden Jois
Seitenstetten Ramsau Triesting
10
a. G. Lochen Randegg Lilienfeld Leitha- Winden/S. Neusiedl am See
Steinbach 121 Scheibbs Bad Vöslau Breitenbrunn
Waidhofen a. d. Ybbs Gresten Reinsberg Kleinzell
Mattsee Straß walchen 1
Seewalchen Laakirchen Gmös
A9
a. d. St. Ternberg
Frankenfels 20
Hohen- Berndorf Leobersdorf
prodersdorf Weiden a. S. Nickelsdorf
Neumarkt Oberhofen a. I. Puchenstuben Rohr im Purbach
Schörfling Schlierbach 140
berg A3 Donners- 50
am N. Gols
a. W. St. Georgen i. A.
Gmunden Losenstein Ybbsitz Gaming Türnitz Gebirge Markt Piesting
A2 Hornstein kirchen Neusiedler Mönchhof
ersee Henndorf Zell Attersee Kirchdorf a. d. Kr. Großraming Gösing Neufeld/L.
am Moos Weyregg Altmünster Scharnstein 25 21
EISENSTADT Podersdorf Halbturn
hen/W. Straß Nußdorf a. A. a. Trauns. Molln 115 Opponitz Annaberg St. Aegyd Gutenstein Wöllersdorf Wiener Steinbrunn St. Mar- Oggau a. See Frauenkirchen
Reichraming Lunz Lackenhof Mitterbach Bad Fischau/Brunn Neustadt Trausdorf garethen See
HallwangThalgau A1 Ober-
Attersee
Traunsee Micheldorf Weyer-Markt am See a. E.
am Neuwalde
Hirm St. Andrä a. Z.
Hof b. S. Mondsee wang Steinbach a. A. Traun- Grünau Klaus St. Sebastian Grünbach/S. Würflach S4 Siegendorf Rust Andau
Illmitz
158 Mondsee kirchen im Almtal Göstling Bad Pöttelsdorf Klingenbach Mörbisch Tadten
G Unterach Ebensee a.
138
Hollenstein a. d. Ybbs Mariazell Puchberg/
Neunkirchen Sauerbrunn a. See Apetlon Wallern
Ebenau Fuschl St. Gilgen a. Attersee Traunsee a. d. Ybbs Schneeberg Mattersburg
Thurnberg a. S. Windischgarsten Rosenau Gußwerk Reichenau Wiesen Pamhagen
St. Wolfgang Laussa
Adnet Wolfgangsee Vorderstoder Palfau an der Rax Payerbach Pitten Forchtenstein Loipersbach i. B.
Hintersee 24 Gloggnitz Enzenreith Sieggraben
Krispl-Gaißau Strobl Bad Ischl Roßleithen Mürzsteg 23
Seebenstein Lacken-
Bad Vigaun Hinterstoder Gams b. Wildalpen Neuberg/M. Semmering S31
145
Altaussee Spital am Pyhrn St. Gallen 20 S6 Kirchberg a. W. bach
Grundlsee Landl Hieflau Mürzzuschlag Deutschkreutz
chl St. Koloman Bad Goisern Kobersdorf
s Hieflau Veitsch Feistritz a. W. Edlitz Raiding Horitschon
ing/ Tauplitz- Enn Aflenz Langenwang Großwarasdorf
Gosau Bad Aussee
Tauplitzalm Wörschach Liezen 146
Eisenerz St. Corona a. W. Krumbach Nikitsch
zach Scheffau Hallstätter See Kurort
Turnau Mitterdorf Krieglach Rettenegg Kirchschlag Stoob
Aspang
Stainach Weißenbach bei Liezen Admont Tragöß Oberpullendorf
Salz-

Abtenau Hallstatt Bad Mitterndorf Etmißl Kindberg S6 Markt Bad i. d. B. W.


A10Werfen- Obertraun Pürgg-Trautenfels Radmer 115 Alpl Mönichkirchen Lutzmannsburg
Aigen im Ennstal A9 Treglwang Allerheiligen Stanz i. M. St. Kathrein a. H. Schönau Piringsdorf Manners-
Werfen weng Lungötz St. Martin am Grimming Mönichwald Frankenau-
Irdning Vordernberg i. M. Ratten
Mitterberg Wald am Fischbach Friedberg dorf/R. Unterpullendorf
werfen St. Martin/Tennengeb. Ramsau a.
Gröbming Öblarn Donnersbach Kapfenberg Wenigzell Vorau Bernstein Locken-
Hüttau Dachstein Schoberpass Trofaiach haus. Klostermarienberg
lbach/ Filzmoos Pichl- Pruggern u r 72 Pinkafeld
hkönig M Bruck a. d. Mur Strallegg Neustift 50
Bischofs- Eben Radstadt Aich-Assach
320 Haus im Ennstal
Hohentauern Mautern St. Peter- a. d. L. Bad Tatzmannsdorf
Mandling Birkfeld Loipersdorf-
114 i. d. S. Freienstein Leoben Stadtschlaining
ann i. P. hofen Altenmarkt - Schladming Donnersbachwald
St. Johann
Grafendorf Kitzladen
Zauchensee Rohrmoos St. Michael St. Kathrein a. O. Pöllau Oberwart Rechnitz
Wagrain Flachau am Tauern St. Stefan Hartberg
Passail Anger Markt Allhau 63
Schwarzach i. P. - Seckau ob Leoben Stubenberg
St. Veit i. P Kleinarl
99
S36 Frohnleiten
Oberzeiring Fladnitz Weiz Puch a. See Kaindorf Großpetersdorf
rfgastein Litzelsdorf
Obertauern Pöls Spielberg S35
Semriach Maria St.
Großarl Oberwölz Knittelfeld Preding St. Johann Fieberbründl Magdalena Stegersbach Kohfidisch Deutsch Schützen-
167 Lessach Krakauebene Schöder Schönberg-
Weißpriach Fohnsdorf Pischelsdorf Bad Eisenberg
Zederhaus St. Peter am Lachtal Zeltweg Großlobming Gers- Waltersdorf
Burgau 57 St. Michael Bildein
n Hüttschlag Mariapfarr
Göriach Krakaudorf Kammersberg Kleinlobming Stübing St. Radegund St. Ruprecht 54 i. B.
St. Andrä i. L. St. Georgen- Judenburg dorf Bad Blumau Eberau
Bad Gastein Muhr Mauterndorf 96 77 a. d. Raab
Gleisdorf
Kukmirn Güssing
St. Michael Tamsweg St. Lorenzen Murau Mariahof St. Wolfgang-Kienberg Köflach Bärnbach Laßnitzhöhe Großwilfersdorf
Strem
i. L. Unternberg 97
ob Murau Neumarkt Obdach GRAZ Fürstenfeld Rudersdorf
Böckstein St. Lambrecht St. Marein Edelschrott 70 Voitsberg A2 Söchau 319 Eltendorf Heiligenbrunn
Margarethen i. L. Kreischberg Zeutschach 78 St. Peter Markt Hartmannsdorf
Thomatal- Ramingstein St. Johann o. H. Mantscha Kaag Loipersdorf
Rennweg/ Schönfeld Reichenfels Heiligenkreuz i. L.
Metnitz Dürnstein Ligist Riegersburg
Mallnitz Katschberg Pack 68
ttach Malta Innerkrems Turrach- Bad St. Leonhard Unterpremstätten Jennersdorf
Turracherhöhe Friesach Feldbach
Obervellach
Kremsbrücke Straßburg
317 Hüttenberg St. Stefan o. S. Lannach Bad Gleichenberg Fehring Minihof-Liebau
Penk Kolbnitz- Gmünd Turracherhöhe Micheldorf Bad Gams Stainz A9
Reißeck Althofen Guttaring St. Margarethen Wildon Neuhaus am Klausenbach
Ebene Reichenau Weitensfeld - 93 Gurk 76
Trebesing Bad 92 St. Nikolai im Sausal
Mühldorf A10 Flattnitz Kappel am Klein St. Paul Wolfsberg Trahütten Frauental 66
Möllbrücke Seeboden Kleinkirchheim Falkert- St. Andrä im Sausal-Höch
Sirnitz-Hochrindl Krappfeld Eberstein Klöch
Lendorf MillstätterMillstatt/See Patergassen
St. Veit/ St. Georgen am Längsee A2 St. Andrä
Deutschlandsberg
St. Martin i. S. Leibnitz
Berg i. D. Steinfeld 100 Feld am See 95 Gnesau St. Urban Schwanberg Kitzeck i. S. Ehrenhausen Gosdorf
See Glan Brückl im Lavanttal
FerndorfDDöbriach-Radenthein Launs-
D. Greifenburg WeißenseeSpittal/D.
Lind St. Peter i. Sulmtal Großklein
ra Arriach Feldkirchen 94 Liebenfels dorf Diex St. Paul Gamlitz
69
u Afritz Griffen Wies Mureck Bad Radkersburg
ach i. G. Weißbriach/
Stockenboi Fresach Bodensdorf Oss.i. See K. Glanegg im Lavanttal 69
Paternion Treffen a. O. Moosburg i. K. Maria Saal Völkermarkt Eibiswald Arnfels
Gitschtal Techelsberg Lavamünd Leutschach
Jenig St. Stefan Weißenstein Ossiach KLAGENFURT 70 80 N
rchbach Hermagor/ i. Gailtal Bad Bleiberg Landskron Velden/W. Pörtschach/W. Krumpendorf St. Kanzian a. K. Neuhaus Magdalensberg
Wörther
Presseggersee
Lantschach Villach A2 See Maria Wörth Eberndorf Bleiburg
Nötsch Warmbad Villach Rosegg Ebental
Nassfeld Schiefling Keutschach Gallizien 82
111 Drobollach Faaker Frög a. S.
91 Maria Rain
Arnoldstein See A11 Ludmannsdorf
Finken- Faak 85 St. Margareten Globasnitz Feistritz ob Bleiburg W O
stein am See St. Jakob Ferlach im Rosental
im Rosental Feistritz
im Rosental Bad Eisenkappel
Bad Vellach
S

1:1 400 000


0 10 20 30 40 50 km

© Ed. Hölzel, Wien

Vydavatel Österreich Werbung, A-1040 Wien, Margaretenstraße 1, DVRNr. 0962635, ZVR 075857630
Nakladatel Falter Verlagsgesellschaft m.b.H. Reprodukce Reprozwölf Ges.m.b.H. & Co KG. Tisk Grasl Druck & Neue Medien GmbH. Stav září 2009. Všechny údaje bez záruky.

www.austria.info 63

OEW_SOMMER_2010.indd 63 17.11.2009 9:13:29 Uhr


Naše služby. Vaše dovolená.
Krásná dovolená ...
…začíná dobrou poradenskou službou.
Máte dotazy na určité téma? Nebo si přejete
další podněty a nápady? Obraťte se za tím
účelem na naši informační službu.

Rakouská národní turistická centrála


Österreich Werbung
P.O.Box 83, 1043 Vídeň, Rakousko
Tel. 800 180 800
(bezplatná telefonní linka v češtině)


Fax 222 21 02 56

[
Využijte kompetentní a osobní pora-
denství pro naplánování své dovolené.
Naše služby zahrnují:

l kompetentní a individuální poradenství


při volbě nejkrásnějších výletních cílů v
Rakousku

l nejlepší tipy při plánování vaší cesty

l aktuální informace o nejlepších


kulturních pořadech

l vysoce kvalitní brožury, prospekty


a seznamy ubytovacích zařízení v
jednotlivých spolkových zemích,
oblastech a střediscích

Zatelefonujte nám bezplatně: 800 180 800


nebo napište: info@rakousko.com

Velmi rádi vám poradíme v době od pondělí


do pátku, od 09.00 do 17.00 hodin!

Aktuální informace o dovolené v Rakousku


a o možnostech objednávek najdete také na
internetové adrese www.austria.info

Bezplatně a nezávazně tematické brožury u Österreich Werbung nebo na internetové adrese www.austria.info

Okružní cesty Zima Kulturní magazín Hotely s 1-3 a 3-5 Mapka


Tento průvodce vás Tato brožura vám odhalí Skvělý přehled o hvězdičkami Praktické informace,
zavede na zajímavá krásy Rakouska jako jedi- bohaté kulturní nabídce v V obou podrobných které byste měli znát před
místa a poskytne vám nečného ráje zimních sportů Rakousku, včetně mnoha katalozích najdete nástupem své cesty do
mnoho tipů na výlety. na světě. Její součástí je kulturních tipů a pořada- určitě ubytovací zařízení Rakouska. S přehlednou
Nechybí ani přehledná
mapa Rakouska.
i podrobný seznam všech
oblastí zimních sportů.
telského kalendáře. odpovídající vašim
přáním a potřebám.
mapou.
In

64 www.austria.info

OEW_SOMMER_2010.indd 64 16.11.2009 11:22:20 Uhr


Dunajská stezka® –
jednoduše pohádka!
®


– – ––
– ERVENC
–––
E 2010 ! ]
[OD Č ––––––
–––

0 bezplat-
d ejte si od března 201
Vyžá risty!
ta log s b alíčky pro pěší tu
ný ka

Passau – Linz – Grein V létě roku 2010 se otevírá „Dunajská stezka“, síť dálkových turistic-
kých tras, která znamená nesmírné obohacení nabídky pro pěší turisty
www.donausteig.com v povodí Dunaje na bavorsko-hornorakouském pomezí. Známé Du-
Infohotline: +43 (0) 732 / 72 77 - 800 najské cyklotrase nyní bude dělat konkurenci 450 km dlouhá síť tu-
Tento projekt byl spolu- ristických stezek, které povedou z Pasova přes Linec až do Greinu,
financován z prostředků
Evropského fondu pro
regionální rozvoj a zemské
většinou po obou březích Dunaje. Turisté budou procházet nádhernou
vlády Horního Rakouska.
krajinou Podunají a kolem jedinečných historických pamětihodností.

OEW_SOMMER_2010.indd U3 12.11.2009 10:46:43 Uhr


www.arlberg.net
St. Anton am Arlberg T + 43.(0)54 46.22 69-0
St. Christoph T + 43.(0)54 46.22 69-0
URLAUBSJSO0PROSCSE 2010

Stuben T + 43.(0)55 82.39 90


Zürs T + 43.(0)55 83.22 45
Lech T + 43.(0)55 83.21 61-0

OEW_SOMMER_2010.indd U4 12.11.2009 14:12:48 Uhr