You are on page 1of 8

Blik op de toekomst

Van data naar inzicht naar actie

Amsterdam, 17 februari 2010


Harman Korte
Directeur
Alles stroomt

• Afgelopen tien jaar veel veranderingen


• VPL
• Van eind- naar middelloon
• Pensioenwet

• Nieuwe veranderingen op stapel


• Verhoging AOW-leeftijd
• Commissie Don
• Commissie Frijns
• Commissie Goudswaard
• Herziening FTK
• Versobering regelingen?
• Vereenvoudiging regelingen?

2
Pensioenverwachtingen van
consumenten zijn te hoog
100%

90% 21% 19%


26% 25% Weet ik niet
29%
80%

9% Minder dan 70%


70%
16%
12%
12% 16%
60% Ongeveer 70%

50% 36%
26% 30% 20%
24% Ongeveer 80% of meer
40%
Hoger dan mijn laatst
30% verdiende bruto salaris

20% 38%
34% 34% 34% 33%

10%

0%
Totaal 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55+

3
Pensioen is geen pensioen

€ 70.000

€ 60.000

Middelloon:73%
€ 50.000 van eindloon
Inkomen (in € van 2009)

€ 40.000
DC: 56% van
eindloon
€ 30.000

€ 20.000

€ 10.000

€0
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Leeftijd werknemer

4
Je moet je UPO blijven bekijken

Laatste
Eerste UPO
actieve UPO
Regeling I 86% 73%
Regeling II 79% 56%

5
Inzicht ontbreekt om tot actie te komen

Data Inzicht Actie

Deelnemer heeft Deelnemer heeft Deelnemer zorgt voor


overzicht inzicht passend pensioen

6
Eigen verantwoordelijkheid
consument

• Pensioen is belangrijke arbeidsvoorwaarde maar door consument niet op


waarde geschat

• Goed pensioen is niet vanzelfsprekend

• Verschillende initiatieven om consumenten te helpen:


• Pensioenkijker.nl
• ‘Zorg voor de toekomst’ van Centiq; Wijzer in Geldzaken

7
Maar ook de sector is aan zet

• Pensioenregister: niet alleen data?


• UPO: doorontwikkelen?
• Kwaliteit van de regeling: inzichtelijker?
• Verwachtingskloof: waarschuwen?
• Deelnemer: helpen, met loket of advies?
• Regelingen: minder ingewikkeld?