You are on page 1of 15

AutoCAD Revit MEP 2010 Kurulum Kılavuzu Sayfa 1 / 15

Autodesk Revit MEP 2010 Kurulumu


Kurulumdan Önce
Bu doküman Autodesk Revit MEP 2010' un tek kullanıcı lisansı kurulumu içindir.

Seri Numarası ve Product Key


Ürün paketinin üzerinde bulunan seri numarasına ve product key’e kurulum esnasında ihtiyaç duyulacaktır. Lütfen bu numaraları kaydedip saklayın. Ürün
yenilemelerinde veya ürünün tekrar kurulumu durumunda bu numaralara tekrar ihtiyaç duyacaksınız.

Sistem Gereksinimi
32-bit Revit MEP 2010 sistem ihtiyacı
 Microsoft®Windows XP Profesional ya da Home XP (SP1 ve SP2), Microsoft®Windows Vista™ 32-bit (SP1 ve üstü) Business, Ultimate, ya da Home Premium
edition
 Intel® Pentium® 4 1.4GHz İşlemci veya benzer sınıfta AMD işlemci
 3 GB RAM (Kaplama yapılmayacaksa 1GB RAM)
 2.6 GB boş sabit disk alanı
 1280 x 1024 VGA True Color ekran desteği
 Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP1 veya üzeri
 DVD sürücü
 İnternet bağlantısı (yetkilendirme için)

32-bit Revit MEP 2010 önerilen sistem ihtiyacı


 Microsoft®Windows XP Profesional (SP2 ve üstü)
 Intel® Core™2 Duo 2.4 GHz ya da benzer nitelikte AMD işlemci
 4 GB RAM
 3.2 GB boş sabit disk alanı
 Microsoft® DirectX® 9 ve üstü destekli ekran kartı

64-bit Revit MEP 2010 için sistem ihtiyacı


 Windows Vista 64-bit (SP1) Business, Ultimate, ya da Home Premium edition ya da Windows XP Professional x64 sürümü (SP1)
 Intel® Pentium® 4 1.4GHz İşlemci veya benzer sınıfta AMD işlemci
 3 GB RAM
 2.6 GB boş sabit disk alanı
 1280 x 1024 VGA True Color ekran desteği
 Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP1 veya üzeri
 DVD sürücü
 İnternet bağlantısı (yetkilendirme için)

64-bit Revit MEP 2010 önerilen sistem ihtiyacı


 Windows XP Professional x64 sürümü (SP1 ve üstü)
 Intel Core 2 Duo 2.40GHz ya da benzer sınıfta AMD işlemci
 8 GB RAM ve üstü
 3.2 GB boş sabit disk alanı
 Microsoft® DirectX® 9 ve üstü destekli ekran kartı
 Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP1 veya üzeri
 DVD sürücü
 İnternet bağlantısı (yetkilendirme için)

Sistem gereksinimi bilgisini kontrol edin ve kurulumu yapacağınız bilgisayarın bu özelliklere uygun olduğundan emin olun.

Autodesk Revit MEP 2010’u Kurmak


Bu bölüm Autodesk Revit MEP 2010' un tek kullanıcı lisansını kurmak veya yenilemek içindir.

Ön hazırlıklar:
1. Autodesk Revit MEP 2010' u kurmayı düşündüğünüz dizinin, Windows sistem dosyalarının olduğu dizinin ve sistem kayıtları dizininin yazmaya karşı herhangi
bir engeli olmadığını kontrol edin.
2. Autodesk Revit MEP 2010 yazılımı ile birlikte gelen ve bir çıkartma şeklinde paketin dış kapağında bulunan seri numarası, kurulum sırasında sorulacaktır. Eğer
yükseltme (upgrade) lisansı kurulumu yapıyorsanız, satın almış olduğunuz önceki sürümün seri numarasına da ihtiyacınız vardır. Önceki sürümün seri
numarasına, yazılımı çalıştırıp "Help / About" menüsünden ulaşabilirsiniz.
3. Çalışan bütün uygulamaları kapatın.
4. Sistemde aktif halde herhangi bir anti virüs yazılımı varsa pasif hale getirin.
5. Sisteme "Administrator" (Yönetici) hakları ile giriş yapın.

Autodesk Revit MEP 2010' u tek kullanıcıya göre kurmak:


Autodesk Revit MEP 2010 Installation Wizard
Kurulum için Autodesk Revit MEP 2010 DVD'sini sürücüye yerleştirdiğinizde, karşınıza "Autodesk Revit MEP 2010 Installation Wizard" uygulaması çıkar. Bu
uygulama, yazılım kuruluşuyla ilgili tüm işlemler için giriş kapısıdır; yazılımın bilgisayara yüklenmesi, kurulum dokümantasyonlarına, yazılım yeniliklerine ve son
dakika bilgilerine erişim için araçlar sağlar. Eğer bilgisayarınızda DVD'den otomatik başlatma aktif ise, "Autodesk Revit MEP 2010 Installation Wizard" DVD'yi
yerleştirdiğinizde otomatik olarak çalıştırılacaktır. Eğer DVD'den otomatik başlatma aktif değil ise veya herhangi bir nedenle otomatik başlama gerçekleşmez ise,
DVD'nin kök dizininde bulunan SETUP. EXE dosyasını çalıştırın. "Autodesk Revit MEP 2010 Installation Wizard" ekranı, aşağıdaki gibidir:

http://www.sayisalgrafik.com.tr/destek/kilavuzlar/RevitMEP2010SLM/Revit_MEP_2... 18.02.2010
AutoCAD Revit MEP 2010 Kurulum Kılavuzu Sayfa 2 / 15

Bu pencerede yer alan “Create Deployments” ağ kurulumlarının kolayca yapılmasını sağlar. “Install Tools and Utilities” başlığında network lisans yöneticisi, Cad
yöneticisi araçları ve SDK gibi araçları kullanabilirsiniz.
“Read the Documentation” bölümünde ise Read Me First, kurulum kılavuzu, 2010 sürümündeki özellikler ve 2010 Known Issues dokümanlarına erişebilirsiniz.
1. Yazılımı kurmak için “Autodesk Revit MEP 2010 Installation Wizard ekranında”, "Install Products" butonuna basın.
2. Açılan pencerede kapsamlı kurulum yönergeleri, 2010 la gelen yeni özellikleri ve Content Batch Utility, araçların kullanmak ve görmek için sol tarafta yer alan
başlıklara göz atabilirsiniz.

http://www.sayisalgrafik.com.tr/destek/kilavuzlar/RevitMEP2010SLM/Revit_MEP_2... 18.02.2010
AutoCAD Revit MEP 2010 Kurulum Kılavuzu Sayfa 3 / 15

3. “Select the Products to Install” penceresinde Autodesk Revit MEP 2010’un seçili olduğundan emin olun. “Next” ile bir sonraki pencereye geçin.

4. “Accept the Licence Agreement” penceresinde Autodesk yazılım lisans sözleşmesi görüntülenecektir. Bu sözleşmeyi kabul ediyorsanız "I Accept" i seçin "Next"

http://www.sayisalgrafik.com.tr/destek/kilavuzlar/RevitMEP2010SLM/Revit_MEP_2... 18.02.2010
AutoCAD Revit MEP 2010 Kurulum Kılavuzu Sayfa 4 / 15

ile devam edin. Sözleşmeyi kabul etmediğiniz durumda kurulum işlemi iptal edilecektir. “Print” tuşu ile sözleşmenin yazılı bir kopyasını alabilirsiniz. “Next” ile
bir devam edin.
5. “Product and User Information” penceresinde kutunun üzerinde yer alan seri numaranızı ve product key’i girin. Şirket ismi ve yetkili ismini de girerek “Next”
ile devam edin. Eğer dememe amacı ile kurulum yapıyorsanız bu pencerede seri numarası yerine 000-00000000 ve ürün anahtarı içinde 0000 yazarak kuruluma
devam edin. Yazılım 30 gün süre ile tüm özellikleri ile çalışacaktır.

6. “Review – Configure – Install” bölümünde kurulum ayarları yapılacak ürün olarak “Autodesk Revit MEP 2010” u seçin ve hemen sağındaki “Configure”
butonuna basın.

http://www.sayisalgrafik.com.tr/destek/kilavuzlar/RevitMEP2010SLM/Revit_MEP_2... 18.02.2010
AutoCAD Revit MEP 2010 Kurulum Kılavuzu Sayfa 5 / 15

7. Konfigürasyon ayarlarının ilki “Application Preference” penceresidir. Buradan yazılımı kurmak istediğiniz başka bir dizini seçebilirsiniz. “Next” ile devam edin.

8. İkinci pencere “Content Selection” adında yazılımla gelen içeriğin yüklenmesi ile ilgili seçenekleri sunar. “Skip content installation” işaretlenirse hiçbir içerik

http://www.sayisalgrafik.com.tr/destek/kilavuzlar/RevitMEP2010SLM/Revit_MEP_2... 18.02.2010
AutoCAD Revit MEP 2010 Kurulum Kılavuzu Sayfa 6 / 15

yüklenmez. “Browse” tuşu yardımı ile içeriğin yükleneceği dizini tanımlayabilirsiniz. İçerik bölümünde 2 ana başlık göreceksiniz.
Family Libraries - 3B kütüphane nesneleri,
Templates - metrik ya da imparial ölçülere uygun şablon dosyalar,
Bunlardan Family Libraries içinde aksi belirtilmese sadece uluslararası standartlarda kütüphane elemanları yüklenir. Daha fazla sayıda 3B kütüphane
nesnesine sahip olmak isterseniz tüm içeriği yükleyebilirsiniz. Bunun için Family Libraries sol yanında bulunan kutucuğa bir kez tıklayın ya da + sembolüne
tıklayarak sadece istediğiniz kütüphanelerin solundaki kutucukları seçin. “Next” ile devam edin.

9. “Select the License Type” penceresinde Stand-alone license seçili olduğundan emin olun. “Next” ile devam edin. Bir sonraki pencerede servis pack
yenilemeleri kontrol edilir. “Next” ile devam edin.

http://www.sayisalgrafik.com.tr/destek/kilavuzlar/RevitMEP2010SLM/Revit_MEP_2... 18.02.2010
AutoCAD Revit MEP 2010 Kurulum Kılavuzu Sayfa 7 / 15

10. Autodesk Revit MEP 2010 kurulum ayarlarının tamamlandığını belirten “Configuration Complete” penceresi görüntülenir. “Installation Wizard” ın en altında
bulunan “Configuration Complete” butonuna tıklayın.

http://www.sayisalgrafik.com.tr/destek/kilavuzlar/RevitMEP2010SLM/Revit_MEP_2... 18.02.2010
AutoCAD Revit MEP 2010 Kurulum Kılavuzu Sayfa 8 / 15

Yaptığınız ayarları bir özet halinde gösteren “Review – Configure – Install” kısmını inceleyin. Değiştirmek istediğiniz ayarlara “Back” butonuna basarak geri
dönebilirsiniz. Kuruluma başlamak için “Install” butonuna basın.

Yükleme başlayacaktır.

http://www.sayisalgrafik.com.tr/destek/kilavuzlar/RevitMEP2010SLM/Revit_MEP_2... 18.02.2010
AutoCAD Revit MEP 2010 Kurulum Kılavuzu Sayfa 9 / 15

Kurulum işlemi tamamlandığında aşağıdaki pencere açılır. “Finish” butonuna tıklayarak pencereyi kapatın.

http://www.sayisalgrafik.com.tr/destek/kilavuzlar/RevitMEP2010SLM/Revit_MEP_2... 18.02.2010
AutoCAD Revit MEP 2010 Kurulum Kılavuzu Sayfa 10 / 15

Autodesk Revit MEP 2010'u Yetkilendirmek


Yazılımı masa üstünde yer alan ikonu tıklayarak başlatabilirsiniz. İlk karşılaşacağınız pencere yazılımın geliştirilmesi ile ilgili “Autodesk Customer Involvement
Program” dır.
Bu pencerede isterseniz iletişim bilgilerinizi girerek güncelleme ve servis pack vb. yükseltmelerden haberdar edilmenizi sağlar. “Ok” tıklayarak devam edin.
Autodesk Revit MEP 2010 yazılımı, yetkilendirme kodu ile çalışır. Bunun için önce yazılımınızı kayıt ettirmeniz, sonra da yetki kodu almanız ve bilgisayara girmeniz
gerekir.
Autodesk Revit MEP 2010’u hemen kayıt ettirebilir veya kayıt işini daha sonraya bırakabilirsiniz.
Autodesk Revit MEP 2009’u yetkilendirme yapılana kadar 30 gün kullanılabilir. Kurulumdan 30 gün sonra yetkilendirme yapılmamışsa, yetkilendirme kodu girilene
kadar Revit’i DEMO modunda çalıştırabilirsiniz.
Kayıt ettirme işlemi için;
1. Autodesk Revit MEP' u çalıştırın.
2. Yazılımı ilk başlattığınız zaman aşağıdaki pencere açılacaktır. “Activate” ye tıklayın.

Yetkilendirme Kodunu ilk kez isteyecekseniz


1. Ürünün kutusu üzerinde yazılı olan Seri Numarası (Serial Number) ya da Grup Numarası(Grup ID)’yi istenirse yazın. "Get an Activation code" seçip "Next" ile
devam edin.

Firma bilgilerini girip "Next" ile devam edin. İnternet üzerinden çevrimiçi aktivasyon kodunu alırsınız. Aktivasyon kodunu çevrimiçi olarak almıyor ya da internet
bağlantınız yoksa kodu yetkili satıcınız aracılığıyla alabilirsiniz. Bunun için internet bağlantısını kapatın. "Next" ile devam edin. Aşağıdaki pencerede “Use another
method” seçeneğine tıklayın.

http://www.sayisalgrafik.com.tr/destek/kilavuzlar/RevitMEP2010SLM/Revit_MEP_2... 18.02.2010
AutoCAD Revit MEP 2010 Kurulum Kılavuzu Sayfa 11 / 15

Açılan pencereden Türkiye’yi seçin ve lisansın firma ya da şahıs üzerine alınacağını belirtin. "Next" ile devam edin. Eğer ürün daha önceki sürümlerden yükseltme
yapılmış ise “This is an upgrade” i tıklayın. Ürünü yeni satın aldıysanız bu seçeneği işaretlemeyin. "Next" ile devam edin.

http://www.sayisalgrafik.com.tr/destek/kilavuzlar/RevitMEP2010SLM/Revit_MEP_2... 18.02.2010
AutoCAD Revit MEP 2010 Kurulum Kılavuzu Sayfa 12 / 15

Açılan pencerede firma bilgilerini doldurun. Bu pencerede dolduracağınız bilgiler ürünün size ait olduğunu kayıt altına alacaktır. Daha sonra size gönderilmesi olası
yeni yükseltmeler veya ürünler için bu alanda girdiğiniz bilgiler kullanılacaktır. En alt bölümde kodu Email olarak alacağınızı belirtin. "Next" ile devam edin.

http://www.sayisalgrafik.com.tr/destek/kilavuzlar/RevitMEP2010SLM/Revit_MEP_2... 18.02.2010
AutoCAD Revit MEP 2010 Kurulum Kılavuzu Sayfa 13 / 15

Konfirmasyon penceresinin en altında yer alan REVSYP2010en_USReginfo.html dosyasına tıklayın.


Açılan pencerede “Autodesk Revit MEP 2010 Registration Information” metni görüntülenir.

http://www.sayisalgrafik.com.tr/destek/kilavuzlar/RevitMEP2010SLM/Revit_MEP_2... 18.02.2010
AutoCAD Revit MEP 2010 Kurulum Kılavuzu Sayfa 14 / 15

Bu formu Yetkili satıcınıza e-mail ya da faks ile ulaştırın! En kısa sürede yetkilendirme kodunuz size gönderilecektir.

Yetkilendirme kodunu almış iseniz


Aşağıdaki pencerede

http://www.sayisalgrafik.com.tr/destek/kilavuzlar/RevitMEP2010SLM/Revit_MEP_2... 18.02.2010
AutoCAD Revit MEP 2010 Kurulum Kılavuzu Sayfa 15 / 15

"Enter an activation code" seçeneğini seçin aşağıdaki alana yetkilendirme kodunuzu girin. Bir bilgisayar dokümanından kopyalama (Copy) yöntemi ile aktivasyon
kodu girişini yapacaksanız “Paste the activation code” kısmını seçip, daha önce kopyaladığınız aktivasyon kodunu klavyeden CTRL+V tuşlarına basarak yapıştırın.
Aktivasyon kodunu klavyeye yazarak girecekseniz, “Type the activation code” kısmını seçip aktivasyon kodunu yazın. "Next" ile devam edin.

Autodesk Revit MEP 2010'u Kaldırmak


"Windows Control Panel" den "Add/Remove Program" komutunu çalıştırıp Autodesk Revit MEP 2010' u seçin. Autodesk Revit MEP 2010 Setup diyalog kutusundan
"Uninstall" seçeneğini seçerek devam edin. Autodesk Revit MEP’ un bütün program dosyaları kaldırılacaktır. Kurulumdan sonra oluşturulmuş dosyalar bu işlemle
otomatik olarak kaldırılamazlar; bunların daha sonra elle silinmesi gerekmektedir. Autodesk Revit MEP 2010’un başarılı bir şekilde kaldırıldığı mesajı geldikten sonra
bilgisayarınızı kapatıp yeniden çalıştırın.

Adı geçen Autodesk ürünleri, Autodesk Inc.'in tescilli markalarıdır ve tüm hakları Autodesk Inc.'e aittir. Adı geçen Microsoft ürünleri, Microsoft Corp.'un tescilli
markalarıdır ve ve tüm hakları Microsoft Corp.'a aittir. SAYISAL GRAFİKT, SAYISAL GRAFİK San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin tescilli markasıdır.
Autodesk ürünleri konusundaki gelişmeleri takip edebilmek ve teknik destek dokümanlarına ulaşabilmek için, www.sayisalgrafik.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

http://www.sayisalgrafik.com.tr/destek/kilavuzlar/RevitMEP2010SLM/Revit_MEP_2... 18.02.2010