You are on page 1of 4

DINAMIKA

1.

a.

x norabidean: F3 – F1 = R1 ⇒ 15 N – 30 N = - 15 N = R1

y norabidean: F2 – F4 = R2 ⇒ 5 N – 5 N = 0 N = R2

RT2 = R12 + R22 ⇒ RT2 = R12 + 0 ⇒ RT = R1 = − 15N

b. (-) balioak ezkerralderantz doala esan nahi du.

c. Newtonen bigarren legea aplikatuko dugu:


15 N
F = m . a ⇒ 15 N = 15 kg. a ⇒ a = 15 kg = 1m / s
2

2.

a. Egia. Indarrik gabe ez da azelerazioa egongo, baina, mugitu

daiteke azeleraziorik gabe (HZU).

b. Gezurra. Newtonen bigarren legearen arabera indarra

dagoenean azelerazioa egon behar da eta azelerazioa

dagoenean abiadura aldatu egingo da.

3. m = 30 kg

t=8s

v = 20 m/s

v0 = 0 m/s

a. Azelerazioa b atalean kalkulatzen dugu:

F = m . a ⇒ F = 30 kg . 2,5 m/s2 = 75 N

b.
v = v 0 + a.(t − t 0 )
20 m / s
20 m / s = 0m / s + a.8s ⇒ a = = 2,5m / s 2
8s

c. Fr = 60 N
Motorra itzaltzen bada indar bakarra marruskadura izango da.

Marruskadura higiduraren kontrako norantzan eragiten duenez,

negatiboa izango da:


− 60 N
F = m . a ⇒ - 60 N = 300 kg . a ⇒ a = 300 kg = −0,2m / s
2

− 20m / s
v = v0 + a.(t − t 0 ) ⇒ 0m / s = 20m / s − 2m / s 2 .t ⇒ t = = 10 s
− 2m / s 2

4. F1 = 4 N

a1 = 0,25 m/s2

F2 = ?

a2 = 1,5 m/s2
F1 4N
F1 = m.a1 ⇒ m = ⇒m= = 16kg
a1 0,25m / s 2
F2 = m.a 2 ⇒ F2 = 16 kg .1,5m / s 2 = 24 N

5.

20N
R 30N

20N

R= 20 2 + 20 2 = 28 ,28 N

3 lagunen taldeak izango du abantaila 30 Neko indarra egiten dutelako.

km 1h 1000 m
6. v 0 = 80 . . = 22 ,22 m / s
h 3600 s 1km

t = 10s m = 1200 kg
− 22 ,22 m / s
v = v0 + a.(t − t 0 ) ⇒ 0m / s = 22 ,22 m / s + a.10 s ⇒ a = = −2,22 m / s
10 s
F = m . a ⇒ F = 1200 kg . -2,22 m/s2 = - 2666,4 N

s = s0 + v0.(t - t0) + ½ . a . (t – t0)2

s = 0 m + 22,22 m/s . 10 s – ½ . 2,22 m/s2 . (10 s)2 = 111,2 m

7. m = 15 kg

F = 80 N
F

Fr

a. v =

kte

= 4 m/s

v = kte ⇒ a = 0 ⇒ FT = 0 ⇒F – Fr = 0 ⇒ F = Fr = 80 N

b. a = 4 m/s2

FT = F – Fr = m .a ⇒ 80 N – Fr = 15 kg . 4 m/s2 ⇒ Fr = 80 N – 60 N

Fr = 20 N

8. Newtonen 3. legeak esaten duenaren arabera bai egongo da akzioa

eta erreakzioa.

a. Gezurra.

b. Gezurra.

c. Egia. Akzio-erreakzio legearen arabera.


9. m = 5 kg

F = 200 N

t=4s
200 N
a. F = m.a ⇒ 200 N = 5kg .a ⇒ a = = 40 m / s 2
5s

b. v = v0 + a.(t − t 0 ) ⇒ v = 0m / s + 40 m / s .4s = 160 m / s


2

1 1
c. s = s 0 + v0 .(t − t 0 ) + .a.(t − t 0 ) ⇒ s = 0 + 0 + .40 m / s .( 4s ) = 320 m
2 2 2

2 2

10.

a. Masak materia kantitatea neurtzen du eta pisua da materia

kantitate horrek eragiten duen indarra grabitatearen eraginez.

b. Newtonen lehenengo legeak esaten du. Inertziagatik.

c. Inertziagatik mugituko da. Zamak daukan mugimenduarekin

jarraitzeko joera du, horregatik higiduraren kontra mugituko

da.