You are on page 1of 1

UTBILDNING ROTEBRO

Gillbo

Hembrev v 5

Hej därhemma!

Nästa vecka har eleverna som läser spanska, tyska och franska prov. Proven i
tyska och spanska är på tis 23/2 och i franska är på onsdag 24/2. Alla elever
har laborativ redovisning i NO på torsdag 25/2.

Förhandsinformation om veckan efter lovet: Onsdag 10/3 har eleverna prov i


matematik på området Bråk och Procent. Eleverna har en arbetsplan där det
står vilka målen strävansmålen i sjuan är.

Vi har bytt platser i klassen och det är lugnare nu igen, vilket är bra både för
oss och för eleverna.

Vi skickar med en information från kommunen angående vinterkräksjukan och


vad vi alla bör tänka på för att förebygga spridning.

Anneli, Greger och Lotta

Gillboskolorna Trollholmens skola Ebbas förskola Rotsunda skola


Gillets fritidsgård
Ebba Brahes väg 14 Kärleksbacken 3 Ebba Brahes väg 3 Staffans väg 13
Staffans väg 13
192 69 Sollentuna 192 75 Sollentuna 192 69 Sollentuna 192 78 Sollentuna
192 78 Sollentuna
08-754 12 51 08-579 222 52 08-579 226 06-09 08-626 96 10
08-754 33 60