You are on page 1of 1

12 februari, kl 10:00 Information från barn- och utbildningskontoret

Vinterkräksjukan

Just nu är elever och personal på några skolor i kommunen sjuka i vad som förmodas vara
vinterkräksjukan. Symptomen är kräkningar, feber och/eller diarréer.

Vinterkräksjukan börjar ofta mycket hastigt med kräkningar, diarréer och magsmärtor. Den
går över av sig själv efter ett par dagar.

Sjukdomen är väldigt smittsam och sprids genom direkt eller indirekt kontakt med smittande
personer. En enda person kan smitta ner en hel arbetsplats eller en skola. Inkubationstiden är
12-48 timmar. Vinterkräksjukan är en mag- tarm sjukdom som orsakas av ett så kallat
calicivirus.

För att undvika att bli smittad ska du: Tvätta händerna noga, framförallt före måltider och
efter toalettbesök.

Innan du återvänder till skola/arbete så ska du ha varit helt frisk i två dygn. Det innebär
att det ska gå 48 timmar från sista symtomet.

Om du får kräkningar och/eller diarré i skolan gå hem direkt för att undvika att fler
smittas!

Mer information om vinterkräksjukan hittar du på www.vardguiden.se

Leif Hildebrand
Förvaltningschef
Barn- och utbildningskontoret
Sollentuna kommun

/Gabriella Signäs
Kommunikatör