You are on page 1of 2

TAMADUN ISLAM.

Islam telah melahirkan antara tamadun manusia yang terunggul di


dunia. Ilmuan serta cendekiawan Islam seperti Ibn Sina, Ibn Rushd
dan Al-Khawarizmi telah menyumbang kepada pembangunan sains
dan teknologi dunia. Malahan pembangunan ilmu dalam Dunia Islam
telah diakui sebagai mangkin kepada Zaman Pembaharuan (bahasa
Inggeris: Renaissance) di Eropah yang akhirnya melahirkan satu
tamadun yang gemilang di sana.
Bangsa Barat khasnya Eropah telah mengambil inisiatif besar
menterjemah malah mempelajari pelbagai jenis ilmu dari dunia
Islam Sepanyol dan lain-lain wilayah di Timur Tengah. Ilmu-ilmu
yang diterjemah itu melewati ilmu-ilmu falsafah, perubatan,
astronomi, matematik, logik, akhlak, kimia, dan algebra. Lahir
Universiti-universiti Naples, Bologna, Universiti Paris, Oxford, dan
Koln, akhirnya Eropah berjaya melepasi Zaman Kelam meluncur
menuju Zaman Pembaharuan. Ilmu-ilmu dari dunia Islam telah
membawa kejayaan kepada bangsa Eropah.

PERBEZAAN TAMADUN ISLAM DAN BARAT.

Kehebatan tamadun Islam telah mengubah arah kegelapan


tamadun barat menjadi sebuah tamadun yang hebat hingga ke hari
ini. Kajian demi kajian dibuat terhadap tamadun Islam telah
melahirkan banyak ahli fikir eropah. Secara kasar tamadun Islam
lebih mementingkan akhlak keperibadian mulia setiap insan tanpa
membezakan setiap bangsa. Namun tamadun barat lebih
mementingkan kepada keuntungan atau lebih tepat materialistik
(kebendaan) walaupun soal ahklak insan terbiar. Beberapa
persoalan adakah tamadun barat yang bangkit daripada tamadun
Islam boleh di sama erti dengan tamadun Islam.

MASYARAKAT ISLAM SEBELUM DAN SELEPAS


KEDATANGAN ISLAM.

- Masyarakat Arab sebelum di lantik Nabi Muhammad saw sebagai


rasul dikenali sebagai Masyarakat Jahiliyah.

Segi Bahasa : Berasal dari perkataan ( ‫) جهل‬


Maksud bermaksud : Tidak tahu atau Bodoh
Jahiliyah Segi Istilah :Tidak tahu atau Sesat daripada Agama
Samawi (agama dari Allah )

2 Golongan
Masyarakat Jahiliyah
Badwi Hadhari
Penempata Tinggal di luar Bandar Tinggal di bandar
n
Cara hidup Sentiasa berpindah randah- Tinggal menetap di
bergantung kpd kawasan Bandar-bandar
berair
Politik -Berasaskan kepada Qabilah -Berasaskan satu kuasa
-Ketua dipanggil ‘Syeikh’. Pentadbiran Pusat.
-Sering bergaduh dan -Hidup bersatu padu
berperang di antara qabilah
SumberEko -Menternak binatang -Berniaga barang kemas
nomi ternakan dan perhiasan & berhala
-Bercucuk tanam -Bertukang
-Merampas harta kabilah
lain

1. Agama  Agama yang paling ramai pengikut


menyem  Terdapat lebih kurang 360 jenis
bah berhaladi sekitar kaabah, Antaranya
berhala yang terkenal : all-Lata , al-Uzza , al-
Manat , Taghuth & Yauq
 Wanita dijadikan hamba dan boleh  Menepati janji
2. Agama  Berasal dari Rom
. dijual serta diwarisi.  Saling membantu
Kristian Pengantutnya terdapat di Najran,
 Berzina,minum arak danberjudi
Kepercay  Menghormati tetamu yg
aan
menjadi amalan harian Yaman, Syria, Iraq & kawasan pantai
datang
semenanjung Tanah Arab
Masyarak
 Merompak membunuh dan suka  Berani
at 3. Agama  Bermula pada awal abad pertama
Jahiliyah Yahudi Masihi ketika pemerintahan
(Badwi & Zu Nuwas di Yaman
Peranan Islam mengubah terdapat
 Penganutnya corak di Yaman,
hidup masy Jahiliyah
Khaibar di Madinah & Utara Hijaz
Menghapuskan
4. Agama  Agamaamalan dan
menyembah api yang
kepercayaan
Majusi karut kepada
berasal dari Farsi
Mentauhidkan Allah
Mengubah
5. Agama  perangai masyarakat Nabi Ibrahim
Agama peninggalan
yang
Hanif keji kepada
a.s. Akhlak yang
mulia  Mereka melakukan sembahyang pd
Perangai keji waktu pagi & petang, Akhlak
haji & korban
mulia
6. AgamaArab
masyarakat  Penganut agama ini masyarakat
menyembah Arab
menyem matahari , bulan , bintang, tumbuh-
bah tumbuhan & tempat unta berdiri
Alam ketika memerah susu