You are on page 1of 4

Camp d’aprenentatge Empúries

Nom_____________________________________________________________

Curs_______________________ Data_________________________________
Quadern de síntesi del CEIP Vallmanya CdA Empúries

Resumim què hem treballat

Al costat de cada imatge comentarem, entre tot el grup, de quins aspectes hem parlat
a cadascun dels espais visitats. Intentarem posar-nos d’acord en els aspectes més
rellevants.

I a tu, personalment, ¿què t’ha interessat més? ¿Per què?


Camp d’aprenentatge Empúries Quadern de Síntesi del CEIP Vallmanya

Sostenibilitat

Acordem si és veritable o falsa cada afirmació sobre la sostenibilitat:


Afecta la relació entre les societats i el medi ambient.
Pretén que es puguin satisfer les necessitats humanes.
Pretén que les persones puguin manifestar el seu potencial.
Pretén que es mantingui la biodiversitat i els ecosistemes naturals.
Pretén que es pugui fer ara mateix i indefinidament.

Ara comentem les imatges des del punt de vista de la sostenibilitat:


Quadern de síntesi del CEIP Vallmanya CdA Empúries

Patrimoni col·lectiu
Observem i comentem aquests parells d’imatges. Intentem pensar si allò que
representen és quelcom que val la pena conservar o no…

Ara intentem, entre tot el grup, definir què és el patrimoni col·lectiu:

Que conèixer l’Empordà et faci comprendre i estimar encara més el Baix Montseny.

Camp d’aprenentatge Empúries