You are on page 1of 1

CADANGAN TARIKH KEMASUKAN DATA PEPERIKSAAN

DALAMAN TAHUN 2015


UJIAN/

TAHUN/

PEPERIKSAAN

UJIAN AWAL

TINGKATAN
TAHUN 6

TAHUN

TINGKATAN

PEPERIKSAAN

4 DAN 5
TAHUN 6
TINGKATAN

PERTENGAHAN
TAHUN
PEPERIKSAAN
PERCUBAAN

PEPERIKSAAN

TARIKH AKHIR

TARIKH AKHIR

PELAKSANAAN KEY-IN MARKAH


12/13 MAC 2015 3/4 APRIL 2015

14/15 MEI 2015


28/29 MEI 2015

12 JUN 2015
20 JUN 2015

TAHUN 6

23/24 JULAI

7 OGOS 2015

(UPSR)
TINGKATAN

2015
17/18

9 OKTOBER

5 (SPM)

SEPTEMBER

2015

TAHUN 5

2015
5/6 NOVEMBER

9 OKTOBER

4 DAN 5

AKHIR TAHUN

2015
TINGKATAN

2015
27 NOVEMBER

2015