You are on page 1of 54

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ

UNIVERSITATEA DIN PORTO
ILEANA CONSTANTINESCU – profesor univ. dr.
MARIUS DAN DALOTĂ – profesor univ. dr.
DANIELA FIROIU – conferenţiar univ. dr.
DANIELA ZIRRA – lector univ. dr.

MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS – profesor univ. dr.
DUMITRU MIRON – profesor univ. dr.
PETRE BREZEANU – profesor univ. dr.
ALINA FLORENTINA AVRIGEANU – conferenţiar univ. dr.

Dictionnaire de gestion financière et des ressources humaines
français – roumain – portugais

Dicţionar de management financiar şi al resurselor umane
francez – român – portughez

Dicionário de gestão financeira e dos recursos humanos
francês-romeno-português

MILENA PRESS
BUCUREŞTI
2009
1

Toate drepturile asupra acestei lucrări sunt rezervate Universităţii Româno-Americane, Bucureşti,
B-dul Expoziţiei 1B şi Editurii Milena Press, Bucureşti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 186,
Bloc E, Sc. B, Et. 5, sector 6, tel.: 0727.598.614

ISBN: 978-7873-27-9

2

Prefaţă
Dicţionarul de management financiar şi al resurselor umane francez-român-portughez este rodul unui
contract de cercetare unde au colaborat profesori de la Universitatea Româno-Americană, de la Academia de
Studii Economice, care au ţinut cursuri şi la Universitatea Româno-Americană, ca de exemplu prof. univ. dr.
Dumitru Miron, prorector al Academiei de Studii Economice, prof. univ. dr. Petre Brezeanu şi prof. univ. dr.
Ileana Constantinescu care predă şi la Universitatea Româno-Americană şi care a fost directorul contractului de
cercetare. De asemenea, de la Universitatea din Porto, Facultatea de economie, a colaborat la acest contract de
cercetare, Maria da Conceição Ramos. Menţionăm că pentru elaborarea acestui dicţionar s-au consultat
numeroase lucrări de specialitate în română, franceză şi portugheză şi de asemenea s-au selectat şi mulţi
termeni din cursurile profesorilor care au colaborat la elaborarea dicţionarului, care sperăm să fie de un real
folos atât studenţilor de la facultăţile economice cât şi economiştilor atunci când doresc să citească lucrări de
specialitate în limbile franceză şi portugheză. Menţionăm de asemenea că lucrarea conţine şi multe sigle tocmai
pentru a facilita exprimarea în domeniul managementului financiar şi al resurselor umane.
3

Echipa care a colaborat la acest dicţionar, a creat foarte mulţi termeni noi în română şi portugheză,
intraţi în franceză pe filieră anglo-saxonă şi a utilizat termenii oficiali francezi în domeniul managementului
financiar şi resurselor umane.
Autorii
3 noiembrie 2009

4

A
F

R

P

absentéisme (s.m.)

absenteism (s.n.)

absentismo (s.m.)

accès (s.m.) à l’emploi

acces (s.n.) la loc de muncă

acesso (s.m.) a um lugar de trabalho

action (s.f.)

acţiune (s.f.)

acção (s.f.)

actionnaire (s.m.)

acţionar (s.m.)

(o) accionista (s.m.)

actionnaire (s.f.)

acţionară (s.f.)

(a) accionista (s.f.)

actionnariat (s.m.)

acţionariat (s.n.)

accionista (s.m.)

activité professionnelle (s.f.)

activitate profesională (s.f.)

actividade profissional (s.f.)

aller (v.) au travail

a merge (v.) la muncă

ir (v.) trabalhar, ir para o trabalho

allocation des ressources (s.f.)

alocare a resurselor (s.f.)

afectação de recursos (s.f.)

amortir (v.)

a amortiza (v.)

amortizar (v.)

amortissement (s.m.)

amortizare (s.f.)

amortização (s.f.)

amortissement accéléré (s.m.)

amortizare accelerată (s.f.)

amortização acelerada (s.f.)

amortissement dégressif (s.m.)

amortizare degresivă (s.f.)

amortização/depreciação degressiva (s.f.)

amortissement linéaire (s.m.)

amortizare liniară (s.f.)

amortização linear (s.f.)

analyse coût-avantages (ACA) (s.f.)

analiză cost-avantaje (ACA) (s.f.)

análise custo-benefício (s.f.)

5

) ucenicie (s.) autonomie décisionnelle (s.m.) aprendizagem (s.) aviso de despedimento (s.m.) dinheiro (s.m.m.f.) apprentissage (s.) avis de licenciement (s.analyse financière (s.f. baixa (s.f.f.) a muncii. hausse de salaire (s.).) 6 .f.f.) bani (s.m.) autonomie financière (s.f.f.) autonomia financeira (s.f.f.) aport financiar (s.n.f.f.) de travail.) análise financeira (s.) investidores audit (s.) avantage comparatif (s.f.n.m.f.f.f.) approche patrimoniale (s.) autonomie decizională (s.) greve (s.) análise estratégica (s.m.) creştere a salariului (s.f.) auditoria (s.f.) audit prealabil (s.) auditoria preliminar (s.m.) apport financier (s.pl.) analiză financiară (s.m.) autofinanciamento (s.) autofinanţare (s.) argent (s.) des investisseurs a atrage (v.f.) audit (s.) seguro (s.f.m.f.f.) autonomia decisional (s.) analiză grafologică (s.) abordare patrimonială (s.f.sg.) augmentation de salaire (s.f.) analyse stratégique (s.m.) attirer (v.f.) analiză strategică (s.) asigurare (s.) autonomie financiară (s.f. grevă (s.m.f.f.) audit préalable (s.f.) autofinancement (s.m.) arrêt (s.).) investitori atrair (v.) aviz de concediere (s.) aumento salarial (s.m.) avantaj comparativ (s.) analyse graphologique (s.) por doença assurance (s.f.f.n.f.) análise grafológica (s.m.) contribuição financeira (s.m.f.) abordagem patrimonial (s.n.) vantagem comparativa (s.n.) oprire (s.f. grève (s.sg.

f.) en fonds de roulement necesar (s.m.) 7 .) banque de données (s.m.) besoin de financement (s.) de fond de rulment necessidade (s.f.f.) bilan (s.m.m.f.) balanço (s.f.f.) banco (s.n.) de compétences bilanţ (s.) de fundos de maneio bilan (s.) necessidade de financiamento (s.) bancnotă (s.m.) besoin (s.m.m.) al competenţelor balanço (s.m.) nevoie de finanţare (s.f.) base de dados (s.m.) bancher (s.m.) nota (s.) banqueiro (s.f.n.n.) bancă de date (s.) bilanţ (s.n.) banquier (s.f.m.f.) bancă (s.m.) buget (s.) de banco budget (s.m.B F R P banque (s.) orçamento (s.) de competências billet de banque (s.

) capitalist (s.f...n.f.) (a) capitalista (s.f.f.) capacidade de pagamento (s.) capacitate de autofinanţare (s.m.f.f.m.m.) capacité de paiement (s.) capacité relationnelle (s.m.m.m.f.) capital investi (s.) capacitate de îndatorare (s..) capitaliste (s.) capitalizar (v.m.f.) capital (s.f.) carte bancaire (s.) a capitaliza (v.) carieră (s.) capacité d’endettement (s.f.) (o) capitalista (s..n.) capital (s.) capitalistă (s.) candidatură (s.) capacidade relacional (s.f.) capitaliser (v.f.m.) carrière (s.) capital humain (s.f.C F R P cadre dirigeant (s.) capital (s. adj.) candidature (s. adj.f.) capital humano (s.) carreira (s.f. adj.) capacidade de endividamento (s.) cadru de conducere (s.n.f.n.f. adj.) capacitate de plată (s.m.) capital social (s.) capacitate relaţională (s. adj.) cartelă bancară (s.) cartão bancário (s.) candidatura (s.) capital social (s..) quadro dirigente (s.f.n.m.) capital social (s.f.m. adj.) capital investido (s.) capitaliste (s.f.) capacité d’autofinancement (s.m.f.) capacidade de autofinanciamento (s.) 8 .m.) capital investit (s.f.) capital uman (s.f.m..

f.m. pl) charges exceptionnelles (s.m.) cheltuieli financiare (s.pl.m.f.m.f.) cheltuieli sociale (s.) cartão de crédito (s.) charges indirectes (s.) şomeră (s.) o trabalho change (s.) chômeuse (s.) charges variables (s.m.m.) cheltuieli variabile (s.) desemprego (s.) a firmei escolha (s.pl.f.) encargos directos (s.pl.pl.f.m.m.pl.m.) cifră de afaceri (s.pl.) de la firme alegere (s.n.) montante de negócios (s.pl.) desempregado (s.pl.) encargos financeiros (s. pl.m.) cheltuieli curente (s.f.m.) câmbio (s.) charges opérationnelles (s.m.f.f.f.) cesser (v.) un loc de muncă procurar (v.) encargos operacionais (s.f.f.) şomaj (s.) encargos correntes (s.m.f.) da firma chômage (s.pl.) cheltuieli operaţionale (s.m.) şomer (s.f.f.n.) coeficient de lichiditate (s.m.m.pl.) chômeur (s.f.) coefficient (s.pl.) charges courantes (s.f.) charges sociales (s.) le travail a înceta (v.) encargos variáveis (s.m.) cartelă de credit (s.) cheltuieli directe (s.m.m.pl.f.pl.pl.) charges directes (s.pl.f.f.) de capitalizare a rezultatelor (CCR) coeficiente (s.m.) de capitalisation des résultats (CCR) coeficient (s.pl) charges financières (s.pl.) de l’emploi a căuta (v.) encargos excepcionais (s.m.) lucrul largar (v.) de capitalização dos resultados (CCR) coefficient de liquidité (s.) coeficiente de liquidez (s.) encargos sociais (s.) desempregada (s.pl.f.) choix (s.carte de crédit (s.f.m.f.) schimb (s.f.) cheltuieli indirecte (s.pl.pl.) 9 .pl.) trabalho chiffre d’affaires (s.) encargos indirectos (s.) cheltuieli excepţionale (s.m.m.) chercher (v.f.m.

f.m.) socio-profesională classificação (s.) communication relationnelle (s.f.f.) colaborare (s.) socio-profissional collaboration (s.) communiquer (v.f.pl.) des salariés comportament (s.) comunicare relaţională (s.) competências-chave (s.m.f.pl.) communication (s.f.) competências de comunicação (s.) al salariaţilor comportamento (s.) comunicar (v.f.f.f.m.f.) socio-professionnelle clasificare (s.f.) comunicação relacional (s.f.) comunicare externă (s.) communication externe (s.) comunicação interna (s.f.f.) competenţe cheie (s.) comissão (s.f.f.) commission (s.f.) a colabora (v.) communication interne (s.) colaboração (s.) compétence (s.f.n.) competência (s.) comunicação (s.) competenţă profesională(s.f.m) comportement (s.f.) comunicare (s.f.) competenţe de comunicare (s.) coeficient de solvabilitate (s.f.) coeficiente (s.m.f.n.f.f.f.) comportement (s.f.pl.m.) collaborer (v.) compétences motivationnelles (s.f.pl.m.f.f.pl.pl.) competenţă (s.) competência profissional (s.) comunicare internă (s.) competitivitate (s.f.) competenţe motivaţionale (s.) compétitivité (s.) comportament (s.) de solvabilidade classification (s.pl.pl.f.f.f.f.) des postes clasificare (s.f.) comision (s.) compétences clés (s.) dos assalariados 10 .f.f.pl.coefficient de solvabilité (s.f.f.) comunicação externa (s.) compétence professionnelle (s.f.) dos postos classification (s.) competitividade (s.) compétences de communication (s.m.) competências motivacionais (s.) comportamento (s.) a comunica (v.) a posturilor classificação (s.) colaborar (v.

) conflict colectiv de muncă (s.) conflito de interesses (s.) consumatoare (s.) concediu plătit (s.f.) consommateur (s.) contract cu durată nedeterminată (s.) contrat collectif (s.f.f.n.f.f.m.) 11 .) concurrence (s.m.) contract de vânzare-cumpărare (s.) consumator (s.f.n.f.) individual de formare (profesională) licença (s.pl.c.pl.) contrato a termo certo (s.f.comptabilité analytique (s.) contrato por tempo indeterminado (s.m.) condições de pagamento (s.) contract de muncă (s.) concurenţă (s.pl.) concorrência (s.m.) contabilidade analítica (s.) contactos humanos (s.n.) condições de trabalho (s.) concertação social (s.) contrato colectivo (s.m.n. pl.n.) conflit de travail (s.f.) conflit d’intérêts (s.m.) condiţii de muncă (s.m.) conflict de interese (s.) congé (s.) contabilitate analitică (s.f.) condiţii de plată (s.n.pl.m.f.m) contrat de travail (s.) controlo de gestão (s.f.f.pl.f.m.) conflit collectif de travail (s.) contrato de compra e venda (s.) individual de formação congé payé (s.) contrato de trabalho (s.m.) contrat à durée déterminée (s.f.m.) conditions de travail (s.) conflito de trabalho (s.f.m.m.) consumidor (s.m.pl.) concertare socială (s.f.) concertation sociale (s.n.) conflito colectivo de trabalho (s.f.m.pl.) contract cu durată determinată (s.) conditions de paiement (s.) contacte umane (s.m.m.m.m.m.) contacts humains (s.) individuel de formation concediu (s.) consommatrice (s.m.) conflict de muncă (s.f.pl.n.m.n.m.n.) consumidora (s.) contrôle de gestion (s.n.n.) contrat à durée indéterminée (s.) contrat d’achat-vente (s.pl.f.) contract colectiv (s.m.) férias-pagas (s.) control de gestiune (s.

) custo variável (s.n.) convenção (s.) coût moyen (s.) pondéré du capital (CMPC) cost mediu (s.m.) curs flotant (s.) câmbio flutuante (s.) curs de schimb (s.f.m.m.m.m.) ponderado do capital (CMPC) coût (s.m.n.f.n.m.m.) câmbio oficial (s.n.m.) curs la termen (s.) credit bancar (s.) a curto prazo crédit (s.) des coûts control (s.) pe termen scurt crédito (s.) cost estimativ (s.m.) à long terme credit (s.) coût estimatif (s.m.) social al concedierilor custo (s.m.) social dos despedimentos coût variable (s.) des candidats convocare (s.) crédit (s.) cours flottant (s.) cost variabil (s.) custo de oportunidade (s.).m.f.) dos candidados cours à terme (s.f.) ponderat al capitalului (CMPC) custo médio (s.n. rată de schimb (s.contrôle (s.) credit (s.) cours du change (s.m.f.).) a candidaţilor convocação (s.n. taux de change (s.) pe termen lung crédito (s.m.) credit punctual (s.) cours officiel (s.n.) a longo prazo crédit bancaire (s.) cost de oportunitate (s.) à court terme credit (s.n.) coût d’opportunité (s.) cost marginal (s.f.m.m.) crédit ponctuel (s.m.) crédit (s.m.m.) convenţie (s.) dos custos convention (s.m.n.m.m.m.n.m.) crédito bancário (s.m.) 12 .f.n.n.n.) social des licenciements cost (s.m.) crédito pontual (s.) custo marginal (s.m. taxa de câmbio (s.n.m.m.n.) crédito (s.n.m.) curs oficial (s.m.) al costurilor controlo (s.) evolução do câmbio (s.) coût marginal (s.) convocation (s.) câmbio a prazo (s.f.).m.) custo estimativo (s.

m.m.pl.m.) critérios de avaliação (s.pl.pl.) critères d’évaluation (s.) cultura (s.n.pl.m.n.) 13 .pl.) culture (s.m.m.) critérios de desempenho (s.n.f.pl.critères de décision (s.n.pl.) cultură (s.f.) critérios de decisão (s.) curriculum vitae (CV) (s.) criterii de performanţă (s.) curriculum vitae (CV) (s.) criterii de decizie (s.pl.) curriculum vitae (CV) (s.f.m.m.) critères de performance (s.) criterii de evaluare (s.pl.

m.) devedor (s..) de investimentos produtivos demande stratégique (s.m.f.) d’investissements productifs delocalizare (s.) démissionner (v.f.) defeito (s. adj.) déficit (s..) défice fiscal (s.) debitoare (s.f.m.) definire a postului (s.f.f.m.f.) decisão táctica (s.f.) décision tactique (s.) decizie tactică (s.) defect (s.) deflação (s.f.) termen de plată (s.f.m. adj.n.) dată a scadenţei (s.m.m.) décision stratégique (s.) debitor (s.n..f.) defíce orçamental (s.f.) débiteur (s.m.f.) défaut (s.m.) deflaţie (s.f.f. adj.m.) deficit fiscal (s.) délocalisation (s.f..f.D F R P date d’échéance (s.) débitrice (s. adj.) définition du poste (s.) a demisiona (v.) 14 .) deficit bugetar (s.) déficit budgétaire (s.) déflation (s.n.) deficit (s.f.m.) decisão estratégica (s.) cerere strategică (s.m.f.f.) prazo limite (s.n.) demitir-se (v.f.) délai de paiement (s.) definição do posto (s.n.) de investiţii productive deslocalização (s.f.) déficit fiscal (s.) prazo de pagamento (s.) devedora (s.f.m.) decizie strategică (s.f.) defíce (s.) procura estratégica (s.m.

profil (s.) dépense (s.f.f.m.) diagnóstico financeiro (s.) discrimination (s.) a unui salariat discriminação (s.f.) datorie (s.f.) du poste descriere (s.m.) pe termen lung dívida (s.f.f.f.) dificultate financiară (s.m. charge (s.f.n.f.) despesa (s.f.) interna de investigação e desenvolvimento dépenser (v.) candidatura apresentar (v.f.) intérieure de recherche et de développement (DIRD) cheltuială (s.) difficulté financière (s.f.n.f.) dos recursos humanos dépense (s.f.m.) dialog social (s.n.m.) a postului.) sa candidature a-şi depune (v.) depósito bancário (s.f.f.).f.) 15 . encargo (s.) dívida (s.) dialogue social (s.n.) internă pentru cercetare şi dezvoltare (CICD) despesa (s.f.) diálogo (s.m.) a curto prazo dette (s.) do posto diagnostic financier (s.f.) depozit bancar (s.).) gastar (v.f.) cheltuială (s.f.m.f.) d’un salarié discriminare (s.) discrimination (s.) pe termen scurt dívida (s.f.m.f.) disponibilitate (s.) disponibilidade (s.f.f.m.) dialogue (s.) des ressources humaines departament (s.f.n. profil (s.) dette (s. perfil (s.m.) à long terme datorie (s.m.f.) de um trabalhador disponibilité (s.) discriminare (s.m.) diagnostic financiar (s.) déposer (v.n.département (s.) al postului descrição (s.f.) diálogo social (s.) dificuldade financeira (s.m.) a cheltui (v.) a longo prazo description (s.) discriminação (s.) a sua candidatura dépôt (bancaire) (s.) do posto.) dette (s.) dialog (s.) du poste.f.) al resurselor umane departamento (s.) à court terme datorie (s.f.

n.n.) division du travail (s.m.) direito fiscal (s.f.) a sua demissão droit du travail (s.) drept al muncii (s.f.) a unui împrumut duração (s.m.m.) dolar (s.dividende (s.) sa démission a-şi da (v.pl.) direitos de propriedade (s.f.) du travail durată (s.f.) des négociations durată (s.m.) demisia apresentar (v.pl.f.) dollar (s.f.) droit fiscal (s.m.) drepturi de proprietate (s.f.pl.m.f.f.) divisão do trabalho (s.m.m.) a muncii duração (s.n.m.f.m.) dólar (s.) droits de propriété (s.) das negociações durée (s.) do trabalho 16 .n.) dividendo (s.m.) donner (v.f.) durée (s.) de um empréstimo durée (s.) direito do trabalho (s.) dividend (s.) diviziune a muncii (s.) a negocierilor duração (s.) d’un emprunt durată (s.) drept fiscal (s.f.

m.) économie mondiale (s.) économie de marché (s.f.) economii de scară (s.f.f.f.) economia do trabalho (s. recrutare (s.f.f.) economia nacional (s.f.E F R P écologie (s.f.) economie a muncii (s.n.) economias de escala (s.) de alavanca financeira élasticité (s.) économie nationale (s.) de levier financier efect (s.).) economie mondială (s.f.m.f.) économie sociale (s.f.) economia solidária (s.) économie (s.) ecologia (s.f.f.).) preço élasticité (s.f.) a resurselor umane economia (s.f.) rendimento embauchage (s.) de la demande elasticitate (s.f.f.f.) dos recursos humanos économie du travail (s.f.) revenu elasticitate (s.pl.) venit (elasticitate a venitului) elasticidade (s.f.f.) economia de mercado (s.f.f.) a cererii elasticidade (s.) economie socială (s.m.) economia social (s.) preţ (elasticitate a preţului) elasticidade (s.f.f.m.) prix elasticitate (s.f.f.) da procura élasticité (s.) economia mundial (s.f.f.f.) des ressources humaines economie (s.) de levier financiar efeito (s.pl.f.) economie naţională (s.) economie de piaţă (s. recrutement (s.) économies d’échelle (s.f.f.f.) économie solidaire (s.f.) effet (s.f.) angajare (s.) ecologie (s.f.) 17 .pl.m.f.) recrutamento (s.) economie solidară (s.

f.m.f.f.n.) emigrantă (s.) mão-de-obra émigrant (s.m.) empregador/patrão (s.m.) funcţionară (s.) a timpului.) antreprenor (s.n. loc de muncă (s.) employeur (s.m.m.) emprunt amortissable (s. a împrumuta (v.f.) émigrante (s.m.n.) emigração (s.).) entretien collectif (s.).) funcţionar (s.) cu împrumut.m.embaucher (v. orar de muncă (s.) entretien d’embauche (s. patron (s.) empreendedor/empresário (s. patronne (s.) emploi (s.m.m.f.) patron (s.) distribuição (s.m.) du temps utilizare (s.f.) de la main-d’œuvre a angaja (v.) împrumut amortizabil (s.) (a) emigrante (s.) a folosi (v.) do tempo.) funcionária (s.m.) entrevista colectiva (s.) interviu de angajare (s. fonctionnaire (s.) emprego (s.) emigrante (s.) emprunter (v) a lua (v.) da empresa entrepreneur (s.m.f.m.m.f.) empreendedora/empresária (s.).m.) interviu colectiv (s. a utiliza (v.) funcionário (s.) empréstimo amortizável (s.n.) emprestar (v.f.) post (s.f.) forţă de muncă contratar (v.m.) entrevista de recrutamento (s.) emigrare (s.) emploi (s.f.) patroană (s.f. fonctionnaire (s.) endettement (s.) îndatorare (s. horário de trabalho (s.f.f.) employé (s.m.m.).m.m.) employée (s.) entrepreneuse (s.) antreprenoare (s.m.f.m.m.) de l’entreprise îndatorare (s.) émigration (s.).f.m.) a întreprinderii endividamento (s.f.f.) endettement (s.f.f.) empregadora/patroa (s.f.m.).) emigrant (s.m.) 18 .m.m.f.) empregar (v.) employer (v.) employeuse (s.f.) endividamento (s.

f.) equidade (s.n.) equilíbrio orçamental (s.f.pl.) ambiente (s.f.) euro (s.) ética empresarial (s.) euro (s.f.) poupança (s.) des compétences evaluare (s.) das performances 19 .f.) eligibil(ă) pentru stagiul de formare ser/estar (v.m.f.) équilibre budgétaire (s.f.f.m.m.m.m.) da selecção éthique entrepreneuriale (s.) estudo de mercado (s.f.n.f.) equilíbrio financeiro (s.) echilibru financiar (s.f.f.) des performances evaluare (s.f.) a competenţelor avaliação (s.environnement (s.) ergonomie (s.) du processus d’évaluation erori (s.f.pl.f.f.) a responsabilităţilor determinação (s.) sans emploi a fi (v.f.) éligible pour le stage de formation a fi (v.pl.) a performanţelor avaliação (s.) un loc de muncă estar (v.f.) etică antreprenorială (s.pl.) équité (s.m.) equipa (s.) équilibre financier (s.) ergonomie (s.) do processo de avaliação établissement (s.m) équipe (s.) das competências évaluation (s.) euro (s.m.) de la sélection etape (s.) în şomaj.) ale selecţiei etapas (s.pl.m.f.f.) payé à la journée a fi (v.) pago ao dia être (v.) sem trabalho étude de marché (s.f.) plătit cu ziua ser (v.f.) das responsabilidades étapes (s.m.) elegivel para o estágio de formação être (v.) echilibru budgetar (s.m.f.) des responsabilités stabilire (s.m.) studiu de piaţă (s.f.f.) ale procesului de evaluare erros (s.) épargne (s.f.n.) erreurs (s.n.) être (v.pl.f.f.) echitate (s.) economie (s. a nu avea (v.) mediu înconjurător (s.f.) ergonomia (s.) echipă (s.) évaluation (s.

) 20 .) les résultats.) excédent (s.) de dépenses excedent (s.) du risque evaluare (s.n.m.m.) la faillite a evita (v.n.) excedent (s.f.) de receitas excédent (s.) brut d’exploitation excedent (s. a evalua (v.n.f.) experiência profissional (s.) experienţă profesională (s.f.) a situaţiei financiare avaliação (s.m.) expert-comptable (s. o rendimento éviter (v.f.m.f.évaluation (s.) excédent (s.m.m.) net d’exploitation excedent (s.) de încasări excedente (s.) excedent bugetar (s.) les performances des salariés a evalua (v.m.m.f.n.m.) externalização (s.) le rendement a evalua (v.m.) da situação financeira évaluation (s.) externalizare (s.) de despesas excédent (s.f.) de cheltuieli excedente (s.) externalisation (s.) de recettes excedent (s.n.n.) excedente (s.) performanţele salariaţilor avaliar (v.) a evalua avaliar (v.) a riscului avaliação (s.) brut de exploatare excedente (s.m.) randamentul avaliar (v.f.) excedente orçamental (s.) os resultados.m.m.f.) de personal excedente (s.m.) de pessoal excédent (s.m.m.) a falência excédent (s.m.) falimentul evitar (v.) o desempenho dos trabalhadores évaluer (v.) expert-contabil (s.n.) bruto/ilíquido de exploração excédent budgétaire (s.) perito contabilista (s. évaluer (v.f.) de personnel excedent (s.f.f.) évaluer (v.) líquido de exploração expérience professionnelle (s.) de la situation financière evaluare (s.) rezultatele.) net de exploatare excedente (s.) do risco évaluer (v.

) fiscalitate (s.m.) fundo de amortização (s.m) a médio prazo financer (v.f.) fundo de salários (s.m.) a postului ficha (s.) fundos próprios (s.n.) do posto/emprego financement (s.) de pagamento fiche (s.f.f.) do trabalho flux économique et financier (s.) pe termen mediu financiamento (s.n.m.) financiar (adv.f.) fonds d’amortissement (s.F F R P fiche (s.f.m.) 21 .m.m.f.) à long terme finanţare (s.) à moyen terme finanţare (s.f.) pe termen lung financiamento (s.) finanţare (s.m.m.) fonds de roulement (s.pl.) financement (s.m.m.m.) a curto prazo financement (s.) fond de amortizare (s.f.m.) financiar (v.n.) fonduri proprii (s.n.f.) fiscalidade (s.f.f.) fond de salarii (s.) flux economic şi financiar (s.f.f.) fonds de salaires (s.m.f.m.pl.n.pl.) a longo prazo financement (s.f.) fluxo económico e financeiro (s.) a muncii flexibilidade (s.f.) fiscalité (s.m.) a finanţa (v.) fundo de rotação/em caixa (s.) du travail flexibilitate (s.) financeiramente (adv.) de paie fişă (s.) à court terme finanţare (s.) financièrement (adv.) flexibilité (s.) fonds propres (s.m.) financiamento (s.) de plată folha (s.) pe termen scurt financiamento (s.) du poste fişă (s.) fond de rulment (s.m.

f.) formado (adj.) formare (s. instruir (v.m.) formation continue (s.) formare continuă (s.f.) în alternanţă formação (s.) na prática formé (adj. pregătit (adj.f) formation (s. a pregăti (v.) format (adj.f. instruído (adj.m.) formation (s. preparação (s.) em alternância formation professionnelle (s.n.f.f.) a forma (v.f.f.f.f.) formação contínua (s. instruída (adj.).) pregătire profesională (s.).). pregătire (s.).f.) formação.) la locul de muncă formação (s.f.).) formation (s.fonds spéculatif (s.) 22 .) formação profissional (s.) formată (adj.) fundo especulativo (s.).) formada (adj.f. pregătită (adj.) sur le tas formare (s.) en alternance formare (s.).) formée (adj.) formar (v.f.f.) former (v.) fond speculativ (s.f.

f.) management financiar (s.f.f.) des cadres dirigeants management (s.) al echipelor multiculturale gestão (s.m.) gestion (s.f.) al resurselor umane asistat de calculator gestão (s.) dos recursos humanos assistida por computador gestion (s.) al cadrelor de conducere gestão (s.) a longo prazo 23 .) des ressources humaines management (s.) à long terme management financiar (s.f.) des équipes multiculturelles management (s.) ganho imediato (s.n.f.n.) dos quadros dirigentes gestion (s.f.n.n.) das equipas multiculturais gestion (s.) al riscului financiar gestão (s.f.) à court terme management financiar (s.f.) pe termen scurt gestão financeira (s.f.) des ressources humaines assistée par ordinateur management (s.n.f.) das carreiras gestion (s.m.f.n.n.n.f.f.) a curto prazo gestion financière (s.) dos recursos humanos gestion (s.) câştig imediat (s.f.f.f.f.) da rentabilidade económica gestion (s.n.) du risque financier management (s.) des carrières management (s.f.) do risco financeiro gestion financière (s.) al carierelor gestão (s.G F R P gain immédiat (s.f.f.) de la rentabilité économique gestionare (s.) gestion financière (s.) a rentabilităţii economice gestão (s.) al resurselor umane gestão (s.) gestão financeira (s.f.) al relaţiilor cu clientela gestão (s.) das relações com a clientela gestion (s.n.) pe termen lung gestão financeira (s.f.n.) des relations avec la clientèle management (s.

) management multicultural (s.n.f.f.f.n.) grevă surpriză (s.) gestão global (s.m.) greve surpresa (s.) groupe stratégique (s.f.f.f.f.f.) internaţional al resurselor umane (MIRU) gestão (s.f.) internationale des ressources humaines (GIRH) management (s.) grevă de solidaritate (s.n.f.) gestion (s.n.m.) gestão multicultural (s.) gestão previsional (s.) grève surprise (s.) globalisation (s.) grup strategic (s.f.f.f.f.) globalizare (s.) grève de solidarité (s.) prévisionnelle management previzional (s.f.gestion globale (s.f.) gestion (s.) 24 .) internacional dos recursos humanos gestion multiculturelle (s.) grupo estratégico (s.n.) management global (s.) greve de solidariedade (s.f.) globalização (s.

f.) habilidade (s.) hiperinflaţie (s.) horário flexível (s.) heures (s.f.m.f.f.) orar variabil (s.pl.) de travail ore (s.f.) de trabalho horaire variable (s.) hiperinflação (s.n.pl.f.pl.) hyperinflation (s.) de muncă horas (s.m.H F R P habileté (s.) 25 .f.f.f.) abilitate (s.

f.f.) imigrant (s.I F R P identification (s.) pe venit (IV) imposto (s.) du poste identificare (s.f.f.m.) sobre o rendimento imposer (v.f.n.) sobre o lucro impôt (s.) incompétence (s.) impôt (s.m.f.) tributar (v.) indemnizaţii (s.) independenţă financiară (s.m.m.) imigrante (s.) imigração (s.m.pl.) incompetenţă (s.f.f.m.) de solidaritate pe avere imposto (s.f.f.f.) de solidariedade sobre a fortuna impôt (s.f.) a salariilor indexação (s.) imigrantă (s.m.f.pl.) sur le profit impozit (s.) indemnizações (s.) de solidarité sur la fortune impozit (s.n.) incompetência (s.n.) a postului identificação (s.m.) indemnizaţie de deplasare (s.f.) indemnização (s.f.m.) des salaires indexare (s.) impôt (s.f.f.) impozit (s.) immigrante (s.pl.f.f.n.) de deslocação indemnités (s.) do posto immigrant (s.) immigration (s.) a impozita (v.) sur le revenu (IR) impozit (s.f.) (a) imigrante (s.f.) imigrare (s.f.) pe profit imposto (s.) dos salários 26 .) indemnité de déplacement (s.m.) independência financeira (s.) indexation (s.f.f.) indépendance financière (s.) imposto (s.m.

) intermédiation financière (s.f.pl.f.f.f.f.) representativas dos empregadores institutions (s.f.) a curto prazo investissement (s.) investir (v.inflation (s. danos (s.) à moyen terme investiţie (s.m.) a investi (v.n.m.m.) juro (s.) a médio prazo 27 .f.) pe termen scurt investimento (s.) do pessoal innovation (s.) trabalho temporário (s.) du travail intensitate (s.m.f.) muncă temporară (s.) do trabalho intérêt (s.pl.).m.) do trabalho institutions (s.f.) a stagiului de formare influência (s.m.m.) du stage de formation influenţă (s.f.f.pl.) a longo prazo investissement (s.).) inspection (s.f.f.f.f.) inovação (s.) do estágio de formação information (s.pl.) a personalului integração (s.f.) a personalului informação (s.) representativas do pessoal intégration (s.) inflação (s.) intermediação financeira (s.pl.f.) a muncii intensidade (s. interes (s.f.) inflaţie (s.f.f.) intermediere financiară (s.) influence (s.) investissement (s.m.) représentatives du personnel instituţii (s.pl.) à long terme investiţie (s.) dobândă (s.f.f.) du personnel informare (s. interesse (s.f.) pe termen lung investimento (s.f.) a muncii inspecção (s.) à court terme investiţie (s.f.) pe termen mediu investimento (s.) du personnel integrare (s.) investiţie (s.).) do pessoal intensité (s.m.f.) inovaţie (s.m.) investimento (s.f.f.f.) investissement (s.) investir (v.) reprezentative ale funcţionarilor instituições (s.f.f.) représentatives des employeurs instituţii (s.f.) intérim (s.f.) reprezentative ale personalului instituições (s.m.f.f.pl.f.m.m.m.) du travail inspecţie (s.

f.) úteis 28 .pl.f.f.m.m.) investitor (s.m.) socialement responsable investiţie (s.m.f.) zi de muncă (s.f.m.).).) J F R P journée de travail (s.) dias (s.) investidor (s.) jours ouvrables (s.m.m. zi de lucru (s.) socialmente responsabilă investimento (s.) socialmente responsável investisseur (s.) zile lucrătoare (s.f.investissement (s. jour ouvrable (s.) jornada de trabalho (s.pl.pl.m.

) linha de crédito (s.) licenciement (s.) carta de candidatura (s.f.) licenciement collectif (s.) licenciement sans préavis (s. licenciar (v.) a concedia (v. scrisoare de intenţie (s.) concediere colectivă (s.f.) alavancagem financeira (s.f.f.) scrisoarea de candidatură (s.) despedimento sem justa causa (s.m.) pârghie de finanţare (s.f.m.m.) concediere (s.f.L F R P lettre de candidature (s.f.f.).) concediere fără preaviz (s.m. licenciamento (s.) licencier (v.).f.f.) despedimento colectivo (s.) riscul limitar (v.f.m.f.m.).f.) ligne de crédit (s.) levier d’exploitation (s.f.) despedimento sem pré-aviso (s.) linie de credit (s. carta de motivação (s.f.m.m.) pârghie de exploatare (s.) concediere abuzivă (s.) despedir (v.m.) o risco 29 .f.) le risque a limita (v.m.) licenciement abusif (s.) limiter (v. lettre de motivation (s.) alavancagem de exploração (s.f.) despedimento.).) levier de financement (s.

m.f. direcção (s.) pela actividade management (s.m.f.) gestão intercultural (s.) mão-de-obra qualificada (s.f. conducere (s.n.f. força de trabalho (s.) management situationnel (s.) management strategic (s.f.m.) management situaţional (s.) prin calitate totală gestão (s.) management interculturel (s.f.) par la qualité totale management (s.) prin calitate gestão (s.) pela qualidade management (s.) gestão mutável (s.) prin activitate (MPA) gestão (s.) mână de lucru calificată (s.) par consensus management (s.) main(-)d’œuvre qualifiée (s.) gestão estratégica (s.f.n.) por consenso management (s.m.) prin consesns gestão (s.f.m.) management mutant (s.) mão-de-obra (s.m.).) macroeconomia (s.) pela qualidade total management participatif (s.f.) main(-)d’œuvre (s.M F R P macroéconomie (ou macro-économie) (s.f.) gestão (s.) 30 .) gestão participativa (s.n.n.m.) mão-de-obra não qualificada (s.f.).n.n.) mână de lucru (s.f.).) macroeconomie (s.) management stratégique (s.) management (s.n.f.) management intercultural (s.f.f.) management mutant (s.) gestão situacional (s.) management participativ (s.f.f.f.) main(-)d’œuvre non qualifiée (s.m.) par activité (MPA) management (s.f.f.) management (s.) management (s.f. forţă de muncă (s.) par la qualité management (s.f.f.f.).n.n.) mână de lucru necalificată (s.m.f.f.m.m.

) a muncii.m.f.) técnica de vendas (s.) mercatique après-vente (s.m.).) 31 .) mercaticien (s.) de trabalho.m. cyber marketing mercatique informatisée (s.) mercatique integrée (s.m.f.f.f.m.) du travail.) mercatică ecologică (s.m.f.m.f.) mercado financeiro (s.) mercatique (s. mercado (s.) mercatică de masă (s.marché (s.) mercatică integrată (s.) marjă de autofinanţare (s.f.f.) marketing de massa (s.) mercatică electronică (s.f.) margem de autofinanciamento (s.) des comportements mercatică (s.m.f.f.) mercatică de relansare (s.f.) mercatică interactivă (s.m.f. piaţă (s.m.) mercatică de amonte (s. marché (s.f.) mercatician (s.f.f.) mercatică după vânzare (s.) mercatique électronique (s.) mercatique interactive (s.m.) técnico de vendas (s.m.f.) marketing ecológico (s.f.) de l’emploi piaţă (s.f.) mercaticiană (s.f.) a comportamentelor marketing (s.) mercatique de masse (s.f.f.f.) mercatică asociată (s.) dos recursos humanos mercatique écologique (s.) marketing integrado (s.f.) mercatică informatizată (s.) marketing electrônico (s.m.m.m.m.f.) marketing de relançamento (s.f.) piaţă financiară (s.) mercatique d’aval (s.) marketing interactivo (s.m.f.f.) do emprego marché financier (s.) mercatique de relance (s.f.) marketing informatizado (s.f.m.) marge d’autofinancement (s.) marketing do consumidor (s.m.f.m.) mercatique d’amont (s.) mercatică de aval (s.) a locurilor de muncă mercado (s.) des ressources humaines mercatică (s.) dos comportamentos mercatique (s.) mercatique associée (s.) marketing pós venda (s.) marketing do fornecedor (s.m.f.m.f.f.) mercaticienne (s.) a resurselor umane marketing (s.f.) marketing associado (s.

f.) modalidades de pagamento (s.f.m.) méthode de contrôle (s.) a creanţelor comerciale mobilização (s.f.m.) marketing simbiótico (s.f.pl.) mercatique relationnelle (s.f.) mercatique personnalisée (s.) marketing prospectivo (s.) mercatică socială (s.) des créances commerciales mobilizare (s.) microeconómico (adj.f.f.) mercatică relaţională (s.) microeconomie (s.) mod de finanţare (s.) migrations internationales (s.) 32 .) modalités de paiement (s.f.) marketing social (s.) mercatique stratégique (s.f.) mercatique prospective (s.) marketing personalizado (s.m.) mode de financement (s.f.) mercatică simbiotică (s.f.f.pl.f.) microeconomia (s.f.) mercatique téléphonique (s.pl.f.n.) mercatică strategică (s.) dos créditos comerciais mobilité professionnelle (s.pl) migraţii internaţionale (s.pl.f.f.pl.f.) măsuri de protecţie (s.f.) mobilisation (s.) migrações internacionais (s.) microéconomique (adj) microeconomic (ă) (adj.) dos custos estáveis microéconomie (ou micro-économie) (s.f.) mesures de protection (s.) méthode (s.) mobilitate profesională (s.pl.f.) modo de financiamento (s.) mercatică telefonică (s.) microentreprise (ou micro-entreprise) (s.) medidas de protecção (s.) marketing estratégico (s.f.) microîntreprindere (s.) método de controlo (s.pl.m.) modalităţi de plată (s.f.m.) micro-empresa (s.) mercatică prin afinitate (s.) mercatică personalizată (s.m.f.f.f.) metodă de control (s.) marketing ao telefone (s.f.) a costurilor stabile (MCS) método (s.) marketing relacional (s.f.f.) mercatique symbiotique (s.) marketing por afinidade (s.) mercatique sociale (s.m.f.) mercatică prospectivă (s.m.f.f.f.f.) des coûts stables (MCS) metodă (s.f.f.m.f.f.pl.m.m.f.mercatique par affinité (s.f.f.m.) mobilidade profissional (s.

) niche fiscale (s.f.f. falta de pagamento (s.).) negociações salariais (s.) dos assalariados moyen de financement (s.f.) nişă fiscală (s.n.n.) negocieri salariale (s.) nivel de calificare (s.pl.) multinationale financière (s.) nível de qualificação (s.f.) négocier (v.) non-négociable (adj.pl.f.) não-negociável (adj.f.) não-pagamento (s.) négociations salariales (s.f.) multinacional financeira (s.) a salariaţilor motivação (s.m.f.f.m.m.m.) a negocia (v.) 33 .f.) des salariés motivare (s.) meio de financiamento (s.) nicho fiscal (s.) negociere colectivă (s.f.f.f.) negociação colectiva (s.) multinaţională financiară (s.) negociar (v.m.f.) nenegociabil(ă) (adj.pl.f.) neplată (s.motivation (s.m.) N F R P négociation collective (s.) niveau de qualification (s.) mijloc de finanţare (s.m.f.) non-paiement (s.

f.) oferta pública de troca (s.) optimisation (s.) obligaţiune indexată (s.) organigrama (s.) Internationale du Travail (OIT) Organizaţia (s.) em acções obligation indexée (s.f.) convertible en actions obligaţiune (s.f.) oferta pública de aquisição com o objectivo de retirada da bolsa (s.f.f.f.f.) Internacional do Trabalho (OIT) organisation (s.).) scientifique du travail organizare (s.) ofertă publică de schimb (OPS) (s.O F R P obligation (s.) du travail organizări (s.f.) ale muncii.) obligation (s.) científica do trabalho 34 .).f.) ştiinţifică a muncii organização (s.f.f.f.f.f.f.f.) do trabalho Organisation (s.m.) organigramă (s. organizaţii (s.f.f.pl.).) opção de compra de acções (s. dever (s.f.) obligaţiune (s.pl.) organisations (s.) offre publique d’achat (OPA) (s.) a randamentului optimização (s. obligaţie (s.f.) convertibilă în acţiuni obrigação (s.) organigramme (s.f.) do rendimento option d’achat d’actions (s.) du rendement optimizare (s.pl.f.f.f.) oferta pública de aquisição (OPA) (s.pl.f.f.f.f.) opération financière (s.f.f.f.) ofertă publică de retragere (OPR) (s.f.) Internaţională a Muncii (OIT) Organização (s.) obrigação (s.f.) offre publique d’échange (OPE) (s.m.f.) offre publique de retrait (OPR) (s.) ale muncii organizações (s.f.f.f.f.) obrigação indexada (s.m. îndatorire (s.) opţiune de cumpărare de acţiuni (s.) operação financeira (s.f.) ofertă publică de cumpărare (OPC) (s.) operaţiune financiară (s.f.

) paiement (s.m.) par chèque plată (s.) por garantia irrevogável paiement (s.f.m.m.m.m.) par billet à ordre plată (s.) par traite plată (s.f.f.m.) prin cec pagamento (s.m.m.) do imposto paiement (s.) par accréditif irrévocable plată (s.) pagamento integral (s. paiement d’avance (s.) parte socială (s.) a impozitului pagamento (s.) paiement à tempérament (s.f.m.f.) parte social (s.).m.m.m) paiement anticipé (s.f.f.m.) prin trată pagamento (s.m.) por cheque paiement (s.) plată la scadenţă (s.) 35 .) paiement comptant (s.m.) pagamento (s.f.f.) pagamento escalonado (s.) plată eşalonată (s.) plată cu bani gheaţă (s.m.) pagamento a pronto (s.) paiement intégral (s.) plată (s.) prin bilet la ordin pagamento (s.f.f.) dos salários paiement échelonné (s.f.) de l’impôt plată (s.m.m.m.m.f.m.f.f.m.m.m.f.) pagamento em dinheiro (s.) paiement en espèces ou liquide (s.P F R P paiement (ou payement) (s.m.) por letra à ordem paiement (s.m.) plată în rate (s.f.m.) pagamento antecipado (s.) a salariilor pagamento (s.) pagamento a prazo (s.) des salaires plată (s.) por letra de câmbio part sociale (s.) plată în numerar (s.m.) prin acreditiv irevocabil pagamento (s.) paiement (s.) paiement à l’échéance (s.) plată anticipată (s.m.) pagamento a prestações (s.) plată integrală (s.

n.partenaires sociaux (s.m.) patrimoniu financiar (s.n.) personnel saisonnier (s.m.m.) performance profissional (s.m.) dos recursos humanos performance professionnelle (s.) période de remboursement (s.f.) pauvreté (s.m.) placement financier (s.f.f.) personnel permanent (s.) pagar (v.) a resurselor umane aperfeiçoamento (s.pl.f.) patrimoine financier (s.) 36 .) parceiros sociais (s.f.f.) pessoal permanente (s.pl.f.m.m.f.) período de reembolso (s.m.f.pl.) plan d’affaires (s.f.m.) personalitate (s.m.) personnalité (s.) perspectivas financeiras (s.f.) perspectives financières (s.pl.) participation financière (s.f.) parteneri sociali (s.f.m.f.m.n.m.) întreprindere mică şi mijlocie (IMM) (s.m.) personal redus (s.) perioadă de rambursare (s.m.) personal temporar (s.m.) payer (v.) des ressources humaines perfecţionare (s.) pobreza (s.) património financeiro (s.f.) perioadă de probă (s.) perspective financiare (s.) a plăti (v.) personal auxiliar (s.m.) participação financeira (s.m.) pequena e média empresa (PME) (s.) personnel temporaire (s.m.pl.) período de experiência (s.m.f.f.) participare financiară (s.) pessoal temporário (s.) pessoal reduzido (s.f.) personnel auxiliaire (s.n.m.) plano de negócios (s.) personal sezonier (s.m.f.f.f.) petite et moyenne entreprise (PME) (s.) personal permanent (s.f.) sărăcie (s.) pessoal auxiliar (s.) période d’essai (s.m.) plan de afaceri (s.n.) aplicação financeira (s.) performanţă profesională (s.) perfectionnement (s.n.) pessoal sazonal (s.pl.f.) personnel réduit (s.n.) personalidade (s.) plasament financiar (s.f.

f.f.f.) possibilité de promotion (s.n.) politică salarială (s.f.) deplină (a factorilor de producţie) pleno emprego (s.f.f.) politici de pensie (pensionare) (s.) plan de finanţare (s.) possibilidade de promoção (s.) posto (s.) utilizare (s.pl.) do orçamento planification (s.n.f.plan de financement (s.f.f.) política monetária (s.) política orçamental (s.m.f.) a personalului política (s.m.) politiques de retraite (s.f.m.) política financeira (s.m. lieu (s.) da empresa portefeuille (s.f.) poste (s.) de resurse umane portfolio (s.) de directeur post (s.f.f.) politique salariale (s.m.) de director posto (s.) do pessoal politique financière (s.f.) de l’entreprise politică socială (s.f.) politique (s.n.f.f.f.) politique monétaire (s.f.pl.) du travail planificare (s.m.) politique de promotion (s.) post (s.m).f.f.f.) de ressources humaines portofoliu (s.f. função (s.f.) de recursos humanos position hiérarchique (s.f.).f.f.pl.) politică bugetară (s.) de director poste (s.) do trabalho plein emploi (ou plein-emploi) (s.) de travail.m.) posibilitate de promovare (s.m.) politică financiară (s.f.) politique budgétaire (s.m.) de trabalho 37 .f.f.f.n.) de travail loc (s.) políticas de reforma (s.) politica monetară (s.) du budget planificare (s. interior (s.f.m.) politică de promovare (s.) planification (s.).f.f.f.n.) a muncii planificação (s.) de muncă emprego (s.f.) poste (s.m.) política de promoção (s.) politique sociale (s.) du personnel politică (s.m.) plano de financiamento (s.) posição hierárquica (s.) a bugetului planificação (s.) política salarial (s.f.) a întreprinderii política social (s.m.f.n. lugar (s.) poziţie ierarhică (s.) lugar (s.

) poder de decisão (s.f.m.) de avaliação productivité (s.pl.) a muncii produtividade (s.m. négociations (s.n.m.n.) pouvoir de décision (s.) prévention (s.f.) împrumut bancar (s.) pourparlers (s.m.m.) de evaluare processo (s.) problema de comportamento (s.) précarisation (s.) profession (s.) precariedade (s.pl.f.m.) este ocupat.f.m.m.) problemă de comportament (s.f.n.) processus décisionnel (s.) împrumut rambursabil (s.) profissão (s.n.m.m.) du travail productivitate (s.) post vacant (s.f.n.) processo de decisão (s.(le) poste est occupé interiorul (s.) de contacto problème de comportement (s.m.n.).) a da cu împrumut (v.f.m.m.f.m.m.) a riscurilor prevenção (s.) precarizare (s.) emprestar (v.f.) putere de decizie (s.) proces decizional (s.m) prêter (v.m.) empréstimo bancário (s.f.f.f.) prêt bancaire (s.) produs intern brut (PIB) (s.m.) negociações (s.) processo de comunicação (s.f.n.) profesie (s.m.) produto interno bruto (PIB) (s.) prêt remboursable (s.) posto disponível (s.) processus (s.) precaritate (s.f.) processus de communication (s.).pl.f.) produit national brut (PNB) (s.) des risques prevenire (s.pl.f.f.) produs naţional brut (PNB) (s.) d’évaluation proces (s.) précarité (s.f.m. a împrumuta (v.f.f.) produto nacional bruto (PNB) (s.) de contact luare (s.f.) precarização (s.) está ocupado poste vacant (s.) de contact estabelecimento (s.) empréstimo reembolsável (s.m.n.n.) 38 .n.f.m.m.) negocieri (s.) este ocupat (o) posto (s.) proces de comunicare (s.) dos riscos prise (s. postul (s.) do trabalho produit intérieur brut (PIB) (s.

) protecţie socială (s.m.) promover (v.m.f.) du travail psihologie (s.) promotion (s.f.f.) dos assalariados promouvoir (v.m.) a salariaţilor promoção (s.m.f.) a promova (v.n.) profil professionnel (s.f.) a muncii psicologia (s.) profit (s.) protection sociale (s.) des salariés promovare (s.) protecção social (s.m.) profil psychologique (s.) promoção (s.n.) proveito (s. lucro (s.f.) promotion (s.) profesionalism (s.) profissionalismo (s.) psychologie (s.) do trabalho 39 .m.f.) profil psihologic (s.) perfil profissional (s.f.).) profil profesional (s.m.n.f.f.) promovare (s.) perfil psicológico (s.professionnalisme (s.n.f.m.m.) profit (s.f.

f.) calificat (adj.) a forţei de muncă qualificação (s.) qualifier (v.) qualificada (adj.f.) de la main-d’œuvre calificare (s.) calificată (adj.) calitate (s.) da mão-de-obra qualifié (adj.f.) qualificado (adj.) a califica (v.) qualification (s.) qualidade (s.f.Q F R P qualification (s.) qualité (s.) 40 .) calificare (s.f.f.) qualificação (s.) qualifiée (adj.f.) qualificar (v.f.f.

) raporturi de muncă (s.) relação social (s.f. regulamento (s.pl.f.m.) raportare financiară (s.f.n.) des dépenses reducere (s.) refinancement (s.f.f.) recrutar (v.m.) des travailleurs reclasificare (s.) refinanţare (s.) reinserţie profesională (s.m) recruter (v.m.pl.) références (s.pl.f.f.) règlement intérieur (s.) réadaptation (s.) la muncă readaptação (s.) refinanciamento (s.pl.f.f.) 41 .) dos candidatos reclassement (s.pl.f.m.f.) de ordem interna réinsertion professionnelle (s.m.f.) relaţii umane (s.n.) a cheltuielilor redução das despesas (s.n.m.) regulament intern (s.pl.) recrutare (s.f.f.) recrutamento (s.f.) raport social (s.m.) referinţe (s.f.f.) a candidaturilor recepção (s.f.f.pl.) réduction (s.).pl.n.) relações humanas ( s.f.f.R F R P rapport financier (s.f.) ao trabalho réception (s.f.f.) reinserção profissional (s.) redevance (s.) relatório financeiro (s.m.) au travail readaptare (s.) dos trabalhadores recrutement (s.) a recruta (v.) a muncitorilor reclassificação (s.) relações de trabalho (s.m.).) referências (s.f.f.) redevenţă (s.f.pl.) des candidatures primire (s.m.) rapports de travail (s.) de ordine interioară regulamento interno (s.) relations humaines (s.) rapport social (s.) prestação (s. regulament (s.f.f.

f.) rendimento financeiro (s.) dos recursos humanos 42 .) des ressources humaines repartizare (s.) a unei investiţii rentabilidade (s.f.f.f.pl.) relations professionnelles (s.n.pl.) des capitaux engagés (RCE) randament (s.n.) totale d’une activité (RTA) rentabilitate (s.pl.m.) a rambursa (v.m.) rambursare (s.m.n.f.) de l’investissement (RDI) randament (s.) rentabilité (s.f.f.n.f.) dex capitaux propres (RCP) randament (s.f.pl.) relações organizacionais (s.) de l’entreprise rentabilitate (s.f.f.m.f.) al investiţiei (RAI) rendimento (s.m.f.f.) al capitalurilor angajate (RCA) rendimento (s.f.f.f.) al capitalurilor proprii (RCP) rendimento (s.f.m.) dos capitais investidos rendement (s.) rentabilidade financeira (RF) (s.) a întreprinderii rentabilidade (s.) rémunération (s.) a resurselor umane repartição (s.) remunerare a salariaţilor (s.) da empresa rentabilité (s.f.) a muncii remuneração (s.f.) dos capitais próprios (RCP) rendement financier (s.m.) rentabilité (s.) relevé de compte (s.) du travail remunerare (s.f.f.m.) rémunération des salariés (s.m.) rembourser (v.) extras de cont (s.m.) d’un investissement rentabilitate (s.) relações profissionais (s.) do trabalho rendement (s.) relaţii organizaţionale (s.relations organisationnelles (s.) do investimento rendement (s.) remuneração dos assalariados (s.f.) reembolso (s.) rentabilité (s.f.f.pl.f.) totală a unei activităţi (RTA) rentabilidade (s.) rentabilitate financiară (RF) (s.pl.f.) extracto de conta (s.f.) rentabilidade (s.f.) remboursement (s.) relaţii profesionale (s.f.) reembolsar (v.m.) rentabilitate (s.f.n.) total de uma actividade (RTA) répartition (s.) de um investimento rentabilité financière (RF) (s.) randament financiar (s.m.

) resultado financeiro (s.) recursos próprios (s.f.pl.m.).) responsabilité sociale entrepreneuriale (s.f.f.f.f.f.f.n.) resurse proprii (s.) de l’organisation reputaţie (s.) de comunicação organizacional ressources humaines (s.) pensionare (s.f.) anticipée pensionare anticipată (s.) des salariés pensionare (s.f.) du poste responsabilităţi (s.f.) a organizaţiei reputação (s.) resurse umane (s.) a salariaţilor reforma (s.) retraite (s.) avec embauche restructurare (s.) net d’exploitation (RNE) rezultat (s.) résultat (s.f.f.) reforma antecipada (s. transferência (s.f.) da organização réseaux (s.f.m.f.) dos assalariados 43 .f.f.pl.f.f.f.f.) ale postului responsabilidades (s.) de communication organisationnelle reţele (s.f.) retraite (s.pl.f.) reestruturação (s.) restructuration (s.pl.m.f.) estratégicos da empresa responsabilités (s.répartition (s.) restructurare (s.f.) líquido de exploração retraite (s.pl.f.pl.) a profitului repartição (s.pl.) du profit repartizare (s.m.pl.f.pl.m.f.) recursos humanos (s.) strategice ale întreprinderii recursos (s.) do lucro report (s.) ressources propres (s.f.) responsabilidade social empresarial (s.pl.f.m.) responsabilitate socială antreprenorială (s.) a creditelor transporte (s.f.pl.) stratégiques de l’entreprise resurse (s.pl.pl.) reforma (s.) ressources (s.n.) restructuration (s.f.m.pl.) do posto responsabilité sociale (s.) de créditos réputation (s.m.) net de exploatare (RNE) resultado (s.f.f. pl.) responsabilitate socială (s.) responsabilidade social (s.m.) cu angajare reestruturação (s.) rezultat financiar (s.f.) de comunicare organizaţională redes (s.f.) de crédits amânare (s.f.f.f.f.) com recrutamento résultat financier (s.m.

m.) ritmo de trabalho (s.f.m.revenus (s.m.) do pessoal rythme de travail (s.) ritm de lucru (s.n.pl.) a personalului rotação (s.) le contrat de travail a rezilia (v. ritm de muncă (s.m.).) rompre (v. résilier (v.m.n.) contractul de muncă rescindir (v.f.pl.) do trabalho risque financier (s.m.).) o contrato de trabalho rotation (s.) du travail venituri (s.f.)din muncă rendimentos (s.) risco financeiro (s.pl.) du personnel rotaţie (s.) 44 .n.) risc financiar (s.m.

) secteur d’activité (s.) secteur primaire (s.m.f.f.) salário (s.f.n.) sector terţiar (s.m.) salário de base (s.m.f.m.) selecţie (s.) seuil de rentabilité (s.m.) salariu net (s.n.) do trabalho sécurité sociale (s.m.) prag de rentabilitate (s.) minimo nacional salaire net (s.) securitate socială (s.m.) sector primário (s.) sécurité (s.m.m.) salariu de bază (s.) sector primar (s.m.) nível de rentabilidade (s.) selecção (s.) salaire (s.n.m.) a pieţei muncii segmentação (s.) situação fiananceira (s.f.m.) segurança social (s.n.f.n.) sector secundário (s.) salariu brut (s.m.f.) sector secundar (s.m.) 45 .) salário líquido (s.) salaire brut (s.) situation financière (s.f.m.) sector de activitate (s.) du travail securitate (s.) minim pe economie (SME) salário (s.f.m.) salaire de base (s.n.) segmentation (s.) do mercado de trabalho sélection (s.n.f.f.S F R P salaire (s.) salário ilíquido (s.m.) du marché du travail segmentare (s.f.) secteur tertiaire (s.f.m.) salariu (s.n.) situaţie financiară (s.m.) minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) salariu (s.f.m.) a muncii segurança (s.f.) secteur secondaire (s.) sector terciário (s.f.) sector de actividade (s.m.

n.f.) soutien financier (s.f.m.) padrão de assinatura (s.pl.f.) subcontractare (s.m.) especialização (s.m.f.m.pl.f.) ieşire de capitaluri (s.) spécimen de signature (s.n.f.n.f.f.) solde débiteur (s.) intermédiaire de gestion sold (s.) em empresa 46 .m.) estágio de reciclagem (s.f.f.f.n.) stagiu de formare (s.f.) în întreprindere estágio (s.f.f.f.) a preţurilor estabilidade (s.) intermediar de gestiune saldo (s.m.m.) saldo devedor (s.) intermediário de gestão solvabilité financière (s.f.) estágio de aperfeiçoamento (s.) a muncii sociologia (s.) specializare (s.) stagiu (s.) specimen de semnătură (s.) solvabilitate financiară (s.) du travail sociologie (s.) solvabilitate globală (s.) solvabilité globale (s.) saída de capitais ( (s.m.f.n.m.f.) stage de recyclage (s.f.) fontes de recrutamento (s.pl.n.m.m.) solde (s.) stage de formation (s.) susţinere financiară (s.) des prix stabilitate (s.) subcontratação (s.) en entreprise stagiu (s.sociologie (s.m.m.) stagiu de reciclare (s.) saldo credor (s.) surse de recrutare (s.) stage de perfectionnement (s.) fontes de financiamento (s.f.) estágio de formação (s.pl.) solvabilidade financeira (s.f.f.f.) stage (s.m.pl.) spécialisation (s.m.m.) sources de financement (s.) dos preços stage (s.pl.) sous-traitance (s.f.) sold creditor (s.f.n.m.) do trabalho solde créditeur (s.f.) stagiu de perfecţionare (s.) sold debitor (s.n.) apoio financeiro (s.) solvabilidade global (s.f.) sortie de capitaux (s.) sources de recrutement (s.m.) surse de finanţare (s.n.) stabilité (s.f.m.) estágio (s.f.

) strategie relaţională (s.f.) estratégia de recrutamento (s.) strategie de internaţionalizare (s.m.) estratégia de promoção (s.m.) stil de conducere (s.) estratégia financeira (s.m.) d’entreprise strategie (s.) da empresa stratégie de promotion (s.f.) a întreprinderii estratégia (s.f.f.f.m.) estratégia de internacionalização (s.f.f.) syndicats (s.) style de commandement (s.f.pl.f.) strategie socială (s.f.f.m.m.) estilo de direcção (s.n.) sistem de remunerare (s.pl.n.pl.f.n.m.pl.) expert d’analyse financière sistem (s.) système de rémunération (s.f.) sindicate (s.f.) experts et risques sisteme (s.) stratégie de recrutement (s.stratégie (s.) strategie financiară (s.m.m.n.) estratégia relacional (s.f.) expert şi riscuri sistemas (s.) estratégia social (s.f.) stratégie sociale (s.n.pl.pl.) système (s.) strategie de recrutare (s.) strategie de promovare (s.) sistema de remuneração (s.f.) expert de analiză financiară sistema (s.f.) stratégie financière (s.) stratégie d’internationalisation (s.f.m.) stratégie relationnelle (s.) sindicatos (s.f.) pericial de análise financeira systèmes (s.) periciais e riscos 47 .f.

) timp de muncă (s.) al postului titular (s.) du poste titular (s.m.) do posto 48 .) telemarketing (s.) teletrabalhador (s.m.f.) a rentabilităţii financiare taxa (s.f.m.m. timp de lucru (s.) telemercatică (s.) test (s.) tempo de trabalho (s.) telemuncitor (s.m.f.) d’intérêt rată (s.m.f.).m.f.f.f.) titulaire (s.) taylorismo (s.) televânzătoare (s.) télévendeuse (s.) télémarché (s.) televendedor (s.) telemuncitoare (s.) taxa de autofinanciamento (s.) piaţă la distanţă (s.m.m.) televenda (s.) taux (s.) de rentabilité financière rată (s.) taylorism (s.m.m.m.f.m.) televânzător (s.m.m.f.) télétravailleuse (s.) televânzare (s.n.) televendedora (s.f.) de juro taylorisme (s.m.f.m.) télémercatique (s.m.f.) test (s.f.m.f.) télévente (s.) tester (v.) de rentabilidade financeira taux (s.) temps de travail (s.f.) teletrabalhadora (s.f.m) télétravailleur (s.) teste (s.f.T F R P taux d’autofinancement (s.f.) a dobânzii taxa (s.m.) télévendeur (s.) telemercado (s.m.m.) rată de autofinanţare (s.) a testa testar (v.m.

f.f. muncă ilegală (s.m.f.m.) muncă parţială (s.f.) travail saisonnier (s.m.) trabalho produtivo (s.f.toucher (v.) travailler (v. receber (v.f.) travail à domicile (s.f. télétravail (s.f.) à la main muncă (s.).) travail à distance (s. lettre de change (s.) trabalho ao domicílio (s.m.) muncă suplimentară (s.m.) trabalho sazonal (s.) trabalhar (v. ilegal (s.m.).) trabalho qualificado (s.) trabalho suplementar (s.f. a lua (v.) travail supplémentaire (s. telelucru (s. muncă clandestină (s.). travailler (v.) manuală trabalho à mão (s. cambie (s. teletrabalho (s.f.m.) le salaire a încasa (v.) o salário traite (s.) pe bandă rulantă trabalho (s.m.m.m.) travail à mi-temps (s.m.) travail qualifié (s.m.) pe cont propriu trabalhar (v.) travail de terrain (s.m.m.) por conta própria 49 .) travail (s.) a munci (v.m.m.m.).) muncă sezonieră (s.m.) travailler (v.m.) jumătate din timp trabalho parcial (s.f.) muncă productivă (s.) salariul.) travail (s.) muncă (s.m.m.) trată (s.).m.m.) em cadeia travail (s.n.) à son compte a lucra (v.f.) salariul cobrar(v.f.) travail temporaire (s.) travail au noir (s.). muncă (s.f.) trabalho de terreno (s.) à la chaîne muncă (s.) letra de câmbio (s.m.f.) muncă la negru (s.) travail productif (s.) pour son propre compte.f.) trabalho clandestino.f.f.).) muncă la domiciliu (s.f.m.) muncă temporară (s.) trabalho temporário (s.).f.) o salário.) muncă la distanţă (s.) muncă de teren (s.m.) trabalho (s.m.) trabalho à distância (s.m.f.) muncă calificată (s.

) trabalhador (s.) travaux domestiques (s.) trabalhos domésticos (s.) lucrări publice (s.f.adj.f.m.).) muncitor (s.pl.travailleur (s.pl.) ouvrière (s.pl. adj. adj.) travailleuse (s.m. adj.pl...pl.m.) muncitoare (s.. adj.m.m.) 50 . adj..) obras públicas (s..m.m.f.) munci casnice (s..f.f.pl.) travaux publics (s.f. operária (s. operário (s.) trabalhadora (s.f. adj.).).m.adj. ouvrier (s. adj.. adj.f.

m.) utilitarism (s.f.) utilidade marginal (s.) fábrica (s.) utilité marginale (s.) utilitate marginală (s.f.n.f.) 51 .) utilitarisme (s.f.f.) utilitarismo (s.) uzină (s.m.f.U F R P usine (s.

) vérification (s.f.f.) venda directa (s.f.f.) vânzare directă (s.f.m.f.) vânzător (s.f.f.) valor acrescentado (s.f.) a referinţelor verificação (s.) vânzare agresivă (s.f.f.) a bilanţului verificação (s.f.) em rede por cooptação vente personnalisée (s.V F R P valeur (s.m.f.) valor.m.) vânzătoare (s.f.f.f.f.) venda personalizada (s.) du bilan verificare (s.f.) valoare (s.) valorisation boursière (s.) valorificare bursieră (s.) do balanço 52 .f.f.m.f.) vendeuse (s. mérito (s.) vente directe (s.m.) venda agressiva (s.f.) vendeur (s.) în reţea prin cooptare venda (s.) das referências vérification (s.f.f.) valorização bolsista (s.) vente (s.) des références verificare (s.f.) vente agressive (s.f.) vendedor (s.) en réseau par cooptation vânzare (s.) valoare adăugată (s.) valeur ajoutée (s.f.f.) vânzare personalizată (s.) vendedora (s.

m.m.) zonă de activitate (s.f.f.f.) zonă monetară (s.) zone monétaire (s.) P iene (s.f.) 53 .f.m) Z F R P zone d’activité (s.) zona monetária (s.) zona de actividade (s.Y F yen (s.) R yen (s.f.

Notes 54 .