You are on page 1of 9

ISBN 606-520-221-5

9 786065 202214

SANDU TATIANA Şef lucrări doctor Disciplina de Arboricultură. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” IAŞI SILVICULTURĂ CURS Editura PIM Iaºi. 2008 .

SÎRBU CULIŢĂ Disciplina de Botanică.05. U. ing.M.Iaşi : PIM. SIMA ION Direcţia Silvică ROMSILVA Iaşi Dr. TATIANA Silvicultură : curs / Tatiana Sandu.Ş.ro www.pimcopy. .ro EDITURĂ ACREDITATĂ CNCSIS BUCUREŞTI 66/01. Oprea Monica Corectori: Sandu Tatiana Coperta: Apetrei Veronica EDITURA PIM Soseaua Stefan cel Mare nr. Iaşi Tehnoredactare: Sandu Tatiana.V. 11 Iasi -700498 Tel. ISBN 978-606-520-221-4 630 .Referenţi ştiinţifici: Dr.2006 Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României SANDU. ing. 2008 Bibliogr. / fax: 0232-212740 e-mail:editurapim@pimcopy.A.

... 16 2. Evoluţia pădurilor de Glob......2......................5....................... Influenţa solului în viaţa pădurii .....3..................................2.......................2...... 45 5.................................... Etajul arborilor (Arboretul) .........................2........... 18 2.......6.............. AMENAJAREA PĂDURILOR............ Fenomenul de succesiune în evoluţia pădurilor...... 26 3.....................................................2........1...... 33 4....................................2...........................................2...... Factorii climatici în viaţa pădurii........................................................ Vântul în viaţa pădurii ............................... Evoluţia structurii pădurilor din România .........3.. V...1. 38 4......... 40 5..............................................2. VI.................... 13 2............... Cadrul instituţional în sectorul forestier . 47 6. 13 2... Căldura în viaţa pădurii ... Aerul în viaţa pădurii ....................................................... 20 3...2........................................................................1.....I.............................. Repartiţia suprafeţelor împădurite în ţara noastră .. 11 CAP...1.... FACTORII ECOLOGICI ÎN VIAŢA PĂDURII .... Definiţie................. Lumina în viaţa pădurii ............... Zonarea pădurilor de Glob.......................1.............. 21 3............................1................ CONSTITUIREA ŞI ORGANIZAREA PĂDURII ... 41 5.............. Zonarea vegetaţiei forestiere din România .......................1........ PĂDURILE ŞI ZONAREA LOR ..............................2............2. 46 CAP............... 13 2... 31 4.......... 46 5................................... Solul în viaţa pădurii .. SITUAŢIA ACTUALĂ A PĂDURILOR ÎN LUME ŞI ÎN ŢARA NOASTRĂ.2......................... 41 5........ Organizarea teritorial-administrativă a pădurilor . III.. Unităţi teritoriale de amenajament …………………………… 49 5 .................. Pătura erbacee...... 39 CAP.........1..............1..1............1..........................................................5...... 49 6.............................. obiect de studiu...........CUPRINS PREFAŢA PARTEA GENERALĂ CAP.. 43 5..........4.2.... 31 4...........1........................... 20 3.GENERALITĂŢI PRIVIND SILVICULTURA... Evoluţia pădurilor din România ................. Umiditatea în viaţa pădurii .....................................1......2...........2... 24 3... Repartiţia suprafeţelor împădurite în lume .................. Etajele de vegetaţie ale pădurii.......................1.......................................1.............................................. 32 4.. Însuşirile calitative ale arboretului ................ 28 3.....................4.................. Principiile de amenajare .......................... 19 CAP....... Seminţişul.............1.3...... 30 CAP.....................4........1.............................. Importanţa pădurii............... BAZE TEORETICE .....................5.. 33 4.................2... II................................3................ 47 6...... 11 1...... Etajul arbuştilor (Subarboretul) ....................... Strategia Forestieră a Uniunii Europene............................................. 42 5.... IV............................. Biosistemul forestier.......... metode de cercetare........ 38 4...1. 44 5..4..................... Însuşirile structurale ale arboretului ......... 36 4......................................

. 77 7.... Pinopsida Ord...2.3............. Salicaceae ......1................3.. Fam.. Pinaceae..2........... Pinaceae................................ Genul Salix . 60 7.......... Betulaceae ........................... Ordinul Urticales. 84 7........................................... 54 6. FLORA ŞI VEGETAŢIA FORESTIERĂ ...4...........................2... 62 7.................. 72 7.....................6... Fam............................... 81 7....................... Ulmaceae ........5...2.. Genul Fagus ............................................ Fam................2....4....4.....3..... Subfam............... Genul Magnolia .2............ Genul Corylus ..... Genul Juglans ................... 91 7............4........ 83 7...1......................4.......... Ordinul Taxales..... Genul Taxodium ...........1... 61 7..1.... Ord... Încrengătura Pinophyta (Gymnospermophyta) ........ Cupresaceae ..... Fam..... economice şi sociale ale pădurilor........1........... 63 7........1...2. Cls...............1.....................................2.... 54 6.. 100 6 ....1.................................5....6.......2.2................... 100 7.. Structura fondului de producţie ....... 91 7.....3.........................2.......1....4..1..... Fam.....1................2...................................... 61 7....1................................ Genul Pseudotsuga ......... 61 7.....1. Încrengătura Magnoliophyta (Angiospermophyta) .. 71 7....................1.....2........1.... Zonarea funcţională a pădurilor din ţara noastră ..........5....................................... 53 6................ Genul Thuja ..2..... Genul Larix .................................1..........1..... Cls.......... Ordinul Fagales...................................... 58 CAP.................. 65 7................... Stabilirea bazelor de amenajare .. Pinales...1........................................... 81 7...........................................2.................... Genul Abies ..1.........................................1. 76 7..... Ordinul Pinales.. 75 7..................... Ordinul Fagales..................1.......4...................... VII.. Juglandaceae ...2....... Ordinul Salicales...... 76 7....2..2... 65 7. Stabilirea funcţiilor ecologice. Cls............ Genul Juniperus ...6.............................1...............4... 52 6.......... Unităţi de gospodărire .......1.... 73 7.. Genul Castanea .....2............2................................... 92 7........ Genul Ulmus ..4....2.......... 78 7..... Pinoideae .... Taxodiaceae .. 97 7..... Pinopsida....... Genul Betula ........................... Genul Pinus ...2.......3. Genul Picea ................................1... 75 7................................................ Genul Quercus .....2................ Pinopsida Ord...............3......2.........1................... Cls... Fam..2... 71 7.. Fagaceae ................................2...................... 72 7..........2.. Pinales............... Fam....4............1.. 55 6....2.. Stabilirea funcţiilor pădurilor din ţara noastră ........ 74 7.............1...........................1........ Pinales.............. Ordinul Juglandales............. Fam................................................. Magnoliaceae ..................... Genul Chamaecyparis .................... Genul Alnus ......... 67 7.. 95 7................................1...................................... Pinopsida.. Genul Taxus ..........4.2....2.................. Genul Populus ...2.2..... Ordinul Magnoliales.2.......5...1.....3. Fam....2....3.... Abietoideae..3.......... Taxaceae .......... Subfam................................ Genul Carpinus .. Fam......... 97 7..1.. 76 7.....1........... 92 7.1....1.2...1...5.................................................1... Fam.......1..................... 79 7.......................

116 7.......................... Genul Gleditsia ....2......14...... Genul Robinia ......... Ordinul Hamamelidales. Organizarea teritoriului pepinierei silvice ..2....2..........................2.................... VIII............. Fam...... Sistematizarea terenului ..............2.. Fam Ericaceae ................12........1. 107 7..1.. Genul Acer .........2.............3......2.2..2.....2....... Genul Sorbus .............................2......2............. 122 PARTEA SPECIALĂ CAP....................... 101 7............. 127 8..7...... 116 7.......2......... Genul Euonymus ... 103 7........................7..10.. 111 7........... Elaeagnaceae .. 100 7............... Aceraceae .. 106 7...... Genul Malus ... Fam................... Fam Caprifoliaceae .................10.......... Unităţi zonale de vegetaţie forestieră ............. Genul Tilia ........... Genul Sambucus ............ Genul Sophora ...........................18..2.... Răchităria .................................... Ordinul Dipsacales........................... Alegerea terenului pentru pepiniera silvică ......8.....9...... 106 7............ Ordinul Malvales....................................1..... Cornaceae ............. 119 7..............2.1........2....... Fam...5.......... 124 8...............2.................. 105 7....1.............. Platanaceae ... 102 7...... 114 7........................................1.7.............................. Genul Lonicera ..... Fam... Genul Rosa ......12.2...... Reţeaua de drumuri ................................ Ordinul Fabales..........1........................................ 121 7...............11...........2...... 124 8...........2.....1. Ordinul Ericales...........2...... 104 7............... Genul Viburnum ....... 107 7................. Ordinul Cornales... 106 7.... 110 7..... Fam Rosaceae................ Genul Syringa .. 116 7......................................3.2... Caesalpiniaceae .................................3.........2............ Genul Prunus ...........2................ Genul Pyrus .... 118 7........ Tiliaceae .....8.................2..... Fam Oleaceae ...8....10.....2...............2..... Genul Platanus ... 111 7.....1........... Ordinul Sapindales..............................................................8.................... Fam....................................................... Ordinul Fabales......2... 131 7 ................2...9....................2.......................................... 116 7......14...... Perdele de protecţie ..16.... Fam..........2. Celastraceae ........................ ÎNFIINŢAREA ŞI ORGANIZAREA PEPINIERELOR SILVICE ..18.....................................................18. 114 7.............................. 110 7....................... 102 7.................. Genul Cornus ... 101 7... Ordinul Elaeagnales......13................... Genul Hippophaë ...........................17..15..............2.1................................................ 130 8....3...... 119 7..... 113 7............ 120 7..17.....................................................18............4. 128 8..................... Fabaceae ....1................11..2........................... Genul Elaeagnus ..13....... Genul Fraxinus ............ 113 7.......2....1....4.....2......16........... Ordinul Oleales......1...15.......8.. 105 7...2......... Ordinul Rosales...2.. 100 7.... Fam. Fam...........2....2.............2.............2........ 129 8.....14..................................................1........................2.......... 114 7......................................2........... Genul Erica .... Ordinul Celastrales..2...................... PEPINIERA SILVICĂ..17..8...........

....... păstrarea...........1..........................6....1............................................... 179 9......................................................4..... Terenul rezervat pentru construcţii ...................... Verificarea calităţii seminţelor ............................... 171 9.................................................................... 146 8..1.......3..............1.............................. Pseudotsuga glauca .......................... 170 9...................3.................................... Cultura principalelor specii de răşinoase ....................... 177 9.. 170 9.. 179 9..............2...... Înmulţirea vegetativă la speciile forestiere .. 147 8.. 132 8... Stratificarea seminţelor ...3..................6...... Marcotajul ................. Conservarea seminţelor ...7...................2.............8.......1..................................................5.....2.....7........................... 148 8.................................................. 167 CAP.................................5.2...............8..1.........................1..........10......... 140 8................. 170 9.................................... 149 8..3... 145 8...1........1..................... IX.................................................................................................5........ Pinus cembra .....................................3........8......................4...........................................6........ 173 9.............................................. Lucrări de formare a coroanei la arbori şi arbuşti în pepiniera forestieră .......8...... 151 8...... Pinus strobus ... Aprovizionarea cu seminţe şi butaşi.. Pregătirea terenului în pepiniera silvică .....4................ 180 8 ........................ 141 8.... Pinus nigra ......... Pregătirea solului pentru semănat ........ Butăşirea ... 131 8........................ 140 8................ Formarea puieţilor de talie mare şi pregătirea în vederea transplantării........................................5...................... 145 8................1.......... 178 9......... 132 8.........1........ Împrejmuirea pepinierei .........2............................. 155 8.................... Depozitul de puieţi .. 131 8.............. Scheme de semănat .... 174 9........ PRODUCEREA PUIEŢILOR LA PRINCIPALELE SPECII SILVICE ....................................... Pinus sylvestris................ Prelucrarea fructelor şi seminţelor ................................................................... Perioade indicate şi adâncimi optime de semănat ...12..............5.. Lucrări de întreţinere a puieţilor în pepiniera dendrologică .................. 146 8... Pregătirea de bază a terenului ....1... 164 8....6.. Larix decidua .....4..... Pinus ponderosa ............ Abies alba ... 164 8...5....2......1.......... Pregătirea şi păstrarea seminţelor forestiere ..................7.... conservarea şi strati-ficarea seminţelor ....................... 132 8..6..5..........2..................5.......................1..3........ 132 8..... 165 8........................6......1...................................................1... 150 8.......................5.......................... Lucrări de formare a coroanei la specii de foioase ............. 177 9...............................7. 136 8........................2................ Aprovizionarea cu seminţe şi butaşi .........7............. Taxus baccata . Pseudotsuga menziesii ...............................1.........................................1............ Gestionarea seminţelor ...................7..........2.. Taxodium distichum ..2................7......................6...................9.................................................................................................................................. 176 9............. 153 8.................5.. 166 8........................ Altoirea ............................4.. 151 8......... Picea abies . Generalităţi şi modele de scheme de semănat ........... Plantele-mamă de plopi şi sălcii ............ 175 9...... Forme de coroane .....11....................1..........................5........................3..........................

......4....................................................... Crataegus monogyna ....... 186 9................................... Cultura plopilor ... 193 9.....3...........................15............... 208 9...................3..1......................................................................... Cultura ulmilor ............3.................2................ 211 9................... 214 9 ........... 180 9................ 213 CAP.2.........................................3....3..............11.2...................................................... 210 9..2............. Cultura principalelor specii de foioase .....2.......... Viburnum opulus ..............12............3........3................. Cultura acerineelor ................... Tamarix ramosissima ...............2. 200 9.... 201 9...........................................13... Cultura cvercineelor ....................7...................3. RECOLTAREA ŞI VALORIFICAREA PRODUSELOR ACCESORII ALE PĂDURII ..................................3...................2......................... Cultura aninilor ................................. Abies nordmanniana ... 209 9...... 207 9.... Cultura mărului pădureţ .......... Rhamnus frangula ............ Cultura salciei ........2... 186 9.... 199 9............. Chamaecyparis lawsoniana ............................... Staphylea pinnata .........3......3......................... 182 9.................................................3......2...................................................................... 210 9......................... 210 9......................................... Cultura salcâmului ........ Fructe de pădure ......16......................5................... 207 9.................... 197 9.............. 206 9................................... Cultura nucilor ........... Cultura principalelor specii de arbuşti forestieri .......3....... Cultura teilor ... Cultura cireşilor .............2.......................................... Cultura fagului ....1................... Cornus mas .......2................15.................................................16......... 206 9.... Elaeagnus angustifolia ............. Thuja plicata ..................................... 190 9....3.....................9................................................... Sarothamnus scoparius ................ 212 9....................14.... 214 10.......................... Ligustrum vulgare .................... 200 9........ Cultura pomilor de Crăciun .........................9........3....................................................14........ Cultura glădiţei .......................10...2.....................1.14..........11...............1........................... Sambucus nigra ........................3..... Cultura carpenului ........ 214 10.......17..2....................................................................8..................... X....................................................................................................................... 212 9........................... Hippophaë rhamnoides . Cultura sorbului ..6.........1............4....16.......1............. Produse accesorii ale pădurii folosite în industria alimentară sau pentru consum direct ... Euonymus europaeus ..... 198 9.........17............. Viburnum lantana ......................................................13..... 189 9.................................................7....1............... 211 9..... Cultura castanului comestibil ......2.....................2.....................12......2.................3....................10........ Rosa canina ..................................3.....2...................3.9..... 194 9.........................1....... 208 9.......................................... 202 9............1.....6..... 209 9...........................1....................... Cultura frasinilor ...........................2...15..................... Amorpha fruticosa .................. 181 9............. 205 9......13.5................ Juniperus virginiana ................................... 193 9........... 212 9.............................................................................. Cornus sanguinea . 195 9.....8............ 192 9..2.......................... 185 9. 196 9......2.............................. 182 9.......................

.............3................2.......................10.........5................ 230 10 .... 224 10............ 228 10..1............. 223 10... Seminţe şi fructe de arbori şi arbuşti forestieri ...........2........... 217 10.............4...... 221 10...................5.... 227 10.........2.......... Nuiele pentru împletituri..................................................5........ 221 10............. Cetina ... 220 10............................ Ierburi şi fânuri ....... 229 BIBLIOGRAFIE ....................... Produse cu conţinut de lacuri şi uleiuri ....4.......................3. Ciuperci comestibile din flora spontană. Materii prime pentru produse de artizanat......................... Produse cu conţinut de coloranţi vegetali ....................................... 222 10............. 226 10......................... Plante melifere din fondul forestier .................... 228 10...4.......... Materii prime pentru lărgirea bazei furajere ....................5.............................................. Produse ornamentale .....5............2....................... 224 10.... Produse accesorii ale pădurii pentru industria chimică ........................3...........................................1.....1......2...3.3.............. Răşina .. Produse forestiere tanante ...........................................4......................3... Frunzarele .................................................4......................... Produse accesorii ale pădurii pentru industria farmaceutică şi cosmetică ............. 227 10............................... ornamentale sau de uz gospodăresc ...................1...........5.....................6... 227 10...........3. 224 10.......................................................................