You are on page 1of 22

Teoryang Bow-bow

Ayon sa teoryang ito, maaring ang wika raw ng tao ay mula sa panggagaya sa mga tunog ng
kalikasan. Ang mga primitibong tao diumano ay kulang na kulang sa mga bokabularyong
magagamit. Dahil dito ang mga bagay-bagay sa kanilang paligid ay natutunan nilang tagurian sa
pamamagitan ng mga tunog na nililikha niyo.

Teoryang Pooh-pooh
Unang natuto magsalita ang mga tao sa hindi sinasadyang napabulalas sila bunga ng mga
masisidhing damdamin tulad ng sakit, tuwa, sarap, kalungkutan, takot, pagkabigla at iba pa.

Teoryang Yo-he-ho
Pinaniniwalaan ng mga nagmungkahi ng teoryang ito na ang tao ay natutong magsalita bunga
diumano ng kanyang pwersang pisikal.

Teoryang Ta-ra-ra-boom-de-ay
Ayon sa teoryang ito, ang wika raw ng tao ay nag-ugat sa mga tunog na kanilang nililikha sa mga
ritwal na kalaunay nagpapabagu-bago at nilapatan ng iba't ibang kahulugan.

Teoryang Ta-ta
Ayon sa teoryang ito, ang kumpas o galaw ng kamay ng tao na kanyang ginagawa sa bawat
partikular na okasyon ay ginaya ng dila at naging sanhi ng pagkatuto ng taong lumikha ng tunog
at kalauna'y nagsalita.

Teoryang Ding-dong
Kahawig ng teoryang bow-bow, nagkaroon daw ng wika ang tao sa pamamagitan ng mga tunog
na nililikha ng mga bagay-bagay sa paligid. Ngunit ang teoryang it ay hindi limitado sa mga
kalikasan lamang kungdi maging sa mga bagay na likha ng tao

Instrumento ng Komunikasyon
Kahalagahan ng wika na nagsasabing "ang wika, pasalita man o pasulat, ay pangunahing
kasangkapan ng tao sa pagpapahayag ng damdamin at kaisipan".

Nag-iingat at Nagpapalaganap ng Kaalaman


Kahalagahan ng wika na nagsasabing "Maraming kaalaman ang naisasalin sa ibang saling-lahi at
napakikinabangan ng ibang lahi dahil sa wika".

Nagbubuklod ng Bansa
Kahalagahan ng wika na nagsasabing "Ano mang wika ay maaring maging wika ng pangaalipin,
ngunit maari rin itong gamitin upang pagbuklurin ang isang bansa sa layuning pagpapalaya.

Lumilinang ng Malikhaing Pag-iisip

Kahalagahan ng wika na nagsasabing "Ang wikang nakasulat na ating nababasa o wikang


sinasalita ng mga tauhan sa pelikula na ating naririnig ang nagdidikta sa ating isipan upang
gumana at lumikha ng imahinasyon at dahil dito ay nililinang ang ating malikhaing pag-iisip.

Interaksyonal
Tungkulin ng wika na nakakapagpanatili/nakakapagpapatatag ng relasyong sosyal.

Instrumental
Tungkulin ng wika na tumutugon sa mga pangangailangan.

Regulatori
Tungkulin ng wika na kumokontrol at gumagabay sa kilos/asal ng iba.

Personal
Tungkulin ng wika na nakakapagpahayag ng sariling damdamin o opinyon.

Imahinatibo
Tungkulin ng wika na nakapagpapahayag ng imahinasyon sa malikhaing paraan.

Heuristik
Tungkulin ng wika na naghahanap ng mga impormasyon/datos.

Impormatib
Tungkulin ng wika na nagbibigay ng impormasyon/datos.

Pambansa
Antas ng wika na karaniwang ginagamit sa mga aklat ng pangwika/pambalarila sa lahat ng mga
paaralan, ito rin ang wikang kaladalasang ginagamit ng pamahalaan at itinuturo sa mga
paaralan.

Pampanitikan
Antas ng wika na ginagamit ng mga manunulat sa kanilang mga akdang pampanitikan. Ito ang
mga salitang karaniwang matatayog, malalalim, makulay at masining.

Lalawiganin
Antas ng wika na tinatawag din bilang bokubolaryong dayalektal. Gamitin ang mga ito sa mga
partikular na pook o lalawigan lamang maliban lamang kung ang mga taal na gumagamit nito ay
magkikita-kita sa ibang lugar.


Kolokyal
Antas ng wika na karaniwang ginagamit na pang-araw-araw na salita na ginagamit sa
pagkakataong impormal, kadalasan may kagaspangan nang kaunti ang mga salitang ito ngunit
maari rin itong maging repinado ayon sa kung sino ang nagsasalita nito.
Balbal
Antas ng wika na nagmumula sa pagkakapangkat-pangkat ng mga tao para maging sariling
"code", isa itong mababang antas ng wika
__
Ina Pambansa

Ama Pambansa

Baliw Pambansa
Pulis Pambansa
Pera Pambansa
Maganda Pambansa
Kotse Pambansa
Asawa Pambansa
Ilaw ng tahanan Pampanitikan
Haligi ng Tahanan Pampanitikan
Nasisiraan ng Bait Pampanitikan
Alagad ng Batas Pampanitikan
Salapi Pampanitikan
Mala-diyosa ang kariktan Pampanitikan
Sasakyang panglupa Pampanitikan
Katuwang sa buhay, may-bahay Pampanitikan
umakabilang-buhay Pampanitikan

Yumao Pambansa

Inang Lalawiganin
Itang Lalawiganin
muret Lalawiganin
kwarta Lalawiganin
napintas Lalawiganin

Natayen Lalawiganin
Nay Kolokyal
sira-ulo Kolokyal
kotse Kolokyal
ermat Balbal
erpat Balbal
praning Balbal
parak Balbal
datung Balbal
adnagam Balbal
tsikot Balbal
was-wit Balbal
nadedbol Balbal
Labels: Wika
Antas ng Wika

1. formal at di-formal di-formal na wika ang wikang ginagamit ng tao sa ka-edad samantalang
formal naman ang wikang gingamit ng tao sa nakatataas o nakatatanda
2. lingua franca wikang ginagamit ng karamihan sa isang bansa; sa Pilipinas ang Filipino ang
lingua franca ng mga tao
3. lalawiganin mga wikang ginagamit ng mga tao sa lalawigan gaya ng Chavacano, Tausug,
Cebuano, Ilonggo, Visaya at iba pa. Hindi talamak ang paggamit sa isang bansa ng mga wikang
lalawiganin ngunit nagsasadya ito ng implikasyon ng kultura ng isang lalawigan
4. kolokyal - ito ay ang pakikibagay ng wika sa taong gumagamit nito. Kadalasan napaiikli ang
mga salita ngunit napagkakasunduan ang pagpapaikli nito. Halimbawa: /tena/ para sa 'tara
na', /pre/ para sa 'pare'
5. balbal o pangkalye wikang ginagamit ng tao na halos likha-likha lamang at may kanyakanyang kahulugan gaya ng wika ng mga tambay at bakla halimbawa ang mga salitang
eklavush, erpat at ermat at cheverloo.
6. edukado/malalim wikang ginagamit sa panitikan, sa mga paaralan at pamantasan, sa
gobyerno, sa korte at iba pang venyung profesyunal

Ang wika ay nahahati sa ibat ibang katigorya sa antas na ginagamit ng tao batay sa kanyang
pagkatao, sa lipunang kanyang ginagalawan, lugar na tinitirhan, panahon, katayuan at okasyong
dinadaluhan.

Pormal - Ito ay antas ng wika na istandard at kinikilala/ginagamit ng nakararami.

Pambansa. Ito ay ginagamit ng karaniwang manunulat sa aklat at pambalarila

para sa paaralan at pamahalaan

Halimbawa:
Asawa, Anak, Tahanan

Pampanitikan o panretorika. Ito ay ginagamit ng mga malikhain manunulat.


Ang mga salita ay karaniwang malalim, makulay at masining.

Halimbawa:
Kahati sa buhay
Bunga ng pag-ibig
Pusod ng pagmamahalan

Impormal. Ito ay antas ng wika na karaniwan, palasak, pang araw-araw, madalas gamitin sa
pakikipag-usap at pakikipagtalastasan.

Lalawiganin. Ito ay gamitin ng mga tao sa particular na pook o lalawigan, makikilala ito sa
kakaibang tono o punto.

Halimbawa:
Papanaw ka na ? (Aalis ka na?)
Nakain ka na? (Kumain ka na?)
Buang! (Baliw!)

Kolokyal. Pang araw-araw na salita, maaring may kagaspangan nang kaunti,


maari rin itor refinado ayon sa kung sino ang nagsasalita. Ang pagpapaikli ng isa,
dalawa o higit pang titik sa salita.

Halimbawa:
Nasan, pa`no,sakin,kelan
Meron ka bang dala?

Balbal. Sa Ingles ito ay slang. Nagkakaroon ng sariling codes, mababa ang antas
na ito; ikalawa sa antas bulgar.

Halimbawa:

Chicks (dalagang bata pa)


Orange (beinte pesos)
Pinoy (Pilipino)

Karaniwang paraan ng pagbuo ng salitang balbal:

1. Paghango sa mga salitang katutubo


Halimbawa:
Gurang (matanda)
Bayot (bakla)
Barat (kuripot)

2. Panghihiram sa mga wikang banyaga


Halimbawa:
Epek (effect)
Futbol (naalis, natalsik)
Tong (wheels)

3. Pagbibigay ng kahulugan ng salitang tagalog


Halimbawa:
Buwaya (crocodiles greedy)
Bata (child girlfriend)
Durog (powdered high in addiction)
Papa (father lover)

4. Pagpapaikli
Halimbawa:
Pakialam paki
Tiyak tyak

5. Pagbabaliktad
Buong Salita
Halimbawa:
Etned bente
Kita atik

Papantig
Halimbawa:
Dehin hindi
Ngetpa Panget
Tipar Parti

6. Paggamit ng Akronim
Halimbawa:
G get, nauunawaan
US under de saya

7. Pagpapalit ng Pantig
Halimbawa:
Lagpak Palpak Bigo
Torpe Tyope torpe, naduwag

8. Paghahalo ng salita
Halimbawa:
Bow na lang ng bow
Mag-jr (joy riding)
Mag-gimik
Mag-MU

9. Paggamit ng Bilang
Halimbawa:
45 pumutok
1433 I love you too
50-50 naghihingalo

10. Pagdaragdag
Halimbawa:
Puti isputing
Kulang kulongbisi

11. Kumbinasyon
Pagbabaligtad at Pagdaragdag
Halimbawa:
Hiya Yahi Dyahi

Pagpapaikli at pag-Pilipino
Halimbawa:
Pino Pinoy
Mestiso Tiso, Tisoy

Pagpapaikli at Pagbabaligtad
Halimbawa:
Pantalon Talon Lonta
Sigarilyo Siyo Yosi

Panghihiram at Pagpapaikli
Halimbawa:
Security Sikyo
Brain Damage Brenda

Panghihiram at Pagdaragdag
Halimbawa:
Get Gets/Getsing
Cry Crayola
1. Kapulungan na kung saan itinagubilin ni Pangulong Manuel l. Quezon ang paglikha ng Surian ng Wikang Pambansa na gagawa ng
mga pag-aaral sa mga katutubong wika sa Pilipinas.
1.
Asemblea
kogresyunal
2.
Asemblea
internasyunal
3.
Aseble
Nasyonal
4.
Asemblea
Lokal
2. Tao, buwan at petsang ito itinadhana at pinasimulang gamitin ang Diksyunaryong Tagalog-Ingles at Bariralang Pilipino.
1.
Hunyo
10,1945
2.
Hunyo
10,1941
3.
Hunyo
10,1940
4.
Hunyo 10,
1942
3. Taon, buwan at petsa na pinahintulutan ang paglimbag ng Diksyunaryong Tagalog-Ingles at Balarilang Filipino.
1.
April

1,1940
April
2,1942
3.
April
2,1943
4.
April
5,1941
4. Ang proklamang nilagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay ang pagdiriwang ng Linggo ng
Wika.
1.
Proklamasyon
Blg.13
2.
Proklamasyo
Blg. 12
3.
Proklmasyon
Blg. 10
4.
Proklamasyon
Blg. 14
5. Tungkulin nito ang paggawa ng paghahambing at pag aaral ng talasalitaan ng mga pangunahing dayalekto.
1.
Surian ng wikang
Pambansa
2.
Kom. sa Wikang
Filipino
3.
Linangan ng Wikang
Pambansa
4.
Wikang
Pambansa
6. Ang kasalukuyang buwan at petsa ng pagdiriwang ng linggo ng
Wika.
1.
Agosto
13-20
2.
Agosto
12-19
3.
Agusto
11-15
4.
Agusto
13-19
7. Ang Sirkular na nag-aatas na ituro at awitin ang pambansang awit sa mga
paaralan.
1.
sirkul
ar 22
2.
Sirkul
ar 21
3.
Sirkul
ar 25
4.
Sirkul
ar 23
8. Ang Pangulong nagpatibay sa paglipat ng petsa at buwan ng linggo ng
wika.
1.
Manuel L
Quezon
2.
Ramon
Magsaysay
3.
Fidel V.
Ramos
4.
Gloria
Aroyo
9. Artikulo na nagpapatibay ng Wikang
Filipino.
1.
Artikul
o XIII
2.
Artiku
lo XII
3.
Artikul
o XIV
4.
Artikul
o XVI
10. Kalihim na nag lagda ng kautusan na nagsasaad na ang Pambansang Wika ay tatawging
Pilipino.
1.
Jorge
2.

2.
3.
4.

Bagobo
Maria dela
Gwardia
Jose
Cruz
Jose
Romero

1. tunog
Ito ay binubuo ng mga tunog. Ang mga tunog na ito ay iniririprisinta ng mga titik ng alpabeto.
2. arbitraryo
Ang wika ay ginagamit sa iba't ibang layunin, at mga salitang bahagi nito ay may katumbas din sa iba wika.
3. masistema
Kapag pinagsama-sama ang mga tunog ng isang wika, makakabuo ito ng isang makabuluhang yunit ng
salita.
4. sinasalita
Ang wika ay ginagamitan ng mga sangkap sa pananalita tulad ng labi, dila, ngipin, ilong, ngalangala at
lalamunan
5. nagbabago
Ang patuloy na pag-unlad ng wika ay dahilan upang ito ay patuloy din na magbago at yumabong.
6. malikhain
Ang wika ay maaaring gamitin sa iba't ibang paraan. Ito ay maaaring makasakit, makapagpalaya at iba pa.
_______-

Uri ng Pagbasa
June 26, 2010
LoveKoSiPink Komunikasyon sa Akademikong Pilipino 10 Comments
Ayon kay Taylan D., ang pagbasa ay maaaring mauri sa mga sumusunod:
Iskaning o Palaktaw na Pagbasa
Ang nagbabasa ay tumutunton sa mahahalagang salita, mga pamagat at
mga subtitulo. Palaktaw-laktaw na pagbubuklat sa materyal ang paraang ginagamit sa ganitong
pagbasa.

Iskiming
Ang iskiming ay mabilisang pagbasa upang makuha ang pangakalahatang
ideya ng teksto. Pahapyaw na pagbasa ang isinasagawa sa mga seleksyion tulad ng pamagat.
Ginagawa ito para sa pagtingin o paghanap ng mahahalagang impormasyon na maaaring
makatulong sa bumabasa.

Previewing
Sinusuri ng mambabasa ang kabuuan, estilo at register ng wika ng
sumulat.

Kaswal na Pagbasa
Kadalasang ginagawa bilang pampalipas oras lamang
Masuring Pagbasa
Isinasagawa ang pagbasa na ito nang maingat para maunawaan ganap ang

binabasa upang matugunan ang pangangailangan.


Pagbasang May Pagtatala
Ito ang pagbasang may kaakibat na pagtatala o pagha-highlight ng
mahahalagang impormasyon sa teksto.
Konsepto sa Pagbasa
June 26, 2010
LoveKoSiPink Komunikasyon sa Akademikong Pilipino 1 Comment
Ang pagbasa ay isang proseso sa inteaksyon ng mambabasa at ng awtor.
Ang pagbasa ay ang pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga sagisag na
nakalimbag pang mabigkas nang pasalita.
Ang pagbasa ay isang paraan din ng pag-unawa sa wika ng awtor sa pamamagitan ng mga
nakalimbag na simbolo.
IBAT IBANG GAWAIN SA PAGSASALITA
June 26, 2010
LoveKoSiPink Komunikasyon sa Akademikong Pilipino 2 Comments
Pakikipag-usap
Ang pagpapalitan ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng salita ay tinatawag na
pakikipag-usap. Ito ay isang masining na paraan ng pakikipagtalastasan.
Mga Dapat Ugaliin sa Pakikipag-usap
1.

Iwasan ang pagtawa habang nakikipag-usap

2.

Iwasan ang panghihiya sa kausap

3.

Iwasan ang hindi pakikinig sa kausap

4.

Iwasan ang pagpintas sa sinasabi ng kausap

Pagkukuwento
Ito ay isang uri ng salaysay na nagsasaad ng mga pangyayaring maaaring totoo o kaya ay
kathang-isip lamang.
Ilang Pamantayan sa Pagkukuwento
1.

Tiyaking alam na alam ang kuwentong isasalaysay

2.

Sikaping maging masigla sa pagsasalita

3.

Bigkasing malinaw ang mga salita

4.

Huwag magmadali sa pagkukwento

5.

Tumingin sa nakikinig

Pakikipanayam
Ito ay kinasasangkutan ng dalawang tao o pangkat na may nagtatanong at may sumasagot. Ito
ay naglalayong makaalam ng mga bagay-bagay tungkol sa taong kinakapanayam.
Mga Dapat Bigyang-Pansin
1.
Oras kinakailangang may abiso muna sa taong nais kapanayamin upang ang bawat
panig ay may pagkakataong makapaghanda.

2.

Mga Tanong bumuo ng makabuluhang tanong na humihingi ng tiyak na kasagutan .

Debate
Ito ay pakikipagtalo tungkol sa isang isyung kontrobersyal at napapanahon. Maaaring ito ay
pormal o hindi pormal. May dalawang panig an gang pagdedebate:ang sumasang-ayon at hindi
dumasang-ayon.
Pagtatalumpati
Ang pagtatalumpati ay isag sosyal o panlipunang gawain dahil kadalasang isinasagawa sa
publiko. Maaari itong biglaan o may paghahanda.
MGA KASANGKAPAN SA PAGSASALITA
June 26, 2010
LoveKoSiPink Komunikasyon sa Akademikong Pilipino 24 Comments
Tindig
Dapat tumindig nang maginhawa at maluwag ang nagsasalita. Maging anyong kagalang-galang
at maginoo. Tuwid ang katawan at ulo sa paglakad sa entablado.
Kumpas
Nakatutulong ito upang maihatid nang maayos ang mensahe. Maaaring gamitin ang buong
katawan kung gumagalaw sa entablado at maaari rin namang bahagi ng katawan lamang.
Ekspresyon ng Mukha
Ito ang nagsisilbing hudyat sa mga tagapakinig upang malaman ang emosyon ng nagsasalita.
Siguraduhing ang salitang binibigkas ay angkop mga ekspresyon ng mukha.
Dapat iwasan ang:
1.
1. pagtungo
2. pagbabasa ng palagian sa mga tala
3. pagsasalita na kausap ang dingding
Tinig o Boses
Ito ang pinakaimportanteng kasangkapan ng pakikipagtalastasan. Nakapaloob dito ang wastong
paggamit ng mga sangkap sa pagsasalita at wastong paghinga upang makatulong sa
pagkakaroon ng angkop at natural na tinig.
Mga Kailangan sa Mabisang Pagsasalita
June 26, 2010
LoveKoSiPink Komunikasyon sa Akademikong Pilipino 4 Comments

Kaalaman

Mahalagang alam ng isang tagapagsalita ang kanyang sasabihin sa kanyang kausap. Kung alam
niya ang kanyang sinasabi, masasabing may laman ito o may kabuluhan.

Tiwala sa Sarili

Kasanayan

Kinakailangan angkinin ng tagapagsalita ang mga kasanayan tulad ng malinaw na pagsasalita,


wastong pagbigkas ng salita, maayos na pagtayo sa entablado, pagkumpas ayon sa diwa ng
sinasabi, diin at uri ng tinig.
Mga Katangian ng Isang Mahusay na Tagapagsalita
June 26, 2010
LoveKoSiPink Komunikasyon sa Akademikong Pilipino 2 Comments

May maayos na personalidad, wastong pananamit at kagalang-galang na tindig.

May layunin at lubos na kaalaman sa paksa na ibinabagay sa pinag-uukulan at sa okasyon.

May matatag na damdamin at malawak na kaisipan.

May kasanayan sa wika, retorika at balarila.

Mga Layunin sa Pagsasalita


June 26, 2010
LoveKoSiPink Komunikasyon sa Akademikong Pilipino 9 Comments
Pagpapaliwanag ng sarili
Pagpapahayag ng sariling pananaw at pagpapakahulugan sa sarili bilang bahagi ng lipunan.
Pagbibigay ng impormasyon
Pagbabahagi ng impormasyon sa iba.
Paglilinaw ng argumento
Paglalahad ng opinyon o katotohan tungkol sa isang isyu.
Pagkakaroon ng pagbabago
Pagsasalita upang matamo ang pagbabago.
Proseso ng Komunikasyon
June 26, 2010
LoveKoSiPink Komunikasyon sa Akademikong Pilipino 1 Comment

Nagmumula ang mensahe sa nagpapadala. Daraan ito sa proseso ng pag-iisip ng ideya upang
magkaroon ng mensahe na maihahatid sa tumatanggap. Maaaring makaapekto sa nagpapadala
ang kasanayang pangkomunikasyon, ugali, kapaligiran at kultura.
Ang tumatanggap ng mensahe ay kinakailangang tumugon dito. Layunin ng komunikasyon na
maihatid o mapaabot ang mensahe sa pinagtutungkulan nito.
Masusukat ang kahusayan ng komunikasyon sa pamamagitan ng tugon o fidbak. Sa pagdadala
ng mensahe, maaaring gumamit ng kasangkapan sa paghahatid tulad ng wika , kilos at galaw.
Ang proseso ay mauulit at ang tumanggap ay magiging tagapagpadala na ng mensahe.
Kahulugan ng Komunikasyon
June 26, 2010
LoveKoSiPink Komunikasyon sa Akademikong Pilipino 10 Comments
Ito ay pagpapahayag; paghahatid o pagbibigay ng impormasyon sa mabisang paraan; isang
pakikipag-ugnayan, pakikipagpalagayan o pakikipag-unawaan (Webster).
Ang komunikasyon ay paghahatid ng mahahalagang impormasyon sa isang paraang masining
upang maging mabisa at mahusay na maipahayag ng tao ang kanyang palagay o saloobin sa

kanyang kapwa, anuman ang paksang inaakala niyang mahalagang mapag-usapan (Verdeber,
1987).
Mula sa salitang Latin na communis na nangunguhulugang panlahat o para sa lahat.
Mga Teorya sa Wika
June 26, 2010
LoveKoSiPink Komunikasyon sa Akademikong Pilipino 30 Comments
1. A. Mga Teoryang Hango sa mga Bagay sa Kapaligiran

Teoryang Ding-dong

Ayon kay Max Muller, ang bawat bagay sa mundo ay may kaugnay na tunog.

Teoryang Bow-wow

Ayon sa teoryang ito ginagagad ng tao ang tunog na likha ng kalikasan.


1. B. Mga Teoryang Hango sa Kilos at Gawi ng Tao

Teoryang Yum-yum

Ang pagtugon ng tao sa alinmang bagay na nangangailangan ng aksyon ay ginagawa sa


pamamagitan ng bibig.
Teoryang Yo-he-ho
Ayon kay D.S. Diamond, isang linggwista, ang tao ay natututong magsalita bunga ng pwersang
pisikal.

Teoryang Pooh-pooh

Sinasabing ang wika ay nanggagaling sa mga tunog ng silakbo ng damdamin

Teoryang Ta-ra-ra-boom-de-ay

Pinaniniwalaan na ang wika ay nagmula sa mga tunog na nililikha sa mga ritwal.

Teoryang Sing-song

Ayon kay Jesperson, nagmula ang wika sa pag-awit ng mga sinaunang tao.
1. C. Teoryang Hango sa Pananampalataya

Teoryang Biblikal

Ang wika ay naaayon sa Banal na Kasulatan. Makikita ito sa kwentong Tore ng Babel.
Mga Kakanyahan ng Wika
June 26, 2010
LoveKoSiPink Komunikasyon sa Akademikong Pilipino 3 Comments
Ang pag-unawa sa kahulugan ng wika ay nangangailangan ng elaborasyon. Kung kayat marapat
na suriin ang mga katangian nito upang lubos na maunawaan ang kahulugang taglay nito.

Ang wika ay sistematiko

May tuntunin o kumbensyong sinusunod ang wika. Walang wika na walang kaayusan o sistema.

Ang wika ay sinasalitang tunog

Bawat wika ay may set ng mga makahulugang tunog na tinatawag na ponema. Ang mga tunog
ang nakalilikha ng aparato sa pagsasalita.

Ang wika ay arbitraryo

Nakabubuo ang bawat komunidad ng sariling wika na ikinaiba sa ibang komunidad.

Ang wika ay ginagamit sa komunikasyon

Ang wika ay pantao

Ang wika ay simbolo

Ang wika ay ginagamit na palatandaan. Ito ay nagrerepresenta ng isang kahulugan sa bawat


wika.
Kahulugan ng Wika
June 26, 2010
LoveKoSiPink Komunikasyon sa Akademikong Pilipino 4 Comments
Sinasabing isa sa pinakadakilang biyaya ng Diyos sa tao ay ang wika. Ito ang instrumento niya sa
pakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa at lipunan.
Walang istandard na kahulugang maibibigay sa wika , ito ay kadalasang binibigyang-kahulugan
sa pamamagitan ng kakanyahan at katangian nito.
1. Ang wika ang pangunahin at pinakakomplikadong anyo ng simbolikong gawaing pantao
(Archibald Hill)
2. Ang wika ay sistematikong balangkas ng sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa
paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa isang kultura.
Ang wika ay arbitraryong sistema ng mga sinasalitang tunog na ginagamit para sa komunikasyon
ng tao (Wardaugh, 1972)
Alibata
Tawag sa alphabet noong pre-colonial

Letra: 17
Patinig: 3
Katinig: 14
Ang 'Alibata' Ay May ____ na letra _ na karinig at ___ patinig

Abacada
Tawag sa Alphabet noong 1940

Abecedario
Tawag sa alphabet noong Spanish period

Agosto
Buwan Ng Wika

20

Letra ng alphabeto ng Abacada

8
Letrang dinagdag sa alphabeto sa bagong panahon

F, C, X, , V, Q, J, Z
Mga letrang idinagdag sa bagiong panahon (8)

Pilipino
Ingles
Opisyal na linguahe ng pilipinas

Haiskul
Antas na unang itinuro ang pambansang wikang Pilipino

Manuel L. Quezon
Ama ng wikang pambansa

Komisyon sa wikang filipino


KWF

Surian ng Wikang Pambansa


SWP

Tagalog
Kastila
Ingles
Opisyal ng linguahe ng pilipinas bago mag 1940 (3)

Ramon Magsaysay
Naglagda ng batas para sa linggo ng wika

Marso 29 hanggang abril 4


Kaylan ang linggo ng wika

Implimentasyon ng linggo ng wika sa marso


Proklama Blg. 12


Impkementasyon ng linggo ng wika sa Agosto 13-19
Proklama Blg. 186

Jose E. Romero
Nagliham na gamitin ang salitang 'Pilipino'

1959
Unang ginamit ang salitang 'Pilipino'

Juan L. Manuel
Niliham ang pagturo ng Edukasyong Bilingual

1979-1980
Nagsimula magturo ng billingual ang mga paaralan (school year)

Filipino
Tawag sa pambansang wika sa 1987

Pilipino
Tawag sa pambansang wika sa 1959

Paggamit ng Filipino sa mga ofisyal na transaksyon ng gobyerno


Nilalaman Kautusang Tagagapagganap Blg. 335

Corazon C. Aquino
Ang naglihan ng Blg. 335

Ang pagkakailangan ng 9 na units ng asignaturang Filipino sa Kolehiyo


Ano ang bilang. 59

1996
Kaylan inipatuipad ang Bilang. 59

2001
Kailan nagkaroon ng revisyon ng ortografiyang filipino at patnubay sa ispeling ng wikang filipino


1978
Implementasyon ng (6) units ay kailan?

1974
Implementasyon ng pagturo ng billingual

1940
Ginamit na national language ang dapat ituro sa mga iskwelahan

Rep. Eduardo Gullas


Nagpasa ng EO # 210

Masistemang Balangkas
Tunog ng Binibigkas
May katumbas na simbolo o sagisag
Arbitraryo
Patuloy na ginagamit
Dinamiko
May Pagkakatulad
Nanghihiram
May Itstruktura
Kabuhol Ng Kultura
Katangian Ng Wika (10)

Nagpapadala Ng mensahe
Mensahe
Daluyan
Tagapagtanggap Ng Mensahe
Tugon o Fidfak
Potensyal na sagabal ng komunikasyon
Sangkap Ng Komunikasyon (6)

Interpersonal
Intrapersonal
Pampubliko
Uri ng Komunikasyon (3)

Pagkikinig
Pagsalita
Pagbasa
Pagsusulat
Makrong Kasanayan (4)


17
Titik meron sa Alibata

30
Titik meron sa Abecedario

20
Titik meron sa Abacada

28
Titik meron sa Alfabetong Filipino

28
Titik meron sa Alpabetong Filipino

Tao/Pambansang Wika/Part ng pambansang Wika


Filipino/Pilipino/Tagalog

Verbal
Di-Verbal
Extra Verbal
Sistema Ng komunikasyon

Galaw Ng Katawan
Espasyo
Oras
Pandama
Simbolo
Kulay
Uri ng Di-Verbal na komunikasyon (6)

Interaksyonal
Instrumental
Regulatori
Personal
Imajinativ
Heuristik
Informativ
Tungkulin ng Wika

Interaksyonal
Anong Tungkulin Ng Wika Ang:
Liham - Pangkaibigan

Instrumental
Anong Tungkulin Ng Wika Ang:
Liham-Pangangalakal

Regulatoru
Anong Tungkulin Ng Wika Ang:
Panuto

Personal
Anong Tungkulin Ng Wika Ang:
Liham Sa Patnugot

Imajinativ
Anong Tungkulin Ng Wika Ang:
Akdang Pampanitikan

Heuristik
Anong Tungkulin Ng Wika Ang:
Sarvey, Pananaliksik

Informativ
Anong Tungkulin Ng Wika Ang:
Ulat, Pamanahong Papel

Setting
Participants
Ends
Art Sequences
Keys
Instrumentalities
Norms
Genre
S.P.E.A.K.I.N.G.

Setting
SPEAKING: Saan Naguusap?

Keys
SPEAKING: Formal ba o Di-formal ang usapan?

Ends
SPEAKING: Ano ang layunin ng paguusap

Norms
SPEAKING: Ano ang paksa ng Usapan?

Act Sequence
SPEAKING: Paano tatakbo ang Usapan

Instrumentalities
SPEAKING: Ano ang medium ng usapan?

Participants
SPEAKING: Sino ang Kausap

Genre
Ano ang genreng gagamitin sa pakikipag-usap?

2007-2008
Nagsimula ang EO 210

Pangulong Arroyo
Presidente na nagpalabas ng EO 210

Ingles
Pangalawang
Unang Baitang
EO210:
Ang _____ ay ituturo bilang ______ wika sa lahat ng antas simula sa _____.

Ingles
Ingles
Agham
Matematika
Ikatlong Agham

EO 210:
Ang _____ ay dapat gamitin bilang wikang panturo sa _______, ________, ________ simula sa
_________.

Ingles
Pangunahing
Pampublikong
Sekundarya
EO: 210
Ang Wikang _______ ay gagamitin bilang _____ wikang panturo sa lahat ng _________ paaralan at
sa antas _______.

70%
EO 210:
Bilang pangunahing wikag panturo ang oras na ilalaan sa panggamit hindi kukulangin sa ______
ng kabuuang oras na ilalaan sa lahat ng asignaturang ituturo

Filipino
Araling Panlipunan
EO 210:
Ang Wikang Filipino ay mananatiling wikang panturo sa mga asignaturang _____ at __________.