You are on page 1of 1

10:03:2012:

Pismeni ispit iz Kombinatorike (informatika)


Ime i prezime__________________; broj indeksa________
P
1:
2:
3: 4: 5: 6:
5 + 5 + 10 8 + 12 20 15 15 10 100
1. (a) Kralj Arthur i njegovih 8 vitezova spremaju se sjesti za okrugli stol. Na
koliko nacina oni to mogu uciniti ako znamo da kralj Arthur i sir Lancelot
ne smiju sjediti jedan do drugoga?
(b) Koliko ima neparnih prirodnih brojeva vecih od 100, a manjih od 10000
kojima su sve znamenke razlicite?
(c) Koliko ima peteroznamenkastih brojeva koji u svom zapisu imaju najvie jednu znamenku 1?
2. (a) Na koliko nacina mozemo rasporediti 10 jednakih kuglica u 5 razlicitih
kutija tako da tocno dvije kutije ostanu prazne?
(b) Darujemo skupinu od pet djecaka i cetiri djevojcice. Imamo 16 jagoda
i 12 kupina. Na koliko nacina mozemo rasporediti voce djeci tako da svaka
djevojcica dobije barem dvije jagode i tocno jednu kupinu, a svaki djecak
barem jednu jagodu?
3. (a) Na koliko nacina mozemo cetvorici djecaka podijeliti deset razlicitih
lopti ako svako dijete mora dobiti barem jednu loptu?
(b) Na koliko nacina moze 5 ljudi izici na 10 katova ako na nijednom katu
ne smije izici vie od jednog covjeka?
4. Koliko ima najkracih puteva u cjelobrojnoj mrezi od ishodita do tocke
(10; 10) koji prolaze segmentom [(3; 3) ; (4; 3)] i ne prolaze tockom (8; 7)?
5. Odredite koecijent uz x3 u polinomu (1

x)

1 + 2x

3x3

6. Rijeite rekurzivnu formulu


an+1

5an = 4n2 + 2n + 6

uz pocetni uvjet a1 = 1:
doc.dr.sc. Snjezana Braic