You are on page 1of 1

Gebruikers schakelen

Je kan de elektromotoren als gebruiker in een


stroomkring plaatsen

Je kan ze achter elkaar (serie) plaatsen, dan verdelen


ze de spanning onder elkaar = spanning : aantal
gebruikers.

Je kan ze naast elkaar (parallel) plaatsen, dan krijgen


ze dezelfde spanning = spanning x aantal gebruikers,
je batterij is sneller leeg

Je kan niet enkel de motor, maar elke gebruiker schakelen.


(lamp, led, zoemer, ...)