You are on page 1of 2
Dit blad dient als basis om zelf op onderzoek uit te gaan, en bestaat uit verschillende
Dit blad dient als basis om zelf op onderzoek uit te gaan, en
bestaat uit verschillende delen:
-
Onderzoeksvraag
-
Tekening of schets (eventueel van een proef of model)
-
Besluit
- Maak gebruik van het internet (google, wikipedia, Youtube, …
- Zoek ook eens in wetenschappelijke en/technische tijdschriften
(Eos, Kijk, …)
Bedenk ook een proefje of maak een model/simulatie
Dit blad dient als basis om zelf op onderzoek uit te gaan, en bestaat uit verschillende

a. Hoe transporteert met elektriciteit van producent naar

gebruiker?

  • - Hoe ziet het elektriciteitstransport in een huis eruit?

  • - Is dit gevaarlijk?

Dit blad dient als basis om zelf op onderzoek uit te gaan, en bestaat uit verschillende

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

(eventueel op een apart blad)
(eventueel op een apart blad)
(eventueel op een apart blad) ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Presenteer je onderzoekje, als het klaar is,

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Presenteer je onderzoekje, als het klaar is, aan de ganse klas. Je krijgt een evaluatie op:
Presenteer je onderzoekje, als het klaar is, aan de ganse klas.
Je krijgt een evaluatie op:
  • 1. Ik heb een hypothese

ok

/ niet ok

  • 2. Tekening of schets van het onderzoekje

 

ok

/ niet ok

  • 3. Er is een bijhorend proefje, filmpje /PP/Prezi/

...

ok

/ niet ok

  • 4. Ik heb een besluit

ok

/ niet ok

4 x ok = zeer goed

3 x ok = goed

2 x ok = voldoende

1 of 0 x ok = onvoldoende

(eventueel op een apart blad) ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Presenteer je onderzoekje, als het klaar is,