You are on page 1of 18

PROGRAM PENINGKATAN

BAND PRESTASI
SEKOLAH
SMK PERMAS JAYA
Smk Permas Jaya

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

NAMA SEKOLAH : SMK PERMAS JAYA


KOD SEKOLAH : JEA 1052
KATEGORI SEKOLAH : A
NAMA PGB : TN. HJ. BORHANUDIN BIN MANSOR
GRED JAWATAN : DG 54
KELULUSAN AKADEMIK : SARJANA PENDIDIKAN
TERTINGGI
KEPENGETUAAN
TEMPOH PERKHIDMATAN : 34 TAHUN
TEMPOH BERKHIDMAT : 4 TAHUN
DI SEKOLAH SEKARANG
Smk Permas Jaya

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH


TARIKH BUKA SEKOLAH : 1994
ENROLMEN GURU :
PEREMPUA
LELAKI
N
ENROLMEN
33 AKP :
88

JUMLAH
121

LELAKI

PEREMPUA
N

JUMLAH

11

15

LELAKI

PEREMPUA
N

JUMLAH

723

845

1548

ENROLMEN MURID :

Smk Permas Jaya

KEPUTUSAN SPM (SEJARAH)

TAHUN
ETR 2014
2013
2012
2011

% LULUS
100
97.74
86.97
89.4

GPS
4.84
3.37
4.76
4.88

BIL CALON
CEMERLANG

54
122
56
66

Smk Permas Jaya

JURANG POTENSI
BIDANG SAINS KEMASYARAKATAN
120
100
80
TOV
AR2
ETR

60
40
20
0
SEJARAH

Smk Permas Jaya

KUMPULAN SASARAN
(CEMERLANG)
PUNCA

SEJ

ISU

MASALAH

Bilanganmurid
Kertas1:
cemerlang30orang. 1. Pelajar tidak dapat mengingat fakta

yangbanyak.

Kertas2:
2. Pelajartidakmahirmenjawabsoalan
KBKK.
3. Pelajarmasihtidakdapatmengingati
faktayangbanyak

Smk Permas Jaya

CADANGAN INTERVENSI
Intervensi
1.
2.
3.
4.

LATIH TUBI (MENYELURUH)


KELAS TAMBAHAN
BENGKEL TEKNIK MENJAWAB
GERAK GEMPUR SPM

BI NAMA
L
1

MARKAH

2
3
4
5
6
7
8

Smk Permas Jaya

PRIORITI INTERVENSI

Membuat
prioriti
intervensi

Meningkatkan GPS
Impak

Latih Tubi

Gerak Gempur SPM


Bengkel Teknik Menjawab

Kelas Tambahan

Mudah untuk dilaksana


8

Smk Permas Jaya

PELAN TINDAKAN
Punca
Kertas 1 :
Pelajar tidak
dapat menghafal
fakta yang banyak.

Intervensi
Latih Tubi
(Feb Ogos)
Gerak Gempur SPM
(Ogos Nov)

Kertas 2 :
Pelajar tidak
mahir menjawab
soalan KBKK

Kelas Tambahan
(Mac- Ogos)

Perincian
Latihan Topikal.
1. Guru mememberikan
soalan-soalan topikal.
2. Guru membincangkan
soalan sambil membuat
ulangkaji topik-topik
tersebut.
Latihan KBKK.
1. Guru mengumpulkan
contoh-contoh soalan KBKK
dan meminta pelajar
menjawab.
2. Guru membimbing pelajar
menjawab soalan.

Smk Permas Jaya

KUMPULAN SASARAN
(SEDERHANA)
PUNCA

SEJ

ISU

MASALAH

Bilanganmurid
Kertas1:
sederhanaseramai 1. Pelajar tidak dapat mengingat fakta
124orang.
yangbanyak.

Kertas2:
2. Pelajartidakmahumencuba.
3. Pelajartidakmahirmenjawabsoalan
KBKK

Smk Permas Jaya

CADANGAN INTERVENSI
Intervensi
1. LATIH TUBI (BERFOKUS)
2. KELAS TAMBAHAN
3. GERAK GEMPUR SPM
BI NAMA
L
1

MARKAH

2
3
4
5
6
7
8

Smk Permas Jaya

PRIORITI INTERVENSI

Membuat
prioriti
intervensi

Meningkatkan GPS
Impak

Latih Tubi

Gerak Gempur SPM

Kelas Tambahan

Mudah untuk dilaksana


12

Smk Permas Jaya

PELAN TINDAKAN
Punca
Kertas 1 :
Pelajar tidak
dapat menghafal
fakta yang banyak.

Intervensi
Latih Tubi Berfokus
(Feb Okt)

Kertas 2 :
Pelajar tidak
mahir menjawab
soalan KBKK

Kelas Tambahan
(Mac- Ogos)

Perincian
Latihan Berfokus.
1. Guru mememberikan
soalan-soalan fokus.
2. Guru membincangkan
soalan sambil membuat
ulangkaji topik-topik penting
.
Latihan KBKK.
1. Guru mengumpulkan
contoh-contoh soalan KBKK
dan meminta pelajar
menjawab.
2. Guru membimbing pelajar
menjawab soalan.

Smk Permas Jaya

KUMPULAN SASARAN (LEMAH)


PUNCA

SEJ

ISU

Bilanganmurid
berisikotinggi
seramai78orang.

MASALAH

Kertas1:
1. Pelajarlemahtidakdapatmengingat
faktayangbanyak.

Kertas2:
2. Pelajar lemah tidak mahu mencuba
langsung.
3. Pelajarlemahtidakdapatmengingat
faktayangbanyak

Smk Permas Jaya

CADANGAN INTERVENSI
Intervensi
1.
2.
3.
4.

LATIH TUBI BERFOKUS


PROGRAM MES 3
KELAS MALAM
GERAK GEMPUR SPM

BI NAMA
L
1

MARKAH

2
3
4
5
6
7
8

Smk Permas Jaya

PRIORITI INTERVENSI

Membuat
prioriti
intervensi

Meningkatkan GPS
Impak

Latih Tubi

Gerak Gempur SPM


Mes 3
Kelas Malam

Mudah untuk dilaksana


16

Smk Permas Jaya

PELAN TINDAKAN
Punca
Kertas 1 :
Pelajar tidak
dapat menghafal
fakta yang banyak.

Intervensi
Latih Tubi
(Feb-Ogos)
Gerak Gempur SPM
(Ogos-Nov)

Kertas 2 :
Mes 3
Pelajar tidak ingin
mencuba
langsung

(Mac- Ogos)
Kelas Malam
(Ogos-Sept)

Perincian
Latihan Berfokus.
1. Guru mememberikan
soalan-soalan penting.
2. Guru membincangkan
soalan sambil membuat
ulangkaji topik-topik penting
.
Memberi motivasi dan
membekalkan contoh soalan
dan jawapan.(dalam Kumpuan
Kecil)
1. Guru mengumpulkan
contoh-contoh soalan
penting dan jawapan dan
meminta pelajar
membacanya.
2. Guru membimbing pelajar
memahami isi-isi penting
dalam soalan.

Smk Permas Jaya

OPPM

Smk Permas Jaya