You are on page 1of 28

8.7.2015.

(1)NEZAVISNODOMAINSTVO

20+

NEZAVISNODOMAINSTVO

VasaPelagi

Joined

StraniceFlajera

Discussion

KULStvari
20+

Photo/Video

...

NenadDzadzic

NEZAVISNODOM
Malabatauslami

15

MOJABATAMoj

15

20+

PoolLiveTour
ContactForm
Addalink!
20+

VP

DraganBelic63.

zanimljivo

SALSAURKA:)n
THEDAYOFTRU

2
MagdaBinNAJSUVLJEZITONASVETUAJSADDAODBIJUNAVLAGU
14 1
MilanVidakovicIOPETVLAGA12
13 1
SasaJevremovicbasvamzavidim
2
...

DudinoBrdo
3

Ljubiciceunasemdvoristuslikanejutros?!

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

1/28

8.7.2015.

(1)NEZAVISNODOMAINSTVO

2.
DudinoBrdoBeograd,Zvezdara,okolinaDjerampijace.
2
...

VladimirIlicsharedhis.
6

SonjaDimitrijevicvanBloois.
...

LjiljanaMircic
14

Petition:Savean800yearsoldtree
Dearfriendsandadmirersoflife,An800yearsoldoaktreeinthevillageof
Savinac,nearTakovo(the...
THEPETITIONSITE.COM

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

2/28

8.7.2015.

(1)NEZAVISNODOMAINSTVO
...

DejanMilosevic
15

,
,(:
)
,
,
""

Desetnamirnicakojeizazivajutekebolesti
PPNS/OGMO/Srbija/Desetnamirnicakojeizazivajutekebolesti
PRVIPRVINASKALI.COM

...

SlaanaBori
16

Svakitreizalogajhranekojujedemodolazikaorezultatpelaidrugih
opraivaa.
Saditebiljkekojenisutretiranepesticidima,jeroniugroavajupele.Biljke
kojeeomoguitiopstanakpelasudolenaslici!

...

AgroDan
3

DananjeizdanjeemisijeAgroDanVamdonosi:
Suvovremeivietemperatureomoguilidaseprivedekrajuetva
jemaiponeetvaozimepeniceuravniarskimpodrujima.

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

3/28

8.7.2015.

(1)NEZAVISNODOMAINSTVO
Nakontojeposlekiovitogvremenasunceogrejalonikenjive,
kombajnisupoelidaanjuitouselimaokoNia....

AgroDan_08.07.2015.
Suvovremeivietemperatureomoguilidase
privedekrajuetvajemaiponeetvaozime
peniceuravniarskimpodrujima.Prinosipenice
suupojedinim...

YOUTUBE.COM

DraganRisti.
...

DudinoBrdosharedher.
6.17:13

DudinoBrdo
05.07.2015.juceusumrak,DudinoBrdouslikanoizkomsijaStevinogdvorista.
(Baskaodajenekimeteornapravioonurupu..)JutrosuKosjericusredili
papirologiju!Izvoltecastimo!

IvanaRakari,DaniloIli,GordanaGajic6.
OliveraJovovicPrekrasnoje.Jestelitokupili,kadasredjujetepapire.Mene
zanimatajkraj.RadobihVamdoslaukomsiluk.
11:43 3
DudinoBrdoHvala!Kupili,sredilipapirologiju,ubrzocemonestoisaditia
dogodinegradimo.
14 2
VLADAhttps://www.facebook.com/pages/VILL
Nekretnineplacevizemlji%C5%A1testanoviku%C4%87e/168120752876887
2?fref=ts

VILL
Nekretnine:placevi,zemljite,sta

novi,kue
49
34

7
...

DejanMilosevic
5.22:55

//!
:
,()

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

4/28

8.7.2015.

(1)NEZAVISNODOMAINSTVO

Testiranjapokazala:Nemcimaumesnomdoruku
svinjetina,namaostaciivine(FOTO)
PPNS/Potroai/Oprez!/Testiranjapokazala:Nemcimaumesnomdoruku
svinjetina,namaostaciivine(FOTO)
PRVIPRVINASKALI.COM

NikoBitan.
ZeljkoBlagojevic.
12:29
ZeljkoBlagojevic.
12:33 1
SinisaKrickasvejepunokemikalija,jerinacekakobiostalo,,svjeze,,toliko
dugoadaseneusmrdi,ucrva,pokvari
17 1
...

SinisaKricka
18

POZIVAMDAPOTPISETEPETICIJU!
KLIKNITENASLIKUIOTVORITCESEprostorzaupis.............paovi
stvarnonemajuvezesazdravompamecu,zelesrusitidrvostaro800
godina,drvokojejejosuvijekusavrsenomstanjuzivota,hej800godinaje
tuisadsenaslebudalekojegazelerusiti,adastvarbudezescaradise
otzv.,,drvuzapisu,,cuosamdaradniciFIRMEkojagradiautocestuiz
AzarbejdjanakazudaimNEPADANAPAMETdaonitosjekuidau
nihovojzemljinemasansedasenatakoluduidejudojdeakamolidase
sprovede!Etopokrenutajepeticijaunadidasemozdauspijespasitiod
bezboznikaovaljepastarinakojajosuvijekponosnostoji!

Petition:Savean800yearsoldtree
Dearfriendsandadmirersoflife,An800yearsoldoaktreeinthevillageof
Savinac,nearTakovo(the...
THEPETITIONSITE.COM

IvanPetrovic.
SinisaKrickamolimvasdaseupiseteupeticiju,mozdanestoimozemo,
imanasovdje7500...alinksamrasiriona10razlicitihfb.grupakojeskoroi
nemajuvezesaprirodom.....ovodrvotrebasacuvatiakoseikakomoze......a
potpisomnapeticijunitkonamnetrazinovac,lakoje!
18

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

5/28

8.7.2015.

(1)NEZAVISNODOMAINSTVO

KatarinaMilovanoviArizanovi
...
18 1

...

IvanVinji
20

Forumoizgradnjimanjihkua.Imadostapostavljenihslikaiobjanjenja
kojiprateizgradnjuodtemeljadokrova.Menisesvideloovo:
http://countryplans.com/smf/index.php?topic=9259.0
Projektiraznihljudi:
http://countryplans.com/smf/index.php?board=6.0
iliglavnastranica:...

20x32AframecabinCentralKY
20x32AframecabinCentralKY

COUNTRYPLANS.COM

,VirgKrisztin,NikoBitanTatjanaKolarski.
...

DejanMilosevic
23

...
.
(1):...

Usreditupanje(RadioBeograd1):Zadrugarstvo,3.7.
2015.
PPNS/MiladinM.evarli/Usreditupanje(RadioBeograd1):Zadrugarstvo,3.
7.2015.
PRVIPRVINASKALI.COM

MagdaBin.
...

MomoFolic
6.17:58

http://mygardenofflowers.blogspot.com//zastonasimalin

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

6/28

8.7.2015.

(1)NEZAVISNODOMAINSTVO

Zatonaimalinjacinedajumaksimalanprinos
DESCRIPTIONHERE
MYGARDENOFFLOWERS.BLOGSPOT.COM | :MOJVRTCVIJEA

LanaRankaVojnovitonedajumaksimalneprinose,aliumojojokolini
neenidaihpakujukakotreba.Malinaikupinasesamonabacajuudrvene
dubokegajbiceisvecuri.Neznamoniprodationotoproizvedemo.teta.
23
...

BrankaBojan
4.17:00

PrirodnasredstvazaienjekupatilaSire,limuniso
protivkamenca
Najboljenamirnicekojimasemogupripremitidelotvorna,aprirodnasredstvaza
ienjekupatilasu:alkoholnosire,limunisodabikarbona.Alkoholnim
siretom...
BGONLINE.RS

...

StefanTikica
4.20:23

()
""
,"
"("",2010.,28),
HALBERD,:...

.
...

DejanMilosevic
6.21:50

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

7/28

8.7.2015.

(1)NEZAVISNODOMAINSTVO
,

Malinesuperhrana
PPNS/Dren/Savetinutricionista/Malinesuperhrana
PRVIPRVINASKALI.COM

MagdaBin.
...

SnezanaVasilicProjekat:Graaniimaju
mo99%Srbije
6.22:00

Organizovanazakonskapljakadravnogzemljitajouvektraje!
Plodnazemljaje'nestajala'idalje'nestaje'raznimmalverzacijamauSrbiji
aliiuHrvatskoj,Sloveniji...
Alasusenakrali,lopurdejedne!

PljackavekauSrbijinestalo600
000hekaraplodnezemlje!!
PljackavekauSrbijinestalo600000hekara
plodnezemlje!!

YOUTUBE.COM

NikoBitanMagdaBin.
...

IvanaRakariuploadedafile.
12:24

Zaitae
Organska_basta.pdf
PortableDocumentFormat

VirgKrisztinJokaJovanovic.
...

AgroDan
09:48

NajnovijeizdanjeAgroDanaVamdonosi:
Panevakipoljoprivrednicizalausezaprodajudravnog
poljoprivrednogzemljitamladimpoljoprivrednicimaanestrancima.
Pojediniotkupljivaipenicenovogroda,cenupodiglina17dinara,to
jepozitivankoraknatritu,kauuZadrunomsavezuVojvodine....

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

8/28

8.7.2015.

(1)NEZAVISNODOMAINSTVO

AgroDan_07.07.2015.
Panevakipoljoprivrednicizalausezaprodajudravnogpoljoprivrednog
zemljitamladimpoljoprivrednicimaanestrancima.Fondzapodrku
investicijamau...

YOUTUBE.COM

AcoDragas.
...

SnezanaVasilicProjekat:Graaniimaju
mo99%Srbije
30.16:50

'Nijetekobitiovek'Svakaast!
OdruglastvorilirajnaBanovombrdu.
Umalojbatisenalazipreko130vrstabiljaka(imanekolikoegzotinih
primeraka)iskorosvesuoznaenetablamasanjihovimimenima,kakobi
deca,krozigrunauilanjihovenazive.
Napravljenjeideozavebanje,saspravamazaminiteretanu,kaoideo
zapenzionere.Tujeifontanaukojojsenalazipreko200riba,vievrsta
ivotinja(jeeva,fazana,zeeva,soveitd.)kojeivenaslobodi.Uzsveto,
zbrinjavajuipovreeneiranjeneivotinje.

Rugloinarkomanskoleglojedantataidecaiz
komilukapretvorilisuuRAJ!
Tojednomaleckoparenekadazaputenogidevastiranogivotnogokruenja,
kojesamuzpomomojekerkiceideiceizkomilukapretvoriounetotooni...
PRVA.RS | :INBOXONLINE.COM

VeselinaPelagic6.
NatalijaMatijaeviprelijepo!svakaimast!
08:07 1
...

IvanVinji/Alatkeza
domacinstvo.
2.16:29

Moglibiuovajalbumdaubacujemorazneslikeoalatkamadaseima
laksiuvidustabisvemogloilitrebaloimatinasvomimanju.

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

9/28

8.7.2015.

(1)NEZAVISNODOMAINSTVO

+9

,IvanaRakari,VirgKrisztin,4
.
NatalijaMatijaevilijepalbum,bavamhvala
07:51

...

MomoFolic
6.17:58

BOKVICA=ovonesamozbogociglednihzdravstvenihkoristi,vecIzbog
togasto,vrlozamenjujegavezIsuncokret.glavice,,izakodKALIJUMA,
kodbiljnogtecnogdjubrivaIkododredjenezastitekodbiljnihbolestina,
kaoIBokvicesujestivabiljnavrsta,ai...http://ljekovitobiljei
savjeti.blogspot.com//trputacbok
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=875525559188114&set=a.372671386140203.84401.100001920354
930&type=1&theater

LjekovitoBiljeiSavjetizaZdrav
ivot:TrputacBokvicaima
neverovatnalekovitasvojstva

LJEKOVITOBILJEISAVJETI.BLOGSPOT.COM

NikoBitan2.
...

AleksandarPetrovic
2.13:04

Stapraviovejamiceumalcuodsena?

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

10/28

8.7.2015.

(1)NEZAVISNODOMAINSTVO

,IvanVinji,12
.
7
LjubodragMijatoviclicinapticijegnezdo,sova?pitacuornitologa
2.21:26

Izmetjesteodjea,mogusevidetikomadiiljuspiod
insekata.Nijeodsove,jervrstakojasegnezdinazemlji(ritskasova)se
nikadaneegnezditiubliziniljudi.
3.11:48

DraskoTomcSlepimipotojeslep!
6.18:13
...

NenadDzadzicTelegraf
2.14:21

HITVIDEO:TomislavNikolivoziKOMBAJN!
okiraevaskolikojepeniceponjeo!(FOTO)
(VIDEO)
TELEGRAF.RS

2.
4

5.16:07
SaaK.Kuleas...?,
''...
5.22:54 1
SvetlanaMagdelinictztztz.....kakostenehriscanskiineekoloski
netolerantni.kadmoguengleskikraljevskivrtovidaimajusvojuorgansku
bastuagospodjaobamadasamagrabuljasvoju,mozeinastomicadoduse
ontoonakosrpskiimuskipravonakombajn,alistrpljenja...naucicese
6.15:06
...

AgroDan
6.09:55

PrvoizdanjeemisijeAgroDanzaovunedeljuVamdonosi:
NacrtZakonaonacionalnimparkovima,kojimseplaniraproirenje
NacionalnogparkaTara,naieseuskuptinskojproceduriuseptembru.
Srbijajeodoktobraprole,domajaovegodine,ostvarilarekordanizvoz
kukuruzaod2,5milionatona....

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

11/28

8.7.2015.

(1)NEZAVISNODOMAINSTVO

AgroDan_06.07.2015.
NacrtZakonaonacionalnimparkovima,kojimseplaniraproirenjeNacionalnog
parkaTara,naieseuskuptinskojproceduriuseptembru.KompanijaViktorij...

YOUTUBE.COM

DraganRisti.
...

VeselinVujaiSolar
TeamSenta.
5.17:14

2.
...

AgroDan
4.09:12

Vikendizdanjeemisijeopoljoprivredi,AgroDan,donosi:
Trenutnonajvanijiposaoupoljoprivredi,etvapenice,upunomjeku.
Kinazainteresovanadapomogneurazvojuvinarstvanapodruju
Subotice,velikaoekivanjaiodobnoveprugeBeogradBudimpeta....

AgroDan_04.07.2015.
Trenutnonajvanijiposaoupoljoprivredi,etva
penice,jeupunomjeku.Kinazainteresovanada
pomogneurazvojuvinarstvanapodrujuSubotice,
velikao...

YOUTUBE.COM

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

12/28

8.7.2015.

(1)NEZAVISNODOMAINSTVO
,...

5.16:08
...

IvanVinji
4.02:16

Pogledajteovo:http://www.odnagdy.com/2010/07/blogpost_5279.html
Veomaprakticnaijeftinavarjantadaseizgradipovremenakucaza
boravakuslucajudanekokupujesamozemljuitrebamusklonistedokse
nesagradinestoozbiljnije.Mozeidaposluzikaopocetnaidejaidase
prilagodi,pojednostavipotrebama.Uzeosamuobzirovodarazmatram
kaoopciju.Mislimdastvarnoprostijeodovakvogtipakonstrukcijene
mozeadajeikomotnozaboravak.

,
ODNAGDY.COM

,IvanaRakari,VirgKrisztin4.
5
ZeljkoBlagojevicOvojesavimuredu,pomnogimkriterijumima,krozsredinu
senormalnokrece,pecnasuprotnustranuodvrata,amozeiprozordase
ugradisasveroletnomodtrske
4.15:18 2
IvanVinjiEvonestokorisnihstvaristosamnasao.Akonekomtrebada
traziplanove,slikeiidejezakonstrukcijugorepostavljenekuce,tosezove
"Burdei"alipostoslabostainformacijaimapodtimterminomlaksejetraziti
sa"halfdugoutshelter,halfdugo...

DesignYourOwnTinyHouseUsing
Sketchup
Thisisaseriesof5videosthatwillteachyouhowto...
INSTRUCTABLES.COM

5.16:00

ZeljkoBlagojevicAkojenekoozbiljan,imaplacipokretackuenergiju,ideje
zaprirodanizdravzivotiopstanak,ihocedakreneodovakveilislicnekuce
odprirodnihmaterijala,nekamisejaviuinboks,dobicevrlojasnuikonkretnu
podrsku!
5.16:05
...

DraganaMijailovic
4.18:27

Kakosacuvatisvezevoceipovrce.Drevniruskirecept..probacu!

VirgKrisztin.

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

13/28

8.7.2015.

(1)NEZAVISNODOMAINSTVO

DaniloIli
5.08:33

...

DejanMilosevic
4.15:42

:
!

Akarozagrinjavost
PPNS/Dren/Savetiveterinara/Akarozagrinjavost
PRVIPRVINASKALI.COM

...

MomoFolic
4.11:32

,,,,:
,,,,=
30.
1015,,,,,.,
10:1,
,?
=
,
...

...

SunicaSretenovi
4.06:42

...Asadmalipodsetnik,stanasjesavetovaosavetnikruskog
predsednika...

ALEKSANDARDUGIN,SAVETNIK
PUTINA,SAVETUJESRBIMADA
IZGRADEGIGANTSKURUSKU
VOJNUBAZUUSRBIJI
YOUTUBE.COM

...

SavicPredrag
3.23:15Belgrade

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

14/28

8.7.2015.

(1)NEZAVISNODOMAINSTVO

Kakonapravitikantarionovoulje|Lekovitebiljke
KakonapravitikantarionovouljeJednaodmogunosti,dakoristitelekovitost
kantarionatokomcelegodine,jedanapravitekantarionovoulje.Uljeod
kantarionasepravinajednostavannain,paevokakomoeteividaganapravite
kodkue....
LEKOVITEBILJKE.COM

...

DejanMilosevic
3.19:32

!
,...
!

10...

CrkotinuizBrazilaprodavalinapijaci!Trovaimablage
kazne
PPNS/Potroai/Oprez!/CrkotinuizBrazilaprodavalinapijaci!Trovaimablage
kazne
PRVIPRVINASKALI.COM

...

DejanMilosevic
3.19:39

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

15/28

8.7.2015.

(1)NEZAVISNODOMAINSTVO

PaljivosPodravkinomvegetom!
PPNS/Potroai/Oprez!/PaljivosPodravkinomvegetom!
PRVIPRVINASKALI.COM

NekoDim.
...

IvanVinji
2.15:58

SamuDivljini(AloneInTheWilderness)Titlovano
Dapostavimponovoovajdragocenidokumentaraca,postovidimda
polakodostaljudikreceilisespremanaprelazakuprirodnijizivot,
paakonisugledaliovoceimbitiinteresanto.
UpitanjujepricaoDickProennekenukojijesasvojihpreko50godina
otisaodaziviupotpunudivljinuAlaske,poredjezeraTwinLakes,gdeje
iskljucivosanekolikorucnihalatasamnapraviosebibrvnaruodprirodnih
materjialaiostaotamo...

SamuDivljini(AloneInTheWilderness)Titlovano
VIMEO.COM

VirgKrisztin,,11
.
2
GoranJerkicdqavnojejedanizvrsanpisacgovoriooslobodikaookavezu.
kadzivisuzlatnomkavezudonosetihranuivodutvojejesamodadobro
izgledas,abitislobodanjeavantura.ibitigladanibitimokarodkiseidatije
zimaalijenajvaznijebitisloboda
3.06:36 1
IvanVinjiImajedanfilmbazirannapravomdogadjajusaveomaslicnom
situacijimkoizdokumentarcaalisapotpunodrugacijimishodomizrazloga
stojepristupsituacijibiosuprotan.Filmsezove"IntotheWild"gdejedan
mladicnapustacivilizacijuiodlazidazivinegdedubokoudivljiniAlaskei
zavrsavatakostotamoumrezarobljenuprirodiiotrovanjerjeopogresno
bilje.
3.09:39
IvanVinjiUcemujerazlika?Evodavidimo..Klinacizfilma,Kristofer,
napustacivilizacijupotpunonespremanjerjetipicansanjarstoopraksisa
prirodominjenomrealnoscunemapojmaalimisli,kaodostanewagerada
ima,dajeprirodatektakosamojedno...
3.10:26 1
...

AgroDan
3.09:41

UnajnovijemizdanjuemisijeAgroDanpogledajte:
PoljoprivrednicisuzadanasnajaviliblokaduputevauSremuiMavi,a
od5.julaiuBakojiBanatu.
Ovojegodinakojaobeavablagouzlaznucenupenice,kauu
udruenju"itaSrbije"....

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

16/28

8.7.2015.

(1)NEZAVISNODOMAINSTVO

AgroDan_03.07.2015.
PoljoprivrednicisuzadanasnajaviliblokaduputevauSremuiMavi,aod5.julai
uBakojiBanatu.lanicaViktorijagrupe,kompanijaViktorijaLogistik...

YOUTUBE.COM

...

DudinoBrdo
30.00:30

Ovdecesledecegodinenicinasmaliearthship.Pozelitenamsrecu!

IvanaRakari,AleksandarPetrovic,MarijaMihajlovi72
.
13
SlobodanSusnjevic,
......!!!
2.23:13 1
NenaSimonovicBravo,samonapred!
3.07:42 1
DudinoBrdoHvaladobriljudi,nekakojeraznihsavetavisenegoovakve
podrske!
3.08:15 2
...

KatarinaKrstic
3.00:05

Zaonekojimisledaimajuusloveobavetenjeorokuzapodnoenje
zahtevazadodelusredstavazapodsticajorganskeproizvodnje15.juli
2015naalteruMinistarstvuPoljoprivrede..Moedapomogneanemoe
dakodi:
:PRAVILNIKOKORIENJUPODSTICAJAZAORGANSKU
PROIZVODNJU("Sl.glasnikRS",br.52/2014,57/2014i71/2014)
lan5
Zahtevizst.2.i4.ovoglanapodnosiseMinistarstvupoljoprivredei
zatiteivotnesredineUpravizaagrarnaplaanja,itozaprviidru...

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

17/28

8.7.2015.

(1)NEZAVISNODOMAINSTVO
DusanStojkovic.
GoranJerkiciznenadilasimekaca,misliosamdajeovonekipravilniku
BiH.kodnasovakvepodsticajenemaniupomolu
3.06:32
...

DejanMilosevic
2.22:42

:
,.

:
,

ijeebitinaenjive?
PPNS/OGMO/Srbija/ijeebitinaenjive?
PRVIPRVINASKALI.COM

MagdaBin.
...

NezavisnaEkonomija
2.21:06

NezavisnoDomainstvo

IvanaRakari,NikoBitan,IvanVinji4.
...

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

18/28

8.7.2015.

(1)NEZAVISNODOMAINSTVO
NesaBagljas
2.20:19

OgromnoPovrceuzpomoc
PrirodnogAzotnogDjubrivaCajod
Komposta
UpotrebaprirodnogdjubrivaCajodKomposta/
Humusadobijajuciizvanrednerezultateuprinosima,
velicini,kvalitetuiukusupovrca.Ovoje...
YOUTUBE.COM

SafijaKapetanovic.
...

DejanMilosevic
2.18:14

o,
,

Klimatskepromeneiprirodnihazard
PPNS/Dren/Ekologija/Klimatskepromeneiprirodnihazard
PRVIPRVINASKALI.COM

...

IvanVinjiuploadedafile.
2.17:05

ALongTermSurvivalGuideSurvivalCabins.pdf
PortableDocumentFormat

...

JovanDrobnjaksharedhis.
29.15:58

UBarandi

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

19/28

8.7.2015.

(1)NEZAVISNODOMAINSTVO

+10
JovanDrobnjak

EMtehnologija,biotehnologijaXXIveka

EMTEHNOLOGIJA,kodmogdrugaraStevana

9.
NinaPenciccrniparadaizkojijeposvomsastavudalekozdravijiodcrnoga
cenamuideeeeeemooogojeskup
2.12:02
...

AgroDan
2.09:43

DananjeizdanjeAgroDanaVamdonosi:
OtkupmalineuIvanjiciiAriljujepoeoikilogram"crvenogzlata"kota
od200do210dinara.
Ratariovegodineoekujudadokrajaetveusilosesmestenetovie
oddvamilionatonapenice....

AgroDan_02.07.2015.
OtkupmalineuIvanjiciiAriljujepoeoikilogram
"crvenogzlata"kotaod200do210dinara.
JednorodasortamalineTjulaminimadobreizglede
dasepro...

YOUTUBE.COM

.
StrajinDjordjeMalina,visnja,cenasezna,acenapsenicekakobude..
2.10:27
...

DejanMilosevic
1.13:57

...

AkcijauBiHnagraniciotkriliGMOsoju
PPNS/OGMO/Evropa/AkcijauBiHnagraniciotkriliGMOsoju
PRVIPRVINASKALI.COM

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

20/28

8.7.2015.

(1)NEZAVISNODOMAINSTVO

3.
,
...
2.01:33
...

ZokiEdiRadakovic
1.22:22

EmisijaZnanjeImanje28.06.2015.
EmisijaRadioTelevizijeSrbijezapoljoprivrednike
ZnanjeImanjePrikazivotanaihselainjenihitelja
UrednicaemisijeJasminaNikitoviStojii.

YOUTUBE.COM

...

DanijelaPanjak
2.00:08

SniimljenouPetnici,zavreme2.medjunarodnekonferencijeobiologiji
biljaka.
HvalaMaiiAdamunapomoiiekipiVTVnaodlinouradjenomprilogu.

MarePannoniumGarden
SniimljenouPetnici,zavreme2.medjunarodne
konferencijeobiologijibiljaka.HvalaMaiiAdamu
napomoiiekipiVTVnaodlinouradjenomprilogu.

YOUTUBE.COM

IvanaRakari,IvanVinji4.
...

AgroDan
1.09:21

NajnovijeizdanjeAgroDanaVamdonosi:
Kukuruz,suncokret,soja,eernarepaudobromstanju,jersuu
dosadanjemdeluvegetacijebiliuglavnompovoljniuslovizarazvoj
Izvesnojedacenapeniceneedostiicenukotanja,kojaposvim
kalkulacijamapremauje20dinarazakilogram...

AgroDan_01.07.2015.
Kukuruz,suncokret,soja,eernarepaudobrom
stanju,jersuudosadanjemdeluvegetacijebili
uglavnompovoljniuslovizarazvoj.Izvesnojeda
cenapen...

YOUTUBE.COM

...

DejanMilosevic
25.18:52

/.
,!
35.000

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

21/28

8.7.2015.

(1)NEZAVISNODOMAINSTVO

...

Kadgodmoete,kupujtehranukodseljaka!
PPNS/MiladinM.evarli/Kadgodmoete,kupujtehranukodseljaka!
PRVIPRVINASKALI.COM

BioBasta14.
IvanVinjiNijebatolikoprostoreenjekakonaslovgovori.Svezavisiod
kogakupuje.Znamzabezbrojprimeratrovanjahranom,povrem,sapiajce
od"seljaka".Proliv,povraanje,muninaitd.Napijacivladaslobodadase
prodajetakohoe,samoplatitez...
27.12:13 2
napijacamanemaseljakasvegonakupac
28.10:04 2
SlobodanBajicKakoizgledatajseljakodkogakupitizdravuhranutrebaobi
nekodagadefinie.DalijetonekaBabakojagajidesetakkokicaibateu
dvoritupaodprodajejajaimaloboranijekupisebihleb.Ilinekivikenda
kojibesomunoprskaitrujeidob...
1.08:48 1
...

SandraTomic
30.20:17

Uljepajtevrt:Idealnebiljkezastvaranjeprirodnog
hlada
AGROEKOMagazinAgronomija,ekologija,zdravlje,turizam,zanimljivosti
AGROEKO.NET | :AGROEKOMAGAZIN

...

DejanMilosevic
30.20:34

()

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

22/28

8.7.2015.

(1)NEZAVISNODOMAINSTVO
?

MoeliseSrbijaizboritizaboljupozicijunaglobalnom
tritu?
PPNS/OGMO/Srbija/MoeliseSrbijaizboritizaboljupozicijunaglobalnom
tritu?
PRVIPRVINASKALI.COM

...

DejanMilosevic
30.20:39

5.

.100.000

Nacionalnikupzanajboljuidejuuoblastiagrobiznisa
PPNS/Dren/Ekologija/Nacionalnikupzanajboljuidejuuoblastiagrobiznisa
PRVIPRVINASKALI.COM

...

DejanMilosevic
30.20:50

...

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

23/28

8.7.2015.

(1)NEZAVISNODOMAINSTVO

PSSSKragujevacBilten,jun2015.
PPNS/KGvodi/PSSSKragujevac/PSSSKragujevacBilten,jun2015.
PRVIPRVINASKALI.COM

...

29.19:10

(Helixpomatia)
?

novomilosevo.devbin.org

2
NebojsaTesmanovicSrnaKojajecenaotkupa?
30.18:13
,,?
30.18:28
AleksandarPetrovicMislimdajenaUmci40dinarakilogram.
30.19:59
...

NenadDzadzicSlanajelaRecepti
30.08:44

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

24/28

8.7.2015.

(1)NEZAVISNODOMAINSTVO

RECEPTZANAJMEKELEPINICEDOSADA!SUPER
BRZIRUAKZADJECUDomacirecepti
Uzdjeliizmijesatimlijeko,vodu,secerikvasaciostaviti5min.Dodatijogurt,jajei
brasnopomijesanosasoli.Mikseromsanastavcimazatijestomijesiti78minda
se...
DOMACIRECEPTI.INFO

5.
ZoraTrajkovaKaradakovskaMISOLOVKA
30.19:13
...

30.16:34

,
,,.
,,
.

,
.
...
ZDRAVASRBIJA.COM

2.
...

DejanMilosevic
29.23:19

Breskvadobarizvorvlakana
PPNS/Dren/Savetinutricionista/Breskvadobarizvorvlakana
PRVIPRVINASKALI.COM

...

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

25/28

8.7.2015.

(1)NEZAVISNODOMAINSTVO

DejanMilosevic
29.23:44

"",

""10"":,,
,,,,,,,

EWG(EnvironmentalWorkingGroup)

7.529 (26)

Opisgrupe:Nezavisnodomainstvojegrupa
kojapodstierazvojnezavisnihdomainstava
nanaim...

ListavoaipovranajzagaenijeghemikalijamauSAD
PPNS/Potroai/Oprez!/ListavoaipovranajzagaenijeghemikalijamauSAD
PRVIPRVINASKALI.COM

NoviBeogradNoviSad,SerbiaRTS1

CREATENEWGROUPS

...

VeselinVujaisharedSolarTeamSenta's.

Groupsmakeiteasier
thanevertosharewith
friends,familyand
teammates.

29.14:44

Zivotuselu
VeselinVujai15

+13
SolarTeamSenta16:Solarni
Sistemi...
Vrsteinacrtisolarnihsistema.,.

SLOBODAMISLJENJA

13

LjupcoMoshevski10.
LelaSurlanRazmotrimoiprovidnesunaneploe(tankelistovekojisese
lepenastaklo...)http://mitei.mit.edu/.../photovoltaictransparentglass.html

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

26/28

8.7.2015.

(1)NEZAVISNODOMAINSTVO

NEZAVISNODOMAINSTVO

Transparentsolarcells

ThisarticleappearsintheSpring2013issueofEnergyFutures,the
AleksandarP
magazineoftheMITEnergyInitiative....
MITEI.MIT.EDU

NemanjaUgren
30.00:38 1
MomoFolic

VeselinVujai

...

Grupazasveisvataunjoj:)
AleksandarPetrovic9

ZoranRistanovic
NinaPencicDomaiRecepti.
26.11:59

storeci?

JovanKaradzic
IvanBildi
NikolaUtvi

1m

InesKatona
KatarinaDjuri
NikolaJapundzic

1m

Freeshippingforyourorders!
www.gearbest.com
2015BestRCQuadcopters,withflexibleand
stableperformance,domorestuntsthanyou
ex...

15h

BrankoNajman
SlobodanRadn

VasaDasa
GROUPCONVERSATIONS

01:23

1.Maj
171.854
DomaiRecepti
Nabildapilezacasccccc

Dorotea,Milo,arko,5

Dorotea,arko,Milo,5
...uzasstajedemo

NikoBitanDragicaSpasic.

UXDesignersFavourite
www.uxpin.com
BestwireframingappcreatedbyUX
designers.JoinandusePhotoshop&Sketch
Integration!

Facebook2015

JokaJovanovicNista,masinerijazaunistenjenaroda,anarod,samodaje
punstomak,..inistaostalonijebitno,..
29.16:58 2
73%

...

DanijelaPanjak
28.09:09

,
.,
.
Y,
,
().

,
,...

()
,
.
,
MAGACIN.ORG

IvanVinji,,LjupcoMoshevski5
.

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

27/28

8.7.2015.

(1)NEZAVISNODOMAINSTVO
LjupcoMoshevskiNemamkomentaraovojeizvrsno.
29.11:18

JokaJovanovicSvakacast,odajemmupostovanje,itolikomozedase
nauci,...
29.16:46 1
...

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

28/28