You are on page 1of 35

Projekt: Narzdzia zarzdzania

testowaniem badanie narzdzia

Cz 2.2 Badanie TestRail

testerzy.pl

wersja 1.0

Projekt Czci
Cz 1 dostpna pod adresami:
http://www.testerzy.pl/artykuly/narzedzie-do-zarzadzanie-testowaniem-czesc-1-analiza
http://www.slideshare.net/testerzy/narzdzia-zarzadzania-testowaniem-analiza-rynku

Cz 2.1 (TestLink) dostpna pod adresami:

http://www.testerzy.pl/artykuly/narzedzie-do-zarzadzanie-testowaniem-czesc-2-1-testlink
http://www.slideshare.net/testerzy/analiza-testlink-narzdzie-do-zarzadzania-testowaniem

testerzy.pl

Projekt Zesp
Lider: Radosaw Smilgin
Zesp testerw w testerzy.pl
"Analiza zostaa wykonana dla ING Banku
lskiego"

testerzy.pl

Test Rail
Zarzdzanie testami i wykonaniem testw
Bez wymaga
atwa instalacja
Cz funkcji wymaga dodatkowych zmian poza
interfejsem graficznym

Zaczniki
Wtki ta (background task)
Integracja z JIRA

testerzy.pl

Test Rail
Dobre rozwizania
Nawigacja po zakadkach zapisuje ju
uzupenione pola na innych zakadkach
Funkcja Forecast przewidujca koniec testw
Pontencjalna moliwo importu plikw
scenariuszy (format XML)

testerzy.pl

Test Rail
Potencjalne zagroenia
Nie ma zabezpieczenia przed wyjciem ze strony
niezapisanego formularza
Ograniczona integracja z JIRA

Wymaga doprogramowania
Moliwe problemy z integracj z JIRA dla pl
wymaganych i niewymaganych

Brak rozbudowanych raportw

Brak raportu zbierajcego defekty na Test Run

testerzy.pl

Test Rail
Zakadanie projektu przez Administratora

Podpicie
wymaga

testerzy.pl

Test Rail
Standardowe role i ich definiowanie
(Administrator)

testerzy.pl

Test Rail
Kastomizacja - pola (administrator)

testerzy.pl

Test Rail
Kastomizacja inne (administrator)

testerzy.pl

10

Test Rail
Dashboard projektowy lidera

testerzy.pl

11

Test Rail
Widok projektu (lider)

testerzy.pl

12

Test Rail
Widok projektu (lider)

Zadania do
wykonania

testerzy.pl

13

Test Rail
Widok projektu - > milestones (lider)

Dodawanie
obrazka

testerzy.pl

14

Test Rail
Widok projektu - > milestones na licie (lider)

testerzy.pl

15

Test Rail
Definicje

Test run Wykonanie Test Suite lub Test Case


Test cases przypadek testowy do wykonania
Section organizowanie testw w grupy

Test Suites

All test cases

Test Case

Section (i Subsection)

Test Case

testerzy.pl

16

Test Rail
Nowy przypadek testowy (lider)

Moliwo
formatowania tekstu

Zacznik

Referencja

Estymacja
wykonania

(defekt, wiki, RM, Word, Excel)

Dodawanie
obrazka
testerzy.pl

17

Test Rail
Nowy przypadek testowy (lider)
Przypadek otrzymuje automatycznie ID

Brak wersjonowania przypadkw historia zmian

testerzy.pl

18

Test Rail
Kopiowanie sekcji i przypadkw testowych z
innego projektu

testerzy.pl

19

Test Rail
Kopiowanie sekcji i przypadkw testowych w
ramach jednego projektu
Drag & drop move
Shift + drag & drop - copy

testerzy.pl

Drag & drop move


Shift + drag & drop - copy

20

Test Rail
Test Run (lider)

testerzy.pl

21

Test Rail
Test Run dla testera Todo (tester)

Definiowanie statusu
wykonania

testerzy.pl

22

Test Rail
Raportowanie defektu (tester)

testerzy.pl

23

Test Rail
Link do defektu w TestRail (tester)
Raportujcym bdzie TestRail (nie
konkretna osoba)

TestRail

testerzy.pl

24

Test Rail
Czas wykonywania testw (lider / tester)

Estymowany czas trwania


testu

Obliczany czas trwania


testu
testerzy.pl

25

Test Rail
Czas wykonywania testw miary i
wyliczenia (lider / tester)

Za mao danych

Przewidywania

testerzy.pl

26

Test Rail
Test Run - raport dla testw (lider)
Uruchom ponownie
wybrane przypadki

Zablokuj i nie pozwl na


modyfikacje

testerzy.pl

27

Test Rail
Test Run - raport postpu jakoci (lider)

testerzy.pl

28

Test Rail
Test Run - raport postpu prac (lider)

testerzy.pl

29

Test Rail
Test Run - podsumowanie wykonania testw
(lider)

testerzy.pl

30

Test Rail
Milestone raport z postpu

testerzy.pl

31

Test Rail
Personalizowanie widoku zestawu testw

testerzy.pl

32

Test Rail
Wyszukiwarka (lider)

testerzy.pl

33

Test Rail
Import / Eksport (lider)

/testrail/index.php?/help/import

testerzy.pl

34

Wicej informacji na stronie


http://testerzy.pl

Masz pytania? Napisz na


kontakt@testerzy.pl
testerzy.pl

35