You are on page 1of 57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

20+

NEZAVISNODOMAINSTVO

VasaPelagi

Joined

StraniceFlajera

Discussion

KULStvari
20+

Photo/Video

...

NEZAVISNODOMAINSTVO

NEZAVISNODOM
Malabatauslami

MOJABATAMoj

15

NenadDzadzic
16

20+

PoolLiveTour
ContactForm
Addalink!
20+

VP

zanimljivo

SALSAURKA:)n
THEDAYOFTRU

DraganBelic63.
2
MagdaBinNAJSUVLJEZITONASVETUAJSADDAODBIJUNAVLAGU
14 1
MilanVidakovicIOPETVLAGA12
13 1
SasaJevremovicbasvamzavidim
2
...

DudinoBrdo
3

Ljubiciceunasemdvoristuslikanejutros?!

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

1/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

2.
DudinoBrdoBeograd,Zvezdara,okolinaDjerampijace.
2
...

VladimirIlicsharedhis.
6

SonjaDimitrijevicvanBloois.
...

LjiljanaMircic
14

Petition:Savean800yearsoldtree
Dearfriendsandadmirersoflife,An800yearsoldoaktreeinthevillageof
Savinac,nearTakovo(the...
THEPETITIONSITE.COM

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

2/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO
...

DejanMilosevic
15

,
,(:
)
,
,
""

Desetnamirnicakojeizazivajutekebolesti
PPNS/OGMO/Srbija/Desetnamirnicakojeizazivajutekebolesti
PRVIPRVINASKALI.COM

...

SlaanaBori
16

Svakitreizalogajhranekojujedemodolazikaorezultatpelaidrugih
opraivaa.
Saditebiljkekojenisutretiranepesticidima,jeroniugroavajupele.Biljke
kojeeomoguitiopstanakpelasudolenaslici!

...

AgroDan
4

DananjeizdanjeemisijeAgroDanVamdonosi:
Suvovremeivietemperatureomoguilidaseprivedekrajuetva
jemaiponeetvaozimepeniceuravniarskimpodrujima.

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

3/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO
Nakontojeposlekiovitogvremenasunceogrejalonikenjive,
kombajnisupoelidaanjuitouselimaokoNia....

AgroDan_08.07.2015.
Suvovremeivietemperatureomoguilidase
privedekrajuetvajemaiponeetvaozime
peniceuravniarskimpodrujima.Prinosipenice
suupojedinim...

YOUTUBE.COM

DraganRisti.
...

DudinoBrdosharedher.
6.17:13

DudinoBrdo
05.07.2015.juceusumrak,DudinoBrdouslikanoizkomsijaStevinogdvorista.
(Baskaodajenekimeteornapravioonurupu..)JutrosuKosjericusredili
papirologiju!Izvoltecastimo!

IvanaRakari,DaniloIli,GordanaGajic6.
OliveraJovovicPrekrasnoje.Jestelitokupili,kadasredjujetepapire.Mene
zanimatajkraj.RadobihVamdoslaukomsiluk.
11:43 3
DudinoBrdoHvala!Kupili,sredilipapirologiju,ubrzocemonestoisaditia
dogodinegradimo.
15 2
VLADAhttps://www.facebook.com/pages/VILL
Nekretnineplacevizemlji%C5%A1testanoviku%C4%87e/168120752876887
2?fref=ts

VILL
Nekretnine:placevi,zemljite,sta

novi,kue
49
34

7
...

DejanMilosevic
5.22:55

//!
:
,()

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

4/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

Testiranjapokazala:Nemcimaumesnomdoruku
svinjetina,namaostaciivine(FOTO)
PPNS/Potroai/Oprez!/Testiranjapokazala:Nemcimaumesnomdoruku
svinjetina,namaostaciivine(FOTO)
PRVIPRVINASKALI.COM

NikoBitan.
ZeljkoBlagojevic.
12:29
ZeljkoBlagojevic.
12:33 1
SinisaKrickasvejepunokemikalija,jerinacekakobiostalo,,svjeze,,toliko
dugoadaseneusmrdi,ucrva,pokvari
17 1
...

SinisaKricka
18

POZIVAMDAPOTPISETEPETICIJU!
KLIKNITENASLIKUIOTVORITCESEprostorzaupis.............paovi
stvarnonemajuvezesazdravompamecu,zelesrusitidrvostaro800
godina,drvokojejejosuvijekusavrsenomstanjuzivota,hej800godinaje
tuisadsenaslebudalekojegazelerusiti,adastvarbudezescaradise
otzv.,,drvuzapisu,,cuosamdaradniciFIRMEkojagradiautocestuiz
AzarbejdjanakazudaimNEPADANAPAMETdaonitosjekuidau
nihovojzemljinemasansedasenatakoluduidejudojdeakamolidase
sprovede!Etopokrenutajepeticijaunadidasemozdauspijespasitiod
bezboznikaovaljepastarinakojajosuvijekponosnostoji!

Petition:Savean800yearsoldtree
Dearfriendsandadmirersoflife,An800yearsoldoaktreeinthevillageof
Savinac,nearTakovo(the...
THEPETITIONSITE.COM

IvanPetrovic.
SinisaKrickamolimvasdaseupiseteupeticiju,mozdanestoimozemo,
imanasovdje7500...alinksamrasiriona10razlicitihfb.grupakojeskoroi
nemajuvezesaprirodom.....ovodrvotrebasacuvatiakoseikakomoze......a
potpisomnapeticijunitkonamnetrazinovac,lakoje!
18

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

5/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

KatarinaMilovanoviArizanovi
...
18 1

...

IvanVinji
20

Forumoizgradnjimanjihkua.Imadostapostavljenihslikaiobjanjenja
kojiprateizgradnjuodtemeljadokrova.Menisesvideloovo:
http://countryplans.com/smf/index.php?topic=9259.0
Projektiraznihljudi:
http://countryplans.com/smf/index.php?board=6.0
iliglavnastranica:...

20x32AframecabinCentralKY
20x32AframecabinCentralKY

COUNTRYPLANS.COM

,VirgKrisztin,NikoBitanTatjanaKolarski.
...

DejanMilosevic
23

...
.
(1):...

Usreditupanje(RadioBeograd1):Zadrugarstvo,3.7.
2015.
PPNS/MiladinM.evarli/Usreditupanje(RadioBeograd1):Zadrugarstvo,3.
7.2015.
PRVIPRVINASKALI.COM

MagdaBin.
...

MomoFolic
6.17:58

http://mygardenofflowers.blogspot.com//zastonasimalin

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

6/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

Zatonaimalinjacinedajumaksimalanprinos
DESCRIPTIONHERE
MYGARDENOFFLOWERS.BLOGSPOT.COM | :MOJVRTCVIJEA

LanaRankaVojnovitonedajumaksimalneprinose,aliumojojokolini
neenidaihpakujukakotreba.Malinaikupinasesamonabacajuudrvene
dubokegajbiceisvecuri.Neznamoniprodationotoproizvedemo.teta.
23
...

BrankaBojan
4.17:00

PrirodnasredstvazaienjekupatilaSire,limuniso
protivkamenca
Najboljenamirnicekojimasemogupripremitidelotvorna,aprirodnasredstvaza
ienjekupatilasu:alkoholnosire,limunisodabikarbona.Alkoholnim
siretom...
BGONLINE.RS

...

StefanTikica
4.20:23

()
""
,"
"("",2010.,28),
HALBERD,:...

.
...

DejanMilosevic
6.21:50

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

7/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO
,

Malinesuperhrana
PPNS/Dren/Savetinutricionista/Malinesuperhrana
PRVIPRVINASKALI.COM

MagdaBin.
...

SnezanaVasilicProjekat:Graaniimaju
mo99%Srbije
6.22:00

Organizovanazakonskapljakadravnogzemljitajouvektraje!
Plodnazemljaje'nestajala'idalje'nestaje'raznimmalverzacijamauSrbiji
aliiuHrvatskoj,Sloveniji...
Alasusenakrali,lopurdejedne!

PljackavekauSrbijinestalo600
000hekaraplodnezemlje!!
PljackavekauSrbijinestalo600000hekara
plodnezemlje!!

YOUTUBE.COM

NikoBitanMagdaBin.
...

IvanaRakariuploadedafile.
12:24

Zaitae
Organska_basta.pdf
PortableDocumentFormat

VirgKrisztinJokaJovanovic.
...

AgroDan
09:48

NajnovijeizdanjeAgroDanaVamdonosi:
Panevakipoljoprivrednicizalausezaprodajudravnog
poljoprivrednogzemljitamladimpoljoprivrednicimaanestrancima.
Pojediniotkupljivaipenicenovogroda,cenupodiglina17dinara,to
jepozitivankoraknatritu,kauuZadrunomsavezuVojvodine....

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

8/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

AgroDan_07.07.2015.
Panevakipoljoprivrednicizalausezaprodajudravnogpoljoprivrednog
zemljitamladimpoljoprivrednicimaanestrancima.Fondzapodrku
investicijamau...

YOUTUBE.COM

AcoDragas.
...

SnezanaVasilicProjekat:Graaniimaju
mo99%Srbije
30.16:50

'Nijetekobitiovek'Svakaast!
OdruglastvorilirajnaBanovombrdu.
Umalojbatisenalazipreko130vrstabiljaka(imanekolikoegzotinih
primeraka)iskorosvesuoznaenetablamasanjihovimimenima,kakobi
deca,krozigrunauilanjihovenazive.
Napravljenjeideozavebanje,saspravamazaminiteretanu,kaoideo
zapenzionere.Tujeifontanaukojojsenalazipreko200riba,vievrsta
ivotinja(jeeva,fazana,zeeva,soveitd.)kojeivenaslobodi.Uzsveto,
zbrinjavajuipovreeneiranjeneivotinje.

Rugloinarkomanskoleglojedantataidecaiz
komilukapretvorilisuuRAJ!
Tojednomaleckoparenekadazaputenogidevastiranogivotnogokruenja,
kojesamuzpomomojekerkiceideiceizkomilukapretvoriounetotooni...
PRVA.RS | :INBOXONLINE.COM

VeselinaPelagic6.
NatalijaMatijaeviprelijepo!svakaimast!
08:07 1
...

IvanVinji/Alatkeza
domacinstvo.
2.16:29

Moglibiuovajalbumdaubacujemorazneslikeoalatkamadaseima
laksiuvidustabisvemogloilitrebaloimatinasvomimanju.

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

9/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

+9

,IvanaRakari,VirgKrisztin,4
.
NatalijaMatijaevilijepalbum,bavamhvala
07:51

...

MomoFolic
6.17:58

BOKVICA=ovonesamozbogociglednihzdravstvenihkoristi,vecIzbog
togasto,vrlozamenjujegavezIsuncokret.glavice,,izakodKALIJUMA,
kodbiljnogtecnogdjubrivaIkododredjenezastitekodbiljnihbolestina,
kaoIBokvicesujestivabiljnavrsta,ai...http://ljekovitobiljei
savjeti.blogspot.com//trputacbok
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=875525559188114&set=a.372671386140203.84401.100001920354
930&type=1&theater

LjekovitoBiljeiSavjetizaZdrav
ivot:TrputacBokvicaima
neverovatnalekovitasvojstva

LJEKOVITOBILJEISAVJETI.BLOGSPOT.COM

NikoBitan2.
...

AleksandarPetrovic
2.13:04

Stapraviovejamiceumalcuodsena?

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

10/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

,IvanVinji,12
.
7
LjubodragMijatoviclicinapticijegnezdo,sova?pitacuornitologa
2.21:26

Izmetjesteodjea,mogusevidetikomadiiljuspiod
insekata.Nijeodsove,jervrstakojasegnezdinazemlji(ritskasova)se
nikadaneegnezditiubliziniljudi.
3.11:48

DraskoTomcSlepimipotojeslep!
6.18:13
...

NenadDzadzicTelegraf
2.14:21

HITVIDEO:TomislavNikolivoziKOMBAJN!
okiraevaskolikojepeniceponjeo!(FOTO)
(VIDEO)
TELEGRAF.RS

2.
4

5.16:07
SaaK.Kuleas...?,
''...
5.22:54 1
SvetlanaMagdelinictztztz.....kakostenehriscanskiineekoloski
netolerantni.kadmoguengleskikraljevskivrtovidaimajusvojuorgansku
bastuagospodjaobamadasamagrabuljasvoju,mozeinastomicadoduse
ontoonakosrpskiimuskipravonakombajn,alistrpljenja...naucicese
6.15:06
...

AgroDan
6.09:55

PrvoizdanjeemisijeAgroDanzaovunedeljuVamdonosi:
NacrtZakonaonacionalnimparkovima,kojimseplaniraproirenje
NacionalnogparkaTara,naieseuskuptinskojproceduriuseptembru.
Srbijajeodoktobraprole,domajaovegodine,ostvarilarekordanizvoz
kukuruzaod2,5milionatona....

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

11/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

AgroDan_06.07.2015.
NacrtZakonaonacionalnimparkovima,kojimseplaniraproirenjeNacionalnog
parkaTara,naieseuskuptinskojproceduriuseptembru.KompanijaViktorij...

YOUTUBE.COM

DraganRisti.
...

VeselinVujaiSolar
TeamSenta.
5.17:14

2.
...

AgroDan
4.09:12

Vikendizdanjeemisijeopoljoprivredi,AgroDan,donosi:
Trenutnonajvanijiposaoupoljoprivredi,etvapenice,upunomjeku.
Kinazainteresovanadapomogneurazvojuvinarstvanapodruju
Subotice,velikaoekivanjaiodobnoveprugeBeogradBudimpeta....

AgroDan_04.07.2015.
Trenutnonajvanijiposaoupoljoprivredi,etva
penice,jeupunomjeku.Kinazainteresovanada
pomogneurazvojuvinarstvanapodrujuSubotice,
velikao...

YOUTUBE.COM

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

12/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO
,...

5.16:08
...

IvanVinji
4.02:16

Pogledajteovo:http://www.odnagdy.com/2010/07/blogpost_5279.html
Veomaprakticnaijeftinavarjantadaseizgradipovremenakucaza
boravakuslucajudanekokupujesamozemljuitrebamusklonistedokse
nesagradinestoozbiljnije.Mozeidaposluzikaopocetnaidejaidase
prilagodi,pojednostavipotrebama.Uzeosamuobzirovodarazmatram
kaoopciju.Mislimdastvarnoprostijeodovakvogtipakonstrukcijene
mozeadajeikomotnozaboravak.

,
ODNAGDY.COM

,IvanaRakari,VirgKrisztin4.
5
ZeljkoBlagojevicOvojesavimuredu,pomnogimkriterijumima,krozsredinu
senormalnokrece,pecnasuprotnustranuodvrata,amozeiprozordase
ugradisasveroletnomodtrske
4.15:18 2
IvanVinjiEvonestokorisnihstvaristosamnasao.Akonekomtrebada
traziplanove,slikeiidejezakonstrukcijugorepostavljenekuce,tosezove
"Burdei"alipostoslabostainformacijaimapodtimterminomlaksejetraziti
sa"halfdugoutshelter,halfdugo...

DesignYourOwnTinyHouseUsing
Sketchup
Thisisaseriesof5videosthatwillteachyouhowto...
INSTRUCTABLES.COM

5.16:00

ZeljkoBlagojevicAkojenekoozbiljan,imaplacipokretackuenergiju,ideje
zaprirodanizdravzivotiopstanak,ihocedakreneodovakveilislicnekuce
odprirodnihmaterijala,nekamisejaviuinboks,dobicevrlojasnuikonkretnu
podrsku!
5.16:05
...

DraganaMijailovic
4.18:27

Kakosacuvatisvezevoceipovrce.Drevniruskirecept..probacu!

VirgKrisztin.

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

13/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

DaniloIli
5.08:33

...

DejanMilosevic
4.15:42

:
!

Akarozagrinjavost
PPNS/Dren/Savetiveterinara/Akarozagrinjavost
PRVIPRVINASKALI.COM

...

MomoFolic
4.11:32

,,,,:
,,,,=
30.
1015,,,,,.,
10:1,
,?
=
,
...

...

SunicaSretenovi
4.06:42

...Asadmalipodsetnik,stanasjesavetovaosavetnikruskog
predsednika...

ALEKSANDARDUGIN,SAVETNIK
PUTINA,SAVETUJESRBIMADA
IZGRADEGIGANTSKURUSKU
VOJNUBAZUUSRBIJI
YOUTUBE.COM

...

SavicPredrag
3.23:15Belgrade

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

14/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

Kakonapravitikantarionovoulje|Lekovitebiljke
KakonapravitikantarionovouljeJednaodmogunosti,dakoristitelekovitost
kantarionatokomcelegodine,jedanapravitekantarionovoulje.Uljeod
kantarionasepravinajednostavannain,paevokakomoeteividaganapravite
kodkue....
LEKOVITEBILJKE.COM

...

DejanMilosevic
3.19:32

!
,...
!

10...

CrkotinuizBrazilaprodavalinapijaci!Trovaimablage
kazne
PPNS/Potroai/Oprez!/CrkotinuizBrazilaprodavalinapijaci!Trovaimablage
kazne
PRVIPRVINASKALI.COM

...

DejanMilosevic
3.19:39

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

15/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

PaljivosPodravkinomvegetom!
PPNS/Potroai/Oprez!/PaljivosPodravkinomvegetom!
PRVIPRVINASKALI.COM

NekoDim.
...

IvanVinji
2.15:58

SamuDivljini(AloneInTheWilderness)Titlovano
Dapostavimponovoovajdragocenidokumentaraca,postovidimda
polakodostaljudikreceilisespremanaprelazakuprirodnijizivot,
paakonisugledaliovoceimbitiinteresanto.
UpitanjujepricaoDickProennekenukojijesasvojihpreko50godina
otisaodaziviupotpunudivljinuAlaske,poredjezeraTwinLakes,gdeje
iskljucivosanekolikorucnihalatasamnapraviosebibrvnaruodprirodnih
materjialaiostaotamo...

SamuDivljini(AloneInTheWilderness)Titlovano
VIMEO.COM

VirgKrisztin,,11
.
2
GoranJerkicdqavnojejedanizvrsanpisacgovoriooslobodikaookavezu.
kadzivisuzlatnomkavezudonosetihranuivodutvojejesamodadobro
izgledas,abitislobodanjeavantura.ibitigladanibitimokarodkiseidatije
zimaalijenajvaznijebitisloboda
3.06:36 1
IvanVinjiImajedanfilmbazirannapravomdogadjajusaveomaslicnom
situacijimkoizdokumentarcaalisapotpunodrugacijimishodomizrazloga
stojepristupsituacijibiosuprotan.Filmsezove"IntotheWild"gdejedan
mladicnapustacivilizacijuiodlazidazivinegdedubokoudivljiniAlaskei
zavrsavatakostotamoumrezarobljenuprirodiiotrovanjerjeopogresno
bilje.
3.09:39
IvanVinjiUcemujerazlika?Evodavidimo..Klinacizfilma,Kristofer,
napustacivilizacijupotpunonespremanjerjetipicansanjarstoopraksisa
prirodominjenomrealnoscunemapojmaalimisli,kaodostanewagerada
ima,dajeprirodatektakosamojedno...
3.10:26 1
...

AgroDan
3.09:41

UnajnovijemizdanjuemisijeAgroDanpogledajte:
PoljoprivrednicisuzadanasnajaviliblokaduputevauSremuiMavi,a
od5.julaiuBakojiBanatu.
Ovojegodinakojaobeavablagouzlaznucenupenice,kauu
udruenju"itaSrbije"....

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

16/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

AgroDan_03.07.2015.
PoljoprivrednicisuzadanasnajaviliblokaduputevauSremuiMavi,aod5.julai
uBakojiBanatu.lanicaViktorijagrupe,kompanijaViktorijaLogistik...

YOUTUBE.COM

...

DudinoBrdo
30.00:30

Ovdecesledecegodinenicinasmaliearthship.Pozelitenamsrecu!

IvanaRakari,AleksandarPetrovic,MarijaMihajlovi72
.
13
SlobodanSusnjevic,
......!!!
2.23:13 1
NenaSimonovicBravo,samonapred!
3.07:42 1
DudinoBrdoHvaladobriljudi,nekakojeraznihsavetavisenegoovakve
podrske!
3.08:15 2
...

KatarinaKrstic
3.00:05

Zaonekojimisledaimajuusloveobavetenjeorokuzapodnoenje
zahtevazadodelusredstavazapodsticajorganskeproizvodnje15.juli
2015naalteruMinistarstvuPoljoprivrede..Moedapomogneanemoe
dakodi:
:PRAVILNIKOKORIENJUPODSTICAJAZAORGANSKU
PROIZVODNJU("Sl.glasnikRS",br.52/2014,57/2014i71/2014)
lan5
Zahtevizst.2.i4.ovoglanapodnosiseMinistarstvupoljoprivredei
zatiteivotnesredineUpravizaagrarnaplaanja,itozaprviidru...

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

17/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO
DusanStojkovic.
GoranJerkiciznenadilasimekaca,misliosamdajeovonekipravilniku
BiH.kodnasovakvepodsticajenemaniupomolu
3.06:32
...

DejanMilosevic
2.22:42

:
,.

:
,

ijeebitinaenjive?
PPNS/OGMO/Srbija/ijeebitinaenjive?
PRVIPRVINASKALI.COM

MagdaBin.
...

NezavisnaEkonomija
2.21:06

NezavisnoDomainstvo

IvanaRakari,NikoBitan,IvanVinji4.
...

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

18/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO
NesaBagljas
2.20:19

OgromnoPovrceuzpomoc
PrirodnogAzotnogDjubrivaCajod
Komposta
UpotrebaprirodnogdjubrivaCajodKomposta/
Humusadobijajuciizvanrednerezultateuprinosima,
velicini,kvalitetuiukusupovrca.Ovoje...
YOUTUBE.COM

SafijaKapetanovic.
...

DejanMilosevic
2.18:14

o,
,

Klimatskepromeneiprirodnihazard
PPNS/Dren/Ekologija/Klimatskepromeneiprirodnihazard
PRVIPRVINASKALI.COM

...

IvanVinjiuploadedafile.
2.17:05

ALongTermSurvivalGuideSurvivalCabins.pdf
PortableDocumentFormat

...

JovanDrobnjaksharedhis.
29.15:58

UBarandi

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

19/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

+10
JovanDrobnjak

EMtehnologija,biotehnologijaXXIveka

EMTEHNOLOGIJA,kodmogdrugaraStevana

9.
NinaPenciccrniparadaizkojijeposvomsastavudalekozdravijiodcrnoga
cenamuideeeeeemooogojeskup
2.12:02
...

AgroDan
2.09:43

DananjeizdanjeAgroDanaVamdonosi:
OtkupmalineuIvanjiciiAriljujepoeoikilogram"crvenogzlata"kota
od200do210dinara.
Ratariovegodineoekujudadokrajaetveusilosesmestenetovie
oddvamilionatonapenice....

AgroDan_02.07.2015.
OtkupmalineuIvanjiciiAriljujepoeoikilogram
"crvenogzlata"kotaod200do210dinara.
JednorodasortamalineTjulaminimadobreizglede
dasepro...

YOUTUBE.COM

.
StrajinDjordjeMalina,visnja,cenasezna,acenapsenicekakobude..
2.10:27
...

DejanMilosevic
1.13:57

...

AkcijauBiHnagraniciotkriliGMOsoju
PPNS/OGMO/Evropa/AkcijauBiHnagraniciotkriliGMOsoju
PRVIPRVINASKALI.COM

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

20/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

3.
,
...
2.01:33
...

ZokiEdiRadakovic
1.22:22

EmisijaZnanjeImanje28.06.2015.
EmisijaRadioTelevizijeSrbijezapoljoprivrednike
ZnanjeImanjePrikazivotanaihselainjenihitelja
UrednicaemisijeJasminaNikitoviStojii.

YOUTUBE.COM

...

DanijelaPanjak
2.00:08

SniimljenouPetnici,zavreme2.medjunarodnekonferencijeobiologiji
biljaka.
HvalaMaiiAdamunapomoiiekipiVTVnaodlinouradjenomprilogu.

MarePannoniumGarden
SniimljenouPetnici,zavreme2.medjunarodne
konferencijeobiologijibiljaka.HvalaMaiiAdamu
napomoiiekipiVTVnaodlinouradjenomprilogu.

YOUTUBE.COM

IvanaRakari,IvanVinji4.
...

AgroDan
1.09:21

NajnovijeizdanjeAgroDanaVamdonosi:
Kukuruz,suncokret,soja,eernarepaudobromstanju,jersuu
dosadanjemdeluvegetacijebiliuglavnompovoljniuslovizarazvoj
Izvesnojedacenapeniceneedostiicenukotanja,kojaposvim
kalkulacijamapremauje20dinarazakilogram...

AgroDan_01.07.2015.
Kukuruz,suncokret,soja,eernarepaudobrom
stanju,jersuudosadanjemdeluvegetacijebili
uglavnompovoljniuslovizarazvoj.Izvesnojeda
cenapen...

YOUTUBE.COM

...

DejanMilosevic
25.18:52

/.
,!
35.000

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

21/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

...

Kadgodmoete,kupujtehranukodseljaka!
PPNS/MiladinM.evarli/Kadgodmoete,kupujtehranukodseljaka!
PRVIPRVINASKALI.COM

BioBasta14.
IvanVinjiNijebatolikoprostoreenjekakonaslovgovori.Svezavisiod
kogakupuje.Znamzabezbrojprimeratrovanjahranom,povrem,sapiajce
od"seljaka".Proliv,povraanje,muninaitd.Napijacivladaslobodadase
prodajetakohoe,samoplatitez...
27.12:13 2
napijacamanemaseljakasvegonakupac
28.10:04 2
SlobodanBajicKakoizgledatajseljakodkogakupitizdravuhranutrebaobi
nekodagadefinie.DalijetonekaBabakojagajidesetakkokicaibateu
dvoritupaodprodajejajaimaloboranijekupisebihleb.Ilinekivikenda
kojibesomunoprskaitrujeidob...
1.08:48 1
...

SandraTomic
30.20:17

Uljepajtevrt:Idealnebiljkezastvaranjeprirodnog
hlada
AGROEKOMagazinAgronomija,ekologija,zdravlje,turizam,zanimljivosti
AGROEKO.NET | :AGROEKOMAGAZIN

...

DejanMilosevic
30.20:34

()

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

22/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO
?

MoeliseSrbijaizboritizaboljupozicijunaglobalnom
tritu?
PPNS/OGMO/Srbija/MoeliseSrbijaizboritizaboljupozicijunaglobalnom
tritu?
PRVIPRVINASKALI.COM

...

DejanMilosevic
30.20:39

5.

.100.000

Nacionalnikupzanajboljuidejuuoblastiagrobiznisa
PPNS/Dren/Ekologija/Nacionalnikupzanajboljuidejuuoblastiagrobiznisa
PRVIPRVINASKALI.COM

...

DejanMilosevic
30.20:50

...

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

23/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

PSSSKragujevacBilten,jun2015.
PPNS/KGvodi/PSSSKragujevac/PSSSKragujevacBilten,jun2015.
PRVIPRVINASKALI.COM

...

29.19:10

(Helixpomatia)
?

novomilosevo.devbin.org

2
NebojsaTesmanovicSrnaKojajecenaotkupa?
30.18:13
,,?
30.18:28
AleksandarPetrovicMislimdajenaUmci40dinarakilogram.
30.19:59
...

NenadDzadzicSlanajelaRecepti
30.08:44

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

24/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

RECEPTZANAJMEKELEPINICEDOSADA!SUPER
BRZIRUAKZADJECUDomacirecepti
Uzdjeliizmijesatimlijeko,vodu,secerikvasaciostaviti5min.Dodatijogurt,jajei
brasnopomijesanosasoli.Mikseromsanastavcimazatijestomijesiti78minda
se...
DOMACIRECEPTI.INFO

5.
ZoraTrajkovaKaradakovskaMISOLOVKA
30.19:13
...

30.16:34

,
,,.
,,
.

,
.
...
ZDRAVASRBIJA.COM

2.
...

DejanMilosevic
29.23:19

Breskvadobarizvorvlakana
PPNS/Dren/Savetinutricionista/Breskvadobarizvorvlakana
PRVIPRVINASKALI.COM

...

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

25/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

DejanMilosevic
29.23:44

"",

""10"":,,
,,,,,,,

EWG(EnvironmentalWorkingGroup)

ListavoaipovranajzagaenijeghemikalijamauSAD
PPNS/Potroai/Oprez!/ListavoaipovranajzagaenijeghemikalijamauSAD
PRVIPRVINASKALI.COM

...

VeselinVujaisharedSolarTeamSenta's.
29.14:44

+13
SolarTeamSenta16:Solarni
Sistemi...
Vrsteinacrtisolarnihsistema.,.

LjupcoMoshevski10.
LelaSurlanRazmotrimoiprovidnesunaneploe(tankelistovekojisese
lepenastaklo...)http://mitei.mit.edu/.../photovoltaictransparentglass.html

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

26/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

Transparentsolarcells
ThisarticleappearsintheSpring2013issueofEnergyFutures,the
magazineoftheMITEnergyInitiative....
MITEI.MIT.EDU

30.00:38

...

NinaPencicDomaiRecepti.
26.11:59

storeci?

01:23
171.854
DomaiRecepti
Nabildapilezacasccccc

...uzasstajedemo

NikoBitanDragicaSpasic.
JokaJovanovicNista,masinerijazaunistenjenaroda,anarod,samodaje
punstomak,..inistaostalonijebitno,..
29.16:58 2
...

DanijelaPanjak
28.09:09

,
.,
.
Y,
,
().

,
,...

()
,
.
,
MAGACIN.ORG

IvanVinji,,LjupcoMoshevski5
.

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

27/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO
LjupcoMoshevskiNemamkomentaraovojeizvrsno.
29.11:18

JokaJovanovicSvakacast,odajemmupostovanje,itolikomozedase
nauci,...
29.16:46 1
...

JelenaJejina
28.19:25

Semenkeljive,trenjeivinje.Kaemiovekdasesa6tonagrejecele
zime.Dodapomaloipelatanabavljaodfirmikojepreraujuvoe.Tobi
moglobitizgodno.

VirgKrisztin,4.
6
GoranJerkicnaravno.kazudacitavasrednjaindijakoristizagorivobalegu
koza.zatorazmisljamodzibri
29.06:58
NinaPencicovdesedostaljudigrejena"kominu"odmaslina,poslecedjenja
maslina,kominaserasiripozemljiiosusitesekaotakvakoristizagrejanje
izvrsnoje
29.12:28

NinaPencicmislimdajekalasicankotaokojijepovezakaocentralno,sipa
sejednadodvekantenadvadanaatempodesavaesami
29.12:34 1
...

AgroDan
29.09:36

UdananjemizdanjuAgroDanapogledajte:
Niskecenepeniceibrana,nelikvidnostuposlovanjuveine
industrijskihmlinovavelikisuproblemiovogodinjeproizvodnje.
ZbogniskeotkupnecenekrastavacaproizvoainajuguSrbijebacaju
natonetogpovra.SituacijauuBakomseluGospoincimatotalnoje
drugaija....

AgroDan_29.06.2015.
Niskecenepeniceibrana,nelikvidnostuposlovanjuveineindustrijskih
mlinovavelikisuproblemiovogodinjeproizvodnje.Nakonetvestrnina
poljopriv...

YOUTUBE.COM

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

28/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

JokaJovanovic.
...

HjndefhndfhbFdhbnfdhnfdsy
28.22:02

SOLARNONAVODNJAVANJE
SolarnoNavodnjavanjeMobilnisistemza
navodnjavanjekojiradina12Vsnage100Wdajeu
izlazuod17lit./min.sanultedubineodnosnooko
1000litaravode...

YOUTUBE.COM

2.
GoranJerkicbunarjedubok3metra.trebaobihvodudicina4m.trebami
dnevnooko2.000litara.jeliovodovoljnopodatakadamikazetekakoi
koliko.inaravnokakodocidovas.hvalaunaprijed
29.06:41
...

27.00:06

Mladiljudikadazavrekole,ukolikonisudecapolitiara,zaposlenje
tekomogupronai.ZatosumladiMostarci,kojisuakuestvovaliiu
prologodinjimprotestimaizraavajuinezadovoljstvoloimuslovima
ivotazanjihovevrnjake,odluilinetopreduzetiisamisebezaposliti.

Neznatetadaradite?!Bavitese
biznisombudunosti...
Mladiljudikadazavrekole,ukolikonisudeca
politiara,zaposlenjetekomogupronai.Zatosu
mladiMostarci,kojisuakuestvovaliiu
prologodinjimprotestimaizraavajui...
TINKTUREDRSULCA.COM

JokaJovanovic.
...

LjiljanaMircicsharedher.
27.16:27

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

29/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

LjiljanaMircic
Uciniitinesto,dahrastprezivi!
600godinastaromhrastu,hocedaoduzmuzivot.

4.
...

BiljanaOstojicDIY
GardenandCrafts.
28.08:28

DIYGardenandCrafts
20DecorativeTerracottaPotsToBeautifyYourArea

http://recipesprojectsandmore.com//20_decorative_terracott

VeselinVujaiJokaJovanovic.
...

DuanR.Ivanovisharedhis.
28.23:01

IzvetajsaStrunog
putovanjauSloveniju

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

30/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

+10
DuanR.Ivanovi14.
IzvetajsaStrunogputovanjau
Sloveniju

VeselinaPelagicJokaJovanovic.
...

VeselinVujaiThe
UnboundedSpirit.
27.23:00

TheUnboundedSpirit
Gooutmoreoften!

IvanaRakari,BiljanaOstojic24.
KatarinaZelenkapiFarmVilleilikakovec
28.17:23

...

NenadDzadzicTelegraf
28.09:05

KRASTAVACULESKOVCU3DINARA,AU
BEOGRADU60:Evokakoposkupi20putadoknedoe
doglavnog...
TELEGRAF.RS

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

31/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

10.
MladenGrubiidrugari,svaka,alibasvakatrgovinajeprevara.kupiza
manjeprodazavie.razlikajeprofit.znai,sustavnevalja.biodinar,kuna,
euroilibilokojadrugaizmiljotinaprincipjeisti.jedinoprirodabesplatno
nudiplodove.
28.10:57 5
ZeljkoBlagojevic360.
.
28.10:57

...

NenadDzadzic
.
28.08:50

5.
...

DejanMilosevic
27.14:34

()Varoa
jacobsoni

Varooza
PPNS/Dren/Savetiveterinara/Varooza
PRVIPRVINASKALI.COM

...

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

32/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO
DejanMilosevic
27.14:42

/.

.:
""!
(,1930)...

PozivzaobeleavanjeMeunarodnogdana
zadrugarstva
PPNS/MiladinM.evarli/PozivzaobeleavanjeMeunarodnogdana
zadrugarstva
PRVIPRVINASKALI.COM

JokaJovanovic.
...

DejanMilosevic
27.14:47

Tekaneajodmaline,amalinenigde
PPNS/Potroai/Oprez!/Tekaneajodmaline,amalinenigde
PRVIPRVINASKALI.COM

...

MileTomic
24.11:37

ISTINAOMALINARIMAZLATIBORSKOGOKRUGA!!!
Postojikodmalinara"predberba"i"berba"malina,ovegodine,kakosumi
juereklipotenimalinari,poinjeodpetka.
OvoVampiemdanebistebiliprevarenikaojainekolikomomakakoji
subilisamnomkodSlavieBobeSpasojeviaizArilja.
Upredberbi,svaka50malinajezrela,ostaledozrevajuunarednomdanu
ilidva,zavisiodkieisunca....

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

33/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO
NikoBitan,IvanVinji,11.
16
IvanVinjiDanisamdoaonaselodaivim..nebinikadashvatiokolikoje
zapravograd,primerBeograd,propaobazbogprilivaseljakauisti.Zapravo
sveonotomisegadilougradu,odprostakluka,smea,optedegradacije
kulture..tosusvestvoriliseljoberinavreliugradove,kojemajkanijenauila
niosnovnojkulturinivaspitanju.
27.12:29
SvetlanaMagdelinicosnovnakuluraivaspitanjesusocijalna
tvorevina.smecemozedazavrsipoulicamaamozeiuafrickim
zemljama.kadnemoramodamislimonaegzistencijusvismodivni
gradjani,divniseljaci,kadjemuka........onineprilagodjeni,pogresno
izdresirani,tipo...
27.12:55

IvanVinjiPajausebinapravitiprosek50kgmalinadnevnoiakoznam
damogudauberemdo70.Nasdvojezapoetak2x50=100kgdnevno..
odlino.Takouisavostaliposaosebidaorganizujem..saluftomnamanje..
atakoeibitizanekeradnikeakoproirimposao.Pravodatikaem..Jeb*
misedaiskoristimsvakicmisvakidinarakonakrajupostajemsluga
sopstvenetvorevine.
27.13:01 3
...

AgroDan
27.09:17

UsubotnjemizdanjuAgroDana,saznajtevieosledeem...
UzrenjaninskojGradskojkuipotpisaniugovoriododeli60
visokokvalitetnihsteonihjunicasimentalskerase.
Stresnesituacijekodkravamogubitiposebnoproblematine,jerse
odraavanareprodukcijuiproizvodnjumleka....

AgroDan_27.06.2015.
UzrenjaninskojGradskojkuipotpisaniugovorio
dodeli60visokokvalitetnihsteonihjunica
simentalskerase.Stresnesituacijekodkravamogu
bitiposebno...

YOUTUBE.COM

2.
...

DanijelaPanjakUdruga
Biovrtuskladusprirodom.
24.16:14

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

34/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO
UdrugaBiovrtuskladusprirodom
FAZERAZVOJABUBAMARE.Bubamaresuizrazitokorisnikukci.Bilenae
"domae"ilipakazijske,jednakovrijednotamanelisneui.Nemojtezamijenitinjena
naran...

IvanaRakari,AleksandarPetrovic,LjupcoMoshevski6
.
AleksandarPetrovicMeneujelabubamara!Nisammogaodasenacudim!
Alinijenasacrvenanegonekanarandzastija...Poslecujemdatezaista
ujedaju,nijeslucajnost...
24.19:54 2
Ujeduinae,vietipaju,oseajjeistikaoikadatemrav
tipa,znainitaneboli.
27.00:13

...

JovanDrobnjak
26.09:25

EvoGoranJerkictaikakoseradisaploskorezom

YOUTUBE.COM

3.
GoranJerkichvalaprijateljuijasampotraziointeresantno.kodmeneje
zemljaviseilovastasamanjeorganskihtvarialinijeproblemdanapravimi
probaminateskomtlukakvojekodmene
26.20:19
JovanDrobnjakOvajjezatototebitreba

26.20:23

...

AnaHanna
26.16:15

Poljazasutabojnimotrovima
https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

35/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO
TrovanjepesticidimapetzatienihorlovauatarubakogselaVajska,otkriva
kolikosunezatieniljudi.Toksinasupstancakarbofuranproizvedenuvojnim
laboratorijama
NOVOSTI.RS

NikoBitan2.
...

DejanMilosevic
26.10:03

?
0,1

......

InvesticijeuSrbijizasektorzahemikalijeiGMO0,1
milijardievra
PPNS/OGMO/Srbija/InvesticijeuSrbijizasektorzahemikalijeiGMO0,1
milijardievra
PRVIPRVINASKALI.COM

NikoBitan.
...

MareCare
19.20:42

.
300500
21.2015.
21.2015.17:00
,17,
.
je.
.
...

AleksandarPetrovic5.
21
IvanVinjiMa,ok..videcemokakocestvaridasedaljeodigrajuzamene..
20.12:39
NedeljkovicGoran!
24.08:31
NataaVukieviViseseosvemuinformisitenastraniMarkovpotok....
26.11:57
...

AgroDan
26.08:57

PoslednjeizdanjeAgroDanavamDonosi:

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

36/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO
Najugroenijamalagazdinstva
Analizazemljitanakonetve...

AgroDan_26.06.2015.
Predsedniciodborazapoljoprivredusrpskogi
hrvatskogparlamentaocenilidasuuobedrave
najugroenijamalapoljoprivrednagazdinstva.
Nakonetvestrni...

YOUTUBE.COM

BorkoBojicic.
...

JovanDrobnjaksharedhis.
23.23:50

JovanDrobnjak

EMtehnologija,biotehnologijaXXIveka

PLOSKOREZ
Ploskoreztonijesamookopavanjeirastresanjezemlje,tojedubokorazumevanje
ivotazemljeibiljakapluseljaosloboditiseodtekogneprodukti...

3.
1
JovanDrobnjakDragomijeBranislavedastezadovoljni.
26.01:31
GoranJerkicbasstemezainteresovali.jovaneimaslijoskakvihpricaili
fotografija.kakosepravikakavjematerijalcemusluzidakleprobajnamnaci
pojedinosti.izgledainteresantnoicinimiseikodmenebibilokorisno
26.06:49
GoranJerkichttp://www.easydigging.com/ploskorezgardeninghoe.html

PloskorezGardeningHoe
StainlesssteelSwagehoefromRussiaforweeding
betweenplants.
EASYDIGGING.COM

26.06:52

...

GoranDjakovic
magazinSrbija

Agrobiznis

25.19:35

SvizainteresovaniproizvodjacitrebadasejaveuINBOX,ostalividimose
smileemoticon

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

37/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

4.
...

VesnaMilin
24.23:05VracevGaj

Hvalazaprijemugrupu

NenaNevenkaPejiTumbas.
...

DudinoBrdo
25.11:34

steviarebaudiana,mojabuducaslatkalivadicanaDudinomBrdu

NataaVukievi7.
,,,,:
!
,,
,,,,,=...

Ukolikoeliteprestatisapuenjemi
istovremenosmraviti,ondaposaditeovu...
PRIROMED.COM

25.19:34

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

38/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

http://www.zdravasrbija.com/.../Povr.../677
STEVIAUZGOJ.php
Sanjaosi...

STEVIAUZGOJ
STEVIA(SteviarebaudianaBertoni)jeviegodinjizeljasti
grmizporodiceglavoika(Asteraceae),kojimoe...
ZDRAVASRBIJA.COM

25.19:38

...

AgroDan
25.09:34

NajnovijeizdanjeAgroDanaVamdonosi:
MetanibrdskoplaninskihselaokoTrgovita,ansuvideu
borovnicama,kojeseuzgajajunapethektarazemljita.
USjenicipoinjedvodnevniPoljoprivrednisajam,kojiokuplja
proizvoaeiposetioceizokolnihgradovaioptina....

AgroDan_25.06.2015.
MetanibrdskoplaninskihselaokoTrgovita,ansu
videuborovnicama,kojeseuzgajajunapethektara
zemljita.USjenicipoinjedvodnevni
Poljoprivredni...

YOUTUBE.COM

2.
...

IvanaRakari
24.22:49

Punodobrihsavjeta
"Predsvimovim,dakako,netrebazatvaratioi,iunaprijedodbijati,jer,
kakoreeParacelziusIstinitojeupoljoprivredionotopraksadokae",
rijeisuDarkaZnaora,istraivaaikonzultantatenaegprvogmagistra
ekolokepoljoprivrede.

BiolokasredstvazaobranuodnametnikaEko
poduzetnik
Biolokipreparatipredstavljajusredstvazazatitubijaizraenaodtvariprisutnih
uprirodi,kaotojeljekovitobiljeinjihoviekstrakti.Osim...
EKOPODUZETNIK.COM

VeselinVujai,BioBasta60.
...

GiovanniGiovannoli
24.22:25

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

39/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

PoweredByHumidityAndEvaporation:ThereAreSo
ManyWaysToHarnessEnergy!
Thepowerofsunlightandtheheatitgivesoff,thepowerofthewind,thepowerof
thewaves,theenergythatmakesplantsgrow,thewaterthatfallsundertheforce
of...
OFFGRIDQUEST.COM | :DAVID

...

24.17:06

,
,
.
,,
.
.
,
.

,
.
.
ZDRAVASRBIJA.COM

5.
...

DejanMilosevic
24.17:17

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

40/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

Beskvasnihlebodspelte
PPNS/Dren/Savetinutricionista/Beskvasnihlebodspelte
PRVIPRVINASKALI.COM

NikoBitan2.
...

AnaHanna
24.11:00

Europaezabranitikoritenjetradicionalnihsorti
sjemenja!
Autor:LjubicaaranMatrixWorldZamislitescenarijukojemnematepravo
zasaditijabukuodsjemenjadrvetakojejouvijekiviudvorituvaebake,ilipak
dane...
MATRIXWORLDHR.COM

NikoBitan.
...

MarinaZivkovicWolf
24.08:56

VOLONTERI
31

JokaJovanovic.
...

AgroDan
24.08:50

UemisijiAgroDanzasredu,24.junpogledajte:
USuboticijeutokuetvajema,auskorokreeetvauljanerepice.

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

41/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO
NapodrujuLozniceisporuenojeimontirano58plastenika....

AgroDan_24.06.2015.
USuboticijeutokuetvajema,auskorokree
etvauljanerepice.KompanijaAgrounikzaparcele
podkukuruzompreporuujeprimenupreparata
SlavolSiSl...

YOUTUBE.COM

JokaJovanovic.
...

NenadDzadzic
17.23:06

(Prunustomentosa),
,
,...
ZDRAVASRBIJA.COM

5.
NedeljkovicGoran!
24.08:35
...

MareCare
22.23:58

Ukolikovasinteresujeformiranjeekonaselja,udruivanjeljudi,gradnjaod
prirodnihmaterijala,permakulturnidizajn,ekolikiiekonomskiefikasni
principisuivotasaprirodomiljudimaimnogimdrugimtemama,
dobrodolisteunovugrupu,Markovpotok.ZoranStanimirovidri
prezentacijeoekolokomnaselju''Markovpotok'',naseljukojijejoufazi
nastajanja,auskoroepoetiiprviradovinaimanjuod30hektara.
https://www.facebook.com/groups/819445888124697/?ref=browser

Markovpotok
353

2.
NedeljkovicGoran!
24.08:28
...

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

42/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO
IlinkaTubakovicDraganov
23.23:46

Thisyoungsurvivalistuses'primitiveforesttechnology'
tocreatestellaroffgridhome
POWERFULPRIMATES.COM

.
...

IvanVinji
19.13:26

ImalinekoiskustvasaistonomSrbijomuvezicenezemljita,imanja,
kakvajezona,istailizagadjena,nekipredlogzapodrujedasepogleda
itd.NisamnikadaobiaoteistonezaputenedeloveSrbije,znamsamo
poslikamainetomalotosamitaookoloponetu..Planiramod
polovineavgustadakrenemuaktivnupotragu.Menezanimajuvee
nadmorskevisine,negdeizmedju500domax800m,daimaistevode,
izvoridajedivljesmileemoticoninenaseljeno.Nadmorskavisina,kao
takvamiodgovarazbogsadnjejagoda,kakoumskihtakoobinihi
malinajerimtonavieodgovara,imaimanjeinsekata,komaraca,istiji
vazduhivodaalnebidaidemprevisokozbogprejakihzimajerelimida
sadimzasvojepotrebetovievrstivoa.

,NataaVukievi,,LaszloPopovic8
.
29
TatjanaKolarskimenisupticedonelepredivnosemetjcvece..itakoda
skorovisenistanekupujem,oslanjamsenanjih
23.23:37 1
IvanVinjiEh..nemojtidodjemtamo..tidonesemcvece
23.23:40

TatjanaKolarski
23.23:41
...

JovanDrobnjaksharedhis.
23.19:50

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

43/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

JovanDrobnjak

EMtehnologija,biotehnologijaXXIveka

LUKIZNAEBATE
Kaotoviditemoeibezhemije,madaje99%batovanauverenodabezhemije
nerastenita.
Ovefotografijekaimprvenstvenoizrazlogada...

IvanaRakari,DragoTeodorovic7.
...

VeselinVujaiSolarTeamSenta
23.13:50

KuenulteenergijeeeVrbas.org
Kuenulteenergije

EEVRBAS.ORG | :EEVRBAS

NataaVukievi9.
Iskreno,velikaglupostdasedobrmjudimauzmu
novci.
23.15:23
VeselinVujairazlicitasugledistaiciljevidobrihljudi
23.15:46
...

AgroDan
23.09:51

UdananjemizdanjuemisijeAgroDanpogledajte:
Dosadanjirodupoljorivredipokrivadomaepotrebe,astrunjaci
najavljujuimogunostizvozauveemobimu.
UBrodarevukodPrijepoljaotvorenajehladnjaakapacitetapreko
hiljadutona....

AgroDan_23.06.2015.
Dosadanjirodupoljorivredipokrivadomae
potrebe,astrunjacinajavljujuimogunostizvozau
veemobimu.UBrodarevukodPrijepoljaotvorena
jehladnj...

YOUTUBE.COM

...

NikolaPavicEnergetskaefikasnost
22.22:03

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

44/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

Kuauvajcarskojodneobinogmaterijala
KuaDorapredstavljaprimerkojiodgovoranasvemoderneizazoveito
korienjemstaretehnologijeiprirodnihmaterijala.
EFIKASNOST.ORG | :NIKOLAPAVIC

2.
...

17.16:29

Ostalomijepunorasadaparadajza,ananekimaseformirajuiplodovi,
akonekometrebanekasejavidamupoklonim.Rasadjeupan,asorta
jenovosadskijabuar

NataaVukievi,,DraganBelic20
.
14
KatarinaMilovanoviArizanovi.,
,
.
.2
.,....
21.09:09 4
KatarinaMilovanoviArizanovi

.
.
.
.

21.09:15
VericaVukasinovichvalanapodeljenomiskustvu,probacemoito
22.22:25
...

JovanDrobnjaksharedhis.
22.20:40

JovanDrobnjak

EMtehnologija,biotehnologijaXXIveka

Danas22juna2015posejaoparadajzdirektnouleju.
Kupusnjaeebitispremnezakojidan.

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

45/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO
KatarinaMilovanoviArizanovi.
...

DanijelaSavicCentarzaprirodnu
medicinu
22.19:00

Problemisarastombiljaka
ivotnasredinabiljakaukljuujeuslovekojivladajuuzemljitu,kaoivremenske
prilike,odnosnoklimuiznadzemljita.
CENTARZAPRIRODNUMEDICINU.COM

.
...

DejanMilosevic
22.16:35

:,,

,
,,

Kajsijavanaiuprevenciji
PPNS/Dren/Savetinutricionista/Kajsijavanaiuprevenciji
PRVIPRVINASKALI.COM

...

VirgKrisztin
21.22:42

Mozeiovako

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

46/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

DragoTeodorovic,7.
SnjezanaTrbiDamjanoviKaobanane...
21.22:43 1
KatarinaMilovanoviArizanovi!
22.09:48
...

AgroDan
22.09:12

NajnovijeizdanjeAgroDanaVamdonosi:
USrbijieovegodinebitiproizvedenodovoljnopenicezadomae
potrebeizaizvoz.
etvauljanerepicejejedanodnajkritinihmomenatauproizvodnjiove
kulture....

AgroDan_22.06.2015.
USrbijieovegodinebitiproizvedenodovoljno
penicezadomaepotrebeizaizvoz.etvauljane
repicejejedanodnajkritinihmomenatau
proizvodnjiov...

YOUTUBE.COM

...

VeselinVujaiSolarTeam
Senta.
21.18:42

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

47/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO
SolarTeamSenta2.
SolarteamuGrckoj...nekogledaiuzivauprirodianekoimaprofesionalnubolest...

skoronasvakukucuilihoteljepostavljensolarnisistemizagrejanjesanitarnevode
.

IvanaRakari,AleksandarPetrovic15.
GiovanniGiovannolipametnigrci
21.22:05 1
...

IvanVinji
21.19:27

SumskeJagode?
Mozelinekodapripomogneokonekihnedoumicauvezisumskihjagoda
kojenemogudarazjasnimsebitrazeciponetu?
Zanimomakakvihsortiimaikadsazrevajusemstalnoradjajucereginei
dalijenekoprobaodanapravizasadpresadjivanjemsadnicaizokoline
napripremljenplac?(ovopitamjerkadtrazimponetusortedivljihjagoda
stalnoizlazisamoreginaokokojevecznamstomitreba,aiperijod
sazrevanjemezanimajerbihteodaihuglavimizmedjud...

DraganPaunovic.
4
DraganPaunovicprodajemsadnice...kodovejagodepeteljkaostajena
maticnojbiljcikadaseubereplod...plodotpadsapeteljkeodvajase
21.21:47

IvanVinjiOksuper..Cucemosekadsesmestim,neznamtirecikadceto
bititacnoaltamokrajemavgustanadamsenadaljejavicutise.
21.21:50
DraganPaunovicokkadgodpozeliteimamsadnicatokomcelegodine
21.21:51 1
...

BrankaBojan
20.20:35

KALAelegantnairomantina
Kalajevelikitropskicvetkojivoleestete,ljubiteljilepihenterijeraiivotana
visokojnozi.Onikojiseodluujuzakaluimajusofisticiranukusivrststavkojise
nemoelakopoljuljati.
BGONLINE.RS

...

NikolaPavicEnergetskaefikasnost
21.12:41

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

48/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

KuaHobitauVelsu
Akostepomislilidagledatedobrekompjuterskefotografije,prevarilistese.Ovu
kuuodprirodnihmaterijalajenapravioentuzijastaSimonDaleizVelsa.
EFIKASNOST.ORG | :NIKOLAPAVIC

2.
...

BracaCobraDjacic
21.18:45

Pozdravljudi
JelznanekonekogpostenognakupcanateritorijiBeograda.
Akoznatemolimzaimeitelefon.
Poredplacaimamkomsijupoljoprivrednikakojiimadostavisanja,mislim
dasuOblacinskeiSumadinke(kalemljenenaOblacinsku)tebiihdaou
otkup....

...

sharedhis.
21.16:18

mojrasadkupusaoplevljeniza15danasesadi

4.
...

NenadDzadzicVecernjeNovosti
18.21:50

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

49/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

Prelepaseoskadomainstvanaprodaju
UselimazapadneSrbijesveviejedomainstavanaprodajukojaporedkuei
pomonihobjekataimajuipoprilinoobradivezemlje
NOVOSTI.RS

23.
LogosAgapenovinarikadneznajutaepitskarajuovakvestvari...dobro
znamoajelimanetokonstruktivnodasenapiedapokrenenasizgrada
kojikapiramodajeivotuseluapreivljavanjeugradu...
19.20:22 1
Vojinorevisamcovektrebadasepokrene.skrenulinovinarinemaju
nistastim
21.08:13
...

GoranDjakovicsharedAgrobiznismagazinSrbija's.
20.17:14

PogledajtestasuvrednidomaciniizlozilinasajmuSLATKIvikenduRODA
Megamarketu!

+128
AgrobiznismagazinSrbija131:
Slatkivikend.
RODAMegamarketdomacinjemanifestacijeSLATKIVIKENDkojuorganizuje
AGROBIZNISmagazinsaciljemdasepredstavemaliproizvoaidomaih
proizvoda.

6.
GoranMalcicSvakacast!Trebajosovakvihsajmovadaorganizujete
20.19:49
...

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

50/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO
DejanMilosevic
20.16:15

/.
()

Imamosveresursezaproizvodnjuhrane(RTV
Kruevac)
PPNS/MiladinM.evarli/Imamosveresursezaproizvodnjuhrane(RTV
Kruevac)
PRVIPRVINASKALI.COM

4.
...

NikolaPavicEnergetskaefikasnost
20.12:34

Gubicienergijeuobjektu
Poslednjihnekolikogodinasmosvedocisveveegrastacenaenergenata.Veliki
jeproblemotpratititeporaste,posebnoukolikosunovanasredstvaograniena.
EvokakomoeteenergetskiureditiVaobjekat.
EFIKASNOST.ORG | :NIKOLAPAVIC

...

AgroDan
20.09:49

NajnovijeizdanjeAgroDanaVamdonosi:
UVladiSrbijeodranjesastanakuciljuuspostavljanjaakontnecene
maline.
PoljoprivrednicimauVojvodiniuruenisuugovoripremakojimaje
pokrajinaizdvojilaukupno130milionadinarazapodrkuagraru....

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

51/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

AgroDan_20.06.2015.
UVladiSrbijeodranjesastanakuciljuuspostavljanjaakontnecenemaline.
Otkupnacenamalinaitreanjauregionuapcaje250dinarazakilogram.Poljo...

YOUTUBE.COM

JokaJovanovic.
...

JovanDrobnjakBranka
Triveskovic.
19.21:39

BrankaTriveskovic2.
KodJovanDrobnjak

AleksandarPetrovic5.
...

19.21:43

Organskaproizvodnjapovrcau
plastenicima
Organskaproizvodnjapovrcauplastenicima

YOUTUBE.COM

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

52/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

...

NenadDzadzicKuhinjica
19.22:39

Rikotaroluretina|Kuhinjica
Rikotajeuveniitalijanskisvesir,nastaokaonusproizvodjersepraviod
ostatakasirovina(surutke)prilikompravljenjasira.Tojeniskokalorinisirsasamo
5%masnoe
KUHINJICA.RS | :KUHINJICA

...

NenadDzadzicWebtribune.rs
18.21:35

KOJEOVOPROBAOZAUVEKGAPAMTI:uveni
receptzaorbastpasuljizJNA!
SvikojisusluilivojskuustarojJugoslavijiidandanassesasetomseajuJNA
vojnikogpasulja.Sada,zahvaljujuispecijalnomkuvaruobjavljenomnana
sajtu...
WEBTRIBUNE.COM

22.
LjubomirStankovHeee,nijetotapasuljina,nipoboji,aniposastavui
uopte.Lebacnemaveze.Fotografijajepromaaj.
18.23:40 1
ZeljkoBlagojevicDemagogija,nitijetajpasuljbioistaposebno.Trlababa
lan.
19.21:16
NekoDimJakojisamljubiteljpasuljanisamsenajeoistoguJNA.
19.21:29 1
...

AgroDan
19.09:02

AgroDanzapetak,19.jun,Vamdonosi:
etvauljanerepicejejedanodnajkritinihmomenatauproizvodnjiove
kulture,jerakosesanjomzakasnimoedoidovelikihgubitaka.

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

53/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO
NaparcelamaZemljoradnikezadruge"Poljokop"uLaliuostvarenje
prinospivarskogjemaodokoosamtonapohektaru....

AgroDan_19.06.2015.
UNovojVaroirazvijenajevoarskaproizvodnja,
stoarska,aliiproizvodnjamlenihproizvodapo
emujeovajkrajipoznat.etvauljanerepiceje
jedan...

YOUTUBE.COM

DraganRisti.
...

NenadDzadzicsharedhis.
18.22:10

NenadDzadzic
Moprirodeinjeneneodoljiveari..!

AleksandarPetrovic20.
...

VeselinVujai
Energetskaefikasnost.
18.18:01

Energetskaefikasnost
Evoematskogprikazaprinciparadasolarnihfotonaponskihsistema.Edukujmosei
proizvodimoalternativnuenergijuuznauFacebookstranu>>>>>Energetska
efikasnost
[slikaPinterest/Efikasnost]

8.

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

54/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO
...

NikolaPavicEnergetska
efikasnost.
18.17:56

Energetskaefikasnost
Evoematskogprikazaprinciparadasolarnihfotonaponskihsistema.Edukujmosei
proizvodimoalternativnuenergijuuznauFacebookstranu>>>>>Energetska
efikasnost
[slikaPinterest/Efikasnost]

Energetskaefikasnost.
...

18.04:36

Rakija,uglavnom
BlogodegustacijiiocenjivanjurakijeizSrbije.Uglavnom.
RAKIJAUGLAVNOM.BLOGSPOT.COM | :ZORANRADOMAN

2.
...

AgroDan
18.09:28

UemisijiAgroDanzaetvrtak,18.junpogledajte:
Ovogodinjirodpeniceslabijiodprologodinjeg,alineebitiuvoza.
ProizvoaijabukauEvropiidaljekoristekoktelepesticida,upozorio
Grinpis....

7.529 (26)

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

55/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

Opisgrupe:Nezavisnodomainstvojegrupa
kojapodstierazvojnezavisnihdomainstava
nanaim...

NoviBeogradNoviSad,SerbiaRTS1

AgroDan_18.06.2015.
ZemljoradnikazadrugaBorovitaglavicaizBoetia,osnovanajenatemeljima
nekadanjezadruge.ProizvoaijabukauEvropiidaljekoristekoktelepesti...

CREATENEWGROUPS

Groupsmakeiteasier
thanevertosharewith
friends,familyand
teammates.

YOUTUBE.COM

DraganRisti.
...

18.00:43

,
(
?),
(=30)
(=1015),
(2040)
(,
,
...

Zivotuselu
VeselinVujai15

...http://medovieprostory.ru/stroimdom

:4956430354,89057551872
YOUTUBE.COM

SLOBODAMISLJENJA

13

2.
...

17.21:07

,
,
,

NEZAVISNODOMAINSTVO

Grupazasveisvataunjoj:)
AleksandarPetrovic9

WearableTechnology,ExperienceNow!
www.gearbest.com
2015BestSmartWatchesonSale,Domore
thanyournormalwatches!Upto50%off+Free
shipp...

,
.
,
...

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

56/57

8.7.2015.

NEZAVISNODOMAINSTVO

VirgKrisztin2.
AleksandarP

...

NemanjaUgren

StefanLukic

MomoFolic

ZoranRistanovic

VisokaITkola
www.its.edu.rs
Izaberinajtraenijestudijeuregionu!

JovanDrobnjak

JovanKaradzic
IvanBildi
NikolaUtvi

1m

KristinaInaurum

InesKatona

73%
AleksandarPetrovic

Facebook2015

1m

KatarinaDjuri

NikolaJapundzic

16h

BojanRoganovic

GROUPCONVERSATIONS

1.Maj
Dorotea,Milo,arko,5

Dorotea,arko,Milo

https://www.facebook.com/groups/nezavisnodomacinstvo/

57/57