You are on page 1of 2
Anexa la Planul exeursiei Proiect de excursie Organizata in perioada 07.04-08.04.2014, in cadrul saptimanii “Scoala altfel. Sa stii mai multe, sa fii mai bun” - 2014 Numele institujiei/unitagii de invayamdnt COLEGIUL NATIONAL *MIHAI EMINESCU” Oradea Adresa complet ons Str Agee Ciorogariu Nr.18 Nr. de telefon/fax. : . Site si acest post electronica... s : : Peps me ‘ure wf premime, funefie, date de contact)... 2abve a ie ange, . INFORMATII DESPRE PROTECT Titlul proiectului : "Sa sti mai multe, s& fii mai bun” Domeniul: Educafie ecologicd, cultural-artisticd, sportiv-turisticg Numar participanti: 4 elevi-ai-clasei-XH-Matematies informatic Emineseu” ¢din-26) tensiv de la CN Mihai Bugetul proiectului eate asigurat de catre parinfii elevilor participanti la excursie, REZUMATUL PROIECTULUI Participa un numar de-1-clevi-ai-clasei-XH: Ceilalfi elevi-(9elevi) sunt obligati sé participe la activitatile prevazute in planul de acitivitate al scolii din aceasta sAptaméng, Prof. organizator: Sadoveanu Georgeta “insofar piimteMatelZorita Exeursia se va desfigura la propunerea elevilor, la Vadu Crigului, Bihor, transport cu trenul, locatia de cazare fiind pensiunea “Cori-Men” (http://www.turistinfo.ro/vadu_crisului/cazare- vadu_crisului/pensiunea corimen), cu. mesele asigurate de citre plrinji si prin gospodatrirea proprie a elevilor. Excursia are ca tematic - Luna Padurii (aprilie) @ ecologizarea unor zone de padure ~ Mestesuguri traditionale (olirit) @vizith la atelierele de olarit din zona - Parteneriat educational cu Colegiul Tehnic Vadu Crisului © organizarea unor competitii sportive cu elevi ai liceului din Vadu Crigului Luni, 07.04.2014 se vor desftigura urmatoarele activitati > Activitati de team-building —Activitifi sportive in pasteneriat cu elevii Colegiului-Tehnie ”Vadu-Crigului” + _Activitafi de timp liber gi de pregatire a cinei (la gratar) Marfi, 08.04.2014 - Activitati de gospodarire proprie -—Aetivitati de invitare a mestesugurilor-tradifionale-olarit, + Activititi de ecologizare a unei zone de padure din apropierea locatiei de cazare me tn dest 5 + seolit CT" Vadu-Crigului” Excursia este organizaté la cererea elevilor majoritajii clasei (chiar daca eu nu eram ditigintele Jor) si cu acordul parintilor (declarafi ale parintilor senate ine&-din-10-02:2644) Elevii care nu participa la excursie au fost instiifati ci trebuie s& participe la activitafile prevazule in programul "Scoala altfel-Sa stii mai multe si fii mai bun” Ca argument al organizirii excursiei: dorinja majoritaii elevilor clasei de a desfigura alte activitii educative dar intr-un alt spafiu decat cel clasic Siguranya si securitatea elevilor, din punct de vedere medical, vor fi asigurate de edtre Centrul de siindtate de permanenjét non-stop care existe in loc, Vadu Crigului si cabinetul de asistenja medicald de la liceul din Vadu Crisului. Resurse materiale necesare: saci de gunoi, manusi de plastic, coli pentru afise, carioca.