You are on page 1of 10

* Ialah perkataan-perkataan yang diulang atau digandak

* Tanda sempang/ sengkang (-) dimasukkan.


ayam-ayam

budak-budak

Terdapat 3 jenis Kata Ganda


1)Kata Ganda Penuh
2)Kata Ganda Separa
3)Kata Ganda Berentak

kambing-kam

Kata
Ganda????
Apa itu ?

Kata Ganda
Penuh

Kata Ganda Penuh


* seluruh perkataan diulang.
* untuk menyatakan makna jamak (banyak) dan
memberi
keterangan (keadaan).
Contoh
anak-anak
ikan-ikan
manis-manis
kayu-kayu

cara-cara
adik-adik
awal-awal
orang-orang

comel-comel
daun-daun
kuat-kuat
gemuk-gemuk

Kata Ganda
Separa

Kata Ganda Separa


Perkataan diulangi separuh sahaja.
Perkataan asal dipendekkan dan diambil sekerat
sahaja.
Melibatkan penggandaan suku kata pertama
kepada kata dasar.
Menggunakan
penggandaan vokal (e)
Contoh
tamu
rambut
jari
bola
cair
tangga
langit

tetamu
rerambut
jejari
bebola
cecair
tetangga
lelangit

Kata
Ganda
Berentak

Kata Ganda Berentak

Kata dasar diulangi dengan mengalami penyesuaian


atau rima hampir sama.
Biasanya penggandaan tidak boleh digunakan secara
berasingan.
Penggandaan mengikut sukukata & vokal yang digun
batu-batan
mandi-manda
kaya-raya
kayu-kayan
teka-teki
kusut-masai
umbangambing

lauk-pauk
porak-peranda
selok-belok
terangbenderang
semak-samun
lintang-pukang
kucar-kacir
remeh-temeh

Rujukan
Nik Safiah Karim et al (2010). Tatabahasa Dewan.
Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.