You are on page 1of 23

ALI HAJI BIN RAJA HAJI AHMAD

Ali Haji bin Raja Haji Ahmad


Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad (k.k. 1808 - k.k.
1873) atau lebih dikenali sebagai Raja Ali Haji, ialah
ulama, ahli sejarah, serta pujangga Melayu-Bugis,
dan terutamanya pencatat pertama dasar-dasar
tatabahasa bahasa Melayu melalui Pedoman
Bahasa, buku yang telah menjadi piawai bahasa
Melayu. Bahasa Melayu baku inilah yang ditetapkan
sebagai bahasa Indonesia, bahasa rasmi negara
Indonesia, dalam Kongres Pemuda Indonesia pada
28 Oktober 1928.
Latar belakang
Dilahirkan di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau, Raja Ali Haji merupakan keturunan
kedua (cucu) kepada Raja Haji Fisabilillah, Yang Dipertuan IV dari Kesultanan LinggaRiau. Mahakaryanya, Gurindam Dua Belas, yang diterbitkan pada tahun 1847
menjadi pembaharu arah aliran kesusasteraan pada zamannya. Raja Ali Haji yang
berpendidikan Arab masih mengekalkan bahasa Melayu Klasik yang banyak
mempengaruhi oleh perkataan Arab dan struktur Arab.
Pada tahun 1822 sewaktu Raja Ali Haji masih kecil, beliau pernah dibawa oleh orang
tuanya ke Betawi (Jakarta). Ketika itu bapanya, Raja Haji Ahmad, menjadi utusan
Riau untuk menjumpai Gabenor Jeneral Baron van der Capellen. Berulang-ulang kali
Raja Haji Ahmad menjadi utusan kerajaan Riau ke Jawa, waktu yang berguna itu
telah dimanfaatkan oleh puteranya Raja Ali untuk menemui banyak ulama, untuk
memperdalam ilmu pengetahuan Islamnya, terutama ilmu fiqh. Antara ulama
Betawi yang sering dikunjunginya oleh beliau ialah Saiyid Abdur Rahman al-Mashri.
Raja Ali Haji sempat belajar ilmu falak dengan beliau. Selain dapat mendalami ilmu
keislaman, Raja Ali Haji juga banyak mendapat pengalaman dan pengetahuan hasil
pergaulan dengan sarjana-sarjana kebudayaan Belanda seperti T. Roode dan Van
Der Waal yang kemudian menjadi sahabatnya.
Kira-kira tahun 1827/1243H Raja Ali Haji mengikut bapanya Raja Ahmad pergi ke
Makkah al-Musyarrafah. Raja Ahmad dan Raja Ali Haji adalah di antara anak Raja
Riau yang pertama menunaikan ibadah haji ketika itu. Raja Ali Haji tinggal dan
belajar di Mekah dalam jangka masa yang agak lama. Semasa di Mekah Raja Ali Haji
sempat bergaul dengan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani. Beliau sempat belajar
beberapa bidang keislaman dan ilmu bahasa Arab dengan Syeikh Daud bin Abdullah
al-Fathani yang ketika itu menjadi Ketua Syeikh Haji dan sangat berpengaruh di
kalangan masyarakat Melayu di Mekah. Beliau bersahabat dengan salah seorang

anak Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari iaitu Syeikh Syihabuddin bin
Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari. Barangkali ketika itulah, Raja Ali
Haji sempat mempelawa ulama yang berasal dari Banjar itu supaya datang ke Riau,
dan jika ulama tersebut bersetuju untuk datang, ulama itu akan dijadikan Mufti di
kerajaan Riau. Dalam perjalanannya ke Mekah itu, Raja Haji Ahmad dan puteranya
Raja Ali Haji pula mengambil kesempatan berkunjung ke Kaherah (Mesir), setelah itu
kembali ke negerinya Pulau Penyengat, Riau.
Pada zaman dahulu, kerajaan Riau-Johor memiliki ramai ulama antaranya Habib
Syaikh keturuan as-Saqaf, Syeikh Ahmad Jabarti, Syeikh Ismail bin Abdullah alMinkabawi, Syeikh Abdul Ghafur bin Abbas al-Manduri dan ramai lagi. Tambahan
lagi, saudara sepupu Raja Ali Haji yang bernama Raja Ali bin Raja Jafar menjadi
Yamtuan Muda Kerajaan Riau VIII (tahun 1845-1857) menggantikan saudaranya Raja
Abdur Rahman bin Raja Haji Yamtuan Muda Kerajaan Riau VII (taun 1833-1845).
Apabila Raja Ali Haji pulang dari Mekah beliau disuruh oleh saudara sepupunya itu
untuk mengajar agama Islam, Raja Ali bin Raja Jafar juga turut belajar dengan Raja
Ali Haji.
Setelah sekian lama, Raja Ali Haji terjun ke bidang pendidikan. Beliau dikatakan
telah mengajar Ilmu Nahu, Ilmu Sharaf, Ilmu Usuluddin, Ilmu Fiqh, Ilmu Tasauf dan
lain-lain. Raja Ali Haji mempunyai kepakaran yang tinggi dalam ilmu pengetahuan
Islam, bahkan beliau memang seorang ulama besar pada zamannya.
Ramai anak murid Raja Ali Haji yang telah menjadi tokoh terkemuka, di antaranya
Raja Haji Abdullah yang kemudian menjadi Yamtuan Muda Riau IX, tahun 18571858, Saiyid Syaikh bin Ahmad al-Hadi.
Dalam ilmu syariat, Raja Ali Haji berpegang teguh dengan Mazhab Syafie, dalam
iktikad berpegang akan faham Syeikh Abul Hasan al-Asyari dan Abu Manshur alMaturidi, sedang dalam amalan tasauf beliau adalah seorang penganut Tarekat
Naqsyabandiyah dan mengamalkan Selawat Dalail al-Khairat yang dibangsakan
kepada Saiyid Sulaiman al-Jazuli, yang diamalkan secara beruntun sejak datukdatuknya terutama Raja Haji as-Syahidu fi Sabilillah yang ketika akan meninggalnya
masih tetap memegang kitab selawat tersebut di tangannya, sementara pedang
terhunus di tangannya yang satu lagi.
Raja Ali Haji meninggal dunia di Riau pada sekitar tahun 1873. Beliau ditetapkan
oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan negara pada tahun 2006.
Karya

Bukunya yang berjudul Kitab Pengetahuan Bahasa merupakan kamus loghat


Melayu Johor-Pahang-Riau-Lingga penggalan pertama serta kamus ekabahasa yang

pertama di Nusantara. Beliau juga menulis Syair Siti Shianah, Syair Suluh Pegawai,
Syair Hukum Nikah, serta Syair Sultan Abdul Muluk.
Raja Ali Haji juga patut dijasai kerana penulisan sejarah Melayu. Bukunya yang
berjudul Tuhfat al-Nafis ("Bingkisan Berharga" tentang sejarah Melayu), walaupun
sangat lemah dari segi penulisan sejarah kerana tidak memberikan sebarang
sumber dan tahunnya, dapat dianggap sebagai suatu penggambaran peristiwaperistiwa Melayu bersejarah yang lengkap. Sesetengah orang juga berpendapat
bahawa Tuhfat dikarang terlebih dahulu oleh Raja Ahmad, ayahnya yang juga
merupakan sasterawan, dengan Raji Ali Haji hanya meneruskan apa yang telah
dimulai ayahnya. Dalam bidang ketatanegaraan dan undang-undang, Raja Ali Haji
juga menulis Mukaddimah fi Intizam (undang-undang dan politik). Selain itu, beliau
juga merupakan penasihat kerajaan.
Salasilah Melayu dan Bugis 1890
Tuhfat al-Nafis 1865
Bustanul-Katibin
Kitab Pengetahuan Bahasa
Gurindam Dua Belas
Syair Siti Shianah
Syair Suluh Pegawai
Syair Hukum Nikah
Syair Sultan Abdul Muluk

RAJA ALI HAJI bin Raja Ahmad dilahirkan dan dibesarkan di Pulau Penyengat, sebuah
pulau kecil di Riau, yang ketika itu menjadi pusat kebudayaan Melayu dan pusat
ilmu pengetahuan Islam di Kepulauan Melayu. Sebagai putera daripada golongan
bangsawan Riau, beliau pernah menjawat berbagai-bagai jawatan penting dalam
kerajaan Riau-Johor.
Raja Ali Haji mempunyai pengetahuan yang luas tentang agama Islam dan ilmu
pentadbiran. Pengetahuan agama yang mendalam diperolehnya daripada ulamaulama setempat dan luar negara. Beliau menjadi guru agama dan mengajar bahasa
Arab.
Raja Ali Haji juga terdidik dengan ilmu bidang lain, dan telah menghasilkan karya
dalam pelbagai bidang, iaitu agama, bahasa, sastera, sejarah, dan undang-undang.

Beliau turut menjadi guru agama yang mengajar tatabahasa, fikah, dan tasawuf.
Dalam bidang bahasa, Raja Ali Haji telah menghasilkan dua buah karya yang amat
penting dalam perkembangan bahasa Melayu, iaitu Kitab Bustanul-Katibin (1857)
danKitab Pengetahuan Bahasa (1859).
Buku tatabahasa bahasa Melayu karangannya yang berjudul Bustanul-Katibina Lis
Subyanil-Mutaalaminditerjemahkan (secara harfiah) ke dalam bahasa Melayu
sebagai Kitab Perkebunan Jurutulis bagi Kanak-kanak yang Hendak Menuntut Belajar
Akan Dia, dan merupakan buku pelajaran ejaan dan tatabahasa. Naskhah BustanulKatibin ini telah dihasilkan dalam bentuk cap batu pada 20 Syaaban 1273H (15 April
1857) di Pulau Penyengat. Buku setebal

70 halaman ini, terdiri daripada

mukadimah (pendahuluan), 31 fasal, dan khatimah (penutup). Buku ini


terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama ialah penulisan tentang bahasa
Melayu, sementara bahagian kedua menghuraikan tatabahasa bahasa Arab. Pada
umumnya buku ini merupakan buku tentang cara menulis huruf Arab dalam bahasa
Melayu dengan beberapa penyesuaian istilah bahasa Arab. Penulis berusaha
menyesuaikan dan menerapkan sistem tatabahasa bahasa Arab ke dalam struktur
ayat bahasa Melayu.
Kitab Pengetahuan Bahasa yang tebalnya kira-kira 550 halaman disusun pada tahun
1858 dan dicetak di Singapura pada tahun 1929. Karya ini merupakan sebuah
kamus, tetapi bukan seperti kamus zaman sekarang. Lebih tepat lagi, buku ini
merupakan sejenis ensiklopedia yang mengandungi pengetahuan umum, pendapat
dan pandangan pengarangnya tentang perkataan. Pengarang menyusun entri
dengan tidak menurut susunan abjad, sebaliknya menurut caranya tersendiri. Buku
ini tidak lengkap, dan berakhir setakat huruf ca ( ) sahaja. Sebanyak 32 halaman
yang mengandungi huraian tentang bahasa Arab yang diterapkan oleh pengarang
ke dalam bahasa Melayu. Walaupun terdapat beberapa kelemahan, terutamanya
apabila ditinjau dari kaca mata kini, buku ini tetap penting dan merupakan usaha
pertama orang Melayu dalam penyusunan kamus.
Antara karya
terkenal Raja
Ali Haji
Melalui
kedua-dua
buah

karya

itu, Raja Ali


Haji

telah

memulakan

proses membina dan menjadikan bahasa Melayu Riau bahasa yang kukuh dan
berupaya sebagai alat pengungkapan ilmu pengetahuan. Raja Ali Haji memberikan
sumbangan yang besar kepada perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu
dan persuratan di Kepulauan Melayu.
Raja Ali Haji turut melahirkan karya dalam bidang lain juga. Dalam bidang sejarah,
beliau dianggap sebagai pencatat sejarah Nusantara yang pertama dengan
buku Salasilah Melayu dan Bugis dan Tuhfat al-Nafis, yang merupakan antara
sumber

terpenting

bagi

sejarah

Melayu.

Buku Salasilah

Melayu

dan

Bugis diterbitkan pada tahun 1911 di Singapura dalam bentuk litograf. Buku ini
mengisahkan asal usul keturunan raja-raja Bugis yang mengembara menuju ke
kerajaan Melayu seperti Johor, Lingga, dan Riau.
Buku sejarah yang lebih luas dan terperinci kandungannya ialah Tuhfat alNafis yang mula ditulis pada tahun 1865. Buku yang terdiri daripada dua bahagian
ini membincangkan sejarah Singapura, Melaka, Johor, dan riwayat raja-raja Bugis.
Kecintaan Raja Ali Haji terhadap kesusasteraan, khususnya puisi terserlah melalui
tulisan sejarahnya yang sering disulami syair dan puisi, sehingga

dalam Kitab

Pengetahuan Bahasa karangannya terdapat juga beberapa rangkap puisi.


Kebanyakan karya sastera

Raja Ali Haji terutamanya syair, menghuraikan hal

keagamaan, misalnyaSyair Jatuhnya Negeri Johor, Syair Gurindam Dua Belas, Syair
Taman Pertama, Syair Abdul Muluk, Syair Siti Sianah, dan Syair Hukum Nikah.
Di samping itu, Raja Ali Haji juga menghasilkan dua buah karya undang-undang,
iaitu Thamarat-al-Muhamedahlil-Mahkamah (1896) dan Mukaddimah fi Intizam alWazaif al-Malik (1857).
Makam Raja Ali Haji di
Pulau Penyengat, Riau
Sesungguhnya,
Haji

Raja

merupakan

pengarang

yang

Ali

tokoh
agung

pada zaman pertengahan


abad

ke-19.

Dengan

bakatnya yang besar dan kecintaannya kepada ilmu, bahasa dan persuratan, beliau
muncul sebagai cendekiawan Melayu yang serba boleh, yang telah menghasilkan
karya dalam pelbagai bidang. Beliau dapat dianggap sebagai salah seorang pemikir
besar dalam dunia persuratan Melayu, terutamanya dalam bidang agama, sejarah,
bahasa dan kesusasteraan.

Analisis Syair Nasihat Karya Raja Ali Haji


(Teh Koon Hoo)

Biografi Raja Ali Haji


Nama Lengkap RAH adalah Raja Ali al-Hajj ibni Raja Ahmad al-Hajj ibni Raja Haji Fisabilillah
bin Opu Daeng Celak alias Engku Haji Ali ibni Engku Haji Ahmad Riau. Ia dilahirkan pada
tahun 1808 M di pusat Kesultanan Riau-Lingga di Pulau Penyengat (kini masuk dalam wilayah
Kepulauan Riau, Indonesia).
Beberapa karya Raja Ali Haji yang terkenal seperti Syair Nasihat di atas, dan Syair Nasihat
Kepada Anak, lebih banyak berisikan nasihat bertemakan kepemimpinan. Hal ini bisa jadi
dipengaruhi oleh lingkungan di mana Raja Ali Haji lahir dan dibesarkan. Kakeknya, Raja Ali
Haji Fisabilillah adalah keturunan keluarga kerajaan Riau. Sementara neneknya, Opu Daeng
Cellak memiliki garis keturunan dari kerajaan Bugis.
Selain dibesarkan di lingkungan kerajaan, Raja Ali Haji semasa mudanya juga telah memangku
beberapa jabatan penting. Ketika usia Raja Ali Haji telah mencapai 32 tahun, ia beserta saudara
sepupunya dipercaya memerintah wilayah Lingga untuk mewakili Sultan Mahmud Muzaffar
Syah, yang pada saat itu masih berumur sangat muda. Pada tahun 1845, Raja Ali Haji diangkat
sebagai penasehat keagamaan kesultanan. Selain itu, Pekerjaan sebagai penanggung jawab
bidang hukum Islam di Kerajaan Riau-Lingga diemban oleh RAH hingga ia meninggal pada
tahun 1873.
Selain memangku jabatan kesultanan, Raja Ali Haji juga terkenal sebagai seorang ulama
terkemuka. Oleh karena itu, karya-karya Raja Ali Haji banyak berisikan nasihat tentang
kepemimpinan dan keagamaan. Lingkungan dan pengalamannya benar-benar memberikan warna
tersendiri pada karya-karyanya yang berisikan nasihat.
Sekilas tentang Kepemimpinan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemimpin diartikan dengan orang yang memimpin
(Depdiknas, 2002: 874). Sementara itu, menurut Mumford dalam Marat (1982: 8)
kepemimpinan adalah keunggulan seseorang atau beberapa individu dalam kelompok, dalam
proses mengontrol gejala-gejala sosial.
Jadi, kepemimpinan dapat timbul kapan dan di manapun, apabila ada unsur-unsur sebagai berikut
:

1. Ada orang yang dipengaruhi atau anggota, bawahan, pengikut, kelompok yang
mau diperintah, atau dikomandoi;
2. Ada orang yang mempengaruhi atau pemimpin, yang memberi komando,
pembimbing;
3. Ada pengarahan kepada suatu tujuan oleh orang yang mempengaruhi atau
pemimpin (Marat, 1982: 37)

Analisis Isi Syair Nasihat


Syair Nasihat di atas digolongkan sebagai karya sastra klasik, karena memiliki ciri sbb :

Bercerita seputar kehidupan raja / kerajaan


Menggunakan bahasa kemelayu-melayuan
Menggunakan bahasa klise
Menggunakan majas perbandingan
Berbentuk syair

Dari awal hingga akhir bait syair akan sangat terasa suasana kerajaan. Berikut akan dibahas syair
tersebut bait per bait.
Bait pertama :

Ayuhai segala pegawai sultan,


hendaklah jaga pada jabatan
Kamu itu seperti intan
Jangan dibuangkan ke dalam hutan
Pada bait pertama, Raja Ali Haji mengungkapkan bahwa Sultan adalah figur yang sangat
penting. Nasihat beliau tercantum pada baris kedua, yang bermakna seorang sultan hendaknya
memiliki sifat amanah. Pada baris ketiga, Raja Ali Haji menggunakan majas asosiasi, yaitu majas
perbandingan yang mengungkapkan sifat manusia seperti benda mati. Dalam hal ini, sultan oleh
Raja Ali diibaratkan seperti intan yang amat berharga. Bait ini ditutup dengan baris keempat
yang mengungkapkan bahwa seorang sultan harus pandai menempatkan dirinya, bukan justru
mengasingkan diri dari rakyatnya.
Bait kedua :
Ayuhai segala raja menteri
Serta pegawai kanan dan kiri
Hendaklah jaga ingatkan negeri
Perompak penyamun, kompak mencuri

Pada bait kedua, Raja Ali Haji memberikan nasihat kepada para pemangku jabatan secara
keseluruhan. Hal ini tampak pada baris pertama dan kedua yang menyebutkan raja, menteri, serta
pegawai kanan dan kiri. Artinya, bahwa para pemangku jabatan di kerajaan tidak bisa bekerja
sendiri, namun haruslah bekerja secara bersama-sama. Antara raja, menteri, dan pegawai
memiliki peran dan tugas masing-masing, namun tetap memiliki tujuan yang sama. Pada baris
ketiga disebutkan tugas para pemangku jabatan tersebut yaitu untuk menjaga ketentraman dan
keamanan negeri. Pada baris keempat, disebutkan bahwa perompak dan penyamun, sebagai
pengganggu keamanan negeri, kompak mencuri. Artinya, musuh kerajaan itu membangun
kekuatan dengan kekompakan, maka para pemimpin juga seharusnya demikian. Bait kedua
secara keseluruhan juga merupakan sindiran bagi para pemimpin zaman sekarang, yang justru
saling sikut dan saling berebut kekuasaan padahal keamanan dan ketentraman masyarakat belum
lagi tercipta.
Bait ketiga :
Kehidupan rakyat janganlah lupa
Fakir-miskin hina dan papa
Jangan sekali tuan nan alpa
Akhirnya bala datang menerpa
Bait ketiga mengandung peringatan dan ancaman pada para pemimpin negeri. Diawali dengan
mengingatkan akan kehidupan rakyat yang berada dalam kesengsaraan. Baris pertama dan baris
kedua seolah menyampaikan pada para pemimpin bahwa di bawah sana masih banyak rakyat
yang menjadi fakir-miskin, hidup susah, sengsara, dan melarat. Baris ketiga berisi nasihat agar
para pemimpin tidak melupakan tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan rakyat. Baris
keempat ditutup dengan ancaman bahwa jika pemimpin lalai akan tanggung jawabnya, maka
yang datang tidak lain adalah bencana dan malapetaka.
Bait keempat :
Kacaulah negeri tidak terperi
Berdengki-dengki sama sendiri
Umpat dan puji sehari-hari
Kepada raja tidaklah ngeri
Bait keempat secara keseluruhan menggambarkan akibat yang terjadi jika pemimpin sudah lupa
akan tugas dan tanggungjawabnya. Ini adalah penjelasan dari bala yang diungkapkan Raja Ali
Haji pada bait sebelumnya. Pada baris pertama, Raja Ali Haji menggunakan majas hiperbola
yang menggambarkan kekacauan teramat dahsyat yang melanda negeri. Baris-baris selanjutnya

menegaskan bentuk kekacauan yang terjadi : ancaman perang saudara, rakyat saling benci,
bahkan tidak senang dengan pemimpinnya sendiri.
Bait kelima :
Raja pun sudah hilang hebatnya
Kepada segala rakyat tentaranya
Sebab karena lalai alpanya
Serta dengan fasik zalimnya.
Bait ini merupakan klimaks dari bait-bait sebelumnya. Pada baris pertama disebutkan bahwa
seorang pemimpin bisa saja jatuh kewibawaannya. Baris kedua menggambarkan kembali bahwa
raja adalah figur sentral di tengah rakyat dan tentaranya. Dua baris pertama menggambarkan
seorang pemimpin yang sudah tidak lagi dipercaya oleh rakyat, bahkan tentaranya sendiri. Dua
baris terakhir menutup nasihat ini dengan menyebutkan sebab hilangnya wibawa seorang raja.
Setidaknya ada dua sebab : lalai dari tanggung jawab, dan memerintah secara zalim.
Nasihat untuk Pemimpin Masa Depan
Syair Nasihat Raja Ali Haji di atas jika dicermati lebih jauh, sesungguhnya memuat nasihatnasihat yang berlaku untuk para pemimpin seluruh zaman. Setidaknya ada beberapa tugas dan
tanggungjawab seorang pemimpin terhadap rakyatnya :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pandai menempatkan diri di tengah rakyatnya


Membangun kerjasama yang baik dengan menteri dan pegawainya
Menjaga stabilitas dan keamanan negeri
Memperhatikan kesejahteraan rakyat
Menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab
Memerintah dengan adil dan bijaksana

Selain itu, pemimpin juga harus menyadari adanya bahaya dan ancaman yang mengganggu
negeri yang dipimpinnya, antara lain :
1. Pemberontak dan pengganggu keamanan negeri
2. Perebutan kekuasaan yang menimbulkan perang saudara
3. Hilangnya wibawa raja di mata rakyat

Mencermati kondisi Indonesia saat ini, agaknya apa yang disebutkan Raja Ali Haji dalam syair
nasihat sungguh benar adanya. Saat ini pemimpin sudah semakin hilang wibawa. Masyarakat
semakin antipati dengan pemerintah, sementara di kalangan pejabat sana banyak yang
melakukan tindakan korupsi. Ada juga yang sampai saling sikut karena berebut kekuasaan. Inilah
tanda-tanda datangnya bala yang disebutkan Raja Ali Haji dalam syairnya. Maka, figur

pemimpin yang adil dan bijaksana tentulah sangat diharapkan oleh negeri ini. Pemimpin yang
bisa menyelesaikan segala permasalahan rakyat, mulai dari kesejahteraan hingga keamanan, dan
pemimpin yang amanah serta memiliki integritas dan kapabilitas yang baik. Pemimpin seperti
inilah yang diungkapkan seperti intan oleh Raja Ali Haji, dan pemimpin seperti inilah yang
diidamkan oleh negeri ini.
Kesimpulan
1.
2.
3.
4.

Syair
Syair
Syair
Syair

Nasihat menggambarkan beberapa karakter pemimpin yang ideal


ini juga menyebutkan tantangan yang akan dihadapi seorang pemimpin
ini mengungkapkan akibat bila seorang pemimpin hilang wibawa
ini sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini

Hikayat Muhammad Ali Hanafiah menceritakan perihal kegagahan dan keperwiraan


seorang pejuang Islam, iaitu Muhammad Ali Hanafiah, pada zaman sebelum dan
awal kebangkitan Islam.
Terdapat 2 manuskrip Hikayat Muhammad Ali Hanafiah, iaitu:

Manuskrip "A": Cambridge University Library Ll.6.5. yang mengandungi perca


dari teks keseluruhan. Tarikh ditulis sekitar 1580, pastinya sebelum 1624. Ia
dipercayai didapati oleh Peter Floris di Aceh sekitar 1604 dari koleksi Erpenius
yang didapati oleh Cambridge pada 1632.
Manuskrip "B": Cambridge University Library Ll.6.5. yang mengandungi tek
lengkap, bertarikh sebelum 1682. Didapati oleh William Mainstone pada tahun
1682, di Bantam, Jawa.

Hikayat Amir Hamzah merupakan salah satu dari kisah hikayat yang disebut
dalam Sejarah Melayu, semasa pertahanan Melaka dari serangan Portugis, hikayat
ini dikatakan telah diminta dari Sultan Melaka untuk dibacakan bagi menaikkan
semangat pahlawan Melayu. Oleh itu ia jelas menunjukkan kehadirannya sebelum
1511 lagi. Dalam versi bercetak edisi 1987 terdapat 245,273 perkataan di
dalamnya.
Kisah pada malam sesudah Feringgi melancarkan serangannya yang pertama
ke atas Melaka, seperti yang tersebut di bawah ini
Maka Sultan ahmad pun menghimpunkan orang, dan suruh berhadir senjata.
Maka hari pun malamlah, maka segala hulubalang dan segala anak tuan-tuan
semuanya bertunggu dibalai rong. Maka kata segala anak tuan-tuan itu, Apa
kita buat bertunggu dibalai rong diam-diam sahaja? Baik kita membaca
hikayat perang, supaya kita beroleh faedah daripadanya. Maka kata Tun
Muhammad Onta, benar kata tuan-tuan itu, baiklah Tun Indera Sagara pergi
memohonkan Hikayat Muhammad Hanafiah, sembahkan mudah-mudahan
dapat patik-patik itu mengambil faedah daripadanya. Kerana Feringgi akan
melanggar esok hari. Maka Tun Indera Sagara pun masuk mengadap Sultan
Ahmad. Maka segala sembah orang itu semuanya dipersembahkannya
kebawah duli Sultan Ahmad. Maka oleh Sultan Ahmad dianugerahi Hikayat
Amir Hamzah, maka titah Sultan Ahmad pada Tun Indera Sagara, katakan
kepada segala anak tuan-tuan itu, hendak pun kita anugerahkan Hikayat
Muhammad Hanafiah, takut tiada akan ada berani segala tuan-tuan itu
seperti Muhammad Amir Hamzah pun padalah maka kita beri Hikayat
Hamzah. Maka Tun Indera Sagara pun keluarlah membawa Hikayat Hamzah,
maka segala titah Sultan Ahmad itu semuanya disampaikannya pada segala

anak tuan-tuan itu, maka semuanya diam, tiada menyahut. Maka kata Tun
Isap pada Tun Indera Sagara, persembahkan ke bawah duli yang dipertuan,
seperti Muhammad Hanafiah, patik-patik itu adalah seperti hulubalang
berani. Maka oleh Tun Indera Sagara segala kata Tun Isap itu semuanya
dipersembahkannya kepada Sultan Ahmad, maka baginda pun tersenyum
maka titah Sultan Ahmad, benar katanya itu. Maka dianugerahi pula Hikayat
Muhammad Hanafiah.

Hikayat Muhammad Ali Hanafiah merupakan Sastera Syiah?


Hikayat Muhammad Ali Hanafiah terkenal dalam pensejarahan Melayu kerana
menurut Tun Seri Lanang didalam kitabnya, Sulatus Salatin atau juga dikenali
sebagai kitab Sejarah Melayu, Hikayat Muhammad Ali Hanafiah ini dibaca kepada
tentera-tentera Melaka bagi meniup semangat perjuangan menentang penjajahan
Portugis.
Dipetik dari entri Hikayat Muhammad Ali Hanafiah dari ms.wikipedia.org
(http://ms.wikipedia.org/wiki/Hikayat_Muhammad_Ali_Hanafiah)
Kisah pada malam sesudah Feringgi melancarkan serangannya yang pertama ke
atas Melaka, seperti yang tersebut di bawah ini
Maka Sultan ahmad pun menghimpunkan orang, dan suruh berhadir senjata.
Maka hari pun malamlah, maka segala hulubalang dan segala anak tuan-tuan
semuanya bertunggu dibalai rong. Maka kata segala anak tuan-tuan itu, Apa
kita buat bertunggu dibalai rong diam-diam sahaja? Baik kita membaca
hikayat perang, supaya kita beroleh faedah daripadanya. Maka kata Tun
Muhammad Onta, benar kata tuan-tuan itu, baiklah Tun Indera Sagara pergi
memohonkan Hikayat Muhammad Hanafiah, sembahkan mudah-mudahan
dapat patik-patik itu mengambil faedah daripadanya. Kerana Feringgi akan
melanggar esok hari. Maka Tun Indera Sagara pun masuk mengadap Sultan
Ahmad. Maka segala sembah orang itu semuanya dipersembahkannya
kebawah duli Sultan Ahmad. Maka oleh Sultan Ahmad dianugerahi Hikayat
Amir Hamzah, maka titah Sultan Ahmad pada Tun Indera Sagara, katakan
kepada segala anak tuan-tuan itu, hendak pun kita anugerahkan Hikayat
Muhammad Hanafiah, takut tiada akan ada berani segala tuan-tuan itu

seperti Muhammad Amir Hamzah pun padalah maka kita beri Hikayat
Hamzah. Maka Tun Indera Sagara pun keluarlah membawa Hikayat Hamzah,
maka segala titah Sultan Ahmad itu semuanya disampaikannya pada segala
anak tuan-tuan itu, maka semuanya diam, tiada menyahut. Maka kata Tun
Isap pada Tun Indera Sagara, persembahkan ke bawah duli yang dipertuan,
seperti Muhammad Hanafiah, patik-patik itu adalah seperti hulubalang
berani. Maka oleh Tun Indera Sagara segala kata Tun Isap itu semuanya
dipersembahkannya kepada Sultan Ahmad, maka baginda pun tersenyum
maka titah Sultan Ahmad, benar katanya itu. Maka dianugerahi pula Hikayat
Muhammad Hanafiah.

Siapa Muhammad Ali Hanafiah?


Beliau ialah Muhammad Bin Ali Bin Abi Thalib, iaitu anak kepada Sayidina Ali R.A
dengan isteri yang dinikahinya selepas kematian Sayidatina Fatimah Bin
Muhammad Rasulullah.
Ibu Muhammad Bin Ali ialah Haulah (Ada juga yang menyebut Khaulah) dari Bani
Hanifah.
Beliau digelar Al-Hanafiah sempena kabilah ibunya.
Dalam kitab Hikayat Muhamad Ali Hanafiah mengandungi unsur-unsur ajaran Syiah
Kaisaniah iaitu mempertahankan hak Hassan R.A dan Hussien R.A sebagai Khalifah
dan perincian dendam melampau terhadap Muawiyah R.A dan puteranya,Yazid.
Turut diceritakan Hussein menyembuhkan sayap malaikat, Muawiyah tidak mahu
beristeri tetapi akhirnya berkahwin dengan wanita tua dan dendam Yazid kerana
ditolak pinangan dari dua wanita yang menikahi Hassan dan Hussein.
Juga dalam kitab ini diceritakan bahawa Muhammad Ali Hanafiah meninggal akibat
terperangkap di dalam sebuah gua.
Syiah Kaisaniah:
Diasaskan oleh Mukhtar Bin Ubau Al-Thaqafi (khadam kepada Muhammad Bin Ali
R.A Bin Abi Thalib) dan Kaisan (Khadam kepada Sayyidina Ali, dan diwarisi oleh
Muhammad Ali Hanafiah).
Mereka mempertahankan hak kekhalifahan Hassan dan Hussein. Selepas
kesyahidan kedua-duanya, Kaisan dan Mukhtar bermati-matian mempertahankan
hak kekhalifahan kepada Muhammad Ali Hanafiah.

Terdapat 2 kelompok daripada Kaisaniah :


1. Yang mendakwa bahawa Muhammad Ali Hanafiah masih belum mati kerana
beliau menyelamatkan diri ke sebuah daerah Radhwa (sebuah kawasan
pergunungan) ketika diburu pemerintah kerana disebabkan oleh pengikutpengikutnya yang melampau. Beliau dipercayai masih lagi hidup dan bersembunyi
disana. Beliau akan keluar pada hari kiamat sebagai Imam Mahdi.
2. Mereka yang memperjuangkan hak kekhilafahan Muhammad Ali Hanafiah semasa
beliau masih lagi hidup. Dan hak tersebut berpindah-pindah kepada orang lain
selepas kematiannya.

Hikayat Mumammad Ali Hanafiah


Dari segi perwatakan,watak-watak bulat yang dikemukakan
terbahagi kepadadua kumpulan iaitu protagonis dan antagonis. Tokoh-tokoh protago
nisnya ialah Ali, Hassan dan Hussain. Muawiyyah dan Yazid ialah tokoh-tokoh
antagonis. Tokohtokoh protagonisnya digambarkan sebagai manusia yang sempurna lahir danbatinn
ya. Antagonisnya diberi gambaran penuh keburukan. Tokohtokoh protagonis digambarkan sebagai pahlawan-pahlawan yang terbilang,
tiada tolok bandingnya, serta terlalu dibesar-besarkan hingga melebihi
kemampuan dan kebolehan manusia biasa.Unsur ini dapat dikesan dalam setiap
peperangan yang diceritakan. Semua peperangan yang dilukiskan dalam Hikayat
Muhammad Hanafiyyah melibatkan Ali dan anak-anaknya dengan Muawiyyah
dan Yazid. Dalam Hikayat Muhammad Hanafiyyah terdapat plot cerita yang terdiri
daripada beberapa bahagian.Bahagian yang pertama iaitu permulaan kehidupan
Nabi Muhammad serta Hassan dan Hussein semasa kecil.Nabi Muhammad ,Fatimah,
Hassan dan Hussein ialah ahlul bait iaitu penghuni rumah Nabi Muhammad yang
penuh dengan cahaya keimanan dan sering dikunjungi oleh malaikat. Jibrail
telah mengunjung ke dalam keluarga Nabi Muhammad dan mengayun buaian
Hasan dan Husain sewaktu Ali dan Fatimah sedang solat dan meramalkan masa
depan mereka melalui pakaian. Bahagian kedua pula memaparkan kehidupan
masyarakat islam setelah NabiMuhammad dan Fatimah wafat.
Abu Bakar menjalankan pentadbiran jawatan khalifah. Dalam upacara sayembara
memilih jodoh, Syaharbanun memilih Hussain
sebagai bakal suminya(tradisi Arya).Kini kekhalifahan di bawah pemerintahan Umar.
Beliau meneruskan tradisi melarang Marwan Hakim pulang ke Madinah. Umar
wafat ditikam oleh Abu Lukluk Usman dipilih menjadi khalifah.Pentadbiran Usman
bersifat kroni dan nepotisme.Timbul kontroversi pelantikan antara Marwan dengan
Muhammad Abu Bakar. Pengikut Muhammad Abu Bakar telah membantah.Hassan
dan Hussain turut membantu Usman. Akhirnya Usman Terbunuh.
Ketika menjadi khalifah, Ali sentiasa berhadapan dengan cabaran. Aisyahmembantu
Muawiyah berperang dengan Ali. Setelah Muawiyah kalah, Ali, Hassan, dan Hussain

kekal di Madinah. Ali Muhammad Hanafiah memerintah di buniara,Umar


Ali,Talib Ali dan Akil Ali memerintah di Baghdad.Masib Kaka memerintah di Iraq,
Tughan Turk, Mughan Turk menjadi pemerintah di Tabriz,manakala Ibrahim Astar
memerintah tujuh. Akhirnya Ali mati dibunuh oleh Abdul Rahman Ibn Muljam.
Pada bahagian ketiga,cerita bermula apabila Muawiyyah menyuruh abu
Hurairah melamar Zainab binti Jaafar Tayyar untuk Yazid tetapi peminangan itu
ditolak kerana zainab menerima pinangan Hassan. Pada masa yang sama
Muawiyyah juga meminta bantuan Musa Asyari melamar bekas isteri Abdullah
tetapi ditolak kerana beliau menerima lamaran daripada Hussain. Yazid mengupah
isteri Hassan meracuni Hassan lalu wafat. Yazid menaikkan dendam masyarakat
Arab pada zaman Jahiliah kerana banyak kalangan mereka yang mati dibunuh oleh
masyarakat islam. Dendam mereka itu dilaksanakan dengan cara berperang
dengan Hussain dan Hussain meminta bantuan Muhammad Hanafiyyah. Dalam
peperangan
dengan Yazid di Karbala banyak keluarganya yang meninggal iaitu Kasim, AliAkbar,
dan Hussain sendiri wafat pada 10 Muharam, hari Jumaat. Pada bahagian keempat
pula, menceritakan tentang Muhammad Hanafiyyah
menerima surat tentang Muawiyah meracun Hassan dan Yazid membunuh
Hussain. Peperangan tercetus antara keluarga Muhammad Hanafiyyah menentang
tentera Yazid. Peperangan hebat terus berlaku dan tangan Muhammad Hanafiyyah
terputus.Ibrahim Astar menyelamatkan Muhammad Hanafiyyah denganmenyambun
g ke bahu dan sembuh semula.
Dalam Hikayat Muhammad Hanafiyyah juga terdapat latar iaitu latarmasa,latar tem
pat dan latar masyarakat.Latar masa ialah pada zamanpemerintahan Nabi
Muhammad serta zaman pemerintahan sahabat-sahabat Nabi iaitu khalifah
Umar,Usman, Ali dan Abu Bakar. Latar tempat pula ialah di tanah Arabtempat
pemerintahan Nabi Muhammad dan latar masyarakat juga ialah masyarakat Arab
yang sering berperang dengan kaum Musyrikin. BIBLIOGRAFI
Ali Ahmad. 1987, karya-karya Sastera Bercorak Sejarah, Kuala Lumpur,
kementerian Pendidikan Malaysia
.
Abu Hassan Sham,
Beberapa Aspek Dari Sejarah Melayu
, Kuala Lumpur : Utusan Printcorp Sd.Bhd. 1977.
Mohd Taib Osman, 1986, Sastera Sejarah Interprestasi dan Penilaian , KualaLumpur,
Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ditulis Oleh Irman Abdurrahman


Sebuah hikayat dari ranah kesusasteraan Melayu lama berkisah tentang peristiwa
Karbala. Warisan budaya yang terlupakan.

Meski tampak lusuh, kitab itu tetap terawat. Beberapa bagian yang robek coba ditautkan dengan
sejenis perekat. Tiap-tiap lembarnya menebarkan wangi kapur barus yang menjaganya dari
kerusakan. Tersimpan dalam ruangan bersuhu 16C, seperti juga kisah di dalamnya, Hikayat
Muhammad Hanafiah, nama kitab itu, memang tak lekang oleh zaman.
Tak banyak orang tahu bahwa hikayat berusia hampir empat ratus tahun ini menyimpan kisah sedih
keluarga Rasulullah saw: kisah pembunuhan Hasan karena racun dan Husain di padang Karbala.
Boleh jadi inilah catatan paling awal dalam bahasa melayu tentang peristiwa berdarah tersebut. Liau
Yock Fang dari Jurusan Pengajian Melayu, Universitas Nasional Singapura, mencatat bahwa fragmen
(sepanjang 60 halaman) hikayat ini sudah tersimpan di Perpustakaan Universitas Cambridge, sejak
tahun 1604. Dalam salah satu bagian naskah yang dimiliki Perpustakaan Nasional Republik
Indonesia (PNRI), tertulis tahun tahun 1191 H atau bertepatan dengan 1771 M sebagai waktu
penyalinan naskah.
PNRI memiliki sembilan naskah Hikayat Muhammad Hanafiah. Beberapa halaman dari tiga naskah
di antaranya telah lapuk dan hampir tidak dapat dibaca. Selebihnya naskah dalam kondisi yang baik
dan tulisan di dalamnya jelas terbaca. Kesembilan bagian naskah ditulis di atas kertas Eropa dengan
ukuran naskah rata antara 25 X 20 cm sampai 33 X 21 cm dan banyak baris sekitar 15 sampai 21
baris. Jumlah halaman bervariasi dari 170-an halaman sampai ada yang berjumlah 600 halaman.
Semuanya ditulis dengan tulisan Arab Jawi dan dalam bahasa Melayu.
Sebagian besar peneliti meyakini Hikayat Muhammad Hanafiah berasal dari sumber Arab. Tapi,
Filolog tenar asal Belanda, Van Ronkel punya cerita lain. Setelah menyelediki fragmen Cambridge,
Ronkel berpendapat bahwa hikayat ini merupakan terjemahan dari bahasa Persia. Alasannya, pujian
yang melimpah kepada kedua putra Ali, Hasan, dan Husain, pemakaian gelarpengembara untuk
Nabi saw yang dalam bahasa Persia adalahnabi, dan kesesuaian isinya dengan dua naskah versia
Persia yang tersimpan di British Museum. L.F. Brakel yang pernah menyunting Hikayat Muhammad
Hanafiah untuk memperoleh gelar doktor kesusasteraannya dari Universitas Leiden mengukuhkan
pendapat Van Ronkel dengan beberapa bukti baru.
Pertama, bahwa pembagian bab dalam naskah Melayu sama dengan naskah Persia. Kedua, dalam
bahasa Persia, hubungan kekerabatan dalam bahasa Arab pada nama Muhammad bin Hanafiah,
dinyatakan oleh apa yang dinamakan ezafat:e yang tidak dinyatakan sehingga menjadi Muhammad
Hanafiah. Karena mengabaikan ezafat:e tadi, penyalin Melayu telah salah menuliskan nama
tersebut, yakni Muhammad Hanafiah bukan Muhammad bin Hanafiah. Ketiga, banyak nama orang
yang ditulis dalam bentuk Persia, seperti Ummi Kulsum dan Immi Salamah.
Meskipun demikian, Brakel juga tidak memungkiri kemungkinan hikayat ini merujuk kepada sebuah
kitab sejarah dalam bahasa Arab, Maqtal al-Husain, karya Abu Mikhnaf. Karya Abu Mikhnaf ini
merupakan catatan paling awal karena sebagian besar sejarahwan Muslim merujuknya ketika

menulis tentang pembataian keluarga Nabi saw tersebut.


Tiap-tiap naskah Hikayat Muhammad Hanafiah berkisah tentang hal yang berbeda meskipun masih
berikisar seputar terbunuhnya kedua cucu kesayangan Rasulullah tersebut. Naskah pertama paling
banyak mengisahkan tentang gugurnya anak-anak Ali, seperti Hasan dan Husain di Karbala pada
masa kekuasaan Yazid. Meskipun jelas, beberapa bagian tampak sudah lapuk dan robek. Isi naskah
pertama ini sudah pernah ditransliterasi dan diberi penjelasan oleh seorang peneliti Belanda, Prof.
Pijnappel pada 1870. Sayangnya PNRI tidak memiliki hasil penelitian itu.
Naskah kedua mengawali cerita dengan kisah nabi-nabi lama, mistik Nur Muhammad, kisah Fatimah
dari Siria, masa muda Nabi Muhammad, pernikahan Nabi saw, hingga zaman Khalifah Ali. Naskah
ketiga mengisahkan persahabatan Muhammad bin Hanafiah dengan beberapa orang. Ia mendapat
luka dalam perang tetapi dengan keajaiban lukanya sembuh. Yazid dapat mengalahkan musuhmusuhnya lalu kemenakannya ditunjuk menjadi raja Damaskus dan kawin dengan cucu Abu Bakar.
Akhirnya Muhammad Hanafiah berhasil mengalahkan musuh-musuhnya seorang diri.
Berbeda dengan naskah-naskah yang lain, naskah keempatHikayat Muhammad Hanafiah yang
dimiliki PNRI memiliki cerita yang sangat berbelit-belit. Selain itu, bahasanya pun sukar dipahami.
Naskah kelima merupakan bagian terpanjang, yakni mencapai 600 halaman. Tebalnya naskah ini,
salah satunya, disebabkan oleh hurufnya yang sangat besar. Satu hal lagi, selain naskah keenam, yang
kelima ini merupakan bagian yang memuat waktu penyalinan dengan lengkap, yaitu 11 Rabiul Awwal
1288 H.
Naskah yang keenam yang bertanggal 6 Syaban 1281 H ini memuat kisah kematian Yazid pada bab
III, tetapi di dalamnya, tidak diceritakan kemenangan Muhammad bin Hanafiah yang banyak
dibicarakan dalam naskah-naskah lain. Naskah ketujuh merupakan sebuah eksemplar yang baik
meski sebagian rusak. Naskah ini mengisahkan tentang perikehidupan Nabi saw secara panjang
lebar.
Naskah kedelapan dimulai dengan uraian tentang kewajiban-kewajiban bagi para pengikut Nabi saw,
sementara kelahiran Hasan dan Husain baru terdapat pada halaman 88. Naskah terakhir memuat
cerita peperangan antara Ali dengan Muawiyah, pembunuhan Hasan dengan racun dan Husain di
padang Karbala oleh Yazid. Kemudian dilanjutkan dengan pembalasan dari Muhammad bin
Hanafiah kepada Yazid. Yazid dapat dikalahkan tetapi Muhammad bin Hanafiah malang juga
nasibnya. Ia mati bersama musuh-musuhnya dalam sebuah gua.
Dengan kandungan yang sarat nilai, naskah-naskah Hikayat Muhammad Hanafiah jelas sangat
berharga untuk diteliti. Tetapi penelitian filologi yang menuntut keahlian interdisiplin tampaknya
kurang diminati para peneliti dan mahasiswa kita. Justru peneliti asing yang banyak menelitimeneliti naskah-naskah tersebut. Ibarat peribahasa kacang lupa akan kulitnya, kita kerap

memandang sebelah mata terhadap warisan budaya nenek moyang. [irman abdurrahman]
Dan Muawiyah pun Menolak Beristri
Dari banyak kisah yang dituturkan dalam Hikayat Muhammad Hanafiah, peristiwa Karbala,
termasuk cerita yang mengawali dan mengikutinya, paling banyak menyita halaman dari hikayat ini.
Bagian kedua ini biasa disebut dengan Hikayat Maktal Husain. Berikut petikannya yang sengaja
ditransliterasi sesuai ragam bahasa aslinya.
Tatkala Husain masih muda, ada malaikat yang kedua sayapnya tertunu, turun ke dunia. Husain
menyapu bahu malaikat itu dengan tangannya. Dengan takdir Allah, sayap malaikat itu pun baik
lalu ia kembali ke udara. Jibrail berkata bahwa malaikat itu tidak akan turun ke bumi melainkan
pada waktu Husain dibunuh oleh segala munafik. Adapun semasa Hasan dan Husain masih kecil
itu, Jibrail selalu turun ke dunia bermain-main dengan mereka. Sekali peristiwa, sehari sebelum
hari raya, Jibrail membawa pakaian untuk Hasan dan Husain. Hasan memilih pakaian hijau dan
diramalkan akan mati kena racun; Husain memilih pakaian merah dan diramalkan mati terbunuh
di Padang Karbala. Muawiyah mendengar bahwa dari keturunannya akan lahir pembunuh cucu
Muhammad dan bersumpah tidak mau beristeri. Pada suatu malam, ia pergi buang air dan
beristinjak dengan batu. Zakarnya disengat oleh kala. Ia tidak terderita sakitnya. Menurut tabib,
sakitnya hanya akan hilang jika ia berkawin. Maka berkawinlah ia dengan seorang perempuan
tua yang tidak boleh beranak lagi. Dengan takdir Allah, perempuan tua itu melahirkan seorang
anak yang diberi nama Yazid.
Setelah Ali wafat, Muawiyah menjadi raja. Sekali peristiwa, Muawiyah mengirim seorang utusan
pergi meminang Zainab, anak Jafar Taiyar untuk menjadi isteri anaknya, yaitu Yazid. Zaainab
menolak pinangan Yazid, tetapi menerima pinangan Amir Hasan. Karena itu Yazid pun
berdendam dalam hatinya, hendak membunuh Amir Hasan dan Amir Husain, bila ia naik
kerajaan. Sekali peristiwa, Yazid ingin berkawin dengan isteri Abdullah Zubair yang sangat baik
parasnya. Muawiyah berja menipu Abdullah Zubair menceraikan isterinya. Isteri Abdullah Zubair
tiada mau menjadi isteri Yazid. Sebaiknya, isteri Abdullah Zubair itu berkawin dengan Amir
Husain. Yazid makin berdendam dalam hatinya, Jika aku kerajaan, yang Hasan dan Husain itu
kubunuh juga, maka puas hatiku.
Maka berapa lamanya, Muawiyah pun matilah dan kerajaan pun jatuh ke tangan Yazid. Mulailah
Yazid melaksanakan niatnya untuk membunuh Amir Hasan dan Amir Husain. Ia berhasil
memujuk seorang hulubalang di Madinah (menurut suatu cerita, salah seorang isteri Hasan
sendiri) meracuni Hasan. Setelah Hasan wafat, pikirannya tidak lain daripada membunuh Husain
saja. Ia mengirim surat kepada Utbah, seorang hulubalang di Madinah, dan memintanya
membunuh Husain dengan menjanjikan harta dan anugerah. Seorang hulubalang yang bernama
Umar Saad Malsum juga dikirim untuk membunuh Utbah. Biarpun begitu, Utbah masih tidak

berani membunuh Husain. Katanya jika Husain ada di dalam Madinah, mereka tidak dapat
mengalahkannya. Karena itu mereka meminta raja Kufah, Ubaidullah Ziyad namanya, supaya
menipu Husain ke Kufah. Husain menerima jemputan raja Kufah untuk pergi ke Kufah. Ummi
Salamah mengingatkan Husain tentang bahaya yang mengancamnya. Pada malam itu Husain
juga bermimpi berjumpa dengan segala nabi dan malaikat. Nabi Muhammad memberitahu bahwa
surga sudah berhias menantikan ketibaannya. Sungguhpun begitu, Husain berangkat juga ke
Kufah bersama-sama dengan pengikutnya yang tidak banyak itu.
Hatta berapa lamanya sampailah mereka ke suatu tempat. Unta dan kuda Husain merebahkan
dirinya, tiada mau berjalan lagi. Mereka lalu mendirikan kemah di situ. Adapun segala kayu yang
mereka tetak, berdarah balak. Baharulah mereka ketahui bahwa tempat itu ialah Padang Karbala,
tempat kematian Husain yang diramalkan Nabi Muhammad dahulu. Hatta mereka pun
kekurangan air, karena air sungai sudah ditebat oleh tentera Yazid. Air yang di dalam kendi kulit
juga sudah terbuang, karena digorek tikus. Apa boleh buat. Terpaksalah mereka menahan dahaga
yang sangat. Maka mulai peperangan itu. Pengikut Husain, satu demi satu syahid. Akhirnya
anaknya sendiri, Kasim dan Ali Akbar, juga mati. Barulah ketika itu Husain teringat meminta
bantuan kepada saudaranya, Muhammad Hanafiah, yang menjadi raja Buniara. Sesudah itu ia
pun terjun ke dalam medan perang. Banyak musuh dibunuhnya. Sekali peristiwa, ia berjaya
menghampiri sungai. Biarpun begitu, ia tidak meminum air itu, karena teringat kepada sahabat
taulannya yang mati syahid disebabkan dahaga itu. Maka Husain pun lemahlah lalu gugur ke
bumi. Betapa pun demikian, tiada seorang pun berani menghampirinya. Akhirnya Samir Laain
yang susunya seperti susu anjing lagi hitam itulah yang maju ke depan dan memenggal leher
Husain. Adapun Husain syahid itu pada sepuluh hari bulan Muharam, harinya pun hari Jumaat.
Tatkala Husain syahid itu, arasy dan kursi gempar, bulan dan matahari pun redup, tujuh hari
tujuh malam lamanya alam pun kelam kabut.
Setelah Husain syahid, maka segala isi rumah Rasul Allah terampaslah oleh tentera Yazid. Akan
tetapi, seorang pun tiada berani menghampiri Ummi Salamah. Seorang lasykar yang merampas
anak perempuan Ummi Salamah, dengan kudrat Allah, matanya menjadi buta. Yazid berjanji
akan memberi diat kematian Husain, jika Ummi Salamah rela dengan dia. Ummi Salamah
menolak. Yazid sangat marah. Apabila Fatimah, anak perempuan Ummi Salamah, meminta air
minum, yang diberikannya ialah kepala Husain yang diceraikan dari badannya.

Naskhah Kesusasteraan Lama Melayu: Sorotan Sejarah Di Nusantara

Agama
Islam
dikatakan
mula
bertapak
di
alam
Melayu pada kurun
ke 13 Masihi. Antara

wilayah yang terawal memeluk Islam adalah Perlak, Pasai dan Samudera
iaitu wilayah-wilayah yang sekarang ini menjadi negeri Aceh, di Sumatera
Utara. Islam bertambah kuat pemerintahannya di nusantara ini apabila
kerajaan Majapahit yang terkenal itu dikalahkan oleh Radin Patah bersamasama dengan Sembilan orang Ulama Islam yang termahsyur dengan gelaran
Wali Sanga yakni Wali yang Sembilan. Adapun perkembangan Islam ke alam
Melayu ini telah berlaku pada kurun ke 15 Masihi dan dikatakan saling
beriring-iringan
dengan
kuasa-kuasa
besar
barat.
Pada
awal
perkembangannya, kaedah atau metod yang digunakan oleh ulama dan
pendakwah Islam adalah menggunakan jalan dakwah yakni pertuturan atau
komunikasi dalam menyampaikan ajaran dan fahaman Islam. Sumber kitabkitab risalah dakwah yang digunakan pada mulanya adalah berhuruf Jawi
yang berasaskan huruf Arab dan hanya dapat dilengkapkan sesudah
disertakan huruf-huruf tambahan menurut kaedah huruf Parsi iaitu
huruf cha, nga , ga dan nya. Kemudian daripada itu barulah dapat disusun
kaedah-keadah ejaan jawi dan bermulalah usaha-usaha menterjemahkan
kitab-kitab risalah seperti huraian kaedah, rukun dan aturan Islam, Iman dan
Ihsan yang wajib diketahui oleh seorang Muslim. Seterusnya timbullah apa
yang dinamakan kesusasteraan Islam di sisi orang Melayu yang sebelum
kedatangan Islam itu telah terkenal dengan kesusasteraan Hindu seperti
cerita Pandawa Lima dan cerita Seri Rama yang berperang dengan Maharaja
Ravana dalam Kitab Mahabharata. Maka bermulalah era kesusasteraan
Melayu Islam yang berkembang mekar menggantikan kesusasteraan Hindu
itu.
Sederhananya usaha menterjemahkan kitab-kitab atau risalah-risalah Islam
pada zaman itu di lihat belum memadai dalam memperkenalkan
kesempurnaan dan kebesaran Islam kepada orang-orang yang baru hendak
mengenal atau cuba hendak meyakini ajaran-ajarannya. Salah satu jalan
yang dirasakan berkesan dalam melaksanakan tugas suci ini ialah menerusi
kesusasteraan. Ini dapat dipastikan bahawa ramai pengembangpengembang Islam telah banyak menggunakan lapangan kesusasteraan bagi
memperkenalkan riwayat-riwayat seperti kisah para Rasul dan Nabi, tentang
pahlawan-pahlawan dan mujahid Islam dalam menegakkan syiar Islam dan
sebagainya. Barangpasti cerita atau riwayat seumpama ini dilihat mampu
menarik perhatian dan cepat tersebar kepada orang-orang yang baru mula
hendak mengenal dan memahami ajaran Islam itu. Antara hasil naskhah
kesusasteraan lama Melayu yang berintikan Islam itu adalah Hikayat Nabi
Muhammad, Hikayat Nabi Muhamad Mengajar anaknya Fatimah, Hikayat
Nabi Yusof dan hikayat beberapa orang nabi-nabi lagi yang kemudiannya
dihimpunkan dalam satu kitab yang dinamakanKessasul Anbia atau kisah
para nabi. Kisah perjuangan pada zaman Islam mula berkembang dan kisah
kegagahan pahlawan Islam dalam peperangan pada zaman itu adalah antara
kisah-kisah yang amat digemari oleh orang-orang Melayu. Antara hikayathikayat pahlawan Islam yang awal sekali diterjemahkan ke dalam bahasa
Melayu adalah Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Muhammad Ali Hanafiah,

Hikayat Raja Handak yang meriwayatkan tentang kegagahan Sayyidina Ali


dan Hikayat Raja Badar. Ini dibukti dan disahkan dalam buku Sejarah Melayu
tentang dua buah hikayat iaitu Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat
Muhammad Ali Hanafiah (kedua-duanya diterjemahkan dari bahasa Parsi)
yang sering dibaca dan dijadikan rujukan oleh orang-orang Melayu terdahulu
sebelum kejatuhan Melaka ke tangan Feringgi (Portugis) pada tahun 1511
Masihi. Dalam buku Sejarah Melayu tersebut ada menghuraikan kesahihan
ini yang mendokumenkan kisah pada malam sesudah Feringgi melancarkan
serangannya yang pertama ke atas Melaka seperti frasa di bawah :
Maka Sultan Ahmad pun menghimpunkan orang, dan suroh berhadhir
senjata. Maka hari pun malam-lah; maka segala hulubalang dan segala anak
tuan-tuan semuanya bertunggu dibalai-rong. Maka kata segala anak tuantuan itu, Apa kita buat bertunggu dibalai-rong diam-diam sahaja? Baik kita
membacha hikayat perang, supaya kita beroleh faedah daripadanya.
Maka kata Tun Muhammad Onta, Benar kata tuan-tuan itu, baik-lah Tun
Indera Sagara pergi memohon Hikayat Muhammad Hanafiah, sembahkan
mudah-mudahan dapat patek-patek itu mengambil faedah daripada-nya.
Kerana Feringgi akan melanggar esok hari. Maka Tun Indera Sagara pun
masok menghadap Sultan Ahmad. Maka segala sembah orang itu semuanya
di-persembahkan-nya ka-bawah duli Sultan Ahmad. Maka Sultan Ahmad dianugerahi Hikayat Amir Hamzah; maka titah Sultan Ahmad pada Tun Indera
Sagara, Katakan kapada segala anak tuan-tuan itu, hendak pun kita
anugerah-kan Hikayat Muhammad Hanafiah, takut tiada akan ada berani
segala tuan-tuan itu saperti Muhammad Hanafiah; hanya jikalau pun dapat
seperti Amir Hamzah pun pada-lah; maka kita beri Hikayat Hamzah.

Daripada
permulaan
kata
buku
Sejarah
Melayu
(naskhah
Shellabear)
itu
dapat
dipastikan
kesusasteraan lama
Melayu itu adalah
kebanyakkan
bercorak
atau
mencontohi aliran
bentuk Mathanawi
(Mesnewi)
yakni
sejenis syair Parsi
yang
lazimnya
dimulai dengan mukaddimah atau permulaan kata memuji Allah dan
Rasulnya. Petikan ayat di atas turut menjelaskan juga bahawa hasil

kesusasteraan lama Melayu merupakan satu instrumen dan bukti yang


kesusasteraan itu bukanlah hanya menjadi bahan bacaan dan rujukan umat
pada ketika itu malah digunakan ia sebagai pelajaran dan penaik semangat
dalam menghadapi perang. Menariknya lagi tentang kesusasteraan lama
Melayu ini ialah pengarangnya dapat menerangkan sesuatu peristiwa itu
secara terperinci iaitu dengan menyebut satu-persatu tarikh, tahun, hari
bahkan hingga saat ketika terjadinya ia seperti contoh berikut:
Tatkala hijratu l-nabiyyi sallu LLahu alaihi was-salamu sa-ribu dua puloh
satu tahun, kepada tahun Dal, pada tahun Dal, pada dua belas hari-bulan
Rabiil-Awwal, kapada hari Khamis, waktu al-dhoha, pada ketika Shamsu,
pada zaman kerajaan marhum mangkat di-Acheh, Sultan Alaud-din Riayat
Shah zillu LLahi fil-alam anak Sultani I-ajalli Abdil-Jalil Shah,
diriwayatkan
Perkembangan kesusasteraan lama Melayu yang berpengaruh Islam di
nusantara sama ada bercorak Parsi atau pun Arab pada asasnya dapat
dibahagikan kepada tiga zaman iaitu :
Zaman Kerajaan Pasai (1280 hingga 1400 Masihi)
Zaman Kerajaan Melaka ( 1400 hingga 1511Masihi)

Zaman Kerajaan Acheh dan Johor ( 1511 hingga 1650 Masihi)

Kesusasteraan lama Melayu telah mula berkembang di negeri Pasai iaitu


negeri yang paling awal menerima Islam di alam nusantara. Kebanyakkan
hasil kesusasteraan tersebut adalah bersifat keagamaan dan bahagian
terbesar daripada nakhahnya adalah berbahasa Parsi. Apabila negeri Melaka
berdiri dan bertambah kuat kerajaannya maka di situlah menjadi tempat
tumpuan pengembang-pengembang agama dan ulama-ulama Islam.
Walaupun usaha-usaha dijalankan bagi kemajuan dan perkembangan sastera
paza zaman Kerajaan Melayu Melaka itu, tetapi dicatatkan zaman
kegemilangan kesusasteraan lama Melayu di Nusantara ini adalah pada
pertengahan pertama pada kurun ke 17 Masihi. Kejatuhan Kerajaan Melayu
Melaka pada 1511 Masihi telah menjadikan Kerajaan Acheh berdiri dalam
puncak pemerintahannya. Beberapa buah buku-buku kesusasteraan Melayu
yang tinggi kualitinya tercipta pada zaman tersebut di antaranya adalah
Sulalatunl-Salatin yang disusun pada 1612 Masihi, Taj ul-Salatin pada tahun
1603 Masihi dan Bustan ul-Salatin pada tahun 1638 Masihi.

Hakikatnya banyak hasil-hasil naskhah kesusasteraan lama Melayu yang


telah hilang dan musnah sepanjang peredaran zaman yang telah
mengharungi pelbagai peristiwa sejarah oleh bangsanya. Dikatakan antara
peristiwa yang menyebabkan banyak naskhah-naskhah kesusasteraan lama
Melayu itu hilang dan musnah adalah sewaktu Kerajaan Melayu Melaka
berperang dengan kuasa Portugis. Istana raja yang menjadi tempat
penyimpanan buku-buku dan kitab-kitab telah binasa di makan api akibat
dibakar oleh pihak musuh yang datang menyerang. Selain itu, peristiwa yang
lebih besar yang menyebabkan kehilangan hasil-hasil kesusasteraan lama
Melayu itu adalah terbakarnya kapal yang bernama the Fame pada 2
Februari 1824 yakni kapal pelayaran Britain yang membawa muatan barang,
dokumen (perpustakaan lama Melayu) dan khazanah yang dicuri dan
dirampas untuk di bawa pulang ke negara asal mereka.