You are on page 1of 4

Reference tvrtke:

2007.-2015.
2007-2010
Vjetroparkovi u ibensko-kninskoj i splitskodalmatinskoj upaniji:
Djelomina dokumentacija za pribavljanje
prethodnog energetskog odobrenja za 8
vjetroparkova.
Idejno rjeenje za ishoenje lokacijske dozvole
za vjetropark Svilaja.
Idejni projekti za ishoenje lokacijske dozvole
za vjetroparkove Kozjak i Oton.
Investitor: Jura Energija d.o.o.
2008.
Glavni i izvedbeni projekt mosta preko potoka eravinec
u Ivani Gradu

Investitor: Grad Ivani grad


2008.
Projekt konstrukcije zgrade Manterovak
Investitor Juraj Lonari
2008.
Struni nadzor nad izgradnjom mosta preko potoka
Vrapak u naselju pansko u Zagrebu.

Investitor: Grad Zagreb


2008.
Idejni projekt za ishoenje lokacijske dozvole
rekonstrukcije ulice Zvonka Vinceka u Zapreiu.

Investitor: Grad Zaprei

2009-2010
Struni nadzor nad izgradnjom objekata na autocesti
Zagreb-Sisak, dionica Velika Gorica-Lekenik, poddionica
Velika Gorica-Buevec.
Objekti:
most preko kanala sava-Odra, l=310 m
most na stac 4-119.50, l=20 m
most na stac. 4+686.5, l=20 m
most Buna, l=33m
nadvonjak Golak, l=72 m
nadvonjak Novo Selo, l=72 m
ploasti propusti.
eoni cestarinski prolaz Mraclin
Investitor: Hrvatske autoceste d.o.o.
2009.
Glavni i izvedbeni projekt tipskog elinog tornja visine
20 m

Investitor Elektrocentar Petek, Ivanigrad


2009.
Izvedbeni projekt AB propusta na dravnoj cesti D206
Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.
2010.
Projekt konstrukcije obiteljske kue Slunjski
Investitor: Tanja Slunjski
2011.
Projekt sanacije drvenog mosta preko kanala Sava
Odra na LC 31136 Rakitovec Kue

most Rakovec Goli Vrh

Investitor: upanijska uprava za ceste Zagrebake


upanije
2011.
Projekt sanacije propusta na C 3074, Klotar Ivani
Lipovec Lonjski
Glavni i izvedbeni projekt mosta na C 3075, RakovecGoli vrh
2012.
Izvedbeni projekt sanacije propusta na LC 31109 u
Dugom Selu
Investitor: upanijska uprava za ceste Zagrebake
upanije

2012.
Glavni i izvedbeni projekt mosta na C 3297 Kostanjevac
Krai
Investitor: upanijska uprava za ceste Zagrebake
upanije
2012.
Glavni i izvedbeni projekt mosta na C 3106 Klina Sela
Kupinec

most Klina Sela - Kupinec

Glavni i izvedbeni projekt mosta na C 3041 Ivani Grad


Posavski bregi
2013.
Projekt sanacije propusta na C 3124 Graberje Ivaniko
Bunjani
Investitor: upanijska uprava za ceste Zagrebake
upanije
2013.
Izvedbeni projekt propusta na spojnoj cesti od dravne
ceste D1 do C 2098 u Krapini
Investitor : Hrvatske ceste d.o.o.
2013.
Most preko vodotoka na LC 31143, Goli vrh-Repie
Sanacija grede mosta preko potoka Zelina Laktec - Banje
selo
2014.
Sanacija mosta preko vodotoka Sopnik, Lijevi Degoj
Augutanovec
Glavni i izvedbeni projekt mosta preko rijeke Zeline na
C 3039, Goriica Paukovec
Investitor: upanijska uprava za ceste Zagrebake
upanije
2014.
Glavni projekt mosta preko potoka rnec i kanala
rnovak

Investitor: upanijska uprava za ceste Zagrebake


upanije
2015.
Glavni i izvedbeni projekt potpornih zidova kompleksa
servisne hale na Cresu
Investitor : Autotrans Cres d.o.o.

2015.

Vegani na vratima, efe to sad?


Prirunik za ugostiteljstvo
(u radu)