You are on page 1of 6

GAMBAR CHORD / KUNCI GITAR

CHORD / KUNCI GITAR A

Chord / Kunci Gitar

Chord / Kunci Gitar

Chord / Kunci Gitar

A = A Mayor

Am = A Minor

A7 = A Tujuh

CHORD / KUNCI GITAR B

Chord /
Kunci
Gitar

Chord /
Kunci
Gitar

Chord /
Kunci
Gitar

B Mayor B Minor B Tujuh

CHORD / KUNCI GITAR C

Chord /
Kunci
Gitar

Chord /
Kunci
Gitar

Chord /
Kunci
Gitar

C Mayor C Minor C Tujuh

CHORD / KUNCI GITAR D

Chord /
Kunci
Gitar

Chord /
Kunci
Gitar

Chord /
Kunci
Gitar

D Mayor D Minor D Tujuh

CHORD / KUNCI GITAR E

Chord /
Kunci
Gitar

Chord /
Kunci
Gitar

Chord /
Kunci
Gitar

E Mayor E Minor E Tujuh

CHORD / KUNCI GITAR F

Chord /
Kunci
Gitar

Chord /
Kunci
Gitar

Chord /
Kunci
Gitar

F Mayor F Minor F Tujuh

CHORD / KUNCI GITAR G

Chord /
Kunci
Gitar

Chord /
Kunci
Gitar

Chord /
Kunci
Gitar

G Mayor G Minor G Tujuh