You are on page 1of 84

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual V1.0 Side 1 av 84
Consignor brukermanual V1.0 Side 1 av 84
Consignor brukermanual V1.0 Side 1 av 84

Consignor brukermanual

Forord

Consignor brukermanual Forord EDI-Soft er et privateid foretak som ble startet i 1997. Gjennom 11 år

EDI-Soft er et privateid foretak som ble startet i 1997. Gjennom 11 år har EDI-Soft vokst organisk til over 50 ansatte og blitt Skandinavias største leverandør av Transport administrative løsninger, TA Systemer. I fjor hadde selskapet en omsetning på 50 millioner kroner og over 5500 kunder i Norge og Danmark.

Consignor er vårt nye produkt og etterfølgeren til vårt første produkt - Winedi. Vi har tatt med oss det beste fra versjon 1 om enkelthet og fleksibilitet og tilført en rekke finesser! I tillegg har vi bygget inn 10 års erfaring som er skapt i samarbeid med noen av skandinavias mest kravstore logistikkbedrifter. Consignor har fleksible oversiktsbilder, slik at du raskt kan navigere deg til rett sending.

Consignor er bygget på moderne utviklingsprinsipper og representerer en helt ny generasjon innen TA - løsninger. Du kan for eksempel tilpasse labell etter dine ønsker og krav om logo visning i vår ”Label designer”, automatisk overføring av EDI data til transportør og automatisk oppdatering av programmet for å nevne noe.

Consignor har støtte for ubegrenset antall lokasjoner, aktører og transportører. Og det er svært enkelt å legge til nye.

EDI-Soft samarbeider med en lang rekke av de mest utbredte transportører i Skandinavia., disse krever å få levert data tilpasset eget format. I tillegg settes det spesifikke krav til etikett utforming, strekkode type, produkt angivelse, godslister, waybills, leveringsmåte av fil og

andre rutiner.

Consignor kan i tillegg skrive vanlige norske fraktbrev og standardiserte etiketter med strekkode (EAN etiketter). Du kan dermed benytte en lang rekke mindre og lokale transportører som ikke baserer seg på elektronisk utveksling av transportdata

Mange av våre kunder benytter også vanlig brevpost som sendingsform når små effekter/ lav verdi skal frem til mottakere. Sendingen må forsatt frankeres på vanlig måte og man har ikke sporbarhet. Men forsendelsen vil ligge i avsenders historikk.

Consignor støtter på samme måte danske og svenske transportører, slik det er mulig å operere med "Direct Insert" - Dette er en metode hvor man eks. har lager i et land, for eksempel Danmark og herfra betjener både norske og svenske kunder.

Ingen ønsker å taste data 2 ganger. Det finnes ulike alternativer for å integrere Consignor og ditt ERP system!

Consignor brukermanual

INNHOLD

Consignor brukermanual INNHOLD FORORD 2 PRODUCTION 6 I NTRODUKSJON 6 H VORDAN SKRIVE UT EN ETIKETT

FORORD

2

PRODUCTION

6

INTRODUKSJON

6

HVORDAN SKRIVE UT EN ETIKETT?

7

MÅ JEG LEGGE INN KUNDENE MANUELT FOR HVER GANG?

11

HVOR FINNER JEG TRANSPORTØRENE SOM ER AKTIVERT?

12

HVORDAN KAN JEG FÅ LAGT TIL OPPKRAV PÅ EN FORSENDELSE?

12

LEGGE TIL ELLER FJERNE MODULER

15

GOODSINFORMATION

16

FIELDPROPERTIES

17

FIELDSELECTOR

17

TEMPLATES

18

ADDRESSVIEW

19

OUTBOX

20

INTRODUKSJON

20

MANUELL OVERFØRING

21

AUTOMATISK OVERFØRING

23

BUNKER (STACKS)

23

PROPERTIES (SHIPMENT VIEWER)

24

SKRIVE UT ETIKETT PÅ NYTT

25

PROFORMA INVOICE

26

EDITERE SENDINGEN FØR OVERFØRING

27

EKSPORTERE DATA FRA UTBOKS

28

FIELD SELECTOR HVA VISES I UTBOKS

28

HVOR MANGE SENDINGER VISES PÅ SIDEN

29

SLETTE SENDINGER

30

SEARCH

30

INTRODUKSJON

30

HVORDAN SØKE ETTER EN SENDING

31

HVORDAN SPORER JEG EN SENDING

32

FILTRERE SØKET

33

AVANSERT

34

SENT

34

INTRODUKSJON

34

HVORDAN KAN JEG SØKE ETTER EN PAKKE?

35

TILPASSE UTSEENDET

35

PROFORMA INVOICE

37

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual

LAGE NY SENDING

37

TRANSMITTED BATCH

38

INTRODUKSJON

38

HVORDAN OVERFØRE TIL TRANSPORTØR PÅ NYTT

39

SKRIVE UT RAPPORTER PÅ NYTT

39

LAGRE RAPPORTENE

40

SENDE RAPPORTER PÅ E-POST

40

HVILKE SENDINGER HAR BLITT OVERFØRT TRANSPORTØREN

41

EKSPORTERE DATA

41

INBOX

41

INTRODUKSJON

41

HVORDAN FÅ SKREVET UT SENDINGENE FRA INBOX?

42

ENDRING AV MÅTEN CONSIGNOR BEHANDLER ORDRENE

42

EKSPORTERE DATA FRA INBOX

43

FIELD SELECTOR HVA VISES I INBOX

43

LIMIT ITEMS HVOR MANGE ORDRER PER SIDE

44

PROFORMA INVOICE

44

SLETTE ORDRER FRA INBOX

44

MASSEUTSKRIFT – SEND TO MASS PRINT

44

DRAFT

44

INTRODUKSJON

44

HVORDAN LAGRE EN SENDING

44

HVORDAN LASTE INN EN SENDING

45

HVORDAN SLETTE EN SENDING

45

HVORDAN SKRIVE UT EN PROFORMA FAKTURA

45

PROPERTIES (SHIPMENT VIEWER)

46

AVANSERT

47

COMEBACK

48

INTRODUKSJON

48

TRASH CAN

48

INTRODUKSJON

48

HVORDAN GJENOPPRETTE EN FORSENDELSE

49

PROPERTIES (SHIPMENT VIEWER)

49

AVANSERT

50

CONTACT LIST

52

INTRODUKSJON

52

HVORDAN OPPRETTE EN KUNDE

52

HVORDAN REDIGERE EN KUNDE

54

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual

HVORDAN SLETTE EN KUNDE

54

HVORDAN IMPORTERE ET KUNDEREGISTER

54

MASS PRINT BOXES

56

INTRODUKSJON

56

HVORDAN KJØRE EN MASSEUTSKRIFT FRA CONTACT LIST

57

HVORDAN KJØRE EN MASSEUTSKRIFT FRA INBOX

60

MAILBACK

61

INTRODUKSJON

61

HVORDAN AKTIVERE MAILBACK

61

HVORDAN KONFIGURERE MAILBACK

62

HVOR HAVNER E-POSTENE?

65

SMTP (E-POST SERVER)

66

SETUP

66

INTRODUKSJON

66

HVA KAN TILPASSES?

67

IMPORT

71

INTRODUKSJON

71

IMPORT AV KUNDEDATABASE

71

IMPORT AV ORDREHODE

72

SQL UTTREKK - DIREKTE KOBLING

74

API

74

LIVE UPDATE

75

INTRODUKSJON

75

HVORDAN OPPDATERE MANUELT?

75

HVORDAN SETTE OPP AUTOMATISK OPPDATERING?

77

VERSJON AV CONSIGNOR

78

TJENESTER

78

HVILKE TJENESTER ER CONSIGNOR AVHENGIG AV?

78

HVILKE PROSESSER BRUKER CONSIGNORSERVER?

80

FEILSØKING

80

HVA BØR JEG SJEKKE HVIS CONSIGNOR IKKE STARTER?

80

LOG

80

HVOR FINNER MAN LOGGFILENE?

81

REMOTE SUPPORT

83

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual

INTRODUKSJON

83

HVORDAN SETTE OPP FJERNSTYRING

83

Production

Introduksjon

Produksjonsbildet(Production) er den delen av Consignor som blir mest brukt. Det er her man ”lager” sendingene. Her legger man inn nye mottakere, henter opp eksisterende, velger transportør og legger til den informasjonen man ønsker skal følge forsendelsen. I tillegg kan man legge til oppkravsbeløp og forsikring. Produksjonsbildet kan også tilpasses til å passe det driftsmønsteret som passer ditt firma best. Felter kan fjernes eller legges til og man kan bestemme hvilke felter man skal gå innom når man trykker på entertasten.

Slik ser et standard-oppsett av Production ut:

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Hvordan skrive ut en etikett? Det som er verdt å merke seg før man
Consignor brukermanual Hvordan skrive ut en etikett? Det som er verdt å merke seg før man

Hvordan skrive ut en etikett?

Det som er verdt å merke seg før man begynner å gjøre noe som helst er at hvis man har flere avsendere må man huske å velge riktig avsender før man printer. Dette velges øverst i venstre hjørne av programmet. Dette skyldes at man skal kunne ha forskjellige oppsett for hver enkelt avsender. Har man kun èn avsender trenger man ikke tenke på dette.

Neste steg vil være å legge inn mottakerinformasjon. Det er viktig å merke seg at det er forskjell på hva slags data som MÅ være med og hva som bør og kan være med. Det som MÅ være med for å kunne sende en pakke er:

-Mottakernavn -Adresse(dette kan avvike i enkelte tilfeller der det ikke eksisterer gateadresse) -Postnr -Poststed -Antall kolli -Vekt(de fleste transportører krever vekt og/eller volum)

Vi starter med å lage en forsendelse og legger inn følgende data på mottaker:

-Kundenummer

Consignor brukermanual

-Navn

-Adresse1

Consignor brukermanual -Navn -Adresse1 -Postnummer -Poststed(blir automatisk lagt til når du legger inn postnummer) -Telefonnummer -E-post

-Postnummer -Poststed(blir automatisk lagt til når du legger inn postnummer) -Telefonnummer -E-post

Videre legger vi inn de referansene vi ønsker å ha med i tillegg til eventuelle referanser mottaker ønsker. Vi legger inn følgende:

-Ordrenummer -Attention -Mottakers referanse

Neste steg vil være å ta med kolli informasjon. Vi legger inn den vekt- og voluminformasjonen vi har. Vi legger inn følgende:

-Antall kolli

-Vekt

-Høyde

-Lengde

-Bredde

  • Vi får da automatisk opp volum, og Consignor beregner totalvekt og totalvolum på bakgrunn

av det vi har lagt inn.

  • Vi avslutter med å aktivere Varsling via e-mail. Dette er en tjeneste som leveres av Posten, på

lik linje med Varsling via SMS. Dette er tjenester levert av Posten. Varsling via e-mail må ikke forveksles med Mailback, som er en tjeneste som aktiveres i Consignor. Uavhengig av om man har aktivert Varsling via e- mail, eller ikke, vil Consignor lage en mailback-email så lenge dette er aktivert i oppsettet. Se eget oppsett for Mailback her.

  • Vi får etter å ha lagt til denne informasjonen dette bildet:

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Forsendelsen er nå klar til å skrives ut. Trykk  Print for å skrive
Consignor brukermanual Forsendelsen er nå klar til å skrives ut. Trykk  Print for å skrive

Forsendelsen er nå klar til å skrives ut. Trykk Print for å skrive ut etiketten.

Er det første gang du sender til denne mottakeren får du opp denne dialogboksen:

Consignor brukermanual Forsendelsen er nå klar til å skrives ut. Trykk  Print for å skrive

Trykk Yes for å lagre eller No hvis du ikke vil at Consignor skal lagre mottakeren.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Ønsker man at Consignor alltid skal lagre nye mottakere eller at den aldri skal

Ønsker man at Consignor alltid skal lagre nye mottakere eller at den aldri skal gjøre det, kan man endre på dette ved å gå til Tools Setup Current View

Consignor brukermanual Ønsker man at Consignor alltid skal lagre nye mottakere eller at den aldri skal

Under Save contacts on submit kan man gjøre det valget man ønsker.

Hvis du valgte å lagre mottakeren vil den automatisk bli lagret. Svarte du nei, vil ikke Consignor gjøre noe annet med mottakeren enn å skrive ut etiketten.

Det neste som skjer før utskrift er at Consignor sjekker adressen og postnummeret. For å unngå gebyrer fra transportør grunnet feiladressering ligger det en adressekontroll og kontrollerer alle adressene som blir skrevet ut. Adressekontrollen ser slik ut:

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Ønsker du ikke å gjøre endringer i adressen eller postnummeret  trykk Ignore and
Consignor brukermanual Ønsker du ikke å gjøre endringer i adressen eller postnummeret  trykk Ignore and

Ønsker du ikke å gjøre endringer i adressen eller postnummeret trykk Ignore and submit. Ønsker du å endre til et av forslagene til adressekontrollen trykk på ønsket adresse Use and submit. Use and cancel lagrer det du har valgt og sender deg tilbake til produksjonsbildet, mens Cancel sender deg tilbake til produksjonsbildet uten å gjøre noen som helst endringer.

Consignor vil nå skrive ut etiketten med all den informasjonen du har lagt inn. Sendingen havner så i Outbox.

Vi har nå gått igjennom de grunnleggende stegene for hvordan man skriver ut en etikett/lager en forsendelse. Det vil alltid variere hva som legges inn av informasjon ettersom hvilken transportør det er og hva slags mottakerinformasjon man har. Det som er viktig er å legge inn den informasjonen transportøren, kunden og dere selv krever.

Må jeg legge inn kundene manuelt for hver gang?

Det er flere måter å jobbe på i produksjonsbildet. For det første så vil kundene du manuelt legger inn bli lagret i kunderegisteret så lenge man velger å lagre de.

Man kan enkelt hente opp kunden ved å klikke Browse eller My contacts knappen. Man får da opp kunderegisteret og kan hente inn en mottaker ved å enten dobbeltklikke eller markere trykke enter. Alternativt kan man skrive kundenummer direkte inn i CustNo feltet eller kundenummer/mottakernavn i My contacts feltet.

Har man aktivert import, API eller Label Booking vil man hente ordrene direkte fra Inbox eller taste ordrenr/referanse i My orders feltet. Det vil også gå an å klikke på My orders. Da vil man få opp et bilde med de ordrene som ligger i Inbox. Man kan nå hente de inn i Production.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Hvor finner jeg transportørene som er aktivert? Ettersom Consignoroppsettet er trebasert vil det produktet

Hvor finner jeg transportørene som er aktivert?

Ettersom Consignoroppsettet er trebasert vil det produktet som ligger øverst i treet ligge som standard. Hvis Bedriftspakke Dør-Dør ligger øverst under Posten Innland, vil dette produktet vises som standard i Production. Ønsker man å endre produkt klikk på pilen ved siden av carrier.

Slik:

Consignor brukermanual Hvor finner jeg transportørene som er aktivert? Ettersom Consignoroppsettet er trebasert vil det produktet

Her kan man scrolle seg ned til det produktet man ønsker å bruke. Det er greit å merke seg at etter utskrift vil Consignor velge standard produkt igjen. Ønsker du å skrive ut flere sendinger med et produkt klikk Lock Product. Consignor vil da holde på det produktet du har valgt helt til du igjen klikker på Lock Product. Man kan fortsatt bytte transportør og produkt selv om denne funksjonen er aktivert.

Hvordan kan jeg få lagt til oppkrav på en forsendelse?

For å kunne legge til en oppkravssum på forsendelsen er man for det første avhengig av at kontonummeret deres er lagt inn i oppsettet i Consignor. For å gjøre dette må man gå til Setup.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Vi går til avsendernivået i treet. I dette tilfellet vil det se slik ut:

Vi går til avsendernivået i treet. I dette tilfellet vil det se slik ut:

Consignor brukermanual Vi går til avsendernivået i treet. I dette tilfellet vil det se slik ut:

Høyreklikk i hovedbildet New CODAccount

Consignor brukermanual Vi går til avsendernivået i treet. I dette tilfellet vil det se slik ut:

Klikk New Velg det landet avsenderen tilhører og skriv inn kontonummeret.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Godkjenn  OK Trykk  OK for å lagre oppsettet. Vi har nå fått

Godkjenn OK

Consignor brukermanual Godkjenn  OK Trykk  OK for å lagre oppsettet. Vi har nå fått
Consignor brukermanual Godkjenn  OK Trykk  OK for å lagre oppsettet. Vi har nå fått

Trykk OK for å lagre oppsettet.

Vi har nå fått kontonummeret med i produksjonsbildet:

Consignor brukermanual Godkjenn  OK Trykk  OK for å lagre oppsettet. Vi har nå fått

For å sende en forsendelse med oppkrav velger man egnet produkt under Posten. Dette vil gjerne være Servicepakke. Forsendelsesinformasjonen vil gjerne være helt lik som de fleste andre pakker man sender. Det som er viktig å legge inn er den summen man vil at mottaker(kunden) skal betale. Dette legges inn under Amount. Hvis man ønsker kan man legge inn KID og Reference.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Resten vil gå av seg selv. Mottaker må da betale for å få mottatt

Resten vil gå av seg selv. Mottaker må da betale for å få mottatt pakken. Enten den ankommer postkontoret eller blir sendt hjem på døren.

Samme forsendelse som beskrevet ovenfor med oppkrav vil se slik ut:

Consignor brukermanual Resten vil gå av seg selv. Mottaker må da betale for å få mottatt

Legge til eller fjerne moduler

Gå hovedmenyen på Tools Setup Current View Modules. For å legge til eller fjerne moduler som skal vises i produksjonsbildet. Se skjermbilde under.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Goodsinformation Høyreklikk på Goodsinformation  Grid Properties for å endre. Her kan man blant
Consignor brukermanual Goodsinformation Høyreklikk på Goodsinformation  Grid Properties for å endre. Her kan man blant

Goodsinformation

Høyreklikk på Goodsinformation Grid Properties for å endre. Her kan man blant annet velge å vise en summering av antall kolli, vekt og volum man har registrert på godslinjen. Se skjermbilde under.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Fieldproperties Hvis man vil aktivere enterstopp på et felt, eller vil sette at et
Consignor brukermanual Fieldproperties Hvis man vil aktivere enterstopp på et felt, eller vil sette at et

Fieldproperties

Hvis man vil aktivere enterstopp på et felt, eller vil sette at et felt må fylles ut før utskrift må man inn på Fieldproperties på det aktuelle feltet. Høyreklikk i ønsket felt Fieldproperties. Se skjermbilde under.

Consignor brukermanual Fieldproperties Hvis man vil aktivere enterstopp på et felt, eller vil sette at et

Fieldselector

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual For å velge hvilke felt man vil ha tilgjengelig i produksjonsbildet, høyreklikk i modulen

For å velge hvilke felt man vil ha tilgjengelig i produksjonsbildet, høyreklikk i modulen du vil endre Fieldselector. Se skjermbilde under.

Consignor brukermanual For å velge hvilke felt man vil ha tilgjengelig i produksjonsbildet, høyreklikk i modulen

Skjermbilde fra Godslinjen.

Templates

Ved å legge inn maler på standard kolli med faste verdier, sparer man en del til på registrering av en forsendelse.

Høyreklikk på Templates Templates Open templates klikk på det hvite arket for å legge inn ny template. Se skjermbilde under.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Addressview I produksjonsbildet har man som standard Reciever og Sender synlig. Hvis man ønsker
Consignor brukermanual Addressview I produksjonsbildet har man som standard Reciever og Sender synlig. Hvis man ønsker

Addressview

I produksjonsbildet har man som standard Reciever og Sender synlig. Hvis man ønsker å aktivere Buyer og Payer kan dette enkelt aktiveres. Høyreklikk i den grå bakgrunnen under Reciever velg Addressview New addressview Payer. Payer blir nå synlig i produksjonsbildet. Se skjermbilde under.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Payer er nå aktivert til høyre i produksonsbildet. Outbox Introduksjon Alle sendinger som er
Consignor brukermanual Payer er nå aktivert til høyre i produksonsbildet. Outbox Introduksjon Alle sendinger som er

Payer er nå aktivert til høyre i produksonsbildet.

Outbox

Introduksjon

Alle sendinger som er blitt skrevet ut i Production havner i Outbox (heretter kalt utboks). I utboksen finner vi som standard en bunke for hver av transportørene(subcarriers). Det viktigste med utboks er å få overført data til transportørene. Dette kan enkelt gjøres manuelt eller ved å sette opp automatisk overføring.

Utboks med et tilfeldig utvalg av transportører:

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Manuell overføring Overføring av data til transportørene kan gjøres på følgende måter: (Vi tar
Consignor brukermanual Manuell overføring Overføring av data til transportørene kan gjøres på følgende måter: (Vi tar

Manuell overføring

Overføring av data til transportørene kan gjøres på følgende måter:

(Vi tar for oss overføring til Posten)

Consignor brukermanual Manuell overføring Overføring av data til transportørene kan gjøres på følgende måter: (Vi tar

Høyreklikk på Stack1 Transmit Selected

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Klikk Yes for å bekrefte overføring For å overføre fra flere bunker samtidig: Merk
Consignor brukermanual Klikk Yes for å bekrefte overføring For å overføre fra flere bunker samtidig: Merk

Klikk Yes for å bekrefte overføring

Consignor brukermanual Klikk Yes for å bekrefte overføring For å overføre fra flere bunker samtidig: Merk
Consignor brukermanual Klikk Yes for å bekrefte overføring For å overføre fra flere bunker samtidig: Merk

For å overføre fra flere bunker samtidig:

Merk de bunkene du vil overføre Transmit Checked Click Yes for å bekfrefte overføring

Consignor brukermanual

Automatisk overføring

Consignor brukermanual Automatisk overføring Ved å aktivere automatisk overføring av data til transportør forhindrer man at

Ved å aktivere automatisk overføring av data til transportør forhindrer man at overføringen blir glemt.

Høyreklikk på den aktuelle stack Schedule Time for Transmit New

Consignor brukermanual Automatisk overføring Ved å aktivere automatisk overføring av data til transportør forhindrer man at

Merk av for aktuelle dager, samt tidspunkt for overføring. Bekreft med OK.

Ønsker man å ha flere tidspunkter for overføring kan man gjøre samme operasjon flere ganger.

Bunker (Stacks)

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Som standard finnes det èn bunke under hver transportør/undertransportør. Ved behov kan det opprettes

Som standard finnes det èn bunke under hver transportør/undertransportør. Ved behov kan det opprettes flere bunker. Sendingene kan fritt flyttes mellom bunker innunder undertransportøren.

Først ser vi på hvordan man oppretter en ny bunke. Høyreklikk på undertransportøren New Vi har nå en ny bunke som heter New Stack.

Consignor vil som standard skrive til den bunken som ligger øverst i Outbox, så ønsker man å skrive direkte til den nye bunken, må man flytte den et hakk opp. Høyreklikk bunken Move Up

Man kan også flytte sendingene fra en stack til en annen. Dette gjøres ved å dra sendingen fra hovedvinduet over til en annen bunke. Marker sendingen og bruk ”Drag and drop” til ny bunke.

Hvor mange bunker man ønsker å ha er opp til hver enkelt. Det er greit å merke seg at ved oppretting av nye bunker så vil alle brukere se de nye bunkene.

Properties (Shipment Viewer)

Ønsker man å sjekke status på en sending som ligger i utboksen:

Dobbeltklik på sendingen eller høyreklikk properties.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Skrive ut etikett på nytt Skulle man være uheldig å ødelegge en etikett kan
Consignor brukermanual Skrive ut etikett på nytt Skulle man være uheldig å ødelegge en etikett kan

Skrive ut etikett på nytt

Skulle man være uheldig å ødelegge en etikett kan man i Shipment View skrive den ut på nytt.

Trykk på Print Freight Documents

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Trykk på Print Ved flerkolli-sending kan det hende man kun ønsker en av etikettene

Trykk på Print

Consignor brukermanual Trykk på Print Ved flerkolli-sending kan det hende man kun ønsker en av etikettene

Ved flerkolli-sending kan det hende man kun ønsker en av etikettene skrevet ut på nytt.

Consignor brukermanual Trykk på Print Ved flerkolli-sending kan det hende man kun ønsker en av etikettene

Trykk på Packages Pring Only Packages og merk den etiketten du ønsker skrevet ut på nytt. Bekreft ved å trykke Print.

En annen mulighet er hvis man ønsker å lage en ny sending på bakgrunn av en du allerede har liggende i utboksen. Høyreklikk den aktuelle sendingen New Shipment from this Shipment Sendingen blir nå lastet inn i produksjonsbildet og man kan lage en ny sending med de data som ligger der. Det er viktig å merke seg at den nye sendingen ikke erstatter den gamle. Den kommer i tillegg. Dette er med andre ord ikke det samme som å skrive ut en etikett på nytt.

Proforma Invoice

Ønsker man å lage en proforma faktura, kan det gjøres fra Shipment View.

Trykk på Proforma Invoice

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Trykk på  Insert Item. Legg inn vareinformasjon, pris og beskrivelse, samt valuta og
Consignor brukermanual Trykk på  Insert Item. Legg inn vareinformasjon, pris og beskrivelse, samt valuta og

Trykk på Insert Item. Legg inn vareinformasjon, pris og beskrivelse, samt valuta og dato. Ved eventuell tilleggsinformasjon legg dette i Other Information. For å åpne og skrive ut fakturaen Trykk Generate PDF. Alternativt kan du Trykke OK Open PDF

Skriv så ut til en ønsket skriver ved å trykke på skriv ut knappen.

Editere sendingen før overføring

Ønsker man å endre vekt på forsendelsen uten å skrive ut på nytt, kan man gjøre dette ved å Trykke på Edit Shipment.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Legg inn ønsket vekt i vekt feltet. Trykk Save Endringen er nå lagret i
Consignor brukermanual Legg inn ønsket vekt i vekt feltet. Trykk Save Endringen er nå lagret i

Legg inn ønsket vekt i vekt feltet. Trykk Save

Endringen er nå lagret i sendingen og blir med på overføringen.

Eksportere data fra utboks

Hvis du ønsker å eksportere sendingene som ligger i utboksen kan man gjøre det ved å høyreklikke i hovedbildet Trykk på Export. Du kan da velge mellom Excel – HTML – XML – Text File. Dataene åpnes i det valgte formatet og man kan redigere etter eget ønske.

Field Selector – hva vises i utboks

Skulle man ønske at utboksen viste mer info om sendingene som ligger klare, kan man høyreklikke i hovedbildet Trykk på Field Selektor. Man kan nå markere de kolonnene man ønsker at Consignor skal vise.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Hvor mange sendinger vises på siden Høyreklikk i hovedbildet  Limit Items. Her kan
Consignor brukermanual Hvor mange sendinger vises på siden Høyreklikk i hovedbildet  Limit Items. Her kan

Hvor mange sendinger vises på siden

Høyreklikk i hovedbildet Limit Items. Her kan man sette opp hvor mange sendinger man vil vise pr side. Standard er 3000 sendinger. Har man flere liggende i utboksen vil de resterende ligge på side 2,3,4 osv.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Slette sendinger Ønsker du å slette en sending fra utboksen gjøres dette ved å

Slette sendinger

Consignor brukermanual Slette sendinger Ønsker du å slette en sending fra utboksen gjøres dette ved å

Ønsker du å slette en sending fra utboksen gjøres dette ved å enten markere sendingen og trykke delete på tastaturet ditt eller å høyreklikke på sendingen og velge delete fra menyen. Vil man slette flere sendinger samtidig kan man markere flere sendinger og slette de.

Lage retursending fra utboks

Du kan også lage en retursending av en sending som allerede ligger i utboksen. Høyreklikk på den aktuelle sendingen Create Comeback Shipment Sendingen lastes over i produksjonsbildet for returservice, og man kan velge hvilket av returproduktene man ønsker. Retursendingen legger seg i utboksen sammen med de andre. Det forutsettes at minst ett av postens returprodukter er aktivert.

Search

Introduksjon

Search brukes til å søke etter sendinger som er generert i Consignor. Både de som er overført og de som måtte ligge igjen i utboksen. Søket er et fritekstsøk, så man kan bruke de søkekriteriene man måtte ønske.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Hvordan søke etter en sending For å søke etter en sending skriver man inn
Consignor brukermanual Hvordan søke etter en sending For å søke etter en sending skriver man inn

Hvordan søke etter en sending

For å søke etter en sending skriver man inn søketeksten i Search Shipment feltet, og avslutter med enter eller klikker på Search-knappen. Man får da opp det antallet treff som matcher søkekriteriet.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Etter å ha søkt på mottaker ”testnavn”, får man opp alle forsendelser som har
Consignor brukermanual Etter å ha søkt på mottaker ”testnavn”, får man opp alle forsendelser som har

Etter å ha søkt på mottaker ”testnavn”, får man opp alle forsendelser som har blitt sendt eller som ligger klare til sending i utboksen. Man kan skille på de ved at de sendingene som ligger i utboksen ikke har noen Transmit Date. Dette skyldes naturligvis at sendingene ikke er overført til transportør.

Hvordan sporer jeg en sending

Ved å dobbeltklikke eller høyreklikke Properties kan man få mer informasjon om forsendelsen. (Se eget punkt under Outbox) For å spore en sending klikk på sporingslinken som ligger under Shipment Number. Man kommer da inn på transportøren sin side og blir automatisk rutet til sporingsinformasjon om sendingen.

Sporing av pakke sendt med posten:

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Filtrere søket Ønsker man å innsnevre søket på dato, kan man klikke på pilen
Consignor brukermanual Filtrere søket Ønsker man å innsnevre søket på dato, kan man klikke på pilen

Filtrere søket

Ønsker man å innsnevre søket på dato, kan man klikke på pilen ved siden av Search-knappen

  • Customize…

Consignor brukermanual Filtrere søket Ønsker man å innsnevre søket på dato, kan man klikke på pilen

Man får da disse valgene:

Consignor brukermanual Filtrere søket Ønsker man å innsnevre søket på dato, kan man klikke på pilen

Her kan man velge fra – til dato, i dag, i går, forrige uke, forrige måned, i år. Man kan også velge alle aktører(all actors), eller bare søke på den aktøren du allerede har valgt. Legg merke til at under Search field kan man velge hvilken status man søker på. Submit date er når etiketten ble skrevet ut, mens Transmit date er når den ble overført til transportør. Man kan i tillegg inkludere Trash Can i søket.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Får man flere treff enn Consignor klarer å vise på en side, vil man

Får man flere treff enn Consignor klarer å vise på en side, vil man kunne bla videre med pilene på høyre side.

Avansert

Som nevnt under Outbox kan man endre hvilke kolonner som skal vises i bildet ved å høyreklikke Field Selector. I tillegg kan man sortere kolonnene som man selv ønsker ved å bruke drag and drop – funksjonen.

Har man allerede foretatt et søk, men synes det har kommet litt for mange treff kan man søke videre innenfor de treffene man allerede har fått. Hvis man klikker innenfor den kolonnene man vil søke på og begynner å skrive inn søketeksten vil man for hver bokstav havne ett skritt nærmere det man søker etter.

Consignor brukermanual Får man flere treff enn Consignor klarer å vise på en side, vil man

I dette tilfellet er søketeksten test. Man får da opp flere treff, og kan så søke videre ved å klikke i feltet Name1 Receiver, og skrive inn det man søker etter.

Sent

Introduksjon

Under menyen Sent ligger alle sendinger som har blitt skrevet ut i Consignor. Man vil også finne de sendingene som ligger i utboksen klare til overføring. Man vil ha god oversikt over de nylig utskrevne sendingene i tillegg til at man kan enkelt søke etter eldre sendinger.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Hvordan kan jeg søke etter en pakke? Under dette menypunktet kan man enkelt søke
Consignor brukermanual Hvordan kan jeg søke etter en pakke? Under dette menypunktet kan man enkelt søke

Hvordan kan jeg søke etter en pakke?

Under dette menypunktet kan man enkelt søke etter en forsendelse. Man kan søke i alle de valgte kolonnene enkelt ved å klikke i kolonnen. Ønsker man å søke i Ordernumber feltet klikker man i feltet Ordernumber. Ønsker man å søke i Transmit date feltet klikker man i feltet Transmit date. Skriv det du ønsker å søke etter og du kommer ett skritt nærmere for hvert tegn.

For å se status på sendingen og eventuelt spore den trykk enter eller dobbeltklikk på sendingen.

Tilpasse utseendet

Man kan som i alle andre menyer i Consignor tilpasse utseendet til å vise det du ønsker. Ønsker man å tilpasse hvor mange sendinger som skal vises i Sent høyreklikk i hovedbildet

  • Limit Items.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Man har de samme tilpasningsmulighetene som i Inbox. Man kan velge hvilke kolonner man
Consignor brukermanual Man har de samme tilpasningsmulighetene som i Inbox. Man kan velge hvilke kolonner man

Man har de samme tilpasningsmulighetene som i Inbox. Man kan velge hvilke kolonner man ønsker, sortere kolonnene etter eget ønske og sortere innholdet i kolonnene. For mer informasjon om hvordan dette gjøres, se menypunktet Inbox.

Hvis du ønsker å eksportere sendingene som ligger i Sent kan man gjøre det ved å høyreklikke i hovedbildet Trykk på Export. Du kan da velge mellom Excel – HTML – XML – Text File. Dataene åpnes da i det valgte formatet og man kan redigere etter eget ønske.

Skulle man ønske å ha med mer info i hovedbildet i Sent kan man høyreklikke i hovedbildet

  • Trykk på Field Selector.

Man kan nå markere de kolonnene man ønsker at Consignor skal vise.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Proforma Invoice Se menypunkt under Outbox for beskrivelse. Lage ny sending Man kan som
Consignor brukermanual Proforma Invoice Se menypunkt under Outbox for beskrivelse. Lage ny sending Man kan som

Proforma Invoice

Se menypunkt under Outbox for beskrivelse.

Lage ny sending

Man kan som i utboksen, lage en ny sending på bakgrunn av en tidligere sending. Se menypunkt under Outbox for beskrivelse.

Consignor brukermanual

Transmitted Batch

Introduksjon

Consignor brukermanual Transmitted Batch Introduksjon I Transmitted Batch legger alle overførte sendinger seg. Det vil si,

I Transmitted Batch legger alle overførte sendinger seg. Det vil si, de ligger ikke som en og en, men som en bunke. Har man overført dagens sendinger til Posten, vil alle de sendingene ligge som en enkelt overføring. Her finner man status på overføringen. Om den var vellykket eller mislykket. I tillegg finner man alle rapportene som har blitt generert og EDI-filen som ble overført til transportøren.

Consignor brukermanual Transmitted Batch Introduksjon I Transmitted Batch legger alle overførte sendinger seg. Det vil si,

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Hvordan overføre til transportør på nytt Det kan hende at man er uheldig og

Hvordan overføre til transportør på nytt

Det kan hende at man er uheldig og får beskjed fra transportøren om at overføringen ikke har kommet igjennom. Consignor har da en mulighet til å sende EDI informasjonen på nytt. Det er to måter å gjøre dette på.

Det første man gjør er å finne fram til den overføringen det gjelder. Det letteste vil være å sortere på dato. Eventuelt kan man søke i datofeltet. Når man har funnet den riktige dobbeltklikk for å åpne og se status. Man får da opp dette bildet:

Consignor brukermanual Hvordan overføre til transportør på nytt Det kan hende at man er uheldig og

Den første metoden vil være høyreklikk EDI filen(1046.edi) Retransmit EDI File…

Den andre metoden vil være klikk på Restore Batch Sendingene vil da lastes tilbake til utboksen og man kan overføre de på nytt. Akkurat på samme måte som man gjorde første gangen. Bruker man dette valget vil sendingene lastes inn sammen med eventuelle nye sendinger. De vil da bli overført sammen til transportøren.

Skrive ut rapporter på nytt

Rapportene som blir generert ved overføring til transportør ligger under dette punktet. Her kan man åpne opp rapporten og eventuelt skrive den ut om det skulle være ønskelig. For å gjøre dette høyreklikk den aktuelle rapporten Open Rapporten åpnes så i Acrobat Reader og man kan skrive ut på den skriveren man ønsker.

Consignor brukermanual

Lagre rapportene

Consignor brukermanual Lagre rapportene Ønske man å lagre rapportene kan man gjøre dette ved å 

Ønske man å lagre rapportene kan man gjøre dette ved å høyreklikke rapporten Save As

Consignor brukermanual Lagre rapportene Ønske man å lagre rapportene kan man gjøre dette ved å 

Man kan nå lagre filen der man måtte ønske.

Sende rapporter på e-post

Ønsker man å sende en rapport til noen kan dette enkelt gjøres fra Consignor. Høyreklikk rapporten det gjelder Send File to Mail Recipient

Consignor brukermanual Lagre rapportene Ønske man å lagre rapportene kan man gjøre dette ved å 

Legg inn avsender og mottaker trykk på Send

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Hvilke sendinger har blitt overført transportøren Transmitted batch vil også vise hvilke sendinger som

Hvilke sendinger har blitt overført transportøren

Transmitted batch vil også vise hvilke sendinger som ble overført transportøren. For å finne ut hvilke klikk på Shipments fanen øverst i bildet.

Consignor brukermanual Hvilke sendinger har blitt overført transportøren Transmitted batch vil også vise hvilke sendinger som

Man kan også i Transmitted Batch få status på hver enkelt sending. Dobbeltklikk sendingen for å få fram Shipment View. (Se eget punkt under Outbox)

Eksportere data

For å eksportere sendingene som ligger i Transmitted Batch høyreklikk og velg ønsket format.

Inbox

Introduksjon

Innboksen brukes i de tilfellene hvor en av disse funksjonene er aktivert:

  • - Ordreimport (filutlegg fra ordresystem)

  • - Label Booking (etiketter bookes fra MyConsignor)

Ved vanlig filimport uten automatisk utskrift vil ordrene havne i Inbox. Ved autoprint av ordrer vil sendingene havne rett i Outbox istedenfor Inbox. Skulle det derimot være noe galt med dataen som sendes fra ordresystemet vil ordren havne i Inbox. Dette kan typisk være f. eks mangel på antall kolli eller vekt. Ordren må da plukkes opp fra Inbox, for så å bli skrevet ut manuelt.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Vi skal nå se hvilke muligheter man har med de sendingene som ligger i

Vi skal nå se hvilke muligheter man har med de sendingene som ligger i innboksen, og hvordan man enklest kan få skrevet de ut.

Consignor brukermanual Vi skal nå se hvilke muligheter man har med de sendingene som ligger i

Hvordan få skrevet ut sendingene fra Inbox?

For å kunne skrive ut sendingene må vi få lastet de over i produksjonsbildet. Dette kan gjøres på to måter. Den enkleste metoden er å dobbeltklikke på den aktuelle sendingen. Den andre metoden er å høyreklikke på den aktuelle sendingen Load in Production.

Etter at sendingen er lastet til produksjonsbildet kan man gjøre de endringene man eventuelt måtte ha, for så å skrive ut. Se menypunktet om Production for mer informasjon om å skrive ut.

Endring av måten Consignor behandler ordrene

Når ordrene har blitt skrevet ut forsvinner de fra Inbox. Ønsker man derimot at alle ordrene skal bli liggende igjen kan denne funksjonen aktiveres.

Endring av dette gjøres slik:

Gå til Production Tools Setup Current View

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Velg Orders can be reused for creating shipment. Standard oppsettet vil være Orders equals
Consignor brukermanual Velg Orders can be reused for creating shipment. Standard oppsettet vil være Orders equals

Velg Orders can be reused for creating shipment. Standard oppsettet vil være Orders equals shipments. Orders will not be reused.

Eksportere data fra Inbox

Hvis du ønsker å eksportere ordrene som ligger i Inbox kan man gjøre det ved å høyreklikke i hovedbildet Trykk på Export. Du kan da velge mellom Excel – HTML – XML – Text File. Dataene åpnes da i det valgte formatet og man kan redigere etter eget ønske.

Field Selector – hva vises i Inbox

Se samme punkt under Outbox.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Limit Items – hvor mange ordrer per side Se samme punkt under Outbox .

Limit Items – hvor mange ordrer per side

Se samme punkt under Outbox.

Proforma Invoice

Se samme punkt under Outbox.

Slette ordrer fra Inbox

Dette gjøres enkelt ved å markere sendingen trykke Delete på tastaturet, eller høyreklikke ordren velge Delete. Ordren blir da liggende i Trash Can.

Masseutskrift – Send To Mass Print

Se eget punkt for masseutskrift.

Draft

Introduksjon

Hvis man velger å registrere en forsendelse i Production, men vil vente med å skrive ut etiketten kan man velge å lagre forsendelsen slik at den havner i Draft. Kladden som lagres kan hentes inn i Production, og skrives ut når man ønsker det.

Hvordan lagre en sending

Når man står i Production og har fylt ut data, kan man velge å lagre sendingen ved å velge File Save. Sendingen man da velger å lagre kan man enkelt finne igjen ved å velge Draft i menyen. Denne muligheten er grei hvis man ønsker å registrere flere sendinger uten å skrive de ut med en gang.

Consignor brukermanual

Hvordan laste inn en sending

Consignor brukermanual Hvordan laste inn en sending Når man klikker på Draft i menyen får man

Når man klikker på Draft i menyen får man opp de sendingene man har valgt å lagre i Production.

Consignor brukermanual Hvordan laste inn en sending Når man klikker på Draft i menyen får man

For å laste inn en sending høyreklikk på aktuell sending Load in Production. En alternativ måte er å markere aktuell sending og bruke hurtigtasten Ctrl+L.

Hvordan slette en sending

Hvis man ønsker å slette en av sendingene som ligger i Draft, markerer man den aktuelle sendingen og trykker Delete på tastaturet. For å slette flere eller alle sendingene som ligger i Draft (Ctrl+A) markerer man de aktuelle sendingene og trykker Delete på tastaturet.

Hvordan skrive ut en Proforma faktura

Man kan skrive ut en Proforma faktura ved å høyreklikke på aktuell sending Proforma Invoice. Se eget punkt under Outbox.

Consignor brukermanual

Properties (Shipment Viewer)

Consignor brukermanual Properties (Shipment Viewer) For å få en oversikt over de dataene man har registrert

For å få en oversikt over de dataene man har registrert på den aktuelle sendingen kan man enten dobbeltklikke på sendingen eller høyreklikke Properties.

Consignor brukermanual Properties (Shipment Viewer) For å få en oversikt over de dataene man har registrert

Consignor brukermanual

Avansert

Consignor brukermanual Avansert Som nevnt under Outbox kan man endre hvilke kolonner som skal vises i

Som nevnt under Outbox kan man endre hvilke kolonner som skal vises i bildet ved å høyreklikke Field Selector. I tillegg kan man sortere kolonnene som man selv ønsker ved å bruke drag and drop – funksjonen.

Consignor brukermanual Avansert Som nevnt under Outbox kan man endre hvilke kolonner som skal vises i

Consignor brukermanual

Comeback

Introduksjon

Consignor brukermanual Comeback Introduksjon I sidemenyen øverst til venstre i Consignor finner man Comeback. Man vil

I sidemenyen øverst til venstre i Consignor finner man Comeback. Man vil her finne igjen alle forsendelsene hvor man har benyttet et av returservice produktene (Se Production for beskrivelse av hvordan man lager en returservice forsendelse).

Consignor brukermanual Comeback Introduksjon I sidemenyen øverst til venstre i Consignor finner man Comeback. Man vil

Trash Can

Introduksjon

Hvis man sletter en forsendelse fra for eksempel Outbox eller Sent vil denne forsendelsen bli lagt i Trash Can. Fra Trash Can kan man velge å gjenopprette forsendelsen som har blitt slettet.

Consignor brukermanual

Hvordan gjenopprette en forsendelse

Consignor brukermanual Hvordan gjenopprette en forsendelse For å gjenopprette en forsendelse høyreklikk på forsendelsen  Restore

For å gjenopprette en forsendelse høyreklikk på forsendelsen Restore Shipment. Forsendelsen man da velger å gjenopprette havner der hvor man slettet den.

Consignor brukermanual Hvordan gjenopprette en forsendelse For å gjenopprette en forsendelse høyreklikk på forsendelsen  Restore
Consignor brukermanual Hvordan gjenopprette en forsendelse For å gjenopprette en forsendelse høyreklikk på forsendelsen  Restore

Properties (Shipment Viewer)

For å få en oversikt over de dataene man har registrert på den aktuelle forsendelsen kan man enten dobbeltklikke på forsendelsen eller høyreklikke Properties.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Avansert Som nevnt under Outbox kan man endre hvilke kolonner som skal vises i
Consignor brukermanual Avansert Som nevnt under Outbox kan man endre hvilke kolonner som skal vises i

Avansert

Som nevnt under Outbox kan man endre hvilke kolonner som skal vises i bildet ved å høyreklikke Field Selector. I tillegg kan man sortere kolonnene som man selv ønsker ved å bruke drag and drop – funksjonen.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual V1.0 Side 51 av 84
Consignor brukermanual V1.0 Side 51 av 84

Consignor brukermanual

Contact List

Introduksjon

Consignor brukermanual Contact List Introduksjon I punktene under viser vi hvordan man oppretter, redigerer og sletter

I punktene under viser vi hvordan man oppretter, redigerer og sletter en kunde. Vi vil også vise hvordan man kan importere et kunderegister fra Excel.

Hvordan opprette en kunde

Velg Contact List i menyen nede til venstre høyreklikk i det hvite feltet velg New Contact fyll inn data og trykk ok.

Consignor brukermanual Contact List Introduksjon I punktene under viser vi hvordan man oppretter, redigerer og sletter

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual V1.0 Side 53 av 84
Consignor brukermanual V1.0 Side 53 av 84
Consignor brukermanual V1.0 Side 53 av 84

Consignor brukermanual

Hvordan redigere en kunde

Consignor brukermanual Hvordan redigere en kunde Høyreklikk på valgt kunde  Edit Contact  gjør endringer

Høyreklikk på valgt kunde Edit Contact gjør endringer trykk ok.

Hvordan slette en kunde

Høyreklikk på valgt kunde Delete bekreft sletting ved å trykke Yes.

Hvordan importere et kunderegister

Velg Contact List i menyen nede til venstre høyreklikk My Contacts velg Import Contact List.

Følgende skjermbilde vises på skjermen:

Consignor brukermanual Hvordan redigere en kunde Høyreklikk på valgt kunde  Edit Contact  gjør endringer

Bla deg frem til Excel filen du vil importere som vist under:

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Velg arkfanen Fields Mapping og velg Consignor Fields Mapping for å velge riktig plassering
Consignor brukermanual Velg arkfanen Fields Mapping og velg Consignor Fields Mapping for å velge riktig plassering

Velg arkfanen Fields Mapping og velg Consignor Fields Mapping for å velge riktig plassering av kundedata fra Excel filen.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Velg Start Import for å importere data fra Excel filen . Mass Print Boxes
Consignor brukermanual Velg Start Import for å importere data fra Excel filen . Mass Print Boxes

Velg Start Import for å importere data fra Excel filen.

Mass Print Boxes

Introduksjon

Har man en stor forsendelse som skal skrives ut, vil det lønne seg å foreta en såkalt masseutskrift. Man må på forhånd klargjøre alle kundene i et Excelark, for så å importere dataene inn i Consignor (Se Contact List for hvordan man importerer data fra Excel).

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Det er to måter å kjøre en masseutskrift på. Man kan enten skrive ut

Det er to måter å kjøre en masseutskrift på. Man kan enten skrive ut fra Contact List eller fra Inbox.

Hvordan kjøre en masseutskrift fra Contact List

Velg Contact List i Consignor menyen marker de kundene du vil skrive ut etikett til høyreklikk Create In Mass Print trykk ok.

Consignor brukermanual Det er to måter å kjøre en masseutskrift på. Man kan enten skrive ut

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual V1.0 Side 58 av 84
Consignor brukermanual V1.0 Side 58 av 84
Consignor brukermanual V1.0 Side 58 av 84

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Oppe til høyre i skjermbildet under ser man Shipment Status. Som vist på bildet

Oppe til høyre i skjermbildet under ser man Shipment Status. Som vist på bildet under står disse kundene oppført med en Error. Legg inn antall kolli under Packages og trykk Validate nede til høyre i bildet. Man får ikke kjørt utskrift av etikettene før man får Shipment Status Ready.

Consignor brukermanual Oppe til høyre i skjermbildet under ser man Shipment Status. Som vist på bildet
Consignor brukermanual Oppe til høyre i skjermbildet under ser man Shipment Status. Som vist på bildet

Trykk på Print knappen nederst til høyre i bildet for å starte masseutskriften.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Hvordan kjøre en masseutskrift fra Inbox Velg Inbox i Consignor menyen  marker de

Hvordan kjøre en masseutskrift fra Inbox

Velg Inbox i Consignor menyen marker de ordrene du vil skrive ut etikett på høyreklikk

  • Send To Mass Print trykk ok.

Consignor brukermanual Hvordan kjøre en masseutskrift fra Inbox Velg Inbox i Consignor menyen  marker de
Consignor brukermanual Hvordan kjøre en masseutskrift fra Inbox Velg Inbox i Consignor menyen  marker de

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Mailback Introduksjon Mailback brukes til å sende ut e-post til alle kundene som mottar
Consignor brukermanual Mailback Introduksjon Mailback brukes til å sende ut e-post til alle kundene som mottar

Mailback

Introduksjon

Mailback brukes til å sende ut e-post til alle kundene som mottar en sending fra dere. E- posten inneholder en tekst som kan utformes som man selv ønsker, sporingsinformasjon og det man måtte ønske å ta med av sendingsinformasjon. Det forutsettes at man har en e-post adresse til kunden, og at denne blir lagt inn i mottakers e- post felt før man skriver ut etiketten. Resten av jobben tar Consignor seg av.

Hvordan aktivere Mailback

For å kunne sette opp Mailback på best mulig måte er det greit å vite litt om logikken i Consignoroppsettet.

Consignor er basert på trestruktur. Det vil si at det er viktig å legge de forskjellige innstillingene på riktig nivå i treet. Et firma som har kun èn avsender kan legge Mailback- oppsettet høyt opp i treet, for det skal uansett kun gjelde for èn avsender. Det samme prinsippet vil gjelde ved flere avsendere hvis de skal ha samme Mailback-oppsett. Det vil si at de har samme avsenderadresse og samme innholdet i e-posten.

Hvis man derimot har flere avsendere og ønsker at disse skal ha forskjellige avsenderadresse og eventuelt innhold, må man legge oppsettet på forskjellige nivåer. Det mest naturlige vil da være å legge oppsettet på lokasjonsnivå.

Vi ser nærmere på hvordan det fungerer i praksis.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Som man ser av bildet, har vi lagt Mailback Setup under Lokasjon Økern. Mailback
Consignor brukermanual Som man ser av bildet, har vi lagt Mailback Setup under Lokasjon Økern. Mailback

Som man ser av bildet, har vi lagt Mailback Setup under Lokasjon Økern. Mailback vil nå være aktivert for alle avsendere som måtte ligge under Økern. Vi kunne også lagt Mailback Setup Installation nivået. Det ville fungert på samme måte.

Hvis vi derimot må ha ett oppsett pr avsender legger vi Mailback Setup på nivå EDI-Soft Norge AS, og oppsettet vil kun gjelde for denne avsenderen. Gjenta prosedyren på de andre avsenderne.

Hvordan konfigurere Mailback

Vi skal nå ta for oss selve konfigureringen av Mailback. Gå inn på Setup klikk på det nivået i treet som er mest riktig. Høyreklikk i hovedbildet New Mailback

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Vi tar først for oss det generelle oppsettet. Sender – Legg inn ønsket avsender
Consignor brukermanual Vi tar først for oss det generelle oppsettet. Sender – Legg inn ønsket avsender

Vi tar først for oss det generelle oppsettet.

Sender – Legg inn ønsket avsender adresse Copy to – Legg inn eventuelt ønsket adresse som skal få kopi av alle e-postene Font Shipment Data – Endre på font oppsettet om ønskelig Send Options – Manuelt, Ved Overføring eller ved utskrift av etiketten(kan også legges inn en forsinkelse om ønskelig) Country for current Language – Legg inn det språket som brukes i e-posten Mailback Active – Aktiver denne for å ta i bruk Mailback

Neste steg er å velge teksten som skal stå i e-posten. Consignor vil foreslå en tekst for deg. Man kan bruke denne eller designe sin egen. Legg inn det som passer best for dere. Slik er forslaget til Consignor:

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Det siste som må gjøres er å velge hva slags informasjon som Consignor skal
Consignor brukermanual Det siste som må gjøres er å velge hva slags informasjon som Consignor skal

Det siste som må gjøres er å velge hva slags informasjon som Consignor skal sende til kundene. Gå inn på Field Selection for å velge hva som skal tas med.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Ta med den informasjonen som kundene ønsker å få. Man kan når som helst
Consignor brukermanual Ta med den informasjonen som kundene ønsker å få. Man kan når som helst

Ta med den informasjonen som kundene ønsker å få. Man kan når som helst gå inn i oppsettet og legge til mer om det skulle være ønskelig.

For forhåndsvisning av e-posten klikk på Preview fanen.

Klikk på Apply for å lagre innstillingen som er gjort. Klikk på OK for å godkjenne og gå ut av oppsettet.

Hvor havner e-postene?

E-post som ikke er sendt til kundene ennå vil legge seg i Outbox under Mailback menyen. Her blir de liggende til man enten sender eller sletter dem.

For å sende mailback e-postene høyreklikk e-posten og velg Send Mailback For å slette e-postene høyreklikk og velg Delete Mailback

Ønsker man å se en forhåndsvisning av e-posten dobbeltklikk den aktuelle e-posten

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Når e-posten har blitt sendt ut til kundene vil den legge seg under Sent

Når e-posten har blitt sendt ut til kundene vil den legge seg under Sent menyen.

SMTP (E-post Server)

Mailback oppsettet har ikke et eget valg for SMTP server, men bruker i stedet det oppsettet som allerede er satt opp i Consignor. Dette er det samme som blir brukt for overføring til transportør. Oppsettet kan lokaliseres under Setup og ser slik ut:

Consignor brukermanual Når e-posten har blitt sendt ut til kundene vil den legge seg under Sent

Setup

Introduksjon

Etter at Consignor er installert ligger det lite funksjonalitet i programmet. For å kunne konfigurere Consignor til å bli som brukerne ønsker må vi gå inn i Setup. En av fordelene med Consignor er at man kun legger inn de transportørene og den funksjonaliteten kunden skal bruke. Det som er viktig å huske på er at endringer i Setup kan føre til at programmet ikke fungerer som det skal. Endringer her bør avklares med EDI-Soft.

Slik kan Setup se ut:

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Det vil naturligvis variere fra installasjon til installasjon hvordan oppsettet ser ut. Det som
Consignor brukermanual Det vil naturligvis variere fra installasjon til installasjon hvordan oppsettet ser ut. Det som

Det vil naturligvis variere fra installasjon til installasjon hvordan oppsettet ser ut. Det som går igjen i de fleste installasjoner er:

-Avsenderinformasjon -Nummerserie -Skrivere -SMTP server -Transportører med tilhørende produkter -Innstillinger for overføring til transportør -Kundenummer hos transportør -Adressekontroll

Dette er informasjon man finner igjen i alle oppsett av Consignor. I tillegg er det veldig mye informasjon man kan legge til om det skulle være behov for det. Dette kan for eksempel være:

-Import/ERP-kobling/API-kobling

-Eksport

-Mailback

-Rapporter/godslister/kjørelister

-Priskalkulering

++

Hva kan tilpasses?

En generell regel er at man ikke gjør endringer i Setup på egenhånd. Det ligger mye konfigurasjon som ikke bør røres.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Men det er noen muligheter som kan være verdt å vite om. Har man

Men det er noen muligheter som kan være verdt å vite om. Har man for eksempel fått behovet for en ekstra printer, og fått installert denne, kan det være greit å kunne sette den opp uten å måtte ta kontakt med support.

På Installation nivået finner man noe som heter Printers. Her ligger alle printere som brukes av Consignor.

Dobbeltklikk for å komme inn i Printers.

For å kunne legge til en ekstra printer forutsettes det at den allerede er installert på maskinen.

Consignor brukermanual Men det er noen muligheter som kan være verdt å vite om. Har man

Klikk New

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Velg den skriveren som skal brukes  klikk OK Skriveren vil da vises slik:
Consignor brukermanual Velg den skriveren som skal brukes  klikk OK Skriveren vil da vises slik:

Velg den skriveren som skal brukes klikk OK

Skriveren vil da vises slik:

Consignor brukermanual Velg den skriveren som skal brukes  klikk OK Skriveren vil da vises slik:

Det er viktig å velge riktig type, som vises lengst til høyre i bildet. En Zebra LP2844, som er den mest vanlige printeren vil type være LP2844. Z-utgaven av 2844 vil være LP2844-Z. Dette gjelder også alle andre Z-printere fra Zebra.

Alle A4-skrivere vil derimot være type Windows(page).

Når de rette valgene er gjort klikk OK.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Nå har vi lagt skriveren inn i oppsettet til Consignor, men det gjenstår fortsattEDI-Soft . Noen firmaer flytter på seg eller kanskje endrer navn. Da kan det være greit å få endret dette i Consignor også. Dette gjøres under noe som heter Sender address. V1.0 Side 70 av 84 " id="pdf-obj-69-4" src="pdf-obj-69-4.jpg">

Nå har vi lagt skriveren inn i oppsettet til Consignor, men det gjenstår fortsatt å fortelle Consignor hvilke etiketter den skal skrive ut, og eventuelt for hvem. Denne innstillingen finner vi under Document Printer Mapping. Det kan variere hvor denne ligger, men vil typisk være på avsendernivå. Alternativt kan man finne den på transportørnivå.

Slik ser oppsettet ut:

Consignor brukermanual Nå har vi lagt skriveren inn i oppsettet til Consignor, men det gjenstår fortsattEDI-Soft . Noen firmaer flytter på seg eller kanskje endrer navn. Da kan det være greit å få endret dette i Consignor også. Dette gjøres under noe som heter Sender address. V1.0 Side 70 av 84 " id="pdf-obj-69-12" src="pdf-obj-69-12.jpg">

Her forteller vi Consignor hvilken skriver de forskjellige etikettene skal skrives til. Det er viktig å legge til skriveren på alle de transportørene man har aktivert.

Er man usikker på hvordan det gjøres kan man ta kontakt med EDI-Soft.

Noen firmaer flytter på seg eller kanskje endrer navn. Da kan det være greit å få endret dette i Consignor også. Dette gjøres under noe som heter Sender address.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Du vil mest sannsynlig finne denne på avsendernivå, men den kan også ligge høyere

Du vil mest sannsynlig finne denne på avsendernivå, men den kan også ligge høyere opp i treet. Har man flere avsendere i programmet må man legge den på avsendernivå.

Når den er lokalisert dobbeltklikk for å åpne den.

Consignor brukermanual Du vil mest sannsynlig finne denne på avsendernivå, men den kan også ligge høyere

Gjør de endringene som trengs, eller legg til tilleggsopplysninger.

Lagre med OK.

Import

Introduksjon

For å kunne utnytte Consignor best mulig bør man ha aktivert import. Ingen ønsker å taste inn data to ganger, og man vil også av hensyn til datakvaliteten helst at den ikke skal berøres av noen på veien.

Før vi går videre skal vi klargjøre hvilke forskjellige muligheter man har som kan støtte din forretningsprosess.

Import av kundedatabase

Dette er en engangs-import av et kunderegister, hvor kundene hentes fram i produksjonsbildet før man enkelt kan skrive ut en etikett basert på den informasjonen man har fått fra

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual kunderegisteret. Fordelen med et kunderegister er at man vil automatisk vedlikeholde kundeadresser og kundenavn

kunderegisteret. Fordelen med et kunderegister er at man vil automatisk vedlikeholde kundeadresser og kundenavn rett og slett ved at man bruker de regelmessig. Kunderegister er stadig en utbredt måte å jobbe på, men inneholder den svakheten at man hele tiden må oppdatere det med nye kunder og adresser, eller importere oppdatert register helt på nytt. For et firma som har en statisk kundemasse vil kunderegister fungere utmerket. For å lære mer om hvordan man gjør dette se eget punkt for kunderegister.

Import av ordrehode

Dette er den mest utbredte og mest effektive importløsningen i Consignor. Tusenvis av kunder med ulike ERP-systemer benytter denne importformen hver dag.

Grunnprinsippet er at ERP-systemet lager en fil med sendingsinformasjon og plasserer denne filen i en avtalt filmappe som Consignor er konfigurert til å lese. Filen importeres automatisk og er dermed klar for å kunne skrives ut.

Fordelene med denne løsningen er at leveringsadresse som sluttkunde har oppgitt til firmaet går direkte fra ERP-systemet til Consignor. Med nok informasjon fra ERP-systemet kan man faktisk få Consignor til å automatisk skrive ut etikettene uten at noen trenger å gjøre noe som helst. I tillegg vil man kunne få med ordrenummer, mottaksreferanse, attention navn og andre referanser.

Consignor er bygget opp slik at det skal kunne tilpasse seg den importfilen ERP-systemet legger ut – ikke omvendt. Du står dermed fritt til å importere filer med fast feltlengde eller kommaseparerte. Feltrekkefølge kan også bestemmes i oppsettet.

Det er i tillegg laget en del verktøy for å bedre kvaliteten på eventuelle dårlige data som kommer fra ERP-systemet. Det er aldri noen garanti for at et ERP-system klarer å legge ut all den informasjon man ønsker. Sjansene er store for at Consignor kan legge til resterende informasjon.

Hvilke felter bør tas med?

Dette vil avhenge av hvordan Consignor er satt opp til å fungere. Normalt kan man dele inn i tre typer – Felter vi MÅ ha, Felter vi BØR ha og Felter vi KAN ha. Det er viktig å se for seg hele vareflyten. Transporten kan fint levere sendingen uten mottaker referanse, mens mottakeren er kanskje helt avhengig av denne referansen for å gjenkjenne en bestilling. Andre felter kan være lure å ha med fordi de hever leveringssikkerheten. Telefonnummer til mottaker er et slikt felt. Man kan si at hovedregelen er, jo mer jo bedre.

Her er noen eksempler:

Må være med:

-Ordrenummer – eller en annen referansenøkkel

Consignor brukermanual

-Navn

-Adresse 1

-Adresse 2

-Postnr

-Poststed

Bør være med:

-Kundenr

-Kontaktperson

-Tlf nr

-Referanse

Kan være med:

-Mail adresse -Oppkravsbeløp -Betalingsmåte -KID kode -Oppkrav referanse -Landkode -Telefax -Klientstyring -Printerstyring -Sendingsmåte -Antall kolli -Åpningstid -Melding til transportør -Melding til mottaker -Vekt -Volum -Merking -Innhold -Type -Lengde -Høyde -Bredde

Consignor brukermanual -Navn -Adresse 1 -Adresse 2 -Postnr -Poststed Bør være med: -Kundenr -Kontaktperson -Tlf nr

Kan man importere både fast feltlengde og kommaseparert?

Ja, det er helt opp til kunden selv å bestemme dette utifra hva som passer best. Den enkleste løsningen er kommaseparert ettersom man ikke trenger å ha oversikt over hvor langt hvert felt er. Consignor vil enkelt og greit skille mellom hvert felt utifra det skilletegnet som blir valgt. Den tryggeste løsningen vil være fast feltlengde. Man unngår da at tegnet man separerer feltene med plutselig blir lagt ut i ett av feltene. Consignor vil da ikke klare å skille på dette.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Hvordan vet Consignor at en ny fil(ordre) er klar for import? Consignor benytter seg

Hvordan vet Consignor at en ny fil(ordre) er klar for import?

Consignor benytter seg av Windows Message Handling System og blir alarmert av Windows når en fil er ankommet mappen. I tillegg benytter også Consignor en timer som sjekker filområdet for ankomne filer.

Kan man plassere flere ordrer i samme fil?

Det vil ikke være noen problemer med å legge flere ordrer i samme fil. Ved et autoprint scenario vil Consignor starte med å skrive ut ordre for ordre til filen er tom.

Hva slags filnavn bør jeg velge?

Hvis Consignor av en grunn ikke er i drift vil ikke ordrene bli lest og importert. Det er derfor viktig at man ikke har samme filnavn på alle ordrene som legge ut. Å gi filen samme navn som ordrenummeret er ofte et lurt valg. Det vil da alltid være unike filnavn. En annen mulighet er å velge datoformat med klokkeslett. Man står fritt til å velge extensions.

SQL uttrekk - Direkte kobling

Consignor har en innebygget SQL builder som gjør at Consignor kan hente data direkte fra en rekke ERP systemers databaser. Dermed kan Consignor og ERP systemet integreres med noen få tastetrykk. Pr. i dag har Consignor bygget inn støtte for datamodellene i:

-Visma Global

-Visma Business

-Mamut

-Mamut 12

- Flere er på vei

følg med.

... Fordel: Her trekkes data rett ut fra ERP systemet SQL database, og det er ikke nødvendig med programmering for fil utlegg. Dette vil ofte gjøre denne løsning mer prisgunstig. Man unngår også en feilkilde i og med data ikke skal eksporteres via en fil. Ulempe: For deg som ønsker en automatisk print ved eksempelvis ferdig plukket ordre, er det vanskelig å få til en utløsende mekanisme. En bruker må bestille utskrift.

API

Har du helt spesielle behov som ikke kan løses gjennom Consignor sin vanlige funksjonalitet, kan Consignor API’et være en løsning for deg. Her kan du bygge deler av funskjonaliteten

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual selv, men samtidig støtte deg på Consignors gjennomprøvde teknologi på en rekke vanskelig områder.her . Å ta bruk i bruk vårt API vil som regel medføre en startkostnad på kr. 15.000,00 for dette alene, og inkluderer et oppstart prosjektmøte med programmeringsteknisk personale på vårt kontor i Oslo. Sammen med Consignor API finnes det også en rekke Webservices som kan være nyttige for å støtte arbeids prosesser rundt prisberegning på webshop. Fordeler: ERP system og Consignor kan jobbe uhyre effektivt og tett sammen. Ulemper: Programmering mot API'er krever høy datakompetanse, og er ikke for nybegynnere. Live Update Introduksjon Oppdatering av Consignor er viktig for at man til enhver tid skal være oppdatert med nye pristabeller, ny funksjonalitet osv. Oppdateringen av Consignor kan enten gjøres manuelt eller den kan settes opp til å gå automatisk på angitte dager og klokkeslett. Hvordan oppdatere manuelt? Velg Tools  Check for Updates  Check for Updates . Når oppdateringen er lastet ned vil Consignor lukke seg automatisk. Vær obs. på at dette kan ta noen minutter. Når oppdateringen er ferdig kan Consignor startes igjen. V1.0 Side 75 av 84 " id="pdf-obj-74-4" src="pdf-obj-74-4.jpg">

selv, men samtidig støtte deg på Consignors gjennomprøvde teknologi på en rekke vanskelig områder. Vi sikrer att etiketter, validering, nummerering og EDI filer blir korrekte. Et eget dokument omkring API’et finner du her. Å ta bruk i bruk vårt API vil som regel medføre en startkostnad på kr. 15.000,00 for dette alene, og inkluderer et oppstart prosjektmøte med programmeringsteknisk personale på vårt kontor i Oslo. Sammen med Consignor API finnes det også en rekke Webservices som kan være nyttige for å støtte arbeids prosesser rundt prisberegning på webshop. Fordeler: ERP system og Consignor kan jobbe uhyre effektivt og tett sammen. Ulemper: Programmering mot API'er krever høy datakompetanse, og er ikke for nybegynnere.

Live Update

Introduksjon

Oppdatering av Consignor er viktig for at man til enhver tid skal være oppdatert med nye pristabeller, ny funksjonalitet osv. Oppdateringen av Consignor kan enten gjøres manuelt eller den kan settes opp til å gå automatisk på angitte dager og klokkeslett.

Hvordan oppdatere manuelt?

Velg Tools Check for Updates Check for Updates. Når oppdateringen er lastet ned vil Consignor lukke seg automatisk. Vær obs. på at dette kan ta noen minutter. Når oppdateringen er ferdig kan Consignor startes igjen.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual V1.0 Side 76 av 84
Consignor brukermanual V1.0 Side 76 av 84
Consignor brukermanual V1.0 Side 76 av 84

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Hvordan sette opp automatisk oppdatering? Velg Tools  Check for Updates  Schedule Updates
Consignor brukermanual Hvordan sette opp automatisk oppdatering? Velg Tools  Check for Updates  Schedule Updates

Hvordan sette opp automatisk oppdatering?

Velg Tools Check for Updates Schedule Updates. Velg New og angi hvilke dager og på hvilket klokkeslett oppdateringen skal kjøres automatisk. Vi anbefaler å sette opp automatisk oppdatering i Consignor.

Consignor brukermanual Hvordan sette opp automatisk oppdatering? Velg Tools  Check for Updates  Schedule Updates

Consignor brukermanual

Versjon av Consignor

Consignor brukermanual Versjon av Consignor For å se hvilken versjon av programmet man kjører kan man

For å se hvilken versjon av programmet man kjører kan man gå i menyen på Help About Consignor. Client Version er versjonsnummeret på Consignor programvaren og Database Version er versjonsnummeret til databasen.

Consignor brukermanual Versjon av Consignor For å se hvilken versjon av programmet man kjører kan man

Tjenester

Hvilke tjenester er Consignor avhengig av?

La oss først skille mellom Consignor serverversjon og klientversjon. Den første installasjonen man gjør vil alltid være serverversjonen. Bruker man kun en standalone løsning vil man bruke den innebygde klienten i ConsignorServer.

Mange vil derimot ha ConsignorServer installert på en server eller en dedikert pc, og Consignor klient på en eller flere pc`er.

På den maskinen som kjører ConsignorServer vil det bli installert en tjeneste som er avhengig av å hele tiden kjøre.

Consignor brukermanual

For å finne tjenesten:

Consignor brukermanual For å finne tjenesten: Start  Kjør  Services.msc  OK  dobbeltklikk ConsignorServer

Start Kjør Services.msc OK dobbeltklikk ConsignorServer

Consignor brukermanual For å finne tjenesten: Start  Kjør  Services.msc  OK  dobbeltklikk ConsignorServer

Tjenesten vil som standard starte opp når maskinen starter. Ønsker man å restarte tjenesten kan dette gjøres på flere måter.

Den enkleste metoden vil være å starte eller restarte tjenesten fra Consignor. Gå til Tools Restart Consignor Server…

Consignor brukermanual For å finne tjenesten: Start  Kjør  Services.msc  OK  dobbeltklikk ConsignorServer

Klikk Yes for å godkjenne restart av tjenesten.

Hvis man derimot ikke kommer inn i Consignor i det hele tatt må man manuelt restarte tjenesten.

Man kan enten gå på Start Kjør Services.msc OK

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Finn ConsignorServer tjenesten høyreklikk  Stopp. Vent noen sekunder høyreklikk  Start Det er

Finn ConsignorServer tjenesten høyreklikk Stopp. Vent noen sekunder høyreklikk Start

Det er lurt å vente en liten stund før man starter tjenesten igjen for at den skal rekke å stoppe prosessene som også kjører i bakgrunnen.

Hvilke prosesser bruker ConsignorServer?

ConsignorServer bruker disse prosessene:

-Import.exe – Står for import av ordrefiler. -JobExeCuter.exe – Starter så fort man begynner å bruke Consignor. Står for selve utskriften. -EdiSoft.Mcsg.SmartClientConsole.exe – startes når MyConsignor aktiveres. -Cs.exe – Denne prosessen styrer klienten til Consignor.

Ønsker man å terminere disse eller rett og slett finne ut om de fortsatt kjører, kan man trykke CTRL – ALT – DEL Task Manager/Oppgavebehandling – Prosesser

Her vil man kunne se alle prosessene som kjører på maskinen. Inkludert alle som Consignor bruker.

Feilsøking

Hva bør jeg sjekke hvis Consignor ikke starter?

-Sjekk om ConsignorServer kjører. Gjør den ikke det, start den. Hvis tjenesten kjører, men du allikevel ikke får startet programmet, restart tjenesten. -Hjelper det ikke å restarte tjenesten kan det være noe annet som skaper problemer. Restart pc`en og start opp Consignor. -UpdateServer -UpdateDatabase

Log

På sidemenyen nede til venstre i Consignor finner man menypunktet Log. For den vanlige bruker er det nok ikke så aktuelt å se i denne, men for deres interne it-avdeling eller for EDI- Soft kan dette være til god hjelp ved feilsøking. Behovet for å kunne se i loggen får man gjerne hvis det oppstår et problem eller man får en feilmelding i Consignor.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Hvor finner man loggfilene? Får å finne loggfilene til Consignor må man være logget
Consignor brukermanual Hvor finner man loggfilene? Får å finne loggfilene til Consignor må man være logget

Hvor finner man loggfilene?

Får å finne loggfilene til Consignor må man være logget inn på den maskinen som kjører ConsignorServer tjenesten (Se Services for mer informasjon). Normalt vil loggfilene skrives til C:\Programfiler\Consignor\Log og C:\EDI-Soft\Consignor\LiveUpdate. Vi anbefaler å ta kontakt med intern it-avdeling eller EDI-Soft for å se på loggfilene ved eventuelle driftsproblemer.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual V1.0 Side 82 av 84
Consignor brukermanual V1.0 Side 82 av 84

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual Remote Support Introduksjon For å kunne yte god og effektiv support til deg som
Consignor brukermanual Remote Support Introduksjon For å kunne yte god og effektiv support til deg som

Remote Support

Introduksjon

For å kunne yte god og effektiv support til deg som er kunde hos oss, har vi mulighet til å fjernstyre din PC.

Hvordan sette opp fjernstyring

Gå i hovedmenyen på Help Remote Support. Du vil få opp en internettside hvor du må taste inn en kode. Denne koden får du oppgitt på telefon av en av våre supportmedarbeidere. Videre prosedyre for å få satt opp fjernstyring vil bli forklart på telefon.

Consignor brukermanual

Consignor brukermanual V1.0 Side 84 av 84
Consignor brukermanual V1.0 Side 84 av 84