You are on page 1of 56

FOREDRAG Dansk Geoteknisk Forening 17.9.

09

Foredrag vedr. jordankre


- med fokus p
udformning, funktion og
ankerhoved

Ing. Lars Flyge stergaard

Local Presence Global Competence


1

Hvad skal vi tale om i dag ?


Historie
DYWIDAGs produkter
1. Geoteknik
a. Aktive forankringer
1.
Jordankre
a.
Stangankre - typer
b.
Lineankre - typer
b. Passive forankringer
1.
Ple
2.
Tie Rods
3.
Soil Nails
4.
Rock Bolts
5.
Hollow Bars
6.
Duktile rr

Hvad KAN vi OGS tale om i dag ?


2. Post Tension
a.

b.

c.

Stnger
1.
Bonded
2.
Unbonded
3.
Intern
4.
Extern
Liner
1.
Bonded
2.
Unbonded
3.
Intern
4.
Extern
Stay Cables

Hvad KAN vi OGS tale om i dag ?


3. Mining / Tunneling
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Bolte stnger
Bolte liner med kiler eller mtrikker
Bolte fiberglass
Drillbits
Drill rods
DCP-bolts
Omega-bolts
Meget forskelligt tilbehr i forbindelse
med ovennvnte plader ophng etc.

Hvad KAN vi OGS tale om i dag ?


4. Forskallingssystemer
a.
b.
c.

Dimensioner
Tilbehr til vandtt forskalling
Tilbehr til glideforskalling

5. Tilbehr til betonindustrien


a.
b.
c.
d.
e.

Citronskiver
Formolie
Lft
Fugelse
Etc.

A. HISTORIEN
DYWIDAG (DYckerhof & WIDmann AktienGesellschaft) Systems
International, DSI, har eksisteret siden 1865 og er i dag global
leverandr af systemer indenfor efterspndt stl i byggeri.
DSIs primre aktiviteter omfatter hovedsageligt udvikling,
fremstilling, levering og indbygning af systemer til efterspnding af
beton m.v., samt jord- og klippeankre m.v.
Strre projekter:
Operahuset, Ramperne p resundsforbindelsen,
DR-Byen i restaden, Tuborg Butiks Arkade.
Leverance af ca. 2600 63,5 DCP Jordankre til City Tunnel Malm.
Adskillige broer over hele Danmark.
P.T. Havneholmen Tower, Tivoli Congress Center

A. HISTORIEN
1865 DYWIDAG Construction Company grundlgges
1950 DYWIDAG starter licencee business for Konstruktions Systemer
1964

Aage Christensen A/S bliver Agent for DYWIDAG i Danmark

1979 DSI-Group grundlgges for at koordinere de internationale licencee


business

2000 DSI starter etablering af nyt forretningsomrde i Mine industrien


2005 DSI-Group solgt til Industri Kapital (IK)
2007 Solgt igen til CVC Capital Partners

Local Presence Global Competence

Forretningsomrder

Post-tensioning
Forskalling

Tilbehr til
betonstbning

CONSTRUCTION

Tunneller

Geoteknik

UNDERGROUND

Minedrift

DSI Ngletal 2008

Turnover by Segment

Turnover by Region
13%

32%

Employees by Region

1%

10% 0,5%

14%

19%

31%
30%
25%

45,5%
11%

11%

42%

15%
Post-Tensioning

Germany

Germany

Geotechnics

Europe

Europe

Concrete Accessories

America

America

Tunneling

Asia/Pacific

Asia/Pacific

Mining

Africa

Africa

Turnover:
Employees:
10

PPT Company Presentation | 08-2009

~ 705 Mio.
~ 2.100

1. Geoteknik
a. Aktive forankringer
Definition: Jord- eller klippeankre bestr af trkstnger / liner
i undergrunden, som overfrer krfter fra ankerhovedet via
en fri ankerlngde til forankringsomrdet.
Jordankre installeres i borede huller og injiceres med
cementmrtel i forankringslngden i jorden. Disse har den
store fordel, at de ikke er dynamisk pvirkede for krfter
mindre end opspndingskraften.
Ankre med op til 2 rs holdbarhed og simpel korrosionsbeskyttelse kaldes temporrankre.
Ankre med over 2 rs holdbarhed og dobbelt korrosionsbeskyttelse kaldes permanentankre.

11

1. Geoteknik
a. Aktive forankringer
Filosofien for jordankre iht. EN 1537:

temporre jordankre op til 2 r (SCP)


forankringslngden: cementmrtel
frilngden: dkket af plastrr
overgang til ankerhoved: tilslutningsrr
ankerhoved: dkket af korrosionsbeskyttende middel
eller hat (plastik eller stl)

12

1. Geoteknik
a. Aktive forankringer
Filosofien for jordankre iht. EN 1537:

permanente jordankre op til 100 r (DCP)


forankringslngden: plastrr + indv. cementmrtel
frilngden: plastrr + indv. cementmrtel
overgang til ankerhoved: forseglet tilslutningsrr
ankerhoved: hat (plastik eller stl) fyldt med korrosionbeskyttelsesmiddel

13

1. Geoteknik
a. Aktive forankringer
I frilngden LfSt bestr korrosionsbeskyttelsen af:
Stangankre:
Minimum 5 mm cementmrtel + korrugeret PVC-rr
eller:
Krympeslange med indvendig klber + glat rr
Lineankre:
Korrosionsbeskyttelsesmasse + PE-slange til hver line + flles
korrugeret PE-rr, injiceret med cementmrtel.

14

1. Geoteknik
a. Aktive forankringer
I forankringslngden lV bestr korrosionsbeskyttelsen af:
Line- og stangankre:
Cementmrtel + korrugeret plastikrr (EN 1537)

Lineankre:
Cementmrtel + 2 lag korrugeret plastrr (BS 8081)

15

1. Geoteknik
a. Aktive forankringer
Permanente ankre med dobbelt korrosionsbeskyttelse bruges
typisk som opdriftsankre for at spare massebeton. Metoden er
velegnet til bygningsvrker i grundvandsomrdet uden
tilstrkkelig egenvgt, ssom undergrundsgarager eller
forskellige former for bassiner, tunnelramper etc..
Et

typisk anvendelsesomrde er bunden af de mange


bundfldningstanke i recipientomrder, hvor bundene ligger
dybt og har forskellig tykkelse.

Inden for havnebygning bruges der ankre til at hindre opdrift af


trdokbundplader som flge af de meget store vandspejlssvingninger og de strke opdriftskrfter.

16

1. Geoteknik
a. Aktive forankringer - typer

17

Temporre
stangankre

Almindeligt

Til delvis
fjernelse

Til fuldstndig
fjernelse

Harpunankre

1. Geoteknik
a. Aktive forankringer - typer

Permanente
stangankre

18

Almindeligt

Elektrisk
isoleret

1. Geoteknik
b. Aktive forankringer - typer

Temporre
lineankre

19

Almindeligt

Til delvis
fjernelse

Til meget svag


undergrund

1. Geoteknik
b. Aktive forankringer - typer

Permanente
lineankre

20

Almindeligt

Twin Corr. efter


BS 8081

Elektrisk
isoleret

1. Geoteknik
b. Aktive forankringer - typer
Ankerlngde
L

L fst

LV

Permanent

GEWI-Plus 57,5 670/800

Tape

Krympeslange

Semi-permanent

GEWI-Plus 57,5 670/800

Krympeslange

Temporrt

GEWI-Plus 57,5 670/800

Tape

Beskrivelse:

57 TR Standardankre
57 TR T / SP / DCP
Vgt:
S / OR:
1:8
x,x kg/m
S

Bestillingsnr.:
Ml:
C:\Documents and Settings\Lars\Dokumenter\DSI\CAD\DSI\Jordankre - stang\TR 57,5\57 TR Standardankre.dwg

21

Installation af harpunankre

22

Installation af boret permanent jordanker med liner

23

1. Geoteknik
a. Aktiv forankring - udformning af ankerhoved
Ankerlngde
L

L fst

LV

GEWI-Plus 57,5 670/800

Krympeslange

Tape

Med vinkeludligningsrr
P strk

GE
WI-

Plu

57
,5

67

0/8

00

GEWI-Plus 57,5 670/800

Fuldt indstbt

L = rr

Muffesamling i L V
GEWI-Plus 57,5 670/800

Krympeslange

L = x rr

bevgelse

Muffesamling i L fst

L = rr

L = rr

Over strre borehul - skal efterflgende udstbes

Krympeslange

Krympeslange

GEWI-Plus 57,5 670/800

Beskrivelse:

57 TR Standardanker
57 TR DCP
Vgt:
S / OR:
1:8
30,0 kg/m
S

Bestillingsnr.:
Ml:

24

D:\DSI\CAD\DSI\Jordankre - stang\TR 57,5\57 TR Standardanker.dwg

1. Geoteknik
a. Aktiv forankring - udformning af ankerhoved

Stlhat standardmssigt h = 200 mm.


Skal ankeret kunne kontrolleres skal
h = 255 + forlngelse.
Ankerhoved skal beskyttes
mod korrosion i henhold til
DIN EN ISO 12944-5

45

2 stk 13 mm
huller til injektering
og udluftning

Ttningsrr
127x4x300
2 profilringe
ULP 2:
min. 200x200x50
- ikke beregnet
Korrosionsbeskyttende
middel f.eks Petro-Plast

Konsolrr:
180x180x15
- ikke beregnet

SPUNS:
AZ26

ULP 1
300x200x30
- ikke beregnet
Spunsls

SNIT
427

Beskrivelse:

D:\PROJEKTER Potentielle\2007\Spuns ved Svanemllen\snit.dwg

25

63 GEWI i AZ26 spuns


Bestillingsnr.:
Ml:
Vgt:
S / OR:
1:6
x,xx kg
-

1. Geoteknik
a. Aktiv forankring - udformning af ankerhoved

30

200

45

180

200

200

427

PLAN

Beskrivelse:

D:\PROJEKTER Potentielle\2007\Spuns ved Svanemllen\plan.dwg

26

63 GEWI i AZ26 spuns


Bestillingsnr.:
Ml:
Vgt:
S / OR:
1:6
x,xx kg
-

1. Geoteknik
a. Aktiv forankring - udformning af ankerhoved

0
22

Et injicerings og
et udluftningshul

20

32

x2

50

Injiceringsmrtel

Stbt stlhat
m/ ttningsskive
og udluftningshul

95

Nontribus MP-2

50

Gummiring

Ankerplade
220x220x50

Stlring

Ttningshylster

40

VKR 220x220x10
- ikke beregnet

Spuns

Ankerhovedets fritliggende dele skal coates


med et korrosionsbeskyttende system i
henhold til Zulassung Z-20.1-15.

Injiceringsmrtel

Permanent lineanker
Fields, etape 2
27

D:\PROJEKTER Igangvrende\2007\Fields etape 2\Lineankre DCP i spuns.dwg

1:4

1. Geoteknik
a. Aktiv forankring - udformning af ankerhoved

28

1. Geoteknik
a. Gensidig forankring - udformning af ankerhoved

GEWI-Plus 63,5 67

29
D:\DSI\CAD\DSI\GEWI-Plus\63 TR\63 TR 2001+2139.dwg

0/800

Ankerplade + mtrik + stang


1:2
-

Gensidig forankring indvendigt strk

Et typisk eksempel p
forankring af spuns ved
havnekonstruktioner med et
ddemandsankerklods

GEWI-Plus 43 St. 670/800

Forslag til hovedbolte - 43 GEWI-Plus


Pladen stder
p spunsen
GEWI-Plus 43 St. 670/800

UNP300

PLAN

GEWI-Plus 57,5 St. 670/800

GEWI-Plus 43 St. 670/800

GEWI-Plus 43 St. 670/800

SNIT

UNP300

GEWI-Plus 43 St. 670/800

UNP300

SNIT
UNP300

UNP300

30

C:\Documents and Settings\Lars\Dokumenter\PROJEKTER Potentielle\2008\Avedre Holme\Anker snit og plan.dwg

1. Geoteknik
b. Gensidig forankring - udformning af ankerhoved

Spuns

A
UNP300
130x5 foringsrr - stl
Samlemuffe med krympeslange

GEWI 50 500/550

Foringsrr 130
Ttningsrr
GEWI 50
Tilslutning for injicering

Cementmrtel

Lsning A - kontrolleret revnevidde

Beskrivelse:

50 GEWI-stang med
dobbelt korrosionsbeskyttelse
- injiceres efter opsnding

Snit A - A, 1 : 2,5

31

D:\PROJEKTER Potentielle\2007\Sikring af banedmning - Skive\A.dwg

Ml:

1:5

Vgt:

x,xx kg

S / OR:

1. Geoteknik
a. Gensidig forankring - udformning af ankerhoved

32

1. Geoteknik
a. Gensidig forankring - udformning af ankerhoved

33

Gaffelbolt til Tie Rods 63 TR 2060

34

Til 57 TR, 63 T og 63 TR
Bolt: 70 mm
Samlet lngte: ~ 480 mm
Vgt: ~ 50 kg

Gaffelbolt til Tie Rods

35

Gensidig forankring indvendigt strk

36

190 dorne
1 med gevind
1 uden gevind
Oversavet samlemuffe
benyttes som mtrik og
fikseres med svejsning
for enden af stang.

Gensidig forankring indvendigt strk

37

Tie Rods med liner Projekt Zeebrgge Harbour

38

Tie Rods med liner Projekt Zeebrgge Harbour

39

Tie Rods med liner Projekt Zeebrgge Harbour

40

Tie Rods med liner Projekt Zeebrgge Harbour

41

Benyttelse af GEWI som hovedbolte

42

b.1. GEWIple korrosion beskyttelse

Filosofi for ple iht. EN 14199:


forskellige metoder
afhngig af krvet dim. levetid
og aggressiviteten af miljet.

sacrificial corrosion
coatings
grout cover

og kombinationer af ovenstende
Standard Corrosion Protection SCP

43

b.1. GEWIple korrosion beskyttelse

Filosofi for ple iht. EN 14199:


forskellige metoder
100 rs levetid i alle
aggressive miljer

- specielle metoder iht. EN 1537 (anchors)


= plastrr + indv. cementmrtel

Double Corrosion Protection DCP

44

b.1. GEWI-PlusPle korrosion beskyttelse - overblik

Metoder til korrosionbeskyttelse


A = sacrificial corrosion
B = grout cover
B+ = thick grout cover
C = special measure (DCP)
agressivitet

levetid

5 r

25 r

50 r

75 r

100 r

A
B / B+
C

A
B / B+
C

A
B / B+
C

A
B / B+
C

A
B / B+
C

mellem

A
B+
C

A
B+
C

A
B+
C

B+
C

B+
C

hj

Ingen eller lav

45

b.1. GEWI- PlusPle korrosion beskyttelse sacrificial corrosion

Betingelser for brug af SCP Single Corrosion Protection


metode A : sacrificial corrosion
- Undersgelse af miljmssige tilstande
klassificering af undergrunden.
Tilstrbt levealder i r

25

50

75

100

Uforstyrrede naturlige aflejringer


(Sand, silt, ler,.)

0,00

0,30

0,60

0,90

1,20

Forurenede naturlige aflejringer og industrigrunde

0,15

0,75

1,50

2,25

3,00

Agressive naturlige aflejringer


(Sump, marsk, trv,..)

0,20

1,00

1,75

2,50

3,25

Ikke-komprimerede og ikke-agressive opfyldninger


(Ler, sand, silt,.)

0,18

0,70

1,20

1,70

2,20

Ikke-komprimerede og agressive opfyldninger


(Aske, slagge,.)

0,50

2,00

3,25

4,50

5,75

Kilde: EN 14199:2005 Oplysninger vedr. korrosionshastighed


Forringelse af armeringstvrsnittet i [mm] p grund af korrosion af ple og spunsvg i jordtyper
med eller uden grundvand (= tabel 4-1 i EN 1993-5)
46

b.1. GEWI-PlusPle korrosion beskyttelse grout cover


Betingelser for brug af SCP
Metode B / B+ : grout cover
- Undersgelse af de miljmssige tilstande
- Lasttilflde
Agressivitet
lav
mellem
hj

47

lasttilflde

28

30

trk
tryk

trk & tryk

43

57,5

63,5

45

50

45

50

35 mm
25

25

trk
tryk

35
30

35

40 mm
30

30

30

35

ikke anbefalet beskyttet system (DCP)

b.2. GEWI Soil nails korrosion beskyttelse

Filosofi for soil nails iht. prEN 14490:


Forskellige metoder
afhngig af krvet levetid og miljmssige
tilstande (aggressivitet) - SCP

sacrificial corrosion
coatings
grout cover

Og kombinationer af ovenstende
garanteret levetid p 100 r - DCP

- plastrr + indv. cementmrtel

48

b.2. GEWI Soil nails korrosion beskyttelse

49

SCP Single Corrosion Protection

DCP Double Corrosion Protection

b.3. GEWI Rock Bolts

Rock Bolt - groutet


Rock Bolt med epoxymrtel

Rock Bolt med ekspansionsbolt

50

b.4. Hollow Bars

51

Hollow Bars med indbygget frilgde

52

b.4. Hollow Bars - teknikken


Samlet rotation- og
injektionsadaptor
til Hollow Bars.

Delt rotation- og
injektionsadaptor
til Hollow Bars.

53

Injektionsadapter p boremaskine

54

Iboring af Hollow Bars med meget lang arm p maskine

55

Local Presence Global Competence

56

Tusind tak for


Jeres opmrksomhed