You are on page 1of 37

The most beautiful

modern Russian
actresses

Yuliya Snigir

CLI
CK

Agniya Ditkovsky

Alina Sandrackaya

Anastasiya Makeev

Anastasiya Mikulchi

Anastasiya
Zadorozhnaya

Anna Azarova

Anna Gorshkova

Anna Kalashnikova

Anna Kovalchuk

Anna Snatkina

Ekaterina Gusev

Ekaterina Klimova

Elena Korikova

Elizaveta
Boyarskaya

Evgenia Brik

Evgeniya

Evgeniya Trofimov

Kristina Asmus

Maria Kozhevnikova

Marina
Aleksandrov

Marina Petrenko

Nadezhda
Bakhtina

Nastasya Samburska

Nataliya Gudkova

Natalya Rudova

Olga Fadeeva

Olga Pavlovets

Polina Maksimova

Svetlana Hodchenko

Tatyana
Arntgolts

Valeria Lanskaya

Yana Studilina

Yuliya Parshuta

Yuliya Snigir

Yuliya Zimina

Author : kangur06
Images from the Internet
Music: anna Biczewska
- Dikoe pole

Zoya Berber