You are on page 1of 3

Pin 1/ 2014 LAMPIRAN C

BORANG RUMUSAN AKTIVITI SUKAN / KOKURIKULUM


(BORANG HENDAKLAH DIISI OLEH KETUA GURU PENASIHAT ATAU JURULATIH)
Kegiatan : _________________________________________
NAMA MURID

KELAS
Pengerusi
Presiden
Ketua Pasukan
Ketua Rumah
10

10
10
10

Pen. Setiausaha
Pen. Bendahari
AJK
Ahli Aktif / Peserta Aktif

6
6
6
4

Setiausaha
Bendahari

Ahli / Peserta

JAWATAN

Naib Pengerusi
8
Timb. Presiden
8
Timb. Ketua Pasukan 8
Timb. Ketua Rumah 8

Pasukan Badan Berunifrom:


Anjuran Kementerian / Jabatan
Kerajaan Dan Pasukan Kadet
Remaja Sekolah (KRS)

8
8

Pasukan Badan Beruniform:


Anjuran Badan Bukan Kerajaan
(NGO)

Pasukan Badan Beruniform:


Seni Mempertahankan Diri
Sahaja

* SILA RUUK LAMPIRAN BELAKANG (UNTUK Badan Beruniform sahaja)


PERINGKAT

TAHAP
PENCAPAIAN

KOMITMEN

KHIDMAT
SUMBANGAN

KEHADIRAN

Peringkat
Kebangsaan
Negeri
Bahagian / Daerah / Zon
Sekolah
Peringkat

Penglibatan
17
14
11
8

Kebangsaan
Negeri
Bahagian / Daerah / Zon
Sekolah
Menunjukkan Kepimpinan 3
Menguruskan Aktiviti
3
Membantu Guru / Rakan 2
Menyediakan Peralatan 2
Mengemas Peralatan
2
Membersih Kawasan
2
Menepati Waktu
2
Teknikal

Pencapaian
Naib Johan
Ketiga
Penyertaan
16
15
13
12
10
9
7
6
Menunjukkan Minat
2
Menunjukkan Kesungguhan
2
Mengikut Arahan
2
Mencuba
2
Memberi Kerjasama
2
Mana-Mana Nilai Murni Yang 2
Boleh diperhatikan

Nota
Penilai boleh
menandakan
melebihi 4 elemen
di dalam penskoran
komitmen

Pengurusan 6

Sokongan 3

Persembahan 10

Melibatkan kemahiran khusus


- referi/pengadil, jurulatih
pasukan, konduktor
pancaragam, jurulatih kadet
dan lain-lain yang berkaitan
dengan aspek teknikal. Murid
yang didaftarkan sebagai atlet
atau peserta perkhemahan /
kejohanan /pertandingan /
carnival /kursus / program

Segala jenis bantuan dari


segimengurus dan mentadbir
kelabsukan, urusetia,
Mengendalikan aktiviti
sukandan kokurikulum
sekolah,mengurus pasukan
dan menyediakan laporan.

Membantu dari
segi menjayakan aktiviti
kelab sukan dan aktiviti
sukan sekolah seperti
mengambil bahagian
dalam perbarisan atau
persembahan, kumpulan
sorak/penyokong,
menghias khemah
rumah sukan dan yang
berkaitan. Penglibatan
murid yangbersifat
meramaikan majlis
seperti sebagai
penyokong/ kumpulan
sorak.

Penglibatan murid yang


terlibat dalam aktiviti
seperti persembahan
selingan,yang memerlukan
latihan pusat dan murid
yang bertugas sebagai
jawatankuasa yang perlu
berkhidmat dalam tempoh
yang lama di sepanjang
aktiviti/ perkhemahan/
kejohanan/pertandingan/
karnival/ kursus/ program

1
2
3

7
8
9

(4)
(8)
(12)

10

Johan
17
14
11
8

4
5
6

(16)
(18)
(20)

(22)
(24)
(28)

10
11
12

Tandatangan pelajar

(32)
(36)
(40)

Jumlah Sebenar Kehadiran

Jumlah Sepatut Hadir

Pengesahan Ketua Guru Penasihat

..

(Nama Pelajar)
Catatan: *Murid berkeperluan khas
Nota: Satu borang hanya untuk satu aktiviti sahaja

(Cop & Nama Guru)


dikecualikan

*sila tanda jika berkenaan

Pasukan Badan Beruniform: Anjuran Kementerian / Jabatan Kerajaan Dan Pasukan Kadet
Remaja Sekolah (KRS)
Pengerusi / Presiden : Pegawai Waran 1 & 11 (KRS), Pegawai Waran 11 (PKBM), Pegawai Kadet Kanan

10

(KAPA), Pegawai Kadet (Bomba), Sub-inspektor (Polis) dan inspector Kadet (Koreksional / Penjara)
Timbalan Pengerusi / Naib Pengerusi : Staf Sarjan (KRS), Staf Sarjan / Bintara Kanan / Fight Sarjan (PKBM),

Pegawai Waran Kadet (KAPA), Ketua Kadet (Bomba) dan Sarjan Mejar (Polis dan Koreksional)
Setiausaha / Bendahari : Sarjan, Bintara Muda (PKBM L) dan Ketua Platun (Bomba)
Penolong Setiausaha / Penolong Bendahari : Koperal, Laskar Kanan (PKBM L) dan Penolong Ketua Platun 1

8
7

(Bomba)
Ahli Jawatankuasa : Lana Koperal, Laskar Muda (PKBM L), Laskar Udara (PKBM U), Penolong Ketua Platun

11 (Bomba)
Ahli Aktif
Ahli Biasa

4
3

Pasukan Badan Beruniform: Anjuran Badan Bukan Kerajaan (NGO), Pancaragam Brass
Pengerusi / Presiden : Ketua Trup, Ketua Pasukan / Pengerusi , Ketua Puteri, Ketua Kadet, Band Major
Timbalan Pengerusi / Naib Pengerusi : Penolong Ketua Trup, Ketua Kumpulan, Ketua Utama Seksyen, Ketua Pasukan

10
9

(S/Usaha), Sarjan, Drum Major / Asst. Band Major


Setiausaha / Bendahari : Ketua Patrol, Setiausaha, Ketua Seksyen, Ketua Pasukan (Bendahari), Koporal, Percussion

Leader,
Penolong Setiausaha / Penolong Bendahari : Penolong Ketua Patrol, Bendahari, Pen. Ketua Seksyen Kanan, Ketua

Pasukan (AJK), Lans Koperal, Section Leader,


Ahli Jawatankuasa : Quatermaster, Penolong Setiausaha, Pen. Ketua Seksyen, Ketua Kumpulan, Asst. Section Leader,

Class 3,
Ahli Aktif, Penolong Ketua Kumpulan
Ahli Biasa, Class 4 & 5

4
3

Pasukan Badan Beruniform: Seni Mempertahankan Diri Sahaja


Pengerusi / Presiden : Bengkung Merah / Tali Pinggang Hitam
Timbalan Pengerusi / Naib Pengerusi : Bengkung Hijau 3 dan Tali Pinggang Merah 2
Setiausaha / Bendahari : Bengkung Hijau 2 dan Tali Pinggang Merah 1
Penolong Setiausaha / Penolong Bendahari : Bengkung Hijau 1, Tali Pinggang Biru 2
Ahli Jawatankuasa : Cula 3 dan Tali Pinggang Biru 1
Ahli Aktif : Class 3, Cula 2 dan Tali Pinggang Hijau 1 dan 2
Tali Pinggang Kuning 1 dan 2
Ahli Biasa

Sila tanda jika berkenaan


Nota : Satu boring hanya untuuk satu aktiviti sahaja

10
9
8
7
5
4
3