You are on page 1of 171

SOYKIRIM YALANI

Harun YAHYA [*]


(Hans von Aiberg)
SOYKIRIM YALANI
Siyonist-Nazi ibirliinin gizli tarihi ve
"Yahudi Soykrm" yalannn iyz ..
stanbul, Aralk 1995
Kapak
kapak
Arka kapak
indekiler
- nsz
- Giri: Resmi tarih ve Gerek tarih
- I. Blm: Nazi-Siyonist ibirliinin anlatlmam yks
-- Part 1a
-- Part 1b
-- Part 1c
- II. Blm: Soykrm iye bir masal ve gaz odalar yalan
-- Part 2a
-- Part 2b
-- Part 2c
-- Part 2d
- III. Blm: srail Devletinin antisemitizm politikas
-- Part 3a
-- Part 3b
- Sonsz
- Birinci ek
- kinci ek
- Blm notlar (dipnotlar)
- Seilmi bibliyografya
- ndeks
[*] Harun Yahya'nn YAHYA's;
yani kitabn yazar Hans von Aiberg'dir.
Bknz. Harun YAHYA kimdir?

NSZ
Pek ok insan, ders kitaplarndan, gazetelerden, televizyondan ve dier benzeri bilgi
kaynaklarndan kendisine ulatrlan bilgilerin doruluundan hi phelenmez. "Resmi"
azlardan ya da gvenilir grd yksek tirajl medyadan duyduu eylerin yalan
olabileceini hi tahmin etmez. Oysa olaylar daha bamsz bir bilinle ve daha dikkatli bir
ekilde incelersek, bu kaytsz artsz inanma tavrnn son derece yanl olduunu grrz.

Etrafmz, belirli siyasi amalar iin bilinli olarak retilmi yalanlarla doludur. Dolaysyla
akll bir insan, "her duyduuna inanma" yanlna dmemelidir.
Bu kitabn amac ise, szn ettiimiz "siyasi amalar iin bilinli olarak retilmi yalanlar"n
nemli bir rneini ortaya karmaktadr. Konu, Trkiye'de daha nce hi yazlmam bir
konudur: Yzylmzn ilk yarsnda Nazi Almanyas ile Siyonist liderler arasnda kurulmu
olan gizli ilikiler ve daha da nemlisi, nl "yahudi soykrm" efsanesinin iyz.
Bu konu, son yllarda Bat'da sk sk gndeme geliyor. Naziler ve yahudi soykrm hakknda
anlatlanlarda bir gariplik olduunu hisseden baz tarihi ve aratrmaclar konunun zerine
gidiyor ve srail devleti ile Batl lkelerdeki yahudi rgtlerini olduka rahatsz eden bir
sonuca varyorlar. Konuyla ilgili belge ve deliller, II. Dnya Sava srasnda ve ncesinde
Naziler ile Siyonist nderler arasnda gizli bir ibirlii yaandn ve "yahudi soykrm"
denen eyin de iyi kurgulanm bir senaryo, bir tarih sahtekarlndan baka bir ey
olmadn gsteriyor.
Bu iddiay ne srenlere karn yahudi evreleri tarafndan kullanlan klasik bir iftira yntemi
vardr: Antisemitizm, yani yahudi aleyhtarl sulamas. Bugn Bat'da her kim "yahudi
soykrm" diye bir eyin var olmadndan sz etse, szkonusu "antisemit" sulamasyla
karlar. Gz dnm bir yahudi aleyhtar, iflah olmaz bir rk, laf anlamaz bir fanatik ve
kahrolas bir neo-Nazi olarak damgalanr. Sulamaya gre, "yahudi soykrm" diye bir ey
olmadn bir takm deliller gstererek ne sren kimse, yahudi ulusuna kar duyduu
psikopata bir nefret yznden byle bir ey yapmaktadr.
Soykrm ve gaz odalar ile ilgili gereklerin ortaya kmasndan rahatsz olacak baz evreler,
u anda elinizde tuttuunuz bu kitap iin de, yarn hemen, antisemitizm ya da neo-Nazilik
ithamlarnda bulunabilirler. Nitekim ngiltere'de yaynlanan haftalk yahudi gazetesi "Jewish
Chronicle", 5 Kasm 1993 tarihli saysnda, Bilim Aratrma Grubu tarafndan yaynlanan
"Yehova'nn Oullar ve Masonlar" adl kitab konu edinen "Anti-Jewish Publication in
Turkey" balkl haberinde, kitab ve Bilim Aratrma Grubu'nu "antisemit" olmakla
sulamt. Kitabn "antisemit" olmasnn en nemli nedeni ise, Jewish Chronicle'a gre,
iinde Hitler ve Mussolini'nin yahudilerle olan baz finansal ilikilerinden sz edilmi
olmasyd. Oysa bu kitapta daha ayrntl olarak incelediimiz gibi, Hitler ve Mussolini gibi
faistlerin Siyonistlerle olan ilikileri tarihsel bir gerektir. Bu durumda, Jewish Chronicle'n
temsil ettii yahudi mantna gre, tarihsel gerekleri ortaya dkmek, "antisemit" olmak
anlamna gelmektedir!..
Yahudi evrelerinin bu klasik "kaak greme" yntemi nedeniyle vurgulamakta yarar var:
Biz bu kitab; yahudi rkna kar anlamsz bir nefret duyduumuz, yzyln bata gelen
psikopatlar arasnda yer alan Naziler'e herhangi bir sempati hissettiimiz, lkemizdeki ya da
bir baka lkedeki yahudi cemaatine kar bir tepki oluturmak istediimiz iin yazmyoruz.
nk biz antisemit, yani yahudi aleyhtar deiliz. Birer mslman olarak, her eyi Kur'an'n
verdii bak asndan deerlendirir, Kur'an'n gsterdii prensiplere gre dnrz.
Dolaysyla bir rka kar nefret duymamz, insanlar soylarna gre deerlendirmemiz
mmkn deildir. Ancak Yahudilik konusunda "anti-Siyonist" dnceyi kabul ettiimizi
syleyebiliriz. Anti-Siyonizm ise, Yahudiliin iindeki rk ve saldrgan eilimlere -byle
eilimlerin varl herkese malumdur -ve srail Devleti'nin rk, saldrgan, yaylmac
politikalarna kar kmaktr. Dolaysyla anti-Siyonist olmakla antisemit olmak son derece
farkl iki eydir. Yahudi olduklar halde anti-Siyonist dnceyi savunan Noam Chomsky,
Israel Shahak, Benjamin Beit-Hallahmi, Ruth Blau, Elmer Berger, Moshe Menuhin gibi
yahudiler bunun ak bir gstergesidir.
Anti-semitizm ile anti-Siyonizmi ayn eyler gibi gstermek ise Siyonistlerin nemli bir
taktiidir. nl dilbilim profesr ve siyasi yorumcu Noam Chomsky, "antisemitizm" ile
"anti-Siyonizm"in e tutularak nasl eletirilerin susturulduunu yle anlatyor:

"Antisemitizm sulamalarna bavurulmas, srail'e ynelik eletirileri susturmak iin ok sk


kullanlan ve ounlukla da etkili bir yntemdir. si Partili saygn srailli diplomat Abba
Eban bile 'Yahudi olmayan dnya ile diyaloglarmzda ana grevlerden biri anti-Siyonizm ile
antisemitizm arasnda hibir ayrm olmadn gstermektir' diye yazabilmektedir." 1
Bu nedenle konu, bir ksm yahudi evrelerinin kastl olarak rettii antisemitizm
yaygaralarna aldrmadan, serinkanl ve tarafsz bir biimde incelenmelidir.
Elinizdeki kitap ana blmden oluuyor. Birinci blmde Siyasi Siyonizm hareketinin
balangcndan II. Dnya Sava'nn sonuna dek, Siyonist nderlerin Avrupa yahudilerini
Filistin'e g ettirebilmek iin lkelerindeki yahudi aznlklardan kurtulmak isteyen
antisemitlerle ve zellikle de Naziler'le kurduklar gizli ilikiler anlatlyor. kinci blm,
"yahudi soykrm"nn gerekte hi bir zaman yaanmadn, bu konuda ileri srlen szde
delillerin tmnn sahte ya da geersiz olduunu, "Holokost" ad verilen bu soykrm
hikayesinin gerekte masa banda retilmi bir yalan olduunu ortaya koyuyor. nc
blmde ise II. Dnya Sava'ndan gnmze uzanan dnemde srail liderlerinin diaspora
yahudilerini Kutsal Topraklar'a g ettirebilmek iin uygulamaya koyduklar esitli kirli
yntemler konu ediliyor.
Kitap, umuyoruz ki, hem yahudiler hem de yahudi olmayanlar iin son derece nemlidir.
Dnyann resmi tarihindeki gereklerin ortaya kmas, herkes iin anlam tamaktadr nk.
Ayrca, bu kitap sayesinde Trk kamuoyu srail'i daha iyi tanma ans elde edebilecektir.
nk son yllarda Trkiye ile srail'i birbirine yaklatrmak iin byk ve organize bir aba
sarfedilmekte, bunun iin de srail'in "Ortadou'nun tek demokrasisi", tek bar ve medeni
devleti olduu telkini verilmektedir. Oysa srail, ilerleyen sayfalarda birlikte greceimiz gibi,
grndnden olduka farkl bir devlettir.
stanbul,
Aralk 1995
H.Yahya (Hv.Aiberg)

GR
Resmi tarih ve gerek tarih
nsann sahip olduu kimliin en nemli dayana hafzasdr. Hepimiz kim olduumuz
sorusuna hafzamzdaki bilgiye dayanarak cevap veririz. Hayatmzn nceki ksmnda
yaadklarmz ve rendiklerimiz kim olduumuzu belirler. Hafzasn kaybeden bir insan ise
kimliini yitirir; kendisini tanyamaz, dostlarn ve dmanlarn ayrt edemez.
Dolaysyla hafzasn yitiren, ya da bir takm gerekleri unutarak ksmi bir hafza kaybna
urayan kimse, bilinli ve aklc davranamaz. Bu nedenledir ki, insanlarn yegane gerek yol
gstericisi olan Kur'an, insan, sk sk unuttuu eyleri hatrlamaya ve bylece bilinlenmeye
davet eder. rnein insan, "bir damla sudan yaratlm" olduunu, Allah'n kendisini yaratp
byttn bilmelidir. nsan, varlnn gerek kaynan ve amacn ancak bu ekilde
kavrayabilecektir. Aksi halde ise kim olduunun ve ne iin yaratldnn bilincinde olmayan
bir tr uursuz varlk ("gafil") olacaktr.
nsann hafzas olduu gibi toplumlarn da hafzas vardr. Buna "tarih" diyoruz. Tarih, ayn
hafzann insan iin son derece nemli oluu gibi, toplumlar iin de son derece nemlidir. Bir
toplum, ou karakterini sahip olduu tarihten alr. Zihnindeki tarihe dayanarak kimlerin dost,
kimlerin dman olduunu, kimlerin gvenilir, kimlerin tehlikeli olduunu belirler. Tarihte

yaanan toplumsal tecrbeler de son derece nemlidir; bu tecrbelerden dersler kararak daha
doruya ulalr.
Tarih kavramn yitiren bir toplum da, hafzasn yitirmi bir insan gibi kimliksizleir,
bilinsizleir. Bu tr bir toplum yalnzca iinde bulunduu an yaar; gemi ve dolaysyla
gelecekten habersizdir. Bu ise hayvanlarn sahip olduu yaam boyutundan pek de farkl
deildir. te bu nedenle Kur'an insanlar gemiteki olaylar zerinde de dnmeye arr.
inde "hatrlayn..." ihtarnn getii otuzun zerinde ayet vardr. Ayrca yine Kur'an'n iinde
olduka kapsaml bir tarih bilgisi verilir: Daha nce yaam toplumlarn yaad nemli
olaylar anlatlr. (Bunlardan bazlar Allah'a isyan etmi, bazlar ise O'na kulluk ve itaat
etmitir. Karlatklar sonu ise izledikleri tutuma gre deimi; isyan edenler helak olmu,
itaat edenler ebedi kurtulua erimilerdir.)
Dolaysyla hem birey hem de toplum olarak; hafzamza ve tarihimize dikkatle sahip olmak
gerekmektedir.
Madem hafza bu kadar nemlidir, yleyse bir insana yaplabilecek en byk ktlklerden
biri, onun hafzasn yok etmek ya da deitirmektir. Bunun "beyin ykama" teknikleri ile
mmkn olduunu, baz insanlarn bu yntemi kullanarak baka insanlarn hafzasn kendi
hedeflerine gre deitirebildiklerini biliyoruz. Ya da bu denli karmak yntemlerle olmasa
da bir insann hafzasnn telkin yoluyla deitirilebildii bir gerektir. Byle bir ynteme
maruz kalm, beyni ykanm bir insan, kuku yok ki tamamen bilinsiz bir insan olur ve
beynini ykayan kimselerin emrine girer.
nsann hafzasnn beyin ykama ve benzeri telkin yntemleriyle deitirilebilmesi gibi,
toplumlarn hafzas da deitirilebilir. Bu, tarihin yok edilmesi ya da yanl bir biimde
yeniden yazlmas yoluyla yaplabilir. nl ngiliz romanc George Orwell, "1984" adl nl
romannda bu tr bir sistem tasvir etmi ve devletlerin tarihi tmyle kendi hedeflerine gre
deitirerek insanlar egemenlik altnda tutabileceini ne srmt. Romanda, "gemii
denetim altnda tutan, bugn de ynetir, bugn yneten ise gemie hkmedebilir"
deniyordu. Benzer bir model, bir dier ngiliz yazar Aldous Huxley tarafndan "Brave New
World" (Cesur Yeni Dnya) adl nl kurgu-romannda yaplmt. Huxley, 1932 ylnda
yaynlanan romannda, gelecekte tm dnyaya egemen olacak totaliter bir ynetimi, bir
Dnya Devleti'ni anlatyordu. Dnya Devleti'nin itaat salamak iin kulland baz yntemler
vard. ncelikle tarih tamamen yok edilmiti. Tarihle ilgili tm bilgiler ortadan kaldrlmt
ve Dnya Devleti'ni yneten bir iki st dzey yneticiden baka kimse tarihi bilmiyordu.
Orwell ve Huxley'in romanlarndaki kadar geni kapsaml olmasa da, gnmzde bir takm
g odaklarnn tarihle oynadklar ve kendi karlarna uygun yalan tarihler yazdklar bir
gerektir. Bu ii yapanlar, yani yalan tarih (ya da yaygn deyimle "resmi tarih") yazdranlar,
ou kez devletlerdir. Baz devletler yalnzca tarihi deil, zaman zaman gnmzde yaanan
olaylar da gizler ya da deitirerek halka aktarrlar. Hem dn, hem de bugn kontrol etme
hedefindedirler nk.
Devletlerin yapt bu tr resmi tarih ya da gncel yalan retme operasyonlar ou zaman
halk tarafndan fark edilmez. Amerikal dilbilimci ve siyasi yorumcu Noam Chomsky,
"Medya Gerei" adyla Trke'ye de evrilen "Necessary Illusions: Thought Control in
Democratic Societies" (Gerekli lzyonlar: Demokratik Toplumlarda Dnce Kontrol)
kitabnda, demokratik toplumlarda resmi tarih ve gncel yalan retiminin nasl yapldn
detaylaryla anlatr. Chomsky'nin bildirdiine gre, en zgr ve demokratik toplum olarak
bilinen ABD'de bile ok etkili bir "dnce kontrol" vardr. Buna gre, Amerikan devleti,
zellikle yzyln bandan bu yana, totaliter yntemler kullanmaktadr. ABD'nin ynetici
elitlerini buna zorlayan ey, toplumun pek ok konuda kendilerinden farkl dnmesidir.
zellikle d mdahale konularnda Amerikan halk geleneksel olarak isteksizdir; oysa silah
tccarlarndan uluslararas irketlere kadar pek ok "g merkezi" ile birlikte (ve onlarn

desteiyle) Beyaz Saray'da oturan politikaclar, d mdahaleyi ou kez bir zorunluluk olarak
grrler. Bu durumda ne yaplmaldr? Elbette politika "halka ramen" oluturulacaktr; ama
ak ak totaliter olan devletlerde olduu gibi, halkn kafasn ezerek deil, beyin ykayc bir
propaganda yoluyla "rza"sn oluturarak. Chomsky, "rza retme" olarak adlandrd bu
yntemin ok sayda rneini veriyor.
Tm bu yazdklarmzla sylemek istediimiz ey, ksacas, bize anlatlan her eye
inanmamamz gerektiidir. Eer bilincimizin nemli bir parasn oluturan hafzamzn ve
tarihimizin bir takm sistemli yalanlarla deitirilmesine, kontrol edilmesine kar dikkatli
olmazsak, bilinsizlemi, uurumuzu yitirmi oluruz. Allah'tan gelen bilgi (Kur'an) dnda
hi bir bilgi kesin doru deildir ve biz, "hakknda bilgin olmayan eyin ardna dme; nk
kulak, gz ve kalb, bunlarn hepsi ondan sorumludur" (sra Suresi, 36. ayet) emrine gre, hi
bir eye aratrp sorgulamadan inanmamakla ykmlyz. nsan; ancak bu ekilde
davranr, yani akln tm saptrc telkinlerden, beyin ykayc propagandalardan, resmi tarih
yalanlarndan koruyabilirse; gerek bir bilince ve anlaya sahip olabilir.
Ancak kukusuz tm dnyay bir yalanlar btn olarak gremeyiz. Her bilginin potansiyel
bir yalan olduu gibi bir sonuca da varamayz. Bunu ayrt etmek iin, bir noktay ncelikle
hatrda tutmak gerekir: Eer birileri yalan bir resmi tarih yazyor ya da gncel gerekleri
tamamen arptan bir yanl bilgilendirme (dezinformasyon) retiyorsa, mutlaka bu yalan bir
ekilde kendi karlar iin kullanacaktr. Bu yalan, yaptklar haksz ve yanl eylemlere
meru bir zemin hazrlamak ya da bunlar rtbas etmek iin retilmi olmaldr. rnein resmi
tarih yazarak bir topran aslnda kendi rkna ait olduu ynnde gerek d bir takm
"deliller" ne sren bir devlet, mutlaka o topra elde etme hevesindedir ve rettii yalanla bu
ie klf hazrlamaya almaktadr.
Bu durumda yle bir sonuca varabiliriz: Eer bir g, byk olaslkla bir devlet, uygulad
ya da uygulamaya niyetlendii bir takm haksz, meru olmayan politikalar (rnein igal,
tecavz, smrgecilik, bir baka lke zerinde hegemonya kurma gibi) hakl gibi gstermek
iin propagandaya ve zellikle de tarihi bilgiye bavuruyorsa, bu propagandann veya tarihi
bilginin yalan olma ihtimali vardr. Bu tr bir bilgiye, aratrma yapmadan gvenmek aklc
olmaz.
Resmi tarihi ykp yerine gerek tarihi ortaya karmak kukusuz son derece zor bir itir.
nk yalan retenler, ou kez onu ayakta tutacak bir takm nlemler de almlardr. Ancak
yine de bu konuda srarl davranmak gerekir. Hi bir yalan sonsuza kadar ayakta duramaz
nk.
srail'in iki yz
te tm bunlarn ardndan "asl konu"ya girebiliriz: Yzylmzda dnyann en sorunlu
blgelerinin banda Ortadou gelir. Ortadou'daki sorunun merkezinde ise srail vardr. srail
Devleti, onyllardr tm bir ulusu igal altnda yaamaya zorlayan dnyadaki yegane devlettir.
1948'de Filistin topraklarnn nemli bir blmn igal etmi ve Filistinlilerin bir ksmn
kendi ynetimi altnda yaamaya zorlam, bir ksmn srm, hatta bir ksmn da "imha"
etmitir. 1967'de tm Filistin topraklar srail igali altna girmitir. (Bugnk szde "bar
sreci" ile zerklik verilen snrl blgelerde ise, srail gerekte Filistinliler arasnda bir i
sava krklemektedir). Ayrca srail; Msr, Suriye, Lbnan ve rdn topraklarn igal
etmi, yllarca bu topraklardan ekilmemitir. srail'in igal ettii blgelerdeki halka kar
uygulad devlet terr ise olduka nldr. srail ayrca dnyann baka blgelerindeki
aclarda da pay sahibidir: Dnyann drdnc byk askeri gcne sahip olan Yahudi Devleti,
nc Dnya'daki baskc diktatrlere, faist rejimlere destek olmu, onlara silah satm,
onlarn ordu ve gizli polislerini eitmitir. Pinochet, Idi Amin, Bokassa, Mobutu, Marcos,
Noriega gibi eli kanl diktatrlerin tm, srail'in yakn birer mttefiki olmulardr.

Ksacas, srail, olduka "kirli" bir devlettir. Birlemi Milletler'de aleyhine en ok karar
kartlan, ama bu kararlarn hemen hi birini tanmayan Yahudi Devleti, dnyann drt bir
yanndaki pek ok insann gznde saldrgan, zorba ve kstah bir ete devletidir.
Ancak srail'in bir baka yz daha vardr. Daha dorusu srail ou zaman bir baka yzle
insanlarn karsna kar. Bu yz, srail'in bir "ete devleti" deil, aksine bir "mazlumlar ve
madurlar yuvas" olduu imajn verir. Bat'daki pek ok insan da srail'i bu yzyle tanr. Bu
gre gre, srail, dnyann drt bir yannda rklarn hedefi olan yahudilerin yegane
snadr. Bu dnce, temelde "yahudi soykrm"na dayanr: Buna gre srail, Naziler'in
brani rkna ynelik korkun ikence ve katliamndan kurtulan yahudiler tarafndan kurulmu
bir snaktr. Naziler 6 milyon yahudiyi acmaszca ldrmlerdir. Bu bir daha asla
yaanmamaldr. "Bir daha asla" eklinde sloganlaan bu mantk, srailliler tarafndan son
derece ustalkla kullanlmakta ve stte szn ettiimiz tm "kirli" iler, bu yolla hasr alt
edilmektedir.
Bu yolla srail'in igalleri ve devlet terr merulatrlr: "srail, gvenliini salamak
zorunda, yeni bir soykrm m yaansn?" mant kullanlr. Ayn ekilde srail'i eletirmek de
engellenir: srail'in politikalarn eletirenlere "neo-Nazi" damgas vurulur. Batda pek ok
politikac, gazeteci, yazar ya da akademisyen bu ilgin yntem ile susturulmutur. zellikle
Amerika'da srail politikalarn eletirmek neredeyse Nazi olmakla edeerdir. srail Devleti
srekli olarak soykrm konusunu gndemde tutmakta ve bunu varlnn bir numaral
meruiyet kayna olarak gstermektedir. srail'i ziyaret eden her yabanc Devlet Bakan ya
da Babakan, ilk olarak Yad Vashem adl "Soykrm Mzesi"ne gtrlr. srailli yazar
Benjamin Beit-Hallahmi, bunun ardndaki amac yle aklar:
"srail'e yaplan her resmi gezi Yad Vashem'e yaplan bir ziyaret ile balar. Buras,
havaalanndan Kuds'teki herhangi bir otele giderken yol stnde durulan ilk noktadr. Bu
ayinin amac, srail'in soykrmla olan ilgisini ifade etmek ve lkeyi soykrmdan kurtulanlar
iin bir cennet gibi gstermektir. kinci bir ama ise ziyaretide sululuk duygusu
oluturmaktr." 1
Ksacas srail, "mazlum" yzn gstererek "ete devleti" zelliini gizlemeye alr. Ama
biz srail'in bir "ete devleti" olduunu biliyoruz. Bu durumda nemli bir soruyla kar karya
kalrz: srail eer Nazi terrnn aclarn yaam, 6 milyon kayp vermi bir "mazlum"
ulusun devletiyse, nasl olmaktadr da ayn zamanda bir "ete devleti" olabilmektedir? Eer
srailliler, soykrma uram bir halk iseler, nasl olup da Filistinlilere onyllar boyu soykrm
uygulayabilmilerdir?
te bu noktada az nce deindiimiz kural hatrlamakta yarar var: Eer bir devlet,
uygulad ya da uygulamaya niyetlendii bir takm haksz, meru olmayan politikalar hakl
gstermek iin propagandaya ve zellikle de tarihi bilgiye bavuruyorsa, bu propagandann
veya tarihi bilginin yalan olma ihtimali vardr.
Soykrm efsanesine giri
1995 yl Ocak aynda yaynlanan Trk gazetelerine bir gz atarsanz, ilgi ekici bir tabloya
rastlarsnz: Pek ok gazetede, zellikle de yksek tirajl ve "boyal" medyada, II. Dnya
Sava'nda yaanan "yahudi soykrm" ile ilgili geni haberlere rastlamak mmkndr.
Bazlar bu konuya tam sayfa ayrmlar, soykrm ile ilgili haberler gnlerce gazete
sayfalarn igal etmitir. Aslnda Trk basnndaki bu kampanya, dnya basnndaki
kampanyann bir yansmasndan baka bir ey deildir. II. Dnya Sava srasnda Polonya
topraklarnda kurulan Auschwitz Toplama Kamp'nn "kurtarlnn" 50. yl ansna
dzenlenen aktivitelere tm dnya basnnda son derece byk yer ayrlm, Trkiye'deki
medya da Batl benzerlerini taklit etmitir. Gerekte medyann bu konuda gsterdii ilgin

duyarllk, Auschwitz'in 50. yldnmnden de ibaret deildir; Batl medyann ve onlarn


benzerlerinin byk ksmnda bu konu sk sk gndeme gelir.
Szkonusu "yahudi soykrm" kavramna byk olaslkla medyann yansra II. Dnya
Sava ile ilgili filmlerde de rastlamsnzdr. Hemen hepsi Hollywood yapm olan bu
filmlerde hep ayn konu vardr: Naziler, yahudilerden nefret etmi ve dnyann kurtuluunun
da bu rk yok etmekten getiine inanmlardr. Bu sama inan uruna da 6 milyon Avrupa
yahudisini toplama kamplarna doldurmu, sonra da kadn-ocuk ayrm yapmadan gaz
odalarnda acmaszca ldrmlerdir. Bu, tarihin grd en byk katliamdir.
Evet, verilen mesaj budur ve dorusunu sylemek gerekirse ok da ustaca verilmektedir.
ropagandann etkisinde kalan milyonlarca insan, II. Dnya Sava srasnda bir "yahudi
soykrm" yaandn, kesin, ispatl, tartlmaz bir gerek sanmakta ve Nazilerin yahudilere
olan dmanlklar konusunda da en ufak bir kuku duymamaktadr. Oysa bu insanlar yalnzca
yahudiler tarafndan yaplan bir propaganda ile -Bat basnnda yahudilerin ok etkin olduu,
zellikle Amerika'daki byk medya kurulularnn ounun sahibinin yahudi olduu bilinen
bir gerektir- bu konuya inandrlmlardr. Bu konuda yaptklar herhangi bir aratrma
yoktur.
Peki bu konuda "aratrma" yaplrsa nelerle karlalabilir? Bu, son derece nemli bir
sorudur ve cevab da olduka ilgintir. nk bu konuda biraz aratrma yaptnzda, klasik
"soykrm" propagandas ile hi uyumayan baz bilgilerle karlamaya balarsnz. rnein
Amerikal yahudi yazar Lenni Brenner'in Zionism in the Age of Dictators (Diktatrler
Devrinde Siyonizm) adl kitabn okursanz son derece garip balantlar renirsiniz.
Bunlardan bir tanesi 1941 ylnda Filistin'de bir Yahudi Devleti kurmak iin alan Stern adl
yahudi rgtnn Nazi Almanyas'yla ibirliini ngren bir teklif getirdiini gsteren
"Ankara Belgesi"dir. Resmi tarihte, Naziler'in II. Dnya Sava'nn balamas ile yahudi
aleyhtar politikalarn iddetlendirdikleri ve igal ettikleri blgelerdeki yahudileri birer lm
kamp olan toplama kamplarna yollamaya baladklar anlatlr. 1941 yl, yahudilerin
toplama kamplarndaki gaz odalarnda topluca imha edilmesi anlamna geldii sylenen
"Nihai zm" (Final Solution) kararnn alnd yldr. Ancak "yahudi soykrm"nn
balangc olduu sylenen bu tarihte, Siyonist Stern rgt, Naziler'e "ibirlii" teklifinde
bulunmaktadr. Hem de bu teklifi gtren Stern yneticisinden biri, Izak Samir'dir; yani
1977-1992 yllar arasndaki Likud iktidar srasnda nce Dileri Bakanl sonra da
Babakanlk yapan srail lideri.
"Soykrm" gerekleirken, Siyonistler Nazilerle ibirlii aramaktadrlar. Sizce bu ite bir
gariplik yok mudur?
Aslnda ortada daha pek ok "gariplik" vardr. lerleyen sayfalarda ayrntl olarak
inceleyeceimiz bilgiler, Stern-Nazi ilikisinin yalnzca buzdann grnen ksm
olduunu, Almanya'y ve hatta Avrupa'y Judenrein (yahudiden arndrlm) yapmak isteyen
Nazilerle, tm bu yahudileri Avrupa'dan Filistin'e yollamak isteyen Siyonistler arasnda dev
bir ibirlii olduunu gstermektedir. Bu, tarihi bir gerektir ve Lenni Brenner gibi "antiSiyonist" bir yahudi gazeteci ve hatta Hannah Arendt gibi nl bir yahudi dnr tarafndan
kabul edilmektedir. Konuyla ilgili daha pek ok gvenilir kaynak da vardr.
Peki bu durumda "yahudi soykrm"n nasl aklayacaz? birlii yapan iki gcn bir
dierini birden bire soykrma uratmasnn bir mant var mdr? Kukusuz bunun bir
mant yoktur. Ve bu durumda bizler tarihin en mantksz, anlalamaz, sama olay ile
karlam oluruz.
Ama eer az nce sorduumuz sorunun biraz daha gerisine gidersek belki bu krdm
zlebilir. Sormamz gereken soru, bir "yahudi soykrm"nn yaanp yaanmaddr.
nk "yahudi soykrm" hakknda bildiklerimizin hepsi, yahudiler ve zellikle de srail

Devleti tarafndan organize edilen bir propagandadan kaynaklanmaktadr. Bu tr


propagandalarn yalan olma ihtimalinin varln bildiimize gre, konuyu tarafsz
kaynaklarn verdii bilgilerle yeniden incelemek gerekmektedir.
te bu noktada son derece arpc bir tablo ile karlarz: Belki bizlere medya yoluyla her
gn "soykrm" telkini yaplyor olabilir; ama Bat'da yzlerce tarihi ya da aratrmac, II.
Dnya Sava srasnda sistemli bir "yahudi soykrm" yaanmadn; bize "kant" olarak
gsterilenlerin gz boyayc birer dekordan teye gitmediini ve zellikle de soykrmn can
alc noktas olan "gaz odalar"nn gerekte hibir zaman var olmadn sylemekte ve bu
konuda son derece tutarl deliller ne srmektedirler. Buna karn, soykrm yaandn
savunan evrelerin (ya da ksaca soykrmclarn) elinde iddialarn ispatlayan hi bir tutarl
delil yoktur. Delil olarak gsterilen eylerin de ou birer sahtekarlk rndr. rnein
soykrm efsanesinin en nemli sembol olan ve iinde yaklak 1.5 milyon yahudinin
ldrld sylenen Auschwitz kampnda, "gaz odas" olarak gsterilen binalar gerekte
byle bir i iin kullanlmaya uygun deildir; ancak sava sonrasnda bu yaplar zerinde bir
takm mimari tahrifatlar yaplarak gaz odas ss verilmek istenmitir. Kitabn ilerleyen
blmlerinde bu ve buna benzer rnekleri ayrntl olarak inceleyeceiz.
Ksacas, karmzda ok ilgin bir resmi tarih durmaktadr. Bu tarih, srail Devleti'nin ve
onun Batl uzantlarnn uygulad meru olmayan politikalar, "kirli" eylemleri aklamak iin
uydurulmu bir yalandr. Bu tarihi zp gerei ortaya kardmzda ise, srail'in ve
Siyonizm'in tarihinin, sandmzdan daha da kirli olduu ortaya kmaktadr.
imdi bu kirli tarihi birlikte kefetmeye balayabiliriz.

BRNC BLM (Part 1a : 1/3)


Nazi-Siyonist ibirliinin anlatlmam yks
1935 ylnn balarnda, Almanyann Bremerhaven limanndan Filistin'in Hayfa kentine
gitmek zere bir yolcu gemisi denize ald. Sancak ksmnda branice harflerle geminin ad
yazyordu: Tel-Aviv. Ancak geminin direinde dalgalanan bayrak, ortasnda gamal ha yer
alan Nazi bayrayd. Benzer bir paradoks geminin sahipleri ve kullanclar iin de
geerliydi. Tel-Aviv gemisinin sahibi Germen topraklarndaki Siyonist hareketin nde
gelenleri arasnda yer alan bir Alman yahudisiydi. Gemiyi kullanan ise Nasyonal Sosyalist
(Nazi) Partisinin bir yesiydi.
Gemideki yolculardan biri, onyllar sonra Tel-Aviv'in iinde bulunduu konumu "metafizik
bir eliki" olarak yorumlayacakt. Oysa Tel-Aviv gemisinde simgeleen Nazi-Siyonist
ibirlii hibir ekilde bir eliki oluturmuyordu. Aksine, gemi, resmi tarihi yazanlarn
bizlerden zenle gizlemeye altklar bir gerein kk bir rneiydi. Nazi bayrakl TelAviv gemisinin bu ilgin yolculuu, Amerikal revizyonist tarihi Mark Weber'in The Journal
of Historical Review dergisinin Temmuz-Austos 1993 tarihli saysnda yazd bir makalenin
giriinde anlatlr. Weber, Zionism and the Third Reich (Siyonizm ve III. Reich) balkl
makalesinde daha pek ok delil gstererek Naziler ve Siyonistler arasndaki gizli ittifak gn
na karmaktadr.
Peki ilk duyulduu anda inanlmas zor gelen bu garip ittifakn mant nedir? Bu sorunun
cevabn bulmak iin biraz gerilere uzanmak gerekiyor.
Diasporadan Siyonizm'e

Tarihin en eski uluslarndan biri olan yahudiler, M.S. 70 ylna dek, asrlardr Filistin ve
evresinde yayorlard. 70 ylnda Roma ordular Filistin'i ve Kuds' ele geirdiler, ulusun
en nemli sembollerinden biri saylan Kuds'teki Sleyman Tapna'n yktlar ve yahudilerin
ounu da lkeden srdler. O tarihten sonra da, yahudiler iin asrlar srecek olan diaspora
dnemi balad. Dnyann farkl kselerine daldlar. ok sayda yahudi bata spanya ve
Dou Avrupa olmak zere Avrupa'nn farkl kselerine yerleti. Burada dikkat ekici olan,
yahudilerin daldklar lkelerde hemen hi asimile olmamalaryd.
Yahudilerin asimile olmaylarnn iki ayr nedeni vard. Birincisi, M. Tevrat'a eklenmi olan
"Seilmi Halk" inanc nedeniyle kendilerini dier toplumlardan stn grmeleriydi.
Kendilerini stn bir halk olarak algladklar iin, dier "aa" rklara karmak, onlarn
iinde erimek yahudilere kabul edilemez bir boyun ei gibi geliyordu. Asimile olmaylarnn
son derece nemli bir ikinci nedeni ise, yanlarnda yaadklar toplumlarn yahudilere bak
asyd. zellikle Avrupallar yahudilere pek scak bakmyorlard. Hristiyanlar, Ortaa
boyunca, Hz. say tanmam ve sonra da Romallara gammazlam olan yahudilere ciddi bir
antipati beslediler. Katolik Avrupa dzeni yahudileri, yahudiler de Katolik Avrupa dzenini
sevmediler.
Bu durum yahudilere ilgin bir sosyolojik konum kazandrd. Kurulu dzenden memnun
deildiler ve daha da nemlisi bu dzeni deitirmek iin kullanlabilecek bir gce sahiptiler.
Bu g, zellikle parayd. Parann kayna ise, Ortaa ve Yenia boyunca Avrupal
yahudilerin bir numaral meslei olan tefecilikti. Kilise Hristiyan inancna gre haram olan
faizle bor verme iini, yani tefecilii kendi ballarna yasaklamt. Oysa yahudi
olmayanlara faizle bor vermek, yasak olmak bir yana, yahudi inannn nemli
paralarndan biriydi. Avrupal yahudiler, bu noktadan hareketle Ortaa boyunca tefecilikle
zdeletiler. Babadan oula aktarlan bu meslek sayesinde de, byk bir para birikimine
kavutular. yle ki Ortaa'n sonlarnda yahudi tefeciler prenslere, hatta krallara faizle bor
verir hale gelmilerdi.
Yahudilerin elde ettii bu ekonomik g, az nce de belirttiimiz gibi, Avrupa'daki kurulu
dzenin yklmas iin kullanld. Yahudiler, Ortaa'n sonlarnda balayan ve Protestan
Reformu ile dorua kan Kilise aleyhtar hareketlere destek oldular. Jan Huss, Luther, Calvin,
Zwingli gibi Katolik Kilise'sine kar doktrinler gelitiren din adamlarnn yahudilerle iyi
ilikiler iinde olmas ve Katolik Kilisesi'nin bunlar "yar-yahudi" ya da "gizli-yahudi" olarak
tanmlamas bunun birer rneidir.
Protestan Reformu Katolik Kilisesi'nin gcn azaltt ve zellikle Kuzey Avrupa lkelerinde
yahudilere bir takm haklar ve ayrcalklar kazandrd. Ama kendilerini "Seilmi Halk" olarak
tanmlayan ve tm dier uluslardan stn gren yahudilerin ou iin bu yeterli deildi.
Yahudiler, ekonomik gce sahiptiler fakat siyasi gten yoksundular. Siyasi g kilise, krallar
ve aristokrasi arasnda paylalyordu. Bu noktada yahudilerin bu snfa da dahil olmayan
yeni bir sosyal snfn, yani yaygn deyimle burjuvazinin nemli bir paras haline geldiini
syleyebiliriz. yle ki 18 ve 19. yzylda yahudi bankerler Avrupann en nemli ekonomik
gc haline geldiler. zellikle Rothschild hanedannn elde ettii ekonomik g, 19. yzylda
efsanevi bir boyuta ulam, Rothschildlar Avrupann ekonomik imparatorlar olarak anlr
olmulardr.
inde yahudilerin bu denli nemli bir yer tuttuu burjuvazi snfnn siyasi gce kavumas
bilindii gibi Fransz Devrimi ve onu izleyen reform ve devrimlerle gerekleti. Fransz
Devrimi'nin altyapsn oluturan Aydnlanma akmnn nde gelen dnrleri, dinin toplum
hayatnda ynetici bir rol oynamasna kar kmlar, ayrca monari rejimini ktleyerek
demokrasiyi savunmulard. Dinin toplum hayatndan karlmas, insanlarn dinlerine
baklmakszn muamele grmesini gerektiriyordu ve bu da yahudiler iin hristiyanlarla
tamamen eit haklara sahip olmak anlamna geliyordu. Nitekim Fransz Devrimi'ni izleyen
dnemde, yahudiler Avrupann drt bir yannda hristiyanlarla eit haklar elde etmeye

baladlar. Avrupa lkelerinin byk ounluunda yahudiler zerindeki hukuki ve toplumsal


kstlamalar kaldrld. Avrupa artk Hristiyan bir dzenle deil, sekler (din-d) bir dzenle
ynetiliyordu ve yahudiler de bu dzen iinde hristiyanlarla eit haklara sahip olmulard.
Artk onlar da devlet kademelerinde ykselebilir, siyasi gce el uzatabilirlerdi. Nitekim yle
de oldu. lk kez ngilterede bir yahudi, banker Rothschild, Lordlar Kamarasna girdi. Bir
sre sonra bir baka yahudi, Benjamin Disraeli ngiltere Babakanl koltuuna oturdu. Bu
arada hristiyan kltrnn toplum iindeki etkisi eridike, Avrupa toplumlarnda yahudilere
kar eskiden beridir varolan nyarg ve antipatiler de eriyordu. zellikle bata ngiltere
olmak zere Kuzey Avrupa lkelerinde geleneksel yahudi antipatisinin yerine, yahudilere
kar sempatiyle bakan ve onlarn "haklarn" savunan bir akm geliti.
Bu "haklar"n banda da, yahudilerin asrlardr en byk ryas olan Filistin'e dn projesi
geliyordu. Evet, yahudiler Romallar tarafndan Filistin'den srldkleri 70 ylndan sonra, hi
bir zaman bu topraklara olan duygusal balarn yitirmemilerdi. Avrupa'da yaadklar uzun
yzyllar boyunca, aslnda yabanc bir toprakta yaadklarn, bir gn mutlaka anayurtlarna
dneceklerini dnmlerdi. Ylbalarnda yaptklar ayinlerde hep "gelecek yl Kuds'te!"
temennisinde bulunurlard. Kendilerini "Seilmi Halk" olarak grdkleri iin, herhangi bir
toprak zerinde deil, "Tanrnn yahudiler iin setii" Kenan diyarnda, yani Filistin ve
evresinde yaamalar gerektiini dnyorlard. Ancak yahudiler asrlar boyunca Filistin'e
dnn, ancak Mesih adn verdikleri bir kurtarc sayesinde mmkn olacan
dnmlerdi. Oysa 19. yzyln ortalarnda iki haham bu konuya farkl bir yorum getirdiler.
Yahudilerin siyasi gce kavutuklarn ve Avrupann da yahudilere yardm etmeye hazr
olduunu gren bu iki haham, Judah Alkalay ve Zevi Hirsch Kalisher, yahudilerin Mesih'i
beklemelerine gerek olmadn ne srdler. Onlara gre yahudiler kendi ekonomik ve siyasi
glerini kullanarak ve byk Avrupa devletlerinin desteini alarak Filistin'e dnebilirlerdi.
Bu hareket, Mesih'in geli srecinin de ilk aamas olurdu.
Bu iki hahamn yapt yorum, bir sre sonra dindar olmayan ancak rk bilinci sayesinde
kendilerini yeterince yahudi hisseden gen milliyetilere etki etti. Bunlarn en nemlisi
kukusuz Theodor Herzl adl gen Avusturyal gazeteciydi. Herzl, iki hahamn yapt neriyi
aktif bir siyasi harekete dntrerek Siyasi Siyonizm hareketini kurdu. Siyonizm, adn
Kuds'teki kutsal Siyon dandan almt ve uzun bir program sonucunda tm dnya
yahudilerini Filistin'e dndrmeyi amalyordu. Herzl, 1898 ylnda svirenin Basel
kentinde I. Siyonist Kongre'yi toplad. Burada Dnya Siyonist rgt kuruldu. Bu rgt,
srail'in kuruluuna dek Siyonizm hareketini sabr ve inatla yrtecekti. rgtn iki byk
hedefi vard; Filistin'i yahudi yerleimi iin uygun hale getirmek ve bata Avrupa'dakiler
olmak zere diasporadaki yahudileri buraya g ettirmek. Birinci hedef, 1917 ylnda byk
bir aama kaydetti. ngiliz hkmeti, nl Balfour Deklerasyonu'nu yaynlayarak I. Dnya
Sava ile Osmanl'nn elinden alm olduu Filistin'de bir "yahudi vatan" kurma hedefini
desteklediini aklad. Bu, Siyonistler iin byk bir baaryd. Dnyann en byk askeri ve
politik gc olan ngiltere aka onlar desteklediini ilan etmiti. Deklarasyon, Siyonizm'i
kuru bir hayal olarak gren pek ok kiiye -bunlarn arasnda ok sayda yahudi de vardhareketin gerekte ne denli gl olduunu gsterdi.
Ancak ayn baar Siyonistlerin ikinci hedefi, yani diaspora yahudilerini Filistin'e transfer
etme hedefi iin geerli deildi. Bu sorun, Siyonistlerin karsna byk bir problem kard.
Dnya Siyonist rgt'nn tm arlarna ramen, diaspora yahudileri, zellikle de
Siyonistlerin en ok nem verdikleri Avrupa yahudileri Filistin'e g projesine srt evirdiler.
Bu srt evirisin nedeni basit bir umursamazlk deildi. Bu nedenle zm de basit
olmayacakt.
Siyonizmin karlat asimilasyon sorunu

Avrupa yahudilerinin Siyonizmin g arsna srt evirmelerinin nedeni, yaklak bir


yzyldr iinde bulunduklar asimilasyon sreciydi.
Asimilasyon, az nce szn ettiimiz yahudilerin hristiyanlarla eit haklar kazanmas
srecinin bir sonucu olarak ortaya kmt. nceki sayfalarda yahudilerin Ortaa boyunca
bir takm kstlamalar altnda bir tr ikinci snf insan statsnde yaadklarna deinmitik.
Yahudi liderler bu kstlamalar kalkt zaman yahudilerin politik gce kavuacan ve
bylece stnlk iddialarn ve Filistin'e g projelerini geree dntrebileceklerini
dnmlerdi. Bu nedenle de Katolik Avrupa dzeninin yklmas iin abalamlard.
Bylece geleneksel kilise-monari dzeninin yklmasnda ve yerine modernizmin gelmesinde
nemli rol oynadlar.
Ancak modernizmin hi hesaplamadklar bir etkisi oldu. Avrupa toplumlarnda dinin nemi
azalr ve yahudiler zerindeki dini kkenli kstlamalar ortadan kalkarken, yahudileri kapal
bir toplum halinde asrlar boyu asimile olmadan tutan temel faktrlerden biri de ortadan
kalkm oluyordu. te bu noktada yahudiler asimile olmaya, yani iinde bulunduklar Avrupa
toplumlarnn iinde erimeye baladlar. Yahudiler hristiyanlarla eit hale gelmeye baladka,
yahudi olduklar bilincinden de uzaklayorlard. 19. yzyln sonuna gelindiinde, Batl
lkelerdeki yahudilerin nemli bir blm asimilasyondan paylarn alm durumdaydlar.
Kendilerini ngilizlerden, Almanlardan ya da Franszlardan ayr bir ulus olarak deil, Musevi
inancna bal ngilizler, Almanlar ya da Franszlar olarak alglamaya balamlard.
Oysa Siyonistler ok farkl dnyorlard. Onlara gre Yahudilik bir inan meselesinden
te, bir rk meselesiydi. Yahudiler Avrupal rklardan tamamen farkl bir rka, Sami rkna
balydlar ve dolaysyla Avrupallar iinde asimile olmalar kabul edilemezdi. Onlarn
gznde "Musevi Alman" ya da "Musevi Fransz" kavram bir safsatadan ibaretti. Yahudiler
ister Musevi inancna bal olsunlar, isterse ateist olsunlar -ki Siyonistler iinde ateistlerin
says da hayli yksekti- Avrupallardan ya da baka herhangi bir rktan kesin izgilerle
ayrlm insanlard. Bu nedenle de yahudilerin dier rklar arasna kararak yaamalar
patolojik bir durumdu. Yahudiler mutlaka kendilerine ait bir devlete sahip olmalydlar. Bu
devletin yeri de, ulusun geleneksel vatan olan Filistin olmalyd.
Ksacas, asimile olan yahudiler, Siyonistlerin gznde, tedavi edilmeleri gereken birer
hastaydlar. Modernizmin nimetleri ile sarho olmu, kendilerini Avrupal toplumlardaki dier
insanlarla ayn sanan bu hasta yahudilerin tedavisinin ise bir an nce yaplmas gerekiyordu.
Aksi halde, bir yahudi devleti ryas, rya olarak kalmaya mahkumdu.
Peki tedavi nasl yaplabilirdi? Bunun kolay bir i olmad ksa srede ortaya kt. nk
asimilasyonu savunan (asimilasyonist) yahudiler, Siyonistlerin telkinlerine birbiri ardna sert
cevaplar vermeye baladlar. Asimilasyonist yahudi rgtlerinin bir ou, Siyonist iddialar
iddetle reddeden aklamalar yaptlar. Kendilerinin yalnzca dini bir cemaat olduklarn,
bunun dnda yaadklar lkenin sadk birer yurtta olduklarn, Filistin llerine g
etmeye de hi niyetleri olmadn ilan ettiler. Theodor Herzl, Avrupa'da Siyonizmin
propagandasna giritii srada, Amerika'da Pittsburg Konferans toplanyor ve "Reforme
Edilmi Yahudiliin Sekiz Prensibi" isimli bir bildiri kabul ediliyordu. Asimilasyonist
Amerikallar, bu bildiriyle dnyaya unlar ilan ediyordu:
"Biz, kendimizi bir millet olarak deil, bir din topluluu olarak kabul ediyoruz... Dolaysyla
ne Kuds'e geri dnmeyi, ne Aoron'un ocuklarnn kurban dininin yeniden dzenlemesini, ne
de bir Yahudi Devleti'nin kuruluunu, desteklemiyoruz..." 1
Bu ve benzeri eylemler sonucunda, Siyonistler asimilasyonist rkdalarn yalnzca szle ikna
edemeyeceklerini ksa srede anladlar. Peki yahudilere dier rklardan ayr bir rk olduklar,
Avrupa toplumlar iinde aslnda birer yabanc olduklar nasl ispat edilebilirdi? Modernizm
ncesinde bu sorun kendiliinden halloluyordu; Avrupallar yahudilere antipati duyuyor ve

yahudiler zerine koyduklar kstlamalar ile dolayl olarak yahudi kimliinin korunmasna
katkda bulunuyorlard. Avrupa toplumlar asimilasyona karydlar ve bu da yahudilerin
asimile olmasn engelliyordu. Ancak imdi modernizm dini toplum hayatndan byk lde
kardna gre, artk yahudilere kar nemli boyutta dini kkenli antipati ve kstlama
bulmak mmkn deildi.
Ama baka bir ey bulunabilirdi. Dinin yerini artk ideolojiler aldna gre, asimilasyonu
durduracak bir ideolojiden yararlanlabilirdi.
19. yzyl rkl ve modern antisemitizm
te bu noktada Siyonistler ok nemli bir ey kefettiler: Avrupa toplumlar iinde
yahudilerin asimile olmasna iddetle kar kan yeni bir ideoloji hzla gleniyordu. Bu
ideoloji, 19. yzyl pozitivizmine dayanan ve Darwin'in Evrim teorisiyle g bulan modern
rklkt. 19. yzylda Avrupa'nn drt bir yannda mantar gibi rk dnr yetimiti. Bu
dnrler, insanolunun farkl rklardan olumu olmasn hereyden ok nemsiyor ve
insann en nemli kimliinin de rk olduunu dnyorlard. Bir rkn kar karya olduu
en byk tehlike ise, dier rklarla kararak "safln" yitirmekti.
Bu arada bata Alman rklar olmak zere pek ok rk dnr, bir yandan da antisemit
dnceler gelitirdiler. Aryan ve Sami rklar arasndaki farktan sz eden bu rk dnrler,
yahudilerin, kendi rklar arasnda yaayarak, rklarnn "safln" bozduklarn sylyorlard.
Onlara gre, yahudiler tecrit edilmeli ve kendi rklaryla karmalar nlenmeliydi. Bu
dnrlerin yahudileri tecrit etmeye ynelik dncelerinden g bulan fanatik yahudi
aleyhtarlna ise, "modern antisemitizm" dendi. Bu antisemitizm szde "modern"di; nk
Ortaa'n aksine, yahudilere dinleri nedeniyle deil, rklar nedeniyle antipati duyuyordu.
zellikle yahudilerin elde ettikleri servete paralel olarak ykselen antisemitizm, 19. yzyln
sonundaki nl Dreyfus olay ile dorua trmand.
Ancak antisemitizmle bezenmi olan 19. yzyl rklnn paradoksal bir yn vard.
Hareket, yahudi aleyhtarl ieriyor, ama bir yandan da yahudi geleneine gizli bir hayranlk
duyuyor ve yahudi kaynaklarndan yararlanyordu. Irk doktrinerlerin en nde gelenlerinden
biri olan ve "nsan Irklarnn Eitsizlii zerine" adl kitabyla nlenen Arthur de Gobineau,
yahudi kaynaklarndan etkilenenlerin banda geliyordu. nsan rklarn bir "merdiven" teorisi
ile snflara ayran ve merdivenin en alt basamana siyahlar yerletiren Gobineau, bu rkn,
"insanln en aa rneini oluturduklarn" ne sryor ve "bu rk en geri zeka dzeyini
aamamtr" diyordu. kinci olarak "sar rk"n varlndan sz eden Gobineau, bu rkn da
siyahlardan daha gelimi olmasna ramen, yine de gsz ve iradesiz olduklarn iddia
ediyordu. Irk ideolog, "beyaz rk"n stnln ise yle anlatyordu: "Gzeli eksiksiz
anlatmak mmkn olmad iin, onun karakteristikleri bu kadar ksa zetlenemez... Onur, bu
rkn eyleminin zgn dinamiini oluturur". Gobineau, bu ayrmn ardndan, "beyaz rk"n
dierlerinden kesin olarak stn olduunu ve bu stnl politik alanda yanstmasnn da
(yani tekilere tahakkm etmesinin) gayet doal olduunu sylyordu.
Ve iin en ilgin yani, Gobineau'nun bu rk safsatalarna dayanak olarak Eski Ahit'i (M.
Tevrat) kullanmasyd. Fransz Akademisyen Franois de Fontette, Gobineau'nun rklar
ayrrken, M. Tevrat'taki "Nuh'un oullar" kssasn kendine referans olarak aldn
bildiriyor. 2
Yine ayni kaynakta bildirildiine gre, Gobineau, etkisinde kald Eski Ahit'in asl
sahiplerini de vmekten geri kalmyor ve yahudileri "zgn, gl, zeki ve insanla tccar
kadar hekim de vermi bir halk" olarak tanmlyordu. 3
19. yzylda mantar gibi oalan rklarn ilgin zelliklerinden biri de, yahudilerin "rklarn
koruma" yeteneine duyduklar hayranlkt. nk rklarn en byk amac, kendi rklarnn

baka rklarla karmasn engellemek ve "saf rklar" retmekti. Ve yahudiler bu ii asrlardr


mkemmel bir ekilde baaran tek rkt. Yahudilerin bu baarsna hayran olanlarn banda da
Alman rklnn en nemli kuramcs (ve Hitler'in de akl hocas) olan Houston S.
Chamberlain geliyordu. Franois de Fontette, "stnlklerini yeniden retmek iin Kan
Yasas'n uygulamakta gsterdikleri beceriden dolay yahudiler, Chamberlain'in hayranlna
mazhar olmulardr. (Chamberlain'e gre) Onlar, ana kayna el dememi durumda
korumulardr, ona bir damla bile yabanc kan kartrmamtr" diyor. 4
te 19. yzyl rklnn byle garip bir zellii vard. Hareket, felsefi temelini brani
retisindeki "stn rk" kavramndan alyor ve yahudilerin asrlardr sahip olduu rk
bilincine ulamaya alyordu. Yahudilerin bu yndeki yeteneklerinden dolay da, onlara
hayranlk besliyordu. te yandan, kendi rklarn "saf" tutabilmek iin, Avrupa lkelerindeki
en byk aznlk olan yahudileri tecrit etmeye alyorlard. nk, az nce de
vurguladmz gibi, yahudiler politik ve hukuki eitlik kazanmalarnn ardndan kendi "rk
bilinlerini" yitirmeye ve Avrupa toplumlar iinde asimile olmaya balamlard.
Bu noktada ok ilgi ekici bir gerekle karlayoruz: Yahudilerin asimilasyonundan rahatsz
olanlar, yalnzca Avrupal rklar deildi. Yahudilerin asimilasyonundan rahatsz olan,
Avrupal rklardan baka, ikinci bir grup daha vard. Bu grup, nceki sayfalarda
deindiimiz gibi, yahudilerin Avrupal halklar iinde asimile olmaya balamasndan, "yahudi
rk" adna rahatsz olanlard. Yani Tevrat'n, "bakalarna kz vermeyeceksiniz ve onlardan kz
almayacaksnz" hkmne sk skya bal olan rk dindarlar ve onlarn laik partnerleri olan
Siyonistler...
Ortaya ilgin bir tablo kmt. Bir taraf, yahudilerin kendi rklarna karmamasn istiyordu.
teki taraf ise kendi rklar olan yahudi rkn, dier rklardan ayr tutabilmenin ve "yahudi
bilinci"ni koruyabilmenin derdindeydi. Grld gibi, yapmak istedikleri aslnda ayn eydi.
Aralarnda bir felsefi paralellik de vard. Peki neden bu ii hep birlikte yapmasnlard?
Bu soruya ilk ak cevap Siyonizm'in kurucusu Theodor Herzl'den geldi.
Herzl'in antisemitizm kart
Yahudilerin nlenemeyen bir asimilasyon srecine girmi olmalar ve dolaysyla Siyonizm'in
srarl arlarna srt evirmeleri, Siyonistleri antisemitlerle ibirlii yapmaya yneltti. Bu
karar uygulamaya koyan kii, hareketin ilk lideri olan Theodor Herzl'di. Theodor Herzl, ok
iyi fark etmiti ki, yahudileri bulunduklar lkelerden ayrlarak srail'e g etmeye zorlamak
iin Siyonizmin "yahudi dmanl"na ihtiyac vard. Bu nedenle, "ge ikna plan" bu temel
zerine kurulmalyd.
Bu arada, 19. yzyldaki rkla paralel olarak doan antisemitizm, zaten, ou yahudinin,
bundan byle Avrupa'da hibir kstlama altnda kalmadan yaayacaklar ynndeki
umutlarn yok etmeye balamt. Theodor Herzl, bu konuyu srarla ileyerek, antisemitizmin
bir tr hastalk olduunu, bu hastaln tedavisinin bulunmadn, yahudiler iin tek kesin
kurtuluun Filistin'de bir devlet kurmak olduunu ilan edecekti. Herzl'in "Yahudiler ve yahudi
olmayanlar kaltmsal olarak uyum iinde birarada yaayamazlar" eklindeki tezi, aslnda
yahudi-aleyhtar rklarn teziyle byk bir paralellik gsteriyordu.
Herzl ite bu nedenle Siyonist tez ile Avrupal antisemit rklar arasndaki byk paralellie
deinerek yle demiti: "Antisemitizm, bizim isteklerimize ahane bir yardmc olacaktr."
"Herzl, 'Btn antisemitler bizim en yakn dostlarmzdr' diyordu. Bylelikle g
kolaylaacakt. Herzl, 9 Haziran 1895'te gnlne yle not dyordu: lkesindeki
yahudilerin oray terk etmesi iin, nce ar'la greceim, sonra Alman Kayzeri'yle, sonra
Avusturyallarla, sonra da Fas'taki yahudiler iin Franszlarla." 5

Herzl, yahudileri g ettirmek iin yalnzca diplomatik temaslarla yetinmedi. nl Fransz


dnr Roger Garaudy, Trke'ye "Siyonizm Dosyas" adyla evrilen kitabnda, Herzl'in bu
politikas ile ilgili olarak unlar sylyor:
"Herzl'e gre yahudiler ayr bir din ve ayr bir kltr yerine ayr bir devlet meydana getirmek
amacyla, iinde bulunduklar dier uluslardan ayrlmaldrlar. Bu amaca ulamak iin Herzl
konutuu herkese kar, yahudilerin tekil ettikleri tehlikeyi anlatmak ve bir an nce kp
gitmeleri gerektiini izah etmek iin en ar kelimeleri kullanmaktan ekinmemitir. Herzl,
Almanya Dileri Bakan Von Blow ve II. Guillaume, Rus ileri Bakan Plehve ve ar II.
Nicola ve en ileri yahudi dmanlarna kar hep ayn dili kullanmtr. 1903 Nisan'nda
yahudilere kar en korkun katliamlardan biri olan Kichinev Kesimi'nin sorumlusu Plehve
bunlarn arasnda en zalim olandr. Mays aynda Plehve'ye mektup yazan Herzl, Siyonizmin
ihtilali nleyici bir antidot olduunu ileri sryordu. Plehve bu mektuba Austos aynda
cevap vererek, Herzl'den Siyonist hareketin kendisini desteklediine dair bir mektup istedi.
Plehve bu mektubu ald. Mektupta yahudilerin g etmesini salayacak bir Siyonizm
akmnn desteklenecei vaat ediliyordu. 6
Herzl, Rus ileri Bakan Plehve'ye, eer yahudilerin Filistin'e gnderilmesine yardm ederse,
o dnemde ar'a kar dzenlenen Bolevik ayaklanmasnda byk rol oynayan yahudileri
ikna edeceini ve Bolevik ayaklanmasn bastrabileceini vaat etmiti. Herzl'in uygulamaya
koyduu antisemitlerle ibirlii ynndeki plan, bu tarihten itibaren yahudi liderlerin en sk
kulland yntem haline gelecekti. Bylece Herzl antisemitik hareketlerin en hararetli
savunucusu olmutu. Roger Garaudy unlar yazyor:
"Herzl, 1895'te kitabn yaynlamadan nce onu eletirenlerden biri yzne kar unlar
sylyordu: 'Yahudileri korkun bir zarara soktunuz.' Herzl, buna yle cevap vermekten
ekinmiyordu: 'Btn yahudi dmanlar iinde en byk olmaya hak kazanyorum... Yahudi
dmanlar bizim en ileri dostlarmz olacaklar... Yahudi dman lkeler en yakn
mttefiklerimiz arasna girecekler...'
Theodor Herzl ok iyi bilmektedir ki, yahudileri bulunduklar lkelerden kaarak srail'e g
etmeye ikna etmek iin, Siyasi Siyonizm'in "yahudi dmanl" kavramna ihtiyac vardr.
Herzl'in bu fikrinin, Siyasi Siyonizm savunucular tarafndan, bugnlere kadar nasl deimez
bir temel olarak korunduunu ilerde greceiz...
Bu davran, yahudileri ilerinde yaadklar halkn yabancs olarak gstermek, bylece
'yahudi dmanl"nn en ok ihtiyac olduu gday ona sunmak ve g hzlandrmak iin
ikence iddialarna kuvvet kazandrmaktr. Herzl'in yahudi dmanlnn kabarmasndan
korkmak bir yana, onu hareketlendirmek iin giritii abalarn srr buradadr. Bununla
birlikte Herzl'e ynelen uyarlarn da ard arkas kesilmemitir. Avusturya Parlamentosu
Bakan, Baron Johann Von Cholemski, Herzl'e unlar yazyordu: Eer eiliminizin ve
propagandanzn emeli yahudi dmanln krklemekse, bunda baarl olacaksnz.
Tamamyla inandm ki, byle bir propagandann sonucunda yahudi dmanl gibi
byyecek ve siz rknz bir katliama doru srkleyeceksiniz." 7
Herzl ve dier Siyonistler, antisemit rklarla, az nce szn ettiimiz ortak payda altnda
anlayorlard. nk Siyonistler yahudilerin hepsini toplayp Filistin'e gtrmek
niyetindeydiler ve bu, rklarn yahudilerle karmaktan kurtarp "saf" olarak korumak isteyen
rklar iin de mkemmel bir zmd. yle ki, sonradan Deutsch-Soziale Bltter adn
alacak olan ve bir yahudi aleyhtar yayn olarak kabul edilen Antisemitische Correspondenz
dergisinin yaymcs, nl antisemit Theodor Fritsch, I. Siyonist Kongre'nin toplanmasn
alklyor ve Kongre'ye "Yahudilerin bir an nce Almanya'dan ayrlarak Filistin'e yerlemeleri
tasarsnn uygulanmas iin en iyi dileklerini" gnderiyordu.
Yahudilerin yaadklar lkelerde kendilerini huzurlu hissetmelerinin siyonizme zarar
vereceini dnen Theodor Herzl, Garaudy'nin yazdna gre, bu grn yle ifade
ediyordu: "Yahudiler, uzun bir dnem sresince kendilerinin gvenlik iinde yaadklarna

inanrlarsa, herhangi bir toplumun iinde eriyebilirler. Bu gerek hibir zaman bize yarar
salamayacaktr."
Bu yzden, Siyonist liderlerin grsne gre alnmas gereken ilk nlem, bu lkelerde yapay
bir yahudi dmanl ajitasyonu yaratmakt. Daha sonra da, yahudileri bu psikolojik gerilim
iinde tutarak, onlar provokatif, szde antisemit saldrlarla srekli huzursuz etmek
gerekiyordu. Tm bu uygulamalarn neticesinde ise Siyonist liderlerin beklentisi, yahudi halk
gvenli yerlerde yaamadklarna ve sadece "Kutsal Topraklar"a g ederek
kurtulabileceklerine ikna etmekti.
Herzl, antisemitizmi krklemek iin ok ilgin bir yntem daha denemi ve gnlne,
antisemitleri bir "Yahudi komplosu"nun varlna inandracak ve onlar yahudi toplumlarna
kar kkrtacak ifadeler eklemiti. 1922 ve 1923 yllarnda, Almanya'da Herzl'in gnlnn
cildi yaynlanmt. Avusturyal yazar ve sterreichische Wochenschrift gazetesinin
yayncs Joseph Samuel Bloch, Herzl'i yakndan tanm bir kii olarak gnlk hakknda
unlar yazyordu:
"Rothschild ve Baron Hirsch'e yazlan ve yahudilerin bulunduklar lkelerde kurulu
iktidarlara kar bakaldrdklarn ve ihtilallere katldklarn ne sren iddia, yahudi halk
yok etmek iin yeterli bir sebeptir. Herzl, yahudilerin dmanlarna, 'Yahudi problemini'
halletmek iin en salam temeli gstermitir. Onlara gelecekteki almalarnda izleyecekleri
yolu tarif etmitir. Bu yzden bu 'gnlk' korkun bir belgedir."
Herzl, yaamn yitirdii 1904 [1905] ylna dek antisemitizmi krklemek ve antisemitlerle
ittifaklar kurmak iin urat. Ancak bu abalar pek nemli bir sonu dourmad. Avrupal
yahudilerin ou, Kutsal Topraklar'a g etmemekte direndiler.
Radikal Siyonizme Kar Yahudi Direnii!..
Herzl'in kurduu ve onun 1904'deki ani lmnden sonra giderek daha da byyen Dnya
Siyonist rgt (World Zionist Organization WZO), kendine bir numaral hedef olarak
yahudileri Filistin'e gtrmeyi belirlemiti. Ancak rgtn birok lkede yahudilere ynelik
yapt tm teviklere ramen, gler beklenen dzeyde gereklemiyordu. Hatta, 1925
ylndan sonra glerde ani bir d bile gzlemlenmiti. Bu da yetmiyormu gibi, g
edenlerden geri dnenlere bile rastland. 1926-31 yllar arasnda, ylda ortalama 3.200 yahudi
Filistin'i terk ediyordu. 1932 ylnda Filistin'de 770.000 Arap nfusa karlk, 181.000 Yahudi
nfusu vard. Araplar hala bu blgede ezici ounluktayd. Siyonist liderler, bu kadar az bir
yahudi nfusu ile devlet kuramayacaklarn ok iyi biliyorlard.
te yandan, 1897'den 1930'lara ulaldnda, Avrupal Yahudiler, Filistin topraklarna
dnmemekte direnmilerdi. zellikle Almanya, Fransa ve Amerika gibi lkelerde yaayan
yahudiler zenginlemi ve elde ettikleri yksek yaam dzeyini ve kurulu dzenlerini brakp,
Filistin topraklarna g etmeyi gze alamamlard.
Yahudi halknn Siyonizm'e kar at bu direnie, dnyaca nl, bir dnemin tannm pek
ok yhudisi de katlyordu; fiziki Albert Einstein, filozof Martin Buber, Kuds brani
niversitesi birinci bakan Profesr Judah Magnes gibi... Entelektel yahudilerin yansra,
geni yahudi halk kitleleri de, Siyonist liderler tarafndan dayatlan ge kar kyorlard.
Rusya'da kk bir kesim dnda neredeyse btn yahudiler Siyonizmi reddettiler. Gidenlerin
bir blm de, Filistin'deki yaam koullarnn umduklar gibi kmamas karsnda,
Rusya'ya geri dnd.
1920'lerde, Siyonist liderler, 1917'de yaynlanan ve Filistin'de bir yahudi devletine yeil k
yakan Balfour Deklarasyonu'nun Filistin'e g hzlandracan sanmlard. Oysa, ilerleyen
yllarda, vdeki hesabn arya uymadna, byk bir hayal krkl yaayarak ahit

olacaklard. 1920'lerde Filistin'deki yahudi nfus iki katna karak 160.000'e ulat. Fakat g
edenlerin says sadece 100.000 kadard ve bunlarn %75'i de Filistin'de kalmad. Yani
glerin toplam ylda 8.000 civarndayd. Hatta 1927 ylnda sadece 2.710 kii geldi ve 5.000
kii de ayrld. 1929'da ise Filistin'e gelenler ile gidenlerin says ayn orandayd.
En ksa srede en fazla yahudiyi, zorla da olsa, bir ekilde Filistin'e getirmeyi hedefleyen
Siyonizm asndan, yaanan bu olumsuz gelime, gerekten de dev bir fiyaskoydu. WZO'nun
youn propagandasna ramen, Kutsal Topraklar'a g faaliyeti ok zayf kalmt. 19.
yzyln sonunda Filistin'de 50.000'den az yahudi yaamaktayd. Bu rakam, Filistin halknn
%7'sini oluturmaktayd. Bununla birlikte, 1917 Balfour Bildirisi'nden iki sene sonra, nfus
hala 65.000'in zerine kamamt. 1920 ile 1932 arasnda geen 12 yl iinde, sadece
118.378 yahudi bir ekilde Filistin'e getirtilmiti ki, bu da dnya yahudi toplumunun yzde
biri bile deildi.
Belli ki bu i byle olmayacakt. Ge direnen yahudi toplumunu ikna etmek iin, bir-iki
antisemit hareket yetmiyordu. Bu nedenle, Siyonist liderler, Herzl'in aln yapt ilgin
yntemi daha etkin bir biimde kullanma yoluna gittiler. Yahudileri, zellikle de kurulmas
hedeflenen srail Devleti iin gerekli olduklar dnlen "kalifiye" Avrupa yahudilerini daha
ok "rahatsz" etmek gerekiyordu. Yani, antisemitizm daha da glenmeliydi.
Siyonizm ve Nazizm'in ideolojik akrabal
Herzl'in yahudilerin asimilasyon srecini durdurmak ve tersine evirmek iin antisemitlerle
ittifak yapma teorisi, onu izleyen Siyonistler tarafndan Avrupa'nn, hatta dnyann farkl
lkelerinde bulunan rklara kar kullanld. Ancak bunlar iinde en nemli olan kukusuz
Alman rklardr. Nazi hareketinin ncleri olan Alman rklar, hem siyasi gleri hem de
ideolojik katlklar sayesinde Siyonistlerin aradklar mttefik modeline tamamen
uyuyorlard. ki taraf arasndaki ideolojik paralellik ise dorusu olduka arpcyd.
Kendisini anti-Siyonist bir yahudi olarak tanmlayan Amerikal tarihi Lenni Brenner,
"Zionism in the Age of Dictators" (Diktatrler Devrinde Siyonizm) adl kitabnda, Siyonistler
ile antisemitler arasndaki ittifakn bilinmeyen tarihini gzler nne serer. Brenner'n
vurgulad gibi, Siyonistler ile antisemit rklar arasndaki yaknlk, daha Siyonizm
hareketinin ilk yllarnda kendini gstermeye balamtr. rnein Siyonist hareketin
Herzl'den sonra ikinci adam olan Max Nordau, 21 Aralk 1903 gn Fransa'nn nl
antisemiti Eduard Drumont ile bir sylei yapm ve biri yahudi, dieri de Fransz
ovenizmini temsil eden bu iki rk arasndaki konumalar, Drumont'un La Libre Parole adl
antisemitik gazetesinde yaynlanmtr. Nordau yle demektedir: "Siyonizm bir din deil,
tamamen bir rk sorunudur ve bu konuda hi kimseyle Bay Drumont ile olduum kadar fikir
birlii iinde deilim."
Brenner'n kitabn banda dikkat ektii konulardan biri, Alman rklar ile Siyonistler
arasndaki ideolojik paralelliktir. Buna gre, I. Dnya Sava ncesinde Alman entelektel
evrelerinde hzla yaygnlaan "Blut und Boden" fetiizmi, Siyonistlerin iddialaryla tam bir
uyum iindedir. Bu ideolojiye gre, Alman rk kendine has bir kana (blut) sahipti ve kendine
ait bir toprak (boden) zerinde yaamalyd. Yahudiler Alman kanndan deildiler, Alman
halknn (volk) bir paras olamazlard ve dolaysyla Alman topraklar zerinde yaamaya
hak sahibi deildiler. Brenner'n vurgulad gibi, Siyonistler Blut und Boden rklarnn tm
argmanlarn itenlikle desteklemilerdi. Siyonistlere gre de yahudiler Alman halknn
(volk) bir paras deildi, dolaysyla Alman kanyla karmamal, yani Almanlar'la
evlenmemeliydiler. Yapmalar gereken en doru ey ise, kendi z topraklarna (boden)
dnmekti; yani Filistin'e.
Kukusuz Siyonistler Alman rklnn iddialarn paylarken, antisemitizmi de onaylam
oluyorlard. nk madem yahudiler Alman halknn bir paras deildiler, Alman rklar

yahudileri tecrit etmek istemekte haklydlar, onlar srmek istemekte de haklydlar. Siyonist
dnceye gre, antisemitizmin varl, yahudilerin kendi suuydu. Kendilerine ait olmayan
bir toprak zerinde srarla yaayarak, kendilerine yabanc bir rka karmaya alarak
yahudiler, kendileri antisemitizmi kkrtyorlard. Su antisemitlerin deil, asimile olan
yahudilerin suuydu. Yllar sonra Chaim Greenberg adl bir Siyonist, Jewish Frontier adl
Siyonist yayn organnda bu ilgin mant yle zetleyecekti: "yi bir Siyonist olmak iin bir
para antisemit olmak gerekir." 8
Lenni Brenner bu konuda yle diyor: "Eer bir insan rk safl kavramna inanyorsa, bir
bakasnn rkln reddedemez. Ve eer bir rkn ancak ve ancak kendi geleneksel
vatannda rahat edebileceini dnyorsa, bakalarnn da kendi topraklar zerindeki
'yabanc' rklar temizlemesine kar kamaz." 9
Naziler ve Siyonistler arasndaki ideolojik akrabala Texas niversitesi'nde alan
Amerikal tarih profesr Francis R. Nicosia da "The Third Reich and the Palestine Question"
(III. Reich ve Filistin Sorunu) adl kitabnda deinmektedir. Nicosia'ya gre, Siyonistler
yalnzca Nazilerle deil, onlarn ncleri olan 19. yzyl rklar ile de byk bir ideolojik
yaknla sahipti. nceki sayfalarda deindiimiz Arthur de Gobineau bunlardan biriydi. 1902
ylnda, Dnya Siyonist rgt (WZO) tarafndan yaynlanan Die Welt gazetesinde,
Gobineau'nun dncelerini ven ve onun yahudilerin rk saflna olan hayranln saygyla
karlayan yazlar yaynlanmt. I. Dnya Sava ncesi dnemde, nde gelen Siyonistler
Elias Auerbach ve Ignaz Zollschan, Gobineau ve Houston S. Chamberlain gibi rk
felsefecilerin teorilerinin ateli savunucular olmulard. 10
Francis Nicosia, antisemitlerin Siyonizme olan sempatilerine de dikkat eker. Durum ylesine
ilgintir ki, antisemitler henz 19. yzyln balarnda, yani Siyasi Siyonizm'in aktif biimde
var olmad bir srada Avrupa yahudilerinin Filistin'e transferini, yani Siyonizmi
savunmulardr. Faizmin ncs saylan rk Alman dnr Johann Gottlieb Fichte
bunlardan biridir. Alman Volksgeist'nn (ulusal ruh) salamlatrlmas iin bata yahudiler
olmak zere tm aznlklarn temizlenmesini savunan Fichte, yahudilerin Almanlar ile ayn
sosyal haklara sahip olmalarn bir felaket olarak grm ve yahudi sorununun tek zmnn
de bu rkn topluca Filistin'e transfer edilmesi olabileceini yazmtr. Fichte'nin bu "Siyonist"
dnceleri, yzyln sonlarnda mantar gibi oalan takipileri tarafndan da aynen
benimsenecektir. Eugen Dhring, bunlardan biridir. 11
Antisemitlerin Siyonizme olan bu sempatisi, I. Dnya Sava sonras Almanya'da (Weimar
Cumhuriyeti dneminde) de devam etmitir. Nicosia, Weimar Cumhuriyeti'ndeki; Wilhelm
Stapel, Hans Blher, Max Wundt ve Johann Peperkorn gibi nde gelen antisemitlerin,
Siyonizmin yahudi sorunu iin en iyi zm olduu ynndeki dncelerine dikkat ekiyor.
Siyonizm ile Nazizm'in flrt gnleri
Yahudi ulusuluunu temsil eden Siyonizm ile yahudi dmanl ile ykl olan Alman
rklnn arasnda akrabalk olduunu sylediinizde, bunu ilk duyan kii byk olaslkla
bunun mantksal bir eliki olduunu dnecektir. Oysa az nce gz attmz bilgilerin bize
gsterdii gibi, iki taraf arasnda hedef birlii sz konusuydu. Siyonist hareketin nemli
ideologlarndan Jacob Klatzkin, 1925 ylndaki bir yazsnda bu mant yle aklamt:
"Eer bizler antisemitizmin hakl bir hareket olduunu kabul etmezsek, kendi
milliyetiliimizin haklln reddetmi oluruz. Eer bizim halkmz kendi z kimliini
korumak ve kendine ait yaam tarzn srdrmek istiyorsa, o halde aralarnda yaad uluslar
iinde bir yabancdr. Dolaysyla, kendi ulusal btnlklerini korumak iin bize kar
savamak onlarn hakkdr... Bize den grev, yahudilerin sosyal haklarn azaltmak isteyen
antisemitlere kar mcadele etmek deil, yahudilerin sosyal haklarn artrmak (dolaysyla
onlar asimile etmek) isteyen dostlarmza kar mcadele etmektir." 12

Siyonizmin antisemitizme olan sempatisi, kukusuz en bata Siyonist hareketin beyni olan
Dnya Siyonist rgt (World Zionist Organization, WZO) saflarnda yaygnd. WZO'nun
Herzl'den sonraki ikinci efsanevi lideri olan Chaim Weizmann -ki daha sonra srail'in ilk
Devlet Bakan oldu- antisemitizme olan sempatisini sk sk vurgulamt. 1912 ylnda Alman
yahudilerine yapt bir konumada "her lke, eer mide arlar ekmek istemiyorsa, ancak
belirli sayda yahudiyi hazmedebilir" demi ve eklemiti: "Almanya'nn zaten gereinden ok
fazla yahudisi var." 1914'de ngiliz Dileri Bakan Lord Balfour'la yapt bir sylei
srasnda ise yle demiti: "Kltrel antisemitlerle tamamen ayn fikirdeyiz. Bizce de
'Musevi inancna sahip Almanlar' kavram son derece rahatsz edici, demoralize edici bir
fenomendir." 13
WZO'da hakim olan bu dnce yaps, doal olarak rgtn Almanya kolu olan Almanya
Siyonist Federasyonu (Zionistische Vereinigung fr Deutschland - ZVfD) tarafndan da
paylalyordu. ZVfD, o yllarda Almanya'daki iki byk yahudi rgtnden biriydi. Yahudi
nanna Bal Alman Yurttalar Merkez Birlii (Centralverein - CV) ise asimilasyonist
yahudilerin kurduu dier yahudi rgtyd. ZVfD ve CV doal olarak pek ok konuda
anlaamyorlard. Birisi yahudilerin bir rk, dieri ise yalnzca dini bir cemaat olduu
inancndayd. En byk anlamazlk konusu ise antisemitizm hakkndayd. CV'ye bal
asimilasyonistler iin, antisemitizm olabilecek en byk tehlikeydi. Almanya'daki mutlu
hayatlarn tehdit eden bu virs yoketmek iin ellerinden gelen hereyi yaptlar. Asl virsn
asimilasyonizm olduunu dnen Siyonistler ise antisemitizmin ykseliinden endie
duymak bir yana, bunu son derece olumlu bir gelime olarak alglyorlard. ZVfD'nin nce
genel sekreteri sonra da bakan olan Kurt Blumenfeld, antisemitizm hayran yahudilerin
banda geliyordu. Blumenfeld, Brenner'n ifadesiyle "Almanya'nn Ari rka ait olduunu ve
bir yahudinin Almanya'da resmi bir grev almasnn bir baka halkn ilerine tecavz
olduunu savunan antisemit gr tamamen kabul ediyordu." 14
Szn ettiimiz Alman antisemitleri, Naziler'di elbette. Naziler 1920'li yllarn hemen
banda Alman sokaklarnda grnmeye balandlar. Hitler, etrafna toplad; eitimsiz,
saldrgan, psikolojik ynden dengesiz, rk, sadist ve zorba apulcularla birlikte bu yllarda
nl Birahane Darbesi'ni denedi. Sokak gc olarak kurulan SA'lar (Sturm Abteilung Yldrm Ktalar) siyasi muhalifleri (komnistler, liberaller, vs.) hedef almaya baladlar. te
Nazi hareketinin doduu bu yllarda, Nazi-Siyonist flrt de balad. Siyonistler, az nce
deindiimiz gibi Naziler ve benzeri antisemitlere srekli ku yapyorlard. Hitler de kar
tarafa anlaml mesajlar gnderdi. Nazi nderi, Francis Nicosia'nn da dikkat ektii gibi,
1920'lerin banda Yahudi Sorunu ile ilgili olarak yapt konumalarn tmnde, zmn
yalnzca yahudilerin Almanya dna transfer edilmesi ile mmkn olabileceinden sz
etmiti. Hitler'in bu izgisi, yahudilere sokak saldrlar (pogromlar) dzenlemekten baka bir
ey bilmeyen kaba ve cahil antisemitlerden olduka farklyd. 6 Nisan 1920'de Mnih'te
yapt bir konumada, yahudi cemaatine kar bir pogrom kampanyas balatmaktansa,
Nasyonal Sosyalizm'in tm enerjisini yahudilerin Almanya'dan karlmas iin kullanmas
gerektiinden sz etmiti. Hatta bunun nasl yaplabilecei konusunda da ak bir mesaj
veriyordu. "Gerekirse bunun iin eytan'la ibirlii yaparz" diyordu. Bununla, elbette ki
Siyonistlerle ittifak kastetmiti. 29 Nisan'da yapt bir konumada ise, aynen yle dedi:
"Son yahudi Almanya'dan kartlncaya kadar mcadelemizi srdreceiz." 15
Nazi lideri, 16 Eyll 1919 tarihli bir mektubunda ise unlar yazyordu: "Duygusal drtler
zerine kurulu olan antisemitizm, kendisini her zaman iin pogromlar yoluyla ifade edecektir.
Oysa, rasyonel bir antisemitizm, yahudilere verilen sosyal haklarn iptali ve yahudilerin
lkeden karlmas iin planl ve sistemli bir program uygulamak zorundadr." 16
Hitler'in szn ettii yahudilerin Almanya dna karlmas ilemi, Naziler'in en nemli
ideolou Alfred Rosenberg tarafndan da hedef olarak belirlendi ve en nemlisi, Rosenberg bu
i iin Siyonizm'le ibirlii yaplmas fikrinin mimar oldu. Nazi ideolou, Die Spur'da henz

1919 [1920] ylnda yaynlanan bir yazsnda "Siyonizm, Almanya'daki yahudilerin lke
dna kartlarak Filistin'e gnderilmesi iin aktif ekilde desteklenmelidir" diye yazmt. 17
Amerikal tarihi Francis Nicosia, "Rosenberg'in, Almanya'daki yahudilerin toplumdan izole
edilmesi ve ikinci aamada da Filistin'e yollanmas iin Siyonizm'le ibirlii yapma
grnn Naziler'in iktidara gelii ile birlikte gerek bir ittifaka dntn" syler. 18
Gerekten de yle oldu. Koyu bir Alman rkl ve ona bal bir antisemitizmle yorulmu
olan Nazi hareketi, bilindii gibi 1929 ekonomik krizi, Weimar Cumhuriyeti'nin zayfl ve
Alman toplumunun sosyo-psikolojik durumu gibi faktrlerin birlemesiyle nce siyasi
gndemin merkezine sonra da 1933 ylnda iktidara oturdu. Nazilerin bu zaferi, Siyonistleri
sanki kendileri iktidara gelmi kadar sevindirmiti.
Naziler'in ilk yllar ve Siyonistler
Naziler'in iktidara geldii sralarda Alman yahudileri lke nfusunun %0.9'unu
oluturuyorlard. Ancak ekonomik ynden ok daha nemliydiler. ounun refah seviyesi
yksekti. %60' iadam ya da profesyoneldi. Dierleri ise esnaf, din adam, renci ya da ok
az saydaki iilerden oluuyordu. Saylar az olmasna karn, yine de Almanya'nn en nemli
rksal aznl durumundaydlar ve bu yahudilerden kurtularak Alman rkn saf hale getirmek,
Nazi politikasnn nde gelen hedeflerinden biriydi. Irk safl Naziler iin o kadar nemliydi
ki, Hitler "ideal" vasflardaki Alman gen kz ve erkeklerini "reme iftlikleri"ne doldurup
yeni bir stn Ari nesil yaratmaya bile alacakt. Irkn saf tutulabilmesi iin de yahudilerin
Almanlar'dan tecrit edilmesi ve ikinci aamada da lkeden karlmas gerekiyordu.
Dikkat edilirse, bu Siyonistlerin de istedii eydi. Bu nedenle Nazi hareketinin henz iktidara
yrd sralarda iki taraf arasnda ilgin ilikiler kurulmaya baland. Bu ilikilerin en
arpclarndan biri, ZVfD ynetim kurulundan Kurt Tuchler ile st dzey SS'lerden Baron
Leopold Itz Edler von Mildenstein arasnda kurulmutu. Tuchler, Mildenstein'a Siyonizm'in
Nazi hareketine ne kadar paralel olduu konusunda uzun bir brifing vermi ve onu, Siyonizm'i
ven bir yaz dizisini Nazi yayn organlarnda bastrmas iin ikna etmiti. SS subay
Mildenstein bununla kalmayp Tuchler ile birlikte Filistin'e bir gezide bulunmay da kabul
etmiti. Hitler'in iktidara geliinden sonra Siyonist Tuchler ile SS Mildenstein yanlarna
elerini de alarak alt ay sren bir Filistin gezisine ktlar. Mildenstein gezi dn yazd
yazlarda Siyonizm'e vgler yadrmaya devam etti. 19
yi niyet ziyaretleri de Nazi iktidarnn ilk aylarnda gerekleti. Mart 1933'te Hermann
Goering, Siyonist liderlerden oluan bir yahudi heyeti ile grt.
Siyonistlerin Nazilere kar gelitirdikleri bak asn en iyi gsteren eylem ise, 21 Haziran
1933 gn ZVfD tarafndan Nazi ynetimine gnderilen memorandumdu. 1962 ylna kadar
gn na kmam olan bu belgede, Siyonistler ak ak ibirlii teklif ediyorlard
Naziler'e. Uzun mektubun baz ilgin satrlar yleydi:
"... Irk esas zerine kurulan yeni Alman devleti iinde bizler de kendi cemaatimizi genel
yapya uydurmak ve bize ayrlacak olan sahada Babayurdu (Almanya) iin faydal olmak
istiyoruz. Bizim yahudi milliyetiliine olan ballmz, Alman ulusunun nasyonal ve rksal
gerekleri ile byk bir iliki ve uyum iindedir. nk bizler de kark evlilie (Almanlar ve
Yahudiler arasndaki evliliklere) karyz ve yahudi toplumunun kan saflnn korunmasn
savunuyoruz... Dolaysyla bizim burada tarifini yaptmz ve adna konutuumuz bilinli
yahudilik, yeni Alman devleti iinde uygun bir yer bulabilir... Bizler, cemaat bilincine sahip
olan yahudilerle Alman devleti arasnda drst ve samimi bir ibirlii kurulabileceine
inanyoruz. Siyonizm, pratik amalar iin yahudilere dman olan bir ynetimin dahi
desteini kazanma midindedir." 20

Lenni Brenner bu memorandum hakknda yle diyor: "Alman yahudilerine kar ak bir
ihanet olan bu belgede, Alman Siyonistleri Naziler'e olduka hesapl bir ittifak
nermektedirler. Bu ibirliinin nihai amac bir Yahudi Devleti kurmaktr. Nazilere sylenen
ey ise basittir: Size kar asla savamayacaz, yalnzca size kar koyanlarla savaacaz."
21
Memorandumu kaleme alan Siyonist ekipte yer alan haham Joachim Prinz, sonraki yllarda
neden byle bir ey yaptklarn yle anlatmtr: "Dnyada Yahudi Sorunu'nun zm iin
Almanya kadar aba gsteren bir baka lke daha yoktu. 'Yahudi Sorunu'nun zm.' Bu
bizim Siyonist ryamzd zaten! Biz hibir zaman Yahudi Sorununun varln reddetmedik
ki! Disimilasyon. Bu bizim en byk istediimizdi zaten!.." 22
Prinz'in de belirttii gibi, Naziler ve Siyonistleri yaklatran faktrlerin banda "Yahudi
Sorunu"nun varlna olan inanlar geliyordu. Her iki taraf Avrupal yahudilerin varln bir
sorun olarak alglyor, yahudilerin yahudi-olmayanlarla birarada yaamalarnn mmkn
olmadn dnyordu. Buna karn asimilasyonist yahudiler byle bir sorunun varln
bile kabul etmek istemiyorlard. Bu ise, Siyonistlerin gznde ak bir ihanetti. Bu nedenle de
Yahudi Sorunu'nun iddetle zlmesi, bu sorunun varln bile kabul etmeyen, kimliini
yitirmi yahudilerin zorla yola getirilmesi gerektiinden sz etmeye baladlar. ZVfD'nin
haftalk yayn organ Judische Rundschau'da asimilasyonistleri yerden yere vuran yazlar
kmaya balad. Derginin editr Robert Weltsch, bir keresinde yle yazmt:
"Tarihin kriz dnemlerinde yahudi halk hep kendi sularnn cezasn ekmitir. En nemli
dualarmzdan birinde 'gnahlarmz yznden yurdumuzdan srldk' ifadesi kullanlr...
Bugn de yahudiler Theodor Herzl'in (g) arsn duymazlktan gelmi olduklar iin
suludurlar... Yahudiliklerini onurla ifade etmedikleri, Yahudi Sorunu'nu hasralt etmeye
altklar iin suludurlar ve yahudilii geriletmi olmann cezasn ekmelidirler." 23
Siyonistlerin mant akt: Asimilasyonist yahudiler Siyonizm'in arsn umursamamakla
ve kendi rksal kimliklerini reddetmekle byk bir gnah ilemilerdi ve bunun cezasn da
Siyonistlerin mttefiki olan Nazilerin basks ile deyeceklerdi. Nitekim Judische
Rundschau'da asimilasyonistlere iddetle saldran yazlar karken, bir yandan da Nazizm'in
haklln anlatan yazlar kyordu. ZVfD Genel Sekreteri Kurt Blumenfeld, Nisan 1933'teki
bir yazsnda yle diyordu: "Bu topraklarda yabanc bir rk olarak yaayan bizler, Alman
ulusunun rksal bilincine ve rksal karlarna byk bir sayg gstermekle ykmlyz." 24
Siyonist haham Joachim Prinz ise, Siyonistlerin ancak kendileri gibi birer rk olan Nazilerle
anlaabileceini yle anlatyordu: "Ulusun ve rkn safl prensipleri zerine kurulmu olan
bir devlet, ayn prensiplere inanan yahudilere ancak sayg duyacaktr." 25
Naziler iktidara gelmelerinden ksa bir sre sonra yahudilerin baz toplumsal haklarn
kstlayan yasalar kardlar. Ancak bu politika Siyonistleri hi rahatsz etmedi. Zaten Naziler
de kardklar bu anti-asimilasyonist yasalarla aslnda yahudilere iyilik ettiklerini
dnyorlard. Nazilerin basn sorumlusu A.I.Berndt, Siyonist yayn organ Judische
Rundschau'ya verdii bir demecinde yle diyordu:
"karlan yeni (antisemit) kanunlar yahudiler iin de yararl ve motive edicidir. Almanya
yahudi aznla kendi z yaam tarzn yaama frsat vermekle, yahudilie ulusal karakterini
glendirmesi iin yardmc olmakta ve iki halk arasndaki ilikilerin doru bir zemine
oturtulmasna katkda bulunmaktadr." 26
te bu mantk zerinde tarihin en garip ittifaklarndan biri olan Nazi-Siyonist ittifak
ekillendi. Nazi iktidarnn ilk aylarnda iyi niyet gsterileri ile balayan ilikiler, ksa bir sre
sonra son derece somut ve organize bir ibirliine dnecekti. Bu satrlar okuyanlar, belki,
Siyonistlerin ileri grllkten yoksun olduklar iin byle ittifaka giritiklerini ve Naziler'in

ne denli fanatik birer yahudi aleyhtar olduklarn anlayamadklarn dnebilir. Nitekim bu


ittifak rt-bas etmeye alanlar da konuyu bu argman kullanarak geitirmeyi
denemektedirler. Oysa gerekler hi de byle deildir. Siyonistler, Naziler'in tadklar
yahudi antipatisinin ok iyi farkndaydlar ve bunun tehlike olduunu dnmek bir yana,
bunun daha da artmasn istediler. Naziler'in Alman yahudileri aleyhine kardklar her kanun
onlar daha da fazla memnun etti. Brenner yle diyor: "Naziler yahudiler zerindeki viday
sktrdka, Siyonistler'in Naziler'le ittifak yapma ynndeki inanlar daha da salamlat.
Onlara gre, Naziler yahudileri Alman toplumundan ne denli ok dlarlarsa, yahudilerden
kurtulmak iin Siyonizm'e de o kadar ok ihtiya duyacaklard." 27
BRNC BLM (Part 1b : 2/3)
Alman Yahudilerine Hitler'e Oy Verme ars!
imdiye dek sk sk Naziler konusunda asimilasyonistlerle Siyonistler arasnda ok ak bir
ayrm olduunu, Siyonistler'in Naziler'i birer mttefik olarak grrken asimilasyonist
yahudilerin Nasyonal Sosyalizm'e kar nefret beslediklerini vurguladk. Bu iki taraf
arasndaki fark, Almanya Siyonist Federasyonu (ZVfD) ile asimilasyonist Alman
yahudilerinin kurduu Yahudi nanna Bal Alman Yurttalar Merkez Birlii (CV)
rgtlerinin Naziler'e ynelik dnce ve uygulamalarndan aka grlmektedir. Siyonistler
ile asimilasyonistler arasndaki bu byk fark, Nazi Almanyas'ndan baka lkelerdeki ar
sac rejimlere kar da belirmitir. lerleyen sayfalarda bunlara deineceiz. Genel bir kural
olarak, Siyonistlerin ar sac, faist elementlerle ok iyi anlatn, asimilasyonistlerin ise
bu gruplara tepki duyduunu syleyebiliriz.
Ancak bu kuraln da istisnalar vardr; asimilasyonist yahudiler iinde de, zellikle sol
tehlikeden rahatsz olan burjuvazi arasnda, ar saclarla ittifak kuran ya da en azndan
ittifak arayna girenler olmutur. Almanya'da asimilasyonist yahudilerin kurduu CV'den
sonra ikinci nemli rgt olan Ulusal Alman Yahudileri Birlii (Verband nationaldeutscher
Juden - VnJ) bunun en belirgin rneidir. 1934 ylnda, VnJ ynetimi Hitler'in iktidarn
salamlatrmak iin etkili bir kampanya balatt. New York Times, 18 Austos 1934 tarihli
saysnn 2. sayfasnda yapt haberde bu kampanyay haber veriyor ve VnJ'nin "tm Alman
Yahudilerini Hitler'in Babakanl iin oy vermeye davet eden" tebliini aynen yaynlyordu:
"Biz 1921 ylnda kurulmu Ulusal Alman Yahudileri Dernei olarak, savata olsun, barta
olsun kendi karlarmz Alman halknn ve Alman vatannn karlar stnde tutmayz. Bu
nedenle bize sknt getirse de 1933 Ocak'nda Hitler'i iktidara getiren ayaklanmay
selamlyoruz... Hitler'in Babakanl'n ve hareketinin zndeki tarihsel nemindeki
bykl tamamen onaylyoruz. Alman Ulusu'na manen ve maddeten bal olan yahudiler
olarak bizler, Almanya'dan baka bir ulus tanmayz. Hitler'in Babakanl'n ve Babakanlk
kurumlarnn birlikteliini destekliyoruz ve kendini Alman hisseden tm yahudilerin 19
Austos'da Hitler'e evet oyu vermelerini srarla tavsiye ederiz."
Anti-Nazi boykotun Siyonist desteiyle almas
VnJ bir istisnayd kukusuz. Onun tad Nazi sempatisinin asimilasyonist yahudilerin
ounluu iin de geerli olduunu sylemek kukusuz mmkn deildi. Almanya'dakilerin
yannda dier Batl lkelerdeki asimilasyonistler de Hitler'in Alman lideri oluunu byk bir
tedirginlikle izlediler. Ve Siyonist soydalarnn ibirlii giriimlerinin aksine, Naziler'e kar
koyabilmek iin yollar aramaya baladlar. Faizme kar kan dier (sosyal demokratlar,
komnistler, liberaller gibi) gruplarla birlikte Naziler'e kar etkili bir eylem yapma arayna
girdiler.
Nazi aleyhtar boykot bu ekilde dodu. lk kez Jewish War Veterans (JWV) adl New York'lu
asimilasyonist bir yahudi rgt, 19 Mart 1933 gn Alman mallarna boykot uygulanmas

arsnda bulundu ve drt gn sonra da Nazi aleyhtar byk bir protesto mitingi dzenledi.
Bu kvlcm gittike byd ve asimilasyonistler Non-Sectarian Anti-Nazi League adl AntiNazi Birlii'ni kurdular ve tm Amerikallar Nazi mallarn boykot etmeye ardlar. Boykot
bir sre sonra Avrupa'ya srad ve olduka da etkili oldu. Bu, atlm yapmaya alan Alman
endstrisi iin hi de olumlu bir gelime deildi. Naziler'in en byk iki pazar Amerika ve
Avrupa'yd ve bu iki pazarda da asimilasyonistlerin ban ektii boykot, Alman mallarnn
satn ciddi biimde dryordu.
te bu noktada birileri Naziler'in yardmna kotu ve Nazi ekonomisinin iine girdii
darboaz byk lde geniletti. Peki kimlerdi bunlar?..
Siyonistler elbette. Evet, asimilasyonist yahudiler Nazi ekonomisini kertmek iin boykot
kampanyalar dzenlerken, Siyonistler bu ilgin mttefiklerine yardm eli uzatmlard.
Aslnda Siyonistler Nazi yanls abalarn henz boykot balamadan nce balatmlard.
Yahudi rgtleri tarafndan boykot ilan ile ilgili yaplan tm neriler, Siyonistler tarafndan
srarla reddedilmiti. Amerika'da doan boykotu engellemek iin en ok ugram olan kii,
Siyonist hareketin Amerika'daki en byk lideri ve Bakan Franklin D. Roosevelt'in de yakn
dostu olan Stephen Wise'd. WZO'nun Amerika kolu saylan American Jewish Congress'in
(AJC) bakan olan Wise, Naziler'den nefret eden asimilasyonist soydalarnn boykot ilan
etme abalarn suya drmek iin uramt. Bir keresinde Siyonist bir dostuna yazarken
"burada kitlelere kar koymak iin neler yapyorum bilemezsin" diye yazmt, "(Nazi
aleyhtar) byk sokak gsterileri yapmak istiyorlar". 28
Wise'n bal olduu Dnya Siyonist rgt (WZO) de, nce boykotun ilann engellemeye
alt. Bunu baaramaynca da Nazi dostlarnn ekonomik skntsn zebilmek iin urat.
Brenner yle diyor: "WZO, yalnzca Alman mallarn satn almakla kalmad, onlarn satna
araclk etti ve hatta Hitler ve onu destekleyen sanayiciler iin yeni mteriler buldu." 29
WZO ynetiminin byle davranmasnn nedeni, Hitler'i kendileri iin Allah'n bir ltfu olarak
alglamalaryd. Siyonizmin Hitler sayesinde byk bir destek elde ettiini, onun sayesinde
rk bilinlerini yitirmi yahudilerin akllanp Filistin'e g edeceklerini dnyorlard.
Dnemin etkin Siyonistlerinden dnyaca nl yazar Emil Ludwig, WZO'nun bak asn
yle ifade ediyordu:
"Hitler ad belki birka yl sonra unutulacak olabilir. Ama Filistin'de muhteem bir Hitler ant
dikileceine eminim... Yahudiliklerini yitirmi olan binlerce yahudi, onun sayesinde
kimliklerine geri dndrlebilmitir. Bu yzden ben ahsen ona kar byk minnettarlk
besliyorum." 30
Yine nl Siyonistlerden biri olan Chaim Nachman Bialik ise "Hitlerizm, asimilasyonun
penesindeki Alman yahudiliini yok olmaktan kurtarmtr" diyor, Hitler'le olan ideolojik
akrabaln da vurgulayarak "ayn Hitler gibi ben de kan dncesinin gcne inanyorum"
diye ekliyordu. 31
WZO saflarnda mcadele eden talyan yahudisi Enzo Sereni de benzer ifadelerde
bulunmutu. "Hitler'in antisemitizmi yahudilerin kurtuluuna yarayacak" diyordu. Bir
keresinde ise u szleri sylemiti: "Filistin'i ina etmek iin Almanya'daki yahudilerin
karlat skntlar kullanmamz hi de utanlacak bir ey deildir. Eski liderlerimizin ve
nclerimizin bize rettii bir eydir bu: Diasporadaki yahudilerin bana gelen felaketleri
yeniden ina iin kullanmak." 32
Siyonistler Alman yahudilerinin kar karya kald "Nazi zm"nden o denli
memnundular ki, bunu baka lkelerdeki asimilasyonist yahudilerin yola getirilmesi iin de
kullanmay dnyorlard. Amerikal haham Abraham Jacobson, 1936 ylndaki bir

konumasnda Siyonistlerin sz konusu mantna tepki gstererek yle diyordu: "Kim bilir
ka kere, Siyonizm'e tepkisiz kalan Amerikal yahudilerin de yola gelmek iin bir Hitler'e
ihtiyac olduu eklindeki pervasz laflar duyduk. Sylediklerine gre ancak o zaman
yahudiler, Filistin'e gitmeye ikna olurmu..." 33
Naziler'e bu denli scak bakan Siyonistlerin onlarla ekonomik ibirliine de girmesi kadar
doal bir ey olamazd. yle de oldu. ki taraf arasndaki en byk ekonomik ibirlii, Alman
yahudilerinin mal varlklar ile birlikte Filistin'e transferini ngren Ha'avara adl g
antlamasyd (birazdan buna daha ayrntl olarak deineceiz). Bu anlamaya paralel olarak
Siyonistler, Alman mallarnn Filistin'de satlmasn saladlar. Bir sre sonra iler daha da
byd. WZO, Nazi gemilerini kullanarak Belika ve Hollanda'ya portakal ihra etmeye
balad. 1936 ylnda ise, WZO yetkilileri Alman mallarn ngiltere'de satmaya baladlar.
Siyonist-Nazi ibirlii bu kadarla da kalmamt. Siyonistler, Alman silah yapmclarna dviz
kayna da salamlard. Albert Norden, "So Werden Kriege Gemacht?" isimli kitabnda ayr
bir Nazi-Siyonist ticari balantsn ortaya koyuyordu. Norden, Almanya iin stratejik nemi
olan hammaddelerin, Siyonist International Nickel Trust adl irket vastasyla salandna
dikkat ekiyordu. Siyonist sermayedarlarn denetiminde olan bu irket, kapitalist lkelerdeki
nikel retiminin %85'ine sahip durumdayd. Hitler'in iktidara gelmesinden bir yl sonra, IG
Farben Industrie adl Alman irketi ile szkonusu irket arasnda bir antlama imzaland.
Antlama gereince, Almanya'nn nikel retiminin yardan fazlasnn, International Nickel
Trust tarafndan karlanmas ngrlyordu. Almanya bylece %50 orannda dviz tasarruf
etmi oldu.
Hitler'in Siyonist finansrleri
Batl lkelerdeki byk Siyonist sermayedarlar da Hitler'e nemli finansal destekler verdiler.
WZO'nun araclyla gerekleen bu finansal destekler, Nazi Almanyas'nn glenmesinde
ok byk pay sahibiydi. Amerikal aratrmac Eustace Mullins, "The World Order: Our
Secret Rulers" adl kitabnda Hitler'in yahudi finansrlerle sava ncesinde ve sava srasnda
kurduu balantlarla ilgili son derece nemli bilgiler veriyor. "Hitler'i savaa sokmak iin
ona top gllesi ve petrol konularnda garanti vermek gerekiyordu. sve Enskilda
Bankas'ndan yahudi Jacob Wallenberg, 'SKF' top gllesi retim fabrikasn kontrol ediyordu
ve Nazilere sava boyunca glle top mermisi salad" diyen Mullins ayrca Amerikal yahudi
finans hanedan Rockefeller'in sahibi olduu Standard Oil petrol irketinin, Nazi gemilerine
ve denizaltlarna spanya ve Latin Amerika'daki istasyonlaryla petrol saladn bildiriyor.
Ayrca, II. Dnya Sava balamadan nce, Ethyl-Standard irketi, 500 tonluk etil kurununu
yahudi Warburg hanedannn perde arkasnda sahip olduu I. G. Farben araclyla Reich
Hava Kuvvetleri Bakanl'na gnderiyor. deme 21 Eyll 1938 tarihli bir teminatla Brown
Bros Harriman tarafndan gerekleiyor. 34
Mullins, kitabnda Hitler'in bilinmeyen balantlarndan szetmeye devam ediyor. Hitler'in
finansmannda nemli bir rol oynayan isimlerden birisi; Amerika'nn nde gelen
zenginlerinden Clarence Dillon (1882-1979). Samuel ve Bertha Lapowski (ya da Lapowitz)
adl iki Amerikal yahudinin ocuu olarak dnyaya gelen Dillon, I. Dnya Sava srasnda
nl yahudi finansr Bernard Baruch'un "sa kolu" olarak alyor. Hitler'le ilikiler ise II.
Dnya Sava ncesi yllarda kuruluyor. Dillon, Reich'in savaa hazrlanmasna byk
katklarda bulunuyor. 35
Mullins'in kitabnda verilen en ilgin bilgilerden biri de Fhrer ile Dulles kardeler arasnda
yaplan gizli toplant. Buna gre, 4 Ocak 1933 gn Allen Dulles (mason, CFR yesi,
sonradan CIA efi oldu) ve John Foster Dulles (CFR yesi, sonradan Dileri Bakan oldu)
Baron Kurt von Schroder'in Cologne'deki evinde Hitler'le gizli bir grme yapyorlar. Dulles
kardeler, toplantda Amerika'nn dev yahudi irketlerinden Kuhn, Loeb Co.'nin temsilcisi

sfatn tayorlar ve Hitler'le Almanya'ya verilen ksa vadeli kredilerin vadesinin uzatlmas
konusunu gryorlar. Toplant, olumlu sonulanyor. 36
Mullins, Hitler'in destekileri arasnda yahudi Samuel hanedan tarafndan kurulan nl petrol
irketi Royal Dutch Shell'i de sayyor. irketin yneticisi Sir Henry Deterding ile Naziler'in
nl isimlerinden Alfred Rosenberg arasnda Mays 1933'te Deterding'in ngiltere'deki
Windsor Kalesi'nin 1 mil yaknndaki byk evinde gizli bir grme gerekleiyor. Daha
sonra da sren ilikiler sonucunda yahudi Samuel ailesi, Deterding araclyla Hitler'e toplam
30 milyon pound aktaryor. 37
Tm bu bilgiler, bizlere Nazi hareketi ile yahudiler, daha dorusu Siyonizmi benimsemi
yahudi sermayedarlar arasnda ok yakn bir iliki olduunu, Alman "Fhrer"inin bu
sermayedarlar tarafndan finanse edildiini gstermektedir. lgintir, Hitler de bu gerei
kabul etmi ve szkonusu yahudiler tarafndan finanse edildiini itiraf etmitir. II. Dnya
Sava ncesi dnemde Hitler'in yakn dostlar arasnda yer alan Hermann Rauschning,
"Hitler M'a Dit" (Hitler Bana Dedi ki) adl kitabnda Nazi liderinden u cmleyi aktarr:
"Yahudiler bana mcadelemde nemli katklarda bulundular. Hareketimizde ok sayda
yahudi beni mali olarak destekledi." 38
Hitler M'a Dit 1939 ylnda savan patlak vermesinden ksa bir sre nce baslmtr.
Herhangi bir maksatla veya siyasi-ideolojik bir endieyle kaleme alnamayacak kadar erken
bir zaman olan bu bask tarihi, eserin nyargsz ve salkl bir kaynak olduunu ortaya
koymakta. Nitekim, Ultra isimli dergi de, ubat 1992 tarihli saysnda, Hitler M'a Dit
kitabndan "son derece gvenilir bir kaynak" olarak bahsetmiti. Hitler M'a Dit kitabn, belge
klan ayr bir nokta da yazarnn, Hitler'e en yakn, sayl dava arkadalarndan birisi
olmasdr. Kitabn yazar Herman Rauschning, Nazi Almanyas'nn ekirdek-kadro
mimarlarndan ve Danzing Hkmeti'nin eski Nasyonal Sosyalist lideridir.
Ksacas Hitler, Siyonist sermayedarlardan nemli finansal destekler almtr ve bu da WZO
ve onun Almanya kolu olan ZVfD ile kurduu ibirliinin bir hediyesidir. En byk yahudi
dman olarak tandmz Hitler ile yahudiler arasnda kurulmu olan bu ilikiler, anti-Nazi
boykotun almasnda ve Nazi Almanyas'nn bir endstri devi olarak savaa girmesinde
nemli rol sahibidir.
ngiliz Hkmeti asimilasyonist yahudilerin tevikiyle anti-Nazi boykotu destekleme karar
aldnda, lkedeki en byk Hitler sempatizan olan ngiliz Faistler Birlii (British Union of
Fascist - BUF) lideri Sir Oswald Mosley, yayn organ Blackshirt'te yle yazmt: "imdi biz
zavall yahudileri korumak iin Almanya ile olan ticaretimizi kesiyoruz yle mi?.. Ama
yahudiler kendileri, Almanlarla birlikte ok krl iler yapyorlar. Almanya ile olan dosta
ilikilerimizi kesmek isteyenler iin bundan iyi bir cevap olamaz herhalde." 39
Siyonistlerin Nazi Almanyas ile birlikte yaptklar "krl i"lerin en nemlisi ise, az nce de
belirttiimiz gibi, Alman yahudilerini Filistin'e transfer etmek iin imzalanan g
anlamasdr. Bu anlama, Naziler ile Siyonistler arasndaki ittifakn en nemli sonularndan
biri saylabilir.
Alman yahudilerini g ettirmek iin
yaplan Siyonist-Nazi anlamas
Bata da belirttiimiz gibi, Siyonistlerin Naziler'den bekledikleri en byk eylem, Alman
yahudilerinin Filistin'e gnn salanmasyd. Naziler de lkelerindeki yahudi aznlktan bir
an nce kurtulmak istiyorlard. Bu amala Nazilerin iktidara gelmesinden ok ksa bir sre
sonra, Alman Yahudilerinin Filistin'e gn mmkn klacak ilgin bir g anlamas
imzaland. WZO'ya bal Anglo-Filistin Bankas ile Reich Maliye Bakanl arasndaki
anlama, hem Yahudilerin mal varlklaryla birlikte Filistin'e transfer edilmesine imkan

veriyor, hem de Alman sanayi mallarnn sat iin pazar yaratm oluyordu. rlandal tarihi
ve politikac Conor Cruise O'Brien, anlamann detaylarn yle anlatyor:
"Anglo-Filistin Bankas ile Alman ktisat Bakanl arasnda 25 Austos 1933'de imzalanan
anlama araclyla yahudi mal varl, Filistin'de gerekli eylerin satn alnmas amacyla
kullanlacakt. Bu anlama yahudilerin resmi yoldan gnn ana dayana oldu. Naziler ve
Siyonistler, yahudilerin Almanya'dan Filistin'e mallarnn bir blmyle g etmelerini
salamak iin beraber altlar.
1933 ylnda Anglo-Filistin Bankas, Tel-Aviv'de Trust and Transfer Office Ha'avara Ltd. adl
bir irket kurdu. Drt yahudi bankerin nderliinde (Hamburg'dan Max Warburg ile M. M.
Warburg, Berlin'den Siegmund Wassermann ile A. E. Wassermann) Berlin'de bu irketin bir
uzants kuruldu. Berlin'deki szkonusu yahudilere ait olan Palastina Treuhandstelle zur
Beratung Deutscher Juden isimli bu irkete verilen grev ise, Filistin'e g etmek isteyen
Alman Yahudileri'nin Alman makamlarndaki sorunlarn halletmekti.
1933-1939 arasnda 50.000 yahudi Ha'avara vastasyla Almanya'y terk ederek Filistin'e g
etti. Yine, 1933-1939 arasnda 63 milyon sterline yakn bir sermaye Filistin'e transfer edildi...
1933-1939 arasnda yrrlkte olan gerek Alman politikas da, Filistin'deki Yahudileri
Araplara kar desteklemekti." 40
Ha'avara adl g anlamas ile hem Siyonistlerin en byk hedefi olan Filistin'e "Yahudi
g" gerekletirilmi, hem de boykot nedeniyle skntda olan Nazi ekonomisi rahatlatlm
oluyordu. G eden yahudilerin mal varl ile Alman sanayi rnleri satn alnyor, bunlar
Filistin'de satlyor ve elde edilen krla da g eden Yahudinin Almanya'da brakt para
karlanyordu.
Dnya Siyonist rgt, Yahudi boykotunu krmakla kalmad, ayn zamanda Nazi mallarnn
Ortadou ve Kuzey Avrupa'daki en byk datmcs oldu. WZO, Tel-Aviv'de, kurduu Trust
and Transfer Office Ha'avara adl irketle, Filistin'e getirilen Alman mallarnn temel sat
hakkn ald. Alman-Yahudi zenginlerinden temin edilecek parayla, byk miktarlarda Nazi
mal satn alnacakt. Bylece WZO, Ortadou blgesinde, Nazilerin geni pazar olanaklarna
kavumasn salam oldu. Dviz ilemleriyle ilgilenen Alman Brosu, 7 Aralk 1937'de,
unu aklyordu: "D satma dayal transfer ilemleri, Filistin'e 1933'ten beri 70 milyon altn
mark kr getirmitir."
Siyonist liderler ile Naziler'in arasnda var olan bu ilikiler, zellikle de Ha'avara g
anlamas, baka birok kitapta da uzun uzadya incelenmitir: Lenni Brenner "Zionism in the
Age of Dictators"da Ha'avara g anlamasn anlatr. srail'de Moshe Shanfield tarafndan
yaynlanan "The Holocaust Victims Accuse, Documents and Testimony on Jewish Criminals",
ya da Amerikal tarihi Francis R. Nicosia tarafndan kaleme alnan "The Third Reich and the
Palestine Question" balkl kitaplarda da Naziler ve Siyonistler arasndaki g anlamas
konu edilmektedir.
Wilhelmstrasse'nin gizli arivleri de, Hitler mparatorluu ile Yahudi Ajans arasnda, Alman
Yahudileri'nin Filistin'e glerini kolaylatrmak amacyla bir antlama imzalandn ortaya
koymaktadr. Alman Dileri Bakanl'na ait 22 Haziran 1937 tarihli bu belge, Naziler'in
nayak olmasyla bir Yahudi Devleti'nin kurulabileceini yle not eder: " politika
koullarnn dikte ettirdii bu Alman tedbiri, hi kukusuz Yahudiliin Filistin'de
kuvvetlenmesine yardm edecek ve bu lkede bir Yahudi Devletinin kuruluuna yardmc
olacaktr." 41
Ayn belgede yahudi gnn Hitler tarafndan koordine edildii, Alman diktatrnn konu
ile zel olarak ilgilendii de vurgulanmaktadr.
Bugn bunlar pek ok kiiye artc gelen bilgilerdir. Bunun nedeni, tarihin bu ilgin
ittifaknn resmi tarih tarafndan zenle gizlenmi olmasdr. birliinin en hzl biimde

yrtld yllarda bile Siyonistler ve Naziler bu ittifak gizli tutmak iin almlar ve iki
taraf arasndaki ilikiler dnya kamuoyunun gzlerinden gizli tutulabilmitir. Yalnzca baz
sylentilerin dolamas engellenememitir. Amerikal yazar Edward Tivnan, lkesindeki
Yahudi Lobisinin politik gcn inceledii "The Lobby: Jewish Political Power in US
Foreign Policy" adl kitabnda, Siyonistler ile Naziler'in yapt ittifak ile ilgili olarak
1930'larn sonunda Amerikal Yahudiler arasnda sylentiler dolatn ve bunun byk bir
huzursuzluk dourduunu not ediyor. 42
G anlamas 1933'ten savan patlak verdii 1939 ylna dek kesintisiz uygulamada
kalmtr. G ileminin 1939'da durmu olmasnn nedeni de, iki taraf arasndaki herhangi bir
anlamazlk deil, sava artlarnn Alman gemilerinin ngiliz mandas olan Filistin'e gidiini
mmkn klmaydr. Bu dnem boyunca da 60 bine yakn Alman Yahudisi Filistin'e transfer
edilmitir. Hem de olduka ho artlar altnda. 1933 Ekim'inde Hamburg-Gney Amerika
Denizcilik irketi, Hayfa'ya direk seferler dzenlemi ve yolda da yolculara Hamburg
hahambalnn denetimi altnda hazrlanm Koer (yahudilerce helal) yemek servisi
sunmutur. 43
Blmn ilk banda szn ettiimiz Tel-Aviv gemisinin yolculuu, ite bu "Koer yemekli"
seferlerden biridir.
Amerikal revizyonist tarihi Mark Weber de "The Journal of Historical Review" dergisinin
Temmuz/Agustos 1993 tarihli saysnda yaynlanan "Zionism and the Third Reich" (Siyonizm
ve III. Reich) balkl makalesinde Ha'avara'dan sz eder. Buna gre, Aralk 1937'de Alman
ileri Bakanl tarafndan yaynlanan bir rapor, Ha'avara'nn sonularn yle
anlatmaktadr:
"Ha'avara anlamasnn Filistin'in 1933 ylndan bu yana yaad hzl geliimde ok byk
pay olduuna kuku yoktur. Anlama sayesinde Filistin'e hem en byk para kayna, hem de
en zeki ve entelektel gmenler yneltilmitir. lkenin geliimi iin gerekli olan makinalarn
ve endstri rnlerinin byk ksm da yine Ha'avara ile ulatrlmtr."
Weber'in de vurgulad gibi, anlamay sekteye uratan tek ey, II. Dnya Sava'nn patlak
vermesidir. Aksi halde Nazi-Siyonist ibirliiyle yrtlen yahudi gnn artarak devam
edeceine kuku yoktur. Nitekim 1938 ve 39 yllarnda g eden yahudi says eskiye oranla
daha da artmtr. 10 bin Alman yahudisinin ise Ekim 1939'da Filistin'e transfer edilmesine
karar verilmi, ancak Eyll aynda savan balamasyla bu "rezervasyon" iptal edilmitir.
Ha'avara uygulamas 1941'e kadar kesintili olarak srmtr. Sonuta 1933-41 yllar arasnda
60 bin Alman yahudisi Nazi-Siyonist ibirlii ile Filistin'e transfer edilmitir ki, bu da o
dnem Filistin'deki yahudi nfusunun %15'ini oluturmaktadr. Ha'avara'nn ekonomik
sonular da az nce vurguladmz gibi olduka nemlidir. Tarihi Edwin Black, Ha'avara'y
konu edinen "The Transfer Agreement" adl kitabnda Ha'avara'nn Filistin'de "ekonomik bir
patlama yaratarak, srail Devleti'nin kuruluuna byk bir katkda bulunduunu"
yazmaktadr." 44
Nuremberg Kanunlar ve
'Juden Raus! Auf nach Palastina!'
Naziler Alman yahudilerini g ettirmek iin Siyonistlerle ortak programlar dzenlerken, bir
yandan da yine Siyonistlerin tasdiki ile Alman yahudilerinin rk bilincini artracak politikalar
uyguladlar. Lenni Brenner, Zionism in the Age of Dictators'da Naziler'in rk politikalarnn
Siyonistleri ne denli sevindirdiini sk sk vurgular. rnein Naziler'in 1935'te yaynlad
Almanlar ve Yahudiler arasndaki evlilikleri yasaklayan Nuremberg kanunlar bunlarn
banda gelmektedir.

1935 Eyll'nde aklanan Nuremberg kanunlar, yahudilerin Alman toplumundan ok keskin


bir biimde izole edilmesine yneliktir. "Alman Kan ve Onurunun Korunmas Yasas"
balkl dzenleme ile, yahudiler Alman yurttalndan karlm ve sosyal haklardan
mahkum paryalar haline getirilmilerdir. Yahudilerin resmi dairelerde almalar,
retmenlik, gazetecilik, iftilik yapmalar, radyo, tiyatro ve filmlerde yer almalar
yasaklanmtr. Yahudiler ile Almanlar arasndaki evlilik ve hatta cinsel iliki de yasaklar
arasndadr. Yasaklar arasnda, bir yahudinin Alman bayra dalgalandrmas da vardr. Tm
bunlar, yahudilerin kesinlikle Alman olmadklarn dnen bir zihniyetin rndr. Bu
zihniyet, en az Naziler kadar Siyonistler tarafndan da paylalmaktadr.
Brenner, Nuremberg kanunlar ile ilgili olarak o dnemin Alman gazetecilerinden Alfred
Berndt'in ilgin bir yorumunu aktarr. Bernt, bu kanunlarn yaynlanmasndan yalnzca iki
hafta nce Dnya Siyonist rgt'nn (WZO) tm dnya yahudilerine ynelik bir
deklarasyon yaynladn ve onlar nerede yaarlarsa yaasnlar, ayr bir millet, farkl bir halk
olduklarn unutmamaya ardn hatrlatm ve yle demitir: "Hitler'in yapt ey,
yahudilere rksal bir aznlk stats vererek WZO'nun isteini yerine getirmek olmutur."
Lenni Brenner, bu nedenle Nazi Almanyas'nda yalnzca "iki bayran dalgalanmasna izin
verildiini" syler: Gamal hala ssl Nazi bayra ve ortasnda Siyon yldz bulunan mavibeyaz Siyonist bayra! 45
O sralar Amerikal Siyonist lider Haham Stephen Wise, kendi yayn organ Congress
Bulletin'de konu hakknda u yorumu yapmtr: "Hitlerizm, en byk hedefi olan Alman
ulusunu iindeki yahudi elementten kurtarma istei sayesinde Siyonizm'le olan 'akrabaln'
kefetti. Bu nedenle Siyonizm, Nazi partisi dnda, Reich snrlar iindeki tek legal parti
haline geldi. Siyonist bayrak da, Nazi bayra dnda, Reich snrlar iinde legal olarak
dalgalanabilen tek bayrak oldu." 46
Lenni Brenner, Naziler'in konu hakkndaki politikalarn "philo-Zionism" (Siyonizm sevgisi,
Siyonizm taraftarl) olarak adlandrarak hemen her konuda Siyonistlere destek olduklarn
yazar. rnein Naziler, yahudilerin asimilasyondan kurtulmalar ve kendi rksal kimliklerinin
bilincinde olmalar iin eitli kanunlar karmtr. 6 Aralk 1936 tarihinde yaynlanan bir
kanun, hahamlarn sinagoglardaki ayinlerde Almanca kullanmalar yasaklam ve daha da
nemlisi, branice kullanlmas zorunluluu getirmitir. Bu, tm dnya yahudilerini Filistin'e
toplayarak hepsini artk lmeye balayan bir dil olan branice'yi konumaya zorlayan
Siyonistler iin byk bir destektir elbette. 47
Naziler'in Alman yahudilerine rk bilinci kazandrmak iin yaptklar almalar bununla
snrl deildir. Brenner'n yazdna gre, 1934 Bahar'nda Nazi Almanyas'nn Hitler'den
sonraki en gl adam olan SS efi Heinrich Himmler'e yakn kurmaylar tarafndan bir
rapor sunulur. Durum Raporu-Yahudi Sorunu balkl raporda, Alman yahudilerinin nemli bir
ksmnn hala kendilerini "Alman" olarak hissettikleri bildirilmekte ve bu sorunun zm
iin de baz yntemler nerilmektedir. Bu yntemler nedir dersiniz? Brenner yle yazyor:
"Raporda yahudilerin 'Alman' kalmakta gsterdikleri direncin krlmas iin, onlarn kltrel
kimliklerinin vurgulanmas gerektii yazlyd. Bunun iin de sistemli bir biimde zel
'yahudi okullar' almas, brani sanat ve mzik faaliyetlerinin tevik edilmesi, sportif
faaliyetler dzenlenmesi neriliyordu." 48
Tm bunlar, Naziler'in Siyonistler'in gtt "ulus yaratma" hedefine ne denli byk bir
sempati duyduklar gstermektedir. (Ulus bilincinin zihinlerde oluturulmasnda, kltrel
telkinlerin, eitim, sanat, mzik, spor gibi aktivitelerin nemli rol oynad bilinir.)
Kendilerini rk ynnden "saf" bir ulus yaratmaya adayan Naziler, yahudi fikirdalar olarak
Siyonistlerle olduka iyi anlamlardr.
Brenner'n yazdna gre, 27 Ekim 1938 gecesi Hanofer kentinde yahudilere kar yaplan
gsteri srasnda Hitler'in SA'lar tarafndan "Juden Raus! Auf nach Palastina!" yani

"Yahudiler defolun! Doruca Filistin'e!" slogan srarla kullanlm ve daha sonra da bu slogan
tm lkeye yaylmt. Bu slogan, tm yahudileri Almanya'dan karp Filistin'e yollamak
isteyen Siyonistlerle Naziler'in ne denli iyi anlatklarnn ok zl bir ifadesidir...
SS-Siyonist flrt
Nazi parti ve devlet aygt iinde en radikal, en fanatik ve en acmasz kadronun, Hitler'e bal
devlet-st bir rgtlenme olan SS'ler olduu sk sk sylenir. Schutzstaffel (Koruma
Birlikleri) isminin ba harfleriyle anlan SS'ler, Hitler'in emri ile Heinrich Himmler tarafndan
rgtlenmi ve Nazi sisteminin beyin kadrosu olarak ilev grmtr. Konuyla ilgili olarak
yazlan kitaplarda ya da evrilen filmlerde de hep SS'lerin yahudilere kar ok acmasz
davrandklar, "yahudi soykrm"nn bata gelen sorumlular olduklar temas ilenir.
Oysa gerekler daha farkldr. Lenni Brenner SS'lerin Siyonistlerle olan ilikilerini yle
anlatyor:
"1934 ylnda SS rgt Nazi partisi iindeki en Siyonist-yanls kanat haline geldi. teki
Naziler onlarn yahudilere kar fazla 'yumuak' olduklarn sylyorlard. SS subay Baron
von Mildenstein 6 aylk Filistin gezisinden ateli bir Siyonist sempatizan olarak dnmt.
Ksa sre sonra SS'lerin Gvenlik Servisi'ndeki yahudi departmannn bana getirildi.
branice renmeye ve branice plaklar dinlemeye balad; Siyonist dostu Kurt Tuchler ile
Filistin'e yapt gezi srasnda dinledii yahudi mziklerini ok sevmiti. SS karargahnda
Siyonizm'in Almanya'daki hzl ve sevindirici geliimini gsteren haritalar aslyd." 49
Mildenstein Siyonizm'i ven yazlar yazmakla kalmad, Goebbels'i ikna etti ve Der Angriff
(Hcum) adl nde gelen Nazi yayn organnda Siyonizm'i ven 12 blmlk bir yaz dizisi
yaynlanmasn salad. Bu dizi Der Angriff'in 26 Eyll-9 Ekim saylarnda yaynland. Yaz
dizisinde Siyonizm'in Filistin'deki abalarna uzun vgler dzlyordu. Yazlanlara gre
Siyonizm SS'lere yahudi sorununun nasl zleceini gstermiti. "Toprak kendisini reforme
etmi, bu yeni yahudi bambaka bir yahudi olacak" diyordu Mildenstein. Baron'un bu kefini
kutlamak zere Goebbels, bir yznde gamal ha, teki yznde de alt keli Siyon
yldznn yer ald bir madalyon yaptrd. 50
Mays 1935'te ise o sralar SS Gvenlik Servisi'nin efi olan Reinhardt Heydrich, SS'lerin Das
Schwarze Korps adl resmi yayn organnda Siyonizmi ven bir yaz yazd. Heydrich,
yahudiler arasnda iki temel grup (asimilasyonistler ve Siyonistler) olduunu ve Siyonistlerin
de kendileri gibi rk dncesine sahip olduunu yazyordu. Ona gre asimilasyonistler
tehlikeliydi ama Siyonistlerle ibirlii yapmak ok makuld. Yazsnn sonunda yahudi
kafadarlarna duygusal mesajlar vermiti: "Filistin'in binlerce yldr hasret olduu kzlarna ve
oullarna kavuaca zaman uzak deildir. Onlara tm iyi dileklerimizle birlikte resmi
desteimizi de sunuyoruz." 51
SS'ler adna casusluk yapan Siyonistler
ve Siyonistlere gnderilen SS silahlar!..
Ksa sre sonra SS'ler ile silahl yahudi rgtleri arasnda da yakn ilikiler kuruldu. Bu
rgtlerin en nemlisi, WZO'ya bal olan Jewish Agency'nin Filistin'deki silahl kolu olan
Haganah't. (Haganah, srail devletinin kurulmasyla birlikte srail ordusunun ekirdeine
dnmtr. Moshe Dayan, Yitzhak Rabin gibi srail liderleri eski birer Haganah yesidirler.)
1937 ylnda Haganah ile SS'lerin Gvenlik Servisi SD (Sicherheitsdienst) arasnda gizli
grmeler balad. 26 ubat'ta Haganah'n Filistin'deki ajanlarndan Feivel Polkes, gizlice
Berlin'e geldi ve SD'nin yahudi g ile sorumlusu olan SS Subay Adolf Eichmann ile
grt. Eichmann, st olan Baron von Mildenstein gibi ateli bir Siyonizm yanlsyd;
Herzl'in kitaplarn okuyor ve bir yandan da branice reniyordu. Eichmann ile Polkes
arasndaki grmelerin kaytlar, Eichmann'n st olan Franz-Albert Six'e bir rapor halinde

sunulmutu. Sava sonrasnda SS arivlerinde bulunan bu belgeye gre, Polkes, Siyonistler'in


Naziler'e yeni petrol kaynaklar bulabileceklerini sylemi ve Almanya'dan Filistin'e
dzenlenen yahudi gnn daha da artarak devamn istemiti. Six, Polkes'un
sylediklerinden holanm ve Siyonistlerle olan ilikilerin daha da geniletilmesi gerektiine
karar vermiti. SS komutan, konu hakkndaki dncelerini yle yazyordu:
"Almanya'dan g eden yahudilerin baka herhangi bir lkeye deil de, yalnzca ve yalnzca
Filistin'e gitmelerini salayacak baz dzenlemeler yapabiliriz. Bu tr bir eylem tamamen
Alman karlarna uygun sonular douracaktr. Zaten Gestapo'nun son dzenlemeleri de bu
yndedir. Polkes'un szn ettii Filistin'de bir yahudi ounluu oluturma hedefi de bu
dzenlemeler sayesinde geree dntrlebilir." 52
Polkes'un Berlin'de yapt bu grmelerin "iade-i ziyaret"i de ayn yl iinde gerekleti. 2
Ekim 1937 gn Romania adl bir yolcu gemisi Hayfa limanna vard. Yolcu listesinde
gemide iki Alman "gazeteci"nin var olduu yazyordu. Oysa bu gazeteciler iki kdemli SS
subayyd: Herbert Hagen ve Adolf Eichmann. Gemiden iner inmez Filistin'deki Nazi
ajanlarndan Reichert ile bulutular, bir ka saat sonra da Haganah'taki dostlar Feivel Polkes
ile. Polkes iki SS'i yeni kurulan bir kibutz'a gtrd. (Kibutz: srail'in ilk yllarda Siyonistler
tarafndan kurulan komnal tarm iftlikleri.) Eichmann grdklerinden ok etkilenmiti.
Yllar sonra Arjantin'de teybe ald anlarnda Polkes ile yapt gezinin izlenimlerini yle
anlatyordu:
"Yahudi kolonicilerin yurtlarn ina edilerine hayran olmutum. Ben de bir idealist olduum
iin, yaama azim ve hrslar beni ok etkilemiti. Daha sonraki yllarda karlatm
yahudilere hep unu syledim: Eer ben de bir yahudi olsaydm, mutlaka fanatik bir Siyonist
olurdum. Baka bir ihtimal dnemiyorum. Hi kuku yok, Siyonistlerin en atelisi ben
olurdum." 53
Haganah yesi Polkes ile SS'ler arasndaki bu grme srasnda Polkes da nemli eyler
sylemiti. "Milliyeti yahudi evrelerinde, radikal Alman politikasna kar byk bir
sempati var. Bu sayede Filistin'de bir yahudi ounluk oluturulabilecei konuuluyor" diyen
Polkes, ubat aynda Berlin'e yapt ziyaret srasnda szn ettii Naziler adna casusluk
nerisini yenilemiti. Hatta, Brenner'n not ettiine gre, Siyonistlerin "iyi niyet"lerinin bir
iareti olarak, Almanya'daki komnistlerin faaliyetleri ve Berlin'de toplanan Pan-slamik
Dnya Kongresi'nin komnistlerle ilikisi konularndaki iki nemli istihbarat raporu Polkes
tarafndan Eichmann ve Hagen'e verilmiti.
SS'ler ile Siyonistler arasndaki yakn ilikiler, kukusuz en st dzeyde, yani "Fhrer"
dzeyinde de geerliydi. 1938 ylnn ilk gnlerinden birinde, yllardr Naziler ile Siyonistler
arasnda araclk yapan Otto von Henting Siyonist dostlarn arayarak "Fhrer konuyla
yakndan ilgilenerek Filistin'e g yavalatan tm engellerin kaldrlmas iin acil bir emir
verdi" mjdesini vermiti. Brenner'n yazdna gre, ayn sralarda Filistin'de Siyonistlerle
kanl-bakl dman olan Kuds Mfts de Naziler'e yaklamaya alyor ama hep ok ters
cevaplar alyordu. Mft, Naziler'in antisemitizmine bakarak onlarla ittifak yapabileceini
dnmt ama yanlyordu. Naziler'e yaknlamaya alt sralarda Naziler Filistin'e
yaplan yahudi gn daha da artrmann abas iindeydiler. Dolaysyla, sava sonras
dnemde Siyonistlerin dillerine doladklar Mft-Nazi ilikileri, gerekte koskoca bir hiti;
"Mft, Berlin'le ya da Roma'yla olan ilikilerinden hibir ey elde edemedi". 54
Naziler Siyonistler'e verdikleri destekte o denli ileri gitmilerdi ki, Filistin'de Araplara kar
savaan Siyonist militanlara silah bile veriyorlard. Amerikal tarihi Francis R. Nicosia, The
Third Reich and the Palestine Question adl kitabnda, Dnya Siyonist rgt'nn
Filistin'deki silahl kolu olan Haganah'a SS'ler tarafndan Araplara kar kullanmalar iin
silah yardm yapldn yazar. 55

Nicosia, ayrca SS'ler ile bugnk Mossad'n ekirdei olan Mossad leAliyah Bet arasndaki
Filistin'e illegal yahudi g dzenleme konusunda anlamalar yapldn ve bu anlamalarn
da uygulamaya getiini yazar. G "illegal"dir, nk ngiltere'nin yahudi g iin koyduu
kotalar amaktadr. Bir baka deyile ngilizlerin (Arap tepkisinden ekindikleri iin) yahudi
gne getirdikleri snrlamalar SS'ler ve Siyonistlerin ibirlii sonucunda alabilmitir.
Siyonizmin seicilik politikas
nceki sayfalarda Naziler'in antisemit uygulamalarnn Siyonistler tarafndan byk bir
sempatiyle karlandna deindik. Bunun mant ise basitti: Avrupa'daki yaamlar ne kadar
bask ve sknt altnda geerse, yahudiler Filistin'e ge o kadar kolay ikna olacaklard. Sava
sonrasnda Siyonistler antisemitizmi baka trl kullandlar ve yahudi halknn bu byk
tehlikeden gvenlikte olmasnn tek yolunun kendine ait bir devlet sahibi olmas gerektiini
dnya kamuoyuna empoze ettiler. Zaten daha sonraki dnemde de srail devleti, bir tr
"mazlumlar lkesi" olarak tantld; antisemitizmin korkun kskacndan kaan zavall
yahudiler iin bir snak olarak gsterildi. Oysa srail'in mazlum yahudiler iin bir snak
olarak tantlmas, yzszce bir yalandan baka bir ey deildi. Byle sylememizin nedeni,
Siyonizmin seicilik politikasdr.
Seicilik zetle uydu: Siyonistler belki tm Avrupa yahudilerine etki edecek bir
antisemitizmi krklyorlard ama bu yahudilerin yalnzca bir ksmn Filistin'e gtrmeyi
dnyorlard. Filistin'de gereksiz "kalabalk" olumasn istemiyorlard. Gtrmek
istedikleri yahudiler, orada ie yarayacak yahudilerdi. Yani zengin, eitimli, gen ve ideolojik
ynden bilinli yahudiler. Buna karn alt kltr gruplarna bal, eitimsiz ve zellikle de
yal yahudilerin Filistin'e g etmesini hi mi hi istemiyorlard. WZO tarafndan "No
Nalevki" (Nalevki'ye Hayr) olarak bilinen bir mantk uygulanyordu. Nalevki, Warova'daki
byk yahudi gettosuydu ve byk lde eitimsiz, bakmsz, yal ve gsz Polonya
yahudilerinden oluuyordu. WZO liderleri Filistin'de yeni bir Nalevki yaratmak
istemediklerini sylyorlard. Peki, Nalevki'nin yahudileri ya da onlara benzeyen dier
"vasfsz" yahudiler ne olacakt? Siyonistlerin destei ile kendilerine bask uygulayan
Naziler'in elinde daha ok ezilecek, daha ok ac ekeceklerdi elbette. Siyonistler kendi
soydalarnn bir ksmn g ettirebilmek iin dierlerinin bask ve taciz altnda
yaatabiliyorlard kolaylkla. Brenner, Zionism in the Age of Dictators'da yle diyor:
"Siyonistlerin yahudi kitlelerden yz evirmelerinin nedeni, 'No Nalevki' politikasyd. Bu
kitleler, Filistin'de gerekli olan yetenek ve kaynaklara sahip deildiler ve dolaysyla
Siyonizm hibir ekilde onlarla uraamazd. Gmenler Siyon'un ihtiyalarna gre ok kat
bir kritere gre seilecekti. WZO, bununla kalmayarak, Filistin'deki isiz yahudilerin de
geriye g ettirilmesine karar verdi... Naziler'in Mart 1933'teki zaferinin ardndan yahudilere
kar sokak terr patlak vermi ve bunun sonucunda da yahudiler Berlin'deki Filistin'e g
merkezi nnde uzun kuyruklar oluturmulard. Ama Siyonistlerin Filistin'i bir mlteci
sna haline getirmeye niyetleri yoktu. G, yalnzca Siyonizm'in ihtiyalarna gre
dzenlenecekti. Yalnzca gen, salkl, kaliteli ve bilinli yahudiler isteniyordu. Siyonist
genlik rgt HaChalutz, Filistin'e kontrolsz bir yahudi gne izin vermenin 'Siyonist bir
su' olacan aklamt." 56
WZO'nun lideri Chaim Weizmann, seicilik politikasnn nde gelen mimaryd. 1934 ylnda
bu konuda bir rapor hazrlam ve gmenleri semek iin gerekli standartlar belirlemiti.
Buna gre, 30 yan am, maddi varl olmayan ve herhangi bir kalifiye zellik tamayan
yahudiler Filistin'e alnmayacakt. Alman yahudilerinin ou da bu tanma gre Filistin iin
uygun deildiler. Ya ok yalydlar, ya lkenin gerektirdii mesleki zelliklere sahip
deildiler, branice bilmiyorlard ve ideolojik olarak da bilinlendirilmi deildiler. Bu
nedenle de Naziler'in bask politikas boyunca ancak ok az saydaki "seilmi" yahudi
Filistin'e gtrld. Weizmann, 1937 ylndaki Siyonist Kongre'de yle diyordu:

"Avrupa'daki 6 milyon yahudinin umutlar gte. Bana sordular: '6 milyon yahudiyi Filistin'e
gtrebilir miyiz' diye. Cevabm: 'Hayr' oldu. Filistin'e gtrmek iin kurtarmak istediklerim
gen insanlar. Yallar gelip geicidir. Yazglarna katlanacaklar ya da katlanamayacaklar.
Hayatta kalacak olan sadece gen dallardr. Bunu byle kabullenmek zorundalar." 57
Bu bak as hi deimedi. Siyonist liderler tarafndan, szde Avrupa yahudilerinin
durumunu incelemek zere kurulan "Yahudi Kurtarma Komitesi"nin Bakan olan Yitzhak
Gruenbaum 1943 ylnda yapt bir konumada, yle diyecekti: "Bize iki deiik planla
gelseler ve deseler ki, Avrupa'daki yahudi kitleleri mi kurtarmal, yoksa vatan m (srail'i mi)?
Tercihim hi duraksamadan 'vatan' olur." 58
Dnya Siyonist rgt, 1933'den 1935'e kadar, gmen kad alabilmek iin bavuran
Alman yahudilerinin te ikisini gerekli vasflara sahip olmadklar iin geri evirdi...
Siyonist, Davar gazetesinin editr, Berel Katznelson, bu yahudilerin geri evrilmesinin
nedenlerini ise yle sralyordu: "Alman yahudileri Filistin'de ocuk douramayacak kadar
yalydlar, Siyonist bir smrge oluturmaya yetecek kadar mesleki bilgileri yoktu, branice
bilmiyorlard ve Siyonist deillerdi."
Ksacas Filistin kaplar Siyonistlerin beenmedikleri Alman yahudilerine kapalyd. Onlar da
her geen gn daha da artan Nazi basks karsnda baka lkelere g etmek istediler.
Amerika'ya ya da ngiltere'ye g ederek antisemitizm belasndan kurtulabileceklerini
dnmlerdi. Oysa yanlyorlard. Siyonistler, yalnzca Filistin'in deil, Amerika'nn,
ngiltere'nin ya da baka herhangi gvenli bir lkenin de kaplarn kapatmlard nk. Bu,
tarihte liderlerinin bir halka yapt en byk ihanetlerden biriydi.
Yahudilerin kann Siyonistlerce engellenii
Lenni Brenner, Zionism in the Age of Dictators'da yle diyor: "Alman yahudilerinin nemli
bir blmn Filistin'e istemediklerine gre, Siyonistlerin bu kardeleri iin baka gvenli
snaklar bulduklar sanlabilir. Ama hi de yle olmamtr." 59
Gerekten de Siyonistler Alman yahudilerinin Nazi basksndan kurtulmas iin hibir ey
yapmamlardr. Yahudi Soykrm sylentilerinin ayyuka kt dnemlerde bile Siyonistlerin
tavrnda hibir deiiklik olmamtr.
nl yahudi yazar Elie Wiesel de, David Wyman'n L'Abandon des Juifs (Yahudilerin
Terkedilii) isimli kitab iin yazd nszde, Siyonist liderlerin yahudi halk
kurtarmamasndan dolay, "galeyana gelenler"dendir: "Yahudiler terkedilmiti... zc ve
insan galeyana getirecek baka bir sonu daha vard: Byk yahudi organizasyonlar, yahudi
cemaatinin nemli ahsiyetleri bir kurtarma cephesi kurmay istememilerdi."
David S. Wyman da, Elie Wiesel'in grlerini kitabnn ilerleyen sayfalarnda tasdik eder:
"Amerikan yahudi cemaatlerinin hibiri Avrupa'daki yahudileri kurtarmak iin bir
operasyondan bahsetmediler. Hibiri, zellikle yahudi cemaatleri, yahudileri kurtarmak
istemiyorlard... B'nai B'rith, 1943 Ocak'nda Pittsburg'da yaplan toplantda, yahudilerin
kurtarlmas yolunda yaplan tm propagandalarn, Filistin'de Yahudi Devleti kurulmas
yolunda bir propagandaya dntrlmesini istedi..."
1938 ylnda WZO'nun Weizmann'dan sonraki ikinci adam (ve sonradan srail'in ilk
babakan olacak olan) David Ben Gurion, ngiltere'deki "Sosyalist iler Toplants"nda
yapt konumada, Siyonist mant yle aklar: "Bilsem ki, Almanya'daki btn yahudi
ocuklarn kurtarmak iin, ya hepsi ngiltere'ye nakledilecek, ya da yars srail'e gtrlecek;
ben ikinci kk seerim." 60

Aslnda iin en ilgin yan Siyonistlerin yahudileri kurtarmak iin bir ey yapmam olmalar
deildir. Bunun belli bir aklamas olabilir nk; tm yahudi enerjisini Filistin'de
younlatrmak istedikleri sylenebilir. Asl ilgin olan ey, Siyonistlerin yahudilerin
Almanya'dan Filistin harici nc lkelere g etmelerini engellemi olmalardr.
1943 ylnda, Alman yahudilerinin kurtuluunu engellemek iin nl bir Siyonist ortaya atlr:
Haham Stephen Wise. Siyonizmin Amerika'daki ba szcs olan Wise, Birleik Devletler
Kongresi'nde, "Avrupa'da lmle kar karya kalan yahudileri kurtarma tasars"nn
aleyhinde bir konuma yapar. Yine ayn Haham Stephen Wise, 1938 ylnda, Amerikan Yahudi
Kongresi'nin (AJC) lideri olarak yazd bir mektupta, yahudi halka Amerika'ya g hakk
tannmamasn savunur. Wise, "Yahudilere Amerika'da snma hakk tanyacak" herhangi bir
yasa deiikliine kar olduunu yle ifade eder: "Birka hafta nce gelen tm yahudi
rgtlerinin liderlerinin katld toplantda alnan karara gre, hibir yahudi rgt, u
aamada, gmen yasalarn herhangi bir ekilde deitirecek bir tasarya destek
vermeyecektir."
Ayn Amerika gibi ngiltere'nin kaplar da yine Siyonistler tarafndan Alman yahudilerine
kapanr:
"Zor durumda olan yahudilere, Britanya topraklarnda snma hakk salanmas iin, ngiliz
Parlamentosu'nun 227 yesi kendi hkmetlerine bir arda bulundular. Ne var ki, yahudi
olmayanlarn, yahudileri kurtarmak istei ile yapt bu teklif, Siyonist liderlerin hmna
urad: 27 Haziran 1943 ylnda, ngiliz Parlamentosu'ndaki yz akn hristiyan
parlamenter, yahudileri kurtarmak iin neler yapabileceklerini tartrken, bir Siyonist szc
kalkp bu nergeye esasta kar olduklarn, nk nergenin Filistin'in
smrgeletirilebilmesi iin, gereken hazrlklar iermediini syleyebilmiti." 61
Aslnda Siyonistlerin yahudilerin Naziler'den kan engellemelerinin basit bir mant
vardr. Eer Amerika ya da ngiltere kaplar yahudilere alsa, Siyonistlerin istemedikleri
vasfsz Alman yahudileri yannda, Filistin'e g ettirmeye altklar vasfl yahudiler de
byk olaslkla bu lkelere yneleceklerdir. Bu nedenle hedef kitleyi Filistin'e gtrebilmek
iin, dier Alman yahudilerini Nazi basks altnda yaamaya mahkum ederler.
Ve kukusuz bu hareket kendi halklarna kar iledikleri bir ihanettir. Bunu grenlerden birisi,
Slovakyal Haham Dov Michael Weissmandel, bu konuda nemli yorumlar yapmtr.
Weissmandel, sava dnemi boyunca yahudilerin Nazi basksndan kurtarlmas iin abalar
ama abalar Siyonistler tarafndan baltalanr. Hele (Siyonistlerin yayd) Yahudi Soykrm
sylentileri zerine Weissmandel iyice ileden kar. Bunun zerine, 1944 ylnn
Temmuz'unda Siyonist liderlere yazd mektupta yle isyan eder:
"Neden u ana kadar hibir ey yapmadnz? Bu korkun ihmalin sorumlusu kim? Siz deil
misiniz? Yahudi kardelerimiz! Sizler olanlar bylesine soukkanl bir suskunlukla
seyredebildiinize gre, insan deilsiniz ve sizler de katilsiniz, nk Yahudi insanlarnn yok
edilmesini u an, u saat durdurabilecek, ya da geciktirebilecek iken kollarnz balam
oturuyor ve hibirey yapmyorsunuz. Sizler kardelerimiz, srailoullar, yoksa aklnz m
yitirdiniz? Bizleri saran cehennemin farknda deil misiniz? Paralarnz kimlere
saklyorsunuz? Katillere mi?" 62
Weissmandel'in sezgileri glyd. Gerekten de Siyonistler "paralarn katillere saklyor",
yani nceki sayfalarda incelediimiz gibi Naziler'e byk finansal destekler veriyorlard. Bir
yahudi devleti kurabilmek iin yahudi dmanlaryla ibirlii yapmann, onlarn yahudiler
zerinde uyguladklar basklar desteklemenin gerektiine inanyorlard. Kendi soydalarna
bask yapsnlar diye Naziler'e kolaylkla para verebiliyorlard. Ama bazen de bunun tersi
szkonusuydu: Siyonistler, "kalifiye" yahudilerin Filistin'e gne zel bir nem veriyor ve
Naziler'den de bunlara kar ok yardmsever davranmalarn istiyorlard. Bunun bir rnei,

1943'te Naziler tarafndan kastl olarak toplama kamplarna gtrlmeyen 7 bin Danimarka
yahudisidir.
Naziler, Danimarka yahudilerini neden kurtard?
1943 ylnn 1 Ekim'inde, saat 22:00 sularnda, 7 binden fazla Danimarka yahudisi, Zealand
Adas'nn dou kylarndan kk teknelerle sve'e kaabilmilerdi. 1943'den bugne dein
50 yl geti ve gnmze kadar herkes, bu karma operasyonunu Danimarkallarn
gerekletirdiini zannetti. Oysa, bu byk kan gerek mimarlarnn Danimarkallar deil
de Nazilerin olduunun ortaya kmas, son zamanlarda gn na kan belgelerle, 50 yl
gecikmeyle de olsa ispatland. Henry Kamm, 28 Eyll 1993 tarihli New York Times'da
yaynlanan bir haberinde olayn iyzn syle anlatmt:
"gal zerinde uzmanlaan tarihilerin ortaya kard son belgeler, operasyonun
gereklemesinde, yalnzca Danimarkallarn yahudileri savunmalarnn deil, baz Alman
yetkililerinin de parma olduunu gsteriyor. Bu yetkililerden biri, Hitler'in Danimarka'daki
en nemli temsilcisi, SS grevlisi General Werner Best. Danimarkal tarihiler ile srail ve
Almanya'dan akademisyenlerin derledii belgeler kan, operasyonu nlemek iin hibir
giriimde bulunmayan general dahil, st dzey Alman grevlilerinin gzleri nnde
gerekletiini ortaya koyuyor. Operasyonda kamay baaranlarla yahudiler de bu belgeleri
doruluyor. Kurtarma harekatnn ansna bir sergi dzenleyen, 'zgrlk Sava' adl direni
mzesinin mdr Esben Kjeldbaek, 'ou gzlerini yumdu' diyor. 1943 ylnda, ocuklarn
anne babasna brakarak yahudi kars Ruth ile birlikte kaan yazar ve yaymc, 76 yandaki
Ulf Ekman, 'Almanlar gz yummasayd, operasyon baarszlkla sonulanrd. Teknelerimizin
hareket ettii yerin hemen kuzeyinde Alman gzcleri vard. Hareket halindeki tekneleri
grebilirlerdi' diyor."
Bugn, Politika gazetesinin editr olan 66 yandaki yahudi Herbert Pundik, 50 sene nce
Naziler'in kendilerini nasl kurtardklarn New York Times'n haberinde anlatrken, "Kyya
giden tek bir demiryolu vard ve vagonlar yahudiden geilmiyordu" diyor, ancak "Alman
yetkililerin, kimlik kontrol yapmaya altklar hibir olayn kayda geirilmediini" de
szlerine ekliyor.
Yahudilerin kurtarlmasnn perde arkasnda Naziler'in bulunduu ortaya kmasna kmt,
ama bu ylesine kolay yenir yutulur bir gerek deildi aratrmaclar iin. Konuyla ilgili
uzman tarihiler, yahudi dman olan Naziler'in nasl olup da yahudileri kurtarabildikleri
sorununu zmleyemediler. Bir byk kmaza dnen bu sorunu, New York Times yle
ifade ediyordu:
"Kopenhag niversitesi'nde igal tarihi konusunda uzmanlaan Prof. Hans Kirchoff, 'Nazi
Subay SS Best, gerekten karmak bir sorun' diyor... Best ve btn Avrupa'da yahudilerin
yerlerinin deitirilmesinden sorumlu olan SS Adolf Eichmann'n, tutuklanp
ekoslovakya'daki Theresiensdat Kamp'na gnderilen 481 Danimarka yahudisi iin niye
istisnai bir karar ald bilinmiyor. Aratrmaclarn ortaya kard yeni kantlar, kafalarda
ister istemez u soruyu uyandryor: SS generali Reinhard Heydrich'in bir zamanlar sa kolu
sayd Best, niye Danimarka yahudilerinin byk bir ounluunu kurtard?"
Konu ile ilgili uzman tarihiler tarafndan bir trl aklanamayan Nazilerin yahudileri
kurtarmas hadisesi, aslnda hi de karmak deil; aksine batan beri anlattklarmz sadece
tasdik etmekte.
Danimarka'daki szkonusu yahudiler eer Naziler tarafndan kurtarlarak gvenli blgelere
ulatrlmasalard, toplama kamplarna gideceklerdi. Toplama kamplarnda resmi tarihin
yazd gibi imha edilecek deillerdi, ancak yine de Siyonistler bu yahudileri toplama
kamplarnn zor artlarna gndermek istememilerdi. nk bu yahudiler zengin ve nitelikli

yahudilerdi. New York Times szkonusu yahudilerin "Hemen hepsinin bakent Kopenhag'da
yaadn, kadnlarn btn mcevherlerini zerlerinde tadklarn" yazmt. Siyonistler
onlar toplama kamplarnn kt artlarnda harcamak deil, Filistin'e transfer etmek
istiyorlard. Naziler'e bu isteklerini bildirdiler ve iki taraf birlikte hareket ederek bu zengin
yahudileri toplama kamplarna gitmekten kurtard. Buna kar ok daha yksek saydaki
"sradan yahudiler" toplama kamplarna gnderildiler ve Reich endstrisine ii olarak
katkda bulundular. Bu arada Filistin'e ge direnmi olmalarnn cezasn da ekmi
oluyorlard.
50 yl nce Nazilerce kurtarlan yahudi Herbert Pundik'e, "Bu gerein su yzne kmas
niye 50 sene gecikti?" diye sorulduunda, Pundik verdii cevapta "Yahudi soykrmn"
zellikle ayakta tutulmaya allan bir efsane olarak tanmlayarak, "bu insanlarn ykmak
istemedii bir efsane" diyor.
Danimarkal yahudiler olaynda da grdmz gibi, Naziler ve Siyonistler arasndaki
ibirlii, sava ncesi dnemde olduu gibi, II. Dnya Sava yllarnda da srd. lerleyen
sayfalarda sava yllarndaki ibirlii rneklerine (Nazi himayeli otonom yahudi devleti
planlarn, Madagaskar projesini) deineceiz. Kitabn ikinci blmnde ise yahudi soykrm
efsanesinin iyzn, Nazi toplama kamplarnn gerek amalarn ve szde "gaz odalarn"
birlikte inceleyeceiz.
Ancak bunlardan nce, sava ncesi dnemde Siyonistlerin kurduu dier baz ilgin
ilikilere gz atmakta yarar var. nk Siyonistlerin ittifak yaptklar antisemitler, yalnzca
Nazilerle snrl deil. Bunlar incelemeden nce ise, Siyonist hareketin i yapsndaki
blnmelere bir gz atmak gerekiyor.
Siyonizmin kendi iindeki blnmeler
ya da iyi polis-kt polis oyunu
Siyonist hareket, nceden de belirttiimiz gibi asl olarak I. Siyonist Kongre'de kurulan
Dnya Siyonist rgt (WZO) tarafndan ynetildi. Herzl'in 1905'teki lmnn ardndan
1911'e dek David Wolffsohn, o tarihten 1920'ye dek ise Otto Warburg WZO'yu ynetti. Bu
tarihten sonra ise WZO'nun liderlii 1946 ylna dek (1931-1935 yllar arasndaki Nahum
Sokolow dnemi hari) nl Chaim Weizmann tarafndan ynetildi. Weizmann'n sa kolu ise
David Ben Gurion'du. Zaten bu ikili srail devletinin kurulmasyla birlikte Cumhurbakanl
ve Babakanlk koltuklarn paylatlar.
WZO, genel olarak sosyal demokrat/sosyalist eilimliydi. Buna karn WZO liderlerinin en
yakn ilikiler iinde olduu lke her zaman ngiltere olmutur. (WZO'nun Almanya kolu olan
ZVfD'nin Nazilerle olan ibirlii kukusuz mmkn olduunca gizli bir biimde
yrtlmt.) Ancak zamanla WZO iinde muhalif bir kanat geliti. Bu kanat, rgtte yaygn
olan solcu eilime karn sac, hatta ar sac eilimlere sahipti ve rgtn ngiltere'ye olan
sempati ve balln benimsemiyordu. Liderliini Vladimir Jabotinsky adl bir Rus
yahudisinin yapt bu akm, ksa sre sonra Revizyonist Siyonizm olarak anlmaya baland.
1920'lerin ortalarnda balayan gr ayrlnn giderek bymesi sonucunda, Revizyonistler
1933 ylnda WZO'dan ayrlarak Yeni Siyonist rgt (New Zionist Organization NZO) adl
kendi rgtlerini kurdular.
Jabotinsky, Filistin'e yaplan yahudi gne Arap tepkisi nedeniyle srekli kstlamalar koyan
ngiltere'ye kar sert bir mcadele yrtlmesini savunuyordu. WZO'dan ok daha radikal ve
sert bir ideolojisi vard. Hatta o dnemlerde ar sac fikirleri nedeniyle Vladimir
Jabotinsky'e "Vladimir Hitler" diyenler vard. Revizyonist Siyonizmin kurucusu, ideolojisini
yle zetliyordu:

"Gnmz ahlak kurallar iinde ocuksu hmanizmin etkisi yoktur. Dnya siyasal yaamn
ekillendirecek olgu, sadece ve sadece gtr. Komusu ne kadar iyi ve candan olursa olsun,
ona inananlar aptaldrlar. Adalete inananlar da aptaldrlar. Adalet, bilei gl olann ve bu
bilei byk bir srarla isteklerini gerekletirmek iin kullananndr." 63
Jabotinsky gerekten de 1920'li ve 1930'lu yllarda ykselite olan Faizm ve Nazizm'in
yahudi versiyonuydu. Bunu ifade etmekten de ekinmiyordu. Betar adl milis rgtn
kurduunda model olarak Hitler'in SA'larn ve Mussolini'nin Karagmlekliler'ini semiti.
Betar yeleri birbirlerini faist selamla selamlyorlard. 1930'larn sonlarnda ise
Revizyonistler Filistin'deki Araplara ve ilerleyen yllarda da ngilizlere kar savaacak olan
Irgun Zvei Leumi (Ulusal Askeri rgt) ya da ksaca Irgun adl silahl yeralt rgtn
kurdular. Irgun ve 1940 ylnda ondan ayrlan Avraham Stern'in kurduu LEHI (Lomamei
Herut Yisrael - srail'in zgrl Savalar), Araplara ve ngilizlere kar kanl terr
eylemleri gerekletirdiler (LEHI, kurucusunun adndan dolay Stern etesi olarak da anlr).
srail'in sac Likud partisinin iki byk lideri olan Menahem Begin Irgun'a, zak amir de
Stern'e bal iki aktif terristti o sralar.
Siyonizm iindeki bu sa-sol ayrmna bakarak -ki bu ayrm srail'in kuruluunun ardndan da
solcu i partisi ve sac Likud partisi ayrmyla srmtr- her iki kanadn da kendine uygun
mttefikler bulduunu dnebiliriz. Nitekim resmi tarih de bizlere byle sylemektedir.
Siyonist kaynaklarn anlatmna gre, WZO ngiltere yannda taraf tutmu, Revizyonistler ise
ngiltere'ye kar karken, Mussolini ile yakn ilikiler gelitirmitir.
Oysa gerekler hakkndaki biraz daha detayl bir aratrma, iki taraf arasndaki ayrmn pek
inandrc olmadn gsteriyor. Bunun nedeni, her iki tarafn, zellikle WZO'nun,
grnteki ideolojisine uymayan ittifaklar kurmu olmasdr. nceki sayfalarda
incelediimiz WZO-Nazi balantlar bunun bir rneidir. Birazdan WZO'nun da aslnda ayn
Revizyonistler gibi Mussolini ile balantlar kurduunu inceleyeceiz.
Bu durum, iki taraf arasndaki ideolojik ayrma inanmay pek mmkn klmamaktadr. Her iki
taraf da Faistler ve Naziler'le ok yakn ilikiler kurduuna gre, bir tarafn sac tekinin
solcu olmasnn ne anlam olabilir?
Amerikal Ortadou uzman Richard Curtiss, editr olduu Washington Report on Middle
East Affairs dergisinin Haziran 1995 saysnda yazd "Bar Srecini ldren yi Polisler ve
Kt Polisler" balkl makalesinde stteki soruya tutarl bir cevap ne srmt. Curtiss'e
gre srail'in siyasi tarihindeki iki farkl kanat -Sol Siyonizm ve Revizyonizm- arasndaki
ayrm, gerekte nl iyi polis-kt polis numarasndan baka bir ey deildi.
Szkonusu iyi polis-kt polis oyunu, dnyann drt bir yannda emniyet birimlerince
kullanlan eski ve nl bir numaradr. Sorgulanacak kii bir odaya alnr ve biraz sonra sinirli
ve korkutucu bir polis ieriye girer. Tutukluyu korkutur, tartaklar. Sonra odadan kar ve biraz
sonra daha insafl grnen bir ikinci polis odaya girer. "Az nce seni korkutan ok tehlikeli ve
acmasz, psikopatn teki," der ve devam eder, "ne biliyorsan bana anlat da seni tekinin
ikencesinden kurtaraym". Kukusuz tm bunlar bir senaryodur; iyi polis ve kt polis
birbiriyle anlamaldr ve nceden belirledikleri gibi hareket etmektedirler. Bu sayede saf
tutuklular rahatlkla kandrabilirler.
yi polis-kt polis numaras zetle budur ve Amerikal Ortadou uzman Richard Curtiss'e
gre, srail'in iki rakip siyasi hareketi 1930'l yllardan bu yana tm dnyaya bu oyunu
oynamaktadrlar.
Curtiss'e gre, iyi polis-kt polis taktiinin ilk rnekleri, 1940'l yllarda grlmt. 16
Eyll 1948 gn Revizyonist Stern rgtnn terristleri, Birlemi Milletler'in Filistin
arabulucusu olan ve Siyonistlerin igal politikalarn eletirmesiyle tannan Kont Folke

Bernadotte'u Kuds'te ldrdler. Yeni kurulmu olan srail Devleti'nin Babakan Ben
Gurion, Revizyonist militanlarca gerekletirilen suikasti lanetledi ve Bernadotte'un BM
karargahndaki cenazesine de katlarak taziyelerini sundu. Suikastin sorumlusu olan Stern
yeleri ise kayplara kartlar. Ancak bir sre sonra bu militanlar ortaya ktlar, hem de ok
ilgin bir biimde... Bernadotte'u vuran Joshua Cohen adl tetiki, Babakan Ben Gurion'un
zel korumas oluverdi birden bire..! Suikast emrini verenlerden Yitzhak amir ise Mossad'n
Avrupa masas efliine getirildi. Ben Gurion'un babakanlnn srd bu dnemde,
amir'in de katksyla, ok sayda "srail dman" Mossad ajanlarnca Avrupa'da ldrld.
Tm bunlarn tek bir aklamas vard: Ben Gurion'un Bernadotte iin dktkleri ancak timsah
gzyayd. srail'in i Partili Babakan, Revizyonist militanlarn gerekletirdii suikastten
gerekte son derece memnundu. Yalnzca, dnya kamuoyuna "iyi polis-kt polis" numaras
yapyordu.
Richard Curtiss, Revizyonist Siyonistler ile sol-kanat Siyonistler arasndaki bu tr dankl
dvlerin srail devletinin tarihindeki baka rneklerine de deiniyor. Bunlar imdilik
konumuz dnda. Bizim buradaki amacmz, neden 1930'l yllarda Siyonist hareketin iinde
ayr bir fraksiyon doduu ve bu ayr grntye ramen her iki tarafn da Naziler ve
Faistlerle ibirlii yaptdr.
Bu sorunun cevab, ngiltere'dir. nk iki taraf arasndaki tek gerek ayrm -iki taraf da Nazi
ve Faistlerle ibirlii yaptna gre- ngiltere'ye kar olan tavrlardr. Filistin'in ynetimini
elinde bulunduran ngiltere 1930'larn ortasndan itibaren Arap tepkisi nedeniyle yahudi
gne kstlamalar getirmi ve bu da Siyonistleri ileden karmt. ngiltere'ye kar bir
eyler yapmak gerekiyordu. Ama bu byk g tamamen kstrlrse, bu kez Siyonizm
bsbtn bataa saplanabilirdi. Bu nedenle Siyonizm ngiltere'ye kar iyi polis-kt polis
oyununu oynad ve WZO ngiltere ile iyi ilikilerini korurken, Jabotinsky'nin rencileri
ngiliz hedeflerini bombalamaya baladlar. WZO bu saldrlarn "gz dnm fanatikler"
tarafndan dzenlendiini ve aslnda Siyonistlerin hep ngiltere yanls olduunu sylyordu.
ngiltere bu nedenle Siyonizme tepki vermedi ama Revizyonistlerle uramaktan yorularak
Filistin'i terketti. Bu sayede de 1947 ylnda BM kararyla Filistin'in yarsnda bir Yahudi
Devleti kuruldu. yi polis-kt polis ittifak ie yaramt. Jabotinsky'nin kurduu NZO'nun
1946 ylnda kendini fesh ederek WZO saflarna yeniden katlm olmasyla da iyi ve kt
polisler birbirlerine yeniden kavutular.
te Revizyonist Siyonizm ile WZO'nun temsil ettii sol-kanat Siyonizm arasndaki ayrmn
gerek hikayesi budur. Bu durum, her iki kanadn, ngiltere dndaki politikalarnn birbiriyle
ayn oluundan ok iyi anlalyor. Mussolini talyas, bata da belirttiimiz gibi bunun en iyi
rneidir.
BRNC BLM (Part 1c : 3/3)
Mussolini ve talyan faizminin Siyonistlerle ilikileri
Siyonizm yalnzca Alman antisemitleri, yani Naziler ile ittifak yapmakla kalmad. Hareket,
Avrupa'nn, hatta dnyann drt bir yanndaki yahudileri Filistin'e gtrmek istiyordu. Bu
nedenle 1930'lu ve 1940'l yllarda Almanya dnda daha pek ok lkede Siyonistler ile ar
sac/faist gler arasnda gizli ilikiler kurulmutur. Bunun en ilgin rneklerinden biri de,
Hitler'in en nemli mttefiki olan Mussolini'dir.
1920'lerin banda talya'nn bana geerek "Faizm" adn verdii ar sac totaliter bir
sistem uygulamaya balayan Mussolini, Akdeniz'le ve dolaysyla Ortadou'yla yakndan
ilgileniyordu. Habeistan' igal etmesinin nedenlerinden biri, eski Roma mparatorluu'nun
topraklar zerinde yeni bir talyan etkinlii oluturmakt. Bu noktada Mussolini'nin Filistin
sorununu grmezlikten gelmesi mmkn deildi. yle de oldu. Faist diktatr, Filistin'le de

ilgilendi ve Siyonistlerin safndan yer tuttu. Siyonizmin nemli bir g olduunun farkndayd
ve bunun hamiliini ngiltere'den devralmay hesaplyordu.
Lenni Brenner, Zionism in the Age of Dictators'da, Mussolini ile Siyonizmin her iki kanad
arasndaki ilikileri ayrntl olarak anlatr. Buna gre, ilgin noktalarn banda, Mussolini'nin
partisindeki yahudiler vardr. Faist hareketin kurucular arasnda 5 talyan yahudisi yer
almaktadr. Mussolini ilerleyen yllarda talyan Ticaret Bankas Banca Commerciale
Italiana'nn bana da bir yahudiyi getirmitir. Mussolini'nin Dileri Bakanl'n yapm olan
iki isim, Sindey Sonnino ve Carlo Schanzar da yahudi aslldrlar.
1920'li yllarn ikinci yarsnda Dnya Siyonist rgt (WZO) temsilcileri ile Mussolini
arasnda baz grmeler yaplmtr. Ancak bu grmelerle ilgili ak tutanaklar yoktur.
Mussolini ile grmeler yapan Weizmann da bu konuyu rt-bas etmeye almtr. Lenni
Brenner, Weizmann'n anlarnda Mussolini ile ilgili bilgilerin "kastl olarak rtl ve hatta
yanl ynlendirici" olduunu syler (s. 39). Ancak Mussolini ile Weizmann'n olduka iyi
anlatklarna kuku yoktur. 17 Eyll 1926 gn Weizmann Roma'ya "Duce" ile grmeye
arlm, Mussolini grmede Siyonistlere Filistin'de ekonomik yardm sz vermi, hemen
ardndan da talyan basnnda Siyonizm'i ven yazlar yaynlanmtr. Bir ay sonra bu kez
WZO'nun ikinci adam Nahum Sokolow talyan diktatr ile grm ve Mussolini'nin
Siyonizm'e olan desteini bir kez daha vurgulamtr.
Mussolini, bir ka yl sonra bir baka Siyonist heyetle grmesi srasnda, Weizmann'la
yapt grmelerin verimini ve Siyonizm'e olan desteini yle ifade eder: "Bir Yahudi
Devleti kurmalsnz. Ben kendim bir Siyonistim ve bunu Dr. Weizmann'a da syledim.
Gerek bir devletiniz olmal. ngilizlerin size ltfettii milli bir ev deil. Bir Yahudi Devleti
kurmanzda size yardm edeceim." 64
Mussolini'nin Revizyonistlerle olan ilikileri ise daha da kapsaml ve verimliydi. Brenner,
hem "Zionism in the Age of Dictators" hem de "The Iron Wall: Zionist Revisionism from
Jabotinsky to Shamir" adl kitaplarnda bu ilgin ilikileri anlatr. Buna gre, Revizyonistler,
WZO'dan ayrldklarnda ngiltere yerine kendilerine yeni bir mttefik aramlard. talya bu
i iin en uygun adresti. Jabotinsky, talya ile ittifak iinde yeni bir Akdeniz dzeni hayal
ediyordu. 1935'te verdii bir demete, "Biz bir Yahudi mparatorluu istiyoruz, Akdeniz'de bir
talyan mparatorluu olduu gibi douda da bir Yahudi mparatorluu olmaldr" demiti...
Bu "Yahudi mparatorluu" Filistin ile beraber rdn' de ierecek, Msr' ve Irak' da
ksmen kapsayacak snrlara sahip olacakt. Kendisini Mazzini ya da Garibaldi'nin yahudi
versiyonu olarak gryordu.
Mussolini de Revizyonistlere byk sempati duyuyordu. Onlar "Siyon'un faistleri" olarak
tanmlamt. Kasm 1934'te, Mussolini'nin emriyle, Faist partisinin milis gc olan
Karagmlekliler'in Civitavecchia'daki askeri eitim merkezinde, Revizyonistlerin milis gc
olan Betar'a zel bir blm ayrld. Betar militanlar bu askeri merkezde Karagmlekliler'le
birlikte uzun sre eitim grdler ve daha sonra Irgun saflarnda savamak iin Filistin'e
gnderildiler.
Revizyonistler Faizm'e iyice snmlard. Hareketin nde gelen isimlerinden Abba Achimeir
ve Wolfgang von Weisl, Jabotinsky'nin kendi "Duce"leri olduunu sylyorlard. Jabotinsky,
ilk Revizyonist Siyonist Kongre'nin Faist talya'nn Trieste kentinde yaplmasn istemiti;
bunun Bat kamuoyundan fazla tepki toplayaca dnld iin, vazgeildi. Mussolini,
1935'te sonradan Roma bahaham olacak olan David Prato'yla konuurken unlar sylemiti:
"Siyonizmin baarya ulamas iin bir yahudi devletine, yahudi bayrana ve yahudi diline
ihtiyacnz var. Bunu en iyi anlayan kii ise sizin faistiniz, Jabotinsky." 65
Bu arada Revizyonistlerin Hitler'e ve Naziler'e byk hayranlk duyduklarn da not etmek
gerek. Abba Achimeir bir konumasnda yle demiti: "Evet, biz Revizyonistler Hitler'e kar

byk hayranlk besliyoruz. Hitler Almanya'y kurtarmtr. O olmasa, en ge drt yl iinde


lke yklrd." 66
Revizyonistlerin Nazi sempatisi d grnlerine de yansyordu. Betar yeleri kendilerine
niforma olarak Hitler'in SA'larnn giydii kahverengi niformann aynsn yaptrmlard.
1931 ylnda Amerika'daki Revizyonist yayn organ Betar Monthly yle yazyordu: "Bize,
Revizyonistlere ve Betar yelerine 'Hitlerciler' dendiinde hi rahatsz olmuyoruz... Eer
Herzl bir faistse ve Hitlerciyse, eer rdn'n her iki yakasnda da bir yahudi ounluu
istemek Hitlercilikse, yleyse hepimiz Hitlerciyiz." 67
Siyonizmin kt polisleri olan Revizyonistler, bu ekilde ak ak Hitlercilik oynuyorlard.
yi polis WZO ise, nceki sayfalarda incelediimiz gibi Naziler'le olan balantlarn son
derece gizli ve rtl bir biimde srdrd. Ayn ey Mussolini iin de geerliydi.
Bu arada Siyonistlerin Hitler ve Mussolini ile ezamanl olarak kurduklar ilikiler, bir nc
balant daha dourmutu: Francisco Franco. Solcu cumhuriyetilerle yapt i sava
sonucunda 1936'da spanya'da iktidar ele geiren ve Falanjizm olarak bilinen kendi Faizm
versiyonunu uygulamaya koyan Franco, Hitler-Mussolini ikilisinden byk destek grmt.
Bu durumda doal olarak Siyonistler de Franco'nun yannda saf tuttular. Franco'ya kar
savaan cumhuriyetiler arasnda ok sayda yahudi olduu bilinir; ama bunlarn hepsi
asimilasyonist yahudilerdi. Oysa, Lenni Brenner'n vurgulad gibi Siyonistler hibir zaman
Franco'ya kar savaan yahudileri desteklememi, aksine bu yahudilere iddetle kar
kmlardr. Bunun bir nedeni de Franco'nun kimlii olabilir: Trk yahudilerinin gazetesi
alom, 29 Nisan 1992 tarihli saysnda Franco'nun gerekte yahudi asll olduunu, bir
"converso" (spanya'daki yahudi dnmelerine verilen ad) ailesinden geldiini yazyor.
Amerikal tarihi Eustace Mullins de The World Order adl kitabnda Franco'nun yansra
onun en byk finansr olan Juan March'n da bir converso olduunu yazmaktadr. 68
Tm bunlar, Hitler-Mussolini-Franco triosu ile Siyonistler arasndaki gerek ilikinin
resmidir. Ancak Avrupa'daki ar saclar Hitler ya da Mussolini'den ibaret deildi.
spanya'dan Avusturya'ya, Polonya'dan Romanya'ya pek ok Avrupa lkesinde kendilerine
Hitler'i ya da Mussolini'yi rnek alan ve giderek de glenen faist gler vard. Bu, Siyonizm
iin yeni mttefikler anlamna geliyordu.
Avusturya, Romanya ve Japon antisemitleriyle ittifaklar
Avusturya'da yahudilerin nfus iindeki oranlar ancak % 2.8'di. Ancak yine de bu lkede I.
Dnya Sava sonrasnda gl bir antisemitizm geliti. Yahudilerin ounluu Sosyal
Demokratlara oy veriyorlard. Buna karn Avusturya sanda, zellikle Hitler'in de etkisiyle,
gl bir antisemit eilim hzla geliti. Hristiyan Sosyaller adl sac partinin lideri ve de
Babakan olan Engelbert Dollfuss ve onun 1934'teki lmnden sonra yerini alan Kurt von
Schuschnigg, Naziler'e paralel yahudi aleyhtar kanunlar kardlar. Asimilasyonistler bu
uygulamalardan fazlasyla rahatsz olmulard. Siyonistler ise tahmin edilebilecei gibi
Avusturya'da antisemitizmin glenmesinden ok memnundular. WZO lideri Nahum
Sokolow, antisemit Babakan Dollfuss iin "Siyonizmin yahudi-olmayan dostlarndan biri"
ifadesini kullanmt. 69
"Siyonizm dostu" Dollfus, 1930'larn ortalarndan itibaren antisemit kanunlar karmaya
balamt. Yahudilerin hkmet kademelerinde ve st dzey resmi grevlerde bulunmalar
yasakland. 1935 ylnda hkmet bundan byle okullarda yahudi ocuklarn hristiyanlarla
birlikte eitim gremeyeceklerini aklad. Asimilasyonist yahudiler doal olarak bu
gettolatrma kararna tepki gsterdiler. Avusturya parlamentosuna seilebilmi tek yahudi ve
Siyonist hareketin de liderlerinden biri olan Robert Stricker ise karardan dolay Siyonistlerin
ne denli sevindiklerini hkmete bildirmiti. Tm bu olaylar zerine asimilasyonistler Bat
kamuoyunun dikkatini ekebilmek iin lkede tehlikeli bir antisemitizm gelitiini

duyurdular. Ancak ksa bir sre sonra Avusturya Siyonist Federasyonu'nun yayn organ Der
Stimme "Avusturya'da yahudilere bask yapld iddialarn kesinlikle yalanlyoruz" diyerek
antisemit hkmete arka kt. Brenner'n yazdna gre, Avusturya hkmeti, yahudiler
zerine yeni hukuki kstlamalar getirdii gnlerde, Siyonistlerin destei sayesinde ihtiya
duyduu baz ekonomik yardmlara kavuabilmiti.
Benzer eyler Romanya'da da yaanmt. Yahudiler nfusun % 5.4'n oluturuyorlard.
lkede olduka eskilere dayanan bir antisemitizm gelenei vard ve II. Dnya Sava ncesi
atmosferde bu yahudi dmanl iyice kabard. 1920'lerde antisemitler yahudilere fiili
saldrlar dzenleyecek kadar ileri gitmeye balamlard. 1933'te Hitler'in iktidara geliiyle
birlikte ise antisemitler tmyle saldrgan bir eilim iine girdiler.
Romanya'daki antisemitizm, liderliini Corneliu Codrenau'nun yapt Archangel Michael
Lejyonu adl faist parti tarafndan krkleniyordu. Partinin Demir Muhafzlar ad verilen bir
milis gc vard. Demir Muhafzlar 1929 ve 1932 yllarnda yahudilere kar eitli sokak
saldrlar dzenlemilerdi. Hitler'in iktidarnn etkisiyle de gleri giderek artt. Bu noktada
yahudi liderlere den ey, antisemitizm aleyhinde ciddi bir kampanya balatmak ve antifaist glerle siyasi ittifak yapmakt. Oysa hi de yle olmad. Yahudi liderlerin ou
Siyonistti. Ve Brenner'n yazdna gre, "Romanya'daki Siyonist hareketin hibir kanad,
antisemitizme kar hibir mcadele vermedi." 70
Aksine, WZO liderleri antisemitizmin lkede iktidara gelmesinin faydal olacan, bu sayede
Ha'avara'nn bir benzerini de Romanya'da uygulayabileceklerini dnyorlard. Antisemitler
"Jidanii in Palestina!" (Yahudiler Filistin'e!) slogann dillerine dolamlard. Ayn sralarda ise
WZO liderleri, "Romanya'ya, snrlar iindeki ok fazla saydaki yahudiden kurtulmas iin
yardmc olmak"tan sz ediyorlard. 71
1941 ylnda Demir Muhafzlar Bkre'te yahudilere kar kanl bir saldr dzenlediler. 2 bin
yahudi ldrld. Bunlarn 2 yz tanesinin boaz kesilmiti. Ama Siyonistlerden yine de
hibir tepki gelmedi.
Avusturya, Romanya gibi rneklerin yansra, Siyonizm-antisemitizm ittifak Uzakdou'ya
kadar uzand. Uzakdou'nun en nemli faist gc, I. Dnya Sava'nn hemen ardndan
yaylmac politikalar izlemeye balayan ve bir sre sonra da Hitler-Mussolini paktna katlan
Japonya'yd. Japon rejimi ile Naziler'in aras o kadar iyiydi ki, Hitler bu Uzakdoulu rka
"fahri 'Aryan'lk" nvan bile vermiti.
Siyonistlerin Japonya ile ittifak aramalarna neden olan ey ise Japonya'nn 1931'de in'in
Manurya blgesini igal etmesiydi. Manurya'da byk bir yahudi cemaati yayordu ve
Siyonistler, Hitler ile yaptklar ittifakn bir benzerini Manurya yahudilerini g ettirebilmek
iin Japonlarla yapabileceklerini dnmlerdi. yle de oldu, Japonya'nn igal altndaki
Manurya'da kurduu "Manukuo" rejimi, Siyonizm'in Uzakdou'daki ibirlikisine dnt.
Lenni Brenner, Japon ynetiminde, zellikle orduda yaygn bir antisemitizm olduuna dikkat
ekiyor. 72
Japon generalleri, tm dnyay saran bir "yahudi komplosu" olduuna inanyor ve yerel
yahudileri de bu komplonun ajanlar olarak alglyorlard. Bu nedenle Manurya'daki
yahudilerden bir an nce kurtulmak istiyorlard. zm olarak da Hitler'le ayn yolu izlemeyi,
yani Siyonizme destek olmay dndler.
1937 ylnn Aralk'nda Manurya'nn Harbin kentinde Uzakdou Yahudi Konseyi tarafndan
bir konferans topland. Konferans, asl olarak Harbin'deki Siyonistlerin lideri olan Abraham
Kaufman tarafndan organize edilmiti. Duvarlarda Japon, Manukuo ve Siyonist bayraklar
yanyana aslyd. Jabotinsky'nin kurduu Siyonist Betar rgtne bal baz yneticiler de

"eref misafiri" olarak toplantya katlmlard. eref misafirleri arasnda Japon stihbarat
Servisi'nden General Higuchi, antisemit Beyaz Muhafzlar rgtnden General Vrashevsky ve
Manukuo'daki Japon kuklas ynetimin st dzey yetkilileri de vard. Konferans sonucunda
nemli bir karar alnd ve dnyann drt bir yanndaki byk yahudi rgtlerine duyuruldu.
Kararda Manurya Siyonistlerinin "Asya'da Yeni Dzen'in kurulmas iin Japonya ve
Manukuo ynetimleri ile ibirlii" yapacaklar yazlyd. Japonya buna karlk Siyonizm'i
ulusal yahudi hareketi olarak tanyacak ve destekleyecekti. Nitekim ksa bir sre sonra
Manukuo ynetimi ile Betar arasndaki ilikiler iyice geliti. Betar yeleri, antisemit rejimin
hemen her davetinde ve kutlamasnda boy gsteriyorlard. 73
Asya'daki Yeni Dzen de, dier "Yeni Dzen"ler gibi yahudi nde gelenleri ile ibirlii iinde
geliiyordu.
Manurya'daki bu ilgin ittifakn sonucunda ok byk bir ey elde edilemedi. Ancak ok az
sayda Manurya yahudisi Filistin'e transfer edilebildi. II. Dnya Sava'nn sonlarnda
Kzlordu Manurya'ya girdiinde dier Japon ibirlikileri ile birlikte Kaufman' ve dier
baz Siyonistleri tutuklayarak Sibirya'ya srdler.
Polonya antisemitleri ve Siyonistler
1920'li yllarda Polonya'da 2.8 milyon yahudi yayordu. Avrupa'nn en byk yahudi
cemaatini barndran lkede, Siyonizm de olduka etkin ve glyd. Ancak lke nfusunun
% 10'unu oluturan yahudilere kar bir de olduka yaygn ve fanatik bir antisemitizm vard
ve o yllarn atmosferinden g bularak gittike ykseliyordu. Gl bir Siyonizm ve gl
bir antisemitizm... Bu ikili, artk bir kural olduu zere, birbirleriyle ibirlii yapma
durumundaydlar. yle de oldu.
Lenni Brenner, Polonya antisemitleri ile Siyonistler arasndaki ilikileri ayrntl olarak
anlatyor. Buna gre, ilk temas, 1925 ylnda antisemit Babakan Wladyslaw Grabski ile
lkedeki Siyonist hareketin iki nemli ismi Leon Reich ve Osias Thon arasnda
gereklemiti. Temaslar sonucunda Ugoda ad verilen bir pakt anlamas imzaland. Pakt
imzalayan kii, yani Siyonistlerin yeni mttefiki, antisemit Babakan Wladyslaw Grabski idi.
Grabski, Amerika'dan ekonomik destek bulma midindeydi ve Siyonistlerle yapt
anlamann bu konuda kendisine yardmc olacan dnmt. Siyonistler ise kendilerince
nemli kazanlar elde etmilerdi. Ordudaki yahudiler iin zel koer mutfaklar kurulacak ve
okullarda yahudi renciler Cumartesi gnleri yaz yazmak zorunda braklmayacaklard.
(Yahudi dininde Cumartesi gn i yapmak yasaktr). Lenni Brenner, antisemit Babakan ile
yaptklar bu anlama nedeniyle Reich ve Thon'un baz yahudilerce hain olarak grldn
yazyor. 74
Ancak bu pakt uzun mrl olmad nk Mays 1926'da iktidar askeri bir darbe ile deiti.
ktidara el koyan Josef Pilsudski bir dikta rejimi kurdu. Pilsudski de nceki lider gibi bir
antisemitti ve yine Siyonistlerle yakn ilikiler kurdu. 26 Ocak 1934'de Pilsudski, Hitler ile on
yllk bir bar ve dostluk anlamas imzalad. Siyonistlerle olan dostluu ise 12 Mays
1935'teki ani lmne kadar srd. Pilsudski'nin lm zerine Siyonist hareketin nde
gelenlerinden Osias Thon ve Apolinary Hartglas, Filistin'de diktatrn ansna bir "Pilsudski
Orman" kuracaklarn ilan etmilerdi. Filistin'deki Revizyonistler ise diktatrn adna bir
gmen merkezi kuracaklarn akladlar. 75
Pilsudski'nin lmnden sonra lkedeki antisemitizm daha da geliti. Ordudaki albaylar
arasnda gl antisemitik eilimler vard. En fanatik antisemitler ise Naras (Nasyonalist
Radikaller) adl Nazi hayran ar sac partide toplanmt. 1930'larn son yllarnda
yahudilere Naras tarafndan organize edilen saldrlar balad. Solcu asimilasyonist yahudi
rgt Bund, Naras'a kar mcadele etmek iin sokak birlikleri oluturuyor ve bir yandan da

propaganda yolunu kullanyordu. Oysa Siyonistler hibir zaman Naras'a kar herhangi bir
tepki gstermediler.
nk Naras'n syledii eyler ilerine ok yaryordu. Naras militanlarnn en sk
kullandklar sloganlardan biri, "Moszku idz do Palestyny!", yani "Yahudiler Filistin'e!"
eklindeydi. Lenni Brenner, Polonya'daki yahudilerin Siyonizme ilgi gstermeyilerinin en
nemli nedenlerinden birinin, Siyonizm'in Naras tarafndan tevik edildiini grm olmalar
olduunu yazyor. Brenner ayrca ordudaki antisemit albaylarn da en az Naras kadar "philoZionist" (Siyonizm taraftar) olduklarna dikkat ekiyor. 76
Antisemitlerin Siyonizm taraftar olduu kadar, Siyonistler de antisemitizm taraftarydlar.
lkedeki en nde gelen Siyonist liderlerden biri olan Izak (Yitzhak) Gruenbaum Polonya'da
"bir milyon kadar fazla yahudi yaadn" ve bu yahudilerin "lkeye fazla yk" olduklarn
sylemiti. Filistin'deki Revizyonist hareketin nderlerinden biri olan Abba Achimeir ise daha
da ileri giderek gnlne u inanlmaz cmleyi yazmt: "Bir milyon kadar Polonya
yahudisinin ldrlmesini ok isterdim. Belki bu sayede bir getto iinde yaadklarnn
farkna varabilirler." 77
Stern etesi'nin Naziler'le askeri ittifak giriimi
nceki sayfalarda Revizyonist Siyonizm'e deinmitik. WZO'da hakim olan sol eilime kar
sac, hatta ar sac bir ideolojik taban zerine kurulan Revizyonizm, 1930'lu yllarn
sonlarndan itibaren Filistin'deki silahl faaliyetlerini artrd. Silahl mcadele, hem Araplara
hem de ksmen yahudi gne snrlamalar getiren ngiliz manda ynetimine karyd ve
Irgun adl silahl Revizyonist rgt tarafndan ynetiliyordu. Ancak II. Dnya Sava'nn
patlak vermesiyle birlikte Irgun iinde iki ayr fraksiyon belirdi. Jabotinsky'e bal olan birinci
grup, onun direktifleri zerine, sava boyunca ngiltere'ye kar askeri bir mcadele
yaplmayacana, bunun ancak sava sonrasnda yrtlebileceine karar vermiti. Daha
kk ve radikal olan ikinci grup ise her durum ve art altnda, egemen bir Yahudi Devleti
kurulmasna izin vermedike, ngiltere'ye kar mcadeleyi savunuyordu. Avraham Stern'in
liderliini yapt bu grup Eyll 1940'da Irgun'dan ayrld ve kendi rgtn kurdu. Stern
etesi adyla bilinen bu en radikal Siyonist grup, daha sonra kendisine setii LEHI (Lohamei
Herut Yisrael srail'in zgrl Savalar) ismiyle de anlr.
rgtn olduka iddial hedefleri vard. Avraham Stern'in 18 prensibinde belirtildiine gre,
hedeflerin banda; Eski Ahit'in Tekvin blmnde belirtilen topraklar -yani "Nil'den Frat'a"
kadar- zerinde kurulacak bir Yahudi Devleti, bu topraklardan Araplarn srlmesi ve
Kuds'teki Hz. Sleyman Mabedi'nin yeniden ina edilmesi geliyordu.
Stern ngiltere'ye kar mcadele kararnda olduu iin, bir an nce ngiltere'nin
dmanlaryla ittifak yapmay dnd. Eyll 1940'ta, Irgun'dan ayrlmalarndan yalnzca
birka hafta sonra, Kuds'teki bir talyan ajan ile balantya getiler ve Mussolini'nin bir
yahudi devleti kurulmas hedefine aktif olarak yardm etmesi karlnda, faist talya ile
askeri ittifak yapmay nerdiler. Ancak talyanlar rgtn gcn pek nemsemedikleri iin
net bir sonu alnamad. Bunun zerine Stern, rgtn nde gelenlerinden Naftali
Lubentschik'i Beyrut'a Almanlar'la grmesi iin yollad. Lubentschik burada Rudolf Rosen
ve Otto von Henting adl iki Nazi ile balant kurdu. Ve Lubentschik Naziler'e olduka
kapsaml bir askeri ittifak nerisi sundu.
Lubentschik'in Stern rgt adna Naziler'e yapt bu teklifin metni, sava sonrasnda
Trkiye'deki Alman Bykelilii dosyalarnda bulundu. Bu nedenle belgeye "Ankara
Belgesi" denmitir. Ankara Belgesi'nin bir kopyas, daha sonra III. Reich'n gizli arivlerini
aratran Alman tarihi Klaus Polkhe tarafndan da ortaya karld. Buna gre, 11 Ocak 1941
tarihinde, Siyonist Stern rgt, Nazi ynetimine resmi bir askeri antlama neriyordu.
Belgede zetle unlar yazlyd:

"1-Yahudi kitlelerin Avrupa'dan karlmas Yahudi sorununun zm iin n kouldur;


ancak bunun gerekleebilmesi, bu kitlelerin yahudi halknn anavatan olan Filistin'e
yerletirilmesine ve tarihi snrlar iinde bir Yahudi devletinin kurulmasna baldr.
Dolaysyla Avrupa'da (Nazi egemenliinde) kurulacak olan Yeni Dzen, ortak karlar
oluturabilir.
2-Yeni Almanya ile brani alemi arasnda bir ibirlii mmkndr.
3-Ulusal ve totaliter temelde tarihi bir Yahudi Devleti'nin Alman Reich'yla yaplacak bir
anlama erevesinde kurulmas gelecekte Ortadou'daki gl Alman karlar asndan da
gereklidir.
Bu dncelerden yola karak Filistin'deki Ulusal Askeri rgt (Stern-Irgun rgt), srail
zgrlk hareketinin yukarda belirtilen ulusal hedeflerinin Alman Hkmeti tarafndan
tannmas kouluyla, savata Almanya'nn yannda aktif olarak yer almay teklif eder." 78
Aralk 1941'de Stern, bu kez rgtn nemli isimlerinden Nathan Yalin-Mor'u Naziler'le
kontak kurmas iin Trkiye'ye yollad. Ancak Yalin-Mor yolda tutukland ve planlanan
grme gereklemedi. Brenner'n belirttii gibi, Naziler'in bu teklife nasl bir cevap
verdiine dair arivlerde herhangi bir bilgi bulunamamtr. Byk olaslkla Naziler, Stern'i
kk ve etkisiz bir rgt olarak grm ve neriyi fazla dikkate almamlardr. Ancak burada
nemli olan, Siyonist bir rgtn Naziler'e, hem de "yahudi soykrm"nn balang tarihi
olan 1941 ylnda, askeri bir ittifak nerebilmi olmasdr. Naziler'in kurmak istedikleri Yeni
Dzen ile yahudiler arasnda nemli ortak karlar olduunu syleyen Stern'in mant,
kukusuz atlanmamas gereken bir noktadr. Yalin-Mor, rgtnn Naziler'le ibirlii
aramasnn ardnda yatan mant, 1942'de, savan en kzgn olduu gnlerde yle
zetlemitir: "Yahudileri ynlar halinde ge raz etme projemiz, Almanya'nn hedeflerinden
biri olan, Avrupa'y Yahudilerden temizleme amacna uygun dyordu." 79
Bir dier nemli ve ilgin nokta da Ankara Belgesi'nin Naziler'e verildii sralarda Stern'in en
st birka yetkilisinden birisi olan bir kiinin kimliidir: Yitzhak (Izak) amir!..
Evet, Naziler'e askeri ittifak neren rgtn banda, 1977-1992 yllar arasndaki Likud
iktidar srasnda srail'de nce Dileri Bakanl sonra da Babakanlk yapacak olan Izak
amir vardr. 1940'l yllarda, ayn hocas Menahem Begin gibi eli kanl bir terrist olan
amir, Ankara Belgesi'nden birka yl sonra da ngiliz ve Arap hedeflerine dzenleyecei
kanl saldrlar ile adn duyuracaktr.
amir'in Stern'in Naziler'le ittifak abalarndaki rolnn ne olduu kukusuz nemli bir
konudur. amir yllar sonra Ankara Belgesi'nin ortaya kmasyla birlikte kendisine yneltilen
sorular cevapsz brakmtr ama konuyla ilgili hemen her kaynan kabul ettii gibi Stern'in
Naziler'e yapt teklifin arkasndaki birka nemli beyinden birisi odur. Lenni Brenner, Adolf
Hitler'in mttefiki olmaya alm bir kiinin Yahudi Devleti'nde Babakanlk koltuuna
oturmu olmasnn tarihin ilgin elikilerinden biri olduunu sylyor.
Izak amir'in bu kirli sicili, ilk defa 1989 ylnda kendi yurttalar tarafndan da renildi.
Ankara Belgesi ile ilgili yknn srail'in en byk gazetelerinden biri olan Jerusalem Post'ta
yaynlanmas tam manasyla bir ok yaanmasna sebep oldu. Bu "sakncal" ilikiler zerine
konuma yasa, ilk defa delinmi oluyordu. Hem de bir yahudi basn organ tarafndan.
Jerusalem Post'un bu haberi, 11 Mart 1989 tarihli Zaman araclyla bizim basnmza da
yansmt. Haberin bal, "srail'de Geree lk Adm, amir-Nazi birlii Ortaya
karld" idi. Zaman'n Jerusalem Post'u ana kaynak olarak gsterdii bu haberde, nemli
baz bilgiler yer alyordu: rnein, Siyonizm-Nazizm ibirliinin ilk defa yazl olarak 1989
ylnda ortaya konabildii, bu tarihe kadar bu konudan bahsedilmesinin, yani Siyonistler ile
ileri gelen Nazi devlet adamlarnn arasndaki ibirliini gndeme getirmenin srail Devleti
tarafndan yasaklanm bir konu olduu yazlmt.

Bugn konuyla ilgili kitaplarn nemli bir ksmnda Ankara Belgesi'nden sz edilir. Ancak
ou yazar, en bata da yahudi yazarlar, Stern-Nazi ilikisini tarihin anlalamaz cilvelerinden
biri olarak yorumlar. rnein srail ordusundan emekli subay Yehoshafat Harkabi, Israel's
Fateful Hour adl kitabnda, bu olay "yahudi tarihinin anlalamaz bir kesiti" olarak tarif eder.
Oysa olayn hibir yn "anlalamaz" deildir. Bu tr yorumlar yaplmasnn nedeni, ou
kiinin Nazi-Siyonist ittifak ile ilgili olarak yalnzca Stern'in giriiminden haberdar oluudur.
nk bir tek Stern dosyas kamuoyuna aka anlatlmtr. nceki sayfalarda incelediimiz
WZO-Nazi ilikileri ise hala ok kimse tarafndan hi duyulmamtr. Bu sayede srail
liderleri ya da ada Siyonistler Ankara Belgesi'ni "ilgin bir paradoks" diyerek
geitirebilmektedirler. nk ne de olsa Stern ar radikal ve Naziler'e sempati duymas
doal karlanabilecek kadar ar sac bir rgttr. Siyonizmin kt polisidir bir baka
deyile. Oysa ayn geitirmeyi "sosyalist" WZO iin, iyi polis rol oynayan Weizmann, BenGurion ve benzerleri iin sylemek mmkn deildir kukusuz.
Biz, nceki sayfalarda incelediklerimiz sonucunda, en "solcu" Siyonistin bile aslnda faist
eilimli olduunu, nk Siyonizmin kendisinin bir tr faizm ve rklk olduunu ve
dolaysyla yalnzca Stern gibi radikal bir fraksiyonun deil, tm Siyonist hareketin Naziler ve
benzeri faistlerle ibirlii yaptn biliyoruz. Stern, buzdann yalnzca grnen ksmdr.
Buzdann grnmeyen ksmn nceki sayfalarda incelemitik. Bu konuda gz atlmas
gereken son bir kaynak, ayn Brenner gibi "anti-Siyonist" bir yahudi olan Hannah Arendt'in
Eichmann in Jerusalem adl kitabdr. nk Arendt, Adolf Eichmann' merkez alarak, NaziSiyonist ibirliinin daha nce deinmediimiz baz ynlerine deinir.
Adolf Eichmann'n yks
Hannah Arendt'in yazd "Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil"
(Eichmann Kuds'te: eytaniliin Basitlii zerine Bir Rapor) adl kitap Siyonist-Nazi
ilikilerinden sz eden kaynaklarn en nemlilerindendir. Kitap nemlidir, nk yazar Bayan
Arendt, Amerikan yahudi toplumunun nde gelen isimlerinden biri ve nl bir siyaset
bilimcidir.
Arendt, kitabnda asl olarak, Nazi Subay Adolf Eichmann'n (ya da ona benzer bir figrann),
1960 ylnda Mossad ajanlar tarafndan Arjantin'de yakalanp srail'e gtrlmesiyle kurulan
mahkemeyi ve Eichmann'n mahkemedeki ifadelerini konu edinir. nceki sayfalarda da
birka kez deindiimiz Eichmann ok nemli bir isimdir, nk Gestapo efi Heydrich'in
emri altnda "Yahudi Sorunu"nu zmekle zel olarak grevlendirilen kiidir. srail Devleti,
Eichmann mahkemesi yoluyla, tm dnyaya szde yahudi soykrmnn ve Naziler'in
kendilerine verdikleri zararlarin (!) propagandasn yapmtr. Oysa Adolf Eichmann'n ilgin
bir hikayesi vardr ve bu hikaye, sraillilerin propagandalar ile hi mi hi uyumamaktadr.
Arendt, kitabnda sk sk resmi tarihin kabullerini tekrar etse de, zaman zaman baz ilgin
gereklere de deinir. lk olarak, kitabn hemen giriinde, Naziler'in 1935'te yaynladklar
Nuremberg Kanunlar'ndaki ilgin hkme dikkat eker: Kanunlar, nceki sayfalarda
deindiimiz gibi, yahudileri Alman toplumundan tmyle izole etme amacna yneliktir.
Arendt, bunun "srail Evi'nin birliini korumaya alan" yahudiler asndan hi de olumsuz
bir ey olmadn syleyerek, srail'de de bugn ayn kanunun -yazl olmasa da- geerli
olduunu, bir yahudinin bir "goyim"le (yahudi olmayan) evlenmesi ya da ilikiye girmesinin
yasak kabul edildiini hatrlatr. 80
Arendt, ilerleyen sayfalarda Eichmann'n gemiinden sz ederken de ilgin bilgiler vermekte,
onun genliinde hibir zaman antisemit olmadn, hatta baz yahudilerle ok yakn ilikileri
olduunu (rnein Avustrian Vacuum Oil Company'nin mdr olan yahudi Bay Weiss'le)
anlatr. Arendt'in bildirdiine gre Eichmann, masonlua da ilgi duymu, bir sre Schlaraffia
Locas'na gidip gelmitir.

Ama Eichmann'n asl grevi, 1934 ylnda SS'ler iinde kurulan zel ve gizli bir blm olan
SD'ye girmesiyle balar. SS efi Himmler'in kurdurduu SD, bir istihbarat servisidir ve
Gestapo efi Heydrich tarafndan ynetilmektedir. Eichmann, ksa sre sonra servisin "yahudi
departman"na girer ve zamanla da bir "yahudi uzman" olur. Eichmann bu yllarda
Almanya'daki Siyonist liderlerle ilk grmelerini yapar. 81
Arendt, o dnemde Eichmann'n bir de Theodor Herzl'in yazd Der Judenstaat (Yahudi
Devleti) adl kitab okuduunu, kitaptan ok etkilendiini ve bylece Siyonizm'i
benimsediini yle anlatyor:
"Eichmann, Albert Speer'in kendine verdii Der Judenstaat' okuduktan sonra Siyonizm'e
baland. O tarihten sonra, sk sk yahudi sorununa 'siyasi zm' aranmas gerektiini
savunmaya balad ve 'amacm, yahudilere, ayak basabilecekleri salam bir toprak
verebilmektir' dedi. Bu dncelerini de, brorler datarak ve szl telkinlerde bulunarak
dier SS'ler arasnda yaymaya balad. branice rendi. Daha sonra Siyonizm'in temel
eserlerinden biri olan Adolf Bhm'n History of Zionism adl kitabn da okudu. Hayat
boyunca gazeteden baka bir ey okumam biri iin olduka byk bir baaryd." 82
Eichmann'n Siyonizm'e olan bu yaknl, Siyonistlerin hedefleriyle Nazi amalar arasndaki
paralellii grmesinden kaynaklanyordu. Siyonistler de ayn Naziler gibi tm yahudileri
Reich snrlarndan karmak istiyorlard. Bu, Naziler iin Reich'n Judenrein ("yahudiden
arndrlm") olmas anlamna geliyordu; ayn ey Siyonistler iin bir Yahudi Devleti
demekti. Eichmann, bu nedenle Yahudi Devleti'nin kurulmasna destek vermenin nemini
vurgulayarak, "amacm, yahudilere, ayak basabilecekleri salam bir toprak verebilmektir"
diyordu. O dnemde, nceden de deindiimiz gibi Almanya'da yahudi liderler arasnda iki
ekol vard: Siyonistler ve asimilasyonistler. kinci grup, yahudilerin Filistin'e gitmesine kar
kyor ve Alman toplumu iinde asimile olmalarn savunuyorlard. Ve Eichmann,
Siyonistleri ok sevmi, asimilasyonistlerden ise nefret etmiti:
"Eichmann'n yakn iliki kurduu yahudi liderlerin hepsi dnemin nl Siyonistleri'ydi.
Sylediine gre, 'yahudi sorunu'na bu kadar yakndan eilmesinin nedeni kendi
'idealizmi'ydi; ve bu Siyonist yahudiler de ayn onun gibi 'idealist' idiler. Buna karlk
asimilasyonistlere hep antipati ile yaklayordu... Eichmann'n iliki kurduu en 'idealist'
yahudi ise Dr. Rudolf Kastner olmutu. kisi, Macar yahudilerinin yasal olmayan yollardan
Filistin'e g etmesi iin ibirlii yapmlard..." 83
Aslnda Eichmann'n Siyonistlerle paylatn syledii ve "idealizm" diye adlandrd ey,
rklkt. Her iki tarafn da rklar, Almanlarn ve Yahudilerin bir arada yaamalarn
istemiyorlar ve bu nedenle de ok iyi bir asgari mterekte anlayorlard. Naziler'in Filistin'e
yahudi g iin byk destek vermesi, buna dayanyordu.
Eichmann, Siyonistlerle byle yakn ilikiler kurduu dnemlerde bir yandan da Alman
yahudilerini tedirgin edecek eylemler dzenliyordu. Bal olduu SS Gvenlik Servisi SD
(Sicherheitsdienst), yahudilerin dkkanlarnn yamalanmasyla patlak veren Kristallnacht
(Kristal Gecesi) gibi ayaklanmalar kkrtp organize ediyordu. Ama, yahudileri
asimilasyondan kurtarmak ve ge ikna etmekti.
1938'de Anschluss gerekletiinde (yani Almanya ve Avusturya birletiinde) Reich'n,
dolaysyla da Eichmann'n gcnn snrlar daha da bymt. Ve "yahudi ileri
sorumlusu" Eichmann, "idealist" uygulamalarna bir yenisini eklemekte gecikmedi.
Anschluss'un hemen ardndan yeni bir zorunlu g kanunu yaynlatt ve "tm yahudilerin,
kendi istekleri ya da vatandalk haklar gz nnde bulundurulmakszn g etmelerini"
emretti. 1938 Mart'nda, Avusturya'nn Viyana kentinde, Eichmann kanalyla SD komutanna,
ilk Zorunlu Yahudi G Merkezi kurma izni verildi. Daha sonra da, eitli yerlerde ve
Almanya'da benzer g merkezleri kuruldu. Tm bu Yahudi G Merkezleri'nin ynetiminde

Eichmann vard ve Gestapo komutan badanman olarak grev yapt. 18 aydan ksa bir sre
iinde Avusturya'dan 150 bin yahudi srld; ou aamal bir gten sonra Filistin'e yneldi.
Eichmann bu arada, Siyonist liderlere yahudilerin g ilemleri iin kolaylklar gsteriyordu.
84
Eichmann, yahudileri g ettirme operasyonu ile ilgili olarak daha sonra unlar syleyecekti:
"Ben her iki taraf da memnun edebilecek bir zm aryordum... zm, dediim gibi,
yahudilere zerine basabilecekleri salam bir toprak bulmaktan geiyordu, bylece
kendilerine ait bir topraklar olacakt. Ve ben bu ynde alyordum. Bu ynde ibirlii
yaptm, nk bu hedef, ayn zamanda yahudi halknn arasndaki baz hareketlerce de aynen
benimseniyordu. Bu yzden, bunun en uygun zm olaca kansna vardm. lkeden
kmak yahudilerin de yararnayd; belki bazlar bunu anlamyorlard ama yleydi. Birisinin
onlara yardm etmesi, bu ii organize etmeye alan aktif yahudi gruplarna destek vermesi
gerekiyordu; ben de bunu yaptm." 85
Eichmann'n bu cmlelerini aktaran Arendt, yle diyor: "Szkonusu 'aktif yahudi gruplar',
Eichmann gibi 'idealist' olanlar, yani Siyonistlerse, gerekten de Eichmann, onlara sayg
gsterdi, isteklerini dinledi, destek istemelerini kabul etti ve onlara verdii szleri tuttu."
Arendt, bunlara ramen, kitabnn ayn sayfasnda, srail mahkemesinin Eichmann'n
Siyonistlerle olan ilikileri zerinde hi durmadn da bildiriyor. Yahudi yazar, Nazi
politikasnn yahudi liderlerce benimsenmesine dair unlar da ekliyor:
"Hans Lamm, 'Naziler'in yahudi politikasnn, ilk bata Siyonizm'e uygun dt tartlmaz
bir gerektir' diyor. Gerekten de bu yllarda Eichmann byle dnmektedir. Bu
dncelerinde yalnz da deildir. Baz Alman yahudileri, toplumlarnn iinde bulunduu
asimilasyon srecinin, Naziler'in balatt 'disimilasyon' sreci ile krlabileceini
dnmektedirler... Hitler'in iktidar ele geirii, Siyonistler tarafndan 'asimilasyonun sona
erii' olarak grlm ve sevinle karlanmtr. Dolaysyla Siyonistlerle Naziler arasnda
eitli ibirlikleri kurulmutur. Siyonistler dnmlerdir ki, Naziler'in balatt
'disimilasyon' politikas ve Filisitin'e g bir arada olduunda onlar iin ok yararldr ve bu
nedenle de 'yahudi kapitalistleri' de devreye sokarak, iki taraf iin de krl bir zm
oluturma yoluna gitmilerdir." 86
Arendt, Siyonistler'in "yahudi kapitalistleri devreye sokmalar"ndan sz ederken, nceki
sayfalarda youn olarak incelediimiz bir geree, yani Hitler'in byk yahudi finansrlerden
ald dev yardmlara iaret ediyor.
Hannah Arendt, ayrca Nazi politikasnn Alman yahudilerini Siyonizm'i kabul etmeye hzla
ittiini vurguluyor ve o dnemlerde Siyonist yayn organ Jdische Rundschau'nun tirajnn
bebinden krkbine ktna dikkat ekiyor. Arendt, ayrca Eichmann ve dier Naziler'in,
yalnzca WZO'ya bal olan Yahudi Ajans'yla (Jewish Agency) deil, bamsz baz Siyonist
gruplarla da ok iyi ilikiler kurduklarn, "Gestapo ve SS'lerin Siyonistlere ok yardmc
olduklarn" sylyor. 87
Ayn sayfada bildirdiine gre, szkonusu Siyonistler, Eichmann'n kendilerine kar olduka
"kibar" davrandn sylyorlar. Hatta Eichmann, bir keresinde, "gen yahudilere eitim
alan" amak iin bir manastrda yaayan rahibelerin tmn kovuyor, manastr boaltp
Siyonist gruba veriyor. Bir baka olayda ise Nazi Subaylar bir Siyonist gruba, "eitim
alanlarna" rahat gidebilmeleri iin bir tren tahsis ettiklerini sylyor. (Arendt, Siyonist
grubun ne "eitim"i aldklarn sylemiyor ama anlalan silahl bir eitim szkonusu.)
Evet, bu ilikiler ayn nceki sayfalarda incelediklerimiz gibi inanlmas zor ve hayret verici
ilikilerdir. Ama hepsi gerektir. Kukusuz kendisi de bir yahudi olan Hannah Arendt'in
bunlar kabul etmesi ve yazmas da son derece nemlidir.

Ancak Hannah Arendt, Naziler ve Siyonistler arasndaki tm bu ilikileri anlattktan sonra,


kitabnda ilgin bir dn yapar. nk Arendt'e gre, Naziler ve Siyonistler arasndaki
ibirlii, II. Dnya Sava'nn patlak verdii gnlerde ani bir biimde kesilmitir. Yazar
dnmn tarihi olarak 1939 yln belirler. Bu ani deiikliin nedeni ise, Arendt'e gre,
Naziler'in yahudi sorununa yeni bir zm bulmu olmalardr. Bu nokta, "yahudi
soykrm"nn baslangcdr.
Ancak bu tabloda bir gariplik vardr. Arendt, kitabnda yapt bu aklamaya samimi olarak
inanyor mu, bilemiyoruz. Ama, bandan beridir Siyonistlerle ibirlii yapm, hatta
Siyonistlerin salad maddi destekle ykselmi bir hareketin neden birden bire fikrini
degitirdiine dair ortada hibir aklama yoktur. Naziler neden Siyonistlere ihanet etmek,
yani bir anlamda "bindikleri dal kesmek" istesinler? Hem de tam bir Dnya Sava'na
girdikleri, yani byk bir finansal destee ihtiya duyduklar anda? Onlara verilen misyon,
yahudileri tedirgin etmek ve ge ikna etmektir, toplayp hepsini ldrmek deil ki. yleyse
neden hereyi alt-st etmilerdir?
Sava yllar ve Nazi himayeli otonom Yahudi Devletleri!..
stteki sorunun cevabna gemeden nce, birka nokta zerinde durmakta yarar var.
ncelikle dikkat ekici olan, Nazi Almanyas'yla ilgili olarak bizlerden bir eylerin
saklanddr. Evet, bireyler saklanmaktadr, nk nceki sayfalarda incelediimiz ak ve
net Siyonist-Nazi ilikileri hibir resmi tarih kitabnda kesinlikle konu edilmez. Bize
tekrarlanan hikaye, Naziler'in gz dnm birer yahudi dman olduklarndan baka birey
degildir.
Bu durumda, Nazi Almanyas'yla ilgili olarak resmi tarihin dnda bir de gerek tarih
bulunduunu farkettiimize gre, konunun ikinci ksmna da dikkatli bakmak durumundayz.
kinci ksm, Arendt'in Nazi-Siyonist ilikilerinin kopmasna neden olarak gsterdii ksmdr;
yani Soykrm.
Peki acaba Soykrm'la ilgili olarak bildiklerimiz de resmi tarih deil midir? Onlarn da
yeniden ve farkl kaynaklar kullanlarak gzden geirilmesi gerekmez mi? II. Dnya Sava
srasnda, gerekten bir "Yahudi Soykrm" yaanm mdr? Bu sorunun cevabn bulmak
iin, II. Dnya Sava yllarnda Naziler'in yahudilere kar ne tr politikalar uyguladna
bakmak gerekiyor.
Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem'de, savan balad gnlerde, yani 1939'da
Naziler'in yahudi politikasndaki birinci evrenin bittiini syler. Bu birinci evre, Arendt'in
deyimiyle "srgn" evresidir; Naziler Siyonistlerle ibirlii iinde yahudileri Almanya ve
Avusturya'dan srm, Filistin'e yollamlardr. Arendt'e gre, savala birlikte ikinci evre
balamtr, nk artk birinci evredeki yntemin, yani yahudileri Filistin'e srmenin imkan
kalmamtr. Nedeni, Almanya'nn ngiltere'yle savayor olmasdr; artk hibir Alman
gemisi, ngilizler'in hakim olduu denizlerde Filistin'e yolcu tayamaz. Hem ayrca Filistin
de bir ngiliz mandasdr. Arendt, bu yeni durumu yle zetliyor: "Yahudi sorununun resmi
zm 'zorunlu g't, ancak bu artk mmkn olamyordu." 88
Bundan dolay Nazi politikasnn deitiini syleyen Arendt, ikinci evrenin "toplama" evresi
olduunu syler. Yani yahudiler Avrupa'da bir araya getirilip tecrit edileceklerdir. Bu evrenin
ardndan nc evre, yani "Nihai zm" (Final Solution) evresi gelecek ve toplanm olan
yahudiler imha edileceklerdir.
Ancak Arendt, kitabnda bu tezine ters den baz gerekleri de yazmadan edemez. Bu ilgin
gereklerin gsterdii sonu udur: Naziler, sava artlar nedeniyle yahudileri Filistin'e
gndermeyi baaramadklar iin, yeni bir zm arayna girmi ve kk ve geici Yahudi
Devletleri kurmay planlamlardr. Bu, Alman rkn Yahudi rkndan, Yahudi rkn da Alman

rkndan ayr tutma eklindeki klasik Siyonist-Nazi hedefinin yeni bir uygulamasndan baka
bir ey deildir aslnda.
Naziler'in Yahudi Devleti kurma ynndeki ilk denemeleri, Arendt'in de yazdna gre,
Nisko Plan'dr. Plan, Naziler'in Polonya'y igali zerine Eichmann ve onun bir st olan
Franz Stahlecker tarafndan gelitirilmitir. Polonya'nn yalnzca bir blm Nazilerce igal
edilmitir (kalan ksm Rus igalindedir) ve bu ksmda yaayan bir milyon yahudinin ne
olaca da Naziler tarafndan dnlmektedir. te bu anda Eichmann ve Stahlecker, sz
konusu Nisko Plan ile ortaya karlar. Plan, Polonya'nn Nazi igali altnda olan ama asl
Reich topraklarna dahil saylmayan Genel Hkmet (General Government) blgesinde Nazi
himayesinde otonom bir Yahudi Devleti kurulmasn ngrmektedir!.. Arendt yle diyor:
"Bu, Eichmann'n, 'yahudilere, zerine basabilecekleri salam bir toprak bulma' hedefinin
geici bir sre iin de olsa gerekletirilmesiydi." 89
Arendt, ayrca plann teki hazrlaycs olan Stahlecker'den de sz ediyor ve onun
"Viyana'dayken Siyonist liderlerle ska el skmaya alm birisi" olduunu sylyor. 90
Eichmann ve Stahlecker'in plan Heydrich'ten de destek grr ve bir milyon Polonyal yahudi,
lkenin "otonom" blgesinde toplanarak devletin ats atlr. Blgede Naziler'in himayesinde
"Yahudi Yallar (Bilgeler) Meclisi" kurulur ve Eichmann da zel bir "g merkezi" organize
eder.91
SS'ler, otonom blgeye giden yahudilere yle derler: "Fhrer, yahudilere, onlara yeni bir yurt
vereceine dair sz verdi." Ama sava artlar nedeniyle Plan fazla etkili olmaz ve gerek bir
Yahudi Devleti kurulamaz. Ama yahudiler bir kez tecrit edilmi ve bir araya getirilmilerdir;
sava sonrasnda bunlar toplayp Fiistin'e gtrmek Siyonistler iin ok daha kolay olacaktr.
Arendt'in bildirdiine gre, bu tr otonom yahudi devletleri, Reich'n baka blgelerinde de
kurulmaya allr.
Eichmann'n bir Yahudi Devleti kurma yolundaki ikinci giriimi ise 1941 ylnda olur. Bu
giriim, Madagaskar Projesi olarak adlandrlr; nk Avrupa'dan drt milyon yahudinin
Madgaskar'a gtrlmesini ve adada Nazi himayesinde bir Yahudi Devleti kurulmasn
ngrmektedir. Bu proje, aslnda ngilizler'in daha nceleri gndeme getirdikleri Uganda
Projesi'ne benzer. Uganda Projesi, ngilizler'in bir "yahudi vatan" isteyen Siyonistlere Filistin
yerine Uganda'y nermesiyle gndeme gelmiti. ngilizler, Filistin'deki Araplarn yarataca
sorundan ekinerek byle bir neri getirmiler, ancak bu Siyonistlerce reddedilmiti. imdi
ayn eyi Naziler denemeye almaktadr. Filistin kendi ellerinde olmadna gre, oray
nerme anslar yoktur; ancak eski bir Fransz kolonisi olan Madagaskar' ele geirmilerdir
ve Siyonistlere bu yeni ilgin teklifi gtrmektedirler.
Naziler'in Avrupa iinde otonom Yahudi Devleti kurma abalarna bir rnek de Heydrich'in
Eichmann'n yardmyla Bohemya ve Moravya'da yapt denemedir. Arendt'in anlattna
gre, Heydrich, kendisine Bohemya ve Moravya'nn ynetimi verildiinde, lkeyi sekiz
haftada Judenrein yapacana sz verir. Bu ii nasl yapabileceini Eichmann'a sorduunda,
Eichmann, lkede otonom bir Yahudi Devleti kurulmasn nerir. Heydrich kabul eder ve
Theresienstadt blgesindeki tm yerli ek nfusun boaltlmasn emreder. Boalan yere
lkedeki yahudi nfusunun byk blm aktarlr.
Btn bunlar, Naziler'in yahudileri tecrit etme politikasnn sava yllarnda da, sava ncesi
dnemden farkl olmadn gsteriyor. Sava ncesi dnemdeki politika, Siyonistlerle
ibirlii yaparak yahudileri kltrel ve fiziksel ynden tecrit etmek ve Filistin'e gndermekti.
Sava artlar Filistin'e gidii mmkn klmadnda, tecrit yine devam ettirilmi ancak
Filistin yerine baka yerlerde geici "yahudi devletleri" oluturma yoluna gidilmitir. Ve bu
politikann hibir yan da Siyonistlere ters dmemektedir.

Bu noktada soruyoruz: Sizce bu tabloda bir soykrm havas var mdr? Nazi hareketinin en
bandan beri Siyonistlerin destei ile ve onlarla ibirlii iinde gelitiini biliyoruz. Bu
ibirliinin 1941 ylnda halen srmekte olduu da, Naziler'in Yahudi Devleti kurma
abalarndan aka anlalmaktadr. Siyonist Stern rgtnn ayn yl iinde Naziler'e askeri
ittifak nermi olmalar da, yahudi soykrm kavramyla byk bir eliki oluturmaktadr.
Baka ilgin bilgiler de vardr. Mark Weber'in "Zionism and the Third Reich" adl
makalesinde yazdna gre, 1942 ylnda bir gzlemci, Almanya'da resmi izinle alan ve
Filistin'e gidecek yahudi gmenlere eitim veren Siyonist bir "kibutz" olduunu rapor
etmitir. Weber, bu Siyonist merkezin muhtemelen 1942'den sonraki yllarda da aktif
olduunu yazyor. Bir baka deyile, sava ncesi dnemde Nazi-Siyonist ilikisinin temelini
oluturan yahudi g politikas, sava yllarnda da mmkn olduu lde devam etmitir.
Siyonist-Nazi ittifak hibir zaman sona ermemitir.
Bir baka ilgin bilgiyi de Trkiyeli yahudilerin yaynlad alom gazetesi vermektedir.
alom'un haberine gre, ilk defa 1990 ubat'nda gn na kan 40.000 sayfalk belgeden
oluan Dou Almanya'nn gizli arivleri, Nazi Almanyas'nda baz yahudilerin ordunun
stratejik noktalarnda grev aldn, ayrca Hitler ile de kiisel dostluklar kurduunu
belgelemitir. alom yle yazar: "Nazi Partisi Sekreteri Martin Bormann'n 1942'de yazd
bir mektup, Almanya'da yaayan ve yahudi kan tayan Arilerin, Alman ordusundaki
durumlarna ve Hitler ile olan kiisel samimiyetlerine deiniyor." 93
Ksacas 1942 ylnda baz Alman yahudileri -kukusuz bunlar Siyonistlerdir- Hitler ile kiisel
dostluklarn srdrr durumdadrlar. Oysa resmi tarih bizlere, Hitler'in ve st dzey
Naziler'in 1941 yl iinde "yahudilerin fiziksel olarak imhas"n planladklarn ve 1942'nin
hemen banda da bu korkun plan Nihai zm (Final Solution) ad altnda uygulamaya
koyduklarn sylemektedir.
Ya dnyann en mantksz, en anlalamaz ve en aklanamaz olayyla kar karyayz, ya da
resmi tarihin bize anlatt Soykrm hikayesinde garip bir eyler var.
Daha dorusu, gerekten de Soykrm diye bir ey var m?

KNC BLM (Part 2a : 1/4)


Soykrm diye bir masal
ve gaz odalar yalan
II. Dnya Sava'nda, Naziler'in hem Alman topraklarnda hem de igal altndaki dier
lkelerde hapishaneler ve ii kamplar zinciri kurduklar ve ilettikleri tarihin tartmasz bir
gereidir. Bu kamplara yahudiler, sava tutuklular, direniiler, ingeneler, homosekseller
ve Alman mparatorluu'nun dman olduu dnlenlerin gnderildii de bir gerektir.
Bu toplama kamplarna gnderilenler, Alman sava gc iin ii olarak kullanlyorlard.
Alman sava endstrisinin damarlar bu esir iilerin retimi ile besleniyordu. rnegin, bir
merkez zerine, 3 ana kamp ve yaklak 40 kampktan oluan Haute-Silesie, nemli bir
endstri merkeziydi. Maden ocaklar, tarm, kmr madenleri, petrokimya, silah sanayi,
endstri, petrol, sentetik kauuk, hayvanclk ve balklk alanlarnda altrlanlar, ilerinde
yahudilerin de bulunduu sava esirleriydiler.
Ancak cevab bulunmas gereken soru, bu toplama kamplarnda yahudilere ynelik sistemli
bir soykrm politikasnn uygulanp uygulanmad sorusudur. nk toplama kamplarnn

varl kesin bir gerektir, oysa "soykrm" ispatlanm, kesin bir gerek deildir. Aksine, son
yllarda ortaya kan deliller, soykrmn bir efsaneden ibaret olduunu gsteriyor.
Hemen savan bitimiyle balatlan ve 40 sene boyunca da kar bir muhalif sesin
kmamasndan g alarak trmandrlan Holokost (Yahudi Soykrm) propagandasnn
karsna, son 10 senede birok revizyonist (resmi tarihi kabul etmeyip, yeni tezler ne sren)
tarihi ve aratrmac dikildi. Soykrmclar (yani bir soykrm yaandn savunanlar)
asndan "beklenmedik birer bela" olarak nitelendirilen bu gelime, siyasi tarihin belki de en
kritik konularndan birini am oldu: "Soykrm iddialar yaanm tarihi bir gerek midir,
yoksa yanltc siyasi bir propagandayla iirilmi bir yalan mdr?"
Revizyonist tarihilerin ve aratrmaclarn konu ile ilgili almalar ve bu almalara kar
aldklar tepkiler, soykrmn delillere dayanan kesin bir gerek deil, telkine, beyin ykamaya
dayanan bir efsane olduunu gsteriyor.
Konu hakkndaki tek delil, yalanc ahitlerdir. Bunlara "yalanc" demek bir abart deildir.
nk aka geree aykr ifadeler vermilerdir. rnein, Almanya'daki Dachau Toplama
Kamp'nda herhangi bir gaz odasnn hibir zaman kullanlmam olduu, soykrmc evreler
tarafndan bile bugn artk kabul edilmektedir. Oysa, Dachau'da kaldn syleyen birok
kii, bu kamptaki gaz odalarn gzleriyle grdklerini sylemekte ve olduka dramatik
hikayeler anlatmaktadrlar. Pek ok insan da bu dramatik hikayelere dayanan soykrm
filmlerinin etkisiyle olay kesin bir gerek olarak alglamaktadr.
Oysa yahudilerin toplu olarak Nazilerce katledildiklerine dair, soykrmclarn elinde somut
olarak herhangi bir belge yoktur. rnegin, toplu katliam yntemi olarak ileri srlen "gaz
odalar" konusunda, adli adan kant olarak kabul edilebilecek tek bir somut delil dahi ortaya
konamamtr.
Bir gaz odas oluturmak kolay deildir. Eer Almanlar milyonlarca insan ldrmek
isteselerdi, mthi bir makine retmeleri gerekirdi. Oysa, bugne kadar, henz byle bir
"katliam makinesinin" varlyla ilgili tek bir delil de bulunabilmi deildir. imdiye kadar hi
bulunmam genel bir dzen, imdiye kadar hi grlmemi bilgiler, almalar, kumandalar,
planlar bulunmalyd. Mimar, kimyager, doktor ve her trl teknoloji uzmanlarndan oluan
bir bilirkii topluluuna sahip olmalar gerekirdi. Ksacas, sistemli bir katliamn
gerekleebilmesi iin tm bu sraladmz nitelikli teknik adam ve araca zorunlu bir ihtiya
vard. Oysa, dn yaplm olmas gereken tm bu organizasyonlarn varl ile ilgili olarak
bugn tek somut delil dahi bulabilmek mmkn olamamtr. te yandan, soykrmclarn
"kant" ad altnda ileri srdkleri eylerin ise son derece zorlama ve ilgisiz, dolayl iddialar
olduunu da hatrlatmakta yarar var.
Bu konuyla ilgili olarak, gen bir yahudi revizyonist aratrmac olan David Cole unlar
sylyor:
"Yllardr sren aratrmalarmdan ve bakalarnnkinden biliyorum ki, Holokost'un delilleri
ok az. Aslnda eldekiler sadece ahitlerin ifadeleri ve sava sonras itiraflar. ldrc gaz
odalaryla ilgili hibir resim, plan ya da sava zaman belge, ya da yahudileri imha plan yok.
'Almanlar'n tm delilleri yok ettii' bahanesi de son derece akl d gzkmektedir. Holokost
hikayesini anlamann yolu, ancak delil olarak geen eylerin gerek niteliini anlamaktan
geer. Holokost'un delili olarak kullanlan hereyin mkemmel derecede normal kar bir
aklamas var. te yandan soykrmclarn baz ne srdkleri deliller aslnda grlerine ters
dyor. rnein, sava srasnda mttefikler tarafndan Auschwitz'in uaktan ekilmi baz
fotoraflar var. Fotoraflar, lmlerin hi durmakszn gerekletii iddia edilen bir zamanda
ekilmi olmalarna ramen, bu fotoraflar ne insanlara herhangi bir gaz verilmesi olayn, ne
de yanmakta olan vcutlar gstermiyor. Ama bunlardan hi bahsedilmiyor." 1

Revizyonist tarihi Wilhelm Staeglish de Auschwitz: A Judge Looks at the Evidence


(Auschwitz: Bir Yarg Delilleri nceliyor) adl kitabnda konuyla ilgili olarak yle diyor:
"Alman resmi makamlarnda, Auschwitz'de gaz odalarnn olduuna dair, tek bir dokman
dahi bulunmad iin, imha mitolojisine inananlar, baka dokmanlardan dolayl olarak, gaz
odalarnn varln kantlamaya alyorlar." 2
Ancak, bu yntemin yeterince ikna edici olamayacandan endie eden soykrmclar, ii
ansa brakmadlar. Ve bu "talihsiz" durum, Holokost'u "kantlama" adna, soykrmclar bir
takm kirli araylara sevketti. Nitekim, bu yntemi uygulamada ksa srede baar salayan
soykrmclar, birok hayali Holokost sahnelerinin olduu filmleri, birok yalanc ahidi,
dzmece belgeleri ve tahrif edilmi tutanaklar alelacele propaganda sahnesine srdler. Ve
ksa srede, soykrmclar yaptklar bu yanltc bilgi bombardmanyla, II. Dnya Sava'nda
bir "yahudi soykrm"nn yaandna dnya kamuoyunu ikna etmeyi baardlar.
Gerekten de kabul etmek gerekir ki, halk ynlar zerinde derin bir etki yaratan "soykrm"
anlatmlar, hakknda herhangi bir pheye dahi yer vermemecesine, adeta, tartmasz bir
inandrclk yaratabildi.
Ancak yalnzca propaganda ile kabul ettirilmeye allan bu efsane, baz aratrmac ve
tarihileri kukulandrd. Ve yaptklar aratrmalar sonucunda "soykrm"n ileri srd
szde deliller, ksa srede birbirinin pei sra ykld, eridi gitti. Bu gelime karsnda,
soykrmclar tamamen keye sktlar ve teker teker, "Holokost" ierikli iddialarn birer
birer geri almak zorunda kaldlar. Dn byk bir heyecanla, iinde gaz odalar olduu iddia
edilen toplama kamplarn, bugn birer ikier geri alyorlar, "buralarda gerekte gaz odalar
hi yoktu", diyorlar; dn 25 milyonla al yaplan soykrm kurbanlarnn says, bugn
byk bir hzla kum gibi eriyor ve "soykrm kurbanlar" olarak medyaya sunulan milyonlar,
artk yzbinlere iniyor.
"Gaz odalar" efsanesinin niversite evrelerinde sorgulanmas
Bir bilim dalnda, zellikle tarihte, yaygn olan genel gr benimsemeyen ve yeni bir tez
ne sren kiilere revizyonist ad verilir. Holokost ve gaz odalarnn var olmad konusunda
aratrma yapan tarihilere de revizyonist denilmekte. nk, bu tarihiler de, mevcut sistem
iinde, bugn iin hakim olan soykrm ve gaz odalar grn yarglamakta, dolaysyla, bu
izgide aratrma yaparak da sistemi karlarna almaktalar. te bu yzden, Holokost ve gaz
odalar konusunda aratrma yapan bilim adamlar yaptklar almalardan tr, soykrma
inanan sistem tarafndan "cezalandrlmaktalar".
te, gaz odalarnn var olmadyla ilgili olarak baarl almalar ortaya koyan revizyonist
tarihilere bir rnek, Fransa'dan Henri Roques: Akademisyen bir tarihi olan Henri Roques,
gaz odalarnn var olmad konusunda, Fransa'daki Nantes niversitesi'ne bir doktora tezi
sunar. Ve 15 Haziran 1985 tarihinde, Roques'in doktora tezi niversite tarafndan, "ok yi"
dereceyle kabul edilir. 30 Nisan 1986 tarihinde, Ouest-France gazetesi, Roques'un doktora tezi
ile ilgili olarak yapt haberi byk puntolarla yaynlar. 5 Mays 1986 tarihinde, yine ayn
gazetede, Nantes niversitesi yneticisi Paul Malvy, "Roques'in tezini okuduktan sonra allak
bullak olduunu" belirtir ve genel yorumunu yle ifade eder: "zerinde allan testlerin
analizinden kan sonuta hibir anlamazlk yok."
15 Mays 1986 tarihli La Tribune isimli haftalk sol gazete, Roques'un bu aratrmas iin,
"gaz odalarn yalanlayan teze ok iyi derece" konulu sayfalk bir anket sununca, tm
radyo ve televizyonlar Henri Roques'un peine dt. Ve birbirini takip eden televizyon ve
radyo programlarnda, Henri Roques, ilk defa farkl bir yaklamla, gaz odalar konusunda
kamuoyunu bilgilendirdi. Hazrlanan bu programlarn da sonucunda, olayn boyutu her geen
gn trmand. Tm evreler byk bir aknlk iindeydi.

Ve en sonunda, Fransa'nn Devlet Bakan Alain Devaquet byk bir basn toplants
dzenleyerek konuyla ilgili aklama yapmak zorunda kald. Bakan yapt bu aklamada,
"Roques'un tezini geersiz klmadklarn, sadece birka maddesine katlmadklarn"
syleyince, birdenbire, Henri Roques'un gaz odalarnn var olmad ile ilgili doktora tezinin
doruluu, resmi bir az araclyla Fransz Hkmeti'nce tescillenmi oldu.
lerleyen gnlerde de, aratrmacnn ortaya koyduu tezi rten, hibir ciddi "kar-gr"
basna nerilemedi. Dier tarih profesrleri sadece aknlklarn bildirdiler ve Roques'un
tezinin ierii, birounun derin inanlarn alt st etti. Gaz odalarnn var olduuna inanan
soykrmc gr, Henri Roques'un bu kyla, Fransa'da ilk defa akademik olarak
sorgulanm oldu. te bu noktada baz etkili gler olaya el koydu ve 1986 ylndan itibaren,
alan mahkemelerle revizyonist akademisyen bilim adamlarnn "cezalandrlma" dnemi
balad.
Leuchter Raporu: "Gaz odalar" iin ilk adli soruturma
Gaz odalar konusunu aratrrken dikkati eken en nemli kaynaklardan biri, kukusuz,
nszn nl tarihi David Irving'in kaleme ald, The Leuchter Report: The First Forensic
Examination of Auschwitz isimli kitaptr. Toplama kamplarnn en by, Polonya'da
kurulmu olan Auschwitz kamp hakknda yaplan "ilk adli inceleme"nin, bir rapora
dntrlmesiyle ortaya kan bu kitabn yazar ise Fred A. Leuchter.
Leuchter, uzun yllar Amerika'da kullanlan idam amal gaz odalarnda alm bir "gaz
odas uzman"yd. Soykrm konusuyla da nceden bir ilgisi yoktu. Bir gn Kanada'da
yaayan bir Alman yurtta ve soykrm masaln inandrc bulmayan bir revizyonist olan
Ernst Zndel ile tant. Zndel, ona Holokost konusundaki gerekleri, yani byle bir eyin
yaandna dair hibir delilin olmadn anlatt. Ve sonuta Zndel, bu "gaz odas uzman"n
gidip toplama kamplarnn en nls olan Auschwitz'deki "gaz odalar"n incelemeye ikna
etti. Leuchter Auschwitz'e, Birkenau ve Majdanek'e gitti, uzun incelemeler yapt ve "gaz
odas" olarak tantlan yerlerin gerekten bu amala kullanlm olmasnn imkansz olduunu
aklayan nl raporunu yazd.
Bu raporu hazrlamadan nce, Fred Leuchter'in Holokost konusunu hi sorgulamam olmas,
ancak Auschwitz kampnda ok ynl olarak yapt bilimsel incelemeler sona erdikten sonra
bu konuda bir kanaate ulaabilmi olmas, nemli bir nokta. nk bu durum, yaplan
aratrmann herhangi bir ideolojik saplantyla ve pein hkmle yrtlmediini ortaya
koyuyor.
Konuyla ilgilenen nl akademisyen profesr Robert Faurisson, 23 Nisan 1988 tarihinde,
Fred Leuchter'in kitabn yle deerlendiriyor:
"Leuchter'in kitab notlarla beraber 192 sayfadr. Raporun sonucu son derece kesin ve net:
Auschwitz, Birkenau ve Majdanek'de gaz odalar olmadna dair kuvvetli deliller var.
Revizyonist tarihiler tarafndan yaplan aratrmalar, idam amal olarak gsterilen yerlerin
hibir zaman byle bir ama iin kullanlmadn gstermiti. Nitekim, konunun uzman olan
Fred Leuchter, raporunu hazrlamak iin Polonya'ya giderek, adli bir inceleme yapm,
raporunu yazarak bunu bir Kanada mahkemesinde, Mr. Ernst Zndel adna ispatlamtr." 3
Kanada mahkemesinde de doruluu tescillenmi olan Fred Leuchter'in bu akademik raporu,
yahudi evrelerde ok etkisi yaratt. Uzun bir zamandr yalnzca bir iddia olarak grlen, gaz
odalarnn tarihi bir yalan olduu gr, Fred Leuchter'in bu raporuyla ilk defa
belgeleniyordu. Hem de son derece bilimsel yntemlerle elde edilen laboratuvar tahlil
sonular, "elle tutulur gzle grlr" dev bir gerei ortaya karyordu: Gaz odalar bilimsel
olarak geerli deildir.

Son derece titiz bir almann rn olan bu akademik raporun profilini, "Ama - zgemii
- Aratrma Alan - zet ve Buluntular ve Sonu" balklar altnda Fred Leuchter yle
iziyor:
" AMA: Bu raporun amac Polonya'da Auschwitz, Birkenau ve Majdenek'de var olduu
iddia edilen gaz odalarnn ve yakma faaliyetlerinin Holokost literatrnde belirtildii gibi
olup olmadn aratrmaktr.
ZGEM: Bu raporun aratrmacs ve yazar, hidrojen ile siyanrn bileiminden
meydana gelen hidro-siyanik gaznn ABD'de idamlarda kullanlmas alannda uzmandr.
Aratrmac, Auschwitz, Birkenau ve Majdenek'de lmler yapm, adli rnekler alm ve
Ziklon B gaznn idam prosedrlerine uygun bir ekilde kullanlp kullanlmadn
incelemitir.
ARATIRMA ALANI: Raporun aratrma alan olan Auschwitz, Birkenau ve Majdenek'de
yaplan fiziksel aratrmalar ve nemli lde veri toplanmas ile bu alma yaplmtr.
kasabadaki mzelerden elde edilen yazlar, Krema ('gaz odas') I, II, III, IV ve V'in mavi iz
kopyalar, Degesch bit ayrma odalar ile ilgili dokmanlar, Krema'lardan alnan adli rnekler
incelenmitir. Yukardaki verilere dayanlarak aratrmac bu almada aadaki konular
incelemitir:
(1) Auschwitz ve Birkenau'da Ziklon B gaz ile, Majdenek'de karbonmonoksit ile iddia edilen
toplu insan kym gerekten gereklemi midir?
(2) ncelenen Krema'larn iddia edilen zaman srecinde ve iddia edilen sayda insan yakma
kapasitesi hakikaten var mdr?
ZET ve BULUNTULAR: dam iin kullanld ileri srlen gaz odalarnn, iddia edilen
faaliyeti gerekletirdiklerine dair yazar tek bir delil dahi bulamamtr, nk gerek dizayn,
gerekse fabrikasyonu asndan bu yerler, idam amal gaz odas nitelii tamamaktadr.
Buna ek olarak, yakma faaliyetleri ile ilgili veriler, iddia edilen zaman iinde yakld
sylenen ceset says ile elimektedir. Bu yzden, yazarn mhendislik gemiine de
dayanarak ortaya kan genel sonu, incelenen faaliyetlerin hibiri insanlarn idam edilmesini
kapsamamaktadr, ayrca l yaklan yerler olan krematoryumlar, iddia edilen alma ykn
hibir ekilde dorulayamamaktadr.
SONU: Auschwitz, Birkenau ve Majdenek'de yaplan tm malzeme taramalar ve gzlemler
sonucunda yazar, u artc sonular elde etmitir:
(1) Bu yerlerin hibirinde gaz odas uygulamas olmamtr.
(2) Yazarn mhendislik tecrbelerine gre, iddia edilen gaz odalar, gaz odas olarak
kullanlm olamaz.
5 Nisan 1988, Massachusetts, Fred Leuchter. " 4
Fred Leuchter, bu ilk raporundan sonra, konuyla ilgili rapor daha yaynlad. kincisi,
Dachau, Mauthausen ve Hartheim toplama kamplarndaki "gaz odalar" ile ilgiliydi. Bu
raporun sonucu da ilkiyle aynyd; sz konusu kamplardaki "gaz odas" iddialar gerek
dyd. nc raporunda Amerika Mississippi'de idam amal kullanlan gerek bir gaz
odasn inceleyen ve bir gaz odasnda bulunmas gereken artlar yazan Leuchter, drdnc
raporunda da soykrmc yazar Jean-Claude Pressac'n Auschwitz'deki szde gaz odalarn
savunan Auschwitz: Technique and Operation of the Gas Chambers adl kitabndaki
zorlamalar ve sahtekarlklar ortaya koydu. Pressac, Leuchter'e gre, "fiziin temel
kurallarn bir kenara brakm ve elindeki bilgilerden mantksal olarak ulalmas mmkn
olmayan sonular retmiti". Pressac'n tutarsz iddialar, daha sonra da pek ok revizyonist
almada alay konusu oldu.
Teknik adan en zor idam yntemi: Gaz odalar
Gaz odalar, gnmzn yksek teknolojisinde dahi, beraberinde getirdii birok teknik
sorundan tr bugn bile iyi bir idam yntemi olarak kabul edilmemektedir. Bugnn
modern teknolojisinin dahi ortadan kaldramad bu teknik aksaklklar gz nnde

bulundurulduunda, 50 sene ncesinin ok daha ilkel artlarnda gaz odas ynteminin toplu
katliamlar iin kullanlm olduu iddias, ciddi bir iddiadr ve ispat gerektirir.
ABD'nin gazla idam tarihine bir gz atldnda gaz odas ynteminin zorluu anlalmaktadr.
ABD'de gazla idam ilk defa 8 ubat 1924 tarihinde, Nevada Eyaleti'nin Carson City ehrinde
bulunan hapishanede gereklemitir. damdan iki saat sonra dahi hapishanenin bahesinde
gaz kokusuna rastlanyordu. Hapishane Mdr M. Dickerson, "mahkuma uygulanan
metodun imdiye kadar uygulananlarn en insancl olduunu" belirtmekle birlikte, yine de
gazla idam yntemini eletiriyor ve "tehlikesinden dolay bu metodu brakacaklarn" zellikle
vurguluyordu. Zira, gaz verilen ortama tank olacak kadar yakn olan ahitlerin, bir an evvel
olay yerinden uzaklamak iin, olanca hzlaryla koarak kamalar bir zorunluluktu.
1924 ylnda balayan bu teknik problemler ilerleyen yllarda da zmlenemedi. Nitekim,
Amerika'daki gaz odalarnn yapm konusunda uzman olan Fred Leuchter, gazla idam
ynteminin kritiini yaparak yle diyor: "Hidro-siyenik gaz ile idam ilk defa 1924'de
ABD'de uygulanm, ancak 1988'e kadar gaz odalarnn yapmnda sznt dahil ok byk
sorunlar olmutur." 5
Gazla idam yntemi, dardan gzkt gibi basit deildir, aksine gz nnde
bulundurulmas gereken birok teknik ayrnt vardr; bu da uygulamay son derece detayl ve
kompleks bir hale sokmaktadr. Fred Leuchter, nl raporunda yle der:
"Missouri Devlet Hapishanesi yneticisi, Bill Armontrout hidrosiyanik (hidrojen ile siyanrn
birleiminden meydana gelen gaz) gazn pratik uygulamasn ve prosedrlerini akladnda
herkesin kafasnda yle bir soru olutu: Eer bu gaz ile bir kiiyi ldrmek bu kadar zorsa,
bu durumda Almanlar'n Ziklon B ile binlerce kiiyi ldrmeleri nasl gerekleebilmitir?" 6
Laboratuvar tahlilleri gaz odalarn reddediyor
Gaz odalarnda tek bir yahudinin dahi ldrlmediini gayet iyi bilen ileri gelen Siyonistler,
bugne kadar bu gerein ortaya kmasndan korktular. Ancak iinde bulunduumuz son
yllarda gaz odalarnn var olduuna dair ileri srlen tm speklasyonlara son veren nemli
bir gelime yaand. Sz konusu odalar ilk defa adli olarak otopsi masasna yatrld. Ve
sonuta, gaz odalar olarak gsterilen bu yerlerin tavan, zemin ve duvarlarndan alnan
numunelerle ilgili laboratuvar tahlil sonularnn negatif kmas, "gaz odalar efsanesi"ne
lmcl darbeyi indirdi.
Ticari nvan Ziklon B olan hidro siyenik gaz, yksek geirgenli bir gaz olduundan
kullanld ortama kolayca yapr ve yllar sonra bile nfuz ettii sathtan kmaz. te bu
teknik zellik, Nazi toplama kamplarnda yer alan ve gaz odalar olduu iddia edilen yerlerde
50 sene nce Ziklon B gaznn kullanlp kullanlmadn ortaya karmaya yetti. Bu odalarn
duvarlarndan, tavanndan ve zemininden alnan 32 adet numune ok ynl olarak
laboratuvarda incelemeye alnd. Ksa bir sre sonra elde edilen laboratuvar tahlilleri, bu
mekanlarn gaz odalar olarak kullanld iddialarn bilimsel olarak rtt. Leuchter
Raporu'nda yle yazyor:
"Massachusetts eyaletinin Ashland ehrinde 'Alpha Analiz Laboratuvarlar'nn mdr olan,
ayn zamanda Cernell niversitesi profesrlerinden Dr. James Roth, Auschwitz ve
Birkenau'da var olduu iddia edilen gaz odalarndan alnan duvar, yer, tavan rneklerini
inceledi. Bunlarn sonucunda hidro-siyanik gazn izlerine ya hi rastlanmad, ya da son derece
dk seviyede rastland. Bu son derece dk seviyede bulunan izler ise sava esnasnda
atklarn dezenfekte edilmesi sonucunda olumutur." 7

Son yllarda yaanan nemli bir gelime ise, gaz odalar masalna son verme noktasnda, en az
bahsettiimiz laboratuvar tahlilleri kadar nemli bir yer tutmaktadr: Ziklon B gaznn youn
olarak kullanld mekanlarn duvarlarnda aa kan ak mavi renkteki ize, gaz odalar
olarak iddia edilen yerlerin duvarlarnda rastlanamamtr.
Oysa, ayn dnemde, toplama kamplarnn hastanelerinde ayn Ziklon B gaz -hem de szde
"gaz odalar"na gre ok daha az oranlarda- dezenfektan olarak kullanlyordu. Bu hastane
duvarlarnda Ziklon B'den aa kan ak mavi izi bugn dahi gzlemlemek mmkndr.
Bu durum, Ziklon B gaznn hastanelerde dezenfektan olarak kullanldn ortaya koyarken,
te yandan gaz odas olarak iddia edilen yerlerde Ziklon B'nin kullanlmadn ispatlamtr:
"Ditlieb Felderer, gaz odalarnn kaplarnn ve pervazlarnn fotoraflarn yaynlamtr;
ancak duvarlarda olmas gereken ak mavi rengin izine rastlanmamtr." 8
Yahudi olmasna karn soykrm efsanesini reddeden gen revizyonist aratrmac David Cole
da gaz odalar olarak iddia edilen mekanlarda, iddiay dorulayacak Ziklon B'den arta kalan
mavi lekeye rastlanmadn vurguluyordu: "Eklemeliyim ki duvarlarda srekli kullanm
sonunda olmas gereken ve halen dezenfekte odalarnda olan Ziklon B mavi lekesi yok." 9
"lm gaz" temize kt:
Ziklon B gaz "dezenfektan" olarak kullanld
Ziklon B gaz, I. Dnya Sava'ndan bugne 80 yldr dezenfektan olarak kullanlmaktadr.
Nitekim, "Ziklon B'nin Alman Ordusu'nda 1924'den beri kullanldnn herkes tarafndan
bilindiini" belirten Fransz tarihi Paul Rassinier, "II. Dnya Sava srasnda, btn servis
dallarnda olduu gibi toplama kamplarnda da bu gazn dezenfektan olarak kullanldn"
hatrlatmaktadr. 10
Bu konuyla ilgili olarak, Auschwitz Soykrm Mzesi'ni ziyaret eden gen Yahudi revizyonist
David Cole unlar sylyor:
"Gaz kabininin durumu neydi? Kimse elbise ve binalar dezenfekte etmek iin Ziklon B
gaznn kullanldn inkar etmiyor. Ziklon B, o dnemde Avrupa'da kullanlan balca tifs
engelleme aralarndan biriydi. Bu gaz, ldrc gaz odas bulunmad sylenen kamplar
dahil birok toplama kampnda bulunuyordu. Sava srasnda Avrupa'da ve kamplarda
yaygnlaan tifs salgnna kar zorlu yaam kontrol metotlar gerektiriyordu."
David Cole, Ziklon B gaznn kamplarda dezenfektan amal kullanldn bugn
soykrmclarn da kabul ettiini yle dile getiriyor:
"Klarsfeld Kuruluu tarafndan yaynlanan ve revizyonistlerin delillerini rtme amac
gden, Auschwitz Technique and Operation of the Gas Chambers isimli kitabn yazar olan
Jean-Claude Pressac, kitabnda Almanlarca kullanlan Ziklon B gaznn %95'inin dezenfekte
iin olduunu anlatyor. Bu bir Holokost taraftarndan!" 11
II. Dnya Sava srasnda yaanan tifs salgnyla mcadele ederken kullanlan dezenfektan,
yine Ziklon B olmutur. Tifs mikrobunun yaylmasnda tayc rol oynayan elbiselerin
dezenfektasyonunda Ziklon B ile son derece nemli bir baar kazanlm, lm oranlarnn
daha da trmanmasnn n alnmtr. Toplama kamplarnda, tifs salgnna ynelik balatlan
bu mcadele iin zel bir departman dahi kurulmutur: "Dezenfekte Departman".
Dezenfekte Departman, elbiselerin stnde barnan ve tifs mikrobunun tayclar
konumundaki pire ile bitleri yok etmek iin Degesch Firmas tarafndan zel olarak imal
edilmi "gaz kabinlerini" kullanyordu. Son derece kk olan bu gaz kabinlerine elbiseler
topluca atlyor ve buharla aa kabilen Ziklon B gaz bu kabinlere verilerek elbiseler her

trl asalak haarattan arndrlyordu. Bu konuda Profesr Robert Faurisson bize unlar
anlatmakta:
"Almanya'daki kamplarda baka bir tr gaz odas vard. Binalar bit ve pirelerden temizlemek
iin kullanlan bir gazd bu. Bu odalarda hakknda fantastik hikayeler retilen Ziklon B
kullanlyordu. Bu gaz gnmzde de gemilerin, barakalarn ve mobilyalarn
dezenfektasyonunda kullanlyor." 12
Savan sona ermesiyle toplama kamplarna giren Amerikan askerlerince bu gaz kabinlerinin
kaplarnn fotoraflarnn ekilmesi ve dnya kamuoyuna, "ite, milyonlarca yahudinin
topluca katledildii gaz odalarnn kaplar" eklinde birer delil edasyla tantlmasyla,
milyonlarca insan gaz odas masalna inandrld.
Sonuta, sistemli olarak yrtlen siyasi propagandayla "gaz kabinleri" birer "gaz odas"na
dntrld, dolaysyla kamptaki tutuklular tifsten korumaya ynelik kullanlan haarat
yok edici "hayat kurtarc dezenfektan" Ziklon B ise, yahudilerin topluca katledilmesinde
kullanlan "korkun bir lm gaz" olarak tantld. Sadece kaplarnn fotoraflarnn
gsterilmesi de, bu gaz kabinlerinin ne denli ufak hacimli olduklarnn anlalmasn
engelledi.
Auschwitz Kamp'n ilk defa olarak adli bir incelemeye alan, gaz odalar konusunda
tartmasz bir uzman olan Amerikal mhendis Fred Leuchter, Ziklon B gaznn bir "lm
gaz" olarak kullanlmad, aksine lmden kurtarc bir "dezenfektan gaz" olarak
kullanld ile ilgili olarak unlar sylyor:
"Hidro-siyenid gaz I. Dnya Sava'ndan beri buharla dezenfekte arac olarak
kullanlmaktadr. Scak hava ve buharla beraber kullanlm, II. Dnya Sava'nda da ABD ve
mttefikleri tarafndan D.D.T. ile birlikte kullanlmtr.
HCN sodyum sinidin slfrik asit ile kimyasal reaksiyona sokulmasyla elde edilir. Bu
karm, gemi, bina ve zel dizayn edilmi odalarda bulac hastalk ve haereden korunmak
iin kullanlr. Kullanclar (teknisyenler) iin zel tedbirler alnr. Hidrojensinid buharla
dezenfekte eden kimyasal maddeler arasnda en tehlikeli olandr. HCN her yerde zellikle
veba ve tifs iin kullanlr. I. Dnya Sava'nda Avrupa'da, II. Dnya Sava'ndan nce ve
sava srasnda Amerikan Gmen Hizmetleri'nce New York limannda kullanlmt. Buharla
dezenfekte odalarnn byk blm Alman Degesch Firmas'nca yaplmt.
Ziklon B iinde hidrojensinid asit bulunan ticari bir preparattr. 'Ziklon B' ad ticari bir
nvandr. Preparat vakumlu konteynra konur ve zel bir aacakla alr. Kullanlaca odann
25.7 C (78.3 F) olmas gerekir. Eer bu s salanmazsa dezenfekte ilemi ok daha uzun bir
zamanda gerekleir. Dezenfekte en az 24-48 saat srer. Dezenfektasyondan sonra en az 10
saat havalandrma gerekir. Eer binann havalandrmas ya da penceresi yoksa ok daha uzun
srer." 13
Ksacas, ortada toplama kamplarna Ziklon B sevkiyatn gsteren faturalar vardr. Zaten
kimse de bunlar reddetmemektedir. Ancak, nemli nokta, bu Ziklon B transferinin gerek
gerekesinin, dier bir deyile gerek kullanm sahasnn doru olarak ortaya konmasdr.
Ziklon B'nin kamplardaki kullanm sahas, defalarca vurguladmz gibi, tifs salgnna kar
uygulanan shhi bir nlemden ibarettir. Aratrmac Jim Redden, bu konuya dikkat ekerken,
"Almanlar sava srasnda konsantrasyon kamplarna, bit ve dier haarattan kurtulmak iin
byk miktarlarda Ziklon B yollamlardr" diyor ve ekliyor: "... hala kamplarn bir ounda
bit ldrme odalarnn olmas birok kiiyi artmaktadr."
Soykrmclar, toplama kamplarnda Ziklon B gaznn kullanldn kantlamak iin, sz
konusu gaz ile ilgili olarak gnderilen Ziklon B faturalarn mahkemelerde "delil" olarak
kullandlar. Ancak, bu faturalar hibir zaman gaz odalarnn ve gazla ldrmenin delili
olamazd. nk, Ziklon B gerekten de toplama kamplarnca sipari edilmi ve Degesch

Firmas da yaplan bu siparilere binaen Ziklon B'yi kamplara sevketmiti. Ancak yukarda da
vurguladmz gibi nemli olan bu gazn toplama kamplarna sevkedildiini ortaya koymak
deildir, nk bu zaten bir sr deildir. ddia sahibi olan soykrmclarca adli adan
ispatlanmas gereken, bu gazn sevkedildiini belgelemek deil, bu gazn ldrme amal
kullanldn ispatlamaktr.
nk toplama kamplarna yollanan Ziklon B'lerin faturalarnda, bu siparilerin "dezenfekte
departman"na, yani tifs salgnna kar elbiselerin dezenfekte edildii gaz kabinlerine
yolland yazldr. Bu gazlarn "gaz odalar"nda insanlar ldrmek iin kullanldn
dnmemizi gerektirecek hibir neden de yoktur. Bu konuda, Bernd Naumann bize unlar
aktarmaktadr:
"Auschwitz'e yollanan Ziklon B gaznn, gaz odalarnda yahudileri zehirlemek iin
kullanldn iddia etmek, tartmaya son derece ak bir konudur. Nuremberg davalarnda,
baz faturalar gaz vermenin gerek olduuna delil olarak ileri srlmtr. Faturalara gre, 14
sandk Ziklon B Auschwitz'deki 'Dezenfekte Departman'na yollanmtr. Frankfurt Auschwitz
Mahkemesi ahitlerinden olup daha sonra mahkeme kararyla temize kan, 'Dezenfekte
Departman'nn yneticisi Arthur Breitwieser de bunun insan imhasyla hibir ilgisi
olmadn sylemitir." 14
Ziklon B siparii verilmi olan toplama kamplarnda bu gazn "lm gaz" olarak
kullanlmadnn bir baka delili daha ortaya kmtr: lerinde "gaz odas" olmad
soykrmclar tarafndan da kabul edilen dier toplama kamplar da Ziklon B gazn sipari
etmilerdir ki, bu da bu gazn katliam iin kullanlmadnn, tifs salgnna kar dier
kamplarda olduu gibi "dezenfektan" olarak kullanldnn ayr bir delilidir.
Bizzat toplama kamplarnda tutsak olarak yaayan Fransz tarihi, Paul Rassinier de bu
noktaya yle dikkat ekmekte: "Gaz odalarnn olmadnn kantland Oranienburg ve
Bergen-Belsen Kamplar'nda da Ziklon B alndn gsteren faturalar bulunmutur." 15
Auschwitz trbesine dzenlenen turistik turlar
ve ziyaretilerden gizlenen gerekler
Auschwitz, Polonya'da kurulmu olan en byk toplama kampdr. Ayn zamanda da,
Holokost masalnda, soykrmc literatrce en "dramatik" sahnelerin canlandrld kamptr.
Auschwitz olarak bilinen yerin blm var. Auschwitz I, kinci Dnya Sava'ndan nce
askeri barakalarn ina edildii ana kamptr. Auschwitz II ise, Auschwitz-Birkenau olarak
bilinir ve sava srasnda ana kampn genilemesiyle olumutur. Auschwitz III veya dier bir
ismiyle Auschwitz-Manniwitz ise birok tutuklunun almaya zorlanm olduu
endstrilemi byk bir arazidir.
te bu blmn, ilki olan Auschwitz Kamp bugn yaanan "Auschwitz turizminin"
merkezi. Buras, turistik turlarn byk blmn oluturan bir mzeye dntrlm.
Burada saat ba, ngilizce, Almanca, Franszca ve Lehe olarak rehberlik ediliyor. Her yl
500.000 kii buray ziyaret ediyor. Buras bir oteli, bir restoran, hediye eyas satan dkkan
ve her eit videoteyp, pil gibi tam donanml video malzemesi satan bir dkkanyla kaba
ticaret ile duygusalln biraraya geldii bir mekan grnmnde...
Tabii bu noktada kurcalanmas gereken kilit bir soru duruyor karmzda: Tur boyunca
insanlara neler gsteriliyor ve daha da nemlisi neler gsterilmiyor?
Tur boyunca ziyaretilere, eskiden "kamp hapishanesi" olan mekan, bugn "lm blou"
olarak gsteriliyor. Ayrca, "lm duvar" ile "lm blounun" sadaki kaps gsteriliyor.
Ziyaretiler iin zel olarak vizyona sokulan tm bu gsterilerin amac, gelen turistlere

anlatlan gaddarlk hikayelerini tasdik ettirmek. Tutuklanmann "imha edilmek" anlamna


geldiini ispatlama abalar hemen farkediliyor. Auschwitz'i bir "lm makinas" olarak tasvir
etmek iin, zel planlanm sergiler dizisi ard arda insanlarn bilinaltna enjekte ediliyor tur
boyunca...
"Peki tur boyunca neler gsterilmiyor?"
Bu sorunun cevabn merak eden ilgin bir aratrmac, 1992 Eyll'nde Auschwitz'e yapt
bir geziyle birlikte ortal ayaa kaldrd. Aratrmac ilginti, nk kendisi bir yahudi
olmasna karn soykrm masaln inandrc bulmayan ve gerekleri ortaya karmaya alan
bir genti: David Cole. Cole, soykrma inanan, ama inanmayanlara cevap vermek isteyen, bu
yzden de bilgilenmek isteyen idealist bir soykrmc kimlii ve grnmyle Auschwitz'e
gitti ve bu zekice plan sayesinde, Auschwitz Mze Mdr Dr. Franciszek Piper ile yapt
rportaj videoya kaydetmeyi baararak soykrmclar can evinden vurdu. nk, konutuu
Mze Mdr'nn azndan ald ve birer itiraf niteliindeki aklamalar, Auschwitz'in gaz
odalar efsanesini sona erdirecek nitelikteydi. David Cole, hikayesine yle balyor:
"1992 Eyll'nde zerinde bu kadar altm Auschwitz'i bizzat grmek iin gittim. Yahudi
olduumun herkes tarafndan farkedilmesi iin kippam (yahudi takkesi) giydim. Bu ekilde,
sorularmn beni revizyonist olarak gstermesini engelleyeceini hesaplyordum. Gemite
revizyonistler, Auschwitz yetkililerinden cevap almakta baarl olamamlard. Fakat ben
'Holokost yoktu' diyenleri cevaplamak isteyen bir yahudi olarak ortaya kacaktm." 16
te Cole bu ekilde mzeye gitti, ziyaretilere normalde gsterilmeyen yerleri grd,
ziyaretilere anlatlmayan eyleri duydu ve bunlar gizli kameraya alarak sonradan tm
kamuoyuna duyurdu. Ortaya kan sonu; Auschwitz'in bir "gizlenen gerekler mzesi"
olduuydu.
ncelikle, kampn baz "sakncal" blmleri ziyaretilere gsterilmiyordu. rnein dnemin
salgn hastal olan tifs ile mcadele etmek iin kullanlan, tifs taycs bitleri yok eden
Ziklon B gaznn kullanld dezenfektasyon nitesi, gaz kabinleri ziyaretilere zellikle
gsterilmiyordu. Son derece kk hacimli bu gaz kabinlerinde gerekten de Ziklon B gaz
kullanlyordu. Ama bu gaz kabinlerinin kurbanlar yahudiler deil, elbiselere ve iltelere
yapm olan tifs salgna dntren bitler idi. Ama ise, iinde yahudilerin de bulunduu
tutuklularn saln muhafaza edebilmekti.
Auschwitz mzesinin yneticileri, bu kabinlerin amacn inkar etmiyorlar, sadece
bahsetmekten holanmyorlard. Neden ileri kartrsnlard ki!..
nk bu sefer insanlar soykrmclara sormazlar myd, "kamptaki bu yahudiler soykrma m
tabi tutuluyordu, yoksa hayatlar kurtarlmaya m allyordu?" diye. Hazr insanlar
soykrma iman etmeye veya imanlarn tazelemeye gelmiken, hi byle bir riske girmeye
gerek yoktu. Soykrmclarn en usta olduu nokta buydu ite: arptmaya msait argmanlar
ie yarar hale dntrmek; kendilerini yalanlayan, soykrm reddeden deliller ortaya knca
da bunlar hemen rtbas etmek, saklamak.
David Cole'un bildirdiine gre, Auschwitz'i ziyarete gelen insanlara gsterilmeyen sadece
"hayat kurtarc gaz kabinleri" deildi. Auschwitz Kamp Tiyatrosu da gelen ziyaretilerden
saklanyordu. Bu tiyatro binasnda ekilmi en son fotoraflar, insanlar 50 sene ncesine
gtryor ve bir lm kamp olarak gsterilen Auschwitz'in, aslnda iinde sosyal aktivitelerin
bile yaplabildii bir kamp olduunu belgeliyordu. Bu fotoraflarda piyanolar, kostmleri ve
tutuklularn eserlerinin sahneye konduu enstantaneleri grebilmek mmknd.

Tabii bu mekanda bilinci ak insanlarn kafasn kartrmasn diye, hemen soykrmclar baz
nlemler alyorlard!.. Ve bugn "Rahibe Manastr" olarak geitirilen bu Kamp
Tiyatrosu'nun iinde fotoraf ekilmesine izin vermiyorlard.
Ve son olarak, Auschwitz yzme havuzu da, turlarda bahsi almayan bir dier noktayd.
Soykrmclara aslnda hak vermek gerekiyor. nk dzenlenen tur esnasnda, byle bir
"saklama tedbiri" alnmasa, ziyaretiler sormazlar myd "lm Kamp'nda yzme havuzunun
ne ii var" diye? te bu yzden, yzme havuzu da es geiliyordu. Havuzu grmek
istiyorsanz, David Cole gibi nceden var olduunu renmeniz gerekiyordu. nk pek tabii
ki, tur programnda yer almyordu bu yzme havuzu. Havuz, tutuklu barakalarnn tam
yannda hapishane kompleksinin iinde yer alyordu. Kulvar izgileri ve yarlar iin
balang bloklaryla olduka gzel bir havuzdu.
Peki bu havuzda kimler yzyordu?.. Cevap: En bata yahudiler olmak zere, toplama
kampnda altrlan tutsaklar. Havuzda yalnzca yzlmyor, ayn zamanda su topu malar
bile yaplyordu. SS'ler tarafndan tevik edilen baka sportif faaliyetler de vard. Revizyonist
tarihi Robert Faurisson, bu konuda eski bir Auschwitz tutuklusu olan Strasbourg
niversitesi'nden eczaclk profesr Marc Clein'n anlarndan nemli bir alnt yapyor.
Clein, Auschwitz'de geirdii gnlerini yle anlatyor:
"Pazar gnleri leden sonra kampta, kalabalk seyirci topluluklarnn izledii futbol,
basketbol ve su topu turnuvalar yaplrd... SS ynetimi, kimi zaman hafta ii i gnlerinde
bile tutuklulara ait bu tr dzenli elencelere izin verirdi. Bir sinema salonunda Nazi filmleri
gsterilir, hatta duygusal filmler bile oynatlrd. Olduka baarl bir kabare grubu
oluturulmutu ve bunlar SS'lerin de seyirci olarak katld baarl gsteriler yaparlard. Bir
de olduka geni kapsaml bir orkestra kurulmutu. Orkestra nceleri arlkl olarak
Polonyal mzisyenlerden oluuyordu, ama bir sre sonra dier uluslardan ve en ok da
yahudilerden gelen mzisyenlerin says artt." 17
Auschwitz'de aylarca kalan Marc Clein'in bu anlattklar, bu kampn bir lm kamp
olmadnn bir baka delilidir. Kamptaki yahudilerin birka gn sonra gaz odalarnda can
vereceklerini bilirken, futbol ya da su topu turnuvalar, kabareler, orkestralar dzenlemeleri
elbette ki manta aykrdr. Ama tm bunlar Auschwitz'i ziyaret etmeye gelen insanlardan
gizlenir. David Cole nemli bir gerei ortaya karmtr: "Hayat kurtarc gaz kabinleri", bir
sosyal faaliyet olarak Kamp Tiyatrosu ve spor aktivitesi iin yzme havuzu, ustaca pas
geilmektedir Auschwitz turlarnda... Bylelikle ziyaretiler, kafa kartrc, "vesvese verici"
phelere kar soykrmclar tarafndan korunmu olurlar.
Tabii, yahudi tutuklular iin bir tiyatro eserini oynayacaklar ortam hazrlandktan sonra, tutup
bu insanlar gaz odalarna atmak, hi aklanabilir gibi deil. Veya, yine bu yahudi sava
esirlerini, gaz odasna sokmadan nce, tutup yzme havuzunda bir msabaka dzenletmek de
son derece komiktir. Ya da, ilk aamada yahudileri tifsten korumak iin elbiselerini zenle
dezenfekte etmek, bu ilemden sonra da tutup sterilize edilmi elbiselerini karttrp, bu
yahudileri yine gaz odalarna atp soykrma tabi tutmak da, son derece mantkszdr.
te Auschwitz trbesinde yaplan bu turlarda, bir yandan "burada yahudilere soykrm
uyguland" demek, te yandan da yukarda sraladmz, soykrm grn reddeden,
aklamas olmayan elikilere cevap verebilmek mmkn deil. Ama temelde zaten
Holokost'a inanan ve belki de bu gre duygusal olarak bal ziyaretiler, dzenlenen bu
turlar srasnda, ardarda korku hikayeleri ile galeyana getiriliyor; turun en son dura olan
"gaz odalar ovu" ile de yaanmam bir soykrma ikna ediliyorlar. Bylece, tur grubu
duygusal olarak hereye inanacak bir ekilde hazrlanyor. Ve bu ekilde iki saat boyunca
snma hareketleriyle, ziyaretiler turda ovun baroln oynayan "gaz odasnn" havasna
sokuluyor. Bu konuda, kitap boyunca aktardmz bilgilere sahip olmayan ziyaretiler iin

gerekten de "gaz odas", turda duyduklar hereyin doru olduunu gsteren soykrmn
objektif bir delili grnmnde.
Gaz odas dekorlarnn teknik iflas
Auschwitz'de yer alan ve gaz odalar olduu iddia edilen Krema I, II, III, IV ve V isimli
yaplar da Fred Leuchter tarafndan "adli" soruturmaya tabi tutulan yerlerin banda
geliyordu. Aratrmann sonucunda, bu yaplarn gaz odalarnda mutlaka olmas gereken
zelliklere sahip olmadklar ortaya kt. Ayrca, bu yerlerin birer gaz odas olarak
kullanlmas durumunda, kampn tamamn tehlikeye sokacak kadar yetersiz yapsal
zelliklere sahip olduu anlald. Gaz odas olduu ileri srlen bu yerlerin dizaynlar
itibariyle lm odalar olmaya elverili olmadn ortaya koyan Fred Leuchter, bu teknik
eksiklikleri yle snflandryor:
" - Kap, pencere ve vantilatrlerde gazn kamamas iin nlem alnmamtr. Binann
sznty nleyecek svas yoktur.
- Gazn krematoryuma ulamasn engelleyecek herhangi bir kap yoktur. Bu durumdan tr,
yanda bulunan krematoryumlar patlama tehlikesi arzetmektir.
- Krema I, Auschwitz SS Hastanesi'nin hemen yanndadr ve hastaneye gaz szdracak birok
deme balants vardr. Hastanenin yansra, kamptaki her binaya gazn gitmesini
salayacak kanallar vardr.
- Gaz kullandktan sonra havalandrmay salayacak vantilatr sistemi yoktur. Havalandrma
sistemi olarak gsterilen ey tavandaki deliklerdir. Bunlar kullanlsa bile, bu durumda, hemen
yolun karsnda bulunan SS hastanesine gazn ulamasyla birlikte, personel ve hastalarn
lmesi gibi bir sonula kar karya kalnacaktr.
- Kullanlan biriket ve kire, HCN'yi iinde barndracak niteliktedir, bu yolla da uzun yllar
insanlara tehlikeli bir mekan oluturacak bir zellie sahiptir.
- Binada, gazn datmn salamak iin gerekli olan bir devri-daim sistemi yoktur.
- Odalar tamamen insanla dolduunda, HCN'nin sirklasyonu (dolanm) salanamaz. Ayrca,
eer gaz, oday uzun bir zamanda doldurduysa, ierdekileri ldrme maksadyla Ziklon B'yi
damdan atanlar, HCN'ye maruz kalacaklarndan kendileri de lrd.
- Ziklon B dam boluklarndan braklm veya pencerelerden ieri atlm dahi olsa, bu
durumda gazn dalmas bile mmkn olmaz...
- Ziklon B'nin gerektii kadar braklmas iin lazm olan yol (kanal) yoktur.
- Tesisler her zaman rutubetli ve stlmamtr. Bilindii gibi Ziklon B gaz rutubetli ortamda
hibir ekilde etkili olamaz.
- Ziklon B gazn harekete geirmek iin gerekli olan stc sistem yoktur.
- Kaplar ieri almaktadr, bu durum cesetlerin dar karlmasna engel tekil etmektedir.
Bu binay gaz odas olarak kullanmak intihar etmek anlamna gelir. Sonu, patlama veya gaz
sznts sonucunda btn kampn gazla kaplanmas olacaktr. Dahas, eer oda bu ekilde
kullanlrsa, her defasnda, 16 saat boyunca, Ziklon B gazn 41 F'da muhafaza etmek gerekir.
Degesch rakamlarna gre, arl 4 oz. veya 0.25 lbs. / 1.000 cu. ft. olan Ziklon B gaznn,
bu sda muhafaza edilmesi iin 30.4 oz. veya 1.9 lbs. arlnda gaz kullanlr. (Ziklon B'nin
brt arl, Ziklon B gaznn katdr: Yukarda sraladmz tm bu rakamlar, Ziklon B
gaz iindir.) Odalarn en az 20 saat havalandrlmas gerekir. Ayrca odann gvenli olup
olmadnn aratrlmas iin test yaplmas gerekmektedir. Havalandrma sistemi olmadan
gazn bir hafta iinde temizlenip temizlenmeyecei phelidir.
Tm bu bulgular, bu odalarn gaz odalar olarak kullanlmasna tamamen aykrdr. Gaz
odalar olarak iddia edilen yerlerin hibirinin, yllardr kullanlan salkl odalar tarznda
yaplmad ortadadr. Bu odalarn hibiri, o dnemde ABD'de bilinen ve ispat edilmi
yntemlere gre yaplm odalara uygunluk gstermemektedir. Ayrca, gaz odalar olarak
iddia edilen bu yerleri yapan kiiler, o dnemin mahkumlarn idam etmek iin gelitirilmi
olan ABD teknolojisine, hibir ekilde danmam veya gz nnde bulundurmamtr. " 18

Bir baka toplama kamp olan Majdanek Kampnn da Auschwitz'den eksik kalan yan yoktur.
Majdanek Kamp'nda da Auschwitz'dekine benzer teknik eksiklikler vardr ve dizayn edili
tarzlar bu yerlerin de hibir zaman gaz odas olarak kullanlmadklarn ortaya koymaktadr.
Fonksiyonel bir gaz odasnda, olmazsa olmaz cinsinden, kesin olarak bulunmas gereken
teknik donanma Majdanek Kamp'nda da rastlayamayan Fred Leuchter, tespit ettii bu dizayn
eksikliklerini yle sralyor:
" - ddia edilene gre, gerekte var olmayan planlara dayanarak, bina tekrar ina edilmitir.
- Tesis, gazn odada durmasna imkan salamayacak ekilde ina edilmitir.
- Oda, ldrld iddia edilen sayda kiiyi alamayacak kadar kktr.
- Bina, Ziklon B gaznn etkili bir ekilde kullanlmasn engelleyecek derecede rutubetli ve
souktur. Gaz, frnlara ulatnda teknisyenleri ldrecek bir patlamaya sebep olmas
gerekirdi. Byle bir patlamann ise, tm binann yklmasna sebep olmas gerekirdi.
- Dahas, bina beton yaps itibariyle tesisteki dier binalardan tamamen farkldr.
- Byk olan oda HCN iin dizayn edilmi olamaz. nk bu oda CO ile idam prosedrne
uygun deildir, zira lmcl konsantrasyonu salamak iin gerekli 4.000 ppm'nin 2.5
atmosfer basncnda retilmesi gerekir.
Gaz odalar olarak ileri srlen bu odalar vantilatr, stma, sznt ve dolam iin gerekli
donanma sahip deildir. Tulalar iten ve dtan herhangi bir sva ile kaplanmamtr. Bu
tesisin en nemli zellii, bu odalarn taraftan beton bir yry yolu ile evrelenmesidir.
Bu, gaz odas dizayn ile badaamayacak bir durumdur; nk, gaz sznts bu hendeklerin
iinde gaz toplanmasn, rzgarn gaz datc etkisini ortadan kalkmasn nleyecektir. Bu
yzden, btn alan zellikle HCN etkisiyle bir lm tuza haline gelecektir.
Ksacas, bina iddia edilen ama iin kullanlmaz durumdadr ve gaz odas zelliklerinin
hibirine sahip deildir. zetlemek gerekirse, bu odann idam odas olmad aka bellidir.
Hava dolam iin tesisat vardr, ancak vantilatr iin uygun bir ara yoktur. Dier tesisler
gibi, bu odann da idam amal bir gaz odas olarak kullanlmas mmkn deildir ve bu ie
elverili olarak dizayn yaplmamtr. " 19
Gaz odalarnda yapld iddia edilen katliamlar fiziksel adan kantlanamaz. Bu gaz
odalarnn almalarn salayacak hibir malzeme gnmze kadar gelememitir. Hibir gaz
odasnda, gazn darya szmasn nleyecek nlemler ya da gazn ieriye pskrtlmesini
salayacak pompalar ve kurbanlar ldkten sonra, gaz darya atacak vantilatr sistemleri
yoktur.
David Cole de gaz odas olarak iddia edilen mekanlarn teknik donanmlarnn sz konusu
iddiay dorulayamayacak zellikler tadn dile getirdi: "Byk cam levhal dayanksz
ahap kap, kapsz bir antre. Krematoryum frnlarna uzanacak bir kap iin donanm yok.
Ayrca gaz odasnn tam ortasndaki bir insann geiine uygun byk bir delikten de
bahsetmeliyim." 20
nl Fransz revizyonist tarihi Henri Roques da, gaz odas olarak gsterilen yerlerin byle
bir amaca uygun olarak ina edilmediini bildiriyor:
"Herhangi bir gaz odas hava geirmez. Ancak toplama kamplarnda gsterilen odalar, hava
geirebilen odalardr. 'Gaz odas' olarak kullanldna dair hibir delil olmamasna ramen,
hala bu mekanlar 'gaz odas' olarak halka tantlyorlar. Daha uygun bir grnt olsun diye,
odalarda savatan sonra birtakm deiiklikler yaplm. Aslnda bu mekanlar sava
dneminde depo, bazen de garaj olarak kullanlmlardr." 21
Nuremberg Mahkemesi'nde delil olarak ileri srlen ve gaz odalar olarak iddia edilen II, III,
IV ve V numaral blmlerin planlar hakknda, bizzat toplama kamplarnda esir olarak
yaam olan, Fransz tarihi Paul Rassinier u aklamalarda bulunuyor: "'Gaz odalar'
iddiasyla gsterilen bu planlar, gerekte 'ceset hcreleri' ve 'du odalar'na aittir." 22

Bir baka revizyonist tarihi Wilhelm Staeglish ise Auschwitz: A Judge Looks at the Evidence
(Auschwitz: Bir Yarg Delilleri nceliyor) adl kitabnda yle der:
"Elimde Polonya Devlet Auschwitz Mzesi'nin resmi damgasn tayan planlarn kopyalar
var. Ve bu kopya-planlar, bina planndan birok nemli detay ile farkllk gstermekte ve bir
gaz odas iin olmas gereken hibir zellik tamamaktadr. 'Ceset hcresi' olarak iaretlenen
yerlerin, 7 metreye 30 metre olduklar tahmin ediliyor. Bu 210 m2'lik yer ise, oray
inceleyenler tarafndan, 'gaz verme' iin uygun grlmyor. ddia edildii gibi, bir kerede
2.000-3.000 insann buraya smas, zellikle mmkn deildir. Auschwitz Mzesi'ne gre,
IV ve V numaral blmlerde 'gaz odalar' olarak kullanlan 3 oda vardr ve daha da kk
olan bu odann toplam alan 236.78 m2'dir. Ancak, planlar bu iddiay desteklememekte ve
her durumda, bu odalar konumlar itibariyle byle bir kullanm amacna (gaz vermeye) uygun
deildir. Planlar bu iddiaya destek verecek nitelikte deil. Zaten konumlar itibariyle bu
odalar byle bir ama iin kullanmak imkansz. nemli olan nokta, bu odalar iin yaplm
modelin, Auschwitz Mzesi ziyaretilerine tehir etmek amacyla hazrlanmam olmasdr.
Kamp iin hazrlanm literatrn hibir yerinde, IV ve V numaral krematoryumlarn 'gaz
odalar' olduuna dair tam bir tanm dahi yoktur. Bugn bile, Auschwitz Mzesi
ziyaretilerine, kampn eski krematoryumu bir 'gaz odas' olarak gsterilmekte. Fakat,
-Fransz akademist Robert Faurisson'un kefettii gibi- bu sadece bir 'rekonstrksiyon'dur,
yani bu sonradan tasarlanan bir ilaveden ibarettir. Ancak, tabii ki, Auschwitz Mzesi'ne gelen
turistler, bu konuda bilgilendirilmiyorlar." 23
Gaz odalarnda ceset enflasyonu
Soykrmclarn bir dier yanlgs da, gaz odalar olarak iddia ettikleri mekanlarn snrl bir
kapasiteye sahip olmalar. Bununla birlikte, bu odalarn kullanld iddia edilen ama iin
gsterilen srenin kstl olmas, milyonlarla ifade edilen yahudilerin buralarda lmelerini
teknik olarak mmkn klmyor. Dier bir deyile, bu yaplarn "gaz odas" olarak
kullanldn kabul etsek bile, bu denli yksek sayda bir kymn bu denli ksa bir zaman
srecinde gerekletirilmesi teknik olarak imkansz.
Nitekim, Fred Leuchter de Birkenau Toplama Kamp'nda ldrld iddia edilen yahudi
saysnn "imkanszl" zerinde duruyor:
"Uluslararas Askeri Mahkemesi'nin L-022 isimli dokmann iddiasna gre, '1942 Nisan' ile
1944 Nisan' arasnda 1.765.000 yahudi Birkenau Kamp'nda gaz verilme suretiyle
ldrlmtr.' Ancak tam kapasite ile alsa bile, daha geni bir zaman dilimi iinde dahi,
ne srlen gaz odalar, ancak 105.688 kii zerinde etkili olabilir." 24
En fazla 94 kii alabilen "odalar" asl 600 kii alabildi?!!!
Gaz odalar olarak gsterilen yerler, son derece dar boyutlarda olmasna ramen, bu odalara
alnd iddia edilen kiilerin son derece kalabalk olmalar, soykrmclar olduka komik bir
duruma drmtr.
Gaz odas savunucular, gaz verilmek zere her seferinde odalara 600 kii alndn iddia
ettiler. Oysa, sz konusu odalarn en fazla 94 kiiyi alabilecek oranda kk olduunun ortaya
kmas, iddia sahiplerini komik duruma drd. Leuchter yle diyor: "Gaz deviniminin
salanabilmesi iin, kii bana 0.81 m2'lik (9 feet kare) bir alan dt gz nne alnrsa,
bir seferde odaya en fazla 94 kii smas gerekir. Ancak rapora gre odada 600 kiinin
bulunduu bildirilmitir." 25
Bu konuyla ilgili olarak, soykrmclarn yapt ikinci isabetsiz k, 2000 kiinin gaz
verilmek zere 210 m2'lik bir odaya sdrld iddiasdr. Soykrmc yazar Kazimierz
Smolen, Auschwitz 1940-1945, adl kitabnda bu iddiay ne srmt. Bu durumda, 2000

kii 210 m2'ye sabiliyorsa, her m2'ye 10 [21] kii dmektedir ki, bu da hibir akl ve
mantn kabul edemeyecei bir iddiadr. Nitekim, bylesine komik bir iddia, soykrm
yalanlarnn belki de en talihsizi olarak tarihte yerini alm oldu. Soykrm iddialarn didik
didik eden Wilhelm Staeglish, bu konuyla ilgili olarak unlar sylyor:
"Polonya Devlet Auschwitz Mzesi'nin planlarnda, 'ceset hcresi' olarak iaretlenen yerlerin,
7 metreye 30 metre olduklar tahmin ediliyor. Bu 210 m2'lik yer ise, oray inceleyenler
tarafndan, 'gaz verme' iin uygun grlmyor. ddia edildii gibi, bir kerede 2.000-3.000
insann buraya smas mmkn deildir. Auschwitz Mzesi'ne gre, IV ve V numaral
blmlerde 'gaz odalar' olarak kullanlan 3 oda vardr ve daha da kk olan bu odann
toplam alan 236.78 m2'dir. Ancak, planlar bu iddiay desteklememekte ve her durumda, bu
odalar konumlar itibariyle byle bir kullanm amacna (gaz vermeye) uygun deildir." 26
Ba Davac Manfred Blank'n "Treblinka Kamp'ndaki gaz odalar" hakknda naklettii tarif
de yine akllara durgunluk verecek derecede (!) Blank'n konu ile ilgili yapt szkonusu
tanm Babakanlk "bulgularna" dayanyor: "Treblinka'da 6-10 tane gaz odas bulunuyordu
ve herbiri yaklak olarak 4 x 8 x 2 metre idi, ayrca bu odalarn herbiri 400 ila 700 kiilik bir
kapasiteye sahip idi." 27
Soykrm ispatlama adna ortaya atlan bu iddia, matematiksel olarak imkanszdr. Engin bir
hayal gcne sahip olmakla birlikte, bu soykrm masalcsnn matematik bilgisinin ne denli
kt olduu ortada. yle ki, minumum 400, maksimum 700 kii alan ve 2 metre
yksekliindeki bu odann 32 m2 olduu gz nnde bulundurulursa, her m2'ye en az 13, en
fazla 21 kii dmesi gerekir. Kukusuz bu imkanszdr...
"Soykrm ahitleri" verdikleri tank beyanatlarnda gaz verildii iddia ettikleri odalara, en
fazla yahudiyi doldurmak iin adeta birbirleriyle yaryorlard!.. Ve ilerinden biri, SS Subay
Kurt Gerstein, tm zamanlarn en komik rekorunu krd: Bu odalarn, her m2'sine 32 yahudi
decek kadar kalabalk olduunu aklad!..
Herey 1979 senesinin banda, Fransz basnnda ilk revizyonist bildiri olan, Robert
Faurisson'un "Auschwitz Sylentisi" balkl yazsnn, Le Monde'da yaynlanmasyla balad.
Faurisson'un gaz odalarnn varln reddeden bu yazsyla ortalk kart ve ayn gazetede
Leon Poliakov ve Pierre Vidal-Naquet ile 32 akademisyen tarihi adna, uzun bir "tarihiler
deklarasyonu" yaynland. te, biraz nce bahsettiimiz SS Subay Kurt Gerstein'in o mehur,
"her m2'ye 32 yahudi" beyanat, soykrmc tarihiler tarafndan "gaz odalarnn bir numaral
delili" olarak, 21 ubat 1979 tarihinde yaynlanan bu "tarihiler deklarasyonu"nda
kullanlmt: "Polonya'daki Belzec Kamp'ndaki gaz odalarnda, 700 ila 800 plak kii 25 m2
ve 45 m3'lk bir alanda ayakta dikiliyor; kaplar kapanyordu." 28
Kurt Gerstein'in bu ifadesine gre, her m2'ye 28 ile 32 kii sdrlm oluyordu!.. Tabii
bylesine komik bir iddia gazetede yaynlannca ortalk tekrar kart. Bu sefer tepki,
soykrmclarn bu komik iddiasna ynelikti. Uyank okuyucular gazetelerine mektup
yollayarak, 28 ile 32 kiiyi, ocuk olsalar dahi bir metre kareye sdrmann imkanszln
yazdlar. 29
Fransz basnnda ilk defa gaz odalar reddedilince, soykrmc tarihiler kyameti kopartm
ve bir kar kampanya ile cevap vermek istemilerdi. Ancak, gaz odalarn "ispatlamak" iin
gsterilen delillerin tutarszln, sradan gazete okuyucular bile farkedince, soykrmclarn
bu k tam bir fiyaskoya dnt. Daha nceleri, sadece akademi evrelerinde malum olan,
gaz odalarnn tarihte hibir zaman var olmad ile ilgili tarihsel gerek, bu sefer de sokaktaki
adam tarafndan farkedilmiti.
Soykrmclar, hi hesaba katmadklar bu skandal dzeltmeye abaladka bsbtn komik
duruma dtler. nce, halktan, SS subay Kurt Gerstein'in anlattklarn birok hatal

ayrntya ramen kabul etmelerini rica ettiler! Ve yine ayn soykrmclar, "SS Subaynn
aritmetik bak asnn kuvvetli olmadn" ileri srdler!.. (Oysa, SS Kurt Gerstein devlet
mhendisi idi.)
Odann alan ile odaya sokulanlar arasndaki komik elikinin yansra, ayr bir tutarszlk
daha vard Kurt Gerstein'in szkonusu iddiasnda: Odann hacmi olarak verdii 45 m3'e, 700800 kiiyi sdrmann imkanszl. Orta llerde 3 kii 1 m3'lk yer kapladna gre,
Gerstein'in odalara sokulduunu iddia ettii ortalama 750 kii, en az 250 m3'lk hacimli bir
odaya sabilir, bu durumda bu denli kalabalk bir kitlenin 45 m3 gibi son derece snrl bir
hacime samayaca ortadadr. Ksacas, Gerstein'in gaz odas iin verdii 45 m3'lk hacim
ls, en az odann alan iin verdii 25 m2 kadar komik ve matematiksel adan
imkanszdr.
SS Subay Kurt Gerstein'in, 25 m2'lik bir alan ve 45 m3'lk hacimli odaya, 700 ile 800 kiinin
gaz verilmek zere sokulduklaryla ilgili iddias, ilk defa 1979 ylnda gndeme gelmedi. Kurt
Gerstein, bu konuyla ilgili ahitliini ilk defa, sava sonrasnda kurulan Nuremberg
Mahkemeleri'nde yapm ve bu yllardan sonra yaynlanan soykrm kitaplarnda ve gazete
haberlerinde Kurt Gerstein'in bu ifadeleri, bir numaral bir soykrm delili olarak defalarca ve
defalarca kullanlmt. Ancak, her ne kadar Gerstein'in bu ifadesi, soykrmc evrelerin
vazgeemedii bir kaynak olsa da, soykrmclarn kendileri de 25 m2'ye 700-800 kiinin
smasnn mmkn olamayacan biliyorlard. Bu yzden, Kurt Gerstein' kaynak olarak
kullandlar, ancak daha bir inanlr klmak iin ifadeleri zerinde birtakm kastl tahrifatlar
yaptlar. Bu soykrmc yazarlar, ya odann alann bylterek deitirmi, ya insanlarn
saysn drm, ya da odann hacmini deitirerek Gerstein'in komik iddiasn makul hale
getirmek iin abalamlardr. Srf bu olay bile, soykrm yazarlarnn samimi olarak
yazdklarna inanmadklarn, siyasi endielerle bu kitaplar kaleme aldklarn ve bu uurda
gayet soukkanl bir ekilde yalan syleyebildiklerini ortaya koymaktadr. te Gerstein'in
"itiraflar" zerindeki "tashihler":
- Leon Poliakov, 25 m2 yerine 93 m2 gibi yeni bir l koydu ve 45 m3' att. Ayrca
anlatmnda insanlarn "ayakta" olduklar da hi gemiyordu. 28
- Saul Friedlander ve Franois Delpech, Leon Poliakov'un yukardaki tahrifatn aynen kopya
ettiler. 29
- Gideon Hausner, odann alann 25 m2 yerine 100 m2 yapt, bylece hem Gerstein'in verdii
alan tahrif etti, hem de Poliakov'un verdii alan yuvarlaklatrd. 30
- Lucy S. Dawidowicz, 67.5 m2 gibi hayali yeni bir alan ortaya att ve 750 kiinin bu alana
sabilmeleri iin her yahudinin 0,093m2'ye sahip olmas gerektiini yazd!.. Ayrca, bu
kitabn Franszca evirisi olan Guerre contre les Juifs de, her yahudi iin 30 cm2 gibi yeni bir
alan ls ortaya atld!.. 31
- Robert Neumann ise, odann alannda ve hacminde herhangi bir tahrifat yapmad, ancak, bu
soykrmc da bu sefer odada bulunduu iddia edilen kiilerin saysnda bir "deiiklik"
yapmay uygun grd!.. Gerstein'in 700-800 kiisi, birden Neumann'n kitabnda 170-180
kiiye iniverdi!.. 32
Gaz odas masallar ve gerekler
Holokost efsanesini ayakta tutan en nemli dayanak, toplama kamplarndaki yahudilerin
gruplar halinde gaz verilerek katledilmeleri iddiasdr. Dnya kamuoyuna yaanmam bir
soykrmn propagandas yaplrken, Holokost vitrinine hep gaz odalar anlatm kartlmtr.
Ancak i bu senaryolar teknik olarak ispatlamaya gelince, durum deimitir. Ve "minareyi
alan klfn nceden hazrlar" kural gerei, soykrmclar nceden ortaya attklar bu iddiay

dorulamak iin bin dereden su getirtecek tarzda dzmece, hayali senaryolar kurgulamlardr,
ancak i bu senaryolar teknik olarak ispatlamaya gelince, yalanlarn ellerine yzlerine
bulatrmlardr.
Hereyden nce soykrmclar, gazn lme neden olmas iin ka dakika verilmesi gerektii
konusunda dahi bir fikir birlii salayabilmi deiller. Birinin sylediini dieri yalanlyor.
Halbuki, yine soykrmclarn iddialarna gre, gaz odalarna ahit olan ok sayda tank
bulunmaktadr. Madem ortada bu kadar fazla tank var, o zaman bu szde tanklar nasl oluyor
da hepsinin ittifaken bilmeleri gereken bylesine nemli bir olay ak bir ekilde ortaya
koyamyorlar? Soykrmclar bir yandan toplama kamplarnda her gn gruplar halinde
yahudilerin gaz odalarna alndklarn ve imha edildiklerini iddia ediyorlar, te yandan da
kamptaki dier yahudilerin her gn ahit olmalar gereken bylesine rutin bir olay konusunda
ihtilaf edebiliyorlar. Sadece bu olay bile, birden sahneye frlayan soykrm ahitlerinin ne
denli gvenilir olduklarn gsteriyor.
Gazla ldrme iddiasnda, soykrmclarn aklayamad bir dier uygulama aamas da,
Ziklon B gaznn odalara nasl atlddr. Bu konuyla ilgili soykrmc grler hem birbiriyle
eliiyor, hem de iddia edilen bu grlerin teknik olarak uygulanabilmesi mmkn deil.
Baz soykrmclar Ziklon B gaznn odalarn damndaki kk deliklerden ieri atldn
iddia ediyor, ama dierleri bu iddiay yalanlayarak kar kyorlar ve Ziklon B'nin kk
pencerelerden odalara atldn sylyorlar.
Ziklon B'nin pencereden atldn iddia edenlerden biri olan Raul Hilberg isimli soykrmc
tarihi, bu konuda unlar sylyor: "Ziklon B ufak toplar halinde, kutularda paketlenmiti ve
kokusuzdu. Maskeli SS'lerce kk bir pencereden gaz odasna birbiri ardnca atlmtr." 33
Ancak, soykrmc Raul Hilberg'in ortaya att bu iddiay gerek yaamda uygulamak teknik
olarak sz konusu deildir. Ziklon B gaznn kendine has zellii byle bir eylemi mmkn
klmamaktadr: "Raul Hilberg Ziklon B gazn tanmyor, hatta hi incelememi. Maskeli
olsun veya olmasn SS askeri, merdivenin tepesine ulatnda canl kalamazd, henz kutular
hareket ettirmeden nce, izleyenlerin hibiri de hayatta kalamazd." 34
Auschwitz Kamp'nda yaayanlarn elbiseleri dzenli olarak Ziklon B gaz ile dezenfekte
ediliyordu. Bu ilemden sorumlu olan blm ise "Dezenfekte Departman" idi. Ve bu blmn
banda bulunan Arthur Breitwieser, sorumlu olduu grev itibariyle, Ziklon B gazn en iyi
tanyan kiilerden biriydi. Breitwieser konu ile ilgili olarak yapt aklamalarda, Ziklon B
gaznn kullanld ortamn uzun sre havalandrlmas gerektiini zellikle vurguluyor:
"Ziklon B korkun derecede hzl iliyordu. Hatrlyorum bir gn Unterscharfhrer Theurer,
daha nceden Ziklon B ile dezenfekte edilmi bir eve girmiti. Zemin kat bir nceki gece
havalandrlm olmasna ramen, ertesi sabah ikinci katn pencerelerini amak zorunda kald.
aresiz gaz iine ekti. Gazn yakc etkisinden dolay lk atarak temiz hava almak iin
merdivenlerden aa koarak indi." 35
Anlald gibi, uzun sreli bir havalandrma yapmadan, Ziklon B verilen bir ortama girmek
son derece tehlikelidir. Ancak soykrm savunucularnn iddialarna gre, gaz verildikten ksa
bir sre sonra grevliler gaz odasna girmekte ve yeni bir grubu odaya alabilmek iin cesetleri
dar kartmaktadrlar. imdi soykrmclarn teknik olarak imkansz olan bu iddiay ortaya
atarken yaptklar kurgulamalara bir gz atalm. Bir "soykrm ahidi" olan Rudolf Hss, yle
diyor: "Gaz verildikten yarm saat sonra kaplar alyor ve cesetleri dar kartmak iin
ilem derhal balyordu." 36
Rudolf Hss'n yukarda kulland "derhal" kelimesine dikkat etmek gerekir. Biraz nce de
zellikle vurguladmz gibi, Ziklon B verilen ortama havalandrma yapmadan girmek
imkanszdr. Ancak her ne kadar gerek buysa da, soykrmclar cesetlerin "derhal" dar

kartldn iddia etmekte, yani hibir havalandrma ilemi uygulanmadn iddia


edebilmekteler. Oysa soykrmclarn iddia ettikleri gibi, gerekten cesetler derhal dar
kartlm olsayd, bu ilemi yapanlar mutlak bir lm beklemi olacakt.
Soykrmclar bu iddialarn ortaya atarken bir takm detay bilgilerle de olay sslemeyi ihmal
etmediler. Bu sayede, ayrntl bir takm tasvirler yaparak, kendilerinin gereklerden
bahsettiklerine dair bir izlenim vermeye altlar. Ancak ilave ettikleri bu detaylarla bir kere
daha yakay ele verdiler. nk, yaptklar bu ilavelerin de teknik olarak doru olamayaca
ortaya kt. te soykrmclarn mutlak gereklerle elien bir baka iddias: "Gaz
odalarndan cesetleri kartanlar, bir yandan yemek yemeye ve sigara imeye devam
ediyorlard." 37
Soykrmclar, cesetleri dar kartanlarn yemek yemeyi ve sigara imeyi srdrdklerini
iddia ediyorlar. (Bunun hikayeye katt dramatizasyonu dnn; l insanlar toplarken
vicdanszca yemek yiyebilen caniler...) Eer bu iddia doruysa, yani, bu kiiler sigara iip,
yemek yiyebiliyorlarsa, gaz maskesi takmadklar ortaya kyor. Oysa Ziklon B gaz
verildikten sonra bu kadar ksa bir sre iinde, gaz maskesi takmadan ieri girmek
imkanszdr. Ayrca, Ziklon B gaz patlayc zellii olan bir gazdr, dolaysyla Ziklon B
gaznn bulunduu bir ortama sigarayla girmek havaya umak demektir. Bu nedenle, sigara
ierken cesetlerin dar kartldklar, tamamen hayal rn bir yalandr.
Ziklon B gaznn bulunduu bir odaya, gaz maskesi takmadan, bu kadar ksa bir sre sonra
girmenin tamamen imkansz olduu iki dokman tarafndan ispatlanmtr. Bu iki
dokmandan biri, Ziklon B'yi bcek ldrc olarak reten ve satan Degesch isimli firmann
satt rn ile ilgili olarak verdii teknik talimatnamedir. Bu talimatnameye gre, "Ziklon B
gaz iin uygulanmas gereken havalandrma ilemi son derece zordur ve olduka da uzun
srer; nk Ziklon B gaz, yzeylere son derece kuvvetli bir ekilde yapan bir gazdr".
Bu durumda, Ziklon B dezenfekte edilen yerlere sinmekle ve cisimlere uzun bir sre
yapmakla birlikte, gaz verilmi insanlarn cesetlerine de uzun bir sre yapk olarak kalr.
Bu yzden, bu cesetlerle kurulacak herhangi bir iliki esnasnda kesinlikle gaz maskesi
taklmaldr.
Bu konuda, ikinci nemli dokman, NI-9912 kod ad ile anlan "Haarat Yokedici
Hidrosiyanik Asit olan Ziklon'un Kullanm Klavuz-Bilgileri"dir. Bu kullanm klavuzu,
Ziklon B hazr ilacn nasl kullanlacan anlatan bir tantm kitapdr. Bu kitapa gre,
"Ziklon B'nin kullanm sonrasnda havalandrma iin en az 20 saat gereklidir. Dezenfekte
edilen odalara gaz maskesi takmadan girebilmek iin havalandrmann balamasndan itibaren
21 saat gemesi gerekmektedir". Kitapk hemen bir uyar ile devam ediyor: "stelik, gerek
Ziklon B ile alrken, gerekse bu gaz ile odalar dezenfekte edilirken zel filtreli gaz
maskeleri kesinlikle taklmaldr."
Grld gibi, dezenfekte edilen odalarn havalandrlmas ile ilgili talimatlar son derece
ciddi. Bahsedilen bu kullanm talimatlar konumuzla ilgili nemli bir noktay da ortaya
kartyor: Havalandrma ilemi hibir ekilde ksaltlamaz, dolaysyla 21 saat gemeden gaz
maskesi takmakszn Ziklon B gaz verilmi bir odaya girmek mmkn deildir.
Bahsettiimiz iki dokmanda da stnde zellikle stnde durulan bir nokta da Ziklon B
gazn kullanabilmek ve bu gaz ile dezenfekte edilen blgeleri havalandrabilmek iin,
zellikle eitimli personele ihtiya olduudur. Ancak, gaz odalarndaki cesetleri dar
kartan grevlilerin yaptklar i ile ilgili olarak, herhangi bir zel eitim aldklarna dair
hibir kaynakta bilgi bulunmamakta.
Ksacas, bahsettiimiz sz konusu iki dokman hereyi gayet ak bir ekilde ortaya
koymakta: Soykrmclarn iddia ettikleri gibi, gaz maskesi takmadan, 21 saat havalandrma

yapmadan, Ziklon B'nin kullanm ve havalandrmayla ilgili herhangi bir zel eitim almadan,
gaz verilmi bir odaya sadece yarm saat gibi son derece ksa bir zaman sonra, yemek yiyerek,
sigara ierek, stlerine youn olarak gaz yapm olmas gereken cesetlere temas etmek ve
bunlar bu halde dar kartmak, bahsettiimiz bilimsel gerekelerden tr kesinlikle
mmkn deildir. Bu durumda, soykrmclarn bu konuyla ilgili olarak kurguladklar
mizansenin tamamen hayal rn bir yalan olduu ortaya kmaktadr.
KNC BLM (Part 2b : 2/4)
Soykrmclardan birbirinden fantastik lm senaryolar
Her ne kadar gaz vererek insanlar ldrmek yeterince dramatik de olsa, soykrmclar
Holokost hikayesini daha bir ackl hale sokmak iin yeni araylara girdiler. nsanlar daha
fazla dehete kaplmal, ve bylece yahudilerin ne denli byk bir insanlk dramyla kar
karya brakldklarn byk bir oka girerek yaamalydlar!..
te bu noktada, soykrmclarn engin hayal gleri devreye girdi ve tamamen hayal rn
olan yeni alternatif lm senaryolar birbirinin pei sra retildi. Bu cinayet mizansenleri
arasnda neler vard, neler!.. Canl canl frna atmalardan kaynar suyla halamalara, buharla
bomadan elektrikle arpmaya kadar, son derece zengin eitlilikte bir yok etme politikasna
tabii tutulmutu, yahudi kitleler!.. Tabii tm bu katliam trlerinin kamuoyuna sunulular ok
arpc olmalyd; nitekim, herbiri iin farkl, ayrntl hayali mizansenler tasarland. te
soykrmclarn kurgulad birbirinden fantastik lm senaryolar...
Dr. Stefan Szende isimli soykrmc yazar, "elektrikle yakma" senaryosunun mimar olarak,
daha henz sava sona ermeden, 1944 ylnda sahneye kt. Tarihi kurgulayarak yazmay
tercih eden bu yazar, The Promise Hitler Kept adl kitabnda zemini elik olan ve bir uak
hangar byklnde bir mekandan bahsediyordu. Bir seferde, birka bin yahudinin bu
mekana doldurulduunu ve bir eit su deposu veya bir yzme havuzunun iine doru, elik
zeminin bir asansr gibi indiini iddia eden Dr. Stefan Szende, senaryosunu olduka etkileyici
bir sonla noktalyordu. elik zemin aa ulatnda, suya son derece byk bir elektrik
akm veriliyor ve kurbanlar elektrikle idam ediliyorlard. Daha sonra asansr yukar
kartlyor, elektriin etkisiyle metal zemin akkor haline dnyor ve herkes yanp, kl
haline dnyordu. En son da zemin eiliyor ve kller aa kayyordu.
zerinde herhangi bir kritik yapmaya demeyecek kadar komik ve aklclktan uzak, sama
bir hikaye... Bu fantastik senaryonun kahraman olan o mthi makinann izine hibir yerde
rastlanamad, nk hibir zaman byle bir makina var olmad. Ancak, bu hikaye ile ilgili
olarak zerinde durulmas gereken tek ilgin nokta, soykrmc propagandaclarn daha sava
sona ermeden ortaya kp, yalan sylemeye baslam olmalardr.
l yakma frnlar olan krematoryumlarn ve
l yakma ukurlarnn iyz
Bilindii gibi, bugn dahi birok toplum, geleneksel kltrleri geregi llerini gmmek
yerine, onlar yakarak yok etmeyi tercih ediyor. Bu yzden, II. Dnya Sava srasnda
uygulanan, cesetlerin yaklmas ileminin pek de gayri ahlaki olduu sylenemez. Kald ki, II.
Dnya Sava ncesinde de uygulanan bir yntem olan "l yakma gelenei"nin birka bin yl
gibi uzun bir sre ncesine de dayand biliniyor. Bununla birlikte, 18. yzyln ikinci
yarsnda, Katolik Kilisesi'nin gsterdii muhalefet neticesinde, cesetlerin yaklmas ilemine
ara verilmitir.
II. Dnya Sava dnemine geldiimizde, toplama kamplarnda cesetlerin tekrar yaklmaya
balandn gryoruz. Ancak, bu dnemde cesetlerin yaklmas, ne gelenek ve kltr iin
uygulanan bir ilemdi, ne de Nazilerin yahudi toplumuna ynelik sistemletirdii siyasi bir

politikayd. Bu ilem, sava dnemindeki teknik imkanszlklar ve toplama kamplarnn


elverisiz koullarndan kaynaklanan kanlmaz bir uygulamayd. Shhi artlar ve teknik
olanakszlklardan tr, cesetlerin yaklarak yok edilmesi, sadece yahudilere ynelik
olmayan, genel olarak uygulanan zorunlu bir ilemdi.
Bu ilemi zorunlu klan ey ise, toplama kamplarndaki ok sayda tutuklunun hayatna mal
olan tifs salgnyd. Tifs yznden len cesetlere bulunacak en pratik zm ise onlar
yakmak oldu. Bu sayede tifs tayan bitler ldrlyor ve hastaln yaylmas
engelleniyordu. Ksacas, youn bir propaganda bombardmanna tutulup kandrlan pek ok
insann sandnn aksine, yahudiler canl canl frnlara atlarak yaklmamlardr. II. Dnya
Sava'nda, frnlar sadece cesetlerin ortadan kaldrlmas iin kullanlmtr. nl tarihi
Arthur Butz, Holokost efsanesini konu edinen "Yirminci Yzyln Aldatmacas" adl
kitabnda, tifs salgnndan kaynaklanan toplu lmlerden tr, toplama kamplarnda l
yakma frnlarnn ina edildiini anlatyor:
"O zamanlar, tifs salgn nedeniyle Auschwitz'de lm oranlarnn ok yksek olduu bilinen
bir gerekti. Bu yzden, hastalktan kaynaklanan ok yksek lm oranndan tr Birkenau
Kamp'nda l yakma frn ina edilmiti. Tifs salgnnn aralksz devam ettii gz nnde
bulundurulursa, bu denli youn olarak l yakma frnlarnda bunlarn toplanmasnn son
derece doal ve anlalabilir llerde olduu ortadadr." 38
Fransz tarihi Prof. Robert Faurisson da toplama kamplarnda kurulan frnlarn kurulu
gerekesini yle ifade ediyor: "Frnlar, tifs salgnna kar nlem olarak kurulmutur." 39
Auschwitz Kamp'n ilk defa adli bir incelemeye alan Fred Leuchter, cesetlerin yaklarak yok
edilmesinin teknik olarak salad avantajlar yle sralyor:
"Cesetlerin yaklarak yok edilmesi, salgn olan tifs hastalnn kontrol altnda tutulmas,
kalabalk alanlarda ihtiya duyulan alandan kazanma ve topran dahi donduu k dneminde
cesetlerin gmlmesi klfetinden ve onlar bu ekilde depolama ileminden kurtulma
konusunda avantaj salar." 40
Kald ki, tifs salgnnda lenlerin cesetlerinin frnlarda yaklarak yok edilmesi o dnemde
yaayanlarn da bilgisi dahilinde olan bir uygulamayd. Buna ramen, soykrmclar, cesetlerin
frnlarda yaklmasnn Nazilerce srekli rtbas edilmeye alld ve insanlarn bu
uygulamay renmemeleri iin aba sarfedildii gibi bir hava vermeye altlar.
Soykrmclar bir kere 6 milyon yahudinin gaz odalarnda ldrldn iddia edince, doal
olarak, bu ldrlenlerin frnlarda yakldn da iddia etmek zorunda kaldlar. Yalnz bir kere
daha evdeki hesap arya uymad: nk i bu sefer, o dnemdeki toplama kamplarnda
bulunan frnlarn teknik olarak bu kadar cesedi yakp yakamayacann sorgulanmasna geldi.
Sonu bir kere daha soykrmclarn foyasn aa karyordu. nk, bu konuda yaplan
akademik aratrmalar, tm l yakma frnlarnn faaliyette olduu dnemde, 24 saat
"ldrme amal" altklar farzedilse bile, yine de 6 milyon kiiyi, iddia edilen sre zarfnda
teknik olarak ortadan kaldrabilecek kapasitede olamayacan gsterdi.
te, dn soykrmclarn l yakma frnlaryla ilgili olarak ortaya attklar iddialar ve bugn
bu konuyla ilgili ortaya kan gerekler: "Bir SS Subay olan Karl Bischoff'un, 28 Haziran
1943 tarihli raporuna gre, Birkenau Kamp'nda gnlk ceset yakma kapasitesi toplam 4.756
idi." 41
Karl Bischoof'un yukarda bahsettiimiz raporu soykrmc evrelerde sk sk kullanlmasna
ramen, bu raporun gvenilir olup olmadnn denetlenebilmesi iin gerekli olan bilgiler
ortada yoktur. rnein, bu raporun kim tarafndan, nerede bulunduuna dair hibir kaynakta
herhangi bir bilgi bulmak mmkn olamamtr.

Bununla birlikte, konuyla ilgili teknik bilgiye sahip olduktan sonra, bu raporda iddia
edilenlerin doru olamayaca ortaya kmtr. Raporda, "bir gnde toplam 4.756 cesedin
yakld" iddia edilse de, bu ilem gerekte teknik olarak uygulanamaz; nk, bugnn
teknolojisi ile dahi, bu frnlarda "bir gnde en fazla, toplam 529 cesedin yaklabilmesi"
mmkndr. Reimund Schnabel, SS dokmanlar zerinde yapt almada yle diyor:
"Mauthausen Toplama Kamp'na gnderilen bir mektupta, Topf und Shne firmas rettikleri
frnlarn yakma kapasitesinden bahsediyor. Kok kmr kullanlan 'Topf' marka l yakma
frnlarnda, 10 saatte 10 ile 35 ceset yaklabilmektedir." 42
Szkonusu mektubun, Topf und Shne firmasndan Birkenau Kamp'na deil de Mauthausen
Kamp'na yollandna dikkat edilirse, akla hemen yle bir soru taklabilir: Mauthausen
Kamp'ndaki frnlarla Birkenau Kamp'nda kullanlan frnlarn ceset yakma kapasiteleri ayn
mdr? nk, SS Subay Bischoff'un raporunda, Mauthausen Kamp gemektedir, Birkenau
deil. Ancak, Topf und Shne firmasnn tek tip l yakma frnlar rettii gz nnde
bulundurulursa, ortada herhangi bir sorun kalmaz: "Topf und Shne firmasnn l yakma
makinalar tek tiptir ve tahmin edebileceimiz gibi, Auschwitz, Mauthausen ve dier
kamplara ayn tip makinalar yollanmtr. Ve firmann yakma frnlar iin ald Alman patent
numaras 861.731'dir." 43
Birkenau'da bulunan 4 adet yakma makinesinin hepsinin en yksek kapasiteyle, her gn 35'er
ceset yaktn kabul edersek, gnlk ceset yakma kapasitesi 140 olabilir.
Arthur Butz'un hesaplarna gre, "her bir cesedin yaklmas iin 1 saate ihtiya vardr. Bu
durumda, gnlk yakma kapasitesi toplam 1058 ceset olabilir". 44
Aslnda, bu say bile ok fazladr. nk, "gnmzde, modern fabrikalarda bir cesedi kl
haline getirebilmek iin 1.5 ila 2 saate ihtiya duyulmaktadr". 45
Dolaysyla, Butz'un dediinin aksine, bir cesedin yaklabilmesi iin 1 saat yeterli olmuyor ve
bu ilem bugn dahi 2 saat sryorsa, bu durumda, Butz'un tespit ettii 1.058 olan gnlk
ceset yakma kapasitesi, 529'a dmektedir.
Bu durumda, insan 50 sene nceki bir teknolojiyle, nasl daha iyi sonular alndn
anlayamyor!.. Soykrmclara u soruyu sormak gerekiyor: Gnmzn teknolojisiyle bile
sadece 529 ceset yaklabilirken, bugn iin ilkel saylabilecek, 50 sene ncesinin
teknolojisinde 4756 cesedin yakldn iddia etmek komik olmuyor mu?
Soykrmc tarihilerin bu konuyla ilgili olarak getirdikleri bir dier iddia ise, Nazilerin
cesetleri frnlarda 10 dakika gibi ksa bir sre iinde kl haline getirdikleri iddiasdr. Bu da
teknik olarak mmkn olamayacak bir iddiadr. nk, deil 10 dakika, 50 sene ncesinin
frnlar, bir cesedi ancak 3.5 ile 4 saat arasnda ancak kl haline getirebiliyordu. Fred
Leuchter yle diyor: "Direk ate uygulamal olmayan, hava itmeli eski tip frnlarda yakt
olarak kok kmr kullanlmaktayd ve her bir cesedin kl haline getirilerek ortadan
kaldrlabilmesi iin 3.5 ile 4 saat gemesi gerekirdi." 46
Soykrmclarn yaptklar nemli bir sahtekarlk, yanltc bir siyasi propaganda ise, toplama
kamplarndaki l yakma frnlarnn bugn gelen ziyaretilere "gaz odas" olarak
tantlmasdr. Amerikan Sava Bakanl'nn dava vekili olarak savatan sonra 17 Dachau
Toplama Kamp'nda bulunan avukat Stephen F. Pinter, bu konuda yle diyor: "Dachau'da gaz
odas bulunmadn belirtirim. Ziyaretilere gsterilen yakma ocaklar gaz odas gibi
tantlyor." 47
Soykrmclar, frnlarn yansra kamplarda alan birtakm zel ukurlarda da llerin
yakldn iddia etmektedir. Fakat, olay yeri olarak iddia edilen bu ukurlarda yaplan gzlem

ve incelemelerin ortaya kard sonular, soykrmclar bir kere daha yalanlamtr. Fred
Leuchter yle diyor:
"inde llerin yakld ne srlen ukurlara gelince, bu ukurlarn dibi 45 cm (1.5 feet)
yksekliinde su ile ile kapldr. Bu ukurlar yazar zel olarak incelemi ve fotoraflarn
ekmitir. Kitaplarda anlatlanlara baklrsa, bu ukurlar 6 metre (19.55 feet) su ile kapldr.
Cesetleri suni bir kimyasal madde (gaz) yardmyla da olsa suda yakmak imkanszdr.
Mzedeki haritalarda, resmi olarak gsterilen tm ukurlar incelenmi, tahmin edildii gibi,
Birkenau bataklk zerine kurulduundan, tm ukur yerlerinin 60 cm (2 feet) su ile kapl
olduu grlmtr. Bu yzden yazara gre, Birkenau'da hibir zaman yakma ukuru
bulunmamtr." 48
Sonu olarak unu syleyebiliriz: Nazi toplama kamplarnda yer alan yakma frnlar birer
"krematoryum", yani l yakma frndr. Bunlar insanlar yakarak ldrmek iin deil, tifs
sonucu lm ve hastalk tayan ya da gmlemeyen cesetleri yakmak iin kullanlmtr.
Kaldi ki, eer bunlarn insanlar yakarak ldrmek iin kullanldn dnsek bile, bu
frnlarda soykrmclarn iddia ettii sayda insann ldrlm olmas kesinlikle mmkn
deildir.
Soykrma uramayan 6 milyon yahudinin
sava sonrasnda sa salim ortaya k
Toplam 50 milyon insann ld II. Dnya Sava'nda yahudilerden baka kimsenin sesi
kmad. Bununla birlikte, dnya siyasi tarihinin belki de en byk yalanlarndan biri olan, 6
milyon yahudinin ldrlerek soykrma tabii tutulduklar iddias, youn bir yanltc
propagandayla dnya kamuoyunun bilinaltna kaznd. Siyonist endielerle birbiri ardnca
evrilen, tamamen hayal rn, duygu smrs yapmaktan teye gitmeyen, Holokost
hezeyanlarnn sergilendii filmlerle, sokaktaki insan "6 milyon yahudinin soykrma
uradna" ikna edildi. Ancak bunlar sadece birer filmdi; tarihi gerek ise anlatlanlardan
tamamen farklyd.
II. Dnya Sava ncesinde, Avrupa'da yaayan 6 milyon yahudinin esrarn zmek iin
yaplmas gereken tek ey vardr: Sava ncesi ve sonrasnda, yahudilerin dnyadaki
dalmlarn, karlatrmal olarak istatistikler araclyla incelemek ve yorumlamak.
New York Times'n 11 Ocak 1945 tarihli saysnda verdii bir aratrmaya gre, 1933 ylnda,
Avrupa yahudilerinin toplam says, Rusya'da yaayanlar hesaba katlmad takdirde 5.6
milyon idi. Bu 5.6 milyon yahudinin, en az 1 milyonu, 21 Haziran 1941 tarihine kadar hibir
olayn olmad Dou Polonya'daki Molotov-Ribbentrop blgesinde yayordu.
Baseler Nachrichten statistikleri'ne gre de, Rusya'dakiler hari Avrupa'da 5 milyon yahudi
yayordu. Fakat bu 5 milyonun iinde bulunan, tarafsz lkelerde yaayan yahudiler hesaba
katlmamaldr. nk, sava srasnda bu yahudilere herhangi bir ey olmamtr. 1942
Dnya Yll'nn istatistik rakamlarna gre ise, Cebelitark, ngiliz Adalar, Portekiz,
spanya, svire, sve, rlanda ve Trkiye'de yaayan yahudilerin toplam says 4.2 milyon
idi. Sonu olarak, Nazi barbarlnn ulaabildii yahudilerin says, asla 4.5 milyondan fazla
deildir.
Yine ayn tarafsz haber kayna, Baseler Nachrichten, 1933 ve 1945 yllar arasnda
hazrlanan yahudi istatistik bilgilerine dayanarak, ngiltere, sve, spanya, Portekiz,
Avusturalya, in, Hindistan ve Filistin'e 1.5 milyon yahudinin g ettiini bildirir. Bunlarn
yansra, Baseler Nachrichten'in istatistiksel raporu, Hitler'in Rusya'ya kar harekete
gemesinden nce, 500 bin yahudinin Sibirya'ya katn da bize haber verir.

Yukarda bahsettiimiz tm istatistik deerlerin analizi yapldnda ortaya kan son tabloya
gre, Naziler'in ortadan kaldrdklar iddia edilebilecek yahudi says 2.5 milyonu geemez.
Peki, bu 2.500.000 yahudinin tamam Naziler tarafndan ldrlm mdr? Bu soruya
verilebilecek cevap, kesinlikle hayrdr. nk, 1948 ylnda, yani Hitler'in lmnden ve II.
Dnya Sava'nn bitiminden 3 sene sonra yaplan saymlarda, Rusya hari olmak zere,
Avrupa'da 1.559.600 yahudinin yaad anlalmtr. Nokta dergisi de, 19 Mays 1985 tarihli
saysnda 1945 ylnda Avrupa'da 1.5 milyon yahudinin hayatta kaldn yazmt.
te yandan, Amerikal baz yetkililer, toplama kamplarnda kesin olarak ka kiinin
kaybolduunu ortaya karmak amacyla, savatan sonra bir aratrma yaptlar. 1951 ylnda
yaynlanan szkonusu aratrmann raporlarna gre, bu kamplarda 1.2 milyon insan lmtr.
Ancak bu say, sadece yahudileri iermemekte, ingeneler, Ukraynallar, homosekseller ve
dier baz gruplar da iine almaktadr. Tm bu istatistiksel oranlar deerlendirildiinde, II.
Dnya Sava srasnda kaybolan (len) yahudi says 500 bin dolaylarndadr. Bu kadar
susuz insann toplama kamplarnda lm olmalar elbette zc bir durumdur. Ancak II.
Dnya Sava'nda toplam 50 milyon insann yaamn yitirdii dnlrse, Yahudi
lmlerinin dier toplumlardan daha yksek olmad, bir "Yyahudi soykrm" yaanmad
ortaya kar.
II. Dnya Sava'nda 500 bin civarnda yahudi ldne gre cevap bekleyen soru, sava
ncesinde saylar 5.6 veya 5 milyon olan Avrupal yahudilerin, sava sonrasndaki ayrntl
dalmlardr.
Bu sorunun cevab sava sonras ortaya kt. Sava sona erdiinde kalabalk yahudi
topluluklar, dikkat ekici bir ekilde daha nce tenha olan blgelerde birdenbire ortaya
kmaya baladlar. 1945 sonbahar ile 1946 ilkbaharnda, ekoslovakya, Polonya, Macaristan
ve Bulgaristan yeni bir igal beklerken, nasl oluyor da o kadar byk yahudi topluluklar
buralarda bulunabiliyorlard? 2 milyon kadar youn yahudi topluluu buralara ne zaman,
nereden gelmilerdi? Ksa bir zaman nce buralarda olmadklarna gre...
Bu sorulara, eski Amerikan Yahudi Komitesi'nin Bakan Louis Levine doyurucu cevaplar
vermekte. Louis Levine, savatan sonra tm Rusya'y dolam ve buralardaki yahudilerin
durumunu anlatan bir rapor hazrlamt. 30 Ekim 1946 gn ikago'da u aklamalarda
bulunuyordu: "Hitler tehdidi altnda bulunan bat blgelerinden ilk boaltlanlar arasnda
yahudiler de vard. Ve bu yahudiler Ural'larn dousuna sa salim gnderildiler. 2 milyon
yahudi bylelikle kurtuldu."
Dnya kamuoyuna duyurulan ve Nuremberg Mahkemeleri'nde "delil" olarak ileri srlen 6
milyon hayali l yahudinin somut olarak izine rastlanan 2 milyonu, ite Louis Levine'in
bahsettii "sa salim olarak kurtulan yahudilerdir". Bu 2 milyon yahudi Urallarn arkasndan
ve Rusya'da saklandklar dier emin yerlerden kmlardr.
Peki geri kalan 4 milyon yahudiye ne olmutur? Dier "l" yahudiler neredeydi? Amerika,
Kanada ve Gney Amerika'da inanlmaz bir hzla sonradan treyen, nereden geldikleri hep
merak konusu olan, hzla byyen yahudi nfusu bu soruya net bir ekilde cevap vermekte.
Avrupa'dan 1945'te g eden 1.5 milyon yahudiden daha nce sz etmitik. II. Dnya Sava
boyunca ve daha nce ABD'ye g edenlerin %27 ile %50'sini yahudiler oluturuyordu. II.
Dnya Sava'n takip eden ilk be yl boyunca Amerika'ya yahudi seli devam etti.
Amerika'daki yahudi nfusunda savatan sonra birdenbire 2 milyonluk bir patlama
yaanmtr.
1950 Dnya Yahudi Kongresi'ne gre dnyadaki yahudilerin says sadece 11.473.353 idi.
Yahudi tarihi ve Oxford niversitesi hocalarndan olan yahudi lider Dr. Cecil Roth, 18 Mart
1952'de Cansas City B'nai B'rith Jehuda Sinagogu'nda verdii konferansta, dnya yahudi

nfusunun sanlann aksine ok olmadn yle aklyordu: "Bugn, (1952 yl itibariyle)


dnyadaki toplam yahudi nfusu sadece 10 milyondur."
Peki, bu yahudi nfusunun ne kadar Almanlar'n kontrol altndaki blgelerde yayordu?
Did Six Million Really Die? (Alt Milyon Gerekten ld m?) kitabnn yazar Barbara
Kulazska, bu sorunun cevabn yle veriyor: "Naziler'in 6 milyon yahudiyi imha ettiklerini
iddia etmek mantkszlk; nk Alman Hkmeti'nin byle bir olana yoktu." nk,
Barbara Kulazska'nn gsterdigi gibi, "Almanlar'n kontrol altnda yaayan yahudi nfusu, o
dnemde 3 milyondan fazla deildi". 49
nl Amerikal tarihi Arthur R. Butz, The Hoax of the Twentieth Century (Yirminci Yzyln
Aldatmacas) isimli kitabnda, 6 milyon yahudinin gerek hikayesini yle anlatyor:
"talyan, Fransz, Belikal ve Danimarkal yahudiler, hibir zarar grmemilerdi ve halen
1946 yl sonlarnda kendi yerlerinde bulunuyorlard. te yandan, ounluunu Lksemburg,
Hollanda ve ekoslovakya yahudilerinin oluturduu bir topluluk sava ncesindeki
yerlerinde bulunmuyorlard, bu yahudileri batda bulmak mmknd. ou sava ncesinde
g eden, ancak kesin olarak hangi saylarda g ettiklerinin tespiti g olan Alman ve
Avusturya yahudileri konusunda i karmt. Buralardaki yahudilerin ounluu artk
eskiden kaldklar yerlerde kalmyorlard. 'Yer Deitiren nsanlarn Kamplar' tamamen bu
Alman ve Avusturya yahudileri ile doluydu. Ayrca, pek ok Avrupal yahudi de sava
balad anda Amerika'ya, Filistin'e ve baka yerlere g etmilerdi. 1946 yl sonlarndaki bu
tablo, Nuremberg Mahkemeleri srasndaki yaygn katliam iddialarn yalanlamaktadr." 50
25 milyon ile balatlp 750 binlere
drlen l says
"Holokost tan" olarak Frankfurt Mahkemeleri'nde "itiraflarda" bulunan SS Subay Kurt
Gerstein, doru sylediine dair yemin ederek, soykrma urayan yahudilerin saysn 25
milyon olarak ilan etmiti. Ancak bu iddia, insanlar gldrrken soykrmclar da zor
durumda brakt. nk, o dnemde deil Avrupa'da 25 milyon, tm dnyada dahi bu sayda
bir yahudi topluluu yaamamaktayd. II. Dnya Sava ncesinde, Avrupa'da sadece 6
milyon yahudi yaarken, tm dnyada toplam 16.6 milyon yahudi bulunmaktayd. 51
Ama, her ne kadar o dnemde, dnyada sadece toplam 16.5 milyon yahudi yayorsa da,
"Holokost tan" Gerstein, sadece savan yaand blgede 25 milyon yahudinin
"soykrma" uradna ahit olabilmiti!.. Soykrmclar her ne kadar Kurt Gerstein'
Holokost iin bir "referans" olarak kabul etseler de, 25 milyonlu bir soykrm
savunamayacaklar iin, bu iddiann peinden uzun sre gitmediler. Ve 25 milyondan 12
milyona inmeyi tercih ettiler!..
II. Dnya Sava srasnda len yahudilerin saysn tespit etmek zere, 1945 ylnda bir
"soruturma" balatld. Ancak, ksa bir sre sonra bu aratrmann tarafsz kimseler tarafndan
yrtlmedii anlald. Ve Der Weg gazetesi, "soruturmann" Alman ve Amerikan yahudileri
tarafndan yapldn ortaya kard. "Soruturmay" yapan bu yahudiler aratrmalarn
tamamladklarnda, 12 milyon yahudinin Alman gaz odalarnda ldrldn iddia ettiler!
Bu sonu, yahudi gazeteci Walter Lippmann'a bile abartl grnd ve nl keyazar New
York Herald Tribune stunlarnda, "byle uydurma eylerle ancak kendilerine zarar
verebileceklerini", yahudilere hatrlatt. Bu ikaz edici makaleden sonra, szkonusu
"soruturmac" yahudiler, 12 milyona ufak bir rtu yaptlar ve Almanlar tarafndan
ldrld iddia edilen yahudi saysn 6 milyona indirmeyi uygun grdler!..
Soykrmclar Auschwitz Toplama Kamp'nda ldrlen yahudilerin saysn da 4.1 milyon ile
atlar. Ancak, bu 4.1 milyon, ayn soykrmc ekoln azlaryla, nce 2.5 milyona, sonra da

1.35 milyon civarna drld. Ancak Moskova'da ortaya kan belgeler, bu rakamn da ok
fazla olduunu ortaya karacakt. Amerikan Spotlight dergisi yle yazyor:
"Auschwitz'deki gaz odalarndaki lmler yllarca 4.1 milyon kii olarak bilinmekteydi. Ne
var ki, aratrmaclar bu rakamlar gz nne alnca resmi olarak 1.1 milyona indirildi.
Polonya Hkmeti rakamlar indirdikten sonra, uzun zamandr kayp olan 'lm defterleri'
Moskova'da bulundu ve tarih boyunca Auschwitz'de lenlerin gerek says ortaya kt. ki
yllk kaytlar bulunamamasna ramen, aratrmaclar ortalama 150.000 kiinin ldn ve
bunlarn hibirinin gaz odalarnda lmediini ortaya kard." 52
Kamplardaki gerek lm nedeni: Tifs salgn
Sava boyunca yaygn tifs salgn tm Avrupa'y kasp kavurdu. Ar sava artlarnn
getirdii imkanszlklar ve bununla birlikte gelen yaygn bakmszlk, toplama kamplarndaki
tifs salgnnn sebep olduu lmleri gibi artrd. Tm bunlarn stne, mttefikler
tarafndan tm yollar ve demiryolu raylar da bombalannca, savan sonuna doru yemek ve
tbbi erzak nakliyat fel oldu. Bunun sonucu olarak, toplama kamplarnda ba gsteren alk
ve ila yokluu, tifs salgnyla birleince, toplama kamplarnda bulunan dier sava
esirleriyle beraber, ayn kaderi paylaan yahudiler de toplu lmlerle kar karya kaldlar. Bu
ar artlar altnda yaam mcadelesi veren 500.000 dolaynda yahudi, maalesef, alk,
bakmszlk ve tifs gibi nedenlerden tr yaamlarn kaybetmitir.
Meydan Larousse, tifs hastal hakknda u bilgileri veriyor:
"Bulac salgn bir hastalk olan tifs, bitle geen, vcutta pembe lekelerle beliren ateli ve
tehlikeli bir hastalktr. Tifsn sadece bitle gemesi ve yorgun, kt beslenmi kiilerin
enfeksiyonlara daha az dayankl olmas tifsn sava srasnda ortaya kmasna yol aar.
Birinci Dnya Sava'nda, zellikle Almanya'daki esir kamplarnda en byk tahribat yapp
Romanya'ya kadar yaylmtr. II. Dnya Sava sonlarnda, 1944 ve 1945'de geri ekilen
Alman ordularnn ve toplama kamplarnn korkun durumu tifs afetinin Almanya ve
Polonya'da yeniden alevlenmesine sebep oldu. Baz salgnlarda lm oran %30'a kadar
ykselir. Amerikan ordusu bcek ldrc yeni ve gl bir ila (DTT) ile sistematik bir
ekilde afetin nn ald." 53
Tifs, uzun sre banyo yapmayan ve iie yaayan insanlarn arasnda grlr. zellikle
salar ve elbiseleri istila eden bitler araclyla tifs mikrobu tanr. Toplama kamplarnn
artlarnda daha bir yaygn hale dnen tifs salgnna kar Almanlar byk bir mcadele
veriyorlar, srekli olarak elbiseleri Ziklon B gaz ile dezenfekte ederek tifs taycs bitleri
ortadan kaldrmaya alyorlard. Ancak tm bunlara karn, yine de ok fazla sayda yahudi
ve dier milletten insanlar, bu tifs salgnnda yaamlarn yitirmilerdir.
Yahudi revizyonist David Cole unlar sylyor: "nsanlarn kampta hasta olduunu
ispatlayan, her zamanki hasta tutuklularn fotoraf var. Bir kere daha ekleyelim; kimse pek
ok insann lmyle sonulanan tifs salgnn inkar etmiyor." 54
Lyon 2 niversitesi Profesrlerinden Robert Faurisson, kendisiyle yaplan rportajda "Tifs
Avrupa'nn byk bir ksmn kaplamt. Bize gsterilen ceset resimlerinin ou bu tr
lmlerdir" diyor. Arthur R. Butz ise 20. Yzyln Yalan adl kitabnda yle diyor: "O
zamanlar tifs salgn nedeniyle Auschwitz'de lm orannn ok yksek olduu bilinen bir
gerekti." 55
Soykrmclarn azndan gaz odas
bulunmad ispatlanan toplama kamplar

Soykrm mitolojisinin son derece byk bir hzla eridiinin gstergesi olan baz nemli
gelimeler yaand son yllarda. Dn soykrmclar tarafndan pervaszca ortaya atlan komik
iddialarn geersiz olduklar, bugn revizyonist tarihilerin yaptklar akademik almalar ve
adli soruturmalarla ortaya kondu. Bu gelime karsnda soykrmc yahudi akademisyenler
tamamen keye sktlar. Ve 25 milyonla al yaplan soykrm kurbanlarnn saysn
bugn yzbinlere indirmek zorunda kaldlar.
te yandan, "soykrmclarn itiraflar" hkmnde yaanan bir dier nemli gelime de,
toplama kamplarndaki gaz odalar iddialarnn, yine eski iddia sahiplerince bugn birer ikier
geri alnmas oldu. Artk, soykrm iddiaclarnn balar nlerine dt ve "aslnda bu
kamplarda hibir zaman gaz odalar olmamt" diyerek itiraflarda bulunup, adeta gnah
kartyorlar.
Dachau, Bergen-Belsen, Buchenwald, Oranienburg, Mauthausen, Theresienstadt, GrossRosen gibi toplama kamplarnda ve bunlarla birlikte Alman topraklarnda kurulmu olan dier
toplama kamplarnn hibirinde tek bir gaz odasnn dahi hibir zaman kurulmadn bugn
soykrmclar bile kabul ediyor, itiraf ediyorlar.
19 Austos 1960 tarihi, gaz odalar mitolojisinin k tarihinde nemli bir yere sahip. Zira, o
gn Die Zeit gazetesi, dnya kamuoyuna "Alman topraklarnn hibir noktasnda, tek bir gaz
odas dahi bulunmadn" bildirdi, hem de nl bir soykrmc olan Martin Broszat'n
azndan. 1972 ylndan beri Mnih ada Tarih Enstits Mdr olan Martin Broszat,
yazd birok soykrm kitabyla nlenmiti. Ancak ilerleyen yllarda resmi ve geleneksel
tarihin Holokost syleminin gerek yz ortaya kmaya balam ve yaplan bilimsel,
akademik aratrmalar gerek tarihi bilgileri ortaya koymutu. Ve tm bu gelimeler, Martin
Broszat gibi kat bir soykrmc tarihiyi bile "tarihi gerekleri" itiraf etmek zorunda brakt.
Bylece, Martin Broszat 19 Austos 1960 tarihinde Die Zeit'e yazd mektup ile, ne Dachau
Kamp'nda, ne de Alman topraklarnn hibir yerinde tek bir gaz odasnn dahi bulunmadn
itiraf ediverdi.
Dzmece tutanaklar, yalanc ahitler, masal gibi kitaplar ve tarihi-kurgu filmlerle iirilen
Holokost balonunun patlamaya baladn haber veriyordu soykrmclarn bu itiraflar.
tiraf soykrmclar kervanna Nazi avcs ve nl soykrmc Simon Wiesenthal dahi
katlacakt ilerleyen yllarda. 1975 ylnn Nisan aynda yaynlad Books and Bookmen
isimli kitabnda, Simon Wiesenthal "Alman topraklarnn hibir noktasnda, tek bir yahudinin
dahi gaz odalarnda ldrlmediini" kabul etti.
nl soykrmc Martin Brozat ve Simon Wiesenthal'n yansra birok kaynakta da Dachau
Toplama Kamp'nda hibir zaman gaz odas olmad anlatlmakta, dolaysyla biz de bu
kampta gaz verilme suretiyle tek bir yahudinin dahi ldrlmediini reniyoruz. rnein,
Stephen F. Pinter isimli bir avukat, 1959 ylnda Amerika'da yaynlanan baz gazetelere
yapt aklamada, "Dachau Toplama Kamp'nda gaz odas bulunmadn" gzlemlerine
dayandryordu:
"Amerikan Sava Bakanl'nn dava vekili olarak, savatan sonra 17 ay Dachau'da bulundum
ve Dachau'da hi gaz odas bulunmadn belirtirim. Ziyaretilere gsterilen yakma ocaklar
gaz odas gibi tantlyordu. Almanya'daki toplama kamplarnn hibirinde gaz odas yoktur."
56
Soykrmclarn 1960'lardan balayarak Alman topraklarndaki toplama kamplarnda gaz odas
olmadn itiraf etmelerinin nedeni, bu kamplarn "gz nnde" bulunmasyd. Federal
Almanya topraklar iinde bulunan Dachau, Buchenwald, Bergen-Belsen, Flossenburg gibi
kamplar ya da Avusturya topraklar iindeki Mauthausen kamp, "demir perde"nin
dndaydlar ve rahatlkla incelenebilir ve dolaysyla ilerinde gaz odas olmad grlebilir
durumdaydlar. Buna karn, "demir perde"nin teki yannda, Komnist Polonya topraklarnda

yer alan Auschwitz, Birkenau, Majdanek, Treblinka, Sobibor, Belzec gibi kamplarn Batl
aratrmaclarca zgrce incelenmesi mmkn deildi. Bu nedenle soykrmclar asl bu
kamplarn birer "lm kamp" olduunu ne srdler. II. Leuchter Raporu'nda vurgulad
gibi "garip bir tesadf sonucu, tm 'lm kamplar' komnist topraklardayd".
Nitekim Fred Leuchter'in 1988'de Auschwitz, Birkenau ve Majdanek'de yapt incelemeler,
zor artlar altnda ve nemli bir blm gizlice gerekleti. Buna ramen Leuchter, bu
kamplarda da "gaz odalar" olmadn gsteren yeterince delil elde etti. Bu, "demir perde"nin
Soykrm efsanesini ayakta tutmaya yetmediinin resmiydi.
Aslnda Auschwitz'deki "gaz odalar" Leuchter'den ok daha nce, sava yllarnda
rtlmt. Henz savan sona ermedii dnemde balatlan soykrm dedikodular zerine
Uluslararas Kzl Ha rgt hemen harekete gemi, ortaya atlan bu iddialarn gerek olup
olmadn ortaya karmak iin olay yerinde incelemelerde bulunmu ve bu konuda
hazrlad bir rapor ile Auschwitz Toplama Kamp'nda gaz odas bulunmadn bizzat
gzlemlediklerini ilan etmitir.
"Auschwitz Toplama Kamp'nda 'gaz odalar'nn olmadnn en nemli ayrntl delili, Kzl
Ha delegeler heyetinin raporudur. Kzl Ha 1944 Eyll'nde Auschwitz Toplama Kamp'n
tefti etmi ve gaz odalar iddialarna ele atmtr. Ancak, Uluslararas Kzl Ha rgt, gaz
odalar sylentisinin doruluunu kantlayacak tek bir ey dahi bulamamtr." 57
Sava sonrasnda Kzl Ha rgt'nn toplu olarak yaynlad tm dokmanlar, 1974
ylnda Arolsen Tracing Service tarafndan Almanca'ya tercme edilmitir. Bu dokmanlar
topluca Almanca'ya tercme edilirken orjinal ismine sadk kalnmtr: Die Ttigkeit des
IKRK zu gunsten der in den deutschen Konzentrationslagern inhaftierten Zivilpersonen 19391945.
Bergen-Belsen, Birkenau ve Oranienburg Toplama Kamplar'nda da gaz odalar bulunmad
ilerleyen yllarda yaplan adli gzlemlerle ortaya kt ve birok kaynak da bu yeni tespiti dile
getirdi. Wilhelm Staeglish yle yazyor: "Oranienburg ve Bergen-Belsen Kamplar'nda gaz
odalar olmad kantlanmtr... Birkenau Kamp'nda gaz odalarnn bulunduunu hibir
aratrmac delillerle kantlayamamtr." 58
Bizzat toplama kamplarnda esir olarak yaam olan Fransz tarihi Paul Rassinier ise, "ne
Dachau Kamp'nda, ne Bergen-Belsen Kamp'nda, ne de Buchenwald Kamp'nda yahudi
tutuklulara gaz verilmitir" diyor. 59
Buchenwald Kamp'nda da gaz odas bulunmad, sava sonrasnda yaynlanan ve iinde
soykrmc iddialarnn bulunduu bir kitapta ortaya kondu. Sz konusu kitab, De l'Universite
au Camp de Concentration: Temoignages Strasbourgeois ad altnda yaynlayan Romen dili
profesr George S., konuyla ilgili unlar naklediyordu: "Buchenwald Kamp'nda gardiyan
olan Lagerschutz isimli mahkumun bize sylediine gre, grev yapt kampta gaz odas
bulunmamaktadr."
Mason locasnn hazrlad rapor ile balayan
Auschwitz Mahkemeleri...
"Yahudi soykrm" efsanesini "resmi" olarak yaratan ve dnya kamuoyunun dikkatlerini bu
olaya ynelten olay, phesiz Auschwitz Mahkemeleridir. "Sava boyunca yahudilere yaplan
haksz uygulamalarn hesabn sormak ve bu mazlum insanlarn maduriyetlerini bir lde
telafi etmek adna, adaletin gecikmeli de olsa salanabilmesi" gibi son derece etkileyici bu
mahkemeler kuruldu. Ve dnya kamuoyuna hep bu ynde bir hava verildi.

Auschwitz Davalar'nn balamasna sebep olan olayn hikayesi de olduka ilgin.


Anlatlanlara gre herey, basavc olan Fritz Bauer isimli bir yahudinin sava sonrasnda
Almanya'ya dnmesiyle balamt. lerleyen gnlerde Bauer'in evine iinde imzal
dokmanlarn bulunduu bir paket gnderildi. Bu dokmanlar, Auschwitz'dekilerin
"katillerinin" kimler olduunu ortaya koyan bir rapor grnmnde
hazrlanmt.Kahramanmz Fritz Bauer, bu nadide belgeleri(!) hi vakit kaybetmeden koa
koa Federal Mahkeme'ye teslim etti.
Tabii olaylar hzla geliti. Sahneye bu sefer yeni bir kahraman daha kt: Emil Wulkan. Bir
gazeteci olan Emil Wulkan, "ans eseri" bu dokmanlar "kefetti". Buraya kadar bile son
derece garip olan hikayemiz, Wulkan'n bu "dokmanlarn" kayna ile ilgili olarak yapt
aklamalar ile daha da garip bir hale brnd. Bernd Naumann, yle yazyor: "Auschwitz
Kamp'ndaki tutuklularn ve burada grevli olan SS'lerin tam listesinden meydana gelen bu
dokmanlar, yakn bir arkadam tarafndan Breslau'daki Lessing Mason Locas'ndan
gnderilmitir." 60
Anlatlan tm bu hikayeler pek inandirc deil. Bir an iin bu dokmanlar doru kabul etsek
bile, Auschwitz Kamp'ndaki bu dosyalar, nasl olur da Breslau'daki bir mason locasna
gidebilir? Bu soruyu da pek kurcalamasak, nasl olur da kayna ile, ele geiriliiyle, ksacas
hereyiyle son derece aibeli olan bu dosyalar, Federal Mahkeme gibi ciddi olmas gereken bir
kurum tarafndan "kesin bir delil" olarak kullanlabilir ve son derece byk bir sansasyonla
dnya kamuoyunun karsna kartlabilir?
Bugne kadar birisi ortaya kp da, bu "dokmanlarn" ne denli gvenilir olup olamayaca
konusunda bir inceleme yapma gerei dahi duymad. Doal olarak, bu "dokmanlar" da,
dierleri gibi, soykrm masalna yakacak kadar "kirli" bir belge olarak, bugn de
karmzda durmakta.
Dzmece belgeler, tahrif edilmi tutanaklar
Yahudilerin toplu olarak Nazilerce katledildiklerine dair soykrmclarn elinde somut olarak
herhangi bir belge yoktur. Bu yzden, soykrmclarn "kant" ad altnda ileri srdkleri
eyler, son derece zorlama ve ilgisiz, dolayl iddialardr. Revizyonist tarihi Wilhelm Staeglish
yle diyor: "Alman resmi makamlarnda, Auschwitz'de gaz odalarnn olduuna dair, tek bir
dokman dahi bulunmad iin, imha mitolojisine inananlar, baka dokmanlardan dolayl
olarak, gaz odalarnn varln kantlamaya alyorlar." 61
Ancak, bu yntemin yeterince ikna edici olamayacandan endie eden soykrmclar, ii
ansa brakmadlar. Bu "talihsiz" durum, Holokost'u "kantlama" adna, soykrmclar
birtakm kirli araylara sevketti. Nitekim, bu yntemi uygulamada ksa srede baar
salayan soykrmclar, birok hayali Holokost sahnelerinin olduu filmleri, birok yalanc
ahidi, dzmece belgeleri ve tahrif edilmi tutanaklar alelacele propaganda sahnesine
srdler. Ancak, konuyla ilgili akademisyenlerin yrttkleri ok ynl aratrmalar,
soykrm ispatlama adna yaplan bu sahtekarlklar adeta sust yakalad. Wilhelm
Staeglish, "baz raporlarda Birkenau'da gaz odalarna tank olunduu iddia ediliyor. Fakat bu
raporlar ok elikili ve delil olarak sunulmas zor" diye yazyor. 62
Sz konusu elikili ifadelerin biri, Auschwitz'e smarlanan krematoryumlar ve szde gaz
odalar ile ilgili olandr:
"Nuremberg IMT davasnda, Sovyet Savc Alexander Smirnov, Auschwitz Kamp
kaytlarnda, Kamp ynetimiyle 'Topf und Snhe' firmasnn karlkl yazmalarna
rastladn iddia etti. Bu yazmalarn konusu, 'Birkenau Kamp iin, drt adet frn ile gaz
odalarnn yaplmas ve bu siparilerin ise, 1943 balarnda tamamlanmas' idi. Sovyet Savcs
Smirnov'un kaynak ald dokmann tarihi ise, 12 ubat 1943 idi." 63

Nuremberg IMT davasnda geen Birkenau Kamp'nda gaz odalarnn yaplmasyla ilgili
iddia, bir "dokmana" dayandrlmakla birlikte, szkonusu "belge" dzmecedir. nk, "12
ubat 1943 tarihinde, Birkenau sava tutuklular kamp deildi". 64
Ayrca, szkonusu "belgenin" gvenilir olmad, hatta sahte olduu ynnde baka deliller
de vardr:
"Bu dokmanda, 'be tane l ocak aleti ile kmrl stma tesisat' siparii veriliyordu. 6
Mays 1945'de, 'Sovyet Sava Sulular Komisyonu', bu dokmann dier bir rneini buldu.
Ancak, bu rnekte, 'be tane ocak aleti ile kmrl stma tesisat' kelimeleri gemiyordu. te
yandan, sz konusu dokmann kopyasnda, 'tertibat 10 Nisan 1943'de kullanma hazr
olmaldr' eklinde bir talimat geiyordu. Oysa, bu talimat cmlesi, Sovyet Savcs
Smirnov'un elinde bulunan dokmanda bulunmuyordu." 65
imdi, tm bunlar gz nnde bulundurulursa, Sovyet Savcs Alexander Smirnov'un
iddiasnn aksine, sz konusu dokman son derece pheli ve aibelidir.
Soykrm literatrnde nemli bir yere sahip olan Wannsee Tutanaklar'nn da gvenilirlikten
son derece uzak olduklar ilerleyen yllarda ortaya kmtr. Oysa, soykrmclar, yahudilerin
topluca imha edilerek bir soykrma tabii tutulmalarna delil olarak bu Wannsee Tutanaklarn
gsteriyorlard.
Wannsee Tutanaklar'nn yks ilgintir. Tutanaklar, 20 Ocak 1942'de, Berlin'in Gross
Wannsee Caddesi'nde, 56/58 numaral binada, Heydrich'in bakanlnda yaplan bir toplant
srasnda tutulmutur. Soykrmclar bu konferansn tutanaklarnda yahudilerin imha
edilmesine dair alnan szde kararn delillerinin yer aldn sylerler. Bu konferansn
tutanaklar, Wannsee Protokol ad altnda, Basavc Robert M. W. tarafndan, NMT
Wilhelmstasse davasnda, NG - 2586 Dokman ad altnda, delil olarak sunulmutur.
Oysa Wannsee Tutanaklar hibir ekilde belge saylabilecek nitelikte deillerdir. Hereyden
nce, bunlar tutanak deil, sadece birtakm notlardr, hem de daha ge bir tarihte kaleme
alnm notlar: "Bu tutanaklarn aslnda gerek manada bir tutanak olmadklarnn
farkedilmesi gerekir. Institut fr Zeitgeschicte'e gre, bunlar Eichmann ve meslekta Rolf
Gunther tarafndan sonradan alnan notlardr." 66
Wilhelm Staeglish ise yle yazar: "Sadece birtakm hatrlamalardan oluan ve tutanak olarak
ileri srlen bu bilgi, hi kukusuz Wannsee Konferans'nn ieriini ve sonularn inanlr
klmak iin ortaya atlmt. Yine de, sz konusu bu dokmanlarn Eichmann veya konferansa
katlan bir kii tarafndan yazlp yazlmad cevap bekleyen bir soru." 67
stnde herhangi bir antet bulunmayan, seri numaras, dosya numaras, resmi damgas, tarihi,
imzas olmayan, ilave ve iptal edilen paragraflaryla tahrif edilmi bir grnme sahip, kk
kat paralarndan meydana gelen, dolaysyla resmi belge zellikleri tamayan, adna
Wannsee Tutanaklar denilen katlar duruyor karmzda. Ve 6 milyon yahudinin soykrma
uramas gibi dev bir iddiay, soykrmclar ite bu rk dayanak ile delillendirmeye
alyorlar: Profesr Paul Rassinier'nin de belirttii gibi, Wannsee Tutanaklar'nda resmi bir
damga, tarih ve imza yoktur, bu "tutanaklar" bir daktilo ile kk katlara yazlmtr. Hatta,
dokmann baz paragraflar eklenmi, bazlar karlm veya deitirilmi gibi
gzkmektedir. Yani, dokmanlar zerinde sahtekarlk yaplm olabilir. Bir baka uzman ise
tutanaklar hakknda unlar yazyor:
"Wannsee Dokman'nn zerinde herhangi bir ajansn ismi bulunmad gibi, herhangi bir
seri numaras da bulunmamaktadr. Bu sebepten tr de, allagelen resmi evraklara
benzememektedir. Ayrca, tm bu eksikliklere ramen, bunlarn 'ok gizli' damgasyla
mhrlenmesi de anlalamaz bir durum. Bir dosya numaras dahi olmayan, hkmete ait

olduunu belli edecek bir belge zellii tamamasna ramen, bu katlar ok gizli olarak
tanmlanyorsa, bu duruma son derece byk bir pheyle bakmamz gerekiyor. Basavc
Kempner'in elindeki Wannsee Tutanaklar'nn kopyasnda bulunan 'D. III. 29 g. Rs' bir eit
resmi kayt gibi gzkebilir. Ancak, bu hibir eyi ifade etmiyor, nk, hkmet
dokmanlarn bu ekilde numaralandrmyordu. Batan beri bahsettiimiz bu noktalar,
Wannsee Tutanaklar'nn pheli, aibeli olduunu gstermektedir." 68
Wannsee Tutanaklar bylesine pheli bir yapya sahip olmasna karn, Alman resmi
makamlar, gvenilirliklerini incelemek iin bu tutanaklar bir teste tabi tutmamlardr. Ancak
bu tutanaklar gerek Nuremberg mahkemelerinde, gerekse daha sonra byk bir delil olarak
ilem grmtr. stteki bilgiler, 6 milyon yahudinin ldrld iddiasn kantlayarak
dnya kamuoyunda soykrm "resmiletirme" amacyla kurulmu olan Nuremberg
durumalarnda, ne tr "belge"lerin "kant" olarak kullanldn gzler nne seren bir ka
rnek. Bununla birlikte, 42 ciltlik Nuremberg mahkemelerinde ve 15 ciltlik Amerikan
mahkemelerinde ileri srlen "dokmanlarn" ne denli salkl olduklar, tek bana ayr bir
kitap konusudur.
Sonu olarak sylenecek olan, II. Dnya Sava srasnda bir "yahudi soykrm" yaandn
gsteren tek bir belgenin var olmaddr. Sava sonrasnda onyllar sren aratrmalar
sonucunda da soykrmclar bu konuda hibir ey bulamamlardr. 1990 ubat'nda ilk defa
gn na kan Dou Alman gizli arivlerini de didik didik etmiler ama bu konuda tek bir
delil dahi bulamamlard. Bu tarihi gelimeyi, Trk yahudilerinin yayn organ olan alom,
yle bildiriyor:
"Getiimiz ay Dou Almanya'nn arivlerini srail'e amasyla bu konudaki almalarn
temeli atlm oldu. Yaklak 40.000 sayfalk belge Yad Vashem'e gnderildi. Bunlar
kataloglandktan sonra, aratrmaclar iin ok deerli birer belge haline gelecekler... Yad
Vashem arivinin yneticilerinden olan Dr. Esther Aran yle diyor: Hitler'in yahudilerin yok
edilmesi hakknda verdii kesin bir emire rastlamadk." 69
Soykrmclarn "delil" olarak kullandklar fotoraflar
Toplama kamplarnda ekilmi, sska ceset ynlarn gsteren birok fotoraf, soykrmclar
tarafndan "delil" olarak kullanlmaktadr. Soykrmclar bu fotoraflar insanlara gsterirken,
"ite soykrma uram 6 milyon yahudiden geriye kalanlar" demekte ve doal olarak, bu
fotoraflar insanlarn zerinde olduka etkili olmaktadr. Bu durumda, cevap verilmesi
gereken soru, ceset ynlarn gsteren bu fotoraflarn, gerekten de soykrmn delili olup
olamayaca sorusu olmaldr.
Herhangi bir fotorafn stne veya altna bir balk veya bir yorum ekleyerek, fotorafn
gerekte verdii mesajdan tamamen farkl, hatta zt bir mesaj verebilmek son derece kolaydr.
rnein, savata lm bir asker fotorafnn altna, "dmanla arprken ldrld" gibi bir
yorum yazabileceiniz gibi, ayn fotorafn altna, "dmandan kaarken vuruldu" da
yazabilirsiniz; birinci yorumda kahraman olan asker, ayn fotorafn altndaki ikici yorumla
hain konumuna sokulmu olur. Demek istediimiz, soykrmclarn gsterdii fotoraflarn
sahte olup olmadklarndan ziyade, bu fotoraflarla ilgili yaplacak yorumlarn ne olduklar
nemlidir.
imdi, ortada birtakm ceset ynlar vardr, ama nemli olan bu insanlarn ne ekilde
ldkleri. Dier bir deyile, bu insanlar ldrlmler midir? Yoksa ecelleriyle mi
lmlerdir? Bu sorularn cevabn aramadan, bir fotorafn altna hemen bir yorum koymak,
sadece politik bir propaganda arayn gsterir.
Soykrmclarn kendi ideolojilerini dorulamak amacyla kullandklar bu fotoraflarda
yeralan cesetler, dikkat edilirse son derece zayf insanlara aittir. Bu, szkonusu insanlarn gaz

odalarnda ldn gstermez (gaz odasnn "zayflatma" gibi bir etkisi yoktur). Aksine bu
durum, len insanlarn sava dneminde ortal kasp kavuran yaygn tifs salgn ve savan
sona ermesine yakn dnemde ba gsteren alk sonucunda ldklerini gstermektedir.
zerinde nemle durulmas gereken bir dier nokta da, soykrmclarn gsterdii ceset
ynlarnn bulunduu fotoraflarn hepsinin toplama kamplarnda ekilmi fotoraflar
olmamasdr. Baka mekanlarda ekilmi fotoraflar da dier fotoraflarla birlikte
kullanlmakta ve dolaysyla, kastl olarak, bu cesetlerin de yahudilere ait olduu eklinde bir
izlenim yaratlmaya allmaktadr. Ayrca Alman kadn ve ocuklara ait olan ceset ynlar
da, kastl olarak, soykrma uram yahudiler olarak gsterilmektedir.
Soykrmclar iin yz karas bir "ahit": Kurt Gerstein
nceki sayfalardan da hatrlayacanz gibi, Kurt Gerstein isimli SS Subay yapt tanklk
ifadesinde, gaz odalarna ahit olduunu iddia etmiti. Ancak bu SS Subay, 25 m2'lik son
derece kk bir alana sahip olan bu odalara 700-800 yahudi gibi kalabalk bir kitlenin gaz
verilmek zere sokulduklarn ifade edince, insanlar gldrm, te yandan da kendisini,
soykrmn bir numaral tan olarak lanse eden soykrmclar da son derece zor duruma
sokmutu. nk, Kurt Gerstein'in "gaz odalarn ispatlayan bu tanklna(!)" gre, her m2'ye
32 insan dmekteydi!..
Kurt Gerstein'in matematiksel olarak uygulanabilmesi imkansz iddialar bitmek tkenmek
bilmedi. Ve itiraf ad altnda, ortaya ylesine komik yeni bir iddia att ki, "m2'ye 32 yahudi"
iddias neredeyse glgede kald. te Gerstein'den yeni bir "itiraf":
"Tarih 20 Austos 1942. Birinci tren Lemberg'den geldi. 45 vagonda toplam 6700 kii vard
ki, bunlarn 1450'si daha nce lmt... Kaybolmu yanda bir yahudi ocuun kolunun
altnda bir avu ip vard ve bu yandaki ocuk, ipleri hayatta kalm 5250 insana
datyordu. 35-40 metrelik ayakkab ynnda, kimse ayakkabsnn tekini bulamayaca
iin, ipleri ayakkablar birbirine balamalar iin veriliyordu." 70
3 ve 5 numaral Frankfurt Mahkemeleri'nde Kurt Gerstein tanklk iin aynen bu ifadeleri
kullanyordu. 5250 insana ait olan 35-40 metrelik bir ayakkab da!.. Evet, yanl
okumadnz. 10-12 katlk bir apartman yksekliinde bir ayakkab kulesi!.. Ne de olsa ortada
bir "soykrm" vardr ve anlatlacaklarn da bu "faciaya" yakacak denli, alabildiine
dramatik olmas gerekmektedir!.. Ancak, bu sefer de, yani Gerstein'in anlatt bu
"ayakkabdan gkdelen" hikayesinde de, soykrmclar izah edilemeyecek denli bir yalanla
tekrar kamuoyunun karsna kabilmilerdir. Gerstein'in verdii rakamn iki- kat ayakkab
da toplasanz, byle bir "kule" olumaz. nk ayakkablar birbiri zerine atarak en fazla 4-5
metrelik bir ykseklik elde edilebilir. Say, ancak alan geniletir. Gerstein'in ifadesini
okuyunca, ayakkablar o kadar yksee karmak iin vin mi kullandlar, diye sormak
geliyor insann aklna!..
"Holocoust tan" Kurt Gerstein, doru sylediine dair yemin ederek, soykrma urayan
yahudilerin saysn 25 milyon olarak ilan edince, bir defa daha insanlar gld ve bylece,
soykrmclarn iplii bir kere daha pazara kms oldu. nk, o dnemde deil Avrupa'da,
tm dnyada 25 milyon yahudi yoktu. II. Dnya Sava ncesinde, Avrupa'da sadece 6 milyon
yahudi yaarken, tm dnyada toplam 16.6 milyon yahudi bulunmaktayd.
Ama, her ne kadar o dnemde, dnyada sadece toplam 16.5 milyon yahudi yayorsa da,
"Holokost tan" Gerstein, sadece savan yaand blgede 25 milyon yahudinin
"soykrma" uradna ahit olabilmitir!.. te, "soykrmn" gerek diye tantlan inanlmaz
boyutunun, Gerstein'in azndan "ispat"!..

Kurt Gerstein'in soykrm ispatlama uruna krd potlar, bunlarla snrl kalmayacakt. Bu
"soykrm ahidinin" hemen her iddias bir skandala dnt. Ksacas Gerstein yalan
sylemeyi dahi beceremedi. Bu yalanlar, soykrmclarn ne tr "tanklklarla" soykrm
masaln ispatlamaya altklarn gstermektedir. te bu yzden, Kurt Gerstein'in
"itiraflarndaki" tutarszlklara, elikilere daha yakndan bakmakta yarar var.
SS Subay Kurt Gerstein'in gaz odas ve soykrm tan olarak anlattklarnn bir de uzun bir
hikayesi vardr. Gerstein, Mart 1941'de SS'e gnll olarak katlr; amac, Nazilerin
yahudilere ynelik uyguladklarna bizzat ahit olup, tm grdklerini dnyaya anlatmaktr.
Salk ve Hijyen Servisi'nde baarlar gsterip, 1941 Kasm'nda "Untersturmfhrer F"
dzeyine ykselir. 1942'de Dezenfekte Servisi'nin bana getirilir. 8 Haziran 1942 tarihinde,
yerini sadece kamyon srcsnn bildii prsik asidi Polonya'ya sevketmekle
grevlendirilir. Gerstein byk saylarda elbise dezenfekte edecek ve dizel motorlar prsik
asit ile altracaktr. Belzek, Treblinka ve Majdenek Kamplar'n dolar, Sobibor'a gitmez.
Gerstein 3 kampta gnde toplam 60.000 insann infaz edildiini syleyecektir. Dier gn, 18
Austos 1942 tarihinde, Belzek Kamp'na gider ve btn tesisat yerinde grr. 19 Austos
1942 tarihinde, bir trenin kampa ulamasna ahit olur. Gelenlerin elbisesiz olduuna, deerli
eyalarn ellerinde tadklarna, kadnlarn salarnn kesildiine ve 25 m2'lik odaya 700-800
kiinin sk-tk sokulduuna "ahit" olur. Anlattna gre gaz odasndaki dizel motor
almaya baladktan 32 dakika sonra i bitiyor, kadavralar grevli yahudiler dar
kartyor ve altn dileri, deerli eyalar vcudun belirli blgelerine saklanan yerlerden
karyorlard.
Gerstein'n yapt "itiraf"larn en aibelisi, Almanlar'n kendisine verdikleri "son derece gizli
grev"le ilgili olandr. Mahkeme tutanaklarnda srekli olarak "ok gizli grev" olarak geen
bu talimata gre, Almanlar Gerstein'a yksek oranda hidrosiyanik asidi Belzec Kamp'na
nakletmesini emretmilerdir.
Ancak Gerstein'in bu konuyla ilgili olarak Frankfurt Mahkemeleri'ne verdii ifadeler
birbiriyle eliiktir. 1. Frankfurt Mahkemesi'ne "bana ok gizli bir grev iin, 100 kg. asit
prsik getirmem Gunther tarafndan emredildi" diyen Gerstein, 4. Frankfurt Mahkemesi'nde
birden ifade deitirmi ve "bana ok gizli bir ekilde, 260 kg. asit prsik temin etmem
Gunther tarafndan emredildi" demitir. 71
"tiraflarnn" k noktas olabilecek kadar, bylesine nemli bir olay anlatrken Gerstein'in
tutarsz ifade vermesi anlattklarnn doru olmadn yeterince ortaya koyuyor.
Gerstein'in birer skandala dnen itiraflar, bunlarla snrl kalmad. Gerstein'in mahkemeye
delil olarak sunduu Degesch firmasnn faturalarnn dzmece olduu ortaya knca
soykrmc evrelerde yeni bir ok yasand. Fransz akademisyen Henri Roques, The
'Confessions' of Kurt Gerstein (Kurt Gerstein'in 'tiraflar') adl kitabnda yle yazyor:
"Gerstein'n Fransz aratrmaclara vermeyip Anglo-Amerikan aratrmaclara verdii
Degesch faturalar sahte gzkyor. Degesch faturasnn numaras yok. yleyse, Degesch
faturalar hangi sraya gre dosyalanyordu? Ordunun satn alma sra numaras yok. Hibir
tren ve araba servisinin numaras yok. Hibir teslim numaras yok. Faturalarda, ne satc
Degesch, ne de alc olarak Gerstein ya da baka birinin imzas var. Bu sat iin Degesch ve
askeriyede sorumlu konumunda kimse yok mu? Alman Ordusu'nda, bir kiinin kendi ad ve
adresine yollanmak zere, ordu adna bir ey satn almas kanuni deildir. Bu yzden,
Gerstein kendi adna Ziklon B'yi satn alamaz, bir generalin kendi adna bir tank satn
alamayaca gibi... Yoksa, Gerstein, baz Degesch faturalarn alp onlar kendi mi
doldurmutur?" 72
Kurt Gerstein"in "itiraflar" bu kadarla da kalmad... Soykrm ispatlayan o kadar fazla delili
vard ki, Gerstein hepsini bir bir anlatmak istiyordu!.. Yalnz, her seferinde bir aksilik oluyor,

anlattklar Holokost'un varln kantlamas gerekirken, hep bir yerlerde hata yapyordu!
Gerstein yle eyler anlatyordu ki, insanlar yahudilerin soykrma uradna inanacaklar
yerde, soykrmn varlndan phe eder hale gelmilerdi. Bu durumda, Gerstein, ok arpc
olduunu zannettii yeni bir iddia ile ortaya kt. O ana kadar birok ey anlatmasna
anlatmt, ama soykrm edebiyatnn en nemli ksmna ahit olma zaman artk gelmiti:
Gerstein, "gaz odalarnda yahudilerin nasl ldklerine de ahit oldum" diyerek grdklerini
anlatmaya balad:
"Diesel motorun fr, motoru altrmaya alyor. Fakat motor almyor! Hauptmann
Wirth geliyor, benim manzaray grdm grnce korktuu anlalyor. Evet gryor ve
bekliyorum. Kronometrem hepsini tespit ediyor. 50 dakika, 70 dakika. Makina almyor!..
Adamlar gaz odalarnda bekliyorlar. Kronometrenin tespit ettiine gre, 2 saat 49 dakika
sonra motor alt... Yeniden 25 dakika geiyor; doru, biroklar ldler. Elektrikli
lambalarn aydnlatt odann penceresinden, bir an iin ierisi gzkyor. 28. dakikann
sonunda yalnzca birka yayor, 32 dakika sonra hepsi lyorlar!" 73
Kurt Gerstein yukardaki ifadelerini, "bir gaz odas tannn itiraflar" olarak, 1. ve 3.
Frankfurt Mahkemeleri'ne vermiti. imdi, Gerstein'in anlattklarn ksaca zetliyelim ve
anlattklarnn ne denli gereki olup olmadna bir gz atalm.
Gerstein yahudilere gaz verilmesi srasnda olay yerinde bulunduunu sylyor. Uzun bir sre
dizel motorun almadn, ancak 2 saat 49 dakika sonra motorun almaya baladn
bildiriyor. 28 dakika sonra ou kurbann, 32 dakika sonra da tamamnn ldn sylyor.
Oysa Gerstein'in iddia ettii gibi, 25 m2'lik gaz odasnda 700-800 kii bulunuyorsa, bu
yahudilerin 2 saat 49 dakika gibi uzun bir sre oksijensizlik nedeniyle hayatta kalamamalar
gerekirdi. Hayatta kaldklarn kabul etsek bile, kk bir pencereden bakan Gerstein, bu
kadar dar bir alanda balk istifi gibi durmalar gereken bu younluktaki bir kitlenin iinden
ka kiinin yaadn, ka kiinin ldn nasl tespit edebiliyordu? ller yere decek bir
alana dahi sahip olamadna gre, nasl oluyor da Gerstein, "28 dakika sonra birounun
ldn" anlayabiliyor veya grebiliyordu?
Gerstein'in anlattklarnn doru olmadn ortaya koyan bir dier nokta da, yahudilerin
ldrlmeleri iin kullanldn iddia ettii dizel motorunun, 28 veya 32 dakika gibi ksa
saylabilecek bir srede ldrc etki yapamayacann ortaya kmasdr. Henry Roques
yle diyor:
"Gerstein tm 'itiraflarnda', eski bir dizel motorun kullanldn sylyor. Dizel, dahili bir
tututurucu motorudur ve kokusuz ve ldrc bir gaz olan karbonmonoksidi (CO) bir miktar
aa karr, fakat byk oranda aa kan gaz karbondioksittir (CO2) ki bu gaz insan
sadece hasta eder, ancak ok uzun bir sre sonra lme sebep verir. Bu durumda, Gerstein'in
ldrmek iin kullanldn syledii dizel motorun 28 veya 32 dakikada, grdn iddia
ettii sonular dourmas mmkn deildir. 28 dakika sonra lmn gelebilmesi iin, dizel
motor yerine, gazolin motorunun kullanlmas daha mantkl olacakt." 74
Yalanc ahitler soykrm "ispatlamak" iin grev banda!
Nuremberg Mahkemeleri'nde belge olarak ileri srlen dokmanlarn ne denli aibeli
olduklarn grdkten sonra, bu mahkemelere arlan "tanklarn" zerinde de durmakta
yarar var. nk, "tanklar" da en az yukarda anlattmz "belgeler" kadar inandrclktan
uzak.
nceki sayfalarda krematoryumlar (l yakma frnlar) konu edinirken, SS Subay Karl
Bischoff'a atfedilen aibeli bir rapordan bahsetmitik. Ksaca zetlemek gerekirse, bugnn
modern teknolojisi ile gnde toplam ancak 529 cesedin yaklabilmesi mmkn iken, 50 sene
nce, bugn iin ilkel saylabilecek artlarda 4756 cesedin yakldn iddia etmiti Bischoff.

Bunun yannda, ortada esrarengiz bir baka durum daha var: SS Subay Karl Bischoff,
Auschwitz Merkez Ofisi idarecisi olmasna ramen, Sava Sulular Mahkemesi'ne "gaz odas
tan" olarak arlmamtr. Nuremberg Askeri Mahkemesi'nin Toplama Kamp Davas'na,
SS Subay Karl Bischoff gibi "tank" zellii tayabilecek birisinin deil de, Auschwitz'i
hayatnda grmemi kiilerin tanklna bavurulmu olmas phe ekicidir. Paul
Rassinier'nin yazdna gre, "SS Subay Karl Bischoff'un yerine, Nuremberg Mahkemesi'ne
tank olarak Wolfgang Grosch arlmtr. Ancak, bu 'tank', 'kant' olarak ileri srd
binalar hayatnda bir kere dahi grmemitir." 75
Bu durumda, olaylara ahit olmayan "tanklarn" mahkemelere arlmalar yznden,
insanlarn aklna ister istemez yle bir soru taklyor: Acaba, soykrmclar, Auschwitz'i
gerekten gren kiilerin tanklklarnn "gaz odalarn" dorulamayacandan m
korkuyorlard?
Auschwitz-Birkenau'da yahudi soykrm yapldn iddia eden tanklar, bu olaylara ahit
olduklarn iddia ediyorlard. Nitekim bu "ahit"lerden biri olduunu ileri sren Sigismund
Bendel unlar anlatyordu:
"Kaln ve siyah bir duman ukurdan yukar doru ykseliyordu. Herey o kadar abuk
oluyordu ki inanamadm iin hayal grdm dndm oldu... Bir saat sonra herey
eski haline dnyor, adamlar klleri topluyorlard. Sonra baka bir grup 4. l yakma frnna
getiriliyordu." 76
Byk ihtimal, Sigismund Bendel gerekten de hayal gryordu. nk Bendel'in iddia ettii
gibi akta yaklan cesetlerin kl haline gelmeleri bir saat gibi ksa bir srede gerekleemez.
Bendel daha da ileri giderek hayal rn olan yeni bir iddia ile "soykrm ahitlii"ne devam
etti: "Tutuklular yaklan yerden akan yalar alp cesetlerin stne dkerek onlarn daha iyi
yanmasn salyorlard." (Langbein, s. 221) Oysa, yanan vcutlardan akan yan alnmas
fiziksel ve teknik olarak imkanszdr.
te yandan ahit olunduu iddia edilen bir dier olay ise, gaz verildikten yarm saat sonra
grevlilerin gaz maskesi takmadan odaya girdikleri ve cesetlerden altn dileri topladklar
iddiasdr. Ancak, bu da bir nceki gibi gereklemesi imkansz bir yalandr. nk, gaz
maskesi kullanmadan bunun yaplmas mmkn deildir. Ziklon B verildikten sonra bu kadar
ksa bir sre iinde gaz maskesi takmadan ieri girilemez.
"Gaz odalarna" tank olduunu iddia eden yalanc ahitlerden birisi de, 10 sene ncesine
kadar Tel-Aviv'de berberlik yapan 70 yandaki Abraham Bomba idi. Sava srasnda,
Treblinka Toplama Kamp'nn berberi olduunu ileri sren Abraham Bomba, yle diyordu
kendisiyle yaplan bir rportajda:
"Gaz odasnn iinde onlar bekliyorduk. Sonra da 60-70 kadnn salarn kesiyorduk. Bizi 5
dakika kadar gaz odasndan dar kartyorlard. O zaman ieri gaz gnderiyorlar ve
ldryorlard. Gaz odasnn br yannda bir komando cesetleri kartyordu. ki dakikada
heryer temizlenmiti. Bir sonraki grup girebilirdi artk." 77
Abraham Bomba isimli bu yalanc Holokost ahidinin anlattklarnn gerek olmas bilimsel
olarak mmkn deildir. nk, bu yalanc ahit, gaz verildikten 5 dakika sonra bu odaya
girip, ikinci grubun salarn kestiini iddia ediyor. Oysa, "Haarat Yokedici Hidrosiyanid Asit
olan Ziklon'un Kullanm Klavuz Bilgileri" isimli tantm kitapna gre, Ziklon B'nin
kullanm sonrasnda, havalandrma iin en az 20 saat gemesi gereklidir. 20 saat
havalandrma gerektiren bu odaya 5 dakika sonra girmek, kesin lmdr.

Bu yalanc ahidin tanklnda syledii ikinci yalan daha da tutarszdr. nk, "len 70
kadnn cesetlerini, grevli komandonun iki dakikada odadan dar karttn" iddia
edebilmektedir. Oysa iki dakika gibi son derece ksa bir sre zarfnda, 70 cesedin tek bir
grevli tarafndan, bir odadan dar kartlabilmesi mmkn deildir.
Film ynetmeni Claude Lanzmann'n, Abraham Bomb isimli bu yalanc soykrm ahidinin
anlarndan yararlanarak en nl Holokost filmlerinden biri olan "Shoah" evirdiini, yeri
gelmiken hatrlatmakta yarar var. Claude Lanzmann, "kendisinin aslnda bir film deil, bir
belgesel evirdiini" iddia etmiti. Shoah filminin referans olan anlarn, gerekleri anlatan
bir "tana" ait olmad anlalnca, szkonusu filmin de yalanlardan bahsetmeye mahkum
olduu ortaya kyor. Yalanc Holokost ahidi Abraham Bomba'nn bu yalan anlari ile, belki
bir belgesel deil ama, ok gzel yalan bir Holokost filminin evrildiini kabul etmek
gerekiyor.
Soykrm ispatlama uruna "ahitlik" yapan, ancak ilerleyen yllarda anlattklarnn doru
olmad ortaya kan bir tank daha vard: Alman Protestan Kilisesi Konsey Bakan Pasteur
Martin Niemller. Niemller'in o gnlerde, gerekmi gibi heyecanla anlatt, ancak bugnn
soykrmclarnn dahi artk kabul etmedii senaryolar unlardr:
"Martin Niemller, 3 Temmuz 1946'da syledii, hatta 'Der Weg ins Freie' ad altnda
yaynlanan konferansnda, Dachau'da 238.756 kiinin srgnde olduuna ahitlik etti, fakat
bugn bu saynn 30.000 olduu bilinmekte. Niemller ayrca, bu kampta bir gaz odasnn
varlndan bahsetmiti, fakat bugn bunun da var olmad bilinmektedir." 78
Son derece pheli bir baka "soykrm belgesi" de, Sava Mltecileri Krss Raporu'dur.
Rapor, 1944 Kasm'nda, WRB US War Refugee Board (Amerikan Sava Mltecileri
Krss) tarafndan yaynland. Bu brorn kapsamnda, Auschwitz ve Birkenau toplama
kamplarnda, "grg tankl" etmi kiilerin ifadeleri bulunuyordu. Bu yayn btn dnyann
dikkatlerini zerine ekti; ancak, ksa bir sre iinde, insanlar, rapora kar youn bir phe
beslemeye baladlar.
WRB Raporu'ndaki btn iddialar isimsiz olarak baslmt. Buna gereke olarak da, iddia
sahiplerinin gvenliklerinin salanmas olarak akland. Olayn garip yn, Nuremberg
Mahkemesi davalarna, bu kiilerin hibirisinin arlmamasyd. Ancak, 1960'larda ortaya
birdenbire iki srpriz kii kacakt: Dr. Rudolf Vrba ve ekoslovak Hkmeti'nden Alfred
Wetzler.
WRP Raporu'nun hazrlanmasnn stnden uzun bir sre gemi olmasna ramen, adalete
yardmc olma istekleri 20 sene gecikmeyle depreen bu iki kii, Frankfurt'taki Auschwitz
Mahkemesi'ne ktlar. Ancak, ne bu iki kiinin mahkemeye kmalar, ne de WRB'un
"aibeli" raporu, gaz odalar ve soykrm iddialarn delillendirmeye yetmeyecekti: "WRB
Raporu, ne Nuremberg Uluslararas Askeri Mahkemesi durumalarnda, ne de herhangi bir
sava sonras durumada delil olarak kabul edilmedi." 79
Madem WRB Raporu ve bu iki kiinin ahitlikleri mahkemelerde delil olarak kabul
grmemi, yleyse ortada sorun yok, diye dnlebilir. Ancak, yine soykrmclarn
propagandalaryla gerek arptlm ve WRB Raporu'nun gaz odalarn kantlad, bunun da
mahkemece tescillendii, eklindeki artc, pervasz bir yalan ile kamuoyu bir kere daha
kandrlmtr: "Auschwitz-Birkenau'da gaz odalarnn bulunduu, Frankfurt Auschwitz
Durumas'nca kantlanmtr, eklindeki bir gre bugn yaygn bir ekilde inanlmaktadr."
80
Soykrmclarn kamuoyu oluturmak iin bavurduklar bir yntem daha vard ki, insanlar
kandrmada etkili olabildi: Hayatta olmayan kiilere dayandrlan birtakm rivayetlerle
soykrm ve gaz odalarnn gerek olduunu iddia etmek. Szkonusu kimselerin gerekte

yaayp yaamadklar bile phelidir. Eer gerekten yaam olsalar bile, hayatta olmadklar
iin ortaya atlan iddialarn sorgulanmas szkonusu deildir. Bu durumda, saysz soykrm
ve gaz odalar iddialar havada uumu, bunlar yalanlayanlar da Nazilikle, ya da
antisemitlikle sulanmtr. te, bu ve buna benzer yntemlerle, soykrmclar, Nuremberg
Mahkemesi'nin ciddiye almad WRB Raporu'nu, "soykrmn bir numaral delili" diye
kamuoyuna lanse etmilerdir.
Dr. Rudolf Vrba, WRB Raporu'nda geen iddialarn tan olarak mahkemeye kt
dnemde, bandan getiini ileri srd olaylar anlatan bir de kitap yazd. 1964 ylnda
yazd bu kitaba dramatik bir isim koydu: I Cannot Forgive (Affedemem). Alfred Wetzler'in
de katklarnn bulunduu bu kitap, birok elikilerle dolu olduu iin inandrclktan
uzaktr. Birazdan bu kitaba deineceiz.
Hereye ramen, yine de bunca kiinin "tank" olarak ortaya frlamasnn nedenini hala merak
edenler iin, Fransz tarihi Robert Faurisson'un bu konuda syledikleri nemlidir: "ahitlik
bir kant saylamaz. Yanlmyorsam 35 sene zarfnda hi kimse yalanc ahitlikten sulanmad,
bu da herkese sava cinayeti hakknda istedii gibi ahitlik etme garantisi verdi."
te yandan hemen hatrlatmakta yarar var ki, szkonusu bu "ahitler", ilerleyen yllarda birer
ikier, soykrm ve gaz odalar hakknda gemi yllarda anlattklarnn gerek olmadn
itiraf etmiler ve sava sonrasnda verdikleri "tanklk" ifadelerini bizzat kendileri geri
almlardr. rnein, Clermont Ferrand Bapiskoposu Mgr Piguet, Polonyal rahiplerin
Dachau'daki "gaz odalarndan" getiklerini yazm olmasna ramen bugn bu gaz odalarnn
hibir zaman var olmadn kabul etmitir.
Burada, gerekte olup bitenlere hibir zaman "ahit" olmam olan "tank"larn nasl
birdenbire ortaya ktklarn ve bu kiilerin en ufak ahlaki bir tereddt gstermeden tarihi
gerekleri nasl saptrmaya altklarna deindik. Ancak, soykrmclarn kirli yntemleri, ne
belge ve tutanaklarda yaptklar tahribatlarla, ne de yalanc ahitlikle snrl deildi. Madem
yahudi soykrmnn yaanldnn "ispatlanmas" gerekiyordu, bu durumda szkonusu amaca
ulamak iin her yol kullanlabilirdi. imdi sra, szkonusu karanlk "belgelerle" ve kirli
"ahitliklerle" soykrm anlatan yzlerce kitabn kaleme alnmasna gelmiti.
Propaganda amal kaleme alnan
soykrm kitaplarnda sergilenen hezeyanlar
Dr. Rudolf Vrba, WRB Raporu'nda geen iddialarn tan olarak mahkeye kt dnemde,
bandan getiini ileri srd olaylar anlatan bir de kitap yazmtr. Dr. Vrba 1964 ylnda
yazd bu kitaba az nce deindiimiz gibi etkileyici bir isim koydu: I Cannot Forgive.
Alfred Wetzler'in de katklarda bulunduu bu kitap, elikilerle dolu olduu iin
inandrclktan uzaktr. Revizyonist tarihi Wilhelm Staeglish yle diyor:
"Vrba-Wetzler, her ne kadar kamplarda olup bitene ahit olduunu iddia etseler de, kitap o
kadar ok hatalarla doludur ki, insann aklna 'acaba yazarlar hi Auschwitz ve Birkenau'da
bulundu mu?' sorusu geliyor... Zaten, Dr. Vrba ve Wetzler'in iddialar hep kulaktan dolma
eyler... ddiaclar Auschwitz ana kampnn eski ordu barakalarndan meydana getirilmi tula
binalar olduunu bile bilmiyorlar..." 81
Dr. Vrba ve Wetzler ikilisinin yazd kitap hakknda, Alman revizyonist Hermann Langbein
de yle diyor:
"eitli iddialarda bulunan Polonyal Binba, Birkenau Kamp'nn bir dier isminin Raisko
olduunu sylyor. Oysa, Raisko, Birkenau'ya 5 kilometre uzaklkta bulunan bir baka
kampn ismidir. Bu 'otorite', bize, 'Birkenau'nun Polonya dilindeki karl, Raisko'dur' dedii
zaman, bu kiinin gerekler karsnda gsterdii cehaleti grebiliyoruz." 82

Dr. Vrba'nn kitabnda yapt acemice yanllklar bunlarla snrl deildi. Dr. Vrba'nn
kitabnda yapt byk tarihi gaflar kendisini ele veriyordu ve eline ayana dolatrd
yalanlaryla srekli sust yakalanyordu. Bu "sust" hatalardan biri de, Himmler'in
Birkenau'ya yapt ziyaretin tarihini yanl bildirmesiydi. Dr. Vrba kitabnn birinci
blmnde, Himmler'in Birkenau'ya yapt ziyaretten uzun uzun bahsediyor ve bu szde
ziyaretin 1943 ylnn Ocak aynda gerekletiini iddia ediyordu. 83
Oysa gerekte, Himmler Birkenau'ya 1943 Ocak'nda kesinlikle gelmemiti. Himmler
hayatnda sadece iki defa Birkenau'ya gelmiti: lk defa 1 Mart 1941 tarihinde, ikinci ve son
olarak da, 17 Temmuz 1942'de. Ancak bu tarihi geree ramen Himmler'in 1943 Ocak
aynda Birkenau'ya geldiini iddia edebilen Dr. Vrba, bu szde ziyaret srasnda, 3.000
Polonya yahudisinin yakldn Himmler'in grdn de iddia etmektedir. Bu gerekd
iddias ile Dr. Vrba'nn dorular sylemedii bir kere daha ortaya kmtr. nk tm
kaynaklarn ittifaken bildirdiine gre, 1943 Ocak'nda tek bir l yakma frn dahi henz
faaliyete balamamtr: "Birkenau'da ilk l yakma frn, 1943 ylnn Mart aynn sonunda
dahi henz tamamlanabilmi deildir." 84
Dr. Vrba'nn kitabndaki gerekd bilgiler bunlarla snrl deildir. Dr. Vrba kitabnda birka
kez, Hss'n halen 1944 ylnda da Auschwitz'in kumandan olduunu ileri srmtr. 85
Oysa "gerekte, Hss 1943 ylnn Kasm'nda Auschwitz'i terkederek Berlin'e transfer
olmutur". 86
Yani Dr. Vrba, hem Birkenau Kamp'nda bir yldan fazla kaldn iddia ediyor, hem de
kald kampn komutannn ne zaman kamptan ayrldn dahi bilmiyordu!.. Bununla
birlikte, yine kampta bir yldan fazla kaldn iddia eden ayn Dr. Vrba, daha kamp doru
drst tarif dahi edemiyordu. rnein, Erkekler Kampna "A Kamp", Aile Kampna ise "B
Kamp" diyen Vrba, bu kamplarn arasnda bir tel rg olduunu iddia ediyordu. Oysa,
gerekte erkeklerin ve ailelerin kamplarn ayran herhangi bir snr hibir zaman olmamt.
Tm bunlarn yansra, Dr. Vrba l yakma frnnn yerini dahi bilemiyordu.
Dr. Vrba'nn kitabnda yapt tm bu yanllklar, ortaya kan yalanlar aslnda net bir
ekilde tek bir eyi ortaya koyuyordu: Dr. Vrba Birkenau Kamp'nda hibir zaman
bulunmamt. Yazd bu kitap ile de Vrba'nin bir "yalanc-ahit soykrm yazar" olduu
ortaya km oluyordu.
Soykrm szde ispatlamak iin ortaya frlayan "soykrm yazarlar", Dr. Vrba ve Wetzler ile
snrl kalmayacakt. Bu sefer de Avusturyal sosyalist yahudi lider Benedikt Kautsky sahneye
yeni bir "soykrm ahidi" olarak kt ve yazd kitabnda birbirinden ilgin aklamalarda
bulundu. Bir keresinde yle diyordu:
"Kurbanlar zel bir odada soyunduruluyor, sonra da tavannda du bal aletleri bulunan bir
odada toplanmaya zorlanyorlard. Bu du balklarndan su deil, insanlar birka dakika
iinde boan karbon-monoksit gaz veriliyordu. Bulunan cesetler mavi dudaklyd ve az,
burun, kulak ve gzleri kanlyd... Gaz odalarnn kapasitesi 2.000 kiilikti. Gnde,
maksimum 6.000 ila 8.000 arasnda insan bu odalara konabiliyordu." 87
Kautsky'nin izdii bu son derece dramatik tablo propaganda aamasnda etkili oldu.
Kautsky'nin ahit olduunu iddia ettii bu tasvirler, ilerleyen yllarda propaganda amal
evrilecek olan Holokost filmlerinin birok sahnesinde defalarca kullanld. Bu film
sahnelerini seyreden milyonlarca seyirci, bir yandan Nazilerin ne denli acmasz olduunu
dnrken, te yandan da soykrma urayan o yahudilerin de ne denli mazlum ve madur
konumda brakldklarn yal gzlerle seyrettiler durdular.

Ancak, Kautsky'nin iddialar duygusal yaklamlarla deil de, bilimsel yntemlerle


sorgulannca ortaya bambaka sonular kt. Ve Avusturyal sosyalist yahudi lider Benedikt
Kautsky'nin de yeni bir "yalanc ahit" olduu anlald. Her ne kadar Kautsky, verilen gazn
insanlar birka dakikada boduunu ve cesetlerin eitli yerlerinde kanamalarn olduunu
iddia etse de, ilerleyen yllarda bu iddiann bilimsel olarak mmkn olamayaca ortaya
kacakt:
"Du balklarndan verilen gazn kurbanlara ulamas daha yava olur. nk, karbonmonoksit gaz havadan daha hafiftir. Bu yzden ksa srede lmlere sebep olamaz, ayrca
karbonmonoksit zehirlenmesi kanamaya neden olmaz. Bu nedenle Kautsky'n raporunun
katksz bir hayal rn olduu ortaya kmtr." 88
Birkenau Kamp'nda gaz odalarnn bulunduunun "ispat" olarak ise malum evrelerde tek
bir kaynak gsteriliyordu: Eugen Kogon'un kaleme ald Der SS-Staat isimli kitap. Eugen
Kogon bu kitapta gaz odalar ile ilgili olarak unlar kurguluyordu:
"Birkenau'da be adet modern l yakma frn ile ortalama kapasitesi 1200-1500 kii olan ve
yeraltnda kurulmu drt adet gaz odas bulunmaktayd. Gaz odalarnn ii bir banyoyu
andrmaktayd. Bu gaz odalarnda, cierleri ar ar yrtan hidrosiyanr asit kullanlyordu."
89
Ancak ilerleyen yllarda Eugen Kogon'un bu iddialarnn da teknik olarak doru olamayaca
anlalacakt. Revizyonist tarihi Wilhelm Staeglish yle diyor:
"Hidrosiyanr asit gaz havadan hafiftir ve bu yzden de kurbanlarnn stlerine yukardan
aaya doru akamaz; hatta basnla dahi onlara ulaamaz! ok dramatik bir ifade olan
'cierlerin yrtlmasnn' da hibir anlam yoktur." 90
Propaganda amal kaleme alnan soykrm kitaplarnda sergilenen hezeyanlar bu
anlattklarmzla snrl deildir. Burada yalnzca bir ka arpc rnei aktardk. Ancak bunlar
bile soykrmn bir masaldan baka bir ey olmadn gstermek iin yeterlidir. nk eer
gerekten bir soykrm olsayd, bunun binlerce gerek ahidi olur ve bunlar da geree uygun
ifadeler verirlerdi. Ortada bu kadar ok yalanc ahidin yer almas, soykrmn bir tarih
sahtekarl olduunun kukusuz arpc bir delilidir.
"Gaz odalar" olarak ileri srlen yerlerde mimari tahrifatlar
nceki sayfalarda toplama kamplarnda "gaz odas" olarak tantlan baz binalara deinmi ve
konunun uzmanlarnn bu konudaki tespit ve yorumlarna yer vermitik. Bu tespit ve
yorumlar, aka szkonusu "gaz odalar"nn gerek birer gaz odas olamayacan ortaya
koymaktadr. nk szkonusu binalarn hibirinde bir gaz odasnda bulunmas gereken
teknik donanm yoktur.
Ancak olayn bundan daha da ilgin bir yn var: Gaz odas olarak tantlan szkonusu
binalar zerinde birtakm oynama ve kastl tahrifatlar yaplmtr. Bu yolla bu binalara gaz
odas ss verilmeye allmtr. Bugn bilim adamlarnn bu szde gaz odalarnda tespit
ettikleri teknik eksiklikler, szkonusu odalarda yaplan "rtu"lara ramen varln srdren
eksikliklerdir. Eer bu odalarn orijinal hallerini grseydik, bunlarn "gaz odas" olmadklarn
plak gzle bile anlayabilirdik byk olaslkla.
nl Fransz revizyonist tarihi Henri Roques, gaz odas olarak gsterilen yerlerin "orijinal"
olmadn, sava sonrasnda propaganda amal birtakm mimari dzenlemelere gidildiini
yle bildiriyor:

"Gaz odas olarak kullanldna dair hibir delil olmamasna ramen, hala bu mekanlar 'gaz
odas' olarak halka tantlyorlar. Daha uygun bir grnt olsun diye de, odalarda savatan
sonra birtakm deiiklikler yaplm. Aslnda bu mekanlar sava dneminde depo, bazen de
garaj olarak kullanlmlardr." 91
Kendisi bir yahudi olmasna karn, soykrm konusunda Revizyonist gr benimseyen
gen aratrmac David Cole, toplama kamplarna gelen turistlere "gaz odas" olarak
gsterilen mekanlarn sava srasndaki gerek kullanm amalarn yle ifade ediyor:"Buras
gerekte krematoryum ve morgdu. Ayn zamanda, caddenin tam karsnda restorant ve
hastanedeki SS askerleri iin hava saldrlarna kar snak olarak da kullanlabiliyordu." 92
Gaz odas uzman Fred Leuchter ise yle diyor:"Elde bulunan tarihi dokmanlar ve
aratrmalara gre grnen udur ki; birok gaz odas baka bir amala nceden yaplm bir
yapdan evrilmitir. Auschwitz Devlet Mzesi'nde anlatlan Bunkers I ve II, birok odas olan
bir iftlik evinden dntrlm ve pencereleri mhrlenmitir. Bunlar orijinal halinde
bulunmamaktadrlar ve orijinal halleri de incelenmemitir. Yaplan aratrmaya ve
anlatlanlara gre, morglardan dntrlm olan Kremas I, II, III, IV ve V birbirine bal
yaplardr." 93
Revizyonist tarihi Wilhelm Staeglish u yorumu yapyor:
"Bugn bile, Auschwitz Mzesi ziyaretilerine, kampn eski krematoryumu bir 'gaz odas'
olarak gsterilmekte. Fakat, -Fransz akademist Robert Faurisson'un kefettii gibi- bu sadece
bir 'rekonstrksiyon'dur, yani bu sonradan tasarlanan bir ilaveden ibarettir. Ancak, tabii ki,
Auschwitz Mzesi'ne gelen turistler, bu konuda bilgilendirilmiyorlar." 94
"1943 Temmuz'unda yakma ocaklar yklmt. Ayn tarihte, bu binann bacas da yklp yerle
bir edilmiti. Elimde henz yaynlanmam olan ve binann bugnk durumunu gsteren bir
fotoraf var. Bu fotorafta "restore edilmi" bacaya cam bir blm ilave edildiini herkes
rahatlkla grebilir. Ancak bu ilave, yapya uygun deildir. Bu durumda, 'gaz odas' ovun
tamamen bir dekoru grnmndedir." 95
David Cole da "restorasyona" uram baca hakknda Auschwitz Mzesi Mdr ile yapt
grmeye dayanarak yle diyor: "Gemite binann yanndaki byk tula bacann
sonradan yaplm olduunu kabul ettiler. Aslnda bu anlalmas zor olan bir sr da
saylmazd, nk baca hibir ekilde binaya bal deildi." 96
Tm bunlarn yansra, Birkenau Kamp'n grmek iin gelen ziyaretilere sunulan ayr bir
"yanltc-delil" daha var: Gaz odalar kalntlar olduu ileri srlen harabeler:
"Her biri 2000-3000 kiilik bir kapasiteye sahip olduu iddia edilen bir veya daha fazla 'gaz
odasnn' kalntlar olamayacak kadar az bir hacime sahiptir bu harabeler. Birkenau'da
gerekten drt adet yakma frn bulunmu olsayd, buna orantl olarak ardnda olduka
byk bir kalnt brakm olmalyd. Henz bylesine byk bir kalntnn var olduunu
gsteren bir fotorafa rastlanmamtr!" 97
Yeri gelmiken bir kere daha hatrlatmakta yarar grdmz nokta, nasl olup da 2000
kiinin gaz verilmek zere 210 m2'lik bir odaya sdrlabildiidir. Bu durumda, her m2'ye 10
[21?] kiinin dtn iddia etmek, soykrm yalanlarnn belki de an talihsizi olarak tarihte
yerini alm oldu.
Soykrmclardan ucuz tercme sahtekarlklar
ncelediimiz bilgilerin bize gsterdii; soykrmclarn iddialarn kabul ettirmek iin her
trl sahtekarl kullanmaktan geri durmadklardr. Soykrmclarn bu tr "usulsz"
klarndan birisi de, Almanca tutanaklarda "karbratr odas" olarak geen ifadenin, kastl

olarak "gaz odas" olarak tercme edilmesidir. Ancak, eldeki belgelerde tercme tahrifat
yapacak denli ileri giden soykrmclarn foyas, her zamanki gibi ilerleyen gnlerde bir kere
daha ortaya kmtr:
"Alman resmi dosyalarnda Birkenau ile balantl olarak geen ve yahudilerin gaz odalarnda
ldrldne delil olarak gsterilen 'gaz odas' kelimesinin bir yanl tercme olduu aa
kt. Arthur Butz'un da dedii gibi, 'karbratr odas' (Vergasungskeller) ngilizce'ye gaz
odas olarak tercme edilmitir." 98
KNC BLM (Part 2c : 3/4)
Anna Frank'n aibeli gnl
Soykrmc ekoln Holokost efsanesini zihinlere yerletirmek iin bavurduklar bir yntem
de, baz dramatik grnml olaylar simgeletirmektir. Bu ynteme tipik bir rnek, toplama
kamplarnda yaad sylenen kk bir yahudi kz, yani Anna Frank ve yazd iddia edilen
gnlkleridir.
Anna Frank'n sava gnlkleri ylesine abartlarak kamuoyuna evire evire sunuldu ki, bu
gnlkler adeta "Holokostun bir numaral kant" olarak kullanld. Gnlk kitap haline
getirildi ve sat yaynland 30 lkede 16 milyonu at. Daha sonra filmi evrildi. Hemen
arkasndan tiyatro haline getirilerek Broadway'de sahneye kondu. Anna Frank'n sakland ev
mze haline getirilip halka ald. 1957 ylnda kendi adna bir kurum bile kuruldu: Anna
Frank Vakf. Ve bu kurum araclyla Anna Frank'n adna sergiler, sempozyumlar, paneller,
konferanslar dzenlendi. Soykrmc evreler sayesinde, Anna Frank, bir efsane, bir sembol
haline getirildi. Gnl soykrma tanklk eden canl bir eser olarak kamuoyuna lanse edildi.
Sonu olarak, Anna Frank'n ismi soykrm ile zdeletirildi. 15 yandaki bu kz,
yaanmam bir soykrmn bayraktar haline getirildi. Ayn plak, yaratlan birok bahaneyle
milyonlarca insann bilinaltna alnd durdu seneler boyunca. Anna Frank'a ait olduu ileri
srlen bu gnlklerin, Siyonistlerin emellerine alet edilmek istendii basnmzda bile
gndeme gelmiti. 99
Peki kimdi bu Anna Frank?
Anna Frank, sava srasnda yaam, 15 yanda, Hollandal bir yahudi kzdr. Ailesi ile
birlikte Amsterdam'daki apartmanlarnn tavan arasnda 29 ay sresince Nazilerden sakland
ve bu zaman zarfnda da szkonusu gnl tuttuu ileri srlmektedir. Anna Frank tam
gnlnn son sayfasn tamamlam, son satrlarn yazmtr ki, 1944 Austos'unda
Nazilerce tutuklanp, ilk nce Auschwitz Kamp'na, sonra da 1944 Ekim'inde Bergen-Belsen
Kamp'na gnderilmi ve burada 1945 ylnn Mart aynda tifs hastalndan lmtr.
Soykrmclar Anna Frank ile ilgili olarak bunlar anlatrken bir kere daha kendi kendilerini
ele verdiler ve klasik Holokost iddialar ile elitiler. Farkna varmadan kendilerini yalanlam
oldular. Niin mi?
nk, soykrm literatrne geri dndmzde, Auschwitz Kamp'nn bir lm-soykrm
kamp olduu ve bu kampa getirilen ocuk ve kadnlarn hemen gelir gelmez gaz odalarna
atlarak ldrldkleri iddiasyla karlayoruz. Oysa Anna Frank ve kzkardei, 1944
Austos'unda getirildii Auschwitz Kamp'nda, 1944 Ekim'ine kadar tam tamna iki ay
boyunca kalabiliyor ve sonra da sa salim bu kamptan ayrlabiliyor. Anna Frank ve kzkardei
birer ocuk olmakla birlikte, yle iddia edildii gibi gaz odasna falan atlmyor. lm kamp
dedikleri Auschwitz'ten, ldrlmeden sa salim ayrlabiliyor. stelik daha sonra da, bir
baka lm kamp olduunu iddia ettikleri Bergen Belsen Kamp'na sevkedilen Anna Frank,
1944 Ekim'inden 1945 Mart'na kadar da, bu kampta toplam 5 ay boyunca sa salim yaamn

srdrebiliyor. Yine bir ocuk olmakla birlikte, soykrmclarn iddialarnn aksine bu ikinci
kampta da gaz odasna falan atlmyor.
Anne Frank'n yaad bu sre, Auschwitz ile ilgili olarak anlatlanlarla elimektedir. te
yandan, Anna Frank'n Bergen Belsen Kamp'nda lm sebebinin tifs hastal olmas bile,
bizim, toplama kamplarnda yahudileri tehdit eden yegane lm sebebinin tifs hastal
olduu grmz dorulamaktadr.
Tekrar Anna Frank'a geri dnersek, bu kk kza ait oldugu iddia edilen gnln ele
geirili hikayesinin de ok aibeli olduunu gryoruz. Buna gre, kinci Dnya Sava sona
erdiinde, Frank ailesini Nazilerden saklayan Miep Gies, bir gn ailenin kald odaya
bakmak ister. Tam odadan ayrlmak zereyken, bir de grr ki, Anna'nn gnl orackta
duruyor, tutuklanrken "kaza" ile drd o yerde!..
Tabii, gnln bulunuu bu kadar sade deil. Anna Frank'n gnlnn ele geirilii, baz
duygusal efektlerle de sslenerek aktarlyor bizlere. alom'un olay anlat yle:
"Frank ailesini Nazilerden saklayan Miep Gies, ok sevdii dostlarnn gtrlnden sonra
hayat pahasna sna ziyaret eder. Miep Gies defteri, sayfalar yere salm bir vaziyette
bulur. Onlar zenle toplar ve okumadan olduu gibi muhafaza eder. Herhalde henz ok taze
olan acsn daha fazla dememek iin..." 100
Anna Frank'n gnl yznden duygulanmamz beklenirken bizlere aktarlanlar bunlarla
snrl deil. Garip baz detaylar da anlatlyor. Ama olay aklc deerlendirildiinde, bu
detaylar garip bir ekilde srtmaya balyor. Nasl m? alom'u okumaya devam ediyoruz:
"Baba Otto Frank sava sonrasnda Miep Gies'i ziyaret eder. Ve Miep Gies, Otto Frank'a
kznn gnlklerini verince, babas ilk defa o zaman kznn el yazsyla kapl hatra defteri ile
tanr."
Yani, iki seneden daha uzun bir sre, kck bir mekanda, Frank Ailesi yeleri hi dar
kmadan i ie yayor ve Anna Frank dzenli olarak bu 29 ay zarfnda, babasnn burnunun
dibinde gnlk tutuyor ama babas Otto Frank'n kznn tuttuu bu gnlkten haberi bile
olmuyor. Ancak, savatan sonra ev sahipleri kznn el yazsyla kapl hatra defterini eline
tututurunca, baba Frank'n ilk defa bu gnlkten haberi oluyor... nandrc mi sizce?...
Anna Frank'n gnl ile ilgili aibeli noktalar bunlarla da kalmamaktadr. Anna Frank'a ait
olduu ileri srlen gnlkler, bugn iki farkl lkenin iki ktphanesinde bulunmakta.
Ancak, ne ilgintir ki, bu iki gnlk sanki iki farkl insann kaleminden km gibi. nk,
uzmanlar bu iki el yazsnn tamamen farkl kaligrafik zellikler tadn bildirmekteler:
"Anna Frank'n gnl bugn srail ve Polonya Ktphaneleri'nde bulunmakta. Ancak
Frank'a ait olduu sylenen iki farkl yazda deiiklikler var. Bu iki yaznn ayn insana ait
olduuna inanmak olduka g." 101
Soykrm efsanesi, ite Anna Frank'nki gibi son derece aibeli hikayelerle ayakta tutulmaya
allyor.
Bu arada son dnemlerde yahudi rgtleri soykrm efsanesini ayakta tutmak iin gerek bir
"soykrm", Bosnal mslmanlara kar giriilen "etnik temizlik" vahetini suistimal etmeye
baladlar. Bosna'daki mslman katliamna timsah gzyalar dkerken srekli olarak kendi
hayali soykrmlarnn reklamn yapmaya alan yahudi rgtleri, "gerek" bir sava gnl
olan Saraybosna'dan Zlata Filipovi isimli 13 yandaki kz ocuunun tuttuu gnl de,
"ikinci Anne Frank olay" ad altnda lanse ettiler. Szkonusu yahudi rgtlerinin
mslmanlara kar geleneksel dmanca tutumlar dnldnde ise, bu propagandann
arkasndaki samimiyetsizlik rahatlkla sezilebiliyordu. Nitekim, Alia zzetbegovi'in
danmanlarndan Osman Brka da ayn yorumu yapmt. Brka, Trkiye'de bulunduu

dnemde, "Yahudilerin mazlum ve madur durumdaki Bosnallar araclyla soykrm


iddialarn canl tutmaya, Bosna'nn srtndan kendi reklamlarn yapmaya altklarn"
bildirdi.
Holokost filmleri ile aldatlan milyonlar
Yahudi soykrm denildiinde hemen akla gaz odalar gelir. Gaz odalar denilince de, insanlar
doal olarak yahudilerin ne denli hazin ve dramatik bir ekilde soykrma uradklarn
dnr. Sokaktaki insanlarda oluturulan bu kanaat kukusuz bir anda yaratlmad. Soykrm
filmlerini neden srekli yahudilerin evirdiklerinden bir kere olsun phelenmeyen sokaktaki
adam, hi farkna varmadan youn bir eitimden geirildi. Gaz odalar ihmal edilmeden
evrilen soykrm filmlerinden herhangi birini seyreden seyirci, o gaz odas sahnelerinin II.
Dnya Sava'nda gerekten yaanmam olabileceine, bir an olsun kk bir ihtimal verme
ansn dahi bulamad. Seyirciler, soykrm filmlerini duygularyla izlediler, yine ayn
duygularla "yahudi soykrmn" yorumladlar. Soykrm filmi izleyicisi iin, seyrettii hayal
rn bir film deildi de, adeta gerekleri anlatan tarihi bir belgeseldi.
Ksacas "yahudi soykrm" safsatasn, propaganda yoluyla kamuoyunun zihnine enjekte
eden byk arac kukusuz Hollywood oldu.
Holokost filmlerini ard arda sralayan soykrmc ynetmenler, "siyaset iin sanat" dsturunu
benimsediler. Nitekim, alom'dan Nana Tarablus da 22 Kasm 1989 tarihinde yazd bir
yazsnda, "soykrmn genellikle yahudi insanlar tarafndan, zellikle filmcilik iin malzeme
olduunu" kabul ediyor.
Nasl etmesin ki!.. Hollywood dnyas zaten yahudilerin el ele vermesiyle kurulmu ve 20.
yzyln siyasi propagandalarnn mimarlnda son derece etkin bir rol oynamtr. Adolph
Zukor, Carl Laemmle, Louis B. Mayer, Warner kardeler ve Harry Cohn gibi yahudi olan film
yapmclaryla kurulan Hollywood dnyas sayesinde, bir Holokost mitolojisi yaratlabilmitir.
Sinema dnyas ile ilgili Amerikan basnnda srekli makaleleri yaynlanan Neal Gabler isimli
aratrmacnn yazd kitap, konumuz asndan son derece arpc. Bahsettiimiz kitabn
ismi, "An Empire of Their Own; How the Jews Invented Hollywood" (Kendilerine Ait Bir
mparatorluk - Yahudiler Hollywood'u Nasl cad Etti).
Hollywood'un gerek mimarlarnn yahudiler olduu gerei, bir Siyonist propaganda
kitabnda da "Hollywood Yapmclar" maddesi altnda yle dile getiriliyor:
"lk gnden beri, yahudiler sinema endstrisinin ticari, retim ve ynetim aamalarnda byk
bir rol oynadlar. nc film yapmclar arlkl bir oranda yahudilerden meydana gelmitir:
Sigmund Lubin, Carl Laemmle, drt Warner kardeler, William Fox, Marcus Loew, Adolph
Zukor, Jack ve Harry Cohn, Louis B. Mayer, Jesse Lasky, Samuel Goldwyn, Louis J.
Selznick, Nicholas ve Joseph M. Schenck gibi." 102
Bu durumda "racnn ahidi bozac" misali, soykrmc ynetmenler ile Hollywood'un
kebalarn tutan bir takm yahudiler el ele verdiler, ve ortaya dzinelerce Holokost filmi
kt. Hayal mahsul, abartl duygusallklarla kurgulanan senaryolar, birer tarihi belgesel
ambalajyla vizyona sokuldu. Ve, tarihi aktarma ad altnda, byk bir yalan olan soykrm
safsatas, milyonlarca sinema izleyicisinin bilinaltna kaznd durdu.
alom'dan Dalia Sayah'n hazrlad "Holokost ve Filmler" isimli yaz dizisinde,
Hollywood'un soykrm dncesine nasl kucak at yle dile getiriliyor: "Mezarlar yok,
ama anlar zamann sonuna dek yaayacak... Hollywood ve sinema dnyas, bu szleri
ylesine benimsemi olmal ki, II. Dnya Sava'n tm kamplarda geree dnm abartl
uygulamalar irdeleyen aktaran filmlerle dolu." 103

alom'un 13 Eyll tarihli saysnda ise yle deniliyor: "Beinci Yahudi Film Festivali'nde
tm dnyadaki bamsz yahudi film yapmclarnn nlenemeyen ykselii kutlanyor...
Geen senelerdeki gibi, Holokost ile ilgili filmler ba srada yer alyor."
te Warner Bros., Golan-Globus, Metro Goldwyn Mayer, Twentieth Century Fox, Paramount
Pictures, Columbia Pictures gibi yahudi film irketleri tarafndan evrilen ve milyonlarca
insan sinema koltuklarnda avlayarak kandran Holokost filmlerinin belli ballar:
Genocide (Soykrm): Elizabeth Taylor'un baroln oynad, Orson Welles'in anlatm ile
hazrlanan bu film Simon Wiesenthal Merkezi yapm. 6 dilde alt yazl olarak gsterime
sokuldu.
Holocaust: In Dark Places (Karanlk Yerlerde Soykrm): "Survivors" ad altnda sahneye de
uyarlanan filmin yapmcs Gina Blumfeld. 1978 yapm, 60 dakikalk bir film.
Memorandum (Gnlk): Kanada yapm olan film Bergen Belsen Kamp ile ilgili bir takm
iddialarda bulunuyor. Simon Wiesenthal ile bir syleinin de yer ald bu film 59 dakika,
siyah beyaz ve 1966 yapm.
Night and Fog (Gece ve Sis): Fransz ynetmen Alain Resnais'n evirdii bir film.
Tom Blott from the Ashes: Sobibor Kamp'n konu alan bir Holokost filmi.
Past and Present (Gemi ve Bugn): Sobibor Kamp ile ilgili bir takm iddialar zerine
kurgulanan bir soykrm filmi.
Shoah (Soykrm): Claude Lanzmann'n direktrln ve prodktrln yapt bu film,
1987 ubat'nda Londra'da vizyona girdi. Filmin sresi 9.5 saat.
En nl soykrm filmlerinden biri olan "Shoah"un, Abraham Bomba isimli bir yalanc
Holokost ahidinin anlarndan yararlanlarak evrildiini hatrlatmakta yarar var. te yandan,
filmin ynetmeni Claude Lanzmann'n, filmini kamuoyuna tantrken "kendisinin aslnda bir
film deil, bir belgesel evirdiini" iddia etmiti. Shoah isimli bu filmin referans olan
anlarn, gerekleri anlatan bir "tana" ait olmad anlalnca, szkonusu filmin de yalanlar
zerine kurulu olduu ortaya kyor.
Kitty-Return to Auschwitz (Kitty-Auschwitz'e Dn): Auschwitz Kamp ile ilgili hezeyansal
iddialarla ssl bir drama.
The Lonely Struggle (Yalnz Sava): Hollandal filmci Willy Lindwer tarafndan hazrlanan
bu film, 1943 Varova Gettosu Ayaklanmas'n konu alyor.
Warsaw Getto (Varova Gettosu): Siyah beyaz, 51 dakikalk, 1969 yapm olan bu film,
500.000 yahudinin Varova Gettosu'nda Nazilere kar ayaklanmasn anlatyor.
War and Love (Sava ve Ak): Abby Mann'in kaleme ald ve Moshe Mirashi'nin ynettii
bu film, 112 dakikalk, renkli ve 1984 yapm.
Reunion (Birleme): Senaryosu Harold Pinter tarafndan yazlan, baroln de Jason
Robards'in oynad bu filmi Jerry Schatzberg evirdi.
War and Remembrance (Sava ve Anlar): 1988 ylnda televizyonlarmzdan da seyrettiimiz
bu filmin baroln "Natalie" rol ile Jane Seymour oynamt.

Debajo del Mundo (Dnyann Altnda): Duygu smrclne dayal tipik bir Holokost
filmi.
The Boat is Full (Gemi Doldu): Siyah beyaz, 100 dakikalk bu film 1983 yapm.
Escape from Sobibor (Sobibor'dan Ka): Jack Gold'un evirdii bu film de dierlerinden
farksz tipik bir Holokost filmi.
The Smashing of the Reich (Reich'in atrdamas): Perry Wolff'un yapmcln stlendii
1962 yapm bu film de 84 dakikalk ve siyah beyaz.
The Rightous Enemy (Drst Dman): Bu Holokost filminin ynetmeni de Joseph Rochlitz.
Voices from the Attic (atkatndan Sesler): Debbi Goodstein tarafndan ynetilen bu film de
dierlerinden farkl olmayan tipik bir soykrm filmi grnmnde.
Au Revoir les Enfants (Allahasmarladk ocuklar): Louis Malle'nin ynettii bu filmde de
klasik soykrm iddialar tekrarlanyor.
The Twisted Cross (Gamal Ha): 1956 yapm olan bu film, 53 dakika ve siyah beyaz.
Hanna's War (Hanna'nn Sava): Baroln "Hanna" rol ile Marushka Detmers
canlandryor.
The Wannsee Conference (Wannsee Konferans): 1984 yapm olan bu Holokost filmi 84
dakikalk.
Mephisto (eytan): 1981 yapm olan bu film, 135 dakikalk ve siyah beyaz.
Weapons of the Spiret (Maneviyatn Silahlar): Yazar, film ynetmeni ve prodktr olan
Pierre Sauvage tarafndan evrilen bu film, 1987 ylnda Los Angeles'ta AFI (American Film
Institute) tarafndan dzenlenen bir festivale alnarak lanse edildi. Ayrca yine ayn ylda,
1987'de Cannes Film Festivali'ne sokularak Fransa'da da vizyona sokuldu.
Jacoba: Jarom Ten Brink filmin ynetmenliini stlenmi.
Das Spinnenetz (rmcek A): Avusturyal gazeteci yazar Joseph Roth'un rmcek A adl
romanndan, ayn isim altnda beyaz sahneye aktarld. 1989 ylnda 42. Cannes Film
Festivali'nde gsterime girdi. Avusturya doumlu svireli Bernhard Wicki filmin ynetmeni.
Murderers are Among Us (Katiller Aramzda): "Nazi avcs" kimlikli Simon Wiesenthal'n
ynettii ve kendi yaamn konu alan bu filmin baroln, Wiesenthal rol ile Ben Kingsley
canlandryor. ngilizce, spanyolca ve Franszca olan bu film, 1989 yapm ve 3 saat sryor.
The Tin Drum: (Teneke Sesi): 1979 yapm olan, renkli ve 142 dakikalk bu Holokost filmi de
dierlerinden farksz. Ayn soykrm senaryosu tekrar sergileniyor.
Yllardr birer belgesel havasnda milyonlarca insana gsterilen, duygu smrclne
dayal hayali Holokost hezeyanlarnn sergilendii filmler yukarda sraladklarmzla snrl
deil.
1990 Nisan'nda soykrm ile ilgili bilinen tm filmlerin filmografisi, brani niversitesi'nde
Yahudi Filmleri Arivi'nde gerekletirilmitir. Films of the Holocaust (Soykrm Filmleri)
balkl kitap, srail Filmografi Enstits yneticisi Sheba F. Skirball tarafndan derlendi, daha
sonra da ABD'de yaynland. Filmlerin ou Yad Vashem ve Beit Lohamei Hagetaot'dan

(Getto Savalar Mzesi'nden) toplanmtr. Toplam olarak 24 dilde filmin bulunduu


filmografi 1000 balktan oluuyor ve alfabetik olarak sralanan her film hakknda genel bir
bilgi veriliyor. Filmografiyi gerekletiren Spielberg Yahudi Filmleri Arivi ise, Dnya
Siyonist Organizasyonu'nun bir kolu.
Evet belki II. Dnya Sava'nda yahudiler gruplar halinde gaz odalarnda soykrma
uramadlar, ama daha sonraki yllarda, sinema salonlarna doldurulan kalabalklar kitlevi
olarak, o gaz odal soykrm filmleriyle kandrldlar. Milyonlarca izleyici, soykrm filmlerini
dehet iinde seyrettiler. Filmin sona ermesiyle birlikte, sokaa admlarn atarken, artk
"yahudilerin gaz odalarnda ldrldklerinden" adlar gibi emindiler!.. Belki 6 milyon
yahudi gaz odalarnda ldrlmemiti, ama milyonlarca sinema izleyicisi koltuklarnda
otururken kandrlmlard.
Peki 6 milyon yahudinin ldrlm olmas efsanesinin kabul grmesinin sonucu nedir? ok
basit: Bu efsanenin kabul, srail'in Filistin'de uygulad igali bir anlamda
merulatrmaktadr. srail, masum insanlarn topran gasp etmi bir ete devleti, bir terr
devleti iken, masum ve mazlum insanlarn yurdu olarak alglanmtr. srail'e kar meru bir
direni balatanlar ise kolaylkla hayali gaz odalarndaki hayali cellatlarla
zdeletirilmilerdir.
Soykrm efsanesinin kabul, yalnzca srail'i deil, baka lkelerdeki "yahudi gc"n de
merulatrmak iin kullanlr. Amerikan politikas zerinde yahudilerin olaanst bir etkisi
olduunu sylemek ve bunu eletirmek isteyenler, kolaylkla "Nazi"likle sulanabilir.
Dnyann resmi tarihini yazabilecek kadar byk bir g, yazd bu resmi tarih sayesinde
kendi gcn de gizleyebilmektedir.
Schindler's List'teki gariplikler
En son evrilen "soykrm" filmi Schindler's List'in dier soykrm filmlerinden nemli bir
fark vard. Yahudi ynetmen Steven Spielberg'in evirdii film, iinde gaz odas sahnesi
olmayan, hatta gaz odalarn st kapal da olsa reddeden yapmd nk.
Filmi izleyenler ilgin bir anlatmla kar karya kalyorlard. Filmin balarnda, alma
kampna toplanan bir grup yahudi kadnn arasnda ilgin bir diyalog geiyordu. Kadnlardan
biri, "Nazilerin kendilerini altrmakla kalmayp ileride Auschwitz isimli bir lm kampna
yollayacaklarn duyduunu" ileri sryor ve "Nazilerin bu kampta kendilerine tuzak
kurduklarn, ykanmalar iin ellerine birer sabun tututurarak banyoya sokacaklarn, ancak
daha sonra burada kendilerine su yerine gaz verilerek topluca imha edeceklerini" iddia
ediyordu. Bunun zerine bir dier yahudi kadn sze giriyor ve bu endienin yersiz olduunu,
"Nazilerin sava devam ettirebilmek iin yahudilerin i gcne ihtiya duyduunu, ve
yahudileri imha etmek yerine altrmaya devam edeceklerini" ileri sryordu.
Filmin sonuna yaklaldnda ise yahudiler gerekten de aynen filmin banda yahudi kadnn
ileri srd gibi Aschwitz Kamp'na yollanyordu. lerleyen karelerde sinema seyircisi
ekranda yahudilerin kapsnda "Bath and Desinfection" (banyo ve dezenfeksiyon) yazl bir
odaya ykanmalar iin sokulduklarn da gryordu. Bunun zerine de tm izleyiciler bir gaz
odas sahnesi seyredeceklerini sanyorlard. Tam bu anda fondaki mziin ritminin artmas,
birden alterlerin aa indirilip elektriin kesilmesi ve yahudilerin avaz avaza lklar atmas
gerilimi ylesine artryordu ki, artk herkes yahudilere gaz verileceini an beklemeye
balyordu.
Ancak, bundan nce evrilen tm soykrm filmlerinde yer alan gaz verme sahnesi Schindler's
List'te tekrarlanmad. Szkonusu sahnede, borulardan gaz yerine su verildi ve yahudilerin
duyduu lm korkusu birden mutlulua dnt.

Ksacas Steven Spielberg, Schindler's List'te, beklenenin aksine gaz odas sahnelerine yer
vermemiti. Aksine, soykrmc literatre gre gaz odasnda ldrlm olmalar gereken
yahudiler, Spielberg'in filminde rahat rahat du yapyorlard. Nitekim Shoah isimli nl
soykrm filminin yaratcs Claude Lanzmann, filmin vizyona girmesinin ardndan Spielberg'i
iddetle protesto etti ve gaz odas sahnesi iermeyen bir filmin soykrm filmi olamayacan
ileri srd.
Peki bunun anlam neydi? Neden Spielberg filminde gaz odalarna yer vermemiti?... Bunun
tek bir cevab olabilirdi. Spielberg, gaz odas yalannn son yllarda yedii darbelerin
bilincindeydi ve filmini bylesine aibeli bir iddia ile lekelemek istemiyordu. Gaz odas gibi
gerek d olduu her geen gn daha ok ortaya kan iddialar yerine, filminde yalnzca baz
duygusal sahneler kullanmay, "psikopat" Nazi tiplemeleri izmekle yetinmeyi yelemiti.
Elbise ve sa ynlarnn gerek yks
Bu blme kadar tm anlattklarmz defalarca gsterdi ki, soykrmclarn elinde, soykrm
efsanesini kantlayabilecek herhangi bir somut delil bulunmamaktadr. Bu durum karsnda,
soykrmclar duygu istismarclna giritiler. Ve ok fazla sayda elbise, ayakkab ve insan
san bir araya toplayp, "ite soykrma urayan 6 milyon yahudiden geriye kalanlar" diyerek
dnya kamuoyuna "delillerini" sundular.
Medya birbiri ardna bu konuyla ilgili haberler yapt, soykrm mzeleri ald ve gelenlere bu
elbise ve sa ynlar gsterildi. Gsteri duygusald, "sokaktaki insan" iinse tm bunlar
yeterliydi. Artk kimsenin phesi kalmamt, "6 milyon yahudi soykrma uramt."
Peki, duygusal adan deil de, aklc, akademik ve adli adan tm bu gsterime sokulan
elbise, ayakkab ve salar soykrma delil olabilir miydi? Tm bu gsterilenler kimlere aitti?
Bu sorunun cevabn bulmak iin toplama kamplarnn artlarn hatrlamak gerekir. Yahudiler
toplama kamplarna gelir gelmez bir takm zorunlu uygulamalara tabi tutuluyorlard. Bu
dnemde yaygn bir tifs salgn vard ve bu salgna kar da bir takm shhi nlemler alnmas
gerekiyordu. lk etapta, kampa getirilenlerin salar kesiliyor, du aldrlp ykanmalar
salanyor ve daha sonra da giymeleri iin yeni kamp elbiseleri veriliyordu. Revizyonist
tarihi Wilhelm Staeglish syle diyor: "Hi bahsedilmeyen bir ey ise, tutuklularn du
almadan nce salk nedenleriyle salarnn kesilmesiydi. Sonra herkese bir niforma
veriliyordu. Her hapishanede olduu gibi, tutuklular zel elbiselerini yetkililere teslim
ediyorlard." 104
Tifs salgnna kar alnan bu nlemlerin gerekesi bu hastaln bulama eklidir. Tifs
mikrobu, zellikle salar ve elbiseleri istila eden bitler araclyla tanr ve bu hastalk, uzun
sre banyo yapmayan ve i ie yaayan insanlarn arasnda grlr. te bu yzden toplama
kamplarnda, salar kesiliyor, elbiseler deitiriliyor ve du alnyordu. Dolaysyla bugn
mzelerde zel camekanl byk blmlerde ziyaretilere gsterilen bu elbise ve salar,
soykrma uram yahudilerden geriye kalanlar deildir. Aksine, bu elbise ve salar, shhi
nlemler alnarak tifs salgnndan kurtarlmaya allan yahudilere aittir. Bu konuyla ilgili
olarak, Auschwitz'i ziyaret eden gen yahudi revizyonist David Cole, unlar sylyor:
"Holokost'un delili olarak kullanlan hereyin mkemmel derecede normal bir aklamas var.
rnein, bu (soykrm) sergilerinin, 'imha' olaynn maddi delilleri olduu syleniyor. nsan
sa ynlar ska kullanlyor. Oysa her tutuklunun bit problemi yznden salarnn tra
edildii biliniyor. Ayakkab ve elbise ynlarna ne demeli? Bu bir delil mi? Geldiklerinden
itibaren tutuklulara, ayakkab dahil niforma datld bilinen bir gerek. yleyse neden
elbise yn olmasn? Bu kimsenin ldrldn gstermiyor ki." 105

Aklc olarak dnldnde, aslnda soykrmclarn "delil" olarak gsterdikleri sa


ynlarnn birer "kar-delil" olduu grlebilir. nk eer kampa getirilen yahudilerin
salar kesilmise, bu, onlarn yaatlmak, hem de temiz bir biimde yaatlmak istendiklerinin
gstergesidir. Buna karn, gaz odasna yollanacak insanlarn salarnn kesilmesinin ne
anlam olabilir ki? Naziler 6 milyon insan "gaz odalar"nda imha etmeden nce, neden oturup
hepsinin tek tek salarn kessinler?
"Yahudi sabunu" masalnn iyz
II. Dnya Sava srasnda yaand iddia edilen "yahudi soykrm"nn en ilgi ekici, en
fantastik yklerinden biri, Naziler'in gaz odalarnda ldrdkleri yahudilerin yalaryla
sabun rettikleri ynndeki iddiadr. Bu iddia son derece yaygndr ve insanlarda uyandrd
psikolojik etki nedeniyle de olduka aklda kalc, arpc bir konudur. Bugn pek ok insan,
Naziler'in yahudileri "sabun yaptklar"na ad gibi emindir.
nsan cesetlerinden sabun retildiine dair sylentiler I. Dnya Sava srasnda da yaylm,
ancak savan hemen ardndan bu sylentilerin bir aldatmaca olduu ortaya kmt. II.
Dnya Sava'nda yahudilerin sabuna dntrldkleri iddias ise daha genel bir kabul
grd. Sava sonrasnda kurulan Nuremberg Mahkemeleri'nde sabun iddialar "ispatland" ve
yllar boyu pek ok tarihi bu tyler rpertici olay yazdlar.
Yahudilerin sabuna dntrldne dair sylentiler, sava srasnda yahudi gettolarnda ya
da toplama kamplarnda Almanlar tarafndan datlan ve zerlerinde "RIF" ksaltmasnn yer
ald sabun kalplaryla birlikte ortaya kt. Bu sabunlarn datlmasndan ksa bir sre
sonra korkun bir "bulu" yapld: RIF harfleri, Rein jdisches Fett, yani "Saf Yahudi Ya"
anlamna geliyordu!.. Naziler, yahudileri gaz odalarnda ldrmekle kalmam, bir de bu
zavalllarn yalarndan sabun imal etmi ve belki daha da tiksindiricisi, bu sabunlar
kullanmalar iin yahudilere datmlard!..
Aslnda sabun zerindeki ibarenin anlam Rein jdisches Fett (Saf Yahudi Ya) olsayd, RIF
deil, RJF harflerinin kullanlmas gerekirdi. Ama hemen hi kimse bu ufak ayrntya dikkat
etmedi. Sabun sylentisi 1941 ve 42 yllar iinde ksa srede hzla yayld. Sylentiyi
yayanlarn banda da Siyonistler geliyordu. Amerika'daki Siyonist hareketin lideri ve
Amerikan Yahudi Kongresi'nin (AJC) bakan olan Stephen Wise, 1942 ylnda resmi bir
aklama yaparak, "yahudi cesetlerinin Almanlar tarafndan sabun, ya ve gbreye
dntrldn" duyurdu. Ayn yln sonlarnda AJC'nin yayn organ Congress Weekly,
yahudilerin "bilimsel yntemlerle ya, sabun, zamk ve gbre haline getirildikleri" gibi tyler
rpertici haberler yaynland. Ayn sayda bir ksm yahudilerin de "tren yana"
dntrldkleri ve Fransa'dan Hollanda'ya kadar uzanan tren yollarnda kullanldklar
haber veriliyordu. 1943 balarnda yahudi sermayeli dergilerden New Republic, Almanlar'n
Siedlce'de atklar bir fabrika ile yahudi cesetlerinden sabun imal ettiklerini yazd.
1943 ylnda nde gelen Sovyet yahudisi Solomon Mikhoels Amerika'nn farkl kentlerinde
mitingler dzenledi ve kitlelere, "yahudilerden imal edilmi" sabunlar gsterdi. Sava
sonrasnda, zerinde "RIF" harfleri yer alan bu "yahudi sabunlar" zenle toplandlar. Bu
sabun kalplarnn bazlar Nuremberg mahkemelerine getirildi ve USSR-393 koduyla delil
olarak tescillendi. Nuremberg hakimleri, yahudi cesetlerinin "endstriyel sabun retimi iin"
kullanldklarn kabul etti.
lerleyen yllarda sabunlarla ilgili ilgin trenler yapld. 1948 ylnda srail'deki Hayfa
mezarlnda ok sayda "RIF" sabun kalb yahudi dini trenleri ve yal gzler eliinde
gmld. ok sayda "yahudi sabunu", bata srail'deki Yad Vashem Soykrm Mzesi olmak
zere eitli merkezlerde, Avrupa'nn farkl soykrm mzelerinde ziyaretilere sergilendi.
Toplama kamplarndan kurtulmu olan yahudiler de "yahudi sabunu" hikayesine dramatik
eklemeler yaptlar. Yahudi yazar Ben Edelbaum, Growing Up in the Holocaust adl kitabnda,

ykand sabunun sevdii insanlarn yalarndan yapldn rendiinde neler hissettiini


uzun uzun anlatt. Toplama kamplarnda yaam olan bir baka yahudi, Nesse Godin,
kullandklar sabunlarn babalarnn yandan yaplm olduunu rendiklerinde geirdikleri
sinir krizlerini aktard. Auschwitz'de kalm olan Mel Mermelstein, 1991 Nisan'nda Never
Forget (Asla Unutma) adl televizyon programnda, yahudilerin sabuna dntrlmelerinin
tartlmaz bir gerek olduunu syledi. Konuyla ilgili "an"larda, SS'lerin de bu sabunlar
kendi temizlikleri iin kullanmaktan zel bir zevk ald anlatlyordu. Pek ok nl tarihi
"yahudi sabunu" konusunu yazd. nl tarihi William L. Shirer'n ok satan The Rise and
Fall of the Third Reich adl kitabnda ve konuyla ilgili daha pek ok yaynda "yahudi sabunu"
hikayesi kesin bir gerek olarak anlatld.
Ama gerekler ok farklyd. Amerikal revizyonist tarihi Mark Weber, Journal of Historical
Review dergisinin Yaz 1991 saysnda yaynlanan "Jewish Soap" (Yahudi Sabunu) balkl
makalesinde konuya deiniyor. Weber'in belirttii gibi, sava srasnda ortaya kan sabunlarn
zerindeki "RIF" ksaltmas, Rein Jdisches Fett (Saf Yahudi Ya) anlamna gelmiyordu.
Sabunlar, Reichsstelle fr Industrielle Fettversorgung, yani Endstriyel Ya retimi iin
Reich Merkezi tarafndan retilmiti ve RIF harfleri de bu isimden geliyordu. Bu merkez,
sava dneminde sabun ve benzeri temizlik maddelerini retmek ve datmak iin kurulmu
Alman hkmetine bal bir birimdi. RIF sabunlar olduka dk kaliteli sabunlard ve insan
ya bir yana, herhangi bir ya bile iermiyorlard. 106
Aslnda RIF sabunlar ile ilgili gerekler sava sonrasnda ortaya kmaya balamt.
Savatan hemen sonra Flensburg savcs, RIF efi Dr. Rudolf Spanner hakknda Danzig
Enstits'nde insan yandan sabun imal ettii konusunda soruturma balatt, ama ksa bir
sre sonra soruturma sessizce sona erdi. Sonuta 1968 ylnda savclk soruturmann
tamamlandn ve sava srasnda insan yandan sabun imal edildiine dair hi bir delil
bulunamadn aklad. 107
Ancak "yahudi sabunu" yalannn k, hi kukusuz soykrmc tarihilerin bu konudaki
itiraflar ile oldu. nl soykrm savunucusu yahudi tarihi Walter Laqueur, 1980 ylnda
yaynlanan The Terrible Secret adl kitabnda, yahudi sabunu sylentisinin hi bir gerek yan
olmadn aka kabul etti. Bir dier yahudi tarihi Gitta Sereny, Into That Darkness adl
kitabnda ayn itiraf yapt ve "byk bir kabul grm olan yahudilerin sabuna
dntrld hikayesi, Ludwigsburg Nazi Sular Aratrma Merkezi gibi gvenilir bir
kurum tarafndan reddedilmitir" diye yazd. Bir baka yahudi tarihi Deborah Lipstadt, 1981
ylnda "gerek u ki, Naziler hi bir zaman yahudilerin cesetlerini sabun imali iin
kullanmamlardr" aklamasn yapt. En son olarak da, 1990 ylnda, srail'deki brani
niversitesi'nde grev yapan nl Holokost uzman profesr Yehuda Bauer, "yahudilerin
sabun yapld iddialarnn doru olmadn" itiraf etmek zorunda kald. 108
Peki neden nde gelen soykrmclar uzun yllardr hararetle savunduklar bir yalan 1980'li
yllardan itibaren terketmeye balamlard? Mark Weber, bu sorunun cevabn veriyor:
"Yahudi sabunu iddias, hibir delile dayanmayan ve belki de gaz odalar iddiasndan bile
daha mantksz bir iddiayd. Revizyonist tarihilerin bata 'gaz odalar' olmak zere, soykrm
iddiasnn btn unsurlarn birer birer rttkleri bir dnemde, 'yahudi sabunu' gibi uuk bir
iddiay savunmann yanl olduu dnlmt. Zaten Krakowski de bu gerei itiraf etmi
ve 'yahudi sabunu'nu savunmann, revizyonistlerin eline gl bir koz vermekten baka bir ie
yaramayacan yazmt. Mark Weber'in ifadesiyle, soykrmclar batmakta olan soykrm
gemisini kurtarabilmek iin, gvertedeki en belirgin ve bariz yalanlar denize atmaya karar
vermilerdi.
Soykrm masalndaki kritik bir iftirann perde arkas:
"Nihai zm" ile hedeflenen, "toplu imha" deildir

nceki sayfalarda deindiimiz, 20 0cak 1942 tarihli Wannsee Konferans'nn aibeli


tutanaklarna soykrmclar byk nem verirler. nk, bu tutanaklara dayanarak,
yahudilerin toplu olarak imha edilmesine karar verildiini iddia ederler. Soykrmclar
asndan bunu delillendiren kilit ifade ise, tutanaklarda geen, nl "Nihai zm" ifadesidir.
Oysa tutanaklar dikkatli olarak incelendiinde grlmektedir ki, Nihai zm (Final
Solution) ifadesi ile kastedilen hedefin, toplu imha ile uzaktan yakndan bir ilgisi yoktur.
Wannsee Tutanaklar'nn nc blmnn ilk paragrafnda, Nihai zm ile ilgili bilgi
verilir. "Yahudiler douya transfer edilmelidir" gr bir seenek olarak ileri srldkten
sonra, ayn blmn ikinci paragrafnda, "bu transfer politikasnn Nihai zm'e ulamak
iin nemli olduu" vurgulanr.
Wannsee Tutanaklar'nn ikinci blm ise, "yahudilerin douya transferi"nin gerekesini bize
bildirir. Paul Rassinier'nin Was ist Wahrheit adl kitabnda bildirildiine gre, Wannsee
Konferans'n toplayan Gestapo efi Heydrich, yahudilerin douya transferinin asl amacnn,
onlar Almanlar'n yaad blgelerden uzaklatrmak olduunu belirtmiti. Soykrmclar
yahudilerin douya transferinin, imha etme ileminin balangc olduunu sylerler. nk
"lm kamp" ss verdikleri toplama kamplar Almanya'nn dousundadr. Oysa biz bu
kamplarn lm kamp olmadklarn biliyoruz. Dolaysyla yahudilerin douya transfer
edilmesinin asl amac, Heydrich'in dedii gibi, onlar Almanlar'dan ayrmakt. Bu ise, kitabn
ilk blmnde incelediimiz gibi, Siyonistler ve Naziler'in on yldr elele vererek
gerekletirdikleri "yahudileri Almanlar'dan, Almanlar' da yahudilerden ayrma" politikasnn
yeni bir uygulamasyd.
Ancak bu yahudiler douya transfer edilip tecrit edilmekle kalmayacaklard. Bu, sava
artlarnn gerektirdii geici bir zmd. Asl zm (Final Solution) ise, bu yahudileri bir
yahudi devletine yollamakt. te bu dnemde Alman Hkmeti, "Madagaskar Plan" adn
verdikleri bir proje ile Madagaskar'da bir Yahudi Devleti kurmay planlamaktayd. Bu plan
erevesinde "yahudilerin douya transfer edilmesi" kararlatrld. Ancak, Alman
Hkmeti'nin planlad bu proje ile ilgili blmlerin, tutanaklardan her ne hikmetse atlmas
uygun grlmtr: 'Nihai zm' olarak grlen yeni yahudi vatan hakkndaki 'Madagaskar
Plan'na ait blmler, Wannsee Tutanaklar'ndan sonradan karlmtr." 109
Nitekim, szkonusu tutanaklarda, Nihai zm ile ilgili aktarlan bilgilerde nemli mantk
boluklar vardr. rnein tutanaklarda birbiri ardna "yahudiler, douya transfer
edilebilmeleri iin, gruplar halinde transit yahudi blgelerine getirildiler" ve "yahudiler
douya yol yapmnda altrlmak iin getirildiler" ifadeleri gemektedir. Tutanaklar,
anlalan yahudilerin hangi amala douya gtrldklerine karar verememi. Bu yahudiler
yalnzca transfer edilmek iin mi, yoksa yol yapmnda altrlmak iin mi douya
sevkedildiler, bir trl anlalamyor. Wilhelm Staeglish, konu hakknda unlar yazyor:
"Bir konferansta Dileri Bakan Bhler, transfer problemini ikinci defa gndeme getirdi.
Eer yahudiler douya yol yapmna gidiyorsa, bu transferin bir problem olmamas gerekirdi.
Btn bunlardan, Wannsee Tutanaklar'nda imha tezine delil olarak sunulan iki paragrafn
orjinal dokmanda olmad kansna varabiliriz. Tm bunlarn yansra, Wannsee
Tutanaklar'nn baka hibir blmnde bu projeden bahsedilmiyor." 110
Wannsee Tutanaklar'nn hibir yerinde "imha" kelimesine rastlanmamaktadr. Bununla
birlikte, soykrmclar, Nihai zm ifadesine "toplu imha" gibi hayali bir anlam
yklemilerdir. Oysa, yukarda bahsettiimiz tm tutanak elikilerini bir an iin unutsak ve
hereye ramen bu tutanaklarn doru olduunu farzetsek dahi, bu dokmandan
kartlabilecek tek sonu, yahudilerin Almanlardan tecrit edilmek ve yol isisi olarak
altrlmak zere douya transfer edildikleridir. Bu uygulama ise, sava ekonomisinde insan
gcne duyulan ihtiya ile hareket edildiini ortaya koyar ki, bu da sava artlarnda doal

olarak bavurulan bir yntemdir ve "toplu imha" gibi mesnetsiz bir yaktrma ile ilgisi
yoktur.
Nitekim Wannsee Tutanaklar'nda geen Nihai zm ifadesinin "toplu imha" anlamna
gelemeyeceini, bugn baz soykrmc yaynlar bile satr aralarnda itiraf etmek zorunda
kalyorlar. rnein, Trk yahudilerinin sesi olan alom, 10 Nisan 1991 tarihli saysnda syle
diyor: "... Bu karardan sonra ikinci nemli adm, elimizde belge No:117 olarak belirlenmi, 20
Ocak 1942 tarihli 'Wannsee Konferans' protokoldr. Bu protokoln en ilgin yani iinde
'Nihai zm'n 'toplu imha' anlamna geldiini belirten hibir kayt iermemesidir."
Yine ayn Wannsee Tutanaklar'nda, soykrmclarn Nihai zm gibi dillerine doladklar
ayr bir ifade daha vardr: "zel muamele". Tutanaklarda hakknda aklayc hibir delil
olmamasna ramen, soykrmclar bu "zel muamele" ifadesine "gaz odalar" manas
yklediler. Ancak, bu hayali yaktrma da, dieri gibi kuru bir iddiadan teye gidememitir.
(Bu yahudilere kamplarda iyi davranlmas anlamna da geliyor olabilir; nk kamplarda
ingeneler gibi baka aznlklar da vard.)
Revizyonist tarihi Arthur R. Butz, The Hoax of the Twentieth Century adl kitabnda syle
der: "Dokmanda 'imha' kelimesi, ya da 'gaz' gememektedir. 'zel muamele'nin 'gaz vermek'
olduunu dnenler iin ise, bu grlerine delil olabilecek hibir kaynak yoktur." 111
Nihai zm konusunda Fransz akademisyen Robert Faurisson da unlar sylemekte:
"Hitler, Avrupa'nn dnda milli bir yahudi merkezi oluturmay istiyordu. Madagaskar
Projesi, Almanlar'n sorumluluu altnda bir Yahudi Merkezi Projesi olarak algland. Fakat
sava bu projenin gereklemesini engelledi. Almanya iin ilk hedef sava kazanmakt. kinci
bir hedef de yahudi sorununa zm bulmakt. Sava yznden bu zm doudaki kamplara
doru kayd. zm Avusturya kamplarndayd. Avusturya endstri alannda ok gelimi bir
lkeydi. Bir merkez zerine 3 ana kamp ve yaklak 40 kampktan oluan Haute-Silsie ile
nemli bir endstri merkeziydi. Maden ocaklar, endstri, tarm, kmr madenleri,
petrokimya, silah sanayi, petrol, sentetik kauuk, hayvanclk ve balklk alanlarnda
allyordu." 112
Ksacas, soykrm masalnn belki de en kritik iftiras olan, Nihai zm'n "yahudileri toplu
imha plan" olduu iddias, tamamen hayal rndr... Bu konuyla ilgili son bir sz sylemek
gerekirse, o da u olmaldr: "Eer dikkat edilirse, Alman Hkmeti'nin 'Nihai zm' ile
imha etmeyi dnmedii, bunun bamsz bir Yahudi Vatan'n amalayan Madagaskar
Plan'nn bir balangc olduu aka farkedilir." 113
Bu konuyla ilgili olarak ortaya kan bir takm yeni gelimeler de, Nihai zm'den
kasdedilenin toplu kym olmadn gn na karmtr. nl ngiliz tarihi David Irving,
getiimiz yllarda Adolf Eichmann'n hatralarn elde etmi ve bu kyla byk frtnalar
koparmt. nk, Arjantin'le kurduu temaslar sonucunda, binbir glkle ele geirdii bu
1000 sayfalk Eichmann'a ait hatralar, soykrm masalnn belkemiini tekil eden Nihai
zm konulu kritik iddiann iyzn aklyordu: "Eichmann, anlarnda yahudi
problemine zm bulunmas iin... 'bu rk olduu gibi Madagaskar Adas'na yollamaktan
yana olan fikri benimsediini' belirtiyordu." 114
"Soykrm" yllarnda Siyonistler
imdiye dek incelediimiz tm deliller gstermitir ki, II. Dnya Sava'nda Nazi toplama
kamplarnda kesinlikle bir "yahudi soykrm" yaanmamtr. Ancak sava srasnda ve sava
sonrasnda, "birileri", eldeki verileri ok ustaca bir biimde arptm, son derece ince
planlanm ve iyi organize edilmi bir soykrm masal uydurmutur. Masal uyduranlarn
geni bir hayal gcne ve pratik zekaya sahip olduklarn kabul etmek gerek. rnein toplama
kamplarndaki yahudileri tifsten korumak iin Almanlarn bol miktarda satn aldklar

dezenfektan ila Ziklon B'yi bir insan ldrme aygt olarak dnmek ve yle tantmak
dorusu zekice bir yalandr. Ayn ekilde sava sonras bir takm mimari tahrifatlar yaparak bu
Ziklon B iin "gaz odalar" retmek de iyi becerilmi bir tezgahtr. Sava srasnda retilen
eitli hikayeler -"yahudi sabunu" gibi fantaziler- ya da sava sonrasnda retilen, kiralanan
sahte ahitler, dorusunu sylemek gerekirse profesyonelcedir. Belki bugn bu yalanlarn
iyz birer birer ortaya kyor ama, bir sre iin de olsa bu denli byk bir yalan dnya
kamuoyuna kabul ettirebildikleri iin o "birileri"nin becerisini kabul etmek gerekir.
Peki ama bu "birileri" kimlerdir? Son derece titiz ve kapsaml bir alma ile Holokost
masaln ortaya atan, bu masal desteklemek iin saysz sahte deliller retenler kimlerdir? Bu
denli masrafl bir ie giritiklerine gre, iyi bir nedenleri olmaldr.
Bu noktada karmza kan adres, ister istemez Siyonistlerdir. nk Holokost efsanesi en
ok -belki de yalnzca- onlarn iine yaramtr. nk ancak bu efsanenin oluturduu
psikolojik bask ile Bat kamuoyunu Filistin'de egemen bir Yahudi Devleti kurmaya ikna
etmilerdir. Holokost ayrca asimilasyonist yahudilere kar da Siyonizm iin ok gl bir
dayanak oluturmu, yahudilerin "goyimler" (yahudi-olmayanlar) arasnda kesinlikle gvende
olmadklarnn olabilecek en byk ispat haline sokulmutur. (Asimilasyonist ve Siyonist
yahudiler arasndaki ayrma birinci blmde deinmitik.) Ksacas, Holokost masaln titiz ve
planl bir biimde retenler, Siyonistlerden bakas olamaz.
Siyonistlerin sava yllarnda izledikleri politikaya baktmzda, bunun ak iaretlerini
grebiliyoruz. Amerikal yahudi tarihi Lenni Brenner, Zionism in the Age of Dictators adl
kitabnda, II. Dnya Sava srasnda ortada dolamaya balayan soykrm sylentileri
karsnda asimilasyonist yahudi organizasyonlarnn byk bir tepki gsterdiklerini ve Reich
topraklarnda bulunan soydalarn "kurtarmak" iin ellerinden gelen hereyi yaptklarn
yazar. Ancak, Brenner'n zellikle vurgulad gibi, Siyonistler Naziler'in elindeki yahudilerin
"kurtarlmas" konusu ile hi ilgilenmemiler, hatta bu konudaki abalarn bir ksmn
engellemilerdir. Brenner, WZO'nun (Dnya Siyonist rgt) bu konudaki tepkisizlii
karsnda, pek ok yahudinin "Avrupal kardelerimiz katledilirken, siz nasl buna srt
evirebilirsiniz?" mant ile isyan ettiini yazar. 115
Polonyal Siyonist lider Izak Gruenbaum, bu konuda Siyonistlere yneltilen sulamalar ve
kendilerinin cevabn 1943'teki bir yazsnda syle anlatr: "u iinde bulunduumuz
dnemde, Erez srail'de baz yorumlar yaplyor. Bize, 'Erez srail'i (srail topraklarn) u zor
gnmzde ncelikli hedef yapmayn, yahudiler yok edilirken yalnzca Filistin ile
ilgilenmeyin' diyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Ve insanlar bize 'Keren Hayesod'dan
(Filistin'deki Siyonist fon) Avrupal yahudileri kurtarmak iin para ayramaz msnz' diye
soruyorlar. Ben de 'hayr' diyorum. Tekrar ediyorum, 'hayr'... Bence Siyonist hareketi ikinci
sraya koymaya alan bu eilime kar kmalyz. Ve bu yzden insanlar bize 'antisemit'
diyorlar, yahudileri kurtarma ilerine ncelik tanmadmz iin." 116
Gruenbaum, yazsnn sonunda ise "Siyonizm hereyin zerindedir" diyordu. Siyonistlerin
mant akt: Onlara gre, Avrupal yahudileri kurtarmakla uramak Siyonizm'e ihanet
olurdu. Ellerindeki tm g ve imkan Filistin'de bir yahudi devleti kurmak iin
kullanyorlard ve Avrupal yahudileri Naziler'in elinden kurtarmak iin kllarn bile
kprdatmayacaklarn aka ifade ediyorlard.
te bu noktada, nceki sayfalarda incelediimiz bilgilere dayanarak, bir yahudi soykrmnn
asla yaanmadn hatrladmzda Siyonistlerin tavrnn nedenini zebiliyoruz. Evet,
Siyonistler Avrupal yahudileri toplama kamplarndan kurtarmak iin kllarn bile
kprdatmyordu, nk bu yahudiler toplama kamplarnda hi bir ekilde Naziler tarafndan
imha edilmiyorlard. Naziler bu yahudileri ii olarak altryorlar ve ellerinden geldiince
de salklarna zen gsteriyorlard. Yahudileri tifsten korumak iin tonlarca Ziklon B sipari
etmilerdi. Yahudiler, iinde sportif ve kltrel etkinlikler de yapabildikleri -Auschwitz'in

spor sahalarn, anfitiyatrosunu, yzme havuzunu hatrlayn- bu kamplarda hastalk dnda bir
tehlikeyle kar karya deildiler. Siyonistler bunu biliyorlard ve bu yahudiler iin
endielenecek bir ey olmadnn bilincindeydiler. Soykrm hikayelerinin yalan olduunu da
biliyorlard; nk bu hikayeleri uyduranlar kendileriydi!..
Peki neden byle hikayeler uydurmulard? Siyonist HeChalutz rgtnn svire temsilcisi
Nathan Schwalb'n Siyonist dostlarna yazd bir mektup bu sorunun cevabn bulmak
asndan olduka deerlidir. Syle yazmtr Schwalb:
"Ayn I. Dnya Sava'ndan sonra olduu gibi, bu sava bittiinde de galip devletler dnya
corafyasn yeniden belirleyeceklerdir. Dolaysyla, sava sonunda Erez srail'in srail
Devleti'ne dnmesi iin elimizden gelen hereyi yapmalyz. Ancak unu bilmeliyiz ki,
sava srasnda mttefik lkelerin ok kan dklmtr ve dklmektedir. Bu durumda, eer
bizim hi kanmz dklmezse, sava sonunda kurulacak pazarlk masasnda nasl ne hakla
toprak isteyebiliriz?.. Yalnzca kanmz aktarak topraa sahip olmamz mmkndr." 117
Ksacas Siyonistler yahudilerin topluca ldrlmesinin, sava sonrasnda Filistin'i isterken
kendilerine byk bir hakllk kazandracan dnmlerdi. Ancak yahudilerin topluca
ldrlmesi gibi bir durum yoktu ortada. Zaten Siyonistler yahudi kannn akmasn deil,
yahudi kannn aktnn sanlmasn ve bunun kendilerini "hak sahibi" yapmasn istiyorlard.
te Holokost masaln bu yzden uydurdular. Savan son iki ylnda toplama kamplarndaki
ok sayda yahudinin -yaklak 500 bin- tifs ve sava artlarnn dourduu bakmszlk
sonucunda yaamlarn yitirmi olmasndan yola ktlar. Bu yahudilerin hastalk nedeniyle
lmedikleri, Naziler tarafndan kastl olarak ldrldkleri yalann ortaya attlar. len
yahudilerin saysn en az on kat abarttlar ve bu "toplu ldrme" masal iin de bata "gaz
odalar" olmak zere senaryolar rettiler. Sava srasnda bu masal fslt gazetesi ile yaydlar.
Sava sonrasnda ise hummal bir yalan retme kampanyas balad.
te Siyonistlerin, yahudilerin gaz odalarnda ldrld, sabuna dntrld gibi
sylentilere hi kulak asmayp, Filistin'deki yahudi devleti kurma abalaryla ilgilenmeye
devam etmelerinin nedeni buydu.
Amerika'da Siyonist hareketin nderi olan Stephen Wise, asimilasyonist yahudiler ve insan
haklar savunucular tarafndan kurulan Avrupa Yahudilerini Kurtarmak in Acil Komite
(Emergency Committee to Save the Jewish People of Europe) adl kuruluun Nazi
topraklarndaki yahudileri bir an nce gvenli blgelere karma abalarna iddetle kar
kmt. nk bu "kurtarlacak" yahudiler Filistin'e deil, baka herhangi bir yere transfer
edilecekti. Bunun zerine ileden kan Komite yneticilerinden Peter Bergson, Wise'a syle
demiti: "Eer yanan bir evin iinde olsaydnz, dardaki insanlarn ne diye barmalarn
isterdiniz; 'u yananlar kurtarn' diye mi, yoksa 'u yananlar Waldorf Astoria oteline
gtrerek kurtarn' diye mi?" 118 Bergson elbette kendi mant iinde haklyd. Ama Wise'n
bildii bir eyi bilmiyordu; ortada yanan bir ev yoktu ki...
Sava sona erdi ve yahudiler kamplardan kurtarldlar
Savan sona ermesiyle Amerikan Ordusu ile Kzlordu toplama kamplarna girdiler.
Amerikan ve Rus askerlerinin bu kamplarla ilgili ilk gzlemleri ise olduka ilginti. lerleyen
yllarda soykrmclarn ileri srecekleri iddialar kesinlikle yalanlayacak tespitlerde
bulunmutu bu askerler. Bu yzden, bu askerlerin gzlemleri ile soykrm iddialarn
karlatrmal olarak inceleyip yorumlamakta yarar var.
Bilindii gibi, soykrmclarn ileri srd iddialardan birisi, yahudi kadn ve ocuklarn
toplama kamplarna getirilir getirilmez dzenli olarak gaz odalarnda ldrldkleri iddiasdr.
Eer bu iddia doru olmu olsa idi, Rus askerlerinin bu kamplarda tek bir yahudi ocuk ve
kadna rastlamam olmalar gerekirdi. Ancak, durum hi de byle deildi. Rus askerleri

Auschwitz Kamp'n ele geirdiklerinde son derece salkl ok sayda kadn ve ocuu
gzlemlediler:
"Sovyet Ordusu Auschwitz Kamp'n ele geirdiklerinde canl olarak ocuk tutsaklara
rastladlar. Oysa bu durum Auschwitz durumalarnda srekli olarak ileri srlen bir iddiay
rten ok nemli bir delildir. ocuklara anneleri ile birlikte dzenli olarak, Birkenau'ya
gelilerinden itibaren gaz verildii, bu durumalarda srekli iddia edilmekteydi." 119
Nitekim daha nce de incelediimiz gibi, Anna Frank da getirildii Auschwitz Kamp'nda 2
ay, daha sonra sevk edildii Bergen Belsen Kamp'nda da toplam 5 ay sa salim kalm, yani
soykrmclarn iddia ettikleri gibi, toplama kampna getirilir getirilmez "gaz odas"na
atlmamtr.
Ancak sava srasnda ortaya atlan "gaz odas" efsanesi, savan bitimiyle birlikte daha da
youn bir propaganda ile kitlelere kabul ettirildi. Yahudi medyasnn youn telkini ve
retilmi szde deliller sayesinde, tm dnya alt milyon yahudinin Nazi terrne kurban
gittiini kabul etti. Bu durumda, bu mazlum halkn Filistin'de bir devlet kurmasna kimse
kar kamazd, kmad da. srail, savan bitiminden yl sonra, 1948 ylnda kuruldu. Ve
bu kez gerek bir soykrm balad; Filistinlilere kar...
Sava boyunca toplama kamplarnda kalm olan yahudilerin dram ise asl savan bitmesiyle
balad. nk bu insanlar, gidecek herhangi bir yerleri olmadndan kendileri iin alan
Yersiz nsanlar Kamplarna (Displaced Persons Camps) yerletirildiler. Bu yeni kamplarn
ynetimi ise Siyonist rgtlerin elindeydi. Ve bu kamplar yahudiler iin adeta bir cehenneme
dnt. nk kamplar yneten Stern, Irgun, Haganah, Betar gibi radikal Siyonist rgt
militanlar, yahudileri bir an nce Filistin'e ge zorlamaya baladlar. Oysa bu yahudilerin
byk blm Filistin'e gitmek istemiyor, ou Amerika'y hedefliyordu. Siyonist militanlar
buna izin vermediler ve Haham Klausner'in o dnemde verdii "srail dndaki yahudiler, ne
yapacaklar kendilerine sorulacak deil, kendilerine sylenmesi gereken hasta insanlardr"
hkm uyarnca bu "hasta" yahudilere byk bir bask uyguladlar. lerleyen sayfalarda bu
konuya yeniden deineceiz.
Soykrmclar'dan "ispat" fiyaskosu:
J. C. Pressac'n skandal kitab
Tm bu blm boyunca incelediimiz bilgiler, asl olarak Batl revizyonist tarihilerin son 20
yldr yaptklar almalara dayanyor. Szkonusu tarih ekol, Fred Leuchter gibi uzmanlarn
da katklaryla, II. Dnya Sava'nda yahudilerin imhasna ynelik bir Nazi politikas
olmadn son derece objektif ve salam delillere dayanarak ortaya koymutur. Buna karn
soykrmcmlar revizyonistlere kar hi bir ciddi bilimsel cevap verememiler, gerei ortaya
karan bu tarihileri ancak antisemitizm sulamalar ve birazdan deineceimiz hukuki
basklarla susturmaya almlardr. Aratrmac Jim Redden de bu noktaya dikkat ekiyor ve
"soykrm olaylarna inanan yahudi kurulular, revizyonistlerle herhangi bir ak oturuma
katlmay kesinlikle kabul etmemektedirler. Soykrmn tartlmayacak bir gerek olduunu
iddia etmektedirler" diyor.
Bu noktada bir istisnadan sz edilebilir. Soykrmc ekoln revizyonistlere bilimsel cevap
verebilme ynnde bir tek almas oldu: Fransz eczac Jean-Claude Pressac'n 1989'da
yaynlad Auschwitz: Technique & Operation of the Gas Chambers (Auschwitz: Gaz
Odalarnn Teknii ve alm) adl kitab. Kitap, revizyonistlere cevap verme ve
Auschwitz'deki "gaz odalar"nn varln ispatlama amacyla yazlmt. Ama bu denli byk
bir yalan savunmak son derece zordu ve Pressac'n almas da ksa srede yeni bir skandala
dnt. Kitapta o denli byk mantk hatalar ve tutarszlklar vard ki, bazlar Pressac'n
revizyonistler tarafndan kiralanan bir "ajan-provokatr" olduunu bile dnmeye baladlar.

Revizyonistlerin nl isimlerinden Robert Faurisson, The Journal of Historical Review


dergisinde birka say stste yazd uzun makaleler ile Pressac'n aklarn ve aslnda
revizyonist argman glendiren szde delillerini ayrntl bir biimde ortaya koydu. nl
tarihiye gre, Pressac, "yalnzca kendisinden beklenen ispatlar yapamamakla kalmam,
ayn zamanda istemeden revizyonistleri glendiren aklar vermiti. 120
Fourisson'un byk bir ustalkla sralad Pressac fiyaskolar olduka uzundur. Burada
yalnzca en arpc birka tanesini aktaracaz.
rnein Pressac, Ziklon B'nin ne denli gl bir ldrc olduunu anlatrken, delil olarak
Auschwitz'de kalm olan Rablin adndaki yahudi bir tutukludan sz ediyordu kitabnda.
Yazdna gre, Rablin dezenfekte departmannda alyordu ve Ziklon B ile elbise
dezenfekte ederken ksa bir sre gaza maruz kalm ve bu nedenle de iki ay kamp
hastanesinde tedavi grmt. 121
Belki Pressac farknda deildi, ama yazd bu olay aslnda gaz odalarnn hibir zaman var
olmadn gsteren bir delildi. nk eer sylendii gibi Naziler Auschwitz'deki "gaz
odalar"nda 1.5 milyon yahudiyi ldrmlerse, bu yahudilerden bir tanesini Ziklon B
yznden yaraland iin 2 ay hastanede tedavi etmezlerdi elbette. Ziklon B ile ldrlecek
bir adam neden biraz Ziklon B'ye maruz kald diye, hem de iki ay hastaneye koyup tedavi
etsinlerdi? Bu olay, Naziler'in yahudileri ldrmek deil, aksine salkl bir biimde hayatta
tutmak istediklerinin bir delilinden baka bir ey olamazd kukusuz.
Pressac, kitabinin 80. sayfasnda, kampn Zentral Sauna adl banyo merkezinde ekilmi bir
resim yaynlamt. Resimde, olduka salkl grnen plak yahudi tutuklular, ellerinde
ayakkablar ile, iinde 50 du bal yer alan bir du odasndan kp, hemen yakndaki
"kuruma odas"na giderken grnyorlard. Bu manzara, bir 'imha kamp'nda
dnlemeyecek bir manzarayd elbette. Soykrmclar, Naziler'in du balklar araclyla
yahudilere Ziklon B verdiklerini iddia etmilerdi hep. Ama bu resimde yahudilerin du
balklar ile ldrlmedikleri, aksine gayet rahat bir ekilde banyo yaparak "kuruma odas"na
getikleri grlyordu.
Pressac, kitabnn 512. sayfasnda ise, nemli bir gerei itiraf etmek zorunda kalmt. Bu
gerek, Naziler'in Birkenau'daki tm tutuklulara hizmet verebilecek olan "Mexico" adl dev
bir salk merkezi ina etme ynndeki projeleriydi. Bir "imha kamp"na hastane yaplmas
elbette byk bir elikiydi ve zaten Pressac da "krematoryumlardan birka yz yarda ilerde
bir salk merkezinin yaplacak olmasnda ak bir uyumazlk" olduunu yazyor, "bu,
revizyonistler iin Tanr'nn bir armaan olabilir" diyordu. Peki Pressac'n bu delile kar
getirdii aklama neydi? Faurisson yle diyor: "Hastane plan ile ilgili olarak yazdklarnn
ardndan doal olarak Pressac'n aklamalarn bekliyoruz, ama sayfalar geiyor ve byle bir
aklama gelmiyor". Pressac'n bu konudaki tek syledii ey, "SS'lerin ok ilgin bir 'iftdnce' tekniine sahip olduklar ve kendilerine verilen emirleri ne kadar elikili olursa
olsunlar aynen uyguladklar"ndan baka bir ey deildi. Yani SS'lerin insanlar topluca imha
ederken -hem de savan en zorlu ve masrafl gnlerinde- bir yandan da onlar iin dev bir
hastane ina edecek kadar geri zekal olduklarn kabul etmemiz gerekiyordu. Oysa bu
samala inanan ve bizim de inanmamz bekleyen Pressac'n zekasndan kukulanmak belki
daha mantkl olacakt...
Sonu olarak, Pressac'n kitab, soykrmclarn iddialarnn ne denli rk olduunu ve
bilimsel yntemleri kullanarak asla soykrm yalann ispatlayamayacaklarn ortaya kard.
Ancak zaten soykrmclar uzun zamandr bilimsel yntemlere pek rabet etmiyorlard.
Onlarn yntemi, her zaman iin sahtekarlk, bask, tehdit ve hatta saldr oldu. Bugn de hala
yledir. Revizyonistlere kar dzenledikleri hukuki ve hatta fiili saldrlara bir gz atmak bu
noktada olduka aydnlatcdr.

Gerekleri sylemenin bedeli...


Kitabn bandan bu yana incelediklerimiz, son derece artc, son derece arpc bir gerei
ortaya koymaktadr: Naziler II. Dnya Sava ncesinde ve sava srasnda Siyonistlerle
ibirlii yapmlardr ve sava srasnda da "yahudi soykrm" diye bir ey yaanmamtr.
Bu gerei renmek artcdr kukusuz, ancak belki bundan daha artc olan ey,
soykrm gibi bir yalann tm dnyaya "yutturulmu", tm dnyann resmi tarihinin nemli bir
paras haline gelmi olmasdr. Kukusuz bunu yapan, yani soykrm masalna tm dnyay
inandran g, olduka etkili bir g olmaldr. Uluslararas kurumlar, byk medyay,
uluslararas mahkemeleri, hatta hkmetleri etki altna alabilecek, onlar ynlendirebilecek bir
g olmaldr. Bu gcn kulland yntemler ise, aka grdmz gibi, olduka kirli
yntemlerdir: Yalan, yanltc propaganda, beyin ykama, sahte delil ve ahit retme, hayali
senaryolar yazma, hatta sahtekarlk zerine kurulu "mze"ler kurma gibi.
Bu durumda bu gcn -bu gce isterseniz yahudi lobisi, yahudi sermayesi, uluslararas
Siyonizm gibi isimler verebilirsiniz- soykrm efsanesini ykmak zere olan revizyonist
tarihilere kar nasl bir tavr takndna dikkat etmek gerekir. Madem bu g, basna,
uluslararas kurululara, hatta hkmetlere etki edebilmekte ve her trl kirli yntemi
kullanabilmektedir, dolaysyla revizyonistlere kar tm bu imkan ve yntemlerini
kullanacaktr.
Nitekim yledir de. Soykrm efsanesini reten g, onun yklmamas iin hkmetleri
kullanmakta ve olabilecek en kirli yntemleri devreye sokabilmektedir. nceki sayfalarda
revizyonist pek ok tarihi ya da bilim adamnn eserlerinden alntlar yaptk. Biz bu
almay yaparken, siz de okurken bir zorlukla karlamadk. Ancak bu kiiler szkonusu
kitaplarn yazarken, olduka byk tehlikeleri gze alyorlar. Bata ABD, ngiltere, Fransa ve
Almanya olmak zere ou Batl lkede soykrm tartmaya amadan nce peinen hapse
girmeyi gze almak gerekiyor. nk soykrm yalanlamak, bu lke kanunlarna gre su.
Bu suu kanunlatran ifade, "yanl bilgi vermek", cezas da hapis. Eer bir de, bu
grnz bir kitap haline getirip yaynlamsanz, akademisyen de olsanz, slubunuz son
derece yumuak ve ynteminiz de bu konudaki kaynaklara bol bol gndermeler yapan ciddi
akademik bir aratrma grnmnde de olsa, yine de ceza deimiyor.
Soykrm ve gaz odalar konusunda aratrma yapan bilim adamlarnn kar karya kaldklar
basklarn neler olduuna bir gz atmak, "uluslararas dnce polisi"nin gcnn hangi
boyutlarda olduunu ortaya karmaktadr. Soykrm reddeden ve gaz odalarn yalanlayan
bilim adamlar, iftira kampanyalaryla ypratlmaya allm, niversitelerden atlarak
akademik hayatlarna son verilmek istenmi, ekonomik bir bask unsuru olarak niversiteden
aldklar cretler drlm, bir takm karanlk saldrlarla ahsi mallarna zarar verilmi,
psikolojik olarak ypratmak amacyla evlerine lm telefonlar alm, hem kendileri hem
ailelerindeki yaknlar fiziki saldrlara urayarak taciz edilmi, adli soruturmalara tabii
tutularak mahkeme kaplarnda madur braklm ve aratrma yaptklar konularla ilgili
ellerinde bulunan zel arivler bir takm karanlk kundaklamalarla ortadan kaldrlmtr...
Revizyonist tarihilere kar giriilen bu bask politikas iin lke lke rnek vermemiz
gerekirse, soykrm sorgulayan veya gaz odalarn akademik olarak yalanlayan bilim
adamlarnn Avrupa ve Amerika'da son derece byk bir baskyla kar karya olduunu
syleyebiliriz. Fransa ve Almanya gibi lkelerde ise soykrm ve gaz odalar, dzenlenen
kanunlarla zel olarak korunmaya alnm durumda. Ksacas, soykrm reddeden veya gaz
odalarn yalanlayanlarn karsna, devlet tarafndan dzenlenmi kanunlar kyor.
rnein Fransa'da Gaysoot Kanunu 1990 ylnda onaylanmtr. Bu kanuna gre, II. Dnya
Sava'nn gaz odalarn sorgulamak hapis cezas veya byk para cezalarn beraberinde
getirir. alom, 9 Mays 1990 tarihli saysnda bu "olumlu" gelimeyi yle haber vermiti:

"Fransa'da tasarlanan yeni kanun soykrm inkar etmeyi yasad sayyor. Fransz Milli
Asamblesi, 3 Mays 1990 gn soykrm inkar etmeyi kanunla yasad ilan etti."
Demokratik lkelerde kimsenin azndan drmedii bir ilke var: Dnce suu olamaz
ilkesi. Ancak ne hikmetse bu ilke yahudi soykrm iddialarnn aslnda byk bir tarihi yalan
olduunu ortaya koyunca ilemiyor.
Bunun bir rnei ksa sre nce Almanya'da yaand. Milli Demokrat Parti Lideri Gnter A.
Deckert, soykrm iddialarnn tarihi bir yalan olduunu ifade eden demecinden sonra apar
topar tutuklanarak bir yl hapse mahkum edildi. Oktay Eki -dnce suu kavramn
savunmak amacyla- Hrriyet'teki kesinde konuyla ilgili unlar yazmt:
"Avrupa demokrasilerinde bir yaz, bir deme, yahut bir eylem eer 'yahudilik aleyhtar' ise,
ortada 'iddet ve tehdit' olmasa da fail cezalandrlyor. stelik bunu Avrupa Konseyi de
onaylyor. Nitekim geenlerde Almanya'da Milli Demokrat Parti Lideri Gnter A. Deckert'in
srf 'Naziler dneminde yahudilere kar soykrm yaplmadn, bu yoldaki iddialarn Alman
Milletini bask altna alp smrmek amacyla uydurulmu bir senaryo -tarihi bir yalanolduunu' syledi diye sulu bulunarak Manheim Mahkemesi tarafndan bir yl hapse
mahkum edildi. Kimse de 'Bu szn iinde ne iddet var, ne de tehdit!' demedi." 122
"Soykrmn yalanlanmas" tehlikesine kar bir nlem olarak Holokost ekolnn gl
lobilerince Almanya'da yrrle sokulan zorba kanunlarn hmna urayan ilk kii Gnter
A. Deckert deildi. nl ngiliz tarihi David Irwing de daha nce bu kanunlardan payn
almt. te David Irwing'in iledii korkun sutan tr cezalandrlnn ksa yks:
Irwing, nceki sayfalarda ska bavurduumuz Leuchter Raporu'nu, kendi yazd girii ile
tekrar basar. Bu giri blmnde Irwing, "soykrm iddialarnn ok iyi finanse edilmi akll
ve baarl bir sava sonras reklam kampanyas" olduunu ifade etme gafletinde bulunur!..
Ancak Avrupa'da Leuchter Raporu'nun baslmas Irwing'in hapse girmesine neden olur.
Auschwitz gaz odalarnn, savatan sonra yapldn iddia etmesi, Alman Kanunlarna gre
byk bir su saylmaktadr. 1992 ylnn Mays aynda Irwing, Mnih'te mahkeme tarafndan
"llerin anlarn kk drc davranlar" yasalarna kar kt iin 7.000 dolar
tutarnda cezaya arptrlr.
Ancak David Irwing para cezasyla da kurtulamaz. zgrce seyahat etme zgrlne de
engel atlacaktr. Bugn David Irwing eitli Bat lkelerine kabul edilmemekte, lkeye girii
engellenmektedir. David Irwing'den sonra bir baka "sulu", Leuchter Raporu'nun sahibi Fred
Leuchter de nasibini alr soykrmc kanunlardan. "Toplum gvenliini rahatsz etmek" gibi
garip bir gereke gsterilerek, Leuchter'in ngiltere'ye girii yasaklanr. alom konuyla ilgili
haberinde yle diyor:
"ngiliz Hkmeti soykrm inkar eden raporuyla Fred Leuchter'in lke topraklarna giriini
yasaklad. ngiliz ileri Bakanl'ndan yaplan aklamada toplama kamplarn ve gaz
odalarn inkar eden Leuchter'in lkeye geliinin toplum gvenliini rahatsz edecei ve bu
yzden ngiltere'ye giriinin yasakland belirtildi." 123
Snrsz dnce hrriyeti ve demokrasi ile tannan Kanada'da da hibir siyasi gr su deil,
ancak soykrm yalanlamak kanunen "su"tur. soykrm reddetmeye gelince, Kanada'daki
demokrasi de sona erer. Kanada'da Did Six Million Really Die? (Alt Milyon Gerekten ld
m?) isimli 28 sayfalk kitapnn yeni basksn yapt iin, "yanl haber" yasalarn
inedii gerekesiyle Ernst Zndel mahkemeye kartlm ve dokuz ay hapis cezasna
arptrlmtr.

Tm bu olaylar gz nnde bulundurulursa, Fransa, Almanya, ngiltere, Kanada gibi Batl


lkelerdeki "demokrasi" kavramnn da ne denli yanltc olduu anlalmaktadr. Noam
Chomsky'nin "demokratik toplumlarda dnce kontrol" yapld ynndeki dnceleri
dorudur. Bu toplumlarn dncesi, Holokost efsanesini uyduran gcn kontrol altndadr.
Bir dier "demokrat" lke olan Avusturya'da da "soykrm reddetme hrriyeti" yasal
dayatmalarla su kapsamna sokulmutur. Bir yahudi yayn organ, olay "keyifle" aktaryor:
"50 yandaki Gerd Honsik, Viyana Mahkemesi tarafndan soykrm reddetmesi gerekesiyle
18 ay hapis cezasna mahkum edildi. Bir nceki durumada ertelenen mahkumiyet buna ilave
edilince, Honsik 3 senesini parmaklklar ardnda geirecek." 124
Peki neden, soykrmc karanlk gler, Holokost ve gaz odalarnn reddedilmesi "tehlikesine"
kar bu denli hassaslar, tahammlszler? Cevap basit; soykrm ve vitrinindeki dramatik
destekisi gaz odalar, yaayan aktel Siyonizmin temelini tekil ediyor. Bu yzden, gaz
odalarn ve soykrm eletirmek, Siyonizmi eletirmek anlamna geliyor ki, yaplan
akademik bir aratrma da olsa kyamet aslnda bu yzden kopartlyor ve insanlarn karsna
kanunlar dikiliyor. Tm bu skntlar yaam olan Roger Garaudy, bu konuda unlar
sylyor:
"Dokunulmaz bir meseleyi ele alyoruz: Siyonizm ve srail Devleti. Bugn Fransa'da Katolik
inanc eletirilebilir. Marksizm konuulabilir. Allahszlk tartlabilir. Milliyetilik ele
alnabilir. Sovyetler Birlii'nin rejimi yerden yere vurulabilir. Birleik Amerika'nn ynetim
biimleri sulanabilir. Yahut anari veya monari tarafls grnlebilir. Btn bunlar
yaparken insan, normal bir tartma veya ekimenin tesinde hibir rizikoya katlanmak
zorunda deildir. Ancak Siyonizm konusu ortaya ktnda dnya bir anda deimektedir. Bu
izgiden sonra dnen insan, edebiyat gerilerde brakr, 'su ve ceza' alanna girer. Fransa'da
29 Temmuz 1981 tarihli bir yasa, bir insan, bir etnik gruba, bir rka veya belirli bir dine
mensup olduu iin ktlemeyi yasaklamaktadr. Dolaysyla srail Devleti'nin politikasn
veya siyasi Siyonizmi konu edinen bir kii, mahkeme kaplarnda beklemeyi de gze
almaldr. Bu aratrmann yazar byle bir olay bizzat yaamtr. Mahkeme takibine
uram, 'Nazilikle' sulanm ve lm tehdidi almistir." 125
Gaz odalarn ve soykrm sorgulayanlar "cezalandrmada" iini sk tutan lkelerin banda
az nce belirttiimiz gibi Fransa geliyor. te, bu sakncal konuyu akademik olarak
aratrmaktan baka bir "suu" olmayan bilim adamlarnn Fransa'da bana gelenler:
"Fransa'da Gaysoot Kanunu 1990 ylnda onaylanmtr. Bu kanuna gre, II. Dnya Sava'nn
gaz odalarn sorgulamak hapis cezas veya byk para cezalarn beraberinde getiriyor. zel
bir polis gc soykrmdan phelenenleri tutuklamak iin kuruluyor ve mahkeme karar
olmadan telefonlar dinlenebiliyor. Profesr Robert Faurisson gibi akademik revizyonistler,
niversitedeki grevlerinden atlyor ve eitli ykl miktarlarda cezalarla da maddi olarak
ypratlyorlar. Mitterand Hkmeti'nin verdii tam destekle, yahudi terrist rgt Betar, bu
kiilere evlerinde srekli saldrlar dzenliyor. Fransa'nn nde gelen ekonomisti, Jean Moulin
niversitesi'nden Prof. Dr. Bernard Notin de 6 milyon kiinin ldn yalanlad... Mitterand
Hkmeti hemen Bernard Notin'in niversiteden kovulmasn emretti... Fransz basn, Prof.
Dr. Bernard Notin ve baz arkadalarna kar iftira kampanyas balattlar... Siyonist
militanlar, Notin'in be ocuunu okuldan dnerken dvd." 126
Soykrmc tarihiler deil Holokost'u yalanlamak, bu konuda aratrma yaplmasna dahi
tahamml gsteremiyorlar. rnein, akademik aratrma yapma "suu" isleyenlerden biri olan
Fransz bilimadam Profesr Robert Faurisson soykrmclarn hmna urayanlardan sadece
biri oldu. Faurisson yle anlatyor:
"Ben, ada Yahudi Bilgi Merkezi C. D. J. C.'de uzun yllar altm. 1978 ylnn banda,
M. Georges Wellers tarafndan kovuldum. nk, gaz odalar ve soykrm konulu aratrmam

nasl sonulandracam anlalmt. C. D. J. C. halkn maldr, halktan para alr. Ancak,


maalesef bu kurum, dnlmesi gerektii gibi dnmeyenleri kovma prensibini
benimsemitir ve bunu uygulamtr da..." 127
Holokost ve gaz odalar konularnda aratrma yapmak isteyenlere kar uygulanan
engellemenin bir sonraki aamas, pek tabii ki bu konuda yaynlanan kitaplara kar ambargo
uygulamak. Nasl m? Yasaklayarak, sakncal kitap olarak ilan ederek... rnein, Amerikal
tarihi Arthur R. Butz'un kaleme ald The Hoax of the Twentieth Century'nin evirisi
Almanya'da yasakland ve genler iin "sakncal" blme konuldu.
Gaz odalarn sorgulayan bilim adamlarn sindirmek iin yaratlan psikolojik bask, srekli
scak tutuluyor. Bu tarz basknn vazgeilmez yntemi ise, hakarete ve aalamaya dayal
taciz politikas. rnein, gaz odalarnn var olmadn, hazrlad doktora tezi ile ortaya
koyarak nlenen Henri Roques da hakarete urayarak taciz edilenlerden biri oldu. 1986
Bahar'nda, banda, radyo ve televizyon kanallarnda Roques'a kar acmasz, ypratc bir
hakaret, kfr kampanyas balatld. Henri Roques'a kar yrtlen bask politikas ok
ynlyd. Kazand akademik haklarnn elinden alnmaya balanmas, Roques'u sindirmeye
ynelik yeni bir soykrmc atak oldu. Gaz odalarnn hibir zaman var olmadn ortaya
koyan niversite onayl doktora tezi, yine niversite tarafndan srpriz bir ekilde iptal edildi!
700 yllk Fransz niversitelerinde, normal ve yasal yollardan doktora verilen ve sonradan
hibir gereke gsterilmeden, sebepsiz yere tezi iptal edilen ilk ve tek kii olarak tarihe geti
Henri Roques.
lgin bir sindirme yntemi de, Ocak 1995'te Japonya'da yaand. 200 bin tirajl Marco Polo
adl haftalk Japon dergisinde, dergi yazar Masanori Nishioka, "Sava sonrasnn en byk
tabusu: Nazi gaz odalar yoktu" balkl bir yaz yazd. Yazda, nceki sayfalarda
incelediimiz trden deliller gsterilerek gaz odalarnn rk bir iddia olduu
savunuluyordu. Ancak soykrmclar eyleme gemekte gecikmediler. Yaz, Tokyo srail
Bykelilii, Simon Wiesenthal Merkezi, Amerikan Yahudi Komitesi ve Uluslararas Yahudi
Duyarllk Merkezi tarafndan iddetle knand. Dergiye baz "yaptrmlar" uyguland:
Volkswagen ve Mitsubishi firmalar dergiden reklamlarn ektiklerini akladlar. Cartier ise
derginin sahibi olan yaynevinin tm yaynlarndan reklamlarn ektiini duyurdu (bu
firmalar dergiye en ok reklam veren firmalarn banda geliyordu). Daha baka kanallardan
da gelen bask sonucu, derginin yayncs Bungei Shunju, dergiyi kapattn aklad ve
satta olan nshalar da toplatt. Soykrm hakknda gereklerden bahsetmeye kalkmak, 200
bin tirajl bir Japon dergisinin sonunu getirmiti...
Soykrmclarn revizyonist akademisyenler zerinde oluturduklar bask her zaman
psikolojik tacizle snrl kalmamakta, olayn boyutlar eitli bombalama eylemlerine kadar
uzanabilmektedir. Nitekim, Amerika'nn Kaliforniya Eyaleti'nde soykrm ve gaz odalar
konusunda aratrma yapan bilim adamlarn ats altna alan Institute for Historical Review
isimli kurum, soykrmclar tarafndan kere bombalanmtr. Bu saldrlar yeterli
grmeyenler, 4 Temmuz 1984 tarihinde, bu kuruma ynelik yeni bir kundaklama eylemine
girimiler, kan yangnda, iinde ok deerli belgelerin bulunduu ariviyle birlikte, bu
kurum tamamen yok edilmitir.
Dnyann resmi tarihine kafa tutmak, pek gvenli bir ura deildir elbette.
KNC BLM (Part 2d : 4/4)
Ve soykrm efsanesinin son demlerine doru...
srail Devleti ve onun batl lkelerdeki uzantlar, Holokost masaln canl tutabilmek, onu
kitlelere kabul ettirebilmek iin ellerinden geleni yapyorlar. Holokost filmleri, Holokost
mzeleri ile srdrlen bu ilgin tiyatroya en son olarak, sahte "sava sulular" yntemi de

eklendi. Bunun en canl rnei, uzun sre propaganda malzemesi olarak kullanlan "Korkun
Ivan" olay oldu. Treblinka'daki szde "gaz odalar"nn szde gardiyan olan Korkun Ivan'a
benzeyen bir kii, 1986 ylnda srailliler tarafndan tutukland ve yarg iin srail'e gtrld.
7 sene tutuklu kalan John Demjanjuk adndaki "Korkun Ivan" tasla, sonuta serbest
brakld. Ancak bu arada Batl medya srekli olarak olay gndemde tuttu, "Korkun Ivan"n
szde gaz odalarndaki canavarln tm dnyaya defalarca duyurdu. Ama yalnzca
propagandayd. Kuds brani niversitesi'nden Yehuda Bauer de "Demjanjuk davasnn srail
iin nemi, gen nesle Holokost kavramn sunmu olmasdr" diyordu.
Ancak srail'in ve Batl uzantlarnn bu tr yollarla ayakta tutmaya alt efsane artk
yklmaya yz tuttu.. Holokost efsanesini byk bir hzla son demlerine doru yaklatran en
nemli gelime, phesiz resmi tarihe bayrak aan revizyonist abalar oldu. Yalana dayanarak
yazlan resmi tarihi bugn yarglayan revizyonist hareketin nemli kesitlerini sralamakta
yarar var:
kinci Dnya Sava ile ilgili konularda uzmanl kantlanm ngiliz tarihi David Irwing, 16
Ekim 1992 tarihinde Portland Oregon'da bulunan "Community Koleji"nde bir konuma yapt.
Hitler'in Hkmet Bakan olduu dnemde, Avrupal yahudilerin balarna gelenlerle ilgili
geni kabul gren resmi tarih anlatmlarnn gerek olmadn ileri sren Irwing, "Holokostun
tekrar gzden geirilmesi" inancnda olan revizyonistlerin nde gelen savunucularndan
biridir.
54 yandaki David Irwing, kinci Dnya Sava ile ilgili bir dzineden fazla kitap yazmtr.
Irwing almalar ile ilgili aratrmalar yaparken konu hakknda yazlan eski yazlara itibar
etmekte, srarla ve bulabildiince orjinal dokman aramaktadr. Bu konuda New York Times
Book Review dergisi, David Irwing'i yle tanmlyor okuyucularna:
"Bay Irwing yorulmak bilmeyen bir anketi, irketlerin ve tm endstrinin bu konudaki
olaanst dahisidir. Srdrd aratrmalarda kelimenin tam anlamyla altna bakmad ta
kalmaz. Daha nceki tarih yazarlar tarafndan yitirildii, ya da hi varolmadna inanlan
yazlar, mektuplar ve gnlkleri byk bir inatla ortaya karr. Bu sabrl ve sebatl srar,
birok nl tarih yazarlarn mahup edecek gerekleri bulmasna yol amtr."
Irwing, on yl akn bir sre aratrd savala ilgili btn belgeleri inceledikten sonra,
Hitler'in Avrupal yahudileri toptan yok etmeyi amalayan hibir yazl dokmanna
rastlamadn, ya da Hitler'in gaz odalarnn varl ile ilgili bilgisi olduunu kantlayan
herhangi bir yazma bulunmadn, mttefikler tarafndan dinlenen "ok gizli" Alman radyotelsiz grmelerinde de, Hitler'in yahudilerin ldrlmeleri konusunda bir emrinin
bulunmadn aklamtr.
Bu aratrmalarn sonucuna gre, Irwing, yahudilerin toplu yok edilmelerini amalayan Nihai
zm konusunda herhangi bir emir verilmediini, net bir ekilde ortaya koyarken,
soykrmclarn szde "belgelerinin" foyasn bir kere daha ortaya kard. David Irwing,
soykrm, bir efsane olarak deerlendirirken, "tarih yazarlar durmadan birbirlerinden alnt
yapmakla o kadar byk abalar gsterdiler ki, bu balona aralksz scak hava pompalamaya
devam ettiler. Sonunda balon giderek byd ve gvenilirliini yitirdi. Bu profesrler
gerein farkna varmlard ve bir gn sorumsuz bir ahman kp o balona bir omak
sokacandan korkuyorlard" diyor, ve ilave ediyor: "O oma sokan sorumsuz benim ite."
Holokost masaln ilk sorgulayan kii David Irwing deildi. Soykrm iddiasnn tekrar gzden
geirilmesi konusu ile ilgili olarak yazlan ilk kitaplar, bizzat toplama kamplarnda tutsak
olarak yaam ve bugn resmi tarihin anlattklarnn yalan olduuna yasayarak ahit olmu,
Fransz tarihi Paul Rassinier tarafndan yazld.

Le Mensonge d'Ulyssee (Ulis'in Yalan- 1949), Le Drame des Juifs Europeans (Avrupal
Yahudilerin Dram- 1964), isimli kitaplarnda, Paul Rassinier kamplarda yaam biri olarak,
sava sonras ortaya atlan gaz odalar iddialaryla ilgili hibir ize rastlanmadn ve bu
konuda tek bir kant bulunmadn belirtti.
1970'li yllarda, ABD'de soykrm konusu ok tartld. Northwestern niversitesi
profesrlerinden, Dr. Arthur Butz, The Hoax of the Twentieth Century (Yirminci Yzyln
Aldatmacas) adl bir kitap yazd. Butz, yahudilerin Naziler tarafndan eziyet grdklerini
kabul etmekle birlikte, bu yahudi aleyhtarlnn hedefinin, "bir toptan katletme plann"
amalamadn ortaya koydu. Butz, kinci Dnya Sava srasnda Nazi toplama kamplarnda
500 binden fazla insann ldn, ancak bunlarn hepsinin yahudiler olmadn dile getirdi.
Soykrmc ekoln o eski bysn kaybetmesiyle birlikte, gnmzde bu durum doal
olarak halka da yansd. Dn byk bir evkle soykrma "iman eden" Amerikal yahudiler,
bugn artk bu konudaki inanlarn kaybetme noktasna geldiler. New American View
dergisi, Holokost efsanesinin bir k srecine girdiini ve artk soykrmc ekoln de bunu
kabul ettiini dile getiriyor ve "Holokost, Amerikal yahudiler iin artk sihirli yapsn
kaybediyor... Amerika'da yetien yeni nesillerin artk eskisi gibi Holokost'tan
etkilenmediklerini yahudi komiteleri de artk farketmeye balad" diyor. 127
Konuyla ilgili olarak soykrmc ekoln ileri gelen yayn organlarndan biri olan Jerusalem
Post da, Holokost syleminin artk halkn ilgisini ekmediini haber yapt. Trkiyeli
yahudilerin sesi alom da, Jerusalem Post'un sz konusu haberini kaynak gsteriyor ve
hayflanarak, szlanarak "Holokost Programlar lgi Uyandrmad" balkl bir haber ile ayn
itiraf tekrarlyordu.
te alom'un sz konusu haberinden baz satrlar:
"Holokost programlar ilgi uyandrmad. Getiimiz sene boyunca Avusturya Hkmeti'nin
halka Holokost konusunda bilgi verme amacyla dzenledii anma merasimleri, sempozyum,
tartma ve sergilerin maliyetleri 40 milyon ilini bulmakla beraber, tm emeklerin boa gittii
ortaya kt. Son yaplan bir kamuoyu yoklamas her Avusturyal'dan ikisinin soykrm
konusunda artk hibir ey duymak istemediini gsterdi. Bunun zc olan yan ise,
kampanyalarn balatld 1988 yl banda yaplan kamuoyu yoklamasnda da ayn sonucun
elde edilmi olmas. Bu durum, bir sene boyunca Holokost konusunda gazetelerde kan
yzlerce yaz ve zel ekin, televizyon filmleri ve belgesellerin Avusturyallar zerinde hibir
etki brakmadan gemi olduunu gsteriyor. Aratrmalar yrten 'Sosyal Bilimler Enstits'
IMAS'n patronu Andreas Kirschofer sonu olarak, kamuoyunu etkilemek iin yaplan
abalarn hepsinin boa gittiini belirtiyor." 128
Soykrm yalan iin biti saati oktan gelmitir. Bu yalann yklmas, hem tarihi bir gerei
ortaya karacak, hem de, daha nemlisi, bu yalan bir kalkan olarak kullanarak kendi
saldrganln merulatrmaya alan Siyonizmi aresiz brakacaktr.
'Soykrm' hakknda 40 soruya 40 cevap
Soykrm efsanesi hakknda nceki sayfalarda incelediimiz tm bilgiler, aadaki 48 soru ve
cevap ile zetlenebilir.
1- Nazilerin 6 milyon yahudiyi ldrdne dair herhangi bir delil var mdr?
Hayr. Bu konuda ileri srlenler delil niteliine uygun eyler deildir. 6 milyon yahudinin
ldrld ile ilgili olarak soykrmclarn "kant" olarak kullandklar, hayatta kalanlarn
ahitliklerinden ibarettir. Ancak, bu ahitlikler arasnda son derece byk elikiler vardr. Bu
yzden bu kiiler, yaptklar elikili tanklklalar ile kendilerini birer "yalanc ahit"

konumuna sokmulardr. Kald ki gaz odalar gibi son derece nemli bir konu iin bile, bu
"ahitlerin" tamam ittifak edip, "toplama kamplarnda gaz odalar vard" diyememitir.
Ortada ne 6 milyon yahudiye ait ceset, ne bunlara ait kl ynlar, ne bu yahudilerden
yaplm "sabun", ne yine bu yahudilerin derisinden yaplm "lamba kuma", ne tek bir
kayt, ne de bu iddiay inanlr klacak toplumsal bir bilgi istatistii vardr. Ancak 6 milyon
yahudinin ldrld ile ilgili olarak, ortada sadece -bugn propaganda iin gsterileneskicilerin dahi kolayca toplayabilecei ayakkab ynlar, kamplarda yaanan tifs
salgnndan tr shhi sebeplerle kesilmi sa ynlar ve yine propaganda iin ekilmi bol
bol hayal rn soykrm filmi vardr!..
2- Alt milyon yahudinin Naziler tarafndan ldrlmediine dair herhangi bir delil var mdr?
Evet. Gzlemsel, demografik, analitik ve karlatrmal olarak ok sayda ortaya konan delil,
byle bir iddiann son derece abartl ve aklclktan uzak olduunu defalarca gstermitir.
Tm bunlara sadece birka rnek vermek gerekirse, Alman ordusunun zaten 6 milyondan
olutuu ve ar sava artlar iinde bulunan bu 6 milyonluk ordunun, onca sknt ve
imkanszlk iinde, 6 milyon gibi son derece kalabalk bir topluluu, sevketmesi, belirli
yerlerde toplamas ve bunlarn hepsini ortadan kaldrmas teknik olarak imkanszdr. Ayrca,
yaplan ok ynl demografik, nfus dalmlarnn sava ncesi ve sava sonrasnda,
karlatrmal olarak incelenmesi sonucunda yaplan analizler, 6 milyon yahudinin ne olduu
ile ilgili tm speklasyonlara son vermitir: Sava ncesinde tm Avrupa'da bulunan 5.5
milyon yahudinin byk bir ksmnn, sava sonrasnda Amerika, Arjantin, Kanada, Polonya
ve ekoslovakya gibi lkelerde ortaya kmasyla bu yahudilerin soykrma uramad,
sadece g etme suretiyle Avrupa'dan ayrldklar anlalmtr.
3- "lm kamp" olarak tantlan toplama kamplarnda gaz odas bulunmad soykrmclar
tarafndan hi itiraf edildi mi?
Evet. Nazi avcs ve nl soykrmc Simon Wiesenthal, 1975 ylnn Nisan aynda yaynlad
Books and Bookmen isimli kitabnda, Alman topraklarnn hibir noktasnda, tek bir
yahudinin dahi gaz odalarnda ldrlmediini itiraf etmitir.
4- Dachau Toplama Kamp Almanya'da olduuna ve Simon Wiesenthal bile bu toplama
kampnn bir imha kamp olarak kullanlmadn belirttiine gre, Amerika'daki binlerce
emekli asker, neden bu kampn bir imha kamp olduunu syler?
nk, Mttefikler Dachau Kamp'n ele geirdikten sonra, binlerce Amerikal asker bu
kampa gtrld ve shhi nedenlerle elbiselerin Ziklon B ile dezenfekte edildii son derece
kk kabinler, bu kiilere "ite, milyonlarca kiinin ldrld gaz odalar bunlar" diyerek
gsterildi. Dier propagandaya dayal iddialarn tamam gibi, bu yanltc propaganda da
maalesef etkili oldu, medya yllarca "Dachau'nun bir 'gazla ldrme' kamp" olduunu iddia
etti.
5- Auschwitz Toplama Kamp'nn durumu nedir? Gaz odalarnn, bu kamplardaki insanlar
ldrmek iin kullanldna dair herhangi bir delil var mdr?
Hayr. Auschwitz Kzlordu tarafndan ele geirildi ve bu kampta sava sonrasnda bir takm
mimari tahrifatlar yapld: Byk morg odas, geni bir "gaz odasn" andracak ekilde tekrar
ina edildi. Gaz odalarnn yapm ve dizayn konusunda Amerika'nn nde gelen uzman bilim
adam Fred Leuchter, Auschwitz Kamp'nda gaz odas olarak iddia edilen yerlerde, ok ynl
bilimsel gzlem ve incelemelerde bulundu. Ve, gaz odalar olarak iddia edilen bu yerlerin
gerek dizaynlar, gerekse dier donanmlar itibariyle, teknik olarak "gazla insan ldrmeye"
imkan veremeyeceini hazrlad bir raporla bilimsel olarak ispat etti.
6- Eer Auschwitz bir "lm kamp" deilse, kurulmasnn esas amac ne idi?

Auschwitz byk bir imalat kompleksiydi. Burada sentetik petrol retiliyordu. Ve buraya
getirilen tutuklulardan Alman sava gc iin igc olarak yararlanlyordu. Alman sava
endstrisinin damarlar bu esir isilerin retimi ile besleniyordu.
7- lk toplama kamplarn ne zaman, nerede ve kim kurdu?
Bat dnyasndaki toplama kamplarnn ilk kullanl, Amerika'da Bamszlk Sava
srasnda olmutur. ngilizler, binlerce Amerikaly bu kamplarda toplayarak gzaltna aldlar,
bunlarn birou hastalk ve dayaktan ld. Daha sonra, yine ngilizler Gney Afrika'da
toplama kamplar kurdular ve lkenin fethini salayabilmek iin, Boer Sava srasnda
Afrikal kadn ve ocuklar bu kamplarda tuttular. Binlercesi bu cehennem deliklerinde ld.
ngilizlerin bu kamplar, Alman toplama kamplar ile karlatrlamayacak denli ktyd.
Vurgulamak istediimiz, "toplama kamp" uygulamasnn ilk rneinin Almanya'da
yaanmadn ve farkl corafya ve tarihlerde, Alman toplama kamplarndan ok daha ar
yaam artlarna sahip baka toplama kamplarnn da kurulmu olduunu hatrlatmaktr.
8- Eer Avrupa yahudileri Naziler tarafndan imha edilmediyse, saylar 4.5 milyonu bulan bu
yahudilere ne oldu?
Sava srasnda, tifs salgn, alk, toplama kamplarndaki ar alma artlar gibi
nedenlerden tr, yaklak 500.000 yahudi hayatn kaybetmitir. Bunun dnda ki Avrupal
yahudilerin tamam sapasalam hayatta idi. Hayatta kalan bu yahudilerin bir ksm,
Avrupa'nn tarafsz gvenlikli lkeleri olan Cebelitark, ngiliz Adalar, Portekiz, spanya,
svire, sve, rlanda ve Trkiye'de yayordu. Dier bir ksm ise, ngiltere, sve, spanya,
Portekiz, Avustralya, in, Hindistan, Filistin, Sibirya ve ABD'ye g etmilerdi. 2 milyondan
fazla bir yahudi kitlesi de Sovyetler Birlii'nin ilerine kamtr. Nitekim bu 2 milyon yahudi
sava srasnda Urallarn arkasndan, saklandklar yerden ortaya kmlardr. 1 milyondan
fazla yahudi ise sava ncesinde Almanlardan kamtr.
9- Eer Auschwitz bir imha kamp deilse, neden Nazi Kumandan Rudolf Hss, yle
olduunu syledi?
Rudolf Hss sorgulanmalar srasnda ngiliz askeri polisler tarafndan ikence grm ve
Hss'n bu ifadeleri, grd bu ikenceler sonucunda zorla kendisinden alnmtr.
10- Nuremberg ve dier benzeri mahkemelerdeki durumalardan nce, Alman mahkumlarn
eitli aklamalar yapmaya zorlamak iin, Amerikan, ngiliz, Fransz ve Sovyetler tarafndan
ikence yapldna dair herhangi bir delil var mdr?
Evet, nl Nuremberg mahkemelerinden nce ve bu mahkemeler srasnda, ayrca daha sonra
yaplan Sava Sulular Mahkemeleri srasnda da ikence yapldna dair kesin kantlar
ortaya kmtr.
11- "Yahudi Soykrm" (Holokost) hikayesi, bugn Siyonist liderlere nasl faydal olmakta?
Hereyden nce, son yarm yzyllk yaayan aktel Siyonizmin temeli, yahudi soykrmnn
zerine kurulmutur. Soykrmclar yaadklarn iddia ettikleri Holokostu ileri srp, bundan
byle eskisi gibi dank yaamalar durumunda gvenlik altnda bulunamayacaklarn,
dolaysyla, gven ieresinde yaayabilecekleri bir devlete olan ihtiyalar konusunda
kamuoyu oluturmulardr. Ve, "topra olmayan bir halk iin, halk olmayan bir toprak"
eklindeki nl Siyonist sloganla, Filistin topraklar zerinde yzlerce yldr yaamn
srdren yzbinlerce Filistinliyi yok kabul ederek terrist yntemlerle srail Devleti'ni
kurmulardr. Ksacas, Siyonist liderler soykrma uradklarn ne srerek, dnya
kamuoyunun gznde, srail Devleti'nin kuruluunu merulatrmlardr.

"Yahudi soykrm" efsanesinin bugn yahudilere salad bir dier fayda da, Siyonizmin
eletirilmesinin engellenmesidir. Eer bugn Siyonizmin bir ynn eletirmeye kalksanz,
karnza hemen Holokost kartlr. Medya araclyla bir yahudi imaj oluturulmutur:
Mazlum, madur, ezilen, dlanan, aalanan, kovulan birisidir yahudi. Bu yzden,
"yahudilerin ne denli madur brakldklar, onlarn son derece mazlum bir toplum olduklar",
size kibarca hatrlatlr. Israr ederseniz -rnein srail'in devlet terrnden ya da yahudi
lobisinin olaanst gcnden sz etmeye devam ederseniz- artk siz bir "antisemit" damgas
yemee hak kazanmsnzdr!.. Bylece "yahudi soykrm" sayesinde, Siyonizm ve
Siyonistler bir nevi dokunulmazlk kazanm olmaktalar.
12- Hitler'in yahudilerin toplu olarak imha edilmesini emrettiine dair herhangi bir delil var
mdr?
Hayr. Bu konuda, soykrmclar tarafndan gsterilen tek bir belge dahi yoktur. Hatta 1990
ubat'nda ilk defa gn na kan, yaklak 40.000 sayfalk belgeden oluan Dou
Almanya'nn arivlerini soykrmclar didik didik ettikten sonra, "Hitler'in yahudilerin yok
edilmesi hakknda verdii kesin bir emire rastlamadk" demek zorunda kalarak, bu konuda
tarihi bir itirafta bulunmulardr.
13- Gaz odalarnda Naziler tarafndan kullanld ileri srlen ve hidro-siyanit asitten retilen
Ziklon B, ne amala retilmiti?
II. Dnya Sava srasnda, tifs salgn vard. Sava artlarnn dourduu imkanszlklar ve
bakmszlk yznden, tifs salgn her geen gn daha da lmcl olmaya balamt. Bu
yzden salgna kar shhi nlemler alnmaya baland. Bunun iin de, salgna sebep olan tifs
taycs bitlerin yok edilmesi gerekiyordu. te bu aamada Ziklon B gaz, bu tayc bitleri
yok etmek iin, bir dezenfektan olarak, elbise ve tm mekanlar buharla birlikte dezenfekte
etmek iin kullanlmtr.
14- Toplu katliam iin daha uygun bir rn kullanmak yerine, bu gaz tercih etmenin
herhangi bir gerekesi var mdr?
Eer Naziler yahudileri yok etmek iin gaz kullanmaya karar verseler, ok daha etkili baka
gazlar vard; onlar kullanmalar byle bir ama iin daha uygundu. Ziklon B gaz buharla
dezenfekte etmesi dnda, idam iin yeterli ve kullanl olmayan bir gazdr. rnein, bu
gazn etkili olabilmesi iin, ortamn belli bir s ve nem oranna sahip olmas gibi bir takm
yan artlarn da salanmas gerekmektedir. Ayrca Ziklon B gaznn kullanm da kolay
deildir. Ziklon B gaznn kullanmnda titizlikle uyulmas gereken son derece kapsaml bir
dizi uygulama talimat vardr. Gazla dezenfekte edilmi ortama havalandrma yapmadan
girilmemesi, eer girilecekse, kesin olarak zel filtreli gaz maskesi taklmas, bu gazn
kullanm iin sadece eitimli personele ihtiya duyulmas gibi...
15- Ziklon B gaz ile dezenfekte edilen bir alan havalandrmak iin yaklak 20 saate ihtiya
duyulur. Oysa Auschwitz Kumandan Rudolf Hss, yahudiler ldkten 10 dakika sonra,
emrindeki adamlarnn gaz odalarna girip, cesetleri kaldrdklarn syledi. Bu nasl aklanr?
Byle bir olay imkanszdr. nk, Ziklon B, dezenfekte edilen yerlere siner ve cisimlere de
uzun bir sre yapr, dolaysyla da gaz verilmi insanlarn cesetlerine de uzun bir sre
yapm olarak kalmas gerekirdi. Bu yzden, bu cesetlere plak elle temas edilmesi
imkanszdr. Rudolf Hss, byle bir ifadeyi ikence sonucunda vermitir.
16- Rudolf Hss aklamasnda, gazn verilmesinden 10 dakika sonra, l yahudileri gaz
odalarndan kartrken adamlarnn sigara imekte olduklarn syledi. Oysa, Ziklon B gaz
patlayc trde bir gaz deil midir?

Evet. Ziklon B gaz yksek derecede patlayc zellie sahip olan bir gazdr. Dolaysyla
Ziklon B gaznn bulunduu bir ortama sigarayla girmek demek, havaya umak demektir. Bu
sebepten tr, sigara ierken cesetlerin dar kartldklar, tamamen hayal rn olan bir
yalandr. Byk olaslkla, tm bu "itiraf"lar, soykrm efsanesini reten Siyonistler tarafndan
yazlm ve Rudolf Hss'e ikence zoru ile tekrarlatlmlardr.
17- Nazilerin yahudileri imha etmek iin, szde kullandklar prosedr nedir?
Hikayeler, gaz odas olarak iddia edilen binann damndaki bir delikten, odaya Ziklon B gaz
kutusunun aaya boaltlmasyla balar. Bu gaz, borular vastasyla du balklarndan
odadakilere ular. "Milyonlarn" bu yntemle ldrld iddia edilmektedir.
18- Eer infazlar hazrlanan yahudiler, kendilerini bekleyen sondan haberdardysalar, neden
herhangi bir arpma veya protesto yapmadan, "kuzu kuzu" lme gittiler?
Toplama kamplarnda tutulan yahudiler, Naziler tarafndan ldrlme gibi endie
tamyorlard. Bu yzden herhangi bir ayaklanma, protesto, arpma gibi bir eyleme girmeye
gerek duymadlar. Aksine, Nazilerce "i gc" olarak deerlendirilen bu yahudiler, fevkalade
ar sava artlarnda Nazilerin kendilerine iddetle ihtiya duyduunun son derece
bilincindeydiler. Ksacas, toplama kamplarndaki yahudiler, sadece gzaltndaydlar ve
kendilerini lm tehlikesi iinde grmyorlard, ancak Nazilerce "sava esiri" olarak
almaya zorlanmaktaydlar.
19- Toplama kamplarnda yaklak ka yahudi lmtr?
Yaklak 500 bin.
20- Bu yahudiler bu kamplarda nasl lmtr?
Sava boyunca yaygn tifs salgn tm Avrupa'y kasp kavurmutur. Ar sava artlarnn
getirdii imkanszlklar ve bununla birlikte gelen yaygn bakmszlk, toplama kamplarndaki
tifs salgnnn sebep olduu lmleri gibi arttrd. Tm bunlarn stne, mttefikler
tarafndan tm yollar ve demiryolu raylar da bombalannca, savan sonuna doru yemek ve
tbbi erzak nakliyat fel oldu. Bunun sonucu olarak, toplama kamplarnda ba gsteren alk
ve ila yokluu, tifs salgnyla birleince, yahudiler toplu lmlerle kar karya kaldlar. Bu
ar artlar altnda, 500 bin dolaynda yahudi maalesef yaamn yitirmitir. II. Dnya Sava
sonucunda len insan saysnn 50 milyon olduu gz nnde bulundurduumuzda ise, ortada
"yahudi soykrm" diye bir ey olmad kolaylkla anlalr.
21- Tifs nedir?
Tifs, uzun sre banyo yapmayan ve i ie yasayan insanlarn arasnda grlr. zellikle
salar ve elbiseleri istila eden bitler araclyla tifs mikrobu tanr. te hastal
yaygnlatrc ve zararl bu bitlerden kurtulmak iin elbiseler Ziklon B isimli dezenfektan ile
sterilize ediliyordu. Eer, Almanlar daha ok Ziklon B kullanabilselerdi, belki de daha fazla
sayda yahudi toplama kamplarnda hayatn devam ettirebilecekti.
22- 6 milyon yahudinin lm ile 500 bin yahudinin lm arasnda nasl bir fark vardr?
Hereyden nce belirtmek gerekir ki, tek bir insann, dolaysyla tek bir yahudinin hayat bile
son derece nemlidir. Bu yzden, 500 bin yahudinin lm de son derece zcdr. Bu
almann amac, 6 milyon yahudinin lmediini ispatlamak, lenlerin saysn 500 binlere
indirmek ve "aslnda o kadar da fazla yahudi lmemitir" eklinde bir izlenim yaratarak
lenlerin saysn kmsemek deildir. Bizim stnde nemle durduumuz nokta, Naziler'in
yahudileri kastl olarak ldrmedikleri, dolaysyla ortada bir "yahudi soykrm" olmaddr.

nk insanlarn Naziler tarafndan "gaz odalarnda" ldrlmeleri ile Naziler tarafndan


kurtarlmaya alldklar bir hastalk ve alk sonucunda lmeleri son derece farkl iki eydir.
Siyonistlerin sadk bir mttefiki olan Naziler, hi bir zaman yahudileri imha etme gibi bir
misyon yklenmemilerdir.
23- Birok "lm kamp"ndan kurtulan yahudiler, ukurlarda toplanan ve yaklan vcutlar
grdklerini sylerler. Bylesine geni apl bir yakma ilemini gerekletirebilmek iin ne
kadar yakta ihtiya vardr?
Byle bir ilemin teknik olarak gerekletirilebilmesi iin, o dnemde Almanlarn ulaabildii
yakt miktarndan ok daha fazla yakta ihtiya vard. nk, o zamanlar mevcut sava
artlarnda byk bir yakt sknts yaanmaktayd. Ve deil yahudileri ortadan kaldrmak iin
yakt bulmak, o dnemde Almanlar savaa devam edebilmek iin yakt bulabilmeye
alyordu. Bulunsa da, bu yaktn nakledilebilmesi bile ayr bir sorundu.
24- Cesetleri ukurlarda yakabilmek mmkn mdr?
Hayr. nsan cesetlerini toplu olarak ukurlarda atele yakabilmek teknik olarak imkanszdr.
Bu denli yksek oranlarda cesedi toplu olarak yakabilmek iin, ok yksek oranlarda sya
ihtiya vardr ve bu denli byk bir sy, ak ukurlarda ayn derecede muhafaza edebilmek
mmkn deildir. Ayrca szkonusu iddia edilen ukurlarn bataklk ile kapl ortamlarda
bulunmas ve bu ukurlarn zemininin su ile kapl olmas, cesetlerin ukurlarda
yaklabilmesini imkansz klmaktadr.
25- Holokost tarihileri, Nazilerin, 10 dakika gibi ksa bir sre iinde, yahudilere ait olan
cesetleri yakabildiklerini iddia etmekte. Profesyonel krematoryum operatrlerine gre, bir
cesedi yakmak iin ihtiya duyulan sre nedir?
Yaklak 2 saat. Bugnn yksek teknolojisiyle bir cesedi tamamen yakabilmek iin yaklak
2 saate ihtiya duyulurken, 50 sene ncesinin ilkel teknolojisiyle bir cesedi 10 dakika gibi bir
sre iinde kl haline getirildiini iddia etmek son derece komiktir.
26- Toplama kamplar neden krematoryum frnlarna sahipti?
Tifs salgn srasnda lenlerin cesetlerinin shhi gerekelerden tr ortadan kaldrlmas
gerekiyordu. nk, cesetlerin zerine yapan tifs bitlerinin salgnn apn daha da
bytme tehlikesi vard. Bu yzden, hayatta kalan yahudilerin yaamlarn tehdit etmemeleri
iin bu cesetlerin yaklmalar yoluna gidildi. Bu amala Naziler toplama kamplarna zel
frnlar ina ettirdiler. Ayrca, yaygn salgn srasnda kitle lmlerinin yaanmas, bu
cesetlerin sren sava srasnda gmlmesini de teknik olarak zorlatryordu. Bir yandan ar
artlar altnda sava srdren Nazi Almanyas, te yandan kamplarda yer ve eleman sknts
ektii iin Naziler, tifsten lenlerin cesetlerini frnlarda yakma karar almtr.
27- Alman kontrol altndaki blgede bulunan toplama kamplarnn yakma mekanizmalarnn
istisnasz tamamnn %100 randmanla aralksz olarak altklar farzedilse, ileri srlen
zaman ieresinde yaklmas mmkn olan maksimum ceset says nedir?
Yaklak 430.600
28- Bir krematoryum frnn, hi durmadan uzun bir zaman boyunca altrabilmek teknik
olarak mmkn mdr?
Hayr. Deil 24 saat, 12 saat dahi aralksz olarak ceset yakma frnlarnn almas mmkn
deildir. Ceset yakma frnlarnn, dzenli bir ekilde temizlenmesi gerekiyordu. Bu yzden,
frnlarn aralksz almalar sz konusu olamaz. Bugnn yksek teknolojisi ile retilen

modern ceset yakma frnlar dahi 24 saat aralksz alamadna gre, bugn iin ilkel kabul
edilen 50 sene ncesinin frnlarnn da 24 saat aralksz almas imkanszdr. Bugn bu
modern frnlar reten uzman mhendisler, devaml kullanm iin gnde en fazla 3 cesedin
yaklmas gerektiini bildirmektedirler.
29- Gaz odalar ve yakma mekanizmalarnn tam kapasite ile altklarnn iddia edildii
sava yllar srasnda, mttefiklerin havadan ektikleri Auschwitz fotoraflar, gaz odalarn
dillendirebilir mi?
Hayr. nk, bu fotoraflarda, sava sonrasnda ortaya kan szde grg tanklarnn
ifadelerinin aksine, kampn zerinde byk oranlarda bir duman grlmemektedir. Bu
durumda, soykrmclarn "delil" olarak gsterdii bu fotoraflar, aslnda kendi iddialarn
yalanlamaktadr. Ayrca, kamplarda olduu iddia edilen l yakma ukurlar da bu
fotoraflarla bir trl tespit edilememitir!.. Bu durumda, bu fotoraflar, ancak soykrmn
olmadn ortaya koyan, "kar-delil" olarak kullanlmas gereken fotoraflardr.
30- Holokost ile ilgili olarak, Uluslararas Kzlha rgt nasl bir rapor hazrlad?
1944 ylnn Eyll aynda Auschwitz'e gelerek gzlem ve aratrmada bulunan bir Uluslararas
Kzlha rgt delegesi, "bu kamplarda hibir gaz odasnn bulunmadn" hazrlad rapor
ile bildirmitir. Bu raporun konuya tarafsz olan bir kurum tarafndan hem de 1944 Eyll'
gibi, gaz odalar iddialarnn zirvede olduu bir zamanda hazrlanm olmas son derece
nemlidir.
31- Hitler'in devam eden bir toplu yahudi imhasndan haberdar olduuna dair herhangi bir
belge var mdr?
Hayr. Bu konuyla ilgili tek bir belge dahi gsterilememektedir.
32- Siyonistlerin srekli olarak Naziler ile ibirlii iinde olduu doru mu?
Evet. Sava ncesinde, Almanlar Siyonist liderler ile bir anlama imzalamlar ve bu
anlamaya gre, Almanlar Filistin'de bir Yahudi Devleti kurmak zere Siyonistlere byk
lde maddi destek salamak iin sz vermilerdir. Ayrca, Almanlar, sava srasnda da
Siyonist liderler ile samimi ilikilerini hi aksatmadan devam ettirmilerdir. 1941 ylnda
Stern'in Naziler'e askeri ittifak nerdii ve 1942 ylnda Almanya'da resmi izinle alan ve
Filistin'e gidecek yahudi gmenlere eitim veren Siyonist bir "kibutz" var olduu gz nne
alnrsa, Siyonistler ile Nazi Almanyas'nn ileri gelenleri arasnda kurulan scak ilikinin
boyutlar yeterince ortaya kar.
33- "Anne Frank'n Hatra Defteri" gerek midir?
Hayr. Dr. Robert Faurisson'un da ortaya koyduu gibi, bu nl gnln son derece aibeli
olduu anlalmtr. ki farkl lkenin iki ayr ktphanesinde sergilenen iki kopyadaki el
yazlar arasnda eitli kaligrafik farkllklar bulunuyor. Ayrca, Anna Frank'n hatra
defterinin babas tarafndan ele geiriliiyle ilgili anlatlanlara baklrsa, babas ilk defa sava
sonrasnda kznn gnlk tuttuunu reniyor. Ama 29 ay boyunca kz ile birlikte kald o
kck tavanarasnda kznn gnlk tuttuuna ahit olmamas gibi, bu Anna Frank
hikayesinde ok zorlama noktalar bulunuyor.
34- Alman toplama kamplarnda ekilen ve sskalam ceset ynlarn gsteren ok sayda
fotoraf nedir? Bunlar sahte midir?
Herhangi bir fotorafn stne veya altna bir balk veya bir yorum ekleyerek, fotorafn
gerekte ierdii mesajdan tamamen farkl, hatta zt bir mesaj verebilmek son derece kolaydr.

Dolaysyla soykrmclarn gsterdii fotoraflarn sahte olup olmadklarndan ziyade, bu


fotoraflarla ilgili yaplacak yorumlarn ne olduklar nemlidir. Ortada bir takm ceset
ynlar vardr, ama nemli olan bu insanlarn ne ekilde ldkleridir. Soykrmclarn kendi
ideolojilerini dorulamak amacyla kullandklar bu fotoraflarda yer alan cesetler, dikkat
edilirse son derece zayf insanlara aittir. Bu, szkonusu insanlarn gaz odalarnda ldn
gstermez (gaz odasnn "zayflatma" gibi bir etkisi yoktur). Aksine bu durum, len insanlarn
sava dneminde ortal kasp kavuran yaygn tifs salgn ve savan sona ermesine yakn
dnemde ba gsteren alk sonucunda ldklerini gstermektedir.
Bu zayf yahudilerin varl bile aslnda bir "yahudi soykrm" olmadn gsterir. nk
soykrmc iddiaya gre, Naziler toplama kamplarna getirilen yahudileri ikiye ayrmakta,
alabilecek olanlar yaatrken, almaya uygun olmayanlar (ocuklar, kadnlar, yallar,
hastalar, sakatlar, zayf bnyeliler) dorudan gaz odalarna gndermektedirler. Oysa
resimlerdeki zayf insanlardan Naziler'in imha etme gibi bir politikalar olmadn
grebiliyoruz. nk bu insanlar hi bir ekilde ii olarak altrlamayacak durumdadrlar
ve buna ramen Naziler tarafndan "imha" edilmemilerdir. Aksine ounun salar yeni
kesilmitir; bu ise Naziler'in yahudileri tifsten kurtarmak iin yaptklar bir uygulamadr.
zerinde nemle durulmas gereken bir dier nokta da, soykrmclarn gsterdii ceset
ynlarnn bulunduu fotoraflarn bir ksmnn toplama kamplarnda ekilmi fotoraflar
olmaydr. Baka mekanlarda ekilmi fotoraflar da dier fotoraflarla birlikte
kullanlmakta ve dolaysyla, kastl olarak, bu cesetlerin de yahudilere ait olduu eklinde bir
izlenim yaratlmaya allmaktadr. Savan sonuna doru, mttefiklerin youn
bombardman sonucunda len ok saydaki Alman kadn ve ocuklara ait olan ceset ynlar
da, kastl olarak soykrmclar tarafndan, "soykrma uram yahudiler" olarak
kullanlmaktadr.
35- "Soykrm" kavramn kim ortaya atmtr?
Raphael Lemkin isimli bir Polonya yahudisi, 1944 ylnda yazd kitapta, ilk defa "soykrm"
kelimesini kullanmtr.
36- "Holokost" ve "Sava Rzgarlar" gibi filmler, herhangi bir bilimsel taban olan
belgeseller midir?
Hayr. Bu filmlerin birer tarihi belgesel olduklar iddia edilemez. Bu filmler, olsa olsa tarihe
dayandrlmaya allarak hazrlanm, birer "kurgusal drama" grnmnde filmlerdir.
Maalesef, birok insan bu gsterilen Holokost filmlerini, gerek yaanm tarihin sinemaya
aktarlm hali zannederek yanlmtr.
37- Holokost ve "gaz odalarn" sorgulayan ve bu konuda soykrmclarn ileri srd
klasiklemi standart iddialar rten, dnyada yaklak ka kitap baslmtr?
Sadece bu konu zerine, Amerika, ngiltere ve baz Avrupa lkelerinde toplam 100'n
zerinde kitap basldn biliyoruz. u anda, elinizde tuttuunuz bu kitap ise, bu konuyla
ilgili olarak Trkiye'de baslan ilk kitaptr.
38- Amerika'daki bir tarih enstits, Auschwitz'de yahudilerin gaz verilerek ldrldn
ispat eden herhangi bir kiiye 50 bin dolar vereceini akladnda nasl bir gelime
olmutur?
Ortaya konulan bu 50 bin dolarlk dle sahip olacak bir kant bulan olmad. Ama,
"soykrm"dan kurtulduunu iddia eden bir kii, bu tarih enstitsne kar 17 milyon dolarlk
bir dava at. Bu kii, at bu davaya gereke olarak, "bu dlden tr uykularnn

kamasn, ilerinin ktye gitmesini ve gerek olarak benimsenmi bir olayn bu ekilde
zedelendiini" ileri srmtr.
39- Holokost'u sorgulayan herkese, annda "antisemit" veya "neo-Nazi" yaftas neden
yaptrlr?
Sadece ve sadece gerekleri arayan bir tarihi olmaktan te baka bir ama gdlmemesine
ramen, soykrmclar bu izgide bilimsel aratrma yapanlar, ya "antisemit" ya da "neoNazi" olarak itham etmekteler. Soykrmclarn bu mesnetsiz iftiralar, dikkatleri gereklerden
ve drst tartmalardan uzaklatrmaktadr. Soykrm reddetmek ile antisemitizm ve neoNazilik arasnda hibir iliki bulunmamaktadr. Siyonist evreler, kendi ideolojilerini eletiren
veya sorgulayan aratrmaclara hemen "antisemit" sulamasnda bulunmakta, bu yntemle
hem aratrmaclar susturmaya almakta, hem de aratrma yapan bu bilim adamlarnn
tarafsz almalarna glge drmeyi hedeflemektedir.
Sanrz, soykrm ve gaz odalar ile ilgili gereklerin ortaya kmasndan rahatsz olacak baz
evreler, u anda elinizde tutuunuz bu kitap iin de, yarn hemen, antisemitizm ya da neoNazilik ithamlarnda bulunacaklardr.
Nitekim ngiltere'de yaynlanan haftalk yahudi gazetesi Jewish Chronicle 5 Kasm 1993
tarihli saysnda, Bilim Aratrma Grubu tarafndan yaynlanan Yehova'nn Oullar ve
Masonlar adl kitab konu edinmi, "Anti-Jewish Publication in Turkey" balkl haberinde
kitab ve Bilim Aratrma Grubu'nu "antisemit" olmakla sulamt. Jewish Chronicle'a gre
kitabn "antisemit" olmasnn en nemli nedeni ise, iinde Hitler ve Mussolini'nin yahudilerle
olan baz finansal ilikilerinden sz edilmi olmasyd. Oysa -bu kitapta da ayrntl ekilde
belgelendii gibi- Hitler ve Mussolini gibi faistlerin Siyonistlerle olan ilikileri tarihsel bir
gerektir. Bu durumda, Jewish Chronicle'n temsil ettii yahudi mantna gre, tarihsel
gerekleri ortaya dkmek, "antisemit" olmak anlamna gelmektedir!..
Kukusuz bu bir safsatadr. Dnya tarihinin nemli bir kesiti olan II. Dnya Sava ve
ncesinde yaanan olaylarla ilgili gereklerin ortaya kmas iin yaplan akademik
aratrmalarn, yahudi dmanl anlamna gelen "antisemitizm" ile ne ilgisi vardr? Ayrca,
Nazizm'in ve her trl faizmin sapkn bir ideoloji olduuna inananlar "neo-Nazilik" gibi bir
sfatla tanmlamak son derece komik olmaz m?
40- Bugne kadar yabanc lkelerde, Holokost ve "gaz odalar" iddialarn sorgulayan
tarihilerin akbeti ne olmutur?
ftira kampanyalaryla ypratlmaya allm, niversitelerden atlarak akademik geliimleri
engellenmek istenmi, ekonomik bir bask unsuru olarak niversiteden aldklar cretler
drlm, bir takm karanlk saldrlarla ahsi mallarna zarar verilmi, psikolojik olarak
ypratmak amacyla srekli olarak lm telefonlar gelmi, hem kendileri hem ailelerindeki
yaknlar fiziki saldrlara urayarak taciz edilmi, adli soruturmalara tabii tutularak
mahkeme kaplarnda madur braklm ve aratrma yaptklar konularla ilgili ellerine
bulunan zel arivler bir takm karanlk kundaklanmalarla ortadan kaldrlmtr.
Ve Soykrmclara soruyoruz!..
ABD, ngiltere ve Fransa'da soykrmc evrelerin revizyonist tarihilerin akademik
almalarna kaytsz kalmalar baz eyleri ortaya koydu: Demek ki, bu kimseler nezdinde,
soykrm ve gaz odalarnn varl, sorgulanarak ulalm bir gerek deil de, adeta iman
edercesine inanlan ve "vesvese" etmekten de ekinilen bir noktaya ulalm. te bu yzden,
kendilerine tarihi diyen bu kimseler, karlarna dikilen somut gereklerden yzlerini
eviriyor, ilerine gelmedii iin de bu doru anlatmlara kulaklarn tkyorlar. Dolaysyla i

gereklerden bahsetmeye dayandnda, mmkn mertebe konumak istemiyorlar, suspus


oluyorlar.
Aslnda soykrmclarn bu suskunluklar, ortada kendi iddialarn delillendirecek gerek
dayanaklarn kalmamasndan kaynaklanyor. Akas artk syleyebilecek pek bir eyleri de
kalmad. Ancak sokaklarda rabet gren masallar, akademi evrelerinde tutunamyor, komik
kalyor, srtyor. te bu yzden, soykrmclar iddia ettikleri efsaneyi akademik dzeyde
tartmaktan iddetli bir ekilde kanyorlar. Soykrmclarn bu yaklam, Holokostun
"tartlmaz bir gerek" olarak ilan edilmesi, konunun bu evrelerde artk bir tabuya, bir
dogmaya dntn ortaya koymakta. Sadece clz bir ekilde, "bunlar yalan" diyorlar,
gerekler anlatlmakta srar edilince de hrnlayorlar, saldrgan bir tutum iine giriyorlar ve
ADL, AJC gibi Siyonist kurululardan "antisemitizm hortlad" feryatlar ykseliyor. Oysa, bu
evrelerin bundan byle, duygusall ve antisemitizm yaygaras koparma samimiyetsizliini
bir kenara brakmalar gerekiyor. nk artk deyim yerindeyse, bak kemie dayanm, gaz
odalar ve soykrm masal kme aamasna gelmitir. Bu saatten sonra, soykrmc evrelerin
suskun kalmalar, kitap boyunca anlattklarmz tasdik etmeleri anlamna gelecektir.
Bu nedenle, soykrmclara soruyoruz:
1- 50 seneden beri, adli adan kabul edilebilir tek bir kant dahi olmamasna ramen, "6
milyon yahudinin toplu olarak katledildii" iddias ne denli aklcdr?
2- Toplama kamplarnda "gaz odalar" olarak iddia edilen odalarda lm tek bir yahudi
fotoraf dahi niin bulunamamtr?
3- Alt milyon yahudinin ortadan kaldrlabilmesi, ancak sistemli bir katliam organizasyonu
ile gerekletirilebileceine gre, ihtiya duyulan teknik donanm ynnden, bir kumanda
sisteminin, ilgili strateji planlarnn, mimar, kimyager ve doktor uzmanlardan oluan bir
bilirkii topluluunun varl ile ilgili tek bir delil dahi niin bulunamamtr?
4- Amerika'da gaz odalar konusunda uzman bir mhendis olan Fred Leuchter'in, Auschwitz
Toplama Kamp'nda "gaz odalar" olarak iddia edilen mekanlarn duvar, tavan ve zemininden
ald 32 para kesitin laboratuvar tahlil sonularnn gaz odalar iddialarn bilimsel olarak
yalanlamas karsnda soykrmc cephe ne tr bir aklama getirebilir?
5- Bugnn yksek teknolojisinde dahi, birok teknik aksaklk ve beraberinde gelen
tehlikeden tr, gaz odalarnn idam amal olarak kullanm tercih edilmemektedir.
Bugnn artlarnda dahi durum buyken, 50 sene ncesinin bugn iin ilkel olan teknik
artlarnda, hem de toplu bir katliam iin "gaz odalarnn" kullanldn ileri srmek ne
derece aklcdr?
6- Ziklon B gaznn bir ortamda youn olarak kullanldn gsteren en nemli grsel delil,
szkonusu mekann duvarlarnda aa kan mavi renkte izlerdir. Dezenfektan olarak
kullanld hastane odalarnn duvarlarnda Ziklon B'nin oluturduu mavi izler bugn dahi
gzlemlenebilmekteyken, soykrmc evrelerin "gaz odalar" olarak gsterdikleri odalarn
duvarlarnda hibir mavi ize rastlanamamas buralarda Ziklon B gaznn kullanld iddiasn
rtmyor mu?
7- Elbiselerin tifs taycs pire ve bitlerden arnabilmesi iin imal edilen son derece kk
hacimli "gaz kabinlerinin" kaplarnn, fotoraflarn arptarak kullananlar, "ite milyonlarca
yahudinin katledildii gaz odalarnn delili" sloganyla dnyaya aktarlmas, bir sahtekarlk
rnei deil mi?
8- Toplama Kamplarnda "gaz odalar" olarak ileri srlen yerlerde Ziklon B gaznn
kullanldn "ispatlamak" iin Degesch firmasnca tanzim edilmi sipari faturalar

kullanlmakta. Oysa soykrmc evreler tarafndan dahi gaz odalar bulunmad kabul edilen
toplama kamplarna da ayn sipari faturalarnn gnderildii, hatta bu gazlarn "Dezenfekte
Departman'na yolland gz nnde bulundurulduunda, bu kamplarda Ziklon B gaznn bir
"lm gaz" olarak kullanlmad, sadece bir dezenfektan olarak kullanld ortaya kmyor
mu?
9- "Gaz odalar" olarak ileri srlen yerlerin kap ve pencerelerinde gazn kamasn
engelleyecek bir nlem alnmad ve bu binalarn sznty engelleyecek svasnn dahi
bulunmad ortadayken ve bu teknik eksikliklerden tr gazla ldrme olay imkanszken,
milyonlarca yahudinin bu gaz odalarnda ldrldn iddia edebilmek mmkn mdr?
10- "Gaz odalar" olarak gsterilen odalar ile hemen bitiiinde bulunan hastane arasnda
deme balants vardr. Bu deme balantsnn yansra, bu odalar ile kamptaki dier
binalar arasnda da balant kanallar vardr. Bu mimari zellikler gz nnde bulundurulursa,
bu odalara gaz verilmesi durumunda, gazn bata hastane olmak zere dier tm yaplara
ulaarak, Naziler de dahil olmak zere herkese zarar vermesi kanlmaz deil midir?
11- Ayrca yine gaz odalar olarak iddia edilen bu odalar ile l yakma frnlar olan
krematoryumlar arasnda bir zemin balants olduu da hatrlanrsa, gazn buralara ulamas
sonucunda frnlarn havaya umas kanlmaz olmayacak myd?
12- Gazn odalara verildii farzedilse bile, daha sonra havalandrmay salayacak vantilatr
sistemi bulunmad iin, bu mekanlara girip cesetleri toplamann imkanszl ortadayken,
"cesetler hemen toplanyordu" eklindeki mesnetsiz soykrmc iddia nasl aklanabilir?
13- "Gaz odalar" olarak iddia edilen mekanlarda toplu bir lmn yaanabilmesi iin, gazn
oda iinde datmnn salanmas arttr. Ancak, bu devr-i daim iin gerekli olan herhangi bir
sirklasyon sisteminin bulunmamas nasl izah edilebilir?
14- Soykrmclarn "odalar tamamen yahudilerle dolduruluyordu" eklindeki iddiasna
ramen, bylesine bir insan younluunun olduu bir mekanda Ziklon B sirklasyonunun
gerekleemeyecei gereini, soykrmc evreler nasl aklayabilir?
15- "Ziklon B gaznn dam boluklarndan odalara brakld" iddiasnda bulunan
soykrmclar, bu durumda gazn oda iinde dalmasnn sz konusu dahi olamayaca
gerei karsnda ne diyebilirler?
16- Ziklon B'nin ldrc oranda braklmas iin gerekli olan kanal tarznda yollarn
bulunmamas, ayrca gazn ieriye pskrtlmesini salayacak pompalarn olmamas,
dolaysyla bu yzden bu odadakilerin lmelerinin sz konusu dahi olamayaca gerei,
grmezlikten gelinebilir mi?
17- Bilindii gibi Ziklon B'nin aktif olarak harekete geebilmesi iin yeterince stlmas
gerekir. Buharla birlikte etkin rol oynayabilen bu gazn kullanld iddia edilen odalarn ise
son derece rutubetli olduu ve stlmad ortadayken, bu gazn ldrc etki gsterdii
iddias, daha batan rmemi midir?
18- "Gaz odalar" olarak iddia edilen yerlerin kesintisiz bir ekilde srekli olarak
kullanldn soykrmclar iddia etseler de, gerekte, byle bir odann kullanm sonrasnda
20 saat sresince havalandrlmasyla ilgili teknik zorunluluu, ayn iddiac evreler nasl
aklayacaklar?
19- Bugn "gaz odalar" olarak dramatik bir havada halka takdim edilen mekanlarn, aslnda
sava sonrasnda bir takm mimari tahrifatlarla istenen tarza sokulduuna, ama gelen

ziyaretilere bu odalarn orijinal olarak gsterildiini Auschwitz Mzesi Mdr'nn itiraf


etmesine, soykrmc evreler nasl bir "aklama" getirebilirler?
20- "Gaz odalar" olarak iddia edilen yerlerin tam kapasite ile almalar durumunda bile,
ileri srlen sre zarfnda milyonlarca yahudinin ldrlebilmesinin teknik olarak imkansz
olduu gerei karsnda ne tr bir aklama yaplabilir?
21- En fazla 94 kiinin girebilecei bir odaya, 600 yahudinin sokularak gaz verildiini ne
sren soykrmclarn bu iddialar ne derece aklcdr?
22- Bir baka seferde ise, "2000 yahudinin 210 m2lik bir odaya tka basa doldurularak
gaz verildii" iddiasnda bulunan soykrmclara gre, her m2ye 10 [21] kiinin dmesi
gerekir ki, bu da komik bir iddia deil midir?
23- Soykrmc evrelerin referans olarak kabul ettikleri SS Subay Kurt Gerstein'in
"itiraflarnda" geen, "700-800 plak kiinin 25 m2'lik bir odaya sokularak gaz verildii"
eklindeki ifadesi gz nnde bulundurulursa, her m2'ye 32 kii dmektedir ki, ayn
soykrmc evreler matematiksel olarak bylesine imkansz ve komik bir iddiay nasl
aklayacaktr?
24- Soykrmclarn kendi aralarnda dahi belli bir ittifak salayamad bir konu da, gaz
verildikten ka dakika sonra lmn geldiidir. Kamptaki herkesin hergn ahit olmas
gereken bylesine rutin bir olayda dahi derin bir ihtilaf yaanmas, bu iddialarn birer hayal
rn olduunu yeterince ak bir ekilde ortaya koymuyor mu?
25- Ziklon B verilen kapal bir odaya, havalandrma ilemi yapmadan girmek teknik olarak
imkanszdr, girenler lm tehlikesi ile kar karya kalr. Gerek byleyken, soykrmclarn
gaz verildikten yarm saat sonra kaplarn alarak cesetlerin dar kartlma ilemine derhal
balanldn iddia etmeleri, bu kimselerin yalan sylemeyi bir alkanlk haline getirdiklerini
ortaya koymuyor mu?
26- Soykrmclarn anlatt hikayeyi dinlemeye devam edersek, cesetleri odadan dar
kartanlarn bir yandan yemek yemeye ve sigara imeye devam ettiklerini reniyoruz.
Demek ki bu kimseler gaz maskesi takmadan bu odalara giriyorlar. Oysa, gaz maskesi
takmadan bu odalara girmek imkanszken, nasl oluyor da bu kimseler bu odalara girebiliyor
ve de sapasalam buradan dar kabiliyorlar? stelik, bu kimseler azlarnda sigara olduu
halde, nasl oluyor da, patlayc bir gaz olan Ziklon B'ye doygun bir ortama giriyorlar da,
havaya umadan dar kabiliyorlar? Ayrca, Ziklon B gaz yzeylere son derece kuvvetli bir
ekilde yapan bir gaz olduuna gre, nasl oluyor da bu kimselerin yemeklerine bu gaz
yapmyor da, yine bu kimseler beslenmelerini de srdrerek sapasalam dar
kabiliyorlar?
27- "Haarat Yokedici Hidrosiyanik Asit Olan Ziklon B'nin Kullanm Klavuz-Bilgileri"
kitapna gre, Ziklon B'nin kullanm sonrasnda havalandrma iin en az 20 saat gemesi
ngrlmesine ragmen -soykrmclarn beyanna gre- nasl oluyor da cesetleri kartmak
iin derhal ieri girebiliyorlar?
28- Ayrca, Ziklon B gaznn bulunduu bir ortama ancak zel eitim alm personel
girebilirken, cesetleri dar kartanlarn herhangi bir zel eitim aldna dair hibir
kaynakta tek bir bilginin dahi bulunmamasn soykrmclar nasl izah edebilirler?
29- Soykrmclarca kaleme alnan akllara durgunluk veren Holokost hikayelerinden biri olan
"binlerce yahudinin bindirildii asansrlere elektrik verilerek kl haline getirilmesi" zerine
kurulu masala inanabilmek aklclkla ne denli badayor? Ve bylesine komik mizansenler

yaratlmaya uralmasnn altnda yatan ana sebep, bu kimselerin ellerinde iddialarn


dorulayacak gerek delillerin bulunmamas mdr?
30- Dnemin salgn hastal olan tifse yakalanarak yaamlarn yitiren yahudilerin
cesetlerinin, hastaln daha da yaygnlamamas iin shhi bir nlem olarak yaklmasnn
aklc ve gereki bir zm olmad iddia edilebilir mi?
31- Frnlarn kurulma maksadnn cesetleri yakmak olduu ve bu frnlarda cesetlerden baka
herhangi bir eyin yaklmad bilindiine gre, bu olay ters yz ederek yahudilerin canl
canl frnlara atlarak yok edildiklerini ortaya atmak, propagandaya ynelik bir sahtekarlk
deil midir?
32- Buna ek olarak, toplama kamplarndaki tm frnlarn -teknik olarak mmkn olmasa da24 saat aralksz faaliyette olduklar farzedilse dahi, ileri srlen sre zarfnda 6 milyon kiiyi
ortadan kaldrabilecek bir kapasiteye teknik olarak sahip olunmad gerei karsnda nasl
bir aklama getirilebilir?
33- Bugnn yksek teknolojisinde dahi, en modern frnlar bir cesedi ancak 1.5-2 saatte kl
haline getirebiliyor. 50 sene ncesinde yakt olarak kok kmrn kullanld ilkel frnlarda
ise, bir cesedin ancak 3.5-4 saat iinde kle dntrlebildii bilindiine gre,
soykrmclarn Nazilerin yahudileri frnlarda 10 dakika gibi ksa bir zamanda kl haline
getirdikleri ile ilgili iddias, ne denli gereklerden bahsetmektedir?
34- Birkenau Toplama Kamp'nda cesetleri yakmak iin ukurlarn kullanld
soykrmclarca iddia edilse de, kampn batakln zerine kurulu olduu ve bu yzden de
ukurlarn srekli olarak 60 cm. yksekliinde suyla dolu olduu bilindiine gre, bu
artlarda teknik olarak cesetleri yakmann mmkn olamayaca gerei karsnda
soykrmc evre ne tr bir cevap getirebilir?
35- Soykrmclar 6 milyon Avrupal yahudinin katledildiini iddia ediyorlar. Ancak Nasyonel
Sosyalizmin ulaabildii Avrupa yahudilerinin saysnn en fazla 4.5 milyon olduuna dair
istatistiki bilgiler bu evrelerce nasl grmezlikten gelindi?
36- Bu 4,5 milyon Avrupa Yahudisi'nin 2 milyonunun ngiltere, sve, spanya, Portekiz,
Avustralya, in, Hindistan, Filistin ve Rusya'ya g ettiklerini Baseler Nachrichten
statistikleri ortaya koyduuna gre, Nazi tehlikesiyle kar karya kalan yahudi saysnn en
fazla 2.5 milyon ile snrl kalaca gerei nasl ve neye dayanarak reddedilebilir?
37- Kald ki, sava sonrasnda yaplan saymlarda Avrupa'da yaayan 2.5 milyon yahudiden
1.559.600'nn hayatta kald ortaya ktna gre, bu durumda lm tehlikesiyle kar
karya kalabilecek yahudi saysnn 1,940,400'e dtne dair tarihi somut istatistik nasl
inkar edilebilir?
38- Tm bu istatistiki bilgilerin yansra, Amerikal yetkililerin sava sonrasnda yaptklar
aratrma sonucunda, kamplarda 1.2 milyon kiinin ldn ortaya karmalar ve bu 1.2
milyonun sadece yahudilerden meydana gelmedii, bu saynn Alman rejim muhaliflerini,
homosekselleri, ingeneleri, Ukraynallar ve dier aznlklar da iine aldnn anlalmas
karsnda 6 milyon yalannn iyz ortaya km olmuyor mu?
39- Sonu olarak, soykrmclarn hayali olarak ortaya attklar 6 milyon yalannn karsna
dikilen somut istatistiki bilgiler, en fazla 500 bin dolaylarnda yahudinin kamplarda yaamn
kaybetmi olabilecei gereini ortaya karmyor mu? Ve bu somut istatistiki dkm bir
takm duygusal gerekelerle grmezlikten gelerek, 6 milyon safsatasn srdrmenin aklc,
makul bir gerekesi olabilir mi?

40- 5,5 milyonluk Avrupal yahudilerin 2 milyonun sava olmayan gvenlikli blgelere g
ettiklerine dair istatistiki bilgilerin bulunduunu biliyoruz. Nitekim, 1945-1946 yllarnda bu
gvenlikli blgelerde yaplan saymlarda, 2 milyonluk ekstra bir yahudi nfus patlamasnn
ortaya kmas, yukardaki istatistiki bilgiyi delillendirmiyor mu?
41-Bu konuyla balantl olarak, Amerikan Yahudi Cemaati'nin bakan Louis Levine'in bu
blgeleri bizzat dolatktan sonra hazrlad raporunda, bu ekstra 2 milyonluk yahudi
nfusunun kaynan aklarken "Nazi tehdidinden dolay Avrupa'dan kaan 2 milyon
yahudinin buralara sndn" itiraf edivermesi, katledildikleri iddia edilen 6 milyon
yahudinin 2 milyonunun sa salim hayatta olduunu son derece ak bir ekilde ortaya
koymuyor mu?
42- Soykrmc tarihilerce bir numaral tank olarak kabul edilen ve Nuremberg
Mahkemeleri'nin bir numaral itiraf ahidi olarak gsterilen SS Subay Kurt Gerstein,
soykrma urayan Avrupal Yahudilerin saysn 25 milyon olarak ilan etmiti. Ancak o
dnemde dnyada sadece 16,5 milyon yahudi yasarken, Avrupa'daki yahudilerin saysnn 5,5
milyondan ibaret olmas, soykrm mitolojisinin ve bu masal anlatan Holokost tarihilerinin,
Kurt Gerstein gibi yalanc ahitlerden medet umduklarn gsteren arpc bir rnek deil mi?
43- Hangi "talihsiz" gelimeler karsnda, soykrmc evreler soykrma urad iddia
edilenlerin saysn apar topar 25 milyondan 12 milyona indirdiler?
44- 25 milyondan vazgeilerek 12 milyonla tekrar "vizyona" sokulan soykrm masal
karsnda, hangi yahudi gazeteci, "byle uydurma eylerle ancak kendimize zarar veririz"
uyarsnda bulundu? Ve 12 milyondan da vazgeilerek! soykrma urayanlarn saysn 6
milyon olarak dnya kamuoyuna lanse edilmesinde, bu uyarnn oynad rol nedir?
45- Yllarca Auschwitz'deki gaz odalarnda 4.5 milyon kiinin ldrld iddia edilse de,
hangi gelime neticesinde Polonya Hkmeti bu rakam resmi olarak 1.1 milyona indirmek
zorunda kalmtr?
46- Uzun zamandr kayp olan "lm defterleri" Moskova'da bulununca, Auschwitz Toplama
Kamp'nda len yahudilerin gerek saysnn 1,1 milyon olmad, sadece 150.000 olduu ve
bu 150.000 yahudinin tekinin dahi gaz odalarnda yaamlarn kaybetmedii ortaya kmam
mdr?
47- Savan sona ermesiyle Amerikan askerlerince toplama kamplarndan kurtarlan
yahudilerin fotoraflarna baknca bu insanlarn hi de zayf olmadklar gze arpmaktadr.
te yandan toplama kamplarnda yaamlarn yitirmi yahudilerin fotoraflarna bakldnda
ise istisnasz hepsinin son derece zayf olduu gzlemlenmekte. Bu ar zayflk, o dnemde
toplama kamplarn kasp kavuran tifs hastalnn en belirgin zelliidir. Dolaysyla len
yahudilerin yalnzca tifsten ldkleri ortaya kmyor mu?
48- Alman Topraklarnda kurulmu olan toplama kamplarnn hibirinde tek bir gaz odasnn
dahi hibir zaman kurulmadn bugn soykrmc akademisyen tarihiler bile kabul ettiine
gre, Mnich'in hemen kuzeyindeki Dachau toplama kampndaki "gaz odalar" masallar
kimler tarafndan ne amala retilmitir?
49- Amerikan Sava Bakanl'nn dava vekili olarak, savan sona ermesinden sonra Dachau
Toplama Kamp'nda 17 ay sresince inceleme ve gzlemlerde bulunan Stephen F. Pinter,
"Dachau'ya gelen ziyaretilere gsterilen yakma ocaklarnn hatal olarak 'gaz odas' olarak
tantldn, oysa yapt gzlemlerde bu kampta tek bir gaz odasnn dahi bulunmadna
ahit olduunu" aklamam mdr?

50- Savan sona ermedii bir dnemde balatlan soykrm dedikodularnn doruluunu
aratrmak iin harekete geen Kzl Ha rgt, 1944 Eyll'nde Auschwitz Toplama
Kamp'nda gaz odas bulunmadn gzlemleyerek rapor etmemi midir? Tarafsz bir kurum
olarak Kzl Ha rgt'nn, 1944 tarihli, "Auschwitz'de gaz odalar yoktur" sonulu raporu,
gaz odalar iddialarna tek bana son verecek denli kuvvetli bir delildir, ne dersiniz?
51- Nazi Devleti'nin resmi politikasnn yahudileri ortadan kaldrmak olduu ve bu politikann
da sistemli, planl ve koordine bir ekilde uyguland iddia edilmektedir. Bu denli koordine
bir devlet politikasnn doru olmas durumunda, son derece fazla sayda brokratik bir ast-st
yazmann yaplm olmas gerekir. Oysa, byle bir yahudi soykrmn ele veren, Hitler'in
veya baka herhangi bir Nazi grevlisinin altnda imzasnn bulunduu, tek bir resmi
tutanan, tek bir belgenin dahi bulunmamasna ramen, ksacas ortada yazl bir belge
olmamasna ramen, bylesine byk bir iddiada bulunabilmek adli olarak nasl mmkn
olabilir?
52- Soykrmclar, Wannsee Tutanaklar ad verilen daktilo ile yazlm bir takm katlara
dayanarak, Yahudilerin imha edilmesine karar verildiini iddia etmekteler. Oysa, her resmi
belgede olmas gereken; resmi bir damga, bir seri numaras, bir dosya numaras, bir tarih, bir
imza ve bir ajans isminin bu tutanaklarda bulunmamas, bu kat paralarnn delil
olamayacann gstergesi deil midir? stelik, Wannsee Tutanaklar'nda baz paragraflarn
eklenmi, bazlarnn ise karlm veya deitirilmi olduu da gz nnde bulundurulursa,
dokman ss verilmi bu kat paralarnn son derece aibeli olduklar yeterince ak deil
midir?
53- Sava Mltecileri Krss Raporu ya da ksaca WRB Raporu ad verilen rapor, ne
Nuremberg Uluslararas Askeri Mahkemesi durumalarnda, ne de herhangi bir sava sonras
durumada, birok aibeli ve elikili zelliinden tr, delil olarak kabul edilmese de, daha
sonralar yrtlen soykrmc propagandayla, "WRP Raporu'nun gaz odalarn kantlad ve
bunun da mahkemelerce tescillendii" eklinde, kamuoyunun aldatlmas byk bir
sahtekarlk deil midir?
54- Asl olmayan iddialarda bulunurken soykrmclarn kullandklar bir taktik de, hayatta
olmayan bir takm kiilere izafeten ykledikleri bir takm ifadeleri kant olarak
kullanmalardr. Bu denli pervasz ve daha da nemlisi hukuka aykr bir yaklam, adli olarak
kabul edilebilir mi?
55- Sava sonrasnda "gaz odalar" olduuna dair tanklk yapan birok kiinin, ilerleyen
yllarda ifade deitirerek, aslnda gaz odalarna hibir zaman tank olmadklarn itiraf
etmeleri, bu konuda yaplan yalanc ahitliklerin son derece yaygn olduunu ok ak bir
ekilde ortaya koymuyor mu?
56- Soykrmc tarihilerin vazgeilmez bir kaynak olarak gsterdikleri bir numaral
"Holokost tan" SS Subay Kurt Gerstein'in Nuremberg Mahkemeleri'nde yapt
"itiraflarndan" biri olan "toplama kampnda ahit olduu yahudilere ait olan 35-40 metrelik
ayakkab ynlarn" gzmzde canlandrdmzda, tam tamna 10-12 katlk bir apartman
yksekliinde bir ayakkab kulesi olduunu anlyoruz. Bylesine saduyuya aykr bir iddiay
bilinci ak bir insann kabul edebilmesi mmkn mdr?
57- Nuremberg Mahkemelerinin, bylesine mantk d ve de komik iddialar birer adli delil
olarak kabul etmesi, bu mahkemelerin gereklerin ortaya kmasna aba gsteren tarafsz
mahkemeler olmadn, aksine yazlm tarihin belki de en byk masal olan "soykrm" ve
"gaz odalar" yalann, peinen adli olarak ispatlamak uruna kurulmu, politik amal
mahkemeler olduunu gzler nne sermiyor mu? Bu mahkemeler srasnda Nazi
tutuklularna sorgu srasnda ikence yaplm olmasnn baka ne gibi bir aklamas olabilir?

58- Propaganda amal kaleme alnan soykrmc kitaplardan biri olan Dr. Rudolf Vrba'in I
Cannot Forgive isimli kitabnda en basit tarihlerde, yer isimlerinde bile birok hatalarn
yaplmas bu kitabn ne derece gvenilir olduunu ortaya koymuyor mu? rnein, bu kitapta
Birkenau Kamp'nn bir dier isminin Raisko olduunu iddia edilmesi, oysa Raisko'nun
Birkenau'ya 5 kilometre uzaklkta ayr bir kamp olmas, bu kitabn inanlr olamayacan
gstermiyor mu?
59- Yine ayn kitapta, Himmler'in Birkenau Kamp'n 1943 Ocak'nda ziyaret ettii iddia
edilse de, gerekte Himler'in bu kampa hayatnda iki defa geldii ve bu ziyaretlerin
birincisinin 1 Mart 1941'de, ikincisinin ise 17 Temmuz 1942 tarihinde yapld bilindiine
gre, szkonusu kitabn yazar bir kere daha yalan sylerken sust yakalanm olmuyor
mu?
60- Yine ayn kitapta, 1943 Ocak'nda Birkenau Kamp'nda 3000 Polonya yahudisinin
frnlarda yakld iddia edilmekte. Oysa, 1943 Ocak'nda Birkenau'da tek bir frnn dahi
olmad, sipari edilen frnn imalatnn 1943 Nisan'nn banda dahi tamamlanamad
belgelerle ortada olduuna gre, bu soykrm kitabnn yazarnn yalan sylemeyi alkanlk
haline getirmi biri olduu, bir kere daha aa km olmuyor mu?
61- Yine ayn kitapta, Hss'n 1944 ylnda Auschwitz Kamp'nn komutan olduu iddia
edilmekte. Oysa, Hss'n 1943 Kasm'nda Auschwitz'i terkederek Berlin'e transfer olduu
bilindiine gre, yazarn bu kadar basit noktalarda dahi doru bilgilere sahip olmamas
kitabn konumunu iyice belli etmiyor mu?
62- Kendisini soykrma ahit olan biri olarak tantan Avusturyal sosyalist Benedikt Kautsky
yazd kitabnda, "du balklarndan verilen karbonmonoksit gaznn yahudileri birka
dakika iinde boduunu ve cesetlerin eitli yerlerinde kanamalarn olduunu" iddia etti.
Oysa, karbonmonoksit gaznn havadan hafif olmasndan tr iddia edildii gibi birka
dakika iinde lmn gelemeyecei, stelik karbonmonoksit zehirlenmesinin kanamalara
neden olamayaca gerei karsnda, bu Siyonist liderin de su katlmam yalanlarla
Holokost rtkanl yapt ortaya km olmuyor mu?
63- Hayal gc yksek bir baka soykrmc yazar Eugen Kogon yazd Der SS-Staat isimli
kitabnda "Birkenau'daki gaz odalarnda, du balklar vastasyla yukardan yahudilere
hidrosiyanr asit verildii ve bu gazn cierleri yrttn" iddia etti. Oysa, hidrosiyanr
gaznn havadan hafif olmasndan tr yukardan aaya doru akamayaca, hatta basnla
dahi aadaki yahudilere bu gazn ulamasnn mmkn olamayaca, stelik bu gazn
cierlerde yrtma etkisi yaratmasnn teknik olarak sz konusu olamayaca anlalnca, Eugen
Kogon'un kaleme ald bu kitabn da yalanlarla bezenmi bir Holokost kitab olduu gn gibi
ortaya km olmuyor mu?
64- Yahudi asll bir revizyonist aratrmac olan David Cole'un Auschwitz Devlet Mzesi
Mdr Dr. Franciszek Piper ile yapt rportajda, gaz odalar olarak gsterilen mekanlarda
aslnda sava sonrasnda bir takm mimari tahrifatlar yapldn, buralarda baz ilaveler
yapld, baz blmlerin ise iptal edildiini, ancak gelen turistlere bu mimari deiiklerden
zellikle bahsedilmediini itiraf etmesi gz nnde bulundurulursa, insann aklna bu "gaz
odalarnn" aslnda birer fabrikasyon olduu, yani kastl olarak sava sonrasnda birer gaz
odas havas verecek tarzda deiiklikler yapld gelmez mi?
65- Her anlatana inanan, her gsterilene de gvenen saf ounluk dnda kalan ve "dnen"
insanlar, Auschwitz Kamp'nda yaplan bu karanlk tahrifatlar karsnda, "acaba bu odalarda
bizlerden saklananlar nelerdi de bunlar grnce bizler baz pheler besleyebiliriz diye baz
yerleri iptal ettiler, yine acaba bizim bu odalar izledikten sonra hangi hislere, hangi
kanaatlere sahip olmamz bizlerden bekleniyor da bu odalara baz ilaveler yaplm" diye
sormakta haksz mdrlar?

66- Eldeki Alman resmi dosyalarnda "karbratr odas" olarak geen "Vergasungskeller"
kelimesinin ngilizce kaleme alnan soykrmc kitaplara, birdenbire "gaz odas" olarak
geirilmesi, yazarlarn ngilizcelerinin yetersizliinden kaynaklanan talihsiz bir tercme hatas
m, yoksa kastl bir tercme tahrifat mdr?
67- Anna Frank'n orjinal gnlkleri olarak gsterilen metinler incelendiinde, bu yazlarda
iki farkl kaligrafik zelliin farkedilmesi, bu gnlklerin orjinal mi, yoksa iki farkl kiinin
elinden km yazlar olduklarn m ortaya koymakta?
68- Toplama kamplarna getirilen yahudilere ynelik ilk uygulama, shhi nedenlerden tr
salarnn kesilmesiydi. Bugn politik amala kurulmu olan Holokost mzelerinde "ite
soykrma uram 6 milyon yahudiden geriye kalanlar" szlanyla bu sa ynlar insanlara
gsterilmektedir. Oysa sa ynlar, yahudilerin soykrma uramadklarnn ispat deil
midir? nk eer kampa getirilen yahudilerin salar kesilmise, bu, onlarn yaatlmak, hem
de temiz bir biimde yaatlmak istendiklerinin gstergesidir. Buna kar gaz odasna
yollanacak insanlarn salarnn kesilmesinin ne anlam olabilir ki? Naziler 6 milyon insan
"gaz odalar"nda imha etmeden nce, neden oturup hepsinin tek tek salarn kessinler?
69- Wannsee Tutanaklar'nn nc blmnn birinci paragrafnda dile getirilen ve nl
Nihai zm politikasn tarif eden "yahudilerin hepsinin douya transfer edilmesi" zerine
dayal stratejinin, Alman Hkmeti'nin "Madagaskar Plan" ad verdikleri ve Madagaskar'da
bir Yahudi Devleti kurmay hedefleyen politikadan baka bir ey olmad hatrlanrsa, bu
Nihai zm'den yahudilere ynelik toplu bir soykrm manas kartmak mmkn mdr?
70- Wannsee Tutanaklar'nn hibir yerinde bir kere olsun "imha" kelimesine rastlanmad
halde, Nihai zm ifadesine "toplu imha" manasn yklemek son derece hayali bir karm
deil midir?
71- Wannsee Tutanaklar'nda geen ve Nihai zm gibi soykrmclarn diline doladklar
"zel muamele" ifadesine, hakknda hibir aklayc tanm bulunmamakla birlikte "gaz
odalar" manasnn yklenmesi, ne derece gerekidir?
72- nl tarihi David Irving'in getiimiz yllarda Arjantin ile kurduu temaslar neticesinde
ele geirdii ve yaynladktan sonra byk tartmalar balatan Eichmann'a ait 1000 sayfalk
anlarda, Eichmann'n yahudi sorunun zm iin Madagaskar'da sadece Yahudilere ait olan
bir devlet kurulmas politikasn benimsendiinin ortaya kmas, Nihai zm'n
Madagaskar'da bir Yahudi Devleti'nin kurulmas anlamna geldiini bir kere daha ok ak bir
ekilde ortaya koymuyor mu?
73- Sovyetler Auschwitz'i igal ettikten sonra neden kamp aratrmaclara ve gazetecilere 10
yl gibi uzun bir sre kapal tuttular?
74- Soykrmclarn ileri srdkleri iddialardan birisi de, yahudi kadn ve ocuklarn toplama
kamplarna getirilir getirilmez doruca gaz odalarna yollandklar iddiasdr. Oysa, savan
sona ermesiyle birlikte bu kamplara giren Amerikan askerlerince ekilen fotoraflardan
gzlemliyoruz ki bu kamplarda ok sayda son derece salkl kadn ve ocuk bulunmaktadr.
Bu fotoraflar karmzda dururken, soykrmclarn yukardaki iddiasnn doru olduunu
kabullenmek mmkn olabilir mi?
75- Sava boyunca mttefikler tarafndan aralksz olarak dinlenen "ok gizli" Alman radyotelsiz grmelerinde, yahudilerin toplu olarak soykrma uratlmas ve gaz odalarnn da bu
uurda kurulmas, kullanlmas konusunda tek bir ifadeye dahi rastlanamamas, soykrmclar
asndan byk bir kmaz deil midir?

76- Soykrm ve gaz odalarnn aslnda yaanm gerekler olmad konulu aratrmalara tm
dnyada gsterilen tepkileri, hem de kanuni cezalandrmalara varan tepkileri insan haklarna
uygun bir uygulama olarak gryor musunuz? Gryorsanz te yandan da, dnce ve ifade
etme zgrln savunmak ve bu hrriyetlerin yeterince olumadndan ikayet etmek bir
ifte standart, derin bir eliki ve de samimiyetsizlik olmaz m?
77- Almanya gibi demokrat olduu zannedilen bir lkede, "gaz odalar yoktur ve yahudilere
soykrm yaplmamtr" eklindeki bir cmlenin n veya arkas ne olursa olsun, "yanl bilgi
vermek" gibi kanuni bir gerekeyle bu cmlenin sahibinin 2 yl hapis cezasna arptrldn
biliyor musunuz? Bunu onaylyor musunuz?
78- Fransa'da 1990 ylnda yrrle sokulan Gaysoot Kanunu ile soykrm reddedenlerin
byk para cezalarna arptrlmalarn, ayrca hapis cezalarna mahkum edilmelerini adil
buluyor musunuz?
79- Bugn ortaya koyduklar akademik eserlerle gaz odalarn yalanlayan ve soykrm
reddeden bilim adamlarnn Fransa, ngiltere ve Amerika'da iftira kampanyalar ile
ypratlmaya alldn, niversitelerden atlarak akademik geliimlerinin engellenmeye
alldn biliyor musunuz? Ancak totaliter rejimlerde ahit olunabilecek denli bylesine
kat uygulamalar tasvip ediyor musunuz?
80- Yine ayn revizyonist tarihilerin hereye ramen ayn "suu" ileyerek, tm basklara
ramen gerekleri kamuoyuna anlatma mcadelesi verirken, bir takm karanlk saldrlara
maruz kalmalarn, psikolojik olarak ypratlmalar iin srekli olarak lm telefonlar
almalarn, hem kendilerinin hem de aile yaknlarnn "birileri" tarafndan fiziki saldrlara
urayarak taciz edilmelerini vicdani olarak tasvip edebilir misiniz?
81- Fransa'nn nde gelen ekonomisti Jean Moulin niversitesi'nden Prof. Bernard Notin'in
soykrm yalanlamasyla, Mitterand Hkmeti tarafndan niversiteden kovulmasnn
dnce hrriyetine vurulan byk bir darbe olduunu, kabul ediyor musunuz?
82- 15 Haziran 1985 tarihinde Nantes niversitesi tarafndan "ok iyi" dereceyle taltif
edilerek onaylanan Henri Roques'a ait olan doktora tezi daha sonra srpriz bir ekilde iptal
edilmitir. 700 yllk Fransz niversitelerinin tarihinde ilk defa yaanan onaylanm bir
doktora tezinin iptal edilii skandalnn sebebi, Henri Roques'un doktora tezi konusunun gaz
odalarnn hibir zaman var olmadn kantlaryla ortaya koymasyd. Bunu nasl
yorumluyorsunuz?
83- Amerika'nn Kaliforniya eyaletinde faaliyet gsteren ve soykrm konusunda aratrmalar
yapan bilim adamlarn ats altna alan Institute for Historical Review isimli kurumun 4
Temmuz 1984 tarihinde soykrmclar tarafndan dzenlenen bombal bir kundaklama ile
arivleri de dahil olmak zere yaklmasna kadar varan terrist eylemlerini tasvip ediyor
musunuz? Soykrm konusunu yalnzca akademik dzeyde inceleyen bilim adamlarna ve
bilim kurulularna dzenlenen bu terrist eylemleri yksek sesle knayabilir misiniz?
84- nceki sayfalarda incelediimiz delilleri bir kez daha gzden geirin. Siz belki soykrma
kr krne inanyor olabilirsiniz, ama bir insan szkonusu delillere dayanarak bu efsaneyi
reddedemez mi? Herkes sizin kr krne inandnz bu "soykrm" efsanesini kabul etmeye
mecbur mu? Ortada hi bir delil yokken, nasl insanlardan bu efsaneye inanmalarn
bekleyebilir, daha da nemlisi nasl inanmayanlar "neo-Nazi" ya da "antisemit" olmakla
sulayabilirsiniz?
NC BLM (Part 3a : 1/2)
srail Devletinin antisemitizm politikas

Kitabn ilk blmnde, siyasi Siyonizm'in nderlerinin srail Devleti'ni kurabilmek iin 20.
yzyln bandan itibaren uygulamaya koyduklar Siyonizm-antisemitizm ibirliini
incelemitik. Kukusuz bu ibirliinin en arpc rnei Nazi Almanyas ve Siyonistler
arasndaki ilikilerdi. Bu arada, ikinci blmde, bu ibirliine uygun decek bir biimde,
tarihte "yahudi soykrm" diye bir eyin yaanmadn da birlikte inceledik. nk Nazilerin
amac yahudileri imha etmek deil, topluca Filistin'e gndererek bir Yahudi Devleti'nin
kurulmasn salamakt.
Bu politika iki ayr boyutta baarya ulat. ncelikle, gerekten de ok sayda yahudi,
Naziler'in antisemitizm politikasnn bir sonucu olarak Filistin'e g etti. Baarnn ikinci
boyutu ise psikolojik yndeydi: Tm dnya, II. Dnya Sava srasnda tarihin grd en
byk katliama urayan (!) yahudilerin, Filistin'de bir ulusal devlet kurmasn kabullenebilir
hale gelmiti. nl Exodus gemisiyle Filistin'e g eden ve "Naziler ailelerimizi yok etti, siz
de umutlarmz yok etmeyin" yazl pankartlar tayan yahudilerin vermek istedii mesaj,
yahudi medyas araclyla Bat kamuoyuna ulatrld.
Sonuta 1947 ylnda srail Devleti kuruldu. Ama bu kk devlet, srail liderlerinin
hayalindeki devlet deildi. Birlemi Milletler, Filistin'i yaklak % 50 topraa sahip iki ayr
devlete, bir Yahudi bir de Arap devletine blmt. Ancak srail ilan edilir edilmez balayan
Arap-srail savann ardndan Yahudi Devleti topraklarn geniletti ve Bat eria ile Gazze
eridi hari tm Filistin topraklarn 1948 yl iinde ele geirdi. 1967'deki Alt Gn
Sava'nda ise, Bat eria, Gazze, Dou Kuds dahil olmak zere tm Filistin topraklar igal
edildi. Ayrca Suriye'ye ait olan Golan tepeleri ve Msr'a ait olan Sina yarmadas da srail
igali altna girdi. 1982 ylnda bu kez Lbnan, Yahudi Devleti tarafndan igal edildi. galin
ardndan srail, Lbnan'n gneyinde tek tarafl bir "gvenlik kua" ilan ederek toprak
igalini srdrd.
Tm bu igal politikas, srail liderlerinin hayalindeki "Byk srail" hedefinin bir sonucuydu.
Bu hedef, M. Tevrat'ta srailolularna vadedilen tm topraklarn ele geirilmesi ve bu
topraklarn Arap nfusundan temizlenerek yahudiletirilmesini ngryordu. Bu nedenle
srail, igal ettii topraklar mmkn olduunca elinden brakmad. zellikle de "Vadedilmis
Topraklar"n en nemli paralarn ieren Bat eria'y -ki srailliler buraya Eski Ahit'teki
isminden hareketle "Yahuda ve Samiriye" diyorlard- igal altnda tuttu ve yahudiletirmeye
alt. "Yahudiletirme" iin igal altndaki topraklara yahudi yerleimciler yerletirmek
gerekiyordu. Bu yerleimcilerin bir ksm, bu ii dini bir misyon olarak gren radikal
yahudilerdi. Ama bu topraklara asl yerletirilecek olan yahudiler, diasporadan srail'e g
ettirilen yahudilerdi.
Ksacas srail, kurulduu tarihten itibaren diaspora yahudilerinin g etmesine ihtiya duydu.
1948 ylna dek srail'e g ettirilen yahudiler, hala dnya yahudilerinin kk bir blmyd.
Yahudilerin ounluu diasporada yaamakta srar ediyorlard. srail liderleri, hem Siyonist
ryay gerekletirmek hem de hayallerindeki "Byk srail"i oluturabilmek iin bu
yahudileri srail'e g ettirmeyi hedeflediler. Ancak her geen yl biraz daha hayal krklna
uradlar. Her dnemde bir g miktar hedef olarak tespit ediliyor, ama her seferinde bu
miktara yaklalamad gibi, ilerleyen yllarda dahi bu hedefi yakalamann ancak bir topya
olacan Siyonist liderler anlyorlard. 1951-1961 dnemi iin, Ben Gurion'un koyduu 4
milyonluk hedefe ulalamad; arsna yalnz 800 bin kii karlk verdi. Ayn on yln son
dneminde, gmen miktar ylda 30 bine kadar dt. 1975 ve 1976'da srail'den genlerin
toplam, srail'e olan g at.
Jerusalem Post'un 7 Ekim 1978 tarihli saysnda, "The General with a Phantom Army" balkl
yazda, Meir Merhav, yahudi halknn srail'e g etme konusundaki isteksizliini yle dile
getiriyordu:

"Siyonizm ve srail Devleti'nin tarihinde hibir zaman ok byk bir g olmamtr. Dindar
veya Siyonist olan yahudiler her zaman kk saylarda gelmilerdir. Bunlarn ou idealist
olduu iin gerekler hayallerindekiyle uyumaynca srail'i terketti. Tm yahudi topluluklar
en zor anlarnda bile, srail'e deil, baka yerlere gitmeyi tercih ettiler. Almanya'daki 300 bin
yahudinin en fazla 60 bini 1933-39 dneminde srail'e gelebilirdi. Fakat bunlarn ounluu
srail'e gitme ihtimalini bile gz nne almadlar. Bu dier yahudi topluluklar iin de
geerlidir. En fazla baskya urayan Rus yahudilerinin %50-60' bile, srail dnda bir yere
gitmeyi dnmektedir. Gerekleri beenmiyoruz, ama bunlar inkar edemeyiz. Bir eyi
anlamalyz ki, hibir zaman diasporadan byk bir g yaanmayacaktr."
Ksacas diaspora yahudileri, srail'in kuruluunun ardndan da, ayn 1920'li, 30'lu yllarda
olduu gibi g etmekte direndiler. Peki bu yahudileri srail'e getirmek iin ne yaplmalyd?..
Bu sorunun cevab basitti: Daha nce ne yaplmsa, o yaplmal; yani diaspora yahudileri
antisemitizm tehlikesi krklenerek srail'e g etmeye ikna edilmeliydiler. Nitekim
Siyonistler bunu ak ak sylyorlard. Amerikan Yahudi Kongresi'nde, Leo Pfeffer'in
sunduu formle gre, yahudiliin devam iin yahudi dmanl gerekiyordu. "Yahudiliin
bekas iin antisemitizm gereklidir" demiti Pfeffer. 1
Dnya Siyonist rgt Bakan Nahum Goldman ise, 1958 ylnda, Siyonizm'in
antisemitizme olan kanlmaz ihtiyacn vurgulam ve u uyary yapmt: "Antisemitizmin
gerilemesi Yahudiliin bekas iin yeni bir tehlike oluturabilir.." 2
"Yahudiliin bekas" iin daha nce Naziler kullanlmt. imdi de benzeri yerel
antisemitlerle balant kurulabilir ya da dorudan srail tarafndan dzenlenecek eylemlerle
yapay bir antisemitizm oluturulabilirdi. yle de yapld. lerleyen sayfalarda Yahudi
Devleti'nin diaspora yahudilerine kar giritii bu savan deiik cephelerini birlikte
inceleyeceiz.
srail liderlerinden diaspora yahudilerine tehditler
lk srail Babakan David Ben Gurion, greve geldii andan itibaren srail'e g
younlatrabilmek iin her trl yolu denedi. Bir grup Amerikal'nn srail'e ziyareti
nedeniyle 31 Austos 1949'da yapt bir konumada, yle diyordu:
"Bir Yahudi Devleti kurma ryamz gerekletirmi olmamza karn, henz iin bandayz.
Yahudi halknn byk bir ksm hala darda; bugn srail'de yalnz 900 bin yahudi var.
Gelecekte btn yahudiler srail'de toplanmaldrlar. Ana babalar, ocuklarn buraya
getirmeye aryoruz. Yardm etmeyecek olurlarsa, genlii srail'e biz getireceiz. Ancak
umarm ki buna gerek kalmaz." 3
1960 Aralk'nda, Kuds'de yaplan 25. Dnya Siyonist Kongresi'nde, yine Ben Gurion yapt
konumada, srail'e g etmekte direnen yahudileri aforoz ediyordu. srail'in dnda yaayan
yahudileri, "Tanrsz yahudiler" olarak tanmlyor, "Amerikal yahudilerin, bir yahudinin ne
demek olduundan dahi haberdar olmadklarn" sylyordu.
lerleyen yllarda, yahudi halkn her ne ekilde olursa olsun srail'e g ettirilmesi gerektiini
dnenlerin arasna nl bir isim, Mose Dayan da katld. Dayan, 1968 ylnn Temmuz
aynda yapt bir konumada g edenlerin saysn yeterli gren yahudilere kar sert bir
tavr ortaya koyuyordu: "Her gn daha ok yahudiyi buraya getirmeyi ama edindik. Hibir
yahudinin yolun sonuna geldiimizi sylemesine izin vermeyiz." 4
Yahudi ileri danmanlarndan Simon Rifkind ve Louis Levinthal ile Siyonist lider Haham
Philip Bernstein'in n ayak olmasyla, 2 Mays 1948'de Amerikan Yahudi Konferans
topland. te bu konferansta Siyonist lider Haham Klausner sunduu nl raporunda, yahudi
halkn aktan aa tehdit etti. Yahudi halkn ge zorlamak iin, Siyonist liderlerce

yaratlan bask politikasnn dn uygulandn itiraf eden Klausner, bugn de uygulanmaya


devam edilmesini hararetle yle savunuyordu:
"Halkn Filistin'e gitmeye zorlanmas gerektii kansndaym... 'Zor' sznden bir program
kastediyorum. Bu yeni bir program deil, daha nce ve yakn gemite de kullanlmt...
Byle bir programda ilk adm, u ilkenin kabul edilmesidir: Dnyadaki yahudi toplumu
Filistin'e gitmeye ikna edilmelidir. Bu program gerekletirmek iin yahudi toplumunun
politikasn deitirmek ve yersiz kalan yahudi halk rahat ettirmek yerine, mmkn olduu
kadar rahatsz etmek gerekir... 'Amerikan Ortak Datm Komitesi'nin yardmlar
kesilmelidir... Daha sonra, yahudileri tedirgin edecek Haganah trnde bir rgt kurmak
gerekebilir.
srail dndaki yahudiler, ne yapacaklar kendilerinden sorulacak deil, kendilerine
sylenmesi gereken hasta insanlardr... Program kabul edilmedii takdirde Amerikan yahudi
toplumunu, politikasn gzden geirmek ve burada nerilmi olan deiiklikleri yapmak
zorunda brakacak bir kaza meydana gelebilir, o zaman ok daha fazla ac ekilmi olur." 5
Klausner'in yukarda da itiraf ettii gibi, srail'in devlet politikas, srail'e g salamak iin
yahudi halkn "zor kullanarak ikna etme"ye dayalyd. "Zor kullanarak ikna" ynteminin
pratikteki uygulannn nasl olacan aklamakta bir saknca grmyordu Klausner:
"Yahudi halkn mmkn olduunca rahatsz ve tedirgin etmek." Tm bunlara ramen, yine de
srail'e beklenen gn gereklememesi durumunda, Klausner tarafndan ngrlen son are,
yahudi halknn bana nelerin geleceini haber veriyordu: Yahudiler, "ok fazla ac verecek
bir kaza" ile kar karya kalabilirlerdi. Daha nce de, 1940'lara kadar g etmemekte direnen
yahudi halkna kar, II. Dnya Sava'nda, Siyonistler ile Nazilerin ibirlii neticesinde
yaratlan "kaza" gibi.
Nitekim, Siyonist lider Dr. Israel Goldstein de, yahudi halknn halen srail'e g etme
konusunda gsterdii geveklikten tr bir yandan yaknyor, bir yandan da rtl, imal,
tehditkar mesajlar savuruyordu: "Amerikal yahudiler daha ne bekliyorlar? Bir Hitler'in
kendilerini zorla kovmasn m? teki lkelerdeki yahudileri g etmeye zorlayan trajedilerin
kendi balarna gelmeyeceini mi zannediyorlar? Kurtulacaklarn m sanyorlar?" 6
Ben Gurion, srail iin, "yahudileri rehinden kurtarmann dinsel bir zorunluluk" olduunu
iddia ediyordu. 1949'daki srail seimlerinden sonraki bir konumasnda ise, srail dnda
yaayan yahudileri birer "sprnt" olarak gsterecek kadar ileri gidebiliyordu: "Srgn
sprntlerini kurtarmalyz. Ayrca, onlarn mlklerini de kurtarmak zorundayz. Bu iki ey
olmadan, bu lkeyi kuramayz." 7
Ben Gurion'un bu szleri, srail Devleti'nin gelecekteki politikasn belirliyordu. srail'e zorla
g ettirilecek ilk "srgn sprntleri", Nazi toplama kamplarndan kurtulan yahudiler oldu.
Sava sonrasnda toplama kamplarnda
Siyonistlerin yahudilere kar uygulad terr
II. Dnya Sava sona erdikten sonra, Nazi toplama kamplarndaki yahudiler serbest
braklmt. Ancak gidecek herhangi bir yerleri olmad iin kendileri iin alan "Yersiz
nsanlar Kamplar"nda (Displaced Persons Camps) kalmaya mecbur oldular. Bu kamplarn
idari ynetiminde Siyonist liderler etkin konumdayd. II. Dnya Sava boyunca, g
etmedikleri iin Siyonist liderlerce cezalandrlan Avrupal yahudi halkn dram henz sona
ermemiti. Sava bitmiti, fakat yaam artlarnda en ufak bir deiiklik olmamt. Nazilerin
yerini artk onlardan daha da acmasz olan Siyonist liderler almt, o kadar.
Haham Klausner'in yahudilerin Filistin'e ge zorlanmas gerektiini ne sren az nce
deindiimiz raporu, "Yersiz nsanlar Kamplar"nda, Siyonist rgt Irgun vastasyla yahudi
halka kar uygulanan eitli terr yntemlerinin kayna oldu. Siyonist liderlerin yahudi

halkna kar giritii bu bask politikas, daha sonraki yllarda gn na kacakt. Ksa ad
OMGUS olan, (Office of Military Government for Germany / U.S. - Alman/Amerikan Askeri
daresi Ofisi) raporlarnda, Irgun'un para toplamak ve Filistin'de Araplarla savamalar iin
zorla yahudi halktan adam toplamak gibi uygulad vahi taktikler, tekrar tekrar
bildiriliyordu. te OMGUS'un hazrlad bu raporlarn bazlar:
"Irgun, bu kamplardaki ynetimi kontrol altnda tutuyordu. rgt, bu kamplardaki polis
gcn de etkisi altna almt. Irgun ve kamp polisi korkutarak, tehdit ederek, eer gerekirse
kan dkerek iddet yntemleri kullandlar... ... 1948 ylnda Polonya'dan Berlin'e yerlemek
iin gelen yahudiler, Irgun'un 'yahudi toplama' ileminden kurtulmak iin Amerika'ya g
etmiti. Duppel Gmen Kamp'nda, Filistin'de Araplarla savamaya gitmek iin gnll
olmayan yahudiler, Irgun yeleri tarafndan dvlm, gitmek istemeyenler ise lmle tehdit
edilmilerdi. Bu tip askere yazlmalara yahudi halk zorlanrken, kamplarn ana kaplar
kalar nlemek iin kapatlyordu." 8
Belki Irgun'un kendi halkna uygulad bu terrn rgtn radikalliinden kaynakland ve
Siyonizmin genelini temsil etmedii dnebilir. Oysa durum hi de yle deildi. Sac
(Revizyonist) Irgun gibi, Dnya Siyonist rgt'ne (WZO) bal olan solcu Haganah
militanlar da yahudilere kar zor kullanyordu. Amerikal yazar Stephen Green de konuyla
ilgili unlar yazyor:
"Baz kamplar, Haganah'n da Irgun gibi iddet taktikleri uyguladn rapor etmekteydi.
Haganah'n iinde 'Sochnut' adl elit ve askerst bir grubun tehdit, korkutma ve dvme gibi
yntemler kulland srekli bildirilmekteydi. Bu olay farkedilmesine ramen, Irgun
tarafndan ok uzun bir sredir uygulanmaktayd. Nazi terrnn kurbanlar, bu sefer de
Siyonist terrden kamak iin, tekrar ailelerini ve arkadalarn terketmek zorunda
kalmlard." 9
Alman-Amerikan Askeri daresi'nde, istihbarat ofisinin efi olan Peter Rodes, Siyonistlerin
yahudi kamplarnda yaptklarndan olduka rahatsz olmu ve Siyonistlerin basklarndan
yle sz etmiti: "300 kii srail'e gitmek iin Tilcwah'dan ayrld. Bu saynn % 65'i srail'e
gitmeleri iin deien iddette basklara maruz kald." 10
1948 ylnn ortalarnda, Amerikan ve Alman Askeri daresi Ofisi (OMGUS)'un raporlar,
kamplarda yaplanlar, "terrist taktikler" olarak tanmlad. Bu "terrist taktiklerin" de,
Haganah ve Irgun tarafndan kullanlan standart bir toplama prosedr olduunu rapor etti.
Bavyara'nn Traunstein blgesindeki "Kriegslazarett Kamp"nda ise arpc bir olay
yaanmt:
"Kamp polisi, herhangi birinin giri kn nlemek iin binann etrafn kordonla sard. 14
Haziran'daki yahudi bayramnda, srail'e gitmeyi reddeden yahudilerin sinagoga gelmemeleri
istendi ve uyar yapld. Aksi takdirde zorla sinagogdan kartlacaklard...
srail'in kuruluundan beri Kriegslazarett Kamp'ndan yaklak bir dzine kii gnll olarak
ayrld. Bu gnlllere 'Ghuis' deniyordu. Bu adamlarn alt ya da yedisi birka gn sonra geri
dnd. Kamplarda kaldklar sre iinde srail'e gitmek istemeyen dier genlere terr
uyguladlar. srail devleti kurulunca, Filistin'de yaayan yahudi kesim, srail'e ge raz etmek
iin, kamplarda yaayanlar arasnda terr organize etti". 11
"Yersiz nsanlar Kamplar"nda, her trl baskya maruz braklan yahudi halkn tek suu,
Siyonizmi benimsememeleriydi. Bu insanlarn, "Vadedilmi Topraklar"a g etmelerini
salayabilmek iin, Siyonist liderlerin yapmalar gereken ilem, onlar zorla da olsa birer
Siyoniste dntrmekti. Bu nedenle, "Yurtsuzlar Kamplar'nda, Siyonist olmayanlara ve antiSiyonist yahudilere kar iddet ve ayrm eylemlerine giriildi." 12

Siyonist liderlerin, bu kamplarda yaayan yahudilere ynelik uygulad bask politikasnn


artk gizlisi sakls kalmamt. Aktan aa dzenlenen "iddet zendirici" kampanyalarla,
yahudi halkna ynelik yaratlan bu terr, hummal bir propagandaya dntrld. Amerikan
The New Leader dergisi, 21 Austos 1948 tarihli saysnda u bilgileri veriyordu:
"'Uluslararas Kadn Giyim Sendikas Bakan Yardmcs' ve 'rgtl rnler sileri
Sendikas Yneticisi' Louis Nelson, nemli bir Amerikal isi nderidir. Louis Nelson genel
bir kampanya yrtmektedir. Yersiz kalm insanlar Siyonizmi kabul etmeye zorlamak, onlar
yahudi ordusuna katlmaya 'ikna etmek', dzenlenen bu kampanyann amalarndand."
Siyonist idareci Louis Nelson'un balatt bu kampanya, kamplarda yaayan yahudilerin
hayatlarnda, son derece olumsuz deiiklikler yaratacakt:
"Gnlk taynlara el koyma, iten kartma, yurtsuzlarn zanaat eitimi iin Amerikallar'n
gnderdikleri makinalar paralama, muhalefet edenleri yasal korumadan ve vize haklarndan
yoksun etme biiminde oluyor, hatta onlar kamplardan atma noktasna kadar varyordu. Bir
keresinde, byle birisi herkesin nnde krbaland. Bunlardan baka, ABD'de de yaplan
'pogrom'lara (pogrom: yahudilere yaplan saldr) dair hikayeler anlatlyor, yurtsuzlar tedirgin
ediliyorlard." 13
Siyonist yneticilerin yrttkleri bu ok ynl bask politikas, bir dnem sonra meyvelerini
verdi. Zaten sava boyunca psikolojik olarak ypranm yahudi halkn zerinde, yldrc bir
etki yaratt. Siyonistler sayesinde, bu kamplardan kurtulan(!) yahudi halk, zorunlu olarak,
balar nnde, srail'in yolunu tuttu. "Yurtsuzlarn Kamplar boaltldktan sonra, bu
yahudilerin ounun gmeye niyeti yokken, bask ve propaganda karm, buna zorlandlar."
14
Siyonist idareciler, bir yandan bu kamplardaki yahudilere g etmeleri iin bask yapyorlar,
bir yandan da, II. Dnya Sava sonrasnda yersiz kalan bu yahudilerin maduriyetlerini,
uluslararas siyasi platformda politik bir malzeme olarak kullanmaktan da geri kalmyorlard.
yle veya byle, sava sonras ortada kalm, perian bir yahudi topluluu vard. Dolaysyla,
Siyonist yneticilerin masalarnn zerinde, her zamanki gibi iki seenek duruyordu: Ya, bu
kamplardaki yahudi topluluun kt yaam artlarn dzeltmek iin yakndan ilgilenmek, ya
da, bu insanlarn maduriyetlerini suistimal ederek, yahudi halkn zerinde g hesaplar
yapmak.
Ne yapp edip, en ksa zamanda en fazla yahudiyi srail'e g ettirmekten baka bir eyi
gzleri grmeyen Siyonist liderlerin, yahudi halkn kurtarmalar tabii ki sz konusu dahi
olmayacakt. srailli yazar Amos Perlmutter yle diyor:
"Ben Gurion ve dier Siyonistler, soykrm ile bamszl birletirdiler. Bu Siyonistler iin,
soykrm kurbanlarnn durumu, onlar pek ilgilendirmiyordu. Yurtlarndan edilen yahudiler,
hibir zaman Siyonistlerin ilgi alanna girmedi. Tarihiler ne kadar bunda srar etseler de
byle bir ey yoktur. Sonra 1946'da, ngiliz kamplarndaki kimselerin kt durumu bu
pragmatik politikalarla eitli ynlerden benzeti. Siyonist ideal iin, srail'e dnmek en
nemli hedefti. Yurtlarndan kartlan kiiler, bylece pragmatik politikalar iin kullanld."
15
srail'in liderleri, Araplar'a kar kazandklar 1948 sava ile Birlemi Milletler'in kendilerine
lkenin kuruluunda verdii topraklar (Filistin'in yaklak % 50'si) ok daha bytmlerdi.
Bu yaylma, srail liderlerine ok daha fazla yahudiyi Vadedilmi Topraklar'a getirme cesareti
verdi. 1949 ylnda, tm dnya yahudileri srail'e g etmeye resmen arldlar. Ertesi yl
ise, bu ar bir kanunla desteklendi: Geri Dn Kanunu. Kanun, dnyann neresinde olursa

olsun, srail'e g etmek isteyen "gerek" (yahudi bir anneden domu) bir yahudinin, lkeye
ge hakk olduunu ve ne olursa olsun srail'de barndrlacan ilan ediyordu.
Geri Dn Kanunu, yllardr srail'de tartma konusudur. Kimi entelekteller, kanunun ak
bir "rklk" rnei olduunu sylemektedirler. Ancak bu konudaki resmi politika asla
deimez. srail resmi ideolojisinin bu konuya bak asn, Simon Peres, Davar gazetesinin
25 Ocak 1972 tarihli saysndaki bir demecinde ortaya koymutur: "Askeri ynetim temelini
tekil eden 125 sayl kanunun (Geri Dn Kanunu) kullanl yahudileri bu topraklara
yerletirmek ve ge zorlamak iin giriilen savan bir devamdr."
Peres'in ifade ettii gibi, "yahudilerin toplanmas" gerekte bir savatr. nk srail dnya
yahudilerini, bu yahudilerin aksi yndeki isteklerine ramen toplamtr ve toplamaktadr. Bu
nedenle srail'in sava, yalnzca dman lkelere ya da dman rgtlere kar deil, ayn
zamanda rk bilincini yitirmi, Siyonizme yz evirmi dnya yahudilerine de kardr. Bu
nedenle Kuds'te yaplan 25. Dnya Siyonist Kongresi'nde, Babakan Ben Gurion, srail'e g
etmekte direnen yahudileri "Tanrsz yahudiler" olarak tanmlayarak aforoz etmitir.
Siyonizm, "Tanrsz yahudiler"e at bu savaa, ilk olarak rk bilincini yitirerek asimile
olmaya balayan Avrupal yahudilere kar Naziler'le ibirlii yaparak girimiti. srail devleti
kurulduktan sonra ise, rk bilincini yitiren dnya yahudilerine kar giriilen sava, dorudan
srail gleriyle yrtld. Mossad'n "dnya yahudilerini g ettirmekten" sorumlu kolu
Aliyah Bet, bu sava iin kuruldu.
Mossad'n g organizatr: Aliyah Bet
Haham Klausner, 2 Mays 1948'de Amerikan Yahudi Konferans'na sunduu nl raporunda,
az nce de deindiimiz gibi, diaspora yahudilerinin Filistin'e gitmek iin zorlanmalar
gerektiinden sz etmiti. Yahudileri mmkn olduunca rahatsz etmek gereinden sz
ediyordu. Ve Klausner Siyonist hareket iinde ok nemli bir isimdi, hatta srail'in ilk
cumhurbakanl seiminde aday gsterilmiti. Bu nedenle Klausner'in "yahudileri zorlama"
ynndeki dnceleri, kiisel bir gr deil, Siyonist hareketin ve srail devletinin genel
politikas olarak anlalmaldr. Nitekim, ayn dnemde Israel Goldstein, hatta David Ben
Gurion gibi liderlerin de benzer aklamalarda bulunmu olmalar nemli bir gstergedir.
Ksacas, srail ynetimi ilk yllarndan itibaren diaspora yahudilerini ge zorlamak iin
sofistike bir plan gelitirdi ve uygulad. Bu programda kastedilen "rahatsz etme yntemi " ise
ncelikle yapay antisemitizm hareketleridir. Antisemitizm srail tarafndan tevik edilecek,
hatta retilecekti. Bunun en etkili yntemi, Mossad ve zellikle bu i iin kurulmu olan
Mossad'n alt blm yeralt gizli iler servisi Aliyah Bet tarafndan gerekletirilen
operasyonlarla, sinagoglara ve yahudilerin topluca bulunduklar yerlere saldrlar
dzenlemekti. Bu ekilde yaadklar lkede tehlike iinde olduklarna inandrlan
yahudilerden, "kurtuluu gte bulmalar" bekleniyordu. srail'in en gl servisi olarak grev
yapan Aliyah Bet, birok kirli operasyonla yzbinlerce yahudinin srail'e dnmesini salad.
Aliyah Bet, srail'e g etme konusunda istekli olmayan yahudileri, "Vadedilmi Topraklar"a
dndrmeye alrken, halkna kar insancl yntemlere rabet etmeyecekti. Siyonizm ve
Irklk'ta yle deniyor:
"srail'e genlerin %80'inden fazlas, Dou Avrupa lkeleri ile Arap Ortadousu ve Kuzey
Afrika'dan gelmiti. Bu yahudilerin ounun gmeye niyeti yokken, bask ve propaganda
karm, onlar buna zorlad. Heyecanl arlar ve alanan korkularla, Irak, Yemen, Suriye,
Tunus, Cezayir ve Fas'tan karlan 700 bin kiiye katlma konusunda gnlsz olan Msrl
yahudiler ise, artk kendilerini son derece tehlikeli bir durumda gryorlard." 16

srail'in en gl servisi olarak grev yapan Aliyah Bet, birok kirli operasyonla srail dnda
yaayan binlerce yahudinin "Vadedilmi Topraklar"a g etmesini salad. te, Aliyah Bet
rgtnn, yahudi halklara ynelik yapt bu karanlk operasyonlarn en kirlileri:
- 1948-1950 yllar arasnda, 50 bin Yemen yahudisini, "Mesih srail'de yeryzne indi"
yalanyla kandran Aliyah Bet rgt, bu operasyonuna "Sihirli Hal Operasyonu" adn verdi.
- 1950-1959 yllar arasnda, 120 bin Irak yahudisi, Aliyah Bet'in Badat'taki sinagoglara
ynelik yapt bombal saldrlar neticesinde, kurtuluu (!) srail'e g etmekte buldu. Aliyah
Bet yapt bu operasyona "Ali Baba Operasyonu" adn verdi.
- 1984 ylnda, 7 bin Etiyopya yahudisi, Aliyah Bet tarafndan hava yolu ile Dou Sudan'dan
srail'e "Musa Operasyonu" ad altnda kirli bir operasyonla karld.
- 1991 ylnda, 15 bin Etiyopya yahudisi, lke liderlerinden adeta kle gibi satn alnarak,
"Solomon Operasyonu" ile Aliyah Bet tarafndan srail'e karld.
Aliyah Bet rgt tarafndan ynetilen bu kirli operasyonlar, istenen etkiyi salad ve geni
bir yahudi kitlesi "kurtuluu"(!) srail'e g etmekte buldu. srailli gazeteciler Dan Raviv ve
Yossi Melman, Aliyah Bet'ten yle sz ediyorlar:
"Aliyah Bet'in gizli ajanlarna teekkrler. Kuruluunun ilk drt ylnda srail nfusunu iki
katna kardlar... stihbarat yeleri, terrist taktikleri kullandklarn reddediyorlard. Fakat
bulduklar yeni ve orjinal metotlarla yahudileri srail'e g ettirecekleri iin gurur
duyuyorlard. Hereye ramen onlar yeni kurulan yahudi devletinin yaamas iin mcadele
veriyorlard." 17
Evet, Aliyah Bet ajanlar kuruluunun ilk drt ylnda srail nfusunu iki katna kartacak bir
baar gstermilerdi. Ancak Siyonizmin daha nceki g ettirme operasyonlarnda olduu
gibi, kirli yntemlerle salanm bir baaryd bu.
Irak yahudilerine Mossad bombalar,
ya da Ali Baba Operasyonu
Batl yahudileri ge zorlamak iin Siyonist liderler tarafndan sistemli bir ekilde uygulanan
bask politikas, hereye ramen beklenen younlukta bir "g transferi" yaratamamt. Bu
sonu, Siyonist liderleri yahudi halka kar daha da radikal nlemler almaya itti. Siyonizm ve
Irklk'ta dendii gibi, "Batl yahudilerin beklenen ak gereklemeyince, srail dndaki
yahudilerin bana dertler aarak onlar g ettirmek, Filistinli Araplarn terkettii yerleri igal
ettirmeye ikna etmek ya da hatta zorlamak, srail Hkmeti ile Dnya Siyonist rgt'nn
hesapl politikas oldu." 18
Ve bylece, ge zorlamak iin "bana dert almasna" karar verilen ilk yahudi cemaati,
srail liderlerince tespit edildi: Irak yahudileri. Irak yahudileri, Babil'e srlen ve 2500 yldan
beri orada yaayan bir topluluktu. Saylar 150 binlere varan ve 60 kadar havraya sahip olan
bu insanlar, mslmanlarla bar ierisinde yaamlarn srdryorlard, ta ki Mossad ajanlar
Irak'a gelinceye kadar...
1950 ylnda kartlan G Kanunu'na ramen, Irak yahudileri srail'e g etme konusunda
istekli deildi. Irak yahudilerinin isimlerini gmen listelerine yazdrmada acele etmediklerini
gren Mossad ajanlar, "tehlikede olduklarn kendilerine anlatmak" maksadyla zerlerine
bomba yadrmaktan ekinmediler. Masauda Shemtou sinagoguna yneltilen bir bombal
saldr sonucunda, Irak yahudisi ld, on tanesi de yaraland. Yahudi halka kar giriilen
bu bombal saldrnn sorumlularnn Mossad ajanlar olduu, ilerleyen gnlerde ortaya

kacakt. Siyonizm ve Irklk'ta "Badat'taki Masauda Shemtou Sinagogu'nun bombalanma


olaynda su failleri olarak srail ajanlar kt ve yargland" deniyor. 19
Ayn konu, srailli gazeteciler Dan Raviv ve Yossi Melman'n yazd Mossad' konu edinen
Every a Prince adl kitapta da anlatlr.
Irak yahudilerinin maruz kald bu olay bizzat yaam olan, canl bir tank konumundaki
Irak yahudisi David Reuben, Ali Baba Operasyonu'nu daha sonlar syle anlatmt:
"Siyonistler, baskl bir psikolojik sava balattlar... Irak'taki yaamn belirsizliklerinden
doan doal korkular kurnazca istismar edildi. 'Mslmanlardan satn almayn' balkl
brorler havralarda datlyor ve mslmanlarn eline geerek yahudi-aleyhtarl
yaratmalar isteniyordu...
Irak'taki yahudilerin panie kaplmas iin srdrlen Siyonist abalar hem bir itiin, hem de
bir ekiin gerekli olduu teorisine dayanyordu. tiin kayna, Irak'taki yahudilerin urad
bask olacakt ki, bu bir uydurmayd. ekiin kayna ise, btn yahudiler iin 'Anayurt'un,
srail olduu konusunda srekli yaplan Siyonist duyurulard...
Gazetelerde, bir havra da dahil olmak zere, yahudilerin sk sk gittikleri yerlerin
bombalanmasyla ilgili hikayeler anlatlyordu. Bu bombalamalar sonucunda hi l
olmamas ve fazla zarar vermemesi kuku ekiciydi... Bombalamalarn altnda Siyonistlerin
olduu bence ok akt. Yapmak istedikleri, yahudileri korkutmak ve mslmanlarn
kendilerine kar harekete getiine yahudileri inandrmakt.
Bombalamalarn ok az fiziksel zarar vermesi, kimi zaman da hi zarar vermemesine karn,
Irakl yahudiler zerinde genel olarak etki yapt. Siyonistlerin evlerinde ve havralarda byk
miktarlarda silahlar ele gemee balad. Hkmet, yahudi maaza ve kahvelerinde ok az
zarara neden olan bombalarn, yahudi konutlarnda ve havralarda bulunan cephanelerin ayn
kaynaktan olduuna ve sorumluluun da ayn kiilerde bulunduuna karar verdi." 20
Siyonist liderlerin yahudi halk hedef aldklar bu karanlk olay, daha sonra gn na km
ve Siyonist tarihin kirli srlarndan biri olan bu kanl g operasyonu srail basnnda konu
edilmitir. Haftalk srail gazetesi Ha'olam Hazeh 20 Nisan ve 1 Haziran 1966 tarihli
saylarnda; gnlk Yedioth Aharonot ise, 8 Kasm 1977 tarihli saysnda bombalamalarn
Mossad tarafndan gerekletirildiini yazmlar; yahudi yazar Ilan Halevi de La Question
Juive adl 1981 basm kitabnda konuya deinmitir. Ali Baba Operasyonu, ayrca 1972
Austos'unda Kokhavi Shemesh tarafndan, srail'de yaynlanan "Siyah Panterler" gazetesinde
de dorulanmtr. Ayrca, 7 Kasm 1977'de, Tel-Aviv Byk Mahkemesi'nin araclyla,
gazeteci Baruch Nadel tarafndan Mordekai Ben Porat'a yneltilen sorulara verilen cevaplarla
da aklk kazanmtr.
Mossad'n bombalar sonucunda kaygya den Irak yahudileri, "kurtuluu" (!) srail'e g
etmekte bulacaklard. Irakl yahudi halkn srail'e zorla g ettirilmesini konu alan ve adna da
"Ali Baba Operasyonu" denilen bu kirli operasyon, ite bylece Siyonist liderlerce balatlm
oldu. Operasyon sonucunda 1950-59 yllar arasnda toplam 120 bin Irak yahudisi srail'e
transfer edildi.
Irakl yahudilerin srail'e getiriliinde rol oynayan bir dier faktr ise, srailliler ile Irak
Hkmeti arasnda kurulan bir dizi karanlk diplomatik ilikilerdi. Aliyah Bet ajanlar, Irak
Hkmeti Babakan'na rvet vererek Irakl yahudileri satn almlard:
"Kendisini, 'ngiliz iadam Richard Armstrong' olarak tantan, Sholomo Hillel isimli gten
sorumlu Aliyah Bet ajan, Amerika'daki Yakn Dou Hava Tamacl irketi adna Irak
Hkmeti'yle konumalar yapmaya gitti. 1950 ylnn Mart aynda, Richard Armstrong'un
etkisiyle Irak parlamentosu, isteyen her yahudinin lkeyi terk edebileceine dair bir kanun
kard. Babakan Tevfik el-Savidi idi. Bu, srail'e sava am ve yzlerce yahudiyi Siyonist
hareketler yznden tutuklam bir hkmet iin srpriz olarak grnd. Bu srpriz

gelimenin aklanmas, 'Babakan'a kaplar amas iin sunulan eylerde' yatyordu.


Babakan, ayn zamanda Irak Turlar'nn da bakan idi ve tesadf eseri olmayarak Yakn
Dou Hava Tamacl birlii'ne vekil olarak seilmiti. Dier bir deyile, Irak
Hkmeti'nin ba, srail stihbarat Tekilatndan rvet ve komisyon ald. Bu karanlk
Amerikan hava irketi, srail hkmeti ile olan yakn balarn gizlemek iin gerek yzn
itina ile saklyordu. 1948-1949'da bu irket araclyla, 50 bin Yemen ve Aden yahudisi
srail'e uuruldu." 21
srail'e ge zorlanan Irakl yahudi halka kar uygulanan bask politikasn, Naeim Giladi,
bugnlerde yazd kitaplarda dile getirmekte. Naeim Giladi, genliinde aktif bir Siyonistti.
O zamanlar, Siyonist liderlerin emrinde olan Naeim Giladi, Irak'ta yahudi halka kar
uygulanan iddete de bizzat ahit oldu. Dnn Siyonisti Naeim Giladi'nin bugn
anlattklarnn hepsi birer itiraf niteliinde ve o gnleri yaam canl bir tank olmas asnda
da olduka nemli. New American View dergisi, Naeim Giladi iin yapt zel haberde, konu
ile ilgili u bilgileri aktaryor:
"Naeim Giladi (Khalaschi), 1930'da Irak'ta domu bir yahudidir. ngilizler tarafndan, 1941
ylnda, Badat'ta organize edilen yahudi katliamndan sonra yeralt Siyonist hareketine
katld. II. Dnya Sava'ndan sonra, yahudilerin Irak'tan srail'e karlmalaryla urat.
Giladi, 1992 ylnda Ben Gurion's Scandals: How the Haganah of the Mossad Eliminated
Jews (Ben Gurion'un Skandallar: Mossad'n Haganah' Yahudileri Nasl Yoketti) isimli bir
kitap yazd. Giladi, yazd bu kitabnda, Irak'taki yeralt Siyonist rgtnde yaad
tecrbelerini anlatt. Ayrca Irakl yahudilerin Badat'tan srail'e gn salayan, Siyonist
yeralt ajan Ben Porat hakknda da bilgiler verdi. Giladi'ye gre, Ben Porat, yahudilerin 2500
yldr bar ve zenginlik iinde yaadklar Irak' terketmeleri iin terre bavurup onlar
korkutmutu. Giladi, Mossad terristlerinin yahudilerin gittii kafeleri ve sinagoglar, onlar
srail'e ge zorlamak iin bombaladklarn ve Ben Porat gibi Siyonistlerin bu olaydan
Irakllar (mslmanlar kastediyor) suladklarn iddia ediyordu. Plan ilemiti, yahudiler
srail'e umulard. Fakat srail'i kontrol eden Avrupal yahudiler tarafndan ezilen, ikinci snf
vatandalar konumunda kendilerini bulmulard Irakl yahudi halk." 22
Gerekten de, binlerce yldr yaadklar vatanlar olan Irak'tan zorla kopartlarak srail'e g
ettirilen Irakl yahudi halk -Naeim Giladi'nin yukarda da belirttii gibi- Siyonistlerce ikinci
snf vatanda konumuna drlmtr. Irak'tan g etmeye zorlanrken skntya sokulan
Irakl yahudi halknn dram, bugn de srail'de devam etmekte:
"srail'de Irakl yahudiler hayal krklna uramlard. Avrupa doumlu olan ve srail
devletini yneten yahudi liderleri, kendilerini ilkel konutlarda ve kulbelerde, ok az i ve ev
bulma midi ile zorla getirdikleri iin suluyorlard. Bylece yresel olarak getirilen bu yeni
gmenlerin stlerine bcek ilac sklmas ve kendilerine de baka bir seim hakk
tannmamas zerine, kendilerini aalanm hissettiler." 23
Etiyopyal yahudilerin yurtlarndan sklmesi,
ya da Musa ve Solomon Operasyonlar
Etiyopya'da asrlardr yaayan siyah derili yahudiler (Falaalar) da srailliler'in "srgnleri
toplama" programndan paylarn aldlar. Falaalar'n srail'e g ettirilmesi, Aliyah Bet
tarafndan dzenlenen, 1984 ylndaki "Musa Operasyonu" ile 1991 ylndaki "Solomon
Operasyonu" araclyla gereklestirildi.
1984'teki operasyon iin srailliler Etiyopya ynetimine ykl miktarda rvet vermilerdi.
srail Hkmeti sadece Etiyopya liderine rvet vermekle kalmad, ayn zamanda yahudilerin
Sudan zerinden tanabilmesi iin devrik devlet bakan ile yakn yardmclarina da rvet
sundu. Sudan Bakan Cafer Nimeyri ile Bakan Yardmcs mer El Tayid ve her trl
yasad ileme karmakla nlendii iin ad 'Bay Yzde 10'a kan zel danman Baha dris,

srail Hkmeti'nden Falaalar'n Sudan zerinden nakledilmesine gz yummalar karlnda


56 milyon dolar aldlar. Ksacas Etiyopya ve Sudan liderleri ile yaplan pazarlklar sonucu,
Falaalar Siyonist liderlerce satn alnmlard; sahibinden satn alnan kleler gibi. Bu
pazarla oturan taraflar, Etiyopya yahudilerine nerede yaamak istediklerini dahi sorma
gerei duymamlard. Etiyopya liderlerine paras denen Falaalar, yurtlarndan sklp
dzenlenen seri uak seferleri ile srail'e gtrldler. Nokta, uaktan inen Falaalar'n
dramatik grnmlerini syle dile getiriyordu:
"Alnlarna yaptrlm numaralaryla uaktan inen Falaalar, insanda olduka gen, yitik ve
kolayca incinebilir bir izlenim brakyorlar. Saylar 14 bini bulan bu insanlar, Zion'a ayak
basarken, tadklar numaralar, ister istemez yllar nce bileklerine dvme yaplan Nazi
kamplarndaki yahudi tutsaklar anmsatyor." 24
Falaalar'a yaplan bu uygulama, bir takm uluslararas kurulularn dikkatinden kamad.
rnein, Fransz Dayanma Birlii adl insan haklar rgt srail hkmetine tepki gsterdi
ve Etiyopyal yahudilerin Vadedilmi Topraklar'a g ettiriliinde srail Hkmeti'nin insancl
amalar gtmediini ilan etti:
"Fransz Dayanma Birlii, srail Hkmeti'nin Etiyopyal yahudileri insancl amalarla
srail'e nakletmediini ne srerek kurtarma operasyonunun esas amacnn igal altndaki
topraklarda yeni yerleim merkezleri kurmak, bylelikle srail'in yaylmac politikasn
srdrmek olduunu iddia etti. Bu arada binlerce Falaann gizlice srail'e karlmas olaynn
yaratt tepkiler sryor. Olayn kopard grlt nedeniyle srail Hkmeti g
durdurmak zorunda kald." 25
1991 ylnda ise bu kez "Solomon Operasyonu" ile bir dier grup Falaa srail'e transfer
edildi... Bu g operasyonunun mimarlar, Uri Lubrani bakanlnda ran yahudisi David
Alliance ile Irak yahudisi Sami Shamoon'du. Ve yine rvet konumutu; operasyon, g
gerekletiren Uri Lubrani ile Etiyopya'nn Bakan Mengistu Haile Mariam arasndaki para
pazarl sonucunda gereklemiti. Uri Lubrani, Etiyopyal Bakan Mengistu Haile ile
grerek 15 bin yahudinin srail'e alnmas iin izin istedi. Grmeler Mengistu'nun 100
milyon dolar teklif etmesiyle balamt. Lubrani, limiti 25 milyon dolar olarak belirtse de
Mengistu 57.5 milyon dolarn altna inmeyeceini syledi. En sonunda 30 milyon dolara
anlatlar. Pazarlk sonucunda, 25 Mays 1991'de, 36 saat sren hava kprs transferi ile
gerekletirilen "Solomon Operasyonu" ile srail'e 14 binden fazla Etiyopya yahudisi srail'e
transfer edildi.
Aslnda, Falaalar'n gerek dram srail'de balayacakt. Siyonist liderler, iinde hayvanlarn
dahi glkle barnabilecei son derece salksz bir ortam, Etiyopyal dindalarna
yaamalar iin ltfettiler. Binbir parlak vaatle kandrdklar dindalar iin toplama
kamplarn reva grdler. Etiyopyal yahudilerin srail'e getirildikten sonra kabusa dnen
yaamlaryla ilgili olarak Gndem gazetesinin yaynlad bir yaz son derece ilgi ekiciydi.
10 Ekim 1992 tarihli ve "Vadedilmi Topraklardaki Etiyopyal Yahudilerin Getto Kabusu"
balkl haberde unlar yazlyd:
"Vadedilmi Topraklar'da bir trajedidir yaamak... Okul ve i olanaklarnn ok uzaklarnda,
ln kenarndaki topraklar zerine kurulmu karavanlarda ile dolduran ve adeta rmeye
terk edilen binlerce Etiyopyal yahudinin yaam bir kabusa dnm. Artk onlarn yaad
bu dknt yerler, birer siyah getto durumunda. Geen yl yirmi iki saatlik bir hava
harekatyla, apar topar uaklara tanan ve srail topraklarna getirilen 14 bin siyah yahudiden
hibirisine srekli yaayabilecekleri bir konut verilmedi. Bunlarn bin kadar yurtlarda, geri
kalan 13 bini ise karavanlarda yaamlarn srdryorlar. Karavanlar srail toplumundan
tamamen yaltlm durumunda... Topluluun liderleri sosyal bir felaket olarak dile getirdikleri
bu koullarn deimesi iin bir eyler yaplmas gerektiini sylyorlar. 'Karavanlar tpk
gettolar gibi' diyen Etiyopyal siyahlarn liderlerinden Rahamim Elazar, 'srail, bu siyah

yahudileri toplumdan yaltt iin btn dnya tarafndan rk bir lke olarak
deerlendirilecektir' yorumunu yapyor. Kendi karavanlaryla Gney Afrika'nn siyah yerleim
yerlerini karlatran Elazar, 'Karavanlar o kadar kirli ve altyapdan o kadar uzak ki, bunlara
modern Soweto demeye dilim varmyor' derken, gelecekten pek umutlu olmadn ifade
ediyordu. Be ocuk annesi Maaritesh Kandia, 'Yazn bunaltc berbat bir scak, kn ise
dondurucu berbat bir souk yaanyor. Keke kalabileceimiz normal bir yerimiz olsayd'
diyor. 1991 ylnda, 'Solomon Operasyonu' ile getirilen 13 bin Etiyopyal, kumlarn karsna
sra sra dizilmi 400 karavanda yayor. Maaritesh Kandia ve dierleri, byle tecrit edilmi
bir durumda yaamaktan ve ocuklarnn Kuds'teki okula gitmek iin iki saat yolculuk
yapmak zorunda olmasndan ikayet ediyor." 26
Falaalar'n srail'e getirilmelerinin ardndan yaadklar dram o denli akt ki, bu durumu
ilgili srail makamlar dahi kabul etmi, hazrladklar resmi raporlarla bu dram onaylanmt.
alom bu konuda unlar yazmt:
"srail G Ve Uyum Bakanl'nn aratrmalarna gre, 5 yl nce Musa Operasyonu ile
Etiyopya'dan srail'e gelen 8000 yahudinin te biri devaml bir ikametgaha sahip deil. Ayn
bakanlk, dou eridindeki Kiryat Arba ehrine yerletirilen gmenlerin pek iyi durumda
olmadklarn bildiren raporlar onaylad." 27
srail'e getirilmelerinin zerinden 10 sene gibi uzun saylabilecek bir sre gemi olmakla
birlikte, kendilerini srailli yahudilerden ok Araplar'a yakn hisseden Etiyopyal yahudilerin
dramn konu alan bir haber de Arap Elmecelle dergisinde yaynland. Szkonusu haberde
Falaalar'n srail'de kar karya kaldklar ayrmc politikalardan ikayeti olduklarna syle
dikkat ekiliyordu:
"Etiyopya yahudileri srail'e geldikleri ilk gnden bu yana kendilerinin 'Falaa' olarak
adlandrlmasn reddediyorlar. nk 'Falaa' Etiyopya dilinde 'Dierleri-tekileri' anlamna
geliyor. Ayrca maruz kaldklar ayrmc uygulamalarn, sakin ve huzurlu bir hayat srdkleri
Etiyopya'da deil, srail'e ulatklarnda baladn ifade ediyorlar... srail ordusunda
teknisyen olarak alan Yusuf Minkaa 'bir gn muhakkak srail'i terkedip Etiyopya'ya geri
dneceini' belirtiyor... lk ocuuna hamile kalan bir Etiyopyal hanm ise yle diyor:
srailliler her trl ilikide, bizi kendilerinden farkl grdklerini ispatladlar. Kendimi
Araplar'a daha yakn hissediyorum ve Arap bir doktorun beni tedavi etmesini tercih ederim;
nk, o bana sayg duyar ve o ekilde muamele eder." 28
Yaadklar yerleik kurulu dzenden, kopartlarak zorla srail'e karlan Etiyopyal yahudiler,
ilerleyen gnlerin ypratclyla psikolojik oka girmitir. alom, "Musa Harekat'nn 5.
ylnn Etiyopyal Yahudilerin Yz Glecek mi?" sorusuyla verdii haberde yle yazyor:
"Bu toplumun en nemli sorunu Etiyopya'da kalan ailelerine duyduklar zlemdir. Bu zlemin
yaratt mutsuzluk, Etiyopyallar arasnda birok intihar olayna sk sk rastlanmasna yol
amaktadr. Bugne kadar intihar eden Etiyopyallarn says 25'tir. Etiyopyal yahudiler
'Mivtsa Moshe' (Musa Operasyonu) ile byk bir toplumsal ok geirmiler, ok farkl bir
uygarlktan bir dierine gei kendilerinde bir bunalma neden olmutur." 29
Falaalar arasnda, kar karya kaldklar aalayc muamele sonucunda intihar eylemleri
srd. 16 Haziran 1991 tarihli Nokta, intihar eden Falaa saysnn 50'yi bulduunu yazmt.
ntihar vakalar, sonra da devam etmitir.
lerinden intihar edenler kacak derecede aresizlermi olan Etiyopya yahudilerinin durumu
srail'deki Siyonist idarecileri zerrece ilgilendirmiyordu. te bu yzden srail'e karlan
Falaalar'n tutunacak dallar kalmam, areyi Amerikal yahudilerden yardm istemekte
bulmulard. srailli liderlere atan son derece sitemkar bir mektup yazarak Amerikal
yahudilere yolladlar. Sz konusu mektup, 16 Eyll 1988 tarihinde The Jerusalem Post'da

yaynlanrken, alom da ayn haberi kaynak gstererek, "Amerikan Yahudilerine, Etiyopya


Yahudilerinin ektikleri Aclar Anlatan Ak Mektup - Suskunluk Cinayettir" bal ile 16
Kasm 1988 tarihinde yaynlamt. Szkonusu mektupta u satrlar yer alyordu:
"Gn gemiyor ki ac lklar bizlere ulamasn. Mektuplar lmden ve alktan
bahsetmektedir. Mektuplar yalnz kadnlardan, alktan len ocuklardan, yokolmakta olan
kylerden bahsetmektedir. Fakat drt yl akn zamandr ailelerimiz adeta suskunlua
terkedilmi, alk ve yokluktan lme mahkum edilmilerdir. Buna maruz kalanlar Habeistan
yahudileridir. Ailelerimizi birletirmeye yardmc olmalar iin Amerikan yahudilerine
yanatk. Amacmz, ailelerimizle ilgilenecek daha geni bir topluma seslenmektir.
Kaderin tuhaf cilvesi olsa gerek, bu suskunlua sebep, Musa Operasyonu'na son veren hatann
tekrar edilmek istenmemesidir. Demek ki yahudi liderler, Habeistan yahudileri konusunda
kat kt niyeti srdrmeye kararldrlar. Bu ad mantk Etiyopya yahudilerini ikinci kez
lme mahkum etmektedir. Bu sorumsuz davran liderlie yakr m? Mnakaa konusu,
paralanm ailelerin birlemesi iin, beynelminel seviyede talepte bulunmay destekleyip
desteklememekti. Talep dilekesi, aada zikredilenlere yle deinmektedir:
'Yaamn deiik kesitlerinden olup aada imzas olan bizler Etiyopya Hkmeti'nin,
Etiyopya yahudilerinin en tabii haklar olan, ocuklar, babalar, analar ve dier yaknlar ile
birlemelerini kabul etmemesini hayret ve esefle karladmz bildiririz.' En basit bir insani
hak, Etiyopyal yahudilere tannmamaktadr. Ailelerimiz blnmtr. Duyarll
kuvvetlendiren temel fiil olan, dileke imzalamak dahi, reddedilmitir. Bu yahudi liderlerin
hi vicdan yok mudur? Halen diaspora yahudi liderlerine hakim olan tavr, ailelerimizi ayrlk
ve lme mahkum etmektedir.
-Slome Mula (Etiyopyal Yahudi rencileri Dernei Bakan)
-Rahim Elazar (srail'deki Etiyopyal Yahudiler Dernei Bakan)
-Uri Tekele (Beta Israel Dernei Bakan)
-Yisrael Yitzhak (Etiyopyal Mlteciler Dernei Bakan)"
srailliler, Etiyopyal yahudilere kt davranmakla kalmyor, Falaalar'n Etiyopya'da maruz
kaldklar basklar da rt-bas ediyorlard. 1987 ylnda Etiyopya Hkmeti'nin elinde bir
ksm Falaa tutuklu vard. Ve bu tutuklu Etiyopyal yahudiler hapiste ikence gryordu.
srailliler Etiyopya'daki dindalarnn kar karya kaldklar durumdan haberdar olmalarna
ramen herhangi bir kurtarma faaliyeti iine girmekten kanyorlard. Nitekim, bu konuyla
ilgili olarak, Etiyopyal Gmenler Dernei Sekreteri Mesfin Ambaw, "srail Devleti bizimle
hi ilgilenmiyor; kylerde insanlar ldrlyor ve ok kt eyler meydana geliyor" demiti.
30
srailliler'in gsterdikleri bu vurdumduymazln sebebi, ileride srail'e dzenleyecekleri bir
g operasyonunu dnya kamuoyunun gznde meru bir zemine oturtmak, ayrca Falaalar'a
kendi rzalaryla Etiyopya'dan kurtulmay istetecek kadar youn bir sknt ortamnn
olgunlamasn beklemekti. 16 Haziran 1991 tarihli Nokta, olay yle zetliyordu: "O
dnemdeki srail hkmeti ise Falaalar'a ynelik Etiyopya hkmetinin tavr karsnda
sessiz kalmay yeliyordu. Bunun nedeni de daha fazla Etiyopyal yahudiyi getirmek
istemeleriydi."
srailliler Falaalar' tam yahudi saymyorlard; g ettirilmek istenmelerinin nedeni de, igal
altndaki Arap topraklarna yerletirilecek olmalaryd. Dolaysyla srail'in Falaalar'a ynelik
politikas hi bir zaman insancl olmad. 1984 ylnda, gerekletirilen Musa Operasyonu ile
7000 Falaa, Siyonist liderlerce srail'e karlmt. Her ne kadar srailli yneticiler bu g
operasyonunu bir "kurtarma" operasyonu olarak tanmlayp, dnya kamuoyunu ferahlatmaya
alsalar da, aslnda yaanm gerekler hi de yle "pembe" deildi. Falaalar bu g ile
iddia edildii gibi kurtulamam, aksine birou bu operasyon srasnda can vermiti.
Nitekim, alom da bu gerei itiraf ediyor, Musa Operasyonu'nu, "son yzyln en byk
Etiyopyal yahudi kayb" olarak tanmlamak zorunda kalyordu: "Musa Operasyonu'nun 1000

Etiyopyal yahudinin lmne neden olduu belirtilirken, bu lmlerin yzyln en byk


Etiyopyal yahudi kayb olduu vurgulanyor. lmlerin ounun Sudan'a gei srasnda
vukuu bulduu biliniyor." 31
Olayn bir dier ilgin yn ise, Falaalar'n srail'e getiriliinin Muharref Tevrat hkmlerine
uygun bir biimde gerekletirilmi olmasdr. Grnen o ki, srailliler, Musa ve Solomon
operasyonlarn M. Tevrat ayetlerine uydurmaya zen gstermilerdir. M. Tevrat'ta yle
denir:
"Ve Rab dedi: Msr iin, Habe ili (Etiyopya) iin, alamet ve rnek olarak kulum aya, nasl
yl plak ve yalnayak yrd ise; Asur kral Msr'a utan olsun diye Msr esirlerini, ve
Habe (Etiyopya) srgnlerini, genleri ve kocam adamlar, bylece plak ve yaln ayak, ve
oturak yerleri ak olarak srecek. Ve gvendikleri Habe ilinden dolay aracaklar ve
utanacaklar." (aya, 45/14)
Gerekten de, Falaalar stteki ayet uyarnca "plak ve yaln ayak olarak", Siyonist liderlerce
"srlerek", yani kendilerine dahi sormadan, zorla getirilmilerdir. Ayrca, yine Muharref
Tevrat ayetinde de belirtildii gibi, "gvendikleri Habe (Etiyopya) ilinden dolay armlar
ve yurtlar Etiyopya'dan utanmlardr", nk bakanlar Mengistu Mariam kendilerini
parayla bakalarna satmtr. stelik, yeni sahipleri konumundaki srail'in kendilerine kt
davranmas, Etiyopyal yahudilerin eskiden "gvendikleri" Etiyopya'dan, daha da fazla
"utanmalarna" sebep olmaktadr. 32
NC BLM (Part 3b : 2/2)
"Mesih srail'de yeryzne indi" yalanyla kandrlan
Yemen yahudileri ya da 'Sihirli Hal' Operasyonu
G suni olarak krklemek iin, antisemitizmi ortadan kaldrmak deil, fakat tam tersine
her gn bu yolda yeni senaryolar hazrlamak gerekiyordu. Zaten en bandan beri, Filistin'e
g, suni bir ekilde yaratlmt. Bunun en arpc rneklerinden biri de, 1948'den nce,
nemli bir dou cemaati grnmndeki Yemen yahudilerinin srail'e kandrlarak
getirilmeleriydi.
O dnemde srail'de, Arap isileri yksek cretlerle ziraat, endstride kol gc, ev temizlii
gibi en yorucu ilerde alyorlard. Maliyetleri drmek ve Arap nfusunu blgeden tasfiye
etmek iin yeni bir forml bulmak gerekiyordu. Nitekim bulunmutu da... Dnya Siyonist
rgt'ne (WZO) bal olan Yahudi Ajans'ndan Dr. Thon, henz 1908'de konuya yle bir
zm getiriyordu:
"Sadece dou yahudileri, Araplarn aldndan daha dk cretlerle alabilirler. Bylece,
srail'e getirilecek dou yahudileri, Siyonizmin 'brani el emei' hedefine yardm edecekleri
gibi, Filistin el emeinin de tasfiye edilmesine yol aacaklar... Eer Yemenli ailelerin, g
blgelerine devaml olarak yerlemelerini salayabilirsek bir problemi daha zmlemi
olacaz: Yemenliler'in kzlar ve kadnlar u srada hemen hemen her gmen ailede
hizmeti olarak almakta olan Arap kadnlarnn yerlerini alabilecektir. Araplar ayda 20 veya
25 frank gibi ok yksek bir cret alyorlar." 33
Evet, teoride soruna zm getirilmiti: Yemen yahudilerinin erkekleri amele, kadnlar da
hizmeti olarak, hem de en dk cretlerle, en yorucu ilerde altrlacaklard. Simdi
zerinde dnlmesi gereken nokta, bu yahudilerin srail'e g ettirmeye nasl ikna
edileceiydi. Bu sorun da srail'in kirli tarihine yakacak bir ekilde halledildi.
"1910 ylnda Yemen'e yalanc bir vaiz gnderildi. Sosyalist Siyonist Warshevki, gnn
artlarna uygun biimde vaftiz edilerek haham Yavni'li oldu. Haham Yavni'li Yemenli

yahudilere, Mesih'in srail'de yeryzne indiini mjdeliyor ve srail'in nc krallnn


Kuds'te kurulduunu haber veriyordu. Bu tarihten ok sonra, 1948'de Yemenli gmenler,
'Uan Hal' ad verilen bir operasyonla srail'e doru yol aldklar srada uakta, Ben
Gurion'un adna 'David! David! srail Kral' arksn sylyorlard. Operasyon iki kademede
gerekletirilmiti. 1948 Aralk'ndan, 1949 Mart'na ve 1949 Temmuz'undan 1950 Eyll'ne
kadar devam eden tama iine 5.5 milyon dolar harcanmt." 34
'Sihirli Hal Operasyonu' ile 1948-1949 yllar arasnda, toplam 50 bin Yemen yahudisi srail'e
transfer edildi. Yemen yahudileri, ite bylesine kirli bir yntemle kandrld. Ancak dramlar
daha yeni balyordu.. nk, "Vadedilmi Topraklar"da zannettikleri gibi uhrevi ve rahat bir
yaam kendilerini beklemiyordu. Aksine, onlar bekleyen, bu topraklarn en pis ve angarya
ileriydi: "Gmen yahudilerin ounluu, ya sanayi ve nakliye isisi, ya da tarmc oldu. Ve
bataklklar tarma elverili hale getirilirken birok gen bu bataklklarda yaamn yitirdi." 35
srail ynetimi ilerleyen yllarda da Yemen'de geri kalan dier yahudileri srail'e
getirebilmenin yollarn arad. Yemen'den Vadedilmi Topraklar'a suni olarak yeni bir yahudi
g pompalamay hedefleyen srail ajanlar blgede cirit att. 21 Austos 1982 tarihli Zaman
unlar yazyordu:
"Yemen'de faaliyetlerine devam eden ABD yahudilerinden Listen Bismirka'nn, Yemen
yahudileri arasnda dolaarak onlar srail'e ge tevik ettii bildirildi. E-ark l Evsat
gazetesinde yer alan bir haberde, Listen Bismirka'nn Yemen'in dalk blgelerinde faaliyet
gstererek, ncelikle din adamlarn srail'e ge ikna etmeye alt ifade edildi. Bu suretle,
Yemen yahudilerinin tamamnn srail'e g ettirilmesinin hedeflendii bildirildi."
srailliler, Yemen'de yrttkleri bu yeni faaliyetlerinde ksmen baarl oldular. Ancak, yine
olan kandrlan Yemenli yahudilere olmu, parlak vaatlerle ge ikna olan bu yahudiler, yeni
yaamlarnda son derece byk skntlarla kar karya kalmlardr. Zaman, ayn haberinde
yle ekliyordu:
"Yemen'den aldatlmak suretiyle srail'e g ettirilen ailelerin sknt iinde bulunduu
bildirildi. Yemen Hkmeti yetkililerine zel bir mektup gnderen iki Yemenli yahudi ailesi,
burada sknt iinde bulunduklarn belittiler. Yemen'e dnmek istediklerini kaydeden yahudi
aileler, 'Burada zor durumdayz. Elimizde bulunan 25 bin dolar paramz ve pasaportlarmz
aldlar. Bize pasaport ve lkemize dn bileti gnderin' eklinde dert yandlar."
Yemenli yahudilerin srail'deki yeni yaamlarnda son derece byk skntlarla kar karya
kaldklar gerei, o denli akt ki, yahudi basn organlar birer birer konuyla ilgili haberler
yaptlar. Fransa'da yaynlanan Tribune Juive dergisinden alnt yapt haberde, alom,
srail'de Yemenli yahudilerin bana gelenleri yle itiraf ediyor:
"Herey 'Uan Hal Operasyonu' ile balar. 48 bin kii srail'de alelacele kurulan
'Maaborat'lara yerletirilir. Ama ne yazk ki, bu kamplarda lm oran ok yksektir. Kt
beslenme artlar, srail'e varana kadar yaplan ypratc yolculuk, bunca mlteci karsnda
yetersiz kalan salk kurulular bu ackl durumun balca nedenleridir.
1949 ylnn knda hkm sren dondurucu souklarda Rosh Hasim Kamp'nda tuhaf
sahnelere tank olunur: Kaybolan bebeklerini arayan anneler ve babalar... Bu senaryo
muntazam bir ekilde tekrarlanr. 12-18 aylk bebeklere herhangi bir hastalk tehisi konur,
hastaneye yatrlr, ya da ailesinden uzaklatrlr. kinci aamada, aile ocuun lmnden
haberdar edilir. Ama sadece birka aileye bir lm belgesi verilir. Dahas, aile ocuun
gml olduu yeri bir trl renemez. 'Bebek hastaln bulamasn nlemek iin hemen
olduu yerde gmld' denir, acl anne babaya...
Bir tana gre, ocuu ne yapp edip son bir kere grmek iin mcadele veren bir anne,
ocuunu hastaneden sapasalam bir ekilde karmay baarmtr. Hastane yetkilileri,
'Kaytlarda bir yanllk oldu' diye, ondan zr dilemekle yetinmitir. Bundan byle,

'maaborat'larda bir sylenti yaylr: Bebekler hastanelerde kaybolup gidiyormu. Bu garip


artlar altnda kaybolan bebeklerin says 500 kadar diye tahmin edilir." 36
30 sene sonra, yani 1980'lerde kaybolan 500 bebein esrar zlecekti. Ayn tarihli
alom'dan reniyoruz: "srail basnnda bir haber Yemen cemaatini olduka heyecanlandrd:
'Bizler 30 yl nce srail'e gelen Yemenli mltecilerin ellerinden alnan ocuklaryz...' ABD'li
aileler tarafndan bebeklik alarnda evlat edinilmi insanlar, srail'de yaayan Yemen asll
gerek ebeveynlerini aramaya koyulmular."
alom, yukardaki haberinden tam 9 sene sonra, "srail'de Yemen Yahudileri Haklarn
Aryorlar" bal ile verdii bir dier haberde, esrarengiz bir ekilde kaybolan Yemenli
bebeklerin hikayesine yle devam ediyordu: "Hala yantsz kalan ilk sorular u: Ailelerinden
ayrlp daha 'gelimi' ailelerin yanna verilen 613 Yemenli ocuun akbeti ne olmutur. Bu
ocuklarn bir yerlerde varolduu biliniyor, ne var ki srail Hkmeti aratrmalara pek
yardmc olmamtr." 37
Bu durumda sormak gerekiyor; bu 613 Yemenli bebein ailelerinden kopartlarak karlmas
srailli idarecilerin bilgisi dahilinde yapld iin mi srail Hkmeti bu bebeklerin
akbetlerinin aratrlmasna yardmc olmamtr? Her ne hikmetse, alom, olayn bu ynn
kurcalamyor veya iine gelmedii iin kurcalayamyor. Ama, verdii habere yle devam
ediyordu: "Bu konuda hznl, fakat anlaml bir rnek: Geen sene, imdi 40 yan am bu
ocuklardan iki tanesi gerek ailelerini bulmaya gelmiler. Ne yazk ki, gemileriyle ilgili
ayrntl bilgiden yoksun olduklar iin ana babalarnn kimliklerini saptayamamlardr."
Bu olay zetlemek gerekirse, srailli idareciler bir kere daha Yemenli yahudilere darbe
vurmutur. lk nce, mutlu bir yaam srdkleri Yemen'den kopartlmlardr. Bununla
yetinmeyen srailli yneticiler, daha sonra da, bebeklerini de Yemenli yahudilerin ellerinden
alm, "bebeiniz ld" yalanyla bir kere daha onlar kandrmlardr ve bu bebekleri ABD'li
yahudilere yollamlardr.
srailli liderlerin, Yemen yahudilerine yaptklar bunlardan ibaret deildir: Yemen
yahudilerinin son derece deerli el yazmas binlerce dini kitab, ellerinden alnm ve bir daha
da kendilerine geri iade edilmemitir. srailliler'in yaptklar bu gasp olay, Yemenliler'in
uaklarla srail'e karlmalar srasnda yapld. Bu deerli dini kitaplar, uaklarda fazladan
yk oluturduklar bahanesi ve sonradan geri iade edilecekleri vadiyle, Yemenli yahudilerin
ellerinden alnd. Bir mddet sonra da, srailli yneticiler, kitaplarn depoland hangarn
yandn, dolaysyla kitaplarn da kl olduunu bildirdiler.
Ancak sonraki yllarda, Yemenliler'e ait bu dini kitaplar, Vatikan'da, British Museum'da,
Yeshiva niversitesi'nde yeniden ortaya kt. Yemenli yahudiler asndan olayn dramatik
bir dier taraf da, bu kitaplarn, srailli yneticiler tarafndan ak arttrma ile bir bir
satlmalar oldu. srailliler'in Yemenli yahudilerden gaspettikleri dini kitaplar ile ilgili olarak
anlattmz bu skandal, alom, "srail'de Yemen Yahudileri Haklarn Aryorlar" bal ile,
27 Kasm 1991 tarihinde okuyucularna haber vermiti.
Ksacas 1940'larda, mutlu, huzurlu bir yaam srdkleri Yemen'den Siyonistlerce
kandrlarak karlan Yemen yahudilerinin srail'de balarna gelmeyen felaket kalmad. lk
nce eitli yalan vaatlerle yurtlarndan edildiler, sonra da srail'de dk cretlerle en pis
angarya ilerde altrldlar; kadnlar hizmeti yapld, erkekleri de amele olarak altrld.
Bataklklar kuruturken can verdiler, tm bunlar yetmezmi gibi, yine ayn idarecilerce,
bebekleri ellerinden alnarak Amerika'ya yolland. El yazmas dini kitaplar, kendilerinden
gasp edilerek, ak arttrmalarda pazarland.

Ancak, Yemenli yahudilerin yaadklar dram tm bunlarla da sona ermeyecekti. srailliler'in


Yemen yahudileri zerine rettikleri karanlk politikalarn ard arkas kesilmiyordu. Ne yapp
edip, Yemen'deki yahudilerin tamam srail'e getirilmeliydi.
srail liderleri, Yemen yahudilerini srail'e g ettirebilmek iin yeni bir yntem denediler.
Birdenbire Yemen'deki yahudilerin dinlerinden tr ikence grdkleri ve ldrldkleriyle
ilgili kayna belirsiz sylentiler ortaya kt. Hatta bu konuyla ilgili, baz resmi raporlar bile
ortada dolamaya balad. Bu yahudilerin aslnda Yemen'de kalarak gvenlikte
olamayacaklar ve kurtulabilmeleri iin de zmn ancak srail'e g etmek olaca yolunda
kamuoyu oluturulmak isteniyordu. Ancak ilerleyen gnlerde, bir kere daha srail ynetiminin
kirli tuza gn na kacakt. nk, bu yanltc propagandann ardnda srail'in parma
vard. Szkonusu sylentiler de, raporlar da gerekleri yanstmyordu; hepsi dzmeceydi.
srail ynetimi asndan son derece gven sarsc olan byle bir olayn gn na kmas
karsnda hemen bir "nlem" alnd: Su Yemen yahudilerinin zerine atld; aslsz
sylentiler ile dzmece raporlarn kaynann aslnda Yemen yahudileri olduu iddia edildi.
38
Ancak Yemen yahudilerinin yapsal zellikleri, uzun bir sredir iinde bulunduklar sakin
tara yaam, bylesine provokatif, aamal bir organizasyonu yapamayacaklarn,
beceremeyeceklerini gsteriyordu. stelik Yemen'de de son derece mutlu bir yaamlar,
kurulu bir dzenleri vard. Dolaysyla byle bir eye ihtiyalar yoktu.
Nitekim her ne kadar, srailliler dzenledikleri kirli g operasyonunu temize karmak iin,
bugn Yemen yahudilerinin srail'e gelmeden nce dinlerinden tr bask, ikence
grdklerini ve bu yzden yahudilerin kurtarlmas iin bu operasyonu dzenlemek zorunda
kaldklarn iddia etseler de, alom, srailliler'in bu operasyon "mazeretini" adeta
yalanlamakta: "Kuzey Yemen'deki 1000-1100 yahudinin gerek durumu yledir: Dinin tm
gereklerini zgrce yerine getirme hakkna sahipler. Halen Yemen'de ak olan ve kullanlan
birok sinagog mevcut."39
srail'in baka satn alma yntemleri;
Romen yahudileri ve Lksemburg anlamas
srail'e g etmek zorunda braklan yahudi halklardan biri olan Romanyal yahudilerin
kaderi, lke yneticilerinden rvet yoluyla satn alnan Etiyopyal yahudilere benziyordu.
Tek fark, sraillilerin, Romanya'da da rvetle yahudileri srail'e transfer etmek iin direk
yneticilerle balant kurmam olmalaryd. Bu sefer arada hatr saylr bir "arac" vard:
Romanya'daki yahudilerin lideri Bahaham Moses Rosen. te Romanya Hkmeti'nde,
zellikle de avuesku dneminde son derece byk bir nfuza sahip olan Moses Rosen'in
Romanyal yahudilerin g hikayesi:
"Exodus-The Last Jews of Rumania, (k-Romanya'nn Son Yahudileri) adl kitabnda,
Andrew Billen isimli aratrmac-yazar, Romanya'nn Bashaham olan, Mosses Rosen
hakknda bizi bilgilendiriyor. Moses Rosen Romanya'daki yahudi halknn saysn azaltm,
srail'e g etmelerini salamt. Ayrca, yahudiler ile gl balantlar olduu bilinen
avuesku, bu g engelleyememiti. avuesku'nun ayrca srail ile diplomatik ilikileri de
vard.
Haham Rosen yle diyor: 'En gurur duyduum baarm yahudilerin %97'sinin buradan
ayrlmasn salamak oldu.' lgin olan bir baka nokta da Haham Rosen'in, 1957 ylndan beri
Romanya Parlamentosu'nda yer almasyd. Bu, kendisinin avuesku hkmdarlyla
balant kurmasn kolaylatryordu. srailliler Romanya'dan yahudileri satn alyorlard.
Gvenlik dairesinin ba Ion Pacepa'ya gre, 1978'e gelindiinde, her eyaletten alnan yahudi
vatanda karlnda toplanan para, 2 bin dolar ila 50 bin dolar arasnda deiiyordu." 40

Romanyal yahudilerin srail'e g ettirilmesi politikasnn mimarlarndan birisi de, Ana


Pauker'di. Romanya'nn eski Dileri Bakan olan Ana Pauker, bugn srail'de yaayan bir
hahamn ablasyd. Siyonizm'e sempati duyduu ve Romanya'daki yahudi halk srail'e g
ettirmeye tevik ettii gerekesiyle, 1952 ylnn balarnda Komnist Parti tarafndan
yargland.
srail'in diaspora yahudilerini "satn almak" iin denedii bir dier yntem ise Lksemburg
Anlamas ile uygulamaya konmutu.
Birinci Blmde incelediimiz gibi II. Dnya Sava ncesinde, Hitler'in Nazi Almanyas,
Siyonist liderlerin tevikiyle yahudi zenginler tarafndan finanse edilmiti. Ancak yahudiler,
Nazilere verdikleri paralarn kat ve kat fazlasn sava sonrasnda tazminat olarak geri aldlar.
Bu sava tazminat, 10 Eyll 1952'de imzalanan Lksemburg Antlamas ile belgelendi.
srail'i 1950'lerin banda mali adan kurtaran Federal Almanya'dan gelen bu yardmd. 1953
ylnn Mart aynda, Bat Almanya Hkmeti srail'e sava tazminat olarak 840 milyon dolar
vermeyi kabul etti. lk 100 milyon dolar 1954'de verildi. Bu miktar ayn dnemde srail'in
ihracatla elde ettii gelirin 30 katyd.
Bu antlamann nc blmnde, Nazi kurban olduu iddia edilen yahudilere, 450 milyon
mark denmesi ngrlyordu. Ancak bu maddeye yle bir art ilave edilmiti ki, sadece
srail'e g eden yahudiler bu paradan bir pay almaya hak kazanabiliyordu. Buna karn,
srail'e g etmeyen yahudinin sava tazminatndan pay almas sz konusu olmayacakt.
srail'in ada Naziler'le kurduu gizli ilikiler
II. Dnya Sava'nn ardndan srailliler, sava srasnda szde soykrma uratlan yahudilerin
intikamn almak [avlamak] iin "Nazi av" balattlar. Oysa bu yalnzca soykrm efsanesini
canl tutabilmek iin yaplan propaganda amal bir hareketti. nk bu kitabn ilk
blmnde incelediimiz Nazi-Siyonist ibirlii, ortada "intikam" alnacak bir durum
olmadn gstermektedir. Ortada bir "yahudi soykrm" da yoktur.
Bu nedenle "Nazi Av"nn sahte bir propaganda olduunu syleyebiliriz. Bunun arpc bir
gstergesi, sraillilerin, Nazilerin nemli baz isimlerinin peine hi dmemi olmalardr.
Peine dlenler, yalnzca nl ve sansasyon yaratan Naziler'dir (Eichmann gibi).
SS Generali Kurt Becher bu konuda ilgin bir rnektir. Becher'in sava srasndaki grevi
"toplama kamplar genel komiserlii"dir. Yani eer soykrm yaanmsa ve srailliler bir
dman arayacaklarsa, Becher "kara liste"nin bana yerletirilmelidir. Oysa srailliler hi de
byle dnmemektedirler. Becher'i yakalayp cezalandrmak bir yana dursun, Yahudi
Devleti, dnn Nazi generali ile ak ak ekonomik iliki iine girmitir. Yahudi asll
Amerikal aratrmac Ralph Schoenman eski Nazi ile srail Devleti arasndaki ilikiyi yle
anlatyor: "Dnn Nazi toplama kamplarnn komiseri olan SS Komiseri Kurt Becher, bugn
pek ok irketin bakan olarak srail'e buday satnn banda bulunmakta. Ayn zamanda,
kendi irketi olan 'Cologne-Handel Gesselschaft' da, bugn srail Hkmeti ile i
yapmaktadr." 41
srail'in ibirlii iinde olduu eski Naziler yalnzca Kurt Becher ile snrl deildi. Gney
Afrika'nn rk "apartheid" rejiminin liderleri de hem eski birer Nazi hem de ok yakn birer
srail dostuydular. Hele Gney Afrika'nn rk lideri John Vorster'in srail'le olan ilikileri
olduka ilgin bir grnt iziyordu. Kuds brani niversitesi'nde psikoloji profesr olan
yahudi yazar Benjamin Beit-Hallahmi, The Israeli Connection: Who Israel Arms and Why
(srail Balants: srail Kimi Neden Silahlandryor) adl kitabnda Vorster'in gezisinden yle
sz ediyordu:

"Bir ok srailli iin, Vorster'in ziyareti sadece bir yabanc lider tarafndan yaplan bir dier
resmi ziyaretti. Vorster, srail basn tarafndan, srail'in yakn bir dostu, ve Kutsal Topraklar'a
kutsal bir gezi yapan dindar bir adam gibi gsterilmiti. Sadece, srail'in New York Times'
saylan Haaretz gazetesinin editr, Vorster'in bir Nazi ibirlikisi olduunu ve srail
kanununa gre tutuklanmas ve srail topraklarna ayak bast anda yarglanmas gerektiini
yazd. Oysa, Vorster Tel-Aviv havaalanna indi, yere krmz hallar serildi, ve srail'in
babakan Yitzhak Rabin onu scak bir ekilde karlad. srail basnnda bir ok scak
karlama haberi kt."
Hallahmi, bu bilgilerin ardndan yle diyor: "Gney Afrikallar'n srail'den aldklar ilk ve en
nemli ey ilhamdr. kincisi askeri atlmlarnn her admnda grdkleri yardm ve destektir."
Ve srail'e hayranlk besleyen szkonusu Gney Afrikal liderlerin byk bir blm,
Hallahmi'nin de vurgulad gibi Nazi kkenlidirler. Bir Gney Afrikal yazar Breyten
Breytenbach, bu ilgin durumu yle vurguluyor:
"Afrikanerlerin (Gney Afrikal beyazlar) srail'le olan ilikileri son derece gariptir. nk bu
lkede her zaman iin gl bir anti-semitizm var olmutur ve dahas, bugnk Gney Afrika
liderleri de Nazi ideologlarnn miraslardrlar. Ve bu liderler srail'e kar da en byk
hayranl besleyen insanlardr. Kendilerini srail'le zdeletirirler: Kendilerini, ayn
srailliler gibi Tanr'nn Kutsal Kitap'ta setii insanlar olarak grrler ve yine ayn srailliler
gibi bir dman deniziyle evrili sava, modern bir lke olarak alglarlar." 42
Tm bunlar srail'in gerek Naziler'le olduu kadar ada Naziler'le de ok iyi anlatnn
bir gstergesidir. Siyonizm ile faizm, genelde bilinenin aksine, birbirleriyle son derece
uyumlu iki ideolojidir ve bu uyum her uygun artta aktif bir ibirliine dnmektedir.
"Srgndeki yahudiler" efsanesi
Siyonistlerin ortaya attklar ve her frsatta iddetle savunduklar "yahudilerin srgnde
olduklar" iddias, Siyonizm adna son derece hayati bir politikann rndr. Bu iddia, ilk
aamada duygusal bir zemin oluturuyor. Buna gre, yahudiler kendi iddialarna gre adna
"Vadedilmi Topraklar" dedikleri bir blgenin sahibidir. Ancak eitli nedenlerden tr bu
topraklardan uzaklatrlmlar, sahibi olduklar vatanlarndan srlmlerdir. Bu iddiann
sonucunda, hem srail Devleti'nin varl merulatrlmakta, hem de diasporadaki yahudilerin
gerek vatanlarndan uzak birer srgn olduklar imaj yaylmaktadr.
Yahudilerin srgnde olduklar iddiasn ortaya atan Siyonist politikann ikinci aamas ise,
yahudi halk srail'e ge zorlamaktr. Daha ak bir ifadeyle, madem yahudiler bir devlete
sahiptirler, ama bununla birlikte bu lkenin dnda yabanc yerlerde yaamaktadrlar, yleyse
bu "srgn" yaamndan kurtulup srail'e g etmek zorundadrlar. Oysa, bu "srgndeki
yahudiler" teorisi, hi bir gerek temele dayanmayan kuru bir efsanedir.
Diasporadaki yahudileri srgn olarak tanmlamann hibir dayana yoktur. Bu kiilerin ne
zaman, nerede ve hangi koullarda yurtlarndan ayrldklar bilinmemektedir. Ayrca bunlar
son drt, ya da iki bin senedir neredeydiler? Neden bu sre boyunca Filistin dndaki her
yerde yaadlar da imdi Filistin'e dnmeye karar verdiler?
Yahudilerin tarihine baktmzda, diasporadakilerin byk ounluunun kendilerini
"srgn" olarak grmedikleri gereiyle karlarz. rnein Babil srgnnden sonra,
yahudi halkn ounluu Babil'de, ya da Msr'da kalmak istedi. Kuds'e veya Filistin'e
dnmeyi tercih etmiyorlard. Yani yahudilerin ou, ikinci bir tapnak yaplana kadar Filistin
dnda bir yerde yaad. Dier bir deyile, diasporann bu yahudileri "srgn" olarak
yaamadlar. Filistin dnda yaamay kendileri tercih eden be ya da alt milyon yahudi,
yerleik ve zengin bir hayat yayordu ve hibir anlamda "srgn" deildiler. Roma
dneminde de tercih ettikleri her yerde yaayabilirlerdi.

spanya'da ok sayda yahudi vard. 500 yl boyunca byk ve etkin bir yahudi topluluu
refah iinde mslman spanya'nn yksek kltrnde yaad. Bu srada Filistin de
gmenlere akt. Ak olmasna akt, ancak Filistin'e giden ciddi bir yahudi topluluunun
da olmad ortadayd. Hibir basknn olmad bu sakin geen yllarda yahudilerin Filistin'e
gelmemesini, yahudi yazar Abram Sachar, bize yle haber veriyor: "Byk bir frsat kat ve
bir trajedi yaand. Filistin'in ak olduu sakin yllarda yahudiler buraya gelmiyorlard." 43
Bu durumda, "Srgndeki yahudiler" efsanesini ortaya atanlarn cevaplamalar gereken bir
soru udur: Madem yahudiler Filistin'den atlmlardr ve vatanlarndan uzak kalarak, hasretle
"Vadedilmi Topraklar"a dnecekleri an iple eken birer "srgn" olarak baka yerlerde
yaamaya zorlanmlardr; bu durumda, nasl oluyor da "Vadedilmi Topraklar"n kaplarnn
ardna kadar ak olmasna ramen bu yahudiler kendi vatanlarna koa koa gelmiyorlar da,
birer "srgn"(!) olarak yaamlarn srdrmeyi tercih ediyorlar?
Bu sorunun cevabn, Amerikal yazar Andrew J. Hurley yle veriyor: "Dnyadaki
yahudilerin ezici bir ounluunun, kendilerini 'srgnde' kabul etmedii ve srail'e dnmeyi
de dnmedikleri ok ak... Kesin olarak sylenebilecek bir ey var ki, o da 'Srgn
Diasporas' olmaddr. ... srail isterse bir 'Dn Yasas'na sahip olabilir. srail hkmetinin
yapamayaca ey, bu yasay uygulatmaktr.." 44
Amerikan Yahudi Komitesi'nin bakan olan Jacop Blaustein de 1950 ylnda bir konferans
vermek iin srail'e gittiinde, srailli liderlere adeta ak bir ltimatom vermi, yahudi halkn
rahat brakmalarn, kendilerini srail'e ge zorlamamalarn isterken, "srgndeki yahudi"
imajn iddetle reddettiklerini, yle vurgulamt: "srail'e kk bir uyar yapmalyz: srail
dier lkelerde yaayan yahudileri hibir ekilde ne syledikleriyle, ne de yaptklaryla
rahatsz etmemelidir. Amerikal yahudiler 'srgnde' olduklar dncesini veya imasn
kesinlikle reddetmektedir."45
Evet belki dnya yahudilerinin nemli bir ksm kendilerinin srgnde olduuna dair bir hisse
kaplmyorlard, ama srailli liderler bu konuda farkl dnyorlard. Onlarn gznde bu
yahudiler, Haham Klausner'in szleriyle, "ne yapacaklar kendilerinden sorulacak deil,
kendilerine sylenmesi gereken hasta insanlar"d.
Bu yzden srail, diaspora yahudilerini g ettirebilmek iin giritii sava aralksz olarak
srdrd. Kullanlan yntemler arasnda, daha nce Irak'ta yapld gibi sinagoglar
bombalamak ya da Nazi deneyiminde olduu gibi yerel antisemitlerle balant kurmak, hatta
yerel antisemitler retmek vard.
Mossad'n bombal eylemleri
nceki sayfalarda Mossad'n Irak yahudilerini g ettirebilmek iin lkedeki sinagog ve
benzeri yahudi merkezlerini bombaladna deinmitik. Bu bombalama yntemi ilerleyen
yllarda da sk sk kullanlmtr. Ama kimi zaman Irak'ta olduu gibi yahudileri g
ettirmek, kimi zaman da dnya kamuoyuna propaganda yapmaktr. Propaganda ile verilmek
istenen imaj ise aktr; srailliler gz dnm terristlerin hedefi haline gelmi masum ve
mazlum insanlardr. srail bu nedenle eitli bombal eylemler dzenlemi ve suu da dman
Arap devletlerin zerine atmtr. te birka rnek...
Mossad'n ngiltere'de El-Al uan bombalama giriimi
Mossad Suriye'yi g durumda brakmak iin, Londra'da srail havayollarna ait El-Al
uana sabotaj giriiminde bulunmu ve bu olay da Fransa'nn eski Babakan Jacques
Chirac, yaynlanmamas kaydyla Washington Times muhabirine anlatmt. 23 Kasm 1986
tarihli Nokta, yle yazyordu:

"Fransa Babakan, Londra Havaalan'nda srail havayollarna ait El-Al uan patlatma
giriiminin ardnda, Suriye'yi g durumda brakma amacn gden srail istihbarat rgt
Mossad'n bulunduunu ne sryor ve bu iddiasna ba ahit olarak da, Federal Almanya
Babakan Helmut Kohl ile Dileri Bakan Hans Dietrich Gencher'i gsteriyordu."
Mossad Fransa'da bir sinagog saldrsyla yine sahnede
Sinagoglara dzenledii saldrlarla nlenen Mossad, bu sefer de, Fransa'da tekrar sahneye
kt. Rue Kopernicce'de bir sinagoga yaplan bombal saldr, bu sefer de Kaddafi'ye
yklacak ekilde kurguland. Fakat, bir mddet sonra, bu eylemin de arkasnda Mossad'n
olduu ortaya kt. Middle East International'n Austos 1981 tarihli saysna gre, Fransz
istihbaratndan szan bilgiye gre eski ileri Bakan ve eski Babakan Michel Poniatowski,
bu olay srail istihbarat Mossad'n, Fransa'nn Irak'la [Libya] olan balarn koparmak iin
yapt konusunda ak deliller olduundan sz etmiti.
Ve Mossad Trkiye'de Neve alom Sinagogu'nu da bombalad
7 Eyll 1986'da bu kez Trkiye'de bir sinagog bombalanmas yaand. stanbul'daki Neve
alom sinagogu ayin srasnda etkili bir biimde bombaland; mabedin ii yaamn yitiren 22
savunmasz yahudinin kanlar ve paralaryla doldu. Tm dnyaya da katillerin Arap olduu,
gz dnm Filistinlilerin masum insanlarn kanlarn akttklar anlatld. Ancak olayn
ilgin baz ynleri vard. 14 Haziran 1987 tarihinde, FK temsilcisi Ebu Firaz, Nokta'nn,
"Sinagog Katliamn Mossad Yapt" bal ile verdii haberde su yorumu yapyordu:
"Sinagog katliam, 7 Eyll 1986'da yapld. Buna karlk 22 Austos'ta, Yitzak Samir, srail
Radyosu'nda bir konuma yaparak Trkiye'deki yahudilerin gl olduklarn, bunlarn srail'e
g etmesinin kendileri asndan sevinilecek bir ey olduunu ve bunlarn srail'e gleri
engellenirse srail makamlarnn Trkiye'de bulunan yahudileri lkelerine getirmek iin
ellerinden geleni yapacaklarn syledi. Mossad, Trkiye'deki yahudiler arasnda bir korku
yaratmak ve onlar srail'e g etmeye zorlamak iin bu eylemi yapt. Mossad, II. Dnya
Sava'ndan sonra da Avrupa'daki sinagoglarda benzer patlamalar ve katliamlar dzenleyerek,
burada yaayan yahudilerin srail'e dnmelerini salad."
Baka ilgin iaretler de vard. Trk polisi, 1986 Ekim aynn sonlarnda, Michel Herbert
isimli bir srailli'yi zmir Sinagogu'nun nnde yakalamt. Bu adam iinde patlayc madde
bulunan bir anta tayordu.
Asl ilgin iaretler ise Neve alom'dayd. Ne tesadf ki, uzun sredir kapal olan stanbul'un
en byk sinagoglarndan birisinin al merasimine, Hahamba David Aseo ile yine yahudi
cemaatinin temsilcisi konumundaki, nl iadam Jak Kamhi katlmamt. Trk yahudi
cemaati iin son derece nemli bu trene, ne hikmetse bir vekilini gnderen, byk ruhani
lider David Aseo, katliam "ans eseri" ucuz atlatmt. Yahudi cemaatinin, stanbul'daki en
nemli merkezi olan, Neve alom sinagogunun al trenine, nl iadam Jak Kamhi'nin
yansra, daha sonralar 500. Yl Vakf yeleri arasnda yer alacak olan yahudi cemaatinin nl
isimlerinin hibirisinin katlmamas, kafalardaki kukular pekitirdi. Tesadfler yine devam
etmi, trende bulunmas gereken srail konsolosu "ans eseri" sinagogun al gn, tutup
Kapadokya'ya tatile gitmiti! Ksacas, Trk yahudi cemaatinin ileri gelen nderleri cemaatleri
iin bylesine nemli ve de grkemli bir gnde bulunmalar gereken yerde deildi. "Tedbirli
liderler" kurtulmutu, peki lenler kimlerdi? Katliamda hayatlarn kaybedenler, Trk
yahudilerinin; Eyp, Balat, Fener gibi semtlerinde oturan fakir ve yal kesimiydi.
Tm bu bilgiler, katliam hakknda soruturma yrten Trk polisinin de gznden
kamamt. 8 Kasm 1986 tarihli Milliyet, konuyla ilgili olarak unlar yazyordu:

"stanbul'daki Neve alom sinagogunda [Sinagou'na] gerekletirilen ve 23 kiinin lm ile


sonulanan kanl baskndan sonra, katliamn perde arkasndaki karanlk gler hakknda
ortaya atlan iddialar arasnda, srail gizli servisi Mossad'n da ad geti... stanbul polisini
Mossad ihtimaline iten nedenler arasnda unlarn bulunduu renildi:
Trkiye'deki Museviler, srail ile ilikileri en zayf olan gruptur, bu nedenle srail dmanlar
iin cazip bir hedef oluturmuyorlar.
Trk Musevileri siyonist dncelerin uzanda, Trk toplumu ile [Trkiye] btnlemi ve
Trk toplumu ile kaynamtr.
Zengin Museviler katliamn yapld yaz gnlerinde Neve alom [alom'a] deil, Bykada
ve Cihangir'deki sinagoglara gitmeyi tercih ediyorlard. Buralara yaplacak basknda ok
tannm Trk Museviler ldrlebilirdi.
Eylemden bir gn sonra Neve alom sinagogunda [Sinagou'nda] dn (yaplacak) olmasna
karn, terristler sadece 21 kiinin bulunduu al gnn semiler ve ortadirek yal
Musevileri ldrmekle yetinmilerdi...
Tm bu deerlendirmeler... stanbul polisinin, Mossad olasln da dnmesine [dnp
deerlendirmeye] neden oldu. Ancak dier ihtimaller gibi Mossad da len terristlerin
kimliklerinin bile belirlenemedii soruturma srasnda dosyalarda belgelenemeden kald."
Tm bunlar, Mossad'n diaspora yahudilerine kar giritii "sinagog yntemi"nin
rnekleriydiler. Ancak bunun yansra, az nce belirttiimiz gibi, bir de yerel antisemitlerle
balant kurma, hatta yerel antisemitler retme yntemi vardr. Bu yntem olduka etkilidir ve
geni lde kullanlmaktadr. Pek ok Batl lkede yer alan antisemit rgtler, perde
arkasnda srail'le ve zellikle srail gizli servisleriyle yakn ilikiler iindedirler. Bunun
rneklerinden biri, Fransa'daki ar sa hareketin son yllardaki fla lideri olan Jean-Marie Le
Pen'dir.
Fransa'da bir garip antisemit: Jean-Marie Le Pen
Antisemitizmin Fransa'daki temsilcisi, rk Fransz Milli Cephe Partisi lideri Jean-Marie Le
Pen. Le Pen son yllarda gittike glenen ve politikasn yabanc ve zellikle yahudi
aleyhtarl zerine oturtmu bir lider. Ancak Bat basnnn srekli olarak yahudi
aleyhtarlnn Fransa'daki simgesi olarak gsterdii Le Pen hakknda baz ilgin bilgiler var.
Bunlarn banda yahudi aleyhtar grnen Le Pen'in yannda yer alan yahudiler gelmekte.
alom, yle yazyor:
"Yerel seimlerden olduka gl kan Le Pen, yaplan aratrmalarda Fransa'da her
kiiden biri tarafndan destekleniyor. Yabanclara zellikle yahudilere olan dmanlyla
tannmasna karn, ne gariptir ki Le Pen'in partisinde birok yahudi de grev yapyor.
Fransa'da Milli Cephe'de bu grevde olmaktan gurur duyan yahudiler var." 46
Le Pen'in gsterdii baar ve yahudilerin bu durumdan duyduu memnuniyet alom'un bir
baka haberinde yle belirtiliyor:
"Partide grev alanlarn yannda birok yahudi de Le Pen'i oylaryla destekliyor. Le Pen'in bu
antisemitik tutumu zellikle dindar yahudileri sevindiriyor. Fransz yahudileri, Le Pen'in % 20
oy toplad gnn yahudiler iin Fransa'y terketme iareti kabul edilebilecei grnde
birleiyorlar. Dimitri Pastanesi'nde toplanan baz yahudiler de Le Pen'e oy verdiklerini ve
nedenlerini yle aklyorlar: 'Le Pen'e oy vereceiz ki bizi Fransa'dan kovsun, biz de srail'e
g edelim'." 47
Le Pen'in partisindeki yahudilerden bir tanesi de Robert Hemmerdinger. Hemmerdinger'in
kendisiyle yaplan bir rportajda syledikleri ise olduka ilgin:
"-Size 'Le Pen'in yahudisi' dendiinde ne hissediyorsunuz?
-Size 'Ben yalnz deilim' diye cevap veririm. Siz bilmiyorsunuz ama biz ok fazla saydayz.

-Yani kendilerini saklyorlar?


-(...) Montpelier, Valence ve Menton arasna bir izgi izin. Bu blgede 87 sinagog ald ve
tekrar Varova ve Carpentras'tan sonra en eski sinagog tekrar ald. Ve bu blge Le Pen'in en
ok oy ald blgedir." 48
Fransa'da yaanan bir baka garip antisemit olay da yahudi mezarlarnn tahrip edildii
Carpentras Olay. Hemmerdinger, ayn rportajda bu rk olay ile ilgili ok ilgin bilgiler
veriyor: "Bu Carpentras olayn 4 tane iyi aileden gelmi gen yapmtr. 2 tanesi yahudi...
simlerini polis, avukatlar ve savc biliyor."
Ne dersiniz, fanatik yahudi aleyhtar grnmndeki Le Pen de, atalar saylabilecek Naziler
gibi, gerekte yahudi liderleriyle ibirlii iindeki bir yapay antisemit grnm vermiyor
mu?
Rus yahudilerinin g ya da Yeremya'nn Kehaneti
nceki sayfalarda Yahudi Devleti'nin dnyann drt bir yanndan diaspora yahudilerini
Vadedilmi Topraklar'a g ettirmek iin kulland yntem ve uygulad operasyonlara
deindik. Ancak 20 yl akn bir sredir, srail'in en ok zerinde durduu, en ok "aliya"
(Vadedilmi Topraklar'a g) yaptrmaya alt "srgnler", kukusuz Sovyet yahudileridir.
Dnyann nc byk yahudi topluluunu oluturan (birinci ABD, ikinci srail) Sovyet
yahudileri, srail'in ve uluslararas uzantlarnn bir numaral hedefidir.
Acaba neden?.. Sovyet yahudilerinin saylarnn ok olduu ve Yemen, Etiyopya gibi
lkelerdeki yahudilerden daha "kaliteli" olduklar dnlebilir. Ancak tm bunlarn tesinde,
srailliler'i Sovyet yahudilerine ynelten bir neden vardr: Resul Yeremya'nn Tevrat'ta geen
kehaneti!..
Evet, Tevrat'n Yeremya blmnde, Mesih'in geliinin ve srailoullar'nn dnya
egemenliinin "alametleri" saylrken, bir "Kuzey lkesi"nden sz edilir. Buna gre, Mesih
gelmeden az nce, bu Kuzey lkesi'ndeki yahudiler Vadedilmi Topraklar'a dneceklerdir.
srailliler, Kuzey lkesi'nin neresi olabileceini dnp tanm ve Sovyetler Birlii (ve
Rusya)'da karar klmlardr. alom, konuyu yle aklyor: "Kitab- Mukaddes'te
Yeremya'nn kehaneti var. srail'den geride kalanlarn Kuzey lkesinden dar karlmasn
buyurur. Yaplan yorumlara gre Kuzey lkesinin SSCB olduu grne varlmtr." 49
te bu kehanetten yola kan srailliler, 1967'deki Alt Gn Sava'ndan bu yana -ki bu savala
srail ok byk topraklar igal etmi ve dardan gelecek "srgn"lere yer amtSovyetler'deki yahudileri g ettirmeye alyorlar. Alt Gn Sava'ndan sonra anti-Siyonist
ve hatta antisemit bir slup kullanmaya balayan ancak srail'e gitmeye karar veren yahudi
yurttalarna kaplar aan Sovyet ynetiminin de dolayl destei ile, bu byk "aliya"
operasyonu balatld. Ancak yine de Sovyet rejimi, "demirperde" prensibi ve imaj sorunu
gerei, ok byk bir ge izin vermiyordu. Gorbaov'la birlikte balayan liberalleme,
Kuzey lkesi'nden yaplan "aliya"y da etkiledi ve lkeden kan yahudi saysnda patlama
yaand.
Ancak srailliler klasik sorunla yine karlamlard: Sovyet yahudilerinin byk bir blm
srail'e g etmek istemiyordu. ou, "frsatlar lkesi" Amerika'y hedefliyordu. Sava, terr
ve tehlike ile zde grlen srail'e ise fazla talep yoktu; srail'e gitmektense Sovyetler'de
kalmay tercih edenlerin says olduka kabarkt.
Bu durumda yine klasik zmlere bavuruldu: "Srgn"ler, "srgn"lere ramen
toplanacaklard. srail'e gelmek istemeyen Sovyet yahudileri, Haham Klausner'in nl
deyimiyle, "ne yapacaklar kendilerinden sorulmas deil, kendilerine sylenmesi gereken
hasta insanlar"d. Dolaysyla ge ikna edilecek, zorla g ettirileceklerdi. srail bu zorla g

programnn uygulanma aamasnda kadim dostu ABD'den, bu ii stlenen yahudi


kurulularndan, Sovyet yahudi liderlerinden ve antisemitlerden yararland.
22 Kasm 1986 tarihli Time, srail'in "Kuzey lkesi"ndeki soydalarna olan aln, "Soviet
Jews: Israel Wants Them All" (Sovyet Yahudileri: srail Hepsini stiyor) balyla anlatmt.
srail, gerekten de bu yahudilerin hepsini almak iin harekete geti.
Amerikal yazar Andrew J. Hurley, Israel and the New World Order (srail ve Yeni Dnya
Dzeni) adl kitabnda, srail'in Sovyet yahudilerini Vadedilmi Topraklar'a gtrmek iin
denedii yntemleri ayrntlaryla anlatyor. Buna gre, srail'in karlat en byk sorun,
Sovyet yahudilerinin lkelerinden ktklarnda srail'e deil, bata ABD ve Kanada olmak
zere Batl lkelere ynelmeleriydi. Bu nedenle srail, Sovyet yetkililerini ikna etti ve
yahudilerin ancak srail vizesi aldklar takdirde lkeden kmalarna izin verilmesini salad.
Ancak ksa sre sonra bunun da yeterli olmad grld. nk srail vizesiyle yola kan
yahudilerin byk blm, Tel Aviv'e giden yol zerindeki ilk durakta ABD ve benzeri
"yanl" adreslere yneliyorlard.
Buna kar srailliler'in bulduu ilk zm, Moskova-Tel Aviv direkt uularnn balatlmas
oldu. Bylece, Sovyet yahudilerini bir uaa dolduruyor ve hi bir yerde durmadan srail'e
gtryorlard. Bylece yolda "fire" verme derdinden kurtulunuyordu.
Ancak srail, asl sorunu lkeyi demiryoluyla terkeden yahudileri kontrol etmede yayordu.
Sovyetler Birlii'ni terkeden yahudilerin ou tren yoluyla gidiyordu ve tm Sovyet/Rus
trenleri de Viyana'da duruyordu. Trenden inen yahudilerin yine nemli bir blm,
Vadedilmi Topraklar'dan vazgeip ABD'ye gitmek istiyordu.
Bu durumda srail, areyi ABD'deki lobisini kullanmakta buldu. Yahudi lobisinin giriimi
sonucunda, Amerika, Sovyetler'e verdii vize saysn ok byk oranlarda drd. Bylece
Kenan diyarna dnmek istemeyen "hasta" yahudilere Amerika yolu da byk lde kapand.
Yahudiler neden gitmek istemiyordu? Moskova Yahudi Haber Merkezi'nin yaynlad
"Yahudi Kltr ve Vatanna Geri Dnme Sorunlar ile lgili Haber Blteni" isimli dergi,
Rusya'y z vatan olarak gren ve srail'e g etmeme konusunda srarl bir ekilde ayak
direten Rus yahudileri ile ilgili hazrlad bir haberde bu sorunun cevabn aramt.
Szkonusu Haber Blteni'nde, srail'e g etmeye kar kan Mihail Jevaneski isimli bir
Sovyet yahudisinin arpc izahlarna yer verilmiti. "Neden Gitmiyorum!" bal ile verilen
haberde Jevaneski yle diyordu:
"Neden Gitmiyorum! Burada yaadm iin mutluyum. Ben kendimi asla Yahudi
hissetmedim. Bunu bana zorla benimsettiler. in kt yani, bana yaamm boyunca yahudi
olduumu, bakalar gibi olmadm anlatp durdular. Fakat ben kendimi dierleri gibi
hissediyorum. Kuaklardan beri buradayz. Kim beni farkl olduuma ve buradan gitmem
gerektiine inandrabilir?
Ve bugn, tam da baka bir hava solumaya balamken, Glasnost'un getirdii deiiklikler
sayesinde kaplar ve pencereler kocaman alyorken, nihayet konuma hakkna sahip
olacam zaman, neden gitmem gerektiini bir trl anlayamyorum. Hepimiz kalkp
gidemeyiz ya!..
Size gerei syleyeyim:
Herkes gidiyor diye ok ac ekiyorum, fakat ben burada iyiyim. ahane bir lke buras. Ta
toprayla, soluduumuz havasyla... Bu bana yeter. te bunun iindir ki, yerimden
kprdamayacam." 50
Ama srail yine de bu "hasta" yahudileri g ettirmekte srarlyd. 18 Haziran 1988 tarihli
Jerusalem Post'ta yaynlanan demecinde, ileri Bakan Ya'acov Tsur, yle diyordu: "srail
vizesiyle Sovyetler Birlii'nden ayrlan yahudiler srail'e gelmelidir. Sovyet yahudilerinin,

srail'e g etme kisvesiyle gerekletirdikleri ayp hemen sona erdirilmelidir." Tsur, szlerini
yle bitiriyordu: "Sovyet Yahudilii iin yaplanlarn ana amac Siyonist idealdir."
srail, Sovyet yahudilerini g ettirmek iin stte saydmz yntemlerin yannda, bir baka
yntem daha uygulad. Hatrlarsak, Siyonistler "aliya"y tevik iin hem bir "eki" hem de
bir "iti"in gerekli olduuna karar vermilerdi. stte saydmz yntemler "eki"
yntemleriydi; g etmeye karar vermi olanlar, yanl ynlere sapmadan srail'e
gtrlyorlard. Ancak operasyonunun baarya ulamas iin bir de "iti" gerekliydi. nk
pek ok Sovyet yahudisi, zellikle de tm g yollar srail'de birletirildikten ve Amerika
ans ortadan kaldrldktan sonra, oturduklar yerde oturmaya devam ettiler. Bu "hasta"
yahudilerin de ikna edilmesi ve srail yollarna drlmesi gerekiyordu.
Bunun iin de artk klasiklemi olan yntem kullanld: Antisemitizm. srail ve uzantlar,
Rus faist-antisemit gruplaryla ilikiye getiler. Rus yahudilerine "buradan defolup srail'e
gidin" sloganyla saldrlar dzenleyen Pamyat adl faist rgt, bu noktada olduka ie
yarad. Son dnemlerde ise, daha etkili bir isim kt ortaya: Jirinovski.
Bu nedenle, Trkiye zerindeki kstah kehanetleri dolaysyla da ilgi eken Jirinovski'ye biraz
daha yakndan bakmakta yarar var.
Vladimir Jirinovski; sahibinin sesi...
Rusya'daki 1993 seimlerinde partisinin ald yksek oyla dikkat eken Vladimir Jirinovski
ok ksa zamanda son yllarn en sansasyonel politikaclarndan biri haline geldi. Jirinovski'yi
bir anda bu denli nl yapan kukusuz ne srd "korkun" teoriler ve iddial tehditlerdi.
yle fanatik, saldrgan ve sivri bir grnt iziyordu ki, insan ister istemez "bu adam
gerekten de bu kadar deli mi?" diye sormadan edemiyordu. Evet, bu adam gerekten de bu
kadar deli miydi?..
Jirinovski'nin bu grntsnn ardndan dnya medyas, ona anlaml bir benzetme yapverdi
hemen: Bu lgn Rus faisti, gnmzn Hitler'iydi. Dnce, tavr ve eylemleri aynen
Alman "fikirda"na benziyordu. Jirinovski ise bu benzetmeden pek rahatsz olmad. Tam
tersine, Hitler'e benzemek iin ne gerekiyorsa yapt. Tabi konu Hitler olunca, gndeme
Naziler'in "alamet-i farika"s da geliyordu: Antisemitizm, yani yahudi aleyhtarl. Gerekten
de Rus kabadays antisemitizm yapmaktan geri kalmad. Yahudiler aleyhine verdi veritirdi.
Yahudi rgtleri de elbette sessiz kalmadlar, onu iddetle protesto ettiler. Avrupal yahudi
rgtleri, hkmetlerine bavurarak, bu "gz dnm faist"in lkelerine sokulmamasn rica
ettiler.
Gerekten de Rus kabadaysnn hereyi Alman fikirdana benziyordu... Ama Jirinovski'nin
izdii "gz dnm antisemit" grntsnde garip bir eyler vard. zellikle konuyu yahudi
yayn organlarndan takip edince baz ilgin bilgiler ortaya kyordu.
nk ateli yahudi aleyhtar Jirinovski'nin kendisi de bir yahudiydi. Hem de olduka
"bilinli" bir yahudiydi, 1989'da Rusya'da faaliyet gsteren "alom" adl yahudi
organizasyonunda "aktif" grev almt. Daha da tesi, "Siyonist"ti: On yl nce srail'e g
etmek iin vize almak istemiti. lkesine gmen olarak yalnzca "tescilli" yahudileri kabul
eden srail de bu isteine olumlu cevap vermi, ancak Jirinovski, nedendir bilinmez, sonradan
Rusya'da kalmaya karar vermiti... Jewish Chronicle, konuyla ilgili olarak u bilgileri
veriyordu:
"Rusya'nn ilk demokratik seimlerinde beklenmeyen bir baar gsteren Vladimir Volfovich
Jirinovski, kukusuz elikilerle dolu bir insan. Yahudi kkenli bir politikac olan Jirinovski,
Rus milliyetiliine kaymadan nce, Rusya'daki yahudi cemaatiyle ok iyi ilikiler
iindeydi... 1946'da yahudi bir babann olu olarak Kazakistan'da doan Jirinovski, bir

zamanlar bir yahudi rgtnn aktif bir yesiydi. 1989 ylnda, Jirinovski, yeni kurulmu olan
alom adl kltrel yahudi organizasyonuna ye oldu. alom, tm Sovyet yahudilerini tek bir
at altnda toplamay amalayan bir rgtt.
alom'un yneticilerinden Dr. Mikhail Chlenov, Jewish Chronicle'a konuyla ilgili olarak
unlar syledi: 'Bay Jirinovski, alom'un Ynetim Kurulu'nda grev almt. Ayrca rgtn
legal danmanyd. Dorusu stne ald grevleri ciddiyetle yerine getirirdi.' Jirinovski,
Aralk 1991'de alom'dan ayrlarak kendi Liberal Demokratik Parti'sini kurdu." 51
Ayn gazete, Jirinovski'nin srail'e yerleme izni alma yksn de bir sonraki saysnda yle
anlatt:
"Rusya'daki yeni ar milliyeti lider Vladimir Jirinovski, srail'e g iin on yl nce
giriimde bulundu. Jewish Chronicle, Bay Jirinovski'nin 1983 ylnda srail'e yerlemek iin
izin talebinde bulunduunu ve bu izni elde ettiini rendi. O zaman Rusya'da srail elilii
bulunmadndan, Jirinovski, yerleme izni iin Hollanda Bykelilii iinde faaliyet
gsteren srail konsolosluk birimine bavurmu. srail hkmetinin eski bir yesi, 'Bay
Jirinovski, srail'e yerleme izni iin bavurmu, bu izni alm, fakat hi kullanmam' diyerek
bilgiyi dorulad. Moskoval yahudi kaynaklar, Jirinovski'nin srail'e g imkanlarnn
kesilmesi tehlikesine karlk vize alm olabileceini bildiriyorlar.
Bu arada, geen hafta Jewish Chronicle'da yaynlanan Bay Jirinovski'nin alom yelii ile
ilgili haberin yanklar sryor. alom yeleri, o zamanlar Jirinovski'nin davalarnn srarl bir
destekisi olduunu sylyorlar. alom'un kurucularndan biri, 'Bay Jirinovski bize ok
yaknd' diyor."52
Eskinin aktif Siyonist'i, birden bire antisemit kesilivermiti... Ne dersiniz, sizce Jirinovski'nin
Hitlercilik oyununda bir gariplik yok muydu?
stteki bilgiler zerine ister istemez akla sorular taklyordu. Jirinovski, nasl olmutu da
birden bire byle byk bir dnm yaamt? Ya da gerekten yaam myd? Bunun
cevabn bulmak iin Rus kabadaysnn yapt icraatlara bir gz atmak gerekiyor. zellikle
kafa kartrc elikiler sergiledii Yahudilik ve srail konusundaki icraatlarna.
Jirinovski'nin seimlerde elde ettii srpriz baars ve hemen ardndan yahudileri hedef alan
fanatik antisemitizminin ardndan, Rus yahudileri arasnda byk bir tedirginlik balad.
Amerika'dan sonra diasporadaki en byk yahudi nfusunu oluturan cemaatin yeleri,
Rusya'nn kendileri iin pek emin bir gelecek vadetmediini dnmeye baladlar. Bunun bir
sonucu olarak da Rus yahudileri arasnda hzl bir srail'e g etme yar balad.
17 Aralk tarihli Jewish Chronicle, Rus yahudilerinin Jirinovski nedeniyle srail'e g
hzlandrdklarn ve "grne baklrsa" daha da hzlandracaklarn detaylaryla anlatyor,
ou yahudinin oktan "eyalarn toplamaya balad"n bildiriyordu. Jirinovski'nin
balatt antisemitizm nedeniyle Rus yahudilerinin srail'e ge ynelmesi, dnya
medyasnda da konu oldu. Bizdeki haftalk Pazar Postas'nda bile konuyla ilgili bilgiler
verildi. Pazar Postas'nn verdii haberde ilgin olan, srail'in "bu g dalgas nedeniyle endie
duyduu" eklindeki aklamasyd:
"... srail de bu konudaki kaygsn dile getiriyordu. Faist gelimelerin, zellikle Rusya'da
kalm yahudilerin Vadedilmi Topraklar'a doru bir toplu g hareketi balatmalar olasl,
srailli yneticileri iyiden iyiye telalandrmt. Hatta yeni bir Musevi gne hazrlksz
yakalanmamak iin almalar balatldn ne sren evreler vard..."
Ama ortada garip bir eyler vard: srail'in "Sovyet yahudilerinin topraklarmza g
etmesinden endieliyiz" eklindeki bu aklamas, ok ilgin bir eliki oluturuyordu. nk,
srail, az nce de deindiimiz gibi, zaten yllardr bu gn olumas iin alyordu. G,
srail'in "endie" etmesi deil, sevinle karlamas gereken bir gelimeydi. Yahudi Devleti,

Mesih'in geliinin alametlerinden biri olduu iin, yllardr diasporadaki ve zellikle de


Rusya'daki yahudileri srail'e getirebilmek iin urayordu. Hatta bu lkeden gen
yahudilerin "kazara" baka bir lkeye deil de, mutlaka ve mutlaka srail'e gelmesine
alyordu. Ksacas srailliler iin yahudileri "Kuzey lkesi" Rusya'dan karp srail'e
getirmek, "olmazsa olmaz" bir zorunluluktu. Ama yine nceden deindiimiz gibi Sovyet
yahudileri, Siyonist liderlerin daha nce de karlatklarnn benzeri bir "sorun" yaratyorlar,
durduk yere evlerini-barklarn brakp srail'e gitmek istemiyorlard.
te Jirinovski tam bu anda srail'in imdadna yetiti. Bir zamanlar kendisinin de yerlemek
istedii anavatanna, Rusyal soydalarn yollamaya balad. srail'in aslnda arayp da
bulamad g hakknda "endieli" olduu eklindeki aklamalar da, anlalan grnty
kurtarmak iindi. Yeremya'nn kehaneti, zorla da olsa gerekletirilecekti...
Grnen o ki, Jirinovski, "Siyonist" olmaktan hi vazgememi, ama taktik icab grnt
deitirmiti. O bir "sayan"d (sayan, oulu sayanim: gnll olarak Mossad'a hizmet veren
diaspora yahudileri). Uygulad taktik ise, yeni bir yntem deildi, yzyln bandan beri
Siyonizmin nderleri tarafndan ustalkla kullanlyordu.
Jirinovski'nin ykseliinde nemli rol olduu hemen herkese kabul edilen KGB'nin banda
bir baka Rus yahudisinin, Primakov'un bulunmas da, perde arkasndaki gerekler hakknda
fikir veren bir baka iaretti.
Evet, Jirinovski Kuds'l sahiplerinin sesidir. Bu durumu farkedenlerden biri, Washington'lu
gazeteci Leon Hadar, yle diyor:
"ronik bir durum; Saddam Hseyin'in yakn dostu olan Jirinovski, srail liderlerinin ve
onlarn ABD'deki destekilerinin 'slami fundamentalizm tehlikesi' hakkndaki szlerine
aynen katlyor. 'Yeil Tehlike'nin Rusya ve dnya gvenlii iin en byk tehlike olduunu
sylyor ve tm Avrupa ve ABD dahil olmak zere tm 'beyaz rk'n bu tehlikeye kar
birlemesi gerektiini iddia ediyor. Jirinovski'nin bu szleri, Amerikal siyaset bilimci Samuel
Huntington'un Foreign Affairs'de yaynlanan ve Bat'y slam dnyas ile yaknda kacak olan
atmaya kar hazrlkl olamaya aran makalesine artc bir benzerlik gsteriyor." 53
Jirinovski'nin yapt, "sahipleri"nin stratejilerini seslendirmekten baka bir ey deildir.
nk o "sahipler" hedeflerini "masa" ve "taeron"lar araclyla gerekletirmeyi
yelemekte, kendilerine ise "bar havarisi" rollerini daha uygun grmektedirler. srail'in
Ortadou'da uygulamaya koyduu szde bar sreci de bu bak asndan
deerlendirilmelidir.
SONSZ
Kitabn bandan bu yana incelediimiz bilgiler, bizlere Siyonizm ve srail Devleti hakknda
ok nemli bir gerei gsteriyor. srail'i kuran yahudi liderler, hem kendi soydalarnn
nemli bir blmn Filistin'e g etmeye zorlamak, hem de dnya kamuoyunu Filistin'de bir
Yahudi Devleti'nin kurulmas iin ikna etmek iin olduka "kirli" bir yntem kullanarak
antisemitizmi krklemilerdir. Bu politika, srail devletinin kurulmasnn ardndan devam
etmi ve bugn de halen srmektedir.
Bu antisemitizm politikasnn en nemli unsuru ise kukusuz soykrm efsanesidir. Soykrm
kullanlarak iki boyutlu bir propaganda yaplr: Propagandann birinci boyutu, dorudan
yahudi toplumunun kendisine yneliktir. nk srail'de ya da diasporada yaayan
yahudilerin de hemen hepsi soykrm masalna inanmakta ve doal olarak bu efsanenin
oluturduu duygusal atmosferin etkisi aitina girmektedirler. Bu sayede yahudi toplumunun
"rk bilinci" ayakta tutulur. Yahudi liderleri, Yahudiliin temelinde yer alan rk dnceyi
soykrm kullanarak yaatmaktadrlar. nk soykrm, dnya yahudilerine dmanlarla dolu

bir dnyada yaadklar, "goyim"lere (yahudi olmayanlar) asla gvenemeyecekleri


dncesini alar. Bu sayede yahudilerin geleneksel "kapal toplum" zellii korunmaktadr.
Propagandann ikinci boyutu ise, kitabn giriinde de belirttiimiz gibi dnya kamuoyuna
yneliktir. Soykrmn duygusal motifleri kullanlarak tm dnyaya yahudilerin son derece
mazlum ve madur insanlar olduu imaj verilmekte ve bu sayede yahudiler tarafndan zulme
uratlan, madur braklan insanlar gzlerden uzak tutulmaktadr. srail'i ya da onun
uluslararas uzantlarn -rnein Amerika'daki yahudi lobisini- eletirmek isteyenlere kar da
soykrm bir kalkan olarak kullanlr. 22 yl Amerikan Kongresi'nde yelik yapan Paul
Findley, They Dare to Speak Out: People and Institutions Confront Israel's Lobby
(Konumaya CesaretEttiler: nsanlar ve Kurumlar srail Lobisiyle Kar Karya) adl
kitabnda bu konuya dikkat eker. Yahudi lobisinin Amerika'daki olaanst gcn konu
edinen kitapta, Findley, soykrmn yahudiler tarafndan bir silah olarak kullanldn anlatr
ve gerek srail'in gerekse srail lobisinin karlarna kan herkesi "neo-Nazi" ya da
"antisemit" olarak tanmlayarak susturduklarna dair pek ok rnek verir. Bir ok politikac,
gazeteci, akademisyen ya da din adam bu yolla susturulmutur. Ksacas srail ve onun
diasporadaki uzantlar, iyi retilmi bir yalandan baka bir ey olmayan soykrm efsanesini
kullanarak, byk bir politik g elde etmektedir.
Ancak bunu rendiimizde karmza daha da arpc bir sonu kmaktadr. Soykrm
yalannn bu denli baarl bir biimde retilmi ve daha da nemlisi tm dnyaya kabul
ettirilmi olmas, bizlere bu yalan retenlerin, yahudi nde gelenlerinin gc hakknda
nemli bir ipucu vermektedir.
Resmi tarihleri ancak devletler retir; nk ancak bir devlet tarihi batan yazdracak, onu
telkin yoluyla kitlelere kabul ettirecek ve direnenleri de safd brakacak bir gce sahiptir.
Ancak soykrm, bir devletin snrlar iinde kalan bir resmi tarih deildir; tm dnyaya kabul
ettirilmitir. Bu kukusuz byk bir telkin gc ve byk bir organizasyon gerektirir. Yahudi
liderler bu konuda zellikle medya zerindeki denetimlerini kullanmlardr, II. Dnya Sava
yllarnda toplama kamplarnda "toplu imha" yapldna dair kastl sylentiler yaylm,
Almanlarn yenilgisinin ardndan bu kamplarda baz dzenlemeler yaplm ve soykrm
dekorlar oluturulmutur. Daha sonra bir yandan eitli mimari tahrifatlarla gaz odas
dekorlar oluturulurken bir yandan da sahte ahitler retilmitir, Bu "ahitlerin" bir ksm
konunun nemini kavram ve "dava ak" ile yanp tutuan Siyonist yahudiler, bir ksm da
satn alnm "kiralk" ahitlerdir. Tm bunlar olurken medya srekli olarak soykrm
balonunu iirmitir. Bir sre sonra Hollywood da devreye sokulmu ve geni halk kitleleri
iin en etkili delil olan soykrm filmleri birbiri ardna evrilmitir. Soykrm yalann
retenler, bugn de bu yalann gerek yzn ortaya karmaya alan tarihi ve
akademisyenleri safd etmeye almakta, onlarn konumasn engellemektedir. Baz Batl
lkelerdeki soykrm reddetmeyi yasaklayan kanunlar, bunun en ak gstergesidir.
Ksacas karmzda tm dnyann resmi tarihini yazarak kadar organize ve etkin bir g
vardr. Bu kukusuz arpc bir gerektir. Ancak belki bundan daha da arpc olan, bu gcn
byle bir ie girimeye, yani dnyann resmi tarihini yazmaya ihtiya duyacak hedeflere sahip
oluudur.
Bir devletin neden resmi tarih ya da daha dorusu resmi yalan uydurmak ihtiyac hissettiini
dnelim. Bunun cevab basittir: O devlet, szkonusu yalann kullanarak kendi
vatandalarn istedii biimde ynlendirmek, onlar zerindeki denetimini artrmak
istemektedir. Bu kukusuz tmyle totaliter bir harekettir; o devletin totaliter bir dzen
peinde olduunu gsterir.
te arpc olan nokta buradadr: Resmi tarih reten devletler, bu yalan kendi uluslarna kar
retmektedirler. Totaliter hedefleri, kendi uluslarn kapsamaktadr. Oysa yahudi nde
gelenleri, az nce vurguladmz gibi, soykrm masaln tm dnyaya kar

kullanmaktadrlar. Patagonya'da bile birilerinin kp soykrm inkar etmesi onlar


sinirlendirir. Soykrm, tm dnyann resmi tarihi haline gelmi bulunmaktadr. te bu,
yahudi nde gelenlerinin totaliter hedeflerinin tm dnyay kapsadnn bir iaretidir.
Tm bunlar bizlere yahudilerin, daha dorusu yahudi nde gelenlerinin nemli bir gce ve
rktc hedeflere sahip olduklarn gstermektedir. nemli bir "yahudi gerei" ile kar
karya olduumuzu syleyebiliriz.
Nitekim biz insanlarn yegane gerek yol gstericisi olan Kuran'n da srarl olarak zerinde
durduu konulardan biri budur.
Kuran'n iaretleri
Evet, Kuran dier baka hibir toplum zerinde durmad kadar yahudiler zerinde durur.
Onlarn genel bir karakter tahlilini yapar. Kuran'n yahudiler, ya da "srailoullar" ile ilgili
ayetlerine bakldnda, bu toplumun tarihin ak zerinde baka herhangi bir toplumdan daha
ok etki sahibi olduu grlmektedir.
Ancak bu etki hemen her zaman olumsuzdur. Kuran, "srailoullar"nn en ok "dnya
hrs"na sahip olan topluluk olduunu (Bakara, 96), kendilerini dier insanlardan stn
grdklerini (Cum'a, 6), dier insanlarn "mallarn hakszlkla yediklerini" ve onlar faiz
yoluyla smrdklerini (Nisa, 161), peygamberleri ldrdklerini (Al-i mran, 183),
yeryznde sava karp "bozgunculua altklarn" (Maide, 64), "zalim" olduklarn
(Bakara, 59), ska "ihanet" ettiklerini (Maide, 13), slam'a "kin ve hn" beslediklerini (Nisa,
46), mslmanlara kar "dzen" kurduklarn (Al-i mran, 54), mslmanlar iin "en iddetli
dman" olduklarn (Maide, 82), "kfre sapanlarla dostluklar kurduklar"n (Maide, 80),
insanlara "zulm" yaptklarn ve onlar "Allah'n yolundan" alkoyduklarn (Nisa, 160)
bildirir.
(Bunlarn yannda hemen belirtmek gerek, Kuran, "srailoullar"ndan sz ederken "onlarn
hepsinin bir olmadn" [Al-i mran, 113] da haber verir. "lerinde ar olmayan (mutedil)
bir mmet vardr. Onlardan ounun yapmakta olduklar ise ne ktdr!" [Maide, 66] ayetiyle
tm yahudileri ayn safta deerlendirmenin doru olmadn syler.)
stteki ayetler, bizlere, dnyann politik, ekonomik ve sosyolojik yaps zerinde
"srailoullar" faktrnn ok nemli bir yeri olduunu anlatr. Kuran bizlere bir "yahudi
gerei" ile kar karya olduumuzu, yahudilerin baka herhangi bir ulustan farkl olarak
g ve etki sahibi olan, ancak hemen her zaman bu g ve etkiyi olumsuz ynde kullanan bir
kavim olduunu haber vermektedir.
Bu kitapta szkonusu "yahudi gereine" bir para deinmi okluk, baka almalarmzda
konu daha geni olarak incelenmektedir. Bu kitapta incelediklerimiz ise, "yahudi gerei"nin
ilgin bir boyutunu ortaya karmaktadr. nk, tm bu kitap boyunca incelediimiz bilgiler
bizlere aka gstermektedir ki; Yahudi liderleri, kendi soydalanna kar terr
uygulayabilmekte, onlar yurtlarndan, evlerinden srp karabilmekte, onlara kar yahudi
dmanlar ile ibirlii yapabilmekte, hatta gerektiinde bir ksmn ldrebilmektedirler. Bu,
kukusuz tarihte fazla rnei grlen bir durum deildir: atmalar genellikle farkl uluslar,
farkl dinler, farkl rklar arasnda yaanr. Oysa yahudilere baktmzda, ayn rkn ve dinin
mensuplarnn yine o rk ve din adna birbirlerine bask uyguladklarn gryoruz.
te bu "kendi insanlarn srme ve ldrme" gelenei, "yahudi gerei"nin bir parasdr.
Olayn en nemli yan ise, bu duruma Kuran'da dikkat ekilmesidir. Bakara Suresi'nin 84 ve
85. ayetleride, "yahudi gerei"nin bu yn de anlatlr:

"Hani sizden (srailoullarndan) 'Birbirinizin kann dkmeyin, birbirinizi yurtlarnzdan


karmayn' diye sz almtk. Sonra sizler bunu onaylamtnz, hala da buna ahitlik
ediyorsunuz. Sonra yine siz, birbirinizi ldryor, bir blmnz yurtlarndan srp
karyor ve gnah ve dmanlkla aleyhlerinde ittifaklar kuruyor ve size esir olarak
geldiklerinde onlarla fidyeleiyorsunuz. Oysa onlar (yurtlarndan) karmak size haram
klnmtr.
Yoksa siz, Kitab'n bir blmne inanp da bir blmn inkar m ediyorsunuz? Sizden byle
yapanlarn dnya hayatndaki cezas aalk olmaktan baka deildir. Kyamet gnnde de
azabn en iddetli olanna uratlacaklardr. Allah yaptklarnzdan gafil deildir."
Kuran tefsirlerinde bu ayetlerin Peygamber dneminde birbiri ile savaan ve birbirini
yurtlarndan karan iki yahudi kabilesini ifade ettii sylenir. Ancak kukusuz Kuran'n dier
hkmleri gibi bu ayetin anlam da evrenseldir ve her ada, her corafyada geerlidir.
Nitekim Kuran ncesi devirde bile stteki ayetin uygulamas gereklemiti. Yahudi liderlerin
isteklerine kar gelen ve onlarn gsterdiinden baka lkede yaamak isteyen Bnyaminiler,
bir Yahudi kabilesiydi. Binlerce yl nce, ayn suu ileyen Bnyaminilerin cezas da ayn
oldu. Bizzat kendi yahudi yneticileri tarafndan katledildiler. Bu olay M. Tevrat'ta yle
anlatlmakta:
"Ve srailliler yine Bnyaminoullarna kar dndler ve btn bulduklarn kltan
geirdiler; ve nlerinde bulunan btn ehirleri atee verdiler... Ve dediler: 'Ey srail'in Allah
Rab, niin srail'de bu ey vaki oldu da bugn srail'den bir kol eksildi?' ... Ve sralloullar
kardeleri, Bnyaminden tr aklanp dediler: Bugn srail'den bir kol koparld." 1
Bu nedenle, Kuran ayetinde haber verilen gerein, yahudilerin geleneksel bir tavr olduunu
syleyebiliriz. Bu nedenle kitabn bandan beri ele aldmz tm olaylar da, yukardaki
Kuran ayetinin birer aklamas (tefsiri), birer yansmas (tecellisi) durumundadr.
Bu arada stteki ayette vurgulanan bir noktaya dikkat etmek gerekir: Kuran, birbirlerini
ldren ya da srgn eden yahudilerin Kitab'n, yani Tevrat'n bir ksmn inkar ettiklerini
haber vermektedir. Bu u anlama gelir: Hahamlar tarafndan deitirilip tahrif edilen M.
Tevrat'n bir ksm hala doru hkmler tamaktadr ve yahudilerin "birbirini ldrp srgn
etme" geleneini yasaklamaktadr.
Roger Garaudy, Siyonizm Dosyas adyla Trke'ye evrilen kitabnda M. Tevrat'ta yer alan
ilgin baz ayetlere dikkat eker. Ayetler, yahudilerin "birbirini ldrme ve srgn etme"
geleneine dikkat ekmekte ve onlar bu tavrlarnn sonucunda Kuds'n "ta yn"na
dneceini bildirerek uyarmaktadr.
"Bunu dinleyin, Ev Yakup'un evini ynetenler
Ve Ey srail evinin hakimleri, bunu dinleyin:
iddet gstermek iin kendilerini hakl grenler
Ve btndorular eriltenler,
Sion'u (srail Kavmi'ni) kana gmenler
Ve Kuds' cinayetlerle ina edenler.
Bunun iin sizin yznzden, Sion bir tarla gibi srlecek.
Ve Kuds ta ynlar yn olacak" 2
lgintir, Kuds'n yahudiler tarafndan yaplacaklarn bir cezas olarak yklp-yklaca,
Kuran'da da haber verilir. sra Suresi'nin ilk ayetlerine gre, yahudiler tm yeryzn
kapsayan bir "bozgunculuk" (anari, karklk, bask, zulm, vs.) oluturacaklardr. (Kitap
boyunca incelediimiz hemen her bilgi, yahudilerin karaca haber verilen bu
"bozgunculuun" bir paras olarak yorumlanmaldr. nk yahudi liderlerin kendi
halklarna kar uygulad bask ve terr de "bozgunculuk"tur. Yahudi liderlerin yahudi-

olmayanlara kar dnya zerinde uygulamaya koyduu "bozgunculuk" ise dier baz
almalarmzda ayrntl olarak inceleniyor.)
Kuran'da yahudilerin karaca haber verilen bu bozgunculuun sonu da yle haber
verilmektedir:
"Kitapta srailoullarna u hkm verdik: Muhakkak siz yer(yzn)de iki defa bozgunculuk
karacaksnz ve olduka kibirli bir ykselile muhakkak kibirlenip ykseleceksiniz.
Nitelik, o ikiden ilk-vaat geldii zaman, olduka zorlu olan kullarmz zerinize gnderdik de
(sizi) evlerin aralarna kadar girip aratrdlar. Bu yerine getirilmesi gereken bir szd.
Sonra onlara kar size tekrar 'g ve kuvvet verdik', size mallar ve ocuklarla yardm ettik ve
topluluk olarak sizi sayca ok kldk.
Eer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmi olursunuz ve eer ktlk ederseniz, o da (kendi)
aleyhinizedir. Sonuncu vaad geldii zaman, (yine yle kullar gndeririz ki) yzlerinizi 'kt
duruma soksunlar', birincisinde ona girdikleri gibi mescid (Kudis)'e girsinler ve ele
geirdiklerini 'darmadan' edip mahvetsinler." (sra, 4-7)
Kukusuz tm bunlar hem bizleri hem de yahudileri yakndan ilgilendirmektedir. Dnyann
gerek tarihini, gerek konumunu aratrp bulmak ve ilahi kaynaklarn bu konudaki
hkmlerini dikkate almak, hepimizin zerinde nemli bir sorumluluktur.
BRNC EK
srail, nc Dnya faistleri ve Gladio
Tm bu kitap boyunca nce Siyonizm'in sonra da onun devletlemi hali olan srail'in Naziler
ve benzeri faistlerle olan ilikilerini inceledik. Bu ilikiler kukusuz ou insan iin son
derece artc ilikilerdir. En az bu kadar artc olan bir baka gerek ise, srail'in, Naziler
ile olduu kadar ada faistler ile de ok nemli balantlar iinde oluudur. Souk Sava
dneminde nc Dnya'da mantar gibi oalan faist diktatrlk ve cuntalar, Yahudi
Devleti ile son derece gizli ama son derece de detayl ilikiler kurmulardr.
"srail'in dnyadaki tm faist rejim ve rgtleri destekledii" srailli yazar Benjamin BeitHallahmi'nin The Israeli Connection: Who Israel Artns and Why? (srail Balants: srail,
Kimi Neden Silahlandryor?) adl kitabnda ok ayrntl bir biimde anlatlyor. Buna gre,
srail, ABD ile ibirlii halinde dnyann drt bir yannda baskc rejimleri destekleyerek
"istikrar"n korunmasn salamtr.
srail'in Afrika'daki mttefikleri, di Amin, Bokassa, Mobutu gibi zalim ve hatta "yamyam"
faist diktatrleri, faist rgtleri ve tm smrgeci gleri ierir. Afrika, Hallahmi'nin
bildirdiine gre, srail'in ilgi alanna 1950'li yllarda girmi, srail bu tarihten sonra ktadaki
tm faist rejimleri desteklemi, silahlandrm, onlarn gvenlik kuvvetlerini askeri
danmanlar ile eitmitir. Angola'daki faist UNITA ve FNLA gerillalar; di Amin ve
Bokassa'nn zel koruma birlikleri; Cezayir bamszlna kar "kontr-gerilla" operasyonlar
dzenleyen Fransz OAS komandolar; Mozambik'in bamszlk savana kar kanl bir
smrgeci sava veren Portekiz birlikleri; "Etiyopya imparatoru" Haile Selassie'nin lm
mangalar ve en nemlisi Gney Afrika'daki rk beyaz rejimin eli kanl "gvenlik gleri"
srailli askeri uzmanlar tarafndan eitilmi ve silahlandrlmtr.[1]
Yahudi Devleti'nin mttefikleri arasnda Orta ve Latin Amerikal faistler de nemli yer tutar.
srail, ABD ile birlikte onyllarca blgedeki tm faist rejim ve rgtlerin, askeri cuntalarn,
uyuturucu kartellerinin en byk destekisi olmutur. Benjamin Beit-Hallahmi'ye gre, srail
blgede byk rol oynamtr: Faist glere byk oranlarda silah salam, onlar
"eitmi" (ki bu eitim gerilla ve kar-gerilla yntemleri, sorgu ve ikence metodlar,
toplumsal hareketleri bastrma teknikleri gibi konular ierir) ve de bu faist glere "ilham

kayna" olmutur. Hallahmi yle diyor: "Latin Amerika ordular her zaman iin sraillilerin
sertliine, acmaszlna ve verimliliine hayrandrlar".[2]
srail'in blgedeki gizli mttefikleri arasnda, Guatemala'da uzun yllar iktidarda kalan faist
cuntalar vardr. srail, bu cuntalarn bir numaral silah kayna olmutur. Yahudi Devleti ayrca
bu faist rejimlere toplumsal denetim salamalar iin de yardm etmi, Guatemala'nn ad bile
halka korku salan gizli polisi srailli uzmanlar tarafndan eitilmilerdir. srailli uzmanlarn
yardmyla Guatemala halknn % 80'i "filenmi", bilgisayara aktarlan bu bilgiler -ki srail
bilgisayar sisteminde de Guatemala gizli polisine byk yardmda bulunmutur- incelenmi
ve "sakncal" kiiler, srailliler tarafndan eitilmi olan "faist lm timleri" tarafndan
ortadan kaldrlmlardr.[3] Krka yakn srailli uzman Guatemala gizli servislerinde alm,
bu uzmanlar, Hallahmi'nin deyimiyle "korkun sorgulama yntemleri" retmitir Guatemala
gizli servislerine.[4] Ayrca, Guatemala rejiminin yapt "insan haklar ihlalleri" (yani
katliamlar) hakknda Amerikan Kongresi'nde ykselen sesler, srail lobisinin Guatemala
rejimine byk destek vermesi sayesinde susturulmutur.[5] Noam Chomsky, bu konuda yle
der:
"Guatemala'da srailli danmanlar grev yapmaktadr. Korkun katliamlardan sorumlu olan
Guatemala'daki rejim, baarsn, ok sayda srailli danmann salad gce borludur.
Guatemala'nn kanl Lucas Garcia rejimi, srail'e model olarak duyduu hayranl aka dile
getirmitir."[6]
Guatemala'nn hemen gneyindeki El Salvador'un durumu da kuzeydeki komusundan pek
farkl deildir. El Salvador'u yakp-ykan devlet terr Oliver Stone'un nl Salvador filmine
konu olmutu. lkedeki terr, Chomsky'nin verdii bilgilere gre "150 bin adet ceset, alktan
krlan milyonlar, rzna geilmi saysz kadn ve ikence grm saysz insan" kurban etti.
Ve faistlerin deimez mttefiki olan srail yine bu devlet terrnn arkasndayd. 1980'lerde
El Salvador ile srail arasnda "anti-gerilla gvenlik yardm" hakknda gizli anlamalar
yapld. Salvador Demokratik Devrimci Cephesi temsilcisi Arnaldo Romas, srail'in El
Salvador'da 50 askeri danman bulundurduunu sylemiti. Dier baz raporlara gre ise bu
say 100'd.[7] Hallahmi'nin yazdna gre, srail askeri uzmanlar, Salvador ordusunun
gerillalara kar uygulad taktiin deimesine ve daha saldrgan ve baskc taktikler
kullanlmasna nclk ettiler. srailli akl hocalarndan esinlenen Albay Sigifredo Ochoa,
saldrgan bir taktik ustas olarak n kazand. srail, lkedeki devlet terrnn en byk
sorumlusu olan ve "lm mangalar" adyla da anlan kar-istihbarat ekiplerini eitiyordu.[8]
ileri Bakan yardmcs Fransisco Guemay Guerra, 1979'da yaplan bir rportajda
vahetleriyle nl ANSESAL adl lm mangalaryla almak zere srailli ajanlarn
Salvador'da istasyon kurduklarn belirtmiti. ANSESAL birliklerinde srailliler tarafndan
eitilen Roberto D'Aubisson, daha sonra ar sac ARENA partisini kurdu. D'Aubisson, bu
arada lkedeki devlet terrn ve fail-i mehulleri organize etmeye devam etti.[9]
Benzeri ilikiler Orta ve Latin Amerika'daki tm faist gler iin szkonusuydu. srail;
Honduras'taki faist gerillalar[10]; Arjantin'deki kanl askeri
cuntay[11]; ili'deki ikenceleriyle nl Pinochet diktasn[12]; Kolombiya'daki kokain
kartellerinin kurduu terr timlerini[13] silahlandrm ve askeri eitimden geirmitir.
Benjamin Beit-Hallahmi, The Israeli Connection'da Latin ve Orta Amerika'y "srail'in
uzaktaki glgesi" olarak tanmlar ve yle der:
"srail Latin Amerika'da sadece dostlar deil, ayn zamanda hayranlar da kazanmtr. ili'den
General Augusto Pinochet, Guatemala'dan General Romeo Lucas Garcia, El Salvador'dan
Roberto D'Aubuisson ve Paraguay'dan General Alfredo Stroessner srail hayranlarndan
birkadr. Nikaragua'daki Anastasio Somoza Debayle de onlar gibidir. Latin Amerika
askeriyesinin tm, srail'in sertliine, vahiliine, acmaszlna ve etkinliine hayrandr...

Orta Amerikal generaller genelde srail'e hayran olduklarn belirtirler, nk grdkleri


sraillileri pratik, etkili ve sert olarak tanmlarlar. srail'e hayran olularnn en byk nedeni
de, srail'i 'insan haklar samaln umursamayan bir lke' olarak grmeleridir. nde gelen
ar sac bir Guatemalal politikac bir rportajnda 'srailliler u insan haklar meselelerinin
ilerini engellemesine izin vermiyorlar' demitir, 'sen paray dyorsun, onlar (silahlar)
getiriyorlar. Hibir soru sorulmuyor, oysa gringolar hi de yle deil'."[14]
srail'in Latin Amerika'daki en nemli mttefiklerinden biri ise Nikaragua'daki Kontra
gerillalar olmutur, Somoza diktasn halk ve Kilise desteiyle 1979 ylnda ykarak iktidara
gelen Sandinista ynetimine kar CIA tarafndan rgtlenen Kontralar, srail'den silah ve
askeri eitim almtr.[15]
srail'in Avrupal faistler ve neo-Naziler'le olan yakn ilikileri de az bilinen ama doruluuna
kuku olmayan bir gerektir. Livia Rokach, srail eski Babakanlarndan Moshe Sharett'in
zel gnlne dayanarak yazd Israel's Sacred Terrorism adl kitapta bu konuyla ilgili
nemli bilgiler aktarr. Buna gre srail, Avrupa'daki ar sac rgtler ve kontrgerilla
rgtlenmeleri ile ok yakn ilikiler kurmu ve onlar farkl ynlerden desteklemitir.
Rokach, bununla ilgili olarak Yahudi Devleti'nin, Bat Alman gizli servisinin efi ve eski bir
Nazi generali olan Reinhard Gehlen'in araclyla neo-Nazilerle kurduu ilikiyi rnek
gsteriyor.
Gehlen'in srail balantsna srailli yazarlar Dan Raviv ve Yossi Melman, Mossad' konu
edinen Every Spy a Prince adl kitaplarnda da deinirler. Kitapta anlatldna gre, Alman
Gizli Servisi BND'nin efi olan Gehlen, Mossad'la ok ilikiler kurmu ve onun zamannda iki
gizli servis arasndaki ibirlii en st dzeye kmtr. srail Gehlen aracl ile Alman neoNazileriyle yakn ilikiler kurmutur.[16] Almanya'daki kontrgerilla hareketinin adnn
"Gehlen Harekat" olmas da bir baka ilgin noktadr. Gehlen ve neo-Nazilerle kurulan bu
balantnn srail cephesindeki mimar ise olduka tandk bir isimdir; imon Peres.
srail'in Avrupa'daki faist balantlar arasnda, talya'daki nl P2 mason locas ve locann
yakn iliki iinde olduu kontrgerilla rgt Gladio da vardr. Eski Mossad ajan Victor
Ostrovsky, ok yank uyandran By Way of Deception adl kitabndan sonra 1994'te
yaynlad The Other Side of Deception'da, Mossad-P2-Gladio balantsndan sz eder.
Ostrovsky'nin yazdna gre, Licio Gelli, yani P2 mason locasnn nl stad, "Mossad'n
talya'daki mttefiki"dir ve Gelli'nin ynettii P2 ile yine Gelli'yle yakn ilikisi olan Gladio
rgt de Mossad'la ittifak iindedir. Mossad, Gelli-P2-Gladio balantlarn kullanarak 80'li
yllarda talya zerinden silah ticareti yapmtr.[17]
Ostrovsky'nin szn ettii Mossad-Gladio balants son derece nemlidir ve bizlere baka
lkeler hakknda da nemli bir ipucu vermektedir. nk talyan Gladio'su, Souk Sava
dneminde NATO lkelerindeki rejim muhaliflerini ortadan kaldrmak iin kurulmu olan
byk kontrgerilla ann yalnzca talya'daki koludur. Ve eer kontrgerilla ann talya kolu
"Mossad'n mttefiki" ise ve Mossad'la ortak operasyonlar gerekletiriyorsa, bu ittifakn
kontrgerillann dier lkelerdeki versiyonlar asndan da geerli olduunu dnebiliriz.
Nitekim az nce deindiimiz Alman kontrgerillas Gehlen'in Mossad ile olan ilikileri bunun
bir rneidir.
Mossad-kontrgerilla balantsnn nemli bir baka rneini yine Victor Ostrovsky, The Other
Side of Deception'da vermektedir.[18] Eski Mossad ajan, Belika'daki Gladio ve bu
Gladio'nun sivil kanadn oluturan Westland New Post (WNP) adl faist partinin Mossad'la
ok yakn iliki iinde olduunu anlatr. Buna gre, Belika Gladio'sunun Belika gizli servisi
iindeki uzantlar ve WNP, 1980'lerin ortalarnda bir seri suikast ve bombalama eylemini
Mossad'n yardm ile gerekletirmitir. Bu "destablizasyon" eylemlerinin amac, sol izgiye
kaymaya balayan hkmeti baltalamaktr; Gladio tarafndan gerekletirilen eylemler
solcularn stne atlacak ve bylece kar tarafn arkasndaki halk destei zayflatlacaktr.

Gerekletirilen eylemlerin arasnda, Belika Babakan'nn ldrlmesi ve ok sayda


spermarketin bombalanmas vardr. Belika Gladio'sunun szkonusu eylemleri
gerekletirmek iin kurduu gruptan kii 1985'te lkeyi terketmek zorunda kalarak srail'e
kam ve orada Mossad tarafndan kendilerine yeni sahte kimlikler salanmtr. Ostrovsky,
bu sahte kimlik salama ileminin, Mossad ile Belika ar sa arasndaki gizli anlamann
bir paras olduunu yazyor. The Other Side of Deception'da verilen bir dier bilgi ise,[19]
"Fransa'daki faist gruplar ile Mossad arasndaki ibirlii"...
Tm bunlar, srail'in dnyann drt bir yanndaki faist rejim ve rgtlerle gerekte son derece
gizli ancak etkin bir ibirlii iinde olduunu gsteriyor. Nitekim srailli profesr Benjamin
Beit-Hallahmi de bu gerei vurgulayarak, Yahudi Devleti'nin dnyann drt yanndaki
faistlere "basknn mant"n ihra ettiini yazar.[20]
ok yaknda yaynlanacak olan Yeni Dnya Dzeni-Yeni Masonik Dzen adl kitabmzda,
srail'in nc Dnya faizmi ile olan bu balants daha ayrntl bir biimde
incelenmektedir.
KNC EK
srail-Srp balantlar
srail Devleti ve onun resmi ideolojisi olan Siyonizm ile 20. yzylda dnyann drt bir
yannda gelien faist gler arasndaki byk bir ibirlii olduunu biliyoruz. Bu durumda
faizmin iinde bulunduumuz dnemdeki en gl temsilcilerinden biri olan Srp
milliyetilii zerinde de durmak gerekir. Eski Yugoslavya'nn 1991 ylnda paralanmasndan
sonra, nce Hrvat sonra da Bosna-Hersek topraklarn igal eden, "Byk Srbistan" hedefi
iin zellikle Bosna-Hersek'te korkun bir "etnik temizlik" program uygulayarak 200 binin
zerinde Bosnal Mslman katleden Srp (etnik) saldrganl, faizmin tm temel
vasflarna sahiptir: Irklk, saldrganlk, iddete tapnma ve kan dkclk. Buna bakarak,
faizmin dier bir temel zellii sayabileceimiz "srail balants"nn, Srplar iin de geerli
olup olmadn sorabiliriz.
Bu soruya cevap olabilecek baz nemli bilgiler, srail brani niversitesi'nden profesr Igor
Primorac'n, Jerusalem Report dergisinin Ocak 1995 tarihli
saysnda yazd bir makalede ortaya kondu. Primorac'n yazs, daha sonra New York'ta
yaynlanan 9 ubat tarihli Jewish Ledger dergisinde yaynland. The Washington Report on
Middle East Affairs dergisi ise Primorac'n makalesini Nisan/Mays 1995 tarihli saysnda
"brani niversitesi Profesr, Srplara srail Desteini Yazyor" balyla haber yapt.
Primorac'n makalesinin konusu, Washington Report'un balndan anlald gibi, BosnaHersek'te Mslman katliam yrten Srplar ile Yahudi Devleti arasndaki gizli silah
ilikileriydi.
Felsefe profesr olan Yugoslav doumlu yahudi Igor Primorac, 1980 ylna dek Belgrad
niversitesi'nde alm ve o yldan sonra da srail'e g ederek brani niversitesi'nde
akademik kariyerini srdrmt. Jerusalem Report'taki szkonusu yazsnda ise eski lkesi
ile srail arasndaki gizli ilikilerden sz ediyordu. Primorac'm yazdna gre, Mossad,
srailli silah tccarlarn Srbistan'a uygulanan silah ambargosunu delmeleri iin ynlendiriyor
ve Srplara nemli miktarda silah ve cephane yolluyordu. Profesr, srail-Srp balantsn
ortaya karan bir olay da aktaryordu: Uluslararas yardm kurulularna ye olan srailli Joel
Wienberg, Saraybosna'da iken ilgin bir olay yaam ve bunu srail'in Kanal 2
televizyonunda anlatmt. Buna gore, Wienberg Saraybosna'dayken, bir Birlemi Milletler
grevlisi, Saraybosna havaalanna den bir top mermisini bir trl tehis edememi ve bir
gz atmas iin Wienberg'i armt. Wienberg, mermiye bakar bakmaz zerindeki garip
yazlar tand: Kapsln zerindeki yazlar branice'ydi ve top mermisi de srail ordusu (IDF)
tarafndan retilen ve kullanlan 120 mm'lik standart bir mermiydi. Bu mermi uzun sre

Saraybosna'nn bombalanmasnda kullanlm ve ehre yaplan insani yardm uular da


uzunca bir sre bu bombalamalar nedeniyle sekteye uramt. Wienberg, ayrca Srp
saldrganlarn (etnikler) srail yapm Uzi silahlar kullandklarna da defalarca ahit
olduunu sylyordu.
Profesr Primorac, makalesinde Bosna'daki Srplarn srail yapm silahlar kullandklarna
dair daha bunun gibi pek ok grg tankl olduunu, ancak srailli yetkililerin bu gerei
bir ka kez resmi olarak yalanladklarn yazyordu. Ancak yazarn dikkat ektii nemli bir
nokta daha vard: Batl yahudi rgtleri Srp saldrganln -asl olarak Holokost
propagandas yapmak iin- knayan saysz aklama yapmlard, ama srail ynetiminden
Srplar knayan tek bir sz bile kmamt. (srailli profesrn Ocak 1995 tarihli bu
yazsndan ksa bir sre sonra, Babakan zak Rabin, rdn'le birlikte Bosna'ya yardm iin
sembolik bir kampanya balatt. Bunun amac, elbette, gittike ortaya kmaya balayan srail
ile Srplar arasndaki gizli ilikileri rtbas edebilmekti.) Primorac'n makalesinde yer alan baz
satrlar unlard:
Hkmetlerinin Srp-yanls tutumundan rahatszlk duyan sraillilerin tepkisi, en son olarak
Srplarn yaptklar 'etnik temizlik' ve katliamlar srail silahlaryla yrttklerinin ortaya
kmasyla had safhaya ulat... srail hkmeti Yugoslavya'nn paralanmasndan bu yana,
uluslararas toplulua ters bir politika izledi. 1991 sonbaharnda, Srplarn Hrvatistan'daki
saldr ve katliamlar srerken, srail Belgrad'dan gelen diplomatik iliki kurma teklifini kabul
etti. Ancak BM yaptrmlar, Kuds'te bir Srp Bykelilii ve Srbistan'da bir srail
Bykelilii yaplmasn engelledi. Ama Tel-Aviv'deki 'Yugoslav', yani Srp Bykelilii
BM yaptrmlarndan nce almt ve halen faaliyetlerini srdryor."
Profesr Primorac, "hem Likud'un hem de i Partisi'nin Srp yanls bir izgiye sahip
olduklarna" dikkat ektikten sonra, szkonusu Srp-srail yaknlnn tarihsel arkaplanndan
sz ediyordu:
"Politikaclarmz II. Dnya Sava'na atfta bulunuyorlar. Bu savata Srplarn yahudilerin
yannda yer aldklarn, Hrvat ve Mslmanlarn ise yahudilere kar Naziler'le ibirlii
yaptklarn iddia ediyorlar. Bu, Yugoslav tarihinin aka arptlmasdr.. Ancak yine de bu
mantktan hareketle, bugn de bizim Srplarn yannda yer almamz, onlarn Mslman ve
Hrvatlara kar giritikleri katliamlar desteklememiz gerektii syleniyor."
Primorac, Srp-srail ilikisi ile ilgili dier baz detaylar da veriyordu. Buna gre, srail
yalnzca Srbistan'a deil, Bosna'daki katliam dorudan yrten Bosnal Srplar'a da silah
veriyordu:
"Srplar srail'le olan ilikilerini hi bir zaman gizlemeye almadlar. Belgrad'daki eski bir
savabakanl grevlisi olan Dobrila Gajic-Glisic, 1992'de yaynlad bir kitabnda, 1991
Ekim'inde, yani Birlemi Milletler'in Eski Yugoslavya'ya silah ambargosu koymasndan bir
ay sonra srail ile Srbistan arasnda byk bir silah anlamas yapldn yazmt. Bu
anlamann yapld sralarda Srplar oktan Vukovar ve Dubrovnik gibi Hrvat kentlerini
bombalamaya balamlard. Ayn sralarda Yugoslav basnnn eitli gazetelerinde srail ile
Srplar arasndaki silah balantlar ile ilgili haberler yaynland. 3 Haziran 1993 tarihli
European gazetesinde ise, Batl istihbarat raporlarna dayanlarak, Mossad ile Bosnal Srplar
arasnda yaplan yeni bir silah anlamasnn varlndan sz edilmiti."
Primorac, tm bu bilgilerin ardndan Srplar Naziler'e benzetiyor, ve "II. Dnya Sava'ndan
bu yana Avrupa'da yrtlen ilk soykrmn srail silahlar ile yrtldn" yazyordu.
Aslnda II. Dnya Sava'nda Avrupa'da bir "soykrm" yrtlmemiti, ama u anda yrtlen
mslman soykrmnn srail'in desteiyle yrtld ak bir gerekti.

ok yaknda yaynlanacak olan Yeni Dnya Dzeni-Yeni Masonik Dzen adl kitabmzda,
Srp saldrganlnn Siyonizm, srail ve masonlukla olan gizli balantlar ok daha ayrntl
bir biimde incelenmektedir.

... Sen ycesin, bize rettiinden baka bizim hibir bilgimiz yok.
Gerekten sen, her eyi bilen, hkm ve hikmet sahibi olansn.
Bakara Suresi, 32 [*]
Blm notlar
NSZ
1. Noam Chomsky, Kader geni: ABD, srail ve Filistinliler, stanbul, 1993, s. 41.
GR: RESM TARH VE GEREK TARH
1. Benjamin Beit-Hallahmi, The Israeli Connection: Who Israel Arms and Why, New York,
Pantheon Books, 1986, s. ix
2. Lenni Brenner, Zionism in the Age of Dictators: A Reappraisal, Chicago, Lawrence Hill
Books, 1983, s. 267.
BRNC BLM: NAZ-SYONST BRLNN ANLATILMAMI YKS
1. Roger Garaudy, Siyonizm Dosyas, stanbul, Pnar yaynlar 1983, s. 148
2. Franois de Fontette, Irklk, stanbul, letiim yaynlar, 1991, s. 52
3. Ibid., s. 60
4. Ibid., s. 67
5. Anikam Nachmani, Greece, Turkey and Zionism, s. 55
6. Roger Garaudy, Siyonizm Dosyas, s. 118
7. Ibid., s. 119-120
8. Lenni Brenner, Zionism in the Age of Dictators: A Reappraisal, Chicago, 1983, s. 24
9. Ibid., s. 25
10. Francis Nicosia, The Third Reich and the Palestine Question, Austin: University of Texas
Press, 1985, s. 18
11. Ibid., s. 20
12. Lenni Brenner, Zionism in the Age of Dictators, s. 30
13. Ibid., s. 34
14. Ibid., s. 30
15. Francis Nicosia, The Third Reich and the Palestine Question, s. 22
16. Ibid., s. 17
17. Ibid., s. 25
18. Ibid., s. 25
19. Lenni Brenner, Zionism in the Age of Dictators, s. 45
20. Ibid. s. 48-49
21. Ibid., s. 49
22. Ibid., s. 47
23. Ibid., s. 50
24. Ibid., s. 51
25. Ibid., s. 52
26. Ibid., s. 54
27. Ibid., s. 54
28. Ibid., s. 58
29. Ibid., s. 59

30. Ibid., s. 59
31. Ibid., s. 60
32. Ibid., s. 71
33. Ibid., s. 61
34. Eustace Mullins, The World Order: Our Secret Rulers, Staunton, 1992, s. 93
35. Ibid., s. 126-127
36. Ibid., s. 153
37. Ibid., s. 154
38. Hermann Rauschning, Hitler M'a Dit: Confidences du Fhrer sur son Plande Conqute du
Monde, Paris, 1939, s. 124
39. Lenni Brenner, Zionism in the Age of Dictators, s. 75
40. Conor Cruise O'Brien, Die Geschichte des Zionismus und des Staates Israel, Mnich,
1991, s. 130
41. Wilhelmsrasse'nin Gizli Arivleri, Kitap II, Paris, 1954, s. 3
42. Edward Tivnan, The Lobby: Jewish Political Power in US Foreign Policy, New York,
1987, s. 22
43. Lenni Brenner, Zionism in the Age of Dictators, s. 83
44. Edwin Black, The Transfer Agreement, London, 1984, s. 382
45. Lenni Brenner, Zionism in the Age of Dictators, s. 85
46. Congress Bulletin, 24 Ocak 1936; Lenni Brenner, Zionism in the Age of Dictators, s. 85
47. Lenni Brenner, Zionism in the Age of Dictators, s. 86
48. Ibid., s. 87
49. Ibid., s. 84
50. Ibid., s. 84
51. Ibid., s. 85
52. Ibid., s. 94
53. Ibid., s. 98
54. Ibid., s. 102
55. Francis Nicosia, The Third Reich and the Palestine Question, s. 219-220 ve s. 160-164
56. Lenni Brenner, Zionism in the Age of Dictators, s. 143-144
57. Faris Yahya, Zionist Relations with Nazi Germany, Beyrut, 1978, s. 55
58. Ibid., s. 56
59. Lenni Brenner, Zionism in the Age of Dictators, s. 146
60. Ibid., s. 149
61. Ralph Schoenman, The Hidden History of Zionism, San Francisco, 1988, s. 34
62. Faris Yahya. Zionist Relations with Nazi Germany, s. 59-60
63. R. Patai. Encyclopedia of Zionism and Israel, 1971, s. 597-599
64. Meir Michaelis. Mussolini and the Jews, s. 131
65. Lenni Brenner, Zionism in the Age of Dictators, s. 117
66. Ibid., s. 125
67. Ibid., s. 125
68. Eustace Mullins, The World Order: Our Secret Rulers, s. 144
69. Lenni Brenner, Zionism in the Age of Dictators, s. 162
70. Ibid., s. 170
71. Ibid., s. 171
72. Ibid., s. 184
73. Ibid., s. 184
74. Ibid., s. 189
75. Ibid., s. 190
76. Ibid., s. 195
77. Ibid., s. 195
78. Ibid., s. 267
79. Nathan Yalin-Mor. Israel-Israel, Histoire du Groupe Stern 1940-1948. Paris: Presse de la
Renaissance, 1978 s. 98

80. Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, New York,
1963, s. 5
81. Ibid., s. 36
82. Ibid., s. 37
83. Ibid., s. 37
84. Ibid., s. 41
85. Ibid., s. 51-52
86. Ibid., s. 53-54
87. Ibid., s. 55
88. Ibid., s. 67
89. Ibid., s. 69
90. Ibid., s. 68
91. Ibid., s. 69
92. Mark Weber, "Zionism and the Third Reich", Journal of Historical Review,
Temmuz/Austos 1993, s. 33
93. Salom, 14 Mart 1990
KNC BLM: SOYKIRIM DYE BR MASAL VE GAZ ODALARI YALANI
1. David Cole & Bradley Smith, David Cole Interviews Dr. Franciszek Piper, Director,
Auschwitz State Museum, California, s. 4-5
2. Wilhelm Stglich, Auschwitz: A Judge Looks at the Evidence, California, 1990, s. 43
3. Fred A. Leuchter, David Irving, The Leuchter Report: The First Forensic Examination of
Auschwitz, London, 1989, s. 7-8
4. Ibid, s. 9-10 ve 19
5. Ibid., s. 7
6. Ibid., s. 7
7. Ibid., s. 7
8. Ibid., s. 8
9. David Cole & Bradley Smith, David Cole Interviews Dr. Franciszek Piper, Director,
Auschwitz State Museum, s. 6
10. Paul Rassinier, Was ist Wahrheit?, Starnberg, 1978, s. 91-94
11. David Cole & Bradley Smith, David Cole Interviews Dr. Franciszek Piper, Director,
Auschwitz State Museum, s. 5
12. Lyon II niversitesi profesrlerinden Robert Faurisson ile yapilan rportaj
13. Fred A. Leuchter, David Irving, The Leuchter Report: The First Forensic Examination of
Auschwitz, s. 10
14. Bernd Naumann, Auschwitz-Bericht ber die Strafsache Mulka und Andere vor dem
Schwurgericht Frankfurt, Frankfurt, 1968, s. 69
15. Paul Rassinier, Was ist Wahrheit, s. 91-94; Heirz Roth, ... Der Makaberste Betrug aller
Zeiten, 1974, s. 86
16. David Cole & Bradley Smith, David Cole Interviews Dr. Franciszek Piper, Director,
Auschwitz State Museum, s. 3-4
17. Marc Clein, "Observations et Rflexions sur les Camps de Concentration Nazis", tudes
Germaniques, no. 3, 1946, s. 31; Robert Faurisson, "Auschwitz: Technique and Operation of
the Gas Chambers or Improvised Gas Chambers & Casual Gassings at Auschwitz & Birkenau
Acording to J. C. Pressac 1989", Journal of Historical Review, Yaz 1991
18. Fred A. Leuchter, David Irving. The Leuchter Report: The First Forensic Examination of
Auschwitz, s. 13-14 ve 16
19. Ibid., s. 14
20. David Cole & Bradley Smith, David Cole Interviews Dr. Franciszek Piper, Director,
Auschwitz State Museum, s. 6
21. Henri Roques, The 'Confessions' of Kurt Gerstein, California, 1989, s. 187
22. Paul Rassinier, Was ist Wahrheit, s. 93; Franz Scheidl, Geschichte der Verfemung

Deutschlands, c. 4, s. 60-61
23. Wilhelm Stglich, Auschwitz: A Judge Looks at the Evidence, s. 51-52
24. Fred A. Leuchter, David Irving. The Leuchter Report: The First Forensic Examination of
Auschwitz,s. 18
25. Ibid., s. 16
26. Wilhelm Stglich, Auschwitz: A Judge Looks at the Evidence, s. 51
27. Adalbert Rckerl, NS-Prozesse, s. 32
28. Leon Poliakov, Breviaire de la Haine, 1951, 1960 ve 1979 basklarnda s. 223, 1974
basksnda s. 294; Le Monde Juif, Ocak / Mart 1964, s. 9
29. Saul Friedlander, Kurt Gerstein ou l'Ambiguite du Bien, Tournai, 1967, s. 106; Historiens
et Geographes, no. 273, Mays / Haziran 1979, s. 630
30. Gideon Hausner, Justice a Jerusalem / Eichmann Devant Ses Juges, 1976, s. 228
31. Lucy S. Dawidowicz, The War against the Jews (1933-1945), London, 1975, s. 148
32. Hitler / Aufstieg und Untergang des Dritten Reiches, s. 192
33. Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, London, 1961, s. 627
34. Henri Roques, The 'Confessions' of Kurt Gerstein, s. 187
35. Bernd Naumann, Auschwitz-Bericht ber die Strafsache Mulka und andere vor dem
Schwurgericht Frankfurt, s. 70
36. Martin Broszat, Kommandant in Auschwitz-Autobiographische Aufzeichnungen von
Rudolf Hss, Stuttgart, 1958, s. 166
37. Ibid., s. 126
38. Arthur R. Butz, The Hoax of the Twentieth Century, California, 1977, s. 125
39. Lyon II niversitesi Profesrlerinden Robedt Faurisson ile yapilan rportaj
40. Fred A. Leuchter, David Irving, The Leuchter Report: The First Forensic Examination of
Auschwitz, s. 14
41. Hefte von Auschwitz, no. 11, s. 5
42. Reimund Schnabel, Macht ohne Moral-Eine Dokumentation ber die SS. Frankfurt, 1957,
s. 346
43. Heinz Roth, Wieso waren wir Vter Verbrecher?, Lumda, 1972, s. 63
44. Arthur R. Butz, The Hoax of the Twentieth Century, s. 118
45. Heirz Roth, ... Der Makaberste Betrug aller Zeiten, s. 106
46. Fred A. Leuchter, David Irving, The Leuchter Report: The First Forensic Examination of
Auschwitz, s. 14
47. American Mercury, Ekim 1959, sayi 429
48. Fred A. Leuchter, David Irving, The Leuchter Report: The First Forensic Examination of
Auschwitz, s. 15-16
49. Emil Aretz, Hexen-Einmal-eins einer Lge, Mnchen, 1973, s. 25; Richard Harwood, Did
Six Million Really Die?, England, 1975, s. 6
50. Arthur R. Butz, The Hoax of the Twentieth Century, s. 10
51. American Jewish Year Book
52. Spotlight, 22 ubat 1993
53. Meydan Larousse, c. 12, s. 161
54. David Cole & Bradley Smith, David Cole Interviews Dr. Franciszek Piper, Director,
Auschwitz State Museum, s. 5
55. Arthur R. Butz, The Hoax of the Twentieth Century, s. 125
56. Heinz Roth, Wieso waren wir Vter Verbrecher?, s. 111
57. Documents sur l'Activite du CICR en Faveur des Civils Detenus dans les Camps de
Concentration en Allemagne, 1939-1945
58. Wilhelm Stglich, Auschwitz: A Judge Looks at the Evidence, s. 52, 31
59. Arthur R. Butz, The Hoax of the Twentieth Century, s. 47
60. Bernd Naumann, Auschwitz-Bericht ber die Strafsache Mulka und andere vor dem
Schwurgericht Frankfurt, s. 13
61. Wilhelm Stglich, Auschwitz: A Judge Looks at the Evidence, s. 43
62. Ibid., s. 25

63. IMT -International Military Tribunal, c. VII, s. 641


64. Wilhelm Stglich, Auschwitz: A Judge Looks at the Evidence, s. 44
65. IMT -International Military Tribunal, c. XXXIX, s. 243
66. H. G. Adler, Der verwaltete Mensch, Tbingen1974, s. 87-88
67. Wilhelm Stglich, Auschwitz: A Judge Looks at the Evidence, s. 32
68. Udo Walendy, Europa in Flammen, Weser, 1966, c. I, s. 422; Mensch und Ma, 9 Temmuz
1974
69. Salom, 14 Mart 1990
70. Andre Chelain, La Thse de Nantes et l'Affaire Roques, Paris, 1988, s. 217 ve 224
71. Ibid., s. 204-205
72. Henri Roques, The 'Confessions' of Kurt Gerstein, s. 150
73. Andre Chelain, La Thse de Nantes et l'Affaire Roques, s. 222-223
74. Henri Roques, The 'Confessions' of Kurt Gerstein, s. 150
75. Paul Rassinier, Was ist Wahrheit, s. 91-94
76. Hermann Langbein, Menschen in Auschwitz, Vienna, 1972, s. 221
77. Nokta, 19 Mays 1985
78. Paul Rassinier. Le Drame des Juifs Europeens, Paris, 1964, s. 38
79. Franz Scheidl, Geschichte der Verfemung Deutschlands, c. 4, s. 73
80. Vierteljahreshefte fr Zeitgeschichte, 2 / 1976, s. 105
81. Wilhelm Stglich, Auschwitz: A Judge Looks at the Evidence, s. 95-96
82. Hermann Langbein, Der Auschwitz Proze, c. 2, s. 12, 17
83. Rudolf Vrba, I Cannot Forgive, New York, 1964, s. 16-17
84. Reimund Schnabel, Macht ohne Moral-Eine Dokumentation ber die SS, s. 351
85. Rudolf Vrba, I Cannot Forgive, s. 227 ve 255
86. Martin Broszat, Hss Memoirs, s. 130
87. Benedikt Kautstky, Teufel und Verdammte, Zrich, 1946, s. 273-275
88. Brockhaus-Enzyklopadie, c. 10, s. 332; Der Groe Brockhaus, c. 6, s. 471
89. Eugen Kogon, Der SS-Staat, Stuttgart, 1959, s. 166-167
90. Wilhelm Stglich, Auschwitz: A Judge Looks at the Evidence, s. 118
91. Henri Roques, The 'Confessions' of Kurt Gerstein, s. 187
92. David Cole & Bradley Smith, David Cole Interviews Dr. Franciszek Piper, Director,
Auschwitz State Museum, California, s. 2
93. Fred A. Leuchter, David Irving, The Leuchter Report: The First Forensic Examination of
Auschwitz, s. 13
94. Wilhelm Stglich, Auschwitz: A Judge Looks at the Evidence, s. 51-52
95. Ibid., s. 104
96. David Cole & Bradley Smith, David Cole Interviews Dr. Franciszek Piper, Director,
Auschwitz State Museum, California, s. 3
97. Wilhelm Stglich, Auschwitz: A Judge Looks at the Evidence, s. 104
98. Ibid., s. 55
99. Nokta, 15 Ekim 1989
100. Salom, 20 Mays 1987
101. Paul Rassinier. Le Drame des Juifs Europeens, Paris, 1964, s. 42
102. Nathan Ausubel, Pictorial History of the Jewish People: From Bible Times to Our Own
Day Throghout the World. New York, 1979, s. 296
103. Salom, 8 Kasm 1989
104. Wilhelm Stglich, Auschwitz: A Judge Looks at the Evidence, s. 54
105. David Cole & Bradley Smith, David Cole Interviews Dr. Franciszek Piper, Director,
Auschwitz State Museum, s. 4
106. Mark Weber, "Jewish Soap", Journal of Historical Review, Yaz 1991
107. Ibid
108. Ibid
109. Wilhelm Stglich, Auschwitz: A Judge Looks at the Evidence, s. 35
110. Ibid, s. 38

111. Arthur R. Butz. The Hoax of the Twentieth Century ,s. 112-115
112. Lyon II niversitesi Profesrlerinden, Robert Faurisson Ile Yapilan Rportaj
113. Wilhelm Stglich, Auschwitz: A Judge Looks at the Evidence, s. 35
114. The Observer, 12 Ocak 1992
115. Lenni Brenner, Zionism in the Age of Dictators: A Reappraisal, Chicago, 1983, s. 233
116. Ibid., s. 234
117. Ibid., s. 237
118. Ibid., s. 242
119. Wilhelm Stglich, Auschwitz: A Judge Looks at the Evidence, s. 329
120. Robert Faurisson, "Auschwitz: Technique and Operation of the Gas Chambers or,
Improvised Gas Chambers & Casual Gassings at Auschwitz & Birkenau Acording to JeanClaude Pressac 1989", Journal of Historical Review, Bahar 1991
121. Ibid., s. 45
122. Hrriyet, 24 Austos 1994
123. Salom, 11 Aralk 1991
124. Jewish Chronicle, 8 Mays 1992
125. Roger Garaudy. Siyonizm Dosyas, s. 15
126. Spotlight, 8 Mart 1993
127. New American View, 15 Temmuz 1993
128. Salom, 25 Ocak 1989.
NC BLM: ISRAIL DEVLETI'NIN ANTISEMITIZM POLITIKASI
1. The National Jewish Post and Opinion, 6 Kasm 1959
2. New York Times, 24 Temmuz 1958
3. New York Times, 13 Aralk 1951
4. Roger Garaudy, Siyonizm Dosyas, stanbul, 1983, s. 166
5. M. Lilienthal, What Price Israel, s. 194-195
6. Trkkaya Atav, Siyonizm ve Irklk, Ankara, 1985, s. 54
7. Alfred M. Lilienthal. What Price Israel, s. 197
8. Copy in Publications File, Records of the Document Library Branch, Office of the Assistant
Chief of Staff, G-2, Record Group 319, National Archives, Secret Weekly Intelligence Report
112 from the Office of the Director of Intelligence, OMGUS, Dated July 3, 1948
9. Stephen Green, Taking Sides: America's Secret Relations with a Militant Israel, New York,
1984, s. 50
10. Copy in Publications File, Records of the Document Library Branch, Office of the
Assistant Chief of Staff, G-2, Record Group 319, National Archives, Secret Weekly
Intelligence Report 112 from the Office of the Director of Intelligence, OMGUS, Dated July
3, 1948
11. Ibid
12. Trkkaya Atav, Siyonizm ve Irklk,s. 55
13. Ibid., s. 55
14. Ibid., s. 56
15. Amos Perlmutter, Israel: The Partitioned State: A Political History since 1990, New York,
1985, s. 113
16. Trkkaya Atav, Siyonizm ve Irklk,s. 56-57
17. Dan Raviv & Yossi Melman, Every Spy a Prince: The Complete Story of Israel's
Intelligence Community, Boston, 1991, s. 38-39
18. Trkkaya Atav, Siyonizm ve Irklk,s. 55
19. Trkkaya Atav, Siyonizm ve Irklk,s. 57
20. Jerusalem Post, 21 Temmuz 1964
21. Dan Raviv & Yossi Melman, Every Spy a Prince, s. 36
22. New American View, 1 Austos 1993
23. Dan Raviv & Yossi Melman, Every Spy a Prince, s. 38

24. Nokta, 16 Haziran 1991


25. Hrriyet, 10 Ocak 1985
26. Gndem, 10 Ekim 1992
27. Salom, 6 Eyll 1989
28. El-Mecelle, 22 Ocak 1994
29. Salom, 6 Aralk 1989
30. Salom, 18 Ekim 1989
31. Salom, 5 Austos 1987
32. srail Devleti'nin ada politikalarnn bir blmn M. Tevrat ayetlerine dayandrd
inkar edilemeyecek bir gerektir. srail'in yaylmaclk politikas, askeri stratejileri, hatta igal
altndaki topraklarda uygulad bask yntemleri bile M. Tevrat hkmlerinin birer
yansmasdr.
33. La Question Juive, Ilan Hale'vi, s. 24. Dr. Thon'un szkonusu raporu, ilk defa 1970
ylnda, branice olarak, Tel Aviv'de, Massada yaynlar tarafndan yaynlanan Siyonist
Kolonilizasyon Tarihi isimli kitapta yaynlanmtr.
34. Roger Garaudy, Siyonizm Dosyas, s. 153-154
35. I. Rennap, Anti-Semitizm ve Yahudi Sorunu, stanbul, 1991, s. 88-89
36. Salom, 16 Eyll 1982
37. Salom, 27 Kasm 1991
38. Salom, 2 Nisan 1986
39. Salom, 2 Nisan 1986
40. David Musa Pidcock, Satanic Voices Ancient & Modern: A Surfeit of Blasphemy
Including the Rushdie Report. From Edifice Complex to Occult Theocracy, Oldbrook, 1992,
s. 164-165
41. Ralph Schoenman, The Hidden History of Zionism, San Francisco, 1988, s. 37
42. Benjamin Beit-Hallahmi, The Israeli Connection: Who Israel Arms and Why, New York,
1987, s. 161
43. Abram L. Sachar, A History of the Jews, New York, 1984, s. 57
44. Andrew J. Hurley, Israel and the New World Order, Santa Barbara, 1991, s. 25, 292
45. Edward Tivnan, The Lobby: Jewish Political Power and American Policy. New York,
1987, s. 32
46. Salom, 20 Nisan 1988
47. Salom, 11 Mays 1988
48. Interview Mensuel d'Informations Generales, Ekim 1992
49. Salom, 22 Nisan 1992
50. Yahudi Kltr ve lkeye Dn Problemleri ile ilgili Haber Blteni, Aralk 1990
51. Jewish Chronicle, 17 Aralk 1993
52. Jewish Chronicle, 24 Aralk 1993
53. Washington Report on Middle East Affairs, Haziran 1994.
SONSZ
1. Hakimler, 21/3-6
2. Mika, 3/ 9, 10, 12
BRNC EK: SRAL, NC DNYA FASTLER VE GLADIO
1. Benjamin Beit-Hallahmi. The Israeli Connection: Who Israel Arms and Why. New York,
1986
2. Ibid., s. 76
3. Ibid., s. 81
4. Ibid., s. 82
5. Andrew and Leslie Cockburn, Dangerous Liason: The Inside Story of US-Israeli Covert
Relationship, New York, 1991. s. 218

6. Noam Chomsky, Kader geni: ABD, srail ve Filistinliler, stanbul, 1993, s. 559
7. Benjamin Beit-Hallahmi, The Israeli Connection: Who Israel Arms and Why, New York,
1987, s. 86
8. Ibid., s. 82
9. Andrew and Leslie Cockburn. Dangerous Liaison: The Inside Story of the US-Israeli
Covert Relationship, s. 238
10. Ibid., s. 223-226
11. Benjamin Beit-Hallahmi, The Israeli Connection: Who Israel Arms and Why, s. 102
12. Ibid., s. 99
13. Andrew and Leslie Cockburn. Dangerous Liaison: The Inside Story of the US-Israeli
Covert Relationship, s. 212, 262, 266-267
14. Benjamin Beit-Hallahmi, The Israeli Connection: Who Israel Arms and Why, s. 76, 78
15. Andrew and Leslie Cockburn. Dangerous Liaison: The Inside Story of the US-Israeli
Covert Relationship, s. 233-36, 257-58
16. Dan Raviv & Yossi Melman, Every Spy a Prince: The Complete Story of Israel's
Intelligence Community, Boston, 1991, s. 57-58
17. Victor Ostrovsky. The Other Side of Deception: A Rogue Agent Exposes the Mossad's
Secret Agenda. New York, 1994. s. 226
18. Ibid., s. 4-5
19. Ibid., s. 242
20. Benjamin Beit-Hallahmi, The Israeli Connection: Who Israel Arms and Why, s. 248.
[*] Ayet, sayfa 255'tedir...

Seilmi bibliyografya
Adler, H. G. Der Verwaltete Mensch. Tbingen: J. C. B. Mohr, 1974.
Arendt, Hannah. Eichmann in Ierusalem: A Report on the Banality of Evil. New York: The
Viking Press, 1963.
_______. The Origins of Totalitarianism. 7.b. Cleveland: The World Publishing Company,
Eyll 1962.
Aretz, Emil. Hexeneinmaleins einer Lge. 3.b. Mnchen: Hohe Warte 1973.
Atav, Trkkaya. Siyonizm ve Irklk. 2.b. Ankara: Birey ve Toplum Yaynlar, Mart 1985.
Ausubel, Nathan. Pictorial History of the Jewish People: From Bible Times to Our Own Day
Throghout the World. New York: Crown Publishers, ubat 1979.
Ayoun, Richard, Haim Vidal Sephiha. Sefarades d 'Hier et d 'Aajourd 'hui 70 Portaits. Paris:
Liana Levi, 1992.
Bahbah, Bishara. Israel and Latin America: The Military Connection. New York, St. Martin's
Press. Institute for Palestine Studies, 1986.
Barnavi, Eli. A Historical Atlas of the Jewish People: From the Time of the Patriarchs to the
Present. London: Hutchinson, 1992.
Barry, Richard. Anatomie des SS-Staates. New York: Walker and Company, 1968.
Bedarride, Armand. Regle 8 Compas. 2.b. Paris: Le Symbolisme, 1927.
Beit-Hallahmi, Benjamin. The Israeli Connection: Who Israel Arms and Why. 1.b. New York:
Pantheon Books, 1987.
Ben-Gurion, David. The Jews in Their Land. New York: A Windfall Book, 1974.
Bilim Aratrma Grubu. Masonluk ve Kapitalizm. 2.b. stanbul: Aratrma Yaynclk, 1992.
_______. Yehova'nn Oullar ve Masonlar: Yeni Dunya Duzennn Gerek Mimarlar. 1.b.
stanbul: Aratrma Yaynclk, Eyll 1923.
Brenner Lenni. The Iron Wall: Zionist Revisonsm from labotnsky to Shamir. 1.b. London:
Zed Books, 1984.
_______. Zionism in the Age of the Dictators. Chicago: Lawrence Hill Books, 1983.
Brigneau, Franois. Mais Qui Est Done le Professseur Faurisson? Paris: Publications FB,

1991.
_______. Un Certain Racisme Juif. Paris: Publications FB, 1991.
Broszat, Martin. Kommandant in Auschwitz-Autobiographische Aufzeichnungen von Rudolf
Hss. Stuttgart: Deutsche, 1958.
Bulut, Faik. Filistin Ryas: srail Zindanlarznda 7 Yl. 1.b. Kaynak Yaynlar, Nisan 1991.
Butz, Arthur R. The Hoax of the Twentieth Century. California: Institute for Historical
Review, 1977.
Chelain, Andre. La These de Nantes et l'Affaire Roques. Paris: Polemiques, 1988.
Chomsky, Noam. Medya Denetimi: Immediast Bildirgesi. ev. en Ser. 1.b. stanbul: Tm
Zamanlar Yaynclk, Ekim 1993.
_______. Kader geni: ABD, srail ve Filistinliler. ev. Bahadr Sina ener. 1.b. letiim
Yaynlar, 1993.
Chouraqui, A. Theodor Herzl. Paris: Seuil, 1960.
Cockburn, Andrew and Leslie. Dangerous Liaison: The Inside Story of the US-Israeli Covert
Relationship. New York: Harper Collins Publishers, 1991.
Cohn-Sherbok, Dan. Holocaust Theology. 1.b. London: Lamp Press, 1989.
Cole, David & Bradley Smith. David Cole Interviews Dr. Franciszek Piper, Director,
Auschwitz State Museum. California: Institute for Historical Review.
Dalin, David G. From Marxism to Judaisn: The Colected Essays of Will Herberg. New York:
Markus Wiener Publishing, 1989.
Dawidowics, Lucy S. The Holocaust and the Historians. 6.b. Massachusetts: Harvard
University Press, 1993.
_______. The War against the Jews ( 1933-1945). London: Weidenfeld 8: Nicolson, 1975.
Eveland, Wilbur Crane. Ropes of Sand: America's Failure in the Middle East. London: W. W.
Norton & Company, 1980.
Faurisson, Robert. Memoire En Defense: Contre Ceux Qui M'Accusent de Falsifier l'Histoira.
La Question des Chamhres a Gaz. Paris: La Vieille Taupe, 1980.
_______. "Auschwitz: Technique and Operation of the Gas Chambers or, Improvised Gas
Chambers & Casual Gassing at Auschwitz & Birkenau Acording to Jean-Claude Pressac
1989", journal of Historical Review, Bahar 1991.
_______. "Auschwitz: Technique and Operation of the Gas Chambers or, Improvised Gas
Chambers & Casual Gassing at Auschwitz & Birkenau Acording to J. C. Pressac 1989",
journal of Historical Review, Yaz 1991.
Findley, Paul. They Dare to Speak Out: People and Institutions Confront Israel's Lobby,
Chicago, Lawrence Hill Books, 1989.
Fontte, Franois de. Irklk. ev. Haldun Karyol. stanbul: letiim Yaynlar, 1991.
Friedlander, Saul. Kurt Gerstein ou l'Ambiguite du Bien. Tournai: Casterman, 1967.
Gabler, Neal. An Empire of Their Own: How the Jews Invented Hollywood. 1.b. London: WH
Allen, 1988.
Gangulee, N. The Mind and Face of Nazi Germany. 2.b. London: London: Buttler & Tanner
Ltd., 1942.
Garaudy, Roger. Siyonizm Dosyas. ev. Nezih Uzel. 1.b. stanbul: Pnar Yaynlar, Ekim
1983.
Goffs, ]enneth. Hitler and the 2oth Century Hoax. Colarado: Enlewood, 1954.
Green, Stephen. Taking Sides: America's Secret Relations with a Militant Israel. New York:
William Morrow and Company, 1984.
Grieb, Condrad. American Manifest Destiny and The Holocausts. Millions of People
Exterminated, Where It Happened, When It Happened, How It Happened, Who
Made It Happen. New York: Examiner Books, 1979.
Halow, Joseph. Innocent at Dachau. 1.b. California: Institute for Historical Review, Ocak
1993.
Harkabi, Yehoshafat. Israel 's Fateful Hour. New York: Harber & Row, 1988.
Hartle, Heinrich. Freispruch fr Deutschland. 1.b. Gttingen: K. W. Schtz, 1965.
Hausner, Gideon. Justice a Ierusalem / Eichmann Devant Ses Iuges. Flammarion, 1976.

HarWood Richard. Did Six Million Really Die? England: Historical Review Press, 1975.
Heller, Otto. Yahudiliin k: Yahudi Sorunu, Yahudi Sorununun Eletirisi, Sosyalizmle
zm. ev. Sheyla-Saliha N. Kaya. 1.b. stanbul: Inter Yaynlar, Haziran 1992.
Herman Simon N. Israelis and Jews: The Continuity of an Identity. 1.b. New York: Random
House, 1970.
Herzl, Theodore. Theodore Herzl: Ecrits. Jerusalem: Palestine Departement de la Jeunesse de
l'Organisation Sioniste Mondiale, 1948.
Hilberg, Raul. The Destruction of the European Jews. London: W. H. Allen, 1961.
Hurley, Andrew J. Israel and the New World Order. Santa Barbara: Fithian Press and the
Foundation for a New World Order, 1991.
lrving, David. Hitler's War and The War Path 1933-1945. 1.b. London: Focal Point
Publications, 1991.
Kaul, Friedrich Karl. Arzte in Auschwitz. Berlin: Volk und Gesundheit, 1968.
Kautstky, Benedikt. Teafel und Verdammte. Zrich, 1946.
Kazimierz, Smolen. Auschwitz (Oswiecim) 1940-1945. Panstwowe: Panstwowe Muzeum w
Oswiecimiu.
Kogon, Eugen. Der SS-Staat. Stuttgart: EuropaischeVerlagsanstalt, 1959.
Kulaszka, Barbara. Did Six Million Really Die? Report of the Evidance in the Canadian
"False News" Trial of Ernst Zndel-1988. Toronto: Samisdat Publishers Ltd., 1992.
Kuper, Leo. Genocide. 1.b. Middlesex: Penguin Books, 1981.
Langbein, Hermann. Menschen in Auschwitz. Vienna: Europa, 1972.
Langer, Walter C. Ruhsal zmlemelerle Hitler Melek mi, eytan m? ev. Zeki aklalan.
Kemal Bek. 1.b. stanbul: Ylmaz Yaynlar, Kasm 1990.
Lehn, Walter. Zionisn and Racism. London: International Organization for the Elimination of
All Forms of Racial Discrimination, 1977.
Lenski, Robert. The Holocaust on Trial: The Case of Ernst Zundel. 1.b. Argentina: Reporter
Press, 1989.
Leuchter, Fred A. Jr. The Second Leuchter Report: Dachau, Mauthausen, Hartheim. Toronto:
Samisdat Publishers Ltd.
_______. The Third Leuchter Report: A Technical Report on the Execution Gas Chamber.
Toronto: Samisdat Publishers Ltd., Aralk 1989.
_______. The Fourth leuchter Report: An Engineering Evaluation offean-Claude Pressac's
Book "Auschwitz: Technique and Operation of the Gas Chambers Massachusetts: Fred A.
Leuchter Associates, Inc., Ekim 1991.
Leuchter, Fred A. ]r., David Irving. The Leuchter Report: The First Forensic Examination of
Auschwitz. London: Focal Point Publications, Haziran 1989.
Lossin, Yigal. Pillar of Fire: The Rebirth of Israel. A Visual History. Jerusalem: Shikmona
Publishing Company, 1983.
Monus, Aros. Les Secrets de l'Empire Nietzscheen. Paris: Interseas, 1992.
Mor, Nathan Yalin. Israel-Israel: Histoire du Groupe Stern 1940-1948. Paris: Presse de la
Renaissance, 1978.
Mullins, Eustace. The World Order: A Study in the Hegemony of Parasitism. 1.b. Staunton:
Ezra Pound Institute of Civilation, 1985.
_______. The World Order: Our Secret Rulers. 2.b. Staunton: Ezra Pound Institute of
Civilation, 1992.
Nachmani, Amikam. Greece, Turkey and Zionism: Uneasy Relations in the East
Mediterranean. Totowa: Frank Cass, 1987.
Naumann, Bernd. Auschwitz-Bericht ber die Strafsache Mulka und Andere vor dem
Schwurgericht Frankfurt. Frankfurt: Athenum, 1968.
Nelson, Thomas, 8: Sons. The Concise Bible Dictionary with N umerous Illustrations. New
York: Norwood Press.
Nicosia, Francis R. Hitler und der Zionismus: Das Dritte Reich und die Palastina-Frage 19331939. London: Verlag 1. B. Tauris, 1989.
_______. The Third Reich and the Palestine Question. 1.b. Austin: University of Texas Press,

1985.
Niewyk, Donald L. The Jews in Weimar Germany. Manchester: Manchester University Press,
1980.
O'Brien, Conor Cruise. Belagerungszustand: Die Geschichte des Zionisnius und des Staates
Israel. Mnchen: Deutscher Taschenbuch Verlag, Austos 1991.
Ostrovsky, Victor. The Other Side of Deception: A Rogue Agent Exposes the Mossad's Secret
Agenda. New York: Harper Collins Publishers, 1994.
ke, Mim Kemal. Kutsal Topraklarda Siyonistler ve Masonlar: hanetler.. Komplolar..
Aldanmalar... 3.b. stanbul: a Yaynlar, 1991.
zkul, Halid. Yeni Dnya Dzeni. stanbul, Anahtar Kitaplar, Kasm 1992.
Patai, R. Encyclopedia of Zionism and Israel, 2 Vol. 1971.
Perlmutter, Amos. Israel; The Partitioned State: A Political History Since 1990. New York:
Scribners, 1985.
Perlmutter, Nathan, Ruth Ann Perlmutter. The Real Anti-Semitism in America. New York:
Arbor House, 1982.
Pidcock, David Musa. Satanic Voices Ancient & Modern: A Sarfeit of Blasphemy Includ'ng
the Rushdie Report. Prom Edifice Complex to Occult Theocracy. Oldbrook: Musaqim, 1992.
Poliaikov, Leon. Das Dritte Reich und die Iuden. Berlin: Wulf Arani, 1956.
_______. The History of Anti-Semitism Volume I: From Roman Times to the Court Jews.
London: Routledge 6: Kegan Paul, 1974.
_______. The History of Anti-Semitism Volume II: Prom Mohammed to the Marranos.
London: Routledge & Kegan Paul 1974.
Pool, James, Suzanne Pool. Who Financed Hitler: The Secret Funding of Hitler's Rise to
Power 1919-1933. 1.b.New York: The Dal Press, 1979.
Pulzer, Peter. The Rise of Political Anti-Senitism in Germany & Austria. London: Peter
Halban Publishers, 1988.
Rassinier Paul_ Le Drame des Iuifs Europeens. 2.b. Paris: La Vieille Taupe, 1964.
The Real Eichmann Trial or The Incorrigible Victors. 3.b. California: Institute for Historical
Review, Ekim 1983.
_______. Was ist Wahrheit? Starnberg: Druffel-Verlag, 1978.
_______. Was Nun, Odysseus. Wiesbaden: Karl-Heinz Priester, 1960.
Rauschning, Hermann. Hitler M 'a Dit: Confidences du Fhrer; Sur Son Plan de Conquete du
Monde. 59.b. Paris: Coopration, 1939.
Raviv, Dan, Yossi Melman. Every Spy a Prince: The Complete Story of Israel's Intelligence
Community. Boston: Houghton Mifflin Company, 1991.
Reinharz, Jehuda. Cha'm Weizmann: The Making of a Zionist Leader. New York: Oxford
University Press, 1985.
Rennap,1. Anti-Semitizm ve Yahudi Sorunu. ev. en Ser Kaya. 1.b. stanbul: nter
Yaynlar, Temmuz 1991.
Roberts, Stephen H. The House That Hitler Built. 5.b. London: Methuen Publishers, 1938.
Robnett, George W. Conquest Through Immigration: How Zionism Turned Palestine into a
Jewish State. Hawthorne: Omni Publications, 1985.
Rokach, Livia. srail 'in Kutsal Terr: Moshe Sharett'in zel Gncesi zerine Bir nceleme.
ev. Zeynep Neef. stanbul, Belge Yaynlar, 1984.
Roques, Henri. The 'Confessions' of Kurt Gerstein. California: Institute for Historical Rewiev,
1989.
Rothe, Wolfe Dieter. Die Endlsung der Iudenfrage. Frankfurt: E. Bierbaum.
Roth Heirz, ... Der Makaberste Betrug aller Zeiten, zel Bask, 1974.
_______. Wieso waren wir Va'ter Verbrecher? Lumda: Odenhausen, 1972.
Rubenstein, Richard L., John K. Roth. Approaches to Auschwz'tz: The Legacy of the
Holocaust. 1.b. London: SCM Press, 1987.
Rullman, Hans Peter. Victim of the Holocaust. New Jersey: Unchain, 1987.
Sachar, Abram L. A History of the Jews. New York: Alfred A. Knopf Inc., 1984.
Sachar, Howard M. Diaspora: An Inquiry into the Contemporary Jewish World. 1.b. New

York: Harper & Row Publishers, 1985.


Sanning, Walter N. The Dissolution of Eastern European Jewry. 3.b. California: Institute for
Historical Review, Kasm 1990.
Schnabel, Reimund. Macht ohne Moral-Eine Dokumentation ber die SS. Frankfurt:
Rderberg, 1957.
Schoenman, Ralph. The Hidden History of Zionism. 2.b. San Francisco: Socialist Action,
Temmuz 1988.
Schwarzwaller, Wulf. The Unknown Hitler: His Private Life and Fortune. 1.b. Maryland:
National Press Books, 1989.
Sachar, Howard M. Diaspora: An Inquiry into the Contemporary Jewish World. 1.b. New
York: Harper & Row Publishers, 1985.
Sanning, Walter N. The Dissolution of Eastern European Jewry. 3.b. California: Institute for
Historical Review, Kasm 1990.
Schnabel, Reimund. Macht ohne Moral-Eine Dokumentation ber die SS. Frankfurt:
Rderberg , 1957.
Schoenman, Ralph. The Hidden History of Zionism. 2.b. San Francisco: Socialist Action,
Temmuz 1988.
Schwarzwaller, Wulf. The Unknown Hitler: His Private Life and Fortune. 1.b. Maryland:
National Press Books, 1989.
Sedov, Sergei. Zionisn: Counts on Terror. New York: Novosti Press Agency Publishing
House, 1984.
Segieth, ]ohannes. Konzentrationslager Dachau 1933-1945. Comite International de Dachau.
Mnchen: Lipp KG, 1965.
Shanfield, Reb Moshe. The Holocausts Victims Accuse: Documents and Te-timony on Jewish
Crirninals. New York: Neturei Karta.
Sharif, Regina S. Non-Jewish Zionism. Its Roots in Western History. London: Zed Press,
1983.
Shirer, William L. The Rise and the Fall of Third Reich. London: The Hamlyn Publishing,
1987.
Simonov, Konstantin. lm Fabrikas. ev. zalp Gneralp. stanbul: A Yaynlar, Nisan
1990.
Sington, Derrick, Arthur Weidenfeld. The Goebbels Experiment: A Study of the Nazi
Propaganda Machine. 1.b. London: Buttler &- Tanner Ltd., 1942.
Staeglich, Wilhelm. Auschwitz: A judge Looks at the Evidence. 2.b. California: Institute for
Historical Rewiev, Ocak 1990.
Supple Carrie. From Prejudice to Genocide: Learning about the Holocaust. 1.b. Staffordshire:
Trentham Books, 1993.
synder Louis L, Hitler's Elite: Biographical Sketches of Nazis Who Shaped the Third Reich. 1
.b. London: David & Charles, 1990.
szende Stefan_ The Promise Hitler Kept. London: Victor Gollancz, 1944.
Thion serge. Verite Historiaue ou Verite Politique: Le Dossier da l'Affair Faurisson; La
Question des Chambers a Gaz. Cedex: La Vieille TauPe.
Thyseen Fritz. I Paid Hitler. London: Holder Stoughton Ltd., 1941.
Tivnan Edward_ The Lobby: Jewish Political Power and American Policy. New York: Simon
and Schuster, 1987.
Turhan, Talat. zel Sava Terr ve Kontrgerilla. 1.b. stanbul, Tm Zamanlar Yaynclk,
1992.
Turner, Ir. Henry Ashby. Hitler - Memoirs of a Conf'dant. New Haven: Yale University Prss,
1985.
Vrba, Rudolf. I Cannot Forgive. New York: Grove, 1964.
Walendy, Udo. Europa in Flammen 2 Vol. 1.b. Weser: Vlotho, 1966.
Weber, Mark. "Zionism and the Third Reich". The Journal of Historical Review vol 12, no 3 /
Fall 1992. California: Institute for Historical Review.
_______. "Jewish Soap", Journal of Historical Review, vol 12, no. 2. Summer 1991.

California: Institute for Historical Review.


_______. Tell-Tale Documents & Photos from Auschwitz". Journal of Historical Review, vol
11, no. 1. Spring 1991. California: Institute for Historical Review.
Weekerb Ingrid. Flashpoint: Kristallnacht 1938, Instigators, Victims and Benefcares. 1.b.
California: Institute for Historical Review, Haziran 1991.
Wilhelmsrasse'nin Gizli Arivleri, V Kitap. Paris: Plon, 1954.
Yahya, Faris. Zionist Relations with Nazi Germany. Beirut: Palestine Research Center, 1978.