P. 1
Mircea Olteanu - Analiza matematica - Notiuni teoretice si probleme rezolvate

Mircea Olteanu - Analiza matematica - Notiuni teoretice si probleme rezolvate

5.0

|Views: 11,800|Likes:
Published by valiq2002

More info:

Published by: valiq2002 on Feb 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2013

pdf

text

original

Sections

77. S˘a se determine extremele locale ale funct¸iei f(x,y,z) = xyz cu
leg˘atura x+y +z = 1.

Solut¸ie

Se aplic˘a metoda multiplicatorilor lui Lagrange. Fie funct¸iile

g(x,y,z) = x+y +z1 ¸si F(x,y,z) = f +λg = xyz +λ(x+y +z1).
Extremele cerute verific˘a sistemul:

∂F
∂x = 0
∂F
∂y = 0
∂F
∂z = 0
g = 0

yz +λ = 0

xz +λ = 0

xy +λ = 0

x+y +z1 = 0

Solut¸iile sistemului sunt:
pentru λ1 =1

9 (x1,y1,z1) =

1

3, 1

3, 1
3

pentru λ2 = 0

(x2,y2,z2) = (1,0,0),
(x3,y3,z3) = (0,1,0),
(x4,y4,z4) = (0,0,1)

.

Pentru a decide natura celor patru puncte critice, se calculeaz˘a diferent¸iala
a doua a funct¸iei F:

d2

F = ∂2

F

∂x2 dx2

+∂2

F

∂y2 dy2

+∂2

F

∂z2 dz2

+ ∂2

F

∂x∂ydxdy+ ∂2

F

∂x∂zdxdz+ ∂2

F

∂y∂zdydz =

= 2(zdxdy +ydxdz +xdydz).

Pe leg˘atur˘a, avem dg = 0, adic˘a dx+dy+dz = 0. Rezult˘a deci c˘a restrict¸ia
lui d2

F la leg˘atura g = 0 este:

d2

F = 2((1xy)dxdy +ydx(dxdy) +xdy(dxdy)) =

= 2

ydx2

xdy2

+ (12x2y)dxdy

.

ˆ
In punctul (x1,y1,z1) =

1

3, 1

3, 1
3

se obt¸ine:

d2

F

1

3, 1

3, 1
3

=2
3

dx2

+dxdy +dy2

,
care este o form˘a p˘atratic˘a negativ definit˘a ¸si deci (x1,y1,z1) =

1

3, 1

3, 1
3

este maxim local al funct¸iei f cu leg˘atura g = 0.
Celelalte puncte nu sunt puncte de extrem; de exemplu, ˆın (1,0,0), rezult˘a

4.6. EXTREME CU LEG˘

ATURI

153

d2

F(1,0,0) =2dy2

2dxdy, care are valorile proprii1 ±

2, etc. Se
poate studia ¸si semnul diferent¸ei f(x,y,z) f(1,0,0) ˆıntr-o vecin˘atate a
punctului (1,0,0), restrict¸ionat˘a la planul x+y +z = 1.

78. S˘a se calculeze valorile extreme ale funct¸iei f(x,y,z) = x + y + z
restrict¸ionate la Γ ={(x,y,z)|x2

+y2

+z2

= 1, 2x+ 2y +z = 1}.

Solut¸ie

Intersect¸ia dintre sfer˘a ¸si plan este un cerc deci o mult¸ime compact˘a. Funct¸ia

f fiind continu˘a, rezult˘a c˘a este m˘arginit˘a (pe Γ) ¸siˆı¸si atinge marginile. Ex-
ist˘a deci α ¸si β ˆın Γ astfel ˆıncˆat f(α) = inf

Γ

f ¸si f(β) = sup

Γ

f. Pentru a

determina aceste valori, se aplic˘a metoda multiplicatorilor lui Lagrange.
Fie g(x,y,z) = x2

+y2

+z2

1, h(x,y,z) = 2x+ 2y +z1

¸si fie F(x,y,z) = x+y +z +λ(x2

+y2

+z2

1) +µ(2x+ 2y +z1).

Se determin˘a punctele critice ale funct¸iei F cu leg˘aturile date:

∂F
∂x = 1 + 2λx+ 2µ = 0
∂F
∂y = 1 + 2λy + 2µ = 0
∂F
∂z = 1 + 2λz +µ = 0
g = x2

+y2

+z2

1 = 0
h = 2x+ 2y +z1 = 0

λ1 =1

4 µ1 =1

2 (x1,y1,z1) = (0,0,1)

λ2 = 1

4 µ2 =11

18 (x2,y2,z2) =

4

9, 4

9,7
9

.

Avˆand numai dou˘a puncte critice, ˆıntr-unul dintre ele funct¸ia va lua val-
oarea maxim˘a, iar ˆın cel˘alalt, valoarea minim˘a. Se calculeaz˘a f(0,0,1) = 1
(maxim) ¸si f(4

9, 4

9,7

9) = 1

9 (minim).

79. S˘a se determine extremele globale ale funct¸iei

f(x,y,z) = 2x2

+ 2y2

xy +z4

2z2

pe mult¸imea compact˘a Γ ={(x,y,z)|x2

+y2

+ 2z2

8}.

Solut¸ie

Se determin˘a mai ˆıntˆai extremele locale ale lui f pe interiorul lui Γ (care
este o mult¸ime deschis˘a), apoi se determin˘a extremele lui f cu leg˘atura

x2

+y2

+ 2z2

= 8.
Punctele critice ale lui f din mult¸imea {(x,y,z)|x2

+ y2

+ 2z2

< 8} sunt

154

CAPITOLUL 4. FUNCT¸II DIFERENT¸IABILE

solut¸iile sistemului:

∂f
∂x = 4xy = 0
∂f
∂y = 4yx = 0
∂f
∂z = 4z3

4z = 0

(x1,y1,z1) = (0,0,0)
(x2,y2,z2) = (0,0,1)
(x3,y3,z3) = (0.01)

Matricea hessian˘a ˆıntr-un punct arbitrar este

41 0
1 4 0
0 0 12z2

4

. ˆ

In

punctul (0,0,0) matricea hessian˘a are ¸si valori proprii pozitive ¸si negative,
deci originea nu este extrem local. ˆ

In (0,0,1) ¸si (0,0,1) matricea hessian˘a
are toate valorile proprii pozitive, deci acestea sunt amˆandou˘a minime locale.
Valoarea funct¸iei ˆın aceste puncte este f(0,0,1) = f(0,0,1) =1.
Se determin˘a acum extremele locale ale lui f cu leg˘atura

g(x,y,z) = x2

+y2

+ 2z2

8 = 0.

Fie F(x,y,z) = 2x2

+2y2

xy+z4

2z2

+λ(x2

+y2

+2z2

8). Se rezolv˘a

sistemul:

∂F
∂x = 4xy + 2λx = 0
∂F
∂y = 4yx+ 2λy = 0
∂F
∂z = 4z3

4z + 4λz = 0

g = x2

+y2

+ 2z2

8 = 0
Din primele dou˘a ecuat¸ii rezult˘a x = y sau λ =5

2. Cazul x = y conduce

la solut¸iile:

λ1 =3,(x1,y1,z1) = (0,0,±2),

λ2,3 =3

2,(x2,y2,z2) =

3

2,

3

2,±

5
2

,(x3,y3,z3) =

3

2,

3

2,±

5
2

.

ˆ
In aceste puncte funct¸ia f ia valorile:

f(0,0,±2) = 8, f

3

2,

3

2,±

5
2

= f

3

2,

3

2,±

5
2

= 23

4 .

Cazul λ =5

2 conduce la sistemul

x+y = 0

x2

+y2

+ 2z2

= 8

z(2z2

7) = 0

cu solut¸iile:

(x4,y4,z4) = (2,2,0), (x5,y5,z5) = (2,2,0)

(x6,y6,z6) =

2

2 ,

2
2 ,±

7
2

(x7,y7,z7) =

2
2 ,

2
2 ,±

7
2

.

ˆ
In aceste puncte funct¸ia f ia valorile:

f(2,2,0) = f(2,2,0) = 20,

f

2

2 ,

2
2 ,±

7
2

= f

2
2 ,

2
2 ,±

7
2

= 33

4 .
Comparˆand valorile funct¸iei f, rezult˘a c˘a valoarea minim˘a a funct¸iei (pe

4.6. EXTREME CU LEG˘

ATURI

155

mult¸imea Γ) este f(0,0,1) = f(0,0,1) =1, iar valoarea maxim˘a este

f(2,2,0) = f(2,2,0) = 20.

80. S˘a se determine maximul ¸si minimul funct¸iei

f(x,y) = x2

+y2

3x2y + 1

pe mult¸imea K = {(x,y) R2

| x2

+y2

1}.

Solut¸ie

Funct¸ia ˆı¸si atinge marginile pe mult¸imea K. Determin˘am mai ˆıntˆai ex-
tremele funct¸iei pe mult¸imea deschis˘a {(x,y) R2

| x2

+y2

< 1}. Sistemul

∂f

∂x = 2x3 = 0
∂f
∂y = 2y2 = 0

nu are solut¸ii ˆın interiorul cercului unitate. Rezult˘a c˘a valorile extreme se
vor atinge pe cerc. Pentru a le determina, afl˘am extremele funct¸iei f cu
leg˘atura g(x,y) = x2

+y2

1 = 0. Funct¸ia lui Lagrange este

F(x,y) = x2

+y2

3x2y + 1 +λ(x2

+y2

1),

¸si deci rezult˘a sistemul

∂F
∂x = 2x3 + 2λx = 0
∂F
∂y = 2y2 + 2λy = 0
g(x,y) = x2

+y2

1 = 0

Solut¸iile sunt:

λ1 =1

13

2 , x1 =3

13
13 , y1 =2

13
13

λ2 =1 +

13

2 , x2 = 3

13
13 , y2 = 2

13
13 .
Calculˆand valorile funct¸iei f ˆın aceste puncte se obt¸in valorile extreme
cerute.

81. Fie D = {(x,y)|x + y = 1}. S˘a se determine extremele locale ale
funct¸iei f : D R, f(x,y) = x2

+y2

xy.

Solut¸ie

Se aplic˘a metoda multiplicatorilor lui Lagrange.
Fie leg˘atura g(x,y) = x+y1 ¸si fie

F(x,y) = f(x,y) +λg(x,y) = x2

+y2

xy +λ(x+y1).

156

CAPITOLUL 4. FUNCT¸II DIFERENT¸IABILE

Sistemul

∂F
∂x = 2x1 +λ = 0
∂F
∂y = 2y1 +λ = 0
g = x+y1 = 0

are solut¸iile λ = 0, (x,y) =

1

2, 1
2

Matricea hessian˘a a funct¸iei F (ˆıntr-un punct arbitrar, deci ¸si pe D) este
2 0
0 2

, deci punctul

1

2, 1
2

este minim local.
82. S˘a se determine punctele cele mai dep˘artate de origine care se g˘asesc
pe suprafat¸a de ecuat¸ie 4x2

+y2

+z2

8x4y + 4 = 0.

Solut¸ie

Problema este echivalent˘a cu a g˘asi extremele funct¸iei

f(x,y,z) = x2

+y2

+z2

cu leg˘atura g(x,y,z) = 4x2

+y2

+z2

8x4y + 4 = 0.

83. S˘a se determine valorile extreme ale funct¸iei

f : R3

R,f(x,y,z) = 2x2

+y2

+ 3z2

pe mult¸imea {(x,y,z) R3

|x2

+y2

+z2

= 1}.

Solut¸ie

Se aplic˘a metoda multiplicatorilor lui Lagrange; fie

g(x,y,z) = x2

+y2

+z2

1 ¸si F(x,y,z) = f(x,y,z) +λg(x,y,z).

Sistemul

∂F
∂x =

2(2 +λ)x =

0

∂F
∂y =

2(1 +λ)y =

0

∂F
∂z =

2(3 +λ)z =

0

g = x2

+y2

+z2

1 = 0

are solut¸iile

λ1 =1, (x,y,z) ∈ {(0,1,0);(0,1,0)},

λ2 =2, (x,y,z) ∈ {(1,0,0);(1,0,0)},

λ3 =3, (x,y,z) ∈ {(0,0,1);(0,0,1)}.

Sfera unitate este mult¸ime compact˘a, deci funct¸ia f i¸si atinge marginile;
rezult˘a fmin = f(0,1,0) = 1 ¸si fmax = f(0,0,1) = 3.

84. S˘a se determine valorile extreme ale produsului xy cˆand x ¸si y sunt
coordonatele unui punct de pe elipsa de ecuat¸ie x2

+ 2y2

= 1.

Solut¸ie

4.6. EXTREME CU LEG˘

ATURI

157

Problema este echivalent˘a cu a g˘asi valorile extreme ale funct¸iei f(x,y) = xy
cu leg˘atura g(x,y) = x2

+ 2y2

1.
Consider˘am funct¸ia F(x,y) = xy +λ(x2

+ 2y2

1). Din sistemul:

∂F
∂x = y + 2λx = 0
∂F
∂y = x+ 4λy = 0
g = x2

+ 2y2

1 = 0

rezult˘a λ = ±

2
4 .

Pentru λ =

2
4 , rezult˘a:

(x1,y1) =

2

2 ,1
2

¸si (x2,y2) =

2
2 , 1
2

.

Pentru λ =

2
4 , rezult˘a:

(x3,y3) =

2

2 , 1
2

¸si (x4,y4) =

2
2 ,1
2

.
Valorile extreme ale funct¸iei continue f pe elips˘a (care este mult¸ime com-
pact˘a) sunt: f(x1,y1) =

2
4 ( minim) ¸si f(x3,y3) =

2
4 ( maxim).

85. Fie a,b,c R, a2

+b2

+c2

= 0; s˘a se determine valorile extreme ale

funct¸iei

f : R3

R, f(x,y,z) = ax+by +cz,

pe mult¸imea D = {(x,y,z) R3

| x2

+y2

+z2

= r2

}.

Solut¸ie

Se aplic˘a metoda multiplicatorilor lui Lagrange.
Fie g(x,y,z) = x2

+y2

+z2

r2

¸si F(x,y,z) = f(x,y,z)λg(x,y,z)
Mult¸imea D este compact˘a. Deoarece f este continu˘a, rezult˘a c˘a f este ˆı¸si
atinge marginile pe D. ˆ

In concluzie, f are cel put¸in un punct de minim
global condit¸onat de g ¸si un punct de maxim global condit¸onat de g.
Sistemul

∂F
∂x =

a2λx =

0

∂F
∂y =

b2λy =

0

∂F
∂z =

c2λz =

0

g = x2

+y2

+z2

r2

= 0

are solut¸iile λ = ±

a2

+b2

+c2
2r , (x,y,z) =

a

2λ, b

2λ, c

.
Deoarece f are cel put¸in dou˘a puncte de extrem globale pe D, deducem c˘a
valoarile extreme ale lui f sunt ± r

a2

+b2

+c2
.

86. S˘a se determine extremele funct¸iei

f : R3

R,f(x,y,z) = xyz

158

CAPITOLUL 4. FUNCT¸II DIFERENT¸IABILE

pe mult¸imea {(x,y,z) R3

|x2

+y2

+z2

= 1,x+y +z = 0}

Solut¸ie

Fie g(x,y,z) = x2

+y2

+z2

1 , h(x,y,z) = x+y +z ¸si

F(x,y,z) = f(x,y,z) +λg(x,y,z) +µh(x,y,z)

Sistemul

∂F
∂x = yz + 2λx+µ = 0
∂F
∂y = xz + 2λy +µ = 0
∂F
∂z = xy + 2λz +µ = 0
g = x2

+y2

+z2

1 = 0
h = x+y +z = 0

are solut¸iile

1

6, 1

6,2
6

;

1

6,1

6, 2
6

;

1

6,2

6, 1
6

;

1

6, 2

6,1
6

;

2

6, 1

6, 1
6

;

2

6,1

6,1
6

.
Se obt¸in trei puncte de minim ˆın care f are valoarea1

3

6 ¸si trei puncte de

maxim ˆın care f are valoarea 1

3

6.

87. Funct¸ia z = z(x,y) este definit˘a implicit de ecuat¸ia

x2

+y2

+z2

2x+ 2y4z10 = 0.

S˘a se determine extremele locale ale lui z cu leg˘atura x = 0.

Solut¸ie

Fie F(x,y,z) = z(x,y) +λx. Se obt¸ine sistemul:

∂z
∂x +λ = 1x

z2 +λ

∂z
∂y =1+y
z2

x = 0

x2

+y2

+z2

2x+ 2y4z10 = 0
Solut¸iile sunt (x1,y1,z1) = (0,1,2+15) ¸si (x2,y2,z2) = (0,1,2

15).

Calculˆandu-se diferent¸iala a doua a funct¸iei F (pe leg˘atur˘a) se obt¸ine

D2

F = ∂2

z

∂y2 dy2

.

Rezult˘a c˘a funct¸ia z1 are un maxim ˆın (0,1) iar funct¸ia z2 are un minim
ˆın (0,1).

88. S˘a se determine extremele funct¸iei f(x,y,z) = x3

+ y3

+ z3

pe

mult¸imea {(x,y,z) R3

|x2

+y2

+z2

= 1}.

Solut¸ie

Funct¸ia f este continu˘a, iar mult¸imea dat˘a este compact˘a, deci exist˘a cel
put¸in doua puncte de extrem (ˆın care f ˆı¸si atinge valorile extreme). Fie

4.6. EXTREME CU LEG˘

ATURI

159

F(x,y,z) = x3

+y3

+z3

+λ(x2

+y2

+z2

1); rezult˘a sistemul sistemul

∂F
∂x = 3x2

+ 2λx = 0

∂F
∂y = 3y2

+ 2λy = 0

∂F
∂z = 3z2

+ 2λz = 0

x2

+y2

+z2

1 = 0

Sistemul format din primele trei ecuat¸ii are solut¸iile x = y = z = 0 ¸si

x = y = z =2

3λ. Prima solut¸ie nu verific˘a ultima ecuat¸ie; cea de a doua,

ˆınlocuit˘a ˆın ultima ecuat¸ie d˘a λ1 =

3
2 ¸si λ2 =

3
2 . Se obt¸in solut¸iile

x1 = y1 = z1 =

3
3 ¸si x2 = y2 = z2 =

3
3 . Calculˆand valorile funct¸iei f ˆın

aceste puncte, rezult˘a valorile extreme ale lui f.

89. S˘a se calculeze extremele urm˘atoarelor funct¸ii pe mult¸imile indicate:

a. f(x,y) = exy

, (x,y) R2

, x+y = 3.
b. f(x,y,z) = x+y +z, (x,y,z) R3

, x2

+y2

+z2

= 4,xy +z = 0.

Solut¸ie

Se aplic˘a metoda multiplicatorilor lui Lagrange.

90. S˘a se determine valorile extreme ale funct¸ieif(x,y) = ln(x2

+y2

)xy

pe mult¸imea {(x,y) R2

|x2

+y2

16, y 2}.

Solut¸ie

Se determin˘a mai ˆıntˆai extremele (libere) pe mult¸imea deschis˘a

{(x,y) R2

|x2

+y2

< 16, y > 2}.

Apoi se rezolv˘a dou˘a probleme de extrem cu leg˘aturi, leg˘aturile fiind

x2

+y2

= 16 ¸si respectiv y = 2.

91. Fie matricea (simetric˘a de ordinul n),

A = (aij)ij, aij = aji,i,j ∈ {1,2,...,n}.

S˘a se determine valorile extreme ale funct¸iei (formei p˘atratice)

f(x1,x2,...,xn) =

n
i,j=1

aijxixj

160

CAPITOLUL 4. FUNCT¸II DIFERENT¸IABILE

pe sfera x2

1 +x2

2 +...+x2

n = 1.

Solut¸ie

Construim funct¸ia lui Lagrange

F(x1,x2,...,xn) = f(x1,x2,...,xn)λ(x2

1 +x2

2 +...x2

n1).

Rezult˘a sistemul:

∂F
∂x1

= ∂f
∂x1

2λx1 = 0

∂F
∂x2

= ∂f
∂x2

2λx2 = 0

.....

∂F
∂xn

= ∂f
∂xn

2λxn = 0

∂F
∂λ = 1(x2

1 +x2

2 +...+x2

n) = 0

Sistemul se scrie sub forma echivalent˘a:

(a11λ)x1 +a12x2 +...+a1nxn = 0

a21x1 + (a22λ)x2 +...+a2nxn = 0

...................................................

an1x1 +an2x2 +...+ (annλ)xn = 0

x2

1 +x2

2 +...+x2

n = 1

Evident, sistemul liniar (format din primele n ecuat¸ii) are solut¸ii nenule dac˘a
¸si numai dac˘a λ este valoare proprie a matricei A (valorile proprii sunt reale
deoarece A este matrice simetric˘a). ˆ

In acest caz, pentru a calcula valorile
extreme ale funct¸iei f, se ˆımult¸e¸ste prima ecuat¸ie de mai sus cu x1, a doua
cu x2, ¸s.a.m.d., a n-a ecuat¸ie cu xn ¸si se adun˘a membru cu membru cele n
relat¸ii obt¸inute; rezult˘a:

f(x1,x2,...,xn)λ(x2

1 +x2

2 +...+x2

n) = 0

ˆ
In concluzie, pe sfera unitate are loc egalitatea f(x1,x2,...,xn) = λ. Rezult˘a
c˘a valorile minim˘a ¸si maxim˘a ale funct¸iei f sunt cea mai mic˘a ¸si (respectiv)
cea mai mare valoare proprie ale matricei A.

Capitolul 5

Integrale improprii ¸si cu

parametri

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->